1. Vladimir Kolev
 2. gSharkDown

Commits

Vladimir Kolev  committed 61849b5

Languages update (Bulgarian / German)

 • Participants
 • Parent commits ba08577
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (8)

File po/bg_BG.po

View file
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-03 14:23-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-11 12:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 00:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-13 00:51+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
 "X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:173
+#: ../lib/SharkDown.py:182
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:281
+#: ../lib/SharkDown.py:204
+#, python-format
+msgid ""
+"GrooveShark service has probably changed!\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
+"be patient until we find a solution.\n"
+"\n"
+"The error was: %s"
+msgstr ""
+"GrooveShark услугата е вероятно променена!\n"
+"gSharkDown вероятно няма да работи коректно, за това бъдете\n"
+"търпеливи, докато ние открием решение на проблема.\n"
+"\n"
+"Грешката беше: %s"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:279
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:316
+#: ../lib/SharkDown.py:312
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Грешка при записването на списъкза за изтегляне"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325
-#: ../data/main_window.ui.h:23
+#: ../lib/SharkDown.py:320
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Запиши списъка с песни във файл"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:343
+#: ../lib/SharkDown.py:338
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Изберете списък с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:349
+#: ../lib/SharkDown.py:344
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Списъци с песни"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:383
+#: ../lib/SharkDown.py:378
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите gSharkDown?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:384
+#: ../lib/SharkDown.py:379
 msgid "Quit?"
 msgstr "Изход?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:552
+#: ../lib/SharkDown.py:568
 msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr "<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:592
+#: ../lib/SharkDown.py:604
 msgid "Now playing"
 msgstr "В момента свири"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:712
+#: ../lib/SharkDown.py:611
+msgid "An error has occurred while playing the song. Please try again later."
+msgstr "Възникна грешка при изпълнението на песента. Опитайте по-късно."
+
+#: ../lib/SharkDown.py:705
+#, python-format
+msgid "%d track"
+msgid_plural "%d tracks"
+msgstr[0] "%d песен"
+msgstr[1] "%d песни"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:707
+msgid "Track {0} of {1}"
+msgstr "Песен {0} от {1}"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:737
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 "Трябва да има свиреща песен, за да видите\n"
 "тескта за нея."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:823
+#: ../lib/SharkDown.py:848
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Изтегляне %d файл"
 msgstr[1] "Изтегляне %d файла"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:927
+#: ../lib/SharkDown.py:951
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Албум"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:43
+#: ../lib/guihelpers.py:33
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:270
+#: ../lib/guihelpers.py:258
+msgid "There is no proxy configured in your system"
+msgstr "Няма конфигурирано прокси в системните настройки"
+
+#: ../lib/guihelpers.py:264
+#, python-format
+msgid "The system proxy is: %s"
+msgstr "Системното прокси е: %s"
+
+#: ../lib/guihelpers.py:319
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "Потребителското име за Last.fm не трябва да е празно."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:278
+#: ../lib/guihelpers.py:327
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "Паролата за Last.fm не трябва да е празна."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:297
+#: ../lib/guihelpers.py:344
 msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете scrobbling"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:349
+#: ../lib/guihelpers.py:396
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "Покажи gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:366
+#: ../lib/guihelpers.py:413
 msgid "Check for update"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:398
+#: ../lib/guihelpers.py:444
 #: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
-#: ../data/main_window.ui.h:35
+#: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:431
+#: ../lib/guihelpers.py:477
 msgid "Stop"
 msgstr "Спиране"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:441
+#: ../lib/guihelpers.py:487
 msgid "Play"
 msgstr "Пускане"
 
