Source

wxPython / wx / tools / Editra / scripts / i18n / Editra_el_GR.po

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
# Greek translation for editra
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the editra package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: editra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-17 13:29-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-05 13:52+0000\n"
"Last-Translator: Andriopoulos Nikolaos <Unknown>\n"
"Language-Team: Greek <el@li.org>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-12-17 18:37+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14525)\n"
"X-Poedit-Country: GREECE\n"
"X-Poedit-Language: Greek\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../../src/ed_search.py:467
#, python-format
msgid "\"%s\" was not found"
msgstr "\"%s\" δεν βρέθηκε"

#: ../../src/ed_search.py:681
#, python-format
msgid "%d matches were replaced."
msgstr "Έγιναν %d αντικαταστάσεις."

#: ../../src/util.py:373
#, python-format
msgid "%s Source File"
msgstr "%s Αρχείο Κώδικα"

#: ../../src/ed_main.py:586
#, python-format
msgid ""
"%s could not be found.\n"
"Perhaps it's been moved or deleted."
msgstr "%s δεν βρέθηκε"

#: ../../src/ed_stc.py:1858
#, python-format
msgid "%s does not exist"
msgstr "%s δεν υπάρχει"

#: ../../src/ed_editv.py:549
#, python-format
msgid ""
"%s has been deleted since its last save point.\n"
"\n"
"Would you like to save it again?"
msgstr ""
"το %s διαγράφηκε μετά την τελευταία αποθήκευση του.\n"
"\n"
"Θέλετε να το αποθηκεύσετε ξανά;"

#: ../../src/ed_editv.py:569
#, python-format
msgid ""
"%s has been modified by another application.\n"
"\n"
"Would you like to reload it?"
msgstr "%s τροποποιήθηκε από μια άλλη εφαρμογή"

#: ../../src/ed_menu.py:882
msgid "&About..."
msgstr "&Σχετικά"

#: ../../src/ed_menu.py:566
msgid "&Close Tab"
msgstr "&Κλείσιμο καρτέλας"

#: ../../src/ed_menu.py:626
msgid "&Copy"
msgstr "&Αντιγραφή"

#: ../../src/ed_menu.py:696
msgid "&Edit"
msgstr "Επ&εξεργασία"

#: ../../src/ed_menu.py:612
msgid "&File"
msgstr "Αρχείο"

#: ../../src/ed_menu.py:680
msgid "&Find"
msgstr "Εύρεση"

#: ../../src/ed_menu.py:770
msgid "&Font"
msgstr "Γραμματοσειρά"

#: ../../src/ed_menu.py:740
msgid "&Goto Line"
msgstr "Μετάβαση στη Γραμμή"

#: ../../src/ed_main.py:132 ../../src/ed_menu.py:896
msgid "&Help"
msgstr "Βοήθεια"

#: ../../src/ed_menu.py:556
msgid "&New Tab"
msgstr "&Νέα καρτέλα"

#: ../../src/ed_menu.py:561
msgid "&Open"
msgstr "Άν&οιγμα"

#: ../../src/ed_menu.py:628
msgid "&Paste"
msgstr "Ε&πικόλληση"

#: ../../src/ed_menu.py:607
msgid "&Print"
msgstr "Εκτύ&πωση"

#: ../../src/ed_menu.py:683
msgid "&Quick Find"
msgstr "Γρήγορη Εύρεση"

#: ../../src/ed_menu.py:573
msgid "&Save"
msgstr "Αποθήκευ&ση"

#: ../../src/ed_menu.py:844
msgid "&Settings"
msgstr "Ρυθμί&σεις"

#: ../../src/ed_menu.py:757
msgid "&Toolbar"
msgstr "Γραμμή εργαλείων"

#: ../../src/ed_menu.py:873
msgid "&Tools"
msgstr "Εργαλεία"

#: ../../src/ed_menu.py:621
msgid "&Undo"
msgstr "Αναίρεση"

#: ../../src/ed_menu.py:761
msgid "&View"
msgstr "Προβολή"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:273
msgid "**Alias**"
msgstr "**Ψευδώνυμο**"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:273
#, fuzzy
msgid "**New Commandline**"
msgstr "**Νέα Τιμή**"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:405
msgid "0-50000 (0 unlimited)"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/filterdlg.py:76
msgid "<< Remove"
msgstr "<< Αφαίρεση"

#: ../../src/eclib/errdlg.py:313 ../../plugins/Launch/launch/launch.py:537
msgid "Abort"
msgstr "Ματαίωση"

#: ../../src/ed_menu.py:883
msgid "About"
msgstr "Περί"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:801
#, python-format
msgid "Access Denied: %s"
msgstr "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: %s"

#: ../../src/ed_editv.py:505
#, python-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/filterdlg.py:75
msgid "Add >>"
msgstr "Προσθήκη >>"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:203
msgid "Add a new executable"
msgstr "Προσθήκε νέου εκτελέσιμου αρχείου"

#: ../../src/ed_menu.py:642
msgid "Add a new line after the current line"
msgstr "Προσθήξη νέας γραμμής μετά την τρέχουσα"

#: ../../src/ed_menu.py:644
msgid "Add a new line before the current line"
msgstr "Προσθήξη νέας γραμμής πριν την τρέχουσα"

#: ../../src/ed_menu.py:672
msgid "Add and remove bookmarks"
msgstr "Προσθήκη και Αφαίρεση Σελιδοδεικτών"

#: ../../src/prefdlg.py:784
msgid "Adds extra scrolling room after last line"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:191
msgid "Advanced"
msgstr "Για προχωρημένους"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:583
msgid "Alias"
msgstr "Ψευδώνυμο"

#: ../../src/ed_log.py:165 ../../src/ed_log.py:244
msgid "All"
msgstr "Όλα"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbconfig.py:42
msgid "Alphabetically"
msgstr ""

#: ../../src/Editra.py:627
#, python-format
msgid ""
"An updated version of Editra is available\n"
"Would you like to download Editra %s now?"
msgstr ""
"Μια νεώτερη έκδοση του Editra είναι διαθέσιμη\n"
"Θέλετε να κατεβάσετε το Editra %s τώρα;"

#: ../../src/prefdlg.py:770
msgid "AntiAliasing"
msgstr "AntiAliasing"

#: ../../src/prefdlg.py:185
msgid "Appearance"
msgstr "Εμφάνιση"

#: ../../src/prefdlg.py:1774
msgid "Apply"
msgstr "Εφαρμογή"

#: ../../src/eclib/filemgrdlg.py:167
#, python-format
msgid "Are you sure want to delete %s?"
msgstr "Θέλετε σίγουρα την διαγραφή του %s ;"

#: ../../src/plugdlg.py:1058
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to uninstall %s?\n"
"This cannot be undone."
msgstr "Θέλετε σίγουρα την απεγκατάσταση του %s"

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:172
msgid "Arguments"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:763
msgid "Attributes"
msgstr "Ιδιότητες"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:396
msgid "Audible feedback when errors are detected"
msgstr "Ηχητική ανατροφοδότηση όταν ανιχνεύονται λάθη"

#: ../../src/ed_main.py:1259
msgid "Aui Pane Navigator"
msgstr "Aui Pane Πλοηγός"

#: ../../src/plugdlg.py:944 ../../src/plugdlg.py:1128
#, python-format
msgid "Author: %s"
msgstr "Δημιουργός: %s"

#: ../../src/ed_menu.py:829 ../../src/prefdlg.py:947
msgid "Auto-Completion"
msgstr "Αυτόματη Συμπλήρωση"

#: ../../src/ed_menu.py:831 ../../src/prefdlg.py:957
msgid "Auto-Indent"
msgstr "Αυτόματη Εσοχή"

#: ../../src/perspective.py:86
msgid "Automatic"
msgstr "Αυτόματο"

#: ../../src/prefdlg.py:501
msgid "Automatically Backup Files"
msgstr "Δημιουργία αντιγράφων αρχείων αυτόματα"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:393
#, fuzzy
msgid "Automatically clear output buffer between runs"
msgstr "Αυτόματος καθαρισμός του buffer μεταξύ των εκτελέσεων"

#: ../../src/prefdlg.py:533
msgid "Automatically reload files when changes are detected on disk"
msgstr "Αυτόματη επαναφόρτωση αρχείων όταν αλλαγές εντοπίζονται στο δίσκο"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:544
#, fuzzy
msgid "Automatically save all open files before running"
msgstr "Αυτόματος καθαρισμός του buffer μεταξύ των εκτελέσεων"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:541
#, fuzzy
msgid "Automatically save current file before running"
msgstr "Αυτόματος καθαρισμός του buffer μεταξύ των εκτελέσεων"

#: ../../src/perspective.py:87
msgid "Automatically save/use window state from last session"
msgstr "Αυτόματη αποθήκευση της κατάστασης των παραθύρων από την τελευταία συνεδρία"

#: ../../src/prefdlg.py:747
msgid "Automatically trim whitespace on save"
msgstr "Αυτόματη διαγραφή των κενών στην αποθήκευση"

#: ../../src/style_editor.py:752 ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:424
msgid "Background"
msgstr "Παρασκήνιο"

#: ../../src/prefdlg.py:753
msgid "Backspace Unindents"
msgstr "Το πλήκτρο backspace αναιρεί την εσοχή"

#: ../../src/prefdlg.py:507
msgid "Backup Path:"
msgstr "Backup Μονοπάτι:"

#: ../../src/prefdlg.py:504
msgid "Backup buffer to file periodically"
msgstr "Backup buffer στο αρχείο περιοδικά"

#: ../../src/prefdlg.py:1748
msgid "Binding"
msgstr "Σύνδεση"

#: ../../src/prefdlg.py:2168
msgid "Black/White"
msgstr "Άσπρο/μαύρο"

#: ../../src/ed_bookmark.py:273
#, fuzzy
msgid "Bookmark"
msgstr "Σελιδοδείκτες"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:414
msgid "Bookmark Selected Path(s)"
msgstr "Δημιούργησε σελιδοδείκτη στις επιλεγμένες διαδρομές"

#: ../../src/ed_bookmark.py:291
#, fuzzy, python-format
msgid "Bookmark%d"
msgstr "Σελιδοδείκτες"

#: ../../src/ed_bookmark.py:79 ../../src/ed_menu.py:671
msgid "Bookmarks"
msgstr "Σελιδοδείκτες"

#: ../../src/ed_menu.py:834 ../../src/prefdlg.py:927
msgid "Bracket Highlighting"
msgstr "Επισήμανση Αγκυλών"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:600
#, fuzzy
msgid "Browse..."
msgstr "Περιήγηση"

#: ../../src/ed_menu.py:891
msgid "Bug Tracker..."
msgstr "Καταγραφέας Bugs..."

