1. xemacs
 2. ediff

Source

ediff / ediff-mult.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
;;; ediff-mult.el --- support for multi-file/multi-buffer processing in Ediff

;; Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
;;  2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Michael Kifer <kifer@cs.stonybrook.edu>

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.

;;; Commentary:

;; Users are encouraged to add functionality to this file.
;; The present file contains all the infrastructure needed for that.
;;
;; Generally, to implement a new multisession capability within Ediff,
;; you need to tell it
;;
;;	1. How to display the session group buffer.
;;	  This function must indicate which Ediff sessions are active (+) and
;;	  which are finished (-).
;;	  See ediff-redraw-directory-group-buffer for an example.
;;	  In all likelihood, ediff-redraw-directory-group-buffer can be used
;;	  directly or after a small modification.
;;	2. What action to take when the user clicks button 2 or types v,e, or
;;	  RET. See ediff-filegroup-action.
;;	3. Provide a list of pairs or triples of file names (or buffers,
;;	  depending on the particular Ediff operation you want to invoke)
;;	  in the following format:
;;	 	(HEADER (nil nil (obj1 nil) (obj2 nil) (obj3 nil))
;;                 (...) ...)
;;     The function ediff-make-new-meta-list-element can be used to create
;;     2nd and subsequent elements of that list (i.e., after the
;;     description header). See ediff-make-new-meta-list-element for the
;;     explanation of the two nil placeholders in such elements.
;;
;;     There is API for extracting the components of the members of the
;;     above list. Search for `API for ediff-meta-list' for details.
;;
;;	  HEADER must be a list of SIX elements (nil or string):
;;       (regexp metaobj1 metaobj2 metaobj3 merge-save-buffer
;;       comparison-function)
;;     The function ediff-redraw-registry-buffer displays the
;;	  1st - 4th of these in the registry buffer.
;;     For some jobs some of the members of the header might be nil.
;;     The meaning of metaobj1, metaobj2, and metaobj3 depend on the job.
;;     Typically these are directories where the files to be compared are
;;     found.
;;	  Also, keep in mind that the function ediff-prepare-meta-buffer
;;	  (which see) prepends the session group buffer to the descriptor, so
;;	  the descriptor becomes 7-long.
;;	  Ediff expects that your function (in 2 above) will arrange to
;;	  replace this prepended nil (via setcar) with the actual ediff
;;	  control buffer associated with an appropriate Ediff session.
;;	  This is arranged through internal startup hooks that can be passed
;;	  to any of Ediff major entries (such as ediff-files, epatch, etc.).
;;	  See how this is done in ediff-filegroup-action.
;;
;;	  Session descriptions are of the form
;;      (nil nil (obj1 . nil) (obj2 . nil) (obj3 . nil))
;;     which describe the objects relevant to the session.
;;     Use ediff-make-new-meta-list-element to create these things.
;;     Usually obj1/2/3 are names of files, but they may also be other
;;     things for some jobs. For instance, obj3 is nil for jobs that
;;     involve only two files. For patch jobs, obj2 and obj3 are markers
;;   	  that specify the patch corresponding to the file
;;     (whose name is obj1).
;;     The nil's are placeholders, which are used internally by ediff.
;;	4. Write a function that makes a call to ediff-prepare-meta-buffer
;;	  passing all this info.
;;	  You may be able to use ediff-directories-internal as a template.
;;	5. If you intend to add several related pieces of functionality,
;;	  you may want to keep the function in 4 as an internal version
;;	  and then write several top-level interactive functions that call it
;;	  with different parameters.
;;	  See how ediff-directories, ediff-merge-directories, and
;;	  ediff-merge-directories-with-ancestor all use
;;	  ediff-directories-internal.
;;
;; A useful addition here could be session groups selected by patterns
;; (which are different in each directory). For instance, one may want to
;; compare files of the form abc{something}.c to files old{something}.d
;; which may be in the same or different directories. Or, one may want to
;; compare all files of the form {something} to files of the form {something}~.
;;
;; Implementing this requires writing a collating function, which should pair
;; up appropriate files. It will also require a generalization of the
;; functions that do the layout of the meta- and differences buffers and of
;; ediff-filegroup-action.

;;; Code:


(defgroup ediff-mult nil
 "Multi-file and multi-buffer processing in Ediff."
 :prefix "ediff-"
 :group 'ediff)


;; compiler pacifier
(eval-when-compile
 (let ((load-path (cons (expand-file-name ".") load-path)))
  (or (featurep 'ediff-init)
	(load "ediff-init.el" nil nil 'nosuffix))
  (or (featurep 'ediff-util)
	(load "ediff-util.el" nil nil 'nosuffix))
  ))
;; end pacifier

(require 'ediff-init)

;; meta-buffer
(ediff-defvar-local ediff-meta-buffer nil "")
(ediff-defvar-local ediff-parent-meta-buffer nil "")
;; the registry buffer
(defvar ediff-registry-buffer nil)

(defconst ediff-meta-buffer-message "This is an Ediff Session Group Panel: %s

Useful commands:
   button2, v, or RET over session record:  start that Ediff session
   M:\tin sessions invoked from here, brings back this group panel
   R:\tdisplay the registry of active Ediff sessions
   h:\tmark session for hiding (toggle)
   x:\thide marked sessions; with prefix arg: unhide
   m:\tmark session for a non-hiding operation (toggle)
 uh/um:\tunmark all sessions marked for hiding/operation
 n,SPC:\tnext session
 p,DEL:\tprevious session
   E:\tbrowse Ediff on-line manual
   T:\ttoggle truncation of long file names
   q:\tquit this session group
")

(ediff-defvar-local ediff-meta-buffer-map nil
 "The keymap for the meta buffer.")
(defvar ediff-dir-diffs-buffer-map (make-sparse-keymap)
 "The keymap to be installed in the buffer showing differences between
directories.")

;; Variable specifying the action to take when the use invokes ediff in the
;; meta buffer. This is usually ediff-registry-action or ediff-filegroup-action
(ediff-defvar-local ediff-meta-action-function nil "")
;; Tells ediff-update-meta-buffer how to redraw it
(ediff-defvar-local ediff-meta-redraw-function nil "")
;; Tells ediff-filegroup-action and similar procedures how to invoke Ediff for
;; the sessions in a given session group
(ediff-defvar-local ediff-session-action-function nil "")

(ediff-defvar-local ediff-metajob-name nil "")

;; buffer used to collect custom diffs from individual sessions in the group
(ediff-defvar-local ediff-meta-diff-buffer nil "")

;; t means recurse into subdirs when deciding which files have same contents
(ediff-defvar-local ediff-recurse-to-subdirectories nil "")

;; history var to use for filtering groups of files
(defvar ediff-filtering-regexp-history nil "")

(defcustom ediff-default-filtering-regexp nil
 "The default regular expression used as a filename filter in multifile comparisons.
Should be a sexp. For instance (car ediff-filtering-regexp-history) or nil."
 :type 'sexp
 :group 'ediff-mult)

;; This has the form ((meta-buf regexp dir1 dir2 dir3 merge-auto-store-dir)
;; (ctl-buf session-status (file1 . eq-status) (file2 . eq-status) (file3
;; . eq-status)) (ctl-buf session-status (file1 . eq-status) (file2
;; . eq-status)) ...)
;; If ctl-buf is nil, the file-pair hasn't processed yet. If it is
;; killed-buffer object, the file pair has been processed. If it is a live
;; buffer, this means ediff is still working on the pair.
;; Eq-status of a file is t if the file equals some other file in the same
;; group.
(ediff-defvar-local ediff-meta-list nil "")

(ediff-defvar-local ediff-meta-session-number nil "")


;; the difference list between directories in a directory session group
(ediff-defvar-local ediff-dir-difference-list nil "")
(ediff-defvar-local ediff-dir-diffs-buffer nil "")

;; The registry of Ediff sessions. A list of control buffers.
(defvar ediff-session-registry nil)

(defcustom ediff-meta-truncate-filenames t
 "*If non-nil, truncate long file names in the session group buffers.
This can be toggled with `ediff-toggle-filename-truncation'."
 :type 'boolean
 :group 'ediff-mult)

(defcustom ediff-meta-mode-hook nil
 "*Hooks run just after setting up meta mode."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)

(defcustom ediff-registry-setup-hook nil
 "*Hooks run just after the registry control panel is set up."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)

(defcustom ediff-before-session-group-setup-hooks nil
 "*Hooks to run before Ediff arranges the window for group-level operations.
It is used by commands such as `ediff-directories'.
This hook can be used to save the previous window config, which can be restored
on `ediff-quit', `ediff-suspend', or `ediff-quit-session-group-hook'."
 :type 'hook
 :group 'ediff-hook)
(defcustom ediff-after-session-group-setup-hook nil
 "*Hooks run just after a meta-buffer controlling a session group, such as
ediff-directories, is run."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)
(defcustom ediff-quit-session-group-hook nil
 "*Hooks run just before exiting a session group."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)
(defcustom ediff-show-registry-hook nil
 "*Hooks run just after the registry buffer is shown."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)
(defcustom ediff-show-session-group-hook '(delete-other-windows)
 "*Hooks run just after a session group buffer is shown."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)
(defcustom ediff-meta-buffer-keymap-setup-hook nil
 "*Hooks run just after setting up the `ediff-meta-buffer-map'.
This keymap controls key bindings in the meta buffer and is a local variable.
This means that you can set different bindings for different kinds of meta
buffers."
 :type 'hook
 :group 'ediff-mult)

;; Buffer holding the multi-file patch. Local to the meta buffer
(ediff-defvar-local ediff-meta-patchbufer nil "")

;;; API for ediff-meta-list

;; A meta-list is either ediff-meta-list, which contains a header and the list
;; of ediff sessions or ediff-dir-difference-list, which is a header followed
;; by the list of differences among the directories (i.e., files that are not
;; in all directories). The header is the same in all meta lists, but the rest
;; is different.
;; Structure of the meta-list:
;; (HEADER SESSION1 SESSION2 ...)
;;  HEADER: (GROUP-BUF REGEXP OBJA OBJB OBJC SAVE-DIR COMPARISON-FUNC)
;;        OBJA - first directory
;;        OBJB - second directory
;;        OBJC - third directory
;; SESSION1/2/... are described below
;; group buffer/regexp
(defsubst ediff-get-group-buffer (meta-list)
 (nth 0 (car meta-list)))

(defsubst ediff-get-group-regexp (meta-list)
 (nth 1 (car meta-list)))
;; group objects
(defsubst ediff-get-group-objA (meta-list)
 (nth 2 (car meta-list)))
(defsubst ediff-get-group-objB (meta-list)
 (nth 3 (car meta-list)))
(defsubst ediff-get-group-objC (meta-list)
 (nth 4 (car meta-list)))
(defsubst ediff-get-group-merge-autostore-dir (meta-list)
 (nth 5 (car meta-list)))
(defsubst ediff-get-group-comparison-func (meta-list)
 (nth 6 (car meta-list)))

;; ELT is a session meta descriptor (what is being preserved as
;; 'ediff-meta-info)
;; The structure is: (SESSION-CTL-BUFFER STATUS OBJA OBJB OBJC)
;;  STATUS is ?I (hidden or invalid), ?* (marked for operation), ?H (hidden)
;;       nil (nothing)
;;  OBJA/B/C is (FILENAME EQSTATUS)
;;   EQSTATUS is ?= or nil (?= means that this file is equal to some other
;;   	    	    	    file in this session)
;; session buffer
(defsubst ediff-get-session-buffer (elt)
 (nth 0 elt))
(defsubst ediff-get-session-status (elt)
 (nth 1 elt))
(defsubst ediff-set-session-status (session-info new-status)
 (setcar (cdr session-info) new-status))
;; session objects
(defsubst ediff-get-session-objA (elt)
 (nth 2 elt))
(defsubst ediff-get-session-objB (elt)
 (nth 3 elt))
(defsubst ediff-get-session-objC (elt)
 (nth 4 elt))
;; Take the "name" component of the object into acount. ObjA/C/B is of the form
;; (name . equality-indicator)
(defsubst ediff-get-session-objA-name (elt)
 (car (nth 2 elt)))
(defsubst ediff-get-session-objB-name (elt)
 (car (nth 3 elt)))
(defsubst ediff-get-session-objC-name (elt)
 (car (nth 4 elt)))
;; equality indicators
(defsubst ediff-get-file-eqstatus (elt)
 (nth 1 elt))
(defsubst ediff-set-file-eqstatus (elt value)
 (setcar (cdr elt) value))

