Source

gSharkDown / po / bg_BG.po

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsharkdown\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-13 15:32-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-13 19:14+0100\n"
"Last-Translator: Vladimir Kolev <vladimir.r.kolev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../lib/SharkDown.py:182
msgid "Please check your username and password for Last.fm"
msgstr "Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm"

#: ../lib/SharkDown.py:205
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"GrooveShark service has probably changed or is not working!\n"
"gSharkDown will not works propperly, so please be patient until we find a "
"solution.\n"
"Also, this may usually caused by a proxy misconfiguration\n"
"please check your proxy configuration.\n"
"\n"
"The error was: %s"
msgstr ""
"GrooveShark услугата е вероятно променена!\n"
"gSharkDown вероятно няма да работи коректно, за това бъдете\n"
"търпеливи, докато ние открием решение на проблема.\n"
"\n"
"Грешката беше: %s\n"
"\n"
"Причина за това обикновено е неправилна конфигурация на прокси.\n"
"Моля проверете вашите прокси-настройки."

#: ../lib/SharkDown.py:284
msgid "Error while saving the playlist"
msgstr "Грешка при записването на списъка с песни"

#: ../lib/SharkDown.py:317
msgid "Error while saving the download queue"
msgstr "Грешка при записването на списъкза за изтегляне"

#: ../lib/SharkDown.py:325 ../data/main_window.ui.h:21
msgid "Save playlist to file"
msgstr "Запиши списъка с песни във файл"

#: ../lib/SharkDown.py:343
msgid "Select Playlist to open"
msgstr "Изберете списък с песни"

#: ../lib/SharkDown.py:349
msgid "Playlist files"
msgstr "Списъци с песни"

#: ../lib/SharkDown.py:383
msgid "Are you sure you want to quit gSharkDown?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите gSharkDown?"

#: ../lib/SharkDown.py:384
msgid "Quit?"
msgstr "Изход?"

#: ../lib/SharkDown.py:573
msgid ""
"<b>Playing:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>by {artist}</span>"
msgstr ""
"<b>Изпълнява се:</b> <i>{title}</i> <span fgcolor='#777777'>от {artist}</"
"span>"

#: ../lib/SharkDown.py:609
msgid "Now playing"
msgstr "В момента свири"

#: ../lib/SharkDown.py:706
#, python-format
msgid "%d track"
msgid_plural "%d tracks"
msgstr[0] "%d песен"
msgstr[1] "%d песни"

#: ../lib/SharkDown.py:708
msgid "Track {0} of {1}"
msgstr "Песен {0} от {1}"

#: ../lib/SharkDown.py:738
msgid ""
"There should be a playing song to view\n"
"the lyrics for it."
msgstr ""
"Трябва да има свиреща песен, за да видите\n"
"тескта за нея."

#: ../lib/SharkDown.py:849
#, python-format
msgid "Downloading %d file"
msgid_plural "Downloading %d files"
msgstr[0] "Изтегляне %d файл"
msgstr[1] "Изтегляне %d файла"

#: ../lib/SharkDown.py:952
msgid ""
"There is no song to be loved.\n"
" A song should be playing"
msgstr ""
"Няма песен, която да бъде харесана.\n"
" Песента трябва да свири"

#: ../lib/SearchResultList.py:48
msgid "Title"
msgstr "Заглавие"

#: ../lib/SearchResultList.py:54
msgid "Artist"
msgstr "Изпълнител"

#: ../lib/SearchResultList.py:59
msgid "Album"
msgstr "Албум"

#: ../lib/guihelpers.py:33
msgid "Error"
msgstr "Грешка"

#: ../lib/guihelpers.py:152
msgid "Song Information - {songid}"
msgstr "Информация за песента - {songid}"

#: ../lib/guihelpers.py:153
msgid "<b>Title:</b> {title}\n"
msgstr "<b>Заглавие:</b> {title}\n"

