Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / hy.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
<?php
/**
 * Locale data for 'hy'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => ',',
  'group' => '.',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#0%',
 'currencyFormat' => '#0.00 ¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
  'AMD' => 'դր.',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'Հունվար',
   2 => 'Փետրվար',
   3 => 'Մարտ',
   4 => 'Ապրիլ',
   5 => 'Մայիս',
   6 => 'Հունիս',
   7 => 'Հուլիս',
   8 => 'Օգոստոս',
   9 => 'Սեպտեմբեր',
   10 => 'Հոկտեմբեր',
   11 => 'Նոյեմբեր',
   12 => 'Դեկտեմբեր',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'Հնվ',
   2 => 'Փտվ',
   3 => 'Մրտ',
   4 => 'Ապր',
   5 => 'Մյս',
   6 => 'Հնս',
   7 => 'Հլս',
   8 => 'Օգս',
   9 => 'Սեպ',
   10 => 'Հոկ',
   11 => 'Նոյ',
   12 => 'Դեկ',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => '1',
   2 => '2',
   3 => '3',
   4 => '4',
   5 => '5',
   6 => '6',
   7 => '7',
   8 => '8',
   9 => '9',
   10 => '10',
   11 => '11',
   12 => '12',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Կիրակի',
   1 => 'Երկուշաբթի',
   2 => 'Երեքշաբթի',
   3 => 'Չորեքշաբթի',
   4 => 'Հինգշաբթի',
   5 => 'Ուրբաթ',
   6 => 'Շաբաթ',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'Կիր',
   1 => 'Երկ',
   2 => 'Երք',
   3 => 'Չոր',
   4 => 'Հնգ',
   5 => 'Ուր',
   6 => 'Շաբ',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => '1',
   1 => '2',
   2 => '3',
   3 => '4',
   4 => '5',
   5 => '6',
   6 => '7',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'Մ․Թ․Ա․',
   1 => 'Մ․Թ․',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Մ․Թ․Ա․',
   1 => 'Մ․Թ․',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'Մ․Թ․Ա․',
   1 => 'Մ․Թ․',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE, MMMM d, y',
  'long' => 'MMMM dd, y',
  'medium' => 'MMM d, y',
  'short' => 'MM/dd/yy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'Առ․',
 'pmName' => 'Կե․',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'af' => 'Աֆրիկանս',
  'am' => 'Հաբեշերեն',
  'ar' => 'Արաբերեն',
  'as' => 'Ասամերեն',
  'az' => 'Ադրբեջաներեն',
  'be' => 'Բելարուսերեն',
  'bg' => 'Բուլղարերեն',
  'bh' => 'Բիհարերեն',
  'bn' => 'Բենգալերեն',
  'br' => 'Բրետոներեն',
