1. Vladimir Kolev
 2. gSharkDown

Commits

Damián Nohales  committed 32593a5

Update spanish translations

 • Participants
 • Parent commits fb96910
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (9)

File lib/SharkDown.py

View file
 • Ignore whitespace
 
   def on_init_thread_failed(self, error):
     guihelpers.ErrorMessage(self.window,
-      _("GrooveShark service has probably changed or is not working!\ngSharkDown will not works propperly, so please\nbe patient until we find a solution.\n\nThe error was: %s\n\nThis is usually caused by a proxy misconfiguration\nplease check your proxy configuration.")
+      _(
+"""GrooveShark service has probably changed or is not working!
+gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a solution.
+Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\nplease check your proxy configuration.
+
+The error was: %s""")
       % error
     )
 

File po/bg_BG.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-13 19:14+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: \n"
 "X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
 "X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
-#, python-format
+#: ../lib/SharkDown.py:205
+#, fuzzy, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
+"solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
-"\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
+"The error was: %s"
 msgstr ""
 "GrooveShark услугата е вероятно променена!\n"
 "gSharkDown вероятно няма да работи коректно, за това бъдете\n"
 "Причина за това обикновено е неправилна конфигурация на прокси.\n"
 "Моля проверете вашите прокси-настройки."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Грешка при записването на списъкза за изтегляне"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320
-#: ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Запиши списъка с песни във файл"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Изберете списък с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Списъци с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите gSharkDown?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr "Изход?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
-msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr "<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</span>"
+#: ../lib/SharkDown.py:573
+msgid ""
+"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr ""
+"<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</"
+"span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "В момента свири"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
 msgstr[0] "%d песен"
 msgstr[1] "%d песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:703
+#: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
 msgstr "Песен {0} от {1}"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:733
+#: ../lib/SharkDown.py:738
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 "Трябва да има свиреща песен, за да видите\n"
 "тескта за нея."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:844
+#: ../lib/SharkDown.py:849
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Изтегляне %d файл"
 msgstr[1] "Изтегляне %d файла"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:947
+#: ../lib/SharkDown.py:952
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:258
+#: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
 msgstr "Няма конфигурирано прокси в системните настройки"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:264
+#: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
 msgstr "Системното прокси е: %s"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:319
+#: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "Потребителското име за Last.fm не трябва да е празно."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:327
+#: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "Паролата за Last.fm не трябва да е празна."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:344
-msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете scrobbling"
+#: ../lib/guihelpers.py:347
+msgid ""
+"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr ""
+"Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете "
+"scrobbling"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:396
+#: ../lib/guihelpers.py:399
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "Покажи gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:413
+#: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:444
-#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:477
+#: ../lib/guihelpers.py:480
 msgid "Stop"
 msgstr "Спиране"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:487
+#: ../lib/guihelpers.py:490
 msgid "Play"
 msgstr "Пускане"
 
 msgstr "За да обновите до последната версия"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
-msgstr "можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgid ""
+"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
+msgstr ""
+"можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr "сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
+msgstr ""
+"сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
-msgstr "информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</b>."
+msgid ""
+"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
+"b> dialog."
+msgstr ""
+"информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</"
+"b>."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Зареждане на текста..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../lib/Song.py:502
+#: ../lib/Song.py:506
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Неуспех при създаване на '%s' за записване."
 msgstr "Максимална скорост за изтегляне:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "MegaBytes"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Парола:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Port:"
 msgstr "Порт:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Proxy"
 msgstr "Прокси"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Изход от приложението без потвърждение"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Изберете дестинация за записване"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Server:"
 msgstr "Сървър:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Показвай информативен балон при смяна на песента"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Song cover cache limit:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Use a custom proxy"
 msgstr "Дефиниране на прокси"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid "Use system configured proxy"
 msgstr "Използвай прокси от системните настройки"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
 msgid "Username:"
 msgstr "Потребител:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Трябва да иснталирате pylast, за да използвате Last.fm.\n"
 "Моля изпълнете \"sudo pip install pylast\" за да го инсталирате."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
 msgstr "Трябва да рестартирате gSharkDown за приемане на прокси-настройките."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "gSharkDown Preferences"
 msgstr "gSharkDown настройки"
 
