1. xemacs
 2. erc

Source

erc / erc.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
;; erc.el --- An Emacs Internet Relay Chat client

;; Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
;;  2006 Free Software Foundation, Inc.
;; Copyright (C) 2004 Brian Palmer

;; Author: Alexander L. Belikoff (alexander@belikoff.net)
;; Contributors: Sergey Berezin (sergey.berezin@cs.cmu.edu),
;;        Mario Lang (mlang@delysid.org),
;;        Alex Schroeder (alex@gnu.org)
;;        Andreas Fuchs (afs@void.at)
;;        Gergely Nagy (algernon@midgard.debian.net)
;;        David Edmondson (dme@dme.org)
;; Maintainer: Mario Lang (mlang@delysid.org)
;; Keywords: IRC, chat, client, Internet

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.

;;; Commentary:

;; ERC is an IRC client for Emacs.

;; For more information, see the following URLs:
;; * http://sf.net/projects/erc/
;; * http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsIRCClient

;; Jul-26-2001. erc.el is now in CVS on SourceForge. I invite everyone
;; who wants to hack it to contact me <mlang@delysid.org> in order to
;; get write access on the CVS.

;; Installation:

;; Put erc.el in your load-path, and put (require 'erc) in your .emacs.

;; Configuration:

;; Use M-x customize-group RET erc RET to get an overview
;; of all the variables you can tweak.

;; Usage:

;; To connect to an IRC server, do
;;
;; M-x erc-select RET
;;
;; After you are connected to a server, you can use C-h m or have a look at
;; the IRC menu.

;;; History:
;;

;;; Code:

(defconst erc-version-string "Version 5.1.2 $Revision$"
 "ERC version. This is used by function `erc-version'.")

(eval-when-compile (require 'cl))
(require 'font-lock)
(require 'pp)
(require 'thingatpt)
(require 'erc-compat)
(require 'erc-menu)

(defvar erc-official-location
 "http://erc.sf.net (comments mailto://mlang@delysid.org)"
 "Location of the ERC client on the Internet.")

(defgroup erc nil
 "Emacs Internet Relay Chat client."
 :link '(url-link "http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsIRCClient")
 :prefix "erc-"
 :group 'applications)

(defgroup erc-buffers nil
 "Creating new ERC buffers"
 :group 'erc)

(defgroup erc-display nil
 "Settings for how various things are displayed"
 :group 'erc)

(defgroup erc-mode-line-and-header nil
 "Displaying information in the mode-line and header"
 :group 'erc-display)

(defgroup erc-ignore nil
 "Ignoring certain messages"
 :group 'erc)

(defgroup erc-query nil
 "Using separate buffers for private discussions"
 :group 'erc)

(defgroup erc-quit-and-part nil
 "Quitting and parting channels"
 :group 'erc)

(defgroup erc-paranoia nil
 "Know what is sent and received; control the display of sensitive data."
 :group 'erc)

(defgroup erc-scripts nil
 "Running scripts at startup and with /LOAD"
 :group 'erc)

(require 'erc-backend)

;; compatibility with older ERC releases

(if (fboundp 'defvaralias)
  (progn
   (defvaralias 'erc-announced-server-name 'erc-server-announced-name)
   (erc-make-obsolete-variable 'erc-announced-server-name
				 'erc-server-announced-name
				 "ERC 5.1")
   (defvaralias 'erc-process 'erc-server-process)
   (erc-make-obsolete-variable 'erc-process 'erc-server-process "ERC 5.1")
   (defvaralias 'erc-default-coding-system 'erc-server-coding-system)
   (erc-make-obsolete-variable 'erc-default-coding-system
				 'erc-server-coding-system
				 "ERC 5.1"))
 (message (concat "ERC: The function `defvaralias' is not bound. See the "
		  "NEWS file for variable name changes since ERC 5.0.4.")))

(defalias 'erc-send-command 'erc-server-send)
(erc-make-obsolete 'erc-send-command 'erc-server-send "ERC 5.1")

;; tunable connection and authentication parameters

(defcustom erc-server nil
 "IRC server to use.
See function `erc-compute-server' for more details on connection
parameters and authentication."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil) string))

(defcustom erc-port nil
 "IRC port to use."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil) number string))

(defcustom erc-nick nil
 "Nickname to use.

Can be either a string, or a list of strings.
In the latter case, if the first nick in the list is already in use,
other nicks are tried in the list order.

See function `erc-compute-nick' for more details on connection
parameters and authentication."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil)
		 (string :tag "Nickname")
		 (repeat string)))

(defcustom erc-nick-uniquifier "`"
 "The character to append to the nick if it is already in use."
 :group 'erc
 :type 'string)

(defcustom erc-manual-set-nick-on-bad-nick-p nil
 "If the nickname you chose isn't available, ERC should not automatically
attempt to set another nickname. You can manually set another nickname with
the /NICK command."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-user-full-name nil
 "User full name.

See function `erc-compute-full-name' for more details on connection
parameters and authentication."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil) string function)
 :set (lambda (sym val)
	 (if (functionp val)
	   (set sym (funcall val))
	  (set sym val))))

(defvar erc-password nil
 "ERC password to use in authentication (not necessary).")

(defcustom erc-user-mode nil
 "Initial user modes to be set after a connection is established."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil) string function))


(defcustom erc-prompt-for-password t
 "Asks before using the default password, or whether to enter a new one."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-warn-about-blank-lines t
 "Warn the user if they attempt to send a blank line."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-send-whitespace-lines nil
 "If set to non-nil, send lines consisting of only whitespace."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-hide-prompt nil
 "If non-nil, do not display the prompt for commands.

\(A command is any input starting with a '/').

See also the variables `erc-prompt' and `erc-command-indicator'."
 :group 'erc-display
 :type 'boolean)

;; tunable GUI stuff

(defcustom erc-show-my-nick t
 "If non-nil, display one's own nickname when sending a message.

If non-nil, \"<nickname>\" will be shown.
If nil, only \"> \" will be shown."
 :group 'erc-display
 :type 'boolean)

(define-widget 'erc-message-type 'set
 "A set of standard IRC Message types."
 :args '((const "JOIN")
	 (const "KICK")
	 (const "NICK")
	 (const "PART")
	 (const "QUIT")
	 (const "MODE")
	 (repeat :inline t :tag "Others" (string :tag "IRC Message Type"))))

(defcustom erc-hide-list nil
 "*List of IRC type messages to hide.
A typical value would be '(\"JOIN\" \"PART\" \"QUIT\")."
 :group 'erc-ignore
 :type 'erc-message-type)

(defvar erc-session-password nil
 "The password used for the current session.")
(make-variable-buffer-local 'erc-session-password)

(defcustom erc-disconnected-hook nil
 "Run this hook with arguments (NICK IP REASON) when disconnected.
This happens before automatic reconnection. Note, that
`erc-server-QUIT-functions' might not be run when we disconnect,
simply because we do not necessarily receive the QUIT event."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-complete-functions nil
 "These functions get called when the user hits TAB in ERC.
Each function in turn is called until one returns non-nil to
indicate it has handled the input."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-join-hook nil
 "Hook run when we join a channel. Hook functions are called
without arguments, with the current buffer set to the buffer of
the new channel.

See also `erc-server-JOIN-functions', `erc-part-hook'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-quit-hook nil
 "Hook run when processing a quit command directed at our nick.

The hook receives one argument, the current PROCESS.
See also `erc-server-QUIT-functions' and `erc-disconnected-hook'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-part-hook nil
 "Hook run when processing a PART message directed at our nick.

The hook receives one argument, the current BUFFER.
See also `erc-server-QUIT-functions', `erc-quit-hook' and
`erc-disconnected-hook'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-kick-hook nil
 "Hook run when processing a KICK message directed at our nick.

The hook receives one argument, the current BUFFER.
See also `erc-server-PART-functions' and `erc-part-hook'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-nick-changed-functions nil
 "List of functions run when your nick was successfully changed.

Each function should accept two arguments, NEW-NICK and OLD-NICK."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-connect-pre-hook '(erc-initialize-log-marker)
 "Hook called just before `erc' calls `erc-connect'.
Functions are run in the buffer-to-be."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)


(defvar erc-channel-users nil
 "A hash table of members in the current channel, which
associates nicknames with cons cells of the form:
\(USER . MEMBER-DATA) where USER is a pointer to an
erc-server-user struct, and MEMBER-DATA is a pointer to an
erc-channel-user struct.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-users)

(defvar erc-server-users nil
 "A hash table of users on the current server, which associates
nicknames with erc-server-user struct instances.")
(make-variable-buffer-local 'erc-server-users)

(defun erc-downcase (string)
 "Convert STRING to IRC standard conforming downcase."
 (let ((s (downcase string))
	(c '((?\[ . ?\{)
	   (?\] . ?\})
	   (?\\ . ?\|)
	   (?~ . ?^))))
  (save-match-data
   (while (string-match "[]\\[~]" s)
	(aset s (match-beginning 0)
	   (cdr (assq (aref s (match-beginning 0)) c)))))
  s))

(defstruct (erc-server-user (:type vector) :named)
 ;; User data
 nickname host login full-name info
 ;; Buffers
 ;;
 ;; This is an alist of the form (BUFFER . CHANNEL-DATA), where
 ;; CHANNEL-DATA is either nil or an erc-channel-user struct.
 (buffers nil)
 )

(defstruct (erc-channel-user (:type vector) :named)
 op voice
 ;; Last message time (in the form of the return value of
 ;; (current-time)
 ;;
 ;; This is useful for ordered name completion.
 (last-message-time nil))

(defsubst erc-get-channel-user (nick)
 "Finds the (USER . CHANNEL-DATA) element corresponding to NICK
in the current buffer's `erc-channel-users' hash table."
 (gethash (erc-downcase nick) erc-channel-users))

(defsubst erc-get-server-user (nick)
 "Finds the USER corresponding to NICK in the current server's
`erc-server-users' hash table."
 (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
  (gethash (erc-downcase nick) erc-server-users)))

(defsubst erc-add-server-user (nick user)
 "This function is for internal use only.

Adds USER with nickname NICK to the `erc-server-users' hash table."
 (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
  (puthash (erc-downcase nick) user erc-server-users)))

(defsubst erc-remove-server-user (nick)
 "This function is for internal use only.

Removes the user with nickname NICK from the `erc-server-users'
hash table. This user is not removed from the
`erc-channel-users' lists of other buffers.

See also: `erc-remove-user'."
 (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
  (remhash (erc-downcase nick) erc-server-users)))

(defun erc-change-user-nickname (user new-nick)
 "This function is for internal use only.

Changes the nickname of USER to NEW-NICK in the
`erc-server-users' hash table. The `erc-channel-users' lists of
other buffers are also changed."
 (let ((nick (erc-server-user-nickname user)))
  (setf (erc-server-user-nickname user) new-nick)
  (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
   (remhash (erc-downcase nick) erc-server-users)
   (puthash (erc-downcase new-nick) user erc-server-users))
  (dolist (buf (erc-server-user-buffers user))
   (if (buffer-live-p buf)
	 (with-current-buffer buf
	  (let ((cdata (erc-get-channel-user nick)))
	   (remhash (erc-downcase nick) erc-channel-users)
	   (puthash (erc-downcase new-nick) cdata
		    erc-channel-users)))))))

(defun erc-remove-channel-user (nick)
 "This function is for internal use only.

Removes the user with nickname NICK from the `erc-channel-users'
list for this channel. If this user is not in the
`erc-channel-users' list of any other buffers, the user is also
removed from the server's `erc-server-users' list.

See also: `erc-remove-server-user' and `erc-remove-user'."
 (let ((channel-data (erc-get-channel-user nick)))
  (when channel-data
   (let ((user (car channel-data)))
	(setf (erc-server-user-buffers user)
	   (delq (current-buffer)
		  (erc-server-user-buffers user)))
	(remhash (erc-downcase nick) erc-channel-users)
	(if (null (erc-server-user-buffers user))
	  (erc-remove-server-user nick))))))

(defun erc-remove-user (nick)
 "This function is for internal use only.

Removes the user with nickname NICK from the `erc-server-users'
list as well as from all `erc-channel-users' lists.

See also: `erc-remove-server-user' and
`erc-remove-channel-user'."
 (let ((user (erc-get-server-user nick)))
  (when user
   (let ((buffers (erc-server-user-buffers user)))
	(dolist (buf buffers)
	 (if (buffer-live-p buf)
	   (with-current-buffer buf
		(remhash (erc-downcase nick) erc-channel-users)
		(run-hooks 'erc-channel-members-changed-hook)))))
   (erc-remove-server-user nick))))

(defun erc-remove-channel-users ()
 "This function is for internal use only.

Removes all users in the current channel. This is called by
`erc-server-PART' and `erc-server-QUIT'."
 (when (and erc-server-connected
	   (erc-server-process-alive)
	   (hash-table-p erc-channel-users))
  (maphash (lambda (nick cdata)
	    (erc-remove-channel-user nick))
	   erc-channel-users)
  (clrhash erc-channel-users)))

(defsubst erc-channel-user-op-p (nick)
 "Return `t' if NICK is an operator in the current channel."
 (and nick
    (hash-table-p erc-channel-users)
    (let ((cdata (erc-get-channel-user nick)))
	 (and cdata (cdr cdata)
	   (erc-channel-user-op (cdr cdata))))))

(defsubst erc-channel-user-voice-p (nick)
 "Return `t' if NICK has voice in the current channel."
 (and nick
    (hash-table-p erc-channel-users)
    (let ((cdata (erc-get-channel-user nick)))
	 (and cdata (cdr cdata)
	   (erc-channel-user-voice (cdr cdata))))))

(defun erc-get-channel-user-list ()
 "Returns a list of users in the current channel. Each element
of the list is of the form (USER . CHANNEL-DATA), where USER is
an erc-server-user struct, and CHANNEL-DATA is either `nil' or an
erc-channel-user struct.

See also: `erc-sort-channel-users-by-activity'"
 (let (users)
  (if (hash-table-p erc-channel-users)
   (maphash (lambda (nick cdata)
		 (setq users (cons cdata users)))
	    erc-channel-users))
  users))

(defun erc-get-server-nickname-list ()
 "Returns a list of known nicknames on the current server."
  (if (erc-server-process-alive)
	(with-current-buffer (erc-server-buffer)
	 (let (nicks)
	  (when (hash-table-p erc-server-users)
	   (maphash (lambda (n user)
			 (setq nicks
			    (cons (erc-server-user-nickname user)
				   nicks)))
		    erc-server-users)
	   nicks)))))

(defun erc-get-channel-nickname-list ()
 "Returns a list of known nicknames on the current channel."
 (let (nicks)
  (when (hash-table-p erc-channel-users)
   (maphash (lambda (n cdata)
		 (setq nicks
		    (cons (erc-server-user-nickname (car cdata))
			   nicks)))
	    erc-channel-users)
   nicks)))

(defun erc-get-server-nickname-alist ()
 "Returns an alist of known nicknames on the current server."
  (if (erc-server-process-alive)
	(with-current-buffer (erc-server-buffer)
	 (let (nicks)
	  (when (hash-table-p erc-server-users)
	   (maphash (lambda (n user)
			 (setq nicks
			    (cons (cons (erc-server-user-nickname user) nil)
				   nicks)))
		    erc-server-users)
	   nicks)))))

(defun erc-get-channel-nickname-alist ()
 "Returns an alist of known nicknames on the current channel."
 (let (nicks)
  (when (hash-table-p erc-channel-users)
   (maphash (lambda (n cdata)
		 (setq nicks
		    (cons (cons (erc-server-user-nickname (car cdata)) nil)
			   nicks)))
	    erc-channel-users)
   nicks)))

(defun erc-sort-channel-users-by-activity (list)
 "Sorts LIST such that users which have spoken most recently are
listed first. LIST must be of the form (USER . CHANNEL-DATA).

See also: `erc-get-channel-user-list'."
 (sort list
	(lambda (x y)
	 (when (and
		 (cdr x) (cdr y))
	  (let ((tx (erc-channel-user-last-message-time (cdr x)))
		 (ty (erc-channel-user-last-message-time (cdr y))))
	   (if tx
		 (if ty
		   (time-less-p ty tx)
		  t)
		nil))))))

(defun erc-sort-channel-users-alphabetically (list)
 "Sort LIST so that users' nicknames are in alphabetical order.
LIST must be of the form (USER . CHANNEL-DATA).

See also: `erc-get-channel-user-list'."
 (sort list
	(lambda (x y)
	 (when (and
		 (cdr x) (cdr y))
	  (let ((nickx (downcase (erc-server-user-nickname (car x))))
		 (nicky (downcase (erc-server-user-nickname (car y)))))
	   (if nickx
		 (if nicky
		   (string-lessp nickx nicky)
		  t)
		nil))))))

(defvar erc-channel-topic nil
 "A topic string for the channel. Should only be used in channel-buffers.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-topic)

(defvar erc-channel-modes nil
 "List of strings representing channel modes.
E.g. '(\"i\" \"m\" \"s\" \"b Quake!*@*\")
\(not sure the ban list will be here, but why not)")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-modes)

(defvar erc-insert-marker nil
 "The place where insertion of new text in erc buffers should happen.")
(make-variable-buffer-local 'erc-insert-marker)

(defvar erc-input-marker nil
 "The marker where input should be inserted.")
(make-variable-buffer-local 'erc-input-marker)

(defun erc-string-no-properties (string)
 "Return a copy of STRING will all text-properties removed."
 (let ((newstring (copy-sequence string)))
  (set-text-properties 0 (length newstring) nil newstring)
  newstring))

(defcustom erc-prompt "ERC>"
 "Prompt used by ERC. Trailing whitespace is not required."
 :group 'erc-display
 :type '(choice string function))

(defun erc-prompt ()
 "Return the input prompt as a string.

See also the variable `erc-prompt'."
 (let ((prompt (if (functionp erc-prompt)
		  (funcall erc-prompt)
		 erc-prompt)))
  (if (> (length prompt) 0)
	(concat prompt " ")
   prompt)))

(defcustom erc-command-indicator nil
 "Indicator used by ERC for showing commands.

If non-nil, this will be used in the ERC buffer to indicate
commands (i.e., input starting with a '/').

If nil, the prompt will be constructed from the variable `erc-prompt'."
 :group 'erc-display
 :type '(choice (const nil) string function))

(defun erc-command-indicator ()
 "Return the command indicator prompt as a string.

This only has any meaning if the variable `erc-command-indicator' is non-nil."
 (and erc-command-indicator
    (let ((prompt (if (functionp erc-command-indicator)
			 (funcall erc-command-indicator)
			 erc-command-indicator)))
	 (if (> (length prompt) 0)
	   (concat prompt " ")
	   prompt))))

(defcustom erc-notice-prefix "*** "
 "*Prefix for all notices."
 :group 'erc-display
 :type 'string)

(defcustom erc-notice-highlight-type 'all
 "*Determines how to highlight notices.
See `erc-notice-prefix'.

The following values are allowed:

  'prefix - highlight notice prefix only
  'all  - highlight the entire notice

Any other value disables notice's highlighting altogether."
 :group 'erc-display
 :type '(choice (const :tag "highlight notice prefix only" prefix)
		 (const :tag "highlight the entire notice" all)
		 (const :tag "don't highlight notices at all" nil)))

(defcustom erc-echo-notice-hook nil
 "*Specifies a list of functions to call to echo a private
notice. Each function is called with four arguments, the string
to display, the parsed server message, the target buffer (or
nil), and the sender. The functions are called in order, until a
function evaluates to non-nil. These hooks are called after
those specified in `erc-echo-notice-always-hook'.

See also: `erc-echo-notice-always-hook',
`erc-echo-notice-in-default-buffer',
`erc-echo-notice-in-target-buffer',
`erc-echo-notice-in-minibuffer',
`erc-echo-notice-in-server-buffer',
`erc-echo-notice-in-active-non-server-buffer',
`erc-echo-notice-in-active-buffer',
`erc-echo-notice-in-user-buffers',
`erc-echo-notice-in-user-and-target-buffers',
`erc-echo-notice-in-first-user-buffer'"
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook
 :options '(erc-echo-notice-in-default-buffer
	   erc-echo-notice-in-target-buffer
	   erc-echo-notice-in-minibuffer
	   erc-echo-notice-in-server-buffer
	   erc-echo-notice-in-active-non-server-buffer
	   erc-echo-notice-in-active-buffer
	   erc-echo-notice-in-user-buffers
	   erc-echo-notice-in-user-and-target-buffers
	   erc-echo-notice-in-first-user-buffer))

(defcustom erc-echo-notice-always-hook
 '(erc-echo-notice-in-default-buffer)
 "*Specifies a list of functions to call to echo a private
notice. Each function is called with four arguments, the string
to display, the parsed server message, the target buffer (or
nil), and the sender. The functions are called in order, and all
functions are called. These hooks are called before those
specified in `erc-echo-notice-hook'.