-#: ../lib/PlayList.py:91
+#: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "<b>Title:</b> {title}\n"
 "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 "<b>Албум:</b> {album}\n"
 "<b>Година:</b> {year}"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:179
+#: ../lib/tfuncs.py:159
 msgid "No songs found"
 msgstr "Не са открити песни"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:204
+#: ../lib/tfuncs.py:184
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "За да обновите до последната версия"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:205
+#: ../lib/tfuncs.py:185
 msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 msgstr "можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:206
+#: ../lib/tfuncs.py:186
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr "сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:207
+#: ../lib/tfuncs.py:187
 msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
 msgstr "информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</b>."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:210
+#: ../lib/tfuncs.py:190
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Достъпна е нова версия<span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span></b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:212
+#: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "New version"
 msgstr "Нова версия"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:217
+#: ../lib/tfuncs.py:197
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Вие използвате последната версия!</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:219
+#: ../lib/tfuncs.py:199
 msgid "Latest version"
 msgstr "Последна версия"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:236
+#: ../lib/tfuncs.py:216
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Зареждане на текста..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:244
-#: ../data/main_window.ui.h:15
+#: ../lib/tfuncs.py:224
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../lib/Song.py:449
+#: ../lib/Song.py:495
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Неуспех при създаване на '%s' за записване."
 msgstr "label"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Download options</b>"
-msgstr "<b>Опции при изтегляне</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:2
-msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:3
 msgid ""
 "<span size=\"small\">\n"
 "<b>You can use the following placeholders:</b>\n"
 "\t<b>{album}</b> - Името на албума\n"
 "</span>"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for updates on startup"
 msgstr "Провери за обновления при стартиране"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
+msgid "Do not use proxy"
+msgstr "Не използвай прокси"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 msgstr "Директория за изтегляне:"
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+msgid "Downloads"
+msgstr "Изтегляне"
+
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
 msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
 msgstr "Разреши Last.fm Scrobbling"
 msgstr "Шаблон за преименуване на файла:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
+msgid "General"
+msgstr "Основни"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Kb/s"
 msgstr "Kb/s"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
+msgid "Last.fm"
+msgstr "Last.fm"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "Maximum download speed: "
 msgstr "Максимална скорост за изтегляне:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
-msgid "Password: "
-msgstr "Парола:   "
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "Password:"
+msgstr "Парола:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
-msgid "Preferences"
-msgstr "Настройки"
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+msgid "Port:"
+msgstr "Порт:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+msgid "Proxy"
+msgstr "Прокси"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Изход от приложението без потвърждение"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Изберете дестинация за записване"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+msgid "Server:"
+msgstr "Сървър:"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Показвай информативен балон при смяна на песента"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+msgid "Use a custom proxy"
+msgstr "Дефиниране на прокси"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Use system configured proxy"
+msgstr "Използвай прокси от системните настройки"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Username:"
 msgstr "Потребител:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Трябва да иснталирате pylast, за да използвате Last.fm.\n"
 "Моля изпълнете \"sudo pip install pylast\" за да го инсталирате."
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
+msgstr "Трябва да рестартирате gSharkDown за приемане на прокси-настройките."
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+msgid "gSharkDown Preferences"
+msgstr "gSharkDown настройки"
+
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Относно gSharkDown"
 msgstr "<b>Плейър</b>"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:2
-msgid "<b>Playlist</b>"
-msgstr "<b>Списък за изпълнение</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:3
-msgid "<b>Search Results</b>"
-msgstr "<b>Резултати от търсенето</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Добави за просвирване"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:5
-msgid "Cancel all"
-msgstr "Откажи всички"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:6
+#: ../data/main_window.ui.h:3
 msgid "Cancels all downloads"
 msgstr "Откажи всички изтегляния"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:7
+#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Check for Updates"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:8
+#: ../data/main_window.ui.h:5
 msgid "Clear"
 msgstr "Изчисти"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:9
+#: ../data/main_window.ui.h:6
 msgid "Clear completed downloads"
 msgstr "Изчисти изтеглените"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:10
+#: ../data/main_window.ui.h:7
+msgid "Delete all"
+msgstr "Изтрий всички"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:8
 msgid "Download selected"
 msgstr "Изтегли избраните"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:11
+#: ../data/main_window.ui.h:9
 msgid "Edit Preferences"
 msgstr "Редактирай настройки"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:12
+#: ../data/main_window.ui.h:10
 msgid "Filter: "
 msgstr "Филтър:"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../data/main_window.ui.h:11
 msgid "Load playlist from file"
 msgstr "Зареди списък за просвирване от файл"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:14
+#: ../data/main_window.ui.h:12
 msgid "Love track on Last.fm"
 msgstr "Добавя песен в любими в Last.fm"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:16
+#: ../data/main_window.ui.h:14
 msgid "Menu"
 msgstr "Меню"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:17
+#: ../data/main_window.ui.h:15
 msgid "Pause all"
 msgstr "Пауза за всички"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:18
+#: ../data/main_window.ui.h:16
 msgid "Playlist"
 msgstr "Списък за просвирване"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:19
+#: ../data/main_window.ui.h:17
 msgid "Quit the application"
 msgstr "Излез от приложението"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:20
+#: ../data/main_window.ui.h:18
 msgid "Resume"
 msgstr "Поднови"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../data/main_window.ui.h:19
 msgid "Resume all"
 msgstr "Поднови всички"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:22
+#: ../data/main_window.ui.h:20
 msgid "Resumes all downloads"
 msgstr "Поднови всички изтегляния"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:24
+#: ../data/main_window.ui.h:22
+msgid "Search Results"
+msgstr "Резултати от търсенето"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:23
 msgid "Search the grooveshark"
 msgstr "Търси в grooveshark"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:25
+#: ../data/main_window.ui.h:24
 msgid "Show About dialog"
 msgstr "Покажи диалог относно приложението"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:26
+#: ../data/main_window.ui.h:25
 msgid "Show info for the song"
 msgstr "Покажи информация за избрана песен"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:27
+#: ../data/main_window.ui.h:26
 msgid "Stops all downloads"
 msgstr "Откажи всички изтегляния"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:28
+#: ../data/main_window.ui.h:27
 msgid "Switch to downloads list"
 msgstr "Превключи към списък за изтегляне"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:29
+#: ../data/main_window.ui.h:28
 msgid "Switch to playlist"
 msgstr "Преклключи към списъка за просвирване"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:30
+#: ../data/main_window.ui.h:29
 msgid "There is no songs in the playlist."
 msgstr "Няма песни в списъка за просвирване"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:31
+#: ../data/main_window.ui.h:30
 msgid "Toggle repeat all"
 msgstr "Повтаряй всички"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:32
+#: ../data/main_window.ui.h:31
 msgid "Toggle shuffle all"
 msgstr "Превключи разбъркване на всички"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:33
+#: ../data/main_window.ui.h:32
 msgid ""
 "Track seeking is planned\n"
 "for future version"
 "Превъртане на песента е планирано\n"
 "за следваща версия."
 
