1. xemacs
 2. cc-mode

Source

cc-mode / cc-engine.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
;;; cc-engine.el --- core syntax guessing engine for CC mode

;; Copyright (C) 1985,1987,1992-2003 Free Software Foundation, Inc.

;; Authors:  1998- Martin Stjernholm
;;       1992-1999 Barry A. Warsaw
;;       1987 Dave Detlefs and Stewart Clamen
;;       1985 Richard M. Stallman
;; Maintainer: bug-cc-mode@gnu.org
;; Created:  22-Apr-1997 (split from cc-mode.el)
;; Version:  See cc-mode.el
;; Keywords:  c languages oop

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
;; the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;; The functions which have docstring documentation can be considered
;; part of an API which other packages can use in CC Mode buffers.
;; Otoh, undocumented functions and functions with the documentation
;; in comments are considered purely internal and can change semantics
;; or even disappear in the future.
;;
;; (This policy applies to CC Mode as a whole, not just this file. It
;; probably also applies to many other Emacs packages, but here it's
;; clearly spelled out.)

;; Hidden buffer changes
;;
;; Various functions in CC Mode use text properties for caching and
;; syntactic markup purposes, and those of them that might modify such
;; properties are said to do "hidden buffer changes". They should be
;; used within `c-save-buffer-state' or a similar function that saves
;; and restores buffer modifiedness etc.
;;
;; Interactive functions are assumed to not do hidden buffer changes
;; (this isn't applicable in the specific parts of them that do real
;; changes, though).
;;
;; All other functions are assumed to do hidden buffer changes and
;; must thus be wrapped inside `c-save-buffer-state' if they're used
;; from any function that does not do hidden buffer changes.
;;
;; Every function, except the interactive ones, that doesn't do hidden
;; buffer changes have that explicitly stated in their docstring or
;; comment.

;; Use of text properties
;;
;; CC Mode uses several text properties internally to mark up various
;; positions, e.g. to improve speed and to eliminate glitches in
;; interactive refontification.
;;
;; Note: This doc is for internal use only. Other packages should not
;; assume that these text properties are used as described here.
;;
;; 'syntax-table
;;  Used to modify the syntax of some characters. Currently used to
;;  mark the "<" and ">" of angle bracket parens with paren syntax.
;;
;;  This property is used on single characters and is therefore
;;  always treated as front and rear nonsticky (or start and end open
;;  in XEmacs vocabulary). It's therefore installed on
;;  `text-property-default-nonsticky' if that variable exists (Emacs
;;  >= 21).
;;
;; 'c-is-sws and 'c-in-sws
;;  Used by `c-forward-syntactic-ws' and `c-backward-syntactic-ws' to
;;  speed them up. See the comment blurb before `c-put-is-sws'
;;  below for further details.
;;
;; 'c-type
;;  This property is used on single characters to mark positions with
;;  special syntactic relevance of various sorts. It's primary use
;;  is to avoid glitches when multiline constructs are refontified
;;  interactively (on font lock decoration level 3). It's cleared in
;;  a region before it's fontified and is then put on relevant chars
;;  in that region as they are encountered during the fontification.
;;  The value specifies the kind of position:
;;
;;   'c-decl-arg-start
;; 	 Put on the last char of the token preceding each declaration
;; 	 inside a declaration style arglist (typically in a function
;; 	 prototype).
;;
;;   'c-decl-end
;; 	 Put on the last char of the token preceding a declaration.
;; 	 This is used in cases where declaration boundaries can't be
;; 	 recognized simply by looking for a token like ";" or "}".
;; 	 `c-type-decl-end-used' must be set if this is used (see also
;; 	 `c-find-decl-spots').
;;
;;   'c-<>-arg-sep
;; 	 Put on the commas that separate arguments in angle bracket
;; 	 arglists like C++ template arglists.
;;
;;   'c-decl-id-start and 'c-decl-type-start
;; 	 Put on the last char of the token preceding each declarator
;; 	 in the declarator list of a declaration. They are also used
;; 	 between the identifiers cases like enum declarations.
;; 	 'c-decl-type-start is used when the declarators are types,
;; 	 'c-decl-id-start otherwise.
;;
;; 'c-awk-NL-prop
;;  Used in AWK mode to mark the various kinds of newlines. See
;;  cc-awk.el.

;;; Code:

(eval-when-compile
 (let ((load-path
	 (if (and (boundp 'byte-compile-dest-file)
		 (stringp byte-compile-dest-file))
	   (cons (file-name-directory byte-compile-dest-file) load-path)
	  load-path)))
  (load "cc-bytecomp" nil t)))

(cc-require 'cc-defs)
(cc-require-when-compile 'cc-langs)
(cc-require 'cc-vars)

;; Some functions/constants in cc-awk.el that are called/referenced here.
;; (Can't use cc-require due to cyclicity.)
(cc-bytecomp-defun c-awk-unstick-NL-prop)
(cc-bytecomp-defun c-awk-clear-NL-props)
(cc-bytecomp-defvar awk-mode-syntax-table)
(cc-bytecomp-defun c-awk-backward-syntactic-ws)
(cc-bytecomp-defun c-awk-after-logical-semicolon)
(cc-bytecomp-defun c-awk-NL-prop-not-set)
(cc-bytecomp-defun c-awk-completed-stmt-ws-ends-line-p)
(cc-bytecomp-defun c-awk-completed-stmt-ws-ends-prev-line-p)
(cc-bytecomp-defun c-awk-prev-line-incomplete-p)
(cc-bytecomp-defun c-awk-after-change)

;; Silence the compiler.
(cc-bytecomp-defun buffer-syntactic-context) ; XEmacs


;; Make declarations for all the `c-lang-defvar' variables in cc-langs.

(defmacro c-declare-lang-variables ()
 `(progn
   ,@(mapcan (lambda (init)
		 `(,(if (elt init 2)
			`(defvar ,(car init) nil ,(elt init 2))
		   `(defvar ,(car init) nil))
		  (make-variable-buffer-local ',(car init))))
	    (cdr c-lang-variable-inits))))
(c-declare-lang-variables)


;;; Internal state variables.

;; Internal state of hungry delete key feature
(defvar c-hungry-delete-key nil)
(make-variable-buffer-local 'c-hungry-delete-key)

;; Internal state of auto newline feature.
(defvar c-auto-newline nil)
(make-variable-buffer-local 'c-auto-newline)

;; Internal auto-newline/hungry-delete designation string for mode line.
(defvar c-auto-hungry-string nil)
(make-variable-buffer-local 'c-auto-hungry-string)

(defun c-calculate-state (arg prevstate)
 ;; Calculate the new state of PREVSTATE, t or nil, based on arg. If
 ;; arg is nil or zero, toggle the state. If arg is negative, turn
 ;; the state off, and if arg is positive, turn the state on
 (if (or (not arg)
	 (zerop (setq arg (prefix-numeric-value arg))))
   (not prevstate)
  (> arg 0)))

;; Dynamically bound cache for `c-in-literal'.
(defvar c-in-literal-cache t)

;; Must be set in buffers where the `c-type' text property might be used
;; with the value `c-decl-end'.
(defvar c-type-decl-end-used nil)
(make-variable-buffer-local 'c-type-decl-end-used)


;;; Basic utility functions.

(defun c-syntactic-content (from to)
 ;; Return the given region as a string where all syntactic
 ;; whitespace is removed or, where necessary, replaced with a single
 ;; space.
 (save-excursion
  (goto-char from)
  (let* ((parts (list nil)) (tail parts) pos)
   (while (re-search-forward c-syntactic-ws-start to t)
	(goto-char (setq pos (match-beginning 0)))
	(c-forward-syntactic-ws to)
	(if (= (point) pos)
	  (forward-char)
	 (if (and (> pos from)
		  (< (point) to)
		  (looking-at "\\w\\|\\s_")
		  (save-excursion
		   (goto-char (1- pos))
		   (looking-at "\\w\\|\\s_")))
	   (progn
		(setcdr tail (list (buffer-substring-no-properties from pos)
				  " "))
		(setq tail (cddr tail)))
	  (setcdr tail (list (buffer-substring-no-properties from pos)))
	  (setq tail (cdr tail)))
	 (setq from (point))))
   (setcdr tail (list (buffer-substring-no-properties from to)))
   (apply 'concat (cdr parts)))))

(defsubst c-keyword-sym (keyword)
 ;; Return non-nil if the string KEYWORD is a known keyword. More
 ;; precisely, the value is the symbol for the keyword in
 ;; `c-keywords-obarray'.
 (intern-soft keyword c-keywords-obarray))

(defsubst c-keyword-member (keyword-sym lang-constant)
 ;; Return non-nil if the symbol KEYWORD-SYM, as returned by
 ;; `c-keyword-sym', is a member of LANG-CONSTANT, which is the name
 ;; of a language constant that ends with "-kwds". If KEYWORD-SYM is
 ;; nil then the result is nil.
 (get keyword-sym lang-constant))

;; String syntax chars, suitable for skip-syntax-(forward|backward).
(defconst c-string-syntax (if (memq 'gen-string-delim c-emacs-features)
               "\"|"
              "\""))

;; Regexp matching string start syntax.
(defconst c-string-limit-regexp (if (memq 'gen-string-delim c-emacs-features)
                  "\\s\"\\|\\s|"
                 "\\s\""))

;; Holds formatted error strings for the few cases where parse errors
;; are reported.
(defvar c-parsing-error nil)
(make-variable-buffer-local 'c-parsing-error)

(defun c-echo-parsing-error (&optional quiet)
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (when (and c-report-syntactic-errors c-parsing-error (not quiet))
  (c-benign-error "%s" c-parsing-error))
 c-parsing-error)

;; Faces given to comments and string literals. This is used in some
;; situations to speed up recognition; it isn't mandatory that font
;; locking is in use. This variable is extended with the face in
;; `c-doc-face-name' when fontification is activated in cc-fonts.el.
(defvar c-literal-faces
 '(font-lock-comment-face font-lock-string-face))


;; Some debug tools to visualize various special positions. This
;; debug code isn't as portable as the rest of CC Mode.

(cc-bytecomp-defun overlays-in)
(cc-bytecomp-defun overlay-get)
(cc-bytecomp-defun overlay-start)
(cc-bytecomp-defun overlay-end)
(cc-bytecomp-defun delete-overlay)
(cc-bytecomp-defun overlay-put)
(cc-bytecomp-defun make-overlay)

(defun c-debug-add-face (beg end face)
 (c-save-buffer-state ((overlays (overlays-in beg end)) overlay)
  (while overlays
   (setq overlay (car overlays)
	  overlays (cdr overlays))
   (when (eq (overlay-get overlay 'face) face)
	(setq beg (min beg (overlay-start overlay))
	   end (max end (overlay-end overlay)))
	(delete-overlay overlay)))
  (overlay-put (make-overlay beg end) 'face face)))

(defun c-debug-remove-face (beg end face)
 (c-save-buffer-state ((overlays (overlays-in beg end)) overlay
			(ol-beg beg) (ol-end end))
  (while overlays
   (setq overlay (car overlays)
	  overlays (cdr overlays))
   (when (eq (overlay-get overlay 'face) face)
	(setq ol-beg (min ol-beg (overlay-start overlay))
	   ol-end (max ol-end (overlay-end overlay)))
	(delete-overlay overlay)))
  (when (< ol-beg beg)
   (overlay-put (make-overlay ol-beg beg) 'face face))
  (when (> ol-end end)
   (overlay-put (make-overlay end ol-end) 'face face))))


;; `c-beginning-of-statement-1' and accompanying stuff.

;; KLUDGE ALERT: c-maybe-labelp is used to pass information between
;; c-crosses-statement-barrier-p and c-beginning-of-statement-1. A
;; better way should be implemented, but this will at least shut up
;; the byte compiler.
(defvar c-maybe-labelp nil)

;; New awk-compatible version of c-beginning-of-statement-1, ACM 2002/6/22

;; Macros used internally in c-beginning-of-statement-1 for the
;; automaton actions.
(defmacro c-bos-push-state ()
 '(setq stack (cons (cons state saved-pos)
		   stack)))
(defmacro c-bos-pop-state (&optional do-if-done)
 `(if (setq state (car (car stack))
	   saved-pos (cdr (car stack))
	   stack (cdr stack))
    t
   ,do-if-done
   (throw 'loop nil)))
(defmacro c-bos-pop-state-and-retry ()
 '(throw 'loop (setq state (car (car stack))
		   saved-pos (cdr (car stack))
		   ;; Throw nil if stack is empty, else throw non-nil.
		   stack (cdr stack))))
(defmacro c-bos-save-pos ()
 '(setq saved-pos (vector pos tok ptok pptok)))
(defmacro c-bos-restore-pos ()
 '(unless (eq (elt saved-pos 0) start)
   (setq pos (elt saved-pos 0)
	  tok (elt saved-pos 1)
	  ptok (elt saved-pos 2)
	  pptok (elt saved-pos 3))
   (goto-char pos)
   (setq sym nil)))
(defmacro c-bos-save-error-info (missing got)
 `(setq saved-pos (vector pos ,missing ,got)))
(defmacro c-bos-report-error ()
 '(unless noerror
   (setq c-parsing-error
	  (format "No matching `%s' found for `%s' on line %d"
		  (elt saved-pos 1)
		  (elt saved-pos 2)
		  (1+ (count-lines (point-min)
				  (c-point 'bol (elt saved-pos 0))))))))

(defun c-beginning-of-statement-1 (&optional lim ignore-labels
					   noerror comma-delim)
 "Move to the start of the current statement or declaration, or to
the previous one if already at the beginning of one. Only
statements/declarations on the same level are considered, i.e. don't
move into or out of sexps (not even normal expression parentheses).

Stop at statement continuation tokens like \"else\", \"catch\",
\"finally\" and the \"while\" in \"do ... while\" if the start point
is within the continuation. If starting at such a token, move to the
corresponding statement start. If at the beginning of a statement,
move to the closest containing statement if there is any. This might
also stop at a continuation clause.

Labels are treated as separate statements if IGNORE-LABELS is non-nil.
The function is not overly intelligent in telling labels from other
uses of colons; if used outside a statement context it might trip up
on e.g. inherit colons, so IGNORE-LABELS should be used then. There
should be no such mistakes in a statement context, however.

Macros are ignored unless point is within one, in which case the
content of the macro is treated as normal code. Aside from any normal
statement starts found in it, stop at the first token of the content
in the macro, i.e. the expression of an \"#if\" or the start of the
definition in a \"#define\". Also stop at start of macros before
leaving them.

Return 'label if stopped at a label, 'same if stopped at the beginning
of the current statement, 'up if stepped to a containing statement,
'previous if stepped to a preceding statement, 'beginning if stepped
from a statement continuation clause to its start clause, or 'macro if
stepped to a macro start. Note that 'same and not 'label is returned
if stopped at the same label without crossing the colon character.

LIM may be given to limit the search. If the search hits the limit,
point will be left at the closest following token, or at the start
position if that is less ('same is returned in this case).

NOERROR turns off error logging to `c-parsing-error'.

Normally only ';' is considered to delimit statements, but if
COMMA-DELIM is non-nil then ',' is treated likewise."

 ;; The bulk of this function is a pushdown automaton that looks at statement
 ;; boundaries and the tokens (such as "while") in c-opt-block-stmt-key. Its
 ;; purpose is to keep track of nested statements, ensuring that such
 ;; statments are skipped over in their entirety (somewhat akin to what C-M-p
 ;; does with nested braces/brackets/parentheses).
 ;;
 ;; Note: The position of a boundary is the following token.
 ;;
 ;; Beginning with the current token (the one following point), move back one
 ;; sexp at a time (where a sexp is, more or less, either a token or the
 ;; entire contents of a brace/bracket/paren pair). Each time a statement
 ;; boundary is crossed or a "while"-like token is found, update the state of
 ;; the PDA. Stop at the beginning of a statement when the stack (holding
 ;; nested statement info) is empty and the position has been moved.
 ;;
 ;; The following variables constitute the PDA:
 ;;
 ;; sym:  This is either the "while"-like token (e.g. 'for) we've just
 ;;     scanned back over, 'boundary if we've just gone back over a
 ;;     statement boundary, or nil otherwise.
 ;; state: takes one of the values (nil else else-boundary while
 ;;     while-boundary catch catch-boundary).
 ;;     nil means "no "while"-like token yet scanned".
 ;;     'else, for example, means "just gone back over an else".
 ;;     'else-boundary means "just gone back over a statement boundary
 ;;     immediately after having gone back over an else".
 ;; saved-pos: A vector of either saved positions (tok ptok pptok, etc.) or
 ;;     of error reporting information.
 ;; stack: The stack onto which the PDA pushes its state. Each entry
 ;;     consists of a saved value of state and saved-pos. An entry is
 ;;     pushed when we move back over a "continuation" token (e.g. else)
 ;;     and popped when we encounter the corresponding opening token
 ;;     (e.g. if).
 ;;
 ;;
 ;; The following diagram briefly outlines the PDA. 
 ;;
 ;; Common state:
 ;;  "else": Push state, goto state `else'.
 ;;  "while": Push state, goto state `while'.
 ;;  "catch" or "finally": Push state, goto state `catch'.
 ;;  boundary: Pop state.
 ;;  other: Do nothing special.
 ;;
 ;; State `else':
 ;;  boundary: Goto state `else-boundary'.
 ;;  other: Error, pop state, retry token.
 ;;
 ;; State `else-boundary':
 ;;  "if": Pop state.
 ;;  boundary: Error, pop state.
 ;;  other: See common state.
 ;;
 ;; State `while':
 ;;  boundary: Save position, goto state `while-boundary'.
 ;;  other: Pop state, retry token.
 ;;
 ;; State `while-boundary':
 ;;  "do": Pop state.
 ;;  boundary: Restore position if it's not at start, pop state. [*see below]
 ;;  other: See common state.
 ;;
 ;; State `catch':
 ;;  boundary: Goto state `catch-boundary'.
 ;;  other: Error, pop state, retry token.
 ;;
 ;; State `catch-boundary':
 ;;  "try": Pop state.
 ;;  "catch": Goto state `catch'.
 ;;  boundary: Error, pop state.
 ;;  other: See common state.
 ;;
 ;; [*] In the `while-boundary' state, we had pushed a 'while state, and were
 ;; searching for a "do" which would have opened a do-while. If we didn't
 ;; find it, we discard the analysis done since the "while", go back to this
 ;; token in the buffer and restart the scanning there, this time WITHOUT
 ;; pushing the 'while state onto the stack.
 ;;
 ;; In addition to the above there is some special handling of labels
 ;; and macros.

 (let ((case-fold-search nil)
	(start (point))
	macro-start
	(delims (if comma-delim '(?\; ?,) '(?\;)))
	(c-stmt-delim-chars (if comma-delim
				c-stmt-delim-chars-with-comma
			   c-stmt-delim-chars))
	pos				; Current position.
	boundary-pos   ; Position of last stmt boundary character (e.g. ;).
	after-labels-pos		; Value of tok after first found colon.
	last-label-pos			; Value of tok after last found colon.
	sym     ; Symbol just scanned back over (e.g. 'while or
		  ; 'boundary). See above
	state           ; Current state in the automaton. See above.
	saved-pos			; Current saved positions. See above
	stack				; Stack of conses (state . saved-pos).
	(cond-key (or c-opt-block-stmt-key ; regexp which matches "for", "if", etc.
		   "\\<\\>"))	; Matches nothing.
	(ret 'same)           ; Return value.
	tok ptok pptok			; Pos of last three sexps or bounds.
	c-in-literal-cache c-maybe-labelp saved)

  (save-restriction
   (if lim (narrow-to-region lim (point-max)))

   (if (save-excursion
	  (and (c-beginning-of-macro)
		 (/= (point) start)))
	 (setq macro-start (point)))

   ;; Try to skip back over unary operator characters, to register
   ;; that we've moved.
   (while (progn
	    (setq pos (point))
        (if (c-mode-is-new-awk-p)
          (c-awk-backward-syntactic-ws)
         (c-backward-syntactic-ws))
	    (/= (skip-chars-backward "-+!*&~@`#") 0))) ; ACM, 2002/5/31;
							 ; Make a variable in
							 ; cc-langs.el, maybe

   ;; Skip back over any semicolon here. If it was a bare semicolon, we're
   ;; done. Later on we ignore the boundaries for statements that doesn't
   ;; contain any sexp. The only thing that is affected is that the error
   ;; checking is a little less strict, and we really don't bother.
   (if (and (memq (char-before) delims)
	    (progn (forward-char -1)
		   (setq saved (point))
		   (if (c-mode-is-new-awk-p)
             (c-awk-backward-syntactic-ws)
            (c-backward-syntactic-ws))
		   (or (memq (char-before) delims)
			 (memq (char-before) '(?: nil))
			 (eq (char-syntax (char-before)) ?\()
             (and (c-mode-is-new-awk-p)
                (c-awk-after-logical-semicolon))))) ; ACM 2002/6/22
     ;; ACM, 2002/7/20: What about giving a limit to the above function?
     ;; ACM, 2003/6/16: The above two lines (checking for
     ;; awk-logical-semicolon) are probably redundant after rewriting
     ;; c-awk-backward-syntactic-ws.
	 (setq ret 'previous
		pos saved)

	;; Begin at start and not pos to detect macros if we stand
	;; directly after the #.
	(goto-char start)
	(if (looking-at "\\<\\|\\W")
	  ;; Record this as the first token if not starting inside it.
	  (setq tok start))

    ;; The following while loop goes back one sexp (balanced parens,
    ;; etc. with contents, or symbol or suchlike) each iteration. This
    ;; movement is accomplished with a call to scan-sexps approx 130 lines
    ;; below.
	(while
	  (catch 'loop ;; Throw nil to break, non-nil to continue.
	   (cond
	    ;; Check for macro start. Take this out for AWK Mode (ACM, 2002/5/31)
        ;; NO!! just make sure macro-start is nil in AWK Mode (ACM, 2002/6/22)
        ;; It always is (ACM, 2002/6/23)
	    ((save-excursion
		 (and macro-start
		    (progn (skip-chars-backward " \t")
			   (eq (char-before) ?#))
		    (progn (setq saved (1- (point)))
			   (beginning-of-line)
			   (not (eq (char-before (1- (point))) ?\\)))
		    (looking-at c-opt-cpp-start)
		    (progn (skip-chars-forward " \t")
			   (eq (point) saved))))
		(goto-char saved)
		(if (and (c-forward-to-cpp-define-body)
			 (progn (c-forward-syntactic-ws start)
				(< (point) start)))
		  ;; Stop at the first token in the content of the macro.
		  (setq pos (point)
			 ignore-labels t) ; Avoid the label check on exit.
		 (setq pos saved
			ret 'macro
			ignore-labels t))
		(throw 'loop nil))

	    ;; Do a round through the automaton if we've just passed a
	    ;; statement boundary or passed a "while"-like token.
	    ((or sym
		  (and (looking-at cond-key)
			 (setq sym (intern (match-string 1)))))

		(when (and (< pos start) (null stack))
		 (throw 'loop nil))

		;; The PDA state handling.
        ;;
        ;; Refer to the description of the PDA in the openining
        ;; comments. In the following OR form, the first leaf
        ;; attempts to handles one of the specific actions detailed
        ;; (e.g., finding token "if" whilst in state `else-boundary').
        ;; We drop through to the second leaf (which handles common
        ;; state) if no specific handler is found in the first cond.
        ;; If a parsing error is detected (e.g. an "else" with no
        ;; preceding "if"), we throw to the enclosing catch.
        ;;
        ;; Note that the (eq state 'else) means
		;; "we've just passed an else", NOT "we're looking for an
		;; else".
		(or (cond
		   ((eq state 'else)
		   (if (eq sym 'boundary)
			 (setq state 'else-boundary)
			(c-bos-report-error)
			(c-bos-pop-state-and-retry)))

		   ((eq state 'else-boundary)
		   (cond ((eq sym 'if)
			   (c-bos-pop-state (setq ret 'beginning)))
			  ((eq sym 'boundary)
			   (c-bos-report-error)
			   (c-bos-pop-state))))

		   ((eq state 'while)
		   (if (and (eq sym 'boundary)
			    ;; Since this can cause backtracking we do a
			    ;; little more careful analysis to avoid it:
			    ;; If there's a label in front of the while
			    ;; it can't be part of a do-while.
			    (not after-labels-pos))
			 (progn (c-bos-save-pos)
				 (setq state 'while-boundary))
			(c-bos-pop-state-and-retry))) ; Can't be a do-while

		   ((eq state 'while-boundary)
		   (cond ((eq sym 'do)
			   (c-bos-pop-state (setq ret 'beginning)))
			  ((eq sym 'boundary) ; isn't a do-while
			   (c-bos-restore-pos) ; the position of the while
			   (c-bos-pop-state)))) ; no longer searching for do.

		   ((eq state 'catch)
		   (if (eq sym 'boundary)
			 (setq state 'catch-boundary)
			(c-bos-report-error)
			(c-bos-pop-state-and-retry)))

		   ((eq state 'catch-boundary)
		   (cond
		    ((eq sym 'try)
			(c-bos-pop-state (setq ret 'beginning)))
		    ((eq sym 'catch)
			(setq state 'catch))
		    ((eq sym 'boundary)
			(c-bos-report-error)
			(c-bos-pop-state)))))

		  ;; This is state common. We get here when the previous
		  ;; cond statement found no particular state handler.
		  (cond ((eq sym 'boundary)
			  ;; If we have a boundary at the start
			  ;; position we push a frame to go to the
			  ;; previous statement.
			  (if (>= pos start)
			    (c-bos-push-state)
			   (c-bos-pop-state)))
			 ((eq sym 'else)
			  (c-bos-push-state)
			  (c-bos-save-error-info 'if 'else)
			  (setq state 'else))
			 ((eq sym 'while)
			  (when (or (not pptok)
				   (memq (char-after pptok) delims)
                   (and (c-mode-is-new-awk-p)
                     (or
                    ;; might we be calling this from
                    ;; c-awk-after-if-do-for-while-condition-p?
                    ;; If so, avoid infinite recursion.
                      (and (eq (point) start)
                        (c-awk-NL-prop-not-set))
                      ;; The following may recursively
                      ;; call this function.
                      (c-awk-completed-stmt-ws-ends-line-p pptok))))
			   ;; Since this can cause backtracking we do a
			   ;; little more careful analysis to avoid it: If
			   ;; the while isn't followed by a semicolon it
			   ;; can't be a do-while.
               ;; ACM, 2002/5/31; IT CAN IN AWK Mode. ;-(
			   (c-bos-push-state)
			   (setq state 'while)))
			 ((memq sym '(catch finally))
			  (c-bos-push-state)
			  (c-bos-save-error-info 'try sym)
			  (setq state 'catch))))

		(when c-maybe-labelp
		 ;; We're either past a statement boundary or at the
		 ;; start of a statement, so throw away any label data
		 ;; for the previous one.
		 (setq after-labels-pos nil
			last-label-pos nil
			c-maybe-labelp nil))))

	   ;; Step to the previous sexp, but not if we crossed a
	   ;; boundary, since that doesn't consume an sexp.
	   (if (eq sym 'boundary)
		 (setq ret 'previous)

        ;; HERE IS THE SINGLE PLACE INSIDE THE PDA LOOP WHERE WE MOVE
        ;; BACKWARDS THROUGH THE SOURCE. The following loop goes back
        ;; one sexp and then only loops in special circumstances (line
        ;; continuations and skipping past entire macros).
		(while
		  (progn
		   (or (c-safe (goto-char (scan-sexps (point) -1)) t)
			 ;; Give up if we hit an unbalanced block.
			 ;; Since the stack won't be empty the code
			 ;; below will report a suitable error.
			 (throw 'loop nil))
		   (cond ((looking-at "\\\\$")
			   ;; Step again if we hit a line continuation.
			   t)
			  (macro-start
			   ;; If we started inside a macro then this
			   ;; sexp is always interesting.
			   nil)
			  ((not (c-mode-is-new-awk-p)) ; Changed from t, ACM 2002/6/25
			   ;; Otherwise check that we didn't step
			   ;; into a macro from the end.
			   (let ((macro-start
				  (save-excursion
				   (and (c-beginning-of-macro)
					  (point)))))
			    (when macro-start
				 (goto-char macro-start)
				 t))))))

		;; Did the last movement by a sexp cross a statement boundary?
		(when (save-excursion
			(if (if (eq (char-after) ?{)
				(c-looking-at-inexpr-block lim nil)
			   (looking-at "\\s\("))

			  ;; Should not include the paren sexp we've
			  ;; passed over in the boundary check.
			  (if (> (point) (- pos 100))
				(c-forward-sexp 1)

			   ;; Find its end position this way instead of
			   ;; moving forward if the sexp is large.
			   (goto-char pos)
			   (while
				 (progn
				  (goto-char (1+ (c-down-list-backward)))
				  (unless macro-start
				   ;; Check that we didn't step into
				   ;; a macro from the end.
				   (let ((macro-start
					   (save-excursion
					    (and (c-beginning-of-macro)
						  (point)))))
					(when macro-start
					 (goto-char macro-start)
					 t)))))))

			(setq boundary-pos (c-crosses-statement-barrier-p
					  (point) pos)))

		 (setq pptok ptok
			ptok tok
			tok boundary-pos
			sym 'boundary)
		 (throw 'loop t))) ; like a C "continue". Analyze the next sexp.

	   (when (and (numberp c-maybe-labelp) (not ignore-labels))
		;; c-crosses-statement-barrier-p has found a colon, so
		;; we might be in a label now.
		(if (not after-labels-pos)
		  (setq after-labels-pos tok))
		(setq last-label-pos tok
		   c-maybe-labelp t))

	   ;; ObjC method def?
	   (when (and c-opt-method-key
			 (setq saved (c-in-method-def-p)))
		(setq pos saved
		   ignore-labels t)	; Avoid the label check on exit.
		(throw 'loop nil))

       ;; We've moved back by a sexp, so update the token positions. 
	   (setq sym nil
		  pptok ptok
		  ptok tok
		  tok (point)
		  pos tok)))		; Not nil (for the while loop).

	;; If the stack isn't empty there might be errors to report.
	(while stack
	 (if (and (vectorp saved-pos) (eq (length saved-pos) 3))
	   (c-bos-report-error))
	 (setq saved-pos (cdr (car stack))
		stack (cdr stack)))

	(when (and (eq ret 'same)
		  (not (memq sym '(boundary ignore nil))))
	 ;; Need to investigate closer whether we've crossed
	 ;; between a substatement and its containing statement.
	 (if (setq saved (if (looking-at c-block-stmt-1-key)
			   ptok
			  pptok))
	   (cond ((> start saved) (setq pos saved))
		  ((= start saved) (setq ret 'up)))))

	(when (and c-maybe-labelp
		  (not ignore-labels)
		  (not (eq ret 'beginning))
		  after-labels-pos)
	 ;; We're in a label. Maybe we should step to the statement
	 ;; after it.
	 (if (< after-labels-pos start)
	   (setq pos after-labels-pos)
	  (setq ret 'label)
	  (if (< last-label-pos start)
		(setq pos last-label-pos)))))

   ;; Skip over the unary operators that can start the statement.
   (goto-char pos)
   (while (progn
	    (if (c-mode-is-new-awk-p)
          (c-awk-backward-syntactic-ws)
         (c-backward-syntactic-ws))
	    (/= (skip-chars-backward "-+!*&~@`#") 0)) ; Hopefully the # won't hurt awk.
	(setq pos (point)))
   (goto-char pos)
   ret)))

(defun c-crosses-statement-barrier-p (from to)
 "Return non-nil if buffer positions FROM to TO cross one or more
statement or declaration boundaries. The returned value is actually
the position of the earliest boundary char. FROM must not be within
a string or comment.

The variable `c-maybe-labelp' is set to the position of the first `:' that
might start a label (i.e. not part of `::' and not preceded by `?'). If a
single `?' is found, then `c-maybe-labelp' is cleared."
 (let ((skip-chars c-stmt-delim-chars)
	lit-range)
  (save-excursion
   (catch 'done
	(goto-char from)
	(while (progn (skip-chars-forward skip-chars to)
		   (< (point) to))
	 (if (setq lit-range (c-literal-limits from)) ; Have we landed in a string/comment?
	   (progn (goto-char (setq from (cdr lit-range)))
           (if (and (c-mode-is-new-awk-p) (bolp)) ; ACM 2002/7/17. Make sure we
             (backward-char))) ; don't skip over a virtual semi-colon after an awk comment. :-(
	  (cond ((eq (char-after) ?:)
		  (forward-char)
		  (if (and (eq (char-after) ?:)
			  (< (point) to))
		    ;; Ignore scope operators.
		    (forward-char)
		   (setq c-maybe-labelp (1- (point)))))
		 ((eq (char-after) ??)
		  ;; A question mark. Can't be a label, so stop
		  ;; looking for more : and ?.
		  (setq c-maybe-labelp nil
			 skip-chars (substring c-stmt-delim-chars 0 -2)))
         ((and (eolp) ; Can only happen in AWK Mode
            (not (c-awk-completed-stmt-ws-ends-line-p)))
          (forward-char))
         ((and (c-mode-is-new-awk-p)
            (bolp) lit-range ; awk: comment/string ended prev line.
            (not (c-awk-completed-stmt-ws-ends-prev-line-p))))
		 (t (throw 'done (point))))))
	nil))))


;; A set of functions that covers various idiosyncrasies in
;; implementations of `forward-comment'.