#: ../../src/ed_cmdbar.py:599
#, python-format
msgid "Can't change directory to: %s"
msgstr "Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του καταλόγου στο: %s"

#: ../../src/ed_search.py:1302 ../../src/style_editor.py:86
#: ../../src/updater.py:582
msgid "Cancel"
msgstr "Ακύρωση"

#: ../../src/updater.py:662
msgid "Canceled"
msgstr "Ακυρώθηκε"

#: ../../src/ed_statbar.py:194
msgid "Change Encoding"
msgstr "Αλλαγή της κωδικοποίησης"

#: ../../src/ed_menu.py:771
msgid "Change Font Settings"
msgstr "Αλλαγή ρυθμίσεων γραμματοσειράς"

#: ../../src/ed_statbar.py:62 ../../src/ed_statbar.py:65
#: ../../src/ed_statbar.py:68
#, python-format
msgid "Change line endings to %s"
msgstr "Αλλαγή των καταλήξεων γραμμών σε %s"

#: ../../src/ed_statbar.py:193
msgid "Change the encoding of the current document."
msgstr "Αλλαγή της κωδικοποίησης του παρόντος εγγράφου"

#: ../../src/perspective.py:146
#, python-format
msgid "Change view to \"%s\""
msgstr "Αλλαγή προβολής σε %s"

#: ../../src/prefdlg.py:280
msgid "Changes made in this dialog are saved in your current profile. Some Items such as Language require the program to be restarted before taking effect."
msgstr "Οι τρέχοντες αλλαγές σώθηκαν στο προφίλ σας. Κάποιες από αυτές όπως η γλώσσα, απαιτούν επανεκκίνηση του προγράμματος για να εφαρμοστούν."

#: ../../src/plugdlg.py:237
msgid "Changes will take affect once the program has been restarted"
msgstr "Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, αφού το πρόγραμμα επανεκιννηθεί."

#: ../../src/prefdlg.py:1531
msgid "Check"
msgstr "Έλεγχος"

#: ../../src/prefdlg.py:411
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Έλεγχος για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση"

#: ../../src/prefdlg.py:528
msgid "Check if on disk file has been modified by others"
msgstr "Έλεγχος αν το αρχείο στο δίσκο έχει τροποποιηθεί από άλλους"

#: ../../src/prefdlg.py:562
msgid "Check spelling while typing"
msgstr "Έλεγχος της ορθογραφίας κατά την γραφή"

#: ../../src/prefdlg.py:1557
#, fuzzy
msgid "Checking..."
msgstr "Έλεγχος"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:798
msgid "Choose Folder"
msgstr "Επιλογή Φακέλου"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:1129
msgid "Choose Search Folder"
msgstr "Επιλογή καταλόγου έρευνας"

#: ../../src/ed_main.py:684
msgid "Choose a Save Location"
msgstr "Επιλογή Καταλόγου Αποθήκευσης"

#: ../../src/ed_pages.py:171
msgid "Choose an Encoding"
msgstr "Επιλογή κωδικοποίησης"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:609
msgid "Choose and executable"
msgstr "Επιλογή και εκτελέσιμο"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:52
msgid "Class Definitions"
msgstr "Ορισμοί Κλάσης"

#: ../../src/ed_log.py:139 ../../src/ed_search.py:1306
#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:181
#: ../../plugins/PyShell/PyShell/__init__.py:112
msgid "Clear"
msgstr "Καθαρισμός"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:580
msgid "Click on an item to edit"
msgstr "Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε"

#: ../../src/ed_editv.py:269
#, python-format
msgid "Close \"%s\""
msgstr "Κλείστε το \"%s\""

#: ../../src/ed_editv.py:271
msgid "Close All"
msgstr "Κλείτε τα όλα"

#: ../../src/ed_shelf.py:172
#, fuzzy, python-format
msgid "Close All '%s'"
msgstr "Κλείστε όλες τις καρτέλες"

#: ../../src/ed_menu.py:570
msgid "Close All Tabs"
msgstr "Κλείστε όλες τις καρτέλες"

#: ../../src/ed_menu.py:567
msgid "Close Current Tab"
msgstr "Κλείστε την τρέχουσα καρτέλα"

#: ../../src/ed_editv.py:270
msgid "Close Other Tabs"
msgstr "Κλείσιμο των άλλων καρτελών"

#: ../../src/ed_menu.py:569
msgid "Close Window"
msgstr "Κλείστε το παράθυρο"

#: ../../src/ed_menu.py:571
msgid "Close all open tabs"
msgstr "Κλείστε όλες τις ανοικτέ καρτέλες"

#: ../../src/ed_menu.py:569
msgid "Close the current window"
msgstr "Κλείστε το τρέχον παράθυρο"

#: ../../src/prefdlg.py:683
msgid "Code"
msgstr "Κώδικας"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:92
msgid "Code Browser"
msgstr "Περιηγητής Κώδικα"

#: ../../src/ed_menu.py:731 ../../src/ed_menu.py:836 ../../src/prefdlg.py:929
msgid "Code Folding"
msgstr "Δίπλωμα κώδικα"

#: ../../src/ed_menu.py:732
msgid "Code folding toggle actions"
msgstr "Δίπλωμα κώδικα εναλλαγή δράσεων"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/__init__.py:48
#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/__init__.py:95
msgid "CodeBrowser"
msgstr "Περιηγητής Κώδικα"

#: ../../src/style_editor.py:735
msgid "Color"
msgstr "Χρώμα"

#: ../../src/ed_menu.py:839
msgid "Color Highlight Code Syntax"
msgstr "Χρώμα για τον τονισμό, στη σύνταξη κώδικα"

#: ../../src/prefdlg.py:1097
msgid "Color Scheme"
msgstr "Χρωματικό Σχήμα"

#: ../../plugins/PyShell/PyShell/__init__.py:108
#, fuzzy
msgid "Color Scheme:"
msgstr "Χρωματικό Σχήμα"

#: ../../src/prefdlg.py:2170
msgid "Colour/Default"
msgstr "Χρώμα/Προεπιλεγμένο"

#: ../../src/prefdlg.py:2169
msgid "Colour/White"
msgstr "Χρώμα/Λευκό"

#: ../../src/ed_menu.py:637
#, fuzzy
msgid "Column Edit"
msgstr "Κατάσταση Στήλης"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:438
msgid "Command"
msgstr "Εντολή"

#: ../../src/ed_menu.py:665
msgid "Commands that affect an entire line"
msgstr "Εντολές που επηρεάζουν μια ολόκληρη γραμμή"

#: ../../src/prefdlg.py:1341
msgid "Configuration"
msgstr "Ρύθμιση"

#: ../../src/plugdlg.py:197
msgid "Configuration Changes Made"
msgstr "Έγιναν Αλλαγές Ρυθμίσεων"

#: ../../src/plugdlg.py:120 ../../src/plugdlg.py:953
msgid "Configure"
msgstr "Διαμόρφωση"

#: ../../src/ed_menu.py:604
msgid "Configure Printer"
msgstr "Ρύθμιση Εκτυπωτή"

#: ../../src/ed_menu.py:785
msgid "Convert selected text to all lowercase letters"
msgstr "Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μικρά γράμματα"

#: ../../src/ed_menu.py:783
msgid "Convert selected text to all uppercase letters"
msgstr "Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία γράμματα"

#: ../../src/ed_menu.py:797
msgid "Convert spaces to tabs in selected/all text"
msgstr "Μετατροπή χαρακτήρων διαστήματος σε στηλοθέτες στην επιλογή/όλο το κείμενο"

#: ../../src/ed_menu.py:799
msgid "Convert tabs to spaces in selected/all text"
msgstr "Μετατροπή στηλοθετών σε χαρακτήρες διαστήματος στην επιλογή/όλο το κείμενο"

#: ../../src/ed_editv.py:457 ../../src/ed_toolbar.py:88
msgid "Copy"
msgstr "Αντιγραφή"

#: ../../src/ed_menu.py:651
msgid "Copy Current Line"
msgstr "Αντιγραφή Τρέχουσας Γραμμής"

#: ../../src/ed_editv.py:273
#, fuzzy
msgid "Copy Filename"
msgstr "Αντιγραφή Γραμμής"

#: ../../src/ed_editv.py:274
msgid "Copy Full Path"
msgstr "Αντιγραφή πλήρους διαδρομής μονοπατιού"

#: ../../src/ed_menu.py:650
msgid "Copy Line"
msgstr "Αντιγραφή Γραμμής"

#: ../../src/ed_menu.py:627 ../../src/ed_toolbar.py:89
msgid "Copy Selected Text to Clipboard"
msgstr "Αντιγραφή Επιλεγμένου Κειμένου στο Πρόχειρο"

#: ../../src/ed_main.py:1580
msgid "Copyright"
msgstr "Πνευματική ιδιοκτησία"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:853
msgid "Count"
msgstr "Αρίθμηση"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:426
#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:545
#, python-format
msgid "Create Archive of \"%s\""
msgstr "Δημιουργία Αρχείου των \"%s\""

#: ../../src/style_editor.py:207
msgid "Create a new style theme"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/infodlg.py:193
msgid "Created"
msgstr "Δημιουργήθηκε"

#: ../../src/ed_menu.py:624
msgid "Cu&t"
msgstr "Απ&οκοπή"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:721
#, fuzzy
msgid "Current Directory"
msgstr "Άνοιγμα Καταλόγου;"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:720
msgid "Current Document"
msgstr "Τρέχον Έγγραφο"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:128
msgid "Customize"
msgstr "Προσάρμοσε"

#: ../../src/ed_main.py:1457
msgid "Customize Menu"
msgstr "Προσαρμογή Μενού"

#: ../../src/ed_menu.py:508
msgid "Customize the items shown in this menu."
msgstr "Προσαρμογή των αντικειμένων που φαίνονται σε αυτό το μενού"

#: ../../src/ed_menu.py:507
msgid "Customize..."
msgstr "Προσαρμογή.."

