Clone wiki

pendrive-frenzy-2 / Home

English

Introduction

One day at work there emerged a need for copying the same set of files to about 100 USB sticks. Manual labor seemed boring, so a tool has been created. This tool copied the data to all USB drives it noticed. The first version used udev running shell scripts. This version works with user's rights and has a GUI.

Features

  • PyGTK GUI,
  • mounting partitions through UDisks (via DBus),
  • copying data using rsync,
  • separate thread for GUI.

screenshot

A movie presenting the tool.

Polski

Wstęp

Pewnego dnia w pracy pojawiła się potrzeba skopiowania takiego samego zestawu plików na ok. setkę pendrive'ów. Ponieważ ręczna produkcja wydawała się nudna, powstało narzędzie, które samo kopiuje pliki na wszystkie pendrive'y, które zauważy w portach komputera. Pierwsza wersja opierała się o skrypty uruchamiane przez udev. Ta wersja to aplikacja działająca na prawach użytkownika i z interfejsem graficznym.

Cechy aplikacji

  • interfejs w PyGTK,
  • montowanie partycji przez UDisks (przez DBus),
  • kopiowanie zawartości przy pomocy rsync,
  • interfejs graficzny wydzielony w osobnym wątku.

screenshot

Film prezentujący narzędzie.

Updated