1. TortoiseHg
  2. TortoiseHg
  3. thg

Source

thg / i18n / __init__.py