Commits

Vladimir Kolev  committed 83f4f94

Updated gsharkdown.pot file and Bulgarian and German translations

  • Participants
  • Parent commits ad5c9c1
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (5)

File gsharkdown.pot

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-30 10:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-05 08:15+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
 
-#: gsharkdown.py:204
+#: gsharkdown.py:216
 msgid "gSharkDown : Download from Grooveshark"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:275
+#: gsharkdown.py:291
 msgid "Error saving the playlist"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:283 data/main_window.ui.h:22
+#: gsharkdown.py:299 data/main_window.ui.h:22
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:301
+#: gsharkdown.py:317
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:307
+#: gsharkdown.py:323
 msgid "Playlist files"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:349 data/about_dialog.ui.h:7
+#: gsharkdown.py:365 data/about_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for update"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:386
+#: gsharkdown.py:402
 msgid "New update"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:387
+#: gsharkdown.py:403
 msgid "To update to the latest version click on the button "
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:388
+#: gsharkdown.py:404
 msgid ""
 "'Update'\n"
 "and download it. After that you can "
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:389
+#: gsharkdown.py:405
 msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:390
+#: gsharkdown.py:406
 #, python-format
 msgid "<b>New version <i>%s</i> is available</b>"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:406
+#: gsharkdown.py:422
 msgid "No updates"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:407
+#: gsharkdown.py:423
 msgid "Congratulations!\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:408
+#: gsharkdown.py:424
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:436 gsharkdown.py:462
+#: gsharkdown.py:452 gsharkdown.py:478
 msgid "Title"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:441 gsharkdown.py:467
+#: gsharkdown.py:457 gsharkdown.py:483
 msgid "Artist"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:446
+#: gsharkdown.py:462
 msgid "Album"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:451 gsharkdown.py:472 gsharkdown.py:488
+#: gsharkdown.py:467 gsharkdown.py:488 gsharkdown.py:504
 msgid "SongID"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:483
+#: gsharkdown.py:499
 msgid "File name"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:493
+#: gsharkdown.py:509
 msgid "Download progress"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:498
+#: gsharkdown.py:514
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:510
+#: gsharkdown.py:526
 msgid "Are you sure to quit?"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:511
+#: gsharkdown.py:527
 msgid "Quit?"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:683
+#: gsharkdown.py:700
 msgid "Song Information - {songid}"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:684
+#: gsharkdown.py:701
 msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:686
+#: gsharkdown.py:703
 msgid "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:687
+#: gsharkdown.py:704
 msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:689
+#: gsharkdown.py:706
 msgid "<b>Duration:</b> {mins}:{secs} min\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:691
+#: gsharkdown.py:708
 msgid "<b>Album:</b> {album}\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:692
+#: gsharkdown.py:709
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:796
-msgid "Select destination directory"
-msgstr ""
-
-#: gsharkdown.py:885
+#: gsharkdown.py:883
 msgid "Playing: {artist} - {title}"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:889
+#: gsharkdown.py:887
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:893
+#: gsharkdown.py:891
 msgid "Now playing"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:900
+#: gsharkdown.py:898
 msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 msgstr ""
 
-#: gsharkdown.py:925
+#: gsharkdown.py:910
+msgid "Overwrite downloaded file?"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:913
+msgid "Cancel download"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:914
+msgid "Download and overwrite"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:915
+msgid "Download renamed"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:917
+#, python-format
+msgid ""
+"The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
+"downloaded before.\n"
+"\n"
+"What do you want to do?"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:970
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: lib/tfuncs.py:149
+#: gsharkdown.py:1082
+msgid "gSharkDown is already running!"
+msgstr ""
+
+#: gsharkdown.py:1083
+msgid "gSharkDown Running"
+msgstr ""
+
+#: lib/tfuncs.py:65
+#, python-format
+msgid "Failed to create '%s' for writing."
+msgstr ""
+
+#: lib/tfuncs.py:189
 msgid "gSharkDown : Grooveshark Downloader"
 msgstr ""
 

File locale/bg_BG/LC_MESSAGES/gsharkdown.mo

Binary file modified.