See also: `erc-echo-notice-hook',
`erc-echo-notice-in-default-buffer',
`erc-echo-notice-in-target-buffer',
`erc-echo-notice-in-minibuffer',
`erc-echo-notice-in-server-buffer',
`erc-echo-notice-in-active-non-server-buffer',
`erc-echo-notice-in-active-buffer',
`erc-echo-notice-in-user-buffers',
`erc-echo-notice-in-user-and-target-buffers',
`erc-echo-notice-in-first-user-buffer'"
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook
 :options '(erc-echo-notice-in-default-buffer
	   erc-echo-notice-in-target-buffer
	   erc-echo-notice-in-minibuffer
	   erc-echo-notice-in-server-buffer
	   erc-echo-notice-in-active-non-server-buffer
	   erc-echo-notice-in-active-buffer
	   erc-echo-notice-in-user-buffers
	   erc-echo-notice-in-user-and-target-buffers
	   erc-echo-notice-in-first-user-buffer))

;; other tunable parameters

(defcustom erc-whowas-on-nosuchnick nil
 "*If non-nil, do a whowas on a nick if no such nick."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-verbose-server-ping nil
 "*If non-nil, show every time you get a PING or PONG from the server."
 :group 'erc-paranoia
 :type 'boolean)

(defcustom erc-public-away-p nil
 "*Let others know you are back when you are no longer marked away.
This happens in this form:
* <nick> is back (gone for <time>)

Many consider it impolite to do so automatically."
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-away-nickname nil
 "*The nickname to take when you are marked as being away."
 :group 'erc
 :type '(choice (const nil)
		 string))

(defcustom erc-paranoid nil
 "If non-nil, then all incoming CTCP requests will be shown."
 :group 'erc-paranoia
 :type 'boolean)

(defcustom erc-disable-ctcp-replies nil
 "Disable replies to CTCP requests that require a reply.
If non-nil, then all incoming CTCP requests that normally require
an automatic reply (like VERSION or PING) will be ignored. Good to
set if some hacker is trying to flood you away."
 :group 'erc-paranoia
 :type 'boolean)

(defcustom erc-anonymous-login t
 "Be paranoid, don't give away your machine name."
 :group 'erc-paranoia
 :type 'boolean)

(defcustom erc-prompt-for-channel-key nil
 "Prompt for channel key when using `erc-join-channel' interactively"
 :group 'erc
 :type 'boolean)

(defcustom erc-email-userid "user"
 "Use this as your email user ID."
 :group 'erc
 :type 'string)

(defcustom erc-ignore-list nil
 "*List of regexps matching user identifiers to ignore.

A user identifier has the form \"nick!login@host\". If an
identifier matches, the message from the person will not be
processed."
 :group 'erc-ignore
 :type '(repeat regexp))
(make-variable-buffer-local 'erc-ignore-list)

(defcustom erc-ignore-reply-list nil
 "*List of regexps matching user identifiers to ignore completely.

This differs from `erc-ignore-list' in that it also ignores any
messages directed at the user.

A user identifier has the form \"nick!login@host\".

If an identifier matches, or a message is addressed to a nick
whose identifier matches, the message will not be processed.

CAVEAT: ERC doesn't know about the user and host of anyone who
was already in the channel when you joined, but never said
anything, so it won't be able to match the user and host of those
people. You can update the ERC internal info using /WHO *."
 :group 'erc-ignore
 :type '(repeat regexp))

(defvar erc-flood-protect t
 "*If non-nil, flood protection is enabled.
Flooding is sending too much information to the server in too
short of an interval, which may cause the server to terminate the
connection.

See `erc-server-flood-margin' for other flood-related parameters.")

;; Script parameters

(defcustom erc-startup-file-list
 '("~/.ercrc.el" "~/.ercrc" ".ercrc.el" ".ercrc")
 "List of files to try for a startup script.
The first existent and readable one will get executed.

If the filename ends with `.el' it is presumed to be an emacs-lisp
script and it gets (load)ed. Otherwise is is treated as a bunch of
regular IRC commands"
 :group 'erc-scripts
 :type '(repeat file))

(defcustom erc-script-path nil
 "List of directories to look for a script in /load command.
The script is first searched in the current directory, then in each
directory in the list."
 :group 'erc-scripts
 :type '(repeat directory))

(defcustom erc-script-echo t
 "*If not-NIL, echo the IRC script commands locally."
 :group 'erc-scripts
 :type 'boolean)

(defvar erc-last-saved-position nil
 "A marker containing the position the current buffer was last saved at.")
(make-variable-buffer-local 'erc-last-saved-position)

(defcustom erc-kill-buffer-on-part nil
 "Kill the channel buffer on PART.
This variable should probably stay nil, as ERC can reuse buffers if
you rejoin them later."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type 'boolean)

(defcustom erc-kill-queries-on-quit nil
 "Kill all query (also channel) buffers of this server on QUIT.
See the variable `erc-kill-buffer-on-part' for details."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type 'boolean)

(defcustom erc-kill-server-buffer-on-quit nil
 "Kill the server buffer of the process on QUIT."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type 'boolean)

(defcustom erc-quit-reason-various-alist nil
 "Alist of possible arguments to the /quit command.

Each element has the form:
 (REGEXP RESULT)

If REGEXP matches the argument to /quit, then its relevant RESULT
will be used. RESULT may be either a string, or a function. If
a function, it should return the quit message as a string.

If no elements match, then the empty string is used.

As an example:
 (setq erc-quit-reason-various-alist
   '((\"zippy\" erc-quit-reason-zippy)
	(\"xmms\" dme:now-playing)
	(\"version\" erc-quit-reason-normal)
	(\"home\" \"Gone home !\")
	(\"\" \"Default Reason\")))
If the user types \"/quit zippy\", then a Zippy the Pinhead quotation
will be used as the quit message."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type '(repeat (list regexp (choice (string) (function)))))

(defcustom erc-part-reason-various-alist nil
 "Alist of possible arguments to the /part command.

Each element has the form:
 (REGEXP RESULT)

If REGEXP matches the argument to /part, then its relevant RESULT
will be used. RESULT may be either a string, or a function. If
a function, it should return the part message as a string.

If no elements match, then the empty string is used.

As an example:
 (setq erc-part-reason-various-alist
   '((\"zippy\" erc-part-reason-zippy)
	(\"xmms\" dme:now-playing)
	(\"version\" erc-part-reason-normal)
	(\"home\" \"Gone home !\")
	(\"\" \"Default Reason\")))
If the user types \"/part zippy\", then a Zippy the Pinhead quotation
will be used as the part message."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type '(repeat (list regexp (choice (string) (function)))))

(defcustom erc-quit-reason 'erc-quit-reason-normal
 "*A function which returns the reason for quitting.

The function is passed a single argument, the string typed by the
user after \"/quit\"."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type '(choice (const erc-quit-reason-normal)
		 (const erc-quit-reason-zippy)
		 (const erc-quit-reason-various)
		 (symbol)))

(defcustom erc-part-reason 'erc-part-reason-normal
 "A function which returns the reason for parting a channel.

The function is passed a single argument, the string typed by the
user after \"/PART\"."
 :group 'erc-quit-and-part
 :type '(choice (const erc-part-reason-normal)
		 (const erc-part-reason-zippy)
		 (const erc-part-reason-various)
		 (symbol)))

(defvar erc-grab-buffer-name "*erc-grab*"
 "The name of the buffer created by `erc-grab-region'.")

;; variables available for IRC scripts

(defvar erc-user-information "ERC User"
 "USER_INFORMATION IRC variable.")

;; Hooks

(defgroup erc-hooks nil
 "Hook variables for fancy customizations of ERC."
 :group 'erc)

(defcustom erc-mode-hook nil
 "Hook run after `erc-mode' setup is finished."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook
 :options '(erc-add-scroll-to-bottom))

(defcustom erc-timer-hook nil
 "Put functions which should get called more or less periodically here.
The idea is that servers always play ping pong with the client, and so there
is no need for any idle-timer games with Emacs."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-insert-pre-hook nil
 "Hook called first when some text is inserted through `erc-display-line'.
It gets called with one argument, STRING.
To be able to modify the inserted text, use `erc-insert-modify-hook' instead.
Filtering functions can set `erc-insert-this' to nil to avoid
display of that particular string at all."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-send-pre-hook nil
 "Hook called first when some text is sent through `erc-send-current-line'.
It gets called with one argument, STRING.

To change the text that will be sent, set the variable STR which is
used in `erc-send-current-line'.

To change the text inserted into the buffer without changing the text
that will be sent, use `erc-send-modify-hook' instead.

Filtering functions can set `erc-send-this' to nil to avoid sending of
that particular string at all and `erc-insert-this' to prevent
inserting that particular string into the buffer.

Note that it's useless to set `erc-send-this' to nil and
`erc-insert-this' to t. ERC is sane enough to not insert the text
anyway."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defvar erc-insert-this t
 "Insert the text into the target buffer or not.
Functions on `erc-insert-pre-hook' can set this variable to nil
if they wish to avoid insertion of a particular string.")

(defvar erc-send-this t
 "Send the text to the target or not.
Functions on `erc-send-pre-hook' can set this variable to nil
if they wish to avoid sending of a particular string.")

(defcustom erc-insert-modify-hook ()
 "Insertion hook for functions that will change the text's appearance.
This hook is called just after `erc-insert-pre-hook' when the value
of `erc-insert-this' is t.
While this hook is run, narrowing is in effect and `current-buffer' is
the buffer where the text got inserted. One possible value to add here
is `erc-fill'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-insert-post-hook nil
 "This hook is called just after `erc-insert-modify-hook'.
At this point, all modifications from prior hook functions are done."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook
 :options '(erc-truncate-buffer
	   erc-make-read-only
	   erc-save-buffer-in-logs))

(defcustom erc-send-modify-hook nil
 "Sending hook for functions that will change the text's appearance.
This hook is called just after `erc-send-pre-hook' when the values
of `erc-send-this' and `erc-insert-this' are both t.
While this hook is run, narrowing is in effect and `current-buffer' is
the buffer where the text got inserted.

Note that no function in this hook can change the appearance of the
text that is sent. Only changing the sent text's appearance on the
sending user's screen is possible. One possible value to add here
is `erc-fill'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-send-post-hook nil
 "This hook is called just after `erc-send-modify-hook'.
At this point, all modifications from prior hook functions are done.
NOTE: The functions on this hook are called _before_ sending a command
to the server.

This function is called with narrowing, ala `erc-send-modify-hook'"
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook
 :options '(erc-make-read-only))

(defcustom erc-send-completed-hook
 (when (featurep 'emacspeak)
  (list (byte-compile
	  (lambda (str)
	   (emacspeak-auditory-icon 'select-object)))))
 "Hook called after a message has been parsed by ERC.

The single argument to the functions is the unmodified string
which the local user typed."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)
;; mode-specific tables

(defvar erc-mode-syntax-table
 (let ((syntax-table (make-syntax-table)))
  (modify-syntax-entry ?\" ".  " syntax-table)
  (modify-syntax-entry ?\\ ".  " syntax-table)
  (modify-syntax-entry ?' "w  " syntax-table)
  ;; Make dabbrev-expand useful for nick names
  (modify-syntax-entry ?< "." syntax-table)
  (modify-syntax-entry ?> "." syntax-table)
  syntax-table)
 "Syntax table used while in ERC mode.")

(defvar erc-mode-abbrev-table nil
 "Abbrev table used while in ERC mode.")
(define-abbrev-table 'erc-mode-abbrev-table ())

(defvar erc-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map "\C-m" 'erc-send-current-line)
  (define-key map "\C-a" 'erc-bol)
  (define-key map [home] 'erc-bol)
  (define-key map "\C-c\C-a" 'erc-bol)
  (define-key map "\C-c\C-b" 'erc-iswitchb)
  (define-key map "\C-c\C-c" 'erc-toggle-interpret-controls)
  (define-key map "\C-c\C-d" 'erc-input-action)
  (define-key map "\C-c\C-e" 'erc-toggle-ctcp-autoresponse)
  (define-key map "\C-c\C-f" 'erc-toggle-flood-control)
  (define-key map "\C-c\C-i" 'erc-invite-only-mode)
  (define-key map "\C-c\C-j" 'erc-join-channel)
  (define-key map "\C-c\C-n" 'erc-channel-names)
  (define-key map "\C-c\C-o" 'erc-get-channel-mode-from-keypress)
  (define-key map "\C-c\C-p" 'erc-part-from-channel)
  (define-key map "\C-c\C-q" 'erc-quit-server)
  (define-key map "\C-c\C-r" 'erc-remove-text-properties-region)
  (define-key map "\C-c\C-t" 'erc-set-topic)
  (define-key map "\C-c\C-u" 'erc-kill-input)
  (define-key map "\M-\t" 'ispell-complete-word)
  (define-key map "\t" 'erc-complete-word)

  ;; Suppress `font-lock-fontify-block' key binding since it
  ;; destroys face properties.
  (if (fboundp 'command-remapping)
	(define-key map [remap font-lock-fontify-block] 'undefined)
   (substitute-key-definition
    'font-lock-fontify-block 'undefined map global-map))

  map)
 "ERC keymap.")

;; Faces

; Honestly, I have a horrible sense of color and the "defaults" below
; are supposed to be really bad. But colors ARE required in IRC to
; convey different parts of conversation. If you think you know better
; defaults - send them to me.

;; Now colors are a bit nicer, at least to my eyes.
;; You may still want to change them to better fit your background.-- S.B.

(defgroup erc-faces nil
 "Faces for ERC."
 :group 'erc)

(defface erc-default-face '((t))
 "ERC default face."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-direct-msg-face '((t (:foreground "IndianRed")))
 "ERC face used for messages you receive in the main erc buffer."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-header-line
 '((t (:foreground "grey20" :background "grey90")))
 "ERC face used for the header line.

This will only be used if `erc-header-line-face-method' is non-nil."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-input-face '((t (:foreground "brown")))
 "ERC face used for your input."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-prompt-face
 '((t (:bold t :foreground "Black" :background "lightBlue2")))
 "ERC face for the prompt."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-command-indicator-face
  '((t (:bold t)))
 "ERC face for the command indicator.
See the variable `erc-command-indicator'."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-notice-face '((t (:bold t :foreground "SlateBlue")))
 "ERC face for notices."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-action-face '((t (:bold t)))
 "ERC face for actions generated by /ME."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-error-face '((t (:foreground "red")))
 "ERC face for errors."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-nick-default-face '((t (:bold t)))
 "ERC nickname default face."
 :group 'erc-faces)

(defface erc-nick-msg-face '((t (:bold t :foreground "IndianRed")))
 "ERC nickname face for private messages."
 :group 'erc-faces)

;; Debugging support

(defvar erc-log-p nil
 "When set to t, generate debug messages in a separate debug buffer.")

(defvar erc-debug-log-file (expand-file-name "ERC.debug")
 "Debug log file name.")

(defvar erc-dbuf nil)
(make-variable-buffer-local 'erc-dbuf)

(defmacro define-erc-module (name alias doc enable-body disable-body
			   &optional local-p)
 "Define a new minor mode using ERC conventions.
Symbol NAME is the name of the module.
Symbol ALIAS is the alias to use, or nil.
DOC is the documentation string to use for the minor mode.
ENABLE-BODY is a list of expressions used to enable the mode.
DISABLE-BODY is a list of expressions used to disable the mode.
If LOCAL-P is non-nil, the mode will be created as a buffer-local
mode. Rather than a global one.

This will define a minor mode called erc-NAME-mode, possibly
an alias erc-ALIAS-mode, as well as the helper functions
erc-NAME-enable, and erc-NAME-disable.

Example:

 ;;;###autoload (autoload 'erc-replace-mode \"erc-replace\")
 (define-erc-module replace nil
  \"This mode replaces incoming text according to `erc-replace-alist'.\"
  ((add-hook 'erc-insert-modify-hook
	    'erc-replace-insert))
  ((remove-hook 'erc-insert-modify-hook
		 'erc-replace-insert)))"
 (let* ((sn (symbol-name name))
	 (mode (intern (format "erc-%s-mode" (downcase sn))))
	 (group (intern (format "erc-%s" (downcase sn))))
	 (enable (intern (format "erc-%s-enable" (downcase sn))))
	 (disable (intern (format "erc-%s-disable" (downcase sn)))))
  `(progn
    (erc-define-minor-mode
	,mode
	,(format "Toggle ERC %S mode.
With arg, turn ERC %S mode on if and only if arg is positive.
%s" name name doc)
	nil nil nil
	:global ,(not local-p) :group (quote ,group)
	(if ,mode
	  (,enable)
	 (,disable)))
    (defun ,enable ()
	 ,(format "Enable ERC %S mode."
		 name)
	 (interactive)
	 (add-to-list 'erc-modules (quote ,name))
	 (setq ,mode t)
	 ,@enable-body)
    (defun ,disable ()
	 ,(format "Disable ERC %S mode."
		 name)
	 (interactive)
	 (setq erc-modules (delq (quote ,name) erc-modules))
	 (setq ,mode nil)
	 ,@disable-body)
    ,(when (and alias (not (eq name alias)))
	 `(defalias
	   (quote
	   ,(intern
		(format "erc-%s-mode"
			(downcase (symbol-name alias)))))
	   (quote
	   ,mode))))))

(put 'define-erc-module 'doc-string-elt 3)

(defun erc-once-with-server-event (event &rest forms)
 "Execute FORMS the next time EVENT occurs in the `current-buffer'.

You should make sure that `current-buffer' is a server buffer.

This function temporarily adds a function to EVENT's hook to
execute FORMS. After FORMS are run, the function is removed from
EVENT's hook. The last expression of FORMS should be either nil
or t. nil indicates that the other functions on EVENT's hook
should be run too, and t indicates that other functions should
not be run.

Please be sure to use this function in server-buffers. In
channel-buffers it may not work at all, as it uses the LOCAL
argument of `add-hook' and `remove-hook' to ensure multiserver
capabilities."
 (unless (erc-server-buffer-p)
  (error
   "You should only run `erc-once-with-server-event' in a server buffer"))
 (let ((fun (erc-gensym))
	(hook (erc-get-hook event)))
   (put fun 'erc-original-buffer (current-buffer))
   (fset fun `(lambda (proc parsed)
		 (with-current-buffer (get ',fun 'erc-original-buffer)
		  (remove-hook ',hook ',fun t))
		 (fmakunbound ',fun)
		 ,@forms))
   (add-hook hook fun nil t)
   fun))

(defun erc-once-with-server-event-global (event &rest forms)
 "Execute FORMS the next time EVENT occurs in any server buffer.

This function temporarily prepends a function to EVENT's hook to
execute FORMS. After FORMS are run, the function is removed from
EVENT's hook. The last expression of FORMS should be either nil
or t. nil indicates that the other functions on EVENT's hook
should be run too, and t indicates that other functions should
not be run.

When FORMS execute, the current buffer is the server buffer associated with the
connection over which the data was received that triggered EVENT."
 (let ((fun (erc-gensym))
	(hook (erc-get-hook event)))
   (fset fun `(lambda (proc parsed)
		 (remove-hook ',hook ',fun)
		 (fmakunbound ',fun)
		 ,@forms))
   (add-hook hook fun nil nil)
   fun))

(defmacro erc-log (string)
 "Logs STRING if logging is on (see `erc-log-p')."
 `(when erc-log-p
   (erc-log-aux ,string)))

(defun erc-server-buffer ()
 "Return the server buffer for the current buffer's process.
The buffer-local variable `erc-server-process' is used to find
the process buffer."
 (and (erc-server-buffer-live-p)
    (process-buffer erc-server-process)))

(defun erc-server-buffer-live-p ()
 "Return t if the buffer associated with `erc-server-process'
has not been killed."
 (and (processp erc-server-process)
    (buffer-live-p (process-buffer erc-server-process))))

(defun erc-server-buffer-p (&optional buffer)
 "Return non-nil if argument BUFFER is an ERC server buffer.

If BUFFER is nil, the current buffer is used."
 (with-current-buffer (or buffer (current-buffer))
  (and (eq major-mode 'erc-mode)
	 (null (erc-default-target)))))

(defun erc-query-buffer-p (&optional buffer)
 "Return non-nil if BUFFER is an ERC query buffer.
If BUFFER is nil, the current buffer is used."
 (with-current-buffer (or buffer (current-buffer))
  (let ((target (erc-default-target)))
   (and (eq major-mode 'erc-mode)
	  target
	  (not (memq (aref target 0) '(?# ?& ?+ ?!)))))))

(defun erc-ison-p (nick)
 "Return non-nil if NICK is online."
 (interactive "sNick: ")
 (with-current-buffer (erc-server-buffer)
  (let ((erc-online-p 'unknown))
   (erc-once-with-server-event
    303
    `(let ((ison (split-string (aref parsed 3))))
	 (setq erc-online-p (car (erc-member-ignore-case ,nick ison)))
	 t))
   (erc-server-send (format "ISON %s" nick))
   (while (eq erc-online-p 'unknown) (accept-process-output))
   (if (interactive-p)
	 (message "%s is %sonline"
		  (or erc-online-p nick)
		  (if erc-online-p "" "not "))
	erc-online-p))))

(defun erc-log-aux (string)
 "Do the debug logging of STRING."
 (let ((cb (current-buffer))
	(point 1)
	(was-eob nil)
	(session-buffer (erc-server-buffer)))
  (if session-buffer
	(progn
	 (set-buffer session-buffer)
	 (if (not (and erc-dbuf (bufferp erc-dbuf) (buffer-live-p erc-dbuf)))
	   (progn
		(setq erc-dbuf (get-buffer-create
				(concat "*ERC-DEBUG: "
					erc-session-server "*")))))
	 (set-buffer erc-dbuf)
	 (setq point (point))
	 (setq was-eob (eobp))
	 (goto-char (point-max))
	 (insert (concat "** " string "\n"))
	 (if was-eob (goto-char (point-max))
	  (goto-char point))
	 (set-buffer cb))
   (message "ERC: ** %s" string))))

;; Last active buffer, to print server messages in the right place

(defvar erc-active-buffer nil
 "The current active buffer, the one where the user typed the last command.
Defaults to the server buffer, and should only be set in the
server buffer")
(make-variable-buffer-local 'erc-active-buffer)

(defun erc-active-buffer ()
 "Return the value of `erc-active-buffer' for the current server.
Defaults to the server buffer."
 (with-current-buffer (erc-server-buffer) erc-active-buffer))

(defun erc-set-active-buffer (buffer)
 "Set the value of `erc-active-buffer' to BUFFER."
 (cond ((erc-server-buffer)
	 (with-current-buffer (erc-server-buffer)
	  (setq erc-active-buffer buffer)))
	(t (setq erc-active-buffer buffer))))

;; Mode activation routines

(defun erc-mode ()
 "Major mode for Emacs IRC.
Special commands:

\\{erc-mode-map}

Turning on `erc-mode' runs the hook `erc-mode-hook'."
 (kill-all-local-variables)
 (use-local-map erc-mode-map)
 (setq mode-name "ERC"
	major-mode 'erc-mode
	local-abbrev-table erc-mode-abbrev-table)
 (set-syntax-table erc-mode-syntax-table)
 (when (boundp 'next-line-add-newlines)
  (set (make-local-variable 'next-line-add-newlines) nil))
 (setq line-move-ignore-invisible t)
 (set (make-local-variable 'paragraph-separate)
    (concat "\C-l\\|\\(^" (regexp-quote (erc-prompt)) "\\)"))
 (set (make-local-variable 'paragraph-start)
    (concat "\\(" (regexp-quote (erc-prompt)) "\\)"))
 ;; Run the mode hooks
 (run-hooks 'erc-mode-hook))

;; activation

(defconst erc-default-server "irc.freenode.net"
 "IRC server to use if it cannot be detected otherwise.")

