Source

HLVM / hlvm.ml

Full commit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
(** High-Level Virtual Machine (HLVM).

  The design and implementation of this high-performance garbage collected
  virtual machine is described in detail in the OCaml Journal articles
  "Building a Virtual Machine with LLVM" from January to March 2009.
*)

open Printf
open Llvm
open Llvm_executionengine
open Llvm_target
open Llvm_scalar_opts
open Llvm_analysis

module Options = struct
 (** Global boolean to enable viewing of generated functions. *)
 let view = ref false
 
 (** Global boolean to enable debug output in both the compiler and the
   generated code. Enabled by the command-line argument "--debug". *)
 let debug = ref false
 
 (** Compile without evaluating. *)
 let compile_only = ref false
 
 (** Allow the GC to be disabled. *)
 let gc_enabled = ref true

 (** Allow the shadow stack to be disabled. *)
 let shadow_stack_enabled = ref true

 (** Maximum depth of the shadow stacks, visit stack and allocated list. *)
 let max_depth =
  1 lsl 23

 (** Tail call elimination enabled. *)
 let tco = ref true

 (** Number of ticks before a GC check for cooperative synchronization. *)
 let ticks = 256

 (** Use a stack handler to catch stack overflows. *)
 let stack_handler = ref true

 (** The maximum number of times a recursive function will be unrolled. *)
 let unroll = 0 (* 16 *)
end

let rec list_to_string f sep () = function
 | [] -> ""
 | [h] -> f () h
 | h::t -> sprintf "%a%s%a" f h sep (list_to_string f sep) t
   
module Type = struct
 (** The type system. *)
 type t =
   [ `Unit
   | `Bool
   | `Byte
   | `Int
   | `Float
   | `Struct of t list
   | `Array of t
   | `Function of t list * t
   | `Reference ]
 
 let rec eq (ty1: t) (ty2: t) = match ty1, ty2 with
  | `Struct tys1, `Struct tys2 -> eqs tys1 tys2
  | `Array ty1, `Array ty2 -> eq ty1 ty2
  | `Function(ty_args1, ty_ret1), `Function(ty_args2, ty_ret2) ->
	eqs (ty_ret1::ty_args1) (ty_ret2::ty_args2)
  | ty1, ty2 -> ty1 = ty2
 and eqs tys1 tys2 = List.for_all2 eq tys1 tys2
 
 open Printf
 
 let rec to_string () : t -> string = function
  | `Unit -> "`Unit"
  | `Bool -> "`Bool"
  | `Byte -> "`Byte"
  | `Int -> "`Int"
  | `Float -> "`Float"
  | `Struct tys -> sprintf "`Struct[%a]" to_strings tys
  | `Array ty -> sprintf "`Array(%a)" to_string ty
  | `Function(tys_arg, ty_ret) ->
    sprintf "`Function([%a], %a)" to_strings tys_arg to_string ty_ret
  | `Reference -> "`Reference"
 and to_strings tys = list_to_string to_string "; " tys
end

module Expr = struct
 (** Expressions of a first-order intermediate language. *)
 type t =
  | Null
  | Unit
    (** The value () of the type unit. *)
  | Bool of bool
    (** A literal boolean value. *)
  | Byte of int
	(** A literal byte value. *)
  | Int of int
    (** A literal native int value. *)
  | Float of float
    (** A literal 64-bit floating point value. *)
  | Struct of t list
    (** A struct literal. *)
  | GetValue of t * int
    (** Extract a field from a struct. *)
  | Var of string
    (** A variable. *)
  | UnArith of [`Neg] * t
	(** A unary arithmetic operation. *)
  | BinArith of [`Add|`Sub|`Mul|`Div|`Mod] * t * t
    (** A binary arithmetic operation. *)
  | Cmp of [`Lt|`Le|`Eq|`Ge|`Gt|`Ne] * t * t
    (** A comparison. *)
  | If of t * t * t
    (** An "if" expression. *)
  | Let of string * t * t
    (** Evaluate the first expression, bind the resulting value to the
	  given variable name and evaluate the last expression. *)
  | Alloc of t * t
    (** Allocate and initialize an array the given number of elements and
	  element value. *)
  | Length of t
    (** Find the length of the given array. *)
  | Get of t * t
    (** Get(a, i) gets the element at index "i" from the array "a". *)
  | Set of t * t * t
    (** Set(a, i, x) sets the element at index "i" in the array "a" to
      "x". *)
  | Apply of t * t list
    (** Applying the given function pointer to the given list of
      arguments. *)
  | Printf of string * t list
    (** Call C printf (unsafe). *)
  | IntOfFloat of [`Byte | `Int] * t
    (** Convert a float to an int. *)
  | FloatOfInt of [`Float] * t
    (** Convert an int to a float. *)
  | Construct of string * t
    (** Construct a boxed value. *)
  | IsType of t * string
    (** Check the type of a value against the type with the given name. *)
  | Print of t
    (** Generic printing of any value. *)
  | Exit of t
    (** Call the C "exit" function. *)
  | AddressOf of t
    (** For internal use only. Return the address of the given reference
      type as a native integer. *)
  | Cast of t * string
    (** Cast the given reference value to the given type, returning the
      argument of the type constructor (unsafe). *)
  | Free of t
    (** For internal use only. Deallocate the given value. *)
  | Load of Llvm.llvalue * Type.t
    (** For internal use only. Load a value from an LLVM global variable. *)
  | Store of Llvm.llvalue * t
    (** For internal use only. Store a value to an LLVM global variable. *)
  | Visit of t
    (** For internal use only. Obtain the GC visit function associated with
      the type of the given value. *)
  | Llvalue of Llvm.llvalue * Type.t
    (** For internal use only. A literal LLVM value. *)
  | Magic of t * Type.t
    (** For internal use only. Convert between the two kinds of reference
      types: arrays and boxed values. *)
  | Return of t * Type.t
    (** For internal use only. Used to propagate tail calls. *)
  | GetMark of t
    (** For internal use only. Get the mark byte of a reference type. *)
  | SetMark of t * int
    (** For internal use only. Set the mark byte of a reference type. *)
  | Time
	(** Read the current time as a `Float. *)
  | CreateThread of t * t
	(** Create and initialize a thread and apply the given function to the
	  given argument on it. *)
  | JoinThread of t
	(** Join with the given thread. *)
  | CreateMutex
	(** Create a mutex. *)
  | UnsafeLockMutex of t
	(** Lock a mutex. *)
  | UnlockMutex of t
	(** Unlock a mutex. *)
  | ExtGetThreadLocal
	(** Read thread local data using POSIX thread local state. *)
  | ExtSetThreadLocal of t
	(** Write thread local data using POSIX thread local state. *)
  | GetThreadLocal
	(** Read thread local data. *)
  | SetThreadLocal of t
	(** Write thread local data. *)
  | Unsafe of t
	(** Do not inject GC-related instructions when compiling this
	  subexpression. *)
  | GetThreadTick
	(** Read the tick counter of the current thread (used to amortize
	  expensive GC checks). *)
  | SetThreadTick of t
	(** Write the tick counter of the current thread (used to amortize
	  expensive GC checks). *)

 (** Helper operators. *)
 let ( <: ) f g = Cmp(`Lt, f, g)
 let ( <=: ) f g = Cmp(`Le, f, g)
 let ( =: ) f g = Cmp(`Eq, f, g)
 let ( <>: ) f g = Cmp(`Ne, f, g)
 let ( >=: ) f g = Cmp(`Ge, f, g)
 let ( >: ) f g = Cmp(`Gt, f, g)
 let ( ~-: ) f = UnArith(`Neg, f)
 let ( +: ) f g = BinArith(`Add, f, g)
 let ( -: ) f g = BinArith(`Sub, f, g)
 let ( *: ) f g = BinArith(`Mul, f, g)
 let ( /: ) f g = BinArith(`Div, f, g)
 let ( %: ) f g = BinArith(`Mod, f, g)
 let ( &&: ) f g = If(f, g, Bool false)
 let ( ||: ) f g = If(f, Bool true, g)
 let rec compound = function
  | [] -> Unit
  | [h] -> h
  | h::t -> Let("", h, compound t)
 
 open Printf
 
 let logic_to_string () = function
  | `And -> "`And"
  | `Or -> "`Or"
 
 let arith_to_string () = function
  | `Add -> "`Add"
  | `Sub -> "`Sub"
  | `Mul -> "`Mul"
  | `Div -> "`Div"
  | `Mod -> "`Mod"
 
 let cmp_to_string () = function
  | `Lt -> "`Lt"
  | `Le -> "`Le"
  | `Eq -> "`Eq"
  | `Ne -> "`Ne"
  | `Ge -> "`Ge"
  | `Gt -> "`Gt"
 
 let rec to_string () = function
  | Null -> "Null"
  | Unit -> "Unit"
  | Bool b -> sprintf "Bool %b" b
  | Byte n -> sprintf "Byte %d" n
  | Int n -> sprintf "Int %d" n
  | Float x -> sprintf "Float %g" x
  | Struct xs ->
    sprintf "Struct[%a]" (to_strings "; ") xs
  | GetValue(s, i) -> sprintf "GetValue(%a, %d)" to_string s i
  | Var s -> sprintf "Var \"%s\"" (String.escaped s)
  | UnArith(`Neg, f) ->
	sprintf "UnArith(`Neg, %a)" to_string f
  | BinArith(op, f, g) ->
    sprintf "BinArith(%a, %a, %a)"
	 arith_to_string op to_string f to_string g
  | Cmp(op, f, g) ->
    sprintf "Cmp(%a, %a, %a)" cmp_to_string op to_string f to_string g
  | If(p, t, f) ->
    sprintf "If(%a, %a, %a)" to_string p to_string t to_string f
  | Let(x, f, g) ->
    sprintf "Let(\"%s\", %a, %a)" (String.escaped x) to_string f to_string g
  | Alloc(f, g) ->
    sprintf "Alloc(%a, %a)" to_string f to_string g
  | Length f ->
    sprintf "Length(%a)" to_string f
  | Get(a, i) ->
    sprintf "Get(%a, %a)" to_string a to_string i
  | Set(a, i, x) ->
    sprintf "Set(%a, %a, %a)" to_string a to_string i to_string x
  | Apply(f, xs) ->
    sprintf "Apply(%a, [%a])" to_string f (to_strings "; ") xs
  | Printf(s, fs) ->
    sprintf "Printf(\"%s\", [%a])" (String.escaped s) (to_strings "; ") fs
  | IntOfFloat(_, f) ->
    sprintf "IntOfFloat(%a)" to_string f
  | FloatOfInt(_, f) ->
    sprintf "FloatOfInt(%a)" to_string f
  | Return(f, ty) ->
    sprintf "Return(%a, %a)" to_string f Type.to_string ty
  | Construct(constr, f) ->
    sprintf "Construct(\"%s\", %a)" constr to_string f
  | IsType(f, constr) ->
    sprintf "IsType(%a, \"%s\")" to_string f constr
  | Cast(f, constr) ->
    sprintf "Cast(%a, \"%s\")" to_string f constr
  | Visit f ->
    sprintf "Visit(%a)" to_string f
  | Print f ->
    sprintf "Print(%a)" to_string f
  | Exit f ->
    sprintf "Exit(%a)" to_string f
  | Load(_, ty) ->
    sprintf "Load(<llvalue>, %a)" Type.to_string ty
  | Store(_, f) ->
    sprintf "Store(<llvalue>, %a)" to_string f
  | AddressOf f ->
    sprintf "AddressOf(%a)" to_string f
  | Free f ->
    sprintf "Free(%a)" to_string f
  | Llvalue(_, ty) ->
    sprintf "Llvalue(<llvalue>, %a)" Type.to_string ty
  | Magic(f, ty) ->
    sprintf "Magic(%a, %a)" to_string f Type.to_string ty
  | GetMark f ->
    sprintf "GetMark(%a)" to_string f
  | SetMark(f, n) ->
    sprintf "SetMark(%a, %d)" to_string f n
  | Time -> "Time"
  | CreateThread(f, x) ->
    sprintf "CreateThread(%a, %a)" to_string f to_string x
  | JoinThread f ->
    sprintf "JoinThread(%a)" to_string f
  | CreateMutex -> "CreateMutex"
  | UnsafeLockMutex f ->
    sprintf "UnsafeLockMutex(%a)" to_string f
  | UnlockMutex f ->
    sprintf "UnlockMutex(%a)" to_string f
  | ExtGetThreadLocal -> "ExtGetThreadLocal"
  | ExtSetThreadLocal f ->
    sprintf "ExtSetThreadLocal(%a)" to_string f
  | GetThreadLocal -> "GetThreadLocal"
  | SetThreadLocal f ->
    sprintf "SetThreadLocal(%a)" to_string f
  | GetThreadTick -> "GetThreadTick"
  | SetThreadTick f ->
    sprintf "SetThreadTick(%a)" to_string f
  | Unsafe f ->
    sprintf "Unsafe(%a)" to_string f
 and to_strings sep = list_to_string to_string sep
 