File locale/bg_BG/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-30 10:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-05 08:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 08:18+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladi@vladimirkolev.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: gsharkdown.py:204
+#: gsharkdown.py:216
 msgid "gSharkDown : Download from Grooveshark"
 msgstr "gSharkDown : Изтегляй от Grooveshark"
 
-#: gsharkdown.py:275
+#: gsharkdown.py:291
 msgid "Error saving the playlist"
 msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"
 
-#: gsharkdown.py:283
+#: gsharkdown.py:299
 #: data/main_window.ui.h:22
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Запиши списъка с песни във файл"
 
-#: gsharkdown.py:301
+#: gsharkdown.py:317
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Изберете списък с песни"
 
-#: gsharkdown.py:307
+#: gsharkdown.py:323
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Списъци с песни"
 
-#: gsharkdown.py:349
+#: gsharkdown.py:365
 #: data/about_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for update"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
-#: gsharkdown.py:386
+#: gsharkdown.py:402
 msgid "New update"
 msgstr "Нова версия"
 
-#: gsharkdown.py:387
+#: gsharkdown.py:403
 msgid "To update to the latest version click on the button "
 msgstr "За да обновите до последната версия изберете бутона"
 
-#: gsharkdown.py:388
+#: gsharkdown.py:404
 msgid ""
 "'Update'\n"
 "and download it. After that you can "
 "'Изпълни'\n"
 "и я изтеглете. След това можете да"
 
-#: gsharkdown.py:389
+#: gsharkdown.py:405
 msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
 msgstr "премахнете старата версия и да инсталирате новия gSharkDown"
 
-#: gsharkdown.py:390
+#: gsharkdown.py:406
 #, python-format
 msgid "<b>New version <i>%s</i> is available</b>"
 msgstr "<b>Достъпна е нова версия <i>%s</i></b>"
 
-#: gsharkdown.py:406
+#: gsharkdown.py:422
 msgid "No updates"
 msgstr "Няма нови версии"
 
-#: gsharkdown.py:407
+#: gsharkdown.py:423
 msgid "Congratulations!\n"
 msgstr "Поздравления!\n"
 
-#: gsharkdown.py:408
+#: gsharkdown.py:424
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Вие използвате последната версия!</b>"
 
-#: gsharkdown.py:436
-#: gsharkdown.py:462
+#: gsharkdown.py:452
+#: gsharkdown.py:478
 msgid "Title"
 msgstr "Заглавие"
 
-#: gsharkdown.py:441
-#: gsharkdown.py:467
+#: gsharkdown.py:457
+#: gsharkdown.py:483
 msgid "Artist"
 msgstr "Изпълнител"
 
-#: gsharkdown.py:446
+#: gsharkdown.py:462
 msgid "Album"
 msgstr "Албум"
 
-#: gsharkdown.py:451
-#: gsharkdown.py:472
+#: gsharkdown.py:467
 #: gsharkdown.py:488
+#: gsharkdown.py:504
 msgid "SongID"
 msgstr "SongID"
 
-#: gsharkdown.py:483
+#: gsharkdown.py:499
 msgid "File name"
 msgstr "Файл"
 
-#: gsharkdown.py:493
+#: gsharkdown.py:509
 msgid "Download progress"
 msgstr "Прогрес на изтегляне"
 
-#: gsharkdown.py:498
+#: gsharkdown.py:514
 msgid "Size"
 msgstr "Размер"
 
-#: gsharkdown.py:510
+#: gsharkdown.py:526
 msgid "Are you sure to quit?"
 msgstr "Наистина изключване на програмата?"
 
-#: gsharkdown.py:511
+#: gsharkdown.py:527
 msgid "Quit?"
 msgstr "Изход?"
 