;; Note: Some emacsen considers incorrectly that any line comment
;; ending with a backslash continues to the next line. I can't think
;; of any way to work around that in a reliable way without changing
;; the buffer, though. Suggestions welcome. ;) (No, temporarily
;; changing the syntax for backslash doesn't work since we must treat
;; escapes in string literals correctly.)

(defun c-forward-single-comment ()
 "Move forward past whitespace and the closest following comment, if any.
Return t if a comment was found, nil otherwise. In either case, the
point is moved past the following whitespace. Line continuations,
i.e. a backslashes followed by line breaks, are treated as whitespace.
The line breaks that end line comments are considered to be the
comment enders, so the point will be put on the beginning of the next
line if it moved past a line comment.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (let ((start (point)))
  (when (looking-at "\\([ \t\n\r\f\v]\\|\\\\[\n\r]\\)+")
   (goto-char (match-end 0)))

  (when (forward-comment 1)
   (if (eobp)
	 ;; Some emacsen (e.g. XEmacs 21) return t when moving
	 ;; forwards at eob.
	 nil

	;; Emacs includes the ending newline in a b-style (c++)
	;; comment, but XEmacs doesn't. We depend on the Emacs
	;; behavior (which also is symmetric).
	(if (and (eolp) (elt (parse-partial-sexp start (point)) 7))
	  (condition-case nil (forward-char 1)))

	t))))

(defsubst c-forward-comments ()
 "Move forward past all following whitespace and comments.
Line continuations, i.e. a backslashes followed by line breaks, are
treated as whitespace.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (while (or
	 ;; If forward-comment in at least XEmacs 21 is given a large
	 ;; positive value, it'll loop all the way through if it hits
	 ;; eob.
	 (and (forward-comment 5)
	    ;; Some emacsen (e.g. XEmacs 21) return t when moving
	    ;; forwards at eob.
	    (not (eobp)))

	 (when (looking-at "\\\\[\n\r]")
	  (forward-char 2)
	  t))))

(defun c-backward-single-comment ()
 "Move backward past whitespace and the closest preceding comment, if any.
Return t if a comment was found, nil otherwise. In either case, the
point is moved past the preceding whitespace. Line continuations,
i.e. a backslashes followed by line breaks, are treated as whitespace.
The line breaks that end line comments are considered to be the
comment enders, so the point cannot be at the end of the same line to
move over a line comment.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (let ((start (point)))
  ;; When we got newline terminated comments, forward-comment in all
  ;; supported emacsen so far will stop at eol of each line not
  ;; ending with a comment when moving backwards. This corrects for
  ;; that, and at the same time handles line continuations.
  (while (progn
	   (skip-chars-backward " \t\n\r\f\v")
	   (and (looking-at "[\n\r]")
		 (eq (char-before) ?\\)
		 (< (point) start)))
   (backward-char))

  (if (bobp)
	;; Some emacsen (e.g. Emacs 19.34) return t when moving
	;; backwards at bob.
	nil

   ;; Leave point after the closest following newline if we've
   ;; backed up over any above, since forward-comment won't move
   ;; backward over a line comment if point is at the end of the
   ;; same line.
   (re-search-forward "\\=\\s *[\n\r]" start t)

   (if (if (forward-comment -1)
	   (if (eolp)
		 ;; If forward-comment above succeeded and we're at eol
		 ;; then the newline we moved over above didn't end a
		 ;; line comment, so we give it another go.
		 (forward-comment -1)
		t))

	 ;; Emacs <= 20 and XEmacs move back over the closer of a
	 ;; block comment that lacks an opener.
	 (if (looking-at "\\*/")
	   (progn (forward-char 2) nil)
	  t)))))

(defsubst c-backward-comments ()
 "Move backward past all preceding whitespace and comments.
Line continuations, i.e. a backslashes followed by line breaks, are
treated as whitespace. The line breaks that end line comments are
considered to be the comment enders, so the point cannot be at the end
of the same line to move over a line comment.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (let ((start (point)))
  (while (and
	  ;; `forward-comment' in some emacsen (e.g. Emacs 19.34)
	  ;; return t when moving backwards at bob.
	  (not (bobp))

	  (if (forward-comment -1)
		(if (looking-at "\\*/")
		  ;; Emacs <= 20 and XEmacs move back over the
		  ;; closer of a block comment that lacks an opener.
		  (progn (forward-char 2) nil)
		 t)

	   ;; XEmacs treats line continuations as whitespace but
	   ;; only in the backward direction, which seems a bit
	   ;; odd. Anyway, this is necessary for Emacs.
	   (when (and (looking-at "[\n\r]")
			 (eq (char-before) ?\\)
			 (< (point) start))
		(backward-char)
		t))))))


;; Basic handling of preprocessor directives.

;; This is a dynamically bound cache used together with
;; `c-query-macro-start' and `c-query-and-set-macro-start'. It only
;; works as long as point doesn't cross a macro boundary.
(defvar c-macro-start 'unknown)

(defsubst c-query-and-set-macro-start ()
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (if (symbolp c-macro-start)
   (setq c-macro-start (save-excursion
			  (and (c-beginning-of-macro)
				 (point))))
  c-macro-start))

(defsubst c-query-macro-start ()
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (if (symbolp c-macro-start)
   (save-excursion
	(and (c-beginning-of-macro)
	   (point)))
  c-macro-start))

(defun c-beginning-of-macro (&optional lim)
 "Go to the beginning of a preprocessor directive.
Leave point at the beginning of the directive and return t if in one,
otherwise return nil and leave point unchanged.

This function does not do any hidden buffer changes."
 (when c-opt-cpp-prefix
  (let ((here (point)))
   (save-restriction
	(if lim (narrow-to-region lim (point-max)))
	(beginning-of-line)
	(while (eq (char-before (1- (point))) ?\\)
	 (forward-line -1))
	(back-to-indentation)
	(if (and (<= (point) here)
		 (looking-at c-opt-cpp-start))
	  t
	 (goto-char here)
	 nil)))))

(defun c-end-of-macro ()
 "Go to the end of a preprocessor directive.
More accurately, move point to the end of the closest following line
that doesn't end with a line continuation backslash.

This function does not do any hidden buffer changes."
 (while (progn
	  (end-of-line)
	  (when (and (eq (char-before) ?\\)
		   (not (eobp)))
	   (forward-char)
	   t))))

(defun c-forward-to-cpp-define-body ()
 ;; Assuming point is at the "#" that introduces a preprocessor
 ;; directive, it's moved forward to the start of the definition body
 ;; if it's a "#define". Non-nil is returned in this case, in all
 ;; other cases nil is returned and point isn't moved.
 (when (and (looking-at
	   (concat "#[ \t]*"
		   "define[ \t]+\\(\\sw\\|_\\)+\\(\([^\)]*\)\\)?"
		   "\\([ \t]\\|\\\\\n\\)*"))
	   (not (= (match-end 0) (c-point 'eol))))
  (goto-char (match-end 0))))


;; Tools for skipping over syntactic whitespace.

;; The following functions use text properties to cache searches over
;; large regions of syntactic whitespace. It works as follows:
;;
;; o If a syntactic whitespace region contains anything but simple
;;  whitespace (i.e. space, tab and line breaks), the text property
;;  `c-in-sws' is put over it. At places where we have stopped
;;  within that region there's also a `c-is-sws' text property.
;;  That since there typically are nested whitespace inside that
;;  must be handled separately, e.g. whitespace inside a comment or
;;  cpp directive. Thus, from one point with `c-is-sws' it's safe
;;  to jump to another point with that property within the same
;;  `c-in-sws' region. It can be likened to a ladder where
;;  `c-in-sws' marks the bars and `c-is-sws' the rungs.
;;
;; o The `c-is-sws' property is put on the simple whitespace chars at
;;  a "rung position" and also maybe on the first following char.
;;  As many characters as can be conveniently found in this range
;;  are marked, but no assumption can be made that the whole range
;;  is marked (it could be clobbered by later changes, for
;;  instance).
;;
;;  Note that some part of the beginning of a sequence of simple
;;  whitespace might be part of the end of a preceding line comment
;;  or cpp directive and must not be considered part of the "rung".
;;  Such whitespace is some amount of horizontal whitespace followed
;;  by a newline. In the case of cpp directives it could also be
;;  two newlines with horizontal whitespace between them.
;;
;;  The reason to include the first following char is to cope with
;;  "rung positions" that doesn't have any ordinary whitespace. If
;;  `c-is-sws' is put on a token character it does not have
;;  `c-in-sws' set simultaneously. That's the only case when that
;;  can occur, and the reason for not extending the `c-in-sws'
;;  region to cover it is that the `c-in-sws' region could then be
;;  accidentally merged with a following one if the token is only
;;  one character long.
;;
;; o On buffer changes the `c-in-sws' and `c-is-sws' properties are
;;  removed in the changed region. If the change was inside
;;  syntactic whitespace that means that the "ladder" is broken, but
;;  a later call to `c-forward-sws' or `c-backward-sws' will use the
;;  parts on either side and use an ordinary search only to "repair"
;;  the gap.
;;
;;  Special care needs to be taken if a region is removed: If there
;;  are `c-in-sws' on both sides of it which do not connect inside
;;  the region then they can't be joined. If e.g. a marked macro is
;;  broken, syntactic whitespace inside the new text might be
;;  marked. If those marks would become connected with the old
;;  `c-in-sws' range around the macro then we could get a ladder
;;  with one end outside the macro and the other at some whitespace
;;  within it.
;;
;; The main motivation for this system is to increase the speed in
;; skipping over the large whitespace regions that can occur at the
;; top level in e.g. header files that contain a lot of comments and
;; cpp directives. For small comments inside code it's probably
;; slower than using `forward-comment' straightforwardly, but speed is
;; not a significant factor there anyway.

; (defface c-debug-is-sws-face
;  '((t (:background "GreenYellow")))
;  "Debug face to mark the `c-is-sws' property.")
; (defface c-debug-in-sws-face
;  '((t (:underline t)))
;  "Debug face to mark the `c-in-sws' property.")

; (defun c-debug-put-sws-faces ()
;  ;; Put the sws debug faces on all the `c-is-sws' and `c-in-sws'
;  ;; properties in the buffer.
;  (interactive)
;  (save-excursion
;   (let (in-face)
;    (goto-char (point-min))
;    (setq in-face (if (get-text-property (point) 'c-is-sws)
; 			(point)))
;    (while (progn
; 	    (goto-char (next-single-property-change
; 			  (point) 'c-is-sws nil (point-max)))
; 	    (if in-face
; 		  (progn
; 		   (c-debug-add-face in-face (point) 'c-debug-is-sws-face)
; 		   (setq in-face nil))
; 		 (setq in-face (point)))
; 	    (not (eobp))))
;    (goto-char (point-min))
;    (setq in-face (if (get-text-property (point) 'c-in-sws)
; 			(point)))
;    (while (progn
; 	    (goto-char (next-single-property-change
; 			  (point) 'c-in-sws nil (point-max)))
; 	    (if in-face
; 		  (progn
; 		   (c-debug-add-face in-face (point) 'c-debug-in-sws-face)
; 		   (setq in-face nil))
; 		 (setq in-face (point)))
; 	    (not (eobp)))))))

(defmacro c-debug-sws-msg (&rest args)
 ;;`(message ,@args)
 )

(defmacro c-put-is-sws (beg end)
 `(let ((beg ,beg) (end ,end))
   (put-text-property beg end 'c-is-sws t)
   ,@(when (facep 'c-debug-is-sws-face)
	 `((c-debug-add-face beg end 'c-debug-is-sws-face)))))

(defmacro c-put-in-sws (beg end)
 `(let ((beg ,beg) (end ,end))
   (put-text-property beg end 'c-in-sws t)
   ,@(when (facep 'c-debug-is-sws-face)
	 `((c-debug-add-face beg end 'c-debug-in-sws-face)))))

(defmacro c-remove-is-sws (beg end)
 `(let ((beg ,beg) (end ,end))
   (remove-text-properties beg end '(c-is-sws nil))
   ,@(when (facep 'c-debug-is-sws-face)
	 `((c-debug-remove-face beg end 'c-debug-is-sws-face)))))

(defmacro c-remove-in-sws (beg end)
 `(let ((beg ,beg) (end ,end))
   (remove-text-properties beg end '(c-in-sws nil))
   ,@(when (facep 'c-debug-is-sws-face)
	 `((c-debug-remove-face beg end 'c-debug-in-sws-face)))))

(defmacro c-remove-is-and-in-sws (beg end)
 `(let ((beg ,beg) (end ,end))
   (remove-text-properties beg end '(c-is-sws nil c-in-sws nil))
   ,@(when (facep 'c-debug-is-sws-face)
	 `((c-debug-remove-face beg end 'c-debug-is-sws-face)
	  (c-debug-remove-face beg end 'c-debug-in-sws-face)))))

(defsubst c-invalidate-sws-region-after (beg end)
 ;; Called from `after-change-functions'. Note that if
 ;; `c-forward-sws' or `c-backward-sws' are used outside
 ;; `c-save-buffer-state' or similar then this will remove the cache
 ;; properties right after they're added.

 (save-excursion
  ;; Adjust the end to remove the properties in any following simple
  ;; ws up to and including the next line break, if there is any
  ;; after the changed region. This is necessary e.g. when a rung
  ;; marked empty line is converted to a line comment by inserting
  ;; "//" before the line break. In that case the line break would
  ;; keep the rung mark which could make a later `c-backward-sws'
  ;; move into the line comment instead of over it.
  (goto-char end)
  (skip-chars-forward " \t\f\v")
  (when (and (eolp) (not (eobp)))
   (setq end (1+ (point)))))

 (when (and (= beg end)
	   (get-text-property beg 'c-in-sws)
	   (not (bobp))
	   (get-text-property (1- beg) 'c-in-sws))
  ;; Ensure that an `c-in-sws' range gets broken. Note that it isn't
  ;; safe to keep a range that was continuous before the change. E.g:
  ;;
  ;;  #define foo
  ;;     \
  ;;  bar
  ;;
  ;; There can be a "ladder" between "#" and "b". Now, if the newline
  ;; after "foo" is removed then "bar" will become part of the cpp
  ;; directive instead of a syntactically relevant token. In that
  ;; case there's no longer syntactic ws from "#" to "b".
  (setq beg (1- beg)))

 (c-debug-sws-msg "c-invalidate-sws-region-after [%s..%s]" beg end)
 (c-remove-is-and-in-sws beg end))

(defun c-forward-sws ()
 ;; Used by `c-forward-syntactic-ws' to implement the unbounded search.

 (let (;; `rung-pos' is set to a position as early as possible in the
	;; unmarked part of the simple ws region.
	(rung-pos (point)) next-rung-pos rung-end-pos last-put-in-sws-pos
	rung-is-marked next-rung-is-marked simple-ws-end
	;; `safe-start' is set when it's safe to cache the start position.
	;; It's not set if we've initially skipped over comments and line
	;; continuations since we might have gone out through the end of a
	;; macro then. This provision makes `c-forward-sws' not populate the
	;; cache in the majority of cases, but otoh is `c-backward-sws' by far
	;; more common.
	safe-start)

  ;; Skip simple ws and do a quick check on the following character to see
  ;; if it's anything that can't start syntactic ws, so we can bail out
  ;; early in the majority of cases when there just are a few ws chars.
  (skip-chars-forward " \t\n\r\f\v")
  (when (looking-at c-syntactic-ws-start)

   (setq rung-end-pos (min (1+ (point)) (point-max)))
   (if (setq rung-is-marked (text-property-any rung-pos rung-end-pos
						 'c-is-sws t))
	 ;; Find the last rung position to avoid setting properties in all
	 ;; the cases when the marked rung is complete.
	 ;; (`next-single-property-change' is certain to move at least one
	 ;; step forward.)
	 (setq rung-pos (1- (next-single-property-change
			   rung-is-marked 'c-is-sws nil rung-end-pos)))
	;; Got no marked rung here. Since the simple ws might have started
	;; inside a line comment or cpp directive we must set `rung-pos' as
	;; high as possible.
	(setq rung-pos (point)))

   (while
	 (progn
	  (while
		(when (and rung-is-marked
			  (get-text-property (point) 'c-in-sws))

		 ;; The following search is the main reason that `c-in-sws'
		 ;; and `c-is-sws' aren't combined to one property.
		 (goto-char (next-single-property-change
			   (point) 'c-in-sws nil (point-max)))
		 (unless (get-text-property (point) 'c-is-sws)
		  ;; If the `c-in-sws' region extended past the last
		  ;; `c-is-sws' char we have to go back a bit.
		  (or (get-text-property (1- (point)) 'c-is-sws)
			(goto-char (previous-single-property-change
				  (point) 'c-is-sws)))
		  (backward-char))

		 (c-debug-sws-msg
		  "c-forward-sws cached move %s -> %s (max %s)"
		  rung-pos (point) (point-max))

		 (setq rung-pos (point))
		 (and (> (skip-chars-forward " \t\n\r\f\v") 0)
		    (not (eobp))))

	   ;; We'll loop here if there is simple ws after the last rung.
	   ;; That means that there's been some change in it and it's
	   ;; possible that we've stepped into another ladder, so extend
	   ;; the previous one to join with it if there is one, and try to
	   ;; use the cache again.
	   (c-debug-sws-msg
	    "c-forward-sws extending rung with [%s..%s] (max %s)"
	    (1+ rung-pos) (1+ (point)) (point-max))
	   (unless (get-text-property (point) 'c-is-sws)
		;; Remove any `c-in-sws' property from the last char of
		;; the rung before we mark it with `c-is-sws', so that we
		;; won't connect with the remains of a broken "ladder".
		(c-remove-in-sws (point) (1+ (point))))
	   (c-put-is-sws (1+ rung-pos)
			  (1+ (point)))
	   (c-put-in-sws rung-pos
			  (setq rung-pos (point)
				 last-put-in-sws-pos rung-pos)))

	  (setq simple-ws-end (point))
	  (c-forward-comments)

	  (cond
	   ((/= (point) simple-ws-end)
	   ;; Skipped over comments. Don't cache at eob in case the buffer
	   ;; is narrowed.
	   (not (eobp)))

	   ((save-excursion
		(and c-opt-cpp-prefix
		   (looking-at c-opt-cpp-start)
		   (progn (skip-chars-backward " \t")
			  (bolp))
		   (or (bobp)
			 (progn (backward-char)
				(not (eq (char-before) ?\\))))))
	   ;; Skip a preprocessor directive.
	   (end-of-line)
	   (while (and (eq (char-before) ?\\)
			 (= (forward-line 1) 0))
		(end-of-line))
	   (forward-line 1)
	   (setq safe-start t)
	   ;; Don't cache at eob in case the buffer is narrowed.
	   (not (eobp)))))

	;; We've searched over a piece of non-white syntactic ws. See if this
	;; can be cached.
	(setq next-rung-pos (point))
	(skip-chars-forward " \t\n\r\f\v")
	(setq rung-end-pos (min (1+ (point)) (point-max)))

	(if (or
	   ;; Cache if we haven't skipped comments only, and if we started
	   ;; either from a marked rung or from a completely uncached
	   ;; position.
	   (and safe-start
		 (or rung-is-marked
		   (not (get-text-property simple-ws-end 'c-in-sws))))

	   ;; See if there's a marked rung in the encountered simple ws. If
	   ;; so then we can cache, unless `safe-start' is nil. Even then
	   ;; we need to do this to check if the cache can be used for the
	   ;; next step.
	   (and (setq next-rung-is-marked
			(text-property-any next-rung-pos rung-end-pos
					  'c-is-sws t))
		 safe-start))

	  (progn
	   (c-debug-sws-msg
	    "c-forward-sws caching [%s..%s] - [%s..%s] (max %s)"
	    rung-pos (1+ simple-ws-end) next-rung-pos rung-end-pos
	    (point-max))

	   ;; Remove the properties for any nested ws that might be cached.
	   ;; Only necessary for `c-is-sws' since `c-in-sws' will be set
	   ;; anyway.
	   (c-remove-is-sws (1+ simple-ws-end) next-rung-pos)
	   (unless (and rung-is-marked (= rung-pos simple-ws-end))
		(c-put-is-sws rung-pos
			   (1+ simple-ws-end))
		(setq rung-is-marked t))
	   (c-put-in-sws rung-pos
			  (setq rung-pos (point)
				 last-put-in-sws-pos rung-pos))
	   (unless (get-text-property (1- rung-end-pos) 'c-is-sws)
		;; Remove any `c-in-sws' property from the last char of
		;; the rung before we mark it with `c-is-sws', so that we
		;; won't connect with the remains of a broken "ladder".
		(c-remove-in-sws (1- rung-end-pos) rung-end-pos))
	   (c-put-is-sws next-rung-pos
			  rung-end-pos))

	 (c-debug-sws-msg
	  "c-forward-sws not caching [%s..%s] - [%s..%s] (max %s)"
	  rung-pos (1+ simple-ws-end) next-rung-pos rung-end-pos
	  (point-max))

	 ;; Set `rung-pos' for the next rung. It's the same thing here as
	 ;; initially, except that the rung position is set as early as
	 ;; possible since we can't be in the ending ws of a line comment or
	 ;; cpp directive now.
	 (if (setq rung-is-marked next-rung-is-marked)
	   (setq rung-pos (1- (next-single-property-change
				 rung-is-marked 'c-is-sws nil rung-end-pos)))
	  (setq rung-pos next-rung-pos))
	 (setq safe-start t)))

   ;; Make sure that the newly marked `c-in-sws' region doesn't connect to
   ;; another one after the point (which might occur when editing inside a
   ;; comment or macro).
   (when (eq last-put-in-sws-pos (point))
	(cond ((< last-put-in-sws-pos (point-max))
	    (c-debug-sws-msg
		"c-forward-sws clearing at %s for cache separation"
		last-put-in-sws-pos)
	    (c-remove-in-sws last-put-in-sws-pos
				(1+ last-put-in-sws-pos)))
	   (t
	    ;; If at eob we have to clear the last character before the end
	    ;; instead since the buffer might be narrowed and there might
	    ;; be a `c-in-sws' after (point-max). In this case it's
	    ;; necessary to clear both properties.
	    (c-debug-sws-msg
		"c-forward-sws clearing thoroughly at %s for cache separation"
		(1- last-put-in-sws-pos))
	    (c-remove-is-and-in-sws (1- last-put-in-sws-pos)
				    last-put-in-sws-pos))))
   )))

(defun c-backward-sws ()
 ;; Used by `c-backward-syntactic-ws' to implement the unbounded search.

 (let (;; `rung-pos' is set to a position as late as possible in the unmarked
	;; part of the simple ws region.
	(rung-pos (point)) next-rung-pos last-put-in-sws-pos
	rung-is-marked simple-ws-beg cmt-skip-pos)

  ;; Skip simple horizontal ws and do a quick check on the preceding
  ;; character to see if it's anying that can't end syntactic ws, so we can
  ;; bail out early in the majority of cases when there just are a few ws
  ;; chars. Newlines are complicated in the backward direction, so we can't
  ;; skip over them.
  (skip-chars-backward " \t\f")
  (when (and (not (bobp))
	    (save-excursion
		 (backward-char)
		 (looking-at c-syntactic-ws-end)))

   ;; Try to find a rung position in the simple ws preceding point, so that
   ;; we can get a cache hit even if the last bit of the simple ws has
   ;; changed recently.
   (setq simple-ws-beg (point))
   (skip-chars-backward " \t\n\r\f\v")
   (if (setq rung-is-marked (text-property-any
				(point) (min (1+ rung-pos) (point-max))
				'c-is-sws t))
	 ;; `rung-pos' will be the earliest marked position, which means that
	 ;; there might be later unmarked parts in the simple ws region.
	 ;; It's not worth the effort to fix that; the last part of the
	 ;; simple ws is also typically edited often, so it could be wasted.
	 (goto-char (setq rung-pos rung-is-marked))
	(goto-char simple-ws-beg))

   (while
	 (progn
	  (while
		(when (and rung-is-marked
			  (not (bobp))
			  (get-text-property (1- (point)) 'c-in-sws))

		 ;; The following search is the main reason that `c-in-sws'
		 ;; and `c-is-sws' aren't combined to one property.
		 (goto-char (previous-single-property-change
			   (point) 'c-in-sws nil (point-min)))
		 (unless (get-text-property (point) 'c-is-sws)
		  ;; If the `c-in-sws' region extended past the first
		  ;; `c-is-sws' char we have to go forward a bit.
		  (goto-char (next-single-property-change
				(point) 'c-is-sws)))

		 (c-debug-sws-msg
		  "c-backward-sws cached move %s <- %s (min %s)"
		  (point) rung-pos (point-min))

		 (setq rung-pos (point))
		 (if (and (< (min (skip-chars-backward " \t\f\v")
				  (progn
				   (setq simple-ws-beg (point))
				   (skip-chars-backward " \t\n\r\f\v")))
			   0)
			  (setq rung-is-marked
				 (text-property-any (point) rung-pos
						  'c-is-sws t)))
		   t
		  (goto-char simple-ws-beg)
		  nil))

	   ;; We'll loop here if there is simple ws before the first rung.
	   ;; That means that there's been some change in it and it's
	   ;; possible that we've stepped into another ladder, so extend
	   ;; the previous one to join with it if there is one, and try to
	   ;; use the cache again.
	   (c-debug-sws-msg
	    "c-backward-sws extending rung with [%s..%s] (min %s)"
	    rung-is-marked rung-pos (point-min))
	   (unless (get-text-property (1- rung-pos) 'c-is-sws)
		;; Remove any `c-in-sws' property from the last char of
		;; the rung before we mark it with `c-is-sws', so that we
		;; won't connect with the remains of a broken "ladder".
		(c-remove-in-sws (1- rung-pos) rung-pos))
	   (c-put-is-sws rung-is-marked
			  rung-pos)
	   (c-put-in-sws rung-is-marked
			  (1- rung-pos))
	   (setq rung-pos rung-is-marked
		  last-put-in-sws-pos rung-pos))

	  (c-backward-comments)
	  (setq cmt-skip-pos (point))

	  (cond
	   ((and c-opt-cpp-prefix
		  (/= cmt-skip-pos simple-ws-beg)
		  (c-beginning-of-macro))
	   ;; Inside a cpp directive. See if it should be skipped over.
	   (let ((cpp-beg (point)))

		;; Move back over all line continuations in the region skipped
		;; over by `c-backward-comments'. If we go past it then we
		;; started inside the cpp directive.
		(goto-char simple-ws-beg)
		(beginning-of-line)
		(while (and (> (point) cmt-skip-pos)
			  (progn (backward-char)
				  (eq (char-before) ?\\)))
		 (beginning-of-line))

		(if (< (point) cmt-skip-pos)
		  ;; Don't move past the cpp directive if we began inside
		  ;; it. Note that the position at the end of the last line
		  ;; of the macro is also considered to be within it.
		  (progn (goto-char cmt-skip-pos)
			  nil)

		 ;; It's worthwhile to spend a little bit of effort on finding
		 ;; the end of the macro, to get a good `simple-ws-beg'
		 ;; position for the cache. Note that `c-backward-comments'
		 ;; could have stepped over some comments before going into
		 ;; the macro, and then `simple-ws-beg' must be kept on the
		 ;; same side of those comments.
		 (goto-char simple-ws-beg)
		 (skip-chars-backward " \t\n\r\f\v")
		 (if (eq (char-before) ?\\)
		   (forward-char))
		 (forward-line 1)
		 (if (< (point) simple-ws-beg)
		   ;; Might happen if comments after the macro were skipped
		   ;; over.
		   (setq simple-ws-beg (point)))

		 (goto-char cpp-beg)
		 t)))

	   ((/= (save-excursion
		  (skip-chars-forward " \t\n\r\f\v" simple-ws-beg)
		  (setq next-rung-pos (point)))
		 simple-ws-beg)
	   ;; Skipped over comments. Must put point at the end of
	   ;; the simple ws at point since we might be after a line
	   ;; comment or cpp directive that's been partially
	   ;; narrowed out, and we can't risk marking the simple ws
	   ;; at the end of it.
	   (goto-char next-rung-pos)
	   t)))

	;; We've searched over a piece of non-white syntactic ws. See if this
	;; can be cached.
	(setq next-rung-pos (point))
	(skip-chars-backward " \t\f\v")

	(if (or
	   ;; Cache if we started either from a marked rung or from a
	   ;; completely uncached position.
	   rung-is-marked
	   (not (get-text-property (1- simple-ws-beg) 'c-in-sws))

	   ;; Cache if there's a marked rung in the encountered simple ws.
	   (save-excursion
	    (skip-chars-backward " \t\n\r\f\v")
	    (text-property-any (point) (min (1+ next-rung-pos) (point-max))
				 'c-is-sws t)))

	  (progn
	   (c-debug-sws-msg
	    "c-backward-sws caching [%s..%s] - [%s..%s] (min %s)"
	    (point) (1+ next-rung-pos)
	    simple-ws-beg (min (1+ rung-pos) (point-max))
	    (point-min))

	   ;; Remove the properties for any nested ws that might be cached.
	   ;; Only necessary for `c-is-sws' since `c-in-sws' will be set
	   ;; anyway.
	   (c-remove-is-sws (1+ next-rung-pos) simple-ws-beg)
	   (unless (and rung-is-marked (= simple-ws-beg rung-pos))
		(let ((rung-end-pos (min (1+ rung-pos) (point-max))))
		 (unless (get-text-property (1- rung-end-pos) 'c-is-sws)
		  ;; Remove any `c-in-sws' property from the last char of
		  ;; the rung before we mark it with `c-is-sws', so that we
		  ;; won't connect with the remains of a broken "ladder".
		  (c-remove-in-sws (1- rung-end-pos) rung-end-pos))
		 (c-put-is-sws simple-ws-beg
				rung-end-pos)
		 (setq rung-is-marked t)))
	   (c-put-in-sws (setq simple-ws-beg (point)
				 last-put-in-sws-pos simple-ws-beg)
			  rung-pos)
	   (c-put-is-sws (setq rung-pos simple-ws-beg)
			  (1+ next-rung-pos)))

	 (c-debug-sws-msg
	  "c-backward-sws not caching [%s..%s] - [%s..%s] (min %s)"
	  (point) (1+ next-rung-pos)
	  simple-ws-beg (min (1+ rung-pos) (point-max))
	  (point-min))
	 (setq rung-pos next-rung-pos
		simple-ws-beg (point))
	 ))

   ;; Make sure that the newly marked `c-in-sws' region doesn't connect to
   ;; another one before the point (which might occur when editing inside a
   ;; comment or macro).
   (when (eq last-put-in-sws-pos (point))
	(cond ((< (point-min) last-put-in-sws-pos)
	    (c-debug-sws-msg
		"c-backward-sws clearing at %s for cache separation"
		(1- last-put-in-sws-pos))
	    (c-remove-in-sws (1- last-put-in-sws-pos)
				last-put-in-sws-pos))
	   ((> (point-min) 1)
	    ;; If at bob and the buffer is narrowed, we have to clear the
	    ;; character we're standing on instead since there might be a
	    ;; `c-in-sws' before (point-min). In this case it's necessary
	    ;; to clear both properties.
	    (c-debug-sws-msg
		"c-backward-sws clearing thoroughly at %s for cache separation"
		last-put-in-sws-pos)
	    (c-remove-is-and-in-sws last-put-in-sws-pos
				    (1+ last-put-in-sws-pos)))))
   )))


;; A system for handling noteworthy parens before the point.

(defvar c-state-cache nil)
(make-variable-buffer-local 'c-state-cache)
;; The state cache used by `c-parse-state' to cut down the amount of
;; searching. It's the result from some earlier `c-parse-state' call.
;; The use of the cached info is more effective if the next
;; `c-parse-state' call is on a line close by the one the cached state
;; was made at; the cache can actually slow down a little if the
;; cached state was made very far back in the buffer. The cache is
;; most effective if `c-parse-state' is used on each line while moving
;; forward.

(defvar c-state-cache-start 1)
(make-variable-buffer-local 'c-state-cache-start)
;; This is (point-min) when `c-state-cache' was calculated, since a
;; change of narrowing is likely to affect the parens that are visible
;; before the point.

