1. xemacs
 2. calc

Source

calc / calc-rewr.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
;; Calculator for GNU Emacs, part II [calc-rewr.el]
;; Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993 Free Software Foundation, Inc.
;; Written by Dave Gillespie, daveg@synaptics.com.

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY. No author or distributor
;; accepts responsibility to anyone for the consequences of using it
;; or for whether it serves any particular purpose or works at all,
;; unless he says so in writing. Refer to the GNU Emacs General Public
;; License for full details.

;; Everyone is granted permission to copy, modify and redistribute
;; GNU Emacs, but only under the conditions described in the
;; GNU Emacs General Public License.  A copy of this license is
;; supposed to have been given to you along with GNU Emacs so you
;; can know your rights and responsibilities. It should be in a
;; file named COPYING. Among other things, the copyright notice
;; and this notice must be preserved on all copies.;; This file is autoloaded from calc-ext.el.
(require 'calc-ext)

(require 'calc-macs)

(defun calc-Need-calc-rewr () nil)


(defun calc-rewrite-selection (rules-str &optional many prefix)
 (interactive "sRewrite rule(s): \np")
 (calc-slow-wrapper
  (calc-preserve-point)
  (let* ((num (max 1 (calc-locate-cursor-element (point))))
	 (reselect t)
	 (pop-rules nil)
	 (entry (calc-top num 'entry))
	 (expr (car entry))
	 (sel (calc-auto-selection entry))
	 (math-rewrite-selections t)
	 (math-rewrite-default-iters 1))
   (if (or (null rules-str) (equal rules-str "") (equal rules-str "$"))
	 (if (= num 1)
	   (error "Can't use same stack entry for formula and rules.")
	  (setq rules (calc-top-n 1 t)
		 pop-rules t))
    (setq rules (if (stringp rules-str)
		    (math-read-exprs rules-str) rules-str))
    (if (eq (car-safe rules) 'error)
	  (error "Bad format in expression: %s" (nth 1 rules)))
    (if (= (length rules) 1)
	  (setq rules (car rules))
	 (setq rules (cons 'vec rules)))
    (or (memq (car-safe rules) '(vec var calcFunc-assign
					calcFunc-condition))
	  (let ((rhs (math-read-expr
		    (read-string (concat "Rewrite from:  " rules-str
					  " to: ")))))
	   (if (eq (car-safe rhs) 'error)
		 (error "Bad format in expression: %s" (nth 1 rhs)))
	   (setq rules (list 'calcFunc-assign rules rhs))))
    (or (eq (car-safe rules) 'var)
	  (calc-record rules "rule")))
   (if (eq many 0)
	 (setq many '(var inf var-inf))
    (if many (setq many (prefix-numeric-value many))))
   (if sel
	 (setq expr (calc-replace-sub-formula (car entry)
					   sel
					   (list 'calcFunc-select sel)))
    (setq expr (car entry)
	   reselect nil
	   math-rewrite-selections nil))
   (setq expr (calc-encase-atoms
		 (calc-normalize
		 (math-rewrite
		  (calc-normalize expr)
		  rules many)))
	  sel nil
	  expr (calc-locate-select-marker expr))
   (or (consp sel) (setq sel nil))
   (if pop-rules (calc-pop-stack 1))
   (calc-pop-push-record-list 1 (or prefix "rwrt") (list expr)
				(- num (if pop-rules 1 0))
				(list (and reselect sel))))
  (calc-handle-whys))
)

(defun calc-locate-select-marker (expr)  ; changes "sel"
 (if (Math-primp expr)
   expr
  (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-select)
	   (= (length expr) 2))
	(progn
	 (setq sel (if sel t (nth 1 expr)))
	 (nth 1 expr))
   (cons (car expr)
	  (mapcar 'calc-locate-select-marker (cdr expr)))))
)(defun calc-rewrite (rules-str many)
 (interactive "sRewrite rule(s): \nP")
 (calc-slow-wrapper
  (let (n rules expr)
   (if (or (null rules-str) (equal rules-str "") (equal rules-str "$"))
	 (setq expr (calc-top-n 2)
	    rules (calc-top-n 1 t)
	    n 2)
    (setq rules (if (stringp rules-str)
		    (math-read-exprs rules-str) rules-str))
    (if (eq (car-safe rules) 'error)
	  (error "Bad format in expression: %s" (nth 1 rules)))
    (if (= (length rules) 1)
	  (setq rules (car rules))
	 (setq rules (cons 'vec rules)))
    (or (memq (car-safe rules) '(vec var calcFunc-assign
					calcFunc-condition))
	  (let ((rhs (math-read-expr
		    (read-string (concat "Rewrite from:  " rules-str
					  " to: ")))))
	   (if (eq (car-safe rhs) 'error)
		 (error "Bad format in expression: %s" (nth 1 rhs)))
	   (setq rules (list 'calcFunc-assign rules rhs))))
    (or (eq (car-safe rules) 'var)
	  (calc-record rules "rule"))
    (setq expr (calc-top-n 1)
	   n 1))
   (if (eq many 0)
	 (setq many '(var inf var-inf))
    (if many (setq many (prefix-numeric-value many))))
   (setq expr (calc-normalize (math-rewrite expr rules many)))
   (let (sel)
    (setq expr (calc-locate-select-marker expr)))
   (calc-pop-push-record-list n "rwrt" (list expr)))
  (calc-handle-whys))
)

(defun calc-match (pat)
 (interactive "sPattern: \n")
 (calc-slow-wrapper
  (let (n expr)
   (if (or (null pat) (equal pat "") (equal pat "$"))
	 (setq expr (calc-top-n 2)
	    pat (calc-top-n 1)
	    n 2)
    (if (interactive-p) (setq calc-previous-alg-entry pat))
    (setq pat (if (stringp pat) (math-read-expr pat) pat))
    (if (eq (car-safe pat) 'error)
	  (error "Bad format in expression: %s" (nth 1 pat)))
    (if (not (eq (car-safe pat) 'var))
	  (calc-record pat "pat"))
    (setq expr (calc-top-n 1)
	   n 1))
   (or (math-vectorp expr) (error "Argument must be a vector"))
   (if (calc-is-inverse)
	 (calc-enter-result n "mtcn" (math-match-patterns pat expr t))
    (calc-enter-result n "mtch" (math-match-patterns pat expr nil)))))
)(defun math-rewrite (whole-expr rules &optional mmt-many)
 (let ((crules (math-compile-rewrites rules))
	(heads (math-rewrite-heads whole-expr))
	(trace-buffer (get-buffer "*Trace*"))
	(calc-display-just 'center)
	(calc-display-origin 39)
	(calc-line-breaking 78)
	(calc-line-numbering nil)
	(calc-show-selections t)
	(calc-why nil)
	(mmt-func (function
		  (lambda (x)
		   (let ((result (math-apply-rewrites x (cdr crules)
							heads crules)))
		    (if result
			  (progn
			   (if trace-buffer
				 (let ((fmt (math-format-stack-value
					   (list result nil nil))))
				  (save-excursion
				   (set-buffer trace-buffer)
				   (insert "\nrewrite to\n" fmt "\n"))))
			   (setq heads (math-rewrite-heads result heads t))))
		    result)))))
  (if trace-buffer
	(let ((fmt (math-format-stack-value (list whole-expr nil nil))))
	 (save-excursion
	  (set-buffer trace-buffer)
	  (setq truncate-lines t)
	  (goto-char (point-max))
	  (insert "\n\nBegin rewriting\n" fmt "\n"))))
  (or mmt-many (setq mmt-many (or (nth 1 (car crules))
				  math-rewrite-default-iters)))
  (if (equal mmt-many '(var inf var-inf)) (setq mmt-many 1000000))
  (if (equal mmt-many '(neg (var inf var-inf))) (setq mmt-many -1000000))
  (math-rewrite-phase (nth 3 (car crules)))
  (if trace-buffer
	(let ((fmt (math-format-stack-value (list whole-expr nil nil))))
	 (save-excursion
	  (set-buffer trace-buffer)
	  (insert "\nDone rewriting"
		  (if (= mmt-many 0) " (reached iteration limit)" "")
		  ":\n" fmt "\n"))))
  whole-expr)
)
(setq math-rewrite-default-iters 100)

(defun math-rewrite-phase (sched)
 (while (and sched (/= mmt-many 0))
  (if (listp (car sched))
	(while (let ((save-expr whole-expr))
		 (math-rewrite-phase (car sched))
		 (not (equal whole-expr save-expr))))
   (if (symbolp (car sched))
	 (progn
	  (setq whole-expr (math-normalize (list (car sched) whole-expr)))
	  (if trace-buffer
		(let ((fmt (math-format-stack-value
			  (list whole-expr nil nil))))
		 (save-excursion
		  (set-buffer trace-buffer)
		  (insert "\ncall "
			  (substring (symbol-name (car sched)) 9)
			  ":\n" fmt "\n")))))
	(let ((math-rewrite-phase (car sched)))
	 (if trace-buffer
	   (save-excursion
		(set-buffer trace-buffer)
		(insert (format "\n(Phase %d)\n" math-rewrite-phase))))
	 (while (let ((save-expr whole-expr))
		  (setq whole-expr (math-normalize
				   (math-map-tree-rec whole-expr)))
		  (not (equal whole-expr save-expr)))))))
  (setq sched (cdr sched)))
)

(defun calcFunc-rewrite (expr rules &optional many)
 (or (null many) (integerp many)
   (equal many '(var inf var-inf)) (equal many '(neg (var inf var-inf)))
   (math-reject-arg many 'fixnump))
 (condition-case err
   (math-rewrite expr rules (or many 1))
  (error (math-reject-arg rules (nth 1 err))))
)

(defun calcFunc-match (pat vec)
 (or (math-vectorp vec) (math-reject-arg vec 'vectorp))
 (condition-case err
   (math-match-patterns pat vec nil)
  (error (math-reject-arg pat (nth 1 err))))
)