-#: gsharkdown.py:683
+#: gsharkdown.py:700
 msgid "Song Information - {songid}"
 msgstr "Информация за песента - {songid}"
 
-#: gsharkdown.py:684
+#: gsharkdown.py:701
 msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 msgstr "<b>Име на файла:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 
-#: gsharkdown.py:686
+#: gsharkdown.py:703
 msgid "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 msgstr "<b>Изпълнител:</b> {artist}\n"
 
-#: gsharkdown.py:687
+#: gsharkdown.py:704
 msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
 msgstr "<b>Заглавие:</b> {title}\n"
 
-#: gsharkdown.py:689
+#: gsharkdown.py:706
 msgid "<b>Duration:</b> {mins}:{secs} min\n"
 msgstr "<b>Времетраене:</b> {mins}:{secs} min\n"
 
-#: gsharkdown.py:691
+#: gsharkdown.py:708
 msgid "<b>Album:</b> {album}\n"
 msgstr "<b>Албум:</b> {album}\n"
 
-#: gsharkdown.py:692
+#: gsharkdown.py:709
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"
 
-#: gsharkdown.py:796
-msgid "Select destination directory"
-msgstr "Изберете дестинация за записване"
-
-#: gsharkdown.py:885
+#: gsharkdown.py:883
 msgid "Playing: {artist} - {title}"
 msgstr "Свири: {artist} - {title}"
 
-#: gsharkdown.py:889
+#: gsharkdown.py:887
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Свири:</b> {artist} - {title}"
 
-#: gsharkdown.py:893
+#: gsharkdown.py:891
 msgid "Now playing"
 msgstr "В момента свири"
 
-#: gsharkdown.py:900
+#: gsharkdown.py:898
 msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 
-#: gsharkdown.py:925
+#: gsharkdown.py:910
+msgid "Overwrite downloaded file?"
+msgstr "Презаписване на изтегления файл?"
+
+#: gsharkdown.py:913
+msgid "Cancel download"
+msgstr "Откажи изтегляне"
+
+#: gsharkdown.py:914
+msgid "Download and overwrite"
+msgstr "Изтегли и презапиши"
+
+#: gsharkdown.py:915
+msgid "Download renamed"
+msgstr "Изтегли преименуван"
+
+#: gsharkdown.py:917
+#, python-format
+msgid ""
+"The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you downloaded before.\n"
+"\n"
+"What do you want to do?"
+msgstr ""
+"Файлът '%s' вече съществува, може би изтегляте файл, който сте изтеглили преди това.\n"
+"\n"
+"Какво искате да направите?"
+
+#: gsharkdown.py:970
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Изтегляне: %d файл"
 msgstr[1] "Изтегляне: %d файла"
 
-#: lib/tfuncs.py:149
+#: gsharkdown.py:1082
+msgid "gSharkDown is already running!"
+msgstr "gSharkDown е вече стартиран!"
+
+#: gsharkdown.py:1083
+msgid "gSharkDown Running"
+msgstr "gSharkDown е стартиран"
+
+#: lib/tfuncs.py:65
+#, python-format
+msgid "Failed to create '%s' for writing."
+msgstr "Неуспех при създаване на '%s' за записване."
+
+#: lib/tfuncs.py:189
 msgid "gSharkDown : Grooveshark Downloader"
 msgstr "gSharkDown : Grooveshark Downloader"
 
 "Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
 "Вързка към изходния код: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
+#~ msgid "Select destination directory"
+#~ msgstr "Изберете дестинация за записване"
 #~ msgid "Ready"
 #~ msgstr "Готов"
 #~ msgid "<b>Lyrics for:</b>"
 #~ msgstr "Текст на песен"
 #~ msgid "ERROR: Cant't find lyrics for {artist} - {track}"
 #~ msgstr "ГРЕШКА: Не може да бъде намерен текст за {artist} - {track}"
-#~ msgid "Downloaded!"
-#~ msgstr "Изтеглена"
 

File locale/de_DE/LC_MESSAGES/gsharkdown.mo

Binary file modified.