;; Create a new element for the meta list out of obj1/2/3, which usually are
;; files
;;
;; The first nil in such an element is later replaced with the session buffer.
;; The second nil is reserved for session status.
;;
;; Also, session objects A/B/C are turned into lists of the form (obj nil).
;; This nil is a placeholder for eq-indicator. It is either nil or =.
;; If it is discovered that this file is = to some other
;; file in the same session, eq-indicator is changed to `='.
;; Curently, the eq-indicator is used only for 2 and 3-file jobs.
(defun ediff-make-new-meta-list-element (obj1 obj2 obj3)
 (list nil nil (list obj1 nil) (list obj2 nil) (list obj3 nil)))

;; Constructs a meta list header.
;; OBJA, OBJB, OBJC are usually directories involved, but can be different for
;; different jobs. For instance, multifile patch has only OBJA, which is the
;; patch buffer.
(defun ediff-make-new-meta-list-header (regexp
					objA objB objC
					merge-auto-store-dir
					comparison-func)
 (list regexp objA objB objC merge-auto-store-dir comparison-func))

;; The activity marker is either or + (active session, i.e., ediff is currently
;; run in it), or - (finished session, i.e., we've ran ediff in it and then
;; exited). Return nil, if session is neither active nor finished
(defun ediff-get-session-activity-marker (session)
 (let ((session-buf (ediff-get-session-buffer session)))
  (cond ((null session-buf) nil) ; virgin session
	 ((ediff-buffer-live-p session-buf) ?+) ;active session
	 (t ?-))))

;; checks if the session is a meta session
(defun ediff-meta-session-p (session-info)
 (and (stringp (ediff-get-session-objA-name session-info))
    (file-directory-p (ediff-get-session-objA-name session-info))
    (stringp (ediff-get-session-objB-name session-info))
    (file-directory-p (ediff-get-session-objB-name session-info))
    (if (stringp (ediff-get-session-objC-name session-info))
	  (file-directory-p (ediff-get-session-objC-name session-info)) t)))

;; set up the keymap in the meta buffer
(defun ediff-setup-meta-map ()
 (setq ediff-meta-buffer-map (make-sparse-keymap))
 (suppress-keymap ediff-meta-buffer-map)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "q" 'ediff-quit-meta-buffer)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "T" 'ediff-toggle-filename-truncation)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "R" 'ediff-show-registry)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "E" 'ediff-documentation)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "v" ediff-meta-action-function)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "\C-m" ediff-meta-action-function)
 (define-key ediff-meta-buffer-map " " 'ediff-next-meta-item)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "n" 'ediff-next-meta-item)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "\C-?" 'ediff-previous-meta-item)
 (define-key ediff-meta-buffer-map "p" 'ediff-previous-meta-item)
 (define-key ediff-meta-buffer-map [delete] 'ediff-previous-meta-item)
 (define-key ediff-meta-buffer-map [backspace] 'ediff-previous-meta-item)
 (or (ediff-one-filegroup-metajob)
   (progn
	(define-key ediff-meta-buffer-map "=" nil)
	(define-key ediff-meta-buffer-map "==" 'ediff-meta-mark-equal-files)
	(define-key ediff-meta-buffer-map "=m" 'ediff-meta-mark-equal-files)
	(define-key ediff-meta-buffer-map "=h" 'ediff-meta-mark-equal-files)))
 (if ediff-no-emacs-help-in-control-buffer
   (define-key ediff-meta-buffer-map "\C-h" 'ediff-previous-meta-item))
 (if ediff-emacs-p
   (define-key ediff-meta-buffer-map [mouse-2] ediff-meta-action-function)
  (define-key ediff-meta-buffer-map [button2] ediff-meta-action-function))

 (use-local-map ediff-meta-buffer-map)
 ;; modify ediff-meta-buffer-map here
 (run-hooks 'ediff-meta-buffer-keymap-setup-hook))


(defun ediff-meta-mode ()
 "This mode controls all operations on Ediff session groups.
It is entered through one of the following commands:
	`ediff-directories'
	`edirs'
	`ediff-directories3'
	`edirs3'
	`ediff-merge-directories'
	`edirs-merge'
	`ediff-merge-directories-with-ancestor'
	`edirs-merge-with-ancestor'
	`ediff-directory-revisions'
	`edir-revisions'
	`ediff-merge-directory-revisions'
	`edir-merge-revisions'
	`ediff-merge-directory-revisions-with-ancestor'
	`edir-merge-revisions-with-ancestor'

Commands:
\\{ediff-meta-buffer-map}"
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode 'ediff-meta-mode)
 (setq mode-name "MetaEdiff")
 ;; don't use run-mode-hooks here!
 (run-hooks 'ediff-meta-mode-hook))


;; the keymap for the buffer showing directory differences
(suppress-keymap ediff-dir-diffs-buffer-map)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map "q" 'ediff-bury-dir-diffs-buffer)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map " " 'next-line)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map "n" 'next-line)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map "\C-?" 'previous-line)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map "p" 'previous-line)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map "C" 'ediff-dir-diff-copy-file)
(if ediff-emacs-p
  (define-key ediff-dir-diffs-buffer-map [mouse-2] 'ediff-dir-diff-copy-file)
 (define-key ediff-dir-diffs-buffer-map [button2] 'ediff-dir-diff-copy-file))
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map [delete] 'previous-line)
(define-key ediff-dir-diffs-buffer-map [backspace] 'previous-line)

(defun ediff-next-meta-item (count)
 "Move to the next item in Ediff registry or session group buffer.
Moves in circular fashion. With numeric prefix arg, skip this many items."
 (interactive "p")
 (or count (setq count 1))
 (let (overl)
  (while (< 0 count)
   (setq count (1- count))
   (ediff-next-meta-item1)
   (setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))
   ;; skip invisible ones
   (while (and overl (ediff-overlay-get overl 'invisible))
	(ediff-next-meta-item1)
	(setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))))))

;; Move to the next meta item
(defun ediff-next-meta-item1 ()
 (let (pos)
  (setq pos (ediff-next-meta-overlay-start (point)))
  (if pos (goto-char pos))
  (if (eq ediff-metajob-name 'ediff-registry)
	(if (and (ediff-get-meta-info (current-buffer) pos 'noerror)
		 (search-forward "*Ediff" nil t))
	  (skip-chars-backward "a-zA-Z*"))
   (if (> (skip-chars-forward "-+?H* \t0-9") 0)
	 (backward-char 1)))))


(defun ediff-previous-meta-item (count)
 "Move to the previous item in Ediff registry or session group buffer.
Moves in circular fashion. With numeric prefix arg, skip this many items."
 (interactive "p")
 (or count (setq count 1))
 (let (overl)
  (while (< 0 count)
   (setq count (1- count))
   (ediff-previous-meta-item1)
   (setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))
   ;; skip invisible ones
   (while (and overl (ediff-overlay-get overl 'invisible))
	(ediff-previous-meta-item1)
	(setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))))))

(defun ediff-previous-meta-item1 ()
 (let (pos)
  (setq pos (ediff-previous-meta-overlay-start (point)))
;;;	;; skip deleted
;;;  (while (ediff-get-session-status
;;;	  (ediff-get-meta-info (current-buffer) pos 'noerror))
;;;   (setq pos (ediff-previous-meta-overlay-start pos)))

  (if pos (goto-char pos))
  (if (eq ediff-metajob-name 'ediff-registry)
	(if (and (ediff-get-meta-info (current-buffer) pos 'noerror)
		 (search-forward "*Ediff" nil t))
	  (skip-chars-backward "a-zA-Z*"))
   (if (> (skip-chars-forward "-+?H* \t0-9") 0)
	 (backward-char 1)))
  ))

(defsubst ediff-add-slash-if-directory (dir file)
 (if (file-directory-p (concat dir file))
   (file-name-as-directory file)
  file))

(defun ediff-toggle-filename-truncation ()
 "Toggle truncation of long file names in session group buffers.
Set `ediff-meta-truncate-filenames' variable if you want to change the default
behavior."
 (interactive)
 (setq ediff-meta-truncate-filenames (not ediff-meta-truncate-filenames))
 (ediff-update-meta-buffer (current-buffer) 'must-redraw))


;; These are used to encode membership of files in directory1/2/3
;; Membership code of a file is a product of codes for the directories where
;; this file is in
(defvar ediff-membership-code1 2)
(defvar ediff-membership-code2 3)
(defvar ediff-membership-code3 5)
(defvar ediff-product-of-memcodes (* ediff-membership-code1
				   ediff-membership-code2
				   ediff-membership-code3))

;; DIR1, DIR2, DIR3 are directories. DIR3 can be nil.
;; OUTPUT-DIR is a directory for auto-storing the results of merge jobs.
;;	   Can be nil.
;; REGEXP is nil or a filter regexp; only file names that match the regexp
;; are considered.
;; If a file is a directory in dir1 but not dir2 (or vice versa), it is not
;; included in the intersection. However, a regular file that is a dir in dir3
;; is included, since dir3 files are supposed to be ancestors for merging.
;; If COMPARISON-FUNC is given, use it. Otherwise, use string=
;;
;; Returns a list of the form:
;;   (COMMON-PART DIFF-LIST)
;; COMMON-PART is car and DIFF-LIST is cdr.
;;
;; COMMON-PART is of the form:
;;	(META-HEADER (f1 f2 f3) (f1 f2 f3) ...)
;; f3 can be nil if intersecting only 2 directories.
;; Each triple (f1 f2 f3) represents the files to be compared in the
;; corresponding ediff subsession.
;;
;; DIFF-LIST is of the form:
;;	(META-HEADER (file . num) (file . num)...)
;; where num encodes the set of dirs where the file is found:
;; 2 - only dir1; 3 - only dir2; 5 - only dir3; 6 - dir1&2; 10 - dir1&3; etc.
;; META-HEADER:
;;    Contains the meta info about this ediff operation
;;    (regexp dir1 dir2 dir3 merge-auto-store-dir comparison-func)
;;    Later the meta-buffer is prepended to this list.
;;
;; Some operations might use a different meta header. For instance,
;; ediff-multifile-patch doesn't have dir2 and dir3, and regexp,
;; comparison-func don't apply.
;;
(defun ediff-intersect-directories (jobname
				  regexp dir1 dir2
				  &optional
				  dir3 merge-autostore-dir comparison-func)
 (setq comparison-func (or comparison-func 'string=))
 (let (lis1 lis2 lis3 common auxdir1 auxdir2 auxdir3 common-part difflist)

  (setq auxdir1	(file-name-as-directory dir1)
	 lis1		(directory-files auxdir1 nil regexp)
	 lis1 		(delete "." lis1)
	 lis1 		(delete ".." lis1)
	 lis1 		(mapcar
			 (lambda (elt)
			  (ediff-add-slash-if-directory auxdir1 elt))
			 lis1)
	 auxdir2	(file-name-as-directory dir2)
	 lis2		(directory-files auxdir2 nil regexp)
	 lis2 		(delete "." lis2)
	 lis2 		(delete ".." lis2)
	 lis2		(mapcar
			 (lambda (elt)
			  (ediff-add-slash-if-directory auxdir2 elt))
			 lis2))

  (if (stringp dir3)
	(setq auxdir3	(file-name-as-directory dir3)
	   lis3	(directory-files auxdir3 nil regexp)
	   lis3 	(delete "." lis3)
	   lis3 	(delete ".." lis3)
	   lis3	(mapcar
			 (lambda (elt)
			  (ediff-add-slash-if-directory auxdir3 elt))
			 lis3)))