(defconst erc-default-port "ircd"
 "IRC port to use if it cannot be detected otherwise.")

(defcustom erc-join-buffer 'buffer
 "Determines how to display the newly created IRC buffer.
'window - in another window,
'window-noselect - in another window, but don't select that one,
'frame - in another frame,
'bury - bury it in a new buffer,
any other value - in place of the current buffer"
 :group 'erc-buffers
 :type '(choice (const window)
		 (const window-noselect)
		 (const frame)
		 (const bury)
		 (const buffer)))

(defcustom erc-frame-alist nil
 "*Alist of frame parameters for creating erc frames.
A value of `nil means to use `default-frame-alist'."
 :group 'erc-buffers
 :type '(repeat (cons :format "%v"
		    (symbol :tag "Parameter")
		    (sexp :tag "Value"))))

(defcustom erc-frame-dedicated-flag nil
 "*Non-nil means the erc frames are dedicated to that buffer.
This only has effect when `erc-join-buffer' is set to `frame'."
 :group 'erc-buffers
 :type 'boolean)

(defun erc-channel-p (channel)
 "Return non-nil if CHANNEL seems to be an IRC channel name."
 (cond ((stringp channel)
	 (memq (aref channel 0) '(?# ?& ?+ ?!)))
	((and (bufferp channel) (buffer-live-p channel))
	 (with-current-buffer channel
	  (erc-channel-p (erc-default-target))))
	(t nil)))

(defcustom erc-reuse-buffers t
 "*If nil, create new buffers on joining a channel/query.
If non-nil, a new buffer will only be created when you join
channels with same names on different servers, or have query buffers
open with nicks of the same name on different servers. Otherwise,
the existing buffers will be reused."
 :group 'erc-buffers
 :type 'boolean)

(defun erc-normalize-port (port)
 "Normalize the port specification PORT to integer form.
PORT may be an integer, a string or a symbol. If it is a string or a
symbol, it may have these values:
* irc     -> 194
* ircs    -> 994
* ircd    -> 6667
* ircd-dalnet -> 7000"
 (cond
  ((symbolp port)
  (erc-normalize-port (symbol-name port)))
  ((stringp port)
  (let ((port-nr (string-to-number port)))
   (cond
    ((> port-nr 0)
	port-nr)
    ((string-equal port "irc")
	194)
    ((string-equal port "ircs")
	994)
    ((string-equal port "ircd")
	6667)
    ((string-equal port "ircd-dalnet")
	7000)
    (t
	nil))))
  ((numberp port)
  port)
  (t
  nil)))

(defun erc-port-equal (a b)
 "Check whether ports A and B are equal."
 (= (erc-normalize-port a) (erc-normalize-port b)))

(defun erc-generate-new-buffer-name (server port target &optional proc)
 "Create a new buffer name based on the arguments."
 (when (numberp port) (setq port (number-to-string port)))
 (let* ((buf-name (or target
		    (or (let ((name (concat server ":" port)))
			   (when (> (length name) 1)
			    name))
			  ; This fallback should in fact never happen
			  "*erc-server-buffer*"))))
  ;; Reuse existing buffers, but not if the buffer is a connected server
  ;; buffer and not if its associated with a different server than the
  ;; current ERC buffer.
  (if (and erc-reuse-buffers
	   (get-buffer buf-name)
	   (or target
		 (with-current-buffer (get-buffer buf-name)
		  (and (erc-server-buffer-p)
			(not erc-server-connected))))
	   (with-current-buffer (get-buffer buf-name)
	    (and (string= erc-session-server server)
		  (erc-port-equal erc-session-port port))))
	buf-name
   (generate-new-buffer-name buf-name))))

(defun erc-get-buffer-create (server port target &optional proc)
 "Create a new buffer based on the arguments."
 (get-buffer-create (erc-generate-new-buffer-name server port target proc)))


(defun erc-member-ignore-case (string list)
 "Return non-nil if STRING is a member of LIST.

All strings are compared according to IRC protocol case rules, see
`erc-downcase'."
 (setq string (erc-downcase string))
 (catch 'result
  (while list
   (if (string= string (erc-downcase (car list)))
	 (throw 'result list) (setq list (cdr list))))))

(defmacro erc-with-buffer (spec &rest body)
 "Execute BODY in the buffer associated with SPEC.

SPEC should have the form

 (TARGET [PROCESS])

If TARGET is a buffer, use it. Otherwise, use the buffer
matching TARGET in the process specified by PROCESS.

If PROCESS is nil, use the current `erc-server-process'
See `erc-get-buffer' for details.

See also `with-current-buffer'.

\(fn (TARGET [PROCESS]) BODY...)"
 (let ((buf (erc-gensym))
	(proc (erc-gensym))
	(target (erc-gensym))
	(process (erc-gensym)))
  `(let* ((,target ,(car spec))
	  (,process ,(cadr spec))
	  (,buf (if (bufferp ,target)
		   ,target
		  (let ((,proc (or ,process
				   (and (processp erc-server-process)
					 erc-server-process))))
		   (if (and ,target ,proc)
			 (erc-get-buffer ,target ,proc))))))
    (when ,buf
	 (with-current-buffer ,buf
	  ,@body)))))
(put 'erc-with-buffer 'lisp-indent-function 1)
(put 'erc-with-buffer 'edebug-form-spec '((form &optional form) body))

(defun erc-get-buffer (target &optional proc)
 "Return the buffer matching TARGET in the process PROC.
If PROC is not supplied, all processes are searched."
 (let ((downcased-target (erc-downcase target)))
  (catch 'buffer
   (erc-buffer-filter
    (lambda ()
	 (let ((current (erc-default-target)))
	  (and (stringp current)
		(string-equal downcased-target (erc-downcase current))
		(throw 'buffer (current-buffer)))))
    proc))))

(defun erc-buffer-filter (predicate &optional proc)
 "Return a list of `erc-mode' buffers matching certain criteria.
PREDICATE is a function executed with each buffer, if it returns t, that buffer
is considered a valid match.

PROC is either an `erc-server-process', identifying a certain
server connection, or nil which means all open connections."
 (save-excursion
  (delq
   nil
   (mapcar (lambda (buf)
	    (with-current-buffer buf
		 (and (eq major-mode 'erc-mode)
		   (or (not proc)
			 (eq proc erc-server-process))
		   (funcall predicate)
		   buf)))
	   (buffer-list)))))

(defun erc-buffer-list (&optional predicate proc)
 "Return a list of ERC buffers.
PREDICATE is a function which executes with every buffer satisfying
the predicate. If PREDICATE is passed as nil, return a list of all ERC
buffers. If PROC is given, the buffers local variable `erc-server-process'
needs to match PROC."
 (unless predicate
  (setq predicate (lambda () t)))
 (erc-buffer-filter predicate proc))

(defmacro erc-with-all-buffers-of-server (process pred &rest forms)
 "Execute FORMS in all buffers which have same process as this server.
FORMS will be evaluated in all buffers having the process PROCESS and
where PRED matches or in all buffers of the server process if PRED is
nil."
 ;; Make the evaluation have the correct order
 (let ((pre (erc-gensym))
	(pro (erc-gensym)))
  `(let ((,pro ,process)
	  (,pre ,pred))
    (mapcar (lambda (buffer)
		 (with-current-buffer buffer
		  ,@forms))
	    (erc-buffer-list ,pre
				,pro)))))
(put 'erc-with-all-buffers-of-server 'lisp-indent-function 1)
(put 'erc-with-all-buffers-of-server 'edebug-form-spec '(form form body))

(defun erc-iswitchb (&optional arg)
 "Use `iswitchb-read-buffer' to prompt for a ERC buffer to switch to.
When invoked with prefix argument, use all erc buffers. Without prefix
ARG, allow only buffers related to same session server.
If `erc-track-mode' is in enabled, put the last element of
`erc-modified-channels-alist' in front of the buffer list.

Due to some yet unresolved reason, global function `iswitchb-mode'
needs to be active for this function to work."
 (interactive "P")
 (eval-when-compile
  (require 'iswitchb))
 (let ((iswitchb-make-buflist-hook
	 (lambda ()
	  (setq iswitchb-temp-buflist
		 (mapcar 'buffer-name
			 (erc-buffer-list
			 nil
			 (when (and arg (boundp 'erc-server-process))
			  erc-server-process)))))))
  (switch-to-buffer
   (iswitchb-read-buffer
   "Switch-to: "
   (if (boundp 'erc-modified-channels-alist)
	 (buffer-name (caar (last erc-modified-channels-alist)))
	nil)
   t))))

(defun erc-channel-list (proc)
 "Return a list of channel buffers.
PROC is the process for the server connection. If PROC is nil, return
all channel buffers on all servers."
 (erc-buffer-filter
  (lambda ()
   (and (erc-default-target)
	 (erc-channel-p (erc-default-target))))
  proc))

(defun erc-buffer-list-with-nick (nick proc)
 "Return buffers containing NICK in the `erc-channel-users' list."
 (with-current-buffer (process-buffer proc)
  (let ((user (gethash (erc-downcase nick) erc-server-users)))
   (if user
	 (erc-server-user-buffers user)
	nil))))

;; Some local variables

(defvar erc-default-recipients nil
 "List of default recipients of the current buffer.")
(make-variable-buffer-local 'erc-default-recipients)

(defvar erc-session-user-full-name nil
 "Full name of the user on the current server.")
(make-variable-buffer-local 'erc-session-user-full-name)

(defvar erc-channel-user-limit nil
 "Limit of users per channel.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-user-limit)

(defvar erc-channel-key nil
 "Key needed to join channel.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-key)

(defvar erc-invitation nil
 "Last invitation channel.")
(make-variable-buffer-local 'erc-invitation)

(defvar erc-away nil
 "Non-nil indicates that we are away.")
(make-variable-buffer-local 'erc-away)

(defvar erc-channel-list nil
 "Server channel list.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-list)

(defvar erc-bad-nick nil
 "Non-nil indicates that we got a `nick in use' error while connecting.")
(make-variable-buffer-local 'erc-bad-nick)

(defvar erc-logged-in nil
 "Non-nil indicates that we are logged in.")
(make-variable-buffer-local 'erc-logged-in)

(defvar erc-default-nicks nil
 "The local copy of `erc-nick' - the list of nicks to choose from.")
(make-variable-buffer-local 'erc-default-nicks)

(defvar erc-nick-change-attempt-count 0
 "Used to keep track of how many times an attempt at changing nick is made.")
(make-variable-buffer-local 'erc-nick-change-attempt-count)

(defcustom erc-modules '(netsplit fill button match track pcomplete readonly
				 ring autojoin noncommands irccontrols
				 stamp)
 "A list of modules which erc should enable.
If you set the value of this without using `customize' remember to call
\(erc-update-modules) after you change it. When using `customize', modules
removed from the list will be disabled."
 :set (lambda (sym val)
	 ;; disable modules which have just been removed
	 (when (and (boundp 'erc-modules) erc-modules val)
	  (dolist (module erc-modules)
	   (unless (member module val)
	    (let ((f (intern-soft (format "erc-%s-mode" module))))
		 (when (and (fboundp f) (boundp f) (symbol-value f))
		  (message "Disabling `erc-%s'" module)
		  (funcall f 0))))))
	 (set-default sym val)
	 ;; this test is for the case where erc hasn't been loaded yet
	 (when (fboundp 'erc-update-modules)
	  (erc-update-modules)))
 :type '(set :greedy t
	   (const :tag "Set away status automatically" autoaway)
	   (const :tag "Join channels automatically" autojoin)
	   (const :tag "Integrate with Big Brother Database" bbdb)
	   (const :tag "Buttonize URLs, nicknames, and other text" button)
	   (const :tag "Wrap long lines" fill)
	   (const :tag "Highlight or remove IRC control characters"
		   irccontrols)
	   (const :tag "Save buffers in logs" log)
	   (const :tag "Highlight pals, fools, and other keywords" match)
	   (const :tag "Detect netsplits" netsplit)
	   (const :tag "Don't display non-IRC commands after evaluation"
		   noncommands)
	   (const :tag
		   "Notify when the online status of certain users changes"
		   notify)
	   (const :tag "Complete nicknames and commands (programmable)"
		   pcomplete)
	   (const :tag "Complete nicknames and commands (old)" completion)
	   (const :tag "Make displayed lines read-only" readonly)
	   (const :tag "Replace text in messages" replace)
	   (const :tag "Enable an input history" ring)
	   (const :tag "Scroll to the bottom of the buffer" scrolltobottom)
	   (const :tag "Identify to Nickserv (IRC Services) automatically"
		   services)
	   (const :tag "Convert smileys to pretty icons" smiley)
	   (const :tag "Play sounds when you receive CTCP SOUND requests"
		   sound)
	   (const :tag "Add timestamps to messages" stamp)
	   (const :tag "Check spelling" spelling)
	   (const :tag "Track channel activity in the mode-line" track)
	   (const :tag "Truncate buffers to a certain size" truncate)
	   (const :tag "Translate morse code in messages" unmorse)
	   (repeat :tag "Others" :inline t symbol))
 :group 'erc)

(defun erc-update-modules ()
 "Run this to enable erc-foo-mode for all modules in `erc-modules'."
 (let (req)
  (dolist (mod erc-modules)
   (setq req (concat "erc-" (symbol-name mod)))
   (cond
    ;; yuck. perhaps we should bring the filenames into sync?
    ((string= req "erc-completion")
	(setq req "erc-pcomplete")
	(setq mod 'pcomplete))
    ((string= req "erc-services")
	(setq req "erc-nickserv")
	(setq mod 'services)))
   (condition-case nil
	 (require (intern req))
	(error nil))
   (funcall (or (intern-soft (concat "erc-" (symbol-name mod) "-mode"))
		  (error "`%s' is not a known ERC module" mod))
	    1))))

(defun erc-setup-buffer (buffer)
 "Consults `erc-join-buffer' to find out how to display `BUFFER'."
 (cond ((eq erc-join-buffer 'window)
	 (if (active-minibuffer-window)
	   (display-buffer buffer)
	  (switch-to-buffer-other-window buffer)))
	((eq erc-join-buffer 'window-noselect)
	 (display-buffer buffer))
	((eq erc-join-buffer 'bury)
	 nil)
	((eq erc-join-buffer 'frame)
	 (funcall '(lambda (frame)
		   (raise-frame frame)
		   (select-frame frame))
		 (make-frame (or erc-frame-alist
				 default-frame-alist)))
	 (switch-to-buffer buffer)
	 (when erc-frame-dedicated-flag
	  (set-window-dedicated-p (selected-window) t)))
	(t
	 (if (active-minibuffer-window)
	   (display-buffer buffer)
	  (switch-to-buffer buffer)))))

(defun erc (&optional server port nick full-name
		   connect passwd tgt-list channel process)
 "ERC is a powerful, modular, and extensible IRC client.

Connect to SERVER on PORT as NICK with FULL-NAME.

If CONNECT is non-nil, connect to the server. Otherwise assume
already connected and just create a separate buffer for the new
target CHANNEL.

Use PASSWD as user password on the server. If TGT-LIST is
non-nil, use it to initialise `erc-default-recipients'.

Returns the buffer for the given server or channel."
 (let ((server-announced-name (when (and (boundp 'erc-session-server)
					 (string= server erc-session-server))
				 erc-server-announced-name))
	(connected-p (unless connect erc-server-connected))
	(buffer (erc-get-buffer-create server port channel))
	(old-buffer (current-buffer))
	continued-session)
  (erc-update-modules)
  (set-buffer buffer)
  (erc-mode)
  (setq erc-server-announced-name server-announced-name)
  (setq erc-server-connected connected-p)
  ;; connection parameters
  (setq erc-server-process process)
  (setq erc-insert-marker (make-marker))
  (setq erc-input-marker (make-marker))
  ;; go to the end of the buffer and open a new line
  ;; (the buffer may have existed)
  (goto-char (point-max))
  (forward-line 0)
  (when (get-text-property (point) 'erc-prompt)
   (setq continued-session t)
   (set-marker erc-input-marker
		 (or (next-single-property-change (point) 'erc-prompt)
		   (point-max))))
  (unless continued-session
   (goto-char (point-max))
   (insert "\n"))
  (set-marker erc-insert-marker (point))
  ;; stack of default recipients
  (setq erc-default-recipients tgt-list)
  (setq erc-server-current-nick nil)
  ;; Initialize erc-server-users and erc-channel-users
  (if connect
	(progn ;; server buffer
	 (setq erc-server-users
		(make-hash-table :test 'equal))
	 (setq erc-channel-users nil))
   (progn ;; target buffer
	(setq erc-server-users nil)
	(setq erc-channel-users
	   (make-hash-table :test 'equal))))
  ;; clear last incomplete line read
  (setq erc-server-filter-data nil)
  (setq erc-channel-topic "")
  ;; limit on the number of users on the channel (mode +l)
  (setq erc-channel-user-limit nil)
  (setq erc-channel-key nil)
  ;; last active buffer, defaults to this one
  (erc-set-active-buffer buffer)
  ;; last invitation channel
  (setq erc-invitation nil)
  ;; away flag
  ;; Should only be used in session-buffers
  (setq erc-away (let ((serverbuf (erc-server-buffer)))
		   (and serverbuf (with-current-buffer serverbuf erc-away))))
  ;; Server channel list
  (setq erc-channel-list ())
  ;; login-time 'nick in use' error
  (setq erc-bad-nick nil)
  ;; whether we have logged in
  (setq erc-logged-in nil)
  ;; The local copy of `erc-nick' - the list of nicks to choose
  (setq erc-default-nicks (if (consp erc-nick) erc-nick (list erc-nick)))
  ;; password stuff
  (setq erc-session-password passwd)
  ;; debug output buffer
  (setq erc-dbuf
	 (when erc-log-p
	  (get-buffer-create (concat "*ERC-DEBUG: " server "*"))))
  (erc-determine-parameters server port nick full-name)

  ;; Saving log file on exit
  (run-hooks 'erc-connect-pre-hook)

  (when connect
   (erc-server-connect erc-session-server erc-session-port))
  (erc-update-mode-line)
  (set-marker erc-insert-marker (point))
  (unless continued-session
   (goto-char (point-max))
   (insert "\n"))
  (set-marker (process-mark erc-server-process) (point))
  (if continued-session
	(goto-char (point-max))
   (set-marker erc-insert-marker (point))
   (erc-display-prompt)
   (goto-char (point-max)))

  ;; Now display the buffer in a window as per user wishes.
  (unless (eq buffer old-buffer)
   (when erc-log-p
	;; we can't log to debug buffer, it may not exist yet
	(message "erc: old buffer %s, switching to %s"
		 old-buffer buffer))
   (erc-setup-buffer buffer))

  buffer))

(defun erc-initialize-log-marker ()
 "Initialize the `erc-last-saved-position' marker to a sensible position."
  (setq erc-last-saved-position (make-marker))
  (move-marker erc-last-saved-position
		 (1- (marker-position erc-insert-marker))))

;; interactive startup

(defvar erc-server-history-list nil
 "IRC server interactive selection history list.")

(defvar erc-nick-history-list nil
 "Nickname interactive selection history list.")