#: ../../src/ed_editv.py:456 ../../src/ed_toolbar.py:86
msgid "Cut"
msgstr "Κόψιμο"

#: ../../src/ed_menu.py:647
msgid "Cut Current Line"
msgstr "Αποκοπή Τρέχουσας Γραμμής"

#: ../../src/ed_menu.py:646
msgid "Cut Line"
msgstr "Αποκοπή Γραμμής"

#: ../../src/ed_menu.py:625 ../../src/ed_toolbar.py:87
msgid "Cut Selected Text from File"
msgstr "Κόψιμο Επιλεγμένου Κειμένου απο το Αρχείο"

#: ../../src/ed_menu.py:632
msgid "Cycle Clipboard"
msgstr "Κύκλος Πρόχειρο"

#: ../../src/ed_menu.py:633
msgid "Cycle through recent clipboard text"
msgstr "Κύκλος μέσω προσφάτου κειμένου στο πρόχειρο"

#: ../../src/ed_search.py:64 ../../src/ed_search.py:68
msgid "DECODING ERROR"
msgstr "ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ"

#: ../../src/ed_main.py:802 ../../src/ed_main.py:804 ../../src/ed_main.py:821
#: ../../src/ed_main.py:833 ../../src/ed_session.py:276
#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:191
msgid "Default"
msgstr "Προεπιλογή"

#: ../../src/prefdlg.py:765
msgid "Default EOL Mode"
msgstr "Προεπιλογή Κατάσταση EOL"

#: ../../src/prefdlg.py:920
msgid "Default Lexer"
msgstr "Προεπιλογή Λεκτικό"

#: ../../src/prefdlg.py:1199
msgid "Default Perspective"
msgstr "Προεπιλογή Προοπτική"

#: ../../src/prefdlg.py:918
msgid "Default highlighing for new documents"
msgstr "Προεπιλογή τονισμός για τα νέα έγγραφα"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:52
msgid "Defines"
msgstr "Ορίζει"

#: ../../src/ed_bookmark.py:142 ../../src/ed_session.py:185
#: ../../src/prefdlg.py:1717
msgid "Delete"
msgstr "Διαγραφή"

#: ../../src/ed_bookmark.py:145
#, fuzzy
msgid "Delete All"
msgstr "Διαγραφή"

#: ../../src/ed_bookmark.py:144
#, fuzzy
msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Επόμενος Σελιδοδείκτης"

#: ../../src/eclib/filemgrdlg.py:175
msgid "Delete Error"
msgstr "Διαγραφή Σφάλμα"

#: ../../src/eclib/filemgrdlg.py:168
msgid "Delete File?"
msgstr "Διαγραφή του Aρχείου;"

#: ../../src/ed_menu.py:648
msgid "Delete Line"
msgstr "Διαγραφή Γραμμής"

#: ../../src/perspective.py:294
msgid "Delete Perspective"
msgstr "Διαγραφή Προοπτικής;"

#: ../../src/perspective.py:84
msgid "Delete Saved View"
msgstr "Διαγραφή αποθηκευμένης προβολής"

#: ../../src/ed_bookmark.py:148
#, fuzzy
msgid "Delete all bookmarks"
msgstr "Αφαίρεση Όλων των Σελιδόδεικτών"

#: ../../src/ed_menu.py:649
msgid "Delete the selected line(s)"
msgstr "Διαγραφή επιλεγμένων γραμμών"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:485
#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:654
msgid "Desktop"
msgstr "Επιφάνεια Εργασίας"

#: ../../src/prefdlg.py:569
msgid "Dictionary"
msgstr "Λεξικό"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:810
msgid "Direction"
msgstr "Κατεύθυνση"

#: ../../src/prefdlg.py:398
msgid "Disable Error Reporter"
msgstr "Απενεργοποίηση Ανταποκριτή Σφαλμάτων"

#: ../../src/prefdlg.py:1241
msgid "Display Font"
msgstr "Γραμματοσειρά παρουσίασης"

#: ../../src/plugdlg.py:184
msgid "Do you wish to exit?"
msgstr "Επιθυμείτε την έξοδο σας;"

#: ../../src/ed_pages.py:983
#, python-format
msgid ""
"Do you wish to open all %d files in this directory?\n"
"\n"
"Warning: opening many files at once may cause the editor to temporarily freeze."
msgstr ""
"Επιθυμείτε το άνοιγμα όλων των %d αρχείων σε αυτό τον κατάλογο;\n"
"\n"
"Προειδοποίηση: το άνοιγμα πολλών αρχείων ταυτόχρονα ίσως επιφέρει το προσωρινό πάγωμα της εφαρμογής"

#: ../../src/prefdlg.py:187
msgid "Document"
msgstr "Έγγραφο"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:814
msgid "Down"
msgstr "Κάτω"

#: ../../src/plugdlg.py:121 ../../src/plugdlg.py:456 ../../src/plugdlg.py:1106
#: ../../src/prefdlg.py:1526
msgid "Download"
msgstr "Λήψη"

#: ../../src/plugdlg.py:479
msgid "Downloaded"
msgstr "Ληφθέντα"

#: ../../src/plugdlg.py:597 ../../src/updater.py:618
msgid "Downloading"
msgstr "Λήψη σε εξέλιξη"

#: ../../src/updater.py:581
#, python-format
msgid "Downloading To: %s"
msgstr "Κατέβασμα στο: %s"

#: ../../src/Editra.py:633 ../../src/prefdlg.py:1568
msgid "Downloading Update"
msgstr "Λήψη Ενημέρωση"

#: ../../src/updater.py:579
#, python-format
msgid "Downloading: %s"
msgstr "Λήψη: %s"

#: ../../src/plugdlg.py:183
msgid "Downloads are incomplete"
msgstr "Τα ληφθέντα είναι μισοτελειωμένα"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:425
msgid "Duplicate"
msgstr "Δημιουργία αντίγραφου"

#: ../../src/ed_menu.py:652
msgid "Duplicate Line"
msgstr "Αντιγραφή Γραμμής"

#: ../../src/ed_menu.py:653
msgid "Duplicate the current line"
msgstr "Αντέγραψε την τρέχουσα γραμμή"

#: ../../src/ed_menu.py:609
msgid "E&xit"
msgstr "E&ξοδος"

#: ../../src/ed_menu.py:816
msgid "EOL Mode"
msgstr "EOL Κατάσταση"

#: ../../src/ed_main.py:632
#, python-format
msgid "ERROR: %s"
msgstr "ΣΦΑΛΜΑ: %s"

#: ../../src/ed_main.py:700
#, python-format
msgid "ERROR: Failed to save %s"
msgstr "ΛΑΘΟΣ: Αποτυχία εγγραφής στο %s"

#: ../../src/prefdlg.py:931
msgid "Edge Guide"
msgstr "Οδηγός Περιθωρίου"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:410
msgid "Edit"
msgstr "Επεξεργασία"

#: ../../src/ed_menu.py:693
msgid "Edit Preferences / Settings"
msgstr "Επεξεργασίας Προτιμήσεων / Ρυθμίσεων"

#: ../../src/ed_menu.py:862
msgid "Edit the way syntax is highlighted"
msgstr "Επεξεργασία του τρόπου επισήμανσης της σύνταξης"

#: ../../src/ed_menu.py:724
msgid "Editor"
msgstr "Συντάκτης"

#: ../../src/ed_menu.py:855
msgid "Editor Command"
msgstr "Εντολή Συντάκτη"

#: ../../src/prefdlg.py:382
msgid "Editor Mode"
msgstr "Κατάσταση Συντάκτη"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:539
#, fuzzy
msgid "Editor Options"
msgstr "Επιλογές Εύρεσης"

#: ../../src/ed_log.py:80
msgid "Editra Log"
msgstr "Καταγραφέας Editra"

#: ../../src/ed_mdlg.py:85
#, python-format
msgid ""
"Editra could not open %(filename)s\n"
"\n"
"Error:\n"
"%(errormsg)s"
msgstr ""
"Δεν κατέστη δυνατό το άνοιγμα %(filename)s\n"
"\n"
"Σφάλμα:\n"
"%(errormsg)s"

#: ../../src/ed_main.py:1570
msgid "Editra is a programmers text editor."
msgstr "Το Editra είναι ένας συντάκτης κειμένου για προγραμματιστές"

#: ../../src/ed_menu.py:890
msgid "Editra translations project"
msgstr "Editra έργο μεταφράσεων"

#: ../../src/ed_main.py:432
msgid "Editra: Open"
msgstr "Editra: Άνοιγμα"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:59
msgid "Elements"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:372
msgid "Empty File"
msgstr "Κενό Αρχείο"

#: ../../src/plugdlg.py:945
msgid "Enable"
msgstr "Ενεργοποίηση"

#: ../../src/prefdlg.py:959
msgid "Enable Vi Emulation"
msgstr "Ενεργοποίηση Vi Emulation"

#: ../../src/ed_menu.py:638
msgid "Enable column edit mode."
msgstr "Ενεργοποίηση κατάστασης επεξεργασίας στήλης"

#: ../../src/prefdlg.py:579
msgid "Enchant Path"
msgstr "Enchant Μονοπάτι"

#: ../../src/prefdlg.py:495
msgid "Encoding to try when auto detection fails"
msgstr "Κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιηθεί όταν η αυτόματη αναγνώριση αποτύχει"

#: ../../src/ed_menu.py:817
msgid "End of line character formatting"
msgstr "Τέλος της γραμμής μορφοποίηση χαρακτήρων"

#: ../../src/eclib/colorsetter.py:82
msgid "Enter a hex color value"
msgstr "Εισάγετε μια δεκαεξαδική τιμή χρώματος"

#: ../../src/style_editor.py:362
msgid "Enter style sheet name"
msgstr "Εισάγετε το όνομα των ρυθμίσεων στυλ"

#: ../../src/prefdlg.py:1916
msgid "Enter the name of the new key profile"
msgstr "Δώστε το όνομα του νέου key profile"

#: ../../src/ed_editv.py:212 ../../src/plugdlg.py:834
msgid "Error"
msgstr "Σφάλμα"

#: ../../src/ed_mdlg.py:87
msgid "Error Opening File"
msgstr "Λάθος κατά το άνοιγμα του αρχείου"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:434
msgid "Error Text"
msgstr "Σφάλμα Κειμένου"

#: ../../src/eclib/errdlg.py:309
msgid "Error Traceback:"
msgstr "Σφάλμα Traceback:"

#: ../../src/ed_search.py:587 ../../src/ed_search.py:750
#, python-format
msgid ""
"Error in regular expression expansion.The replace action cannot be completed.\n"
"\n"
"Error Message: %s"
msgstr ""
"Σφάλμα στην προέκταση του regular expression. Η προσπάθεια αντικατάστασης δεν ολοκληρώθηκε.\n"
"\n"
"Μύνημα Σφάλματος: %s"

#: ../../src/dev_tool.py:260
msgid ""
"Error: Something unexpected happend\n"
"Help improve Editra by clicking on Report Error\n"
"to send the Error Traceback shown below."
msgstr ""
"Σφάλμα: Κάτι μη αναμενόμενο συνέβη\n"
"Βοηθήστε στην βελτίωση του Editra κάνοντας κλικ στην Αναφορά Σφάλματος\n"
"για να στείλετε το Λάθος που εμφανίζεται παρακάτω."