+#~ msgid "<b>Download options</b>"
+#~ msgstr "<b>Опции при изтегляне</b>"
+#~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+#~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+#~ msgid "<b>Playlist</b>"
+#~ msgstr "<b>Списък за изпълнение</b>"
 #~ msgid "Overwrite downloaded file?"
 #~ msgstr "Презаписване на изтегления файл?"
 #~ msgid "Cancel download"
 #~ msgstr "Копирай името на песента в буфера за обмен"
 #~ msgid "Copyto Clipboard"
 #~ msgstr "Копирай в буфера за обмен"
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Изтегляне"
 #~ msgid "Get Lyrics"
 #~ msgstr "Изтегли текст за песента"
 #~ msgid "Info"

File po/de_DE.po

View file
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-03 14:23-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-11 12:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 00:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-13 00:56+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
-"Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: de\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-04 21:20+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build 13604)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:173
+#: ../lib/SharkDown.py:182
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:281
+#: ../lib/SharkDown.py:204
+#, python-format
+msgid ""
+"GrooveShark service has probably changed!\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
+"be patient until we find a solution.\n"
+"\n"
+"The error was: %s"
+msgstr ""
+"GrooveShark-Service wurde wahrscheinlich geändert!\n"
+"gSharkDown wird nicht richtig funktionieren. Bitte seien Sie\n"
+"geduldig, bis wird das Problem beseitigt haben.\n"
+"\n"
+"Das Fehler war: %s"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:279
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Wiedergabeliste"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:316
+#: ../lib/SharkDown.py:312
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Downloadliste"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325
-#: ../data/main_window.ui.h:23
+#: ../lib/SharkDown.py:320
+#: ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Wiedergabeliste in Datei speichern"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:343
+#: ../lib/SharkDown.py:338
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Wiedergabeliste auswählen"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:349
+#: ../lib/SharkDown.py:344
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Wiedergabelisten"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:383
+#: ../lib/SharkDown.py:378
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Sind Sie es sich sicher, dass Sie gSharkDown ausschalten?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:384
+#: ../lib/SharkDown.py:379
 msgid "Quit?"
 msgstr "Beenden?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:552
+#: ../lib/SharkDown.py:568
 msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr "<b>Abspielen:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>von {artist}</span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:592
+#: ../lib/SharkDown.py:604
 msgid "Now playing"
 msgstr "Wiedergabe von"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:712
+#: ../lib/SharkDown.py:611
+msgid "An error has occurred while playing the song. Please try again later."
+msgstr "Es ist ein Fehler beim Abspielen der Lied aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal."
+
+#: ../lib/SharkDown.py:705
+#, python-format
+msgid "%d track"
+msgid_plural "%d tracks"
+msgstr[0] "%d Lied"
+msgstr[1] "%d Lieder"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:707
+msgid "Track {0} of {1}"
+msgstr "Lied {0} von {1}"
+
+#: ../lib/SharkDown.py:737
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 "Ein Lied muss zuerst abgespielt werden, um\n"
 "dessen Text zu sehen."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:823
+#: ../lib/SharkDown.py:848
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Lade %d Datei herunter"
 msgstr[1] "Lade %d Dateien herunter"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:927
+#: ../lib/SharkDown.py:951
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:43
+#: ../lib/guihelpers.py:33
 msgid "Error"
 msgstr "Fehler"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Jahr:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:270
+#: ../lib/guihelpers.py:258
+msgid "There is no proxy configured in your system"
+msgstr "Es ist kein System-Proxy eingegeben"
+
+#: ../lib/guihelpers.py:264
+#, python-format
+msgid "The system proxy is: %s"
+msgstr "Das System-Proxy ist: %s"
+
+#: ../lib/guihelpers.py:319
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "Die Benutzername für Last.fm darf nicht leer sein."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:278
+#: ../lib/guihelpers.py:327
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "Das Passwort für Last.fm, darf nicht leer sein."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:297
+#: ../lib/guihelpers.py:344
 msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm oder schalten Sie den Scrobbling aus."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:349
+#: ../lib/guihelpers.py:396
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown zeigen"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:366
+#: ../lib/guihelpers.py:413
 msgid "Check for update"
 msgstr "Auf Updates überprüfen"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:398
+#: ../lib/guihelpers.py:444
 #: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
-#: ../data/main_window.ui.h:35
+#: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:431
+#: ../lib/guihelpers.py:477
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:441
+#: ../lib/guihelpers.py:487
 msgid "Play"
 msgstr "Starten"
 
-#: ../lib/PlayList.py:91
+#: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "<b>Title:</b> {title}\n"
 "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 "<b>Album:</b> {album}\n"
 "<b>Jahr:</b> {year}"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:179
+#: ../lib/tfuncs.py:159
 msgid "No songs found"
 msgstr "Keine Lieder gefunden"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:204
+#: ../lib/tfuncs.py:184
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Um auf die neueste Version zu upgraden"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:205
+#: ../lib/tfuncs.py:185
 msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 msgstr "können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:206
+#: ../lib/tfuncs.py:186
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr "Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und möchten"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:207
+#: ../lib/tfuncs.py:187
 msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
 msgstr "über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog <b>Einstellungen</b> erlauben."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:210
+#: ../lib/tfuncs.py:190
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:212
+#: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "New version"
 msgstr "Neue Version"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:217
+#: ../lib/tfuncs.py:197
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Sie benutzen die neueste Version!</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:219
+#: ../lib/tfuncs.py:199
 msgid "Latest version"
 msgstr "Neueste Version"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:236
+#: ../lib/tfuncs.py:216
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Lade Liedtext"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:244
-#: ../data/main_window.ui.h:15
+#: ../lib/tfuncs.py:224
+#: ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Liedtext"
 