(defun erc-already-logged-in (server port nick)
 "Return the buffers corresponding to a NICK on PORT of a session SERVER.
This is determined by looking for the appropriate buffer and checking
whether the connection is still alive.
If no buffer matches, return nil."
 (erc-buffer-list
  (lambda ()
   (and (erc-server-process-alive)
	 (string= erc-session-server server)
	 (erc-port-equal erc-session-port port)
	 (erc-current-nick-p nick)))))

(if (not (fboundp 'read-passwd))
  (defun read-passwd (prompt)
   "Substitute for read-passwd in early emacsen"
   (read-from-minibuffer prompt)))

(defcustom erc-before-connect nil
 "Hook called before connecting to a server.
This hook gets executed before `erc-select' actually invokes `erc-mode'
with your input data. The functions in here get called with three
parameters, SERVER, PORT and NICK."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-after-connect nil
 "Hook called after connecting to a server.
This hook gets executed when an end of MOTD has been received.	All
functions in here get called with the parameters SERVER and NICK."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

;;;###autoload
(defun erc-select-read-args ()
 "Prompt the user for values of nick, server, port, and password."
 (let (user-input server port nick passwd)
  (setq user-input (read-from-minibuffer
		   "IRC server: "
		   (erc-compute-server) nil nil 'erc-server-history-list))

  (if (string-match "\\(.*\\):\\(.*\\)\\'" user-input)
	(setq port (erc-string-to-port (match-string 2 user-input))
	   user-input (match-string 1 user-input))
   (setq port
	  (erc-string-to-port (read-from-minibuffer
				 "IRC port: " (erc-port-to-string
					    (erc-compute-port))))))

  (if (string-match "\\`\\(.*\\)@\\(.*\\)" user-input)
	(setq nick (match-string 1 user-input)
	   user-input (match-string 2 user-input))
   (setq nick
	  (if (erc-already-logged-in server port nick)
		(read-from-minibuffer
		 (erc-format-message 'nick-in-use ?n nick)
		 nick
		 nil nil 'erc-nick-history-list)
	   (read-from-minibuffer
	    "Nickname: " (erc-compute-nick nick)
	    nil nil 'erc-nick-history-list))))

  (setq server user-input)

  (setq passwd (if erc-prompt-for-password
		   (if (and erc-password
			   (y-or-n-p "Use the default password? "))
			 erc-password
		    (read-passwd "Password: "))
		  erc-password))
  (when (and passwd (string= "" passwd))
   (setq passwd nil))

  (while (erc-already-logged-in server port nick)
   ;; hmm, this is a problem when using multiple connections to a bnc
   ;; with the same nick. Currently this code prevents using more than one
   ;; bnc with the same nick. actually it would be nice to have
   ;; bncs transparent, so that erc-compute-buffer-name displays
   ;; the server one is connected to.
   (setq nick (read-from-minibuffer
		 (erc-format-message 'nick-in-use ?n nick)
		 nick
		 nil nil 'erc-nick-history-list)))
  (list :server server :port port :nick nick :password passwd)))

;;;###autoload
(defun* erc-select (&key (server (erc-compute-server))
			 (port  (erc-compute-port))
			 (nick  (erc-compute-nick))
			 password
			 (full-name (erc-compute-full-name)))
 "Select connection parameters and run ERC.
Non-interactively, it takes keyword arguments
  (server (erc-compute-server))
  (port  (erc-compute-port))
  (nick  (erc-compute-nick))
  password
  (full-name (erc-compute-full-name)))

That is, if called with
  (erc-select :server \"irc.freenode.net\" :full-name \"Harry S Truman\")
server and full-name will be set to those values, whereas
erc-compute-port, erc-compute-nick and erc-compute-full-name will
be invoked for those parameters' values"
 (interactive (erc-select-read-args))

 (run-hook-with-args 'erc-before-connect server port nick)
 (erc server port nick erc-user-full-name t password))


(defun erc-select-ssl (&rest r)
 "Interactively select SSL connection parameters and run ERC.
Arguments are as to erc-select."
 (interactive (erc-select-read-args))
 (let ((erc-server-connect-function 'erc-open-ssl-stream))
  (apply 'erc-select r)))

(defun erc-open-ssl-stream (name buffer host port)
 "Open an SSL stream to an IRC server.
The process will be given the name NAME, its target buffer will be
BUFFER.	 HOST and PORT specify the connection target."
 (when (require 'ssl)
  (let ((proc (open-ssl-stream name buffer host port)))
   ;; Ugly hack, but it works for now. Problem is it is
   ;; very hard to detect when ssl is established, because s_client
   ;; doesn't give any CONNECTIONESTABLISHED kind of message, and
   ;; most IRC servers send nothing and wait for you to identify.
   (sit-for 5)
   proc)))

;;; Debugging the protocol

(defvar erc-debug-irc-protocol nil
 "If non-nil, log all IRC protocol traffic to the buffer \"*erc-protocol*\".

The buffer is created if it doesn't exist.

NOTE: If this variable is non-nil, and you kill the the only
visible \"*erc-protocol*\" buffer, it will be recreated shortly,
but you won't see it.

WARNING: Do not set this variable directly! Instead, use the
function `erc-toggle-debug-irc-protocol' to toggle its value.")

(defun erc-log-irc-protocol (string &optional outbound)
 "Append STRING to the buffer *erc-protocol*.

This only has any effect if `erc-debug-irc-protocol' is non-nil.

The buffer is created if it doesn't exist.

If OUTBOUND is non-nil, STRING is being sent to the IRC server
and appears in erc-input-face in the buffer."
 (when erc-debug-irc-protocol
  (let ((network-name (or (ignore-errors (erc-network-name))
			  "???")))
   (with-current-buffer (get-buffer-create "*erc-protocol*")
	(save-excursion
	 (goto-char (point-max))
	 (let ((inhibit-read-only t))
	  (insert (if (not outbound)
			;; Cope with the fact that string might
			;; contain multiple lines of text.
			(let ((lines (delete "" (split-string string
							   "\n\\|\r\n")))
			   (result ""))
			 (dolist (line lines)
			  (setq result (concat result network-name
						 " << " line "\n")))
			 result)
		   (erc-propertize
			(concat network-name " >> " string
				(if (/= ?\n
					(aref string
					   (1- (length string))))
				  "\n"))
			'face 'erc-input-face)))))
	(let ((orig-win (selected-window))
	   (debug-buffer-window (get-buffer-window (current-buffer) t)))
	 (when debug-buffer-window
	   (select-window debug-buffer-window)
	   (when (= 1 (count-lines (point) (point-max)))
	    (goto-char (point-max))
	    (recenter -1))
	   (select-window orig-win)))))))

(defun erc-toggle-debug-irc-protocol (&optional arg)
 "Toggle the value of `erc-debug-irc-protocol'.

If ARG is non-nil, show the *erc-protocol* buffer."
 (interactive "P")
 (let* ((buf (get-buffer-create "*erc-protocol*")))
  (with-current-buffer buf
   (erc-view-mode-enter 1)
   (when (null (current-local-map))
	(let ((inhibit-read-only t))
	 (insert (erc-make-notice "This buffer displays all IRC protocol traffic exchanged with each server.\n"))
	 (insert (erc-make-notice "Kill this buffer to terminate protocol logging.\n\n")))
	(use-local-map (make-sparse-keymap))
	(local-set-key (kbd "RET") 'erc-toggle-debug-irc-protocol))
   (add-hook 'kill-buffer-hook
		#'(lambda () (setq erc-debug-irc-protocol nil))
		nil 'local)
   (goto-char (point-max))
   (let ((inhibit-read-only t))
	(insert (erc-make-notice
		 (format "IRC protocol logging %s at %s -- Press ENTER to toggle logging.\n"
			 (if erc-debug-irc-protocol "disabled" "enabled")
			 (current-time-string))))))
  (setq erc-debug-irc-protocol (not erc-debug-irc-protocol))
  (if (and arg
	   (not (get-buffer-window "*erc-protocol*" t)))
	(display-buffer buf t))
  (message "IRC protocol traffic logging %s (see buffer *erc-protocol*)."
	   (if erc-debug-irc-protocol "enabled" "disabled"))))

;;; I/O interface

;; send interface

(defun erc-send-action (tgt str &optional force)
 "Send CTCP ACTION information described by STR to TGT."
 (erc-send-ctcp-message tgt (format "ACTION %s" str) force)
 (erc-display-message
  nil 'input (current-buffer)
  'ACTION ?n (erc-current-nick) ?a str ?u "" ?h ""))

;; Display interface

(defun erc-string-invisible-p (string)
 "Check whether STRING is invisible or not.
I.e. any char in it has the `invisible' property set."
 (text-property-any 0 (length string) 'invisible t string))

(defun erc-display-line-1 (string buffer)
 "Display STRING in `erc-mode' BUFFER.
Auxiliary function used in `erc-display-line'.	The line gets filtered to
interpret the control characters. Then, `erc-insert-pre-hook' gets called.
If `erc-insert-this' is still t, STRING gets inserted into the buffer.
Afterwards, `erc-insert-modify' and `erc-insert-post-hook' get called.
If STRING is nil, the function does nothing."
 (when string
  (save-excursion
   (set-buffer (or buffer (process-buffer erc-server-process)))
   (let ((insert-position (or (marker-position erc-insert-marker)
				 (point-max))))
	(let ((string string) ;; FIXME! Can this be removed?
	   (buffer-undo-list t)
	   (inhibit-read-only t))
	 (unless (string-match "\n$" string)
	  (setq string (concat string "\n"))
	  (when (erc-string-invisible-p string)
	   (erc-put-text-properties 0 (length string) string
				    '(invisible intangible))))
	 (erc-log (concat "erc-display-line: " string
			  (format "(%S)" string) " in buffer "
			  (format "%s" buffer)))
	 (setq erc-insert-this t)
	 (run-hook-with-args 'erc-insert-pre-hook string)
	 (if (null erc-insert-this)
	   ;; Leave erc-insert-this set to t as much as possible. Fran
	   ;; Litterio <franl> has seen erc-insert-this set to nil while
	   ;; erc-send-pre-hook is running, which should never happen. This
	   ;; may cure it.
	   (setq erc-insert-this t)
	  (save-excursion ;; to restore point in the new buffer
	   (save-restriction
		(widen)
		(goto-char insert-position)
		(insert-before-markers string)
		;; run insertion hook, with point at restored location
		(save-restriction
		 (narrow-to-region insert-position (point))
		 (run-hooks 'erc-insert-modify-hook)
		 (run-hooks 'erc-insert-post-hook))))))
	(erc-update-undo-list (- (or (marker-position erc-insert-marker)
				   (point-max))
				 insert-position))))))

(defun erc-update-undo-list (shift)
 ;; Translate buffer positions in buffer-undo-list by SHIFT.
 (unless (or (zerop shift) (atom buffer-undo-list))
  (let ((list buffer-undo-list) elt)
   (while list
	(setq elt (car list))
	(cond ((integerp elt)		; POSITION
	    (incf (car list) shift))
	   ((or (atom elt)		; nil, EXTENT
		  ;; (eq t (car elt))	; (t HIGH . LOW)
		  (markerp (car elt)))	; (MARKER . DISTANCE)
	    nil)
	   ((integerp (car elt))	; (BEGIN . END)
	    (incf (car elt) shift)
	    (incf (cdr elt) shift))
	   ((stringp (car elt))	; (TEXT . POSITION)
	    (incf (cdr elt) (* (if (natnump (cdr elt)) 1 -1) shift)))
	   ((null (car elt))		; (nil PROPERTY VALUE BEG . END)
	    (let ((cons (nthcdr 3 elt)))
		 (incf (car cons) shift)
		 (incf (cdr cons) shift)))
	   ((and (featurep 'xemacs)
		  (extentp (car elt))) ; (EXTENT START END)
	    (incf (nth 1 elt) shift)
	    (incf (nth 2 elt) shift)))
	(setq list (cdr list))))))

(defvar erc-valid-nick-regexp "[]a-zA-Z^[;\\`_{}|][]^[;\\`_{}|a-zA-Z0-9-]*"
 "Regexp which matches all legal characters in a IRC nickname.")

(defun erc-is-valid-nick-p (nick)
 "Check if NICK is a valid IRC nickname."
 (string-match (concat "^" erc-valid-nick-regexp "$") nick))

(defun erc-display-line (string &optional buffer)
 "Display STRING in the ERC BUFFER.
All screen output must be done through this function. If BUFFER is nil
or omitted, the default ERC buffer for the `erc-session-server' is used.
The BUFFER can be an actual buffer, a list of buffers, 'all or 'active.
If BUFFER = 'all, the string is displayed in all the ERC buffers for the
current session. 'active means the current active buffer
\(`erc-active-buffer').	 If the buffer can't be resolved, the current
buffer is used.	 `erc-display-line-1' is used to display STRING.

If STRING is nil, the function does nothing."
 (let ((inhibit-point-motion-hooks t)
	new-bufs)
  (dolist (buf (cond
		 ((bufferp buffer) (list buffer))
		 ((listp buffer) buffer)
		 ((processp buffer) (list (process-buffer buffer)))
		 ((eq 'all buffer)
		  (and (boundp 'erc-server-process)
			;; Hmm, or all of the same session server?
			(erc-buffer-list nil erc-server-process)))
		 ((and (eq 'active buffer) (erc-active-buffer))
		  (list (erc-active-buffer)))
		 ((erc-server-buffer-live-p)
		  (list (process-buffer erc-server-process)))
		 (t (list (current-buffer)))))
   (when (buffer-live-p buf)
	(erc-display-line-1 string buf)
	(add-to-list 'new-bufs buf)))
  (when (null new-bufs)
   (if (erc-server-buffer-live-p)
	 (erc-display-line-1 string (process-buffer erc-server-process))
	(erc-display-line-1 string (current-buffer))))))

(defun erc-display-message-highlight (type string)
 "Highlight STRING according to TYPE, where erc-TYPE-face is an erc face.

See also `erc-make-notice'"
 (cond ((eq type 'notice)
	 (erc-make-notice string))
	(t
	 (erc-put-text-property
	 0 (length string)
	 'face (or (intern-soft
		   (concat "erc-" (symbol-name type) "-face"))
		  "erc-default-face")
	 string)
	 string)))

(defun erc-display-message (parsed type buffer msg &rest args)
 "Display MSG in BUFFER.

ARGS, PARSED, and TYPE are used to format MSG sensibly.

See also `erc-format-message' and `erc-display-line'."
 (let ((string (if (symbolp msg)
		  (apply 'erc-format-message msg args)
		 msg)))
  (setq string
	 (cond
	  ((listp type)
	  (mapc (lambda (type)
		  (setq string
			 (erc-display-message-highlight type string)))
		 type)
	  string)
	  ((symbolp type)
	  (erc-display-message-highlight type string))))

  (if (not (erc-response-p parsed))
	(erc-display-line string buffer)
   (unless (member (erc-response.command parsed) erc-hide-list)
   (erc-put-text-property 0 (length string) 'erc-parsed parsed string)
	(erc-put-text-property 0 (length string) 'rear-sticky t string)
	(erc-display-line string buffer)))))

(defun erc-message-type-member (position list)
 "Return non-nil if the erc-parsed text-property at POSITION is in LIST.

This function relies on the erc-parsed text-property being
present."
 (let ((prop-val (get-text-property position 'erc-parsed)))
  (and prop-val (member (erc-response.command prop-val) list))))

(defvar erc-send-input-line-function 'erc-send-input-line)
(make-variable-buffer-local 'erc-send-input-line-function)

(defun erc-send-input-line (target line &optional force)
 "Send LINE to TARGET.

See also `erc-server-send'."
 (setq line (format "PRIVMSG %s :%s"
		   target
		   ;; If the line is empty, we still want to
		   ;; send it - i.e. an empty pasted line.
		   (if (string= line "\n")
			 " \n"
		    line)))
 (erc-server-send line force target))

(defun erc-get-arglist (fun)
 "Return the argument list of a function without the parens."
 (let ((arglist (format "%S" (erc-function-arglist fun))))
  (if (string-match "^(\\(.*\\))$" arglist)
	(match-string 1 arglist)
   arglist)))

(defun erc-command-name (cmd)
 "For CMD being the function name of a ERC command, something like
erc-cmd-FOO, this returns a string /FOO."
 (let ((command-name (symbol-name cmd)))
  (if (string-match "^erc-cmd-\\(.*\\)$" command-name)
	(concat "/" (match-string 1 command-name))
   command-name)))

(defun erc-process-input-line (line &optional force no-command)
 "Translate LINE to an RFC1459 command and send it based.
Returns non-nil if the command is actually sent to the server, and nil
otherwise.

If the command in the LINE is not bound as a function `erc-cmd-<COMMAND>',
it is passed to `erc-cmd-default'. If LINE is not a command (ie. doesn't
start with /<COMMAND>) then it is sent as a message.

An optional FORCE argument forces sending the line when flood
protection is in effect. The optional NO-COMMAND argument prohibits
this function from interpreting the line as a command."
 (let ((command-list (erc-extract-command-from-line line)))
  (if	(and command-list
	   (not no-command))
	(let* ((cmd (nth 0 command-list))
	    (args (nth 1 command-list)))
	 (condition-case nil
	   (if (listp args)
		 (apply cmd args)
		(funcall cmd args))
	  (wrong-number-of-arguments
	   (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'incorrect-args
				 ?c (erc-command-name cmd)
				 ?u (or (erc-get-arglist cmd)
					 "")
				 ?d (format "%s\n"
					   (or (documentation cmd) "")))
	   nil)))
   (let ((r (erc-default-target)))
	(if r
	  (funcall erc-send-input-line-function r line force)
	 (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target)
	 nil)))))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;		   Input commands handlers
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun erc-cmd-AMSG (line)
 "Send LINE to all channels of the current server that you are on."
 (interactive "sSend to all channels you're on: ")
 (setq line (erc-trim-string line))
 (erc-with-all-buffers-of-server nil
  (lambda ()
   (erc-channel-p (erc-default-target)))
  (erc-send-message line)))
(put 'erc-cmd-AMSG 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-SAY (line)
 "Send LINE to the current query or channel as a message, not a command.

Use this when you want to send a message with a leading '/'. Note
that since multi-line messages are never a command, you don't
need this when pasting multiple lines of text."
 (if (string-match "^\\s-*$" line)
   nil
  (string-match "^ ?\\(.*\\)" line)
  (erc-process-input-line (match-string 1 line) nil t)))
(put 'erc-cmd-SAY 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-SET (line)
 "Set the variable named by the first word in LINE to some VALUE.
VALUE is computed by evaluating the rest of LINE in Lisp."
 (cond
  ((string-match "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\s-+\\(.*\\)$" line)
  (let ((var (read (concat "erc-" (match-string 1 line))))
	 (val (read (match-string 2 line))))
   (if (boundp var)
	 (progn
	  (set var (eval val))
	  (erc-display-message
	   nil nil 'active (format "Set %S to %S" var val))
	  t)
	(setq var (read (match-string 1 line)))
	(if (boundp var)
	  (progn
	   (set var (eval val))
	   (erc-display-message
	    nil nil 'active (format "Set %S to %S" var val))
	   t)
	 (erc-display-message nil 'error 'active 'variable-not-bound)
	 nil))))
  ((string-match "^\\s-*$" line)
  (erc-display-line
   (concat "Available user variables:\n"
	   (apply
	   'concat
	   (mapcar
	    (lambda (var)
		 (let ((val (symbol-value var)))
		  (concat (format "%S:" var)
			  (if (consp val)
			    (concat "\n" (pp-to-string val))
			   (format " %S\n" val)))))
	    (apropos-internal "^erc-" 'user-variable-p))))
   (current-buffer)) t)
  (t nil)))
(defalias 'erc-cmd-VAR 'erc-cmd-SET)
(defalias 'erc-cmd-VARIABLE 'erc-cmd-SET)
(put 'erc-cmd-SET 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-default (line)
 "Fallback command.

Commands for which no erc-cmd-xxx exists, are tunnelled through
this function. LINE is sent to the server verbatim, and
therefore has to contain the command itself as well."
 (erc-log (format "cmd: DEFAULT: %s" line))
 (erc-server-send (substring line 1))
 t)

(defun erc-cmd-IGNORE (&optional user)
 "Ignore USER. This should be a regexp matching nick!user@host.
If no USER argument is specified, list the contents of `erc-ignore-list'."
 (if user
   (progn
	(erc-display-line
	 (erc-make-notice (format "Now ignoring %s" user))
	 'active)
	(with-current-buffer (erc-server-buffer)
	 (add-to-list 'erc-ignore-list user)))
  (if (null (with-current-buffer (erc-server-buffer) erc-ignore-list))
	(erc-display-line (erc-make-notice "Ignore list is empty") 'active)
   (erc-display-line (erc-make-notice "Ignore list:") 'active)
   (mapc #'(lambda (item)
		(erc-display-line (erc-make-notice item)
				 'active))
	  (with-current-buffer (erc-server-buffer) erc-ignore-list))))
 t)

(defun erc-cmd-UNIGNORE (user)
 "Remove the user specified in USER from the ignore list."
 (let ((ignored-nick (car (with-current-buffer (erc-server-buffer)
			   (erc-member-ignore-case user erc-ignore-list)))))
  (if (null ignored-nick)
	(erc-display-line
	 (erc-make-notice (format "%s is not currently ignored!" user))
	 'active)
   (erc-display-line
    (erc-make-notice (format "No longer ignoring %s" user))
    'active))
  (with-current-buffer (erc-server-buffer)
   (setq erc-ignore-list (delete ignored-nick erc-ignore-list))))
 t)

(defun erc-cmd-CLEAR ()
 "Clear the window content."
 (recenter 0)
 t)

(defun erc-cmd-OPS ()
 "Show the ops in the current channel."
 (interactive)
 (let ((ops nil))
  (if erc-channel-users
	(maphash (lambda (nick user-data)
		  (let ((cuser (cdr user-data)))
		   (if (and cuser
			   (erc-channel-user-op cuser))
			 (setq ops (cons (erc-server-user-nickname
					 (car user-data))
					 ops)))))
		 erc-channel-users))
  (setq ops (sort ops 'string-lessp))
  (if ops
	(erc-display-message
	 nil 'notice (current-buffer) 'ops
	 ?i (length ops) ?s (if (> (length ops) 1) "s" "")
	 ?o (mapconcat 'identity ops " "))
   (erc-display-message nil 'notice (current-buffer) 'ops-none)))
 t)

(defun erc-cmd-COUNTRY (tld)
 "Display the country associated with the top level domain TLD."
 (require 'mail-extr)
 (let ((co (ignore-errors (what-domain tld))))
  (if co
	(erc-display-message
	 nil 'notice 'active 'country ?c co ?d tld)
   (erc-display-message
    nil 'notice 'active 'country-unknown ?d tld))
 t))

(defun erc-cmd-AWAY (line)
 "Mark the user as being away, the reason being indicated by LINE.
If no reason is given, unset away status."
 (when (string-match "^\\s-*\\(.*\\)$" line)
  (let ((reason (match-string 1 line)))
   (erc-log (format "cmd: AWAY: %s" reason))
   (erc-server-send
    (if (string= reason "")
	  "AWAY"
	 (concat "AWAY :" reason))))
  t))
(put 'erc-cmd-AWAY 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-GAWAY (line)
 "Mark the user as being away everywhere, the reason being indicated by LINE."
 ;; on all server buffers.
 (erc-with-all-buffers-of-server nil
  #'erc-server-buffer-p
  (erc-cmd-AWAY line)))
(put 'erc-cmd-GAWAY 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-CTCP (nick cmd &rest args)
 "Send a Client To Client Protocol message to NICK.