#: ../../src/ed_main.py:1509
#, python-format
msgid "Error: Unable to open %s"
msgstr "Σφάλμα: Αδυναμία ανοίγματος %s"

#: ../../src/plugdlg.py:130
msgid "Errors"
msgstr "Σφάλματα"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:584
msgid "Executable Commands"
msgstr "Εντολές Εκτελέσιμου"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:176
msgid "Executables"
msgstr "Εκτελέσιμα"

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:703
msgid "Exit Code"
msgstr "Κώδικας Εξόδου"

#: ../../src/ed_menu.py:609
msgid "Exit the Program"
msgstr "Τερματισμός Προγράμματος"

#: ../../src/eclib/errdlg.py:314
msgid "Exit the application"
msgstr "Τερματισμός της εφαρμογής"

#: ../../src/prefdlg.py:950
msgid "Extended Auto-Comp"
msgstr "Επεκατάσιμο Auto-Comp"

#: ../../src/prefdlg.py:2057
msgid "Extensions (space separated, no dots)"
msgstr "Επεκτάσεις (καινό χωρισμένο, όχι τελείες)"

#: ../../src/ed_menu.py:820
msgid "F&ormat"
msgstr "Μ&ορφή"

#: ../../src/updater.py:700
msgid "Failed"
msgstr "Απέτυχε"

#: ../../src/ed_print.py:120
msgid "Failed to create print preview"
msgstr "Αποτυχία δημιουργίας προεπισκόπησης εκτύπωσης"

#: ../../src/style_editor.py:379
#, python-format
msgid ""
"Failed to delete style sheet:\n"
"Error:\n"
"%s"
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:836
#, python-format
msgid "Failed to install %d plugins"
msgstr "Αποτυχία εγκατάστασης %d προσθέ"

#: ../../src/prefdlg.py:654
msgid "Failed to load Enchant"
msgstr "Αποτυχία φόρτωσης Enchant"

#: ../../src/ed_pages.py:368
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Failed to load the session: %(sessionname)s\n"
"\n"
"Error: %(error)s"
msgstr ""
"Αποτυχία εγγραφής στο αρχείο: %(filename)s\n"
"\n"
"Λάθος:\n"
"%(errormsg)s"

#: ../../src/ed_editv.py:210
#, python-format
msgid ""
"Failed to reload %(filename)s:\n"
"Error: %(errmsg)s"
msgstr ""
"Αποτυχία φορτώματος %(filename)s:\n"
"Σφάλμα: %(errmsg)s"

#: ../../src/ed_main.py:1239
#, python-format
msgid "Failed to reload the file with: %(encoding)s"
msgstr "Αποτυχία επαναφόρτωσης του αρχείου με: %(encoding)s"

#: ../../src/ed_stc.py:1840
#, fuzzy, python-format
msgid "Failed to reload: %s"
msgstr "Αποτυχία φόρτωσης Enchant"

#: ../../src/ed_mdlg.py:104
#, python-format
msgid ""
"Failed to save file: %(filename)s\n"
"\n"
"Error:\n"
"%(errormsg)s"
msgstr ""
"Αποτυχία εγγραφής στο αρχείο: %(filename)s\n"
"\n"
"Λάθος:\n"
"%(errormsg)s"

#: ../../src/ed_menu.py:892
msgid "Feedback"
msgstr "Ανατροφοδότηση"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:229
msgid "File Browser"
msgstr "Περιηγητής Αρχείων"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:724
msgid "File Filters:"
msgstr "Φίλτρα Αρχείων"

#: ../../src/prefdlg.py:476
msgid "File History Length"
msgstr "Μέγεθος του Αρχείου Ιστορικού"

#: ../../src/ed_bookmark.py:274
#, fuzzy
msgid "File Location"
msgstr "Συσχετίσεις Αρχείων"

#: ../../src/ed_main.py:588
msgid "File Not Found"
msgstr "Το αρχείο δεν βρέθηκε"

#: ../../src/prefdlg.py:544
msgid "File Settings"
msgstr "Ρυθμίσεις Αρχείων"

#: ../../src/eclib/infodlg.py:115
msgid "File Stat Failed"
msgstr "Τα Στατιστικά του Αρχείου Απέτυχαν"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:171
msgid "File Type"
msgstr "Τύπος Αρχείου"

#: ../../src/ed_stc.py:618
#, python-format
msgid "File backup performed: %s"
msgstr "Αντίγραφο Ασφαλείας που έχει Πραγματοποιηθεί: %s"

#: ../../src/ed_stc.py:1903
msgid "File is Read Only and cannot be saved"
msgstr "Το αρχείο είναι μόνο για εγγραφή και δε μπορεί να αποθηκευτεί"

#: ../../src/ed_pages.py:210
msgid ""
"File is already open in an existing page.\n"
"Do you wish to open it again?"
msgstr ""
"Το αρχείο είναι είδη ανοιχτό.\n"
"Θέλετε πάλι να το ανοίξετε;"

#: ../../src/prefdlg.py:303 ../../src/eclib/filemgrdlg.py:218
msgid "Files"
msgstr "Αρχεία"

#: ../../src/ed_search.py:1347
#, python-format
msgid "Files Searched: %d"
msgstr "Αρχεία που έχουν Αναζητηθεί: %d"

#: ../../src/prefdlg.py:1091
msgid "Filetype Associations"
msgstr "Συσχετίσεις Αρχείων"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:293 ../../src/ed_search.py:149
#: ../../src/ed_search.py:153 ../../src/ed_toolbar.py:93
#: ../../src/eclib/finddlg.py:640 ../../src/eclib/finddlg.py:775
#: ../../src/eclib/finddlg.py:851
msgid "Find"
msgstr "Αναζήτηση"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:309 ../../src/eclib/finddlg.py:854
msgid "Find All"
msgstr "Αναζήτηση Όλων"

#: ../../src/ed_search.py:350
msgid "Find Count"
msgstr "Καταμέτρηση Αναζήτησης"

#: ../../src/ed_menu.py:687
msgid "Find Next"
msgstr "Εύρεση Επόμενου"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:820
msgid "Find Options"
msgstr "Επιλογές Εύρεσης"

#: ../../src/ed_menu.py:685
msgid "Find Previous"
msgstr "Εύρεση Προηγούμενου"

#: ../../src/ed_menu.py:689
msgid "Find Selected"
msgstr "Αναζήτηση Επιλεγμένου"

#: ../../src/ed_menu.py:680 ../../src/ed_toolbar.py:93
msgid "Find Text"
msgstr "Αναζήτηση Κειμένου"

#: ../../src/ed_menu.py:682 ../../src/ed_toolbar.py:95
msgid "Find and Replace Text"
msgstr "Αναζήτηση και Αντικατάσταση Κειμένου"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:773
msgid "Find what"
msgstr "Αναζήτηση του"

#: ../../src/ed_menu.py:681
msgid "Find/R&eplace"
msgstr "Αναζήτηση/Α%ντικατάσταση"

#: ../../src/ed_search.py:149 ../../src/ed_search.py:153
#: ../../src/ed_toolbar.py:94
msgid "Find/Replace"
msgstr "Αναζήτηση/Αντικατάσταση"

#: ../../src/updater.py:697
msgid "Finished"
msgstr "Ολοκληρώθηκε"

#: ../../src/plugdlg.py:482
msgid "Finshed downloading plugins"
msgstr "Ολοκλήρωση μεταφορτώσεως plugins"

#: ../../src/util.py:361 ../../src/eclib/infodlg.py:292
msgid "Folder"
msgstr "Φάκελος"

#: ../../src/style_editor.py:784
msgid "Font"
msgstr "Γραμματοσειρά"

#: ../../src/style_editor.py:779
msgid "Font Settings"
msgstr "Ρυθμίσεις Γραμματοσειράς"

#: ../../src/style_editor.py:740 ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:421
msgid "Foreground"
msgstr "Προσκήνιο"

#: ../../src/prefdlg.py:803
msgid "Format"
msgstr "Μορφοποίηση"

#: ../../src/ed_stc.py:1215
msgid "Format EOL?"
msgstr "Μορφοποίηση χαρακτήρα στο τέλος της γραμμής (EOL)"

#: ../../src/ed_menu.py:808 ../../src/ed_menu.py:811 ../../src/ed_menu.py:814
#, python-format
msgid "Format all EOL characters to %s Mode"
msgstr "Μορφοποίηση χαρακτήρα στο τέλος της γραμμής ως %s"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:52
msgid "Function Definitions"
msgstr "Ορισμοί Συναρτήσεων"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:58
msgid "Functions"
msgstr "Συναρτήσεις"

#: ../../src/prefdlg.py:183 ../../src/prefdlg.py:682 ../../src/prefdlg.py:971
#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:131
msgid "General"
msgstr "Γενικά"

#: ../../src/generator.py:289 ../../src/generator.py:676
#: ../../src/generator.py:879
#, python-format
msgid "Generate %s"
msgstr "Δημιουργία %s"

#: ../../src/generator.py:116
msgid "Generate Code and Documents"
msgstr "Δημιουργία Κώδικα και Τεκμηρίωσης"

#: ../../src/generator.py:290 ../../src/generator.py:880
#, python-format
msgid "Generate a %s version of the current document"
msgstr "Δημιουργία μιας %s έκδοσης του παρόν εγγράφου"

#: ../../src/generator.py:677
#, python-format
msgid "Generate an %s version of the current document"
msgstr "Δημιουργία μιας %s έκδοσης του παρόν εγγράφου"

#: ../../src/generator.py:115
msgid "Generator"
msgstr "Πρόγραμμα δημιουργίας"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:419
msgid "Get Info"
msgstr "Λήψη Πληροφοριών"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:53
msgid "Global Variables"
msgstr "Γενικές Μεταβλητές"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:390
#, python-format
msgid "Goto \"%s\""
msgstr "Πήγαινε στο \"%s\""

#: ../../src/ed_cmdbar.py:471
msgid "Goto Line"
msgstr "Πήγαινε στη Γραμμή"

#: ../../src/ed_menu.py:741
msgid "Goto Line Number"
msgstr "Πήγαινε στη Γραμμή Νο."

#: ../../src/ed_menu.py:742
msgid "Goto Matching Brace"
msgstr "Πήγαινε στην Αντίστοιχη Αγγύλη"

#: ../../src/ed_menu.py:856
msgid "Goto command buffer"
msgstr "Πήγαινε σε εντολή απο τη μνήμη (buffer)"

#: ../../src/ed_menu.py:746
msgid "Goto next position in history."
msgstr "Πήγαινε στην επόμενη θέση στο ιστορικό."

#: ../../src/ed_menu.py:686
msgid "Goto previous match"
msgstr "Πήγαινε στο προηγούμενο ταίρι"

#: ../../src/ed_menu.py:748
msgid "Goto previous position in history."
msgstr "Πήγαινε στη προηγούμενη θέση στο ιστορικό."