#: ../lib/guihelpers.py:154
msgid "<b>Artist:</b> {artist}\n"
msgstr "<b>Изпълнител:</b> {artist}\n"

#: ../lib/guihelpers.py:156
msgid "<b>Duration:</b> {duration} min\n"
msgstr "<b>Времетраене:</b> {duration} мин\n"

#: ../lib/guihelpers.py:157
msgid "<b>Album:</b> {album}\n"
msgstr "<b>Албум:</b> {album}\n"

#: ../lib/guihelpers.py:158
msgid "<b>Year:</b> {year}\n"
msgstr "<b>Година:</b> {year}\n"

#: ../lib/guihelpers.py:260
msgid "There is no proxy configured in your system"
msgstr "Няма конфигурирано прокси в системните настройки"

#: ../lib/guihelpers.py:266
#, python-format
msgid "The system proxy is: %s"
msgstr "Системното прокси е: %s"

#: ../lib/guihelpers.py:322
msgid "The Last.fm username must not be empty."
msgstr "Потребителското име за Last.fm не трябва да е празно."

#: ../lib/guihelpers.py:330
msgid "The Last.fm password must not be empty."
msgstr "Паролата за Last.fm не трябва да е празна."

#: ../lib/guihelpers.py:347
msgid ""
"Please check your username and password for Last.fm or disable scrobbling"
msgstr ""
"Моля проверете вашите потребителско име и парола за Last.fm или изключете "
"scrobbling"

#: ../lib/guihelpers.py:399
msgid "Show gSharkDown"
msgstr "Покажи gSharkDown"

#: ../lib/guihelpers.py:416
msgid "Check for update"
msgstr "Провери за нова версия"

#: ../lib/guihelpers.py:447 ../gsharkdown.desktop.in.h:2
#: ../data/main_window.ui.h:34
msgid "gSharkDown"
msgstr "gSharkDown"

#: ../lib/guihelpers.py:480
msgid "Stop"
msgstr "Спиране"

#: ../lib/guihelpers.py:490
msgid "Play"
msgstr "Пускане"

#: ../lib/groove.py:186
msgid "Grooveshark is not initialized"
msgstr "Grooveshark не е инициализиран"

#: ../lib/PlayList.py:157
msgid ""
"<b>Title:</b> {title}\n"
"<b>Artist:</b> {artist}\n"
"<b>Album:</b> {album}\n"
"<b>Year:</b> {year}"
msgstr ""
"<b>Заглавие:</b> {title}\n"
"<b>Изпълнител:</b> {artist}\n"
"<b>Албум:</b> {album}\n"
"<b>Година:</b> {year}"

#: ../lib/tfuncs.py:82
#, python-format
msgid ""
"An error occurred while playing the song. Please try again later.\n"
"\n"
"The error was: %s"
msgstr ""
"Възникна грешка при изпълнението на песента. Опитайте по-късно.\n"
"\n"
"Грешката беше: %s"

#: ../lib/tfuncs.py:163
msgid "No songs found"
msgstr "Не са открити песни"

#: ../lib/tfuncs.py:170
#, python-format
msgid ""
"An error occurred while search on Grooveshark.\n"
"\n"
"The error was: %s"
msgstr ""
"Възникна грешка при търсене в Grooveshark.\n"
"\n"
"Грешката беше: %s"

#: ../lib/tfuncs.py:192
msgid "To update to the latest version "
msgstr "За да обновите до последната версия"

#: ../lib/tfuncs.py:193
msgid ""
"you can visit the <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
"downloads\"> "
msgstr ""
"можете да посетите <a href=\"http://https://bitbucket.org/vkolev/gsharkdown/"
"downloads\"> "

#: ../lib/tfuncs.py:194
msgid "download site</a>. If you are using the latest version and want to be "
msgstr ""
"сайта за изтегляне</a>. Ако използвате послдната версия и искате да сте"

#: ../lib/tfuncs.py:195
msgid ""
"informed about new versions, just enable the option in the <b>Preferences</"
"b> dialog."
msgstr ""
"информирани за нови версии, просто разрешете опцията в диалога <b>Настройки</"
"b>."