CMD is the CTCP command, possible values being ECHO, FINGER, CLIENTINFO, TIME,
VERSION and so on. It is called with ARGS."
 (let ((str (concat cmd
		   (when args
		    (concat " " (mapconcat #'identity args " "))))))
  (erc-log (format "cmd: CTCP [%s]: [%s]" nick str))
  (erc-send-ctcp-message nick str)
  t))

(defun erc-cmd-HELP (&optional func)
 "Popup help information.

If FUNC contains a valid function or variable, help about that
will be displayed. If FUNC is empty, display an apropos about
erc commands. Otherwise, do apropos in the erc namespace
\(\"erc-.*LINE\"\).

Examples:
To find out about erc and bbdb, do
 /help bbdb.*

For help about the WHOIS command, do:
 /help whois

For a list of user commands (/join /part, ...):
 /help."
 (if func
  (let* ((sym (or (let ((sym (intern-soft
				(concat "erc-cmd-" (upcase func)))))
		   (if (and sym (or (boundp sym) (fboundp sym)))
			 sym
			nil))
		  (let ((sym (intern-soft func)))
		   (if (and sym (or (boundp sym) (fboundp sym)))
			 sym
			nil))
		  (let ((sym (intern-soft (concat "erc-" func))))
		   (if (and sym (or (boundp sym) (fboundp sym)))
			 sym
			nil)))))
   (if sym
	 (cond
	  ((boundp sym) (describe-variable sym))
	  ((fboundp sym) (describe-function sym))
	  (t nil))
	(apropos-command (concat "erc-.*" func) nil
			 (lambda (x)
			  (or (commandp x)
			    (get x 'custom-type))))
	t))
  (apropos "erc-cmd-")
  (message "Type C-h m to get additional information about keybindings.")
  t))

(defalias 'erc-cmd-H 'erc-cmd-HELP)

(defun erc-cmd-JOIN (channel &optional key)
 "Join the channel given in CHANNEL, optionally with KEY.
If CHANNEL is specified as \"-invite\", join the channel to which you
were most recently invited. See also `invitation'."
 (let (chnl)
  (if (string= (upcase channel) "-INVITE")
	(if erc-invitation
	  (setq chnl erc-invitation)
	 (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-invitation))
   (setq chnl (erc-ensure-channel-name channel)))
  (when chnl
   ;; Prevent double joining of same channel on same server.
   (let ((joined-channels
	   (mapcar #'(lambda (chanbuf)
			 (with-current-buffer chanbuf (erc-default-target)))
		   (erc-channel-list erc-server-process))))
	(if (erc-member-ignore-case chnl joined-channels)
	  (switch-to-buffer (car (erc-member-ignore-case chnl
							  joined-channels)))
	 (erc-log (format "cmd: JOIN: %s" chnl))
	 (if (and chnl key)
	   (erc-server-send (format "JOIN %s %s" chnl key))
	  (erc-server-send (format "JOIN %s" chnl)))))))
 t)

(defalias 'erc-cmd-CHANNEL 'erc-cmd-JOIN)
(defalias 'erc-cmd-J 'erc-cmd-JOIN)

(defvar erc-channel-new-member-names nil
 "If non-nil, a names list is currently being received.

If non-nil, this variable is a hash-table that associates
received nicks with t.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-new-member-names)

(defun erc-cmd-NAMES (&optional channel)
 "Display the users in CHANNEL.
If CHANNEL is not specified, display the users in the current channel.
This function clears the channel name list first, then sends the
command."
 (let ((tgt (or (and (erc-channel-p channel) channel)
		 (erc-default-target))))
  (if (and tgt (erc-channel-p tgt))
	(progn
	 (erc-log (format "cmd: DEFAULT: NAMES %s" tgt))
	 (erc-with-buffer
	  (tgt)
	  (erc-channel-begin-receiving-names))
	 (erc-server-send (concat "NAMES " tgt)))
   (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-default-channel)))
 t)
(defalias 'erc-cmd-N 'erc-cmd-NAMES)

(defun erc-cmd-KICK (target &optional reason-or-nick &rest reasonwords)
 "Kick the user indicated in LINE from the current channel.
LINE has the format: \"#CHANNEL NICK REASON\" or \"NICK REASON\"."
 (let ((reasonstring (mapconcat 'identity reasonwords " ")))
  (if (string= "" reasonstring)
	(setq reasonstring (format "Kicked by %s" (erc-current-nick))))
  (if (erc-channel-p target)
	(let ((nick reason-or-nick))
	 (erc-log (format "cmd: KICK: %s/%s: %s" nick target reasonstring))
	 (erc-server-send (format "KICK %s %s :%s" target nick reasonstring)
			  nil target)
	 t)
   (when target
	(let ((ch (erc-default-target)))
	 (setq reasonstring (concat
			   (if reason-or-nick (concat reason-or-nick " "))
			   reasonstring))
	 (if ch
	   (progn
		(erc-log
		 (format "cmd: KICK: %s/%s: %s" target ch reasonstring))
		(erc-server-send
		 (format "KICK %s %s :%s" ch target reasonstring) nil ch))
	  (erc-display-message nil 'error (current-buffer)
				 'no-default-channel))
	 t)))))

(defvar erc-script-args nil)

(defun erc-cmd-LOAD (line)
 "Load the script provided in the LINE.
If LINE continues beyond the file name,
the rest of it is put in a (local) variable
`erc-script-args', which can be used in elisp scripts.

The optional FORCE argument is ignored here - you can't force loading
a script after exceeding the flood threshold."
 (cond
  ((string-match "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\(.*\\)$" line)
  (let* ((file-to-find (match-string 1 line))
	  (erc-script-args (match-string 2 line))
	  (file (erc-find-file file-to-find erc-script-path)))
   (erc-log (format "cmd: LOAD: %s" file-to-find))
   (cond
    ((not file)
	(erc-display-message nil 'error (current-buffer)
			   'cannot-find-file ?f file-to-find))
    ((not (file-readable-p file))
	(erc-display-message nil 'error (current-buffer)
			   'cannot-read-file ?f file))
    (t
	(message "Loading \'%s\'..." file)
	(erc-load-script file)
	(message "Loading \'%s\'...done" file))))
  t)
  (t nil)))

(defun erc-cmd-WHOIS (user &optional server)
 "Display whois information for USER.

If SERVER is non-nil, use that, rather than the current server."
 ;; FIXME: is the above docstring correct? -- Lawrence 2004-01-08
 (let ((send (if server
		 (format "WHOIS %s %s" user server)
		(format "WHOIS %s" user))))
  (erc-log (format "cmd: %s" send))
  (erc-server-send send)
 t))
(defalias 'erc-cmd-WI 'erc-cmd-WHOIS)

(defun erc-cmd-WHOAMI ()
 "Display whois information about yourself."
 (erc-cmd-WHOIS (erc-current-nick))
 t)

(defun erc-cmd-IDLE (nick)
 "Show the length of time NICK has been idle."
 (let ((serverbuf (erc-server-buffer))
	(origbuf (current-buffer))
	symlist)
  (with-current-buffer serverbuf
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 311 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-311-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 312 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-312-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 318 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-318-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 319 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-319-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 320 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-320-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 330 `(string= ,nick
					(second
					 (erc-response.command-args parsed))))
			 'erc-server-330-functions))
   (add-to-list 'symlist
		  (cons (erc-once-with-server-event
			 317
			 `(let ((idleseconds
				 (string-to-number
				  (third
				  (erc-response.command-args parsed)))))
			   (erc-display-line
			   (erc-make-notice
			    (format "%s has been idle for %s."
				    (erc-string-no-properties ,nick)
				    (erc-seconds-to-string idleseconds)))
			   ,origbuf))
			 t)
			 'erc-server-317-functions))

   ;; Send the WHOIS command.
   (erc-cmd-WHOIS nick)

   ;; Remove the uninterned symbols from the server hooks that did not run.
   (run-at-time 20 nil `(lambda ()
			   (with-current-buffer ,(current-buffer)
			    (dolist (sym ',symlist)
				 (let ((hooksym (cdr sym))
				    (funcsym (car sym)))
				  (remove-hook hooksym funcsym t))))))))
 t)

(defun erc-cmd-DESCRIBE (line)
 "Pose some action to a certain user.
LINE has the format \"USER ACTION\"."
 (cond
  ((string-match
   "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\s-\\(.*\\)$" line)
  (let ((dst (match-string 1 line))
	 (s (match-string 2 line)))
   (erc-log (format "cmd: DESCRIBE: [%s] %s" dst s))
   (erc-send-action dst s))
  t)
  (t nil)))
(put 'erc-cmd-DESCRIBE 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-ME (line)
 "Send LINE as an action."
 (cond
  ((string-match "^\\s-\\(.*\\)$" line)
  (let ((s (match-string 1 line)))
   (erc-log (format "cmd: ME: %s" s))
   (erc-send-action (erc-default-target) s))
  t)
  (t nil)))
(put 'erc-cmd-ME 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-LASTLOG (line)
 "Show all lines in the current buffer matching the regexp LINE.

If a match spreads across multiple lines, all those lines are shown.

The lines are shown in a buffer named `*Occur*'.
It serves as a menu to find any of the occurrences in this buffer.
\\[describe-mode] in that buffer will explain how.

If LINE contains upper case characters (excluding those preceded by `\'),
the matching is case-sensitive."
 (occur line)
 t)
(put 'erc-cmd-LASTLOG 'do-not-parse-args t)

(defun erc-send-message (line &optional force)
 "Send LINE to the current channel or user and display it.

See also `erc-message' and `erc-display-line'."
 (erc-message "PRIVMSG" (concat (erc-default-target) " " line) force)
 (erc-display-line
  (concat (erc-format-my-nick) line)
   (current-buffer))
 ;; FIXME - treat multiline, run hooks, or remove me?
 t)

(defun erc-cmd-MODE (line)
 "Change or display the mode value of a channel or user.
The first word specifies the target. The rest is the mode string
to send.

If only one word is given, display the mode of that target.

A list of valid mode strings for Freenode may be found at
`http://freenode.net/using_the_network.shtml'."
 (cond
  ((string-match "^\\s-\\(.*\\)$" line)
  (let ((s (match-string 1 line)))
   (erc-log (format "cmd: MODE: %s" s))
   (erc-server-send (concat "MODE " line)))
  t)
  (t nil)))
(put 'erc-cmd-MODE 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-NOTICE (channel-or-user &rest message)
 "Send a notice to the channel or user given as the first word.
The rest is the message to send."
 (erc-message "NOTICE" (concat channel-or-user " "
				(mapconcat #'identity message " "))))

(defun erc-cmd-MSG (line)
 "Send a message to the channel or user given as the first word in LINE.

The rest of LINE is the message to send."
 (erc-message "PRIVMSG" line))

(defalias 'erc-cmd-M 'erc-cmd-MSG)
(put 'erc-cmd-MSG 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-SQUERY (line)
 "Send a Service Query to the service given as the first word in LINE.

The rest of LINE is the message to send."
 (erc-message "SQUERY" line))

(defun erc-cmd-NICK (nick)
 "Change current nickname to NICK."
 (erc-log (format "cmd: NICK: %s (erc-bad-nick: %S)" nick erc-bad-nick))
 (let ((nicklen (cdr (assoc "NICKLEN" (with-current-buffer (erc-server-buffer)
				  erc-server-parameters)))))
  (and nicklen (> (length nick) (string-to-number nicklen))
	 (erc-display-message
	 nil 'notice 'active 'nick-too-long
	 ?i (length nick) ?l nicklen)))
 (erc-server-send (format "NICK %s" nick))
 (cond (erc-bad-nick
	 (erc-set-current-nick nick)
	 (erc-update-mode-line)
	 (setq erc-bad-nick nil)))
 t)

(defun erc-cmd-PART (line)
 "When LINE is an empty string, leave the current channel.
Otherwise leave the channel indicated by LINE."
 (cond
  ((string-match "^\\s-*\\([&#+!]\\S-+\\)\\s-?\\(.*\\)$" line)
  (let* ((ch (match-string 1 line))
	  (msg (match-string 2 line))
	  (reason (funcall erc-part-reason (if (equal msg "") nil msg))))
   (erc-log (format "cmd: PART: %s: %s" ch reason))
   (erc-server-send (if (string= reason "")
			  (format "PART %s" ch)
			 (format "PART %s :%s" ch reason))
		    nil ch))
  t)
  ((string-match "^\\s-*\\(.*\\)$" line)
  (let* ((ch (erc-default-target))
	  (msg (match-string 1 line))
	  (reason (funcall erc-part-reason (if (equal msg "") nil msg))))
   (if (and ch (erc-channel-p ch))
	 (progn
	  (erc-log (format "cmd: PART: %s: %s" ch reason))
	  (erc-server-send (if (string= reason "")
				 (format "PART %s" ch)
			    (format "PART %s :%s" ch reason))
			   nil ch))
	(erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target)))
  t)
  (t nil)))
(put 'erc-cmd-PART 'do-not-parse-args t)

(defalias 'erc-cmd-LEAVE 'erc-cmd-PART)

(defun erc-cmd-PING (recipient)
 "Ping RECIPIENT."
 (let ((time (format "%f" (erc-current-time))))
  (erc-log (format "cmd: PING: %s" time))
  (erc-cmd-CTCP recipient "PING" time)))

(defun erc-cmd-QUOTE (line)
 "Send LINE directly to the server.
All the text given as argument is sent to the sever as unmodified,
just as you provided it. Use this command with care!"
 (cond
  ((string-match "^ ?\\(.+\\)$" line)
  (erc-server-send (match-string 1 line)))
  (t nil)))
(put 'erc-cmd-QUOTE 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-QUERY (&optional user)
 "Open a query with USER.
The type of query window/frame/etc will depend on the value of
`erc-join-buffer'. If USER is omitted, close the current query buffer if one
exists - except this is broken now ;-)"
 (interactive
  (list (read-from-minibuffer "Start a query with: " nil)))
 (let ((session-buffer (erc-server-buffer)))
  (if user
	(erc-query user session-buffer)
   ;; currently broken, evil hack to display help anyway
   ;(erc-delete-query))))
   (signal 'wrong-number-of-arguments ""))))
(defalias 'erc-cmd-Q 'erc-cmd-QUERY)

(defun erc-quit-reason-normal (&optional s)
 "Normal quit message.

If S is non-nil, it will be used as the quit reason."
 (or s
   (format "\C-bERC\C-b %s (IRC client for Emacs)"; - \C-b%s\C-b"
	   erc-version-string) ; erc-official-location)
 ))

(defun erc-quit-reason-zippy (&optional s)
 "Zippy quit message.

If S is non-nil, it will be used as the quit reason."
 (or s
   (erc-replace-regexp-in-string "\n" "" (yow))))

(defun erc-quit-reason-various (s)
 "Choose a quit reason based on S (a string)."
 (when (featurep 'xemacs) (require 'poe))
 (let ((res (car (assoc-default (or s "")
		  erc-quit-reason-various-alist 'string-match))))
  (cond
   ((functionp res) (funcall res))
   ((stringp res) res)
   ;; hopefully never reached
   (s))))

(defun erc-part-reason-normal (&optional s)
 "Normal part message.

If S is non-nil, it will be used as the quit reason."
 (or s
   (format "\C-bERC\C-b %s (IRC client for Emacs)"; - \C-b%s\C-b"
	   erc-version-string) ; erc-official-location)
 ))

(defun erc-part-reason-zippy (&optional s)
 "Zippy part message.

If S is non-nil, it will be used as the quit reason."
 (or s
   (erc-replace-regexp-in-string "\n" "" (yow))))

(defun erc-part-reason-various (s)
 "Choose a part reason based on S (a string)."
 (when (featurep 'xemacs) (require 'poe))
 (let ((res (car (assoc-default (or s "")
		  erc-part-reason-various-alist 'string-match))))
  (cond
   ((functionp res) (funcall res))
   ((stringp res) res)
   (s))))

(defun erc-cmd-QUIT (reason)
 "Disconnect from the current server.
If REASON is omitted, display a default quit message, otherwise display
the message given by REASON."
 (unless reason
  (setq reason ""))
 (cond
  ((string-match "^\\s-*\\(.*\\)$" reason)
  (let* ((s (match-string 1 reason))
	  (buffer (erc-server-buffer))
	  (reason (funcall erc-quit-reason (if (equal s "") nil s))))
   (with-current-buffer (if (and buffer
				  (bufferp buffer))
			    buffer
			   (current-buffer))
	(erc-log (format "cmd: QUIT: %s" reason))
	(setq erc-server-quitting t)
	(erc-set-active-buffer (erc-server-buffer))
	(erc-server-send (format "QUIT :%s" reason)))
   (run-hook-with-args 'erc-quit-hook erc-server-process)
   (when erc-kill-queries-on-quit
	(erc-kill-query-buffers erc-server-process)))
  t)
  (t nil)))

(defalias 'erc-cmd-BYE 'erc-cmd-QUIT)
(defalias 'erc-cmd-EXIT 'erc-cmd-QUIT)
(defalias 'erc-cmd-SIGNOFF 'erc-cmd-QUIT)
(put 'erc-cmd-QUIT 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-GQUIT (reason)
 "Disconnect from all servers at once with the same quit REASON."
 (erc-with-all-buffers-of-server nil #'(lambda ()
					 (and (erc-server-buffer-p)
					    (erc-server-process-alive)))
				 (erc-cmd-QUIT reason)))

(defalias 'erc-cmd-GQ 'erc-cmd-GQUIT)
(put 'erc-cmd-GQUIT 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-SERVER (server)
 "Connect to SERVER, leaving existing connection intact."
 (erc-log (format "cmd: SERVER: %s" server))
 (condition-case nil
   (erc-select :server server :nick (erc-current-nick))
  (error
   (message "Cannot find host %s." server)
   (beep)))
 t)

(eval-when-compile
 (defvar motif-version-string)
 (defvar gtk-version-string))

(defun erc-cmd-SV ()
 "Say the current ERC and Emacs version into channel."
 (erc-send-message (format "I'm using ERC %s with %s %s (%s%s) of %s."
			  erc-version-string
			  (if (featurep 'xemacs) "XEmacs" "GNU Emacs")
			  emacs-version
			  system-configuration
			  (concat
			   (cond ((featurep 'motif)
				  (concat ", " (substring
						 motif-version-string 4)))
				  ((featurep 'gtk)
				  (concat ", GTK+ Version "
					  gtk-version-string))
				  ((featurep 'mac-carbon) ", Mac Carbon")
				  ((featurep 'x-toolkit) ", X toolkit")
				  (t ""))
			   (if (and (boundp 'x-toolkit-scroll-bars)
				   (memq x-toolkit-scroll-bars
					  '(xaw xaw3d)))
				 (format ", %s scroll bars"
					 (capitalize (symbol-name
						   x-toolkit-scroll-bars)))
			    "")
			   (if (featurep 'multi-tty) ", multi-tty" ""))
			  erc-emacs-build-time))
 t)

(defun erc-cmd-SM ()
 "Say the current ERC modes into channel."
 (erc-send-message (format "I'm using the following modules: %s!"
			  (erc-modes)))
 t)

(defun erc-cmd-SMV ()
 "Say the current ERC module versions into channel."
 (erc-send-message (format "I'm using the following module revisions: %s!"
			  (erc-version-modules)))
 t)

(defun erc-cmd-DEOP (&rest people)
 "Remove the operator setting from user(s) given in PEOPLE."
 (when (> (length people) 0)
  (erc-server-send (concat "MODE " (erc-default-target)
			   " -"
			   (make-string (length people) ?o)
			   " "
			   (mapconcat 'identity people " ")))
  t))

(defun erc-cmd-OP (&rest people)
 "Add the operator setting to users(s) given in PEOPLE."
 (when (> (length people) 0)
  (erc-server-send (concat "MODE " (erc-default-target)
			   " +"
			   (make-string (length people) ?o)
			   " "
			   (mapconcat 'identity people " ")))
  t))

(defun erc-cmd-TIME (&optional line)
 "Request the current time and date from the current server."
 (cond
  ((and line (string-match "^\\s-*\\(.*\\)$" line))
  (let ((args (match-string 1 line)))
   (erc-log (format "cmd: TIME: %s" args))
   (erc-server-send (concat "TIME " args)))
  t)
  (t (erc-server-send "TIME"))))
(defalias 'erc-cmd-DATE 'erc-cmd-TIME)

(defun erc-cmd-TOPIC (topic)
 "Set or request the topic for a channel.
LINE has the format: \"#CHANNEL TOPIC\", \"#CHANNEL\", \"TOPIC\"
or the empty string.