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
-msgstr "Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че нарушавате закона във вашата държава."
+msgid ""
+"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
+"country."
+msgstr ""
+"Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че "
+"нарушавате закона във вашата държава."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
-msgstr "Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от Grooveshark.com"
+msgid ""
+"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
+"Grooveshark.com"
+msgstr ""
+"Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от "
+"Grooveshark.com"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
+"github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDownе лицензиран под GNU GPL v3 License\n"
 "\n"
-"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
+"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
+"com/)\n"
 "\n"
-"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
+"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ "
+"github)\n"
 "Вързка към изходния код: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:16
 
 #~ msgid "<b>Download options</b>"
 #~ msgstr "<b>Опции при изтегляне</b>"
+
 #~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
 #~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+
 #~ msgid "<b>Playlist</b>"
 #~ msgstr "<b>Списък за изпълнение</b>"
+
 #~ msgid "Overwrite downloaded file?"
 #~ msgstr "Презаписване на изтегления файл?"
+
 #~ msgid "Cancel download"
 #~ msgstr "Откажи изтегляне"
+
 #~ msgid "Download and overwrite"
 #~ msgstr "Изтегли и презапиши"
+
 #~ msgid "Download renamed"
 #~ msgstr "Изтегли преименуван"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 #~ "downloaded before.\n"
 #~ "преди това.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Какво искате да направите?"
+
 #~ msgid "<b>Year:</b> {year}"
 #~ msgstr "<b>Година:</b> {year}"
+
 #~ msgid "SongID"
 #~ msgstr "SongID"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Stop all"
 #~ msgstr "Пускане/Спиране"
+
 #~ msgid "Flattr gSharkDow"
 #~ msgstr "Flattr gSharkDow"
+
 #~ msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 #~ msgstr "<b>Свири:</b> {artist} - {title}"
+
 #~ msgid "Hide gSharkDown"
 #~ msgstr "Скрий gSharkDown"
+
 #~ msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 #~ msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
+
 #~ msgid "(c) Vladimir Kolev 2011"
 #~ msgstr "(c) Vladimir Kolev 2011"
+
 #~ msgid "<b>Kb/s</b>"
 #~ msgstr "<b>Kb/s</b>"
+
 #~ msgid "Fullscreen"
 #~ msgstr "Цял екран"
+
 #~ msgid "Settings"
 #~ msgstr "Настройки"
+
 #~ msgid "{played} / {time}"
 #~ msgstr "{played} / {time}"
+
 #~ msgid "Add >"
 #~ msgstr "Добави >"
+
 #~ msgid "Clear the playlist"
 #~ msgstr "Изчисти списъка за изпълнение"
+
 #~ msgid "Love Song"
 #~ msgstr "Харесай песен"
+
 #~ msgid "Next"
 #~ msgstr "Следваща"
+
 #~ msgid "Open saved playlist"
 #~ msgstr "Отвори запазен списък за изпълнение"
+
 #~ msgid "Previous"
 #~ msgstr "Предишна"
+
 #~ msgid "Remove selected from playlist"
 #~ msgstr "Премахни избраните от списъка за изпълнение"
+
 #~ msgid "Save playlist"
 #~ msgstr "Запиши списъка за изпълнение"
+
 #~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
 #~ msgstr "Проверете името и паролата си за Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Име на файла:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
+
 #~ msgid "Playing: {artist} - {title}"
 #~ msgstr "Свири: {artist} - {title}"
+
 #~ msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 #~ msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
+
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Относно"
+
 #~ msgid "Add item from search results"
 #~ msgstr "Добави обект от резултатите"
+
 #~ msgid "Copy song name to clipboard"
 #~ msgstr "Копирай името на песента в буфера за обмен"
+
 #~ msgid "Copyto Clipboard"
 #~ msgstr "Копирай в буфера за обмен"
+
 #~ msgid "Get Lyrics"
 #~ msgstr "Изтегли текст за песента"
+
 #~ msgid "Info"
 #~ msgstr "Информация"
+
 #~ msgid "Open Prefrences"
 #~ msgstr "Отвори настройки"
+
 #~ msgid "Quit"
 #~ msgstr "Изход"
+
 #~ msgid "Search a lyrics for selected song from the playlist"
 #~ msgstr "Търсене на текст за избрана песен от списъка за изпълнение"
+
 #~ msgid "Show selection info"
 #~ msgstr "Покажи информация за избраните"
+
 #~ msgid "New update"
 #~ msgstr "Нова версия"
+
 #~ msgid ""
 #~ "'Update'\n"
 #~ "and download it. After that you can "
 #~ msgstr ""
 #~ "'Изпълни'\n"
 #~ "и я изтеглете. След това можете да"
+
 #~ msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
 #~ msgstr "премахнете старата версия и да инсталирате новия gSharkDown"
+
 #~ msgid "No updates"
 #~ msgstr "Няма нови версии"
+
 #~ msgid "Congratulations!\n"
 #~ msgstr "Поздравления!\n"
+
 #~ msgid "gSharkDown is already running!"
 #~ msgstr "gSharkDown е вече стартиран!"
+
 #~ msgid "gSharkDown Running"
 #~ msgstr "gSharkDown е стартиран"
+
 #~ msgid "Ready"
 #~ msgstr "Готов"
+
 #~ msgid "ERROR: Cant't find lyrics for {artist} - {track}"
 #~ msgstr "ГРЕШКА: Не може да бъде намерен текст за {artist} - {track}"
-