(defun calcFunc-matchnot (pat vec)
 (or (math-vectorp vec) (math-reject-arg vec 'vectorp))
 (condition-case err
   (math-match-patterns pat vec t)
  (error (math-reject-arg pat (nth 1 err))))
)

(defun math-match-patterns (pat vec &optional not-flag)
 (let ((newvec nil)
	(crules (math-compile-patterns pat)))
  (while (setq vec (cdr vec))
   (if (eq (not (math-apply-rewrites (car vec) crules))
	   not-flag)
	 (setq newvec (cons (car vec) newvec))))
  (cons 'vec (nreverse newvec)))
)

(defun calcFunc-matches (expr pat)
 (condition-case err
   (if (math-apply-rewrites expr (math-compile-patterns pat))
	 1
	0)
  (error (math-reject-arg pat (nth 1 err))))
)

(defun calcFunc-vmatches (expr pat)
 (condition-case err
   (or (math-apply-rewrites expr (math-compile-patterns pat))
	 0)
  (error (math-reject-arg pat (nth 1 err))))
);;; A compiled rule set is an a-list of entries whose cars are functors,
;;; and whose cdrs are lists of rules. If there are rules with no
;;; well-defined head functor, they are included on all lists and also
;;; on an extra list whose car is nil.
;;;
;;; The first entry in the a-list is of the form (schedule A B C ...).
;;;
;;; Rule list entries take the form (regs prog head phases), where:
;;;
;;;  regs  is a vector of match registers.
;;;
;;;  prog  is a match program (see below).
;;;
;;;  head  is a rare function name appearing in the rule body (but not the
;;;	   head of the whole rule), or nil if none.
;;;
;;;  phases is a list of phase numbers for which the rule is enabled.
;;;
;;; A match program is a list of match instructions.
;;;
;;; In the following, "part" is a register number that contains the
;;; subexpression to be operated on.
;;;
;;; Register 0 is the whole expression being matched. The others are
;;; meta-variables in the pattern, temporaries used for matching and
;;; backtracking, and constant expressions.
;;;
;;; (same part reg)
;;;     The selected part must be math-equal to the contents of "reg".
;;;
;;; (same-neg part reg)
;;;     The selected part must be math-equal to the negative of "reg".
;;;
;;; (copy part reg)
;;;	  The selected part is copied into "reg". (Rarely used.)
;;;
;;; (copy-neg part reg)
;;;	  The negative of the selected part is copied into "reg".
;;;
;;; (integer part)
;;;     The selected part must be an integer.
;;;
;;; (real part)
;;;     The selected part must be a real.
;;;
;;; (constant part)
;;;     The selected part must be a constant.
;;;
;;; (negative part)
;;;	  The selected part must "look" negative.
;;;
;;; (rel part op reg)
;;;     The selected part must satisfy "part op reg", where "op"
;;;	  is one of the 6 relational ops, and "reg" is a register.
;;;
;;; (mod part modulo value)
;;;     The selected part must satisfy "part % modulo = value", where
;;;     "modulo" and "value" are constants.
;;;
;;; (func part head reg1 reg2 ... regn)
;;;     The selected part must be an n-ary call to function "head".
;;;     The arguments are stored in "reg1" through "regn".
;;;
;;; (func-def part head defs reg1 reg2 ... regn)
;;;	  The selected part must be an n-ary call to function "head".
;;;	  "Defs" is a list of value/register number pairs for default args.
;;;	  If a match, assign default values to registers and then skip
;;;	  immediately over any following "func-def" instructions and
;;;	  the following "func" instruction. If wrong number of arguments,
;;;	  proceed to the following "func-def" or "func" instruction.
;;;
;;; (func-opt part head defs reg1)
;;;	  Like func-def with "n=1", except that if the selected part is
;;;	  not a call to "head", then the part itself successfully matches
;;;	  "reg1" (and the defaults are assigned).
;;;
;;; (try part heads mark reg1 [def])
;;;     The selected part must be a function of the correct type which is
;;;     associative and/or commutative. "Heads" is a list of acceptable
;;;     types. An initial assignment of arguments to "reg1" is tried.
;;;	  If the program later fails, it backtracks to this instruction
;;;	  and tries other assignments of arguments to "reg1".
;;;	  If "def" exists and normal matching fails, backtrack and assign
;;;	  "part" to "reg1", and "def" to "reg2" in the following "try2".
;;;	  The "mark" is a vector of size 5; only "mark[3-4]" are initialized.
;;;	  "mark[0]" points to the argument list; "mark[1]" points to the
;;;	  current argument; "mark[2]" is 0 if there are two arguments,
;;;	  1 if reg1 is matching single arguments, 2 if reg2 is matching
;;;	  single arguments (a+b+c+d is never split as (a+b)+(c+d)), or
;;;     3 if reg2 is matching "def"; "mark[3]" is 0 if the function must
;;;	  have two arguments, 1 if phase-2 can be skipped, 2 if full
;;;	  backtracking is necessary; "mark[4]" is t if the arguments have
;;;	  been switched from the order given in the original pattern.
;;;
;;; (try2 try reg2)
;;;     Every "try" will be followed by a "try2" whose "try" field is
;;;	  a pointer to the corresponding "try". The arguments which were
;;;	  not stored in "reg1" by that "try" are now stored in "reg2".
;;;
;;; (alt instr nil mark)
;;;	  Basic backtracking. Execute the instruction sequence "instr".
;;;	  If this fails, back up and execute following the "alt" instruction.
;;;	  The "mark" must be the vector "[nil nil 4]". The "instr" sequence
;;;	  should execute "end-alt" at the end.
;;;
;;; (end-alt ptr)
;;; 	  Register success of the first alternative of a previous "alt".
;;;	  "Ptr" is a pointer to the next instruction following that "alt".
;;;
;;; (apply part reg1 reg2)
;;;     The selected part must be a function call. The functor
;;;	  (as a variable name) is stored in "reg1"; the arguments
;;;	  (as a vector) are stored in "reg2".
;;;
;;; (cons part reg1 reg2)
;;;	  The selected part must be a nonempty vector. The first element
;;;	  of the vector is stored in "reg1"; the rest of the vector
;;;	  (as another vector) is stored in "reg2".
;;;
;;; (rcons part reg1 reg2)
;;;	  The selected part must be a nonempty vector. The last element
;;;	  of the vector is stored in "reg2"; the rest of the vector
;;;	  (as another vector) is stored in "reg1".
;;;
;;; (select part reg)
;;;     If the selected part is a unary call to function "select", its
;;;     argument is stored in "reg"; otherwise (provided this is an `a r'
;;;     and not a `g r' command) the selected part is stored in "reg".
;;;
;;; (cond expr)
;;;     The "expr", with registers substituted, must simplify to
;;;     a non-zero value.
;;;
;;; (let reg expr)
;;;     Evaluate "expr" and store the result in "reg". Always succeeds.
;;;
;;; (done rhs remember)
;;;     Rewrite the expression to "rhs", with register substituted.
;;;	  Normalize; if the result is different from the original
;;;	  expression, the match has succeeded. This is the last
;;;	  instruction of every program. If "remember" is non-nil,
;;;     record the result of the match as a new literal rule.


;;; Pseudo-functions related to rewrites:
;;;
;;; In patterns: quote, plain, condition, opt, apply, cons, select
;;;
;;; In righthand sides: quote, plain, eval, evalsimp, evalextsimp,
;;;            apply, cons, select
;;;
;;; In conditions: let + same as for righthand sides

;;; Some optimizations that would be nice to have:
;;;
;;; * Merge registers with disjoint lifetimes.
;;; * Merge constant registers with equivalent values.
;;;
;;; * If an argument of a commutative op math-depends neither on the
;;;  rest of the pattern nor on any of the conditions, then no backtracking
;;;  should be done for that argument. (This won't apply to very many
;;;  cases.)
;;;
;;; * If top functor is "select", and its argument is a unique function,
;;;  add the rule to the lists for both "select" and that function.
;;;  (Currently rules like this go on the "nil" list.)
;;;  Same for "func-opt" functions. (Though not urgent for these.)
;;;
;;; * Shouldn't evaluate a "let" condition until the end, or until it
;;;  would enable another condition to be evaluated.
;;;

;;; Some additional features to add / things to think about:
;;;
;;; * Figure out what happens to "a +/- b" and "a +/- opt(b)".
;;;
;;; * Same for interval forms.
;;;
;;; * Have a name(v,pat) pattern which matches pat, and gives the
;;;  whole match the name v. Beware of circular structures!
;;;

(defun math-compile-patterns (pats)
 (if (and (eq (car-safe pats) 'var)
	  (calc-var-value (nth 2 pats)))
   (let ((prop (get (nth 2 pats) 'math-pattern-cache)))
	(or prop
	  (put (nth 2 pats) 'math-pattern-cache (setq prop (list nil))))
	(or (eq (car prop) (symbol-value (nth 2 pats)))
	  (progn
	   (setcdr prop (math-compile-patterns
			  (symbol-value (nth 2 pats))))
	   (setcar prop (symbol-value (nth 2 pats)))))
	(cdr prop))
  (let ((math-rewrite-whole t))
   (cdr (math-compile-rewrites (cons
				  'vec
				  (mapcar (function (lambda (x)
						    (list 'vec x t)))
					  (if (eq (car-safe pats) 'vec)
					    (cdr pats)
					   (list pats))))))))
)
(setq math-rewrite-whole nil)
(setq math-make-import-list nil)