If no #CHANNEL is given, the default channel is used. If TOPIC is
given, the channel topic is modified, otherwise the current topic will
be displayed."
 (cond
  ;; /topic #channel TOPIC
  ((string-match "^\\s-*\\([&#+!]\\S-+\\)\\s-\\(.*\\)$" topic)
  (let ((ch (match-string 1 topic))
	 (topic (match-string 2 topic)))
   (erc-log (format "cmd: TOPIC [%s]: %s" ch topic))
   (erc-server-send (format "TOPIC %s :%s" ch topic) nil ch))
  t)
  ;; /topic #channel
  ((string-match "^\\s-*\\([&#+!]\\S-+\\)" topic)
  (let ((ch (match-string 1 topic)))
   (erc-server-send (format "TOPIC %s" ch) nil ch)
   t))
  ;; /topic
  ((string-match "^\\s-*$" topic)
  (let ((ch (erc-default-target)))
   (erc-server-send (format "TOPIC %s" ch) nil ch)
   t))
  ;; /topic TOPIC
  ((string-match "^\\s-*\\(.*\\)$" topic)
  (let ((ch (erc-default-target))
	 (topic (match-string 1 topic)))
   (if (and ch (erc-channel-p ch))
	 (progn
	  (erc-log (format "cmd: TOPIC [%s]: %s" ch topic))
	  (erc-server-send (format "TOPIC %s :%s" ch topic) nil ch))
	(erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target)))
  t)
  (t nil)))
(defalias 'erc-cmd-T 'erc-cmd-TOPIC)
(put 'erc-cmd-TOPIC 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-APPENDTOPIC (topic)
 "Append TOPIC to the current channel topic, separated by a space."
 (let ((oldtopic erc-channel-topic))
  ;; display help when given no arguments
  (when (string-match "^\\s-*$" topic)
   (signal 'wrong-number-of-arguments nil))
  ;; strip trailing ^O
  (when (string-match "\\(.*\\)\C-o" oldtopic)
   (erc-cmd-TOPIC (concat (match-string 1 oldtopic) topic)))))
(defalias 'erc-cmd-AT 'erc-cmd-APPENDTOPIC)
(put 'erc-cmd-APPENDTOPIC 'do-not-parse-args t)

(defun erc-cmd-CLEARTOPIC (&optional channel)
 "Clear the topic for a CHANNEL.
If CHANNEL is not specified, clear the topic for the default channel."
 (interactive "sClear topic of channel (RET is current channel): ")
 (let ((chnl (or (and (erc-channel-p channel) channel) (erc-default-target))))
  (when chnl
   (erc-server-send (format "TOPIC %s :" chnl))
   t)))

;;; Banlists

(defvar erc-channel-banlist nil
 "A list of bans seen for the current channel.

Each ban is an alist of the form:
 (WHOSET . MASK)

The property `received-from-server' indicates whether
or not the ban list has been requested from the server.")
(make-variable-buffer-local 'erc-channel-banlist)
(put 'erc-channel-banlist 'received-from-server nil)

(defun erc-cmd-BANLIST ()
 "Pretty-print the contents of `erc-channel-banlist'.

The ban list is fetched from the server if necessary."
 (let ((chnl (erc-default-target))
	(chnl-name (buffer-name)))

  (cond
   ((not (erc-channel-p chnl))
   (erc-display-line (erc-make-notice "You're not on a channel\n")
			'active))

   ((not (get 'erc-channel-banlist 'received-from-server))
   (let ((old-367-hook erc-server-367-functions))
	(setq erc-server-367-functions 'erc-banlist-store
	   erc-channel-banlist nil)
	;; fetch the ban list then callback
	(with-current-buffer (erc-server-buffer)
	 (erc-once-with-server-event
	  368
	  `(with-current-buffer ,chnl-name
	   (put 'erc-channel-banlist 'received-from-server t)
	   (setq erc-server-367-functions ',old-367-hook)
	   (erc-cmd-BANLIST)
	   t))
	 (erc-server-send (format "MODE %s b" chnl)))))

   ((null erc-channel-banlist)
   (erc-display-line (erc-make-notice
			 (format "No bans for channel: %s\n" chnl))
			'active)
   (put 'erc-channel-banlist 'received-from-server nil))

   (t
   (let* ((erc-fill-column (or (and (boundp 'erc-fill-column)
				    erc-fill-column)
				 (and (boundp 'fill-column)
				    fill-column)
				 (1- (window-width))))
	   (separator (make-string erc-fill-column (string-to-char "=")))
	   (fmt (concat
		  "%-" (number-to-string (/ erc-fill-column 2)) "s"
		  "%" (number-to-string (/ erc-fill-column 2)) "s")))

	(erc-display-line
	 (erc-make-notice (format "Ban list for channel: %s\n"
				 (erc-default-target)))
	 'active)

	(erc-display-line separator 'active)
	(erc-display-line (format fmt "Ban Mask" "Banned By") 'active)
	(erc-display-line separator 'active)

	(mapc
	 (lambda (x)
	  (erc-display-line
	  (format fmt
		  (truncate-string-to-width (cdr x) (/ erc-fill-column 2))
		  (if (car x)
			(truncate-string-to-width (car x) (/ erc-fill-column 2))
		   ""))
	  'active))
	 erc-channel-banlist)

	(erc-display-line (erc-make-notice "End of Ban list")
			 'active)
	(put 'erc-channel-banlist 'received-from-server nil)))))
 t)

(defalias 'erc-cmd-BL 'erc-cmd-BANLIST)

(defun erc-cmd-MASSUNBAN ()
 "Mass Unban.

Unban all currently banned users in the current channel."
 (let ((chnl (erc-default-target)))
  (cond

   ((not (erc-channel-p chnl))
   (erc-display-line
    (erc-make-notice "You're not on a channel\n")
    'active))

   ((not (get 'erc-channel-banlist 'received-from-server))
   (let ((old-367-hook erc-server-367-functions))
	(setq erc-server-367-functions 'erc-banlist-store)
   ;; fetch the ban list then callback
   (with-current-buffer (erc-server-buffer)
	(erc-once-with-server-event
	 368
	 `(with-current-buffer ,chnl
	  (put 'erc-channel-banlist 'received-from-server t)
	   (setq erc-server-367-functions ,old-367-hook)
	  (erc-cmd-MASSUNBAN)
	  t))
	 (erc-server-send (format "MODE %s b" chnl)))))

   (t (let ((bans (mapcar 'cdr erc-channel-banlist)))
  (when bans
   ;; Glob the bans into groups of three, and carry out the unban.
   ;; eg. /mode #foo -bbb a*!*@* b*!*@* c*!*@*
   (mapc
    (lambda (x)
	 (erc-server-send
	 (format "MODE %s -%s %s" (erc-default-target)
		 (make-string (length x) (string-to-char "b"))
			(mapconcat 'identity x " "))))
    (erc-group-list bans 3))))
	t))))

(defalias 'erc-cmd-MUB 'erc-cmd-MASSUNBAN)

;;;; End of IRC commands

(defun erc-ensure-channel-name (channel)
 "Return CHANNEL if it is a valid channel name.
Eventually add a # in front of it, if that turns it into a valid channel name."
 (if (erc-channel-p channel)
   channel
  (concat "#" channel)))

(defun erc-grab-region (start end)
 "Copy the region between START and END in a recreatable format.

Converts all the IRC text properties in each line of the region
into control codes and writes them to a separate buffer. The
resulting text may be used directly as a script to generate this
text again."
 (interactive "r")
 (erc-set-active-buffer (current-buffer))
 (save-excursion
  (let* ((cb (current-buffer))
	  (buf (generate-new-buffer erc-grab-buffer-name))
	  (region (buffer-substring start end))
	  (lines (erc-split-multiline-safe region)))
   (set-buffer buf)
   (dolist (line lines)
	(insert (concat line "\n")))
   (set-buffer cb)
   (switch-to-buffer-other-window buf)))
 (message "erc-grab-region doesn't grab colors etc. anymore. If you use this, please tell the maintainers.")
 (ding))

(defun erc-display-prompt (&optional buffer pos prompt face)
 "Display PROMPT in BUFFER at position POS.
Display an ERC prompt in BUFFER.

If PROMPT is nil, one is constructed with the function `erc-prompt'.
If BUFFER is nil, the `current-buffer' is used.
If POS is nil, PROMPT will be displayed at `point'.
If FACE is non-nil, it will be used to propertize the prompt. If it is nil,
`erc-prompt-face' will be used."
 (let* ((prompt (or prompt (erc-prompt)))
	 (l (length prompt))
	 (ob (current-buffer)))
  ;; We cannot use save-excursion because we move point, therefore
  ;; we resort to the ol' ob trick to restore this.
  (when (and buffer (bufferp buffer))
   (set-buffer buffer))

  ;; now save excursion again to store where point and mark are
  ;; in the current buffer
  (save-excursion
   (setq pos (or pos (point)))
   (goto-char pos)
   (when (> l 0)
	;; Do not extend the text properties when typing at the end
	;; of the prompt, but stuff typed in front of the prompt
	;; shall remain part of the prompt.
	(setq prompt (erc-propertize prompt
				   'start-open t ; XEmacs
				   'rear-nonsticky t ; Emacs
				   'erc-prompt t
				   'front-sticky t
				   'read-only t))
	(erc-put-text-property 0 (1- (length prompt))
			    'face (or face 'erc-prompt-face)
			    prompt)
	(insert prompt))
   ;; Set the input marker
   (set-marker erc-input-marker (point)))

  ;; Now we are back at the old position. If the prompt was
  ;; inserted here or before us, advance point by the length of
  ;; the prompt.
  (when (or (not pos) (<= (point) pos))
   (forward-char l))
  ;; Clear the undo buffer now, so the user can undo his stuff,
  ;; but not the stuff we did. Sneaky!
  (setq buffer-undo-list nil)
  (set-buffer ob)))

;; interactive operations

(defun erc-input-message ()
 "Read input from the minibuffer."
 (interactive)
 (let ((minibuffer-allow-text-properties t)
	(read-map minibuffer-local-map))
  (insert (read-from-minibuffer "Message: "
				 (string last-command-char) read-map))
  (erc-send-current-line)))

(defvar erc-action-history-list ()
 "History list for interactive action input.")

(defun erc-input-action ()
 "Interactively input a user action and send it to IRC."
 (interactive "")
 (erc-set-active-buffer (current-buffer))
 (let ((action (read-from-minibuffer
		 "Action: " nil nil nil 'erc-action-history-list)))
  (if (not (string-match "^\\s-*$" action))
	(erc-send-action (erc-default-target) action))))

(defun erc-join-channel (channel &optional key)
 "Join CHANNEL.

If `point' is at the beginning of a channel name, use that as default."
 (interactive
  (list
  (let ((chnl (if (looking-at "\\([&#+!][^ \n]+\\)") (match-string 1) ""))
	 (table (when (erc-server-buffer-live-p)
		  (set-buffer (process-buffer erc-server-process))
		  erc-channel-list)))
   (completing-read "Join channel: " table nil nil nil nil chnl))
  (when erc-prompt-for-channel-key
   (read-from-minibuffer "Channel key (RET for none): " nil))))
 (erc-cmd-JOIN channel (when (>= (length key) 1) key)))

(defun erc-part-from-channel (reason)
 "Part from the current channel and prompt for a REASON."
 (interactive
  (list
  (if (and (boundp 'reason) (stringp reason) (not (string= reason "")))
	reason
   (read-from-minibuffer (concat "Leave " (erc-default-target)
				  ", Reason? ")
			  (cons "No reason" 0)))))
 (erc-cmd-PART (concat (erc-default-target)" " reason)))

(defun erc-set-topic (topic)
 "Prompt for a TOPIC for the current channel."
 (interactive
  (list
  (read-from-minibuffer
   (concat "Set topic of " (erc-default-target) ": ")
   (when erc-channel-topic
    (cons (apply 'concat (butlast (split-string erc-channel-topic "\C-o")))
	   0)))))
 (let ((topic-list (split-string topic "\C-o"))) ; strip off the topic setter
  (erc-cmd-TOPIC (concat (erc-default-target) " " (car topic-list)))))

(defun erc-set-channel-limit (&optional limit)
 "Set a LIMIT for the current channel. Remove limit if nil.
Prompt for one if called interactively."
 (interactive (list (read-from-minibuffer
		   (format "Limit for %s (RET to remove limit): "
			   (erc-default-target)))))
 (let ((tgt (erc-default-target)))
  (if (and limit (>= (length limit) 1))
	(erc-server-send (format "MODE %s +l %s" tgt limit))
   (erc-server-send (format "MODE %s -l" tgt)))))

(defun erc-set-channel-key (&optional key)
 "Set a KEY for the current channel. Remove key if nil.
Prompt for one if called interactively."
 (interactive (list (read-from-minibuffer
		   (format "Key for %s (RET to remove key): "
			   (erc-default-target)))))
 (let ((tgt (erc-default-target)))
  (if (and key (>= (length key) 1))
	(erc-server-send (format "MODE %s +k %s" tgt key))
   (erc-server-send (format "MODE %s -k" tgt)))))

(defun erc-quit-server (reason)
 "Disconnect from current server after prompting for REASON.
`erc-quit-reason' works with this just like with `erc-cmd-QUIT'."
 (interactive (list (read-from-minibuffer
		   (format "Reason for quitting %s: "
			   (or erc-server-announced-name
				 erc-session-server)))))
 (erc-cmd-QUIT reason))

;; Movement of point

(defun erc-bol ()
 "Move `point' to the beginning of the current line.

This places `point' just after the prompt, or at the beginning of the line."
 (interactive)
 (forward-line 0)
 (when (get-text-property (point) 'erc-prompt)
  (goto-char erc-input-marker))
 (point))

(defun erc-kill-input ()
 "Kill current input line using `erc-bol' followed by `kill-line'."
 (interactive)
 (when (and (erc-bol)
	   (/= (point) (point-max))) ;; Prevent a (ding) and an error when
				    ;; there's nothing to kill
  (if (boundp 'erc-input-ring-index)
	(setq erc-input-ring-index nil))
  (kill-line)))

(defun erc-complete-word ()
 "Complete the word before point.

This function uses `erc-complete-functions'."
 (interactive)
 (unless (run-hook-with-args-until-success 'erc-complete-functions)
  (beep)))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;
;;			 IRC SERVER INPUT HANDLING
;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;; New Input parsing

; Stolen from ZenIRC. I just wanna test this code, so here is
; experiment area.

(defcustom erc-default-server-hook '(erc-debug-missing-hooks
				   erc-default-server-handler)
 "*Default for server messages which aren't covered by `erc-server-hooks'."
 :group 'erc-server-hooks
 :type 'hook)

(defun erc-default-server-handler (proc parsed)
 "Default server handler.

Displays PROC and PARSED appropriately using `erc-display-message'."
 (erc-display-message
  parsed 'notice proc
  (mapconcat
  'identity
  (let (res)
   (mapc #'(lambda (x)
		(if (stringp x)
		  (setq res (append res (list x)))))
	  parsed)
   res)
  " ")))

(defvar erc-server-vectors
 '(["msgtype" "sender" "to" "arg1" "arg2" "arg3" "..."])
 "List of received server messages which ERC does not specifically handle.
See `erc-debug-missing-hooks'.")
;(make-variable-buffer-local 'erc-server-vectors)

(defun erc-debug-missing-hooks (proc parsed)
 "Add PARSED server message ERC does not yet handle to `erc-server-vectors'.
These vectors can be helpful when adding new server message handlers to ERC.
See `erc-default-server-hook'."
 (nconc erc-server-vectors (list parsed))
 nil)

(defun erc-query (target server)
 "Open a query buffer on TARGET, using SERVER.
To change how this query window is displayed, use `let' to bind
`erc-join-buffer' before calling this."
 (unless (and server
	    (buffer-live-p server)
	    (set-buffer server))
  (error "Couldn't switch to server buffer"))
 (let ((buf (erc erc-session-server
		 erc-session-port
		 (erc-current-nick)
		 erc-session-user-full-name
		 nil
		 nil
		 (list target)
		 target
		 erc-server-process)))
  (unless buf
   (error "Couldn't open query window"))
  (erc-update-mode-line)
  buf))

(defcustom erc-auto-query nil
 "If non-nil, create a query buffer each time you receive a private message.

If the buffer doesn't already exist it is created. This can be
set to a symbol, to control how the new query window should
appear. See the documentation for `erc-join-buffer' for
available choices."
 :group 'erc-query
 :type '(choice (const nil)
		 (const buffer)
		 (const window)
		 (const window-noselect)
		 (const bury)
		 (const frame)))

(defcustom erc-query-on-unjoined-chan-privmsg t
 "If non-nil create query buffer on receiving any PRIVMSG at all.
This includes PRIVMSGs directed to channels. If you are using an IRC
bouncer, such as dircproxy, to keep a log of channels when you are
disconnected, you should set this option to t."
 :group 'erc-query
 :type 'boolean)

(defcustom erc-format-query-as-channel-p t
 "If non-nil, format text from others in a query buffer like in a channel,
otherwise format like a private message."
 :group 'erc-query
 :type 'boolean)

(defcustom erc-minibuffer-notice nil
 "If non-nil, print ERC notices for the user in the minibuffer.
Only happens when the session buffer isn't visible."
 :group 'erc-display
 :type 'boolean)

(defcustom erc-minibuffer-ignored nil
 "If non-nil, print a message in the minibuffer if we ignored something."
 :group 'erc-ignore
 :type 'boolean)

(defun erc-wash-quit-reason (reason nick login host)
 "Remove duplicate text from quit REASON.
Specifically in relation to NICK (user@host) information. Returns REASON
unmodified if nothing can be removed.
E.g. \"Read error to Nick [user@some.host]: 110\" would be shortened to
\"Read error: 110\". The same applies for \"Ping Timeout\"."
 (setq nick (regexp-quote nick)
	login (regexp-quote login)
	host (regexp-quote host))
 (or (when (string-match (concat "^\\(Read error\\) to "
				 nick "\\[" host "\\]: "
				 "\\(.+\\)$") reason)
	(concat (match-string 1 reason) ": " (match-string 2 reason)))
   (when (string-match (concat "^\\(Ping timeout\\) for "
				 nick "\\[" host "\\]$") reason)
	(match-string 1 reason))
   reason))

(defun erc-nickname-in-use (nick reason)
 "If NICK is unavailable, tell the user the REASON.

See also `erc-display-error-notice'."
 (if (or erc-manual-set-nick-on-bad-nick-p
	 ;; how many default-nicks are left + one more try...
	 (eq erc-nick-change-attempt-count
	   (if (consp erc-nick)
		 (+ (length erc-nick) 1)
		1)))
   (erc-display-error-notice
    nil
    (format "Nickname %s is %s, try another." nick reason))
  (setq erc-nick-change-attempt-count (+ erc-nick-change-attempt-count 1))
  (let ((newnick (nth 1 erc-default-nicks))
	 (nicklen (cdr (assoc "NICKLEN"
			    (with-current-buffer (erc-server-buffer)
				 erc-server-parameters)))))
   (setq erc-bad-nick t)
   ;; try to use a different nick
   (if erc-default-nicks
	 (setq erc-default-nicks (cdr erc-default-nicks)))
   (if (not newnick)
	 (setq newnick (concat (truncate-string-to-width
				 nick
				 (if (and erc-server-connected nicklen)
				   (- (string-to-number nicklen) 1)
				  ;; rfc2812 max nick length = 9
				  ;; we must assume this is the
				  ;; server's setting if we haven't
				  ;; established a connection yet
				  8))
				erc-nick-uniquifier)))
   (erc-cmd-NICK newnick)
   (erc-display-error-notice
    nil
    (format "Nickname %s is %s, trying %s"
	    nick reason newnick)))))

;;; Server messages

(defgroup erc-server-hooks nil
 "Server event callbacks.
Every server event - like numeric replies - has it's own hook.
Those hooks are all called using `run-hook-with-args-until-success'.
They receive as first argument the process object from where the event
originated from,
and as second argument the event parsed as a vector."
 :group 'erc-hooks)

(defun erc-display-server-message (proc parsed)
 "Display the message sent by the server as a notice."
 (erc-display-message
  parsed 'notice 'active (erc-response.contents parsed)))

(defun erc-auto-query (proc parsed)
 ;; FIXME: This needs more documentation, unless it's not a user function --
 ;; Lawrence 2004-01-08
 "Put this on `erc-server-PRIVMSG-functions'."
 (when erc-auto-query
  (let* ((nick (car (erc-parse-user (erc-response.sender parsed))))
	  (target (car (erc-response.command-args parsed)))
	  (msg (erc-response.contents parsed))
	  (query (if (not erc-query-on-unjoined-chan-privmsg)
		    nick
		   (if (erc-current-nick-p target)
			 nick
		    target))))
   (and (not (erc-ignored-user-p (erc-response.sender parsed)))
	  (or erc-query-on-unjoined-chan-privmsg
	    (string= target (erc-current-nick)))
	  (not (erc-get-buffer query proc))
	  (not (erc-is-message-ctcp-and-not-action-p msg))
	  (let ((erc-join-buffer erc-auto-query))
	   (erc-cmd-QUERY query))
	  nil))))

(defun erc-is-message-ctcp-p (message)
 "Check if MESSAGE is a CTCP message or not."
 (string-match "^\C-a\\([^\C-a]*\\)\C-a?$" message))

(defun erc-is-message-ctcp-and-not-action-p (message)
 "Check if MESSAGE is a CTCP message or not."
 (and (erc-is-message-ctcp-p message)
    (not (string-match "^\C-a\\ACTION.*\C-a$" message))))

(defun erc-format-privmessage (nick msg privp msgp)
 "Format a PRIVMSG in an insertible fashion."
 (let* ((mark-s (if msgp (if privp "*" "<") "-"))
	 (mark-e (if msgp (if privp "*" ">") "-"))
	 (str	 (format "%s%s%s %s" mark-s nick mark-e msg))
	 (nick-face (if privp 'erc-nick-msg-face 'erc-nick-default-face))
	 (msg-face (if privp 'erc-direct-msg-face 'erc-default-face)))
  ;; add text properties to text before the nick, the nick and after the nick
  (erc-put-text-property 0 (length mark-s) 'face msg-face str)
  (erc-put-text-property (length mark-s) (+ (length mark-s) (length nick))
			  'face nick-face str)
  (erc-put-text-property (+ (length mark-s) (length nick)) (length str)
			  'face msg-face str)
  str))

(defcustom erc-format-nick-function 'erc-format-nick
 "*Function to format a nickname for message display."
 :group 'erc-display
 :type 'function)

(defun erc-format-nick (&optional user channel-data)
 "Standard nickname formatting function. Only returns the value
of NICK."
 (if user
   (erc-server-user-nickname user)))

(defun erc-format-@nick (&optional user channel-data)
 "Format a nickname such that @ or + are prefix for the NICK
if OP or VOICE are t respectively."
 (if user
   (let (op voice)
	(if channel-data
	  (setq op (erc-channel-user-op channel-data)
		 voice (erc-channel-user-voice channel-data)))
  (concat (if voice "+" "")
	  (if op "@" "")
		(erc-server-user-nickname user)))))

(defun erc-format-my-nick ()
 "Return the beginning of this user's message, correctly propertized"
 (if erc-show-my-nick
   (let ((open "<")
	  (close "> ")
	  (nick (erc-current-nick)))
	(concat
	 (erc-propertize open 'face 'erc-default-face)
	 (erc-propertize nick 'face 'erc-nick-default-face)
	 (erc-propertize close 'face 'erc-default-face)))
  (let ((prefix "> "))
   (erc-propertize prefix 'face 'erc-default-face))))

(defun erc-echo-notice-in-default-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in the default buffer, namely the
target buffer specified by BUFFER, or there is no target buffer,
the server buffer. This function is designed to be added to
either `erc-echo-notice-hook' or `erc-echo-notice-always-hook',
and always returns t."
 (erc-display-message parsed nil buffer s)
 t)

(defun erc-echo-notice-in-target-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in BUFFER, if BUFFER is non-nil. This
function is designed to be added to either `erc-echo-notice-hook'
or `erc-echo-notice-always-hook', and returns non-nil iff BUFFER
is non-nil."
 (if buffer
   (progn (erc-display-message parsed nil buffer s) t)
  nil))

(defun erc-echo-notice-in-minibuffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in the minibuffer. This function is
designed to be added to either `erc-echo-notice-hook' or
`erc-echo-notice-always-hook', and always returns t."
 (message "%s" (concat "NOTICE: " s))
 t)

(defun erc-echo-notice-in-server-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in the server buffer. This function is
designed to be added to either `erc-echo-notice-hook' or
`erc-echo-notice-always-hook', and always returns t."
 (erc-display-message parsed nil nil s)
 t)

(defun erc-echo-notice-in-active-non-server-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in the active buffer if the active
buffer is not the server buffer. This function is designed to be
added to either `erc-echo-notice-hook' or
`erc-echo-notice-always-hook', and returns non-nil iff the active
buffer is not the server buffer."
 (if (not (eq (erc-server-buffer) (erc-active-buffer)))
   (progn (erc-display-message parsed nil 'active s) t)
  nil))

(defun erc-echo-notice-in-active-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in the active buffer. This function is
designed to be added to either `erc-echo-notice-hook' or
`erc-echo-notice-always-hook', and always returns t."
 (erc-display-message parsed nil 'active s)
 t)

(defun erc-echo-notice-in-user-buffers (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in all of the buffers for which SENDER
is a member. This function is designed to be added to either
`erc-echo-notice-hook' or `erc-echo-notice-always-hook', and
returns non-nil iff there is at least one buffer for which the
sender is a member.