 (** Apply the given rule to the next level of subexpressions. *)
 let rewrite r = function
  | Struct es -> Struct(List.map r es)
  | GetValue(e, i) -> GetValue(r e, i)
  | UnArith(op, f) -> UnArith(op, r f)
  | BinArith(op, f, g) -> BinArith(op, r f, r g)
  | Cmp(op, f, g) -> Cmp(op, r f, r g)
  | If(p, t, f) -> If(r p, r t, r f)
  | Let(x, body, rest) -> Let(x, r body, r rest)
  | Alloc(n, x) -> Alloc(r n, r x)
  | Length e -> Length(r e)
  | Get(a, i) -> Get(r a, r i)
  | Set(a, i, x) -> Set(r a, r i, r x)
  | Apply(f, xs) -> Apply(r f, List.map r xs)
  | Printf(s, xs) -> Printf(s, List.map r xs)
  | IntOfFloat(ty, x) -> IntOfFloat(ty, r x)
  | FloatOfInt(ty, x) -> FloatOfInt(ty, r x)
  | Construct(c, v) -> Construct(c, r v)
  | IsType(v, c) -> IsType(r v, c)
  | Print e -> Print(r e)
  | Exit x -> Exit(r x)
  | AddressOf x -> AddressOf(r x)
  | Cast(v, c) -> Cast(r v, c)
  | Free x -> Free(r x)
  | Return(x, ty) -> Return(r x, ty)
  | Visit x -> Visit(r x)
  | Magic(v, ty) -> Magic(r v, ty)
  | GetMark v -> GetMark(r v)
  | SetMark(v, n) -> SetMark(r v, n)
  | CreateThread(f, x) -> CreateThread(r f, r x)
  | JoinThread f -> JoinThread(r f)
  | UnsafeLockMutex f -> UnsafeLockMutex(r f)
  | UnlockMutex f -> UnlockMutex(r f)
  | ExtSetThreadLocal f -> ExtSetThreadLocal(r f)
  | SetThreadLocal f -> SetThreadLocal(r f)
  | SetThreadTick f -> SetThreadTick(r f)
  | Unsafe f -> Unsafe(r f)
  
  | Null
  | Unit
  | Bool _
  | Byte _
  | Int _
  | Float _
  | Var _
  | Load _
  | Store _
  | Llvalue _
  | Time
  | CreateMutex
  | ExtGetThreadLocal
  | GetThreadLocal
  | GetThreadTick as e -> e

 let rec apply_tail r = function
  | If(p, t, f) -> If(p, apply_tail r t, apply_tail r f)
  | Let(x, body, rest) -> Let(x, body, apply_tail r rest)
  | f -> r f

 let count f =
  let n = ref 0 in
  let rec loop f =
   incr n;
   rewrite loop f in
  ignore(loop f);
  !n
 
 let rec unroll_rule f params body = function
  | Let(x, body, rest) as e when x=f ->
	(* If this function's name is shadowed by a "let"-binding then stop
	  rewriting subexpressions. *)
	e
  | Apply(Var g, args) when f=g ->
	(* Replace recursive calls with a "let"-binding of the arguments and
	  a copy of the function body. *)
    let rec aux (i, t) param =
     i+1, Let(param, GetValue(Var " args", i), t) in
    let _, body = List.fold_left aux (0, body) params in
    Let(" args", Struct args, body)
  | e -> rewrite (unroll_rule f params body) e
 
 let rec unroll f args body body' =
  let body'' = rewrite (unroll_rule f (List.map fst args) body) body' in
  if count body'' > 4000 then body' else body''

 let rec nest n f x =
  if n=0 then x else nest (n-1) f (f x)

 let unroll f args body =
  nest Options.unroll (unroll f args body) body

 let dPrintf(string, args) =
  if !Options.debug then
   Printf(string, args)
  else
   Unit

 let d2Printf(s, xs) = Printf(s, xs)
 let d2Printf _ = Unit

 let lock(mutex, body) =
  Let("mutex", mutex,
	compound
	 [ d2Printf("%p locking %p\n", [AddressOf GetThreadLocal; mutex]);
	  UnsafeLockMutex(Var "mutex");
	  Let("result", body,
		compound
		 [ d2Printf("%p unlocking %p\n",
			   [AddressOf GetThreadLocal; mutex]);
		  UnlockMutex(Var "mutex");
		  Var "result" ])])

 let rec trace_rule fn = function
  | If(p, t, f) -> If(p, trace_rule fn t, trace_rule fn f)
  | Let(x, f, g) -> Let(x, f, trace_rule fn g)
  | Apply(f, gs) ->
	let rec loop i xs = function
	 | [] ->
	   compound
		[ Printf("Tail call from "^fn^" to ", []);
		 Apply(Var "trace", List.rev xs) ]
	 | g::gs ->
	   let x = sprintf "arg%d" i in
	   Let(x, g, loop (i+1) (Var x::xs) gs) in
	Let("trace", f, loop 0 [] gs)
  | f ->
	Let("trace", f,
	  compound
	   [ Printf(fn^" return ", []);
		Print(Var "trace");
		Printf("\n", []);
		Var "trace" ])

 (** Insert debug information at the beginning of each function. *)
 let rec trace(f, args, ty_ret, body) =
  let body = trace_rule f body in
  printf "%s %s\n" f (to_string () body);
  (f, args, ty_ret,
   compound
    [Printf(f, []);
	Print(Struct(List.map (fun (x, _) -> Var x) args));
	Printf("\n", []);
	body ])

 let is_leaf f =
  let rec r = function
   | Apply _ -> raise Pervasives.Exit
   | f -> rewrite r f in
  try ignore(r f); true with Pervasives.Exit -> false
end

open Expr

(** Definitions related to the list type. *)
module List = struct
 include List

 let iteri f xs =
  ignore(fold_left (fun i x -> (f i x: unit); i+1) 0 xs)

 let mapi f xs =
  let _, ys = fold_left (fun (i, ys) x -> i+1, f i x::ys) (0, []) xs in
  List.rev ys

 let init n f =
  Array.to_list(Array.init n f)

 let rec between sep xs =
  match xs with
  | [] -> []
  | [x] -> [x]
  | x::xs -> x::sep::between sep xs
end

(** Binding to a function that enables TCO in LLVM. *)
external enable_tail_call_opt : unit -> unit = "llvm_enable_tail_call_opt"

let llcontext = global_context()

let void_type = void_type llcontext

let struct_type = struct_type llcontext

let i1_type = i1_type llcontext

let i8_type = i8_type llcontext

let i32_type = i32_type llcontext

let i64_type = i64_type llcontext

let single_type = float_type llcontext

let double_type = double_type llcontext

let float_type = double_type

(** Create an aggregate register (a struct) containing the given llvalues. *)
let mk_struct state vs =
 let llty = struct_type (Array.of_list(List.map type_of vs)) in
 let aux (i, s) x = i+1, build_insertvalue s x i "" state#bb in
 snd(List.fold_left aux (0, undef llty) vs)

let extractvalue state s i =
 build_extractvalue s i "" state#bb

(** Type of a C-compatible null-terminated string. *)
let string_type = pointer_type i8_type

(** Type of a native int. *)
let int_type = match Sys.word_size with
 | 32 -> i32_type
 | 64 -> i64_type
 | _ -> failwith "Unknown word size"

(** Is the given type represented by a struct. *)
let is_struct = function
 | `Array _ | `Struct _ | `Reference -> true
 | `Unit | `Bool | `Byte | `Int | `Float | `Function _ -> false

(** Is the given type a reference type. *)
let is_ref_type = function
 | `Array _ | `Reference -> true
 | `Struct _ | `Unit | `Bool | `Byte | `Int | `Float | `Function _ -> false

(** Layout of a reference type. *)
module Ref = struct
 (** Run-time representation of values of reference types as an LLVM type. *)
 let lltype =
  struct_type[|string_type; int_type; string_type; string_type|]

 (** Index of the field containing the pointer to the run-time type. *)
 let llty = 0

 (** Index of the field containing the int metadata. *)
 let tag = 1

 (** Index of the field containing the pointer to allocated data. *)
 let data = 2

 (** Index of the field containing the pointer to the mark bit. *)
 let mark = 3

 (** Construct a reference type with the given run-time type, metadata and
   allocated data. *)
 let mk state llty tag data mark =
  mk_struct state [ state#bitcast llty string_type;
		   tag;
		   state#bitcast data string_type;
		   mark ]
end

(** Convert a type from our type system into LLVM's type system. *)
let rec lltype_of : Type.t -> lltype = function
 | `Unit -> int_type
 | `Bool -> i1_type
 | `Byte -> i8_type
 | `Int -> int_type
 | `Float -> float_type
 | `Struct tys -> struct_type_of tys
 | `Function ty -> pointer_type(function_type_of ty)
 | `Array _ | `Reference -> Ref.lltype

(** Representation of function pointers. *)
and function_type_of ?(pass_tl=true) = function
 | ty_args, ty_ret when is_struct ty_ret ->
   let args =
	pointer_type(lltype_of ty_ret) :: List.map lltype_of ty_args in
   let args = if pass_tl then string_type :: args else args in
   function_type (lltype_of `Unit) (Array.of_list args)
 | ty_args, ty_ret ->
   let args = List.map lltype_of ty_args in
   let args = if pass_tl then string_type :: args else args in
   function_type (lltype_of ty_ret) (Array.of_list args)

(** Representation of structs. *)
and struct_type_of tys =
 struct_type (Array.of_list (List.map lltype_of tys))

(** Run-time types. *)
module RTType = struct
 let ty_visit = `Function([`Reference], `Unit)
 let ty_print = `Function([`Reference], `Unit)

 (** The lltype of our run-time types. *)
 let lltype =
  lltype_of
   (`Struct[ `Function([`Reference], `Unit);
		`Function([`Reference], `Unit) ])

 let visit = 0
 let print = 1
end

let print_type_of v =
 printf "%s\n%!" (string_of_lltype(type_of v))

(** Create an LLVM native int. *)
let int n = const_int int_type n

(** LLVM value used to represent the value () of the type unit. *)
let unit = undef int_type

(** Create an LLVM 8-bit int. *)
let int8 n = const_int i8_type n

(** Create an LLVM 32-bit int. *)
let int32 n = const_int i32_type n

(** Create an LLVM 64-bit float. *)
let float64 x = const_float (lltype_of `Float) x

(** LLVM representation of the NULL pointer. *)
let null = const_null string_type