#: ../../src/ed_menu.py:688
msgid "Goto the next match"
msgstr "Πήγαινε στο επόμενο ταίρι"

#: ../../src/prefdlg.py:935
msgid "Guide Column"
msgstr "Οδηγός Κολώνας"

#: ../../src/ed_menu.py:835
msgid "Highlight Brackets/Braces"
msgstr "Έμφαση στα Άγκιστρα/Αγκύλες"

#: ../../src/ed_menu.py:711 ../../src/prefdlg.py:940
msgid "Highlight Caret Line"
msgstr "Έμφαση στη Γραμμή του Κέρσορα"

#: ../../src/ed_menu.py:712
msgid "Highlight the background of the current line"
msgstr "Τόνισε το φόντο της παρούσας γραμμής"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:483
msgid "Home directory"
msgstr "Αρχικός κατάλογος"

#: ../../src/ed_main.py:1572
msgid "Homepage"
msgstr "Αρχική σελίδα"

#: ../../src/prefdlg.py:1177
msgid "Icon Theme"
msgstr "Θέμα Εικονιδίων"

#: ../../src/prefdlg.py:1222
msgid "Icons"
msgstr "Εικονίδια"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:53
msgid "Identities"
msgstr "Ταυτότητες"

#: ../../src/ed_editv.py:502
msgid "Ignore"
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:59
msgid "Imports"
msgstr "Εισαγωγές"

#: ../../src/ed_menu.py:777
msgid "Indent Lines"
msgstr "Δημιούργησε εσοχή στις γραμμές"

#: ../../src/prefdlg.py:739
msgid "Indent Width"
msgstr "Μήκος εσοχής"

#: ../../src/ed_menu.py:778
msgid "Indent the selected lines"
msgstr "Οδόντωση επιλεγμένων γραμμών"

#: ../../src/ed_menu.py:714 ../../src/prefdlg.py:943
msgid "Indentation Guides"
msgstr "Οδηγοί Οδόντωσης"

#: ../../src/eclib/infodlg.py:58
msgid "Info"
msgstr "Πληροφορίες"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:441
msgid "Info Text"
msgstr "Κείμενο Πληροφοριών"

#: ../../src/prefdlg.py:980
msgid "Input Helpers"
msgstr "Βοηθοί Εισαγωγής"

#: ../../src/ed_menu.py:788
msgid "Insert spaces instead of tab characters with tab key"
msgstr "Εισαγωγή κενών χαρακτήρων αντι στηλωθετών με το πλήκτρο tab"

#: ../../src/plugdlg.py:122 ../../src/plugdlg.py:759
msgid "Install"
msgstr "Εγκατάσταση"

#: ../../src/plugdlg.py:766
msgid ""
"Install the plugins for all users\n"
" **requires administrative privileges**"
msgstr ""
"Εγκατάσταση των plugins για όλους τους χρήστες\n"
" **απαιτούνται προνόμια διαχειριστή**"

#: ../../src/plugdlg.py:763
msgid "Install the plugins only for the current user"
msgstr "Εγκατάσταση των plugins μόνο για τον παρόν χρήστη"

#: ../../src/plugdlg.py:838
msgid "Installation Error"
msgstr "Σφάλμα Εγκατάστασης"

#: ../../src/prefdlg.py:1507
msgid "Installed Version"
msgstr "Εγκατεστημένη Έκδοση"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:816
msgid "Invalid Path"
msgstr "Μη Έγκυρη Διαδρομή"

#: ../../src/ed_search.py:390
#, python-format
msgid "Invalid expression \"%s\""
msgstr "Μη έγκυρη έκφραση \"%s\""

#: ../../src/ed_pages.py:967
#, python-format
msgid "Invalid file: %s"
msgstr "Μη έγκυρο αρχείο: %s"

#: ../../src/prefdlg.py:2171
msgid "Inverse"
msgstr "Αντιστροφή"

#: ../../src/ed_menu.py:655
msgid "Join Lines"
msgstr "Ένωση Γραμμών"

#: ../../src/ed_menu.py:656
msgid "Join the Selected Lines"
msgstr "Ένωση Επιλεγμένων Γραμμών"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:98
msgid "Jump to Saved Path"
msgstr "Μετακίνηση στη διαδρομή αποθήκευσης"

#: ../../src/prefdlg.py:1744
msgid "Key"
msgstr "Κλειδί"

#: ../../src/prefdlg.py:1713
msgid "Key Profile"
msgstr "Προφίλ Κλειδιού"

#: ../../src/prefdlg.py:1624
msgid "Keybindings"
msgstr "Συνδυασμοί πλήκτων"

#: ../../src/eclib/infodlg.py:182
msgid "Kind"
msgstr "Είδος"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:53
msgid "Labels"
msgstr "Ετικέτες"

#: ../../src/prefdlg.py:416
msgid "Language"
msgstr "Γλώσσα"

#: ../../src/prefdlg.py:1513
msgid "Latest Version"
msgstr "Τελευταία Έκδοση"

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:142
msgid "Launch"
msgstr "Εκκίνηση"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:99
msgid "Launch Configuration"
msgstr "Επιλογές Εκκίνησης"

#: ../../src/prefdlg.py:1227
msgid "Layout"
msgstr "Διάταξη"

#: ../../src/prefdlg.py:2055
msgid "Lexer"
msgstr "Λεξικός Αναλυτής"

#: ../../src/ed_menu.py:511
msgid "Lexers"
msgstr "Λεξικοί Αναλυτές"

#: ../../src/prefdlg.py:655
msgid "Library Error"
msgstr "Λάθος Βιβλιοθήκης"

#: ../../src/ed_main.py:1574
msgid "License: wxWindows (see COPYING.txt for full license)"
msgstr "Άδεια Χρήσης: wxWindows (δείτε το COPYING.txt για το πλήρες κείμενο της άδειας)"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:402
msgid "Line Buffering:"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:664
msgid "Line Edit"
msgstr "Επεξεργασία Γραμμής"

#: ../../src/ed_bookmark.py:275
#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbconfig.py:44
#, fuzzy
msgid "Line Number"
msgstr "Πήγαινε στη Γραμμή Νο."

#: ../../src/ed_stc.py:761
#, python-format
msgid "Line: %(lnum)d Column: %(cnum)d"
msgstr "Line: %(lnum)d Column: %(cnum)d"

#: ../../src/prefdlg.py:400
msgid "Load Last Session"
msgstr "Φόρτωση της Τελευταίας Συνεδρίας"

#: ../../src/ed_menu.py:588
msgid "Load Profile"
msgstr "Φόρτωμα Προφίλ"

#: ../../src/ed_main.py:807 ../../src/ed_menu.py:597
msgid "Load Session"
msgstr "Φόρτωση Συνεδρίας"

#: ../../src/ed_main.py:740 ../../src/ed_menu.py:589
msgid "Load a Custom Profile"
msgstr "Φόρτωση Τροποποιημένου Προφίλ"

#: ../../src/ed_menu.py:598
msgid "Load a saved session."
msgstr "Φόρτωση αποθηκευμένης συνεδρίας."

#: ../../src/ed_menu.py:591
msgid "Load and save custom Profiles"
msgstr "Φόρτωση και αποθήκευση προσαρμοσμένων προφίλ"

#: ../../src/ed_menu.py:600
msgid "Load and save custom sessions."
msgstr "Φόρτωση και αποθήκευση τροποποιημένων συνεδριών."

#: ../../src/prefdlg.py:402
msgid "Load files from last session on startup"
msgstr "Φόρτωση αρχείων απο την προηγρούμενη συνεδρία κατα την εκκίνηση"

#: ../../src/ed_main.py:746
#, python-format
msgid "Loaded Profile: %s"
msgstr "Φορτωμένο Προφίλ: %s"

#: ../../src/ed_main.py:834
#, python-format
msgid "Loaded Session: %s"
msgstr "Φορτωμένη Συνεδρία: %s"

#: ../../src/prefdlg.py:437
msgid "Locale Settings"
msgstr "Τοπικές Ρυθμίσεις Γλώσσας"

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:162
#, fuzzy
msgid "Lock File"
msgstr "%s Αρχείο Κώδικα"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:801
msgid "Look in"
msgstr "Ψάξε στο"

#: ../../src/ed_menu.py:784
msgid "Lowercase"
msgstr "Πεζά"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:54
msgid "Macro Definitions"
msgstr "Ορισμοί Μακροεντολών"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:53
msgid "Macros"
msgstr "Μακροεντολές"

#: ../../src/prefdlg.py:1217
msgid "Main display font for various UI components"
msgstr "Γραμματοσειρά κύριας οθόνης για τα διάφορα στοιχεία διεπαφής"

#: ../../src/ed_menu.py:860
msgid "Manage, Download, and Install plugins"
msgstr "Διαχείριση, Μεταφόρτωση και εγκατάσταση plugins"

#: ../../src/ed_menu.py:513
msgid "Manually Set a Lexer/Syntax"
msgstr "Χειροκίνητος Ορισμός Λεξικού Διαχειριστή/Σύνταξης"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:315
msgid "Match Case"
msgstr "Ταίριασμα Πεζών/Κεφαλαίων"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:822
msgid "Match case"
msgstr "Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων"

#: ../../src/ed_main.py:1435 ../../src/ed_menu.py:737
msgid "Maximize Editor"
msgstr "Μεγέθυνση Κειμενογράφου"

#: ../../src/prefdlg.py:1726
msgid "Menu"
msgstr "Μενού"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:133
msgid "Misc"
msgstr "Διάφορα"

#: ../../src/ed_pages.py:391
msgid "Missing session files"
msgstr "Τα αρχεία συνεδριών λείπουν"

#: ../../src/ed_stc.py:1212
msgid ""
"Mixed EOL characters detected.\n"
"\n"
"Would you like to format them to all be the same?"
msgstr ""
"Έχουν ανιχνευθεί μικτοί χαρακτήρες τέλους γραμμής\n"
"\n"
"Θέλετε να διαμορφωθούν έτσι ώστε να είναι όλοι το ίδιο;"

#: ../../src/eclib/infodlg.py:163 ../../src/eclib/infodlg.py:195
msgid "Modified"
msgstr "Τροποποιήθηκε"

#: ../../src/prefdlg.py:1736
msgid "Modifier 1"
msgstr "Τροποποιητής 1"

#: ../../src/prefdlg.py:1740
msgid "Modifier 2"
msgstr "Τροποποιητής 2"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:58
msgid "Modules"
msgstr "Μονάδες"

#: ../../src/ed_menu.py:662
msgid "Move Current Line Down"
msgstr "Μετακίνηση της Παρούσας Γραμμής Κάτω"

#: ../../src/ed_menu.py:659
msgid "Move Current Line Up"
msgstr "Μετακίνηση της Παρούσας Γραμμής Επάνω"

#: ../../src/ed_editv.py:266
msgid "Move Tab to New Window"
msgstr "Μετακίνηση Καρτέλας σε Νέο Παράθυρο"

#: ../../src/ed_menu.py:743
msgid "Move caret matching brace"
msgstr "Μετακίνηση κέρσορα στην αντίστοιχη αγκύλη"

#: ../../src/ed_menu.py:663
msgid "Move the current line down"
msgstr "Μετακίνηση της παρούσας γραμμής κάτω"

#: ../../src/ed_menu.py:660
msgid "Move the current line up"
msgstr "Μετακίνηση της παρούσας γραμμής επάνω"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:59
msgid "Move to Recycle Bin"
msgstr "Μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:61
msgid "Move to Trash"
msgstr "Μετακίνηση στον Κάδο Απορριμμάτων"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:54
msgid "Namespaces"
msgstr "Χώροι ονομάτων"

#: ../../src/prefdlg.py:189
msgid "Network"
msgstr "Δίκτυο"

#: ../../src/ed_toolbar.py:77 ../../src/prefdlg.py:1716
#: ../../src/style_editor.py:193
msgid "New"
msgstr "Νέο"

#: ../../src/ed_menu.py:558
msgid "New &Window"
msgstr "Νέο &Παράθυρο"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:423
msgid "New File"
msgstr "Νέο Αρχείο"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:422
msgid "New Folder"
msgstr "Νέος Φάκελος"

#: ../../src/ed_menu.py:641
msgid "New Line After"
msgstr "Νέα Γραμμή Μετά"

#: ../../src/ed_menu.py:643
msgid "New Line Before"
msgstr "Νέα Γραμμή Πριν"