#: ../lib/tfuncs.py:198
#, python-format
msgid "<b>New version <span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span> is available</b>"
msgstr "<b>Достъпна е нова версия<span fgcolor=\"red\"><i>%s</i></span></b>"

#: ../lib/tfuncs.py:200
msgid "New version"
msgstr "Нова версия"

#: ../lib/tfuncs.py:205
msgid "<b>You are using the latest version!</b>"
msgstr "<b>Вие използвате последната версия!</b>"

#: ../lib/tfuncs.py:207
msgid "Latest version"
msgstr "Последна версия"

#: ../lib/tfuncs.py:224
msgid "Loading lyrics..."
msgstr "Зареждане на текста..."

#: ../lib/tfuncs.py:232 ../data/main_window.ui.h:13
msgid "Lyrics"
msgstr "Текст"

#: ../lib/Song.py:506
#, python-format
msgid "Failed to create '%s' for writing."
msgstr "Неуспех при създаване на '%s' за записване."

#: ../lib/DownloadList.py:69
msgid "File name"
msgstr "Файл"

#: ../lib/DownloadList.py:73
msgid "Speed"
msgstr "Скорост"

#: ../lib/DownloadList.py:77
msgid "Size"
msgstr "Размер"

#: ../lib/DownloadList.py:81
msgid "Download progress"
msgstr "Прогрес на изтегляне"

#: ../gsharkdown.desktop.in.h:1
msgid "Play and download songs from Grooveshark"
msgstr "Слушай и изтегляй песни от Grooveshark"

#: ../data/lyrics_dialog.ui.h:1
msgid "<b>Lyrics for:</b>"
msgstr "<b>Текст за:</b>"

#: ../data/lyrics_dialog.ui.h:2
msgid "Lyrics viewer"
msgstr "Текст на песен"

#: ../data/lyrics_dialog.ui.h:3
msgid "label"
msgstr "label"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:1
msgid ""
"<span size=\"small\">\n"
"<b>You can use the following placeholders:</b>\n"
"\t<b>{artist}</b> - The name of the artist\n"
"\t<b>{song}</b> - The name of the song\n"
"\t<b>{album}</b> - The album name\n"
"</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">\n"
"<b>Можете да използвате следните заместители:</b>\n"
"\t<b>{artist}</b> - Името на изпълнителя\n"
"\t<b>{song}</b> - Заглавието на песента\n"
"\t<b>{album}</b> - Името на албума\n"
"</span>"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:7
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Провери за обновления при стартиране"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:8
msgid "Do not use proxy"
msgstr "Не използвай прокси"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:9
msgid "Download Directory:"
msgstr "Директория за изтегляне:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:10
msgid "Downloads"
msgstr "Изтегляне"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:11
msgid "Enable Last.fm Scrobbling"
msgstr "Разреши Last.fm Scrobbling"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:12
msgid "File renaming pattern:"
msgstr "Шаблон за преименуване на файла:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:13
msgid "General"
msgstr "Основни"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:14
msgid "Kb/s"
msgstr "Kb/s"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:15
msgid "Last.fm"
msgstr "Last.fm"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:16
msgid "Maximum download speed: "
msgstr "Максимална скорост за изтегляне:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:17
msgid "MegaBytes"
msgstr ""

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:18
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:19
msgid "Port:"
msgstr "Порт:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:20
msgid "Proxy"
msgstr "Прокси"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:21
msgid "Quit application without confirmation"
msgstr "Изход от приложението без потвърждение"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:22
msgid "Select the download directory"
msgstr "Изберете дестинация за записване"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:23
msgid "Server:"
msgstr "Сървър:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:24
msgid "Show notifications on track change"
msgstr "Показвай информативен балон при смяна на песента"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:25
msgid "Song cover cache limit:"
msgstr ""

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:26
msgid "Use a custom proxy"
msgstr "Дефиниране на прокси"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:27
msgid "Use system configured proxy"
msgstr "Използвай прокси от системните настройки"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:28
msgid "Username:"
msgstr "Потребител:"

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:29
msgid ""
"You need to install pylast to use Last.fm.\n"
"Please execute \"sudo pip install pylast\" to install it."
msgstr ""
"Трябва да иснталирате pylast, за да използвате Last.fm.\n"
"Моля изпълнете \"sudo pip install pylast\" за да го инсталирате."