File po/de_DE.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-13 19:18+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
+"Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: de\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-04 21:20+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build 13604)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
-#, python-format
+#: ../lib/SharkDown.py:205
+#, fuzzy, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
+"solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
-"\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
+"The error was: %s"
 msgstr ""
 "GrooveShark-Service wurde wahrscheinlich geändert!\n"
 "gSharkDown wird nicht richtig funktionieren. Bitte seien Sie\n"
 "Das wird gewöhnlich von eine Miskonfiguration der Proxy-Servers.\n"
 "Bitte prüfen Sie Ihre Proxy-Einstellungen."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Wiedergabeliste"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Downloadliste"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320
-#: ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Wiedergabeliste in Datei speichern"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Wiedergabeliste auswählen"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Wiedergabelisten"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Sind Sie es sich sicher, dass Sie gSharkDown ausschalten?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr "Beenden?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
-msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr "<b>Abspielen:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>von {artist}</span>"
+#: ../lib/SharkDown.py:573
+msgid ""
+"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr ""
+"<b>Abspielen:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>von {artist}</span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "Wiedergabe von"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
 msgstr[0] "%d Lied"
 msgstr[1] "%d Lieder"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:703
+#: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
 msgstr "Lied {0} von {1}"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:733
+#: ../lib/SharkDown.py:738
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 "Ein Lied muss zuerst abgespielt werden, um\n"
 "dessen Text zu sehen."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:844
+#: ../lib/SharkDown.py:849
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Lade %d Datei herunter"
 msgstr[1] "Lade %d Dateien herunter"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:947
+#: ../lib/SharkDown.py:952
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Jahr:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:258
+#: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
 msgstr "Es ist kein System-Proxy eingegeben"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:264
+#: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
 msgstr "Das System-Proxy ist: %s"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:319
+#: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "Die Benutzername für Last.fm darf nicht leer sein."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:327
+#: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "Das Passwort für Last.fm, darf nicht leer sein."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:344
-msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm oder schalten Sie den Scrobbling aus."
+#: ../lib/guihelpers.py:347
+msgid ""
+"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr ""
+"Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm oder "
+"schalten Sie den Scrobbling aus."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:396
+#: ../lib/guihelpers.py:399
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown zeigen"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:413
+#: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
 msgstr "Auf Updates überprüfen"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:444
-#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:477
+#: ../lib/guihelpers.py:480
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:487
+#: ../lib/guihelpers.py:490
 msgid "Play"
 msgstr "Starten"
 
