1. Vladimir Kolev
 2. gSharkDown

Commits

Damián Nohales  committed f1f96f8

Update translations

 • Participants
 • Parent commits 0245e6a
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (10)

File data/main_window.ui

View file
 • Ignore whitespace
          <object class="GtkLabel" id="songinfo">
           <property name="visible">True</property>
           <property name="can_focus">False</property>
-          <property name="label" translatable="yes">hola hola hola hola</property>
+          <property name="yalign">0.4699999988079071</property>
           <property name="justify">center</property>
           <property name="ellipsize">end</property>
          </object>

File gsharkdown.pot

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr ""
 
 "Spanish - Dami&#xE1;n Nohales"
 msgstr ""
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr ""
 
 msgid "label"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr ""
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr ""
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr ""
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr ""
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr ""
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr ""
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr ""
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr ""
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr ""
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr ""
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr ""
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr ""
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr ""

File locale/bg_BG/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-17 07:28+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr "Добавя песен в любими в Last.fm"
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Текст"
 
 "Italian - Andrea Sciucca\n"
 "Spanish - Damián Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Провери за нова версия"
 
 msgid "label"
 msgstr "label"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
-msgstr "Проверете името и паролата си за Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+#, fuzzy
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
+msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Грешка при записването на списъкза за изтегляне"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Запиши списъка с песни във файл"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Изберете списък с песни"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Списъци с песни"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Наистина изключване на програмата?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Изход?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Свири:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "В момента свири"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "Трябва да има свиреща песен, за да видите\n"
 "тескта за нея"
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Презаписване на изтегления файл?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Откажи изтегляне"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Изтегли и презапиши"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Изтегли преименуван"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Какво искате да направите?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Изтегляне: %d файл"
 msgstr[1] "Изтегляне: %d файла"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Албум"
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "SongID"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "Скрий gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Година:</b> {year}"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "За да обновите до последната версия"
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</"
 "b>."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Достъпна е нова версия<span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span></b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr "Нова версия"
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Вие използвате последната версия!</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr "Нова версия"
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr "Последна версия"
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Зареждане на текста..."
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Неуспех при създаване на '%s' за записване."
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Файл"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Прогрес на изтегляне"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Размер"
 
+#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#~ msgstr "Проверете името и паролата си за Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Име на файла:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 

File locale/de_DE/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-21 14:00+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr "Lied in Lieblingslieder in Last.fm"
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Liedtext"
 
 "Italian - Andrea Sciucca\n"
 "Spanish - Damián Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Auf Updates überprüfen"
 
 msgid "label"
 msgstr "label"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
-msgstr "Prüfen Sie Ihr Passwort und Ihren Benutzernamen für Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+#, fuzzy
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
+msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Wiedergabeliste"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Fehler beim Speichern der Downloadliste"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Wiedergabeliste in Datei speichern"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Wiedergabeliste auswählen"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Wiedergabelisten"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Programm wirklich beenden?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Beenden?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Abspielen:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "Wiedergabe von"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "Ein Lied muss zuerst abgespielt werden, um\n"
 "dessen Text zu sehen."
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Heruntergeladenen Datei überschreiben?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Herunterladen abbrechen"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Herunterladen und Überschreiben"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Herunterladen mit anderem Namen"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Was möchten Sie tun?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Lade %d Datei herunter"
 msgstr[1] "Lade %d Dateien herunter"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "SongID"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Jahr:</b> {year}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Bitte prüfen Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort für Last.fm"
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "Verstecke gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Jahr:</b> {year}"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Um auf die neueste Version zu upgraden"
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "können Sie die <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "Downloadseite</a> besuchen. Sollten Sie die neueste Version verwenden und "
 "möchten"
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "über neue Versionen informiert werden, dann können Sie das im Dialog "
 "<b>Einstellungen</b> erlauben."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr ""
 "<b>Neue Version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> ist verfügbar</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr "Neue Version"
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Sie benutzen die neueste Version!</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr "Neue Version"
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr "Neueste Version"
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Lade Liedtext"
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Fehler beim erstellen von '%s' zum schreiben."
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Datei"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Heruntergeladen"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Größe"
 
+#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#~ msgstr "Prüfen Sie Ihr Passwort und Ihren Benutzernamen für Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Dateiname:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 

File locale/es/LC_MESSAGES/gsharkdown.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File locale/es/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-30 15:35-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-31 15:23-0300\n"
 "Last-Translator: Damián Nohales <damiannohales@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Damián Nohales <LL@li.org>\n"
 "Language: es\n"
 msgstr "Amar canción en Last.fm"
 
 #: data/main_window.ui.h:12
-#: lib/tfuncs.py:257
+#: lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Letras"
 
 "Español - Damián Nohales"
 