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:31
msgid "You need to restart gSharkDown for the proxy changes to takes effect."
msgstr "Трябва да рестартирате gSharkDown за приемане на прокси-настройките."

#: ../data/preferenes_dialog.ui.h:32
msgid "gSharkDown Preferences"
msgstr "gSharkDown настройки"

#: ../data/about_dialog.ui.h:1
msgid "About GrooveDown"
msgstr "Относно gSharkDown"

#: ../data/about_dialog.ui.h:2
msgid ""
"Bulgarian - Vladimir Kolev\n"
"German - Vladimir Kolev\n"
"Italian - Andrea Sciucca\n"
"Spanish - Damián Nohales"
msgstr ""
"Bulgarian - Vladimir Kolev\n"
"German - Vladimir Kolev\n"
"Italian - Andrea Sciucca\n"
"Spanish - Damián Nohales"

#: ../data/about_dialog.ui.h:6
msgid "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"
msgstr "Copyright © 2011-2012 Vladimir Kolev and Damián Nohales"

#: ../data/about_dialog.ui.h:7
msgid ""
"Downloading MP3's is illegal in some countries! Please check the law in your "
"country."
msgstr ""
"Изтеглянето на mp3 файлове е нелегално в някои държави! Моля уверете се, че "
"нарушавате закона във вашата държава."

#: ../data/about_dialog.ui.h:8
msgid ""
"Gnome-toolkit based desktop application for downloading music files from "
"Grooveshark.com"
msgstr ""
"Gnome-toolkit базирано, десктоп приложение за изтегляне на файлове от "
"Grooveshark.com"

#: ../data/about_dialog.ui.h:9
msgid "Please buy me a beer :)"
msgstr "Моля, купете ми бира :)"

#: ../data/about_dialog.ui.h:10
msgid ""
"gSharkDown is licensed under the GNU GPL v3 License\n"
"\n"
"The gSharkDown icon is made by wall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart.com/)\n"
"\n"
"The groove.py library is developed by George Stephanos (jacktheripper51 @ "
"github)\n"
"Link to the sources: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"
msgstr ""
"gSharkDownе лицензиран под GNU GPL v3 License\n"
"\n"
"gSharkDown иконата е направена отwall-e-ps (http://wall-e-ps.deviantart."
"com/)\n"
"\n"
"Библиотеката groove.py е разработена от George Stephanos (jacktheripper51 @ "
"github)\n"
"Вързка към изходния код: https://github.com/jacktheripper51/groove-dl"

#: ../data/about_dialog.ui.h:16
msgid "gSharkDown website"
msgstr "gSharkDown уебстраница"

#: ../data/main_window.ui.h:1
msgid "<b>Player</b>"
msgstr "<b>Плейър</b>"

#: ../data/main_window.ui.h:2
msgid "Add to playlist"
msgstr "Добави за просвирване"

#: ../data/main_window.ui.h:3
msgid "Cancels all downloads"
msgstr "Откажи всички изтегляния"

#: ../data/main_window.ui.h:4
msgid "Check for Updates"
msgstr "Провери за нова версия"

#: ../data/main_window.ui.h:5
msgid "Clear"
msgstr "Изчисти"

#: ../data/main_window.ui.h:6
msgid "Clear completed downloads"
msgstr "Изчисти изтеглените"

#: ../data/main_window.ui.h:7
msgid "Delete all"
msgstr "Изтрий всички"