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
-"Es ist ein Fehler beim Abspielen der Lied aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal.\n"
+"Es ist ein Fehler beim Abspielen der Lied aufgetreten. Bitte versuchen Sie "
+"es später nochmal.\n"
 "\n"
 "Грешката беше: %s"
 
 msgstr "Um auf die neueste Version zu upgraden"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
-msgstr "können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgid ""
+"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
+msgstr ""
+"können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr "Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und möchten"
+msgstr ""
+"Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und "
+"möchten"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
-msgstr "über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog <b>Einstellungen</b> erlauben."
+msgid ""
+"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
+"b> dialog."
+msgstr ""
+"über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog "
+"<b>Einstellungen</b> erlauben."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
-msgstr "<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
+msgstr ""
+"<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:200
 msgid "New version"
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Lade Liedtext"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Liedtext"
 
-#: ../lib/Song.py:502
+#: ../lib/Song.py:506
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Fehler beim erstellen von '%s' zum schreiben."
 msgstr "Maximale Download-Geschwindigkeit: "
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "MegaBytes"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Passwort:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Programm beenden ohne Bestätigung"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Speicherort für heruntergeladene Dateien auswählen"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Server:"
 msgstr "Server:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Benachrichtigung anzeigen beim Liedwechsel"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Song cover cache limit:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Use a custom proxy"
 msgstr "Proxy einstellen"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid "Use system configured proxy"
 msgstr "System-eingestellte Proy verwenden."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
 msgid "Username:"
 msgstr "Benutzername:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Sie müssen pylast installieren, um Last.fm zu nutzen.\n"
 "Führen Sie \"sudo pip install pylast\" im Terminal um es zu installieren."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
-msgstr "Sie müssen gSharkDown neustarten, damit die Proxy-Einstellungen übernomen werden."
+msgstr ""
+"Sie müssen gSharkDown neustarten, damit die Proxy-Einstellungen übernomen "
+"werden."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "gSharkDown Preferences"
 msgstr "gSharkDown Einstelliungen"
 