(** Create a default value of the given type. *)
let rec null_of = function
 | `Unit -> Unit
 | `Bool -> Bool false
 | `Byte -> Byte 0
 | `Int -> Int 0
 | `Float -> Float 0.0
 | `Struct tys -> Struct(List.map null_of tys)
 | `Array ty -> Alloc(Int 0, null_of ty)
 | `Function(_, _) as ty -> Llvalue(null, ty)
 | `Reference -> Null

(** Search for a binding and give a comprehensible error if it is not found. *)
let find k kvs =
 try List.assoc k kvs with Not_found ->
  eprintf "Unknown '%s'\n%!" k;
  raise Not_found(** Global LLVM module. *)
let m = create_module llcontext "toplevel"

(** Global LLVM module provider. *)
let mp = ModuleProvider.create m

(** Global LLVM execution engine. *)
let ee =
 ignore(Llvm_executionengine.initialize_native_target());
 ExecutionEngine.create_jit mp

(** Type used to represent stacks and unordered sequences (bags). *)
(* FIXME: Sequences should resize themselves when more space is required
  and free old versions if necessary. *)
module Seq = struct
 (** Type of a bag (unsorted collection). *)
 let ty ty = `Struct[`Int; `Array ty]

 (** Construct an empty sequence. *)
 let empty x = Struct[Int 0; Alloc(Int Options.max_depth, x)]

 (** Extract internal array from sequence. *)
 let arr seq = GetValue(seq, 1)

 (** Fetch element at index in a sequence. *)
 let get(seq, i) = Get(arr seq, i)

 (** Set element at index in a sequence. *)
 let set(seq, i, x) = Set(arr seq, i, x)

 (** Deallocate a sequence. *)
 let free seq = Free(arr seq)

 (** Number of elements in a sequence. *)
 let count seq = GetValue(seq, 0)

 (** Append an element to a sequence. *)
 let push(seq, x) =
  compound
   [ set(seq, count seq, x);
	Struct[count seq +: Int 1; arr seq] ]

 let remove_at(seq, i) =
  compound
   [ set(seq, i, get(seq, count seq -: Int 1));
	Struct[count seq -: Int 1; arr seq] ]
end

(** Run/suspend state used for individial threads and global objective to
  cooperatively synchronize for the stop-the-world GC phase. *)
module State = struct
 let run, suspend = 0, 1
end

(** Representation of thread-local data. *)
module ThreadLocal = struct
 let internal_ty = `Struct[`Int; `Int; `Array `Int; Seq.ty `Reference]

 (** Type of thread-local state. *)
 let ty = `Array internal_ty

 (** Allocate new thread local state. *)
 let make =
  let f s b k =
   compound
	[ dPrintf(s^"\n", []);
	 Let(s, b, k) ] in
  compound
   [ dPrintf("ThreadLocal.make\n", []);
	f "mutex" CreateMutex
	 (f "state" (Alloc(Int 1, Int State.run))
	   (f "stack" (Seq.empty Null)
		(f "thread_local" (Alloc(Int 1, Struct[Int 0; Var "mutex"; Var "state"; Var "stack"]))
		(compound [dPrintf("ThreadLocal.make ends\n", []);
			  Var "thread_local"])))) ]

 let time_of tl = GetValue(tl, 0)

 let mutex_of tl = GetValue(tl, 1)

 let state_of tl = GetValue(tl, 2)

 let stack_of tl = GetValue(tl, 3)

 let free tl =
  Let("tl", Get(tl, Int 0),
	compound
	 [ dPrintf("Freeing thread-local data at %p\n", [AddressOf tl]);
	  Free(state_of(Var "tl"));
	  Seq.free(stack_of(Var "tl"));
	  Free tl ])

 let load_state tl =
  Let("tl", Get(tl, Int 0),
	compound [ dPrintf("%p ThreadLocal.load_state %p\n",
			  [AddressOf GetThreadLocal; mutex_of(Var "tl")]);
		  lock(mutex_of(Var "tl"),
			Get(state_of(Var "tl"), Int 0)) ])
	 
 let store_state tl n =
  Let("tl", Get(tl, Int 0),
	compound [ dPrintf("%p ThreadLocal.store_state %p\n",
			  [AddressOf GetThreadLocal; mutex_of(Var "tl")]);
		  lock(mutex_of(Var "tl"),
			Set(state_of(Var "tl"), Int 0, Int n)) ])

 let eq x y = AddressOf x =: AddressOf y
end

(** Global thread data including the thread-local data of every mutator
  thread. *)
module ThreadGlobal = struct
 let mutex = define_global "threadglobal_mutex" (int 0) m

 let ty = Seq.ty ThreadLocal.ty

 let list = define_global "threadglobal_list" (const_null(lltype_of ty)) m

 let lock f =
  compound [ dPrintf("%p ThreadGlobal.lock %p\n",
		    [AddressOf GetThreadLocal; Load(mutex, `Int)]);
	    lock(Load(mutex, `Int), f) ]

 let load_list = Load(list, ty)

 let store_list xs = Store(list, xs)

 let state = define_global "threadglobal_state" (int 0) m

 let load_state = Load(state, `Int)

 let store_state n = Store(state, Int n)

 let init =
  compound
   [ dPrintf("Creating global thread mutex...\n", []);
	Store(mutex, CreateMutex) ]
end

let enter_blocking_section() =
 if !Options.gc_enabled then
  Unsafe
   (compound
	 [ dPrintf("%p entering blocking section with %d roots\n",
		  [AddressOf GetThreadLocal;
		  Seq.count(ThreadLocal.stack_of
				(Get(GetThreadLocal, Int 0)))]);
	  ThreadGlobal.lock
	   (ThreadLocal.store_state GetThreadLocal State.suspend) ])
 else
  Unit

let leave_blocking_section() =
 if !Options.gc_enabled then
  Apply(Var "spin", [])
 else
  Unit

let lockMutex f =
 Let("mutex", f,
   compound [ enter_blocking_section();
		 UnsafeLockMutex(Var "mutex");
		 leave_blocking_section() ])

(** The visit stack is an array of unvisited reference types. *)
let visit_stack =
 define_global "visit_stack" (const_null(lltype_of(`Array `Reference))) m

(** Number of unvisited references on the visit stack. *)
let n_visit = define_global "n_visit" (int 0) m

let allocated_mutex = define_global "allocated_mutex" (int 0) m

(** The allocated list is an array of reference types. *)
let allocated =
 define_global "allocated" (const_null (lltype_of(`Array `Reference))) m

(** Number of allocated references. *)
let n_allocated = define_global "n_allocated" (int 0) m

(** Number of allocations required to incur a garbage collection. *)
let quota = define_global "quota" (int 0) m

module Extern = struct
 (** LLVM declaration of C's putchar function. *)
 let putchar =
  declare_function "putchar" (function_type int_type [|int_type|]) m
   
 (** LLVM declaration of C's exit function. *)
 let exit =
  declare_function "exit" (function_type void_type [|int_type|]) m
   
 (** LLVM declaration of C's printf function. *)
 let printf =
  declare_function "printf"
   (var_arg_function_type int_type [|string_type|]) m
   
 (** LLVM declaration of libdl's dlopen function. *)
 let dlopen =
  declare_function "dlopen"
   (function_type string_type [|string_type; int_type|]) m
   
 (** LLVM declaration of libdl's dlsym function. *)
 let dlsym =
  declare_function "dlsym"
   (function_type string_type [|string_type; string_type|]) m
   
 let dlfn f ty_ret ty_args =
  let ty = pointer_type(function_type ty_ret (Array.of_list ty_args)) in
  let ptr = define_global f (const_null ty) m in
 object
  method ty = ty
  method ptr = ptr
 end
 
 let alloc = dlfn "hlvm_alloc" string_type [int_type; int_type]
 
 let free = dlfn "hlvm_free" void_type [string_type]

 let time = dlfn "hlvm_time" float_type []

 let init = dlfn "hlvm_init" void_type []

 let create_thread =
  dlfn "hlvm_create_thread" string_type [string_type; int_type]

 let join_thread = dlfn "hlvm_join_thread" void_type [string_type]

 let create_mutex = dlfn "hlvm_create_mutex" int_type []

 let lock_mutex = dlfn "hlvm_lock_mutex" void_type [int_type]

 let unlock_mutex = dlfn "hlvm_unlock_mutex" void_type [int_type]

 let get_thread_local = dlfn "hlvm_get_thread_local" int_type []

 let set_thread_local = dlfn "hlvm_set_thread_local" void_type [int_type]

 (** Initialize all of the dynamically-loaded functions. *)
 let load_fns load_fn =
  load_fn alloc "hlvm_alloc";
  load_fn free "hlvm_free";
  load_fn time "hlvm_time";
  load_fn init "hlvm_init";
  load_fn create_thread "hlvm_create_thread";
  load_fn join_thread "hlvm_join_thread";
  load_fn create_mutex "hlvm_create_mutex";
  load_fn lock_mutex "hlvm_lock_mutex";
  load_fn unlock_mutex "hlvm_unlock_mutex";
  load_fn get_thread_local "hlvm_get_thread_local";
  load_fn set_thread_local "hlvm_set_thread_local"
end

(** LLVM global to store the total time spent in the suspend phase. *)
let suspend_time = define_global "suspend_time" (const_float float_type 0.0) m

(** LLVM global to store the total time spent in the mark phase. *)
let mark_time = define_global "mark_time" (const_float float_type 0.0) m

(** LLVM global to store the total time spent in the sweep phase. *)
let sweep_time = define_global "sweep_time" (const_float float_type 0.0) m

(** Default calling convention used by HLVM. *)
let cc = CallConv.fast

(** Mapping from bound variable names to their LLVM values and HLVM types. *)
type vars =
  { vals: (string * (llvalue * Type.t)) list }

(** Default variable bindings. *)
let vars = { vals = [] }

(** Bound types (including internal types such as wrapper reference
  types for arrays). *)
let types = Hashtbl.create 1

(** Container of internal functions such as visitors to traverse the heap. *)
let functions = Hashtbl.create 1

(** Search for a type with the given name from the *)
let find_type name =
 try Hashtbl.find types name with Not_found as e ->
  eprintf "Type '%s' not found\n%!" name;
  raise e

(** Bind a new variable. *)
let add_val x vars = { vals = x :: vars.vals }

(** Push a reference type onto the shadow stack. *)
let push self stack depth v =
 if !Options.shadow_stack_enabled then begin
  if !Options.debug then
   printf "state#push\n%!";
  let d = self#load depth [int 0] in
  let data = extractvalue self (self#load stack [int 0]) Ref.data in
  let data = self#bitcast data (pointer_type(type_of v)) in
  self#store data [d] v;
  self#store depth [int 0] (build_add (int 1) d "" self#bb)
 end

(** Get pointers to the stack depth and stack. *)
(* FIXME: This hack should be replaced with term rewriting. *)
let get_stack state =
 assert(state#gc_enabled);
 let data =
  state#bitcast state#thread_local
   (pointer_type(lltype_of ThreadLocal.internal_ty)) in
 state#gep data [int 0; int32 3; int32 0],
 state#gep data [int 0; int32 3; int32 1]

(** Create a state object that encapsulates our interface for emitting LLVM
  instructions. *)
class state pass_tl func = object (self : 'self)
 val blk = entry_block func
 val odepth = lazy(int 0)
 val gc_enabled = true
 val roots = false
 val thread_local = if pass_tl then `Internal else `External

 (** Get the current LLVM instruction block. *)
 method blk = blk

 (** Get an LLVM instruction builder to insert instructions at the end of the
   current LLVM instruction block. *)
 method bb = builder_at_end llcontext blk

 (** Issue an LLVM get element pointer instruction. *)
 method gep a ns = build_gep a (Array.of_list ns) "" self#bb

 (** Issue an LLVM load instruction. *)
 method load a ns = build_load (self#gep a ns) "" self#bb

 (** Issue an LLVM store instruction. *)
 method store a ns x = ignore(build_store x (self#gep a ns) self#bb)