(defun math-compile-rewrites (rules &optional name)
 (if (eq (car-safe rules) 'var)
   (let ((prop (get (nth 2 rules) 'math-rewrite-cache))
	  (math-import-list nil)
	  (math-make-import-list t)
	  p)
	(or (calc-var-value (nth 2 rules))
	  (error "Rules variable %s has no stored value" (nth 1 rules)))
	(or prop
	  (put (nth 2 rules) 'math-rewrite-cache
		 (setq prop (list (list (cons (nth 2 rules) nil))))))
	(setq p (car prop))
	(while (and p (eq (symbol-value (car (car p))) (cdr (car p))))
	 (setq p (cdr p)))
	(or (null p)
	  (progn
	   (message "Compiling rule set %s..." (nth 1 rules))
	   (setcdr prop (math-compile-rewrites
			  (symbol-value (nth 2 rules))
			  (nth 2 rules)))
	   (message "Compiling rule set %s...done" (nth 1 rules))
	   (setcar prop (cons (cons (nth 2 rules)
				    (symbol-value (nth 2 rules)))
				 math-import-list))))
	(cdr prop))
  (if (or (not (eq (car-safe rules) 'vec))
	  (and (memq (length rules) '(3 4))
		 (let ((p rules))
		  (while (and (setq p (cdr p))
			    (memq (car-safe (car p))
				   '(vec
				    calcFunc-assign
				    calcFunc-condition
				    calcFunc-import
				    calcFunc-phase
				    calcFunc-schedule
				    calcFunc-iterations))))
		  p)))
	(setq rules (list rules))
   (setq rules (cdr rules)))
  (if (assq 'calcFunc-import rules)
	(let ((pp (setq rules (copy-sequence rules)))
	   p part)
	 (while (setq p (car (cdr pp)))
	  (if (eq (car-safe p) 'calcFunc-import)
		(progn
		 (setcdr pp (cdr (cdr pp)))
		 (or (and (eq (car-safe (nth 1 p)) 'var)
			  (setq part (calc-var-value (nth 2 (nth 1 p))))
			  (memq (car-safe part) '(vec
						  calcFunc-assign
						  calcFunc-condition)))
		   (error "Argument of import() must be a rules variable"))
		 (if math-make-import-list
		   (setq math-import-list
			  (cons (cons (nth 2 (nth 1 p))
					(symbol-value (nth 2 (nth 1 p))))
				 math-import-list)))
		 (while (setq p (cdr (cdr p)))
		  (or (cdr p)
			(error "import() must have odd number of arguments"))
		  (setq part (math-rwcomp-substitute part
						    (car p) (nth 1 p))))
		 (if (eq (car-safe part) 'vec)
		   (setq part (cdr part))
		  (setq part (list part)))
		 (setcdr pp (append part (cdr pp))))
	   (setq pp (cdr pp))))))
  (let ((rule-set nil)
	 (all-heads nil)
	 (nil-rules nil)
	 (rule-count 0)
	 (math-schedule nil)
	 (math-iterations nil)
	 (math-phases nil)
	 (math-all-phases nil)
	 (math-remembering nil)
	 math-pattern math-rhs math-conds)
   (while rules
	(cond
	 ((and (eq (car-safe (car rules)) 'calcFunc-iterations)
	    (= (length (car rules)) 2))
	 (or (integerp (nth 1 (car rules)))
	   (equal (nth 1 (car rules)) '(var inf var-inf))
	   (equal (nth 1 (car rules)) '(neg (var inf var-inf)))
	   (error "Invalid argument for iterations(n)"))
	 (or math-iterations
	   (setq math-iterations (nth 1 (car rules)))))
	 ((eq (car-safe (car rules)) 'calcFunc-schedule)
	 (or math-schedule
	   (setq math-schedule (math-parse-schedule (cdr (car rules))))))
	 ((eq (car-safe (car rules)) 'calcFunc-phase)
	 (setq math-phases (cdr (car rules)))
	 (if (equal math-phases '((var all var-all)))
	   (setq math-phases nil))
	 (let ((p math-phases))
	  (while p
	   (or (integerp (car p))
		 (error "Phase numbers must be small integers"))
	   (or (memq (car p) math-all-phases)
		 (setq math-all-phases (cons (car p) math-all-phases)))
	   (setq p (cdr p)))))
	 ((or (and (eq (car-safe (car rules)) 'vec)
		  (cdr (cdr (car rules)))
		  (not (nthcdr 4 (car rules)))
		  (setq math-conds (nth 3 (car rules))
			 math-rhs (nth 2 (car rules))
			 math-pattern (nth 1 (car rules))))
	   (progn
		(setq math-conds nil
		   math-pattern (car rules))
		(while (and (eq (car-safe math-pattern) 'calcFunc-condition)
			  (= (length math-pattern) 3))
		 (let ((cond (nth 2 math-pattern)))
		  (setq math-conds (if math-conds
					 (list 'calcFunc-land math-conds cond)
				    cond)
			 math-pattern (nth 1 math-pattern))))
		(and (eq (car-safe math-pattern) 'calcFunc-assign)
		   (= (length math-pattern) 3)
		   (setq math-rhs (nth 2 math-pattern)
			  math-pattern (nth 1 math-pattern)))))
	 (let* ((math-prog (list nil))
		 (math-prog-last math-prog)
		 (math-num-regs 1)
		 (math-regs (list (list nil 0 nil nil)))
		 (math-bound-vars nil)
		 (math-aliased-vars nil)
		 (math-copy-neg nil))
	  (setq math-conds (and math-conds (math-flatten-lands math-conds)))
	  (math-rwcomp-pattern math-pattern 0)
	  (while math-conds
	   (let ((expr (car math-conds)))
		(setq math-conds (cdr math-conds))
		(math-rwcomp-cond-instr expr)))
	  (math-rwcomp-instr 'done
			    (if (eq math-rhs t)
				  (cons 'vec
					 (delq
					 nil
					 (nreverse
					  (mapcar
					  (function
					   (lambda (v)
					    (and (car v)
						  (list
						   'calcFunc-assign
						   (math-build-var-name
						   (car v))
						   (math-rwcomp-register-expr
						   (nth 1 v))))))
					  math-regs))))
				 (math-rwcomp-match-vars math-rhs))
			    math-remembering)
	  (setq math-prog (cdr math-prog))
	  (let* ((heads (math-rewrite-heads math-pattern))
		  (rule (list (vconcat
				(nreverse
				 (mapcar (function (lambda (x) (nth 3 x)))
					 math-regs)))
			    math-prog
			    heads
			    math-phases))
		  (head (and (not (Math-primp math-pattern))
			   (not (and (eq (car (car math-prog)) 'try)
					(nth 5 (car math-prog))))
			   (not (memq (car (car math-prog)) '(func-opt
								 apply
								 select
								 alt)))
			   (if (memq (car (car math-prog)) '(func
								func-def))
				 (nth 2 (car math-prog))
				(if (eq (car math-pattern) 'calcFunc-quote)
				  (car-safe (nth 1 math-pattern))
				 (car math-pattern))))))
	   (let (found)
		(while heads
		 (if (setq found (assq (car heads) all-heads))
		   (setcdr found (1+ (cdr found)))
		  (setq all-heads (cons (cons (car heads) 1) all-heads)))
		 (setq heads (cdr heads))))
	   (if (eq head '-) (setq head '+))
	   (if (memq head '(calcFunc-cons calcFunc-rcons)) (setq head 'vec))
	   (if head
		 (progn
		  (nconc (or (assq head rule-set)
			    (car (setq rule-set (cons (cons head
							    (copy-sequence
								nil-rules))
							 rule-set))))
			  (list rule))
		  (if (eq head '*)
			(nconc (or (assq '/ rule-set)
				  (car (setq rule-set (cons (cons
							   '/
							   (copy-sequence
							    nil-rules))
							   rule-set))))
			    (list rule))))
		(setq nil-rules (nconc nil-rules (list rule)))
		(let ((ptr rule-set))
		 (while ptr
		  (nconc (car ptr) (list rule))
		  (setq ptr (cdr ptr))))))))
	 (t
	 (error "Rewrite rule set must be a vector of A := B rules")))
	(setq rules (cdr rules)))
   (if nil-rules
	 (setq rule-set (cons (cons nil nil-rules) rule-set)))
   (setq all-heads (mapcar 'car
			   (sort all-heads (function
					    (lambda (x y)
						 (< (cdr x) (cdr y)))))))
   (let ((set rule-set)
	  rule heads ptr)
	(while set
	 (setq rule (cdr (car set)))
	 (while rule
	  (if (consp (setq heads (nth 2 (car rule))))
		(progn
		 (setq heads (delq (car (car set)) heads)
			ptr all-heads)
		 (while (and ptr (not (memq (car ptr) heads)))
		  (setq ptr (cdr ptr)))
		 (setcar (nthcdr 2 (car rule)) (car ptr))))
	  (setq rule (cdr rule)))
	 (setq set (cdr set))))
   (let ((plus (assq '+ rule-set)))
	(if plus
	  (setq rule-set (cons (cons '- (cdr plus)) rule-set))))
   (cons (list 'schedule math-iterations name
		 (or math-schedule
		   (sort math-all-phases '<)
		   (list 1)))
	  rule-set)))
)

(defun math-flatten-lands (expr)
 (if (eq (car-safe expr) 'calcFunc-land)
   (append (math-flatten-lands (nth 1 expr))
	   (math-flatten-lands (nth 2 expr)))
  (list expr))
)

(defun math-rewrite-heads (expr &optional more all)
 (let ((heads more)
	(skips (and (not all)
		  '(calcFunc-apply calcFunc-condition calcFunc-opt
				   calcFunc-por calcFunc-pnot)))
	(blanks (and (not all)
		   '(calcFunc-quote calcFunc-plain calcFunc-select
				   calcFunc-cons calcFunc-rcons
				   calcFunc-pand))))
  (or (Math-primp expr)
	(math-rewrite-heads-rec expr))
  heads)
)

(defun math-rewrite-heads-rec (expr)
 (or (memq (car expr) skips)
   (progn
	(or (memq (car expr) heads)
	  (memq (car expr) blanks)
	  (memq 'algebraic (get (car expr) 'math-rewrite-props))
	  (setq heads (cons (car expr) heads)))
	(while (setq expr (cdr expr))
	 (or (Math-primp (car expr))
	   (math-rewrite-heads-rec (car expr))))))
)

(defun math-parse-schedule (sched)
 (mapcar (function
	  (lambda (s)
	   (if (integerp s)
		 s
	    (if (math-vectorp s)
		  (math-parse-schedule (cdr s))
		 (if (eq (car-safe s) 'var)
		   (math-var-to-calcFunc s)
		  (error "Improper component in rewrite schedule"))))))
	 sched)
)