See also: `erc-echo-notice-in-first-user-buffer',
`erc-buffer-list-with-nick'"
 (let ((buffers (erc-buffer-list-with-nick sender erc-server-process)))
  (if buffers
	(progn (erc-display-message parsed nil buffers s) t)
   nil)))

(defun erc-echo-notice-in-user-and-target-buffers (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in BUFFER and in all of the buffers for
which SENDER is a member. This function is designed to be added
to either `erc-echo-notice-hook' or
`erc-echo-notice-always-hook', and returns non-nil iff there is
at least one buffer for which the sender is a member or the
default target.

See also: `erc-echo-notice-in-user-buffers',
`erc-buffer-list-with-nick'"
 (let ((buffers (erc-buffer-list-with-nick sender erc-server-process)))
  (add-to-list 'buffers buffer)
  (if buffers
	(progn (erc-display-message parsed nil buffers s) t)
   nil)))

(defun erc-echo-notice-in-first-user-buffer (s parsed buffer sender)
 "Echos a private notice in one of the buffers for which SENDER
is a member. This function is designed to be added to either
`erc-echo-notice-hook' or `erc-echo-notice-always-hook', and
returns non-nil iff there is at least one buffer for which the
sender is a member.

See also: `erc-echo-notice-in-user-buffers',
`erc-buffer-list-with-nick'"
 (let ((buffers (erc-buffer-list-with-nick sender erc-server-process)))
  (if buffers
	(progn (erc-display-message parsed nil (car buffers) s) t)
   nil)))

;;; Ban manipulation

(defun erc-banlist-store (proc parsed)
 "Record ban entries for a channel."
 (multiple-value-bind (channel mask whoset)
   (cdr (erc-response.command-args parsed))
  ;; Determine to which buffer the message corresponds
  (let ((buffer (erc-get-buffer channel proc)))
   (with-current-buffer buffer
	(unless (member (cons whoset mask) erc-channel-banlist)
	 (setq erc-channel-banlist (cons (cons whoset mask)
					 erc-channel-banlist))))))
 nil)

(defun erc-banlist-finished (proc parsed)
 "Record that we have received the banlist."
 (let* ((channel (second (erc-response.command-args parsed)))
	 (buffer (erc-get-buffer channel proc)))
  (with-current-buffer buffer
   (put 'erc-channel-banlist 'received-from-server t)))
 t)					; suppress the 'end of banlist' message

(defun erc-banlist-update (proc parsed)
 "Check MODE commands for bans and update the banlist appropriately."
 ;; FIXME: Possibly incorrect. -- Lawrence 2004-05-11
 (let* ((tgt (first (erc-response.command-args parsed)))
	 (mode (erc-response.contents parsed))
	 (whoset (erc-response.sender parsed))
	 (buffer (erc-get-buffer tgt proc)))
  (when buffer
   (with-current-buffer buffer
	(cond ((not (get 'erc-channel-banlist 'received-from-server)) nil)
	   ((string-match "^\\([+-]\\)b" mode)
	    ;; This is a ban
	    (cond
		((string-match "^-" mode)
		 ;; Remove the unbanned masks from the ban list
		 (setq erc-channel-banlist
		    (erc-delete-if
			#'(lambda (y)
			  (member (upcase (cdr y))
				  (mapcar #'upcase
					  (cdr (split-string mode)))))
			erc-channel-banlist)))
		((string-match "^+" mode)
		 ;; Add the banned mask(s) to the ban list
		 (mapc
		 (lambda (mask)
		  (unless (member (cons whoset mask) erc-channel-banlist)
		   (setq erc-channel-banlist
			  (cons (cons whoset mask) erc-channel-banlist))))
		 (cdr (split-string mode))))))))))
 nil)

;; used for the banlist cmds
(defun erc-group-list (list n)
 "Group LIST into sublists of length N."
 (cond ((null list) nil)
	((null (nthcdr n list)) (list list))
	(t (cons (erc-subseq list 0 n) (erc-group-list (nthcdr n list) n)))))


;;; MOTD numreplies

(defun erc-handle-login ()
 "Handle the logging in process of connection."
 (unless erc-logged-in
  (setq erc-logged-in t)
  (message "Logging in as \'%s\'... done" (erc-current-nick))
  ;; execute a startup script
  (let ((f (erc-select-startup-file)))
   (when f
	(erc-load-script f)))))

(defun erc-connection-established (proc parsed)
 "Run just after connection.

Set user modes and run `erc-after-connect hook'."
 (unless erc-server-connected ; only once per session
  (let ((server (or erc-server-announced-name (erc-response.sender parsed)))
	 (nick (car (erc-response.command-args parsed ))))
   (setq erc-server-connected t)
   (erc-update-mode-line)
   (erc-set-initial-user-mode nick)
   (erc-server-setup-periodical-server-ping)
   (run-hook-with-args 'erc-after-connect server nick))))

(defun erc-set-initial-user-mode (nick)
 "If `erc-user-mode' is non-nil for NICK, set the user modes."
 (when erc-user-mode
  (let ((mode (if (functionp erc-user-mode)
		  (funcall erc-user-mode)
		 erc-user-mode)))
   (when (stringp mode)
	(erc-log (format "changing mode for %s to %s" nick mode))
	(erc-server-send (format "MODE %s %s" nick mode))))))

(defun erc-display-error-notice (parsed string)
 "Display STRING as an error notice.

See also `erc-display-message'."
 (erc-display-message
  parsed '(notice error) 'active string))

(defun erc-process-ctcp-query (proc parsed nick login host)
 ;; FIXME: This needs a proper docstring -- Lawrence 2004-01-08
 "Process a CTCP query."
 (let ((queries (delete "" (split-string (erc-response.contents parsed)
					 "\C-a"))))
  (if (> (length queries) 4)
	(erc-display-message
	 parsed (list 'notice 'error) proc 'ctcp-too-many)
   (if (= 0 (length queries))
	 (erc-display-message
	  parsed (list 'notice 'error) proc
	  'ctcp-empty ?n nick)
	(while queries
	 (let* ((type (upcase (car (split-string (car queries)))))
		 (hook (intern-soft (concat "erc-ctcp-query-" type "-hook"))))
	  (if (and hook (boundp hook))
		(if (string-equal type "ACTION")
		  (run-hook-with-args-until-success
		   hook proc parsed nick login host
		   (car (erc-response.command-args parsed))
		   (car queries))
		 (when erc-paranoid
		  (if (erc-current-nick-p
			 (car (erc-response.command-args parsed)))
			(erc-display-message
			 parsed 'error 'active 'ctcp-request
			 ?n nick ?u login ?h host ?r (car queries))
		   (erc-display-message
		    parsed 'error 'active 'ctcp-request-to
		    ?n nick ?u login ?h host ?r (car queries)
		    ?t (car (erc-response.command-args parsed)))))
		 (run-hook-with-args-until-success
		  hook proc nick login host
		  (car (erc-response.command-args parsed))
		  (car queries)))
	   (erc-display-message
	    parsed (list 'notice 'error) proc
	    'undefined-ctcp)))
	 (setq queries (cdr queries)))))))

(defvar erc-ctcp-query-ACTION-hook '(erc-ctcp-query-ACTION))

(defun erc-ctcp-query-ACTION (proc parsed nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP ACTION query."
 (when (string-match "^ACTION\\s-\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((s (match-string 1 msg))
	 (buf (or (erc-get-buffer to proc)
		  (erc-get-buffer nick proc)
		  (process-buffer proc))))
   (erc-display-message
    parsed 'action buf
    'ACTION ?n nick ?u login ?h host ?a s))))

(defvar erc-ctcp-query-CLIENTINFO-hook '(erc-ctcp-query-CLIENTINFO))

(defun erc-ctcp-query-CLIENTINFO (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP CLIENTINFO query."
 (when (string-match "^CLIENTINFO\\(\\s-*\\|\\s-+.*\\)$" msg)
  (let ((s (erc-client-info (erc-trim-string (match-string 1 msg)))))
   (unless erc-disable-ctcp-replies
	 (erc-send-ctcp-notice nick (format "CLIENTINFO %s" s)))))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-ECHO-hook '(erc-ctcp-query-ECHO))
(defun erc-ctcp-query-ECHO (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP ECHO query."
 (when (string-match "^ECHO\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((s (match-string 1 msg)))
   (unless erc-disable-ctcp-replies
	(erc-send-ctcp-notice nick (format "ECHO %s" s)))))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-FINGER-hook '(erc-ctcp-query-FINGER))
(defun erc-ctcp-query-FINGER (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP FINGER query."
 (unless erc-disable-ctcp-replies
  (let ((s (if erc-anonymous-login
		 (format "FINGER I'm %s." (erc-current-nick))
	    (format "FINGER %s (%s@%s)."
		    (user-full-name)
		    (user-login-name)
		    (system-name))))
	 (ns (erc-time-diff erc-server-last-sent-time (erc-current-time))))
	(when (> ns 0)
	  (setq s (concat s " Idle for " (erc-sec-to-time ns))))
	(erc-send-ctcp-notice nick s)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-PING-hook '(erc-ctcp-query-PING))
(defun erc-ctcp-query-PING (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP PING query."
 (when (string-match "^PING\\s-+\\(.*\\)" msg)
  (unless erc-disable-ctcp-replies
   (let ((arg (match-string 1 msg)))
	(erc-send-ctcp-notice nick (format "PING %s" arg)))))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-TIME-hook '(erc-ctcp-query-TIME))
(defun erc-ctcp-query-TIME (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP TIME query."
 (unless erc-disable-ctcp-replies
  (erc-send-ctcp-notice nick (format "TIME %s" (current-time-string))))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-USERINFO-hook '(erc-ctcp-query-USERINFO))
(defun erc-ctcp-query-USERINFO (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP USERINFO query."
 (unless erc-disable-ctcp-replies
  (erc-send-ctcp-notice nick (format "USERINFO %s" erc-user-information)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-query-VERSION-hook '(erc-ctcp-query-VERSION))
(defun erc-ctcp-query-VERSION (proc nick login host to msg)
 "Respond to a CTCP VERSION query."
 (unless erc-disable-ctcp-replies
  (erc-send-ctcp-notice
   nick (format
	  "VERSION \C-bERC\C-b %s - an IRC client for emacs (\C-b%s\C-b)"
	  erc-version-string
	  erc-official-location)))
 nil)

(defun erc-process-ctcp-reply (proc parsed nick login host msg)
 "Process MSG as a CTCP reply."
 (let* ((type (car (split-string msg)))
	 (hook (intern (concat "erc-ctcp-reply-" type "-hook"))))
  (if (boundp hook)
	(run-hook-with-args-until-success
	 hook proc nick login host
	 (car (erc-response.command-args parsed)) msg)
   (erc-display-message
    parsed 'notice 'active
    'CTCP-UNKNOWN ?n nick ?u login ?h host ?m msg))))

(defvar erc-ctcp-reply-ECHO-hook '(erc-ctcp-reply-ECHO))
(defun erc-ctcp-reply-ECHO (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP ECHO reply."
 (when (string-match "^ECHO\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((message (match-string 1 msg)))
   (erc-display-message
    nil '(notice action) 'active
    'CTCP-ECHO ?n nick ?m message)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-reply-CLIENTINFO-hook '(erc-ctcp-reply-CLIENTINFO))
(defun erc-ctcp-reply-CLIENTINFO (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP CLIENTINFO reply."
 (when (string-match "^CLIENTINFO\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((message (match-string 1 msg)))
   (erc-display-message
    nil 'notice 'active
    'CTCP-CLIENTINFO ?n nick ?m message)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-reply-FINGER-hook '(erc-ctcp-reply-FINGER))
(defun erc-ctcp-reply-FINGER (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP FINGER reply."
 (when (string-match "^FINGER\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((message (match-string 1 msg)))
   (erc-display-message
    nil 'notice 'active
    'CTCP-FINGER ?n nick ?m message)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-reply-PING-hook '(erc-ctcp-reply-PING))
(defun erc-ctcp-reply-PING (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP PING reply."
 (if (not (string-match "^PING\\s-+\\([0-9.]+\\)" msg))
   nil
  (let ((time (match-string 1 msg)))
   (condition-case nil
	 (let ((delta (erc-time-diff (string-to-number time)
				   (erc-current-time))))
	  (erc-display-message
	   nil 'notice 'active
	   'CTCP-PING ?n nick
	   ?t (erc-sec-to-time delta)))
	(range-error
	 (erc-display-message
	 nil 'error 'active
	 'bad-ping-response ?n nick ?t time))))))

(defvar erc-ctcp-reply-TIME-hook '(erc-ctcp-reply-TIME))
(defun erc-ctcp-reply-TIME (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP TIME reply."
 (when (string-match "^TIME\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((message (match-string 1 msg)))
   (erc-display-message
    nil 'notice 'active
    'CTCP-TIME ?n nick ?m message)))
 nil)

(defvar erc-ctcp-reply-VERSION-hook '(erc-ctcp-reply-VERSION))
(defun erc-ctcp-reply-VERSION (proc nick login host to msg)
 "Handle a CTCP VERSION reply."
 (when (string-match "^VERSION\\s-+\\(.*\\)\\s-*$" msg)
  (let ((message (match-string 1 msg)))
   (erc-display-message
    nil 'notice 'active
    'CTCP-VERSION ?n nick ?m message)))
 nil)

(defun erc-process-away (proc away-p)
 ;; FIXME: This docstring is AWFUL -- Lawrence 2004-01-08
 "Process the user being away, or returning from an away break."
 (let ((sessionbuf (process-buffer proc)))
  (when sessionbuf
   (with-current-buffer sessionbuf
	(when erc-away-nickname
	 (erc-log (format "erc-process-away: away-nick: %s, away-p: %s"
			  erc-away-nickname away-p))
	 (erc-cmd-NICK (if away-p
			  erc-away-nickname
			 erc-nick)))
	(cond
	 (away-p
	 (erc-with-all-buffers-of-server proc nil
					 (setq erc-away (current-time))))
	 (t
	 (let ((away-time erc-away))
	  ;; away must be set to NIL BEFORE sending anything to prevent
	  ;; an infinite recursion
	  (erc-with-all-buffers-of-server proc nil
					  (setq erc-away nil))
	  (save-excursion
	   (set-buffer (erc-active-buffer))
	   (when erc-public-away-p
		(erc-send-action
		 (erc-default-target)
		 (if away-time
		   (format "is back (gone for %s)"
			   (erc-sec-to-time
			   (erc-time-diff
			    (erc-emacs-time-to-erc-time away-time)
			    (erc-current-time))))
		  "is back")))))))))
  (erc-update-mode-line)))

;;;; List of channel members handling

(defun erc-channel-begin-receiving-names ()
 "Internal function.

Used when a channel names list is about to be received. Should
be called with the current buffer set to the channel buffer.

See also `erc-channel-end-receiving-names'."
 (setq erc-channel-new-member-names (make-hash-table :test 'equal)))

(defun erc-channel-end-receiving-names ()
 "Internal function.

Used to fix `erc-channel-users' after a channel names list has been
received. Should be called with the current buffer set to the
channel buffer.

See also `erc-channel-begin-receiving-names'."
 (maphash (lambda (nick user)
	   (if (null (gethash nick erc-channel-new-member-names))
		 (erc-remove-channel-user nick)))
	  erc-channel-users)
 (setq erc-channel-new-member-names nil))

(defun erc-channel-receive-names (names-string)
 "This function is for internal use only.

Update `erc-channel-users' according to NAMES-STRING.
NAMES-STRING is a string listing some of the names on the
channel."
 (let (names name op voice)
   ;; We need to delete "" because in XEmacs, (split-string "a ")
   ;; returns ("a" "").
   (setq names (delete "" (split-string names-string)))
   (let ((erc-channel-members-changed-hook nil))
	(dolist (item names)
	 (cond ((string-match "^@\\(.*\\)$" item)
		 (setq name (match-string 1 item)
		    op 'on
		    voice 'off))
		((string-match "^+\\(.*\\)$" item)
		 (setq name (match-string 1 item)
		    op 'off
		    voice 'on))
		(t (setq name item
			 op 'off
			 voice 'off)))
	(puthash (erc-downcase name) t
		 erc-channel-new-member-names)
	(erc-update-current-channel-member
	 name name t op voice)))
  (run-hooks 'erc-channel-members-changed-hook)))

(defcustom erc-channel-members-changed-hook nil
 "*This hook is called every time the variable `channel-members' changes.
The buffer where the change happened is current while this hook is called."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defun erc-update-user-nick (nick &optional new-nick
				 host login full-name info)
 "Updates the stored user information for the user with nickname
NICK.

See also: `erc-update-user'"
 (erc-update-user (erc-get-server-user nick) new-nick
		  host login full-name info))

(defun erc-update-user (user &optional new-nick
			   host login full-name info)
 "Update user info for USER. USER must be an erc-server-user
struct. Any of NEW-NICK, HOST, LOGIN, FULL-NAME, INFO which are
non-nil and not equal to the existing values for USER are used to
replace the stored values in USER.

If, any only if a change is made,
`erc-channel-members-changed-hook' is run for each channel for
which USER is a member, and `t' is returned."
 (let (changed)
  (when user
   (when (and new-nick
		 (not (equal (erc-server-user-nickname user)
			   new-nick)))
	(setq changed t)
	(erc-change-user-nickname user new-nick))
   (when (and host
		 (not (equal (erc-server-user-host user) host)))
	(setq changed t)
	(setf (erc-server-user-host user) host))
   (when (and login
		 (not (equal (erc-server-user-login user) login)))
	(setq changed t)
	(setf (erc-server-user-login user) login))
   (when (and full-name
		 (not (equal (erc-server-user-full-name user)
			   full-name)))
	(setq changed t)
	(setf (erc-server-user-full-name user) full-name))
   (when (and info
		 (not (equal (erc-server-user-info user) info)))
	(setq changed t)
	(setf (erc-server-user-info user) info))
   (if changed
	 (dolist (buf (erc-server-user-buffers user))
	  (if (buffer-live-p buf)
		(with-current-buffer buf
		 (run-hooks 'erc-channel-members-changed-hook))))))
  changed))

(defun erc-update-current-channel-member
 (nick new-nick &optional add op voice host login full-name info
	update-message-time)
 "Updates the stored user information for the user with nickname
NICK. `erc-update-user' is called to handle changes to nickname,
host, login, full-name, and info. If `op' or `voice' are
non-nil, they must be equal to either `on' or `off', in which
case the operator or voice status of USER in the current channel
is changed accordingly. If `update-message-time' is non-nil, the
last-message-time of the user in the current channel is set
to (current-time).

If ADD is non-nil, the user will be added with the specified
information if it is not already present in the user or channel
lists.

If, and only if, changes are made, or the user is added,
`erc-channel-members-updated-hook' is run, and `t' is returned.

