Commits

Tim Babych committed 425bd73

sync

Comments (0)

Files changed (1)

mobile/android/base/sync_strings.dtd

+<!-- Don't localize these. They're here until they have
+     a better place to live. -->
+<!ENTITY syncBrand.fullName.label "Firefox Sync">
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+
+<!-- Main titles. -->
+<!ENTITY sync.app.name.label '&syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.connect.label 'Під’єднатись до &syncBrand.shortName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.adddevice.label 'Додати акаунт &syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.pair.label 'Під’єднати пристрій'>
+
+<!-- J-PAKE Key Screen -->
+<!ENTITY sync.subtitle.connect.label 'Щоб активувати ваш новий пристрій, виберіть “Налаштувати &syncBrand.shortName.label;” на пристрої.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.header.label 'Введіть цей код на вашому комп’ютері'>
+<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation.label 'Виберіть “&sync.title.pair.label;” в розділі &syncBrand.shortName.label; налаштувань вашого настільного Firefox.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.pair.label 'Щоб активувати, виберіть “Під’єднати пристрій” на вашому іншому пристрої.'>
+<!ENTITY sync.pin.default.label '...\n...\n...\n'>
+<!ENTITY sync.pin.oneline.label '...'>
+<!ENTITY sync.link.show.label 'Покажіть мені як.'>
+<!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Додаткові настройки…'>
+<!ENTITY sync.link.nodevice.label 'Я не маю пристрою з собою…'>
+
+<!-- J-PAKE Waiting Screen -->
+<!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label 'Чекаю на інший пристрій…'>
+
+<!-- Account Login Screen -->
+<!ENTITY sync.subtitle.account.label 'Введіть дані вашого акаунта &syncBrand.fullName.label;'>
+<!ENTITY sync.input.username.label 'Користувач'>
+<!ENTITY sync.input.password.label 'Пароль'>
+<!ENTITY sync.input.key.label 'Ключ відновлення'>
+<!ENTITY sync.checkbox.server.label 'Власний сервер'>
+<!ENTITY sync.input.server.label 'URL сервера'>
+  
+<!-- Setup Fail -->
+<!ENTITY sync.title.fail.label 'Неможливо налаштувати &syncBrand.shortName.label;'>
+<!ENTITY sync.subtitle.fail.label '&syncBrand.fullName.label; не зміг з’єднатись з сервером. Спробувати ще раз?'>
+<!ENTITY sync.button.tryagain.label 'Спробувати ще'>
+<!ENTITY sync.button.manual.label 'Налаштувати вручну'>
+<!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'З’єднання з інтернетом відсутнє.'>
+  
+<!-- Setup Success -->
+<!ENTITY sync.title.success.label 'Налаштування завершено'>
+<!ENTITY sync.subtitle.success.label 'Ваші дані завантажуються походу. Ви можете зайти в Настройки щоб керувати вашим акаунтом.'>
+<!ENTITY sync.settings.label 'Настройки'>
+<!ENTITY sync.subtitle.manage.label 'Ваш акаунт &syncBrand.fullName.label; вже налаштовано. Перейдіть в Настройки щоб керувати вашим акаунтом.'>
+
+<!-- Pair Device -->
+<!ENTITY sync.pair.tryagain.label 'Спробуйте ще раз.'>
+
+<!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
+<!ENTITY sync.settings.options.label 'Настройки'>
+<!ENTITY sync.summary.pair.label 'Підєднати ще один пристрій до вашого акаунту &syncBrand.shortName.label;'>
+
+<!-- Common text -->
+<!ENTITY sync.button.cancel.label 'Скасувати'>
+<!ENTITY sync.button.connect.label 'Під’єднати'>
+<!ENTITY sync.button.ok.label 'OK'>
+  
+<!-- Account strings -->
+<!ENTITY sync.account.label.label '&syncBrand.fullName.label;'>
+  
+<!-- Bookmark folder strings -->
+<!ENTITY bookmarks.folder.menu.label 'Меню закладок'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
+<!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Мітки'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Панель закладок'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Несортовані закладки'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Закладки стільниці'>
+<!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Мобільні закладки'>
+
+<!-- Notification strings -->
+<!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Підтримується лише один акаунт &syncBrand.fullName.label;.'>
+
+<!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
+<!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect 'Ключ відновлення не вірний. Спробуйте ще раз.'>