 #: data/about_dialog.ui.h:8
-#: lib/guihelpers.py:362
-#: lib/guihelpers.py:411
+#: lib/guihelpers.py:378
+#: lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Verificar actualizaciones"
 
 msgid "label"
 msgstr "etiqueta"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
-msgstr "Chequea el usuario y contraseña de Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
+msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Error al guardar la lista de reproducción"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error al guardar la cola de descargas"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Guardar lista de reproducción a archivo"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Selecciona una lista de reproducción para abrir"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Archivos de lista de reproducción"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "¿Seguro que quieres salir de gSharkDown?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "¿Salir?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Reproduciendo:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "Ahora reproduciendo"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr "Se debe estar reproduciendo una canciónpara poder ver sus letras."
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "¿Sobreescribir archivo descargado?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Cancelar descarga"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Descargar y sobreescribir"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Descargar renombrado"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you downloaded before.\n"
 "\n"
 "¿Qué deseas hacer?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Descargando %d archivo"
 msgstr[1] "Descargando %d archivos"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgstr "Álbum"
 
 #: lib/SearchResultList.py:46
-#: lib/DownloadList.py:70
+#: lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "ID de canción"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Año:</b> {year}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr "El nombre de usuario de Last.fm no puede estar vacío."
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr "El password de Last.fm no puede estar vacío."
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 msgid "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Por favor revisa el nombre de usuario y password de Last.fm o deshabilita el scrobbling"
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "Esconder gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Año:</b> {year}"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Para actualizarte a la última versión "
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 msgstr "puedes visitar el <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr "sitio de descargas</a>. Si estás usando la última versión y quieres ser "
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</b> dialog."
 msgstr "informado sobre nuevas versiones, simplemente habilita la opción en el diálogo <b>Preferencias</b>."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Nueva versión <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> disponible</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr "Nueva versión"
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>¡Estás usando la última versión!</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr "Nueva versión"
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr "Última versión"
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Cargando letras..."
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Error al abrir \"%s\" para escritura"
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Nombre del archivo"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Progreso de la descarga"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Tamaño"
 
+#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#~ msgstr "Chequea el usuario y contraseña de Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Nombre del archivo:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 

File locale/fr/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-26 21:37+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: necromoine\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr "Coup de coeur sur Last.fm"
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Paroles"
 
 "Italian - Andrea Sciucca\n"
 "Spanish - Dami&#xE1;n Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Rechercher des mises à jour"
 
 msgid "label"
 msgstr "Label"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
-msgstr "Verifiez vos identifiants pour Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+#, fuzzy
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
+msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Erreur lors de la sauvegarde de la liste de lecture"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Error lors de la sauvegarde de la file de téléchargement"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Exporter la liste de lecture dans le fichier"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Sélectionnez la liste de lecture à ouvrir"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Fichiers des listes de lecture"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Êtes-vous sur de vouloir quitter ?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Quitter ?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Lecture:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "En cours"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "Il doit y avoir une chanson pour pouvoir voir\n"
 "ses paroles"
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Ecraser le fichier téléchargé?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Annuler le téléchargement"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Télécharger et remplacer"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Téléchargement renomé"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Que voulez-vous faire ?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Téléchargement de %d fichier"
 msgstr[1] "Téléchargement de %d fichiers"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "SongID"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Année:</b>{année}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Vérifiez vos identifiants pour Last.fm"
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "Cacher gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader "
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Année:</b> {year}"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Pour mettre à jour"
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "rendez vous sur <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "Site de téléchargement</a>. Si vous utilisez la dernière version et que vous "
 "voulez être"
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "informé sur les nouvelles versions, activez l'option dans le "
 "menu<b>Preferences</b>."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr ""
 "<b>Nouvelle version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> est disponible</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr "Nouvelle version"
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Vous utilisez la dernière version!<b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr "Nouvelle version"
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr "Dernière version"
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Chargement des paroles..."
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Erreur lors de l'ecriture dans %s"
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Nom du fichier"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Téléchargement en cour"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Taille"
 
+#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#~ msgstr "Verifiez vos identifiants pour Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Nom du fichier:</b>{artiste}-{titre}.mp3\n"

File locale/gl_ES/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-01 11:53+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: antiparvos <LL@li.org>\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Letras"
 
