Commits

Vladimir Kolev  committed 5b3a7cb

Updated language Bulgarian and German

  • Participants
  • Parent commits 92c3554
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-13 16:21-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-13 19:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-21 10:09+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian\n"
 "Language: \n"
 msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:205
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
-"solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a solution.\n"
 "Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
 "please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
-"GrooveShark услугата е вероятно променена!\n"
-"gSharkDown вероятно няма да работи коректно, за това бъдете\n"
-"търпеливи, докато ние открием решение на проблема.\n"
+"GrooveShark услугата е вероятно променена или не работи!\n"
+"gSharkDown няма да работи коректно, за това бъдете търпеливи, докато открием решение.\n"
+"Това може да бъде причинено и от неправилно конфигурирано прокси.\n"
+"Моля проверете настройките на вашето прокси.\n"
 "\n"
-"Грешката беше: %s\n"
-"\n"
-"Причина за това обикновено е неправилна конфигурация на прокси.\n"
-"Моля проверете вашите прокси-настройки."
+"Грешката беше: %s"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Грешка при записването на списъкза за изтегляне"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Запиши списъка с песни във файл"
 
 msgstr "Изход?"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:573
-msgid ""
-"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr ""
-"<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</"
-"span>"
+msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr "<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</span>"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "Паролата за Last.fm не трябва да е празна."
 
 #: ../lib/guihelpers.py:347
-msgid ""
-"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr ""
-"Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете "
-"scrobbling"
+msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете scrobbling"
 
 #: ../lib/guihelpers.py:399
 msgid "Show gSharkDown"
 msgid "Check for update"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447
+#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 msgstr "За да обновите до последната версия"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid ""
-"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
-msgstr ""
-"можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
+msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgstr "можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr ""
-"сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
+msgstr "сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid ""
-"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
-"b> dialog."
-msgstr ""
-"информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</"
-"b>."
+msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
+msgstr "информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</b>."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Зареждане на текста..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Текст"
 
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:13
 msgid "Text below icons"
-msgstr ""
+msgstr "Текст под иконите"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:14
 msgid "Text beside icons"
-msgstr ""
+msgstr "Текст до иконите"
 
 #. (PlayList.ICONS_BIG, _("Icons only (big)"),),
 #. (PlayList.ICONS_SMALL, _("Icons only (small)"),),
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:17
 msgid "Not show"
-msgstr ""
+msgstr "Не показвай"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:42
-#, fuzzy
 msgid "Change the playlist style"
-msgstr "Изчисти списъка за изпълнение"
+msgstr "Промяна на стила на списъка за просвирване"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:45
 msgid ""
 "Please update your version of PyGtk\n"
 "to change the playlist style"
 msgstr ""
+"Моля обновете версията на PyGtk,\n"
+"за да промените вида на списъка за просвирване."
 
 #: ../gsharkdown.desktop.in.h:1
 msgid "Play and download songs from Grooveshark"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "MegaBytes"
-msgstr ""
+msgstr "Мега байта"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
 msgid "Password:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Song cover cache limit:"
-msgstr ""
+msgstr "Кеш за обложките на песни:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
 msgid "Use a custom proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "kB/s"
-msgstr ""
+msgstr "kB/s"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid ""
-"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
-"country."
-msgstr ""
-"Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че "
-"нарушавате закона във вашата държава."
+msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
+msgstr "Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че нарушавате закона във вашата държава."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid ""
-"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
-"Grooveshark.com"
-msgstr ""
-"Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от "
-"Grooveshark.com"
+msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
+msgstr "Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от Grooveshark.com"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDownе лицензиран под GNU GPL v3 License\n"
 "\n"
-"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
-"com/)\n"
+"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Вързка към изходния код: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:16
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-13 16:21-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-13 19:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-21 10:13+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
 "Language: de\n"
 msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:205
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
-"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
-"solution.\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a solution.\n"
 "Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
 "please check your proxy configuration.\n"
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
-"GrooveShark-Service wurde wahrscheinlich geändert!\n"
-"gSharkDown wird nicht richtig funktionieren. Bitte seien Sie\n"
-"geduldig, bis wird das Problem beseitigt haben.\n"
+"GrooveShark-Service wurde wahrscheinlich geändert oder funktioniert nicht!\n"
+"gSharkDown wird nicht richtig funktionieren. Bitte seien Sie geduldig, bis wird das Problem beseitigt haben.\n"
+"Das kann auch bedeuten, dass den Proxy nicht richtig konfiguriert wurde.\n"
+"Bitte prüfen Sie Ihre Proxy-Konfiguration.\n"
 "\n"
-"Das Fehler war: %s\n"
-"\n"
-"Das wird gewöhnlich von eine Miskonfiguration der Proxy-Servers.\n"
-"Bitte prüfen Sie Ihre Proxy-Einstellungen."
+"Das Fehler war: %s"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:284
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Downloadliste"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../lib/SharkDown.py:325
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Wiedergabeliste in Datei speichern"
 
 msgstr "Beenden?"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:573
-msgid ""
-"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr ""
-"<b>Abspielen:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>von {artist}</span>"
+msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr "<b>Abspielen:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>von {artist}</span>"
 
 #: ../lib/SharkDown.py:609
 msgid "Now playing"
 msgstr "Das Passwort für Last.fm, darf nicht leer sein."
 