#: ../data/main_window.ui.h:8
msgid "Download selected"
msgstr "Изтегли избраните"

#: ../data/main_window.ui.h:9
msgid "Edit Preferences"
msgstr "Редактирай настройки"

#: ../data/main_window.ui.h:10
msgid "Filter: "
msgstr "Филтър:"

#: ../data/main_window.ui.h:11
msgid "Load playlist from file"
msgstr "Зареди списък за просвирване от файл"

#: ../data/main_window.ui.h:12
msgid "Love track on Last.fm"
msgstr "Добавя песен в любими в Last.fm"

#: ../data/main_window.ui.h:14
msgid "Menu"
msgstr "Меню"

#: ../data/main_window.ui.h:15
msgid "Pause all"
msgstr "Пауза за всички"

#: ../data/main_window.ui.h:16
msgid "Playlist"
msgstr "Списък за просвирване"

#: ../data/main_window.ui.h:17
msgid "Quit the application"
msgstr "Излез от приложението"

#: ../data/main_window.ui.h:18
msgid "Resume"
msgstr "Поднови"

#: ../data/main_window.ui.h:19
msgid "Resume all"
msgstr "Поднови всички"

#: ../data/main_window.ui.h:20
msgid "Resumes all downloads"
msgstr "Поднови всички изтегляния"

#: ../data/main_window.ui.h:22
msgid "Search Results"
msgstr "Резултати от търсенето"

#: ../data/main_window.ui.h:23
msgid "Search the grooveshark"
msgstr "Търси в grooveshark"

#: ../data/main_window.ui.h:24
msgid "Show About dialog"
msgstr "Покажи диалог относно приложението"

#: ../data/main_window.ui.h:25
msgid "Show info for the song"
msgstr "Покажи информация за избрана песен"

#: ../data/main_window.ui.h:26
msgid "Stops all downloads"
msgstr "Откажи всички изтегляния"

#: ../data/main_window.ui.h:27
msgid "Switch to downloads list"
msgstr "Превключи към списък за изтегляне"

#: ../data/main_window.ui.h:28
msgid "Switch to playlist"
msgstr "Преклключи към списъка за просвирване"

#: ../data/main_window.ui.h:29
msgid "There is no songs in the playlist."
msgstr "Няма песни в списъка за просвирване"

#: ../data/main_window.ui.h:30
msgid "Toggle repeat all"
msgstr "Повтаряй всички"

#: ../data/main_window.ui.h:31
msgid "Toggle shuffle all"
msgstr "Превключи разбъркване на всички"

#: ../data/main_window.ui.h:32
msgid ""
"Track seeking is planned\n"
"for future version"
msgstr ""
"Превъртане на песента е планирано\n"
"за следваща версия."

#~ msgid "<b>Download options</b>"
#~ msgstr "<b>Опции при изтегляне</b>"

#~ msgid "<b>Last.fm Scrobbling</b>"
#~ msgstr "<b>Last.fm Scrobbling</b>"

#~ msgid "<b>Playlist</b>"
#~ msgstr "<b>Списък за изпълнение</b>"

#~ msgid "Overwrite downloaded file?"
#~ msgstr "Презаписване на изтегления файл?"

#~ msgid "Cancel download"
#~ msgstr "Откажи изтегляне"

#~ msgid "Download and overwrite"
#~ msgstr "Изтегли и презапиши"

#~ msgid "Download renamed"
#~ msgstr "Изтегли преименуван"

#~ msgid ""
#~ "The file '%s' already exists, maybe you are downloading a file that you "
#~ "downloaded before.\n"
#~ "\n"
#~ "What do you want to do?"
#~ msgstr ""
#~ "Файлът '%s' вече съществува, може би изтегляте файл, който сте изтеглили "
#~ "преди това.\n"
#~ "\n"
#~ "Какво искате да направите?"