(defun math-rwcomp-match-vars (expr)
 (if (Math-primp expr)
   (if (eq (car-safe expr) 'var)
	 (let ((entry (assq (nth 2 expr) math-regs)))
	  (if entry
		(math-rwcomp-register-expr (nth 1 entry))
	   expr))
	expr)
  (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-quote)
	   (= (length expr) 2))
	(math-rwcomp-match-vars (nth 1 expr))
   (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-plain)
	    (= (length expr) 2)
	    (not (Math-primp (nth 1 expr))))
	 (list (car expr)
		(cons (car (nth 1 expr))
		   (mapcar 'math-rwcomp-match-vars (cdr (nth 1 expr)))))
	(cons (car expr)
	   (mapcar 'math-rwcomp-match-vars (cdr expr))))))
)

(defun math-rwcomp-register-expr (num)
 (let ((entry (nth (1- (- math-num-regs num)) math-regs)))
  (if (nth 2 entry)
	(list 'neg (list 'calcFunc-register (nth 1 entry)))
   (list 'calcFunc-register (nth 1 entry))))
)

(defun math-rwcomp-substitute (expr old new)
 (if (and (eq (car-safe old) 'var)
	  (memq (car-safe new) '(var calcFunc-lambda)))
   (let ((old-func (math-var-to-calcFunc old))
	  (new-func (math-var-to-calcFunc new)))
	(math-rwcomp-subst-rec expr))
  (let ((old-func nil))
   (math-rwcomp-subst-rec expr)))
)

(defun math-rwcomp-subst-rec (expr)
 (cond ((equal expr old) new)
	((Math-primp expr) expr)
	(t (if (eq (car expr) old-func)
	    (math-build-call new-func (mapcar 'math-rwcomp-subst-rec
						 (cdr expr)))
	   (cons (car expr)
		  (mapcar 'math-rwcomp-subst-rec (cdr expr))))))
)

(setq math-rwcomp-tracing nil)

(defun math-rwcomp-trace (instr)
 (if math-rwcomp-tracing (progn (terpri) (princ instr)))
 instr
)

(defun math-rwcomp-instr (&rest instr)
 (setcdr math-prog-last
	 (setq math-prog-last (list (math-rwcomp-trace instr))))
)

(defun math-rwcomp-multi-instr (tail &rest instr)
 (setcdr math-prog-last
	 (setq math-prog-last (list (math-rwcomp-trace (append instr tail)))))
)

(defun math-rwcomp-bind-var (reg var)
 (setcar (math-rwcomp-reg-entry reg) (nth 2 var))
 (setq math-bound-vars (cons (nth 2 var) math-bound-vars))
 (math-rwcomp-do-conditions)
)

(defun math-rwcomp-unbind-vars (mark)
 (while (not (eq math-bound-vars mark))
  (setcar (assq (car math-bound-vars) math-regs) nil)
  (setq math-bound-vars (cdr math-bound-vars)))
)

(defun math-rwcomp-do-conditions ()
 (let ((cond math-conds))
  (while cond
   (if (math-rwcomp-all-regs-done (car cond))
	 (let ((expr (car cond)))
	  (setq math-conds (delq (car cond) math-conds))
	  (setcar cond 1)
	  (math-rwcomp-cond-instr expr)))
   (setq cond (cdr cond))))
)

(defun math-rwcomp-cond-instr (expr)
 (let (op arg)
  (cond ((and (eq (car-safe expr) 'calcFunc-matches)
		(= (length expr) 3)
		(eq (car-safe (setq arg (math-rwcomp-match-vars (nth 1 expr))))
		  'calcFunc-register))
	  (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) (nth 1 arg)))
	 ((math-numberp (setq expr (math-rwcomp-match-vars expr)))
	  (if (Math-zerop expr)
	    (math-rwcomp-instr 'backtrack)))
	 ((and (eq (car expr) 'calcFunc-let)
		(= (length expr) 3))
	  (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
	   (math-rwcomp-instr 'let reg (nth 2 expr))
	   (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg)))
	 ((and (eq (car expr) 'calcFunc-let)
		(= (length expr) 2)
		(eq (car-safe (nth 1 expr)) 'calcFunc-assign)
		(= (length (nth 1 expr)) 3))
	  (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
	   (math-rwcomp-instr 'let reg (nth 2 (nth 1 expr)))
	   (math-rwcomp-pattern (nth 1 (nth 1 expr)) reg)))
	 ((and (setq op (cdr (assq (car-safe expr)
				  '( (calcFunc-integer . integer)
				    (calcFunc-real   . real)
				    (calcFunc-constant . constant)
				    (calcFunc-negative . negative) ))))
		(= (length expr) 2)
		(or (and (eq (car-safe (nth 1 expr)) 'neg)
			 (memq op '(integer real constant))
			 (setq arg (nth 1 (nth 1 expr))))
		  (setq arg (nth 1 expr)))
		(eq (car-safe (setq arg (nth 1 expr))) 'calcFunc-register))
	  (math-rwcomp-instr op (nth 1 arg)))
	 ((and (assq (car-safe expr) calc-tweak-eqn-table)
		(= (length expr) 3)
		(eq (car-safe (nth 1 expr)) 'calcFunc-register))
	  (if (math-constp (nth 2 expr))
	    (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
		 (setcar (nthcdr 3 (car math-regs)) (nth 2 expr))
		 (math-rwcomp-instr 'rel (nth 1 (nth 1 expr))
				  (car expr) reg))
	   (if (eq (car (nth 2 expr)) 'calcFunc-register)
		 (math-rwcomp-instr 'rel (nth 1 (nth 1 expr))
				  (car expr) (nth 1 (nth 2 expr)))
	    (math-rwcomp-instr 'cond expr))))
	 ((and (eq (car-safe expr) 'calcFunc-eq)
		(= (length expr) 3)
		(eq (car-safe (nth 1 expr)) '%)
		(eq (car-safe (nth 1 (nth 1 expr))) 'calcFunc-register)
		(math-constp (nth 2 (nth 1 expr)))
		(math-constp (nth 2 expr)))
	  (math-rwcomp-instr 'mod (nth 1 (nth 1 (nth 1 expr)))
			   (nth 2 (nth 1 expr)) (nth 2 expr)))
	 ((equal expr '(var remember var-remember))
	  (setq math-remembering 1))
	 ((and (eq (car-safe expr) 'calcFunc-remember)
		(= (length expr) 2))
	  (setq math-remembering (if math-remembering
				   (list 'calcFunc-lor
					  math-remembering (nth 1 expr))
				  (nth 1 expr))))
	 (t (math-rwcomp-instr 'cond expr))))
)

(defun math-rwcomp-same-instr (reg1 reg2 neg)
 (math-rwcomp-instr (if (eq (eq (nth 2 (math-rwcomp-reg-entry reg1))
				 (nth 2 (math-rwcomp-reg-entry reg2)))
			   neg)
			 'same-neg
		    'same)
		   reg1 reg2)
)

(defun math-rwcomp-copy-instr (reg1 reg2 neg)
 (if (eq (eq (nth 2 (math-rwcomp-reg-entry reg1))
	   (nth 2 (math-rwcomp-reg-entry reg2)))
	 neg)
   (math-rwcomp-instr 'copy-neg reg1 reg2)
  (or (eq reg1 reg2)
	(math-rwcomp-instr 'copy reg1 reg2)))
)

(defun math-rwcomp-reg ()
 (prog1
   math-num-regs
  (setq math-regs (cons (list nil math-num-regs nil 0) math-regs)
	 math-num-regs (1+ math-num-regs)))
)

(defun math-rwcomp-reg-entry (num)
 (nth (1- (- math-num-regs num)) math-regs)
)