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
-msgstr "Das herunterladen von mp3 Dateien ist in eingigen Ländern verboten! Bitte prüfen Sie ob es Ihnen erlaubt ist mp3 Dateien auf diese Weise herunterzuladen."
+msgid ""
+"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
+"country."
+msgstr ""
+"Das herunterladen von mp3 Dateien ist in eingigen Ländern verboten! Bitte "
+"prüfen Sie ob es Ihnen erlaubt ist mp3 Dateien auf diese Weise "
+"herunterzuladen."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
-msgstr "Gnome-Toolkit basiertes Programm zum abspielen und herunterladen von Liedern von Grooveshark.com"
+msgid ""
+"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
+"Grooveshark.com"
+msgstr ""
+"Gnome-Toolkit basiertes Programm zum abspielen und herunterladen von Liedern "
+"von Grooveshark.com"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
+"github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDown ist unter der GNU GPL v3 lizensiert\n"
 "\n"
 "Das gSharkDown Icon ist von wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"Die groove.py Bibliothek ist von George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
+"Die groove.py Bibliothek ist von George Stephanos (jacktheripper51 @ "
+"github)\n"
 "entwickelt worden\n"
 "Link zu den Sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 
 #~ msgid "<b>Download options</b>"
 #~ msgstr "<b>Optionen beim Herunterladen</b>"
+
 #~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
 #~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+
 #~ msgid "<b>Playlist</b>"
 #~ msgstr "<b>Wiedergabeliste</b>"
+
 #~ msgid "Overwrite downloaded file?"
 #~ msgstr "Heruntergeladenen Datei überschreiben?"
+
 #~ msgid "Cancel download"
 #~ msgstr "Herunterladen abbrechen"
+
 #~ msgid "Download and overwrite"
 #~ msgstr "Herunterladen und Überschreiben"
+
 #~ msgid "Download renamed"
 #~ msgstr "Herunterladen mit anderem Namen"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 #~ "downloaded before.\n"
 #~ "herunter, die Sie schonmal heruntergeladen haben.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Was möchten Sie tun?"
+
 #~ msgid "<b>Year:</b> {year}"
 #~ msgstr "<b>Jahr:</b> {year}"
+
 #~ msgid "SongID"
 #~ msgstr "SongID"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Stop all"
 #~ msgstr "Abspielen/Anhalten"
+
 #~ msgid "Flattr gSharkDow"
 #~ msgstr "Flattr gSharkDow"
+
 #~ msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 #~ msgstr "<b>Abspielen:</b> {artist} - {title}"
+
 #~ msgid "Hide gSharkDown"
 #~ msgstr "Verstecke gSharkDown"
+
 #~ msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 #~ msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
+
 #~ msgid "(c) Vladimir Kolev 2011"
 #~ msgstr "(c) Vladimir Kolev 2011"
+
 #~ msgid "<b>Kb/s</b>"
 #~ msgstr "<b>Kb/s</b>"
+
 #~ msgid "Settings"
 #~ msgstr "Einstellungen"
+
 #~ msgid "Add >"
 #~ msgstr "Einfügen >"
+
 #~ msgid "Clear the playlist"
 #~ msgstr "Wiedergabeliste leeren"
+
 #~ msgid "Love Song"
 #~ msgstr "Lieblingslied"
+
 #~ msgid "Next"
 #~ msgstr "Nächster Titel"
+
 #~ msgid "Open saved playlist"
 #~ msgstr "Gespeicherte Wiedergabeliste öffnen"
+
 #~ msgid "Previous"
 #~ msgstr "Vorheriger Titel"
+
 #~ msgid "Remove selected from playlist"
 #~ msgstr "Ausgewähltes aus der Wiedergabeliste löschen"
+
 #~ msgid "Save playlist"
 #~ msgstr "Wiedergabeliste speichern"
+
 #~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
 #~ msgstr "Prüfen Sie Ihr Passwort und Ihren Benutzernamen für Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Dateiname:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
+
 #~ msgid "Playing: {artist} - {title}"
 #~ msgstr "Abspielen: {artist} - {title}"
+
 #~ msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 #~ msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
+
 #~ msgid "New update"
 #~ msgstr "Neues Update"
+
 #~ msgid ""
 #~ "'Update'\n"
 #~ "and download it. After that you can "
 #~ msgstr "'Ausführen' button und laden Sie die runter. Danach können Sie "
+
 #~ msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
 #~ msgstr "die alte Version löschen und den neuen gSharkDown installieren."
+
 #~ msgid "No updates"
 #~ msgstr "Keine Aktualisierungen"
+
 #~ msgid "Congratulations!\n"
 #~ msgstr "Glückwunsch!\n"
+
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Über"
+
 #~ msgid "Add item from search results"
 #~ msgstr "Lied zur Wiederhabeliste einfügen"
+
 #~ msgid "Copy song name to clipboard"
 #~ msgstr "Lied in Clipboard kopieren"
+
 #~ msgid "Copyto Clipboard"
 #~ msgstr "Kopiere in Clipboard"
+
 #~ msgid "Get Lyrics"
 #~ msgstr "Songtexte herunterladen"
+
 #~ msgid "Info"
 #~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Open Prefrences"
 #~ msgstr "Einstellungen öffnen"
+
 #~ msgid "Quit"
 #~ msgstr "Beenden"
+
 #~ msgid "Search a lyrics for selected song from the playlist"
 #~ msgstr "Suche nach Songtexte von Lieder in der Wiedergabeliste"
+
 #~ msgid "Show selection info"
 #~ msgstr "Zeige Information über die Ausgewählte"
+
 #~ msgid "gSharkDown is already running!"
 #~ msgstr "gSharkDown wurde bereits gestartet!"
+
 #~ msgid "gSharkDown Running"
 #~ msgstr "gSharkDown gestartet"
+
 #~ msgid "Ready"
 #~ msgstr "Bereit"
-