 (** Issue LLVM instructions to call the hlvm_alloc function. *)
 method malloc llty n =
  let size = build_trunc (size_of llty) int_type "" self#bb in
  let llalloc = self#load Extern.alloc#ptr [int 0] in
  let data = build_call llalloc [|n; size|] "" self#bb in
  self#bitcast data (pointer_type llty)

 (** Issue LLVM instructions to call the hlvm_free function. *)
 method free x =
  let llfree = self#load Extern.free#ptr [int 0] in
  ignore(build_call llfree [|x|] "" self#bb)

 (** Define a global LLVM variable. *)
 method define_global x v = define_global x v m

 (** Create a new instruction block and return a new state that will insert
   instructions into it. *)
 method mk s = ({< blk = append_block llcontext s func >} : 'self)

 (** Issue an LLVM return instruction. *)
 method ret v = ignore(build_ret v self#bb)

 (** Issue an LLVM unconditional branch instruction. *)
 method br (s: 'self) = ignore(build_br s#blk self#bb)

 (** Issue an LLVM bitcast instruction. *)
 method bitcast v ty = build_bitcast v ty "" self#bb

 (** Issue an LLVM call instruction using the given calling convention. *)
 method call cc f args =
  if !Options.debug then begin
   printf "call ";
   List.iter (fun arg -> printf "%s " (string_of_lltype(type_of arg)))
	args;
   printf "\n%!"
  end;
  let call = build_call f (Array.of_list args) "" self#bb in
  set_instruction_call_conv cc call;
  call

 (** Get the LLVM value of the pointer to the return struct. *)
 method sret = param func (if pass_tl then 1 else 0)

 (** Issue an LLVM alloca instruction to allocate on the stack. *)
 method alloca ty =
  build_alloca ty "" (builder_at_end llcontext (entry_block func))

 (** Are we emitting code to keep the GC informed. *)
 method gc_enabled = gc_enabled

 (** Push the given value of a reference type onto the shadow stack. *)
 method gc_root v =
  if gc_enabled && !Options.shadow_stack_enabled then
   let stack_depth, stack = get_stack self in
   push self stack stack_depth v;
   {< roots = true >}
  else
   self

 (** Restore the shadow stack depth to the value it was when this function
   was entered. *)
 method gc_restore() =
  if gc_enabled && roots then
   if !Options.shadow_stack_enabled then begin
	if !Options.debug then
	 printf "state#restore\n%!";
	let stack_depth, _ = get_stack self in
	self#store stack_depth [int 0] self#odepth
   end

 (** Return a "state" object that will not inject instructions to keep the
   GC informed if false. *)
 method gc enabled = {< gc_enabled = enabled >}

 (** Depth the shadow stack was at when this function was entered. *)
 method odepth = Lazy.force odepth

 (** Prepare to reset the shadow stack depth to this value. *)
 method set_depth d = {< odepth = d >}

 (** Record the thread-local data. *)
 method set_thread_local thread_local =
  {< thread_local = `Custom thread_local >}

 (** Get the thread local data. *)
 method thread_local =
  match thread_local with
  | `Custom tl -> tl
  | `Internal -> param func 0
  | `External ->
	let get_thread_local =
	 self#load Extern.get_thread_local#ptr [int 0] in
	let ptr = self#call CallConv.c get_thread_local [] in
	self#ptr_of_int ptr string_type

 (** Issue an LLVM ptrtoint instruction. *)
 method int_of_ptr ptr = build_ptrtoint ptr int_type "" self#bb

 (** Issue an LLVM inttoptr instruction. *)
 method ptr_of_int n ty = build_inttoptr n ty "" self#bb

 (** Issue LLVM instructions to call the hlvm_time function. *)
 method time =
  let lltime = self#load Extern.time#ptr [int 0] in
  build_call lltime [||] "" self#bb
end

(** Create a state object and save the current shadow stack depth. *)
let mk_state ?(pass_tl=true) func =
 let state = new state pass_tl func in
 let depth state =
  if state#gc_enabled && !Options.shadow_stack_enabled then
   let stack_depth, _ = get_stack state in
   state#load stack_depth [int 0]
  else
   int 0 in
 state#set_depth(lazy(depth state))

(** Create a unique string based upon the given string. *)
let uniq =
 let m = Hashtbl.create 1 in
 let rec aux s =
  try
   Hashtbl.find m s;
   aux(s ^ "'")
  with Not_found ->
   Hashtbl.add m s ();
   s in
 aux

(** Exception raised after the return expression is compiled. *)
exception Returned

(** Top-level definitions. *)
type t =
  [ `UnsafeFunction of string * (string * Type.t) list * Type.t * Expr.t
  | `Function of string * (string * Type.t) list * Type.t * Expr.t
  | `Expr of Expr.t
  | `Extern of string * Type.t list * Type.t
  | `Type of string * Type.t ]

(** Helper function for type checking. *)
let type_check err ty1 ty2 =
 if not(Type.eq ty1 ty2) then
  invalid_arg
   (sprintf "%s: %a != %a" err Type.to_string ty1 Type.to_string ty2)

(** Constant string literals are memoized here. *)
let string_cache = Hashtbl.create 1

(** Memoize a string. *)
let mk_string string =
 try Hashtbl.find string_cache string with Not_found ->
  let spec = define_global "buf" (const_stringz llcontext string) m in
  Hashtbl.add string_cache string spec;
  spec

(** List of functions that have been evaluated. The "main" function generated
  for standalone computation calls each of these functions in turn. *)
let eval_functions = ref []

(** Register a function and execute it. *)
let run_function llf =
 eval_functions := !eval_functions @ [llf];
 (* We pass a single dummy argument because the current OCaml bindings in
   LLVM are broken if no arguments are passed (they call malloc(0)). *)
 if not !Options.compile_only then
  ignore
   (ExecutionEngine.run_function llf [|GenericValue.of_int int_type 0|] ee)

(* Push a reference onto the visit stack. *)
let gc_push p =
 Let("p", p,
   If(AddressOf(Var "p") =: Int 0, Unit,
	 Let("a", Load(visit_stack, `Array `Reference),
	   Let("n", Load(n_visit, `Int),
		 compound
		  [ Set(Var "a", Var "n", Var "p");
		   Store(n_visit, Var "n" +: Int 1) ]))))

let gc_check() =
 if !Options.gc_enabled then
  Let("tick", GetThreadTick,
	If(Var "tick" <: Int Options.ticks,
	  SetThreadTick(Int 1 +: Var "tick"),
	  Apply(Var "gc_check", [])))
 else
  Unit