(defun math-rwcomp-pattern (expr part &optional not-direct)
 (cond ((or (math-rwcomp-no-vars expr)
	   (and (eq (car expr) 'calcFunc-quote)
		 (= (length expr) 2)
		 (setq expr (nth 1 expr))))
 	 (if (eq (car-safe expr) 'calcFunc-register)
	   (math-rwcomp-same-instr part (nth 1 expr) nil)
	  (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
	   (setcar (nthcdr 3 (car math-regs)) expr)
	   (math-rwcomp-same-instr part reg nil))))
 	((eq (car expr) 'var)
 	 (let ((entry (assq (nth 2 expr) math-regs)))
	  (if entry
	    (math-rwcomp-same-instr part (nth 1 entry) nil)
	   (if not-direct
 		 (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
		  (math-rwcomp-pattern expr reg)
		  (math-rwcomp-copy-instr part reg nil))
	    (if (setq entry (assq (nth 2 expr) math-aliased-vars))
		  (progn
		   (setcar (math-rwcomp-reg-entry (nth 1 entry))
			   (nth 2 expr))
		   (setcar entry nil)
		   (math-rwcomp-copy-instr part (nth 1 entry) nil))
 		 (math-rwcomp-bind-var part expr))))))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-select)
	   (= (length expr) 2))
 	 (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
	  (math-rwcomp-instr 'select part reg)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg)))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-opt)
	   (memq (length expr) '(2 3)))
 	 (error "opt( ) occurs in context where it is not allowed"))
 	((eq (car expr) 'neg)
 	 (if (eq (car (nth 1 expr)) 'var)
	   (let ((entry (assq (nth 2 (nth 1 expr)) math-regs)))
	    (if entry
		  (math-rwcomp-same-instr part (nth 1 entry) t)
		 (if math-copy-neg
		   (let ((reg (math-rwcomp-best-reg (nth 1 expr))))
		    (math-rwcomp-copy-instr part reg t)
		    (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg))
		  (setcar (cdr (cdr (math-rwcomp-reg-entry part))) t)
		  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) part))))
	  (if (math-rwcomp-is-algebraic (nth 1 expr))
	    (math-rwcomp-cond-instr (list 'calcFunc-eq
					   (math-rwcomp-register-expr part)
					   expr))
	   (let ((reg (math-rwcomp-reg)))
	    (math-rwcomp-instr 'func part 'neg reg)
	    (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg)))))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-apply)
	   (= (length expr) 3))
 	 (let ((reg1 (math-rwcomp-reg))
	    (reg2 (math-rwcomp-reg)))
	  (math-rwcomp-instr 'apply part reg1 reg2)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg1)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) reg2)))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-cons)
	   (= (length expr) 3))
 	 (let ((reg1 (math-rwcomp-reg))
	    (reg2 (math-rwcomp-reg)))
	  (math-rwcomp-instr 'cons part reg1 reg2)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg1)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) reg2)))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-rcons)
	   (= (length expr) 3))
 	 (let ((reg1 (math-rwcomp-reg))
	    (reg2 (math-rwcomp-reg)))
	  (math-rwcomp-instr 'rcons part reg1 reg2)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) reg1)
	  (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) reg2)))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-condition)
	   (>= (length expr) 3))
 	 (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) part)
 	 (setq expr (cdr expr))
 	 (while (setq expr (cdr expr))
	  (let ((cond (math-flatten-lands (car expr))))
	   (while cond
	    (if (math-rwcomp-all-regs-done (car cond))
		  (math-rwcomp-cond-instr (car cond))
 		 (setq math-conds (cons (car cond) math-conds)))
	    (setq cond (cdr cond))))))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-pand)
	   (= (length expr) 3))
 	 (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) part)
 	 (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) part))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-por)
	   (= (length expr) 3))
 	 (math-rwcomp-instr 'alt nil nil [nil nil 4])
 	 (let ((math-conds nil)
	    (head math-prog-last)
	    (mark math-bound-vars)
	    (math-copy-neg t))
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) part t)
	  (let ((amark math-aliased-vars)
		 (math-aliased-vars math-aliased-vars)
 		 (tail math-prog-last)
		 (p math-bound-vars)
		 entry)
	   (while (not (eq p mark))
	    (setq entry (assq (car p) math-regs)
		   math-aliased-vars (cons (list (car p) (nth 1 entry) nil)
					   math-aliased-vars)
		   p (cdr p))
	    (setcar (math-rwcomp-reg-entry (nth 1 entry)) nil))
	   (setcar (cdr (car head)) (cdr head))
	   (setcdr head nil)
	   (setq math-prog-last head)
	   (math-rwcomp-pattern (nth 2 expr) part)
	   (math-rwcomp-instr 'same 0 0)
	   (setcdr tail math-prog-last)
	   (setq p math-aliased-vars)
	   (while (not (eq p amark))
	    (if (car (car p))
		  (setcar (math-rwcomp-reg-entry (nth 1 (car p)))
			  (car (car p))))
	    (setq p (cdr p)))))
 	 (math-rwcomp-do-conditions))
 	((and (eq (car expr) 'calcFunc-pnot)
	   (= (length expr) 2))
 	 (math-rwcomp-instr 'alt nil nil [nil nil 4])
 	 (let ((head math-prog-last)
	    (mark math-bound-vars))
	  (math-rwcomp-pattern (nth 1 expr) part)
	  (math-rwcomp-unbind-vars mark)
	  (math-rwcomp-instr 'end-alt head)
	  (math-rwcomp-instr 'backtrack)
	  (setcar (cdr (car head)) (cdr head))
	  (setcdr head nil)
	  (setq math-prog-last head)))
 	(t (let ((props (get (car expr) 'math-rewrite-props)))
	   (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-plain)
		   (= (length expr) 2)
		   (not (math-primp (nth 1 expr))))
 		 (setq expr (nth 1 expr))) ; but "props" is still nil
	   (if (and (memq 'algebraic props)
		   (math-rwcomp-is-algebraic expr))
 		 (math-rwcomp-cond-instr (list 'calcFunc-eq
					    (math-rwcomp-register-expr part)
					    expr))
	    (if (and (memq 'commut props)
 			(= (length expr) 3))
		  (let ((arg1 (nth 1 expr))
 			 (arg2 (nth 2 expr))
 			 try1 def code head (flip nil))
		   (if (eq (car expr) '-)
 			 (setq arg2 (math-rwcomp-neg arg2)))
		   (setq arg1 (cons arg1 (math-rwcomp-best-reg arg1))
			  arg2 (cons arg2 (math-rwcomp-best-reg arg2)))
		   (or (math-rwcomp-order arg1 arg2)
 			 (setq def arg1 arg1 arg2 arg2 def flip t))
		   (if (math-rwcomp-optional-arg (car expr) arg1)
 			 (error "Too many opt( ) arguments in this context"))
		   (setq def (math-rwcomp-optional-arg (car expr) arg2)
			  head (if (memq (car expr) '(+ -))
				  '(+ -)
				 (if (eq (car expr) '*)
				   '(* /)
				  (list (car expr))))
			  code (if (math-rwcomp-is-constrained
				   (car arg1) head)
				  (if (math-rwcomp-is-constrained
 					 (car arg2) head)
 					0 1)
				 2))
		   (math-rwcomp-multi-instr (and def (list def))
					   'try part head
					   (vector nil nil nil code flip)
					   (cdr arg1))
		   (setq try1 (car math-prog-last))
		   (math-rwcomp-pattern (car arg1) (cdr arg1))
		   (math-rwcomp-instr 'try2 try1 (cdr arg2))
		   (if (and (= part 0) (not def) (not math-rewrite-whole)
			   (not (eq math-rhs t))
 			   (setq def (get (car expr)
 					   'math-rewrite-default)))
 			 (let ((reg1 (math-rwcomp-reg))
 			    (reg2 (math-rwcomp-reg)))
 			  (if (= (aref (nth 3 try1) 3) 0)
 			    (aset (nth 3 try1) 3 1))
			  (math-rwcomp-instr 'try (cdr arg2)
					   (if (equal head '(* /))
						 '(*) head)
 					   (vector nil nil nil
 						   (if (= code 0)
 							 1 2)
 						   nil)
 					   reg1 def)
 			  (setq try1 (car math-prog-last))
 			  (math-rwcomp-pattern (car arg2) reg1)
 			  (math-rwcomp-instr 'try2 try1 reg2)
 			  (setq math-rhs (list (if (eq (car expr) '-)
 						  '+ (car expr))
 						math-rhs
 						(list 'calcFunc-register
 						   reg2))))
 		    (math-rwcomp-pattern (car arg2) (cdr arg2))))
 		 (let* ((args (mapcar (function
 				    (lambda (x)
 					 (cons x (math-rwcomp-best-reg x))))
 				   (cdr expr)))
 			(args2 (copy-sequence args))
 			(argp (reverse args2))
 			(defs nil)
 			(num 1))
 		  (while argp
 		   (let ((def (math-rwcomp-optional-arg (car expr)
 							 (car argp))))
 		    (if def
 			  (progn
 			   (setq args2 (delq (car argp) args2)
 				  defs (cons (cons def (cdr (car argp)))
 					   defs))
 			   (math-rwcomp-multi-instr
 			   (mapcar 'cdr args2)
 			   (if (or (and (memq 'unary1 props)
 					  (= (length args2) 1)
 					  (eq (car args2) (car args)))
 				   (and (memq 'unary2 props)
 					  (= (length args) 2)
 					  (eq (car args2) (nth 1 args))))
 				 'func-opt
 				'func-def)
 			   part (car expr)
 			   defs))))
 		   (setq argp (cdr argp)))
 		  (math-rwcomp-multi-instr (mapcar 'cdr args)
 					  'func part (car expr))
 		  (setq args (sort args 'math-rwcomp-order))
 		  (while args
 		   (math-rwcomp-pattern (car (car args)) (cdr (car args)))
 		   (setq num (1+ num)
 			  args (cdr args)))))))))
)

(defun math-rwcomp-best-reg (x)
 (or (and (eq (car-safe x) 'var)
	  (let ((entry (assq (nth 2 x) math-aliased-vars)))
	   (and entry
		 (not (nth 2 entry))
		 (not (nth 2 (math-rwcomp-reg-entry (nth 1 entry))))
		 (progn
		  (setcar (cdr (cdr entry)) t)
		  (nth 1 entry)))))
   (math-rwcomp-reg))
)

(defun math-rwcomp-all-regs-done (expr)
 (if (Math-primp expr)
   (or (not (eq (car-safe expr) 'var))
	 (assq (nth 2 expr) math-regs)
	 (eq (nth 2 expr) 'var-remember)
	 (math-const-var expr))
  (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-let)
	   (= (length expr) 3))
	(math-rwcomp-all-regs-done (nth 2 expr))
   (if (and (eq (car expr) 'calcFunc-let)
	    (= (length expr) 2)
	    (eq (car-safe (nth 1 expr)) 'calcFunc-assign)
	    (= (length (nth 1 expr)) 3))
	 (math-rwcomp-all-regs-done (nth 2 (nth 1 expr)))
	(while (and (setq expr (cdr expr))
		  (math-rwcomp-all-regs-done (car expr))))
	(null expr))))
)

(defun math-rwcomp-no-vars (expr)
 (if (Math-primp expr)
   (or (not (eq (car-safe expr) 'var))
	 (math-const-var expr))
  (and (not (memq (car expr) '(calcFunc-condition
				 calcFunc-select calcFunc-quote
				 calcFunc-plain calcFunc-opt
				 calcFunc-por calcFunc-pand
				 calcFunc-pnot calcFunc-apply
				 calcFunc-cons calcFunc-rcons)))
	 (progn
	  (while (and (setq expr (cdr expr))
		    (math-rwcomp-no-vars (car expr))))
	  (null expr))))
)

(defun math-rwcomp-is-algebraic (expr)
 (if (Math-primp expr)
   (or (not (eq (car-safe expr) 'var))
	 (math-const-var expr)
	 (assq (nth 2 expr) math-regs))
  (and (memq 'algebraic (get (car expr) 'math-rewrite-props))
	 (progn
	  (while (and (setq expr (cdr expr))
		    (math-rwcomp-is-algebraic (car expr))))
	  (null expr))))
)

