HTTPS SSH
reStructuredHgWiki
==================

reStructuredHgWiki je skup nastavnih materijala za vježbe pojedinih kolegija
Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci te manjeg broja kolegija drugih
sastavnica Sveučilišta.

Kako samo ime sugerira, materijali su pisani u reStructuredTextu. Za prevođenje
materijala u HTML potrebno je imati:

* Sphinx <http://sphinx-doc.org/>
* sphinx-bootstrap-theme <https://pypi.python.org/pypi/sphinx-bootstrap-theme/>

Prevođenje materijala u HTML vrši se naredbom

    make html

Za prevođenje materijala u PDF potreban je i LaTeX s odgovarajućim paketima. Za
distribuciju TeX Live radi se o skupinama paketa:

* latex-recommended
* latex-extra
* fonts-recommended

Prevođenje materijala u (LaTeX) PDF vrši se naredbom

    make latexpdf

Prijave pogrešaka i sugestije za poboljšanje materijala su dobrodošle, kao i
patchevi s dodatnim materijalima.