Source

django-registration / registration / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po

# Polish translation for django-registration.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the django-registration package.
# Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>, 2007.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-23 12:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:45+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: admin.py:23
msgid "Activate users"
msgstr ""

#: admin.py:43
#, fuzzy
msgid "Re-send activation emails"
msgstr "klucz aktywacyjny"

#: forms.py:35
#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "nazwa użytkownika"

#: forms.py:36
#, fuzzy
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr ""
"Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia"

#: forms.py:39
#, fuzzy
msgid "Email address"
msgstr "adres email"

#: forms.py:40
#, fuzzy
msgid "Email address (again)"
msgstr "adres email"

#: forms.py:42
#, fuzzy
msgid "Password"
msgstr "hasło"

#: forms.py:44
#, fuzzy
msgid "Password (again)"
msgstr "hasło (ponownie)"

#: forms.py:56
msgid "A user with that username already exists."
msgstr ""

#: forms.py:68
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr ""

#: forms.py:71
msgid "The two email fields didn't match."
msgstr ""

#: forms.py:82
msgid "I have read and agree to the Terms of Service"
msgstr "Przeczytałem regulamin i akceptuję go"

#: forms.py:83
msgid "You must agree to the terms to register"
msgstr "Musisz zaakceptować regulamin, aby się zarejestrować"

#: forms.py:99
msgid ""
"This email address is already in use. Please supply a different email "
"address."
msgstr "Ten adres email jest już używany. Użyj innego adresu email."

#: forms.py:126
msgid ""
"Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a "
"different email address."
msgstr ""
"Nie ma możliwości rejestracji przy użyciu darmowego adresu email. Użyj "
"innego adresu email."

#: models.py:168
msgid "user"
msgstr "użytkownik"

#: models.py:169
msgid "activation key"
msgstr "klucz aktywacyjny"

#: models.py:174
msgid "registration profile"
msgstr "profil rejestracji"

#: models.py:175
msgid "registration profiles"
msgstr "profile rejestracji"

#~ msgid "This username is already taken. Please choose another."
#~ msgstr "Ta nazwa użytkownika jest już zajęta. Wybierz inną."

#~ msgid "You must type the same password each time"
#~ msgstr "Musisz wpisać to samo hasło w obu polach"