(defun math-rwcomp-is-constrained (expr not-these)
 (if (Math-primp expr)
   (not (eq (car-safe expr) 'var))
  (if (eq (car expr) 'calcFunc-plain)
	(math-rwcomp-is-constrained (nth 1 expr) not-these)
   (not (or (memq (car expr) '(neg calcFunc-select))
	    (memq (car expr) not-these)
	    (and (memq 'commut (get (car expr) 'math-rewrite-props))
		  (or (eq (car-safe (nth 1 expr)) 'calcFunc-opt)
			(eq (car-safe (nth 2 expr)) 'calcFunc-opt)))))))
)

(defun math-rwcomp-optional-arg (head argp)
 (let ((arg (car argp)))
  (if (eq (car-safe arg) 'calcFunc-opt)
	(and (memq (length arg) '(2 3))
	   (progn
	    (or (eq (car-safe (nth 1 arg)) 'var)
		  (error "First argument of opt( ) must be a variable"))
	    (setcar argp (nth 1 arg))
	    (if (= (length arg) 2)
		  (or (get head 'math-rewrite-default)
		    (error "opt( ) must include a default in this context"))
		 (nth 2 arg))))
   (and (eq (car-safe arg) 'neg)
	  (let* ((part (list (nth 1 arg)))
		 (partp (math-rwcomp-optional-arg head part)))
	   (and partp
		 (setcar argp (math-rwcomp-neg (car part)))
		 (math-neg partp))))))
)

(defun math-rwcomp-neg (expr)
 (if (memq (car-safe expr) '(* /))
   (if (eq (car-safe (nth 1 expr)) 'var)
	 (list (car expr) (list 'neg (nth 1 expr)) (nth 2 expr))
	(if (eq (car-safe (nth 2 expr)) 'var)
	  (list (car expr) (nth 1 expr) (list 'neg (nth 2 expr)))
	 (math-neg expr)))
  (math-neg expr))
)

(defun math-rwcomp-assoc-args (expr)
 (if (and (eq (car-safe (nth 1 expr)) (car expr))
	  (= (length (nth 1 expr)) 3))
   (math-rwcomp-assoc-args (nth 1 expr))
  (setq math-args (cons (nth 1 expr) math-args)))
 (if (and (eq (car-safe (nth 2 expr)) (car expr))
	  (= (length (nth 2 expr)) 3))
   (math-rwcomp-assoc-args (nth 2 expr))
  (setq math-args (cons (nth 2 expr) math-args)))
)

(defun math-rwcomp-addsub-args (expr)
 (if (memq (car-safe (nth 1 expr)) '(+ -))
   (math-rwcomp-addsub-args (nth 1 expr))
  (setq math-args (cons (nth 1 expr) math-args)))
 (if (eq (car expr) '-)
   (setq math-args (cons (math-rwcomp-neg (nth 2 expr)) math-args))
  (if (eq (car-safe (nth 2 expr)) '+)
	(math-rwcomp-addsub-args (nth 2 expr))
   (setq math-args (cons (nth 2 expr) math-args))))
)

(defun math-rwcomp-order (a b)
 (< (math-rwcomp-priority (car a))
   (math-rwcomp-priority (car b)))
)

;;; Order of priority:  0 Constants and other exact matches (first)
;;;           10 Functions (except below)
;;;			 20 Meta-variables which occur more than once
;;;			 30 Algebraic functions
;;;			 40 Commutative/associative functions
;;;			 50 Meta-variables which occur only once
;;;		    +100 for every "!!!" (pnot) in the pattern
;;;		   10000 Optional arguments (last)

(defun math-rwcomp-priority (expr)
 (+ (math-rwcomp-count-pnots expr)
   (cond ((eq (car-safe expr) 'calcFunc-opt)
	  10000)
	  ((math-rwcomp-no-vars expr)
	  0)
	  ((eq (car expr) 'calcFunc-quote)
	  0)
	  ((eq (car expr) 'var)
	  (if (assq (nth 2 expr) math-regs)
		0
	   (if (= (math-rwcomp-count-refs expr) 1)
		 50
		20)))
	  (t (let ((props (get (car expr) 'math-rewrite-props)))
		(if (or (memq 'commut props)
			(memq 'assoc props))
		  40
		 (if (memq 'algebraic props)
		   30
		  10))))))
)

(defun math-rwcomp-count-refs (var)
 (let ((count (or (math-expr-contains-count math-pattern var) 0))
	(p math-conds))
  (while p
   (if (eq (car-safe (car p)) 'calcFunc-let)
	 (if (= (length (car p)) 3)
	   (setq count (+ count
			   (or (math-expr-contains-count (nth 2 (car p)) var)
				 0)))
	  (if (and (= (length (car p)) 2)
		   (eq (car-safe (nth 1 (car p))) 'calcFunc-assign)
		   (= (length (nth 1 (car p))) 3))
		(setq count (+ count
			    (or (math-expr-contains-count
				  (nth 2 (nth 1 (car p))) var) 0))))))
   (setq p (cdr p)))
  count)
)

(defun math-rwcomp-count-pnots (expr)
 (if (Math-primp expr)
   0
  (if (eq (car expr) 'calcFunc-pnot)
	100
   (let ((count 0))
	(while (setq expr (cdr expr))
	 (setq count (+ count (math-rwcomp-count-pnots (car expr)))))
	count)))
)

;;; In the current implementation, all associative functions must
;;; also be commutative.

(put '+		   'math-rewrite-props '(algebraic assoc commut))
(put '-		   'math-rewrite-props '(algebraic assoc commut)) ; see below
(put '*		   'math-rewrite-props '(algebraic assoc commut)) ; see below
(put '/		   'math-rewrite-props '(algebraic unary1))
(put '^		   'math-rewrite-props '(algebraic unary1))
(put '%		   'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'neg	   'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-idiv 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-abs  'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-sign 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-round 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-rounde 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-roundu 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-trunc 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-floor 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-ceil 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-re  'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-im  'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-conj 'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-arg  'math-rewrite-props '(algebraic))
(put 'calcFunc-and  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-or  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-xor  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-eq  'math-rewrite-props '(commut))
(put 'calcFunc-neq  'math-rewrite-props '(commut))
(put 'calcFunc-land 'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-lor  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-beta 'math-rewrite-props '(commut))
(put 'calcFunc-gcd  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-lcm  'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-max  'math-rewrite-props '(algebraic assoc commut))
(put 'calcFunc-min  'math-rewrite-props '(algebraic assoc commut))
(put 'calcFunc-vunion 'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-vint 'math-rewrite-props '(assoc commut))
(put 'calcFunc-vxor 'math-rewrite-props '(assoc commut))

;;; Note: "*" is not commutative for matrix args, but we pretend it is.
;;; Also, "-" is not commutative but the code tweaks things so that it is.

(put '+		   'math-rewrite-default 0)
(put '-		   'math-rewrite-default 0)
(put '*		   'math-rewrite-default 1)
(put '/		   'math-rewrite-default 1)
(put '^		   'math-rewrite-default 1)
(put 'calcFunc-land 'math-rewrite-default 1)
(put 'calcFunc-lor  'math-rewrite-default 0)
(put 'calcFunc-vunion 'math-rewrite-default '(vec))
(put 'calcFunc-vint 'math-rewrite-default '(vec))
(put 'calcFunc-vdiff 'math-rewrite-default '(vec))
(put 'calcFunc-vxor 'math-rewrite-default '(vec))

(defmacro math-rwfail (&optional back)
 (list 'setq 'pc
	(list 'and
	   (if back
		 '(setq btrack (cdr btrack))
		'btrack)
	   ''((backtrack))))
)

;;; This monstrosity is necessary because the use of static vectors of
;;; registers makes rewrite rules non-reentrant. Yucko!
(defmacro math-rweval (form)
 (list 'let '((orig (car rules)))
	'(setcar rules (quote (nil nil nil no-phase)))
	(list 'unwind-protect
	   form
	   '(setcar rules orig)))
)

(setq math-rewrite-phase 1)

(defun math-apply-rewrites (expr rules &optional heads ruleset)
 (and
  (setq rules (cdr (or (assq (car-safe expr) rules)
			(assq nil rules))))
  (let ((result nil)
	 op regs inst part pc mark btrack
	 (tracing math-rwcomp-tracing)
	 (phase math-rewrite-phase))
   (while rules
    (or
	(and (setq part (nth 2 (car rules)))
	   heads
	   (not (memq part heads)))
	(and (setq part (nth 3 (car rules)))
	   (not (memq phase part)))
	(progn
	 (setq regs (car (car rules))
		pc (nth 1 (car rules))
		btrack nil)
	 (aset regs 0 expr)
	 (while pc
	   
	  (and tracing
		 (progn (terpri) (princ (car pc))
			(if (and (natnump (nth 1 (car pc)))
				 (< (nth 1 (car pc)) (length regs)))
			  (princ (format "\n part = %s"
					  (aref regs (nth 1 (car pc))))))))
	  
	  (cond ((eq (setq op (car (setq inst (car pc)))) 'func)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (eq (car part)
				(car (setq inst (cdr (cdr inst)))))
			  (progn
			   (while (and (setq inst (cdr inst)
						part (cdr part))
					 inst)
				(aset regs (car inst) (car part)))
			   (not (or inst part))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))
		 
		 ((eq op 'same)
		  (if (or (equal (setq part (aref regs (nth 1 inst)))
				 (setq mark (aref regs (nth 2 inst))))
			  (Math-equal part mark))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))
		 
		 ((and (eq op 'try)
			calc-matrix-mode
			(not (eq calc-matrix-mode 'scalar))
			(eq (car (nth 2 inst)) '*)
			(consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			(eq (car part) '*)
			(not (math-known-scalarp part)))
		  (setq mark (nth 3 inst)
			 pc (cdr pc))
		  (if (aref mark 4)
		    (progn
			 (aset regs (nth 4 inst) (nth 2 part))
			 (aset mark 1 (cdr (cdr part))))
		   (aset regs (nth 4 inst) (nth 1 part))
		   (aset mark 1 (cdr part)))
		  (aset mark 0 (cdr part))
		  (aset mark 2 0))
		 