  (if (ediff-nonempty-string-p merge-autostore-dir)
	(setq merge-autostore-dir
	   (file-name-as-directory merge-autostore-dir)))
  (setq common (ediff-intersection lis1 lis2 comparison-func))

  ;; In merge with ancestor jobs, we don't intersect with lis3.
  ;; If there is no ancestor, we'll offer to merge without the ancestor.
  ;; So, we intersect with lis3 only when we are doing 3-way file comparison
  (if (and lis3 (ediff-comparison-metajob3 jobname))
	(setq common (ediff-intersection common lis3 comparison-func)))

  ;; copying is needed because sort sorts via side effects
  (setq common (sort (ediff-copy-list common) 'string-lessp))

  ;; compute difference list
  (setq difflist (ediff-set-difference
		  (ediff-union (ediff-union lis1 lis2 comparison-func)
				 lis3
				 comparison-func)
		  common
		  comparison-func)
	 difflist (delete "." difflist)
	 ;; copying is needed because sort sorts via side effects
	 difflist (sort (ediff-copy-list (delete ".." difflist))
			 'string-lessp))

  (setq difflist (mapcar (lambda (elt) (cons elt 1)) difflist))

  ;; check for files belonging to lis1/2/3
  ;; Each elt is of the norm (file . number)
  ;; Number encodes the directories to which file belongs.
  ;; It is a product of a subset of ediff-membership-code1=2,
  ;; ediff-membership-code2=3, and ediff-membership-code3=5.
  ;; If file belongs to dir 1 only, the membership code is 2.
  ;; If it is in dir1 and dir3, then the membership code is 2*5=10;
  ;; if it is in dir1 and dir2, then the membership code is 2*3=6, etc.
  (mapcar (lambda (elt)
	   (if (member (car elt) lis1)
		 (setcdr elt (* (cdr elt) ediff-membership-code1)))
	   (if (member (car elt) lis2)
		 (setcdr elt (* (cdr elt) ediff-membership-code2)))
	   (if (member (car elt) lis3)
		 (setcdr elt (* (cdr elt) ediff-membership-code3)))
	   )
	  difflist)
  (setq difflist (cons
		  ;; diff metalist header
		  (ediff-make-new-meta-list-header regexp
						   auxdir1 auxdir2 auxdir3
						   merge-autostore-dir
						   comparison-func)
		  difflist))

  (setq common-part
	 (cons
	  ;; metalist header
	  (ediff-make-new-meta-list-header regexp
					  auxdir1 auxdir2 auxdir3
					  merge-autostore-dir
					  comparison-func)
	  (mapcar
	  (lambda (elt)
	   (ediff-make-new-meta-list-element
	    (expand-file-name (concat auxdir1 elt))
	    (expand-file-name (concat auxdir2 elt))
	    (if lis3
		  (progn
		   ;; The following is done because: In merging with
		   ;; ancestor, we don't intersect with lis3. So, it is
		   ;; possible that elt is a file in auxdir1/2 but a
		   ;; directory in auxdir3 Or elt may not exist in auxdir3 at
		   ;; all. In the first case, we add a slash at the end. In
		   ;; the second case, we insert nil.
		   (setq elt (ediff-add-slash-if-directory auxdir3 elt))
		   (if (file-exists-p (concat auxdir3 elt))
			 (expand-file-name (concat auxdir3 elt)))))))
	  common)))
  ;; return result
  (cons common-part difflist)
  ))

;; find directory files that are under revision. Include subdirectories, since
;; we may visit them recursively. DIR1 is the directory to inspect.
;; MERGE-AUTOSTORE-DIR is the directory where to auto-store the results of
;; merges. Can be nil.
(defun ediff-get-directory-files-under-revision (jobname
						 regexp dir1
						 &optional merge-autostore-dir)
 (let (lis1 elt common auxdir1)
  (setq auxdir1 (file-name-as-directory dir1)
	 lis1	 (directory-files auxdir1 nil regexp))

  (if (ediff-nonempty-string-p merge-autostore-dir)
	(setq merge-autostore-dir
	   (file-name-as-directory merge-autostore-dir)))

  (while lis1
   (setq elt (car lis1)
	  lis1 (cdr lis1))
   ;; take files under revision control
   (cond ((file-directory-p (concat auxdir1 elt))
	   (setq common
		  (cons (ediff-add-slash-if-directory auxdir1 elt) common)))
	  ((and (featurep 'vc-hooks) (vc-backend (concat auxdir1 elt)))
	   (setq common (cons elt common)))
	  ;; The following two are needed only if vc-hooks isn't loaded.
	  ;; They won't recognize CVS files.
	  ((file-exists-p (concat auxdir1 elt ",v"))
	   (setq common (cons elt common)))
	  ((file-exists-p (concat auxdir1 "RCS/" elt ",v"))
	   (setq common (cons elt common)))
	  ) ; cond
   ) ; while

  (setq common (delete "./" common)
	 common (delete "../" common)
	 common (delete "RCS" common)
	 common (delete "CVS" common)
	 )

  ;; copying is needed because sort sorts via side effects
  (setq common (sort (ediff-copy-list common) 'string-lessp))

  ;; return result
  (cons
   ;; header -- has 6 elements. Meta buffer is prepended later by
   ;; ediff-prepare-meta-buffer
   (ediff-make-new-meta-list-header regexp
				   auxdir1 nil nil
				   merge-autostore-dir nil)
   (mapcar (lambda (elt) (ediff-make-new-meta-list-element
			  (expand-file-name (concat auxdir1 elt)) nil nil))
	   common))
  ))


;; If file groups selected by patterns will ever be implemented, this
;; comparison function might become useful.
;;;; uses external variables PAT1 PAT2 to compare str1/2
;;;; patterns must be of the form ???*???? where ??? are strings of chars
;;;; containing no *.
;;(defun ediff-pattern= (str1 str2)
;; (let (pos11 pos12 pos21 pos22 len1 len2)
;;  (setq pos11 0
;;	 len (length epat1)
;;	 pos12 len)
;;  (while (and (< pos11 len) (not (= (aref epat1 pos11) ?*)))
;;   (setq pos11 (1+ pos11)))
;;  (while (and (> pos12 0) (not (= (aref epat1 (1- pos12)) ?*)))
;;   (setq pos12 (1- pos12)))
;;
;;  (setq pos21 0
;;	 len (length epat2)
;;	 pos22 len)
;;  (while (and (< pos21 len) (not (= (aref epat2 pos21) ?*)))
;;   (setq pos21 (1+ pos21)))
;;  (while (and (> pos22 0) (not (= (aref epat2 (1- pos22)) ?*)))
;;   (setq pos22 (1- pos22)))
;;
;;  (if (and (> (length str1) pos12) (>= pos12 pos11) (> pos11 -1)
;;	   (> (length str2) pos22) (>= pos22 pos21) (> pos21 -1))
;;	(string= (substring str1 pos11 pos12)
;;		 (substring str2 pos21 pos22)))
;;  ))


;; Prepare meta-buffer in accordance with the argument-function and
;; redraw-function. Must return the created meta-buffer.
(defun ediff-prepare-meta-buffer (action-func meta-list
				 meta-buffer-name redraw-function
				 jobname &optional startup-hooks)
 (let* ((meta-buffer-name
	 (ediff-unique-buffer-name meta-buffer-name "*"))
	 (meta-buffer (get-buffer-create meta-buffer-name)))
  (ediff-with-current-buffer meta-buffer

   ;; comes first
   (ediff-meta-mode)

   (setq ediff-meta-action-function action-func
	  ediff-meta-redraw-function redraw-function
	  ediff-metajob-name jobname
	  ediff-meta-buffer meta-buffer)

   ;; comes after ediff-meta-action-function is set
   (ediff-setup-meta-map)

   (if (eq ediff-metajob-name 'ediff-registry)
	 (progn
	  (setq ediff-registry-buffer meta-buffer
		 ediff-meta-list meta-list)
	  ;; this func is used only from registry buffer, not from other
	  ;; meta-buffs.
	  (define-key
	   ediff-meta-buffer-map "M" 'ediff-show-meta-buff-from-registry))
	;; Initialize the meta list -- we don't do this for registry.
	(setq ediff-meta-list
	   ;; add meta-buffer to the list header
	   (cons (cons meta-buffer (car meta-list))
		  (cdr meta-list))))

   (or (eq meta-buffer ediff-registry-buffer)
	 (setq ediff-session-registry
		(cons meta-buffer ediff-session-registry)))

   ;; redraw-function uses ediff-meta-list
   (funcall redraw-function ediff-meta-list)

   ;; set read-only/non-modified
   (setq buffer-read-only t)
   (set-buffer-modified-p nil)

   (run-hooks 'startup-hooks)

   ;; Arrange to show directory contents differences
   ;; Must be after run startup-hooks, since ediff-dir-difference-list is
   ;; set inside these hooks
   (if (eq action-func 'ediff-filegroup-action)
	 (progn
	  ;; put meta buffer in (car ediff-dir-difference-list)
	  (setq ediff-dir-difference-list
		 (cons (cons meta-buffer (car ediff-dir-difference-list))
			(cdr ediff-dir-difference-list)))

	  (or (ediff-one-filegroup-metajob jobname)
		(ediff-draw-dir-diffs ediff-dir-difference-list))
	  (define-key
	   ediff-meta-buffer-map "h" 'ediff-mark-for-hiding-at-pos)
	  (define-key ediff-meta-buffer-map "x" 'ediff-hide-marked-sessions)
	  (define-key
	   ediff-meta-buffer-map "m" 'ediff-mark-for-operation-at-pos)
	  (define-key ediff-meta-buffer-map "u" nil)
	  (define-key
	   ediff-meta-buffer-map "um" 'ediff-unmark-all-for-operation)
	  (define-key
	   ediff-meta-buffer-map "uh" 'ediff-unmark-all-for-hiding)
	  (cond ((ediff-collect-diffs-metajob jobname)
		  (define-key
		   ediff-meta-buffer-map "P" 'ediff-collect-custom-diffs))
		 ((ediff-patch-metajob jobname)
		  (define-key
		   ediff-meta-buffer-map "P" 'ediff-meta-show-patch)))
	  (define-key ediff-meta-buffer-map "^" 'ediff-up-meta-hierarchy)
	  (define-key ediff-meta-buffer-map "D" 'ediff-show-dir-diffs)))

   (if (eq ediff-metajob-name 'ediff-registry)
	 (run-hooks 'ediff-registry-setup-hook)
	(run-hooks 'ediff-after-session-group-setup-hook))
   ) ; eval in meta-buffer
  meta-buffer))

;; Insert the activity marker for session SESSION in the meta buffer at point
;; The activity marker is either SPC (untouched session), or + (active session,
;; i.e., ediff is currently run in it), or - (finished session, i.e., we've ran
;; ediff in it and then exited)
(defun ediff-insert-session-activity-marker-in-meta-buffer (session)
 (insert
  (cond ((ediff-get-session-activity-marker session))
	 ;; virgin session
	 (t " "))))

;; Insert session status at point. Status is either ?H (marked for hiding), or
;; ?I (hidden or invalid), or ?* (meaning marked for an operation; currently,
;; such op can only be checking for equality)), or SPC (meaning neither marked
;; nor invalid)
(defun ediff-insert-session-status-in-meta-buffer (session)
 (insert
  (cond ((ediff-get-session-status session)) ; session has status: ?H, ?I, ?*
	 ;; normal session, no marks or hidings
	 (t " "))))

;; If NEW-MARKER is non-nil, use it to substitute the current activity marker
;; in the meta buffer. If nil, use SPC
(defun ediff-replace-session-activity-marker-in-meta-buffer (point new-marker)
 (let* ((overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos point))
	 (session-info (ediff-overlay-get overl 'ediff-meta-info))
	 (activity-marker (ediff-get-session-activity-marker session-info))
	 buffer-read-only)
  (or new-marker activity-marker (setq new-marker ?\s))
  (goto-char (ediff-overlay-start overl))
  (if (eq (char-after (point)) new-marker)
	() ; if marker shown in buffer is the same as new-marker, do nothing
   (insert new-marker)
   (delete-char 1)
   (set-buffer-modified-p nil))))