File po/es.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-03 14:24-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-13 15:33-0300\n"
 "Last-Translator: Damián Nohales <damiannohales@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Damián Nohales <LL@li.org>\n"
+"Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: es\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:182
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
+#: ../lib/SharkDown.py:205
 #, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
+"The error was: %s"
+msgstr ""
+"El servicio Grooveshark probablemente haya cambiado o no está funcionando.\n"
+"gSharkDown no funcionará correctamente, por favor sea paciente hasta que\n"
+"podamos solucionar el problema.\n"
+"Además, esto puede deberse a una configuración errónea del proxy,\n"
+"por favor revise la configuración del proxy.\n"
 "\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
-msgstr ""
+"El error fue: %s\n"
+"\n"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Error al guardar la lista de reproducción"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error al guardar la cola de descargas"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Guardar lista de reproducción a archivo"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Selecciona una lista de reproducción para abrir"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Archivos de lista de reproducción"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "¿Seguro que quieres salir de gSharkDown?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr "¿Salir?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
-msgid ""
-"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr ""
-"<b>Reproduciendo:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>de {artist}</"
-"span>"
+#: ../lib/SharkDown.py:573
+msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr "<b>Reproduciendo:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>de {artist}</span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "Ahora reproduciendo"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d pista"
+msgstr[1] "%d pistas"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:703
+#: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
-msgstr ""
+msgstr "Pista {0} de {1}"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:733
+#: ../lib/SharkDown.py:738
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr "Se debe estar reproduciendo una canciónpara poder ver sus letras."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:844
+#: ../lib/SharkDown.py:849
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Descargando %d archivo"
 msgstr[1] "Descargando %d archivos"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:947
+#: ../lib/SharkDown.py:952
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Año:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:258
+#: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
-msgstr ""
+msgstr "No hay proxy configurado en tu sistema"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:264
+#: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
-msgstr ""
+msgstr "El proxy del sistema es: %s"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:319
+#: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "El nombre de usuario de Last.fm no puede estar vacío."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:327
+#: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "El password de Last.fm no puede estar vacío."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:344
-msgid ""
-"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr ""
-"Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm o deshabilita el "
-"scrobbling"
+#: ../lib/guihelpers.py:347
+msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm o deshabilita el scrobbling"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:396
+#: ../lib/guihelpers.py:399
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "Mostrar gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:413
+#: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
 msgstr "Verificar actualizaciones"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:444 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447
+#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:477
+#: ../lib/guihelpers.py:480
 msgid "Stop"
 msgstr "Detener"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:487
+#: ../lib/guihelpers.py:490
 msgid "Play"
 msgstr "Reproducir"
 
 #: ../lib/groove.py:186
 msgid "Grooveshark is not initialized"
-msgstr ""
+msgstr "Grooveshark no está inicializado"
 
 #: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
+"Ocurrió un error cuando se reproducía la canción. Inténtelo mas tarde.\n"
+"\n"
+"El error fue: %s"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:163
 msgid "No songs found"
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
+"Ocurrió un error cuando se buscaba en Grooveshark.\n"
+"\n"
+"El error fue: %s"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Para actualizarte a la última versión "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid ""
-"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
-msgstr ""
-"puedes visitar el <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
+msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgstr "puedes visitar el <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr ""
-"sitio de descargas</a>. Si estás usando la última versión y quieres ser "
+msgstr "sitio de descargas</a>. Si estás usando la última versión y quieres ser "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid ""
-"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
-"b> dialog."
-msgstr ""
-"informado sobre nuevas versiones, simplemente habilita la opción en el "
-"diálogo <b>Preferencias</b>."
+msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
+msgstr "informado sobre nuevas versiones, simplemente habilita la opción en el diálogo <b>Preferencias</b>."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Cargando letras..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Letras"
 