#: ../../src/prefdlg.py:1915
msgid "New Profile"
msgstr "Νέο Προφίλ"

#: ../../src/style_editor.py:363
#, fuzzy
msgid "New Style Sheet"
msgstr "Εξαγωγή των ρυθμίσεων στυλ"

#: ../../src/ed_editv.py:265
msgid "New Tab"
msgstr "Νέα καρτέλα"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:295
msgid "Next"
msgstr "Επόμενο"

#: ../../src/ed_menu.py:750
msgid "Next Bookmark"
msgstr "Επόμενος Σελιδοδείκτης"

#: ../../src/ed_menu.py:745
msgid "Next Position"
msgstr "Επόμενη Θέση"

#: ../../src/plugdlg.py:370 ../../src/plugin.py:721
msgid "No Description Available"
msgstr "Δεν Υπάρχει Διαθέσιμη Περιγραφή"

#: ../../src/ed_editv.py:486
msgid "No Suggestions"
msgstr "Δεν Υπάρχουν Προτάσεις"

#: ../../src/ed_pages.py:977
msgid "No Valid Files to Open"
msgstr "Δεν Υπάρχουν Έγκυρα Αρχεία προς Άνοιγμα"

#: ../../src/prefdlg.py:1809
msgid "None"
msgstr "Κανένα"

#: ../../src/prefdlg.py:2172
msgid "Normal"
msgstr "Κανονικό"

#: ../../src/ed_search.py:661
msgid "Not implemented"
msgstr "Μη υλοποιημένο"

#: ../../src/style_editor.py:84
msgid "Ok"
msgstr "Εντάξει"

#: ../../src/ed_glob.py:394 ../../src/ed_mdlg.py:137
msgid "Old Machintosh (\\r)"
msgstr "Παλαιό Machintosh (\\r)"

#: ../../src/ed_menu.py:807 ../../src/ed_menu.py:809 ../../src/prefdlg.py:760
msgid "Old Macintosh (\\r)"
msgstr "Παλαιό Macintosh (\\r)"

#: ../../src/ed_menu.py:887
msgid "Online Documentation..."
msgstr "Τεκμηρίωση στον Ιστό"

#: ../../src/ed_menu.py:888
msgid "Online project documentation and help guides"
msgstr "Τεκμηρίωση και οδηγοί βοήθειας στον ιστό"

#: ../../src/ed_menu.py:561 ../../src/ed_shelf.py:178
#: ../../src/ed_toolbar.py:78
msgid "Open"
msgstr "Άνοιγμα"

#: ../../src/ed_menu.py:563
msgid "Open &Recent"
msgstr "Άνοιγμα &Προσφάτου"

#: ../../plugins/PyShell/PyShell/__init__.py:67
msgid "Open A Python Shell"
msgstr "Άνοιγμα Κελύφους Python"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:93
msgid "Open Code Browser Sidepanel"
msgstr "Άνοιγμα Πλευρικού Πλαισίου Περιηγητή Κώδικα"

#: ../../src/ed_pages.py:988
msgid "Open Directory?"
msgstr "Άνοιγμα Καταλόγου;"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:721
msgid "Open Documents"
msgstr "Άνοιγμα Εγγράφων"

#: ../../src/ed_pages.py:212
msgid "Open File"
msgstr "Άνοιγμα Αρχείου"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:230
msgid "Open File Browser Sidepanel"
msgstr "Άνοιγμα Πλευρικού Πλαισίου Περιηγητή Αρχείων"

#: ../../src/prefdlg.py:522
msgid "Open files in new windows by default"
msgstr "Άνοιγμα αρχείων σε νέα παράθυρα ως προεπιλογή"

#: ../../src/ed_menu.py:684
msgid "Open the Quick Find Bar"
msgstr "Άνοιγμα Μπάρας Γρήγορης Αναζήτησης"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:411
msgid "Open with "
msgstr "Άνοιγμα με "

#: ../../src/ed_pages.py:1008
#, python-format
msgid "Opened file: %s"
msgstr "Ανοιχτό αρχείο: %s"

#: ../../src/ed_main.py:1506
#, python-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Γίνεται άνοιγμα του %s"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:132
msgid "Output"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:630
msgid "P&aste After"
msgstr "Ε&πικόλληση Μετά"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:54
msgid "Packages"
msgstr "Πακέτα"

#: ../../src/ed_menu.py:603
msgid "Page Set&up"
msgstr "&Ρύθμιση σελίδας"

#: ../../src/ed_menu.py:735
msgid "Pane Navigator"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1407
msgid "Password"
msgstr "Κωδικός Πρόσβασης"

#: ../../src/ed_editv.py:458 ../../src/ed_toolbar.py:90
msgid "Paste"
msgstr "Επικόλληση"

#: ../../src/ed_menu.py:629 ../../src/ed_toolbar.py:91
msgid "Paste Text from Clipboard to File"
msgstr "Επικόλληση Κειμένου απο το Πρόχειρο στο Αρχείο"

#: ../../src/ed_menu.py:631
msgid "Paste Text from Clipboard to File after the cursor"
msgstr "Επικόλληση Κειμένου απο το Πρόχειρο στο Αρχείο μετά τον κέρσορα"

#: ../../src/prefdlg.py:586 ../../src/prefdlg.py:587
msgid "Path to libenchant"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:106
msgid "Pathmarks"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/infodlg.py:197
msgid "Permissions"
msgstr "Δικαιώματα"

#: ../../src/perspective.py:276
msgid "Perspective Name"
msgstr ""

#: ../../src/perspective.py:293
msgid "Perspective to Delete"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:123
msgid "Perspectives"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:427
msgid "Plain Text"
msgstr "Κείμενο Απλό"

#: ../../src/ed_main.py:1573
msgid "Platform Info"
msgstr "Πληροφορίες πλατφόρμας"

#: ../../src/Editra.py:938
msgid "Please check the preferences dialog to check your preferences"
msgstr "Παρακαλώ ελέγξτε τον διάλογο προτιμήσεων για να ελέγξετε τις προτιμήσεις"

#: ../../src/Editra.py:1147
msgid "Please check the preferences dialog to verify your preferences"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:1086 ../../src/ed_menu.py:859
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Διαχείριση Προσθέτων"

#: ../../src/prefdlg.py:1392
msgid "Port Number"
msgstr "Αριθμός Πόρτας"

#: ../../src/ed_menu.py:692
msgid "Pr&eferences"
msgstr "Πρ&οτιμήσεις"

#: ../../src/prefdlg.py:497
msgid "Prefered Encoding"
msgstr "Προτιμώμενη Κωδικοποίηση"

#: ../../src/prefdlg.py:108
msgid "Preferences - Editra"
msgstr "Προτιμήσεις - Editra"

#: ../../src/style_editor.py:850
#, fuzzy
msgid "Preview File"
msgstr "Προεπισκόπηση"

#: ../../src/ed_menu.py:606
msgid "Preview Printout"
msgstr "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:303
msgid "Previous"
msgstr "Προηγούμενο"

#: ../../src/ed_menu.py:752
msgid "Previous Bookmark"
msgstr "Προηγούμενος Σελιδοδείκτης"

#: ../../src/ed_menu.py:747
msgid "Previous Position"
msgstr "Προηγούμενη Θέση"

#: ../../src/prefdlg.py:819
msgid "Primary Font"
msgstr "Βασική Γραμματοσειρά"

#: ../../src/ed_toolbar.py:80
msgid "Print"
msgstr "Εκτύπωση"

#: ../../src/ed_menu.py:607 ../../src/ed_toolbar.py:81
msgid "Print Current File"
msgstr "Εκτύπωση τρέχοντος αρχείου"

#: ../../src/ed_print.py:121
msgid "Print Error"
msgstr "Λάθος Εκτύπωσης"

#: ../../src/ed_menu.py:605
msgid "Print Pre&view"
msgstr "Εκτύπωση Προ&επικόπισης"

#: ../../src/ed_print.py:113
msgid "Print Preview"
msgstr "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης"

#: ../../src/ed_print.py:139
msgid "Printer Error"
msgstr "Σφάλμα Εκτυπωτή"

#: ../../src/prefdlg.py:390
msgid "Printer Mode"
msgstr "Κατάσταση Εκυπωτή"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:55
msgid "Procedure Definitions"
msgstr "Διαδικασία Ορισμοί"

#: ../../src/ed_main.py:721 ../../src/ed_main.py:742 ../../src/ed_menu.py:590
msgid "Profile"
msgstr "Προφίλ"

#: ../../src/ed_main.py:726
#, python-format
msgid "Profile Saved as: %s"
msgstr "Το προφίλ αποθηκεύτηκε ως: %s"

#: ../../src/Editra.py:940 ../../src/Editra.py:1149
msgid "Profile Updated"
msgstr "Ενημέρωση Προφίλ"

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:156
msgid "Program Executable Command"
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:55
msgid "Programs"
msgstr "Προγράμματα"

#: ../../src/ed_menu.py:884
msgid "Project Homepage..."
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:55
msgid "Protocols"
msgstr "Πρωτόκολλα"

#: ../../src/prefdlg.py:1378
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Ρυθμίσεις Διαμεσολαβητή"

#: ../../src/prefdlg.py:1388
msgid "Proxy URL"
msgstr "Διακομιστής διαμεσολάβησης URL (proxy)"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:58
msgid "Public Functions"
msgstr "Δημόσιες Συναρτήσεις"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:59
msgid "Public Subroutines"
msgstr "Δημόσιες Υπορουτίνες"

#: ../../src/ed_shelf.py:99
msgid "Put an item on the Shelf"
msgstr ""

#: ../../src/updater.py:690
#, python-format
msgid "Rate: %.2f Kb/s"
msgstr "Αξιοόγηση: %.2f Kb/s"

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:100
msgid "Re-run the last run program"
msgstr "Επανεκτέλεση του τελευταίου προγράμματος"

#: ../../src/ed_stc.py:1904
msgid "Read Only"
msgstr "Μόνο προς Ανάγνωση"

#: ../../src/ed_search.py:848
msgid "Recent Searches"
msgstr "Πρόσφατες Αναζητήσεις"

#: ../../src/ed_menu.py:564
msgid "Recently Opened Files"
msgstr "Πρόσφατα Ανοιγμένα Αρχεία"

#: ../../src/ed_stc.py:1509
msgid "Recording Finished"
msgstr "Η Εγγραφή Τελείωσε"

#: ../../src/ed_stc.py:1496
msgid "Recording Macro"
msgstr "Εγγραφή Μακροεντολής"

#: ../../src/ed_editv.py:454 ../../src/ed_menu.py:622
#: ../../src/ed_toolbar.py:84
msgid "Redo"
msgstr "Επανεκτέλεση"

#: ../../src/ed_menu.py:622 ../../src/ed_toolbar.py:84
msgid "Redo Last Undo"
msgstr "Επανεκτέλεση Τελευταίας Αναίρεσης"

#: ../../src/ed_search.py:391
msgid "Regex Compile Error"
msgstr "Regex Σφάλμα Μεταγλώτισης"

#: ../../src/ed_cmdbar.py:326
msgid "Regular Expression"
msgstr "Κανονική Εκφραση"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:824
msgid "Regular expression"
msgstr "Κανονική εκφραση"

#: ../../src/ed_editv.py:572
msgid "Reload File?"
msgstr "Επαναφόρτωση Αρχείου;"

#: ../../src/ed_menu.py:581
msgid "Reload the file with a specified encoding"
msgstr "Επαναφόρτωση αρχείου με συγκεκριμένη κωδικοποίηση"

#: ../../src/ed_main.py:1227
msgid "Reload with Encoding"
msgstr "Επαναφόρτωση με Κωδικοποίηση"

#: ../../src/ed_menu.py:580
msgid "Reload with Encoding..."
msgstr "Επαναφόρτωση με Κωδικοποίηση..."