;; If NEW-STATUS is non-nil, use it to substitute the current status marker in
;; the meta buffer. If nil, use SPC
(defun ediff-replace-session-status-in-meta-buffer (point new-status)
 (let* ((overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos point))
	 (session-info (ediff-overlay-get overl 'ediff-meta-info))
	 (status (ediff-get-session-status session-info))
	 buffer-read-only)
  (setq new-status (or new-status status ?\s))
  (goto-char (ediff-overlay-start overl))
  (forward-char 1) ; status is the second char in session record
  (if (eq (char-after (point)) new-status)
	() ; if marker shown in buffer is the same as new-marker, do nothing
   (insert new-status)
   (delete-char 1)
   (set-buffer-modified-p nil))))

;; insert all file info in meta buffer for a given session
(defun ediff-insert-session-info-in-meta-buffer (session-info sessionNum)
 (let ((f1 (ediff-get-session-objA session-info))
	(f2 (ediff-get-session-objB session-info))
	(f3 (ediff-get-session-objC session-info))
	(pt (point))
	(hidden (eq (ediff-get-session-status session-info) ?I)))
  ;; insert activity marker, i.e., SPC, - or +
  (ediff-insert-session-activity-marker-in-meta-buffer session-info)
  ;; insert session status, i.e., *, H
  (ediff-insert-session-status-in-meta-buffer session-info)
  (insert " Session " (int-to-string sessionNum) ":\n")
  (ediff-meta-insert-file-info1 f1)
  (ediff-meta-insert-file-info1 f2)
  (ediff-meta-insert-file-info1 f3)
  (ediff-set-meta-overlay pt (point) session-info sessionNum hidden)))


;; this is a setup function for ediff-directories
;; must return meta-buffer
(defun ediff-redraw-directory-group-buffer (meta-list)
 ;; extract directories
 (let ((meta-buf (ediff-get-group-buffer meta-list))
	(empty t)
	(sessionNum 0)
	regexp elt merge-autostore-dir
	point tmp-list buffer-read-only)
  (ediff-with-current-buffer meta-buf
   (setq point (point))
   (erase-buffer)
   ;; delete phony overlays that used to represent sessions before the buff
   ;; was redrawn
   (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
    (map-extents 'delete-extent)  ; xemacs
    (mapcar 'delete-overlay (overlays-in 1 1)) ; emacs
    )

   (insert (format ediff-meta-buffer-message
		   (ediff-abbrev-jobname ediff-metajob-name)))

   (setq regexp (ediff-get-group-regexp meta-list)
	  merge-autostore-dir
	  (ediff-get-group-merge-autostore-dir meta-list))

   (cond ((ediff-collect-diffs-metajob)
	   (insert
	   "   P:\tcollect custom diffs of all marked sessions\n"))
	  ((ediff-patch-metajob)
	   (insert
	   "   P:\tshow patch appropriately for the context (session or group)\n")))
   (insert
    "   ^:\tshow parent session group\n")
   (or (ediff-one-filegroup-metajob)
	 (insert
	  "   D:\tshow differences among directories\n"
	  "  ==:\tfor each session, show which files are identical\n"
	  "  =h:\tlike ==, but also marks those sessions for hiding\n"
	  "  =m:\tlike ==, but also marks those sessions for operation\n\n"))

   (insert "\n")
   (if (and (stringp regexp) (> (length regexp) 0))
	 (insert
	  (format "*** Filter-through regular expression: %s\n" regexp)))
   (ediff-insert-dirs-in-meta-buffer meta-list)
   (if (and ediff-autostore-merges (ediff-merge-metajob)
	    (ediff-nonempty-string-p merge-autostore-dir))
	 (insert (format
		  "\nMerge results are automatically stored in:\n\t%s\n"
		  merge-autostore-dir)))
   (insert "\n
    Size  Last modified      Name
  ----------------------------------------------

")

   ;; discard info on directories and regexp
   (setq meta-list (cdr meta-list)
	  tmp-list meta-list)
   (while (and tmp-list empty)
	(if (and (car tmp-list)
		 (not (eq (ediff-get-session-status (car tmp-list)) ?I)))
	  (setq empty nil))
	(setq tmp-list (cdr tmp-list)))

   (if empty
	 (insert
	  "   ******  ******  This session group has no members\n"))

   ;; now organize file names like this:
   ;;   use-mark sizeA dateA sizeB dateB filename
   ;; make sure directories are displayed with a trailing slash.
   (while meta-list
	(setq elt (car meta-list)
	   meta-list (cdr meta-list)
	   sessionNum (1+ sessionNum))
	(if (eq (ediff-get-session-status elt) ?I)
	  ()
	 (ediff-insert-session-info-in-meta-buffer elt sessionNum)))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (goto-char point)
   meta-buf)))

(defun ediff-update-markers-in-dir-meta-buffer (meta-list)
 (let ((meta-buf (ediff-get-group-buffer meta-list))
	session-info point overl buffer-read-only)
  (ediff-with-current-buffer meta-buf
   (setq point (point))
   (goto-char (point-min))
   (ediff-next-meta-item1)
   (while (not (bobp))
	(setq session-info (ediff-get-meta-info meta-buf (point) 'no-error)
	   overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))
	(if session-info
	  (progn
	   (cond ((eq (ediff-get-session-status session-info) ?I)
		   ;; Do hiding
		   (if overl (ediff-overlay-put overl 'invisible t)))
		  ((and (eq (ediff-get-session-status session-info) ?H)
			 overl (ediff-overlay-get overl 'invisible))
		   ;; Do unhiding
		   (ediff-overlay-put overl 'invisible nil))
		  (t (ediff-replace-session-activity-marker-in-meta-buffer
			(point)
			(ediff-get-session-activity-marker session-info))
		    (ediff-replace-session-status-in-meta-buffer
			(point)
			(ediff-get-session-status session-info))))))
	(ediff-next-meta-item1) ; advance to the next item
	) ; end while
   (set-buffer-modified-p nil)
   (goto-char point))
  meta-buf))

(defun ediff-update-session-marker-in-dir-meta-buffer (session-num)
 (let (buffer-meta-overlays session-info overl buffer-read-only)
  (setq overl
	 (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
	  (map-extents ; xemacs
	  (lambda (ext maparg)
	   (if (and
		  (ediff-overlay-get ext 'ediff-meta-info)
		  (eq (ediff-overlay-get ext 'ediff-meta-session-number)
		    session-num))
		 ext)))
	  ;; Emacs doesn't have map-extents, so try harder
	  ;; Splice overlay lists to get all buffer overlays
	  (progn
	   (setq buffer-meta-overlays (overlay-lists)
		  buffer-meta-overlays (append (car buffer-meta-overlays)
						(cdr buffer-meta-overlays)))
	   (car
	   (delq nil
		  (mapcar
		   (lambda (overl)
		    (if (and
			  (ediff-overlay-get overl 'ediff-meta-info)
			  (eq (ediff-overlay-get
				 overl 'ediff-meta-session-number)
				session-num))
			  overl))
		   buffer-meta-overlays))))
	  ))
  (or overl
	(error
	 "Bug in ediff-update-session-marker-in-dir-meta-buffer: no overlay with given number %S"
	 session-num))
  (setq session-info (ediff-overlay-get overl 'ediff-meta-info))
  (goto-char (ediff-overlay-start overl))
  (ediff-replace-session-activity-marker-in-meta-buffer
   (point)
   (ediff-get-session-activity-marker session-info))
  (ediff-replace-session-status-in-meta-buffer
   (point)
   (ediff-get-session-status session-info)))
 (ediff-next-meta-item1));; Check if this is a problematic session.
;; Return nil if not. Otherwise, return symbol representing the problem
;; At present, problematic sessions occur only in -with-ancestor comparisons
;; when the ancestor is a directory rather than a file, or when there is no
;; suitable ancestor file in the ancestor directory
(defun ediff-problematic-session-p (session)
 (let ((f1 (ediff-get-session-objA-name session))
	(f2 (ediff-get-session-objB-name session))
	(f3 (ediff-get-session-objC-name session)))
  (cond ((and (stringp f1) (not (file-directory-p f1))
		(stringp f2) (not (file-directory-p f2))
		;; either invalid file name or a directory
		(or (not (stringp f3)) (file-directory-p f3))
		(ediff-ancestor-metajob))
	  ;; more may be added later
	  'ancestor-is-dir)
	 (t nil))))

(defun ediff-meta-insert-file-info1 (fileinfo)
 (let ((fname (car fileinfo))
	(feq (ediff-get-file-eqstatus fileinfo))
	(max-filename-width (if ediff-meta-truncate-filenames
				(- (window-width) 41)
			   500))
	file-modtime file-size)
  (cond ((not (stringp fname)) (setq file-size -2)) ; file doesn't exits
	 ((ediff-listable-file fname)
	  (if (file-exists-p fname)
	    ;; set real size and modtime
	    (setq file-size (ediff-file-size fname)
		   file-modtime (ediff-file-modtime fname))
	   (setq file-size -2))) ; file doesn't exist
	 ( t (setq file-size -1))) ; remote file
  (if (stringp fname)
	(insert
	 (format
	 "%s %s  %-20s  %s\n"
	 (if feq "=" " ") ; equality indicator
	 (format "%10s" (cond ((= file-size -1) "--")
			    ((< file-size -1) "--")
			    (t file-size)))
	 (cond ((= file-size -1) "*remote file*")
		((< file-size -1) "*file doesn't exist*")
		(t (ediff-format-date (decode-time file-modtime))))

	 ;; dir names in meta lists have training slashes, so we just
	 ;; abbreviate the file name, if file exists
	 (if (and (not (stringp fname)) (< file-size -1))
	   "-------"		; file doesn't exist
	  (ediff-truncate-string-left
	   (ediff-abbreviate-file-name fname)
	   max-filename-width)))))))

(defconst ediff-months '((1 . "Jan") (2 . "Feb") (3 . "Mar") (4 . "Apr")
			(5 . "May") (6 . "Jun") (7 . "Jul") (8 . "Aug")
			(9 . "Sep") (10 . "Oct") (11 . "Nov") (12 . "Dec"))
 "Months' associative array.")

;; returns 2char string
(defsubst ediff-fill-leading-zero (num)
 (if (< num 10)
   (format "0%d" num)
  (number-to-string num)))

;; TIME is like the output of decode-time
(defun ediff-format-date (time)
 (format "%s %2d %4d %s:%s:%s"
	 (cdr (assoc (nth 4 time) ediff-months)) ; month
	 (nth 3 time) ; day
	 (nth 5 time) ; year
	 (ediff-fill-leading-zero (nth 2 time)) ; hour
	 (ediff-fill-leading-zero (nth 1 time)) ; min
	 (ediff-fill-leading-zero (nth 0 time)) ; sec
	 ))

;; Draw the directories
(defun ediff-insert-dirs-in-meta-buffer (meta-list)
 (let* ((dir1 (ediff-abbreviate-file-name (ediff-get-group-objA meta-list)))
	 (dir2 (ediff-get-group-objB meta-list))
	 (dir2 (if (stringp dir2) (ediff-abbreviate-file-name dir2)))
	 (dir3 (ediff-get-group-objC meta-list))
	 (dir3 (if (stringp dir3) (ediff-abbreviate-file-name dir3))))
  (insert "*** Directory A: " dir1 "\n")
  (if dir2 (insert "*** Directory B: " dir2 "\n"))
  (if dir3 (insert "*** Directory C: " dir3 "\n"))
  (insert "\n")))