-#: ../lib/Song.py:449
+#: ../lib/Song.py:495
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Fehler beim erstellen von '%s' zum schreiben."
 msgstr "label"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Download options</b>"
-msgstr "<b>Optionen beim Herunterladen</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:2
-msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:3
 msgid ""
 "<span size=\"small\">\n"
 "<b>You can use the following placeholders:</b>\n"
 "\t<b>{song}</b> - Name des Liedes\n"
 "\t<b>{album}</b> - Name des Albums</span>"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for updates on startup"
 msgstr "Beim Start auf Updates prüfen"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
+msgid "Do not use proxy"
+msgstr "Kein proxy verwenden"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 msgstr "Herunterlade-Verzeichniss"
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+msgid "Downloads"
+msgstr "Herunterladen"
+
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
 msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
 msgstr "Last.fm Scrobbling erlauben"
 msgstr "Muster zum Umbenennen der Datei:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
+msgid "General"
+msgstr "Allgemein"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Kb/s"
 msgstr "Kb/s"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
+msgid "Last.fm"
+msgstr "Last.fm"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "Maximum download speed: "
 msgstr "Maximale Download-Geschwindigkeit: "
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
-msgid "Password: "
-msgstr "Passwort: "
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+msgid "Password:"
+msgstr "Passwort:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
-msgid "Preferences"
-msgstr "Einstelliungen"
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+msgid "Proxy"
+msgstr "Proxy"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Programm beenden ohne Bestätigung"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Speicherort für heruntergeladene Dateien auswählen"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Benachrichtigung anzeigen beim Liedwechsel"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+msgid "Use a custom proxy"
+msgstr "Proxy einstellen"
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Use system configured proxy"
+msgstr "System-eingestellte Proy verwenden."
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Username:"
 msgstr "Benutzername:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Sie müssen pylast installieren, um Last.fm zu nutzen.\n"
 "Führen Sie \"sudo pip install pylast\" im Terminal um es zu installieren."
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
+msgstr "Sie müssen gSharkDown neustarten, damit die Proxy-Einstellungen übernomen werden."
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+msgid "gSharkDown Preferences"
+msgstr "gSharkDown Einstelliungen"
+
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Über gSharkDown"
 msgstr "<b>Player</b>"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:2
-msgid "<b>Playlist</b>"
-msgstr "<b>Wiedergabeliste</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:3
-msgid "<b>Search Results</b>"
-msgstr "<b>Suchergebnisse</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Zur Wiedergabeliste hinzufügen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:5
-msgid "Cancel all"
-msgstr "Alle absagen"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:6
+#: ../data/main_window.ui.h:3
 msgid "Cancels all downloads"
 msgstr "Alle absagen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:7
+#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Check for Updates"
 msgstr "Auf Updates prüfen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:8
+#: ../data/main_window.ui.h:5
 msgid "Clear"
 msgstr "Leeren"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:9
+#: ../data/main_window.ui.h:6
 msgid "Clear completed downloads"
 msgstr "Heruntergeladene von der Liste entfernen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:10
+#: ../data/main_window.ui.h:7
+msgid "Delete all"
+msgstr "All löschen"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:8
 msgid "Download selected"
 msgstr "Ausgewähltes herunterladen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:11
+#: ../data/main_window.ui.h:9
 msgid "Edit Preferences"
 msgstr "Einstelliungen bearbeiten"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:12
+#: ../data/main_window.ui.h:10
 msgid "Filter: "
 msgstr "Filter:"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../data/main_window.ui.h:11
 msgid "Load playlist from file"
 msgstr "Wiedergabeliste von Datei laden"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:14
+#: ../data/main_window.ui.h:12
 msgid "Love track on Last.fm"
 msgstr "Liebe das Lied in Last.fm"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:16
+#: ../data/main_window.ui.h:14
 msgid "Menu"
 msgstr "Menü"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:17
+#: ../data/main_window.ui.h:15
 msgid "Pause all"
 msgstr "Alle pausieren"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:18
+#: ../data/main_window.ui.h:16
 msgid "Playlist"
 msgstr "Wiedergabeliste"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:19
+#: ../data/main_window.ui.h:17
 msgid "Quit the application"
 msgstr "Programm beenden"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:20
+#: ../data/main_window.ui.h:18
 msgid "Resume"
 msgstr "Wieder aufnehmen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../data/main_window.ui.h:19
 msgid "Resume all"
 msgstr "Neustarten"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:22
+#: ../data/main_window.ui.h:20
 msgid "Resumes all downloads"
 msgstr "Herunterladen neustarten"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:24
+#: ../data/main_window.ui.h:22
+msgid "Search Results"
+msgstr "Suchergebnisse"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:23
 msgid "Search the grooveshark"
 msgstr "Suche in grooveshark"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:25
+#: ../data/main_window.ui.h:24
 msgid "Show About dialog"
 msgstr "About-Dialog ansehen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:26
+#: ../data/main_window.ui.h:25
 msgid "Show info for the song"
 msgstr "Informationsdialog über das Lied zeigen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:27
+#: ../data/main_window.ui.h:26
 msgid "Stops all downloads"
 msgstr "Herunterladen von alle abbrechen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:28
+#: ../data/main_window.ui.h:27
 msgid "Switch to downloads list"
 msgstr "Zur Heurnterladeliste springen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:29
+#: ../data/main_window.ui.h:28
 msgid "Switch to playlist"
 msgstr "Zur Wiedergabeliste springen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:30
+#: ../data/main_window.ui.h:29
 msgid "There is no songs in the playlist."
 msgstr "Es gibt keine Lieder in der Wiedergabeliste."
 
-#: ../data/main_window.ui.h:31
+#: ../data/main_window.ui.h:30
 msgid "Toggle repeat all"
 msgstr "Umschalten Alle wiederholen"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:32
+#: ../data/main_window.ui.h:31
 msgid "Toggle shuffle all"
 msgstr "Umschalten Shuffle alle"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:33
+#: ../data/main_window.ui.h:32
 msgid ""
 "Track seeking is planned\n"
 "for future version"
 "In Track springen ist für \n"
 "nächste Version geplannt."
 
