1. Vladimir Kolev
  2. gSharkDown

Source

gSharkDown / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / gsharkdown.po

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsharkdown\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 12:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-04 12:22+0100\n"
"Last-Translator: Vladimir Kolev <vladi@vladimirkolev.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: gsharkdown.py:164
msgid "gSharkDown : Download from Grooveshark"
msgstr "gSharkDown : Изтегляй от Grooveshark"

#: gsharkdown.py:210
msgid "Error saving the playlist"
msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"

#: gsharkdown.py:214
#: data/main_window.ui.h:22
msgid "Save playlist to file"
msgstr "Запиши списъка с песни във файл"

#: gsharkdown.py:229
msgid "Select Playlist to open"
msgstr "Изберете списък с песни"

#: gsharkdown.py:235
msgid "Playlist files"
msgstr "Списъци с песни"

#: gsharkdown.py:280
#: data/about_dialog.ui.h:4
msgid "Check for update"
msgstr "Провери за нова версия"

#: gsharkdown.py:312
msgid "New update"
msgstr "Нова версия"

#: gsharkdown.py:313
msgid "To update to the latest version click on the button "
msgstr "За да обновите до последната версия изберете бутона"

#: gsharkdown.py:314
msgid ""
"'Update'\n"
"and download it. After that you can "
msgstr ""
"'Изпълни'\n"
"и я изтеглете. След това можете да"

#: gsharkdown.py:315
msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
msgstr "премахнете старата версия и да инсталирате новия gSharkDown"

#: gsharkdown.py:316
#, python-format
msgid "<b>New version <i>%s</i> is available</b>"
msgstr "<b>Достъпна е нова версия <i>%s</i></b>"

#: gsharkdown.py:332
msgid "No updates"
msgstr "Няма нови версии"

#: gsharkdown.py:333
msgid "Congratulations!\n"
msgstr "Поздравления!\n"

#: gsharkdown.py:334
msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
msgstr "<b>Вие използвате последната версия!</b>"

#: gsharkdown.py:362
#: gsharkdown.py:387
msgid "Title"
msgstr "Заглавие"

#: gsharkdown.py:367
#: gsharkdown.py:392
msgid "Artist"
msgstr "Изпълнител"

#: gsharkdown.py:372
msgid "Album"
msgstr "Албум"

#: gsharkdown.py:377
#: gsharkdown.py:397
msgid "SongID"
msgstr "SongID"

#: gsharkdown.py:408
msgid "Are you sure to quit?"
msgstr "Наистина изключване на програмата?"

#: gsharkdown.py:409
msgid "Quit?"
msgstr "Изход?"

#: gsharkdown.py:579
msgid "Song Information - {songid}"
msgstr "Информация за песента - {songid}"

#: gsharkdown.py:580
msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
msgstr "<b>Име на файла:</b> {artist} - {title}.mp3\n"

#: gsharkdown.py:582
msgid "<b>Artist:</b> {artist}\n"
msgstr "<b>Изпълнител:</b> {artist}\n"

#: gsharkdown.py:583
msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
msgstr "<b>Заглавие:</b> {title}\n"

#: gsharkdown.py:585
msgid "<b>Duration:</b> {mins}:{secs} min\n"
msgstr "<b>Времетраене:</b> {mins}:{secs} min\n"

#: gsharkdown.py:587
msgid "<b>Album:</b> {album}\n"
msgstr "<b>Албум:</b> {album}\n"

#: gsharkdown.py:588
msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"

#: gsharkdown.py:686
msgid "Select destination directory"
msgstr "Изберете дестинация за записване"

#: gsharkdown.py:787
msgid "Playing: {artist} - {title}"
msgstr "Свири: {artist} - {title}"

#: gsharkdown.py:791
msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
msgstr "<b>Свири:</b> {artist} - {title}"

#: gsharkdown.py:795
msgid "Now playing"
msgstr "В момента свири"

#: gsharkdown.py:802
msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"

#: lib/tfuncs.py:34
msgid "Ready"
msgstr "Готов"

#: lib/tfuncs.py:130
msgid "gSharkDown : Grooveshark Downloader"
msgstr "gSharkDown : Grooveshark Downloader"

#: data/main_window.ui.h:1
msgid "<b>Playlist</b>"
msgstr "<b>Списък за изпълнение</b>"

#: data/main_window.ui.h:2
msgid "<b>Search Results</b>"
msgstr "<b>Резултати от търсенето</b>"

#: data/main_window.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "Относно"

#: data/main_window.ui.h:4
msgid "Add item from search results"
msgstr "Добави обект от резултатите"

#: data/main_window.ui.h:5
msgid "Clear the playlist"
msgstr "Изчисти списъка за изпълнение"