let llty_null = ref None

(** Compile an expression in the context of current vars into the given
  LLVM state. *)
let rec expr vars (state: state) e =
 if !Options.debug then
  printf "-> expr %s\n%!" (Expr.to_string () e);
 let state, (x, ty_x) as ret =
  try expr_aux vars state e with
  | Returned as exn -> raise exn
  | exn ->
	printf "ERROR: %s\n%!" (Expr.to_string () e);
	raise exn in
 if !Options.debug then
  printf "<- %s\n%!" (string_of_lltype(type_of x));
 ret
and expr_aux vars state = function
 | Return(Unsafe f, ty) -> expr vars state (Unsafe(Return(f, ty)))
 | Unsafe f ->
   let enabled = state#gc_enabled in
   let state, result = expr vars (state#gc false) f in
   state#gc enabled, result
 | Null ->
   let llty =
	match !llty_null with
	| Some llty -> llty
	| None ->
	  let name = "Null" and ty = `Unit in
	  let llty = define_global name (undef RTType.lltype) m in
	  Hashtbl.add types name (llty, ty);
	  let llvisit = def_visit vars name name ty in
	  let llprint = def_print vars name name ty in
	  init_type name llty llvisit llprint;
	  llty_null := Some llty;
	  llty in
   state, (Ref.mk state llty (int 0) null null, `Reference)
 | Unit -> state, (unit, `Unit)
 | Bool b -> state, (const_int i1_type (if b then 1 else 0), `Bool)
 | Byte n -> state, (int8 n, `Byte)
 | Int n -> state, (int n, `Int)
 | Float x -> state, (float64 x, `Float)
 | Struct fs ->
   let state, (fs, tys_f) = exprs vars state fs in
   state, (mk_struct state fs, `Struct tys_f)
 | GetValue(s, i) ->
   let state, (s, ty_s) = expr vars state s in
   begin
	match ty_s with
	| `Struct tys ->
	  let v = extractvalue state s i in
	  state, (v, List.nth tys i)
	| ty -> invalid_arg(sprintf "GetValue of %a" Type.to_string ty)
   end
 | Construct(f, x) ->
   let llty, ty = find_type f in
   let state, (x, ty_x) = expr vars state x in
   type_check "Type constructor argument of wrong type" ty ty_x;
   let state, s =
	match ty_x with
	| `Unit -> state, Ref.mk state llty (int 0) null null
	| _ ->
	  let px = state#malloc (lltype_of ty_x) (int 1) in
	  state#store px [int 0] x;
	  let mark = state#malloc i8_type (int 1) in
	  state#store mark [int 0] (int8 0);
	  let s = Ref.mk state llty (int 0) px mark in
	  let state = gc_root vars state (lazy s) `Reference in
	  let state = gc_alloc vars state s in
	  state, s in
   state, (s, `Reference)
 | IsType(f, ty_name) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "IsType of non-reference type" ty_f `Reference;
   let llty_f = extractvalue state f Ref.llty in
   let llty_f = state#bitcast llty_f (pointer_type RTType.lltype) in
   let llty, ty = find_type ty_name in
   state, (build_icmp Icmp.Eq llty_f llty "" state#bb, `Bool)
 | Cast(f, ty_name) ->
   (* FIXME: This is unsafe. *)
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "Cast of non-reference type" ty_f `Reference;
   let llty, ty = find_type ty_name in
   if ty = `Unit then state, (unit, `Unit) else
	let v = extractvalue state f Ref.data in
	let v = state#bitcast v (pointer_type(lltype_of ty)) in
	let v = state#load v [int 0] in
	let state = gc_root vars state (lazy v) ty in
	state, (v, ty)
 | Var x ->
   let x, ty_x = find x vars.vals in
   state, (x, ty_x)
 | UnArith(`Neg, f) ->
   let state, (f, f_ty) = expr vars state f in
   state, (build_neg f "" state#bb, f_ty)
 | BinArith(op, f, g) ->
   let state, (f, f_ty), (g, g_ty) = expr2 vars state f g in
   let build, ty_ret =
	match op, (f_ty, g_ty) with
	| `Add, (`Int, `Int | `Float, `Float) -> build_add, f_ty
	| `Sub, (`Int, `Int | `Float, `Float) -> build_sub, f_ty
	| `Mul, (`Int, `Int | `Float, `Float) -> build_mul, f_ty
	| `Div, (`Int, `Int) -> build_sdiv, `Int
	| `Mod, (`Int, `Int) -> build_srem, `Int
	| `Div, (`Float, `Float) -> build_fdiv, `Float
	| _ -> invalid_arg "expr.arith" in
   state, (build f g "" state#bb, ty_ret)
 | Cmp(op, f, g) ->
   let state, (f, f_ty), (g, g_ty) = expr2 vars state f g in
   let build =
	match op, (f_ty, g_ty) with
	| `Lt, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Slt
	| `Le, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Sle
	| `Eq, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Eq
	| `Ne, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Ne
	| `Ge, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Sge
	| `Gt, (`Int, `Int) -> build_icmp Icmp.Sgt
	| `Lt, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.Olt
	| `Le, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.Ole
	| `Eq, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.Oeq
	| `Ne, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.One
	| `Ge, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.Oge
	| `Gt, (`Float, `Float) -> build_fcmp Fcmp.Ogt
	| _ -> invalid_arg "expr.cmp" in
   state, (build f g "" state#bb, `Bool)
 | Return(If(p, t, f), ty_ret) ->
   (* Tail expressions in both branches. *)
   let state, (p, ty_p) = expr vars state p in
   type_check "Predicate of non-bool type" ty_p `Bool;
   let t_state, f_state = state#mk "pass", state#mk "fail" in
   let _ = build_cond_br p t_state#blk f_state#blk state#bb in
   return vars t_state t ty_ret;
   return vars f_state f ty_ret;
   raise Returned
 | If(p, t, f) ->
   let state, (p, ty_p) = expr vars state p in
   type_check "Predicate of non-bool type" ty_p `Bool;
   let t_state, f_state = state#mk "pass", state#mk "fail" in
   let _ = build_cond_br p t_state#blk f_state#blk state#bb in
   let k_state = state#mk "cont" in
   let t_state, (t, ty_t) = expr vars t_state t in
   t_state#br k_state;
   let f_state, (f, ty_f) = expr vars f_state f in
   f_state#br k_state;
   type_check "If" ty_t ty_f;
   if ty_t = `Unit then k_state, (unit, `Unit) else
	let v = build_phi [t, t_state#blk; f, f_state#blk] "" k_state#bb in
	k_state, (v, ty_t)
 | Return(Let(x, f, g), ty_ret) ->
   (* Tail expression in "rest". *)
   expr vars state (Let(x, f, Return(g, ty_ret)))
 | Let(x, f, g) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   let state, (g, ty_g) = expr (add_val (x, (f, ty_f)) vars) state g in
   state, (g, ty_g)
 | Alloc(n, x) ->
   let state, (n, ty_n), (x, ty_x) = expr2 vars state n x in
   type_check "Alloc with non-int length" ty_n `Int;
   let data = state#malloc (lltype_of ty_x) n in
   let state, (mark_size, _) =
	expr vars state (If(Llvalue(n, `Int) =: Int 0, Int 0, Int 1)) in
   let mark = state#malloc i8_type mark_size in
   let a = Ref.mk state (mk_array_type ty_x) n data mark in
   let ty_a = `Array ty_x in
   let fill = fill vars ty_x in
   let state, _ =
	expr vars state
	 (Let("a", Llvalue(a, `Array ty_x),
	    compound
		 [ Apply(fill, [ Var "a";
				 Llvalue(x, ty_x);
				 Int 0;
				 Llvalue(n, `Int) ]);
		  If(AddressOf(Var "a") =: Int 0, Unit,
		   SetMark(Var "a", 0)) ])) in
   let state = gc_root vars state (lazy a) ty_a in
   let state = gc_alloc vars state a in
   state, (a, ty_a)
 | Length a ->
   let state, (a, ty_a) = expr vars state a in
   (match ty_a with `Array _ -> ()
    | _ -> invalid_arg "Length of non-array");
   state, (extractvalue state a Ref.tag, `Int)
 | Get(a, i) ->
   let state, (a, ty_a), (i, ty_i) = expr2 vars state a i in
   let ty_elt = match ty_a with
	| `Array ty -> ty
	| _ -> invalid_arg "Index into non-array type" in
   type_check "Index" ty_i `Int;
   let state, _ =
	expr vars state
	 (If((Llvalue(i, `Int) >=: Int 0) &&:
		(Llvalue(i, `Int) <: Length(Llvalue(a, ty_a))), Unit,
	   compound [ Printf("Array index out of bounds\n", []);
			 Exit(Int 1) ])) in
   let data = extractvalue state a Ref.data in
   let data = state#bitcast data (pointer_type(lltype_of ty_elt)) in
   let x, ty_x = state#load data [i], ty_elt in
   let state = gc_root vars state (lazy x) ty_x in
   state, (x, ty_x)
 | Set(a, i, x) ->
   let state, (a, ty_a), (i, ty_i), (x, ty_x) =
	expr3 vars state a i x in
   type_check "Set with invalid element type" ty_a (`Array ty_x);
   type_check "Set with non-int index" ty_i `Int;
   let state, _ =
	expr vars state
	 (If((Llvalue(i, `Int) >=: Int 0) &&:
		(Llvalue(i, `Int) <: Length(Llvalue(a, ty_a))), Unit,
	   compound [ Printf("Array index out of bounds\n", []);
			 Exit(Int 1) ])) in
   let data = extractvalue state a Ref.data in
   let data = state#bitcast data (pointer_type(lltype_of ty_x)) in
   state#store data [i] x;
   state, (unit, `Unit)
 | Return(Apply(f, args), ty_ret) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   let state, (args, tys_arg) = exprs vars state args in
   state#gc_restore();
   type_check "Function" ty_f (`Function(tys_arg, ty_ret));
   let call =
	if is_struct ty_ret then
	 (* Tail call returning struct. Pass the sret given to us by our
	   caller on to our tail callee. *)
     state#call cc f (state#thread_local :: state#sret :: args)
	else
	 (* Tail call returning single value. *)
	 state#call cc f (state#thread_local :: args) in
   if !Options.tco then
	set_tail_call true call;
   state#ret call;
   raise Returned
 | Apply(f, args) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   let state, (args, tys_arg) = exprs vars state args in
   let ret, ty_ret =
	match ty_f with
	| `Function(tys_arg', ty_ret) when is_struct ty_ret ->
	  (* Non-tail call returning multiple values. *)
	  List.iter2 (type_check "Arg") tys_arg tys_arg';
      let ret = state#alloca (lltype_of ty_ret) in
      let _ = state#call cc f (state#thread_local :: ret :: args) in
      state#load ret [int 0], ty_ret
	| `Function(tys_arg', ty_ret) ->
	  (* Non-tail call returning single value. *)
	  List.iter2 (type_check "Arg") tys_arg tys_arg';
	  state#call cc f (state#thread_local :: args), ty_ret
	| _ -> invalid_arg "Apply of non-function" in
   let state = gc_root vars state (lazy ret) ty_ret in
   state, (ret, ty_ret)
 | Printf(spec, args) ->
   let spec = state#gep (mk_string spec) [int32 0; int 0] in
   let state, (args, _) = exprs vars state args in
   let ext x =
	if type_of x <> single_type then x else
	 build_fpext x double_type "" state#bb in
   let args = List.map ext args in
   ignore(state#call CallConv.c Extern.printf (spec::args));
   state, (unit, `Unit)
 | IntOfFloat(ty, f) ->
   let ty = (ty :> Type.t) in
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "IntOfFloat of non-float" ty_f `Float;
   state, (build_fptosi f (lltype_of ty) "" state#bb, ty)
 | FloatOfInt(ty, f) ->
   let ty = (ty :> Type.t) in
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "FloatOfInt of non-int" ty_f `Int;
   state, (build_sitofp f (lltype_of ty) "" state#bb, ty)
 | Print f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   let vars = add_val ("x", (f, ty_f)) vars in
   begin
	match ty_f with
	| `Unit -> expr vars state (Printf("()", []))
	| `Bool ->
	  expr vars state
	   (If(Var "x", Printf("true", []), Printf("false", [])))
	| `Byte | `Int -> expr vars state (Printf("%d", [Var "x"]))
	| `Float -> expr vars state (Printf("%g", [Var "x"]))
	| `Struct tys ->
	  let aux i = Print(GetValue(Var "x", i)) in
	  let xs = List.init (List.length tys) aux in
	  expr vars state
	   (compound
		 [ Printf("(", []);
		  compound(List.between (Printf(", ", [])) xs);
		  Printf(")", []) ])
	| `Function _ -> expr vars state (Printf("<fun>", []))
	| `Array _
	| `Reference ->
	  (*
	   expr vars state
	   (Printf("<abstr>", []))
	  *)
	  let llty = extractvalue state f Ref.llty in
	  let llty = state#bitcast llty (pointer_type RTType.lltype) in
	  let llty = state#load llty [int 0] in
	  let p = extractvalue state llty RTType.print in
	  let ty_p = `Function([ty_f], `Unit) in
	  let vars = add_val ("p", (p, ty_p)) vars in
	  expr vars state (Apply(Var "p", [Var "x"]))
   end
 | Visit f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   begin
	match ty_f with
	| `Reference ->
	  let llty = extractvalue state f Ref.llty in
	  let llty = state#bitcast llty (pointer_type RTType.lltype) in
	  let llty = state#load llty [int 0] in
	  let p = extractvalue state llty RTType.visit in
	  state, (p, RTType.ty_visit)
	| ty -> invalid_arg "Visit of non-reference"
   end
 | Free f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   begin
	match ty_f with
	| `Array _ | `Reference ->
	  state#free (extractvalue state f Ref.data);
	  state#free (extractvalue state f Ref.mark);
	| `Int ->
	  state#free (state#ptr_of_int f string_type);
	| _ -> invalid_arg "Free of non-(array|reference|int)"
   end;
   state, (unit, `Unit)
 | Exit f ->
   (** FIXME: The libc exit function is not thread safe so we should
	 lock. *)
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "Exit" ty_f `Int;
   ignore(state#call CallConv.c Extern.exit [f]);
   state, (unit, `Unit)
 | Load(ptr, ty) ->
   state, (state#load ptr [int 0], ty)
 | Store(ptr, f) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   state#store ptr [int 0] f;
   state, (unit, `Unit)
 | AddressOf f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   if not(is_ref_type ty_f) then
	invalid_arg "AddressOf of non-reference";
   let ptr = extractvalue state f Ref.data in
   let ptr = state#int_of_ptr ptr in
   state, (ptr, `Int)
 | Llvalue(v, ty) -> state, (v, ty)
 | Magic(f, ty) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   begin
	match ty_f, ty with
	| `Int, `Array ty_elt ->
	  let f = state#ptr_of_int f string_type in
	  state, (Ref.mk state (mk_array_type ty_elt) (int 1) f null, ty)
	| `Reference, `Array _ | `Array _, `Reference -> state, (f, ty)
	| _ -> invalid_arg "Magic of non-(int|reference)";
   end
 | Return(f, ty_ret) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "Return" ty_ret ty_f;
   state#gc_restore();
   if is_struct ty_f then begin
	state#store state#sret [int 0] f;
	state#ret unit;
   end else
	state#ret f;
   raise Returned
 | GetMark f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   if not(is_ref_type ty_f) then
	invalid_arg "GetMark of non-reference";
   let mark = extractvalue state f Ref.mark in
(*
   let ptr = state#int_of_ptr mark in
   let state, _ =
	expr vars state
	 (If(Llvalue(ptr, `Int) =: Int 0,
	   compound [ Printf("Missing mark state\n", []);
			 Exit(Int 1) ],
	   Unit)) in
*)
   let mark = state#load mark [int 0] in
   let mark = build_zext mark int_type "int_of_mark" state#bb in
   state, (mark, `Int)
 | SetMark(f, n) ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   if not(is_ref_type ty_f) then
	invalid_arg "GetMark of non-reference";
   let mark = extractvalue state f Ref.mark in
   state#store mark [int 0] (int8 n);
   state, (unit, `Unit)
 | Time -> state, (state#time, `Float)
 | CreateThread(f, x) ->
   let state, (f, f_ty), (x, x_ty) = expr2 vars state f x in
   type_check "CreateThread" f_ty (`Function([x_ty], `Unit));
   let cf =
	(* Create a wrapper function with the C calling convention that
	  unboxes "x", initializes the thread-local state and applies "f" to
	  "x". *)
	(* Note that the spawned thread will push its arguments onto its
	  shadow stack before the first safe point (that the GC must wait
	  for), so the argument can never get collected between becoming
	  unreachable in this parent thread and reachable in the child
	  thread. *)
	let f_name = sprintf "hlvm_thread_apply<%a>()" Type.to_string x_ty in
	mk_fun ~pass_tl:false vars CallConv.c f_name ["ptr", `Int] `Unit
	 (Unsafe
	   (Let("tfx",
		 Get(Magic(Var "ptr",
			  `Array(`Struct[ThreadLocal.ty; f_ty; x_ty])),
		   Int 0),
		 compound
		  [ Free(Var "ptr");
		   dPrintf("%d registered threads\n",
			   [Seq.count ThreadGlobal.load_list]);
		   SetThreadLocal(GetValue(Var "tfx", 0));
		   ExtSetThreadLocal GetThreadLocal;

