1. Vladimir Kolev
  2. gSharkDown

Commits

Satanowski  committed 02cd649

Polish translation updated

  • Participants
  • Parent commits b625aed
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File po/pl.po

View file
  • Ignore whitespace
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-13 16:21-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-01 16:17+0100\n"
-"Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-25 17:11+0100\n"
+"Last-Translator: - <->\n"
 "Language-Team: darone\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
-"solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a solution.\n"
 "Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
 "please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
+"Usługa GrooveShark została prawdopodobnie zmodyfikowana lub przestała działać!\n"
+"gSharkDown nie może w tej sytuacji poprawnie funckjonować.\n"
+"Oczekuj cierpliwie rozwiązania, które postaramy się dostarczyć.\n"
+"\n"
+"Innym wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji może być zła konfiguracja proxy\n"
+"Sprawdź swpje ustawienia proxy!\n"
+"\n"
+"Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:284
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Błąd podczas zapisu kolejki pobierania"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania do pliku"
 
 msgstr "Wyłączyć?"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:573
-msgid ""
-"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr ""
+msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr "<b>Odtwarzanie:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>, wykonawca: {artist}</span>"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d ścieżka"
+msgstr[1] "%d ścieżki"
+msgstr[2] "%d ścieżki"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka {0} z {1}"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:738
 #, fuzzy
 
 #: ../lib/guihelpers.py:152
 msgid "Song Information - {songid}"
-msgstr "Informacje o piosence - {songid}"
+msgstr "Informacje o utworze - {songid}"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:153
 msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
-msgstr ""
+msgstr "Brak konfiguracji proxy w twoim systemie"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Systemowe proxy to: %s"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika Last.fm nie może być pusta"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Hasło Last.fm nie może być puste."
 
 #: ../lib/guihelpers.py:347
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Sprawdź swój login i hasło do Last.fm"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:399
 
 #: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
-msgstr "Sprawd aktualizację"
+msgstr "Sprawdź aktualizacje"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447
+#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 msgstr "Pliki listy odtwarzania"
 
 #: ../lib/groove.py:186
+#, fuzzy
 msgid "Grooveshark is not initialized"
-msgstr ""
+msgstr "Grooveshark nie zainicjowany"
 
 #: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "<b>Album:</b> {album}\n"
 "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr ""
+"<b>Tytuł:</b> {title}\n"
+"<b>Artysta:</b> {artist}\n"
+"<b>Album:</b> {album}\n"
+"<b>Rok:</b> {year}"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:82
 #, python-format
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
+"W trakcie odtwarzania utworu wystąpił błąd. Proszę spróbować jeszcze raz, później.\n"
+"\n"
+"Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:163
 msgid "No songs found"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono żadnych utworów"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:170
 #, python-format
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
+"Wyszukiwanie w witrynie Grooveshark zakończyło się błędem.\n"
+"Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Aby zaktualizować do najnowszej wersji"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid ""
-"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
-msgstr ""
-"odwiedź <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads"
-"\"> "
+msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgstr "odwiedź <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr "stronę pobierania</a>. Jeśli używasz najnowszej wersji i chcesz by"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid ""
-"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
-"b> dialog."
-msgstr ""
-"informowany o nowszych wersjach, po prostu włącz opcję w  <b>Preferencjach</"
-"b>."
+msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
+msgstr "informowany o nowszych wersjach, po prostu włącz opcję w  <b>Preferencjach</b>."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
-msgstr ""
-"<b>Nowa wersja <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> jest dostępna</b>"
+msgstr "<b>Nowa wersja <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> jest dostępna</b>"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:200
 msgid "New version"
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "ładowanie Tekstu"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Tekst"
 
 
 #: ../lib/DownloadList.py:73
 msgid "Speed"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość"
 
 #: ../lib/DownloadList.py:77
 msgid "Size"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:13
 msgid "Text below icons"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst pod ikonami"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:14
 msgid "Text beside icons"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst obok ikon"
 