(defun ediff-draw-dir-diffs (diff-list &optional buf-name)
 (if (null diff-list) (error "Lost difference info on these directories"))
 (setq buf-name
	(or buf-name
	  (ediff-unique-buffer-name "*Ediff File Group Differences" "*")))
 (let* ((regexp (ediff-get-group-regexp diff-list))
	 (dir1 (ediff-abbreviate-file-name (ediff-get-group-objA diff-list)))
	 (dir2 (ediff-abbreviate-file-name (ediff-get-group-objB diff-list)))
	 (dir3 (ediff-get-group-objC diff-list))
	 (dir3 (if (stringp dir3) (ediff-abbreviate-file-name dir3)))
	 (meta-buf (ediff-get-group-buffer diff-list))
	 (underline (make-string 26 ?-))
	 file membership-code saved-point
	 buffer-read-only)
  ;; skip the directory part
  (setq diff-list (cdr diff-list))
  (setq ediff-dir-diffs-buffer (get-buffer-create buf-name))
  (ediff-with-current-buffer ediff-dir-diffs-buffer
   (setq saved-point (point))
   (use-local-map ediff-dir-diffs-buffer-map)
   (erase-buffer)
   (setq ediff-meta-buffer meta-buf)
   (insert "\t\t*** Directory Differences ***\n")
   (insert "
Useful commands:
 C,button2: over file name -- copy this file to directory that doesn't have it
     q: hide this buffer
   n,SPC: next line
   p,DEL: previous line\n\n")

   (insert (format "\n*** Directory A: %s\n" dir1))
   (if dir2 (insert (format "*** Directory B: %s\n" dir2)))
   (if dir3 (insert (format "*** Directory C: %s\n" dir3)))
   (if (and (stringp regexp) (> (length regexp) 0))
	 (insert
	  (format "*** Filter-through regular expression: %s\n" regexp)))
   (insert "\n")
   (insert (format "\n%-27s%-26s" "Directory A" "Directory B"))
   (if dir3
	 (insert (format " %-25s\n" "Directory C"))
	(insert "\n"))
   (insert (format "%s%s" underline underline))
   (if (stringp dir3)
	 (insert (format "%s\n\n" underline))
	(insert "\n\n"))

   (if (null diff-list)
	 (insert "\n\t*** No differences ***\n"))

   (while diff-list
	(setq file (car (car diff-list))
	   membership-code (cdr (car diff-list))
	   diff-list (cdr diff-list))
	(if (= (mod membership-code ediff-membership-code1) 0) ; dir1
	  (let ((beg (point)))
	   (insert (format "%-27s"
			   (ediff-truncate-string-left
			    (ediff-abbreviate-file-name
				(if (file-directory-p (concat dir1 file))
				  (file-name-as-directory file)
				 file))
			    24)))
	   ;; format of meta info in the dir-diff-buffer:
	   ;;  (filename-tail filename-full otherdir1 otherdir2 otherdir3)
	   (ediff-set-meta-overlay
	    beg (point)
	    (list meta-buf file (concat dir1 file) dir1 dir2 dir3)))
	 (insert (format "%-27s" "---")))
	(if (= (mod membership-code ediff-membership-code2) 0) ; dir2
	  (let ((beg (point)))
	   (insert (format "%-26s"
			   (ediff-truncate-string-left
			    (ediff-abbreviate-file-name
				(if (file-directory-p (concat dir2 file))
				  (file-name-as-directory file)
				 file))
			    24)))
	   (ediff-set-meta-overlay
	    beg (point)
	    (list meta-buf file (concat dir2 file) dir1 dir2 dir3)))
	 (insert (format "%-26s" "---")))
	(if (stringp dir3)
	  (if (= (mod membership-code ediff-membership-code3) 0) ; dir3
		(let ((beg (point)))
		 (insert (format " %-25s"
				 (ediff-truncate-string-left
				  (ediff-abbreviate-file-name
				  (if (file-directory-p (concat dir3 file))
					(file-name-as-directory file)
				   file))
				  24)))
		 (ediff-set-meta-overlay
		  beg (point)
		  (list meta-buf file (concat dir3 file) dir1 dir2 dir3)))
	   (insert (format " %-25s" "---"))))
	(insert "\n"))
   (setq buffer-read-only t)
   (set-buffer-modified-p nil)
   (goto-char saved-point)) ; end eval in diff buffer
 ))

(defun ediff-bury-dir-diffs-buffer ()
 "Bury the directory difference buffer. Display the meta buffer instead."
 (interactive)
 ;; ediff-meta-buffer is set in ediff-draw-dir-diffs so the directory
 ;; difference buffer remembers the meta buffer
 (let ((buf ediff-meta-buffer)
	wind)
  (ediff-kill-buffer-carefully ediff-dir-diffs-buffer)
  (if (setq wind (ediff-get-visible-buffer-window buf))
	(select-window wind)
   (set-window-buffer (selected-window) buf))))

;; executes in dir session group buffer
;; show buffer differences
(defun ediff-show-dir-diffs ()
 "Display differences among the directories involved in session group."
 (interactive)
 (if (ediff-one-filegroup-metajob)
   (error "This command is inapplicable in the present context"))
 (or (ediff-buffer-live-p ediff-dir-diffs-buffer)
   (ediff-draw-dir-diffs ediff-dir-difference-list))
 (let ((buf ediff-dir-diffs-buffer))
  (other-window 1)
  (set-window-buffer (selected-window) buf)
  (goto-char (point-min))))

;; Format of meta info in dir-diff-buffer:
;;        (filename-tail filename-full otherdir1 otherdir2)
(defun ediff-dir-diff-copy-file ()
 "Copy file described at point to directories where this file is missing."
 (interactive)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (info (ediff-get-meta-info (current-buffer) pos 'noerror))
	 (meta-buf (car info))
	 (file-tail (nth 1 info))
	 (file-abs (nth 2 info))
	 (otherdir1 (nth 3 info))
	 (otherfile1 (if otherdir1 (concat otherdir1 file-tail)))
	 (otherdir2 (nth 4 info))
	 (otherfile2 (if otherdir2 (concat otherdir2 file-tail)))
	 (otherdir3 (nth 5 info))
	 (otherfile3 (if otherdir3 (concat otherdir3 file-tail)))
	 meta-list dir-diff-list
	 )
  (if (null info)
	(error "No file suitable for copying described at this location"))
  (ediff-with-current-buffer meta-buf
   (setq meta-list ediff-meta-list
	  dir-diff-list ediff-dir-difference-list))

  ;; copy file to directories where it doesn't exist, update
  ;; ediff-dir-difference-list and redisplay
  (mapcar
   (lambda (otherfile-struct)
    (let ((otherfile (car otherfile-struct))
	   (file-mem-code (cdr otherfile-struct)))
	 (if otherfile
	   (or (file-exists-p otherfile)
		 (if (y-or-n-p
		   (format "Copy %s to %s? " file-abs otherfile))
		   (let* ((file-diff-record (assoc file-tail dir-diff-list))
			  (new-mem-code
			   (* (cdr file-diff-record) file-mem-code)))
		    (copy-file file-abs otherfile)
		    (setcdr file-diff-record new-mem-code)
		    (ediff-draw-dir-diffs dir-diff-list (buffer-name))
		    (sit-for 0)
		    ;; if file is in all three dirs or in two dirs and only
		    ;; two dirs are involved, delete this file's record
		    (if (or (= new-mem-code ediff-product-of-memcodes)
			    (and (> new-mem-code ediff-membership-code3)
				  (null otherfile3)))
			  (delq file-diff-record dir-diff-list))
		    ))))
	 ))
   ;; 2,3,5 are numbers used to encode membership of a file in
   ;;    dir1/2/3. See ediff-intersect-directories.
   (list (cons otherfile1 2) (cons otherfile2 3) (cons otherfile3 5)))

  (if (and (file-exists-p otherfile1)
	   (file-exists-p otherfile2)
	   (or (not otherfile3) (file-exists-p otherfile3)))
	;; update ediff-meta-list by direct modification
	(nconc meta-list
	    (list (ediff-make-new-meta-list-element
		   (expand-file-name otherfile1)
		   (expand-file-name otherfile2)
		   (if otherfile3
			 (expand-file-name otherfile3)))))
   )
  (ediff-update-meta-buffer meta-buf 'must-redraw)
 ))

(defun ediff-up-meta-hierarchy ()
 "Go to the parent session group buffer."
 (interactive)
 (if (ediff-buffer-live-p ediff-parent-meta-buffer)
   (ediff-show-meta-buffer
    ediff-parent-meta-buffer ediff-meta-session-number)
  (error "This session group has no parent")))


;; argument is ignored
(defun ediff-redraw-registry-buffer (&optional ignore)
 (ediff-with-current-buffer ediff-registry-buffer
  (let ((point (point))
	 elt bufAname bufBname bufCname cur-diff total-diffs pt
	 job-name meta-list registry-list buffer-read-only)
   (erase-buffer)
   ;; delete phony overlays that used to represent sessions before the buff
   ;; was redrawn
   (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
    (map-extents 'delete-extent) ; xemacs
    (mapcar 'delete-overlay (overlays-in 1 1)) ; emacs
    )

   (insert "This is a registry of all active Ediff sessions.

Useful commands:
   button2, `v', RET over a session record: switch to that session
   M over a session record: display the associated session group
   R in any Ediff session:  display session registry
   n,SPC: next session
   p,DEL: previous session
     E: browse Ediff on-line manual
     q: bury registry


\t\tActive Ediff Sessions:
\t\t----------------------

")
   ;; purge registry list from dead buffers
   (mapcar (lambda (elt)
		(if (not (ediff-buffer-live-p elt))
		  (setq ediff-session-registry
			 (delq elt ediff-session-registry))))
	   ediff-session-registry)

   (if (null ediff-session-registry)
	 (insert "    ******* No active Ediff sessions *******\n"))

   (setq registry-list ediff-session-registry)
   (while registry-list
	(setq elt (car registry-list)
	   registry-list (cdr registry-list))

	(if (ediff-buffer-live-p elt)
	  (if (ediff-with-current-buffer elt
		 (setq job-name ediff-metajob-name
			meta-list ediff-meta-list)
		 (and ediff-metajob-name
		    (not (eq ediff-metajob-name 'ediff-registry))))
		(progn
		 (setq pt (point))
		 (insert (format " *group*\t%s: %s\n"
				 (buffer-name elt)
				 (ediff-abbrev-jobname job-name)))
		 (insert (format "\t\t  %s  %s  %s\n"
				 (ediff-abbreviate-file-name
				  (ediff-get-group-objA meta-list))
				 (ediff-abbreviate-file-name
				  (if (stringp
					(ediff-get-group-objB meta-list))
				    (ediff-get-group-objB meta-list)
				    ""))
				 (ediff-abbreviate-file-name
				  (if (stringp
					(ediff-get-group-objC meta-list))
				    (ediff-get-group-objC meta-list)
				    ""))))
		 (ediff-set-meta-overlay pt (point) elt))
	   (progn
		(ediff-with-current-buffer elt
		 (setq bufAname (if (ediff-buffer-live-p ediff-buffer-A)
				   (buffer-name ediff-buffer-A)
				  "!!!killed buffer!!!")
			bufBname (if (ediff-buffer-live-p ediff-buffer-B)
				   (buffer-name ediff-buffer-B)
				  "!!!killed buffer!!!")
			bufCname (cond ((not (ediff-3way-job))
					"")
				    ((ediff-buffer-live-p ediff-buffer-C)
					(buffer-name ediff-buffer-C))
				    (t "!!!killed buffer!!!")))
		 (setq total-diffs (format "%-4d" ediff-number-of-differences)
			cur-diff
			(cond ((= ediff-current-difference -1) "  _")
			   ((= ediff-current-difference
				 ediff-number-of-differences)
			    "  $")
			   (t (format
				 "%4d" (1+ ediff-current-difference))))
			job-name ediff-job-name))
		;; back in the meta buf
		(setq pt (point))
		(insert cur-diff "/" total-diffs "\t"
			(buffer-name elt)
			(format ": %s" 	(ediff-abbrev-jobname job-name)))
		(insert
		 "\n\t\t  " bufAname "  " bufBname "  " bufCname "\n")
		(ediff-set-meta-overlay pt (point) elt))))
	) ; while
   (set-buffer-modified-p nil)
   (goto-char point)
   )))

