1. tush
 2. yii-bootstrap

Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / yo.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
<?php
/**
 * Locale data for 'yo'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => '.',
  'group' => ',',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '¤#,##0.00;(¤#,##0.00)',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
  'NGN' => '₦',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'Oṣù Ṣẹ́rẹ́',
   2 => 'Oṣù Èrèlè',
   3 => 'Oṣù Ẹrẹ̀nà',
   4 => 'Oṣù Ìgbé',
   5 => 'Oṣù Ẹ̀bibi',
   6 => 'Oṣù Òkúdu',
   7 => 'Oṣù Agẹmọ',
   8 => 'Oṣù Ògún',
   9 => 'Oṣù Owewe',
   10 => 'Oṣù Ọ̀wàrà',
   11 => 'Oṣù Bélú',
   12 => 'Oṣù Ọ̀pẹ̀',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'Ṣẹ́rẹ́',
   2 => 'Èrèlè',
   3 => 'Ẹrẹ̀nà',
   4 => 'Ìgbé',
   5 => 'Ẹ̀bibi',
   6 => 'Òkúdu',
   7 => 'Agẹmọ',
   8 => 'Ògún',
   9 => 'Owewe',
   10 => 'Ọ̀wàrà',
   11 => 'Bélú',
   12 => 'Ọ̀pẹ̀',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => '1',
   2 => '2',
   3 => '3',
   4 => '4',
   5 => '5',
   6 => '6',
   7 => '7',
   8 => '8',
   9 => '9',
   10 => '10',
   11 => '11',
   12 => '12',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Ọjọ́ Àìkú',
   1 => 'Ọjọ́ Ajé',
   2 => 'Ọjọ́ Ìsẹ́gun',
   3 => 'Ọjọ́rú',
   4 => 'Ọjọ́bọ',
   5 => 'Ọjọ́ Ẹtì',
   6 => 'Ọjọ́ Àbámẹ́ta',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'Àìkú',
   1 => 'Ajé',
   2 => 'Ìsẹ́gun',
   3 => 'Ọjọ́rú',
   4 => 'Ọjọ́bọ',
   5 => 'Ẹtì',
   6 => 'Àbámẹ́ta',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => '1',
   1 => '2',
   2 => '3',
   3 => '4',
   4 => '5',
   5 => '6',
   6 => '7',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'SK',
   1 => 'LK',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Saju Kristi',
   1 => 'Lehin Kristi',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'SK',
   1 => 'LK',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE, d MMMM y',
  'long' => 'd MMMM y',
  'medium' => 'd MMM y',
  'short' => 'dd/MM/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'h:mm:ss a zzzz',
  'long' => 'h:mm:ss a z',
  'medium' => 'h:mm:ss a',
  'short' => 'h:mm a',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'Àárọ̀',
 'pmName' => 'Ọ̀sán',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'af' => 'Èdè Afrikani',
  'ak' => 'Èdè Akani',
  'am' => 'Èdè Amariki',
  'ar' => 'Èdè Arabiki',
  'as' => 'Ti Assam',
  'az' => 'Èdè Azerbaijani',
  'be' => 'Èdè Belarusi',