(defsubst c-invalidate-state-cache (pos)
 ;; Invalidate all info on `c-state-cache' that applies to the buffer
 ;; at POS or higher. This is much like `c-whack-state-after', but
 ;; it never changes a paren pair element into an open paren element.
 ;; Doing that would mean that the new open paren wouldn't have the
 ;; required preceding paren pair element.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (while (and c-state-cache
	   (let ((elem (car c-state-cache)))
		(if (consp elem)
		  (or (<= pos (car elem))
			(< pos (cdr elem)))
		 (<= pos elem))))
  (setq c-state-cache (cdr c-state-cache))))

(defun c-parse-state ()
 ;; Finds and records all noteworthy parens between some good point
 ;; earlier in the file and point. That good point is at least the
 ;; beginning of the top-level construct we are in, or the beginning
 ;; of the preceding top-level construct if we aren't in one.
 ;;
 ;; The returned value is a list of the noteworthy parens with the
 ;; last one first. If an element in the list is an integer, it's
 ;; the position of an open paren which has not been closed before
 ;; the point. If an element is a cons, it gives the position of a
 ;; closed brace paren pair; the car is the start paren position and
 ;; the cdr is the position following the closing paren. Only the
 ;; last closed brace paren pair before each open paren is recorded,
 ;; and thus the state never contains two cons elements in
 ;; succession.
 ;;
 ;; Currently no characters which are given paren syntax with the
 ;; syntax-table property are recorded, i.e. angle bracket arglist
 ;; parens are never present here. Note that this might change.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.

 (save-restriction
  (let* ((here (point))
	  (c-macro-start (c-query-macro-start))
	  (in-macro-start (or c-macro-start (point)))
	  old-state last-pos pairs pos save-pos)
   (c-invalidate-state-cache (point))

   ;; If the minimum position has changed due to narrowing then we
   ;; have to fix the tail of `c-state-cache' accordingly.
   (unless (= c-state-cache-start (point-min))
	(if (> (point-min) c-state-cache-start)
	  ;; If point-min has moved forward then we just need to cut
	  ;; off a bit of the tail.
	  (let ((ptr (cons nil c-state-cache)) elem)
	   (while (and (setq elem (car-safe (cdr ptr)))
			 (>= (if (consp elem) (car elem) elem)
			   (point-min)))
		(setq ptr (cdr ptr)))
	   (when (consp ptr)
		(if (eq (cdr ptr) c-state-cache)
		  (setq c-state-cache nil)
		 (setcdr ptr nil))))
	 ;; If point-min has moved backward then we drop the state
	 ;; completely. It's possible to do a better job here and
	 ;; recalculate the top only.
	 (setq c-state-cache nil))
	(setq c-state-cache-start (point-min)))

   ;; Get the latest position we know are directly inside the
   ;; closest containing paren of the cached state.
   (setq last-pos (and c-state-cache
			 (if (consp (car c-state-cache))
			   (cdr (car c-state-cache))
			  (1+ (car c-state-cache)))))

   ;; Check if the found last-pos is in a macro. If it is, and
   ;; we're not in the same macro, we must discard everything on
   ;; c-state-cache that is inside the macro before using it.
   (when last-pos
	(save-excursion
	 (goto-char last-pos)
	 (when (and (c-beginning-of-macro)
		   (/= (point) in-macro-start))
	  (c-invalidate-state-cache (point))
	  ;; Set last-pos again, just like above.
	  (setq last-pos (and c-state-cache
				(if (consp (car c-state-cache))
				  (cdr (car c-state-cache))
				 (1+ (car c-state-cache))))))))

   (setq pos
	  ;; Find the start position for the forward search. (Can't
	  ;; search in the backward direction since point might be
	  ;; in some kind of literal.)
	  (or (when last-pos

		 ;; There's a cached state with a containing paren. Pop
		 ;; off the stale containing sexps from it by going
		 ;; forward out of parens as far as possible.
		 (narrow-to-region (point-min) here)
		 (let (placeholder pair-beg)
		  (while (and c-state-cache
				(setq placeholder
				   (c-up-list-forward last-pos)))
		   (setq last-pos placeholder)
		   (if (consp (car c-state-cache))
			 (setq pair-beg (car-safe (cdr c-state-cache))
				c-state-cache (cdr-safe (cdr c-state-cache)))
			(setq pair-beg (car c-state-cache)
			   c-state-cache (cdr c-state-cache))))

		  (when (and pair-beg (eq (char-after pair-beg) ?{))
		   ;; The last paren pair we moved out from was a brace
		   ;; pair. Modify the state to record this as a closed
		   ;; pair now.
		   (if (consp (car-safe c-state-cache))
			 (setq c-state-cache (cdr c-state-cache)))
		   (setq c-state-cache (cons (cons pair-beg last-pos)
						c-state-cache))))

		 ;; Check if the preceding balanced paren is within a
		 ;; macro; it should be ignored if we're outside the
		 ;; macro. There's no need to check any further upwards;
		 ;; if the macro contains an unbalanced opening paren then
		 ;; we're smoked anyway.
		 (when (and (<= (point) in-macro-start)
			   (consp (car c-state-cache)))
		  (save-excursion
		   (goto-char (car (car c-state-cache)))
		   (when (c-beginning-of-macro)
			(setq here (point)
			   c-state-cache (cdr c-state-cache)))))

		 (when c-state-cache
		  (setq old-state c-state-cache)
		  last-pos))

		(save-excursion
		 ;; go back 2 bods, but ignore any bogus positions
		 ;; returned by beginning-of-defun (i.e. open paren in
		 ;; column zero)
		 (goto-char here)
		 (let ((cnt 2))
		  (while (not (or (bobp) (zerop cnt)))
		   (c-beginning-of-defun-1)
		   (if (eq (char-after) ?\{)
			 (setq cnt (1- cnt)))))
		 (point))))

   (narrow-to-region (point-min) here)

   (while pos
	;; Find the balanced brace pairs.
	(setq save-pos pos
	   pairs nil)
	(while (and (setq last-pos (c-down-list-forward pos))
		  (setq pos (c-up-list-forward last-pos)))
	 (if (eq (char-before last-pos) ?{)
	   (setq pairs (cons (cons last-pos pos) pairs))))

	;; Should ignore any pairs that are in a macro, providing
	;; we're not in the same one.
	(when (and pairs (< (car (car pairs)) in-macro-start))
	 (while (and (save-excursion
			(goto-char (car (car pairs)))
			(c-beginning-of-macro))
		   (setq pairs (cdr pairs)))))

	;; Record the last brace pair.
	(when pairs
	 (if (and (eq c-state-cache old-state)
		  (consp (car-safe c-state-cache)))
	   ;; There's a closed pair on the cached state but we've
	   ;; found a later one, so remove it.
	   (setq c-state-cache (cdr c-state-cache)))
	 (setq pairs (car pairs))
	 (setcar pairs (1- (car pairs)))
	 (when (consp (car-safe c-state-cache))
	  ;; There could already be a cons first in `c-state-cache'
	  ;; if we've e.g. jumped over an unbalanced open paren in a
	  ;; macro below.
	  (setq c-state-cache (cdr c-state-cache)))
	 (setq c-state-cache (cons pairs c-state-cache)))

	(if last-pos
	  ;; Prepare to loop, but record the open paren only if it's
	  ;; outside a macro or within the same macro as point, and
	  ;; if it is a "real" open paren and not some character
	  ;; that got an open paren syntax-table property.
	  (progn
	   (setq pos last-pos)
	   (if (and (or (>= last-pos in-macro-start)
			  (save-excursion
			   (goto-char last-pos)
			   (not (c-beginning-of-macro))))
		    (= (char-syntax (char-before last-pos)) ?\())
		 (setq c-state-cache (cons (1- last-pos) c-state-cache))))

	 (if (setq last-pos (c-up-list-forward pos))
	   ;; Found a close paren without a corresponding opening
	   ;; one. Maybe we didn't go back far enough, so try to
	   ;; scan backward for the start paren and then start over.
	   (progn
		(setq pos (c-up-list-backward pos)
		   c-state-cache nil)
		(when (or (not pos)
			 ;; Emacs (up to at least 21.2) can get confused by
			 ;; open parens in column zero inside comments: The
			 ;; sexp functions can then misbehave and bring us
			 ;; back to the same point again. Check this so that
			 ;; we don't get an infinite loop.
			 (>= pos save-pos))
		 (setq pos last-pos
			c-parsing-error
			(format "Unbalanced close paren at line %d"
				(1+ (count-lines (point-min)
						 (c-point 'bol last-pos)))))))
	  (setq pos nil))))

   c-state-cache)))

;; Debug tool to catch cache inconsistencies.
(defvar c-debug-parse-state nil)
(unless (fboundp 'c-real-parse-state)
 (fset 'c-real-parse-state (symbol-function 'c-parse-state)))
(cc-bytecomp-defun c-real-parse-state)
(defun c-debug-parse-state ()
 (let ((res1 (c-real-parse-state)) res2)
  (let ((c-state-cache nil))
   (setq res2 (c-real-parse-state)))
  (unless (equal res1 res2)
   (error "c-parse-state inconsistency: using cache: %s, from scratch: %s"
	   res1 res2))
  res1))
(defun c-toggle-parse-state-debug (&optional arg)
 (interactive "P")
 (setq c-debug-parse-state (c-calculate-state arg c-debug-parse-state))
 (fset 'c-parse-state (symbol-function (if c-debug-parse-state
					  'c-debug-parse-state
					 'c-real-parse-state)))
 (c-keep-region-active))

(defun c-whack-state-before (bufpos paren-state)
 ;; Whack off any state information from PAREN-STATE which lies
 ;; before BUFPOS. Not destructive on PAREN-STATE.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (let* ((newstate (list nil))
	 (ptr newstate)
	 car)
  (while paren-state
   (setq car (car paren-state)
	  paren-state (cdr paren-state))
   (if (< (if (consp car) (car car) car) bufpos)
	 (setq paren-state nil)
	(setcdr ptr (list car))
	(setq ptr (cdr ptr))))
  (cdr newstate)))

(defun c-whack-state-after (bufpos paren-state)
 ;; Whack off any state information from PAREN-STATE which lies at or
 ;; after BUFPOS. Not destructive on PAREN-STATE.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (catch 'done
  (while paren-state
   (let ((car (car paren-state)))
	(if (consp car)
	  ;; just check the car, because in a balanced brace
	  ;; expression, it must be impossible for the corresponding
	  ;; close brace to be before point, but the open brace to
	  ;; be after.
	  (if (<= bufpos (car car))
		nil			; whack it off
	   (if (< bufpos (cdr car))
		 ;; its possible that the open brace is before
		 ;; bufpos, but the close brace is after. In that
		 ;; case, convert this to a non-cons element. The
		 ;; rest of the state is before bufpos, so we're
		 ;; done.
		 (throw 'done (cons (car car) (cdr paren-state)))
		;; we know that both the open and close braces are
		;; before bufpos, so we also know that everything else
		;; on state is before bufpos.
		(throw 'done paren-state)))
	 (if (<= bufpos car)
	   nil			; whack it off
	  ;; it's before bufpos, so everything else should too.
	  (throw 'done paren-state)))
	(setq paren-state (cdr paren-state)))
   nil)))

(defun c-most-enclosing-brace (paren-state &optional bufpos)
 ;; Return the bufpos of the innermost enclosing open paren before
 ;; bufpos that hasn't been narrowed out, or nil if none was found.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (let (enclosingp)
  (or bufpos (setq bufpos 134217727))
  (while paren-state
   (setq enclosingp (car paren-state)
	  paren-state (cdr paren-state))
   (if (or (consp enclosingp)
	   (>= enclosingp bufpos))
	 (setq enclosingp nil)
	(if (< enclosingp (point-min))
	  (setq enclosingp nil))
	(setq paren-state nil)))
  enclosingp))

(defun c-least-enclosing-brace (paren-state &optional bufpos)
 ;; Return the bufpos of the outermost enclosing open paren before
 ;; bufpos that hasn't been narrowed out, or nil if none was found.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (let (pos elem)
  (or bufpos (setq bufpos 134217727))
  (while paren-state
   (setq elem (car paren-state)
	  paren-state (cdr paren-state))
   (unless (or (consp elem)
		 (>= elem bufpos))
	(if (>= elem (point-min))
	  (setq pos elem))))
  pos))

(defun c-safe-position (bufpos paren-state)
 ;; Return the closest known safe position higher up than BUFPOS, or
 ;; nil if PAREN-STATE doesn't contain one. Return nil if BUFPOS is
 ;; nil, which is useful to find the closest limit before a given
 ;; limit that might be nil.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (when bufpos
  (let (elem)
   (catch 'done
	(while paren-state
	 (setq elem (car paren-state))
	 (if (consp elem)
	   (cond ((< (cdr elem) bufpos)
		   (throw 'done (cdr elem)))
		  ((< (car elem) bufpos)
		   ;; See below.
		   (throw 'done (min (1+ (car elem)) bufpos))))
	  (if (< elem bufpos)
		;; elem is the position at and not after the opening paren, so
		;; we can go forward one more step unless it's equal to
		;; bufpos. This is useful in some cases avoid an extra paren
		;; level between the safe position and bufpos.
		(throw 'done (min (1+ elem) bufpos))))
	 (setq paren-state (cdr paren-state)))))))

(defun c-beginning-of-syntax ()
 ;; This is used for `font-lock-beginning-of-syntax-function'. It
 ;; goes to the closest previous point that is known to be outside
 ;; any string literal or comment. `c-state-cache' is used if it has
 ;; a position in the vicinity.
 (let* ((paren-state c-state-cache)
	 elem

	 (pos (catch 'done
		;; Note: Similar code in `c-safe-position'. The
		;; difference is that we accept a safe position at
		;; the point and don't bother to go forward past open
		;; parens.
		(while paren-state
		 (setq elem (car paren-state))
		 (if (consp elem)
		   (cond ((<= (cdr elem) (point))
			   (throw 'done (cdr elem)))
			  ((<= (car elem) (point))
			   (throw 'done (car elem))))
		  (if (<= elem (point))
			(throw 'done elem)))
		 (setq paren-state (cdr paren-state)))
		(point-min))))

  (if (> pos (- (point) 4000))
	(goto-char pos)
   ;; The position is far back. Try `c-beginning-of-defun-1'
   ;; (although we can't be entirely sure it will go to a position
   ;; outside a comment or string in current emacsen). FIXME:
   ;; Consult `syntax-ppss' here.
   (c-beginning-of-defun-1)
   (if (< (point) pos)
	 (goto-char pos)))))


;; Tools for scanning identifiers and other tokens.

(defun c-on-identifier ()
 "Return non-nil if the point is on or directly after an identifier.
Keywords are recognized and not considered identifiers. If an
identifier is detected, the returned value is its starting position.
If an identifier both starts and stops at the point \(can only happen
in Pike) then the point for the preceding one is returned.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (save-excursion
  (if (zerop (skip-syntax-backward "w_"))

	(when (c-major-mode-is 'pike-mode)
	 ;; Handle the `<operator> syntax in Pike.
	 (let ((pos (point)))
	  (skip-chars-backward "!%&*+\\-/<=>^|~[]()")
	  (and (if (< (skip-chars-backward "`") 0)
		   t
		  (goto-char pos)
		  (eq (char-after) ?\`))
		 (looking-at c-symbol-key)
		 (>= (match-end 0) pos)
		 (point))))

   (and (not (looking-at c-keywords-regexp))
	  (point)))))

(defsubst c-simple-skip-symbol-backward ()
 ;; If the point is at the end of a symbol then skip backward to the
 ;; beginning of it. Don't move otherwise. Return non-nil if point
 ;; moved.
 (or (< (skip-syntax-backward "w_") 0)
   (and (c-major-mode-is 'pike-mode)
	  ;; Handle the `<operator> syntax in Pike.
	  (let ((pos (point)))
	   (if (and (< (skip-chars-backward "!%&*+\\-/<=>^|~[]()") 0)
		   (< (skip-chars-backward "`") 0)
		   (looking-at c-symbol-key)
		   (>= (match-end 0) pos))
		 t
	    (goto-char pos)
	    nil)))))

(defsubst c-beginning-of-current-token (&optional back-limit)
 ;; Move to the beginning of the current token. Do not move if not
 ;; in the middle of one. BACK-LIMIT may be used to bound the
 ;; backward search; if given it's assumed to be at the boundary
 ;; between two tokens.
 (if (looking-at "\\w\\|\\s_")
   (skip-syntax-backward "w_" back-limit)
  (let ((start (point)))
   (when (< (skip-syntax-backward ".()" back-limit) 0)
	(while (let ((pos (or (and (looking-at c-nonsymbol-token-regexp)
				  (match-end 0))
			   ;; `c-nonsymbol-token-regexp' should always match
			   ;; since we've skipped backward over punctuator
			   ;; or paren syntax, but consume one char in case
			   ;; it doesn't so that we don't leave point before
			   ;; some earlier incorrect token.
			   (1+ (point)))))
		 (if (<= pos start)
		   (goto-char pos))
		 (< pos start)))))))

(defun c-end-of-current-token (&optional back-limit)
 ;; Move to the end of the current token. Do not move if not in the
 ;; middle of one. BACK-LIMIT may be used to bound the backward
 ;; search; if given it's assumed to be at the boundary between two
 ;; tokens. Return non-nil if the point is moved, nil otherwise.
 (let ((start (point)))
  (cond ((< (skip-syntax-backward "w_" (1- start)) 0)
	  (skip-syntax-forward "w_"))
	 ((< (skip-syntax-backward ".()" back-limit) 0)
	  (while (progn
		  (if (looking-at c-nonsymbol-token-regexp)
			(goto-char (match-end 0))
		   ;; `c-nonsymbol-token-regexp' should always match since
		   ;; we've skipped backward over punctuator or paren
		   ;; syntax, but move forward in case it doesn't so that
		   ;; we don't leave point earlier than we started with.
		   (forward-char))
		  (< (point) start)))))
  (> (point) start)))

(defconst c-jump-syntax-balanced
 (if (memq 'gen-string-delim c-emacs-features)
   "\\w\\|\\s_\\|\\s\(\\|\\s\)\\|\\s\"\\|\\s|"
  "\\w\\|\\s_\\|\\s\(\\|\\s\)\\|\\s\""))

(defconst c-jump-syntax-unbalanced
 (if (memq 'gen-string-delim c-emacs-features)
   "\\w\\|\\s_\\|\\s\"\\|\\s|"
  "\\w\\|\\s_\\|\\s\""))

(defun c-forward-token-2 (&optional count balanced limit)
 "Move forward by tokens.
A token is defined as all symbols and identifiers which aren't
syntactic whitespace \(note that multicharacter tokens like \"==\" are
treated properly). Point is always either left at the beginning of a
token or not moved at all. COUNT specifies the number of tokens to
move; a negative COUNT moves in the opposite direction. A COUNT of 0
moves to the next token beginning only if not already at one. If
BALANCED is true, move over balanced parens, otherwise move into them.
Also, if BALANCED is true, never move out of an enclosing paren.

LIMIT sets the limit for the movement and defaults to the point limit.
The case when LIMIT is set in the middle of a token, comment or macro
is handled correctly, i.e. the point won't be left there.

Return the number of tokens left to move \(positive or negative). If
BALANCED is true, a move over a balanced paren counts as one. Note
that if COUNT is 0 and no appropriate token beginning is found, 1 will
be returned. Thus, a return value of 0 guarantees that point is at
the requested position and a return value less \(without signs) than
COUNT guarantees that point is at the beginning of some token."

 (or count (setq count 1))
 (if (< count 0)
   (- (c-backward-token-2 (- count) balanced limit))

  (let ((jump-syntax (if balanced
			  c-jump-syntax-balanced
			 c-jump-syntax-unbalanced))
	 (last (point))
	 (prev (point)))

   (if (zerop count)
	 ;; If count is zero we should jump if in the middle of a token.
	 (c-end-of-current-token))

   (save-restriction
	(if limit (narrow-to-region (point-min) limit))
	(if (/= (point)
		(progn (c-forward-syntactic-ws) (point)))
	  ;; Skip whitespace. Count this as a move if we did in
	  ;; fact move.
	  (setq count (max (1- count) 0)))

	(if (eobp)
	  ;; Moved out of bounds. Make sure the returned count isn't zero.
	  (progn
	   (if (zerop count) (setq count 1))
	   (goto-char last))

	 ;; Use `condition-case' to avoid having the limit tests
	 ;; inside the loop.
	 (condition-case nil
	   (while (and
		   (> count 0)
		   (progn
			(setq last (point))
			(cond ((looking-at jump-syntax)
			    (goto-char (scan-sexps (point) 1))
			    t)
			   ((looking-at c-nonsymbol-token-regexp)
			    (goto-char (match-end 0))
			    t)
			   ;; `c-nonsymbol-token-regexp' above should always
			   ;; match if there are correct tokens. Try to
			   ;; widen to see if the limit was set in the
			   ;; middle of one, else fall back to treating
			   ;; the offending thing as a one character token.
			   ((and limit
				  (save-restriction
				   (widen)
				   (looking-at c-nonsymbol-token-regexp)))
			    nil)
			   (t
			    (forward-char)
			    t))))
		(c-forward-syntactic-ws)
		(setq prev last
		   count (1- count)))
	  (error (goto-char last)))

	 (when (eobp)
	  (goto-char prev)
	  (setq count (1+ count)))))

   count)))

(defun c-backward-token-2 (&optional count balanced limit)
 "Move backward by tokens.
See `c-forward-token-2' for details."

 (or count (setq count 1))
 (if (< count 0)
   (- (c-forward-token-2 (- count) balanced limit))

  (or limit (setq limit (point-min)))
  (let ((jump-syntax (if balanced
			  c-jump-syntax-balanced
			 c-jump-syntax-unbalanced))
	 (last (point)))

   (if (zerop count)
	 ;; The count is zero so try to skip to the beginning of the
	 ;; current token.
	 (if (> (point)
		 (progn (c-beginning-of-current-token) (point)))
	   (if (< (point) limit)
		 ;; The limit is inside the same token, so return 1.
		 (setq count 1))

	  ;; We're not in the middle of a token. If there's
	  ;; whitespace after the point then we must move backward,
	  ;; so set count to 1 in that case.
	  (and (looking-at c-syntactic-ws-start)
		 ;; If we're looking at a '#' that might start a cpp
		 ;; directive then we have to do a more elaborate check.
		 (or (/= (char-after) ?#)
		   (not c-opt-cpp-prefix)
		   (save-excursion
		    (and (= (point)
			    (progn (beginning-of-line)
				   (looking-at "[ \t]*")
				   (match-end 0)))
			  (or (bobp)
				(progn (backward-char)
				    (not (eq (char-before) ?\\)))))))
		 (setq count 1))))

   ;; Use `condition-case' to avoid having to check for buffer
   ;; limits in `backward-char', `scan-sexps' and `goto-char' below.
   (condition-case nil
	 (while (and
		 (> count 0)
		 (progn
		  (c-backward-syntactic-ws)
		  (backward-char)
		  (if (looking-at jump-syntax)
			(goto-char (scan-sexps (1+ (point)) -1))
		   ;; This can be very inefficient if there's a long
		   ;; sequence of operator tokens without any separation.
		   ;; That doesn't happen in practice, anyway.
		   (c-beginning-of-current-token))
		  (>= (point) limit)))
	  (setq last (point)
		 count (1- count)))
	(error (goto-char last)))

   (if (< (point) limit)
	 (goto-char last))

   count)))

(defun c-forward-token-1 (&optional count balanced limit)
 "Like `c-forward-token-2' but doesn't treat multicharacter operator
tokens like \"==\" as single tokens, i.e. all sequences of symbol
characters are jumped over character by character. This function is
for compatibility only; it's only a wrapper over `c-forward-token-2'."
 (let ((c-nonsymbol-token-regexp "\\s.\\|\\s\(\\|\\s\)"))
  (c-forward-token-2 count balanced limit)))

(defun c-backward-token-1 (&optional count balanced limit)
 "Like `c-backward-token-2' but doesn't treat multicharacter operator
tokens like \"==\" as single tokens, i.e. all sequences of symbol
characters are jumped over character by character. This function is
for compatibility only; it's only a wrapper over `c-backward-token-2'."
 (let ((c-nonsymbol-token-regexp "\\s.\\|\\s\(\\|\\s\)"))
  (c-backward-token-2 count balanced limit)))


;; Tools for doing searches restricted to syntactically relevant text.

(defun c-syntactic-re-search-forward (regexp &optional bound noerror
				   paren-level not-inside-token
				   lookbehind-submatch)
 "Like `re-search-forward', but only report matches that are found
in syntactically significant text. I.e. matches in comments, macros
or string literals are ignored. The start point is assumed to be
outside any comment, macro or string literal, or else the content of
that region is taken as syntactically significant text.

If PAREN-LEVEL is non-nil, an additional restriction is added to
ignore matches in nested paren sexps, and the search will also not go
outside the current paren sexp.

If NOT-INSIDE-TOKEN is non-nil, matches in the middle of tokens are
ignored. Things like multicharacter operators and special symbols
\(e.g. \"`()\" in Pike) are handled but currently not floating point
constants.

If LOOKBEHIND-SUBMATCH is non-nil, it's taken as a number of a
subexpression in REGEXP. The end of that submatch is used as the
position to check for syntactic significance. If LOOKBEHIND-SUBMATCH
isn't used or if that subexpression didn't match then the start
position of the whole match is used instead. The \"look behind\"
subexpression is never tested before the starting position, so it
might be a good idea to include \\=\\= as a match alternative in it.

Optimization note: Matches might be missed if the \"look behind\"
subexpression should match the end of nonwhite syntactic whitespace,
i.e. the end of comments or cpp directives. This since the function
skips over such things before resuming the search. It's also not safe
to assume that the \"look behind\" subexpression never can match
syntactic whitespace."

 (or bound (setq bound (point-max)))
 (if paren-level (setq paren-level -1))

 ;;(message "c-syntactic-re-search-forward %s %s %S" (point) bound regexp)

 (let ((start (point))
	(pos (point))
	(last-token-end-pos (point-min))
	match-pos found state check-pos check-state tmp)

  (condition-case err
	(while
	  (and
	   (re-search-forward regexp bound noerror)

	   (progn
	    (setq match-pos (point)
		   state (parse-partial-sexp
			  pos (match-beginning 0) paren-level nil state)
		   pos (point))
	    (if (setq check-pos (and lookbehind-submatch
					(match-end lookbehind-submatch)))
		  (setq check-state (parse-partial-sexp
				   pos check-pos paren-level nil state))
		 (setq check-pos pos
		    check-state state))

	    ;; If we got a look behind subexpression and get an
	    ;; insignificant match in something that isn't
	    ;; syntactic whitespace (i.e. strings or in nested
	    ;; parentheses), then we can never skip more than a
	    ;; single character from the match position before
	    ;; continuing the search. That since the look behind
	    ;; subexpression might match the end of the
	    ;; insignificant region.

	    (cond
		((setq tmp (elt check-state 3))
		 ;; Match inside a string.
		 (if (or lookbehind-submatch
			 (not (integerp tmp)))
		   (goto-char (min (1+ pos) bound))
		  ;; Skip to the end of the string before continuing.
		  (let ((ender (make-string 1 tmp)) (continue t))
		   (while (if (search-forward ender bound noerror)
				(progn
				 (setq state (parse-partial-sexp
					    pos (point) nil nil state)
					pos (point))
				 (elt state 3))
			   (setq continue nil)))
		   continue)))

		((elt check-state 7)
		 ;; Match inside a line comment. Skip to eol. Use
		 ;; `re-search-forward' instead of `skip-chars-forward' to get
		 ;; the right bound behavior.
		 (re-search-forward "[\n\r]" bound noerror))

		((elt check-state 4)
		 ;; Match inside a block comment. Skip to the '*/'.
		 (search-forward "*/" bound noerror))

		((and (not (elt check-state 5))
		   (eq (char-before check-pos) ?/)
		   (memq (char-after check-pos) '(?/ ?*)))
		 ;; Match in the middle of the opener of a block or line
		 ;; comment.
		 (if (= (char-after check-pos) ?/)
		   (re-search-forward "[\n\r]" bound noerror)
		  (search-forward "*/" bound noerror)))

		((and not-inside-token
		   (or (< check-pos last-token-end-pos)
			 (< check-pos
			   (save-excursion
			    (goto-char check-pos)
			    (c-end-of-current-token last-token-end-pos)
			    (setq last-token-end-pos (point))))))
		 ;; Match inside a token.
		 (cond ((<= (point) bound)
			(goto-char (min (1+ pos) bound))
			t)
		    (noerror nil)
		    (t (signal 'search-failed "end of token"))))

		((save-excursion
		  (save-match-data
		   (c-beginning-of-macro start)))
		 ;; Match inside a macro. Skip to the end of it.
		 (c-end-of-macro)
		 (cond ((<= (point) bound) t)
		    (noerror nil)
		    (t (signal 'search-failed "end of macro"))))

		((and paren-level
		   (/= (setq tmp (car check-state)) 0))
		 (if (> tmp 0)
		   ;; Match inside a nested paren sexp.
		   (if lookbehind-submatch
			 (goto-char (min (1+ pos) bound))
		    ;; Skip out of the paren quickly.
		    (setq state (parse-partial-sexp pos bound 0 nil state)
			   pos (point)))
		  ;; Have exited the current paren sexp. The
		  ;; `parse-partial-sexp' above has left us just after the
		  ;; closing paren in this case. Just make
		  ;; `re-search-forward' above fail in the appropriate way;
		  ;; we'll adjust the leave off point below if necessary.
		  (setq bound (point))))

		(t
		 ;; A real match.
		 (setq found t)
		 nil)))))

   (error
    (goto-char start)
    (signal (car err) (cdr err))))

  ;;(message "c-syntactic-re-search-forward done %s" (or match-pos (point)))

  (if found
	(progn
	 (goto-char match-pos)
	 match-pos)

   ;; Search failed. Set point as appropriate.
   (cond ((eq noerror t)
	   (goto-char start))
	  (paren-level
	   (if (eq (car (parse-partial-sexp pos bound -1 nil state)) -1)
		 (backward-char)))
	  (t
	   (goto-char bound)))
   nil)))

(defun c-syntactic-skip-backward (skip-chars &optional limit)
 "Like `skip-chars-backward' but only look at syntactically relevant chars,
i.e. don't stop at positions inside syntactic whitespace or string
literals. Preprocessor directives are also ignored, with the exception
of the one that the point starts within, if any. If LIMIT is given,
it's assumed to be at a syntactically relevant position.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (let ((start (point))
	;; A list of syntactically relevant positions in descending
	;; order. It's used to avoid scanning repeatedly over
	;; potentially large regions with `parse-partial-sexp' to verify
	;; each position.
	safe-pos-list
	;; The result from `c-beginning-of-macro' at the start position or the
	;; start position itself if it isn't within a macro. Evaluated on
	;; demand.
	start-macro-beg)

  (while (progn
	   (while (and
		   (< (skip-chars-backward skip-chars limit) 0)

		   ;; Use `parse-partial-sexp' from a safe position down to
		   ;; the point to check if it's outside comments and
		   ;; strings.
		   (let ((pos (point)) safe-pos state)
		    ;; Pick a safe position as close to the point as
		    ;; possible.
		    ;;
		    ;; FIXME: Consult `syntax-ppss' here if our
		    ;; cache doesn't give a good position.
		    (while (and safe-pos-list
				  (> (car safe-pos-list) (point)))
			 (setq safe-pos-list (cdr safe-pos-list)))
		    (unless (setq safe-pos (car-safe safe-pos-list))
			 (setq safe-pos (max (or (c-safe-position
						 (point) (or c-state-cache
							   (c-parse-state)))
						 0)
					   (point-min))
			    safe-pos-list (list safe-pos)))

		    (while (progn
				(setq state (parse-partial-sexp
					   safe-pos pos 0))
				(< (point) pos))
			 ;; Cache positions along the way to use if we have to
			 ;; back up more. Every closing paren on the same
			 ;; level seems like fairly well spaced positions.
			 (setq safe-pos (point)
			    safe-pos-list (cons safe-pos safe-pos-list)))

		    (cond
			((or (elt state 3) (elt state 4))
			 ;; Inside string or comment. Continue search at the
			 ;; beginning of it.
			 (if (setq pos (nth 8 state))
			   ;; It's an emacs where `parse-partial-sexp'
			   ;; supplies the starting position.
			   (goto-char pos)
			  (goto-char (car (c-literal-limits safe-pos))))
			 t)

			((c-beginning-of-macro limit)
			 ;; Inside a macro.
			 (if (< (point)
				(or start-macro-beg
				  (setq start-macro-beg
					 (save-excursion
					  (goto-char start)
					  (c-beginning-of-macro limit)
					  (point)))))
			   t
			  ;; It's inside the same macro we started in so it's
			  ;; a relevant match.
			  (goto-char pos)
			  nil))))))

	   (> (point)
		(progn
		 ;; Skip syntactic ws afterwards so that we don't stop at the
		 ;; end of a comment if `skip-chars' is something like "^/".
		 (c-backward-syntactic-ws)
		 (point)))))

  (- (point) start)))


;; Tools for handling comments and string literals.