  'bs' => 'Բոսներեն',
  'ca' => 'Կատալոներեն',
  'cs' => 'Չեխերեն',
  'cy' => 'Վալերեն',
  'da' => 'Դանիերեն',
  'de' => 'Գերմաներեն',
  'el' => 'Հունարեն',
  'en' => 'Անգլերեն',
  'eo' => 'Էսպերանտո',
  'es' => 'Իսպաներեն',
  'et' => 'Էստոներեն',
  'eu' => 'Բասկերեն',
  'fa' => 'Պարսկերեն',
  'fi' => 'Ֆիններեն',
  'fil' => 'Տագալերեն',
  'fo' => 'Ֆարվերեն',
  'fr' => 'Ֆրանսերեն',
  'fy' => 'Ֆրիսերեն',
  'ga' => 'Իռլանդերեն',
  'gd' => 'Գաելյան Շոտլանդերեն',
  'gl' => 'Գալիսերեն',
  'gn' => 'Գուարաներեն',
  'gu' => 'Գուջարատերեն',
  'he' => 'Եբրայերեն',
  'hi' => 'Հնդկերեն',
  'hr' => 'Խորվաթերեն',
  'hu' => 'Հունգարերեն',
  'hy' => 'Հայերէն',
  'ia' => 'Ինտերլինգուա',
  'id' => 'Ինդոնեզերեն',
  'ie' => 'Ինտերլինգ',
  'is' => 'Իսլանդերեն',
  'it' => 'Իտալերեն',
  'ja' => 'Ճապոներեն',
  'jv' => 'Ճավայերեն',
  'ka' => 'Վրացերեն',
  'km' => 'Կամբոջերեն',
  'kn' => 'Կաննադա',
  'ko' => 'Կորեերեն',
  'ku' => 'Քրդերեն',
  'ky' => 'Ղրղզերեն',
  'la' => 'Լատիներեն',
  'ln' => 'Լինգալա',
  'lo' => 'Լաոսերեն',
  'lt' => 'Լիտվերեն',
  'lv' => 'Լատվերեն',
  'mk' => 'Մակեդոներեն',
  'ml' => 'Կերալերեն',
  'mn' => 'Մոնղոլերեն',
  'mr' => 'Մարաթի',
  'ms' => 'Մալայերեն',
  'mt' => 'Մալթերեն',
  'ne' => 'Նեպալերեն',
  'nl' => 'Հոլանդերեն',
  'nn' => 'Նորվեգերեն (Նյունորսկ)',
  'no' => 'Նորվեգերեն',
  'oc' => 'Ակվիտաներեն',
  'or' => 'Օրիսերեն',
  'pa' => 'Փենջաբերեն',
  'pl' => 'Լեհերեն',
  'ps' => 'Փաշտուներեն',
  'pt' => 'Պորտուգալերեն',
  'ro' => 'Ռումիներեն',
  'ru' => 'Ռուսերեն',
  'sa' => 'Սանսկրիտերեն',
  'sd' => 'Սինդհի',
  'sh' => 'Սերբա-Խորվաթերեն',
  'si' => 'Սինհալերեն',
  'sk' => 'Սլովակերեն',
  'sl' => 'Սլովեներեն',
  'so' => 'Սոմալերեն',
  'sq' => 'Ալբաներեն',
  'sr' => 'Սերբերեն',
  'st' => 'Սեսոտո',
  'su' => 'Սունդաներեն',
  'sv' => 'Շվեդերեն',
  'sw' => 'Սուահիլի',
  'ta' => 'Թամիլերեն',
  'te' => 'Տելուգու',
  'th' => 'Թայերեն',
  'ti' => 'Էրիտրերեն',
  'tk' => 'Թուրքմեներեն',
  'tlh' => 'Կլինգոն',
  'tr' => 'Թուրքերեն',
  'tw' => 'Տուի',
  'ug' => 'Ույղուրերեն',
  'uk' => 'Ուկրաիներեն',
  'ur' => 'Ուրդու',
  'uz' => 'Ուզբեկերեն',
  'vi' => 'Վիետնամերեն',
  'xh' => 'Խոշերեն',
  'yi' => 'Իդիշ',
  'zh' => 'Չինարեն',
  'zu' => 'Զուլուսերեն',
 ),
 'territories' => 
 array (
  '001' => 'Աշխարհ',
  '002' => 'Աֆրիկա',
  '005' => 'Հարավային Ամերիկա',