		   dPrintf("%p just starting\n",
			   [AddressOf GetThreadLocal]);
		   Apply(GetValue(Var "tfx", 1),
			  [GetValue(Var "tfx", 2)]);

		   dPrintf("%p removing itself from global thread list\n",
			   [AddressOf GetThreadLocal]);
		   ThreadGlobal.lock
			(ThreadGlobal.store_list
			  (Apply(seq_remove ThreadLocal.eq ThreadLocal.ty,
				 [ThreadGlobal.load_list;
				  GetThreadLocal;
				  Int 0])));
		   dPrintf("%p terminating\n", [AddressOf GetThreadLocal]);
		   ThreadLocal.free GetThreadLocal;
		   dPrintf("%d registered threads\n",
			   [Seq.count ThreadGlobal.load_list]);
		  ]))) in
   (* Create new thread-local state, register it on the global thread list
	 and return it. Note that this means a GC cannot occur without the
	 cooperation of the thread we are spawning so we known it will have
	 pushed its roots onto the shadow stack before the next GC. *)
   let state, (t, t_ty) =
	expr vars state
	 (Unsafe
	   (compound
		[ ThreadGlobal.lock
		  (Let("t", ThreadLocal.make,
			 compound
			  [ ThreadGlobal.store_list
			    (Seq.push(ThreadGlobal.load_list, Var "t"));
			   Var "t" ])) ])) in
   type_check "CreateThread internal" t_ty ThreadLocal.ty;
   let state, (ptr, _) =
	expr vars state
	 (Unsafe(AddressOf(Alloc(Int 1, Struct[Llvalue(t, t_ty);
						Llvalue(f, f_ty);
						Llvalue(x, x_ty)])))) in
   let create_thread = state#load Extern.create_thread#ptr [int 0] in
   let cf = state#bitcast cf string_type in
   let thread = state#call CallConv.c create_thread [cf; ptr] in
   state, (thread, `Int)
 | JoinThread f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "JoinThread" ty_f `Int;
   let state, _ = expr vars state (enter_blocking_section()) in
   let join_thread = state#load Extern.join_thread#ptr [int 0] in
   ignore(state#call CallConv.c join_thread [f]);
   let state, _ = expr vars state (leave_blocking_section()) in
   state, (unit, `Unit)
 | CreateMutex ->
   let create_mutex = state#load Extern.create_mutex#ptr [int 0] in
   let m = state#call CallConv.c create_mutex [] in
   state, (m, `Int)
 | UnsafeLockMutex f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "UnsafeLockMutex" ty_f `Int;
   let lock_mutex = state#load Extern.lock_mutex#ptr [int 0] in
   ignore(state#call CallConv.c lock_mutex [f]);
   state, (unit, `Unit)
 | UnlockMutex f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "UnlockMutex" ty_f `Int;
   let unlock_mutex = state#load Extern.unlock_mutex#ptr [int 0] in
   ignore(state#call CallConv.c unlock_mutex [f]);
   state, (unit, `Unit)
 | ExtGetThreadLocal ->
   let get_thread_local = state#load Extern.get_thread_local#ptr [int 0] in
   let ptr = state#call CallConv.c get_thread_local [] in
   let ptr = state#ptr_of_int ptr string_type in
   let llty = mk_array_type ThreadLocal.internal_ty in
   state, (Ref.mk state llty (int 1) ptr null, ThreadLocal.ty)
 | ExtSetThreadLocal f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "ExtSetThreadLocal" ty_f ThreadLocal.ty;
   let ptr = extractvalue state f Ref.data in
   let ptr = state#int_of_ptr ptr in
   let set_thread_local = state#load Extern.set_thread_local#ptr [int 0] in
   ignore(state#call CallConv.c set_thread_local [ptr]);
   state, (unit, `Unit)
 | GetThreadLocal ->
   let llty = mk_array_type ThreadLocal.internal_ty in
   let ptr = state#thread_local in
   state, (Ref.mk state llty (int 1) ptr null, ThreadLocal.ty)
 | SetThreadLocal f ->
   let state, _ = expr vars state (ExtSetThreadLocal f) in
   let state, (tl, ty) = expr vars state ExtGetThreadLocal in
   let ptr = extractvalue state tl Ref.data in
   state#set_thread_local ptr, (unit, `Unit)
 | GetThreadTick ->
   let ptr = state#bitcast state#thread_local (pointer_type int_type) in
   state, (state#load ptr [int 0], `Int)
 | SetThreadTick f ->
   let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
   type_check "ExtSetThreadLocal" ty_f `Int;
   let ptr = state#bitcast state#thread_local (pointer_type int_type) in
   state#store ptr [int 0] f;
   state, (unit, `Unit)

(** Compile two expressions. *)
and expr2 vars state f g =
 let state, f = expr vars state f in
 let state, g = expr vars state g in
 state, f, g

(** Compile three expressions. *)
and expr3 vars state f g h =
 let state, f = expr vars state f in
 let state, g = expr vars state g in
 let state, h = expr vars state h in
 state, f, g, h

(** Compile a list of expressions. *)
and exprs vars state fs =
 let aux (state, rfs, rtys_f) f =
  let state, (f, ty_f) = expr vars state f in
  state, f::rfs, ty_f::rtys_f in
 let state, rfs, rtys_f = List.fold_left aux (state, [], []) fs in
 state, (List.rev rfs, List.rev rtys_f)

(** Compile an expression and return from it, marking any calls in tail
  position as tail calls. *)
and return vars state f ty_f =
 try
  let _ = expr vars state (Return(f, ty_f)) in
  failwith "Internal error: return"
 with Returned ->
  ()

(** Register all reference types in the given value as live roots for the
  GC. *)
and gc_root vars state v ty =
 if !Options.debug then
  printf "gc_root %s\n%!" (Type.to_string () ty);
 match ty with
 | `Unit | `Bool | `Byte | `Int | `Float | `Function _ -> state
 | `Struct tys ->
   let f (i, state) ty =
	let v = lazy(extractvalue state (Lazy.force v) i) in
	i+1, gc_root vars state v ty in
   snd(List.fold_left f (0, state) tys)
 | `Array _ | `Reference ->
   state#gc_root(Lazy.force v)

(** Register an allocated value if necessary. *)
and gc_alloc vars state v =
 if not state#gc_enabled || not !Options.gc_enabled then state else
  let state, _ =
   expr vars state
	(Let("p", Llvalue(v, `Reference),
	   If(AddressOf(Var "p") =: Int 0, Unit,
		Expr.lock
		 (Load(allocated_mutex, `Int),
		  Let("n", Load(n_allocated, `Int),
		    compound
			 [ Set(Load(allocated, `Array `Reference), Var "n",
			    Var "p");
			  Store(n_allocated, Var "n" +: Int 1) ]))))) in
  state

(** Define a function with the given calling convention, name, arguments
  and return type using the function argument "k" to fill in the body of the
  defined function. *)
and defun ?(pass_tl=true) vars cc f args ty_ret k =
 let tys_args = List.map snd args in
 let ty = tys_args, ty_ret in
 if !Options.debug then
  printf "defun ~pass_tl:%b %s %s\n%!" pass_tl f
   (string_of_lltype(function_type_of ~pass_tl ty));
 let llvm_f = define_function f (function_type_of ~pass_tl ty) m in
 set_function_call_conv cc llvm_f;
 
 let entry = mk_state ~pass_tl llvm_f in
 let start = entry#mk "start" in

 (* Bind the function name so the body can make recursive calls. *)
 let vars = add_val (f, (llvm_f, `Function ty)) vars in

 (* Bind the function arguments in the context of its body. *)
 let _, vals' =
  let aux (i, args) (arg, ty) =
   i+1, (arg, (param llvm_f i, ty))::args in
  let i = if is_struct ty_ret then 1 else 0 in
  let i = if pass_tl then i+1 else i in
  List.fold_left aux (i, vars.vals) args in

 k { vals = vals' } start;

 let _ = entry#br start in

 if !Options.view then
  Llvm_analysis.view_function_cfg llvm_f;
 Llvm_analysis.assert_valid_function llvm_f;

 vars

(** Compile a top-level definition. *)
and def vars = function
 | `UnsafeFunction(f, args, ty_ret, body) ->
   let (f, args, ty_ret, body) =
	(if !Options.debug then trace else (fun x -> x))
	 (f, args, ty_ret, body) in

   if !Options.debug then
	printf "def %s\n%!" f;

   let body = Expr.unroll f args body in

   if !Options.debug then
	printf "%s: %d subexpressions\n%!" f (Expr.count body);

   defun vars cc f args ty_ret
	(fun vars state ->
	  return vars state (Unsafe body) ty_ret)
 | `Function(f, args, ty_ret, body) ->
   let (f, args, ty_ret, body) =
	(if !Options.debug then trace else (fun x -> x))
	 (f, args, ty_ret, body) in

   if !Options.debug then
	printf "def %s\n%!" f;

   let body = Expr.unroll f args body in

   if !Options.debug then
	printf "%s: %d subexpressions\n%!" f (Expr.count body);

   defun vars cc f args ty_ret
	(fun vars state ->
	  (* Push arguments of reference types onto the shadow stack. *)
	  let ps() =
	   let _, (ps, _) =
	    expr vars state
		 (Struct(List.map (fun (s, _) -> Var s) args)) in
	   ps in
	  let state =
	   gc_root vars state (lazy(ps())) (`Struct (List.map snd args)) in
	  let body =
	   if is_leaf body then body else
	    compound
		 [ gc_check();
		  body ] in
	  return vars state body ty_ret)
 | `Expr f ->
   if !Options.debug then
	printf "def <expr>\n%!";

   let handler k state =
	if not !Options.stack_handler then k state else
	 let size = 16384 in
	 let stack = state#alloca (array_type i8_type size) in
	 let stack = state#bitcast stack string_type in
	 
	 let ty_handler = function_type void_type [|int_type; string_type|] in
	 let stackoverflow_install_handler =
	  declare_function "stackoverflow_install_handler"
	   (function_type int_type
		 [|pointer_type ty_handler; string_type; int_type|]) m in
	 let stackoverflow_deinstall_handler =
	  declare_function "stackoverflow_deinstall_handler"
	   (function_type void_type [||]) m in
	 
	 let llvm_handler =
	  let llvm_f = define_function "handler" ty_handler m in
	  let state = mk_state ~pass_tl:false llvm_f in
	  String.iter
	   (fun c ->
		 ignore(state#call CallConv.c Extern.putchar [int(Char.code c)]))
	   "Stack overflow\n";
	  let _ = state#call CallConv.c Extern.exit [int 1] in
	  let _ = build_ret_void state#bb in
	  Llvm_analysis.assert_valid_function llvm_f;
	  llvm_f in

	 let _ =
	  if not !Options.stack_handler then unit else
	   state#call CallConv.c stackoverflow_install_handler
		[llvm_handler; stack; int size] in