(defun c-slow-in-literal (&optional lim detect-cpp)
 "Return the type of literal point is in, if any.
The return value is `c' if in a C-style comment, `c++' if in a C++
style comment, `string' if in a string literal, `pound' if DETECT-CPP
is non-nil and in a preprocessor line, or nil if somewhere else.
Optional LIM is used as the backward limit of the search. If omitted,
or nil, `c-beginning-of-defun' is used.

The last point calculated is cached if the cache is enabled, i.e. if
`c-in-literal-cache' is bound to a two element vector.

This function does not do any hidden buffer changes."
 (if (and (vectorp c-in-literal-cache)
	  (= (point) (aref c-in-literal-cache 0)))
   (aref c-in-literal-cache 1)
  (let ((rtn (save-excursion
		 (let* ((pos (point))
			(lim (or lim (progn
				    (c-beginning-of-syntax)
				    (point))))
			(state (parse-partial-sexp lim pos)))
		  (cond
		  ((elt state 3) 'string)
		  ((elt state 4) (if (elt state 7) 'c++ 'c))
		  ((and detect-cpp (c-beginning-of-macro lim)) 'pound)
		  (t nil))))))
   ;; cache this result if the cache is enabled
   (if (not c-in-literal-cache)
	 (setq c-in-literal-cache (vector (point) rtn)))
   rtn)))

;; XEmacs has a built-in function that should make this much quicker.
;; I don't think we even need the cache, which makes our lives more
;; complicated anyway. In this case, lim is only used to detect
;; cpp directives.
;;
;; Note that there is a bug in Xemacs's buffer-syntactic-context when used in
;; conjunction with syntax-table-properties. The bug is present in, e.g.,
;; Xemacs 21.4.4. It manifested itself thus:
;;
;; Starting with an empty AWK Mode buffer, type
;; /regexp/ {<C-j>
;; Point gets wrongly left at column 0, rather than being indented to tab-width.
;;
;; AWK Mode is designed such that when the first / is typed, it gets the
;; syntax-table property "string fence". When the second / is typed, BOTH /s
;; are given the s-t property "string". However, buffer-syntactic-context
;; fails to take account of the change of the s-t property on the opening / to
;; "string", and reports that the { is within a string started by the second /.
;;
;; The workaround for this is for the AWK Mode initialisation to switch the
;; defalias for c-in-literal to c-slow-in-literal. This will slow down other
;; cc-modes in Xemacs whenever an awk-buffer has been initialised.
;; 
;; (Alan Mackenzie, 2003/4/30).

(defun c-fast-in-literal (&optional lim detect-cpp)
 (let ((context (buffer-syntactic-context)))
  (cond
   ((eq context 'string) 'string)
   ((eq context 'comment) 'c++)
   ((eq context 'block-comment) 'c)
   ((and detect-cpp (save-excursion (c-beginning-of-macro lim))) 'pound))))

(defalias 'c-in-literal
 (if (fboundp 'buffer-syntactic-context)
  'c-fast-in-literal         ; XEmacs
  'c-slow-in-literal))        ; GNU Emacs

;; The defalias above isn't enough to shut up the byte compiler.
(cc-bytecomp-defun c-in-literal)

(defun c-literal-limits (&optional lim near not-in-delimiter)
 "Return a cons of the beginning and end positions of the comment or
string surrounding point (including both delimiters), or nil if point
isn't in one. If LIM is non-nil, it's used as the \"safe\" position
to start parsing from. If NEAR is non-nil, then the limits of any
literal next to point is returned. \"Next to\" means there's only
spaces and tabs between point and the literal. The search for such a
literal is done first in forward direction. If NOT-IN-DELIMITER is
non-nil, the case when point is inside a starting delimiter won't be
recognized. This only has effect for comments, which have starting
delimiters with more than one character.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (save-excursion
  (let* ((pos (point))
	  (lim (or lim (progn
			 (c-beginning-of-syntax)
			 (point))))
	  (state (parse-partial-sexp lim pos)))

   (cond ((elt state 3)
	   ;; String. Search backward for the start.
	   (while (elt state 3)
	    (search-backward (make-string 1 (elt state 3)))
	    (setq state (parse-partial-sexp lim (point))))
	   (cons (point) (or (c-safe (c-forward-sexp 1) (point))
			    (point-max))))

	  ((elt state 7)
	   ;; Line comment. Search from bol for the comment starter.
	   (beginning-of-line)
	   (setq state (parse-partial-sexp lim (point))
		  lim (point))
	   (while (not (elt state 7))
	    (search-forward "//")	; Should never fail.
	    (setq state (parse-partial-sexp
			  lim (point) nil nil state)
		   lim (point)))
	   (backward-char 2)
	   (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	  ((elt state 4)
	   ;; Block comment. Search backward for the comment starter.
	   (while (elt state 4)
	    (search-backward "/*")	; Should never fail.
	    (setq state (parse-partial-sexp lim (point))))
	   (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	  ((and (not not-in-delimiter)
		 (not (elt state 5))
		 (eq (char-before) ?/)
		 (looking-at "[/*]"))
	   ;; We're standing in a comment starter.
	   (backward-char 1)
	   (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	  (near
	   (goto-char pos)

	   ;; Search forward for a literal.
	   (skip-chars-forward " \t")

	   (cond
	   ((looking-at c-string-limit-regexp) ; String.
	    (cons (point) (or (c-safe (c-forward-sexp 1) (point))
				 (point-max))))

	   ((looking-at c-comment-start-regexp) ; Line or block comment.
	    (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	   (t
	    ;; Search backward.
	    (skip-chars-backward " \t")

	    (let ((end (point)) beg)
		 (cond
		 ((save-excursion
		   (< (skip-syntax-backward c-string-syntax) 0)) ; String.
		  (setq beg (c-safe (c-backward-sexp 1) (point))))

		 ((and (c-safe (forward-char -2) t)
			(looking-at "*/"))
		  ;; Block comment. Due to the nature of line
		  ;; comments, they will always be covered by the
		  ;; normal case above.
		  (goto-char end)
		  (c-backward-single-comment)
		  ;; If LIM is bogus, beg will be bogus.
		  (setq beg (point))))

		 (if beg (cons beg end))))))
	  ))))

(defun c-literal-limits-fast (&optional lim near not-in-delimiter)
 ;; Like c-literal-limits, but for emacsen whose `parse-partial-sexp'
 ;; returns the pos of the comment start.

 "Return a cons of the beginning and end positions of the comment or
string surrounding point (including both delimiters), or nil if point
isn't in one. If LIM is non-nil, it's used as the \"safe\" position
to start parsing from. If NEAR is non-nil, then the limits of any
literal next to point is returned. \"Next to\" means there's only
spaces and tabs between point and the literal. The search for such a
literal is done first in forward direction. If NOT-IN-DELIMITER is
non-nil, the case when point is inside a starting delimiter won't be
recognized. This only has effect for comments, which have starting
delimiters with more than one character.

This function does not do any hidden buffer changes."

 (save-excursion
  (let* ((pos (point))
	  (lim (or lim (progn
			 (c-beginning-of-syntax)
			 (point))))
	  (state (parse-partial-sexp lim pos)))

   (cond ((elt state 3)		; String.
	   (goto-char (elt state 8))
	   (cons (point) (or (c-safe (c-forward-sexp 1) (point))
			    (point-max))))

	  ((elt state 4)		; Comment.
	   (goto-char (elt state 8))
	   (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	  ((and (not not-in-delimiter)
		 (not (elt state 5))
		 (eq (char-before) ?/)
		 (looking-at "[/*]"))
	   ;; We're standing in a comment starter.
	   (backward-char 1)
	   (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	  (near
	   (goto-char pos)

	   ;; Search forward for a literal.
	   (skip-chars-forward " \t")

	   (cond
	   ((looking-at c-string-limit-regexp) ; String.
	    (cons (point) (or (c-safe (c-forward-sexp 1) (point))
				 (point-max))))

	   ((looking-at c-comment-start-regexp) ; Line or block comment.
	    (cons (point) (progn (c-forward-single-comment) (point))))

	   (t
	    ;; Search backward.
	    (skip-chars-backward " \t")

	    (let ((end (point)) beg)
		 (cond
		 ((save-excursion
		   (< (skip-syntax-backward c-string-syntax) 0)) ; String.
		  (setq beg (c-safe (c-backward-sexp 1) (point))))

		 ((and (c-safe (forward-char -2) t)
			(looking-at "*/"))
		  ;; Block comment. Due to the nature of line
		  ;; comments, they will always be covered by the
		  ;; normal case above.
		  (goto-char end)
		  (c-backward-single-comment)
		  ;; If LIM is bogus, beg will be bogus.
		  (setq beg (point))))

		 (if beg (cons beg end))))))
	  ))))

(if (memq 'pps-extended-state c-emacs-features)
  (defalias 'c-literal-limits 'c-literal-limits-fast))

(defun c-collect-line-comments (range)
 "If the argument is a cons of two buffer positions (such as returned by
`c-literal-limits'), and that range contains a C++ style line comment,
then an extended range is returned that contains all adjacent line
comments (i.e. all comments that starts in the same column with no
empty lines or non-whitespace characters between them). Otherwise the
argument is returned.

This function does not do any hidden buffer changes."
 (save-excursion
  (condition-case nil
	(if (and (consp range) (progn
				 (goto-char (car range))
				 (looking-at "//")))
	  (let ((col (current-column))
		 (beg (point))
		 (bopl (c-point 'bopl))
		 (end (cdr range)))
	   ;; Got to take care in the backward direction to handle
	   ;; comments which are preceded by code.
	   (while (and (c-backward-single-comment)
			 (>= (point) bopl)
			 (looking-at "//")
			 (= col (current-column)))
		(setq beg (point)
		   bopl (c-point 'bopl)))
	   (goto-char end)
	   (while (and (progn (skip-chars-forward " \t")
				 (looking-at "//"))
			 (= col (current-column))
			 (prog1 (zerop (forward-line 1))
			  (setq end (point)))))
	   (cons beg end))
	 range)
   (error range))))

(defun c-literal-type (range)
 "Convenience function that given the result of `c-literal-limits',
returns nil or the type of literal that the range surrounds. It's
much faster than using `c-in-literal' and is intended to be used when
you need both the type of a literal and its limits.

This function does not do any hidden buffer changes."
 (if (consp range)
   (save-excursion
	(goto-char (car range))
	(cond ((looking-at c-string-limit-regexp) 'string)
	   ((or (looking-at "//") ; c++ line comment
		  (and (looking-at "\\s<") ; comment starter
			(looking-at "#"))) ; awk comment.
        'c++)
	   (t 'c)))			; Assuming the range is valid.
  range))


;; `c-find-decl-spots' and accompanying stuff.

;; Variables used in `c-find-decl-spots' to cache the search done for
;; the first declaration in the last call. When that function starts,
;; it needs to back up over syntactic whitespace to look at the last
;; token before the region being searched. That can sometimes cause
;; moves back and forth over a quite large region of comments and
;; macros, which would be repeated for each changed character when
;; we're called during fontification, since font-lock refontifies the
;; current line for each change. Thus it's worthwhile to cache the
;; first match.
;;
;; `c-find-decl-syntactic-pos' is a syntactically relevant position in
;; the syntactic whitespace less or equal to some start position.
;; There's no cached value if it's nil.
;;
;; `c-find-decl-match-pos' is the match position if
;; `c-find-decl-prefix-search' matched before the syntactic whitespace
;; at `c-find-decl-syntactic-pos', or nil if there's no such match.
(defvar c-find-decl-syntactic-pos nil)
(make-variable-buffer-local 'c-find-decl-syntactic-pos)
(defvar c-find-decl-match-pos nil)
(make-variable-buffer-local 'c-find-decl-match-pos)

(defsubst c-invalidate-find-decl-cache (change-min-pos)
 (and c-find-decl-syntactic-pos
    (< change-min-pos c-find-decl-syntactic-pos)
    (setq c-find-decl-syntactic-pos nil)))

; (defface c-debug-decl-spot-face
;  '((t (:background "Turquoise")))
;  "Debug face to mark the spots where `c-find-decl-spots' stopped.")
; (defface c-debug-decl-sws-face
;  '((t (:background "Khaki")))
;  "Debug face to mark the syntactic whitespace between the declaration
; spots and the preceding token end.")

(defmacro c-debug-put-decl-spot-faces (match-pos decl-pos)
 (when (facep 'c-debug-decl-spot-face)
  `(let ((match-pos ,match-pos) (decl-pos ,decl-pos))
    (c-debug-add-face (max match-pos (point-min)) decl-pos
			 'c-debug-decl-sws-face)
    (c-debug-add-face decl-pos (min (1+ decl-pos) (point-max))
			 'c-debug-decl-spot-face))))
(defmacro c-debug-remove-decl-spot-faces (beg end)
 (when (facep 'c-debug-decl-spot-face)
  `(progn
    (c-debug-remove-face ,beg ,end 'c-debug-decl-spot-face)
    (c-debug-remove-face ,beg ,end 'c-debug-decl-sws-face))))

(defmacro c-find-decl-prefix-search ()
 ;; Macro used inside `c-find-decl-spots'. It ought to be a defun,
 ;; but it contains lots of free variables that refer to things
 ;; inside `c-find-decl-spots'. The point is left at `cfd-match-pos'
 ;; if there is a match, otherwise at `cfd-limit'.

 '(progn
   ;; Find the next property match position if we haven't got one already.
   (unless cfd-prop-match
    (save-excursion
	 (while (progn
		 (goto-char (next-single-property-change
			   (point) 'c-type nil cfd-limit))
		 (and (< (point) cfd-limit)
		    (not (eq (c-get-char-property (1- (point)) 'c-type)
				'c-decl-end)))))
	 (setq cfd-prop-match (point))))

   ;; Find the next `c-decl-prefix-re' match if we haven't got one already.
   (unless cfd-re-match
    (while (and (setq cfd-re-match
			 (re-search-forward c-decl-prefix-re cfd-limit 'move))
		  (c-got-face-at (1- (setq cfd-re-match (match-end 1)))
				 c-literal-faces))
	 ;; Search again if the match is within a comment or a string literal.
	 (while (progn
		 (goto-char (next-single-property-change
			   cfd-re-match 'face nil cfd-limit))
		 (and (< (point) cfd-limit)
		    (c-got-face-at (point) c-literal-faces)))
	  (setq cfd-re-match (point))))
    (unless cfd-re-match
	 (setq cfd-re-match cfd-limit)))

   ;; Choose whichever match is closer to the start.
   (if (< cfd-re-match cfd-prop-match)
	 (setq cfd-match-pos cfd-re-match
	    cfd-re-match nil)
    (setq cfd-match-pos cfd-prop-match
	   cfd-prop-match nil))

   (goto-char cfd-match-pos)

   (when (< cfd-match-pos cfd-limit)
    ;; Skip forward past comments only so we don't skip macros.
    (c-forward-comments)
    ;; Set the position to continue at. We can avoid going over
    ;; the comments skipped above a second time, but it's possible
    ;; that the comment skipping has taken us past `cfd-prop-match'
    ;; since the property might be used inside comments.
    (setq cfd-continue-pos (if cfd-prop-match
				 (min cfd-prop-match (point))
				(point))))))

(defun c-find-decl-spots (cfd-limit cfd-decl-re cfd-face-checklist cfd-fun)
 ;; Call CFD-FUN for each possible spot for a declaration from the
 ;; point to CFD-LIMIT. A spot for a declaration is the first token
 ;; in the buffer and each token after the ones matched by
 ;; `c-decl-prefix-re' and after the occurrences of the `c-type'
 ;; property with the value `c-decl-end' (if `c-type-decl-end-used'
 ;; is set). Only a spot that match CFD-DECL-RE and whose face is in
 ;; the CFD-FACE-CHECKLIST list causes CFD-FUN to be called. The
 ;; face check is disabled if CFD-FACE-CHECKLIST is nil.
 ;;
 ;; If the match is inside a macro then the buffer is narrowed to the
 ;; end of it, so that CFD-FUN can investigate the following tokens
 ;; without matching something that begins inside a macro and ends
 ;; outside it. It's to avoid this work that the CFD-DECL-RE and
 ;; CFD-FACE-CHECKLIST checks exist.
 ;;
 ;; CFD-FUN is called with point at the start of the spot. It's
 ;; passed two arguments: The first is the end position of the token
 ;; that `c-decl-prefix-re' matched, or 0 for the implicit match at
 ;; bob. The second is a flag that is t when the match is inside a
 ;; macro.
 ;;
 ;; It's assumed that comment and strings are fontified in the
 ;; searched range.
 ;;
 ;; This is mainly used in fontification, and so has an elaborate
 ;; cache to handle repeated calls from the same start position; see
 ;; the variables above.
 ;;
 ;; All variables in this function begin with `cfd-' to avoid name
 ;; collision with the (dynamically bound) variables used in CFD-FUN.

 (let ((cfd-buffer-end (point-max))
	;; The last regexp match found by `c-find-decl-prefix-search'.
	cfd-re-match
	;; The last `c-decl-end' found by `c-find-decl-prefix-search'.
	;; If searching for the property isn't needed then we disable
	;; it by faking a first match at the limit.
	(cfd-prop-match (unless c-type-decl-end-used cfd-limit))
	;; The position of the last match found by
	;; `c-find-decl-prefix-search'. For regexp matches it's the
	;; end of the matched token, for property matches it's the end
	;; of the property. 0 for the implicit match at bob.
	;; `cfd-limit' if there's no match.
	(cfd-match-pos cfd-limit)
	;; The position to continue searching at.
	cfd-continue-pos
	;; The position of the last "real" token we've stopped at.
	;; This can be greater than `cfd-continue-pos' when we get
	;; hits inside macros or at `c-decl-end' positions inside
	;; comments.
	(cfd-token-pos 0)
	;; The end position of the last entered macro.
	(cfd-macro-end 0))

  ;; Initialize by finding a syntactically relevant start position
  ;; before the point, and do the first `c-decl-prefix-re' search
  ;; unless we're at bob.

  (let ((start-pos (point)) syntactic-pos)
   ;; Must back up a bit since we look for the end of the previous
   ;; statement or declaration, which is earlier than the first
   ;; returned match.

   (when (c-got-face-at (point) c-literal-faces)
	;; But first we need to move to a syntactically relevant
	;; position. Use the faces to back up to the start of the
	;; comment or string literal.
	(when (and (not (bobp))
		  (c-got-face-at (1- (point)) c-literal-faces))
	 (while (progn
		  (goto-char (previous-single-property-change
			    (point) 'face nil (point-min)))
		  (and (> (point) (point-min))
			(c-got-face-at (point) c-literal-faces)))))

	;; XEmacs doesn't fontify the quotes surrounding string
	;; literals.
	(and (featurep 'xemacs)
	   (eq (get-text-property (point) 'face)
		 'font-lock-string-face)
	   (not (bobp))
	   (progn (backward-char)
		  (not (looking-at c-string-limit-regexp)))
	   (forward-char))

	;; The font lock package might not have fontified the start of
	;; the literal at all so check that we have arrived at
	;; something that looks like a start or else resort to
	;; `c-literal-limits'.
	(unless (looking-at c-literal-start-regexp)
	 (let ((range (c-literal-limits)))
	  (if range (goto-char (car range))))))

   ;; Must back out of any macro so that we don't miss any
   ;; declaration that could follow after it, unless the limit is
   ;; inside the macro. We only check that for the current line to
   ;; save some time; it's enough for the by far most common case
   ;; when font-lock refontifies the current line only.
   (when (save-excursion
	   (and (= (forward-line 1) 0)
		  (or (< (c-point 'eol) cfd-limit)
		    (progn (backward-char)
			   (not (eq (char-before) ?\\))))))
	(c-beginning-of-macro))

   ;; Clear the cache if it applied further down.
   (c-invalidate-find-decl-cache start-pos)

   (setq syntactic-pos (point))
   (c-backward-syntactic-ws c-find-decl-syntactic-pos)

   ;; If we hit `c-find-decl-syntactic-pos' and
   ;; `c-find-decl-match-pos' is set then we install the cached
   ;; values. If we hit `c-find-decl-syntactic-pos' and
   ;; `c-find-decl-match-pos' is nil then we know there's no decl
   ;; prefix in the whitespace before `c-find-decl-syntactic-pos'
   ;; and so we can continue the search from this point. If we
   ;; didn't hit `c-find-decl-syntactic-pos' then we're now in the
   ;; right spot to begin searching anyway.
   (if (and (eq (point) c-find-decl-syntactic-pos)
	    c-find-decl-match-pos)

	 (progn
	  ;; The match is always outside macros and comments so we
	  ;; start at the next token. The loop below will later go
	  ;; back using `cfd-continue-pos' to fix declarations inside
	  ;; the syntactic ws.
	  (goto-char syntactic-pos)
	  (c-forward-syntactic-ws)
	  (setq cfd-match-pos c-find-decl-match-pos
		 cfd-continue-pos syntactic-pos)
	  (if (< cfd-continue-pos (point))
		(setq cfd-token-pos (point))))

	(setq c-find-decl-syntactic-pos syntactic-pos)

	(when (if (bobp)
		 ;; Always consider bob a match to get the first declaration
		 ;; in the file. Do this separately instead of letting
		 ;; `c-decl-prefix-re' match bob, so that it always can
		 ;; consume at least one character to ensure that we won't
		 ;; get stuck in an infinite loop.
		 (setq cfd-re-match 0)
		(backward-char)
		(c-beginning-of-current-token)
		(< (point) cfd-limit))
	 ;; Do an initial search now. In the bob case above it's only done
	 ;; to search for the `c-type' property.
	 (c-find-decl-prefix-search))

	;; Advance `cfd-continue-pos' if we got a hit before the start
	;; position. The earliest position that could affect after
	;; the start position is the char before the preceding
	;; comments.
	(when (and cfd-continue-pos (< cfd-continue-pos start-pos))
	 (goto-char syntactic-pos)
	 (c-backward-comments)
	 (unless (bobp)
	  (backward-char)
	  (c-beginning-of-current-token))
	 (setq cfd-continue-pos (max cfd-continue-pos (point))))

	;; If we got a match it's always outside macros and comments so
	;; advance to the next token and set `cfd-token-pos'. The loop
	;; below will later go back using `cfd-continue-pos' to fix
	;; declarations inside the syntactic ws.
	(when (and (< cfd-match-pos cfd-limit) (< (point) syntactic-pos))
	 (goto-char syntactic-pos)
	 (c-forward-syntactic-ws)
	 (and cfd-continue-pos
	    (< cfd-continue-pos (point))
	    (setq cfd-token-pos (point))))

	(setq c-find-decl-match-pos (and (< cfd-match-pos start-pos)
					 cfd-match-pos))))

  ;; Now loop. We already got the first match.

  (while (progn
	   (while (and
		   (< cfd-match-pos cfd-limit)

		   (or
		   ;; Kludge to filter out matches on the "<" that
		   ;; aren't open parens, for the sake of languages
		   ;; that got `c-recognize-<>-arglists' set.
		   (and (eq (char-before cfd-match-pos) ?<)
			  (not (c-get-char-property (1- cfd-match-pos)
						   'syntax-table)))

		   ;; If `cfd-continue-pos' is less or equal to
		   ;; `cfd-token-pos', we've got a hit inside a macro
		   ;; that's in the syntactic whitespace before the last
		   ;; "real" declaration we've checked. If they're equal
		   ;; we've arrived at the declaration a second time, so
		   ;; there's nothing to do.
		   (= cfd-continue-pos cfd-token-pos)

		   (progn
			;; If `cfd-continue-pos' is less than `cfd-token-pos'
			;; we're still searching for declarations embedded in
			;; the syntactic whitespace. In that case we need
			;; only to skip comments and not macros, since they
			;; can't be nested, and that's already been done in
			;; `c-find-decl-prefix-search'.
			(when (> cfd-continue-pos cfd-token-pos)
			 (c-forward-syntactic-ws)
			 (setq cfd-token-pos (point)))

			;; Continue if the following token fails the
			;; CFD-DECL-RE and CFD-FACE-CHECKLIST checks.
			(when (or (>= (point) cfd-limit)
				 (not (looking-at cfd-decl-re))
				 (and cfd-face-checklist
				    (not (c-got-face-at
					   (point) cfd-face-checklist))))
			 (goto-char cfd-continue-pos)
			 t)))

		   (< (point) cfd-limit))
	    (c-find-decl-prefix-search))

	   (< (point) cfd-limit))

   (when (progn
	   ;; Narrow to the end of the macro if we got a hit inside
	   ;; one, to avoid recognizing things that start inside
	   ;; the macro and end outside it.
	   (when (> cfd-match-pos cfd-macro-end)
		;; Not in the same macro as in the previous round.
		(save-excursion
		 (goto-char cfd-match-pos)
		 (setq cfd-macro-end
			(if (save-excursion (and (c-beginning-of-macro)
						 (< (point) cfd-match-pos)))
			  (progn (c-end-of-macro)
				  (point))
			 0))))

	   (if (zerop cfd-macro-end)
		 t
		(if (> cfd-macro-end (point))
		  (progn (narrow-to-region (point-min) cfd-macro-end)
			  t)
		 ;; The matched token was the last thing in the
		 ;; macro, so the whole match is bogus.
		 (setq cfd-macro-end 0)
		 nil)))

	(c-debug-put-decl-spot-faces cfd-match-pos (point))
	(funcall cfd-fun cfd-match-pos (/= cfd-macro-end 0))

	(when (/= cfd-macro-end 0)
	 ;; Restore limits if we did macro narrowment above.
	 (narrow-to-region (point-min) cfd-buffer-end)))

   (goto-char cfd-continue-pos)
   (if (= cfd-continue-pos cfd-limit)
	 (setq cfd-match-pos cfd-limit)
	(c-find-decl-prefix-search)))))


;; A cache for found types.

;; Buffer local variable that contains an obarray with the types we've
;; found. If a declaration is recognized somewhere we record the
;; fully qualified identifier in it to recognize it as a type
;; elsewhere in the file too. This is not accurate since we do not
;; bother with the scoping rules of the languages, but in practice the
;; same name is seldom used as both a type and something else in a
;; file, and we only use this as a last resort in ambiguous cases (see
;; `c-font-lock-declarations').
(defvar c-found-types nil)
(make-variable-buffer-local 'c-found-types)

(defsubst c-clear-found-types ()
 ;; Clears `c-found-types'.
 ;;
 ;; This function does not do any hidden buffer changes.
 (setq c-found-types (make-vector 53 0)))

(defun c-add-type (from to)
 ;; Add the given region as a type in `c-found-types'. If the region
 ;; doesn't match an existing type but there is a type which is equal
 ;; to the given one except that the last character is missing, then
 ;; the shorter type is removed. That's done to avoid adding all
 ;; prefixes of a type as it's being entered and font locked. This
 ;; doesn't cover cases like when characters are removed from a type
 ;; or added in the middle. We'd need the position of point when the
 ;; font locking is invoked to solve this well.
 (unless (and c-recognize-<>-arglists
	    (save-excursion
		 (goto-char from)
		 (c-syntactic-re-search-forward "<" to t)))
  ;; To avoid storing very long strings, do not add a type that
  ;; contains '<' in languages with angle bracket arglists, since
  ;; the type then probably contains a C++ template spec and those
  ;; can be fairly sized programs in themselves.
  (let ((type (c-syntactic-content from to)))
   (unless (intern-soft type c-found-types)
	(unintern (substring type 0 -1) c-found-types)
	(intern type c-found-types)))))

(defsubst c-check-type (from to)
 ;; Return non-nil if the given region contains a type in
 ;; `c-found-types'.
 (intern-soft (c-syntactic-content from to) c-found-types))

(defun c-list-found-types ()
 ;; Return all the types in `c-found-types' as a sorted list of
 ;; strings.
 (let (type-list)
  (mapatoms (lambda (type)
		(setq type-list (cons (symbol-name type)
				   type-list)))
	   c-found-types)
  (sort type-list 'string-lessp)))


;; Handling of small scale constructs like types and names.

(defun c-remove-<>-arglist-properties (from to)
 ;; Remove all the properties put by `c-forward-<>-arglist' in the
 ;; specified region. Point is clobbered.
 (goto-char from)
 (while (progn (skip-chars-forward "^<>," to)
		(< (point) to))
  (if (eq (char-after) ?,)
	(when (eq (c-get-char-property (point) 'c-type) 'c-<>-arg-sep)
	 (c-clear-char-property (point) 'c-type))
   (c-clear-char-property (point) 'syntax-table))
  (forward-char)))

;; Dynamically bound variable that instructs `c-forward-type' to also
;; treat possible types (i.e. those that it normally returns 'maybe or
;; 'found for) as actual types (and always return 'found for them).
;; This means that it records them in `c-record-type-identifiers' if
;; that is set, and that it adds them to `c-found-types'.
(defvar c-promote-possible-types nil)

;; Dynamically bound variable that instructs `c-forward-<>-arglist' to
;; not accept arglists that contain more than one argument. It's used
;; to handle ambiguous cases like "foo (a < b, c > d)" better.
(defvar c-disallow-comma-in-<>-arglists nil)

;; Dynamically bound variables that instructs `c-forward-name',
;; `c-forward-type' and `c-forward-<>-arglist' to record the ranges of
;; all the type and reference identifiers they encounter. They will
;; build lists on these variables where each element is a cons of the
;; buffer positions surrounding each identifier. This recording is
;; only activated when `c-record-type-identifiers' is non-nil.
;;
;; All known types that can't be identifiers are recorded, and also
;; other possible types if `c-promote-possible-types' is set.
;; Recording is however disabled inside angle bracket arglists that
;; are encountered inside names and other angle bracket arglists.
;; Such occurences are taken care of by `c-font-lock-<>-arglists'
;; instead.
;;
;; Only the names in C++ template style references (e.g. "tmpl" in
;; "tmpl<a,b>::foo") are recorded as references, other references
;; aren't handled here.
(defvar c-record-type-identifiers nil)
(defvar c-record-ref-identifiers nil)

;; If `c-record-type-identifiers' is set, this will receive a cons
;; cell of the range of the last single identifier symbol stepped over
;; by `c-forward-name' if it's successful. This is the range that
;; should be put on one of the record lists by the caller. It's
;; assigned nil if there's no such symbol in the name.
(defvar c-last-identifier-range nil)

(defmacro c-record-type-id (range)
 (if (eq (car-safe range) 'cons)
   ;; Always true.
   `(setq c-record-type-identifiers
	   (cons ,range c-record-type-identifiers))
  `(let ((range ,range))
    (if range
	  (setq c-record-type-identifiers
		 (cons range c-record-type-identifiers))))))

(defmacro c-record-ref-id (range)
 (if (eq (car-safe range) 'cons)
   ;; Always true.
   `(setq c-record-ref-identifiers
	   (cons ,range c-record-ref-identifiers))
  `(let ((range ,range))
    (if range
	  (setq c-record-ref-identifiers
		 (cons range c-record-ref-identifiers))))))

;; Dynamically bound variable that instructs `c-forward-type' to
;; record the ranges of types that only are found. Behaves otherwise
;; like `c-record-type-identifiers'.
(defvar c-record-found-types nil)

(defmacro c-forward-keyword-prefixed-id (type)
 ;; Used internally in `c-forward-keyword-clause' to move forward
 ;; over a type (if TYPE is 'type) or a name (otherwise) which
 ;; possibly is prefixed by keywords and their associated clauses.
 ;; Try with a type/name first to not trip up on those that begin
 ;; with a keyword. Return t if a known or found type is moved
 ;; over. The point is clobbered if nil is returned. If range
 ;; recording is enabled, the identifier is recorded on as a type
 ;; if TYPE is 'type or as a reference if TYPE is 'ref.
 `(let (res)
   (while (if (setq res ,(if (eq type 'type)
			    `(c-forward-type)
			   `(c-forward-name)))
		nil
	   (and (looking-at c-keywords-regexp)
		  (c-forward-keyword-clause))))
   (when (memq res '(t known found prefix))
    ,(when (eq type 'ref)
	 `(when c-record-type-identifiers
	   (c-record-ref-id c-last-identifier-range)))
    t)))

(defmacro c-forward-id-comma-list (type)
 ;; Used internally in `c-forward-keyword-clause' to move forward
 ;; over a comma separated list of types or names using
 ;; `c-forward-keyword-prefixed-id'.
 `(while (and (progn
		 (setq safe-pos (point))
		 (eq (char-after) ?,))
	    (progn
		 (forward-char)
		 (c-forward-syntactic-ws)
		 (c-forward-keyword-prefixed-id ,type)))))

(defun c-forward-keyword-clause ()
 ;; The first submatch in the current match data is assumed to
 ;; surround a token. If it's a keyword, move over it and any
 ;; following clauses associated with it, stopping at the next
 ;; following token. t is returned in that case, otherwise the point
 ;; stays and nil is returned. The kind of clauses that are
 ;; recognized are those specified by `c-type-list-kwds',
 ;; `c-ref-list-kwds', `c-colon-type-list-kwds',
 ;; `c-paren-nontype-kwds', `c-paren-type-kwds', `c-<>-type-kwds',
 ;; and `c-<>-arglist-kwds'.