#: ../../src/prefdlg.py:525
msgid "Remember File Position"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1207
msgid "Remember Window Position on Exit"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1204
msgid "Remember Window Size on Exit"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:198
#, fuzzy
msgid "Remove"
msgstr "<< Αφαίρεση"

#: ../../src/ed_menu.py:669
msgid "Remove All Bookmarks"
msgstr "Αφαίρεση Όλων των Σελιδόδεικτών"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:100
msgid "Remove Saved Path"
msgstr "Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής"

#: ../../src/style_editor.py:209
#, fuzzy
msgid "Remove Style"
msgstr "Αποθήκευση στυλ"

#: ../../src/ed_menu.py:670
msgid "Remove all bookmarks from the current document"
msgstr "Αφαίρεση όλων των σελιδοδεικτών απο το παρών έγγραφο"

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:206
msgid "Remove selection from list"
msgstr "Αφαίρεση επιλογής απο τη λίστα"

#: ../../src/ed_menu.py:801
msgid "Remove trailing whitespace"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:420
msgid "Rename"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:643 ../../src/eclib/finddlg.py:852
msgid "Replace"
msgstr "Αντικατάσταση"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:855
msgid "Replace All"
msgstr "Αντικατάσταση Όλων"

#: ../../src/ed_search.py:590 ../../src/ed_search.py:753
msgid "Replace Error"
msgstr "Αντικατάσταση Λάθους"

#: ../../src/eclib/finddlg.py:786
msgid "Replace with"
msgstr "Αντικατάσταση με το"

#: ../../src/eclib/errdlg.py:315
msgid "Report Error"
msgstr "Αναφορά Λάθους"

#: ../../src/ed_editv.py:552
msgid "Resave File?"
msgstr "Αποθήκευση του αρχείου ξανά;"

#: ../../src/ed_main.py:1437
msgid "Restore Editor"
msgstr "Επαναφορά Συντάκτη"

#: ../../src/plugdlg.py:671
msgid "Retrieving Plugin List"
msgstr "Ανάκτηση Λίστας Προσθέτων"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:412
msgid "Reveal in "
msgstr "Αποκάλυψη σε "

#: ../../src/ed_menu.py:579
msgid "Revert file to last save point"
msgstr "Επαναφορά αρχείου στη τελευταία αποθήκευση"

#: ../../src/prefdlg.py:1108 ../../src/prefdlg.py:1772
msgid "Revert to Default"
msgstr "Επαναφορά στην Προεπιλογή"

#: ../../src/ed_menu.py:578
msgid "Revert to Saved"
msgstr "Επαναφορά στο ποθηκευμένο"

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:93
#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:179
#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:543
msgid "Run"
msgstr "Εκτέλεση"

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:98
msgid "Run last executed"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:74
msgid "Run script from current buffer"
msgstr "Εκτέλεση script απο το παρών buffer"

#: ../../plugins/Launch/launch/__init__.py:95
msgid "Run the file associated with the current buffer in Launch"
msgstr ""

#: ../../src/ed_session.py:181 ../../src/ed_toolbar.py:79
#: ../../src/style_editor.py:88
msgid "Save"
msgstr "Αποθήκευση"

#: ../../src/ed_editv.py:268
#, python-format
msgid "Save \"%s\""
msgstr "Αποθήκευση \"%s\""

#: ../../src/ed_menu.py:574
msgid "Save &As"
msgstr "&Αποθήκευση ως"

#: ../../src/ed_menu.py:575
msgid "Save All"
msgstr "Αποθήκευση όλων"

#: ../../src/ed_menu.py:574 ../../src/ed_session.py:183
#: ../../src/eclib/filemgrdlg.py:121
msgid "Save As"
msgstr "Αποθήκευση ως"

#: ../../src/ed_editv.py:608
msgid "Save Changes?"
msgstr "Αποθήκευση αλλαγών;"

#: ../../src/ed_menu.py:573 ../../src/ed_toolbar.py:79
msgid "Save Current File"
msgstr "Αποθήκευση τρέχοντος αρχείου"

#: ../../src/ed_menu.py:587
msgid "Save Current Settings to a New Profile"
msgstr "Αποθήκευση τρεχουσών ρυθμίσεων σε Νέο Προφίλ"

#: ../../src/perspective.py:82
msgid "Save Current View"
msgstr "Αποθήκευση τρέχουσας προβολής"

#: ../../src/ed_mdlg.py:106
msgid "Save Error"
msgstr "Αποθήκευση λάθους"

#: ../../src/perspective.py:277
msgid "Save Perspective"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:586
msgid "Save Profile"
msgstr "Αποθήκευση προφίλ"

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:97
msgid "Save Selected Paths"
msgstr "Αποθήκευση επιλεγμένων διαδρομών"

#: ../../src/ed_main.py:775 ../../src/ed_menu.py:595
msgid "Save Session"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:147 ../../src/style_editor.py:406
msgid "Save Styles"
msgstr "Αποθήκευση στυλ"

#: ../../src/ed_menu.py:576
msgid "Save all open pages"
msgstr "Αποθήκευση όλων των ανοικτών σελίδων"

#: ../../src/ed_menu.py:596
msgid "Save the current session."
msgstr ""

#: ../../src/perspective.py:83
msgid "Save the current window layout"
msgstr "Αποθήκευση τρέχουσας διαρρύθμισης παραθύρου"

#: ../../src/ed_main.py:703
#, python-format
msgid "Saved File As: %s"
msgstr "Το αρχείο αποθηκεύτηκε ως: %s"

#: ../../src/ed_main.py:629
#, python-format
msgid "Saved File: %s"
msgstr "Αποθηκευμένο αρχείο: %s"

#: ../../src/ed_search.py:1346
#, python-format
msgid "Search Complete: %d matching lines where found."
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:825
msgid "Search Recursively"
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:1320
msgid "Search Started"
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:1339
msgid "Search complete"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:690
msgid "Search for the currently selected phrase"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:417
msgid "Search in directory"
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:449
msgid "Search wrapped to bottom"
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:444
msgid "Search wrapped to top"
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:1430
#, python-format
msgid "Searching in: %s"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:822
msgid "Secondary Font"
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:56
msgid "Sections"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:635
msgid "Select &All"
msgstr ""

#: ../../src/ed_editv.py:463
msgid "Select All"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:636
msgid "Select All Text in Document"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:1226
msgid "Select an encoding to reload the file with"
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:497
msgid "Select plugins to download"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:720
msgid "Selected Text"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:893
msgid "Send bug reports and suggestions"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:367
msgid "Session Load Error"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:857
#, fuzzy
msgid "Session Manager"
msgstr "Διαχείριση Προσθέτων"

#: ../../src/ed_main.py:775
msgid "Session Name"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:784
#, python-format
msgid "Session Saved as: %s"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:372
msgid "Session file is empty."
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:806
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Session to Load:\n"
"Current Session: '%s'"
msgstr "Φορτωμένη Συνεδρία: %s"

#: ../../src/ed_session.py:202
#, fuzzy
msgid "Session:"
msgstr "Φόρτωση Συνεδρίας"

#: ../../src/ed_menu.py:599
msgid "Sessions"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/ecpickers.py:80
msgid "Set Font"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:853
msgid "Set the preview file type"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:796
msgid "Sets a secondary font used for special regions when syntax highlighting is in use"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:791
msgid "Sets the main/default font of the document"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:150
msgid "Settings"
msgstr "Ρυθμίσεις"

#: ../../src/ed_shelf.py:78 ../../src/ed_shelf.py:98
msgid "Shelf"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:677
msgid "Show Calltip"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:718 ../../src/ed_menu.py:719 ../../src/prefdlg.py:772
msgid "Show EOL Markers"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:716
msgid "Show Edge Guide"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:215
msgid "Show Hidden Files"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1188
msgid "Show Icons on Tabs"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:715
msgid "Show Indentation Guides"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:721
msgid "Show Line Number Margin"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:720 ../../src/prefdlg.py:774
msgid "Show Line Numbers"
msgstr ""

#: ../../src/ed_shelf.py:484
msgid "Show Shelf"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:404
msgid "Show Splash Screen"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:756 ../../src/prefdlg.py:1209
msgid "Show Status Bar"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:758 ../../src/prefdlg.py:1211
msgid "Show Toolbar"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:722 ../../src/prefdlg.py:776
msgid "Show Whitespace"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:723
msgid "Show Whitespace Markers"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:678
msgid "Show a calltip for the current word."
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:676
msgid "Show autocompletion hints."
msgstr ""

#: ../../src/ed_log.py:134
msgid "Show output from"
msgstr ""

#: ../../src/ed_shelf.py:486
msgid "Show the Shelf"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:717
msgid "Show the edge column guide"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:858
msgid "Show the session manager bar"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:800 ../../src/eclib/infodlg.py:189
msgid "Size"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:392
msgid "Some files in saved session could not be found on disk:\n"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:141
msgid "Some styles have been changed would you like to save before exiting?"
msgstr "Ορισμένα στυλ έχουν αλλάξει. Θέλετε να τα αποθηκεύσετε προτού κλείσετε;"

#: ../../src/ed_search.py:660
msgid "Sorry will be ready for future version"
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbconfig.py:40
#, fuzzy
msgid "Sorting"
msgstr "Ρυθμίσεις"

#: ../../src/ed_menu.py:796
msgid "Spaces to Tabs"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:558
msgid "Spell Checking"
msgstr ""

#: ../../src/ed_editv.py:509
msgid "Spelling"
msgstr ""

#: ../../src/ed_toolbar.py:77
msgid "Start a New File"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:557
msgid "Start a new file in a new tab"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:559
msgid "Start a new file in a new window"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:962
msgid "Start in Normal Mode"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:302
msgid "Startup"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:426
msgid "Startup Settings"
msgstr "Ρυθμίσεις έναρξης"

#: ../../src/prefdlg.py:1516 ../../src/updater.py:291
msgid "Status Unknown"
msgstr "Άγνωστη κατάσταση"

#: ../../src/ed_menu.py:861 ../../src/style_editor.py:70
msgid "Style Editor"
msgstr "Επεξεργαστής στυλ"

#: ../../src/style_editor.py:721
#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:56
msgid "Style Tags"
msgstr "Ετικέτες στυλ"

