Commits

Paweł Wieczorek committed 805ec7a

* zrobiono porządek z sched_unix

 • Participants
 • Parent commits f8fd88f

Comments (0)

Files changed (3)

include/pwuthread/sched.h

 void pwuthread_sched_clocktick(void *u);
 
 void pwuthread_sched_switch(pwuthread_t t);
+int pwuthread_sched_getlock(void);
 void pwuthread_sched_lock(void);
 void pwuthread_sched_unlock(void);
 void pwuthread_sched_exit(void);
 #include <signal.h>
 #include <unistd.h>
 
-static int sched_lock = 0;
-static sigset_t sched_locksigset;
 static pwuthread_t idle_thread;
-
 static pwuthread_time_t diff_time;
 static pwuthread_time_t last_time;
 
   pwuthread_sched_yield();
 }
 
-/*
- *
- */
-void
-pwuthread_sched_yield(void)
-{
-  kill(getpid(), SIGALRM);
-  sigset_t newss;
-  sigfillset(&newss);
-  sigdelset(&newss, SIGALRM); 
-  sigsuspend(&newss);
-}
-
-/*
- *
- */
-void
-pwuthread_sched_lock(void)
-{
-  sigset_t s;
-  
-//  pwuthread_log("thread %p: LOCK", pwuthread_current);
-  assert(!sched_lock);
-  sched_lock = 1;
-  sigfillset(&s);
-  sigprocmask(SIG_SETMASK, &s, &sched_locksigset);
-}
-
-/*
- *
- */
-void
-pwuthread_sched_unlock(void)
-{
-//  pwuthread_log("thread %p: UNLOCK", pwuthread_current);
-  assert(sched_lock);
-  sched_lock = 0;
-  sigprocmask(SIG_SETMASK, &sched_locksigset, NULL);
-}
 
 void
 pwuthread_sched_wait(void)
   // sekcji krytycznej planisty. 
   // Sama się dostosowuje do realiów, zapamiętając stan w s.
   
-  int s = sched_lock;
+  int s = pwuthread_sched_getlock();
   if (!s) {
     pwuthread_sched_lock();
   }
 void
 pwuthread_sched_timedwait(int ts, int tus)
 {
-  int s = sched_lock;
+  int s = pwuthread_sched_getlock();
   if (!s) {
     pwuthread_sched_lock();
   }

support/unix_sched.c

 #include <sys/time.h>
 #include <signal.h>
 #include <errno.h>
+#include <assert.h>
 
 static void sched_clocktick(int sn, siginfo_t *si, void *u);
+static int sched_lock = 0;
+static sigset_t sched_locksigset;
+
+void
+pwuthread_sched_yield(void)
+{
+  raise(SIGALRM);
+  /*
+  sigset_t newss;
+  sigfillset(&newss);
+  sigdelset(&newss, SIGALRM); 
+  sigsuspend(&newss);
+  */
+}
+
+int
+pwuthread_sched_getlock(void)
+{
+  return sched_lock;
+}
+
+/*
+ *
+ */
+void
+pwuthread_sched_lock(void)
+{
+  sigset_t s;
+//  pwuthread_log("thread %p: LOCK", pwuthread_current);
+  assert(!sched_lock);
+  sched_lock = 1;
+  sigfillset(&s);
+  sigprocmask(SIG_SETMASK, &s, &sched_locksigset);
+}
+
+/*
+ *
+ */
+void
+pwuthread_sched_unlock(void)
+{
+//  pwuthread_log("thread %p: UNLOCK", pwuthread_current);
+  assert(sched_lock);
+  sched_lock = 0;
+  sigprocmask(SIG_SETMASK, &sched_locksigset, NULL);
+}
 
 
 int
 }
 
 
-
 void
 sched_clocktick(int sn, siginfo_t *si, void *u)
 {