+#~ msgid "<b>Download options</b>"
+#~ msgstr "<b>Optionen beim Herunterladen</b>"
+#~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+#~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+#~ msgid "<b>Playlist</b>"
+#~ msgstr "<b>Wiedergabeliste</b>"
 #~ msgid "Overwrite downloaded file?"
 #~ msgstr "Heruntergeladenen Datei überschreiben?"
 #~ msgid "Cancel download"
 #~ msgstr "Lied in Clipboard kopieren"
 #~ msgid "Copyto Clipboard"
 #~ msgstr "Kopiere in Clipboard"
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Herunterladen"
 #~ msgid "Get Lyrics"
 #~ msgstr "Songtexte herunterladen"
 #~ msgid "Info"

File po/es.po

View file
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-03 14:23-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 00:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-03 14:24-0300\n"
 "Last-Translator: Damián Nohales <damiannohales@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Damián Nohales <LL@li.org>\n"
-"Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: es\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:173
+#: ../lib/SharkDown.py:182
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:281
+#: ../lib/SharkDown.py:204
+#, python-format
+msgid ""
+"GrooveShark service has probably changed!\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
+"be patient until we find a solution.\n"
+"\n"
+"The error was: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:279
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Error al guardar la lista de reproducción"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:316
+#: ../lib/SharkDown.py:312
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error al guardar la cola de descargas"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325
-#: ../data/main_window.ui.h:23
+#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Guardar lista de reproducción a archivo"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:343
+#: ../lib/SharkDown.py:338
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Selecciona una lista de reproducción para abrir"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:349
+#: ../lib/SharkDown.py:344
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Archivos de lista de reproducción"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:383
+#: ../lib/SharkDown.py:378
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "¿Seguro que quieres salir de gSharkDown?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:384
+#: ../lib/SharkDown.py:379
 msgid "Quit?"
 msgstr "¿Salir?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:552
-msgid "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
-msgstr "<b>Reproduciendo:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>de {artist}</span>"
+#: ../lib/SharkDown.py:568
+msgid ""
+"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
+msgstr ""
+"<b>Reproduciendo:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>de {artist}</"
+"span>"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:592
+#: ../lib/SharkDown.py:604
 msgid "Now playing"
 msgstr "Ahora reproduciendo"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:712
+#: ../lib/SharkDown.py:611
+msgid "An error has occurred while playing the song. Please try again later."
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:705
+#, python-format
+msgid "%d track"
+msgid_plural "%d tracks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:707
+msgid "Track {0} of {1}"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:737
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr "Se debe estar reproduciendo una canciónpara poder ver sus letras."
 
-#: ../lib/SharkDown.py:823
+#: ../lib/SharkDown.py:848
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Descargando %d archivo"
 msgstr[1] "Descargando %d archivos"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:927
+#: ../lib/SharkDown.py:951
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Álbum"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:43
+#: ../lib/guihelpers.py:33
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Año:</b> {year}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:270
+#: ../lib/guihelpers.py:258
+msgid "There is no proxy configured in your system"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/guihelpers.py:264
+#, python-format
+msgid "The system proxy is: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/guihelpers.py:319
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr "El nombre de usuario de Last.fm no puede estar vacío."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:278
+#: ../lib/guihelpers.py:327
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr "El password de Last.fm no puede estar vacío."
 
-#: ../lib/guihelpers.py:297
-msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
-msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm o deshabilita el scrobbling"
+#: ../lib/guihelpers.py:344
+msgid ""
+"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
+msgstr ""
+"Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm o deshabilita el "
+"scrobbling"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:349
+#: ../lib/guihelpers.py:396
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "Mostrar gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:366
+#: ../lib/guihelpers.py:413
 msgid "Check for update"
 msgstr "Verificar actualizaciones"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:398
-#: ../gsharkdown.desktop.in.h:2
-#: ../data/main_window.ui.h:35
+#: ../lib/guihelpers.py:444 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:431
+#: ../lib/guihelpers.py:477
 msgid "Stop"
 msgstr "Detener"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:441
+#: ../lib/guihelpers.py:487
 msgid "Play"
 msgstr "Reproducir"
 
-#: ../lib/PlayList.py:91
+#: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "<b>Title:</b> {title}\n"
 "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 "<b>Album:</b> {album}\n"
 "<b>Año:</b> {year}"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:179
+#: ../lib/tfuncs.py:159
 msgid "No songs found"
 msgstr "No se encontraron canciones"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:204
+#: ../lib/tfuncs.py:184
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Para actualizarte a la última versión "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:205
-msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
-msgstr "puedes visitar el <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
+#: ../lib/tfuncs.py:185
+msgid ""
+"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
+msgstr ""
+"puedes visitar el <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
+"downloads\"> "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:206
+#: ../lib/tfuncs.py:186
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
-msgstr "sitio de descargas</a>. Si estás usando la última versión y quieres ser "
+msgstr ""
+"sitio de descargas</a>. Si estás usando la última versión y quieres ser "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:207
-msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
-msgstr "informado sobre nuevas versiones, simplemente habilita la opción en el diálogo <b>Preferencias</b>."
+#: ../lib/tfuncs.py:187
+msgid ""
+"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
+"b> dialog."
+msgstr ""
+"informado sobre nuevas versiones, simplemente habilita la opción en el "
+"diálogo <b>Preferencias</b>."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:210
+#: ../lib/tfuncs.py:190
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Nueva versión <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> disponible</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:212
+#: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "New version"
 msgstr "Nueva versión"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:217
+#: ../lib/tfuncs.py:197
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>¡Estás usando la última versión!</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:219
+#: ../lib/tfuncs.py:199
 msgid "Latest version"
 msgstr "Última versión"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:236
+#: ../lib/tfuncs.py:216
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Cargando letras..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:244
-#: ../data/main_window.ui.h:15
+#: ../lib/tfuncs.py:224 ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Letras"
 