-#: ../lib/Song.py:502
+#: ../lib/Song.py:506
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Error al abrir \"%s\" para escritura"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
 msgid "Do not use proxy"
-msgstr ""
+msgstr "No usar proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 msgstr "Directorio de descarga:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Downloads"
-msgstr "Progreso de la descarga"
+msgstr "Descargas"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
 msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "General"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Kb/s"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
 msgid "Last.fm"
-msgstr ""
+msgstr "Last.fm"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "Maximum download speed: "
 msgstr "Velocidad máxima de descarga:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
-#, fuzzy
+msgid "MegaBytes"
+msgstr "MegaBytes"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Contraseña: "
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Port:"
-msgstr ""
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
-msgid "Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Puerto:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+msgid "Proxy"
+msgstr "Proxy"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Cerrar aplicación sin confirmación"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Seleccionar directorio para las descargas"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Mostrar notificación cuando se cambie de canción"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
-msgid "Use a custom proxy"
-msgstr ""
-
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
-msgid "Use system configured proxy"
-msgstr ""
+msgid "Song cover cache limit:"
+msgstr "Límite para la cache de portadas:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
+msgid "Use a custom proxy"
+msgstr "Usar un proxy personalizado"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+msgid "Use system configured proxy"
+msgstr "Usar proxy configurado en el sistema"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
 msgid "Username:"
 msgstr "Nombre de usuario:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Necesitas instalar pylast para usar Last.fm.\n"
 "Por favor ejecute \"sudo pip install pylast\" para instalarlo."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
-msgstr ""
+msgstr "Necesitarás reiniciar gSharkDown para que los cambios en el proxy surtan efecto."
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
-#, fuzzy
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "gSharkDown Preferences"
-msgstr "Preferencias"
+msgstr "Preferencias de gSharkDown"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev y Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid ""
-"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
-"country."
-msgstr ""
-"¡La descarga de MP3's es ilegal en algunos países! Revise las leyes de su "
-"país."
+msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
+msgstr "¡La descarga de MP3's es ilegal en algunos países! Revise las leyes de su país."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid ""
-"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
-"Grooveshark.com"
-msgstr ""
-"Aplicación para el escritorio GNOME para descargar y escuchar archivos de "
-"música de Grooveshark.com."
+msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
+msgstr "Aplicación para el escritorio GNOME para descargar y escuchar archivos de música de Grooveshark.com."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDown está liberado bajo la Licencia GNU GPL v3.\n"
 "\n"
-"El icono de gSharkDown está hecho por wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
-"com/).\n"
+"El icono de gSharkDown está hecho por wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/).\n"
 "\n"
-"La biblioteca groove.py es desarrollada por George Stephanos "
-"(jacktheripper51 @ github).\n"
+"La biblioteca groove.py es desarrollada por George Stephanos (jacktheripper51 @ github).\n"
 "Enlace al código fuente: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:16
 msgstr "Limpiar descargas completadas"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Delete all"
-msgstr "Cancelar todo"
+msgstr "Eliminar todo"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:8
 msgid "Download selected"
 msgstr "Reanudar todas las descargas"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Search Results"
-msgstr "<b>Resultados de Búsqueda</b>"
+msgstr "Resultados de Búsqueda"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:23
 msgid "Search the grooveshark"

File po/fr.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 16:16+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: necromoine\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1)\n"
 "X-Poedit-Language: French\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
+#: ../lib/SharkDown.py:205
 #, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
+"solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
-"\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
+"The error was: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Erreur lors de la sauvegarde de la liste de lecture"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error lors de la sauvegarde de la file de téléchargement"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Exporter la liste de lecture dans le fichier"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Sélectionnez la liste de lecture à ouvrir"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Fichiers des listes de lecture"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Êtes-vous sur de vouloir quitter ?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr "Quitter ?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
+#: ../lib/SharkDown.py:573
 msgid ""
 "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "En cours"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:703
+#: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:733
+#: ../lib/SharkDown.py:738
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "Il doit y avoir une chanson pour pouvoir voir\n"
 "ses paroles"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:844
+#: ../lib/SharkDown.py:849
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Téléchargement de %d fichier"
 msgstr[1] "Téléchargement de %d fichiers"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:947
+#: ../lib/SharkDown.py:952
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Année:</b>{année}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:258
+#: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:264
+#: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:319
+#: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:327
+#: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:344
+#: ../lib/guihelpers.py:347
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:396
+#: ../lib/guihelpers.py:399
 #, fuzzy
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:413
+#: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
 msgstr "Rechercher des mises à jour"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:444 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:477
+#: ../lib/guihelpers.py:480
 #, fuzzy
 msgid "Stop"
 msgstr "Lecture/Arrêt"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:487
+#: ../lib/guihelpers.py:490
 #, fuzzy
 msgid "Play"
 msgstr "Fichiers des listes de lecture"
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Paroles"
 