File locale/de_DE/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-30 10:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-30 10:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-05 08:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 08:21+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladi@vladimirkolev.com>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "X-Generator: Launchpad (build 13604)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: gsharkdown.py:204
+#: gsharkdown.py:216
 msgid "gSharkDown : Download from Grooveshark"
 msgstr "gSharkDown : von Grooveshark herunterladen"
 
-#: gsharkdown.py:275
+#: gsharkdown.py:291
 msgid "Error saving the playlist"
 msgstr "Fehler beim Speicher der Wiedergabeliste"
 
-#: gsharkdown.py:283
+#: gsharkdown.py:299
 #: data/main_window.ui.h:22
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Wiedergabeliste in Datei speichern"
 
-#: gsharkdown.py:301
+#: gsharkdown.py:317
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Wiedergabeliste auswählen"
 
-#: gsharkdown.py:307
+#: gsharkdown.py:323
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Wiedergabeliste-Dateien"
 
-#: gsharkdown.py:349
+#: gsharkdown.py:365
 #: data/about_dialog.ui.h:7
 msgid "Check for update"
 msgstr "Nach Updates suchen"
 
-#: gsharkdown.py:386
+#: gsharkdown.py:402
 msgid "New update"
 msgstr "Neues Update"
 
-#: gsharkdown.py:387
+#: gsharkdown.py:403
 msgid "To update to the latest version click on the button "
 msgstr "Um auf die neueste Version zu upgraden klicken sie Bitte auf "
 
-#: gsharkdown.py:388
+#: gsharkdown.py:404
 msgid ""
 "'Update'\n"
 "and download it. After that you can "
 msgstr "'Ausführen' button und laden Sie die runter. Danach können Sie "
 
-#: gsharkdown.py:389
+#: gsharkdown.py:405
 msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
 msgstr "die alte Version löschen und den neuen gSharkDown installieren."
 
-#: gsharkdown.py:390
+#: gsharkdown.py:406
 #, python-format
 msgid "<b>New version <i>%s</i> is available</b>"
 msgstr "<b>Version <i>%s</i> ist verfügbar</b>"
 
-#: gsharkdown.py:406
+#: gsharkdown.py:422
 msgid "No updates"
 msgstr "Keine Aktualisierungen"
 
-#: gsharkdown.py:407
+#: gsharkdown.py:423
 msgid "Congratulations!\n"
 msgstr "Glückwunsch!\n"
 
-#: gsharkdown.py:408
+#: gsharkdown.py:424
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Sie benutzen die neueste Version!</b>"
 
-#: gsharkdown.py:436
-#: gsharkdown.py:462
+#: gsharkdown.py:452
+#: gsharkdown.py:478
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
-#: gsharkdown.py:441
-#: gsharkdown.py:467
+#: gsharkdown.py:457
+#: gsharkdown.py:483
 msgid "Artist"
 msgstr "Künstler"
 
-#: gsharkdown.py:446
+#: gsharkdown.py:462
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: gsharkdown.py:451
-#: gsharkdown.py:472
+#: gsharkdown.py:467
 #: gsharkdown.py:488
+#: gsharkdown.py:504
 msgid "SongID"
 msgstr "SongID"
 
-#: gsharkdown.py:483
+#: gsharkdown.py:499
 msgid "File name"
 msgstr "Datei"
 
-#: gsharkdown.py:493
+#: gsharkdown.py:509
 msgid "Download progress"
 msgstr "Heruntergeladen"
 
-#: gsharkdown.py:498
+#: gsharkdown.py:514
 msgid "Size"
 msgstr "Größe"
 
-#: gsharkdown.py:510
+#: gsharkdown.py:526
 msgid "Are you sure to quit?"
 msgstr "Sind Sie Sicher zu beenden?"
 