#: ../../src/style_editor.py:202
msgid "Style Theme"
msgstr "Θέμα του στυλ"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:57
msgid "Subroutine Declarations"
msgstr "Δηλώσεις υπορουτινών"

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:56
msgid "Subroutines"
msgstr "Υπορουτίνες"

#: ../../src/plugdlg.py:827
msgid "Successfully Installed Plugins"
msgstr "Επιτυχής εγκατάσταση προσθέτων"

#: ../../src/ed_menu.py:526 ../../src/syntax/syntax.py:315
#, python-format
msgid "Switch Lexer to %s"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:838 ../../src/prefdlg.py:684 ../../src/prefdlg.py:1081
msgid "Syntax Highlighting"
msgstr "Τονισμός σύνταξης"

#: ../../src/plugdlg.py:765
msgid "System Directory"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:731
msgid "Tab Width"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:798
msgid "Tabs to Spaces"
msgstr ""

#: ../../plugins/codebrowser/codebrowser/cbrowser.py:57
msgid "Task Definitions"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:385
msgid "Text Colors"
msgstr "Χρώματα κειμένου"

#: ../../src/util.py:365
msgid "Text Document"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:161
#, python-format
msgid ""
"The correct encoding of '%s' could not be determined.\n"
"\n"
"Choose an encoding and select Ok to open the file with the chosen encoding.\n"
"Click Cancel to abort opening the file"
msgstr ""

#: ../../src/ed_editv.py:605
#, python-format
msgid ""
"The file: \"%s\" has been modified since the last save point.\n"
"\n"
"Would you like to save the changes?"
msgstr ""
"Το αρχείο: \"%s\" τροποποιήθηκε μετά την τελευταία αποθήκευση του.\n"
"\n"
"Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές;"

#: ../../src/style_editor.py:144
#, fuzzy, python-format
msgid "The new style sheet '%s' has not been saved would you like to save before exiting?"
msgstr "Ορισμένα στυλ έχουν αλλάξει. Θέλετε να τα αποθηκεύσετε προτού κλείσετε;"

#: ../../src/style_editor.py:401
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"The new style theme '%s' has not been saved.\n"
"\n"
"Would you like to save it before changing themes?"
msgstr "Ορισμένα στυλ έχουν αλλάξει. Θέλετε να τα αποθηκεύσετε προτού κλείσετε;"

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:680
msgid "The requested command could not be executed."
msgstr ""

#: ../../src/ed_search.py:349
#, python-format
msgid "The search term '%(term)s' was found %(count)d times."
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:369
#, python-format
msgid "The style %s already exists. Please choose a different name."
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:975
#, python-format
msgid "There are no files that Editra can open in %s"
msgstr ""

#: ../../src/ed_print.py:137
msgid ""
"There was an error when printing.\n"
"Check that your printer is properly connected."
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:407
msgid "This plugin requires a newer version of Editra."
msgstr "Αυτό το πρόσθετο απαιτεί μια νεότερη έκδοση του Editra."

#: ../../src/plugdlg.py:1064
msgid "This plugin will be uninstalled on next program launch."
msgstr "Αυτό το πρόσθετο θ'απεγκατασταθεί στην επόμενη εκκίνηση του προγράμματος."

#: ../../src/ed_editv.py:461
msgid "To Lowercase"
msgstr "Σε Πεζά"

#: ../../src/ed_editv.py:460
msgid "To Uppercase"
msgstr "Σε Κεφαλαία"

#: ../../src/plugdlg.py:750
msgid ""
"To add a new item drag and drop the plugin file into the list.\n"
"\n"
"To remove an item select it and hit Delete or Backspace."
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:90
#, python-format
msgid "To open multiple files at once %s+Click to select the desired files/folders then hit Enter to open them all at once"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:832
msgid "Toggle Auto-Indentation functionality"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:667
msgid "Toggle Bookmark"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:837
msgid "Toggle Code Folding"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:773
msgid "Toggle Comment"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:738
msgid "Toggle Editor Maximization"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:725
msgid "Toggle Editor View Options"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:729 ../../src/ed_menu.py:730
msgid "Toggle all folds"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:668
msgid "Toggle bookmark of the current line"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:774
msgid "Toggle comment on the selected line(s)"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:728
msgid "Toggle current fold"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:727
msgid "Toggle fold"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1182
msgid "Toolbar Icon Size"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:208
msgid "Transient XML Handler"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:889
msgid "Translate Editra..."
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1235
msgid "Transparency"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:657
msgid "Transpose Line"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:658
msgid "Transpose the current line with the previous one"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:800
msgid "Trim Trailing Whitespace"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:780
msgid "Turn off for better performance"
msgstr ""

#: ../../src/util.py:188
msgid "Unable to accept dropped file or text"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/filemgrdlg.py:174
#, python-format
msgid "Unable to delete %s"
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:502
msgid "Unable to retrieve plugin list"
msgstr ""

#: ../../src/ed_editv.py:453 ../../src/ed_toolbar.py:83
msgid "Undo"
msgstr "Αναίρεση"

#: ../../src/ed_menu.py:621 ../../src/ed_toolbar.py:83
msgid "Undo Last Action"
msgstr "Αναίρεση Τελευταίας Ενέργειας"

#: ../../src/ed_menu.py:779
msgid "Unindent Lines"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:780
msgid "Unindent the selected lines"
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:948
msgid "Uninstall"
msgstr "Απεγκατάσταση"

#: ../../src/plugdlg.py:1060
msgid "Uninstall Plugin"
msgstr ""

#: ../../src/ed_glob.py:395 ../../src/ed_mdlg.py:137 ../../src/ed_menu.py:810
#: ../../src/ed_menu.py:812 ../../src/prefdlg.py:760
msgid "Unix (\\n)"
msgstr ""
"Unix(\n"
")"

#: ../../src/plugdlg.py:364 ../../src/plugdlg.py:372 ../../src/plugdlg.py:418
#: ../../src/plugdlg.py:422 ../../src/plugin.py:722 ../../src/util.py:371
#: ../../src/eclib/infodlg.py:298
msgid "Unknown"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:593
msgid "Untitled_File"
msgstr ""

#: ../../plugins/filebrowser/filebrowser/browser.py:591
msgid "Untitled_Folder"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:812
msgid "Up"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1345
msgid "Update"
msgstr ""

#: ../../src/Editra.py:629
msgid "Update Available"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:782
msgid "Uppercase"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:830
msgid "Use Auto Completion when available"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1383
msgid "Use Proxy"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:787
msgid "Use Soft Tabs"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:750
msgid "Use Tabs Instead of Spaces"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:512
msgid "Used to set a custom backup path. If not specified the backup will be put in the same directory as the file."
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:761
msgid "User Directory"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:1400
msgid "Username"
msgstr ""

#: ../../src/ed_log.py:81
msgid "View Editra's console log"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:751
msgid "View Line of Next Bookmark"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:753
msgid "View Line of Previous Bookmark"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:811
msgid "View Options"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:782
msgid "View Virtual Space After Last Line"
msgstr ""

#: ../../src/ed_bookmark.py:80
#, fuzzy
msgid "View all bookmarks"
msgstr "Αφαίρεση Όλων των Σελιδόδεικτών"

#: ../../src/ed_menu.py:736
msgid "View pane selection list"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:885
#, python-format
msgid "Visit the project homepage %s"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:925
msgid "Visual Helpers"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:538
msgid "Warn when mixed eol characters are detected"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:448
msgid "Warning Text"
msgstr ""

#: ../../src/prefdlg.py:953
msgid "Warning suggestions will include context insensitive results"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/infodlg.py:191
msgid "Where"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:719
msgid "Where to Save Profile?"
msgstr "Που να αποθηκευτεί το προφίλ;"

#: ../../src/ed_menu.py:802
msgid "Whitespace"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:803
msgid "Whitespace formating commands"
msgstr ""

#: ../../src/ed_cmdbar.py:322
msgid "Whole Word"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:823
msgid "Whole word"
msgstr ""

#: ../../src/eclib/finddlg.py:831
#, fuzzy
msgid "Wildcard shell patterns for matching files (*.txt *.html)."
msgstr "Δώστε το wildcard πρότυπα κελύφους για το ταίριασμα με αρχεία (*.txt)."

#: ../../src/ed_glob.py:396 ../../src/ed_mdlg.py:138 ../../src/ed_menu.py:813
#: ../../src/ed_menu.py:815 ../../src/prefdlg.py:761
msgid "Windows (\\r\\n)"
msgstr "Windows (\\r\\n)"

#: ../../src/ed_menu.py:675
#, fuzzy
msgid "Word Completion"
msgstr "Αυτόματη Συμπλήρωση"

#: ../../src/ed_menu.py:790 ../../src/prefdlg.py:778
msgid "Word Wrap"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:396
#, python-format
msgid ""
"Would you like to save the changes to '%s' before changing themes?\n"
"\n"
"Selecting No will result in all changes being lost."
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:791
msgid "Wrap Text Horizontally"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/cfgdlg.py:399
msgid "Wrap lines in output buffer"
msgstr ""

#: ../../src/ed_main.py:1571
#, python-format
msgid "Written in 100%% Python."
msgstr ""

#: ../../src/plugdlg.py:195
msgid "You must restart Editra before your changes will take full affect."
msgstr ""

#: ../../src/Editra.py:936 ../../src/Editra.py:1145
msgid "Your profile has been updated to the latest version"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:707 ../../src/ed_menu.py:708
msgid "Zoom Default"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:706
msgid "Zoom In"
msgstr ""

#: ../../src/ed_menu.py:705
msgid "Zoom Out"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:169
msgid "args"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:767
msgid "bold"
msgstr ""

#: ../../src/ed_cmdbar.py:911
msgid "cwd: "
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:768
msgid "eol"
msgstr ""

#: ../../plugins/Launch/launch/launch.py:153
msgid "exec"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:769
msgid "italic"
msgstr ""

#: ../../src/style_editor.py:770
msgid "underline"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:234
msgid "untitled"
msgstr ""

#: ../../src/ed_pages.py:232
#, python-format
msgid "untitled %d"
msgstr ""

#~ msgid "Base new theme on existing one"
#~ msgstr "Δημιουργία νέου θέματος με βάση υπάρχον θέμα"

#~ msgid "Error Saving Session File"
#~ msgstr "Λάθος κατα την Αποθήκευση του Αρχείου Συνεδρίας"

#~ msgid "Export"
#~ msgstr "Εξαγωγή"

#~ msgid "Invalid File"
#~ msgstr "Μη Έγκυρο Αρχείο"

#~ msgid "Invalid file"
#~ msgstr "Μη Έγκυρο Αρχείο"

#~ msgid "Load a Session file"
#~ msgstr "Φόρτωση Αρχείου Συνεδρίας"

#~ msgid "Macro Manager"
#~ msgstr "Διαχειριστής Μακροεντολών"

#~ msgid "Page: %d"
#~ msgstr "Σελίδα: %d"

#~ msgid "Start a blank new style"
#~ msgstr "Αρχίστε ένα νέο, κενό στυλ"

#~ msgid "Syntax Files"
#~ msgstr "Αρχεία σύνταξης"