 (let ((kwd-sym (c-keyword-sym (match-string 1))) safe-pos pos)
  (when kwd-sym
   (goto-char (match-end 1))
   (c-forward-syntactic-ws)
   (setq safe-pos (point))

   (cond
    ((and (c-keyword-member kwd-sym 'c-type-list-kwds)
	   (c-forward-keyword-prefixed-id type))
	;; There's a type directly after a keyword in `c-type-list-kwds'.
	(c-forward-id-comma-list type))

    ((and (c-keyword-member kwd-sym 'c-ref-list-kwds)
	   (c-forward-keyword-prefixed-id ref))
	;; There's a name directly after a keyword in `c-ref-list-kwds'.
	(c-forward-id-comma-list ref))

    ((and (c-keyword-member kwd-sym 'c-paren-any-kwds)
	   (eq (char-after) ?\())
	;; There's an open paren after a keyword in `c-paren-any-kwds'.

	(forward-char)
	(when (and (setq pos (c-up-list-forward))
		  (eq (char-before pos) ?\)))
	 (when (and c-record-type-identifiers
		   (c-keyword-member kwd-sym 'c-paren-type-kwds))
	  ;; Use `c-forward-type' on every identifier we can find
	  ;; inside the paren, to record the types.
	  (while (c-syntactic-re-search-forward c-symbol-start pos t)
	   (goto-char (match-beginning 0))
	   (unless (c-forward-type)
		(looking-at c-symbol-key) ; Always matches.
		(goto-char (match-end 0)))))

	 (goto-char pos)
	 (c-forward-syntactic-ws)
	 (setq safe-pos (point))))

    ((and (c-keyword-member kwd-sym 'c-<>-sexp-kwds)
	   (eq (char-after) ?<)
	   (c-forward-<>-arglist (c-keyword-member kwd-sym 'c-<>-type-kwds)
				  (or c-record-type-identifiers
				    c-disallow-comma-in-<>-arglists)))
	(c-forward-syntactic-ws)
	(setq safe-pos (point)))

    ((and (c-keyword-member kwd-sym 'c-nonsymbol-sexp-kwds)
	   (not (looking-at c-symbol-start))
	   (c-safe (c-forward-sexp) t))
	(c-forward-syntactic-ws)
	(setq safe-pos (point))))

   (when (and (c-keyword-member kwd-sym 'c-colon-type-list-kwds)
		 (progn
		  ;; If a keyword matched both one of the types above and
		  ;; this one, we match `c-colon-type-list-re' after the
		  ;; clause matched above.
		  (goto-char safe-pos)
		  (looking-at c-colon-type-list-re))
		 (progn
		  (goto-char (match-end 0))
		  (c-forward-syntactic-ws)
		  (c-forward-keyword-prefixed-id type)))
	;; There's a type after the `c-colon-type-list-re'
	;; match after a keyword in `c-colon-type-list-kwds'.
	(c-forward-id-comma-list type))

   (goto-char safe-pos)
   t)))

(defun c-forward-<>-arglist (all-types reparse)
 ;; The point is assumed to be at a '<'. Try to treat it as the open
 ;; paren of an angle bracket arglist and move forward to the the
 ;; corresponding '>'. If successful, the point is left after the
 ;; '>' and t is returned, otherwise the point isn't moved and nil is
 ;; returned. If ALL-TYPES is t then all encountered arguments in
 ;; the arglist that might be types are treated as found types.
 ;;
 ;; The surrounding '<' and '>' are given syntax-table properties to
 ;; make them behave like parentheses. Each argument separating ','
 ;; is also set to `c-<>-arg-sep' in the `c-type' property. These
 ;; properties are also cleared in a relevant region forward from the
 ;; point if they seems to be set and it turns out to not be an
 ;; arglist.
 ;;
 ;; If the arglist has been successfully parsed before then paren
 ;; syntax properties will be exploited to quickly jump to the end,
 ;; but that can be disabled by setting REPARSE to t. That is
 ;; necessary if the various side effects, e.g. recording of type
 ;; ranges, are important. Setting REPARSE to t only applies
 ;; recursively to nested angle bracket arglists if
 ;; `c-disallow-comma-in-<>-arglists' is set.
 ;;
 ;; This is primarily used in C++ to mark up template arglists. C++
 ;; disambiguates them by checking whether the preceding name is a
 ;; template or not. We can't do that, so we assume it is a template
 ;; if it can be parsed as one. This usually works well since
 ;; comparison expressions on the forms "a < b > c" or "a < b, c > d"
 ;; in almost all cases would be pointless. Cases like function
 ;; calls on the form "foo (a < b, c > d)" needs to be handled
 ;; specially through the `c-disallow-comma-in-<>-arglists' variable.

 (let ((start (point))
	;; If `c-record-type-identifiers' is set then activate
	;; recording of any found types that constitute an argument in
	;; the arglist.
	(c-record-found-types (if c-record-type-identifiers t)))
  (if (catch 'angle-bracket-arglist-escape
	 (setq c-record-found-types
		(c-forward-<>-arglist-recur all-types reparse)))
	(progn
	 (when (consp c-record-found-types)
	  (setq c-record-type-identifiers
		 ;; `nconc' doesn't mind that the tail of
		 ;; `c-record-found-types' is t.
		 (nconc c-record-found-types c-record-type-identifiers)))
	 t)

   (goto-char start)
   nil)))

(defun c-forward-<>-arglist-recur (all-types reparse)
 ;; Recursive part of `c-forward-<>-arglist'.

 (let ((start (point)) res pos tmp
	;; Cover this so that any recorded found type ranges are
	;; automatically lost if it turns out to not be an angle
	;; bracket arglist. It's propagated through the return value
	;; on successful completion.
	(c-record-found-types c-record-found-types)
	;; List that collects the positions after the argument
	;; separating ',' in the arglist.
	arg-start-pos)

  ;; If the '<' has paren open syntax then we've marked it as an
  ;; angle bracket arglist before, so try to skip to the end and see
  ;; that the close paren matches.
  (if (and (c-get-char-property (point) 'syntax-table)
	   (progn
	    (forward-char)
	    (if (and (not (looking-at c-<-op-cont-regexp))
			(if (c-parse-sexp-lookup-properties)
			  (c-go-up-list-forward)
			 (catch 'at-end
			  (let ((depth 1))
			   (while (c-syntactic-re-search-forward
				   "[<>]" nil t t)
				(when (c-get-char-property (1- (point))
							  'syntax-table)
				 (if (eq (char-before) ?<)
				   (setq depth (1+ depth))
				  (setq depth (1- depth))
				  (when (= depth 0) (throw 'at-end t)))))
			   nil)))
			(not (looking-at c->-op-cont-regexp))
			(save-excursion
			 (backward-char)
			 (= (point)
			   (progn (c-beginning-of-current-token)
				  (point)))))

		  ;; Got an arglist that appears to be valid.
		  (if reparse
		    ;; Reparsing is requested, so zap the properties in the
		    ;; region and go on to redo it. It's done here to
		    ;; avoid leaving it behind if we exit through
		    ;; `angle-bracket-arglist-escape' below.
		    (progn
			 (c-remove-<>-arglist-properties start (point))
			 (goto-char start)
			 nil)
		   t)

		 ;; Got unmatched paren brackets or either paren was
		 ;; actually some other token. Recover by clearing the
		 ;; syntax properties on all the '<' and '>' in the
		 ;; range where we'll search for the arglist below.
		 (goto-char start)
		 (while (progn (skip-chars-forward "^<>,;{}")
			    (looking-at "[<>,]"))
		  (if (eq (char-after) ?,)
		    (when (eq (c-get-char-property (point) 'c-type)
				 'c-<>-arg-sep)
			 (c-clear-char-property (point) 'c-type))
		   (c-clear-char-property (point) 'syntax-table))
		  (forward-char))
		 (goto-char start)
		 nil)))
	t

   (forward-char)
   (unless (looking-at c-<-op-cont-regexp)
	(while (and
		(progn

		 (when c-record-type-identifiers
		  (if all-types

			;; All encountered identifiers are types, so set the
			;; promote flag and parse the type.
			(progn
			 (c-forward-syntactic-ws)
			 (when (looking-at c-identifier-start)
			  (let ((c-promote-possible-types t))
			   (c-forward-type))))

		   ;; Check if this arglist argument is a sole type. If
		   ;; it's known then it's recorded in
		   ;; `c-record-type-identifiers'. If it only is found
		   ;; then it's recorded in `c-record-found-types' which we
		   ;; might roll back if it turns out that this isn't an
		   ;; angle bracket arglist afterall.
		   (when (memq (char-before) '(?, ?<))
			(let ((orig-record-found-types c-record-found-types))
			 (c-forward-syntactic-ws)
			 (and (memq (c-forward-type) '(known found))
			    (not (looking-at "[,>]"))
			    ;; A found type was recorded but it's not the
			    ;; only thing in the arglist argument, so reset
			    ;; `c-record-found-types'.
			    (setq c-record-found-types
				   orig-record-found-types))))))

		 (setq pos (point))
		 (or (when (eq (char-after) ?>)
			;; Must check for '>' at the very start separately,
			;; since the regexp below has to avoid ">>" without
			;; using \\=.
			(forward-char)
			t)

		   ;; Note: This regexp exploits the match order in
		   ;; \| so that "<>" is matched by "<" rather than
		   ;; "[^>:-]>".
		   (c-syntactic-re-search-forward
		    "[<;{},]\\|\\([^>:-]>\\)" nil 'move t t 1)

		   ;; If the arglist starter has lost its open paren
		   ;; syntax but not the closer, we won't find the
		   ;; closer above since we only search in the
		   ;; balanced sexp. In that case we stop just short
		   ;; of it so check if the following char is the closer.
		   (when (eq (char-after) ?>)
			;; Remove its syntax so that we don't enter the
			;; recovery code below. That's not necessary
			;; since there's no real reason to suspect that
			;; things inside the arglist are unbalanced.
			(c-clear-char-property (point) 'syntax-table)
			(forward-char)
			t)))

		(cond
		 ((eq (char-before) ?>)
		 ;; Either an operator starting with '>' or the end of
		 ;; the angle bracket arglist.

		 (if (and (/= (1- (point)) pos)
			  (c-get-char-property (1- (point)) 'syntax-table)
			  (progn
			   (c-clear-char-property (1- (point)) 'syntax-table)
			   (c-parse-sexp-lookup-properties)))

		   ;; We've skipped past a list that ended with '>'. It
		   ;; must be unbalanced since nested arglists are handled
		   ;; in the case below. Recover by removing all paren
		   ;; properties on '<' and '>' in the searched region and
		   ;; redo the search.
		   (progn
			(c-remove-<>-arglist-properties pos (point))
			(goto-char pos)
			t)

		  (if (looking-at c->-op-cont-regexp)
			(progn
			 (when (text-property-not-all
				 (1- (point)) (match-end 0) 'syntax-table nil)
			  (c-remove-<>-arglist-properties (1- (point))
							  (match-end 0)))
			 (goto-char (match-end 0))
			 t)

		   ;; The angle bracket arglist is finished.
		   (while arg-start-pos
			(c-put-char-property (1- (car arg-start-pos))
					   'c-type 'c-<>-arg-sep)
			(setq arg-start-pos (cdr arg-start-pos)))
		   (c-mark-<-as-paren start)
		   (c-mark->-as-paren (1- (point)))
		   (setq res t)
		   nil)))

		 ((eq (char-before) ?<)
		 ;; Either an operator starting with '<' or a nested arglist.

		 (setq pos (point))
		 (let (id-start id-end subres keyword-match)
		  (if (if (looking-at c-<-op-cont-regexp)
			  (setq tmp (match-end 0))
			 (setq tmp pos)
			 (backward-char)
			 (not
			  (and

			  (save-excursion
			   ;; There's always an identifier before a angle
			   ;; bracket arglist, or a keyword in
			   ;; `c-<>-type-kwds' or `c-<>-arglist-kwds'.
			   (c-backward-syntactic-ws)
			   (setq id-end (point))
			   (c-simple-skip-symbol-backward)
			   (when (or (setq keyword-match
					   (looking-at c-opt-<>-sexp-key))
					(not (looking-at c-keywords-regexp)))
				(setq id-start (point))))

			  (setq subres
				 (let ((c-record-type-identifiers nil)
					(c-record-found-types nil))
				  (c-forward-<>-arglist-recur
				   (and keyword-match
					 (c-keyword-member
					  (c-keyword-sym (match-string 1))
					  'c-<>-type-kwds))
				   (and reparse
					 c-disallow-comma-in-<>-arglists))))
			  )))

			;; It was not an angle bracket arglist.
			(progn
			 (when (text-property-not-all
				 (1- pos) tmp 'syntax-table nil)
			  (if (c-parse-sexp-lookup-properties)
				;; Got an invalid open paren syntax on this
				;; '<'. We'll probably get an unbalanced '>'
				;; further ahead if we just remove the syntax
				;; here, so recover by removing all paren
				;; properties up to and including the
				;; balancing close paren.
				(parse-partial-sexp pos (point-max) -1)
			   (goto-char tmp))
			  (c-remove-<>-arglist-properties pos (point)))
			 (goto-char tmp))

		   ;; It was an angle bracket arglist.
		   (setq c-record-found-types subres)

		   ;; Record the identifier before the template as a type
		   ;; or reference depending on whether the arglist is last
		   ;; in a qualified identifier.
		   (when (and c-record-type-identifiers
				 (not keyword-match))
			(if (and c-opt-identifier-concat-key
				 (progn
				  (c-forward-syntactic-ws)
				  (looking-at c-opt-identifier-concat-key)))
			  (c-record-ref-id (cons id-start id-end))
			 (c-record-type-id (cons id-start id-end))))))
		 t)

		 ((and (eq (char-before) ?,)
		    (not c-disallow-comma-in-<>-arglists))
		 ;; Just another argument. Record the position. The
		 ;; type check stuff that made us stop at it is at
		 ;; the top of the loop.
		 (setq arg-start-pos (cons (point) arg-start-pos)))

		 (t
		 ;; Got a character that can't be in an angle bracket
		 ;; arglist argument. Abort using `throw', since
		 ;; it's useless to try to find a surrounding arglist
		 ;; if we're nested.
		 (throw 'angle-bracket-arglist-escape nil))))))

   (if res
	 (or c-record-found-types t)))))

(defun c-forward-name ()
 ;; Move forward over a complete name if at the beginning of one,
 ;; stopping at the next following token. If the point is not at
 ;; something that are recognized as name then it stays put. A name
 ;; could be something as simple as "foo" in C or something as
 ;; complex as "X<Y<class A<int>::B, BIT_MAX >> b>, ::operator<> ::
 ;; Z<(a>b)> :: operator const X<&foo>::T Q::G<unsigned short
 ;; int>::*volatile const" in C++ (this function is actually little
 ;; more than a `looking-at' call in all modes except those that,
 ;; like C++, have `c-recognize-<>-arglists' set). Return nil if no
 ;; name is found, 'template if it's an identifier ending with an
 ;; angle bracket arglist, 'operator of it's an operator identifier,
 ;; or t if it's some other kind of name.

 (let ((pos (point)) res id-start id-end
	;; Turn off `c-promote-possible-types' here since we might
	;; call `c-forward-<>-arglist' and we don't want it to promote
	;; every suspect thing in the arglist to a type. We're
	;; typically called from `c-forward-type' in this case, and
	;; the caller only wants the top level type that it finds to
	;; be promoted.
	c-promote-possible-types)
  (while
	(and
	 (looking-at c-identifier-key)

	 (progn
	  ;; Check for keyword. We go to the last symbol in
	  ;; `c-identifier-key' first.
	  (if (eq c-identifier-key c-symbol-key)
	    (setq id-start (point)
		   id-end (match-end 0))
	   (goto-char (setq id-end (match-end 0)))
	   (c-simple-skip-symbol-backward)
	   (setq id-start (point)))

	  (if (looking-at c-keywords-regexp)
	    (when (and (c-major-mode-is 'c++-mode)
			 (looking-at
			  (cc-eval-when-compile
			   (concat "\\(operator\\|\\(template\\)\\)"
				   "\\(" (c-lang-const c-nonsymbol-key c++)
				   "\\|$\\)")))
			 (if (match-beginning 2)
			   ;; "template" is only valid inside an
			   ;; identifier if preceded by "::".
			   (save-excursion
				(c-backward-syntactic-ws)
				(and (c-safe (backward-char 2) t)
				   (looking-at "::")))
			  t))

		 ;; Handle a C++ operator or template identifier.
		 (goto-char id-end)
		 (c-forward-syntactic-ws)
		 (cond ((eq (char-before id-end) ?e)
			;; Got "... ::template".
			(let ((subres (c-forward-name)))
			 (when subres
			  (setq pos (point)
				 res subres))))

		    ((looking-at c-identifier-start)
			;; Got a cast operator.
			(when (c-forward-type)
			 (setq pos (point)
				res 'operator)
			 ;; Now we should match a sequence of either
			 ;; '*', '&' or a name followed by ":: *",
			 ;; where each can be followed by a sequence
			 ;; of `c-opt-type-modifier-key'.
			 (while (cond ((looking-at "[*&]")
					(goto-char (match-end 0))
					t)
				    ((looking-at c-identifier-start)
					(and (c-forward-name)
					   (looking-at "::")
					   (progn
					    (goto-char (match-end 0))
					    (c-forward-syntactic-ws)
					    (eq (char-after) ?*))
					   (progn
					    (forward-char)
					    t))))
			  (while (progn
				   (c-forward-syntactic-ws)
				   (setq pos (point))
				   (looking-at c-opt-type-modifier-key))
			   (goto-char (match-end 1))))))

		    ((looking-at c-overloadable-operators-regexp)
			;; Got some other operator.
			(when c-record-type-identifiers
			 (setq c-last-identifier-range
				(cons (point) (match-end 0))))
			(goto-char (match-end 0))
			(c-forward-syntactic-ws)
			(setq pos (point)
			   res 'operator)))

		 nil)

	   (when c-record-type-identifiers
	    (setq c-last-identifier-range
		   (cons id-start id-end)))
	   (goto-char id-end)
	   (c-forward-syntactic-ws)
	   (setq pos (point)
		  res t)))

	 (progn
	  (goto-char pos)
	  (when (or c-opt-identifier-concat-key
		   c-recognize-<>-arglists)

	   (cond
	   ((and c-opt-identifier-concat-key
		  (looking-at c-opt-identifier-concat-key))
	    ;; Got a concatenated identifier. This handles the
	    ;; cases with tricky syntactic whitespace that aren't
	    ;; covered in `c-identifier-key'.
	    (goto-char (match-end 0))
	    (c-forward-syntactic-ws)
	    t)

	   ((and c-recognize-<>-arglists
		  (eq (char-after) ?<))
	    ;; Maybe an angle bracket arglist.
	    (when (let ((c-record-type-identifiers nil)
			  (c-record-found-types nil))
		    (c-forward-<>-arglist
			nil c-disallow-comma-in-<>-arglists))
		 (c-forward-syntactic-ws)
		 (setq pos (point))
		 (if (and c-opt-identifier-concat-key
			 (looking-at c-opt-identifier-concat-key))
		   ;; Continue if there's an identifier concatenation
		   ;; operator after the template argument.
		   (progn
		    (when c-record-type-identifiers
			 (c-record-ref-id (cons id-start id-end))
			 (setq c-last-identifier-range nil))
		    (forward-char 2)
		    (c-forward-syntactic-ws)
		    t)
		  ;; `c-add-type' isn't called here since we don't
		  ;; want to add types containing angle bracket
		  ;; arglists.
		  (when c-record-type-identifiers
		   (c-record-type-id (cons id-start id-end))
		   (setq c-last-identifier-range nil))
		  (setq res 'template)
		  nil)))
	   )))))

  (goto-char pos)
  res))

(defun c-forward-type ()
 ;; Move forward over a type spec if at the beginning of one,
 ;; stopping at the next following token. Return t if it's a known
 ;; type that can't be a name, 'known if it's an otherwise known type
 ;; (according to `*-font-lock-extra-types'), 'prefix if it's a known
 ;; prefix of a type, 'found if it's a type that matches one in
 ;; `c-found-types', 'maybe if it's an identfier that might be a
 ;; type, or nil if it can't be a type (the point isn't moved then).
 ;; The point is assumed to be at the beginning of a token.
 ;;
 ;; Note that this function doesn't skip past the brace definition
 ;; that might be considered part of the type, e.g.
 ;; "enum {a, b, c} foo".
 (let ((start (point)) pos res res2 id-start id-end id-range)

  ;; Skip leading type modifiers. If any are found we know it's a
  ;; prefix of a type.
  (when c-opt-type-modifier-key
   (while (looking-at c-opt-type-modifier-key)
	(goto-char (match-end 1))
	(c-forward-syntactic-ws)
	(setq res 'prefix)))

  (cond
   ((looking-at c-type-prefix-key)
   ;; Looking at a keyword that prefixes a type identifier,
   ;; e.g. "class".
   (goto-char (match-end 1))
   (c-forward-syntactic-ws)
   (setq pos (point))
   (if (memq (setq res2 (c-forward-name)) '(t template))
	 (progn
	  (when (eq res2 t)
	   ;; In many languages the name can be used without the
	   ;; prefix, so we add it to `c-found-types'.
	   (c-add-type pos (point))
	   (when c-record-type-identifiers
		(c-record-type-id c-last-identifier-range)))
	  (setq res t))
	;; Invalid syntax.
	(goto-char start)
	(setq res nil)))

   ((progn
	(setq pos nil)
	(if (looking-at c-identifier-start)
	  (save-excursion
	   (setq id-start (point)
		  res2 (c-forward-name))
	   (when res2
		(setq id-end (point)
		   id-range c-last-identifier-range))))
	(and (cond ((looking-at c-primitive-type-key)
		  (setq res t))
		  ((c-with-syntax-table c-identifier-syntax-table
		   (looking-at c-known-type-key))
		  (setq res 'known)))
	   (or (not id-end)
		 (>= (save-excursion
		    (save-match-data
			 (goto-char (match-end 1))
			 (c-forward-syntactic-ws)
			 (setq pos (point))))
		   id-end)
		 (setq res nil))))
   ;; Looking at a primitive or known type identifier. We've
   ;; checked for a name first so that we don't go here if the
   ;; known type match only is a prefix of another name.

   (setq id-end (match-end 1))

   (when (and c-record-type-identifiers
		 (or c-promote-possible-types (eq res t)))
	(c-record-type-id (cons (match-beginning 1) (match-end 1))))

   (if (and c-opt-type-component-key
	    (save-match-data
		 (looking-at c-opt-type-component-key)))
	 ;; There might be more keywords for the type.
	 (let (safe-pos)
	  (c-forward-keyword-clause)
	  (while (progn
		   (setq safe-pos (point))
		   (looking-at c-opt-type-component-key))
	   (when (and c-record-type-identifiers
			 (looking-at c-primitive-type-key))
		(c-record-type-id (cons (match-beginning 1)
					(match-end 1))))
	   (c-forward-keyword-clause))
	  (if (looking-at c-primitive-type-key)
		(progn
		 (when c-record-type-identifiers
		  (c-record-type-id (cons (match-beginning 1)
					  (match-end 1))))
		 (c-forward-keyword-clause)
		 (setq res t))
	   (goto-char safe-pos)
	   (setq res 'prefix)))
	(unless (save-match-data (c-forward-keyword-clause))
	 (if pos
	   (goto-char pos)
	  (goto-char (match-end 1))
	  (c-forward-syntactic-ws)))))

   (res2
   (cond ((eq res2 t)
	   ;; A normal identifier.
	   (goto-char id-end)
	   (if (or res c-promote-possible-types)
		 (progn
		  (c-add-type id-start id-end)
		  (when c-record-type-identifiers
		   (c-record-type-id id-range))
		  (unless res
		   (setq res 'found)))
	    (setq res (if (c-check-type id-start id-end)
			   ;; It's an identifier that has been used as
			   ;; a type somewhere else.
			   'found
			  ;; It's an identifier that might be a type.
			  'maybe))))
	  ((eq res2 'template)
	   ;; A template is a type.
	   (goto-char id-end)
	   (setq res t))
	  (t
	   ;; Otherwise it's an operator identifier, which is not a type.
	   (goto-char start)
	   (setq res nil)))))

  (when res
   ;; Skip trailing type modifiers. If any are found we know it's
   ;; a type.
   (when c-opt-type-modifier-key
	(while (looking-at c-opt-type-modifier-key)
	 (goto-char (match-end 1))
	 (c-forward-syntactic-ws)
	 (setq res t)))

   ;; Step over any type suffix operator. Do not let the existence
   ;; of these alter the classification of the found type, since
   ;; these operators typically are allowed in normal expressions
   ;; too.
   (when c-opt-type-suffix-key
	(while (looking-at c-opt-type-suffix-key)
	 (goto-char (match-end 1))
	 (c-forward-syntactic-ws)))

   (when c-opt-type-concat-key
	;; Look for a trailing operator that concatenate the type with
	;; a following one, and if so step past that one through a
	;; recursive call.
	(setq pos (point))
	(let* ((c-promote-possible-types (or (memq res '(t known))
					   c-promote-possible-types))
	    ;; If we can't promote then set `c-record-found-types' so that
	    ;; we can merge in the types from the second part afterwards if
	    ;; it turns out to be a known type there.
	    (c-record-found-types (and c-record-type-identifiers
					 (not c-promote-possible-types))))
	 (if (and (looking-at c-opt-type-concat-key)

		  (progn
		   (goto-char (match-end 1))
		   (c-forward-syntactic-ws)
		   (setq res2 (c-forward-type))))

	   (progn
		;; If either operand certainly is a type then both are, but we
		;; don't let the existence of the operator itself promote two
		;; uncertain types to a certain one.
		(cond ((eq res t))
		   ((or (eq res 'known) (memq res2 '(t known)))
		    (c-add-type id-start id-end)
		    (when c-record-type-identifiers
			 (c-record-type-id id-range))
		    (setq res t))
		   ((eq res 'found))
		   ((eq res2 'found)
		    (setq res 'found))
		   (t
		    (setq res 'maybe)))

		(when (and (eq res t)
			  (consp c-record-found-types))
		 ;; Merge in the ranges of any types found by the second
		 ;; `c-forward-type'.
		 (setq c-record-type-identifiers
			;; `nconc' doesn't mind that the tail of
			;; `c-record-found-types' is t.
			(nconc c-record-found-types
			    c-record-type-identifiers))))

	  (goto-char pos))))

   (when (and c-record-found-types (memq res '(known found)) id-range)
	(setq c-record-found-types
	   (cons id-range c-record-found-types))))

  ;;(message "c-forward-type %s -> %s: %s" start (point) res)

  res))


;; Handling of large scale constructs like statements and declarations.

(defun c-beginning-of-inheritance-list (&optional lim)
 ;; Go to the first non-whitespace after the colon that starts a
 ;; multiple inheritance introduction. Optional LIM is the farthest
 ;; back we should search.
 (let* ((lim (or lim (save-excursion
			(c-beginning-of-syntax)
			(point)))))
  (c-with-syntax-table c++-template-syntax-table
   (c-backward-token-2 0 t lim)
   (while (and (or (looking-at c-symbol-start)
		   (looking-at "[<,]"))
		 (zerop (c-backward-token-2 1 t lim))))
   (skip-chars-forward "^:"))))

(defun c-in-method-def-p ()
 ;; Return nil if we aren't in a method definition, otherwise the
 ;; position of the initial [+-].
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (and c-opt-method-key
	 (looking-at c-opt-method-key)
	 (point))
  ))

;; Contributed by Kevin Ryde <user42@zip.com.au>.
(defun c-in-gcc-asm-p ()
 ;; Return non-nil if point is within a gcc \"asm\" block.
 ;;
 ;; This should be called with point inside an argument list.
 ;;
 ;; Only one level of enclosing parentheses is considered, so for
 ;; instance `nil' is returned when in a function call within an asm
 ;; operand.

 (and c-opt-asm-stmt-key
    (save-excursion
	 (beginning-of-line)
	 (backward-up-list 1)
	 (c-beginning-of-statement-1 (point-min) nil t)
	 (looking-at c-opt-asm-stmt-key))))

(defun c-at-toplevel-p ()
 "Return a determination as to whether point is at the `top-level'.
Being at the top-level means that point is either outside any
enclosing block (such function definition), or only inside a class,
namespace or other block that contains another declaration level.

If point is not at the top-level (e.g. it is inside a method
definition), then nil is returned. Otherwise, if point is at a
top-level not enclosed within a class definition, t is returned.
Otherwise, a 2-vector is returned where the zeroth element is the
buffer position of the start of the class declaration, and the first
element is the buffer position of the enclosing class's opening
brace."
 (let ((paren-state (c-parse-state)))
  (or (not (c-most-enclosing-brace paren-state))
	(c-search-uplist-for-classkey paren-state))))

(defun c-just-after-func-arglist-p (&optional lim)
 ;; Return non-nil if we are between a function's argument list closing
 ;; paren and its opening brace. Note that the list close brace
 ;; could be followed by a "const" specifier or a member init hanging
 ;; colon. LIM is used as bound for some backward buffer searches;
 ;; the search might continue past it.
 ;;
 ;; Note: This test is easily fooled. It only works reasonably well
 ;; in the situations where `c-guess-basic-syntax' uses it.
 (save-excursion
  (if (c-mode-is-new-awk-p)
    (c-awk-backward-syntactic-ws lim)
   (c-backward-syntactic-ws lim))
  (let ((checkpoint (point)))
   ;; could be looking at const specifier
   (if (and (eq (char-before) ?t)
	    (forward-word -1)
	    (looking-at "\\<const\\>[^_]"))
	 (c-backward-syntactic-ws lim)
	;; otherwise, we could be looking at a hanging member init
	;; colon
	(goto-char checkpoint)
	(while (and
		(eq (char-before) ?,)
		;; this will catch member inits with multiple
		;; line arglists
		(progn
		 (forward-char -1)
		 (c-backward-syntactic-ws (c-point 'bol))
		 (c-safe (c-backward-sexp 1) t))
		(or (not (looking-at "\\s\("))
		  (c-safe (c-backward-sexp 1) t)))
	 (c-backward-syntactic-ws lim))
	(if (and (eq (char-before) ?:)
		 (progn
		  (forward-char -1)
		  (c-backward-syntactic-ws lim)
		  (looking-at "\\([ \t\n]\\|\\\\\n\\)*:\\([^:]+\\|$\\)")))
	  nil
	 (goto-char checkpoint))
	)
   (setq checkpoint (point))
   (and (eq (char-before) ?\))
	  ;; Check that it isn't a cpp expression, e.g. the
	  ;; expression of an #if directive or the "function header"
	  ;; of a #define.
	  (or (not (c-beginning-of-macro))
	    (and (c-forward-to-cpp-define-body)
		  (< (point) checkpoint)))
	  ;; Check if we are looking at an ObjC method def or a class
	  ;; category.
	  (not (and c-opt-method-key
		   (progn
		    (goto-char checkpoint)
		    (c-safe (c-backward-sexp) t))
		   (progn
		    (c-backward-syntactic-ws lim)
		    (or (memq (char-before) '(?- ?+))
			  (and (c-safe (c-forward-sexp -2) t)
				(looking-at c-class-key))))))
	  ;; Pike has compound types that include parens,
	  ;; e.g. "array(string)". Check that we aren't after one.
	  (not (and (c-major-mode-is 'pike-mode)
		   (progn
		    (goto-char checkpoint)
		    (c-safe (c-backward-sexp 2) t))
		   (looking-at c-primitive-type-key)))
	  ))))

(defun c-in-knr-argdecl (&optional lim)
 ;; Return the position of the first argument declaration if point is
 ;; inside a K&R style argument declaration list, nil otherwise.
 ;; `c-recognize-knr-p' is not checked. If LIM is non-nil, it's a
 ;; position that bounds the backward search for the argument list.
 ;;
 ;; Note: A declaration level context is assumed; the test can return
 ;; false positives for statements. This test is even more easily
 ;; fooled than `c-just-after-func-arglist-p'.