-#: ../lib/Song.py:449
+#: ../lib/Song.py:495
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Error al abrir \"%s\" para escritura"
 msgstr "etiqueta"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Download options</b>"
-msgstr "<b>Opciones de descarga</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:2
-msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:3
 msgid ""
 "<span size=\"small\">\n"
 "<b>You can use the following placeholders:</b>\n"
 "\t<b>{album}</b> - El nombre del album\n"
 "</span>"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for updates on startup"
 msgstr "Verificar actualizaciones al inicio"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
+msgid "Do not use proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 msgstr "Directorio de descarga:"
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Downloads"
+msgstr "Progreso de la descarga"
+
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
 msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
 msgstr "Habilitar Scrobbling de Last.fm"
 msgstr "Patrón para renombrar descargas:"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
+msgid "General"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Kb/s"
 msgstr "Kb/s"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
+msgid "Last.fm"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "Maximum download speed: "
 msgstr "Velocidad máxima de descarga:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
-msgid "Password: "
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Password:"
 msgstr "Contraseña: "
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferencias"
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+msgid "Port:"
+msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+msgid "Proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Cerrar aplicación sin confirmación"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Seleccionar directorio para las descargas"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+msgid "Server:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Mostrar notificación cuando se cambie de canción"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+msgid "Use a custom proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Use system configured proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Username:"
 msgstr "Nombre de usuario:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 "Necesitas instalar pylast para usar Last.fm.\n"
 "Por favor ejecute \"sudo pip install pylast\" para instalarlo."
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#, fuzzy
+msgid "gSharkDown Preferences"
+msgstr "Preferencias"
+
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "Acerca de GrooveDown"
 msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev y Damián Nohales"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:7
-msgid "Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your country."
-msgstr "¡La descarga de MP3's es ilegal en algunos países! Revise las leyes de su país."
+msgid ""
+"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
+"country."
+msgstr ""
+"¡La descarga de MP3's es ilegal en algunos países! Revise las leyes de su "
+"país."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:8
-msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
-msgstr "Aplicación para el escritorio GNOME para descargar y escuchar archivos de música de Grooveshark.com."
+msgid ""
+"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
+"Grooveshark.com"
+msgstr ""
+"Aplicación para el escritorio GNOME para descargar y escuchar archivos de "
+"música de Grooveshark.com."
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:9
 msgid "Please buy me a beer :)"
 "\n"
 "The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
 "\n"
-"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
+"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
+"github)\n"
 "Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 msgstr ""
 "gSharkDown está liberado bajo la Licencia GNU GPL v3.\n"
 "\n"
-"El icono de gSharkDown está hecho por wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/).\n"
+"El icono de gSharkDown está hecho por wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
+"com/).\n"
 "\n"
-"La biblioteca groove.py es desarrollada por George Stephanos (jacktheripper51 @ github).\n"
+"La biblioteca groove.py es desarrollada por George Stephanos "
+"(jacktheripper51 @ github).\n"
 "Enlace al código fuente: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
 #: ../data/about_dialog.ui.h:16
 msgstr "<b>Reproductor</b>"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:2
-msgid "<b>Playlist</b>"
-msgstr "<b>Lista de reproducción</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:3
-msgid "<b>Search Results</b>"
-msgstr "<b>Resultados de Búsqueda</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Añadir a la lista de reproducción"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:5
-msgid "Cancel all"
-msgstr "Cancelar todo"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:6
+#: ../data/main_window.ui.h:3
 msgid "Cancels all downloads"
 msgstr "Cancelar todas las descargas"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:7
+#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Check for Updates"
 msgstr "Verificar actualizaciones"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:8
+#: ../data/main_window.ui.h:5
 msgid "Clear"
 msgstr "Limpiar"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:9
+#: ../data/main_window.ui.h:6
 msgid "Clear completed downloads"
 msgstr "Limpiar descargas completadas"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:10
+#: ../data/main_window.ui.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Delete all"
+msgstr "Cancelar todo"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:8
 msgid "Download selected"
 msgstr "Descargar seleccionado"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:11
+#: ../data/main_window.ui.h:9
 msgid "Edit Preferences"
 msgstr "Editar Preferencias"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:12
+#: ../data/main_window.ui.h:10
 msgid "Filter: "
 msgstr "Filtro: "
 
