Commits

Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
Paweł Wieczorek
* kopia przed zmianami reprezentacji
Branches
metalogic-pc1
Paweł Wieczorek
* sprecyzowanie PLANu
Paweł Wieczorek
* dodanie ChangeLog
Paweł Wieczorek
* drobne igraszki z PcConseq
Paweł Wieczorek
* wykasowano stare dowody
Paweł Wieczorek
* drobne upsrawnienia w tw. o zwartości
Paweł Wieczorek
* pierwsza część twierdzenia o dedukcji dla r.zdań
Paweł Wieczorek
* drobne
Paweł Wieczorek
* zapomniany plik `Util.Tactics`
Paweł Wieczorek
* zakończono pracę nad `Pc.Proofs_facts`
Paweł Wieczorek
* NIE KOMPILUJE SIĘ!
Paweł Wieczorek
* drobne idee w planie
Paweł Wieczorek
* małe naprawy
Paweł Wieczorek
* dodano `Plan`
Paweł Wieczorek
* dodano budowanie bazy podpowiedzi 'metalogic_db'
Paweł Wieczorek
* zmieniono notację siekierki z "|-" na "||--" bo się kłóciła z Coq'iem
Paweł Wieczorek
* + AUTHOR
Paweł Wieczorek
*
Paweł Wieczorek
* nic istotnego
Paweł Wieczorek
* dodano brakujący `Util.Ensemble`
Paweł Wieczorek
* Wydzielono z `Pc.Proof_facts` pakiet `Pc.Theorems`
Paweł Wieczorek
* wykasowanie śmiecia
Paweł Wieczorek
* Organizacja `Util.Ensemble`
Paweł Wieczorek
* dodano komentarze oraz `implicit arguments` w Set_Calculus.
Paweł Wieczorek
* ustawienie atrybutów
Paweł Wieczorek
* usunięcie kolejnego śmiecia Util.Theory
Paweł Wieczorek
* Usunięcie niepotrzebnych plików
Paweł Wieczorek
* wykasowanie plików automatycznie generowanych oraz śmieci
Paweł Wieczorek
* porządki w drzewie katalogów
Paweł Wieczorek
*
  1. Prev
  2. Next