  '011' => 'Արևմտյան Աֆրիկա',
  '014' => 'Արևելյան Աֆրիկա',
  '015' => 'Հյուսիսային Աֆրիկա',
  '018' => 'Հարավային Աֆրիկա [018]',
  'ad' => 'Անդորա',
  'ae' => 'Միացյալ Արաբական Էմիրաթներ',
  'af' => 'Աֆղանստան',
  'ag' => 'Անտիգուա-Բարբուդա',
  'al' => 'Ալբանիա',
  'am' => 'Հայաստանի Հանրապետութիւն',
  'ao' => 'Անգոլա',
  'ar' => 'Արգենտինա',
  'at' => 'Ավստրիա',
  'au' => 'Ավստրալիա',
  'az' => 'Ադրբեջան',
  'ba' => 'Բոսնիա-Հերցեգովինա',
  'bb' => 'Բարբադոս',
  'bd' => 'Բանգլադեշ',
  'be' => 'Բելգիա',
  'bf' => 'Բուրկինա Ֆասո',
  'bg' => 'Բուլղարիա',
  'bh' => 'Բահրեյն',
  'bi' => 'Բուրունդի',
  'bj' => 'Բենին',
  'bn' => 'Բրունեյ',
  'bo' => 'Բոլիվիա',
  'br' => 'Բրազիլիա',
  'bs' => 'Բահամներ',
  'bt' => 'Բուտան',
  'bw' => 'Բոտսվանա',
  'by' => 'Բելոռուս',
  'bz' => 'Բելիզ',
  'ca' => 'Կանադա',
  'cf' => 'Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն',
  'cg' => 'Կոնգո',
  'ch' => 'Շվեյցարիա',
  'ci' => 'Փղոսկրի Ափ',
  'cl' => 'Չիլի',
  'cm' => 'Կամերուն',
  'cn' => 'Չինաստան',
  'co' => 'Կոլումբիա',
  'cr' => 'Կոստա-Ռիկա',
  'cs' => 'Սերբիա և Մոնտենեգրո',
  'cu' => 'Կուբա',
  'cv' => 'Կաբո-Վերդե',
  'cy' => 'Կիպրոս',
  'cz' => 'Չեխիայի Հանրապետություն',
  'de' => 'Գերմանիա',
  'dj' => 'Ջիբուտի',
  'dk' => 'Դանիա',
  'dm' => 'Դոմինիկա',
  'do' => 'Դոմինիկյան Հանրապետություն',
  'dz' => 'Ալժիր',
  'ec' => 'Էկվադոր',
  'ee' => 'Էստոնիա',
  'eg' => 'Եգիպտոս',
  'eh' => 'Արեվմտյան Սահարա',
  'er' => 'Էրիտրեա',
  'es' => 'Իսպանիա',
  'et' => 'Եթովպիա',
  'fi' => 'Ֆինլանդիա',
  'fj' => 'Ֆիջի',
  'fm' => 'Միկրոնեզիա',
  'fr' => 'Ֆրանսիա',
  'ga' => 'Գաբոն',
  'gb' => 'Մեծ Բրիտանիա',
  'gd' => 'Գրենադա',
  'ge' => 'Վրաստան',
  'gh' => 'Գանա',
  'gm' => 'Գամբիա',
  'gn' => 'Գվինեա',
  'gq' => 'Հասարակածային Գվինեա',
  'gr' => 'Հունաստան',
  'gt' => 'Գվատեմալա',
  'gw' => 'Գվինեա-Բիսաու',
  'gy' => 'Գայանա',
  'hn' => 'Հոնդուրաս',
  'hr' => 'Հորվաթիա',
  'ht' => 'Հաիթի',
  'hu' => 'Հունգարիա',
  'id' => 'Ինդոնեզիա',
  'ie' => 'Իռլանդիա',
  'il' => 'Իսրայել',
  'in' => 'Հնդկաստան',
  'iq' => 'Իրաք',
  'ir' => 'Իրան',
  'is' => 'Իսլանդիա',
  'it' => 'Իտալիա',
  'jm' => 'Ջամայկա',
  'jo' => 'Հորդանան',
  'jp' => 'Ճապոնիա',
  'ke' => 'Քենիա',
  'kg' => 'Կիրգիզստան',
  'kh' => 'Կամբոջա',
  'ki' => 'Կիրիբատի',
  'km' => 'Կոմորոս',