-#: ../lib/Song.py:502
+#: ../lib/Song.py:506
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Erreur lors de l'ecriture dans %s"
 msgstr "Vitesse de téléchargement maximal:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "MegaBytes"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 #, fuzzy
 msgid "Password:"
 msgstr "Mot de passe:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Port:"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Quitter l'application sans confirmation"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Selectionner le dossier de téléchargement"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Server:"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Afficher une notifications au changement de la piste"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Song cover cache limit:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Use a custom proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid "Use system configured proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'utilisateur"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 #, fuzzy
 msgid "gSharkDown Preferences"
 msgstr "Préférences"

File po/gl_ES.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 16:16+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: antiparvos <LL@li.org>\n"
+"Language: gl_ES\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: gl_ES\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:182
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
+#: ../lib/SharkDown.py:205
 #, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
+"solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
-"\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
+"The error was: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Produciuse un erro ao gardar a lista de reprodución"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Produciuse un erro ao gardar a lista de reprodución"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Gardar a lista"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Seleccione unha lista para abrir"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Ficheiros con listas de reprodución"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Está certo de saír?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr "Saír?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
+#: ../lib/SharkDown.py:573
 msgid ""
 "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "Reproducindo"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:703
+#: ../lib/SharkDown.py:708
 msgid "Track {0} of {1}"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:733
+#: ../lib/SharkDown.py:738
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:844
+#: ../lib/SharkDown.py:849
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Descargando %d ficheiro"
 msgstr[1] "Descargando %d ficheiros"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:947
+#: ../lib/SharkDown.py:952
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Ano:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:258
+#: ../lib/guihelpers.py:260
 msgid "There is no proxy configured in your system"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:264
+#: ../lib/guihelpers.py:266
 #, python-format
 msgid "The system proxy is: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:319
+#: ../lib/guihelpers.py:322
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:327
+#: ../lib/guihelpers.py:330
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:344
+#: ../lib/guihelpers.py:347
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:396
+#: ../lib/guihelpers.py:399
 #, fuzzy
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:413
+#: ../lib/guihelpers.py:416
 msgid "Check for update"
 msgstr "Buscar actualizacións"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:444 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:477
+#: ../lib/guihelpers.py:480
 #, fuzzy
 msgid "Stop"
 msgstr "Reproducir/Parar"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:487
+#: ../lib/guihelpers.py:490
 #, fuzzy
 msgid "Play"
 msgstr "Ficheiros con listas de reprodución"
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Letras"
 
-#: ../lib/Song.py:502
+#: ../lib/Song.py:506
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Produciuse un fallo ao crear '%s' para escritura."
 msgstr ""
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "MegaBytes"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
 #, fuzzy
 msgid "Password:"
 msgstr "Contrasinal: "
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
 msgid "Port:"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Saír do aplicativo sen confirmación"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Seleccione o cartafol de descargas"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Server:"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Mostrar notificacións de cambio de tema"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Song cover cache limit:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Use a custom proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid "Use system configured proxy"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
 msgid "Username:"
 msgstr "Nome de usuario:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 #, fuzzy
 msgid "gSharkDown Preferences"
 msgstr "Preferencias"

File po/gsharkdown.pot

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-13 19:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:204
+#: ../lib/SharkDown.py:205
 #, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
-"be patient until we find a solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
+"solution.\n"
+"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
+"please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
-"The error was: %s\n"
-"\n"
-"This is usually caused by a proxy misconfiguration\n"
-"please check your proxy configuration."
+"The error was: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:279
+#: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:312
+#: ../lib/SharkDown.py:317
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:338
+#: ../lib/SharkDown.py:343
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:344
+#: ../lib/SharkDown.py:349
 msgid "Playlist files"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:378
+#: ../lib/SharkDown.py:383
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:379
+#: ../lib/SharkDown.py:384
 msgid "Quit?"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:568
+#: ../lib/SharkDown.py:573
 msgid ""
 "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:604
+#: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:701
+#: ../lib/SharkDown.py:706
 #, python-format
 msgid "%d track"
 msgid_plural "%d tracks"
 msgstr[0] ""
<