 #: ../lib/guihelpers.py:347
-msgid ""
-"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr ""
-"Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm oder "
-"schalten Sie den Scrobbling aus."
+msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm oder schalten Sie den Scrobbling aus."
 
 #: ../lib/guihelpers.py:399
 msgid "Show gSharkDown"
 msgid "Check for update"
 msgstr "Auf Updates überprüfen"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../lib/guihelpers.py:447
+#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
 #: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 "\n"
 "The error was: %s"
 msgstr ""
-"Es ist ein Fehler beim Abspielen der Lied aufgetreten. Bitte versuchen Sie "
-"es später nochmal.\n"
+"Es ist ein Fehler beim Abspielen der Lied aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal.\n"
 "\n"
 "Грешката беше: %s"
 
 msgstr "Um auf die neueste Version zu upgraden"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:193
-msgid ""
-"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
-msgstr ""
-"können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
-"downloads\"> "
+msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+msgstr "können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
 #: ../lib/tfuncs.py:194
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr ""
-"Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und "
-"möchten"
+msgstr "Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und möchten"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:195
-msgid ""
-"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
-"b> dialog."
-msgstr ""
-"über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog "
-"<b>Einstellungen</b> erlauben."
+msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
+msgstr "über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog <b>Einstellungen</b> erlauben."
 
 #: ../lib/tfuncs.py:198
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
-msgstr ""
-"<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
+msgstr "<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
 
 #: ../lib/tfuncs.py:200
 msgid "New version"
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Lade Liedtext"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../lib/tfuncs.py:232
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Liedtext"
 
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:13
 msgid "Text below icons"
-msgstr ""
+msgstr "Text unter"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:14
 msgid "Text beside icons"
-msgstr ""
+msgstr "Text an der Seite"
 
 #. (PlayList.ICONS_BIG, _("Icons only (big)"),),
 #. (PlayList.ICONS_SMALL, _("Icons only (small)"),),
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:17
 msgid "Not show"
-msgstr ""
+msgstr "Zeige nicht"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:42
-#, fuzzy
 msgid "Change the playlist style"
-msgstr "Wiedergabeliste leeren"
+msgstr "Visualisierung der Wiedergabeliste ändern"
 
 #: ../lib/PlayListStyleWidget.py:45
 msgid ""
 "Please update your version of PyGtk\n"
 "to change the playlist style"
 msgstr ""
+"Bitte aktualisieren sie die Version von PyGtk,\n"
+"um die Visualisierung der Wiedergabeliste zu ändern."
 
 #: ../gsharkdown.desktop.in.h:1
 msgid "Play and download songs from Grooveshark"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "MegaBytes"
-msgstr ""
+msgstr "MegaBytes"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
 msgid "Password:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
 msgid "Song cover cache limit:"
-msgstr ""
+msgstr "Song-Cover Cache-Limit:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
 msgid "Use a custom proxy"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
 msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
-msgstr ""
-"Sie müssen gSharkDown neustarten, damit die Proxy-Einstellungen übernomen "
-"werden."
+msgstr "Sie müssen gSharkDown neustarten, damit die Proxy-Einstellungen übernomen werden."
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
 msgid "gSharkDown Preferences"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
 msgid "kB/s"
-msgstr ""
+msgstr "kB/s"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid ""
-"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
-"country."
-msgstr ""
-"Das herunterladen von mp3 Dateien ist in eingigen Ländern verboten! Bitte "
-"prüfen Sie ob es Ihnen erlaubt ist mp3 Dateien auf diese Weise "
-"herunterzuladen."
+msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
+msgstr "Das herunterladen von mp3 Dateien ist in eingigen Ländern verboten! Bitte prüfen Sie ob es Ihnen erlaubt ist mp3 Dateien auf diese Weise herunterzuladen."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid ""
-"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
-"Grooveshark.com"
-msgstr ""
-"Gnome-Toolkit basiertes Programm zum abspielen und herunterladen von Liedern "
-"von Grooveshark.com"
+msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
+msgstr "Gnome-Toolkit basiertes Programm zum abspielen und herunterladen von Liedern von Grooveshark.com"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDown ist unter der GNU GPL v3 lizensiert\n"
 "\n"
 "Das gSharkDown Icon ist von wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"Die groove.py Bibliothek ist von George Stephanos (jacktheripper51 @ "
-"github)\n"
+"Die groove.py Bibliothek ist von George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "entwickelt worden\n"
 "Link zu den Sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"