  'kn' => 'Սենտ Կիտս-Նեվիս',
  'kp' => 'Հյուսիսային Կորեա',
  'kr' => 'Հարավային Կորեա',
  'kw' => 'Քուվեյթ',
  'kz' => 'Ղազախստան',
  'la' => 'Լաոս',
  'lb' => 'Լիբանան',
  'lc' => 'Սանտա Լուչիա',
  'li' => 'Լիխտենշտեյն',
  'lk' => 'Շրի Լանկա',
  'lr' => 'Լիբերիա',
  'ls' => 'Լեսոտո',
  'lt' => 'Լիտվա',
  'lu' => 'Լյուքսեմբուրգ',
  'lv' => 'Լատվիա',
  'ly' => 'Լիբիա',
  'ma' => 'Մարոկո',
  'mc' => 'Մոնակո',
  'md' => 'Մոլդովա',
  'mg' => 'Մադագասկար',
  'mh' => 'Մարշալյան կղզիներ',
  'mk' => 'Մակեդոնիա',
  'ml' => 'Մալի',
  'mm' => 'Մյանմա',
  'mn' => 'Մոնղոլիա',
  'mr' => 'Մավրիտանիա',
  'mt' => 'Մալթա',
  'mu' => 'Մավրիտոս',
  'mv' => 'Մալդիվներ',
  'mw' => 'Մալավի',
  'mx' => 'Մեքսիկա',
  'my' => 'Մալայզիա',
  'mz' => 'Մոզամբիկ',
  'na' => 'Նամիբիա',
  'ne' => 'Նիգեր',
  'ng' => 'Նիգերիա',
  'ni' => 'Նիկարագուա',
  'nl' => 'Նիդերլանդեր',
  'no' => 'Նորվեգիա',
  'np' => 'Նեպալ',
  'nr' => 'Նաուրու',
  'nz' => 'Նոր Զելանդիա',
  'om' => 'Օման',
  'pa' => 'Պանամա',
  'pe' => 'Պերու',
  'pg' => 'Պապուա Նոր Գվինեա',
  'ph' => 'Ֆիլիպիններ',
  'pk' => 'Պակիստան',
  'pl' => 'Լեհաստան',
  'pt' => 'Պորտուգալիա',
  'pw' => 'Պալաու',
  'py' => 'Պարագվայ',
  'qa' => 'Կատար',
  'ro' => 'Ռումինիա',
  'ru' => 'Ռուսաստան',
  'rw' => 'Ռուանդա',
  'sa' => 'Սաուդիան Արաբիա',
  'sb' => 'Սոլոմոնյան կղզիներ',
  'sc' => 'Սեյշելներ',
  'sd' => 'Սուդան',
  'se' => 'Շվեդիա',
  'sg' => 'Սինգապուր',
  'si' => 'Սլովենիա',
  'sk' => 'Սլովակիա',
  'sl' => 'Սյերա-Լեոնե',
  'sm' => 'Սան Մարինո',
  'sn' => 'Սենեգալ',
  'so' => 'Սոմալի',
  'sr' => 'Սուրինամ',
  'st' => 'Սան-Թոմե-Փրինսիպի',
  'sv' => 'Սալվադոր',
  'sy' => 'Սիրիա',
  'sz' => 'Սվազիլենդ',
  'td' => 'Չադ',
  'tg' => 'Տոգո',
  'th' => 'Թաիլանդ',
  'tj' => 'Տաճիկստան',
  'tm' => 'Թուրքմենստան',
  'tn' => 'Թունիս',
  'to' => 'Տոնգա',
  'tr' => 'Թուրքիա',
  'tt' => 'Տրինիդադ-Տոբագո',
  'tv' => 'Տուվալու',
  'tw' => 'Թայվան',
  'tz' => 'Տանզանիա',
  'ua' => 'Ուկրաինա',
  'ug' => 'Ուգանդա',
  'us' => 'Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր',
  'uy' => 'Ուրուգվայ',
  'uz' => 'Ուզբեկստան',
  'va' => 'Վատիկան',
  'vc' => 'Սենտ Վիսենտ-Գրենադիններ',
  've' => 'Վենեսուելա',
  'vn' => 'Վիետնամ',
  'vu' => 'Վանուատու',
  'ws' => 'Սամոա',
  'ye' => 'Եմեն',
  'za' => 'Հարավային Աֆրիկա',
  'zm' => 'Զամբիա',
  'zw' => 'Զիմբաբվե',
 ),
);