  'bg' => 'Èdè Bugaria',
  'bh' => 'Èdè Bihari',
  'bn' => 'Èdè Bengali',
  'br' => 'Èdè Bretoni',
  'bs' => 'Èdè Bosnia',
  'ca' => 'Èdè Catala',
  'cs' => 'Èdè seeki',
  'cy' => 'Èdè Welshi',
  'da' => 'Èdè Ilẹ̀ Denmark',
  'de' => 'Èdè Ilẹ̀ Gemani',
  'el' => 'Èdè Giriki',
  'en' => 'Èdè Gẹ̀ẹ́sì',
  'eo' => 'Èdè Esperanto',
  'es' => 'Èdè Sipanisi',
  'et' => 'Èdè Estonia',
  'eu' => 'Èdè Baski',
  'fa' => 'Èdè Pasia',
  'fi' => 'Èdè Finisi',
  'fil' => 'Èdè Tagalogi',
  'fo' => 'Èdè Faroesi',
  'fr' => 'Èdè Faransé',
  'fy' => 'Èdè Frisia',
  'ga' => 'Èdè Ireland',
  'gd' => 'Èdè Gaelik ti Ilu Scotland',
  'gl' => 'Èdè Galicia',
  'gn' => 'Èdè Guarani',
  'gu' => 'Èdè Gujarati',
  'ha' => 'Èdè Hausa',
  'he' => 'Èdè Heberu',
  'hi' => 'Èdè Hindi',
  'hr' => 'Èdè Kroatia',
  'hu' => 'Èdè Hungaria',
  'hy' => 'Èdè Ile Armenia',
  'ia' => 'Èdè pipo',
  'id' => 'Èdè Indonasia',
  'ie' => 'Iru Èdè',
  'ig' => 'Èdè Ibo',
  'is' => 'Èdè Icelandic',
  'it' => 'Èdè Italiani',
  'ja' => 'Èdè Japanisi',
  'jv' => 'Èdè Javanasi',
  'ka' => 'Èdè Georgia',
  'km' => 'Èdè kameri',
  'kn' => 'Èdè Kannada',
  'ko' => 'Èdè Koria',
  'la' => 'Èdè Latini',
  'lt' => 'Èdè Lithuania',
  'lv' => 'Èdè Latvianu',
  'mk' => 'Èdè Macedonia',
  'mr' => 'Èdè marathi',
  'ms' => 'Èdè Malaya',
  'mt' => 'Èdè Malta',
  'my' => 'Èdè Bumiisi',
  'ne' => 'Èdè Nepali',
  'nl' => 'Èdè Duki',
  'no' => 'Èdè Norway',
  'oc' => 'Èdè Occitani',
  'pa' => 'Èdè Punjabi',
  'pl' => 'Èdè Ilẹ̀ Polandi',
  'pt' => 'Èdè Pọtugi',
  'ro' => 'Èdè Romania',
  'ru' => 'Èdè ̣Rọọsia',
  'rw' => 'Èdè Ruwanda',
  'sa' => 'Èdè awon ara Indo',
  'sd' => 'Èdè Sindhi',
  'sh' => 'Èdè Serbo-Croatiani',
  'si' => 'Èdè Sinhalese',
  'sk' => 'Èdè Slovaki',
  'sl' => 'Èdè Slovenia',
  'so' => 'Èdè ara Somalia',
  'sq' => 'Èdè Albania',
  'sr' => 'Èdè Serbia',
  'st' => 'Èdè Sesoto',
  'su' => 'Èdè Sudani',
  'sv' => 'Èdè Suwidiisi',
  'sw' => 'Èdè Swahili',
  'ta' => 'Èdè Tamili',
  'te' => 'Èdè Telugu',
  'th' => 'Èdè Tai',
  'ti' => 'Èdè Tigrinya',
  'tk' => 'Èdè Turkmen',
  'tlh' => 'Èdè Klingoni',
  'tr' => 'Èdè Tọọkisi',
  'uk' => 'Èdè Ukania',
  'ur' => 'Èdè Udu',
  'uz' => 'Èdè Uzbek',
  'vi' => 'Èdè Jetinamu',
  'xh' => 'Èdè Xhosa',
  'yi' => 'Èdè Yiddishi',
  'yo' => 'Èdè Yorùbá',
  'zh' => 'Èdè Mandari',
  'zu' => 'Èdè Ṣulu',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'ad' => 'Orílẹ́ède Ààndórà',
  'ae' => 'Orílẹ́ède Ẹmirate ti Awọn Arabu',
  'af' => 'Orílẹ́ède Àfùgànístánì',