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../data/main_window.ui.h:11
 msgid "Load playlist from file"
 msgstr "Cargar lista de reproducción desde un archivo"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:14
+#: ../data/main_window.ui.h:12
 msgid "Love track on Last.fm"
 msgstr "Amar canción en Last.fm"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:16
+#: ../data/main_window.ui.h:14
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:17
+#: ../data/main_window.ui.h:15
 msgid "Pause all"
 msgstr "Pausar todo"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:18
+#: ../data/main_window.ui.h:16
 msgid "Playlist"
 msgstr "Lista de reproducción"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:19
+#: ../data/main_window.ui.h:17
 msgid "Quit the application"
 msgstr "Salir de la aplicación"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:20
+#: ../data/main_window.ui.h:18
 msgid "Resume"
 msgstr "Reanudar"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:21
+#: ../data/main_window.ui.h:19
 msgid "Resume all"
 msgstr "Reaundar todo"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:22
+#: ../data/main_window.ui.h:20
 msgid "Resumes all downloads"
 msgstr "Reanudar todas las descargas"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:24
+#: ../data/main_window.ui.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Search Results"
+msgstr "<b>Resultados de Búsqueda</b>"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:23
 msgid "Search the grooveshark"
 msgstr "Buscar en Grooveshark"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:25
+#: ../data/main_window.ui.h:24
 msgid "Show About dialog"
 msgstr "Muestra el diálogo Acerca de"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:26
+#: ../data/main_window.ui.h:25
 msgid "Show info for the song"
 msgstr "Mostrar información de la canción"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:27
+#: ../data/main_window.ui.h:26
 msgid "Stops all downloads"
 msgstr "Parar todas las descargas"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:28
+#: ../data/main_window.ui.h:27
 msgid "Switch to downloads list"
 msgstr "Cambiar a la lista de descargas"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:29
+#: ../data/main_window.ui.h:28
 msgid "Switch to playlist"
 msgstr "Cambiar a la lista de reproducción"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:30
+#: ../data/main_window.ui.h:29
 msgid "There is no songs in the playlist."
 msgstr "No hay canciones en la lista de reproducción."
 
-#: ../data/main_window.ui.h:31
+#: ../data/main_window.ui.h:30
 msgid "Toggle repeat all"
 msgstr "Activar/Desactivar Repetición"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:32
+#: ../data/main_window.ui.h:31
 msgid "Toggle shuffle all"
 msgstr "Activar/Desactivar Shuffle"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:33
+#: ../data/main_window.ui.h:32
 msgid ""
 "Track seeking is planned\n"
 "for future version"
 "Moverse entre la canción\n"
 "está planeado para una versión futura"
 
+#~ msgid "<b>Download options</b>"
+#~ msgstr "<b>Opciones de descarga</b>"
+
+#~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+#~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
+
+#~ msgid "<b>Playlist</b>"
+#~ msgstr "<b>Lista de reproducción</b>"
+
 #~ msgid "Overwrite downloaded file?"
 #~ msgstr "¿Sobreescribir archivo descargado?"
 

File po/fr.po

View file
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-03 14:23-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-13 00:47+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 16:16+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: necromoine\n"
-"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: fr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1)\n"
 "X-Poedit-Language: French\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:173
+#: ../lib/SharkDown.py:182
 #, fuzzy
 msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:281
+#: ../lib/SharkDown.py:204
+#, python-format
+msgid ""
+"GrooveShark service has probably changed!\n"
+"gSharkDown will not works propperly, so please\n"
+"be patient until we find a solution.\n"
+"\n"
+"The error was: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:279
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Erreur lors de la sauvegarde de la liste de lecture"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:316
+#: ../lib/SharkDown.py:312
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error lors de la sauvegarde de la file de téléchargement"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:23
+#: ../lib/SharkDown.py:320 ../data/main_window.ui.h:21
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Exporter la liste de lecture dans le fichier"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:343
+#: ../lib/SharkDown.py:338
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Sélectionnez la liste de lecture à ouvrir"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:349
+#: ../lib/SharkDown.py:344
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Fichiers des listes de lecture"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:383
+#: ../lib/SharkDown.py:378
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Êtes-vous sur de vouloir quitter ?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:384
+#: ../lib/SharkDown.py:379
 msgid "Quit?"
 msgstr "Quitter ?"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:552
+#: ../lib/SharkDown.py:568
 msgid ""
 "<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/SharkDown.py:592
+#: ../lib/SharkDown.py:604
 msgid "Now playing"
 msgstr "En cours"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:712
+#: ../lib/SharkDown.py:611
+msgid "An error has occurred while playing the song. Please try again later."
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:705
+#, python-format
+msgid "%d track"
+msgid_plural "%d tracks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:707
+msgid "Track {0} of {1}"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/SharkDown.py:737
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "Il doit y avoir une chanson pour pouvoir voir\n"
 "ses paroles"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:823
+#: ../lib/SharkDown.py:848
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Téléchargement de %d fichier"
 msgstr[1] "Téléchargement de %d fichiers"
 
-#: ../lib/SharkDown.py:927
+#: ../lib/SharkDown.py:951
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:43
+#: ../lib/guihelpers.py:33
 msgid "Error"
 msgstr "Erreur"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Année:</b>{année}\n"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:270
+#: ../lib/guihelpers.py:258
+msgid "There is no proxy configured in your system"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/guihelpers.py:264
+#, python-format
+msgid "The system proxy is: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/guihelpers.py:319
 msgid "The Last.fm username must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:278
+#: ../lib/guihelpers.py:327
 msgid "The Last.fm password must not be empty."
 msgstr ""
 
-#: ../lib/guihelpers.py:297
+#: ../lib/guihelpers.py:344
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:349
+#: ../lib/guihelpers.py:396
 #, fuzzy
 msgid "Show gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:366
+#: ../lib/guihelpers.py:413
 msgid "Check for update"
 msgstr "Rechercher des mises à jour"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:398 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
-#: ../data/main_window.ui.h:35
+#: ../lib/guihelpers.py:444 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
+#: ../data/main_window.ui.h:34
 msgid "gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:431
+#: ../lib/guihelpers.py:477
 #, fuzzy
 msgid "Stop"
 msgstr "Lecture/Arrêt"
 