 (save-excursion
  (save-restriction

   ;; Go back to the closest preceding normal parenthesis sexp. We
   ;; take that as the argument list in the function header. Then
   ;; check that it's followed by some symbol before the next ';'
   ;; or '{'. If it does, it's the header of the K&R argdecl we're
   ;; in.
   (if lim (narrow-to-region lim (point)))
   (let ((outside-macro (not (c-query-macro-start)))
	  paren-end)

	(catch 'done
	 (while (if (and (c-safe (setq paren-end
					(c-down-list-backward (point))))
			 (eq (char-after paren-end) ?\)))
		   (progn
		    (goto-char (1+ paren-end))
		    (if outside-macro
			  (c-beginning-of-macro)))
		  (throw 'done nil))))

	(and (progn
	    (c-forward-syntactic-ws)
	    (looking-at "\\w\\|\\s_"))
	   (c-safe (c-up-list-backward paren-end))

	   (save-excursion
	    ;; If it's a K&R declaration then we're now at the
	    ;; beginning of the function arglist. Check that there
	    ;; isn't a '=' before it in this statement since that
	    ;; means it some kind of initialization instead.
	    (c-syntactic-skip-backward "^;=}{")
	    (not (eq (char-before) ?=)))

	   (point))))))

(defun c-skip-conditional ()
 ;; skip forward over conditional at point, including any predicate
 ;; statements in parentheses. No error checking is performed.
 (c-forward-sexp (cond
		  ;; else if()
		  ((looking-at (concat "\\<else"
					"\\([ \t\n]\\|\\\\\n\\)+"
					"if\\>\\([^_]\\|$\\)"))
		  3)
		  ;; do, else, try, finally
		  ((looking-at (concat "\\<\\("
					"do\\|else\\|try\\|finally"
					"\\)\\>\\([^_]\\|$\\)"))
		  1)
		  ;; for, if, while, switch, catch, synchronized, foreach
		  (t 2))))

(defun c-after-conditional (&optional lim)
 ;; If looking at the token after a conditional then return the
 ;; position of its start, otherwise return nil.
 (save-excursion
  (and (zerop (c-backward-token-2 1 t lim))
	 (or (looking-at c-block-stmt-1-key)
	   (and (eq (char-after) ?\()
		 (zerop (c-backward-token-2 1 t lim))
		 (looking-at c-block-stmt-2-key)))
	 (point))))

(defsubst c-backward-to-block-anchor (&optional lim)
 ;; Assuming point is at a brace that opens a statement block of some
 ;; kind, move to the proper anchor point for that block. It might
 ;; need to be adjusted further by c-add-stmt-syntax, but the
 ;; position at return is suitable as start position for that
 ;; function.
 (unless (= (point) (c-point 'boi))
  (let ((start (c-after-conditional lim)))
   (if start
	 (goto-char start)))))

(defun c-backward-to-decl-anchor (&optional lim)
 ;; Assuming point is at a brace that opens the block of a top level
 ;; declaration of some kind, move to the proper anchor point for
 ;; that block.
 (unless (= (point) (c-point 'boi))
  ;; What we have below is actually an extremely stripped variant of
  ;; c-beginning-of-statement-1.
  (let ((pos (point)) c-maybe-labelp)
   ;; Switch syntax table to avoid stopping at line continuations.
   (save-restriction
	(if lim (narrow-to-region lim (point-max)))
	(while (and (progn
		   (c-backward-syntactic-ws)
		   (c-safe (goto-char (scan-sexps (point) -1)) t))
		  (not (c-crosses-statement-barrier-p (point) pos))
		  (not c-maybe-labelp))
	 (setq pos (point)))
	(goto-char pos)))))

(defun c-search-decl-header-end ()
 ;; Search forward for the end of the "header" of the current
 ;; declaration. That's the position where the definition body
 ;; starts, or the first variable initializer, or the ending
 ;; semicolon. I.e. search forward for the closest following
 ;; (syntactically relevant) '{', '=' or ';' token. Point is left
 ;; _after_ the first found token, or at point-max if none is found.

 (let ((base (point)))
  (if (c-major-mode-is 'c++-mode)

	;; In C++ we need to take special care to handle operator
	;; tokens and those pesky template brackets.
	(while (and
		(c-syntactic-re-search-forward "[;{<=]" nil 'move t t)
		(or
		 (c-end-of-current-token base)
		 ;; Handle operator identifiers, i.e. ignore any
		 ;; operator token preceded by "operator".
		 (save-excursion
		  (and (c-safe (c-backward-sexp) t)
			(looking-at "operator\\([^_]\\|$\\)")))
		 (and (eq (char-before) ?<)
		   (c-with-syntax-table c++-template-syntax-table
			(if (c-safe (goto-char (c-up-list-forward (point))))
			  t
			 (goto-char (point-max))
			 nil)))))
	 (setq base (point)))

   (while (and
	   (c-syntactic-re-search-forward "[;{=]" nil 'move t t)
	   (c-end-of-current-token base))
	(setq base (point))))))

(defun c-beginning-of-decl-1 (&optional lim)
 ;; Go to the beginning of the current declaration, or the beginning
 ;; of the previous one if already at the start of it. Point won't
 ;; be moved out of any surrounding paren. Return a cons cell on the
 ;; form (MOVE . KNR-POS). MOVE is like the return value from
 ;; `c-beginning-of-statement-1'. If point skipped over some K&R
 ;; style argument declarations (and they are to be recognized) then
 ;; KNR-POS is set to the start of the first such argument
 ;; declaration, otherwise KNR-POS is nil. If LIM is non-nil, it's a
 ;; position that bounds the backward search.
 ;;
 ;; NB: Cases where the declaration continues after the block, as in
 ;; "struct foo { ... } bar;", are currently recognized as two
 ;; declarations, e.g. "struct foo { ... }" and "bar;" in this case.
 (catch 'return
  (let* ((start (point))
	  (last-stmt-start (point))
	  (move (c-beginning-of-statement-1 lim t t)))

   ;; `c-beginning-of-statement-1' stops at a block start, but we
   ;; want to continue if the block doesn't begin a top level
   ;; construct, i.e. if it isn't preceded by ';', '}', ':', or bob.
   (let ((beg (point)) tentative-move)
	(while (and
		;; Must check with c-opt-method-key in ObjC mode.
		(not (and c-opt-method-key
			 (looking-at c-opt-method-key)))
		(/= last-stmt-start (point))
		(progn
		 (c-backward-syntactic-ws lim)
		 (not (memq (char-before) '(?\; ?} ?: nil))))
		;; Check that we don't move from the first thing in a
		;; macro to its header.
		(not (eq (setq tentative-move
			    (c-beginning-of-statement-1 lim t t))
			 'macro)))
	 (setq last-stmt-start beg
		beg (point)
		move tentative-move))
	(goto-char beg))

   (when c-recognize-knr-p
	(let ((fallback-pos (point)) knr-argdecl-start)
	 ;; Handle K&R argdecls. Back up after the "statement" jumped
	 ;; over by `c-beginning-of-statement-1', unless it was the
	 ;; function body, in which case we're sitting on the opening
	 ;; brace now. Then test if we're in a K&R argdecl region and
	 ;; that we started at the other side of the first argdecl in
	 ;; it.
	 (unless (eq (char-after) ?{)
	  (goto-char last-stmt-start))
	 (if (and (setq knr-argdecl-start (c-in-knr-argdecl lim))
		  (< knr-argdecl-start start)
		  (progn
		   (goto-char knr-argdecl-start)
		   (not (eq (c-beginning-of-statement-1 lim t t) 'macro))))
	   (throw 'return
		   (cons (if (eq (char-after fallback-pos) ?{)
			    'previous
			   'same)
			  knr-argdecl-start))
	  (goto-char fallback-pos))))

   (when c-opt-access-key
	;; Might have ended up before a protection label. This should
	;; perhaps be checked before `c-recognize-knr-p' to be really
	;; accurate, but we know that no language has both.
	(while (looking-at c-opt-access-key)
	 (goto-char (match-end 0))
	 (c-forward-syntactic-ws)
	 (when (>= (point) start)
	  (goto-char start)
	  (throw 'return (cons 'same nil)))))

   ;; `c-beginning-of-statement-1' counts each brace block as a
   ;; separate statement, so the result will be 'previous if we've
   ;; moved over any. If they were brace list initializers we might
   ;; not have moved over a declaration boundary though, so change it
   ;; to 'same if we've moved past a '=' before '{', but not ';'.
   ;; (This ought to be integrated into `c-beginning-of-statement-1',
   ;; so we avoid this extra pass which potentially can search over a
   ;; large amount of text.)
   (if (and (eq move 'previous)
	    (c-with-syntax-table (if (c-major-mode-is 'c++-mode)
					c++-template-syntax-table
				   (syntax-table))
		 (save-excursion
		  (and (c-syntactic-re-search-forward "[;={]" start t t t)
			(eq (char-before) ?=)
			(c-syntactic-re-search-forward "[;{]" start t t)
			(eq (char-before) ?{)
			(c-safe (goto-char (c-up-list-forward (point))) t)
			(not (c-syntactic-re-search-forward ";" start t t))))))
	 (cons 'same nil)
	(cons move nil)))))

(defun c-end-of-decl-1 ()
 ;; Assuming point is at the start of a declaration (as detected by
 ;; e.g. `c-beginning-of-decl-1'), go to the end of it. Unlike
 ;; `c-beginning-of-decl-1', this function handles the case when a
 ;; block is followed by identifiers in e.g. struct declarations in C
 ;; or C++. If a proper end was found then t is returned, otherwise
 ;; point is moved as far as possible within the current sexp and nil
 ;; is returned. This function doesn't handle macros; use
 ;; `c-end-of-macro' instead in those cases.
 (let ((start (point))
	(decl-syntax-table (if (c-major-mode-is 'c++-mode)
			    c++-template-syntax-table
			   (syntax-table))))
  (catch 'return
   (c-search-decl-header-end)

   (when (and c-recognize-knr-p
		 (eq (char-before) ?\;)
		 (c-in-knr-argdecl start))
	;; Stopped at the ';' in a K&R argdecl section which is
	;; detected using the same criteria as in
	;; `c-beginning-of-decl-1'. Move to the following block
	;; start.
	(c-syntactic-re-search-forward "{" nil 'move t))

   (when (eq (char-before) ?{)
	;; Encountered a block in the declaration. Jump over it.
	(condition-case nil
	  (goto-char (c-up-list-forward (point)))
	 (error (goto-char (point-max))
		 (throw 'return nil)))
	(if (or (not c-opt-block-decls-with-vars-key)
		(save-excursion
		 (c-with-syntax-table decl-syntax-table
		  (let ((lim (point)))
		   (goto-char start)
		   (not (and
			  ;; Check for `c-opt-block-decls-with-vars-key'
			  ;; before the first paren.
			  (c-syntactic-re-search-forward
			   (concat "[;=\(\[{]\\|\\("
				   c-opt-block-decls-with-vars-key
				   "\\)")
			   lim t t t)
			  (match-beginning 1)
			  (not (eq (char-before) ?_))
			  ;; Check that the first following paren is
			  ;; the block.
			  (c-syntactic-re-search-forward "[;=\(\[{]"
							  lim t t t)
			  (eq (char-before) ?{)))))))
	  ;; The declaration doesn't have any of the
	  ;; `c-opt-block-decls-with-vars' keywords in the
	  ;; beginning, so it ends here at the end of the block.
	  (throw 'return t)))

   (c-with-syntax-table decl-syntax-table
	(while (progn
		 (if (eq (char-before) ?\;)
		   (throw 'return t))
		 (c-syntactic-re-search-forward ";" nil 'move t))))
   nil)))

(defun c-beginning-of-member-init-list (&optional limit)
 ;; Goes to the beginning of a member init list (i.e. just after the
 ;; ':') if inside one. Returns t in that case, nil otherwise.
 (or limit
   (setq limit (point-min)))
 (skip-chars-forward " \t")

 (if (eq (char-after) ?,)
   (forward-char 1)
  (c-backward-syntactic-ws limit))

 (catch 'exit
  (while (and (< limit (point))
		(eq (char-before) ?,))

   ;; this will catch member inits with multiple
   ;; line arglists
   (forward-char -1)
   (c-backward-syntactic-ws limit)
   (if (eq (char-before) ?\))
	 (unless (c-safe (c-backward-sexp 1))
	  (throw 'exit nil)))
   (c-backward-syntactic-ws limit)

   ;; Skip over any template arg to the class. This way with a
   ;; syntax table is bogus but it'll have to do for now.
   (if (and (eq (char-before) ?>)
	    (c-major-mode-is 'c++-mode))
	 (c-with-syntax-table c++-template-syntax-table
	  (unless (c-safe (c-backward-sexp 1))
	   (throw 'exit nil))))
   (c-safe (c-backward-sexp 1))
   (c-backward-syntactic-ws limit)

   ;; Skip backwards over a fully::qualified::name.
   (while (and (eq (char-before) ?:)
		 (save-excursion
		  (forward-char -1)
		  (eq (char-before) ?:)))
	(backward-char 2)
	(c-safe (c-backward-sexp 1)))

   ;; If we've stepped over a number then this is a bitfield.
   (when (and c-opt-bitfield-key
		 (looking-at "[0-9]"))
	(throw 'exit nil))

   ;; now continue checking
   (c-backward-syntactic-ws limit))

  (and (< limit (point))
	 (eq (char-before) ?:))))

(defun c-search-uplist-for-classkey (paren-state)
 ;; search for the containing class, returning a 2 element vector if
 ;; found. aref 0 contains the bufpos of the boi of the class key
 ;; line, and aref 1 contains the bufpos of the open brace.
 (if (null paren-state)
   ;; no paren-state means we cannot be inside a class
   nil
  (let ((carcache (car paren-state))
	 search-start search-end)
   (if (consp carcache)
	 ;; a cons cell in the first element means that there is some
	 ;; balanced sexp before the current bufpos. this we can
	 ;; ignore. the nth 1 and nth 2 elements define for us the
	 ;; search boundaries
	 (setq search-start (nth 2 paren-state)
		search-end (nth 1 paren-state))
	;; if the car was not a cons cell then nth 0 and nth 1 define
	;; for us the search boundaries
	(setq search-start (nth 1 paren-state)
	   search-end (nth 0 paren-state)))
   ;; if search-end is nil, or if the search-end character isn't an
   ;; open brace, we are definitely not in a class
   (if (or (not search-end)
	   (< search-end (point-min))
	   (not (eq (char-after search-end) ?{)))
	 nil
	;; now, we need to look more closely at search-start. if
	;; search-start is nil, then our start boundary is really
	;; point-min.
	(if (not search-start)
	  (setq search-start (point-min))
	 ;; if search-start is a cons cell, then we can start
	 ;; searching from the end of the balanced sexp just ahead of
	 ;; us
	 (if (consp search-start)
	   (setq search-start (cdr search-start))
	  ;; Otherwise we start searching within the surrounding paren sexp.
	  (setq search-start (1+ search-start))))
	;; now we can do a quick regexp search from search-start to
	;; search-end and see if we can find a class key. watch for
	;; class like strings in literals
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (goto-char search-start)
	  (let (foundp class match-end)
	   (while (and (not foundp)
			 (progn
			  (c-forward-syntactic-ws search-end)
			  (> search-end (point)))
			 ;; Add one to the search limit, to allow
			 ;; matching of the "{" in the regexp.
			 (re-search-forward c-decl-block-key
					   (1+ search-end)
					   t))
		(setq class (match-beginning 0)
		   match-end (match-end 0))
		(goto-char class)
		(if (c-in-literal search-start)
		  (goto-char match-end) ; its in a comment or string, ignore
		 (c-skip-ws-forward)
		 (setq foundp (vector (c-point 'boi) search-end))
		 (cond
		  ;; check for embedded keywords
		  ((let ((char (char-after (1- class))))
		   (and char
			  (memq (char-syntax char) '(?w ?_))))
		  (goto-char match-end)
		  (setq foundp nil))
		  ;; make sure we're really looking at the start of a
		  ;; class definition, and not an ObjC method.
		  ((and c-opt-method-key
			 (re-search-forward c-opt-method-key search-end t)
			 (not (c-in-literal class)))
		  (setq foundp nil))
		  ;; Check if this is an anonymous inner class.
		  ((and c-opt-inexpr-class-key
			 (looking-at c-opt-inexpr-class-key))
		  (while (and (zerop (c-forward-token-2 1 t))
				(looking-at "(\\|\\w\\|\\s_\\|\\.")))
		  (if (eq (point) search-end)
			;; We're done. Just trap this case in the cond.
			nil
		   ;; False alarm; all conditions aren't satisfied.
		   (setq foundp nil)))
		  ;; Its impossible to define a regexp for this, and
		  ;; nearly so to do it programmatically.
		  ;;
		  ;; ; picks up forward decls
		  ;; = picks up init lists
		  ;; ) picks up return types
		  ;; > picks up templates, but remember that we can
		  ;;  inherit from templates!
		  ((let ((skipchars "^;=)"))
		   ;; try to see if we found the `class' keyword
		   ;; inside a template arg list
		   (save-excursion
			(skip-chars-backward "^<>" search-start)
			(if (eq (char-before) ?<)
			  (setq skipchars (concat skipchars ">"))))
		   (while (progn
			    (skip-chars-forward skipchars search-end)
			    (c-in-literal class))
			(forward-char))
		   (/= (point) search-end))
		  (setq foundp nil))
		  )))
	   foundp))
	 )))))

(defun c-inside-bracelist-p (containing-sexp paren-state)
 ;; return the buffer position of the beginning of the brace list
 ;; statement if we're inside a brace list, otherwise return nil.
 ;; CONTAINING-SEXP is the buffer pos of the innermost containing
 ;; paren. BRACE-STATE is the remainder of the state of enclosing
 ;; braces
 ;;
 ;; N.B.: This algorithm can potentially get confused by cpp macros
 ;; places in inconvenient locations. Its a trade-off we make for
 ;; speed.
 (or
  ;; This will pick up brace list declarations.
  (c-safe
  (save-excursion
   (goto-char containing-sexp)
   (c-forward-sexp -1)
   (let (bracepos)
	(if (and (or (looking-at c-brace-list-key)
		   (progn (c-forward-sexp -1)
			  (looking-at c-brace-list-key)))
		 (setq bracepos (c-down-list-forward (point)))
		 (not (c-crosses-statement-barrier-p (point)
						   (- bracepos 2))))
	  (point)))))
  ;; this will pick up array/aggregate init lists, even if they are nested.
  (save-excursion
   (let ((class-key
	  ;; Pike can have class definitions anywhere, so we must
	  ;; check for the class key here.
	  (and (c-major-mode-is 'pike-mode)
		 c-decl-block-key))
	  bufpos braceassignp lim next-containing)
    (while (and (not bufpos)
		  containing-sexp)
	  (when paren-state
	   (if (consp (car paren-state))
		 (setq lim (cdr (car paren-state))
		    paren-state (cdr paren-state))
	    (setq lim (car paren-state)))
	   (when paren-state
	    (setq next-containing (car paren-state)
		   paren-state (cdr paren-state))))
	  (goto-char containing-sexp)
	  (if (c-looking-at-inexpr-block next-containing next-containing)
	    ;; We're in an in-expression block of some kind. Do not
	    ;; check nesting. We deliberately set the limit to the
	    ;; containing sexp, so that c-looking-at-inexpr-block
	    ;; doesn't check for an identifier before it.
	    (setq containing-sexp nil)
	   ;; see if the open brace is preceded by = or [...] in
	   ;; this statement, but watch out for operator=
	   (setq braceassignp 'dontknow)
	   (c-backward-token-2 1 t lim)
	   ;; Checks to do only on the first sexp before the brace.
	   (when (and c-opt-inexpr-brace-list-key
			(eq (char-after) ?\[))
	    ;; In Java, an initialization brace list may follow
	    ;; directly after "new Foo[]", so check for a "new"
	    ;; earlier.
	    (while (eq braceassignp 'dontknow)
		 (setq braceassignp
		    (cond ((/= (c-backward-token-2 1 t lim) 0) nil)
			   ((looking-at c-opt-inexpr-brace-list-key) t)
			   ((looking-at "\\sw\\|\\s_\\|[.[]")
			   ;; Carry on looking if this is an
			   ;; identifier (may contain "." in Java)
			   ;; or another "[]" sexp.
			   'dontknow)
			   (t nil)))))
	   ;; Checks to do on all sexps before the brace, up to the
	   ;; beginning of the statement.
	   (while (eq braceassignp 'dontknow)
	    (cond ((eq (char-after) ?\;)
		   (setq braceassignp nil))
		   ((and class-key
			  (looking-at class-key))
		   (setq braceassignp nil))
		   ((eq (char-after) ?=)
		   ;; We've seen a =, but must check earlier tokens so
		   ;; that it isn't something that should be ignored.
		   (setq braceassignp 'maybe)
		   (while (and (eq braceassignp 'maybe)
				 (zerop (c-backward-token-2 1 t lim)))
			(setq braceassignp
			   (cond
			    ;; Check for operator =
			    ((looking-at "operator\\>[^_]") nil)
			    ;; Check for `<opchar>= in Pike.
			    ((and (c-major-mode-is 'pike-mode)
				   (or (eq (char-after) ?`)
					 ;; Special case for Pikes
					 ;; `[]=, since '[' is not in
					 ;; the punctuation class.
					 (and (eq (char-after) ?\[)
					   (eq (char-before) ?`))))
				nil)
			    ((looking-at "\\s.") 'maybe)
			    ;; make sure we're not in a C++ template
			    ;; argument assignment
			    ((and
				 (c-major-mode-is 'c++-mode)
				 (save-excursion
				  (let ((here (point))
					 (pos< (progn
						 (skip-chars-backward "^<>")
						 (point))))
				   (and (eq (char-before) ?<)
					 (not (c-crosses-statement-barrier-p
						pos< here))
					 (not (c-in-literal))
					 ))))
				nil)
			    (t t))))))
	    (if (and (eq braceassignp 'dontknow)
			(/= (c-backward-token-2 1 t lim) 0))
		  (setq braceassignp nil)))
	   (if (not braceassignp)
		 (if (eq (char-after) ?\;)
		   ;; Brace lists can't contain a semicolon, so we're done.
		   (setq containing-sexp nil)
		  ;; Go up one level.
		  (setq containing-sexp next-containing
			 lim nil
			 next-containing nil))
	    ;; we've hit the beginning of the aggregate list
	    (c-beginning-of-statement-1
		(c-most-enclosing-brace paren-state))
	    (setq bufpos (point))))
	  )
    bufpos))
  ))

(defun c-looking-at-special-brace-list (&optional lim)
 ;; If we're looking at the start of a pike-style list, ie `({�})',
 ;; `([�])', `(<�>)' etc, a cons of a cons of its starting and ending
 ;; positions and its entry in c-special-brace-lists is returned, nil
 ;; otherwise. The ending position is nil if the list is still open.
 ;; LIM is the limit for forward search. The point may either be at
 ;; the `(' or at the following paren character. Tries to check the
 ;; matching closer, but assumes it's correct if no balanced paren is
 ;; found (i.e. the case `({ ... } ... )' is detected as _not_ being
 ;; a special brace list).
 (if c-special-brace-lists
   (condition-case ()
	 (save-excursion
	  (let ((beg (point))
		 end type)
	   (c-forward-syntactic-ws)
	   (if (eq (char-after) ?\()
		 (progn
		  (forward-char 1)
		  (c-forward-syntactic-ws)
		  (setq type (assq (char-after) c-special-brace-lists)))
		(if (setq type (assq (char-after) c-special-brace-lists))
		  (progn
		   (c-backward-syntactic-ws)
		   (forward-char -1)
		   (setq beg (if (eq (char-after) ?\()
				  (point)
				 nil)))))
	   (if (and beg type)
		 (if (and (c-safe (goto-char beg)
				  (c-forward-sexp 1)
				  (setq end (point))
				  (= (char-before) ?\)))
			  (c-safe (goto-char beg)
				  (forward-char 1)
				  (c-forward-sexp 1)
				  ;; Kludges needed to handle inner
				  ;; chars both with and without
				  ;; paren syntax.
				  (or (/= (char-syntax (char-before)) ?\))
				    (= (char-before) (cdr type)))))
		   (if (or (/= (char-syntax (char-before)) ?\))
			   (= (progn
				  (c-forward-syntactic-ws)
				  (point))
				 (1- end)))
			 (cons (cons beg end) type))
		  (cons (list beg) type)))))
	(error nil))))

(defun c-looking-at-bos (&optional lim)
 ;; Return non-nil if between two statements or declarations, assuming
 ;; point is not inside a literal or comment.
 (save-excursion
  (c-backward-syntactic-ws lim)
  (or (bobp)
	;; Return t if at the start inside some parenthesis expression
	;; too, to catch macros that have statements as arguments.
	(memq (char-before) '(?\; ?} ?\())
	(and (eq (char-before) ?{)
	   (not (and c-special-brace-lists
		    (progn (backward-char)
			   (c-looking-at-special-brace-list))))))))

(defun c-looking-at-inexpr-block (lim containing-sexp)
 ;; Returns non-nil if we're looking at the beginning of a block
 ;; inside an expression. The value returned is actually a cons of
 ;; either 'inlambda, 'inexpr-statement or 'inexpr-class and the
 ;; position of the beginning of the construct. LIM limits the
 ;; backward search. CONTAINING-SEXP is the start position of the
 ;; closest containing list. If it's nil, the containing paren isn't
 ;; used to decide whether we're inside an expression or not. If
 ;; both LIM and CONTAINING-SEXP is used, LIM needs to be farther
 ;; back.
 (save-excursion
  (let ((res 'maybe) passed-bracket
	 (closest-lim (or containing-sexp lim (point-min)))
	 ;; Look at the character after point only as a last resort
	 ;; when we can't disambiguate.
	 (block-follows (and (eq (char-after) ?{) (point))))
   (while (and (eq res 'maybe)
		 (progn (c-backward-syntactic-ws)
			 (> (point) closest-lim))
		 (not (bobp))
		 (progn (backward-char)
			 (looking-at "[\]\).]\\|\\w\\|\\s_"))
		 (progn (forward-char)
			 (goto-char (scan-sexps (point) -1))))
	(setq res
	   (cond
	    ((and block-follows
		   c-opt-inexpr-class-key
		   (looking-at c-opt-inexpr-class-key))
		(and (not passed-bracket)
		   (or (not (looking-at c-class-key))
			 ;; If the class definition is at the start of
			 ;; a statement, we don't consider it an
			 ;; in-expression class.
			 (let ((prev (point)))
			  (while (and
				  (= (c-backward-token-2 1 nil closest-lim) 0)
				  (eq (char-syntax (char-after)) ?w))
			   (setq prev (point)))
			  (goto-char prev)
			  (not (c-looking-at-bos)))
			 ;; Also, in Pike we treat it as an
			 ;; in-expression class if it's used in an
			 ;; object clone expression.
			 (save-excursion
			  (and (c-major-mode-is 'pike-mode)
				(progn (goto-char block-follows)
				    (zerop (c-forward-token-2 1 t)))
				(eq (char-after) ?\())))
		   (cons 'inexpr-class (point))))
	    ((and c-opt-inexpr-block-key
		   (looking-at c-opt-inexpr-block-key))
		(cons 'inexpr-statement (point)))
	    ((and c-opt-lambda-key
		   (looking-at c-opt-lambda-key))
		(cons 'inlambda (point)))
	    ((and c-opt-block-stmt-key
		   (looking-at c-opt-block-stmt-key))
		nil)
	    (t
		(if (eq (char-after) ?\[)
		  (setq passed-bracket t))
		'maybe))))
   (if (eq res 'maybe)
	 (when (and block-follows
		   containing-sexp
		   (eq (char-after containing-sexp) ?\())
	  (goto-char containing-sexp)
	  (if (or (save-excursion
		   (c-backward-syntactic-ws lim)
		   (and (> (point) (or lim (point-min)))
			  (c-on-identifier)))
		  (and c-special-brace-lists
			 (c-looking-at-special-brace-list)))
		nil
	   (cons 'inexpr-statement (point))))
	res))))

(defun c-looking-at-inexpr-block-backward (paren-state)
 ;; Returns non-nil if we're looking at the end of an in-expression
 ;; block, otherwise the same as `c-looking-at-inexpr-block'.
 ;; PAREN-STATE is the paren state relevant at the current position.
 (save-excursion
  ;; We currently only recognize a block.
  (let ((here (point))
	 (elem (car-safe paren-state))
	 containing-sexp)
   (when (and (consp elem)
		 (progn (goto-char (cdr elem))
			(c-forward-syntactic-ws here)
			(= (point) here)))
	(goto-char (car elem))
	(if (setq paren-state (cdr paren-state))
	  (setq containing-sexp (car-safe paren-state)))
	(c-looking-at-inexpr-block (c-safe-position containing-sexp
						  paren-state)
				  containing-sexp)))))

(defun c-narrow-out-enclosing-class (paren-state lim)
 ;; Narrow the buffer so that the enclosing class is hidden. Uses
 ;; and returns the value from c-search-uplist-for-classkey.
 (setq paren-state (c-whack-state-after (point) paren-state))
 (let (inclass-p)
  (and paren-state
	 (setq inclass-p (c-search-uplist-for-classkey paren-state))
	 (narrow-to-region
	 (progn
	  (goto-char (1+ (aref inclass-p 1)))
	  (c-skip-ws-forward lim)
	  ;; if point is now left of the class opening brace, we're
	  ;; hosed, so try a different tact
	  (if (<= (point) (aref inclass-p 1))
		(progn
		 (goto-char (1+ (aref inclass-p 1)))
		 (c-forward-syntactic-ws lim)))
	  (point))
	 ;; end point is the end of the current line
	 (progn
	  (goto-char lim)
	  (c-point 'eol))))
  ;; return the class vector
  inclass-p))


;; `c-guess-basic-syntax' and the functions that precedes it below
;; implements the main decision tree for determining the syntactic
;; analysis of the current line of code.