  'ag' => 'Orílẹ́ède Ààntígúà àti Báríbúdà',
  'ai' => 'Orílẹ́ède Ààngúlílà',
  'al' => 'Orílẹ́ède Àlùbàníánì',
  'am' => 'Orílẹ́ède Améníà',
  'an' => 'Orílẹ́ède Nedalandi ti Antelisi',
  'ao' => 'Orílẹ́ède Ààngólà',
  'ar' => 'Orílẹ́ède Agentínà',
  'as' => 'Sámóánì ti Orílẹ́ède Àméríkà',
  'at' => 'Orílẹ́ède Asítíríà',
  'au' => 'Orílẹ́ède Ástràlìá',
  'aw' => 'Orílẹ́ède Árúbà',
  'az' => 'Orílẹ́ède Asẹ́bájánì',
  'ba' => 'Orílẹ́ède Bọ̀síníà àti Ẹtisẹgófínà',
  'bb' => 'Orílẹ́ède Bábádósì',
  'bd' => 'Orílẹ́ède Bángáládésì',
  'be' => 'Orílẹ́ède Bégíọ́mù',
  'bf' => 'Orílẹ́ède Bùùkíná Fasò',
  'bg' => 'Orílẹ́ède Bùùgáríà',
  'bh' => 'Orílẹ́ède Báránì',
  'bi' => 'Orílẹ́ède Bùùrúndì',
  'bj' => 'Orílẹ́ède Bẹ̀nẹ̀',
  'bm' => 'Orílẹ́ède Bémúdà',
  'bn' => 'Orílẹ́ède Búrúnẹ́lì',
  'bo' => 'Orílẹ́ède Bọ̀lífíyà',
  'br' => 'Orílẹ́ède Bàràsílì',
  'bs' => 'Orílẹ́ède Bàhámásì',
  'bt' => 'Orílẹ́ède Bútánì',
  'bw' => 'Orílẹ́ède Bọ̀tìsúwánà',
  'by' => 'Orílẹ́ède Bélárúsì',
  'bz' => 'Orílẹ́ède Bèlísẹ̀',
  'ca' => 'Orílẹ́ède Kánádà',
  'cd' => 'Orilẹ́ède Kóngò',
  'cf' => 'Orílẹ́ède Àrin gùngun Áfíríkà',
  'cg' => 'Orílẹ́ède Kóngò',
  'ch' => 'Orílẹ́ède switiṣilandi',
  'ci' => 'Orílẹ́ède Kóútè forà',
  'ck' => 'Orílẹ́ède Etíokun Kùúkù',
  'cl' => 'Orílẹ́ède ṣílè',
  'cm' => 'Orílẹ́ède Kamerúúnì',
  'cn' => 'Orílẹ́ède ṣáínà',
  'co' => 'Orílẹ́ède Kòlómíbìa',
  'cr' => 'Orílẹ́ède Kuusita Ríkà',
  'cs' => 'Orílẹ́ède sẹbia ati Mọtinegoro',
  'cu' => 'Orílẹ́ède Kúbà',
  'cv' => 'Orílẹ́ède Etíokun Kápé féndè',
  'cy' => 'Orílẹ́ède Kúrúsì',
  'cz' => 'Orílẹ́ède ṣẹ́ẹ́kì',
  'de' => 'Orílẹ́ède Gemani',
  'dj' => 'Orílẹ́ède Díbọ́ótì',
  'dk' => 'Orílẹ́ède Dẹ́mákì',
  'dm' => 'Orílẹ́ède Dòmíníkà',
  'do' => 'Orilẹ́ède Dòmíníkánì',
  'dz' => 'Orílẹ́ède Àlùgèríánì',
  'ec' => 'Orílẹ́ède Ekuádò',
  'ee' => 'Orílẹ́ède Esitonia',
  'eg' => 'Orílẹ́ède Égípítì',
  'er' => 'Orílẹ́ède Eritira',
  'es' => 'Orílẹ́ède Sipani',
  'et' => 'Orílẹ́ède Etopia',
  'fi' => 'Orílẹ́ède Filandi',
  'fj' => 'Orílẹ́ède Fiji',
  'fk' => 'Orílẹ́ède Etikun Fakalandi',
  'fm' => 'Orílẹ́ède Makoronesia',
  'fr' => 'Orílẹ́ède Faranse',
  'ga' => 'Orílẹ́ède Gabon',
  'gb' => 'Orílẹ́ède Omobabirin',
  'gd' => 'Orílẹ́ède Genada',
  'ge' => 'Orílẹ́ède Gọgia',
  'gf' => 'Orílẹ́ède Firenṣi Guana',
  'gh' => 'Orílẹ́ède Gana',
  'gi' => 'Orílẹ́ède Gibaratara',
  'gl' => 'Orílẹ́ède Gerelandi',
  'gm' => 'Orílẹ́ède Gambia',
  'gn' => 'Orílẹ́ède Gene',
  'gp' => 'Orílẹ́ède Gadelope',