		 ((eq op 'try)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (memq (car part) (nth 2 inst))
			  (= (length part) 3)
			  (or (not (eq (car part) '/))
				(Math-objectp (nth 2 part))))
		    (progn
			 (setq op nil
			    mark (car (cdr (setq inst (cdr (cdr inst))))))
			 (and
			 (memq 'assoc (get (car part) 'math-rewrite-props))
			 (not (= (aref mark 3) 0))
			 (while (if (and (consp (nth 1 part))
					 (memq (car (nth 1 part)) (car inst)))
				   (setq op (cons (if (eq (car part) '-)
							(math-rwapply-neg
							 (nth 2 part))
						   (nth 2 part))
						  op)
					  part (nth 1 part))
				  (if (and (consp (nth 2 part))
					  (memq (car (nth 2 part))
						 (car inst))
					  (not (eq (car (nth 2 part)) '-)))
				    (setq op (cons (nth 1 part) op)
					   part (nth 2 part))))))
			 (setq op (cons (nth 1 part)
					(cons (if (eq (car part) '-)
						 (math-rwapply-neg
						  (nth 2 part))
						(if (eq (car part) '/)
						  (math-rwapply-inv
						   (nth 2 part))
						 (nth 2 part)))
					   op))
			    btrack (cons pc btrack)
			    pc (cdr pc))
			 (aset regs (nth 2 inst) (car op))
			 (aset mark 0 op)
			 (aset mark 1 op)
			 (aset mark 2 (if (cdr (cdr op)) 1 0)))
		   (if (nth 5 inst)
			 (if (and (consp part)
				 (eq (car part) 'neg)
				 (eq (car (nth 2 inst)) '*)
				 (eq (nth 5 inst) 1))
			   (progn
			    (setq mark (nth 3 inst)
				   pc (cdr pc))
			    (aset regs (nth 4 inst) (nth 1 part))
			    (aset mark 1 -1)
			    (aset mark 2 4))
			  (setq mark (nth 3 inst)
				 pc (cdr pc))
			  (aset regs (nth 4 inst) part)
			  (aset mark 2 3))
		    (math-rwfail))))
		 
		 ((eq op 'try2)
		  (setq part (nth 1 inst)  ; try instr
			 mark (nth 3 part)
			 op (aref mark 2)
			 pc (cdr pc))
		  (aset regs (nth 2 inst)
			 (cond
			 ((eq op 0)
			  (if (eq (aref mark 0) (aref mark 1))
			    (nth 1 (aref mark 0))
			   (car (aref mark 0))))
			 ((eq op 1)
			  (setq mark (delq (car (aref mark 1))
					  (copy-sequence (aref mark 0)))
				 op (car (nth 2 part)))
			  (if (eq op '*)
			    (progn
				 (setq mark (nreverse mark)
				    part (list '* (nth 1 mark) (car mark))
				    mark (cdr mark))
				 (while (setq mark (cdr mark))
				  (setq part (list '* (car mark) part))))
			   (setq part (car mark)
				  mark (cdr mark)
				  part (if (and (eq op '+)
						 (consp (car mark))
						 (eq (car (car mark)) 'neg))
					  (list '- part
						 (nth 1 (car mark)))
					 (list op part (car mark))))
			   (while (setq mark (cdr mark))
			    (setq part (if (and (eq op '+)
						  (consp (car mark))
						  (eq (car (car mark)) 'neg))
					   (list '- part
						  (nth 1 (car mark)))
					  (list op part (car mark))))))
			  part)
			 ((eq op 2)
			  (car (aref mark 1)))
			 ((eq op 3) (nth 5 part))
			 (t (aref mark 1)))))
		 
		 ((eq op 'select)
		  (setq pc (cdr pc))
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
			  (eq (car part) 'calcFunc-select))
		    (aset regs (nth 2 inst) (nth 1 part))
		   (if math-rewrite-selections
			 (math-rwfail)
		    (aset regs (nth 2 inst) part))))
		 
		 ((eq op 'same-neg)
		  (if (or (equal (setq part (aref regs (nth 1 inst)))
				 (setq mark (math-neg
					   (aref regs (nth 2 inst)))))
			  (Math-equal part mark))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))
		 
		 ((eq op 'backtrack)
		  (setq inst (car (car btrack))  ; "try" or "alt" instr
			 pc (cdr (car btrack))
			 mark (or (nth 3 inst) [nil nil 4])
			 op (aref mark 2))
		  (cond ((eq op 0)
			 (if (setq op (cdr (aref mark 1)))
			   (aset regs (nth 4 inst) (car (aset mark 1 op)))
			  (if (nth 5 inst)
				(progn
				 (aset mark 2 3)
				 (aset regs (nth 4 inst)
					(aref regs (nth 1 inst))))
			   (math-rwfail t))))
			 ((eq op 1)
			 (if (setq op (cdr (aref mark 1)))
			   (aset regs (nth 4 inst) (car (aset mark 1 op)))
			  (if (= (aref mark 3) 1)
				(if (nth 5 inst)
				  (progn
				   (aset mark 2 3)
				   (aset regs (nth 4 inst)
					  (aref regs (nth 1 inst))))
				 (math-rwfail t))
			   (aset mark 2 2)
			   (aset mark 1 (cons nil (aref mark 0)))
			   (math-rwfail))))
			 ((eq op 2)
			 (if (setq op (cdr (aref mark 1)))
			   (progn
				(setq mark (delq (car (aset mark 1 op))
						 (copy-sequence
						 (aref mark 0)))
				   op (car (nth 2 inst)))
				(if (eq op '*)
				  (progn
				   (setq mark (nreverse mark)
					  part (list '* (nth 1 mark)
						    (car mark))
					  mark (cdr mark))
				   (while (setq mark (cdr mark))
					(setq part (list '* (car mark)
							 part))))
				 (setq part (car mark)
					mark (cdr mark)
					part (if (and (eq op '+)
						   (consp (car mark))
						   (eq (car (car mark))
							 'neg))
						 (list '- part
						    (nth 1 (car mark)))
					    (list op part (car mark))))
				 (while (setq mark (cdr mark))
				  (setq part (if (and (eq op '+)
							(consp (car mark))
							(eq (car (car mark))
							  'neg))
						  (list '- part
							 (nth 1 (car mark)))
						 (list op part (car mark))))))
				(aset regs (nth 4 inst) part))
			  (if (nth 5 inst)
				(progn
				 (aset mark 2 3)
				 (aset regs (nth 4 inst)
					(aref regs (nth 1 inst))))
			   (math-rwfail t))))
			 ((eq op 4)
			 (setq btrack (cdr btrack)))
			 (t (math-rwfail t))))
		 
		 ((eq op 'integer)
		  (if (Math-integerp (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (if (Math-primp part)
			 (math-rwfail)
		    (setq part (math-rweval (math-simplify part)))
		    (if (Math-integerp part)
			  (setq pc (cdr pc))
			 (math-rwfail)))))
		 
		 ((eq op 'real)
		  (if (Math-realp (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (if (Math-primp part)
			 (math-rwfail)
		    (setq part (math-rweval (math-simplify part)))
		    (if (Math-realp part)
			  (setq pc (cdr pc))
			 (math-rwfail)))))
		 
		 ((eq op 'constant)
		  (if (math-constp (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (if (Math-primp part)
			 (math-rwfail)
		    (setq part (math-rweval (math-simplify part)))
		    (if (math-constp part)
			  (setq pc (cdr pc))
			 (math-rwfail)))))
		 
		 ((eq op 'negative)
		  (if (math-looks-negp (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (if (Math-primp part)
			 (math-rwfail)
		    (setq part (math-rweval (math-simplify part)))
		    (if (math-looks-negp part)
			  (setq pc (cdr pc))
			 (math-rwfail)))))
		 
		 ((eq op 'rel)
		  (setq part (math-compare (aref regs (nth 1 inst))
					  (aref regs (nth 3 inst)))
			 op (nth 2 inst))
		  (if (= part 2)
		    (setq part (math-rweval
				  (math-simplify
				  (calcFunc-sign
				   (math-sub (aref regs (nth 1 inst))
					    (aref regs (nth 3 inst))))))))
		  (if (cond ((eq op 'calcFunc-eq)
			   (eq part 0))
			   ((eq op 'calcFunc-neq)
			   (memq part '(-1 1)))
			   ((eq op 'calcFunc-lt)
			   (eq part -1))
			   ((eq op 'calcFunc-leq)
			   (memq part '(-1 0)))
			   ((eq op 'calcFunc-gt)
			   (eq part 1))
			   ((eq op 'calcFunc-geq)
			   (memq part '(0 1))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))
		 
		 ((eq op 'func-def)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (eq (car part)
				(car (setq inst (cdr (cdr inst))))))
		    (progn
			 (setq inst (cdr inst)
			    mark (car inst))
			 (while (and (setq inst (cdr inst)
					  part (cdr part))
				   inst)
			  (aset regs (car inst) (car part)))
			 (if (or inst part)
			   (setq pc (cdr pc))
			  (while (eq (car (car (setq pc (cdr pc))))
				   'func-def))
			  (setq pc (cdr pc))  ; skip over "func"
			  (while mark
			   (aset regs (cdr (car mark)) (car (car mark)))
			   (setq mark (cdr mark)))))
		   (math-rwfail)))

		 ((eq op 'func-opt)
		  (if (or (not (and (consp
				   (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
				   (eq (car part) (nth 2 inst))))
			  (and (= (length part) 2)
				(setq part (nth 1 part))))
		    (progn
			 (setq mark (nth 3 inst))
			 (aset regs (nth 4 inst) part)
			 (while (eq (car (car (setq pc (cdr pc)))) 'func-def))
			 (setq pc (cdr pc))  ; skip over "func"
			 (while mark
			  (aset regs (cdr (car mark)) (car (car mark)))
			  (setq mark (cdr mark))))
		   (setq pc (cdr pc))))

