Commits

Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
Paweł Wieczorek
* kopia zapasowa przed pewnymi zmianami
Branches
metalogic-pc0
Paweł Wieczorek
* drobne idee w planie
Paweł Wieczorek
* małe naprawy
Paweł Wieczorek
* dodano `Plan`
Paweł Wieczorek
* dodano budowanie bazy podpowiedzi 'metalogic_db'
Paweł Wieczorek
* zmieniono notację siekierki z "|-" na "||--" bo się kłóciła z Coq'iem
Paweł Wieczorek
* + AUTHOR
Paweł Wieczorek
*
Paweł Wieczorek
* nic istotnego
Paweł Wieczorek
* dodano brakujący `Util.Ensemble`
Paweł Wieczorek
* Wydzielono z `Pc.Proof_facts` pakiet `Pc.Theorems`
Paweł Wieczorek
* wykasowanie śmiecia
Paweł Wieczorek
* Organizacja `Util.Ensemble`
Paweł Wieczorek
* dodano komentarze oraz `implicit arguments` w Set_Calculus.
Paweł Wieczorek
* ustawienie atrybutów
Paweł Wieczorek
* usunięcie kolejnego śmiecia Util.Theory
Paweł Wieczorek
* Usunięcie niepotrzebnych plików
Paweł Wieczorek
* wykasowanie plików automatycznie generowanych oraz śmieci
Paweł Wieczorek
* porządki w drzewie katalogów
Paweł Wieczorek
*
Paweł Wieczorek
* Pc: Twierdzenie o zwartości.
Paweł Wieczorek
*
Paweł Wieczorek
* dodano Makefile
Paweł Wieczorek
Paweł Wieczorek
* inicjalizacja