;; Dynamically bound to t when `c-guess-basic-syntax' is called during
;; auto newline analysis.
(defvar c-auto-newline-analysis nil)

(defsubst c-add-syntax (symbol &rest args)
 ;; A simple function to prepend a new syntax element to
 ;; `c-syntactic-context'. Using `setq' on it is unsafe since it
 ;; should always be dynamically bound but since we read it first
 ;; we'll fail properly anyway if this function is misused.
 (setq c-syntactic-context (cons (cons symbol args)
				 c-syntactic-context)))

(defsubst c-append-syntax (symbol &rest args)
 ;; Like `c-add-syntax' but appends to the end of the syntax list.
 ;; (Normally not necessary.)
 (setq c-syntactic-context (nconc c-syntactic-context
				  (list (cons symbol args)))))

(defun c-add-stmt-syntax (syntax-symbol
			 syntax-extra-args
			 stop-at-boi-only
			 at-block-start
			 containing-sexp
			 paren-state)
 ;; Do the generic processing to anchor the given syntax symbol on
 ;; the preceding statement: Skip over any labels and containing
 ;; statements on the same line, and then search backward until we
 ;; find a statement or block start that begins at boi without a
 ;; label or comment.
 ;;
 ;; Point is assumed to be at the prospective anchor point for the
 ;; given SYNTAX-SYMBOL. More syntax entries are added if we need to
 ;; skip past open parens and containing statements. All the added
 ;; syntax elements will get the same anchor point.
 ;;
 ;; SYNTAX-EXTRA-ARGS are a list of the extra arguments for the
 ;; syntax symbol. They are appended after the anchor point.
 ;;
 ;; If STOP-AT-BOI-ONLY is nil, we might stop in the middle of the
 ;; line if another statement precedes the current one on this line.
 ;;
 ;; If AT-BLOCK-START is non-nil, point is taken to be at the
 ;; beginning of a block or brace list, which then might be nested
 ;; inside an expression. If AT-BLOCK-START is nil, this is found
 ;; out by checking whether the character at point is "{" or not.
 (if (= (point) (c-point 'boi))
   ;; This is by far the most common case, so let's give it special
   ;; treatment.
   (apply 'c-add-syntax syntax-symbol (point) syntax-extra-args)

  (let ((savepos (point))
	 (syntax-last c-syntactic-context)
	 (boi (c-point 'boi))
	 (prev-paren (if at-block-start ?{ (char-after)))
	 step-type step-tmp at-comment special-list)
   (apply 'c-add-syntax syntax-symbol nil syntax-extra-args)

   ;; Begin by skipping any labels and containing statements that
   ;; are on the same line.
   (while (and (/= (point) boi)
		 (if (memq (setq step-tmp
				 (c-beginning-of-statement-1 boi nil t))
			  '(up label))
		   t
		  (goto-char savepos)
		  nil)
		 (/= (point) savepos))
	(setq savepos (point)
	   step-type step-tmp))

   (catch 'done
	 ;; Loop if we have to back out of the containing block.
	 (while
	  (progn

	   ;; Loop if we have to back up another statement.
	   (while
		 (progn

		  ;; Always start by skipping over any comments that
		  ;; stands between the statement and boi.
		  (while (and (/= (setq savepos (point)) boi)
				(c-backward-single-comment))
		   (setq at-comment t
			  boi (c-point 'boi)))
		  (goto-char savepos)

		  (and
		   (or at-comment
			 (eq step-type 'label)
			 (/= savepos boi))

		   (progn
		    ;; Current position might not be good enough;
		    ;; skip backward another statement.
		    (setq step-type (c-beginning-of-statement-1
					containing-sexp))

		    (if (and (not stop-at-boi-only)
				(/= savepos boi)
				(memq step-type '(up previous)))
			  ;; If stop-at-boi-only is nil, we shouldn't
			  ;; back up over previous or containing
			  ;; statements to try to reach boi, so go
			  ;; back to the last position and exit.
			  (progn
			   (goto-char savepos)
			   nil)
			 (if (and (not stop-at-boi-only)
				 (memq step-type '(up previous beginning)))
			   ;; If we've moved into another statement
			   ;; then we should no longer try to stop
			   ;; after boi.
			   (setq stop-at-boi-only t))

			 ;; Record this a substatement if we skipped up
			 ;; one level, but not if we're still on the
			 ;; same line. This so e.g. a sequence of "else
			 ;; if" clauses won't indent deeper and deeper.
			 (when (and (eq step-type 'up)
				  (< (point) boi))
			  (c-add-syntax 'substatement nil))

			 (setq boi (c-point 'boi))
			 (/= (point) savepos)))))

		(setq savepos (point)
		   at-comment nil))
	   (setq at-comment nil)

	   (when (and (eq step-type 'same)
			 containing-sexp)
		(goto-char containing-sexp)

		;; Don't stop in the middle of a special brace list opener
		;; like "({".
		(when (and c-special-brace-lists
			  (setq special-list
				 (c-looking-at-special-brace-list)))
		 (setq containing-sexp (car (car special-list)))
		 (goto-char containing-sexp))

		(setq paren-state (c-whack-state-after containing-sexp
						    paren-state)
		   containing-sexp (c-most-enclosing-brace paren-state)
		   savepos (point)
		   boi (c-point 'boi))

		(if (eq (setq prev-paren (char-after)) ?\()
		  (progn
		   (c-backward-syntactic-ws containing-sexp)
		   (when (/= savepos boi)
			(if (and (or (not (looking-at "\\>"))
				   (not (c-on-identifier)))
				 (not special-list)
				 (save-excursion
				  (c-forward-syntactic-ws)
				  (forward-char)
				  (c-forward-syntactic-ws)
				  (eq (char-after) ?{)))
			  ;; We're in an in-expression statement.
			  ;; This syntactic element won't get an anchor pos.
			  (c-add-syntax 'inexpr-statement)
			 (c-add-syntax 'arglist-cont-nonempty nil savepos)))
		   (goto-char (max boi
				   (if containing-sexp
					 (1+ containing-sexp)
					(point-min))))
		   (setq step-type 'same))
		 (setq step-type
			(c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)))

		(let ((at-bod (and (eq step-type 'same)
				  (/= savepos (point))
				  (eq prev-paren ?{))))

		 (when (= savepos boi)
		  ;; If the open brace was at boi, we're always
		  ;; done. The c-beginning-of-statement-1 call
		  ;; above is necessary anyway, to decide the type
		  ;; of block-intro to add.
		  (goto-char savepos)
		  (setq savepos nil))

		 (when (eq prev-paren ?{)
		  (c-add-syntax (if at-bod
				   'defun-block-intro
				  'statement-block-intro)
				 nil))

		 (when (and (not at-bod) savepos)
		  ;; Loop if the brace wasn't at boi, and we didn't
		  ;; arrive at a defun block.
		  (if (eq step-type 'same)
			;; Avoid backing up another sexp if the point
			;; we're at now is found to be good enough in
			;; the loop above.
			(setq step-type nil))
		  (if (and (not stop-at-boi-only)
			   (memq step-type '(up previous beginning)))
			(setq stop-at-boi-only t))
		  (setq boi (c-point 'boi)))))
	   )))

   ;; Fill in the current point as the anchor for all the symbols
   ;; added above.
   (let ((p c-syntactic-context))
	(while (not (eq p syntax-last))
	 (if (cdr (car p))
	   (setcar (cdr (car p)) (point)))
	 (setq p (cdr p))))

   )))

(defun c-add-class-syntax (symbol classkey paren-state)
 ;; The inclass and class-close syntactic symbols are added in
 ;; several places and some work is needed to fix everything.
 ;; Therefore it's collected here.
 (save-restriction
  (widen)
  (let (inexpr anchor containing-sexp)
   (goto-char (aref classkey 1))
   (if (and (eq symbol 'inclass) (= (point) (c-point 'boi)))
	 (c-add-syntax symbol (setq anchor (point)))
	(c-add-syntax symbol (setq anchor (aref classkey 0)))
	(if (and c-opt-inexpr-class-key
		 (setq containing-sexp (c-most-enclosing-brace paren-state
							    (point))
		    inexpr (cdr (c-looking-at-inexpr-block
				  (c-safe-position containing-sexp
						   paren-state)
				  containing-sexp)))
		 (/= inexpr (c-point 'boi inexpr)))
	  (c-add-syntax 'inexpr-class)))
   anchor)))

(defun c-guess-continued-construct (indent-point
				  char-after-ip
				  beg-of-same-or-containing-stmt
				  containing-sexp
				  paren-state)
 ;; This function contains the decision tree reached through both
 ;; cases 18 and 10. It's a continued statement or top level
 ;; construct of some kind.

 (let (special-brace-list)
  (goto-char indent-point)
  (skip-chars-forward " \t")

  (cond
   ;; (CASE A removed.)
   ;; CASE B: open braces for class or brace-lists
   ((setq special-brace-list
	  (or (and c-special-brace-lists
		   (c-looking-at-special-brace-list))
		(eq char-after-ip ?{)))

   (cond
    ;; CASE B.1: class-open
    ((save-excursion
	 (skip-chars-forward "{")
	 (let ((decl (c-search-uplist-for-classkey (c-parse-state))))
	  (and decl
		 (setq beg-of-same-or-containing-stmt (aref decl 0)))
	  ))
	(c-add-syntax 'class-open beg-of-same-or-containing-stmt))

    ;; CASE B.2: brace-list-open
    ((or (consp special-brace-list)
	  (save-excursion
	   (goto-char beg-of-same-or-containing-stmt)
	   (c-syntactic-re-search-forward "=\\([^=]\\|$\\)"
					   indent-point t t t)))
	;; The most semantically accurate symbol here is
	;; brace-list-open, but we normally report it simply as a
	;; statement-cont. The reason is that one normally adjusts
	;; brace-list-open for brace lists as top-level constructs,
	;; and brace lists inside statements is a completely different
	;; context. C.f. case 5A.3.
	(c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)
	(c-add-stmt-syntax (if c-auto-newline-analysis
			    ;; Turn off the dwim above when we're
			    ;; analyzing the nature of the brace
			    ;; for the auto newline feature.
			    'brace-list-open
			   'statement-cont)
			  nil nil nil
			  containing-sexp paren-state))

    ;; CASE B.3: The body of a function declared inside a normal
    ;; block. Can occur e.g. in Pike and when using gcc
    ;; extensions. Might also trigger it with some macros followed
    ;; by blocks, and this gives sane indentation then too.
    ;; C.f. cases E, 16F and 17G.
    ((and (not (c-looking-at-bos))
	   (eq (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp nil nil t)
		 'same))
	(c-add-stmt-syntax 'defun-open nil t nil
			  containing-sexp paren-state))

    ;; CASE B.4: Continued statement with block open.
    (t
	(goto-char beg-of-same-or-containing-stmt)
	(c-add-stmt-syntax 'statement-cont nil nil nil
			  containing-sexp paren-state)
	(c-add-syntax 'block-open))
    ))

   ;; CASE C: iostream insertion or extraction operator
   ((and (looking-at "\\(<<\\|>>\\)\\([^=]\\|$\\)")
	  (save-excursion
	   (goto-char beg-of-same-or-containing-stmt)
	   ;; If there is no preceding streamop in the statement
	   ;; then indent this line as a normal statement-cont.
	   (when (c-syntactic-re-search-forward
		  "\\(<<\\|>>\\)\\([^=]\\|$\\)" indent-point 'move t t)
	    (c-add-syntax 'stream-op (c-point 'boi))
	    t))))

   ;; CASE E: In the "K&R region" of a function declared inside a
   ;; normal block. C.f. case B.3.
   ((and (save-excursion
	   ;; Check that the next token is a '{'. This works as
	   ;; long as no language that allows nested function
	   ;; definitions doesn't allow stuff like member init
	   ;; lists, K&R declarations or throws clauses there.
	   ;;
	   ;; Note that we do a forward search for something ahead
	   ;; of the indentation line here. That's not good since
	   ;; the user might not have typed it yet. Unfortunately
	   ;; it's exceedingly tricky to recognize a function
	   ;; prototype in a code block without resorting to this.
	   (c-forward-syntactic-ws)
	   (eq (char-after) ?{))
	  (not (c-looking-at-bos))
	  (eq (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp nil nil t)
	    'same))
   (c-add-stmt-syntax 'func-decl-cont nil t nil
			 containing-sexp paren-state))

   ;; CASE D: continued statement.
   (t
   (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)
   (c-add-stmt-syntax 'statement-cont nil nil nil
			 containing-sexp paren-state))
   )))

(defun c-guess-basic-syntax ()
 "Return the syntactic context of the current line.
This function does not do any hidden buffer changes."
 (save-excursion
  (save-restriction
   (beginning-of-line)
   (c-save-buffer-state
	 ((indent-point (point))
	  (case-fold-search nil)
	  (paren-state (c-parse-state))
	  literal containing-sexp char-before-ip char-after-ip lim
	  c-syntactic-context placeholder c-in-literal-cache step-type
	  tmpsymbol keyword injava-inher special-brace-list
	  ;; narrow out any enclosing class or extern "C" block
	  (inclass-p (c-narrow-out-enclosing-class paren-state
						  indent-point))
	  ;; `c-state-cache' is shadowed here so that we don't
	  ;; throw it away due to the narrowing that might be done
	  ;; by the function above. That means we must not do any
	  ;; changes during the execution of this function, since
	  ;; `c-invalidate-state-cache' then would change this local
	  ;; variable and leave a bogus value in the global one.
	  (c-state-cache (if inclass-p
			   (c-whack-state-before (point-min) paren-state)
			  paren-state))
	  (c-state-cache-start (point-min))
	  inenclosing-p macro-start in-macro-expr
	  ;; There's always at most one syntactic element which got
	  ;; a relpos. It's stored in syntactic-relpos.
	  syntactic-relpos
	  (c-stmt-delim-chars c-stmt-delim-chars))
	;; Check for meta top-level enclosing constructs such as
	;; extern language definitions.
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (widen)
	  (when (and inclass-p
		    (progn
			 (goto-char (aref inclass-p 0))
			 (looking-at c-other-decl-block-key)))
	   (setq inenclosing-p (match-string 1))
	   (if (string-equal inenclosing-p "extern")
		 ;; Compatibility with legacy choice of name for the
		 ;; extern-lang syntactic symbols.
		 (setq inenclosing-p "extern-lang")))))

	;; Init some position variables:
	;;
	;; containing-sexp is the open paren of the closest
	;; surrounding sexp or nil if there is none that hasn't been
	;; narrowed out.
	;;
	;; lim is the position after the closest preceding brace sexp
	;; (nested sexps are ignored), or the position after
	;; containing-sexp if there is none, or (point-min) if
	;; containing-sexp is nil.
	;;
	;; c-state-cache is the state from c-parse-state at
	;; indent-point, without any parens outside the region
	;; narrowed by c-narrow-out-enclosing-class.
	;;
	;; paren-state is the state from c-parse-state outside
	;; containing-sexp, or at indent-point if containing-sexp is
	;; nil. paren-state is not limited to the narrowed region, as
	;; opposed to c-state-cache.
	(if c-state-cache
	  (progn
	   (setq containing-sexp (car paren-state)
		  paren-state (cdr paren-state))
	   (if (consp containing-sexp)
		 (progn
		  (setq lim (cdr containing-sexp))
		  (if (cdr c-state-cache)
			;; Ignore balanced paren. The next entry
			;; can't be another one.
			(setq containing-sexp (car (cdr c-state-cache))
			   paren-state (cdr paren-state))
		   ;; If there is no surrounding open paren then
		   ;; put the last balanced pair back on paren-state.
		   (setq paren-state (cons containing-sexp paren-state)
			  containing-sexp nil)))
		(setq lim (1+ containing-sexp))))
	 (setq lim (point-min)))

	;; If we're in a parenthesis list then ',' delimits the
	;; "statements" rather than being an operator (with the
	;; exception of the "for" clause). This difference is
	;; typically only noticeable when statements are used in macro
	;; arglists.
	(when (and containing-sexp
		  (eq (char-after containing-sexp) ?\())
	 (setq c-stmt-delim-chars c-stmt-delim-chars-with-comma))

	;; cache char before and after indent point, and move point to
	;; the most likely position to perform the majority of tests
	(goto-char indent-point)
	(c-backward-syntactic-ws lim)
	(setq char-before-ip (char-before))
	(goto-char indent-point)
	(skip-chars-forward " \t")
	(setq char-after-ip (char-after))

	;; are we in a literal?
	(setq literal (c-in-literal lim))

