Commits

Tim Babych committed 6ccc1ab

поштар

  • Participants
  • Parent commits 14ddc04

Comments (0)

Files changed (1)

File mail/chrome/messenger/am-server-advanced.dtd

 <!ENTITY serverAdvanced.label "Додаткові параметри облікового запису">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (serverDirectory.label): DONT_TRANSLATE "IMAP" -->
-<!ENTITY imapAdvanced.label "Додаткові параметри IMAP-сервера">
 <!ENTITY serverDirectory.label "Каталог IMAP-сервера:">
 <!ENTITY serverDirectory.accesskey "I">
 <!ENTITY usingSubscription.label "Показувати тільки теки на які підписані">
 <!ENTITY overrideNamespaces.label "Дозволити серверу перекривати ці простори імен">
 <!ENTITY overrideNamespaces.accesskey "І">
 <!ENTITY pop3Desc.label "При отриманні пошти з даного сервера POP3, поміщати її в наступну теку:" >
-<!ENTITY folderStorage.label "Де зберігати пошту">
 <!ENTITY globalInbox.label "Загальна тека «Вхідні» (знаходиться в Локальних теках)">
 <!ENTITY globalInbox.accesskey "т">
 <!ENTITY accountDirectory.label "«Вхідні» для даного облікового запису">