;; Sets overlay around a meta record with 'ediff-meta-info property PROP
;; If optional SESSION-NUMBER, make it a property of the overlay,
;; ediff-meta-session-number
;; PROP is either the ctl or meta buffer (used when we work with the registry)
;; or a session meta descriptor of the form
;;         (SESSION-CTL-BUFFER STATUS OBJA OBJB OBJC)
(defun ediff-set-meta-overlay (b e prop &optional session-number hidden)
 (let (overl)
  (setq overl (ediff-make-overlay b e))
  (if ediff-emacs-p
	(ediff-overlay-put overl 'mouse-face 'highlight)
   (ediff-overlay-put overl 'highlight t))
  (ediff-overlay-put overl 'ediff-meta-info prop)
  (ediff-overlay-put overl 'invisible hidden)
  (ediff-overlay-put overl 'follow-link t)
  (if (numberp session-number)
	(ediff-overlay-put overl 'ediff-meta-session-number session-number))))

(defun ediff-mark-for-hiding-at-pos (unmark)
 "Mark session for hiding. With prefix arg, unmark."
 (interactive "P")
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 ;; ediff-get-meta-info gives error if meta-buf or pos are invalid
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos))
	 (session-number (ediff-get-session-number-at-pos pos)))
  (ediff-mark-session-for-hiding info unmark)
  (ediff-next-meta-item 1)
  (save-excursion
   (ediff-update-meta-buffer meta-buf nil session-number))
  ))

;; Returns whether session was marked or unmarked
(defun ediff-mark-session-for-hiding (info unmark)
 (let ((session-buf (ediff-get-session-buffer info))
	ignore)
  (cond ((eq unmark 'mark) (setq unmark nil))
	 ((eq (ediff-get-session-status info) ?H) (setq unmark t))
	 (unmark ; says unmark, but the marker is different from H
	  (setq ignore t)))
  (cond (ignore)
	 (unmark (ediff-set-session-status info nil))
;;;  (if (ediff-buffer-live-p session-buf)
;;;	 (error "Can't hide active session, %s" (buffer-name session-buf)))
	 (t (ediff-set-session-status info ?H))))
 unmark)


(defun ediff-mark-for-operation-at-pos (unmark)
 "Mark session for a group operation. With prefix arg, unmark."
 (interactive "P")
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 ;; ediff-get-meta-info gives error if meta-buf or pos are invalid
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos))
	 (session-number (ediff-get-session-number-at-pos pos)))
  (ediff-mark-session-for-operation info unmark)
  (ediff-next-meta-item 1)
  (save-excursion
   (ediff-update-meta-buffer meta-buf nil session-number))
  ))


;; returns whether session was unmarked.
;; remember: this is a toggle op
(defun ediff-mark-session-for-operation (info unmark)
 (let (ignore)
  (cond ((eq unmark 'mark) (setq unmark nil))
	 ((eq (ediff-get-session-status info) ?*) (setq unmark t))
	 (unmark ; says unmark, but the marker is different from *
	  (setq ignore t)))
  (cond (ignore)
	 (unmark (ediff-set-session-status info nil))
	 (t (ediff-set-session-status info ?*))))
 unmark)


(defun ediff-hide-marked-sessions (unhide)
 "Hide marked sessions. With prefix arg, unhide."
 (interactive "P")
 (let ((grp-buf (ediff-get-group-buffer ediff-meta-list))
	(meta-list (cdr ediff-meta-list))
	(from (if unhide ?I ?H))
	(to (if unhide ?H ?I))
	(numMarked 0)
	active-sessions-exist session-buf elt)
  (while meta-list
   (setq elt (car meta-list)
	  meta-list (cdr meta-list)
	  session-buf (ediff-get-session-buffer elt))

   (if (eq (ediff-get-session-status elt) from)
	 (progn
	  (setq numMarked (1+ numMarked))
	  (if (and (eq to ?I) (buffer-live-p session-buf))
		;; shouldn't hide active sessions
		(setq active-sessions-exist t)
	   (ediff-set-session-status elt to)))))
  (if (> numMarked 0)
	(ediff-update-meta-buffer grp-buf 'must-redraw)
   (beep)
   (if unhide
	 (message "Nothing to reveal...")
	(message "Nothing to hide...")))
  (if active-sessions-exist
	(message "Note: Ediff didn't hide active sessions!"))
  ))

;; Apply OPERATION to marked sessions. Operation expects one argument of type
;; meta-list member (not the first one), i.e., a regular session description.
;; Returns number of marked sessions on which operation was performed
(defun ediff-operate-on-marked-sessions (operation)
 (let ((grp-buf (ediff-get-group-buffer ediff-meta-list))
	(meta-list (cdr ediff-meta-list))
	(marksym ?*)
	(numMarked 0)
	(sessionNum 0)
	(diff-buffer ediff-meta-diff-buffer)
	session-buf elt)
  (while meta-list
   (setq elt (car meta-list)
	  meta-list (cdr meta-list)
	  sessionNum (1+ sessionNum))
   (cond ((eq (ediff-get-session-status elt) marksym)
	   (save-excursion
	    (setq numMarked (1+ numMarked))
	    (funcall operation elt sessionNum)))
	  ;; The following goes into a session represented by a subdirectory
	  ;; and applies operation to marked sessions there
	  ((and (ediff-meta-session-p elt)
		  (ediff-buffer-live-p
		  (setq session-buf (ediff-get-session-buffer elt))))
	   (setq numMarked
		  (+ numMarked
		   (ediff-with-current-buffer session-buf
			;; pass meta-diff along
			(setq ediff-meta-diff-buffer diff-buffer)
			;; collect diffs in child group
			(ediff-operate-on-marked-sessions operation)))))))
  (ediff-update-meta-buffer grp-buf 'must-redraw) ; just in case
  numMarked
  ))

(defun ediff-append-custom-diff (session sessionNum)
 (or (ediff-collect-diffs-metajob)
   (error "Can't compute multifile patch in this context"))
 (let ((session-buf (ediff-get-session-buffer session))
	(meta-diff-buff ediff-meta-diff-buffer)
	(metajob ediff-metajob-name)
	tmp-buf custom-diff-buf)
  (if (ediff-buffer-live-p session-buf)
	(ediff-with-current-buffer session-buf
	 (if (eq ediff-control-buffer session-buf) ; individual session
	   (progn
		(ediff-compute-custom-diffs-maybe)
		(setq custom-diff-buf ediff-custom-diff-buffer)))))

  (or (ediff-buffer-live-p meta-diff-buff)
	(error "Ediff: something wrong--killed multiple diff's buffer"))

  (cond ((ediff-buffer-live-p custom-diff-buf)
	  ;; for live session buffers we do them first because the user may
	  ;; have changed them with respect to the underlying files
	  (save-excursion
	   (set-buffer meta-diff-buff)
	   (goto-char (point-max))
	   (insert-buffer-substring custom-diff-buf)
	   (insert "\n")))
	 ;; if ediff session is not live, run diff directly on the files
	 ((memq metajob '(ediff-directories
			  ediff-merge-directories
			  ediff-merge-directories-with-ancestor))
	  ;; get diffs by calling shell command on ediff-custom-diff-program
	  (save-excursion
	   (set-buffer (setq tmp-buf (get-buffer-create ediff-tmp-buffer)))
	   (erase-buffer)
	   (shell-command
	   (format "%s %s %s %s"
		   ediff-custom-diff-program ediff-custom-diff-options
		   (ediff-get-session-objA-name session)
		   (ediff-get-session-objB-name session))
	   t))
	  (save-excursion
	   (set-buffer meta-diff-buff)
	   (goto-char (point-max))
	   (insert-buffer-substring tmp-buf)
	   (insert "\n")))
	 (t
	  (ediff-kill-buffer-carefully meta-diff-buff)
	  (error "Session %d compares versions of file. Such session must be active to enable multifile patch collection" sessionNum )))
  ))

(defun ediff-collect-custom-diffs ()
 "Collect custom diffs of marked sessions in buffer `*Ediff Multifile Diffs*'.
This operation is defined only for `ediff-directories' and
`ediff-directory-revisions', since its intent is to produce
multifile patches. For `ediff-directory-revisions', we insist that
all marked sessions must be active."
 (interactive)
 (let ((coding-system-for-read ediff-coding-system-for-read))
  (or (ediff-buffer-live-p ediff-meta-diff-buffer)
	(setq ediff-meta-diff-buffer
	   (get-buffer-create
	    (ediff-unique-buffer-name "*Ediff Multifile Diffs" "*"))))
  (ediff-with-current-buffer ediff-meta-diff-buffer
			    (setq buffer-read-only nil)
			    (erase-buffer))
  (if (> (ediff-operate-on-marked-sessions 'ediff-append-custom-diff) 0)
	;; did something
	(progn
	 (display-buffer ediff-meta-diff-buffer 'not-this-window)
	 (ediff-with-current-buffer ediff-meta-diff-buffer
				   (set-buffer-modified-p nil)
				   (setq buffer-read-only t))
	 (if (fboundp 'diff-mode)
	   (with-current-buffer ediff-meta-diff-buffer
		(diff-mode))))
   (beep)
   (message "No marked sessions found"))))

(defun ediff-meta-show-patch ()
 "Show the multi-file patch associated with this group session."
 (interactive)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos 'noerror))
	 (patchbuffer ediff-meta-patchbufer))
  (if (ediff-buffer-live-p patchbuffer)
	(ediff-with-current-buffer patchbuffer
	 (save-restriction
	  (if (not info)
		(widen)
	   (narrow-to-region
	    (ediff-get-session-objB-name info)
	    (ediff-get-session-objC-name info)))
	  (set-buffer (get-buffer-create ediff-tmp-buffer))
	  (erase-buffer)
	  (insert-buffer-substring patchbuffer)
	  (goto-char (point-min))
	  (display-buffer ediff-tmp-buffer 'not-this-window)
	  ))
   (error "The patch buffer wasn't found"))))


;; This function executes in meta buffer. It knows where event happened.
(defun ediff-filegroup-action ()
 "Execute appropriate action for a selected session."
 (interactive)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 ;; ediff-get-meta-info gives error if meta-buf or pos are invalid
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos))
	 (session-buf (ediff-get-session-buffer info))
	 (session-number (ediff-get-session-number-at-pos pos meta-buf))
	 (default-regexp (eval ediff-default-filtering-regexp))
	 merge-autostore-dir file1 file2 file3 regexp)

  (setq file1 (ediff-get-session-objA-name info)
	 file2 (ediff-get-session-objB-name info)
	 file3 (ediff-get-session-objC-name info))

  ;; make sure we don't start on hidden sessions
  ;; ?H means marked for hiding. ?I means invalid (hidden).
  (if (memq (ediff-get-session-status info) '(?I))
	(progn
	 (beep)
	 (if (y-or-n-p "This session is marked as hidden, unmark? ")
	   (progn
		(ediff-set-session-status info nil)
		(ediff-update-meta-buffer meta-buf nil session-number))
	  (error "Aborted"))))

  (ediff-with-current-buffer meta-buf
   (setq merge-autostore-dir
	  (ediff-get-group-merge-autostore-dir ediff-meta-list))
   (goto-char pos) ; if the user clicked on session--move point there
   ;; First handle sessions involving directories (which are themselves
   ;; session groups)
   ;; After that handle individual sessions
   (cond ((ediff-meta-session-p info)
	   ;; do ediff/ediff-merge on subdirectories
	   (if (ediff-buffer-live-p session-buf)
		 (ediff-show-meta-buffer session-buf)
	    (setq regexp
		   (read-string
		   (if (stringp default-regexp)
			 (format
			  "Filter through regular expression (default %s): "
			  default-regexp)
			"Filter through regular expression: ")
		   nil
		   'ediff-filtering-regexp-history
		   (eval ediff-default-filtering-regexp)))
	    (ediff-directories-internal
		file1 file2 file3 regexp
		ediff-session-action-function
		ediff-metajob-name
		;; make it update (car info) after startup
		`(list (lambda ()
			 ;; child session group should know its parent
			 (setq ediff-parent-meta-buffer
			    (quote ,ediff-meta-buffer)
			    ediff-meta-session-number
			    ,session-number)
			 ;; and parent will know its child
			 (setcar (quote ,info) ediff-meta-buffer))))))