		 ((eq op 'mod)
		  (if (if (Math-zerop (setq part (aref regs (nth 1 inst))))
			  (Math-zerop (nth 3 inst))
			 (and (not (Math-zerop (nth 2 inst)))
			   (progn
				(setq part (math-mod part (nth 2 inst)))
				(or (Math-numberp part)
				  (setq part (math-rweval
						(math-simplify part))))
				(Math-equal part (nth 3 inst)))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))

		 ((eq op 'apply)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (not (Math-objvecp part))
			  (not (eq (car part) 'var)))
		    (progn
			 (aset regs (nth 2 inst)
			    (math-calcFunc-to-var (car part)))
			 (aset regs (nth 3 inst)
			    (cons 'vec (cdr part)))
			 (setq pc (cdr pc)))
		   (math-rwfail)))

		 ((eq op 'cons)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (eq (car part) 'vec)
			  (cdr part))
		    (progn
			 (aset regs (nth 2 inst) (nth 1 part))
			 (aset regs (nth 3 inst) (cons 'vec (cdr (cdr part))))
			 (setq pc (cdr pc)))
		   (math-rwfail)))

		 ((eq op 'rcons)
		  (if (and (consp (setq part (aref regs (car (cdr inst)))))
			  (eq (car part) 'vec)
			  (cdr part))
		    (progn
			 (aset regs (nth 2 inst) (calcFunc-rhead part))
			 (aset regs (nth 3 inst) (calcFunc-rtail part))
			 (setq pc (cdr pc)))
		   (math-rwfail)))

		 ((eq op 'cond)
		  (if (math-is-true
			(math-rweval
			 (math-simplify
			 (math-rwapply-replace-regs (nth 1 inst)))))
		    (setq pc (cdr pc))
		   (math-rwfail)))
		 
		 ((eq op 'let)
		  (aset regs (nth 1 inst)
			 (math-rweval
			 (math-normalize
			  (math-rwapply-replace-regs (nth 2 inst)))))
		  (setq pc (cdr pc)))
		 
		 ((eq op 'copy)
		  (aset regs (nth 2 inst) (aref regs (nth 1 inst)))
		  (setq pc (cdr pc)))
		 
		 ((eq op 'copy-neg)
		  (aset regs (nth 2 inst)
			 (math-rwapply-neg (aref regs (nth 1 inst))))
		  (setq pc (cdr pc)))
		 
		 ((eq op 'alt)
		  (setq btrack (cons pc btrack)
			 pc (nth 1 inst)))
		 
		 ((eq op 'end-alt)
		  (while (and btrack (not (eq (car btrack) (nth 1 inst))))
		   (setq btrack (cdr btrack)))
		  (setq btrack (cdr btrack)
			 pc (cdr pc)))
		 
		 ((eq op 'done)
		  (setq result (math-rwapply-replace-regs (nth 1 inst)))
		  (if (or (and (eq (car-safe result) '+)
				(eq (nth 2 result) 0))
			  (and (eq (car-safe result) '*)
				(eq (nth 2 result) 1)))
		    (setq result (nth 1 result)))
		  (setq part (and (nth 2 inst)
				  (math-is-true
				  (math-rweval
				   (math-simplify
				   (math-rwapply-replace-regs
				    (nth 2 inst)))))))
		  (if (or (equal result expr)
			  (equal (setq result (math-normalize result)) expr))
		    (setq result nil)
		   (if part (math-rwapply-remember expr result))
		   (setq rules nil))
		  (setq pc nil))
		 
		 (t (error "%s is not a valid rewrite opcode" op))))))
    (setq rules (cdr rules)))
   result))
)

(defun math-rwapply-neg (expr)
 (if (and (consp expr)
	  (memq (car expr) '(* /)))
   (if (Math-objectp (nth 2 expr))
	 (list (car expr) (nth 1 expr) (math-neg (nth 2 expr)))
	(list (car expr)
	   (if (Math-objectp (nth 1 expr))
		 (math-neg (nth 1 expr))
		(list '* -1 (nth 1 expr)))
	   (nth 2 expr)))
  (math-neg expr))
)

(defun math-rwapply-inv (expr)
 (if (and (Math-integerp expr)
	  calc-prefer-frac)
   (math-make-frac 1 expr)
  (list '/ 1 expr))
)

(defun math-rwapply-replace-regs (expr)
 (cond ((Math-primp expr)
	 expr)
	((eq (car expr) 'calcFunc-register)
	 (setq expr (aref regs (nth 1 expr)))
	 (if (eq (car-safe expr) '*)
	   (if (eq (nth 1 expr) -1)
		 (math-neg (nth 2 expr))
	    (if (eq (nth 1 expr) 1)
		  (nth 2 expr)
		 expr))
	  expr))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-eval)
	   (= (length expr) 2))
	 (calc-with-default-simplification
	 (math-normalize (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-evalsimp)
	   (= (length expr) 2))
	 (math-simplify (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-evalextsimp)
	   (= (length expr) 2))
	 (math-simplify-extended (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-apply)
	   (= (length expr) 3))
	 (let ((func (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
	    (args (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr)))
	    call)
	  (if (and (math-vectorp args)
		  (not (eq (car-safe (setq call (math-build-call
						  (math-var-to-calcFunc func)
						  (cdr args))))
			   'calcFunc-call)))
	    call
	   (list 'calcFunc-apply func args))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-cons)
	   (= (length expr) 3))
	 (let ((head (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
	    (tail (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr))))
	  (if (math-vectorp tail)
	    (cons 'vec (cons head (cdr tail)))
	   (list 'calcFunc-cons head tail))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-rcons)
	   (= (length expr) 3))
	 (let ((head (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
	    (tail (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr))))
	  (if (math-vectorp head)
	    (append head (list tail))
	   (list 'calcFunc-rcons head tail))))
	((and (eq (car expr) 'neg)
	   (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 1 expr)))
	 (math-rwapply-reg-neg (nth 1 expr)))
	((and (eq (car expr) 'neg)
	   (eq (car-safe (nth 1 expr)) 'calcFunc-register)
	   (math-scalarp (aref regs (nth 1 (nth 1 expr)))))
	 (math-neg (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr))))
	((and (eq (car expr) '+)
	   (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 1 expr)))
	 (list '- (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr))
	    (math-rwapply-reg-neg (nth 1 expr))))
	((and (eq (car expr) '+)
	   (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 2 expr)))
	 (list '- (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr))
	    (math-rwapply-reg-neg (nth 2 expr))))
	((and (eq (car expr) '-)
	   (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 2 expr)))
	 (list '+ (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr))
	    (math-rwapply-reg-neg (nth 2 expr))))
	((eq (car expr) '*)
	 (cond ((eq (nth 1 expr) -1)
		(if (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 2 expr))
		  (math-rwapply-reg-neg (nth 2 expr))
		 (math-neg (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr)))))
	    ((eq (nth 1 expr) 1)
		(math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr)))
	    ((eq (nth 2 expr) -1)
		(if (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 1 expr))
		  (math-rwapply-reg-neg (nth 1 expr))
		 (math-neg (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))))
	    ((eq (nth 2 expr) 1)
		(math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
	    (t
		(let ((arg1 (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
		   (arg2 (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr))))
		 (cond ((and (eq (car-safe arg1) '/)
			   (eq (nth 1 arg1) 1))
			 (list '/ arg2 (nth 2 arg1)))
			((and (eq (car-safe arg2) '/)
			   (eq (nth 1 arg2) 1))
			 (list '/ arg1 (nth 2 arg2)))
			(t (list '* arg1 arg2)))))))
	((eq (car expr) '/)
	 (let ((arg1 (math-rwapply-replace-regs (nth 1 expr)))
	    (arg2 (math-rwapply-replace-regs (nth 2 expr))))
	  (if (eq (car-safe arg2) '/)
	    (list '/ (list '* arg1 (nth 2 arg2)) (nth 1 arg2))
	   (list '/ arg1 arg2))))
	((and (eq (car expr) 'calcFunc-plain)
	   (= (length expr) 2))
	 (if (Math-primp (nth 1 expr))
	   (nth 1 expr)
	  (if (eq (car (nth 1 expr)) 'calcFunc-register)
	    (aref regs (nth 1 (nth 1 expr)))
	   (cons (car (nth 1 expr)) (mapcar 'math-rwapply-replace-regs
					   (cdr (nth 1 expr)))))))
	(t (cons (car expr) (mapcar 'math-rwapply-replace-regs (cdr expr)))))
)

(defun math-rwapply-reg-looks-negp (expr)
 (if (eq (car-safe expr) 'calcFunc-register)
   (math-looks-negp (aref regs (nth 1 expr)))
  (if (memq (car-safe expr) '(* /))
	(or (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 1 expr))
	  (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 2 expr)))))
)

(defun math-rwapply-reg-neg (expr) ; expr must satisfy rwapply-reg-looks-negp
 (if (eq (car expr) 'calcFunc-register)
   (math-neg (math-rwapply-replace-regs expr))
  (if (math-rwapply-reg-looks-negp (nth 1 expr))
	(math-rwapply-replace-regs (list (car expr)
					 (math-rwapply-reg-neg (nth 1 expr))
					 (nth 2 expr)))
   (math-rwapply-replace-regs (list (car expr)
				    (nth 1 expr)
				    (math-rwapply-reg-neg (nth 2 expr))))))
)

(defun math-rwapply-remember (old new)
 (let ((varval (symbol-value (nth 2 (car ruleset))))
	(rules (assq (car-safe old) ruleset)))
  (if (and (eq (car-safe varval) 'vec)
	   (not (memq (car-safe old) '(nil schedule + -)))
	   rules)
	(progn
	 (setcdr varval (cons (list 'calcFunc-assign
				   (if (math-rwcomp-no-vars old)
					 old
				    (list 'calcFunc-quote old))
				   new)
			    (cdr varval)))
	 (setcdr rules (cons (list (vector nil old)
				  (list (list 'same 0 1)
					 (list 'done new nil))
				  nil nil)
			   (cdr rules))))))
)