	;; now figure out syntactic qualities of the current line
	(cond
	 ;; CASE 1: in a string.
	 ((eq literal 'string)
	 (c-add-syntax 'string (c-point 'bopl)))
	 ;; CASE 2: in a C or C++ style comment.
	 ((and (memq literal '(c c++))
	    ;; This is a kludge for XEmacs where we use
	    ;; `buffer-syntactic-context', which doesn't correctly
	    ;; recognize "\*/" to end a block comment.
	    ;; `parse-partial-sexp' which is used by
	    ;; `c-literal-limits' will however do that in most
	    ;; versions, which results in that we get nil from
	    ;; `c-literal-limits' even when `c-in-literal' claims
	    ;; we're inside a comment.
	    (setq placeholder (c-literal-limits lim)))
	 (c-add-syntax literal (car placeholder)))
	 ;; CASE 3: in a cpp preprocessor macro continuation.
	 ((and (save-excursion
		 (when (c-beginning-of-macro)
		  (setq macro-start (point))))
	    (/= macro-start (c-point 'boi))
	    (progn
		 (setq tmpsymbol 'cpp-macro-cont)
		 (or (not c-syntactic-indentation-in-macros)
		   (save-excursion
		    (goto-char macro-start)
		    ;; If at the beginning of the body of a #define
		    ;; directive then analyze as cpp-define-intro
		    ;; only. Go on with the syntactic analysis
		    ;; otherwise. in-macro-expr is set if we're in a
		    ;; cpp expression, i.e. before the #define body
		    ;; or anywhere in a non-#define directive.
		    (if (c-forward-to-cpp-define-body)
			  (let ((indent-boi (c-point 'boi indent-point)))
			   (setq in-macro-expr (> (point) indent-boi)
				  tmpsymbol 'cpp-define-intro)
			   (= (point) indent-boi))
			 (setq in-macro-expr t)
			 nil)))))
	 (c-add-syntax tmpsymbol macro-start)
	 (setq macro-start nil))
	 ;; CASE 11: an else clause?
	 ((looking-at "else\\>[^_]")
	 (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)
	 (c-add-stmt-syntax 'else-clause nil t nil
			   containing-sexp paren-state))
	 ;; CASE 12: while closure of a do/while construct?
	 ((and (looking-at "while\\>[^_]")
	    (save-excursion
		 (prog1 (eq (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)
			  'beginning)
		  (setq placeholder (point)))))
	 (goto-char placeholder)
	 (c-add-stmt-syntax 'do-while-closure nil t nil
			   containing-sexp paren-state))
	 ;; CASE 13: A catch or finally clause? This case is simpler
	 ;; than if-else and do-while, because a block is required
	 ;; after every try, catch and finally.
	 ((save-excursion
	  (and (cond ((c-major-mode-is 'c++-mode)
			(looking-at "catch\\>[^_]"))
		    ((c-major-mode-is 'java-mode)
			(looking-at "\\(catch\\|finally\\)\\>[^_]")))
		 (and (c-safe (c-backward-syntactic-ws)
			   (c-backward-sexp)
			   t)
		   (eq (char-after) ?{)
		   (c-safe (c-backward-syntactic-ws)
			   (c-backward-sexp)
			   t)
		   (if (eq (char-after) ?\()
			 (c-safe (c-backward-sexp) t)
			t))
		 (looking-at "\\(try\\|catch\\)\\>[^_]")
		 (setq placeholder (point))))
	 (goto-char placeholder)
	 (c-add-stmt-syntax 'catch-clause nil t nil
			   containing-sexp paren-state))
	 ;; CASE 18: A substatement we can recognize by keyword.
	 ((save-excursion
	  (and c-opt-block-stmt-key
		 (if (c-mode-is-new-awk-p)
           (c-awk-prev-line-incomplete-p containing-sexp) ; ACM 2002/3/29
          (not (eq char-before-ip ?\;)))
		 (not (memq char-after-ip '(?\) ?\] ?,)))
		 (or (not (eq char-before-ip ?}))
		   (c-looking-at-inexpr-block-backward c-state-cache))
		 (> (point)
		  (progn
		   ;; Ought to cache the result from the
		   ;; c-beginning-of-statement-1 calls here.
		   (setq placeholder (point))
		   (while (eq (setq step-type
				    (c-beginning-of-statement-1 lim))
				 'label))
		   (if (eq step-type 'previous)
			 (goto-char placeholder)
			(setq placeholder (point))
			(if (and (eq step-type 'same)
				 (not (looking-at c-opt-block-stmt-key)))
			  ;; Step up to the containing statement if we
			  ;; stayed in the same one.
			  (let (step)
			   (while (eq
				   (setq step
					  (c-beginning-of-statement-1 lim))
				   'label))
			   (if (eq step 'up)
				 (setq placeholder (point))
				;; There was no containing statement afterall.
				(goto-char placeholder)))))
		   placeholder))
		 (if (looking-at c-block-stmt-2-key)
		   ;; Require a parenthesis after these keywords.
		   ;; Necessary to catch e.g. synchronized in Java,
		   ;; which can be used both as statement and
		   ;; modifier.
		   (and (zerop (c-forward-token-2 1 nil))
			 (eq (char-after) ?\())
		  (looking-at c-opt-block-stmt-key))))
	 (if (eq step-type 'up)
	   ;; CASE 18A: Simple substatement.
	   (progn
		(goto-char placeholder)
		(cond
		 ((eq char-after-ip ?{)
		 (c-add-stmt-syntax 'substatement-open nil nil nil
				   containing-sexp paren-state))
		 ((save-excursion
		  (goto-char indent-point)
		  (back-to-indentation)
		  (looking-at c-label-key))
		 (c-add-stmt-syntax 'substatement-label nil nil nil
				   containing-sexp paren-state))
		 (t
		 (c-add-stmt-syntax 'substatement nil nil nil
				   containing-sexp paren-state))))
	  ;; CASE 18B: Some other substatement. This is shared
	  ;; with case 10.
	  (c-guess-continued-construct indent-point
					 char-after-ip
					 placeholder
					 lim
					 paren-state)))
	 ;; CASE 4: In-expression statement. C.f. cases 7B, 16A and
	 ;; 17E.
	 ((and (or c-opt-inexpr-class-key
		  c-opt-inexpr-block-key
		  c-opt-lambda-key)
	    (setq placeholder (c-looking-at-inexpr-block
				 (c-safe-position containing-sexp paren-state)
				 containing-sexp)))
	 (setq tmpsymbol (assq (car placeholder)
				'((inexpr-class . class-open)
				 (inexpr-statement . block-open))))
	 (if tmpsymbol
	   ;; It's a statement block or an anonymous class.
	   (setq tmpsymbol (cdr tmpsymbol))
	  ;; It's a Pike lambda. Check whether we are between the
	  ;; lambda keyword and the argument list or at the defun
	  ;; opener.
	  (setq tmpsymbol (if (eq char-after-ip ?{)
				'inline-open
			   'lambda-intro-cont)))
	 (goto-char (cdr placeholder))
	 (back-to-indentation)
	 (c-add-stmt-syntax tmpsymbol nil t nil
			   (c-most-enclosing-brace c-state-cache (point))
			   (c-whack-state-after (point) paren-state))
	 (unless (eq (point) (cdr placeholder))
	  (c-add-syntax (car placeholder))))
	 ;; CASE 5: Line is at top level.
	 ((null containing-sexp)
	 (cond
	  ;; CASE 5A: we are looking at a defun, brace list, class,
	  ;; or inline-inclass method opening brace
	  ((setq special-brace-list
		 (or (and c-special-brace-lists
			  (c-looking-at-special-brace-list))
		   (eq char-after-ip ?{)))
	  (cond
	   ;; CASE 5A.1: Non-class declaration block open.
	   ((save-excursion
		(goto-char indent-point)
		(skip-chars-forward " \t")
		(and (c-safe (c-backward-sexp 2) t)
		   (looking-at c-other-decl-block-key)
		   (setq keyword (match-string 1)
			  placeholder (point))
		   (if (string-equal keyword "extern")
			 ;; Special case for extern-lang-open. The
			 ;; check for a following string is disabled
			 ;; since it doesn't disambiguate anything.
			 (and ;;(progn
			   ;; (c-forward-sexp 1)
			   ;; (c-forward-syntactic-ws)
			   ;; (eq (char-after) ?\"))
			   (setq tmpsymbol 'extern-lang-open))
		    (setq tmpsymbol (intern (concat keyword "-open"))))
		   ))
	   (goto-char placeholder)
	   (c-add-syntax tmpsymbol (c-point 'boi)))
	   ;; CASE 5A.2: we are looking at a class opening brace
	   ((save-excursion
		(goto-char indent-point)
		(skip-chars-forward " \t{")
		(let ((decl (c-search-uplist-for-classkey (c-parse-state))))
		 (and decl
		    (setq placeholder (aref decl 0)))
		 ))
	   (c-add-syntax 'class-open placeholder))
	   ;; CASE 5A.3: brace list open
	   ((save-excursion
		(c-beginning-of-decl-1 lim)
		(while (looking-at c-specifier-key)
		 (goto-char (match-end 1))
		 (c-forward-syntactic-ws indent-point))
		(setq placeholder (c-point 'boi))
		(or (consp special-brace-list)
		  (and (or (save-excursion
			    (goto-char indent-point)
			    (setq tmpsymbol nil)
			    (while (and (> (point) placeholder)
					  (zerop (c-backward-token-2 1 t))
					  (/= (char-after) ?=))
				 (and c-opt-inexpr-brace-list-key
				   (not tmpsymbol)
				   (looking-at c-opt-inexpr-brace-list-key)
				   (setq tmpsymbol 'topmost-intro-cont)))
			    (eq (char-after) ?=))
			   (looking-at c-brace-list-key))
			 (save-excursion
			  (while (and (< (point) indent-point)
				    (zerop (c-forward-token-2 1 t))
				    (not (memq (char-after) '(?\; ?\()))))
			  (not (memq (char-after) '(?\; ?\()))
			  ))))
	   (if (and (not c-auto-newline-analysis)
		    (c-major-mode-is 'java-mode)
		    (eq tmpsymbol 'topmost-intro-cont))
		 ;; We're in Java and have found that the open brace
		 ;; belongs to a "new Foo[]" initialization list,
		 ;; which means the brace list is part of an
		 ;; expression and not a top level definition. We
		 ;; therefore treat it as any topmost continuation
		 ;; even though the semantically correct symbol still
		 ;; is brace-list-open, on the same grounds as in
		 ;; case B.2.
		 (progn
		  (c-beginning-of-statement-1 lim)
		  (c-add-syntax 'topmost-intro-cont (c-point 'boi)))
		(c-add-syntax 'brace-list-open placeholder)))
	   ;; CASE 5A.4: inline defun open
	   ((and inclass-p (not inenclosing-p))
	   (c-add-syntax 'inline-open)
	   (c-add-class-syntax 'inclass inclass-p paren-state))
	   ;; CASE 5A.5: ordinary defun open
	   (t
	   (goto-char placeholder)
	   (if (or inclass-p macro-start)
		 (c-add-syntax 'defun-open (c-point 'boi))
		;; Bogus to use bol here, but it's the legacy.
		(c-add-syntax 'defun-open (c-point 'bol)))
	   )))
	  ;; CASE 5B: first K&R arg decl or member init
	  ((c-just-after-func-arglist-p lim)
	  (cond
	   ;; CASE 5B.1: a member init
	   ((or (eq char-before-ip ?:)
		 (eq char-after-ip ?:))
	   ;; this line should be indented relative to the beginning
	   ;; of indentation for the topmost-intro line that contains
	   ;; the prototype's open paren
	   ;; TBD: is the following redundant?
	   (if (eq char-before-ip ?:)
		 (forward-char -1))
	   (c-backward-syntactic-ws lim)
	   ;; TBD: is the preceding redundant?
	   (if (eq (char-before) ?:)
		 (progn (forward-char -1)
			 (c-backward-syntactic-ws lim)))
	   (if (eq (char-before) ?\))
		 (c-backward-sexp 1))
	   (setq placeholder (point))
	   (save-excursion
		(and (c-safe (c-backward-sexp 1) t)
		   (looking-at "throw[^_]")
		   (c-safe (c-backward-sexp 1) t)
		   (setq placeholder (point))))
	   (goto-char placeholder)
	   (c-add-syntax 'member-init-intro (c-point 'boi))
	   ;; we don't need to add any class offset since this
	   ;; should be relative to the ctor's indentation
	   )
	   ;; CASE 5B.2: K&R arg decl intro
	   (c-recognize-knr-p
	   (c-beginning-of-statement-1 lim)
	   (c-add-syntax 'knr-argdecl-intro (c-point 'boi))
	   (if inclass-p
		 (c-add-class-syntax 'inclass inclass-p paren-state)))
	   ;; CASE 5B.3: Inside a member init list.
	   ((c-beginning-of-member-init-list lim)
	   (c-forward-syntactic-ws)
	   (c-add-syntax 'member-init-cont (point)))
	   ;; CASE 5B.4: Nether region after a C++ or Java func
	   ;; decl, which could include a `throws' declaration.
	   (t
	   (c-beginning-of-statement-1 lim)
	   (c-add-syntax 'func-decl-cont (c-point 'boi))
	   )))
	  ;; CASE 5C: inheritance line. could be first inheritance
	  ;; line, or continuation of a multiple inheritance
	  ((or (and (c-major-mode-is 'c++-mode)
		   (progn
		    (when (eq char-after-ip ?,)
			 (skip-chars-forward " \t")
			 (forward-char))
		    (looking-at c-opt-postfix-decl-spec-key)))
		(and (or (eq char-before-ip ?:)
			 ;; watch out for scope operator
			 (save-excursion
			  (and (eq char-after-ip ?:)
				(c-safe (forward-char 1) t)
				(not (eq (char-after) ?:))
				)))
		   (save-excursion
		    (c-backward-syntactic-ws lim)
		    (if (eq char-before-ip ?:)
			  (progn
			   (forward-char -1)
			   (c-backward-syntactic-ws lim)))
		    (back-to-indentation)
		    (looking-at c-class-key)))
		;; for Java
		(and (c-major-mode-is 'java-mode)
		   (let ((fence (save-excursion
				  (c-beginning-of-statement-1 lim)
				  (point)))
			  cont done)
		    (save-excursion
			 (while (not done)
			  (cond ((looking-at c-opt-postfix-decl-spec-key)
				 (setq injava-inher (cons cont (point))
					done t))
				 ((or (not (c-safe (c-forward-sexp -1) t))
				   (<= (point) fence))
				 (setq done t))
				 )
			  (setq cont t)))
		    injava-inher)
		   (not (c-crosses-statement-barrier-p (cdr injava-inher)
							 (point)))
		   ))
	  (cond
	   ;; CASE 5C.1: non-hanging colon on an inher intro
	   ((eq char-after-ip ?:)
	   (c-beginning-of-statement-1 lim)
	   (c-add-syntax 'inher-intro (c-point 'boi))
	   ;; don't add inclass symbol since relative point already
	   ;; contains any class offset
	   )
	   ;; CASE 5C.2: hanging colon on an inher intro
	   ((eq char-before-ip ?:)
	   (c-beginning-of-statement-1 lim)
	   (c-add-syntax 'inher-intro (c-point 'boi))
	   (if inclass-p
		 (c-add-class-syntax 'inclass inclass-p paren-state)))
	   ;; CASE 5C.3: in a Java implements/extends
	   (injava-inher
	   (let ((where (cdr injava-inher))
		  (cont (car injava-inher)))
		(goto-char where)
		(cond ((looking-at "throws\\>[^_]")
		    (c-add-syntax 'func-decl-cont
				   (progn (c-beginning-of-statement-1 lim)
					  (c-point 'boi))))
		   (cont (c-add-syntax 'inher-cont where))
		   (t (c-add-syntax 'inher-intro
				    (progn (goto-char (cdr injava-inher))
					   (c-beginning-of-statement-1 lim)
					   (point))))
		   )))
	   ;; CASE 5C.4: a continued inheritance line
	   (t
	   (c-beginning-of-inheritance-list lim)
	   (c-add-syntax 'inher-cont (point))
	   ;; don't add inclass symbol since relative point already
	   ;; contains any class offset
	   )))
	  ;; CASE 5D: this could be a top-level initialization, a
	  ;; member init list continuation, or a template argument
	  ;; list continuation.
	  ((c-with-syntax-table (if (c-major-mode-is 'c++-mode)
				   c++-template-syntax-table
				  (syntax-table))
	   (save-excursion
		;; Note: We use the fact that lim is always after any
		;; preceding brace sexp.
		(while (and (zerop (c-backward-token-2 1 t lim))
			  (not (looking-at "[;<,=]"))))
		(or (memq (char-after) '(?, ?=))
		  (and (c-major-mode-is 'c++-mode)
			 (zerop (c-backward-token-2 1 nil lim))
			 (eq (char-after) ?<)))))
	  (goto-char indent-point)
	  (setq placeholder
		 (c-beginning-of-member-init-list lim))
	  (cond
	   ;; CASE 5D.1: hanging member init colon, but watch out
	   ;; for bogus matches on access specifiers inside classes.
	   ((and placeholder
		  (save-excursion
		   (setq placeholder (point))
		   (c-backward-token-2 1 t lim)
		   (and (eq (char-after) ?:)
			 (not (eq (char-before) ?:))))
		  (save-excursion
		   (goto-char placeholder)
		   (back-to-indentation)
		   (or
		   (/= (car (save-excursion
				 (parse-partial-sexp (point) placeholder)))
			 0)
		   (and
		    (if c-opt-access-key
			  (not (looking-at c-opt-access-key)) t)
		    (not (looking-at c-class-key))
		    (if c-opt-bitfield-key
			  (not (looking-at c-opt-bitfield-key)) t))
		   )))
	   (goto-char placeholder)
	   (c-forward-syntactic-ws)
	   (c-add-syntax 'member-init-cont (point))
	   ;; we do not need to add class offset since relative
	   ;; point is the member init above us
	   )
	   ;; CASE 5D.2: non-hanging member init colon
	   ((progn
		(c-forward-syntactic-ws indent-point)
		(eq (char-after) ?:))
	   (skip-chars-forward " \t:")
	   (c-add-syntax 'member-init-cont (point)))
	   ;; CASE 5D.3: perhaps a template list continuation?
	   ((and (c-major-mode-is 'c++-mode)
		  (save-excursion
		   (save-restriction
		    (c-with-syntax-table c++-template-syntax-table
			 (goto-char indent-point)
			 (setq placeholder (c-up-list-backward (point)))
			 (and placeholder
			   (eq (char-after placeholder) ?<))))))
	   ;; we can probably indent it just like an arglist-cont
	   (goto-char placeholder)
	   (c-beginning-of-statement-1 lim t)
	   (c-add-syntax 'template-args-cont (c-point 'boi)))
	   ;; CASE 5D.4: perhaps a multiple inheritance line?
	   ((and (c-major-mode-is 'c++-mode)
		  (save-excursion
		   (c-beginning-of-statement-1 lim)
		   (setq placeholder (point))
		   (if (looking-at "static\\>[^_]")
			 (c-forward-token-2 1 nil indent-point))
		   (and (looking-at c-class-key)
			 (zerop (c-forward-token-2 2 nil indent-point))
			 (if (eq (char-after) ?<)
			   (c-with-syntax-table c++-template-syntax-table
				(zerop (c-forward-token-2 1 t indent-point)))
			  t)
			 (eq (char-after) ?:))))
	   (goto-char placeholder)
	   (c-add-syntax 'inher-cont (c-point 'boi)))
	   ;; CASE 5D.5: Continuation of the "expression part" of a
	   ;; top level construct.
	   (t
	   (while (and (eq (car (c-beginning-of-decl-1 containing-sexp))
			   'same)
			 (save-excursion
			  (c-backward-syntactic-ws)
			  (eq (char-before) ?}))))
	   (c-add-stmt-syntax
	    (if (eq char-before-ip ?,)
		  ;; A preceding comma at the top level means that a
		  ;; new variable declaration starts here. Use
		  ;; topmost-intro-cont for it, for consistency with
		  ;; the first variable declaration. C.f. case 5N.
		  'topmost-intro-cont
		 'statement-cont)
	    nil nil nil containing-sexp paren-state))
	   ))
	  ;; CASE 5E: we are looking at a access specifier
	  ((and inclass-p
		 c-opt-access-key
		 (looking-at c-opt-access-key))
	  (setq placeholder (c-add-class-syntax 'inclass inclass-p
						 paren-state))
	  ;; Append access-label with the same anchor point as inclass gets.
	  (c-append-syntax 'access-label placeholder))
	  ;; CASE 5F: Close of a non-class declaration level block.
	  ((and inenclosing-p
		 (eq char-after-ip ?}))
	  (c-add-syntax (intern (concat inenclosing-p "-close"))
			 (aref inclass-p 0)))
	  ;; CASE 5G: we are looking at the brace which closes the
	  ;; enclosing nested class decl
	  ((and inclass-p
		 (eq char-after-ip ?})
		 (save-excursion
		  (save-restriction
		   (widen)
		   (forward-char 1)
		   (and (c-safe (c-backward-sexp 1) t)
			 (= (point) (aref inclass-p 1))
			 ))))
	  (c-add-class-syntax 'class-close inclass-p paren-state))
	  ;; CASE 5H: we could be looking at subsequent knr-argdecls
	  ((and c-recognize-knr-p
		 (not (eq char-before-ip ?}))
		 (save-excursion
		  (setq placeholder (cdr (c-beginning-of-decl-1 lim)))
		  (and placeholder
			;; Do an extra check to avoid tripping up on
			;; statements that occur in invalid contexts
			;; (e.g. in macro bodies where we don't really
			;; know the context of what we're looking at).
			(not (and c-opt-block-stmt-key
				 (looking-at c-opt-block-stmt-key)))))
		 (< placeholder indent-point))
	  (goto-char placeholder)
	  (c-add-syntax 'knr-argdecl (point)))
	  ;; CASE 5I: ObjC method definition.
	  ((and c-opt-method-key
		 (looking-at c-opt-method-key))
	  (c-beginning-of-statement-1 lim)
	  (c-add-syntax 'objc-method-intro (c-point 'boi)))
      ;; CASE 5P: AWK pattern or function or continuation
      ;; thereof.
      ((c-mode-is-new-awk-p)
      (setq placeholder (point))
      (c-add-stmt-syntax
       (if (and (eq (c-beginning-of-statement-1) 'same)
           (/= (point) placeholder))
         'topmost-intro-cont
        'topmost-intro)
       nil nil nil
       containing-sexp paren-state))
	  ;; CASE 5N: At a variable declaration that follows a class
	  ;; definition or some other block declaration that doesn't
	  ;; end at the closing '}'. C.f. case 5D.5.
	  ((progn
	   (c-backward-syntactic-ws lim)
	   (and (eq (char-before) ?})
		  (save-excursion
		   (let ((start (point)))
		    (if paren-state
			  ;; Speed up the backward search a bit.
			  (goto-char (car (car paren-state))))
		    (c-beginning-of-decl-1 containing-sexp)
		    (setq placeholder (point))
		    (if (= start (point))
			  ;; The '}' is unbalanced.
			  nil
			 (c-end-of-decl-1)
			 (>= (point) indent-point))))))
	  (goto-char placeholder)
	  (c-add-stmt-syntax 'topmost-intro-cont nil nil nil
			    containing-sexp paren-state))
	  ;; CASE 5J: we are at the topmost level, make
	  ;; sure we skip back past any access specifiers
	  ((progn
	   (while (and inclass-p
			 c-opt-access-key
			 (not (bobp))
			 (save-excursion
			  (c-safe (c-backward-sexp 1) t)
			  (looking-at c-opt-access-key)))
		(c-backward-sexp 1)
		(c-backward-syntactic-ws lim))
	   (or (bobp)
         (if (c-mode-is-new-awk-p)
           (not (c-awk-prev-line-incomplete-p))
          (memq (char-before) '(?\; ?})))
		 (and (c-major-mode-is 'objc-mode)
		    (progn
			 (c-beginning-of-statement-1 lim)
			 (eq (char-after) ?@)))))
	  ;; real beginning-of-line could be narrowed out due to
	  ;; enclosure in a class block
	  (save-restriction
	   (widen)
	   (c-add-syntax 'topmost-intro (c-point 'bol))
	   ;; Using bol instead of boi above is highly bogus, and
	   ;; it makes our lives hard to remain compatible. :P
	   (if inclass-p
		 (progn
		  (goto-char (aref inclass-p 1))
		  (or (= (point) (c-point 'boi))
			(goto-char (aref inclass-p 0)))
		  (if inenclosing-p
			(c-add-syntax (intern (concat "in" inenclosing-p))
				   (c-point 'boi))
		   (c-add-class-syntax 'inclass inclass-p paren-state))
		  ))
	   (when (and c-syntactic-indentation-in-macros
			 macro-start
			 (/= macro-start (c-point 'boi indent-point)))
		(c-add-syntax 'cpp-define-intro)
		(setq macro-start nil))
	   ))
	  ;; CASE 5K: we are at an ObjC method definition
	  ;; continuation line.
	  ((and c-opt-method-key
		 (progn
		  (c-beginning-of-statement-1 lim)
		  (beginning-of-line)
		  (looking-at c-opt-method-key)))
	  (c-add-syntax 'objc-method-args-cont (point)))
	  ;; CASE 5L: we are at the first argument of a template
	  ;; arglist that begins on the previous line.
	  ((eq (char-before) ?<)
	  (c-beginning-of-statement-1 (c-safe-position (point) paren-state))
	  (c-add-syntax 'template-args-cont (c-point 'boi)))
	  ;; CASE 5M: we are at a topmost continuation line
	  (t
	  (c-beginning-of-statement-1 (c-safe-position (point) paren-state))
	  (c-add-syntax 'topmost-intro-cont (c-point 'boi)))
	  ))
	 ;; (CASE 6 has been removed.)
	 ;; CASE 7: line is an expression, not a statement. Most
	 ;; likely we are either in a function prototype or a function
	 ;; call argument list
	 ((not (or (and c-special-brace-lists
			(save-excursion
			 (goto-char containing-sexp)
			 (c-looking-at-special-brace-list)))
		  (eq (char-after containing-sexp) ?{)))
	 (cond
	  ;; CASE 7A: we are looking at the arglist closing paren.
	  ;; C.f. case 7F.
	  ((memq char-after-ip '(?\) ?\]))
	  (goto-char containing-sexp)
	  (setq placeholder (c-point 'boi))
	  (if (and (c-safe (backward-up-list 1) t)
		   (> (point) placeholder))
		(progn
		 (forward-char)
		 (skip-chars-forward " \t"))
	   (goto-char placeholder))
	  (c-add-stmt-syntax 'arglist-close (list containing-sexp) t nil
			    (c-most-enclosing-brace paren-state (point))
			    (c-whack-state-after (point) paren-state)))
	  ;; CASE 7B: Looking at the opening brace of an
	  ;; in-expression block or brace list. C.f. cases 4, 16A
	  ;; and 17E.
	  ((and (eq char-after-ip ?{)
		 (progn
		  (setq placeholder (c-inside-bracelist-p (point)
							  c-state-cache))
		  (if placeholder
		    (setq tmpsymbol '(brace-list-open . inexpr-class))
		   (setq tmpsymbol '(block-open . inexpr-statement)
			  placeholder
			  (cdr-safe (c-looking-at-inexpr-block
				   (c-safe-position containing-sexp
						    paren-state)
				   containing-sexp)))
		   ;; placeholder is nil if it's a block directly in
		   ;; a function arglist. That makes us skip out of
		   ;; this case.
		   )))
	  (goto-char placeholder)
	  (back-to-indentation)
	  (c-add-stmt-syntax (car tmpsymbol) nil t nil
			    (c-most-enclosing-brace paren-state (point))
			    (c-whack-state-after (point) paren-state))
	  (if (/= (point) placeholder)
		(c-add-syntax (cdr tmpsymbol))))
	  ;; CASE 7C: we are looking at the first argument in an empty
	  ;; argument list. Use arglist-close if we're actually
	  ;; looking at a close paren or bracket.
	  ((memq char-before-ip '(?\( ?\[))
	  (goto-char containing-sexp)
	  (setq placeholder (c-point 'boi))
	  (when (and (c-safe (backward-up-list 1) t)
		    (> (point) placeholder))
	   (forward-char)
	   (skip-chars-forward " \t")
	   (setq placeholder (point)))
	  (c-add-syntax 'arglist-intro placeholder))
	  ;; CASE 7D: we are inside a conditional test clause. treat
	  ;; these things as statements
	  ((progn
	   (goto-char containing-sexp)
	   (and (c-safe (c-forward-sexp -1) t)
		  (looking-at "\\<for\\>[^_]")))
	  (goto-char (1+ containing-sexp))
	  (c-forward-syntactic-ws indent-point)
	  (if (eq char-before-ip ?\;)
		(c-add-syntax 'statement (point))
	   (c-add-syntax 'statement-cont (point))
	   ))
	  ;; CASE 7E: maybe a continued ObjC method call. This is the
	  ;; case when we are inside a [] bracketed exp, and what
	  ;; precede the opening bracket is not an identifier.
	  ((and c-opt-method-key
		 (eq (char-after containing-sexp) ?\[)
		 (progn
		  (goto-char (1- containing-sexp))
		  (c-backward-syntactic-ws (c-point 'bod))
		  (if (not (looking-at c-symbol-key))
		    (c-add-syntax 'objc-method-call-cont containing-sexp))
		  )))
	  ;; CASE 7F: we are looking at an arglist continuation line,
	  ;; but the preceding argument is on the same line as the
	  ;; opening paren. This case includes multi-line
	  ;; mathematical paren groupings, but we could be on a
	  ;; for-list continuation line. C.f. case 7A.
	  ((progn
	   (goto-char (1+ containing-sexp))
	   (skip-chars-forward " \t")
	   (and (not (eolp))
		  (not (looking-at "\\\\$"))))
	  (goto-char containing-sexp)
	  (setq placeholder (c-point 'boi))
	  (if (and (c-safe (backward-up-list 1) t)
		   (> (point) placeholder))
		(progn
		 (forward-char)
		 (skip-chars-forward " \t"))
	   (goto-char placeholder))
	  (c-add-stmt-syntax 'arglist-cont-nonempty (list containing-sexp)
			    t nil
			    (c-most-enclosing-brace c-state-cache (point))
			    (c-whack-state-after (point) paren-state)))
	  ;; CASE 7G: we are looking at just a normal arglist
	  ;; continuation line
	  (t (c-forward-syntactic-ws indent-point)
	   (c-add-syntax 'arglist-cont (c-point 'boi)))
	  ))
	 ;; CASE 8: func-local multi-inheritance line
	 ((and (c-major-mode-is 'c++-mode)
	    (save-excursion
		 (goto-char indent-point)
		 (skip-chars-forward " \t")
		 (looking-at c-opt-postfix-decl-spec-key)))
	 (goto-char indent-point)
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (cond
	  ;; CASE 8A: non-hanging colon on an inher intro
	  ((eq char-after-ip ?:)
	  (c-backward-syntactic-ws lim)
	  (c-add-syntax 'inher-intro (c-point 'boi)))
	  ;; CASE 8B: hanging colon on an inher intro
	  ((eq char-before-ip ?:)
	  (c-add-syntax 'inher-intro (c-point 'boi)))
	  ;; CASE 8C: a continued inheritance line
	  (t
	  (c-beginning-of-inheritance-list lim)
	  (c-add-syntax 'inher-cont (point))
	  )))
	 ;; CASE 9: we are inside a brace-list
	 ((and (not (c-mode-is-new-awk-p)) ; Maybe this isn't needed (ACM, 2002/3/29)
        (setq special-brace-list
           (or (and c-special-brace-lists
               (save-excursion
                (goto-char containing-sexp)
                (c-looking-at-special-brace-list)))
             (c-inside-bracelist-p containing-sexp paren-state))))
	 (cond
	  ;; CASE 9A: In the middle of a special brace list opener.
	  ((and (consp special-brace-list)
		 (save-excursion
		  (goto-char containing-sexp)
		  (eq (char-after) ?\())
		 (eq char-after-ip (car (cdr special-brace-list))))
	  (goto-char (car (car special-brace-list)))
	  (skip-chars-backward " \t")
	  (if (and (bolp)
		   (assoc 'statement-cont
			  (setq placeholder (c-guess-basic-syntax))))
		(setq c-syntactic-context placeholder)
	   (c-beginning-of-statement-1
	    (c-safe-position (1- containing-sexp) paren-state))
	   (c-forward-token-2 0)
	   (while (looking-at c-specifier-key)
		(goto-char (match-end 1))
		(c-forward-syntactic-ws))
	   (c-add-syntax 'brace-list-open (c-point 'boi))))
	  ;; CASE 9B: brace-list-close brace
	  ((if (consp special-brace-list)
		;; Check special brace list closer.
		(progn
		 (goto-char (car (car special-brace-list)))
		 (save-excursion
		  (goto-char indent-point)
		  (back-to-indentation)
		  (or
		   ;; We were between the special close char and the `)'.
		   (and (eq (char-after) ?\))
			 (eq (1+ (point)) (cdr (car special-brace-list))))
		   ;; We were before the special close char.
		   (and (eq (char-after) (cdr (cdr special-brace-list)))
			 (zerop (c-forward-token-2))
			 (eq (1+ (point)) (cdr (car special-brace-list)))))))
	   ;; Normal brace list check.
	   (and (eq char-after-ip ?})
		  (c-safe (goto-char (c-up-list-backward (point))) t)
		  (= (point) containing-sexp)))
	  (if (eq (point) (c-point 'boi))
		(c-add-syntax 'brace-list-close (point))
	   (setq lim (c-most-enclosing-brace c-state-cache (point)))
	   (c-beginning-of-statement-1 lim)
	   (c-add-stmt-syntax 'brace-list-close nil t t lim
				 (c-whack-state-after (point) paren-state))))
	  (t
	  ;; Prepare for the rest of the cases below by going to the
	  ;; token following the opening brace
	  (if (consp special-brace-list)
		(progn
		 (goto-char (car (car special-brace-list)))
		 (c-forward-token-2 1 nil indent-point))
	   (goto-char containing-sexp))
	  (forward-char)
	  (let ((start (point)))
	   (c-forward-syntactic-ws indent-point)
	   (goto-char (max start (c-point 'bol))))
	  (c-skip-ws-forward indent-point)
	  (cond
	   ;; CASE 9C: we're looking at the first line in a brace-list
	   ((= (point) indent-point)
	   (if (consp special-brace-list)
		 (goto-char (car (car special-brace-list)))
		(goto-char containing-sexp))
	   (if (eq (point) (c-point 'boi))
		 (c-add-syntax 'brace-list-intro (point))
		(setq lim (c-most-enclosing-brace c-state-cache (point)))
		(c-beginning-of-statement-1 lim)
		(c-add-stmt-syntax 'brace-list-intro nil t t lim
				  (c-whack-state-after (point) paren-state))))
	   ;; CASE 9D: this is just a later brace-list-entry or
	   ;; brace-entry-open
	   (t (if (or (eq char-after-ip ?{)
			(and c-special-brace-lists
			   (save-excursion
			    (goto-char indent-point)
			    (c-forward-syntactic-ws (c-point 'eol))
			    (c-looking-at-special-brace-list (point)))))
		  (c-add-syntax 'brace-entry-open (point))
		 (c-add-syntax 'brace-list-entry (point))
		 ))
	   ))))
	 ;; CASE 10: A continued statement or top level construct.
	 ((and (if (c-mode-is-new-awk-p)
          (c-awk-prev-line-incomplete-p containing-sexp) ; ACM 2002/3/29
         (and (not (memq char-before-ip '(?\; ?:)))
           (or (not (eq char-before-ip ?}))
             (c-looking-at-inexpr-block-backward c-state-cache))))
	    (> (point)
		 (save-excursion
		  (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)
		  (setq placeholder (point))))
	    (/= placeholder containing-sexp))
	 ;; This is shared with case 18.
	 (c-guess-continued-construct indent-point
				    char-after-ip
				    placeholder
				    containing-sexp
				    paren-state))
	 ;; CASE 14: A case or default label
	 ((looking-at c-label-kwds-regexp)
	 (goto-char containing-sexp)
	 (setq lim (c-most-enclosing-brace c-state-cache containing-sexp))
	 (c-backward-to-block-anchor lim)
	 (c-add-stmt-syntax 'case-label nil t nil
			   lim paren-state))
	 ;; CASE 15: any other label
	 ((looking-at c-label-key)
	 (goto-char containing-sexp)
	 (setq lim (c-most-enclosing-brace c-state-cache containing-sexp))
	 (save-excursion
	  (setq tmpsymbol
		 (if (and (eq (c-beginning-of-statement-1 lim) 'up)
			  (looking-at "switch\\>[^_]"))
		   ;; If the surrounding statement is a switch then
		   ;; let's analyze all labels as switch labels, so
		   ;; that they get lined up consistently.
		   'case-label
		  'label)))
	 (c-backward-to-block-anchor lim)
	 (c-add-stmt-syntax tmpsymbol nil t nil
			   lim paren-state))
	 ;; CASE 16: block close brace, possibly closing the defun or
	 ;; the class
	 ((eq char-after-ip ?})
	 ;; From here on we have the next containing sexp in lim.
	 (setq lim (c-most-enclosing-brace paren-state))
	 (goto-char containing-sexp)
	  (cond
	   ;; CASE 16E: Closing a statement block? This catches
	   ;; cases where it's preceded by a statement keyword,
	   ;; which works even when used in an "invalid" context,
	   ;; e.g. a macro argument.
	   ((c-after-conditional)
	   (c-backward-to-block-anchor lim)
	   (c-add-stmt-syntax 'block-close nil t nil
				 lim paren-state))
	   ;; CASE 16A: closing a lambda defun or an in-expression
	   ;; block? C.f. cases 4, 7B and 17E.
	   ((setq placeholder (c-looking-at-inexpr-block
				 (c-safe-position containing-sexp paren-state)
				 nil))
	   (setq tmpsymbol (if (eq (car placeholder) 'inlambda)
				 'inline-close
				'block-close))
	   (goto-char containing-sexp)
	   (back-to-indentation)
	   (if (= containing-sexp (point))
		 (c-add-syntax tmpsymbol (point))
		(goto-char (cdr placeholder))
		(back-to-indentation)
		(c-add-stmt-syntax tmpsymbol nil t nil
				  (c-most-enclosing-brace paren-state (point))
				  (c-whack-state-after (point) paren-state))
		(if (/= (point) (cdr placeholder))
		  (c-add-syntax (car placeholder)))))
	   ;; CASE 16B: does this close an inline or a function in
	   ;; a non-class declaration level block?
	   ((setq placeholder (c-search-uplist-for-classkey paren-state))
	   (c-backward-to-decl-anchor lim)
	   (back-to-indentation)
	   (if (save-excursion
		  (goto-char (aref placeholder 0))
		  (looking-at c-other-decl-block-key))
		 (c-add-syntax 'defun-close (point))
		(c-add-syntax 'inline-close (point))))
	   ;; CASE 16F: Can be a defun-close of a function declared
	   ;; in a statement block, e.g. in Pike or when using gcc
	   ;; extensions. Might also trigger it with some macros
	   ;; followed by blocks, and this gives sane indentation
	   ;; then too. Let it through to be handled below.
	   ;; C.f. cases B.3 and 17G.
	   ((and (not inenclosing-p)
		  lim
		  (save-excursion
		   (and (not (c-looking-at-bos))
			 (eq (c-beginning-of-statement-1 lim nil nil t) 'same)
			 (setq placeholder (point)))))
	   (back-to-indentation)
	   (if (/= (point) containing-sexp)
		 (goto-char placeholder))
	   (c-add-stmt-syntax 'defun-close nil t nil
				 lim paren-state))
	   ;; CASE 16C: if there an enclosing brace that hasn't
	   ;; been narrowed out by a class, then this is a
	   ;; block-close. C.f. case 17H.
	   ((and (not inenclosing-p) lim)
	   ;; If the block is preceded by a case/switch label on
	   ;; the same line, we anchor at the first preceding label
	   ;; at boi. The default handling in c-add-stmt-syntax is
	   ;; really fixes it better, but we do like this to keep
	   ;; the indentation compatible with version 5.28 and
	   ;; earlier.
	   (while (and (/= (setq placeholder (point)) (c-point 'boi))
			 (eq (c-beginning-of-statement-1 lim) 'label)))
	   (goto-char placeholder)
	   (if (looking-at c-label-kwds-regexp)
		 (c-add-syntax 'block-close (point))
		(goto-char containing-sexp)
		;; c-backward-to-block-anchor not necessary here; those
		;; situations are handled in case 16E above.
		(c-add-stmt-syntax 'block-close nil t nil
				  lim paren-state)))
	   ;; CASE 16D: find out whether we're closing a top-level
	   ;; class or a defun
	   (t
	   (save-restriction
		(narrow-to-region (point-min) indent-point)
		(let ((decl (c-search-uplist-for-classkey (c-parse-state))))
		 (if decl
		   (c-add-class-syntax 'class-close decl paren-state)
		  (goto-char containing-sexp)
		  (c-backward-to-decl-anchor lim)
		  (back-to-indentation)
		  (c-add-syntax 'defun-close (point)))))
	   )))
	 ;; CASE 17: Statement or defun catchall.
	 (t
	 (goto-char indent-point)
	 ;; Back up statements until we find one that starts at boi.
	 (while (let* ((prev-point (point))
			(last-step-type (c-beginning-of-statement-1
					 containing-sexp)))
		  (if (= (point) prev-point)
		    (progn
			 (setq step-type (or step-type last-step-type))
			 nil)
		   (setq step-type last-step-type)
		   (/= (point) (c-point 'boi)))))
	 (cond
	  ;; CASE 17B: continued statement
	  ((and (eq step-type 'same)
		 (/= (point) indent-point))
	  (c-add-stmt-syntax 'statement-cont nil nil nil
			    containing-sexp paren-state))
	  ;; CASE 17A: After a case/default label?
	  ((progn
	   (while (and (eq step-type 'label)
			 (not (looking-at c-label-kwds-regexp)))
		(setq step-type
		   (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)))
	   (eq step-type 'label))
	  (c-add-stmt-syntax (if (eq char-after-ip ?{)
				  'statement-case-open
				 'statement-case-intro)
			    nil t nil containing-sexp paren-state))
	  ;; CASE 17D: any old statement
	  ((progn
	   (while (eq step-type 'label)
		(setq step-type
		   (c-beginning-of-statement-1 containing-sexp)))
	   (eq step-type 'previous))
	  (c-add-stmt-syntax 'statement nil t nil
			    containing-sexp paren-state)
	  (if (eq char-after-ip ?{)
		(c-add-syntax 'block-open)))
	  ;; CASE 17I: Inside a substatement block.
	  ((progn
	   ;; The following tests are all based on containing-sexp.
	   (goto-char containing-sexp)
	   ;; From here on we have the next containing sexp in lim.
	   (setq lim (c-most-enclosing-brace paren-state containing-sexp))
	   (c-after-conditional))
	  (c-backward-to-block-anchor lim)
	  (c-add-stmt-syntax 'statement-block-intro nil t nil
			    lim paren-state)
	  (if (eq char-after-ip ?{)
		(c-add-syntax 'block-open)))
	  ;; CASE 17E: first statement in an in-expression block.
	  ;; C.f. cases 4, 7B and 16A.
	  ((setq placeholder (c-looking-at-inexpr-block
			    (c-safe-position containing-sexp paren-state)
			    nil))
	  (setq tmpsymbol (if (eq (car placeholder) 'inlambda)
				'defun-block-intro
			   'statement-block-intro))
	  (back-to-indentation)
	  (if (= containing-sexp (point))
		(c-add-syntax tmpsymbol (point))
	   (goto-char (cdr placeholder))
	   (back-to-indentation)
	   (c-add-stmt-syntax tmpsymbol nil t nil
				 (c-most-enclosing-brace c-state-cache (point))
				 (c-whack-state-after (point) paren-state))
	   (if (/= (point) (cdr placeholder))
		 (c-add-syntax (car placeholder))))
	  (if (eq char-after-ip ?{)
		(c-add-syntax 'block-open)))
	  ;; CASE 17F: first statement in an inline, or first
	  ;; statement in a top-level defun. we can tell this is it
	  ;; if there are no enclosing braces that haven't been
	  ;; narrowed out by a class (i.e. don't use bod here).
	  ((save-excursion
	   (save-restriction
		(widen)
		(c-narrow-out-enclosing-class paren-state containing-sexp)
		(not (c-most-enclosing-brace paren-state))))
	  (c-backward-to-decl-anchor lim)
	  (back-to-indentation)
	  (c-add-syntax 'defun-block-intro (point)))
	  ;; CASE 17G: First statement in a function declared inside
	  ;; a normal block. This can occur in Pike and with
	  ;; e.g. the gcc extensions. Might also trigger it with
	  ;; some macros followed by blocks, and this gives sane
	  ;; indentation then too. C.f. cases B.3 and 16F.
	  ((save-excursion
	   (and (not (c-looking-at-bos))
		  (eq (c-beginning-of-statement-1 lim nil nil t) 'same)
		  (setq placeholder (point))))
	  (back-to-indentation)
	  (if (/= (point) containing-sexp)
		(goto-char placeholder))
	  (c-add-stmt-syntax 'defun-block-intro nil t nil
			    lim paren-state))
	  ;; CASE 17H: First statement in a block. C.f. case 16C.
	  (t
	  ;; If the block is preceded by a case/switch label on the
	  ;; same line, we anchor at the first preceding label at
	  ;; boi. The default handling in c-add-stmt-syntax is
	  ;; really fixes it better, but we do like this to keep the
	  ;; indentation compatible with version 5.28 and earlier.
	  (while (and (/= (setq placeholder (point)) (c-point 'boi))
			(eq (c-beginning-of-statement-1 lim) 'label)))
	  (goto-char placeholder)
	  (if (looking-at c-label-kwds-regexp)
		(c-add-syntax 'statement-block-intro (point))
	   (goto-char containing-sexp)
	   ;; c-backward-to-block-anchor not necessary here; those
	   ;; situations are handled in case 17I above.
	   (c-add-stmt-syntax 'statement-block-intro nil t nil
				 lim paren-state))
	  (if (eq char-after-ip ?{)
		(c-add-syntax 'block-open)))
	  ))
	 )
	;; now we need to look at any modifiers
	(goto-char indent-point)
	(skip-chars-forward " \t")
	;; are we looking at a comment only line?
	(when (and (looking-at c-comment-start-regexp)
		  (/= (c-forward-token-2 0 nil (c-point 'eol)) 0))
	 (c-append-syntax 'comment-intro))
	;; we might want to give additional offset to friends (in C++).
	(when (and c-opt-friend-key
		  (looking-at c-opt-friend-key))
	 (c-append-syntax 'friend))

	;; Set syntactic-relpos.
	(let ((p c-syntactic-context))
	 (while (and p
		   (if (integerp (car-safe (cdr-safe (car p))))
			 (progn
			  (setq syntactic-relpos (car (cdr (car p))))
			  nil)
			t))
	  (setq p (cdr p))))

	;; Start of or a continuation of a preprocessor directive?
	(if (and macro-start
		 (eq macro-start (c-point 'boi))
		 (not (and (c-major-mode-is 'pike-mode)
			  (eq (char-after (1+ macro-start)) ?\"))))
	  (c-append-syntax 'cpp-macro)
	 (when (and c-syntactic-indentation-in-macros macro-start)
	  (if in-macro-expr
		(when (or
		    (< syntactic-relpos macro-start)
		    (not (or
			   (assq 'arglist-intro c-syntactic-context)
			   (assq 'arglist-cont c-syntactic-context)
			   (assq 'arglist-cont-nonempty c-syntactic-context)
			   (assq 'arglist-close c-syntactic-context))))
		 ;; If inside a cpp expression, i.e. anywhere in a
		 ;; cpp directive except a #define body, we only let
		 ;; through the syntactic analysis that is internal
		 ;; in the expression. That means the arglist
		 ;; elements, if they are anchored inside the cpp
		 ;; expression.
		 (setq c-syntactic-context nil)
		 (c-add-syntax 'cpp-macro-cont macro-start))
	   (when (and (eq macro-start syntactic-relpos)
			 (not (assq 'cpp-define-intro c-syntactic-context))
			 (save-excursion
			  (goto-char macro-start)
			  (or (not (c-forward-to-cpp-define-body))
			    (<= (point) (c-point 'boi indent-point)))))
		;; Inside a #define body and the syntactic analysis is
		;; anchored on the start of the #define. In this case
		;; we add cpp-define-intro to get the extra
		;; indentation of the #define body.
		(c-add-syntax 'cpp-define-intro)))))
	;; return the syntax
	c-syntactic-context))))


;; Indentation calculation.

(defun c-evaluate-offset (offset langelem symbol)
 ;; offset can be a number, a function, a variable, a list, or one of
 ;; the symbols + or -
 (cond
  ((eq offset '+)     c-basic-offset)
  ((eq offset '-)     (- c-basic-offset))
  ((eq offset '++)    (* 2 c-basic-offset))
  ((eq offset '--)    (* 2 (- c-basic-offset)))
  ((eq offset '*)     (/ c-basic-offset 2))
  ((eq offset '/)     (/ (- c-basic-offset) 2))
  ((numberp offset)    offset)
  ((functionp offset)   (c-evaluate-offset
			  (funcall offset
				   (cons (car langelem)
					  (car-safe (cdr langelem))))
			  langelem symbol))
  ((vectorp offset)    offset)
  ((null offset)     nil)
  ((listp offset)
  (let (done)
   (while (and (not done) offset)
	(setq done (c-evaluate-offset (car offset) langelem symbol)
	   offset (cdr offset)))
   (if (and c-strict-syntax-p (not done))
	 (c-benign-error "No offset found for syntactic symbol %s" symbol))
   done))
  (t (symbol-value offset))
  ))

(defun c-calc-offset (langelem)
 ;; Get offset from LANGELEM which is a list beginning with the
 ;; syntactic symbol and followed by any analysis data it provides.
 ;; That data may be zero or more elements, but if at least one is
 ;; given then the first is the relpos (or nil). The symbol is
 ;; matched against `c-offsets-alist' and the offset calculated from
 ;; that is returned.
 (let* ((symbol (car langelem))
	 (match (assq symbol c-offsets-alist))
	 (offset (cdr-safe match)))
  (if match
	(setq offset (c-evaluate-offset offset langelem symbol))
   (if c-strict-syntax-p
	 (c-benign-error "No offset found for syntactic symbol %s" symbol))
   (setq offset 0))
  (if (vectorp offset)
	offset
   (or (and (numberp offset) offset)
	 (and (symbolp offset) (symbol-value offset))
	 0))
  ))

(defun c-get-offset (langelem)
 ;; This is a compatibility wrapper for `c-calc-offset' in case
 ;; someone is calling it directly. It takes an old style syntactic
 ;; element on the form (SYMBOL . RELPOS) and converts it to the new
 ;; list form.
 (if (cdr langelem)
   (c-calc-offset (list (car langelem) (cdr langelem)))
  (c-calc-offset langelem)))

(defun c-get-syntactic-indentation (langelems)
 ;; Calculate the syntactic indentation from a syntactic description
 ;; as returned by `c-guess-syntax'.
 ;;
 ;; Note that topmost-intro always has a relpos at bol, for
 ;; historical reasons. It's often used together with other symbols
 ;; that has more sane positions. Since we always use the first
 ;; found relpos, we rely on that these other symbols always precede
 ;; topmost-intro in the LANGELEMS list.
 (let ((indent 0) anchor)

  (while langelems
   (let* ((c-syntactic-element (car langelems))
	   (res (c-calc-offset c-syntactic-element)))

	(if (vectorp res)
	  ;; Got an absolute column that overrides any indentation
	  ;; we've collected so far, but not the relative
	  ;; indentation we might get for the nested structures
	  ;; further down the langelems list.
	  (setq indent (elt res 0)
		 anchor (point-min))	; A position at column 0.

	 ;; Got a relative change of the current calculated
	 ;; indentation.
	 (setq indent (+ indent res))

	 ;; Use the anchor position from the first syntactic
	 ;; element with one.
	 (unless anchor
	  (let ((relpos (car-safe (cdr (car langelems)))))
	   (if relpos
		 (setq anchor relpos)))))

	(setq langelems (cdr langelems))))

  (if anchor
	(+ indent (save-excursion
		  (goto-char anchor)
		  (current-column)))
   indent)))


(cc-provide 'cc-engine)

;;; cc-engine.el ends here