	  ;; Do ediff-revision on a subdirectory
	  ((and (ediff-one-filegroup-metajob)
		 (ediff-revision-metajob)
		 (file-directory-p file1))
	   (if (ediff-buffer-live-p session-buf)
		 (ediff-show-meta-buffer session-buf)
	    (setq regexp (read-string "Filter through regular expression: "
					 nil 'ediff-filtering-regexp-history))
	    (ediff-directory-revisions-internal
		file1 regexp
		ediff-session-action-function ediff-metajob-name
		;; make it update (car info) after startup
		`(list (lambda ()
			 ;; child session group should know its parent and
			 ;; its number
			 (setq ediff-parent-meta-buffer
			    (quote ,ediff-meta-buffer)
			    ediff-meta-session-number
			    ,session-number)
			 ;; and parent will know its child
			 (setcar (quote ,info) ediff-meta-buffer))))))

	  ;; From here on---only individual session handlers

	  ;; handle an individual session with a live control buffer
	  ((ediff-buffer-live-p session-buf)
	   (ediff-with-current-buffer session-buf
	    (setq ediff-mouse-pixel-position (mouse-pixel-position))
	    (ediff-recenter 'no-rehighlight)))

	  ((ediff-problematic-session-p info)
	   (beep)
	   (if (y-or-n-p
		 "This session has no ancestor. Merge without the ancestor? ")
		 (ediff-merge-files
		 file1 file2
		 ;; provide startup hooks
		 `(list (lambda ()
			   (add-hook
			   'ediff-after-quit-hook-internal
			   (lambda ()
				(if (ediff-buffer-live-p ,(current-buffer))
				  (ediff-show-meta-buffer
				   ,(current-buffer) ,session-number)))
			   nil 'local)
			   (setq ediff-meta-buffer ,(current-buffer)
				  ediff-meta-session-number
				  ,session-number)
			   (setq ediff-merge-store-file
				  ,(if (ediff-nonempty-string-p
					 merge-autostore-dir)
					(concat
					 merge-autostore-dir
					 ediff-merge-filename-prefix
					 (file-name-nondirectory file1))
				   ))
			   ;; make ediff-startup pass
			   ;; ediff-control-buffer back to the meta
			   ;; level; see below
			   (setcar
			   (quote ,info) ediff-control-buffer))))
	    (error "Aborted")))
	  ((ediff-one-filegroup-metajob) 	; needs 1 file arg
	   (funcall ediff-session-action-function
		   file1
		   ;; provide startup hooks
		   `(list (lambda ()
			    (add-hook
				'ediff-after-quit-hook-internal
				(lambda ()
				 (if (ediff-buffer-live-p
				    ,(current-buffer))
				   (ediff-show-meta-buffer
				    ,(current-buffer)
				    ,session-number)))
				nil 'local)
			    (setq ediff-meta-buffer ,(current-buffer)
				   ediff-meta-session-number
				   ,session-number)
			    (setq ediff-merge-store-file
				   ,(if (ediff-nonempty-string-p
					  merge-autostore-dir)
					 (concat
					  merge-autostore-dir
					  ediff-merge-filename-prefix
					  (file-name-nondirectory file1))) )
			    ;; make ediff-startup pass
			    ;; ediff-control-buffer back to the meta
			    ;; level; see below
			    (setcar
				(quote ,info) ediff-control-buffer)))))
	  ((not (ediff-metajob3))   ; need 2 file args
	   (funcall ediff-session-action-function
		   file1 file2
		   ;; provide startup hooks
		   `(list (lambda ()
			    (add-hook
				'ediff-after-quit-hook-internal
				(lambda ()
				 (if (ediff-buffer-live-p
				    ,(current-buffer))
				   (ediff-show-meta-buffer
				    ,(current-buffer)
				    ,session-number)))
				nil 'local)
			    (setq ediff-meta-buffer ,(current-buffer)
				   ediff-meta-session-number
				   ,session-number)
			    (setq ediff-merge-store-file
				   ,(if (ediff-nonempty-string-p
					  merge-autostore-dir)
					 (concat
					  merge-autostore-dir
					  ediff-merge-filename-prefix
					  (file-name-nondirectory file1))) )
			    ;; make ediff-startup pass
			    ;; ediff-control-buffer back to the meta
			    ;; level; see below
			    (setcar
				(quote ,info) ediff-control-buffer)))))
	  ((ediff-metajob3)   ; need 3 file args
	   (funcall ediff-session-action-function
		   file1 file2 file3
		   ;; arrange startup hooks
		   `(list (lambda ()
			    (add-hook
				'ediff-after-quit-hook-internal
				(lambda ()
				 (if (ediff-buffer-live-p
				    ,(current-buffer))
				   (ediff-show-meta-buffer
				    ,(current-buffer)
				    ,session-number)))
				nil 'local)
			    (setq ediff-merge-store-file
				   ,(if (ediff-nonempty-string-p
					  merge-autostore-dir)
					 (concat
					  merge-autostore-dir
					  ediff-merge-filename-prefix
					  (file-name-nondirectory file1))) )
			    (setq ediff-meta-buffer , (current-buffer)
				   ediff-meta-session-number
				   ,session-number)
			    ;; this arranges that ediff-startup will pass
			    ;; the value of ediff-control-buffer back to
			    ;; the meta level, to the record in the meta
			    ;; list containing the information about the
			    ;; session associated with that
			    ;; ediff-control-buffer
			    (setcar
				(quote ,info) ediff-control-buffer)))))
	  ) ; cond
   ) ; eval in meta-buf
  ))

(defun ediff-registry-action ()
 "Switch to a selected session."
 (interactive)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 (ctl-buf (ediff-get-meta-info buf pos)))

  (if (ediff-buffer-live-p ctl-buf)
	;; check if this is ediff-control-buffer or ediff-meta-buffer
	(if (ediff-with-current-buffer ctl-buf
	   (eq (key-binding "q") 'ediff-quit-meta-buffer))
	  ;; it's a meta-buffer -- last action should just display it
	  (ediff-show-meta-buffer ctl-buf t)
	 ;; it's a session buffer -- invoke go back to session
	 (ediff-with-current-buffer ctl-buf
	  (setq ediff-mouse-pixel-position (mouse-pixel-position))
	  (ediff-recenter 'no-rehighlight)))
   (beep)
   (message "You've selected a stale session --- try again")
   (ediff-update-registry))
  (ediff-with-current-buffer buf
   (goto-char pos))
  ))


;; If session number is t, means don't update meta buffer
(defun ediff-show-meta-buffer (&optional meta-buf session-number)
 "Show the session group buffer."
 (interactive)
 (run-hooks 'ediff-before-directory-setup-hooks)
 (let (wind frame silent)
  (if meta-buf (setq silent t))

  (setq meta-buf (or meta-buf ediff-meta-buffer))
  (cond ((not (bufferp meta-buf))
	  (error "This Ediff session is not part of a session group"))
	 ((not (ediff-buffer-live-p meta-buf))
	  (error
	  "Can't find this session's group panel -- session itself is ok")))

  (cond ((numberp session-number)
	  (ediff-update-meta-buffer meta-buf nil session-number))
	 ;; if session-number is t, don't update
	 (session-number)
	 (t (ediff-cleanup-meta-buffer meta-buf)))

  (ediff-with-current-buffer meta-buf
   (save-excursion
	(cond ((setq wind (ediff-get-visible-buffer-window meta-buf))
	    (or silent
		  (message
		  "Already showing the group panel for this session"))
	    (set-window-buffer wind meta-buf)
	    (select-window wind))
	   ((window-live-p (setq wind ediff-window-C)) ;in merge--merge buf
	    (set-window-buffer ediff-window-C meta-buf)
	    (select-window wind))
	   ((window-live-p (setq wind ediff-window-A))
	    (set-window-buffer ediff-window-A meta-buf)
	    (select-window wind))
	   ((window-live-p (setq wind ediff-window-B))
	    (set-window-buffer ediff-window-B meta-buf)
	    (select-window wind))
	   ((and
		(setq wind
		   (ediff-get-visible-buffer-window ediff-registry-buffer))
		(ediff-window-display-p))
	    (select-window wind)
	    (other-window 1)
	    (set-window-buffer (selected-window) meta-buf))
	   (t (ediff-skip-unsuitable-frames 'ok-unsplittable)
		 (set-window-buffer (selected-window) meta-buf)))
	))
  (if (and (ediff-window-display-p)
	   (window-live-p
	   (setq wind (ediff-get-visible-buffer-window meta-buf))))
	(progn
	 (setq frame (window-frame wind))
	 (raise-frame frame)
	 (ediff-reset-mouse frame)))
  (sit-for 0) ; sometimes needed to synch the display and ensure that the
		; point ends up after the just completed session
  (run-hooks 'ediff-show-session-group-hook)
  ))

(defun ediff-show-current-session-meta-buffer ()
 (interactive)
 (ediff-show-meta-buffer nil ediff-meta-session-number))

(defun ediff-show-meta-buff-from-registry ()
 "Display the session group buffer for a selected session group."
 (interactive)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos))
	 (meta-or-session-buf info))
  (ediff-with-current-buffer meta-or-session-buf
   (ediff-show-meta-buffer nil t))))

;;;###autoload
(defun ediff-show-registry ()
 "Display Ediff's registry."
 (interactive)
 (ediff-update-registry)
 (if (not (ediff-buffer-live-p ediff-registry-buffer))
   (error "No active Ediff sessions or corrupted session registry"))
 (let (wind frame)
  ;; for some reason, point moves in ediff-registry-buffer, so we preserve it
  ;; explicitly
  (ediff-with-current-buffer ediff-registry-buffer
   (save-excursion
	(cond ((setq wind
		   (ediff-get-visible-buffer-window ediff-registry-buffer))
		(message "Already showing the registry")
		(set-window-buffer wind ediff-registry-buffer)
		(select-window wind))
	    ((window-live-p ediff-window-C)
		(set-window-buffer ediff-window-C ediff-registry-buffer)
		(select-window ediff-window-C))
	    ((window-live-p ediff-window-A)
		(set-window-buffer ediff-window-A ediff-registry-buffer)
		(select-window ediff-window-A))
	    ((window-live-p ediff-window-B)
		(set-window-buffer ediff-window-B ediff-registry-buffer)
		(select-window ediff-window-B))
	    ((and (setq wind
			  (ediff-get-visible-buffer-window ediff-meta-buffer))
		   (ediff-window-display-p))
		(select-window wind)
		(other-window 1)
		(set-window-buffer (selected-window) ediff-registry-buffer))
	    (t (ediff-skip-unsuitable-frames 'ok-unsplittable)
		 (set-window-buffer (selected-window) ediff-registry-buffer)))
	))
  (if (ediff-window-display-p)
	(progn
	 (setq frame
		(window-frame
		 (ediff-get-visible-buffer-window ediff-registry-buffer)))
	 (raise-frame frame)
	 (ediff-reset-mouse frame)))
  (run-hooks 'ediff-show-registry-hook)
  ))

;;;###autoload
(defalias 'eregistry 'ediff-show-registry)

;; If meta-buf doesn't exist, it is created. In that case, id doesn't have a
;; parent meta-buf
;; Check if META-BUF exists before calling this function
;; Optional MUST-REDRAW, if non-nil, would force redrawal of the whole meta
;; buffer. Otherwise, it will just go over the buffer and update activity marks
;; and session status.
;; SESSION-NUMBER, if specified, says which session caused the update.
(defun ediff-update-meta-buffer (meta-buf &optional must-redraw session-number)
 (if (ediff-buffer-live-p meta-buf)
   (ediff-with-current-buffer meta-buf
	(let (overl)
	 (cond (must-redraw ; completely redraw the meta buffer
		 (funcall ediff-meta-redraw-function ediff-meta-list))
		((numberp session-number) ; redraw only for the given session
		 (ediff-update-session-marker-in-dir-meta-buffer
		 session-number))
		(t ; update what changed only, but scan the entire meta buffer
		 (ediff-update-markers-in-dir-meta-buffer ediff-meta-list)))
	 (setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)))
	 ;; skip the invisible sessions
	 (while (and overl (ediff-overlay-get overl 'invisible))
	  (ediff-next-meta-item1)
	  (setq overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos (point))))
	 ))))