 "Italiano - Andrea Sciucca\n"
 "Castelán - Damián Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Buscar actualizacións"
 
 msgid "label"
 msgstr "etiqueta"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Produciuse un erro ao gardar a lista de reprodución"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Produciuse un erro ao gardar a lista de reprodución"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Gardar a lista"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Seleccione unha lista para abrir"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Ficheiros con listas de reprodución"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Está certo de saír?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Saír?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Reproducindo:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "Reproducindo"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr ""
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Desexa sobrescribir o ficheiro descargado?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Cancelar a descarga"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Descargar e sobrescribir"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Descarga renomeada"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Que desexa facer?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Descargando %d ficheiro"
 msgstr[1] "Descargando %d ficheiros"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Álbum"
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "ID da canción"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Ano:</b> {year}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr ""
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 #, fuzzy
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 #, fuzzy
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown: descargador para Grooveshark"
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Ano:</b> {year}\n"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Actualizar á versión máis recente "
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "Pode visitar <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 #, fuzzy
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "Sitio de descarga</a>. Se está usando a última versión e desexa recibir"
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "información sobre novas versións, pode activar a opción nas <b>Preferencias</"
 "b>."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr "<b>Nova versión <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> dispoñíbel</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr ""
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Está a utilizar a última versión</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr ""
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr ""
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Cargando letras..."
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Produciuse un fallo ao crear '%s' para escritura."
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Nome do ficheiro"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Progreso da descarga"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Tamaño"
 

File locale/it_IT/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-28 00:21+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr "Canzone preferita su Last.fm"
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Testi"
 
 "Italian - Andrea Sciucca e Ricci Francesco Gabriele\n"
 "Spanish - Dami Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Controlla eventuali aggiornamenti"
 
 msgid "label"
 msgstr "etichetta"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+#, fuzzy
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
 msgstr "Controlla la tua password e la tua username per Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Errore nel salvataggio della playlist"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Errore salvando la coda di download"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Salva la playlist in un file"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Seleziona la Playlist da aprire"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Files della Playlist"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Vuoi veramente chiudere?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Chiudo?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Riproduci:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "In riproduzione"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 msgstr ""
 "Ci dovrebbe essere una canzone in esecuzione per visualizzarne il testo"
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Sovrascrivo il file scaricato?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Annulla download"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Scarica e Sovrascrivi"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Download rinominato"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Che vuoi fare?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[0] "Scaricamento %d file"
 msgstr[1] "Scaricamento %d files"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:70
+#: lib/SearchResultList.py:46 lib/DownloadList.py:62
 msgid "SongID"
 msgstr "IDBrano"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
 msgstr "<b>Anno</b> {year}\n"
 
-#: lib/guihelpers.py:284
+#: lib/guihelpers.py:268
+msgid "The Last.fm username must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:276
+msgid "The Last.fm password must not be empty."
+msgstr ""
+
+#: lib/guihelpers.py:295
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
 msgstr "Controlla la tua password e la tua username per Last.fm"
 
-#: lib/guihelpers.py:345
+#: lib/guihelpers.py:361
 msgid "Hide gSharkDown"
 msgstr "Nascondi gSharkDown"
 
-#: lib/guihelpers.py:388
+#: lib/guihelpers.py:404
 msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
 msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"
 
 msgid "<b>Year:</b> {year}"
 msgstr "<b>Anno:</b> {year}"
 
-#: lib/tfuncs.py:212
+#: lib/tfuncs.py:213
 msgid "To update to the latest version "
 msgstr "Per aggiornare all'ultima versione "
 
-#: lib/tfuncs.py:213
+#: lib/tfuncs.py:214
 msgid ""
 "you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 "puoi visitare <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
 "downloads\"> "
 
-#: lib/tfuncs.py:214
+#: lib/tfuncs.py:215
 msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
 msgstr ""
 "sito da cui scaricare</a>. Se stai usando l'ultima versione e vuoi essere"
 
-#: lib/tfuncs.py:215
+#: lib/tfuncs.py:216
 msgid ""
 "informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
 "b> dialog."
 "informato sulle nuove versioni, abilita la relativa opzione nel riquadro "
 "delle <b>Preferenze</b>."
 
-#: lib/tfuncs.py:216
+#: lib/tfuncs.py:219
 #, python-format
 msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
 msgstr ""
 "Una nuova versione <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> è disponibile</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:217
+#: lib/tfuncs.py:221
+msgid "New version"
+msgstr "Nuova versione"
+
+#: lib/tfuncs.py:226
 msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
 msgstr "<b>Stai usando l'ultima versione!</b>"
 
-#: lib/tfuncs.py:230
-msgid "New version"
-msgstr "Nuova versione"
-
-#: lib/tfuncs.py:235
+#: lib/tfuncs.py:228
 msgid "Latest version"
 msgstr "Ultima versione"
 
-#: lib/tfuncs.py:254
+#: lib/tfuncs.py:245
 msgid "Loading lyrics..."
 msgstr "Carico i testi..."
 
-#: lib/Song.py:379
+#: lib/Song.py:398
 #, python-format
 msgid "Failed to create '%s' for writing."
 msgstr "Fallimento nel creare '%s' in scrittura."
 
