1. tush
 2. yii-bootstrap

Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / om.php

<?php
/**
 * Locale data for 'om'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => '.',
  'group' => ',',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '¤#,##0.00',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
  'ETB' => 'Br',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'Amajjii',
   2 => 'Guraandhala',
   3 => 'Bitooteessa',
   4 => 'Elba',
   5 => 'Caamsa',
   6 => 'Waxabajjii',
   7 => 'Adooleessa',
   8 => 'Hagayya',
   9 => 'Fuulbana',
   10 => 'Onkololeessa',
   11 => 'Sadaasa',
   12 => 'Muddee',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'Ama',
   2 => 'Gur',
   3 => 'Bit',
   4 => 'Elb',
   5 => 'Cam',
   6 => 'Wax',
   7 => 'Ado',
   8 => 'Hag',
   9 => 'Ful',
   10 => 'Onk',
   11 => 'Sad',
   12 => 'Mud',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => 'J',
   2 => 'F',
   3 => 'M',
   4 => 'A',
   5 => 'M',
   6 => 'J',
   7 => 'J',
   8 => 'A',
   9 => 'S',
   10 => 'O',
   11 => 'N',
   12 => 'D',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Dilbata',
   1 => 'Wiixata',
   2 => 'Qibxata',
   3 => 'Roobii',
   4 => 'Kamiisa',
   5 => 'Jimaata',
   6 => 'Sanbata',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'Dil',
   1 => 'Wix',
   2 => 'Qib',
   3 => 'Rob',
   4 => 'Kam',
   5 => 'Jim',
   6 => 'San',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'S',
   1 => 'M',
   2 => 'T',
   3 => 'W',
   4 => 'T',
   5 => 'F',
   6 => 'S',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'KD',
   1 => 'KB',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'KD',
   1 => 'KB',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'KD',
   1 => 'KB',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE, MMMM d, y',
  'long' => 'dd MMMM y',
  'medium' => 'dd-MMM-y',
  'short' => 'dd/MM/yy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'h:mm:ss a zzzz',
  'long' => 'h:mm:ss a z',
  'medium' => 'h:mm:ss a',
  'short' => 'h:mm a',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'WD',
 'pmName' => 'WB',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'af' => 'Afrikoota',
  'am' => 'Afaan Sidaamaa',
  'ar' => 'Arabiffaa',
  'az' => 'Afaan Azerbaijani',
  'be' => 'Afaan Belarusia',
  'bg' => 'Afaan Bulgariya',
  'bh' => 'Afaan Bihari',
  'bn' => 'Afaan Baangladeshi',
  'bs' => 'Afaan Bosniyaa',
  'ca' => 'Afaan Katalaa',
  'cs' => 'Afaan Czech',
  'cy' => 'Welishiffaa',
  'da' => 'Afaan Deenmaark',
  'de' => 'Afaan Jarmanii',
  'el' => 'Afaan Giriiki',
  'en' => 'Ingliffa',
  'eo' => 'Afaan Esperantoo',
  'es' => 'Afaan Ispeen',
  'et' => 'Afaan Istooniya',
  'eu' => 'Afaan Baskuu',
  'fa' => 'Afaan Persia',
  'fi' => 'Afaan Fiilaandi',
  'fil' => 'Afaan Filippinii',
  'fo' => 'Afaan Faroese',
  'fr' => 'Afaan Faransaayii',
  'fy' => 'Afaan Firisiyaani',
  'ga' => 'Afaan Ayirishii',
  'gd' => 'Scots Gaelic',
  'gl' => 'Afaan Galishii',
  'gn' => 'Afaan Guarani',
  'gu' => 'Afaan Gujarati',
  'he' => 'Afaan Hebrew',
  'hi' => 'Afaan Hindii',
  'hr' => 'Afaan Croatian',
  'hu' => 'Afaan Hangaari',
  'ia' => 'Interlingua',
  'id' => 'Afaan Indoneziya',
  'is' => 'Ayiislandiffaa',
  'it' => 'Afaan Xaaliyaani',
  'ja' => 'Afaan Japanii',
  'jv' => 'Afaan Java',
  'ka' => 'Afaan Georgian',
  'kn' => 'Afaan Kannada',
  'ko' => 'Afaan Korea',
  'la' => 'Afaan Laatini',
  'lt' => 'Afaan Liituniyaa',
  'lv' => 'Afaan Lativiyaa',
  'mk' => 'Afaan Macedooniyaa',
  'ml' => 'Malayaalamiffaa',
  'mr' => 'Afaan Maratii',
  'ms' => 'Malaayiffaa',
  'mt' => 'Afaan Maltesii',
  'ne' => 'Afaan Nepalii',
  'nl' => 'Afaan Dachii',
  'nn' => 'Afaan Norwegian',
  'no' => 'Afaan Norweyii',
  'oc' => 'Afaan Occit',
  'om' => 'Oromoo',
  'pa' => 'Afaan Punjabii',
  'pl' => 'Afaan Polandii',
  'pt' => 'Afaan Porchugaal',
  'pt_br' => 'Afaan Portugali (Braazil)',
  'pt_pt' => 'Afaan Protuguese',
  'ro' => 'Afaan Romaniyaa',
  'ru' => 'Afaan Rushiyaa',
  'si' => 'Afaan Sinhalese',
  'sk' => 'Afaan Slovak',
  'sl' => 'Afaan Islovaniyaa',
  'sq' => 'Afaan Albaniyaa',
  'sr' => 'Afaan Serbiya',
  'su' => 'Afaan Sudaanii',
  'sv' => 'Afaan Suwidiin',
  'sw' => 'Suwahilii',
  'ta' => 'Afaan Tamilii',
  'te' => 'Afaan Telugu',
  'th' => 'Afaan Tayii',
  'ti' => 'Afaan Tigiree',
  'tk' => 'Lammii Turkii',
  'tlh' => 'Afaan Kilingon',
  'tr' => 'Afaan Turkii',
  'uk' => 'Afaan Ukreenii',
  'ur' => 'Afaan Urdu',
  'uz' => 'Afaan Uzbek',
  'vi' => 'Afaan Veetinam',
  'xh' => 'Afaan Xhosa',
  'zh' => 'Chinese',
  'zu' => 'Afaan Zuulu',
 ),
 'scripts' => 
 array (
  'latn' => 'Latin',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'br' => 'Brazil',
  'cn' => 'China',
  'de' => 'Germany',
  'et' => 'Itoophiyaa',
  'fr' => 'France',
  'gb' => 'United Kingdom',
  'in' => 'India',
  'it' => 'Italy',
  'jp' => 'Japan',
  'ke' => 'Keeniyaa',
  'ru' => 'Russia',
  'us' => 'United States',
 ),
 'pluralRules' => 
 array (
  0 => 'n==1',
  1 => 'true',
 ),
);