Commits

Author Commit Message Date
Mikhail Korobov
More stupid grammar errors
Mikhail Korobov
Markup fixes
Mikhail Korobov
Stupid grammar errors
Mikhail Korobov
django settings are not available
Mikhail Korobov
readme fixes
Mikhail Korobov
An attempt to fix readme markup
Mikhail Korobov
Fix manifest
Mikhail Korobov
Initial import
  1. Prev
  2. Next