-#: lib/DownloadList.py:66
+#: lib/DownloadList.py:58
 msgid "File name"
 msgstr "Nome file"
 
-#: lib/DownloadList.py:74
+#: lib/DownloadList.py:66
 msgid "Download progress"
 msgstr "Avanzamento download"
 
-#: lib/DownloadList.py:78
+#: lib/DownloadList.py:70
 msgid "Size"
 msgstr "Dimensione"
 
+#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
+#~ msgstr "Controlla la tua password e la tua username per Last.fm"
+
 #~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
 #~ msgstr "<b>Nome file:</b> {artist} - {title}.mp3\n"

File locale/pl/LC_MESSAGES/gsharkdown.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsharkdown\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-30 15:34-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-31 15:22-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-26 21:38+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
 "Language-Team: darone\n"
 msgid "Love song on Last.fm"
 msgstr "Polub utwór na Last.fm"
 
-#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:257
+#: data/main_window.ui.h:12 lib/tfuncs.py:253
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Tekst"
 
 "Włoski - Andrea Sciucca\n"
 "Hiszpański - Dami&#xE1;n Nohales"
 
-#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:362 lib/guihelpers.py:411
+#: data/about_dialog.ui.h:8 lib/guihelpers.py:378 lib/guihelpers.py:427
 msgid "Check for update"
 msgstr "Sprawd aktualizację"
 
 msgid "label"
 msgstr "etykieta"
 
-#: lib/SharkDown.py:140
-msgid "Check your password and username for Last.fm"
-msgstr "Sprawdź swoje hasło i login do Last.fm"
+#: lib/SharkDown.py:141
+#, fuzzy
+msgid "Please check your username and password for Last.fm"
+msgstr "Sprawdź swój login i hasło do Last.fm"
 
-#: lib/SharkDown.py:209
+#: lib/SharkDown.py:216
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the playlist"
 msgstr "Błąd zapisu listy odtwarzania"
 
-#: lib/SharkDown.py:244
+#: lib/SharkDown.py:251
 #, fuzzy
 msgid "Error while saving the download queue"
 msgstr "Błąd podczas zapisu kolejki pobierania"
 
-#: lib/SharkDown.py:253
+#: lib/SharkDown.py:260
 msgid "Save playlist to file"
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania do pliku"
 
-#: lib/SharkDown.py:271
+#: lib/SharkDown.py:278
 msgid "Select Playlist to open"
 msgstr "Wybierz listę odtwarzania"
 
-#: lib/SharkDown.py:277
+#: lib/SharkDown.py:284
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Pliki listy odtwarzania"
 
-#: lib/SharkDown.py:331
+#: lib/SharkDown.py:338
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
 msgstr "Napewno wyłączyć?"
 
-#: lib/SharkDown.py:332
+#: lib/SharkDown.py:339
 msgid "Quit?"
 msgstr "Wyłączyć?"
 
-#: lib/SharkDown.py:443
+#: lib/SharkDown.py:451
 msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
 msgstr "<b>Odtwarzanie:</b> {artist} - {title}"
 
-#: lib/SharkDown.py:447
+#: lib/SharkDown.py:455
 msgid "Now playing"
 msgstr "Aktualnie odtwarzane"
 
-#: lib/SharkDown.py:587
+#: lib/SharkDown.py:598
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There should be a playing song to view\n"
 "the lyrics for it."
 msgstr "Aby wyświetlić tekst, piosenka musi być odtwarzana."
 
-#: lib/SharkDown.py:624
+#: lib/SharkDown.py:635
 msgid "Overwrite downloaded file?"
 msgstr "Nadpisać pobrany plik?"
 
-#: lib/SharkDown.py:627
+#: lib/SharkDown.py:638
 msgid "Cancel download"
 msgstr "Anuluj pobieranie"
 
-#: lib/SharkDown.py:628
+#: lib/SharkDown.py:639
 msgid "Download and overwrite"
 msgstr "Pobierz i nadpisz"
 
-#: lib/SharkDown.py:629
+#: lib/SharkDown.py:640
 msgid "Download renamed"
 msgstr "Pobierz ze zmianą nazwy"
 
-#: lib/SharkDown.py:631
+#: lib/SharkDown.py:642
 #, python-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
 "\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
-#: lib/SharkDown.py:682
+#: lib/SharkDown.py:687
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Downloading %d file"
 msgid_plural "Downloading %d file"
 msgstr[1] "Pobieranie %d plików"
 msgstr[2] "Pobieranie %d plików"
 
-#: lib/SharkDown.py:770
+#: lib/SharkDown.py:775
 msgid ""
 "There is no song to be loved.\n"
 " A song should be playing"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"