 #. (PlayList.ICONS_BIG, _("Icons only (big)"),),
 #. (PlayList.ICONS_SMALL, _("Icons only (small)"),),
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:17
 msgid "Not show"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pokazuj"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:42
 #, fuzzy
 "Please update your version of PyGtk\n"
 "to change the playlist style"
 msgstr ""
+"Aby zmienić wygląd playlisty,\n"
+"zaktualizuj PyGtk"
 
 #: ../gsharkdown.desktop.in.h:1
 msgid "Play and download songs from Grooveshark"
-msgstr ""
+msgstr "Odtwarzaj i ściągaj utwory z Grooveshark"
 
 #: ../data/lyrics_dialog.ui.h:1
 msgid "<b>Lyrics for:</b>"
 "\t<b>{album}</b> - The album name\n"
 "</span>"
 msgstr ""
-"<b>Możesz skorzystać z następujących symboli zastępczych: »<b>{artist}</b> - "
-"Nazwa wykonawcy\n"
+"<b>Możesz skorzystać z następujących symboli zastępczych: »<b>{artist}</b> - Nazwa wykonawcy\n"
 "»<b>{song}</b> - Nazwa utworu \n"
 "»<b>{album}</b> - Nazwa albumu"
 
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
 msgid "Do not use proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Nie używaj proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Ogólne"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Last.fm"
-msgstr ""
+msgstr "Last.fm"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
 msgid "Maximum download speed: "
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "MegaBytes"
-msgstr ""
+msgstr "MegaBytes"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
 #, fuzzy
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 msgid "Port:"
-msgstr ""
+msgstr "Port:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Quit application without confirmation"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Show notifications on track change"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Song cover cache limit:"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny rozmiar bufora przechowyjącego okładki płyt"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
 msgid "Use a custom proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj własnych ustawień proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Use system configured proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj systemowych ustawień proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid "Username:"
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 msgstr ""
+"Aby używać Last.fm musisz zainstalować pylast.\n"
+"Uruchom \"sudo pip install pylast\" aby przeprowadzić instalację."
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
-msgstr ""
+msgstr "Do użycia nowych ustwawień proxy wymagany jest restart"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 #, fuzzy
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "kB/s"
-msgstr ""
+msgstr "kB/s"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:6
 msgid "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
-"country."
-msgstr ""
-"<b>Pobieranie mp3 jest nielegalne w niektórych krajach! Sprawdz prawo w "
-"swoim kraju.</b>"
+msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
+msgstr "<b>Pobieranie mp3 jest nielegalne w niektórych krajach! Sprawdz prawo w swoim kraju.</b>"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid ""
-"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
-"Grooveshark.com"
-msgstr ""
-"Oparta na Gnome-toolkit aplikacja do pobierania plików muzycznych z "
-"Grooveshark.com"
+msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
+msgstr "Oparta na Gnome-toolkit aplikacja do pobierania plików muzycznych z Grooveshark.com"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
-msgstr ""
+msgstr "Postaw piwko :)"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:10
 msgid ""
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDown jest na licencji GNU GPL v3 License\n"
 "\n"
-"Ikona gSharkDown jest autorstwa wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
-"com/)\n"
+"Ikona gSharkDown jest autorstwa wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"Biblioteka groove.py została opracowana przez George Stephanos "
-"(jacktheripper51 @ github)\n"
+"Biblioteka groove.py została opracowana przez George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Link do plików źródłowych: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:16
 
 #: ../data/main_window.ui.h:5
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:6
 #, fuzzy
 
 #: ../data/main_window.ui.h:9
 msgid "Edit Preferences"
-msgstr "Zmień preferencje"
+msgstr "Zmień ustawienia"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:10
 msgid "Filter: "
-msgstr ""
+msgstr "Filtr:"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:11
 #, fuzzy
 
 #: ../data/main_window.ui.h:24
 msgid "Show About dialog"
-msgstr "Pokaż O programie"
+msgstr "Pokaż \"O programie\""
 
 #: ../data/main_window.ui.h:25
 #, fuzzy
 "Track seeking is planned\n"
 "for future version"
 msgstr ""
+"Przewijanie utwory będzie\n"
+"dostępne w przyszłości"
 
 #~ msgid "<b>Download options</b>"
 #~ msgstr "<b>Opcje pobierania</b>"