#~ msgid "<b>Year:</b> {year}"
#~ msgstr "<b>Година:</b> {year}"

#~ msgid "SongID"
#~ msgstr "SongID"

#, fuzzy
#~ msgid "Stop all"
#~ msgstr "Пускане/Спиране"

#~ msgid "Flattr gSharkDow"
#~ msgstr "Flattr gSharkDow"

#~ msgid "<b>Playing:</b> {artist} - {title}"
#~ msgstr "<b>Свири:</b> {artist} - {title}"

#~ msgid "Hide gSharkDown"
#~ msgstr "Скрий gSharkDown"

#~ msgid "gSharkDown :: Player and Downloader"
#~ msgstr "gSharkDown :: Player and Downloader"

#~ msgid "(c) Vladimir Kolev 2011"
#~ msgstr "(c) Vladimir Kolev 2011"

#~ msgid "<b>Kb/s</b>"
#~ msgstr "<b>Kb/s</b>"

#~ msgid "Fullscreen"
#~ msgstr "Цял екран"

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Настройки"

#~ msgid "{played} / {time}"
#~ msgstr "{played} / {time}"

#~ msgid "Add >"
#~ msgstr "Добави >"

#~ msgid "Clear the playlist"
#~ msgstr "Изчисти списъка за изпълнение"

#~ msgid "Love Song"
#~ msgstr "Харесай песен"

#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Следваща"

#~ msgid "Open saved playlist"
#~ msgstr "Отвори запазен списък за изпълнение"

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Предишна"

#~ msgid "Remove selected from playlist"
#~ msgstr "Премахни избраните от списъка за изпълнение"

#~ msgid "Save playlist"
#~ msgstr "Запиши списъка за изпълнение"

#~ msgid "Check your password and username for Last.fm"
#~ msgstr "Проверете името и паролата си за Last.fm"

#~ msgid "<b>Filename:</b> {artist} - {title}.mp3\n"
#~ msgstr "<b>Име на файла:</b> {artist} - {title}.mp3\n"

#~ msgid "Playing: {artist} - {title}"
#~ msgstr "Свири: {artist} - {title}"

#~ msgid "gSharkDown: GrooveShark Downloader"
#~ msgstr "gSharkDown: GrooveShark Downloader"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Относно"

#~ msgid "Add item from search results"
#~ msgstr "Добави обект от резултатите"

#~ msgid "Copy song name to clipboard"
#~ msgstr "Копирай името на песента в буфера за обмен"

#~ msgid "Copyto Clipboard"
#~ msgstr "Копирай в буфера за обмен"

#~ msgid "Get Lyrics"
#~ msgstr "Изтегли текст за песента"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Информация"

#~ msgid "Open Prefrences"
#~ msgstr "Отвори настройки"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Изход"

#~ msgid "Search a lyrics for selected song from the playlist"
#~ msgstr "Търсене на текст за избрана песен от списъка за изпълнение"

#~ msgid "Show selection info"
#~ msgstr "Покажи информация за избраните"

#~ msgid "New update"
#~ msgstr "Нова версия"

#~ msgid ""
#~ "'Update'\n"
#~ "and download it. After that you can "
#~ msgstr ""
#~ "'Изпълни'\n"
#~ "и я изтеглете. След това можете да"

#~ msgid "remove the old one and install the new gSharkDown"
#~ msgstr "премахнете старата версия и да инсталирате новия gSharkDown"

#~ msgid "No updates"
#~ msgstr "Няма нови версии"

#~ msgid "Congratulations!\n"
#~ msgstr "Поздравления!\n"

#~ msgid "gSharkDown is already running!"
#~ msgstr "gSharkDown е вече стартиран!"

#~ msgid "gSharkDown Running"
#~ msgstr "gSharkDown е стартиран"

#~ msgid "Ready"
#~ msgstr "Готов"

#~ msgid "ERROR: Cant't find lyrics for {artist} - {track}"
#~ msgstr "ГРЕШКА: Не може да бъде намерен текст за {artist} - {track}"