#: data/main_window.ui.h:6
msgid "Copy song name to clipboard"
msgstr "Копирай името на песента в буфера за обмен"

#: data/main_window.ui.h:7
msgid "Copyto Clipboard"
msgstr "Копирай в буфера за обмен"

#: data/main_window.ui.h:8
msgid "Download"
msgstr "Изтегляне"

#: data/main_window.ui.h:9
msgid "Download selected"
msgstr "Изтегли избраните"

#: data/main_window.ui.h:10
msgid "Exit gSharkDown"
msgstr "Излез от gSharkDown"

#: data/main_window.ui.h:11
msgid "Get Lyrics"
msgstr "Изтегли текст за песента"

#: data/main_window.ui.h:12
msgid "Info"
msgstr "Информация"

#: data/main_window.ui.h:13
msgid "Information about the application"
msgstr "Информация относно приложението"

#: data/main_window.ui.h:14
msgid "Next"
msgstr "Следваща"

#: data/main_window.ui.h:15
msgid "Open Prefrences"
msgstr "Отвори настройки"

#: data/main_window.ui.h:16
msgid "Open saved playlist"
msgstr "Отвори запазен списък за изпълнение"

#: data/main_window.ui.h:17
msgid "Play/Stop"
msgstr "Пускане/Спиране"

#: data/main_window.ui.h:18
#: data/preferenes_dialog.ui.h:5
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"

#: data/main_window.ui.h:19
msgid "Previous"
msgstr "Предишна"

#: data/main_window.ui.h:20
msgid "Quit"
msgstr "Изход"

#: data/main_window.ui.h:21
msgid "Remove item from playlist"
msgstr "Премахни обект от списъка за изпълнение"

#: data/main_window.ui.h:23
msgid "Search a lyrics for selected song from the playlist"
msgstr "Търсене на текст за избрана песен от списъка за изпълнение"

#: data/main_window.ui.h:24
msgid "Search the grooveshark"
msgstr "Търси в grooveshark"

#: data/main_window.ui.h:25
msgid "Show selection info"
msgstr "Покажи информация за избраните"

#: data/main_window.ui.h:26
msgid "Toggle Repeat all"
msgstr "Повтаряй всички"

#: data/main_window.ui.h:27
msgid "Toggle Shuffle"
msgstr "Разбъркано просвирване"

#: data/main_window.ui.h:28
msgid "gSharkDown"
msgstr "gSharkDown"

#: data/main_window.ui.h:29
msgid "label"
msgstr "label"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:1
msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:2
msgid "Download Directory:"
msgstr "Директория за изтегляне:"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:3
msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
msgstr "Разреши Last.fm Scrobbling"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:4
msgid "Password:  "
msgstr "Парола:     "

#: data/preferenes_dialog.ui.h:6
msgid "Quit application on close without confirmation"
msgstr "Изключи приложението без потвърждение"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:7
msgid "Show notifications on track change"
msgstr "Показвай информативен балон при смяна на песента"

#: data/preferenes_dialog.ui.h:8
msgid "Username:"
msgstr "Потребител:"

#: data/about_dialog.ui.h:1
msgid "(c) Vladimir Kolev 2011"
msgstr "(c) Vladimir Kolev 2011"

#: data/about_dialog.ui.h:2
msgid "<b>Downloading mp3s is illegal in some countries! Please check the law in your country.</b>"
msgstr "<b>Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че нарушавате закона във вашата държава.</b>"

#: data/about_dialog.ui.h:3
msgid "About GrooveDown"
msgstr "Относно gSharkDown"

#: data/about_dialog.ui.h:5
msgid "Flattr gSharkDow"
msgstr "Flattr gSharkDow"

#: data/about_dialog.ui.h:6
msgid "Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from Grooveshark.com"
msgstr "Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от Grooveshark.com"

#: data/about_dialog.ui.h:7
msgid ""
"gSharkDown is licensed under the GNU GPL v3 License\n"
"\n"
"The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
"\n"
"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
"Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
msgstr ""
"gSharkDownе лицензиран под GNU GPL v3 License\n"
"\n"
"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
"\n"
"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ github)\n"
"Вързка към изходния код: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"

#~ msgid "<b>Lyrics for:</b>"
#~ msgstr "<b>Текст за:</b>"
#~ msgid "Lyrics viewer"
#~ msgstr "Текст на песен"
#~ msgid "ERROR: Cant't find lyrics for {artist} - {track}"
#~ msgstr "ГРЕШКА: Не може да бъде намерен текст за {artist} - {track}"
#~ msgid "Downloading: %s"
#~ msgstr "Изтегляне: %s"
#~ msgid "Downloaded!"
#~ msgstr "Изтеглена"