Přetékání textu z šablony oddíl portálu

Create issue
Issue #12 resolved
Jonáš Dyba created an issue

Doporučená literatura, která je vkládána šablonou Citace přetéká rámeček šablony oddíl portálu

Viz například https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Portál:Lékařská_biologie_a_genetika

Comments (4)

  1. Petr Kajzar

    Šablona Citace tam generuje nezalomitelné mezery ( ). Buď je můžeme zkrouhnout (nevím, jestli tam nejsou kvůli ČSN normě), což by asi nevadilo. Nebo můžeme šabloně Oddíl portálu přidat overflow: visible, čímž tomu dáme horizontální scroller. Text nebude přetečený, ale v divu půjde rolovat doprava a doleva.

  2. Log in to comment