	 let state = k state in

	 let _ =
	  state#call CallConv.c stackoverflow_deinstall_handler [] in

	 state in

   let f_name = "eval_expr" in
   let vars' =
	defun ~pass_tl:false vars CallConv.c f_name ["", `Int] `Unit
	 (fun vars state ->
	   let state =
	    handler
		 (fun state ->
		  let start_time = Llvalue(state#time, `Float) in
		  (*
		   let state, _ =
		   expr vars state
		   (dPrintf("# "^Expr.to_string () f^"\n", [])) in
		  *)
		  let state, (f, ty_f) =
		   expr vars state
			(compound
			  [ Store(suspend_time, Float 0.0);
			   Store(mark_time, Float 0.0);
			   Store(sweep_time, Float 0.0);
			   f ]) in
		  let f =
		   compound
			[ Printf("- : "^Type.to_string () ty_f^" = ", []);
			 Print(Llvalue(f, ty_f));
			 Printf("\n", []) ] in
		  let state, _ = expr vars state f in
		  state#gc_restore();
		  let state, _ =
		   expr vars state
			(Printf("Live: %d\n", [Load(n_allocated, `Int)]))in
		  let state, _ =
		   expr vars state
			(Printf("%gs total; %gs suspend; %gs mark; %gs sweep\n",
				[ Time -: start_time;
				 Load(suspend_time, `Float);
				 Load(mark_time, `Float);
				 Load(sweep_time, `Float) ])) in
		  state)
		 state in
	   return vars state Unit `Unit) in
   let llvm_f, _ = List.assoc f_name vars'.vals in
   ignore(run_function llvm_f);

   vars
 | `Extern(_, _, `Struct _) ->
   failwith "Not yet implemented: FFI returning struct"
 | `Extern(f, tys_arg, ty_ret) ->
   if !Options.debug then
	printf "def extern %s\n%!" f;
   let fn =
	let ty =
	 function_type (lltype_of ty_ret)
	  (Array.of_list (List.map lltype_of tys_arg)) in
	declare_function f ty m in
   let ty = tys_arg, ty_ret in
   let llvm_f = define_function (uniq("vm_"^f)) (function_type_of ty) m in
   set_function_call_conv cc llvm_f;
   let entry = mk_state llvm_f in
   let start = entry#mk "start" in
   let args =
	List.init (List.length tys_arg) (fun i -> param llvm_f (i+1)) in
   start#ret(start#call CallConv.c fn args);
   let _ = entry#br start in
   Llvm_analysis.assert_valid_function llvm_f;
   add_val (f, (llvm_f, `Function ty)) vars
 | `Type(c, ty) ->
   if !Options.debug then
	printf "def type %s\n%!" c;
   (* Define a new type constructor. *)
   let name = sprintf "%s<%a>" c Type.to_string ty in
   if !Options.debug then
	printf "def `Type %s\n%!" name;
   let llty = define_global name (undef RTType.lltype) m in
   Hashtbl.add types c (llty, ty);
   let llvisit = def_visit vars name c ty in
   let llprint = def_print vars name c ty in
   init_type name llty llvisit llprint;
   vars

(** Define a function to traverse a reference. *)
and def_visit vars name c ty =
 let f = "visit_" ^ name in
 let body, vars = visit vars (Var "x") ty in
 let vars =
  def vars
   (`UnsafeFunction(f, ["x", `Reference], `Unit,
		    Let("x", Cast(Var "x", c), body))) in
 let llvisit, _ = List.assoc f vars.vals in
 llvisit

(** Generate an expression that applies the function "f" to every value of a
  reference type in the value "v". *)
and visit vars v = function
 | `Unit | `Bool | `Byte | `Int | `Float | `Function _ -> Unit, vars
 | `Struct tys ->
   let f (i, (fs, vars)) ty =
	let f, vars = visit vars (GetValue(v, i)) ty in
	i+1, (f::fs, vars) in
   let _, (fs, vars) = List.fold_left f (0, ([], vars)) tys in
   compound fs, vars
 | `Array _ -> gc_push(Magic(v, `Reference)), vars
 | `Reference -> gc_push v, vars

(** Define a function that visits every value of a reference type in an
  array. *)
and def_visit_array vars ty =
 let f = sprintf "visit_array<%s>" (Type.to_string () ty) in
 let body, vars = visit vars (Get(Var "a", Var "i")) ty in
 if body = Unit then
  mk_fun vars cc f [ "a", `Reference ] `Unit Unit
 else
  let llvisitaux =
   let f = sprintf "visit_array_aux<%s>" (Type.to_string () ty) in
   mk_fun vars cc f [ "a", `Array ty;
			 "i", `Int ] `Unit
	(Unsafe
	  (If(Var "i" =: Length(Var "a"), Unit,
	    compound
		 [ body;
	      Apply(Var f, [Var "a"; Var "i" +: Int 1]) ]))) in
  mk_fun vars cc f [ "a", `Reference ] `Unit
   (Unsafe
	 (Apply(Llvalue(llvisitaux, `Function([`Array ty; `Int], `Unit)),
		[Magic(Var "a", `Array ty); Int 0])))

(** Define a function to print a boxed value. *)
and def_print vars name c ty =
 let f = sprintf "print<%s>" name in
 mk_fun ~debug:false vars cc f ["x", `Reference] `Unit
  (Unsafe
    (compound
	 [ Printf(c^"(", []);
	  Print(Cast(Var "x", c));
	  Printf(")", []) ]))

(** Define a function to print an array. *)
and def_print_array vars ty =
 let f = "print_array<" ^ Type.to_string () ty ^ ">" in
 let aux = "print_array_aux<" ^ Type.to_string () ty ^ ">" in
 let aux =
  mk_fun ~debug:false vars cc aux ["a", `Array ty; "i", `Int] `Unit
   (Unsafe
	 (compound
	  [ Print(Get(Var "a", Var "i"));
	   If(Var "i" <: Length(Var "a") -: Int 1,
		 If(Var "i" =: Int 5,
		  Printf("; ..", []),
		  compound
		   [ Printf("; ", []);
			Apply(Var aux, [Var "a"; Var "i" +: Int 1]) ]),
		 Unit)])) in
 mk_fun ~debug:false vars cc f ["x", `Reference] `Unit
  (Unsafe
    (Let("a", Magic(Var "x", `Array ty),
	  compound
	   [ Printf("[|", []);
		If(Length(Var "a") =: Int 0, Unit,
		  Apply(Llvalue(aux, `Function([`Array ty; `Int], `Unit)),
			 [Var "a"; Int 0]));
		Printf("|]", [])])))

(** Create and memoize a reference type. Used to create wrapper reference
  types. *)
and mk_type vars ty =
 let name = "Box("^Type.to_string () ty^")" in
 if !Options.debug then
  printf "mk_type %s\n%!" name;
 try vars, (name, Hashtbl.find types name) with Not_found ->
  let vars = def vars (`Type(name, ty)) in
  vars, (name, find_type name)

(** Create and memoize an array type. *)
and mk_array_type ty =
 if !Options.debug then
  printf "mk_array_type<%s>\n%!" (Type.to_string () ty);
 let name = sprintf "mk_array_type<%a>" Type.to_string ty in
 try fst(Hashtbl.find types name) with Not_found ->
  let llty = define_global name (undef RTType.lltype) m in
  Hashtbl.add types name (llty, `Array ty);
  let llvisit = def_visit_array vars ty in
  let llprint = def_print_array vars ty in
  init_type name llty llvisit llprint;
  llty

(** Compile and run code to initialize the contents of a new type. *)
and init_type name llty llvisit llprint =
 if !Options.debug then
  printf "init_type %s\n%!" name;

 let f = sprintf "init_type<%s>" name in
 let vars =
  defun ~pass_tl:false vars CallConv.c f ["", `Int] `Unit
   (fun vars state ->
	 let state = state#gc false in
	 let state, _ =
	  if not !Options.debug then state, (unit, `Unit) else
	   expr vars state (Printf(f^"()\n", [])) in
	 let s =
	  Struct
	   [ Llvalue(llvisit, `Function([`Reference], `Unit));
	    Llvalue(llprint, `Function([`Reference], `Unit)) ] in
	 let state, _ = expr vars state (Unsafe(Store(llty, s))) in
	 let state, _ =
	  if not !Options.debug then state, (unit, `Unit) else
	   expr vars state (Printf(f^" end\n", [])) in
	 return vars state Unit `Unit) in
 let llvm_f, _ = List.assoc f vars.vals in
 if !Options.debug then
  printf "Running init_type %s\n%!" name;
 ignore(run_function llvm_f);
 if !Options.debug then
  printf "Ran init_type %s\n%!" name

(** Create and memoize a function. Used to create visitor functions, print
  functions and array fill functions. *)
and mk_fun ?(debug=true) ?(pass_tl=true) vars cc f args ty_ret body =
 let (f, args, ty_ret, body) =
  (if false && debug && !Options.debug then trace else (fun x -> x))
   (f, args, ty_ret, body) in
 if !Options.debug then
  printf "mk_fun ~pass_tl:%b %s\n%!" pass_tl f;
 try Hashtbl.find functions f with Not_found ->
  let body = Expr.unroll f args body in
  let vars =
   defun ~pass_tl vars cc f args ty_ret
	(fun vars state ->
	  let state = state#gc false in
	  return vars state body ty_ret) in
  let llty, _ = find f vars.vals in
  Hashtbl.add functions f llty;
  llty

(** Define a function to fill an array of the given type. *)
(* Note that this uses recursive subdivision to keep stack consumption down
  to O(log n) so our bootstrapping code can work (fill the shadow stack etc.)
  without stack overflowing even if tail calls are disabled. *)
and fill vars ty =
 (*
  let f = sprintf "Array.fill<%a>" Type.to_string ty in
  let llvm_f =
  mk_fun vars cc f [ "a", `Array ty;
  "x", ty;
  "i", `Int;
  "j", `Int] `Unit
  (If(Var "i" <: Var "j",
  compound
  [ Set(Var "a", Var "i", Var "x");
  Apply(Var f, [Var "a"; Var "x"; Var "i" +: Int 1; Var "j"]) ],
  Unit)) in
  Llvalue(llvm_f, `Function([`Array ty; ty; `Int; `Int], `Unit))
 *)
 let f = sprintf "Array.fill<%a>" Type.to_string ty in
 let llvm_f =
  mk_fun vars cc f [ "a", `Array ty;
		    "x", ty;
		    "i", `Int;
		    "j", `Int ] `Unit
   (Unsafe
	 (If(Var "j" -: Var "i" <: Int 2,
	   If(Var "i" =: Var "j" , Unit,
		Set(Var "a", Var "i", Var "x")),
	   Let("m", Var "i" +: (Var "j" -: Var "i") /: Int 2,
		 compound
		  [ Apply(Var f, [Var "a"; Var "x"; Var "i"; Var "m"]);
		   Apply(Var f, [Var "a"; Var "x"; Var "m"; Var "j"]) ]))))
 in
 Llvalue(llvm_f, `Function([`Array ty; ty; `Int; `Int], `Unit))

(** Define a function to remove an element from a bag using linear search. *)
and seq_remove eq ty =
 let f =
  sprintf "Seq.remove<%a, %a>"
   Expr.to_string (eq (Var "x") (Var "y"))
   Type.to_string ty in
 let llvm_f =
  mk_fun vars cc f [ "seq", Seq.ty ty;
		    "x", ty;
		    "i", `Int ] (Seq.ty ty)
   (If(Var "i" =: Seq.count(Var "seq"),
	 compound
	  [ Printf("Not found in '"^f^"'\n", []);
	   Exit(Int 1);
	   Var "seq" ],
	 If(eq (Var "x") (Seq.get(Var "seq", Var "i")),
	   Seq.remove_at(Var "seq", Var "i"),
	   Apply(Var f, [Var "seq"; Var "x"; Var "i" +: Int 1])))) in
 Llvalue(llvm_f, `Function([Seq.ty ty; ty; `Int], Seq.ty ty))