-#: gsharkdown.py:511
+#: gsharkdown.py:527
 msgid "Quit?"
 msgstr "Beenden?"
 
-#: gsharkdown.py:683
+#: gsharkdown.py:700
 msgid "Song Information - {songid}"
 msgstr "Lied Information - {songid}"
 
-#: gsharkdown.py:684
+#: gsharkdown.py:701
 msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 msgstr "<b>Dateiname:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 
-#: gsharkdown.py:686
+#: gsharkdown.py:703
 msgid "<b>Artist:</b> {artist}\n"
 msgstr "<b>Künstler:</b> {artist}\n"
 
-#: gsharkdown.py:687
+#: gsharkdown.py:704
 msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
 msgstr "<b>Titel:</b> {title}\n"
 
-#: gsharkdown.py:689
+#: gsharkdown.py:706
 msgid "<b>Duration:</b> {mins}:{secs} min\n"
 msgstr "<b>Länge:</b> {mins}:{secs} min\n"
 
-#: gsharkdown.py:691
+#: gsharkdown.py:708
 msgid "<b>Album:</b> {album}\n"
 msgstr "<b>Album:</b> {album}\n"
 
-#: gsharkdown.py:692
+#: gsharkdown.py:709
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Jahr:</b> {year}\n"
 
-#: gsharkdown.py:796
-msgid "Select destination directory"
-msgstr "Zielverzeichnis auswählen"
-
-#: gsharkdown.py:885
+#: gsharkdown.py:883
 msgid "Playing: {artist} - {title}"
 msgstr "Abspielen: {artist} - {title}"
 
-#: gsharkdown.py:889
+#: gsharkdown.py:887
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Abspielen:</b> {artist} - {title}"
 
-#: gsharkdown.py:893
+#: gsharkdown.py:891
 msgid "Now playing"
 msgstr "Wiedergabe von"
 
-#: gsharkdown.py:900
+#: gsharkdown.py:898
 msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
 
-#: gsharkdown.py:925
+#: gsharkdown.py:910
+msgid "Overwrite downloaded file?"
+msgstr "Überschreibe die herunterladende Datei?"
+
+#: gsharkdown.py:913
+msgid "Cancel download"
+msgstr "Herunterladen abbrechen"
+
+#: gsharkdown.py:914
+msgid "Download and overwrite"
+msgstr "Herunterladen und Überschreiben"
+
+#: gsharkdown.py:915
+msgid "Download renamed"
+msgstr "Herunterlade mit andere name"
+
+#: gsharkdown.py:917
+#, python-format
+msgid ""
+"The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you downloaded before.\n"
+"\n"
+"What do you want to do?"
+msgstr ""
+"Die Datei '%s' existiert bereits, vielleicht Sie herunterladen Datei, die Sie shconmal heruntergeladen haben.\n"
+"\n"
+"Was würden Sie tun?"
+
+#: gsharkdown.py:970
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d files"
 msgstr[0] "Herunterlade %d Datei"
 msgstr[1] "Herunterlade %d Dateien"
 
-#: lib/tfuncs.py:149
+#: gsharkdown.py:1082
+msgid "gSharkDown is already running!"
+msgstr "gSharkDown wurde bereits gestartet!"
+
+#: gsharkdown.py:1083
+msgid "gSharkDown Running"
+msgstr "gSharkDown gestartet"
+
+#: lib/tfuncs.py:65
+#, python-format
+msgid "Failed to create '%s' for writing."
+msgstr "Fehler beim erstellen von '%s' zum schreiben."
+
+#: lib/tfuncs.py:189
 msgid "gSharkDown : Grooveshark Downloader"
 msgstr "SharkDown : Grooveshark Downloader"
 
 "entwickelt worden\n"
 "Link zu den Sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
 
+#~ msgid "Select destination directory"
+#~ msgstr "Zielverzeichnis auswählen"
 #~ msgid "Ready"
 #~ msgstr "Bereit"