(defun ediff-update-registry ()
 (ediff-with-current-buffer (current-buffer)
  (if (ediff-buffer-live-p ediff-registry-buffer)
	(ediff-redraw-registry-buffer)
   (ediff-prepare-meta-buffer
    'ediff-registry-action
    ediff-session-registry
    "*Ediff Registry"
    'ediff-redraw-registry-buffer
    'ediff-registry))
  ))

;; If meta-buf exists, it is redrawn along with parent.
;; Otherwise, nothing happens.
(defun ediff-cleanup-meta-buffer (meta-buffer)
 (if (ediff-buffer-live-p meta-buffer)
   (ediff-with-current-buffer meta-buffer
	(ediff-update-meta-buffer meta-buffer)
	(if (ediff-buffer-live-p ediff-parent-meta-buffer)
	  (ediff-update-meta-buffer
	   ediff-parent-meta-buffer nil ediff-meta-session-number)))))

;; t if no session is in progress
(defun ediff-safe-to-quit (meta-buffer)
 (if (ediff-buffer-live-p meta-buffer)
   (let ((lis ediff-meta-list)
	  (cont t)
	  buffer-read-only)
	;;(ediff-update-meta-buffer meta-buffer)
	(ediff-with-current-buffer meta-buffer
	 (setq lis (cdr lis)) ; discard the description part of meta-list
	 (while (and cont lis)
	  (if (ediff-buffer-live-p
		 (ediff-get-group-buffer lis)) ; in progress
		(setq cont nil))
	  (setq lis (cdr lis)))
	 cont))))

(defun ediff-quit-meta-buffer ()
 "If the group has no active session, delete the meta buffer.
If no session is in progress, ask to confirm before deleting meta buffer.
Otherwise, bury the meta buffer.
If this is a session registry buffer then just bury it."
 (interactive)
 (let* ((buf (current-buffer))
	 (dir-diffs-buffer ediff-dir-diffs-buffer)
	 (meta-diff-buffer ediff-meta-diff-buffer)
	 (session-number ediff-meta-session-number)
	 (parent-buf ediff-parent-meta-buffer)
	 (dont-show-registry (eq buf ediff-registry-buffer)))
  (if dont-show-registry
	(bury-buffer)
   ;;(ediff-cleanup-meta-buffer buf)
   (cond ((and (ediff-safe-to-quit buf)
		 (y-or-n-p "Quit this session group? "))
	   (run-hooks 'ediff-quit-session-group-hook)
	   (message "")
	   (ediff-dispose-of-meta-buffer buf))
	  ((ediff-safe-to-quit buf)
	   (bury-buffer))
	  (t
	   (error
	   "This session group has active sessions---cannot exit")))
   (ediff-update-meta-buffer parent-buf nil session-number)
   (ediff-kill-buffer-carefully dir-diffs-buffer)
   (ediff-kill-buffer-carefully meta-diff-buffer)
   (if (ediff-buffer-live-p parent-buf)
	 (progn
	  (setq dont-show-registry t)
	  (ediff-show-meta-buffer parent-buf session-number)))
   )
  (or dont-show-registry
	(ediff-show-registry))))

(defun ediff-dispose-of-meta-buffer (buf)
 (setq ediff-session-registry (delq buf ediff-session-registry))
 (ediff-with-current-buffer buf
  (if (ediff-buffer-live-p ediff-dir-diffs-buffer)
	(kill-buffer ediff-dir-diffs-buffer)))
 (kill-buffer buf))


;; Obtain information on a meta record where the user clicked or typed
;; BUF is the buffer where this happened and POINT is the position
;; If optional NOERROR arg is given, don't report error and return nil if no
;; meta info is found on line.
(defun ediff-get-meta-info (buf point &optional noerror)
 (let (result olist tmp)
  (if (and point (ediff-buffer-live-p buf))
	(ediff-with-current-buffer buf
	 (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
	  (setq result ; xemacs
		 (if (setq tmp (extent-at point buf 'ediff-meta-info))
		   (ediff-overlay-get tmp 'ediff-meta-info)))
	  (progn ; emacs
	   (setq olist (overlays-at point))
	   (setq olist
		  (mapcar (lambda (elt)
			   (unless (overlay-get elt 'invisible)
			    (overlay-get elt 'ediff-meta-info)))
			  olist))
	   (while (and olist (null (car olist)))
	    (setq olist (cdr olist)))
	   (setq result (car olist)))
	  )
	 ))
  (if result
	result
   (if noerror
	 nil
	(ediff-update-registry)
	(error "No session info in this line")))))


(defun ediff-get-meta-overlay-at-pos (point)
 (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
  (extent-at point (current-buffer) 'ediff-meta-info) ; xemacs
  ;; emacs
  (let* ((overl-list (overlays-at point))
	 (overl (car overl-list)))
   (while (and overl (null (overlay-get overl 'ediff-meta-info)))
    (setq overl-list (cdr overl-list)
	   overl (car overl-list)))
   overl)
  )
 )

(defsubst ediff-get-session-number-at-pos (point &optional meta-buffer)
 (setq meta-buffer (if (ediff-buffer-live-p meta-buffer)
			meta-buffer
		   (current-buffer)))
 (ediff-with-current-buffer meta-buffer
  (ediff-overlay-get
   (ediff-get-meta-overlay-at-pos point) 'ediff-meta-session-number)))


;; Return location of the next meta overlay after point
(defun ediff-next-meta-overlay-start (point)
 (if (eobp)
   (goto-char (point-min))
  (let ((overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos point)))
   (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
    (progn ; xemacs
	 (if overl
	   (setq overl (next-extent overl))
	  (setq overl (next-extent (current-buffer))))
	 (if overl
	   (extent-start-position overl)
	  (point-max)))
    ;; emacs
    (if overl
	  ;; note: end of current overlay is the beginning of the next one
	  (overlay-end overl)
	 (next-overlay-change point))
    )
   )
  ))


(defun ediff-previous-meta-overlay-start (point)
 (if (bobp)
   (goto-char (point-max))
  (let ((overl (ediff-get-meta-overlay-at-pos point)))
   (ediff-cond-compile-for-xemacs-or-emacs
    (progn
	 (if overl
	   (setq overl (previous-extent overl))
	  (setq overl (previous-extent (current-buffer))))
	 (if overl
	   (extent-start-position overl)
	  (point-min)))
    (progn
	 (if overl (setq point (overlay-start overl)))
	 ;; to get to the beginning of prev overlay
	 (if (not (bobp))
	   ;; trick to overcome an emacs bug--doesn't always find previous
	   ;; overlay change correctly
	   (setq point (1- point)))
	 (setq point (previous-overlay-change point))
	 ;; If we are not over an overlay after subtracting 1, it means we are
	 ;; in the description area preceding session records. In this case,
	 ;; goto the top of the registry buffer.
	 (or (car (overlays-at point))
	   (setq point (point-min)))
	 point)
    )
   )))

;; this is the action invoked when the user selects a patch from the meta
;; buffer.
(defun ediff-patch-file-form-meta (file &optional startup-hooks)
 (let* ((pos (ediff-event-point last-command-event))
	 (meta-buf (ediff-event-buffer last-command-event))
	 ;; ediff-get-meta-info gives error if meta-buf or pos are invalid
	 (info (ediff-get-meta-info meta-buf pos))
	 (meta-patchbuf ediff-meta-patchbufer)
	 session-buf beg-marker end-marker)

  (if (or (file-directory-p file) (string-match "/dev/null" file))
	(error "`%s' is not an ordinary file" (file-name-as-directory file)))
  (setq session-buf (ediff-get-session-buffer info)
	 beg-marker (ediff-get-session-objB-name info)
	 end-marker (ediff-get-session-objC-name info))

  (or (ediff-buffer-live-p session-buf) ; either an active patch session
	(null session-buf) 		 ; or it is a virgin session
	(error
	 "Patch has already been applied to this file -- can't repeat!"))

  (ediff-with-current-buffer meta-patchbuf
   (save-restriction
	(widen)
	(narrow-to-region beg-marker end-marker)
	(ediff-patch-file-internal meta-patchbuf file startup-hooks)))))


(defun ediff-unmark-all-for-operation ()
 "Unmark all sessions marked for operation."
 (interactive)
 (let ((list (cdr ediff-meta-list))
	elt)
  (while (setq elt (car list))
   (ediff-mark-session-for-operation elt 'unmark)
   (setq list (cdr list))))
 (ediff-update-meta-buffer (current-buffer) 'must-redraw))

(defun ediff-unmark-all-for-hiding ()
 "Unmark all sessions marked for hiding."
 (interactive)
 (let ((list (cdr ediff-meta-list))
	elt)
  (while (setq elt (car list))
   (ediff-mark-session-for-hiding elt 'unmark)
   (setq list (cdr list))))
 (ediff-update-meta-buffer (current-buffer) 'must-redraw))


;; ACTION is ?h, ?m, ?=: to mark for hiding, mark for operation, or simply
;; indicate which are equal files
(defun ediff-meta-mark-equal-files (&optional action)
 "Run through the session list and mark identical files.
This is used only for sessions that involve 2 or 3 files at the same time.
ACTION is an optional argument that can be ?h, ?m, ?=, to mark for hiding, mark
for operation, or simply indicate which are equal files. If it is nil, then
`last-command-char' is used to decide which action to take."
 (interactive)
 (if (null action)
   (setq action last-command-char))
 (let ((list (cdr ediff-meta-list))
	marked1 marked2 marked3
	fileinfo1 fileinfo2 fileinfo3 elt)
  (message "Comparing files ...")
  (while (setq elt (car list))
   (setq fileinfo1 (ediff-get-session-objA elt)
	  fileinfo2 (ediff-get-session-objB elt)
	  fileinfo3 (ediff-get-session-objC elt))
   (ediff-set-file-eqstatus fileinfo1 nil)
   (ediff-set-file-eqstatus fileinfo2 nil)
   (ediff-set-file-eqstatus fileinfo3 nil)

   (setq marked1 t
	  marked2 t
	  marked3 t)
   (or (ediff-mark-if-equal fileinfo1 fileinfo2)
	 (setq marked1 nil))
   (if (ediff-metajob3)
	 (progn
	  (or (ediff-mark-if-equal fileinfo1 fileinfo3)
		(setq marked2 nil))
	  (or (ediff-mark-if-equal fileinfo2 fileinfo3)
		(setq marked3 nil))))
   (if (and marked1 marked2 marked3)
	 (cond ((eq action ?h)
		 (ediff-mark-session-for-hiding elt 'mark))
		((eq action ?m)
		 (ediff-mark-session-for-operation elt 'mark))
		))
   (setq list (cdr list)))
  (message "Comparing files ... Done"))
 (setq ediff-recurse-to-subdirectories nil)
 (ediff-update-meta-buffer (current-buffer) 'must-redraw))

;; mark files 1 and 2 as equal, if they are.
;; returns t, if something was marked
(defun ediff-mark-if-equal (fileinfo1 fileinfo2)
 (let ((f1 (car fileinfo1))
	(f2 (car fileinfo2)))
  (if (and (stringp f1) (stringp f2) (ediff-same-contents f1 f2))
	(progn
	 (ediff-set-file-eqstatus fileinfo1 t)
	 (ediff-set-file-eqstatus fileinfo2 t)
	 ))
  ))


(provide 'ediff-mult)


;;; Local Variables:
;;; eval: (put 'ediff-defvar-local 'lisp-indent-hook 'defun)
;;; eval: (put 'ediff-with-current-buffer 'lisp-indent-hook 1)
;;; eval: (put 'ediff-with-current-buffer 'edebug-form-spec '(form body))
;;; End:

;;; arch-tag: c8a76898-f96f-4d9c-be9d-129134017188
;;; ediff-mult.el ends here