(** Dynamically load the runtime and initialize the shadow stack and GC. *)
let init() =
 (** Turn on TCO in LLVM. *)
 if !Options.tco then
  enable_tail_call_opt();
 if !Options.debug then
  printf "init()\n%!";
 let f_name = "init_runtime" in
 let vars' =
  defun ~pass_tl:false vars CallConv.c f_name ["", `Int] `Unit
   (fun vars state ->
	 let state = state#gc false in
	 let state, _ =
	  if not !Options.debug then state, (unit, `Unit) else
	   expr vars state (Printf("init_runtime()\n", [])) in
	 let str s =
	  let str = state#define_global "str" (const_stringz llcontext s) in
	  state#gep str [int32 0; int 0] in
	 let libruntime =
	  state#call CallConv.c Extern.dlopen
	   [str "./libruntime.so"; int 1] in
	 let state, _ =
	  let libruntime = state#int_of_ptr libruntime in
	  expr vars state
	   (Unsafe
		(If(Llvalue(libruntime, `Int) =: Int 0,
		  compound
		   [Printf("ERROR: libruntime.so not found\n", []);
		    Exit(Int 1)],
		  Unit))) in
	 (* FIXME: We should check dlerror in case the required symbols are
	  not found. *)
	 let state, _ =
	  if not !Options.debug then state, (unit, `Unit) else
	   expr vars state
	    (Printf("Dynamically loading externs...\n", [])) in
	 let load_fn ll f =
	  let ptr = state#call CallConv.c Extern.dlsym [libruntime; str f] in
	  state#store ll#ptr [int 0] (state#bitcast ptr ll#ty) in
	 Extern.load_fns load_fn;
	 ignore(state#call CallConv.c (state#load Extern.init#ptr [int 0]) []);
	 let n = Options.max_depth in
	 let state, _ =
	  expr vars state
	   (Unsafe
		(compound [ dPrintf("Storing empty global thread list...\n",
				  []);
			  ThreadGlobal.store_list(Seq.empty(Int 0));
			  dPrintf("Registering main thread...\n", []);
			  Let("thread", ThreadLocal.make,
				compound
				 [ dPrintf("%p setting thread local\n",
					  [Var "thread"]);
				  ExtSetThreadLocal(Var "thread");
				  SetThreadLocal(Var "thread");
				  dPrintf("%p registering\n",
					  [AddressOf GetThreadLocal]);
				  ThreadGlobal.store_list
				   (Seq.push(ThreadGlobal.load_list,
						Var "thread")) ]);
			  dPrintf("Creating visit stack...\n", []);
			  Store(visit_stack, Alloc(Int n, Null));
			  dPrintf("Creating allocation list...\n", []);
			  Store(allocated, Alloc(Int n, Null));
			  dPrintf("Creating allocation list's mutex...\n",
				  []);
			  Store(allocated_mutex, CreateMutex);
			  dPrintf("Initializing thread global...\n", []);
			  ThreadGlobal.init;
			  dPrintf("init_runtime() ends\n", []) ])) in
	 return vars state Unit `Unit) in
 let _ =
  let llvm_f, _ = List.assoc f_name vars'.vals in
  run_function llvm_f in
 vars

let boot() : t list =
 if not !Options.gc_enabled then [] else
  let printf(x, y) =
   if !Options.debug then Printf(x, y) else Unit in

  let getMark f = GetMark f in
  let setMark(f, n) = SetMark(f, n) in

  (* If the given reference is non-null and unmarked then mark it and push
    its child references onto the visit stack. *)
  let mark_one p =
   Let("p", p,
	 If(getMark(Var "p") =: Int 1, Unit,
	   compound
	    [ setMark(Var "p", 1);
		 Apply(Visit(Var "p"), [Var "p"]) ])) in
  
  [ `Type("Null", `Unit);

   (* Mark the whole heap: while the visit stack is non-empty, pop a
	 reference and mark it. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_mark_3", [], `Unit,
	 Let("n", Load(n_visit, `Int) -: Int 1,
	   If(Var "n" <: Int 0, Unit,
		Let("a", Load(visit_stack, `Array `Reference),
		  compound
		   [ Store(n_visit, Var "n");
			mark_one(Get(Var "a", Var "n"));
			Apply(Var "gc_mark_3", []) ]))));
   
   (* Mark all roots on the given shadow stack. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_mark_2", ["stack", Seq.ty `Reference; "i", `Int], `Unit,
	 If(Var "i" =: Seq.count(Var "stack"), Unit,
	  compound
	   [ Let("p", Seq.get(Var "stack", Var "i"),
		  If(AddressOf(Var "p") =: Int 0, Unit,
		    mark_one(Var "p")));
		Apply(Var "gc_mark_2", [Var "stack";
					Var "i" +: Int 1]) ]));
   
   (* Mark each shadow stack and then mark the whole heap. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_mark", ["i", `Int], `Unit,
	 Let("a", ThreadGlobal.load_list,
	   If(Var "i" =: Seq.count(Var "a"),
		Apply(Var "gc_mark_3", []),
		compound
		 [ dPrintf("Marking %d roots from %p\n",
			  [Seq.count
			    (ThreadLocal.stack_of
				 (Get(Seq.get(Var "a", Var "i"), Int 0)));
			   AddressOf(Seq.get(Var "a", Var "i"))]);
		  Apply(Var "gc_mark_2",
			 [ ThreadLocal.stack_of
			   (Get(Seq.get(Var "a", Var "i"), Int 0));
			  Int 0 ]);
		  Apply(Var "gc_mark", [Var "i" +: Int 1]) ])));

   (* Search the allocated list for unmarked references and free them,
	 shrinking the allocated list if it is non-empty by overwriting the
	 freed reference with the last reference. Reset marked references to
	 unmarked. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_sweep", ["i", `Int], `Unit,
	 Let("n", Load(n_allocated, `Int),
	   If(Var "i" >=: Var "n", Unit,
		Let("a", Load(allocated, `Array `Reference),
		  Let("p", Get(Var "a", Var "i"),
			Let("i",
			  If(getMark(Var "p") =: Int 1,
			    compound
				 [ setMark(Var "p", 0);
				  Var "i" +: Int 1 ],
			    compound
				 [ Free(Var "p");
				  Set(Var "a", Var "i",
				    Get(Var "a", Var "n" -: Int 1));
				  Store(n_allocated, Var "n" -: Int 1);
				  Var "i" ]),
			  Apply(Var "gc_sweep", [Var "i"])))))));
   
   (* Check if any mutator thread is still running. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_suspend_2", ["i", `Int], `Bool,
	 Let("a", ThreadGlobal.load_list,
	   If(Var "i" =: Seq.count(Var "a"),
		Bool true,
		Let("t", Seq.get(Var "a", Var "i"),
		  If(ThreadLocal.eq (Var "t") GetThreadLocal,
		    Apply(Var "gc_suspend_2", [Var "i" +: Int 1]),
		    If(ThreadLocal.load_state(Var "t") =: Int State.run,
			 compound
			  [ dPrintf("%d/%d %p waiting for %p\n",
				   [Var "i";
				    Seq.count(Var "a");
				    AddressOf GetThreadLocal;
				    AddressOf(Var "t")]);
			   Let("", Apply(Var "gc_suspend_2",
					  [Var "i" +: Int 1]),
				 Bool false) ],
			 compound
			  [ dPrintf("%d/%d %p not waiting for %p\n",
				   [Var "i";
				    Seq.count(Var "a");
				    AddressOf GetThreadLocal;
				    AddressOf(Var "t")]);
			   Apply(Var "gc_suspend_2",
				  [Var "i" +: Int 1]) ]))))));
   
   `Extern("usleep", [`Int], `Unit);

   (* Loop until all threads have suspended themselves. *)
   `UnsafeFunction
	("gc_suspend", [], `Unit,
	 If(ThreadGlobal.lock(Apply(Var "gc_suspend_2", [Int 0])),
	  Unit,
	  compound
	   [ Apply(Var "gc_suspend", []) ]));

   (* Clear, mark and sweep. *)
   `UnsafeFunction
	("gc", [], `Unit,
    let time t fs =
	 Let("time", Time,
	   compound
	    (fs @
		 [ printf("Took %gs\n", [Time -: Var "time"]);
		  Store(t, Load(t, `Float) +: Time -: Var "time") ])) in
    if not !Options.gc_enabled then compound [] else
	 compound
	  [
	   dPrintf("GC suspending...\n", []);
	   time suspend_time [ Apply(Var "gc_suspend", []) ];
	   dPrintf("GC marking...\n", []);
	   time mark_time [ Apply(Var "gc_mark", [Int 0]) ];
	   dPrintf("GC sweeping...\n", []);
	   time sweep_time [ Apply(Var "gc_sweep", [Int 0]) ];
	   dPrintf("GC done. Live: %d\n\n", [Load(n_allocated, `Int)]);
	   Store(quota, Int 256 +: Int 2 *: Load(n_allocated, `Int));
	   dPrintf("GC finished. Restarting %d mutators with quota %d.\n",
		   [Seq.count(ThreadGlobal.load_list); Load(quota, `Int)]);
	   ThreadGlobal.lock(ThreadGlobal.store_state State.run);
	  ]);

   (* Wait in a loop until the global thread state reverts back to "run"
	 and then set the state of this thread to running. *)
   `UnsafeFunction
	("spin", [], `Unit,
	 If(ThreadGlobal.lock
	   (If(ThreadGlobal.load_state =: Int State.run,
		 compound
		  [ ThreadLocal.store_state GetThreadLocal State.run;
		   Bool true ],
		 Bool false)),
	  Unit,
	  Apply(Var "spin", [])));

   `UnsafeFunction
	("gc_check", [], `Unit,
	 Let("tl", GetThreadLocal,
	   Let("status",
		 ThreadGlobal.lock
		  (If(ThreadGlobal.load_state =: Int State.run,
		    If(Load(n_allocated, `Int) <=: Load(quota, `Int),
			 Int 0,
			 compound
			  [ dPrintf("Suspending all other threads %p\n",
				   [AddressOf(Var "tl")]);
			   ThreadGlobal.store_state State.suspend;
			   Int 1 ]),
		    Int 2)),
		 compound
		  [ If(Var "status" =: Int 0,
			Unit,
			If(Var "status" =: Int 1,
			  Apply(Var "gc", []),
			  compound
			   [ dPrintf("%p suspending itself\n",
				    [AddressOf(Var "tl")]);
			    ThreadLocal.store_state (Var "tl")
				 State.suspend;
			    Apply(Var "spin", []);
			    dPrintf("%p resuming itself\n",
				    [AddressOf(Var "tl")]) ]));
		   SetThreadTick(Int 0);
		  ])));
  ]

(** Bound variables. *)
let vars = ref vars

(** Evaluate a statement, updating the bound variables. *)
let eval stmt =
 vars := def !vars stmt

(** Save everything that has been evaluated as a standalone program. *)
let save() =
 let f_name = "main" in
 let _ =
  defun ~pass_tl:false !vars CallConv.c f_name [] `Unit
   (fun vars state ->
	 let state = state#gc false in
	 let call llf =
	  ignore(state#call CallConv.c llf [int 0]) in
	 List.iter call !eval_functions;
	 return vars state Unit `Unit) in
 Llvm_analysis.assert_valid_module m;
 ignore(Llvm_bitwriter.write_bitcode_file m "aout.bc")

let () =
 Array.iter (function
		| "--debug" -> Options.debug := true
		| "--compile" -> Options.compile_only := true
		| "--view-functions" -> Options.view := true
		| "--no-shadow-stack" ->
		  printf "Shadow stack and GC disabled.\n%!";
		  Options.shadow_stack_enabled := false;
		  Options.gc_enabled := false
		| "--no-gc" ->
		  printf "GC disabled.\n%!";
		  Options.gc_enabled := false
		| "--no-stack-handler" ->
		  printf "Stack handler disabled.\n%!";
		  Options.stack_handler := false
		| "--no-tco" ->
		  printf "Tail call elimination disabled.\n%!";
		  Options.tco := false
		| _ -> ()) Sys.argv;
 vars := List.fold_left def (init()) (boot())