  'gq' => 'Orílẹ́ède Ekutoria Gini',
  'gr' => 'Orílẹ́ède Geriisi',
  'gt' => 'Orílẹ́ède Guatemala',
  'gu' => 'Orílẹ́ède Guamu',
  'gw' => 'Orílẹ́ède Gene-Busau',
  'gy' => 'Orílẹ́ède Guyana',
  'hn' => 'Orílẹ́ède Hondurasi',
  'hr' => 'Orílẹ́ède Kòróátíà',
  'ht' => 'Orílẹ́ède Haati',
  'hu' => 'Orílẹ́ède Hungari',
  'id' => 'Orílẹ́ède Indonesia',
  'ie' => 'Orílẹ́ède Ailandi',
  'il' => 'Orílẹ́ède Iserẹli',
  'in' => 'Orílẹ́ède India',
  'io' => 'Orílẹ́ède Etíkun Índíánì ti Ìlú Bírítísì',
  'iq' => 'Orílẹ́ède Iraki',
  'ir' => 'Orílẹ́ède Irani',
  'is' => 'Orílẹ́ède Aṣilandi',
  'it' => 'Orílẹ́ède Italiyi',
  'jm' => 'Orílẹ́ède Jamaika',
  'jo' => 'Orílẹ́ède Jọdani',
  'jp' => 'Orílẹ́ède Japani',
  'ke' => 'Orílẹ́ède Kenya',
  'kg' => 'Orílẹ́ède Kuriṣisitani',
  'kh' => 'Orílẹ́ède Kàmùbódíà',
  'ki' => 'Orílẹ́ède Kiribati',
  'km' => 'Orílẹ́ède Kòmòrósì',
  'kn' => 'Orílẹ́ède Kiiti ati Neefi',
  'kp' => 'Orílẹ́ède Guusu Kọria',
  'kr' => 'Orílẹ́ède Ariwa Kọria',
  'kw' => 'Orílẹ́ède Kuweti',
  'ky' => 'Orílẹ́ède Etíokun Kámánì',
  'kz' => 'Orílẹ́ède Kaṣaṣatani',
  'la' => 'Orílẹ́ède Laosi',
  'lb' => 'Orílẹ́ède Lebanoni',
  'lc' => 'Orílẹ́ède Luṣia',
  'li' => 'Orílẹ́ède Lẹṣitẹnisiteni',
  'lk' => 'Orílẹ́ède Siri Lanka',
  'lr' => 'Orílẹ́ède Laberia',
  'ls' => 'Orílẹ́ède Lesoto',
  'lt' => 'Orílẹ́ède Lituania',
  'lu' => 'Orílẹ́ède Lusemogi',
  'lv' => 'Orílẹ́ède Latifia',
  'ly' => 'Orílẹ́ède Libiya',
  'ma' => 'Orílẹ́ède Moroko',
  'mc' => 'Orílẹ́ède Monako',
  'md' => 'Orílẹ́ède Modofia',
  'mg' => 'Orílẹ́ède Madasika',
  'mh' => 'Orílẹ́ède Etikun Máṣali',
  'mk' => 'Orílẹ́ède Masidonia',
  'ml' => 'Orílẹ́ède Mali',
  'mm' => 'Orílẹ́ède Manamari',
  'mn' => 'Orílẹ́ède Mogolia',
  'mp' => 'Orílẹ́ède Etikun Guusu Mariana',
  'mq' => 'Orílẹ́ède Matinikuwi',
  'mr' => 'Orílẹ́ède Maritania',
  'ms' => 'Orílẹ́ède Motserati',
  'mt' => 'Orílẹ́ède Malata',
  'mu' => 'Orílẹ́ède Maritiusi',
  'mv' => 'Orílẹ́ède Maladifi',
  'mw' => 'Orílẹ́ède Malawi',
  'mx' => 'Orílẹ́ède Mesiko',
  'my' => 'Orílẹ́ède Malasia',
  'mz' => 'Orílẹ́ède Moṣamibiku',
  'na' => 'Orílẹ́ède Namibia',
  'nc' => 'Orílẹ́ède Kaledonia Titun',
  'ne' => 'Orílẹ́ède Nàìjá',
  'nf' => 'Orílẹ́ède Etikun Nọ́úfókì',
  'ng' => 'Orílẹ́ède Nàìjíríà',
  'ni' => 'Orílẹ́ède NIkaragua',
  'nl' => 'Orílẹ́ède Nedalandi',
  'no' => 'Orílẹ́ède Nọọwii',
  'np' => 'Orílẹ́ède Nepa',
  'nr' => 'Orílẹ́ède Nauru',
  'nu' => 'Orílẹ́ède Niue',
  'nz' => 'Orílẹ́ède ṣilandi Titun',
