Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
wcz
interaction between objective-c and java implemented
wcz
doc mmap update
wcz
testing communication with Freeplane: semapore, receive loop
wcz
testing eventData
wcz
testing Apple Events communication
wcz
moving sources to folder
wcz
moving sources to folder
wcz
doc.mm update
wcz
added option Save preview in Preferences
wcz
porządki w zwalnianiu pamięci
wcz
porządki w kodzie
wcz
uporządkowane źródła, poprawiona obsługa błędów
wcz
źródła javowskie do wersji 1.1 oraz aktualizacja dokumentacji
wcz
źródła javowskie do wersji 1.0 oraz aktualizacja dokumentacji
wcz
aktualizacja
wcz
porządki
wcz
porządki w kodzie
wcz
generowanie podglądu w oknie Quick Look
wcz
generowanie podglądu w ikonach
wcz
porządki: .hgignore .backup
wcz
pliki danych (w tym .mmapa.png)
wcz
pliki projektu
wcz
rozpocząłem prace nad parserem XML
wcz
dodałem style css z projektu QuickLookCSV
wcz
przymiarka do generowania htmla
wcz
projekt znów się kompiluje
wcz
porządki w nazewnictwie
wcz
zmiana nazwy projektu, porządki w nazwach plików, kopiowanie builda do Library/QuickLook
wcz
założyłem projekt quick look