-#: ../lib/guihelpers.py:441
+#: ../lib/guihelpers.py:487
 #, fuzzy
 msgid "Play"
 msgstr "Fichiers des listes de lecture"
 
-#: ../lib/PlayList.py:91
+#: ../lib/PlayList.py:157
 msgid ""
 "<b>Title:</b> {title}\n"
 "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/tfuncs.py:179
+#: ../lib/tfuncs.py:159
 msgid "No songs found"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/tfuncs.py:204
+#: ../lib/tfuncs.py:184
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Pour mettre à jour"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:205
+#: ../lib/tfuncs.py:185
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "rendez vous sur <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: ../lib/tfuncs.py:206
+#: ../lib/tfuncs.py:186
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "Site de téléchargement</a>. Si vous utilisez la dernière version et que vous "
 "voulez être"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:207
+#: ../lib/tfuncs.py:187
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "informé sur les nouvelles versions, activez l'option dans le "
 "menu<b>Preferences</b>."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:210
+#: ../lib/tfuncs.py:190
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr ""
 "<b>Nouvelle version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> est disponible</b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:212
+#: ../lib/tfuncs.py:192
 msgid "New version"
 msgstr "Nouvelle version"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:217
+#: ../lib/tfuncs.py:197
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Vous utilisez la dernière version!<b>"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:219
+#: ../lib/tfuncs.py:199
 msgid "Latest version"
 msgstr "Dernière version"
 
-#: ../lib/tfuncs.py:236
+#: ../lib/tfuncs.py:216
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Chargement des paroles..."
 
-#: ../lib/tfuncs.py:244 ../data/main_window.ui.h:15
+#: ../lib/tfuncs.py:224 ../data/main_window.ui.h:13
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Paroles"
 
-#: ../lib/Song.py:449
+#: ../lib/Song.py:495
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Erreur lors de l'ecriture dans %s"
 msgstr "Label"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Download options</b>"
-msgstr "<b>Options de téléchargement</b>"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:2
-msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
-msgstr "<b>Scrobbler sur Last.fm"
-
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:3
 #, fuzzy
 msgid ""
 "<span size=\"small\">\n"
 "\t<b>{song}</b> - Nom de la chanson\n"
 "\t<b>{album}</b> - Nom de l'album"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for updates on startup"
 msgstr "Vérifier les mises à jour au démarrage"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
+msgid "Do not use proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
 msgid "Download Directory:"
 msgstr "Dossier de téléchargement"
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Downloads"
+msgstr "Téléchargement en cour"
+
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
 msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
 msgstr "Activer le scrobbler Last.fm"
 msgstr "Motif de renommage de fichier"
 
 #: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
+msgid "General"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
 msgid "Kb/s"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
+msgid "Last.fm"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
 msgid "Maximum download speed: "
 msgstr "Vitesse de téléchargement maximal:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
-msgid "Password: "
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Password:"
 msgstr "Mot de passe:"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
-msgid "Preferences"
-msgstr "Préférences"
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+msgid "Port:"
+msgstr ""
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+msgid "Proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
 msgid "Quit application without confirmation"
 msgstr "Quitter l'application sans confirmation"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
 msgid "Select the download directory"
 msgstr "Selectionner le dossier de téléchargement"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
+msgid "Server:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
 msgid "Show notifications on track change"
 msgstr "Afficher une notifications au changement de la piste"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
+msgid "Use a custom proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
+msgid "Use system configured proxy"
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'utilisateur"
 
-#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "You need to install pylast to use Last.fm.\n"
 "Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
 msgstr ""
 
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
+msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
+msgstr ""
+
+#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:30
+#, fuzzy
+msgid "gSharkDown Preferences"
+msgstr "Préférences"
+
 #: ../data/about_dialog.ui.h:1
 msgid "About GrooveDown"
 msgstr "A propos de GrooveDown"
 msgstr "<b>Joueur</b>"
 
 #: ../data/main_window.ui.h:2
-msgid "<b>Playlist</b>"
-msgstr "<b>Liste de lecture</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:3
-msgid "<b>Search Results</b>"
-msgstr "<b>Résultat de la recherche</b>"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:4
 #, fuzzy
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Ajouter la sélection à la liste de lecture"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Cancel all"
-msgstr "Annuler le téléchargement"
-
-#: ../data/main_window.ui.h:6
+#: ../data/main_window.ui.h:3
 #, fuzzy
 msgid "Cancels all downloads"
 msgstr "Annuler le téléchargement"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:7
+#: ../data/main_window.ui.h:4
 msgid "Check for Updates"
 msgstr "Verifier les mises à jour"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:8
+#: ../data/main_window.ui.h:5
 msgid "Clear"
 msgstr ""
 
-#: ../data/main_window.ui.h:9
+#: ../data/main_window.ui.h:6
 #, fuzzy
 msgid "Clear completed downloads"
 msgstr "Annuler le téléchargement"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:10
+#: ../data/main_window.ui.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Delete all"
+msgstr "Annuler le téléchargement"
+
+#: ../data/main_window.ui.h:8
 msgid "Download selected"
 msgstr "Télécharger la selection"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:11
+#: ../data/main_window.ui.h:9
 msgid "Edit Preferences"
 msgstr "Modifier vos préférences"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:12
+#: ../data/main_window.ui.h:10
 msgid "Filter: "
 msgstr ""
 
-#: ../data/main_window.ui.h:13
+#: ../data/main_window.ui.h:11
 #, fuzzy
 msgid "Load playlist from file"
 msgstr "Exporter la liste de lecture dans le fichier"
 
-#: ../data/main_window.ui.h:14