  'om' => 'Orílẹ́ède Ọọma',
  'pa' => 'Orílẹ́ède Panama',
  'pe' => 'Orílẹ́ède Peru',
  'pf' => 'Orílẹ́ède Firenṣi Polinesia',
  'pg' => 'Orílẹ́ède Paapu ti Giini',
  'ph' => 'Orílẹ́ède filipini',
  'pk' => 'Orílẹ́ède Pakisitan',
  'pl' => 'Orílẹ́ède Polandi',
  'pm' => 'Orílẹ́ède Pẹẹri ati mikuloni',
  'pn' => 'Orílẹ́ède Pikarini',
  'pr' => 'Orílẹ́ède Pọto Riko',
  'ps' => 'Orílẹ́ède Iwọorun Pakisitian ati Gaṣa',
  'pt' => 'Orílẹ́ède Pọtugi',
  'pw' => 'Orílẹ́ède Paalu',
  'py' => 'Orílẹ́ède Paraguye',
  'qa' => 'Orílẹ́ède Kota',
  're' => 'Orílẹ́ède Riuniyan',
  'ro' => 'Orílẹ́ède Romaniya',
  'ru' => 'Orílẹ́ède Rọṣia',
  'rw' => 'Orílẹ́ède Ruwanda',
  'sa' => 'Orílẹ́ède Saudi Arabia',
  'sb' => 'Orílẹ́ède Etikun Solomoni',
  'sc' => 'Orílẹ́ède seṣẹlẹsi',
  'sd' => 'Orílẹ́ède Sudani',
  'se' => 'Orílẹ́ède Swidini',
  'sg' => 'Orílẹ́ède Singapo',
  'sh' => 'Orílẹ́ède Hẹlena',
  'si' => 'Orílẹ́ède Silofania',
  'sk' => 'Orílẹ́ède Silofakia',
  'sl' => 'Orílẹ́ède Siria looni',
  'sm' => 'Orílẹ́ède Sani Marino',
  'sn' => 'Orílẹ́ède Sẹnẹga',
  'so' => 'Orílẹ́ède Somalia',
  'sr' => 'Orílẹ́ède Surinami',
  'st' => 'Orílẹ́ède Sao tomi ati piriiṣipi',
  'sv' => 'Orílẹ́ède Ẹẹsáfádò',
  'sy' => 'Orílẹ́ède Siria',
  'sz' => 'Orílẹ́ède Saṣiland',
  'tc' => 'Orílẹ́ède Tọọki ati Etikun Kakọsi',
  'td' => 'Orílẹ́ède ṣààdì',
  'tg' => 'Orílẹ́ède Togo',
  'th' => 'Orílẹ́ède Tailandi',
  'tj' => 'Orílẹ́ède Takisitani',
  'tk' => 'Orílẹ́ède Tokelau',
  'tl' => 'Orílẹ́ède ÌlàOòrùn Tímọ̀',
  'tm' => 'Orílẹ́ède Tọọkimenisita',
  'tn' => 'Orílẹ́ède Tuniṣia',
  'to' => 'Orílẹ́ède Tonga',
  'tr' => 'Orílẹ́ède Tọọki',
  'tt' => 'Orílẹ́ède Tirinida ati Tobaga',
  'tv' => 'Orílẹ́ède Tufalu',
  'tw' => 'Orílẹ́ède Taiwani',
  'tz' => 'Orílẹ́ède Tanṣania',
  'ua' => 'Orílẹ́ède Ukarini',
  'ug' => 'Orílẹ́ède Uganda',
  'us' => 'Orílẹ́ède Orilẹede Amerika',
  'uy' => 'Orílẹ́ède Nruguayi',
  'uz' => 'Orílẹ́ède Nṣibẹkisitani',
  'va' => 'Orílẹ́ède Fatikani',
  'vc' => 'Orílẹ́ède Fisẹnnti ati Genadina',
  've' => 'Orílẹ́ède Fẹnẹṣuẹla',
  'vg' => 'Orílẹ́ède Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì',
  'vi' => 'Orílẹ́ède Etikun Fagini ti Amẹrika',
  'vn' => 'Orílẹ́ède Fẹtinami',
  'vu' => 'Orílẹ́ède Faniatu',
  'wf' => 'Orílẹ́ède Wali ati futuna',
  'ws' => 'Orílẹ́ède Samọ',
  'ye' => 'Orílẹ́ède yemeni',
  'yt' => 'Orílẹ́ède Mayote',
  'za' => 'Orílẹ́ède Ariwa Afirika',
  'zm' => 'Orílẹ́ède ṣamibia',
  'zw' => 'Orílẹ́ède ṣimibabe',
 ),
);