See also: `erc-update-user' and `erc-update-channel-member'."
 (let* (changed user-changed
	 (channel-data (erc-get-channel-user nick))
	 (cuser (if channel-data (cdr channel-data)))
	 (user (if channel-data (car channel-data)
		 (erc-get-server-user nick))))
  (if cuser
	(progn
	 (erc-log (format "update-member: user = %S, cuser = %S" user cuser))
	 (when (and op
		   (not (eq (erc-channel-user-op cuser) op)))
	   (setq changed t)
	  (setf (erc-channel-user-op cuser)
		 (cond ((eq op 'on) t)
				  ((eq op 'off) nil)
				  (t op))))
	 (when (and voice
		   (not (eq (erc-channel-user-voice cuser) voice)))
	   (setq changed t)
	  (setf (erc-channel-user-voice cuser)
		 (cond ((eq voice 'on) t)
				   ((eq voice 'off) nil)
				   (t voice))))
	 (when update-message-time
	  (setf (erc-channel-user-last-message-time cuser) (current-time)))
	 (setq user-changed
		(erc-update-user user new-nick
				 host login full-name info)))
   (when add
	(if (null user)
	  (progn
	   (setq user (make-erc-server-user
			 :nickname nick
			 :host host
			 :full-name full-name
			 :login login
			 :info info
			 :buffers (list (current-buffer))))
	   (erc-add-server-user nick user))
	 (setf (erc-server-user-buffers user)
		(cons (current-buffer)
		   (erc-server-user-buffers user))))
	(setq cuser (make-erc-channel-user
		   :op (cond ((eq op 'on) t)
				    ((eq op 'off) nil)
				    (t op))
		   :voice (cond ((eq voice 'on) t)
				    ((eq voice 'off) nil)
				    (t voice))
		   :last-message-time
		   (if update-message-time (current-time))))
	(puthash (erc-downcase nick) (cons user cuser)
		 erc-channel-users)
	(setq changed t)))
  (when (and changed (null user-changed))
   (run-hooks 'erc-channel-members-changed-hook))
  (or changed user-changed add)))

(defun erc-update-channel-member (channel nick new-nick
				 &optional add op voice host login
				 full-name info update-message-time)
 "Updates user and channel information for the user with
nickname NICK in channel CHANNEL.

See also: `erc-update-current-channel-member'"
 (erc-with-buffer
  (channel)
  (erc-update-current-channel-member nick new-nick add op voice host
				   login full-name info
				   update-message-time)))

(defun erc-remove-current-channel-member (nick)
 "Remove NICK from current channel membership list. Runs
`erc-channel-members-changed-hook'."
 (let ((channel-data (erc-get-channel-user nick)))
  (when channel-data
   (erc-remove-channel-user nick)
   (run-hooks 'erc-channel-members-changed-hook))))

(defun erc-remove-channel-member (channel nick)
 "Remove NICK from CHANNEL's membership list.

See also `erc-remove-current-channel-member'."
 (erc-with-buffer
  (channel)
  (erc-remove-current-channel-member nick)))

(defun erc-update-channel-topic (channel topic &optional modify)
 "Find a buffer for CHANNEL and set the TOPIC for it.

If optional MODIFY is 'append or 'prepend, then append or prepend the
TOPIC string to the current topic."
 (erc-with-buffer (channel)
  (cond ((eq modify 'append)
	  (setq erc-channel-topic (concat erc-channel-topic topic)))
	 ((eq modify 'prepend)
	  (setq erc-channel-topic (concat topic erc-channel-topic)))
	 (t (setq erc-channel-topic topic)))
  (erc-update-mode-line-buffer (current-buffer))))

(defun erc-set-modes (tgt mode-string)
 "Set the modes for the TGT provided as MODE-STRING."
 (let* ((modes (erc-parse-modes mode-string))
	 (add-modes (nth 0 modes))
	 (remove-modes (nth 1 modes))
	 ;; list of triples: (mode-char 'on/'off argument)
	 (arg-modes (nth 2 modes)))
  (cond ((erc-channel-p tgt); channel modes
	  (let ((buf (and (boundp 'erc-server-process) erc-server-process
			  (erc-get-buffer tgt erc-server-process))))
	   (when buf
	    (with-current-buffer buf
		 (setq erc-channel-modes add-modes)
		 (setq erc-channel-user-limit nil)
		 (setq erc-channel-key nil)
		 (while arg-modes
		  (let ((mode (nth 0 (car arg-modes)))
			 (onoff (nth 1 (car arg-modes)))
			 (arg (nth 2 (car arg-modes))))
		   (cond ((string-match "^[Ll]" mode)
			  (erc-update-channel-limit tgt onoff arg))
			  ((string-match "^[Kk]" mode)
			  (erc-update-channel-key tgt onoff arg))
			  (t nil)))
		  (setq arg-modes (cdr arg-modes)))
		 (erc-update-mode-line-buffer buf)))))
	 ;; we do not keep our nick's modes yet
	 ;;(t (setq erc-user-modes add-modes))
	 )
  ))

(defun erc-sort-strings (list-of-strings)
 "Sort LIST-OF-STRINGS in lexicographic order.

Side-effect free."
 (sort (copy-sequence list-of-strings) 'string<))

(defun erc-parse-modes (mode-string)
 "Parse MODE-STRING into a list.

Returns a list of three elements:

 (ADD-MODES REMOVE-MODES ARG-MODES).

The add-modes and remove-modes are lists of single-character strings
for modes without parameters to add and remove respectively. The
arg-modes is a list of triples of the form:

 (MODE-CHAR ON/OFF ARGUMENT)."
 (if (string-match "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\(\\s-.*$\\|$\\)" mode-string)
   (let ((chars (mapcar 'char-to-string (match-string 1 mode-string)))
	  ;; arguments in channel modes
	  (args-str (match-string 2 mode-string))
	  (args nil)
	  (add-modes nil)
	  (remove-modes nil)
	  (arg-modes nil); list of triples: (mode-char 'on/'off argument)
	  (add-p t))
	;; make the argument list
	(while (string-match "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\(\\s-+.*$\\|$\\)" args-str)
	 (setq args (cons (match-string 1 args-str) args))
	 (setq args-str (match-string 2 args-str)))
	(setq args (nreverse args))
	;; collect what modes changed, and match them with arguments
	(while chars
	 (cond ((string= (car chars) "+") (setq add-p t))
		((string= (car chars) "-") (setq add-p nil))
		((string-match "^[ovbOVB]" (car chars))
		 (setq arg-modes (cons (list (car chars)
					   (if add-p 'on 'off)
					   (if args (car args) nil))
				    arg-modes))
		 (if args (setq args (cdr args))))
		((string-match "^[LlKk]" (car chars))
		 (setq arg-modes (cons (list (car chars)
					   (if add-p 'on 'off)
					   (if (and add-p args)
						 (car args) nil))
				    arg-modes))
		 (if (and add-p args) (setq args (cdr args))))
		(add-p (setq add-modes (cons (car chars) add-modes)))
		(t (setq remove-modes (cons (car chars) remove-modes))))
	 (setq chars (cdr chars)))
	(setq add-modes (nreverse add-modes))
	(setq remove-modes (nreverse remove-modes))
	(setq arg-modes (nreverse arg-modes))
	(list add-modes remove-modes arg-modes))
  nil))

(defun erc-update-modes (tgt mode-string &optional nick host login)
 "Update the mode information for TGT, provided as MODE-STRING.
Optional arguments: NICK, HOST and LOGIN - the attributes of the
person who changed the modes."
 (let* ((modes (erc-parse-modes mode-string))
	 (add-modes (nth 0 modes))
	 (remove-modes (nth 1 modes))
	 ;; list of triples: (mode-char 'on/'off argument)
	 (arg-modes (nth 2 modes)))
  ;; now parse the modes changes and do the updates
  (cond ((erc-channel-p tgt); channel modes
	  (let ((buf (and (boundp 'erc-server-process) erc-server-process
			  (erc-get-buffer tgt erc-server-process))))
	   (when buf
	    ;; FIXME! This used to have an original buffer
	    ;; variable, but it never switched back to the original
	    ;; buffer. Is this wanted behavior?
	    (set-buffer buf)
	    (if (not (boundp 'erc-channel-modes))
		  (setq erc-channel-modes nil))
	    (while remove-modes
		 (setq erc-channel-modes (delete (car remove-modes)
						 erc-channel-modes)
		    remove-modes (cdr remove-modes)))
	    (while add-modes
		 (setq erc-channel-modes (cons (car add-modes)
					    erc-channel-modes)
		    add-modes (cdr add-modes)))
	    (setq erc-channel-modes (erc-sort-strings erc-channel-modes))
	    (while arg-modes
		 (let ((mode (nth 0 (car arg-modes)))
		    (onoff (nth 1 (car arg-modes)))
		    (arg (nth 2 (car arg-modes))))
		  (cond ((string-match "^[oO]" mode)
			 (erc-update-channel-member tgt arg arg nil onoff))
			 ((string-match "^[Vv]" mode)
			 (erc-update-channel-member tgt arg arg nil nil
						   onoff))
			 ((string-match "^[Ll]" mode)
			 (erc-update-channel-limit tgt onoff arg))
			 ((string-match "^[Kk]" mode)
			 (erc-update-channel-key tgt onoff arg))
			 (t nil)); only ops are tracked now
		  (setq arg-modes (cdr arg-modes))))
	    (erc-update-mode-line buf))))
	 ;; nick modes - ignored at this point
	 (t nil))))

(defun erc-update-channel-limit (channel onoff n)
 ;; FIXME: what does ONOFF actually do? -- Lawrence 2004-01-08
 "Update CHANNEL's user limit to N."
 (if (or (not (eq onoff 'on))
	 (and (stringp n) (string-match "^[0-9]+$" n)))
   (erc-with-buffer
    (channel)
   (cond ((eq onoff 'on) (setq erc-channel-user-limit (string-to-number n)))
	  (t (setq erc-channel-user-limit nil))))))

(defun erc-update-channel-key (channel onoff key)
 "Update CHANNEL's key to KEY if ONOFF is 'on or to nil if it's 'off."
 (erc-with-buffer
  (channel)
  (cond ((eq onoff 'on) (setq erc-channel-key key))
	 (t (setq erc-channel-key nil)))))

(defun erc-handle-user-status-change (type nlh &optional l)
 "Handle changes in any user's status.

So far, only nick change is handled.

Generally, the TYPE argument is a symbol describing the change type, NLH is
a list containing the original nickname, login name and hostname for the user,
and L is a list containing additional TYPE-specific arguments.

So far the following TYPE/L pairs are supported:

    Event			TYPE		    L

  nickname change	    'nick		  (NEW-NICK)"
 (erc-log (format "user-change: type: %S nlh: %S l: %S" type nlh l))
 (cond
  ;; nickname change
  ((equal type 'nick)
  t)
  (t
  nil)))

(defun erc-highlight-notice (s)
 "Highlight notice message S and return it.
See also variable `erc-notice-highlight-type'"
 (cond
  ((eq erc-notice-highlight-type 'prefix)
  (erc-put-text-property 0 (length erc-notice-prefix)
			  'face 'erc-notice-face s)
  s)
  ((eq erc-notice-highlight-type 'all)
  (erc-put-text-property 0 (length s) 'face 'erc-notice-face s)
  s)
  (t s)))

(defun erc-make-notice (message)
 "Notify the user of MESSAGE."
 (when erc-minibuffer-notice
  (message "%s" message))
 (erc-highlight-notice (concat erc-notice-prefix message)))

(defun erc-highlight-error (s)
 "Highlight error message S and return it."
 (erc-put-text-property 0 (length s) 'face 'erc-error-face s)
 s)

(defun erc-put-text-property (start end property value &optional object)
 "Set text-property for an object (usually a string).
START and END define the characters covered.
PROPERTY is the text-property set, usually the symbol `face'.
VALUE is the value for the text-property, usually a face symbol such as
the face `bold' or `erc-pal-face'.
OBJECT is a string which will be modified and returned.
OBJECT is modified without being copied first.

You can redefine or `defadvice' this function in order to add
EmacsSpeak support."
 (put-text-property start end property value object))

(defun erc-list (thing)
 "Return THING if THING is a list, or a list with THING as its element."
 (if (listp thing)
   thing
  (list thing)))

(defun erc-parse-user (string)
 "Parse STRING as a user specification (nick!login@host).

Return a list of the three separate tokens."
 (cond
  ((string-match "^\\([^!\n]*\\)!\\([^@\n]*\\)@\\(.*\\)$" string)
  (list (match-string 1 string)
	 (match-string 2 string)
	 (match-string 3 string)))
  ;; Some bogus bouncers send Nick!(null), try to live with that.
  ((string-match "^\\([^!\n]*\\)!\\(.*\\)$" string)
  (list (match-string 1 string)
	 ""
	 (match-string 2 string)))
  (t
  (list string "" ""))))

(defun erc-extract-nick (string)
 "Return the nick corresponding to a user specification STRING.

See also `erc-parse-user'."
 (car (erc-parse-user string)))

(defun erc-put-text-properties (start end properties
				&optional object value-list)
 "Set text-properties for OBJECT.

START and END describe positions in OBJECT.
If VALUE-LIST is nil, set each property in PROPERTIES to t, else set
each property to the corresponding value in VALUE-LIST."
 (unless value-list
  (setq value-list (mapcar (lambda (x)
			    t)
			   properties)))
 (mapcar* (lambda (prop value)
	   (erc-put-text-property start end prop value object))
	  properties value-list))

;;; Input area handling:

(defun erc-beg-of-input-line ()
 "Return the value of `point' at the beginning of the input line.

Specifically, return the position of `erc-insert-marker'."
 (or (and (boundp 'erc-insert-marker)
	  (markerp erc-insert-marker))
   (error "erc-insert-marker has no value, please report a bug"))
 (marker-position erc-insert-marker))

(defun erc-end-of-input-line ()
 "Return the value of `point' at the end of the input line."
 (point-max))

(defun erc-send-current-line ()
 "Parse current line and send it to IRC."
 (interactive)
 (save-restriction
  (widen)
  (cond
   ((< (point) (erc-beg-of-input-line))
   (message "Point is not in the input area")
   (beep))
   ((not (erc-server-buffer-live-p))
   (message "ERC: No process running")
   (beep))
   (t
   (erc-set-active-buffer (current-buffer))
   (let ((inhibit-read-only t)
	  (str (erc-user-input))
	  (old-buf (current-buffer)))

	;; Kill the input and the prompt
	(delete-region (erc-beg-of-input-line)
		    (erc-end-of-input-line))

	(unwind-protect
	  (erc-send-input str)
	 ;; Fix the buffer if the command didn't kill it
	 (when (buffer-live-p old-buf)
	  (with-current-buffer old-buf
	   (save-restriction
		(widen)
		(goto-char (point-max))
		(set-marker (process-mark erc-server-process) (point))
		(set-marker erc-insert-marker (point))
		(let ((buffer-modified (buffer-modified-p)))
		 (erc-display-prompt)
		 (set-buffer-modified-p buffer-modified))))))

	;; Only when last hook has been run...
	(run-hook-with-args 'erc-send-completed-hook str))))))

(defun erc-user-input ()
 "Return the input of the user in the current buffer."
 (buffer-substring
  erc-input-marker
  (erc-end-of-input-line)))

(defun erc-send-input (input)
 "Treat INPUT as typed in by the user. It is assumed that the input
and the prompt is already deleted.
This returns non-nil only iff we actually send anything."
 ;; Handle different kinds of inputs
 (cond
  ;; Ignore empty input
  ((if erc-send-whitespace-lines
	(string= input "")
   (string-match "\\`[ \t\r\f\n]*\\'" input))
  (when erc-warn-about-blank-lines
   (message "Blank line - ignoring...")
   (beep))
  nil)
  (t
  (let ((str input)
	 (erc-insert-this t))
   (setq erc-send-this t)
   (run-hook-with-args 'erc-send-pre-hook input)
   (when erc-send-this
	(if (or (string-match "\n" str)
		(not (char-equal (aref str 0) ?/)))
	  (mapc
	   (lambda (line)
	    (mapc
		(lambda (line)
		 ;; Insert what has to be inserted for this.
		 (erc-display-msg line)
		 (erc-process-input-line (concat line "\n")
					 (null erc-flood-protect) t))
		(or (and erc-flood-protect (erc-split-line line))
		  (list line))))
	   (split-string str "\n"))
	 ;; Insert the prompt along with the command.
	 (erc-display-command str)
	 (erc-process-input-line (concat str "\n") t nil))
	t)))))

(defun erc-display-command (line)
 (when erc-insert-this
  (let ((insert-position (point)))
   (unless erc-hide-prompt
	(erc-display-prompt nil nil (erc-command-indicator)
			  (and (erc-command-indicator)
				 'erc-command-indicator-face)))
   (let ((beg (point)))
	(insert line)
	(erc-put-text-property beg (point)
			    'face 'erc-command-indicator-face)
	(insert "\n"))
   (set-marker (process-mark erc-server-process) (point))
   (set-marker erc-insert-marker (point))
   (save-excursion
	(save-restriction
	 (narrow-to-region insert-position (point))
	 (run-hooks 'erc-send-modify-hook)
	 (run-hooks 'erc-send-post-hook))))))

(defun erc-display-msg (line)
 "Display LINE as a message of the user to the current target at the
current position."
 (when erc-insert-this
  (let ((insert-position (point)))
   (insert (erc-format-my-nick))
   (let ((beg (point)))
	(insert line)
	(erc-put-text-property beg (point)
			    'face 'erc-input-face))
   (insert "\n")
   (set-marker (process-mark erc-server-process) (point))
   (set-marker erc-insert-marker (point))
   (save-excursion
	(save-restriction
	 (narrow-to-region insert-position (point))
	 (run-hooks 'erc-send-modify-hook)
	 (run-hooks 'erc-send-post-hook))))))

(defun erc-command-symbol (command)
 "Return the erc command symbol for COMMAND if it exists and is bound."
 (let ((cmd (intern-soft (format "erc-cmd-%s" (upcase command)))))
  (when (fboundp cmd) cmd)))

(defun erc-extract-command-from-line (line)
 "Extract command and args from the input LINE.
If no command was given, return nil. If command matches, return a
list of the form: (command args) where both elements are strings."
 (when (string-match "^/\\([A-Za-z]+\\)\\(\\s-+.*\\|\\s-*\\)$" line)
  (let* ((cmd (erc-command-symbol (match-string 1 line)))
	  ;; note: return is nil, we apply this simply for side effects
	  (canon-defun (while (and cmd (symbolp (symbol-function cmd)))
			 (setq cmd (symbol-function cmd))))
	  (cmd-fun (or cmd #'erc-cmd-default))
	  (arg (if cmd
		  (if (get cmd-fun 'do-not-parse-args)
			(format "%s" (match-string 2 line))
		   (delete "" (split-string (erc-trim-string
						(match-string 2 line)) " ")))
		 line)))
   (list cmd-fun arg))))

(defun erc-split-multiline-safe (string)
 "Split STRING, containing multiple lines and return them in a list.
Do it only for STRING as the complete input, do not carry unfinished
strings over to the next call."
 (let ((l ())
	(i0 0)
	(doit t))
  (while doit
   (let ((i (string-match "\r?\n" string i0))
	  (s (substring string i0)))
	(cond (i (setq l (cons (substring string i0 i) l))
		 (setq i0 (match-end 0)))
	   ((> (length s) 0)
		 (setq l (cons s l))(setq doit nil))
	   (t (setq doit nil)))))
  (nreverse l)))

;; nick handling

(defun erc-set-current-nick (nick)
 "Set the current nickname to NICK."
 (with-current-buffer (or (erc-server-buffer)
			  (current-buffer))
  (setq erc-server-current-nick nick)))

(defun erc-current-nick ()
 "Return the current nickname."
 (with-current-buffer (if (buffer-live-p (erc-server-buffer))
			  (erc-server-buffer)
			 (current-buffer))
  erc-server-current-nick))

(defun erc-current-nick-p (nick)
 "Return non-nil if NICK is the current nickname."
 (erc-nick-equal-p nick (erc-current-nick)))

(defun erc-nick-equal-p (nick1 nick2)
 "Return non-nil if NICK1 and NICK2 are the same.

This matches strings according to the IRC protocol's case convention.

See also `erc-downcase'."
 (string= (erc-downcase nick1)
	  (erc-downcase nick2)))

;; default target handling

(defun erc-default-target ()
 "Return the current default target (as a character string) or nil if none."
 (let ((tgt (car erc-default-recipients)))
  (cond
   ((not tgt) nil)
   ((listp tgt) (cdr tgt))
   (t tgt))))

(defun erc-add-default-channel (channel)
 "Add CHANNEL to the default channel list."

 (let ((d1 (car erc-default-recipients))
	(d2 (cdr erc-default-recipients))
	(chl (downcase channel)))
   (setq erc-default-recipients
	  (cons chl erc-default-recipients))))

(defun erc-delete-default-channel (channel &optional buffer)
 "Delete CHANNEL from the default channel list."
 (let ((ob (current-buffer)))
  (with-current-buffer (if (and buffer
				 (bufferp buffer))
			   buffer
			  (current-buffer))
   (setq erc-default-recipients (delete (downcase channel)
					  erc-default-recipients)))))

(defun erc-add-query (nickname)
 "Add QUERY'd NICKNAME to the default channel list.

The previous default target of QUERY type gets removed"
 (let ((d1 (car erc-default-recipients))
	(d2 (cdr erc-default-recipients))
	(qt (cons 'QUERY (downcase nickname))))
  (if (and (listp d1)
	   (eq (car d1) 'QUERY))
	(setq erc-default-recipients (cons qt d2))
   (setq erc-default-recipients (cons qt erc-default-recipients)))))

(defun erc-delete-query ()
 "Delete the topmost target if it is a QUERY."

 (let ((d1 (car erc-default-recipients))
	(d2 (cdr erc-default-recipients)))
  (if (and (listp d1)
	   (eq (car d1) 'QUERY))
	(setq erc-default-recipients d2)
   (error "Current target is not a QUERY"))))

(defun erc-ignored-user-p (spec)
 "Return non-nil if SPEC matches something in `erc-ignore-list'.

Takes a full SPEC of a user in the form \"nick!login@host\", and
matches against all the regexp's in `erc-ignore-list'. If any
match, returns that regexp."
 (dolist (ignored (with-current-buffer (erc-server-buffer) erc-ignore-list))
  (if (string-match ignored spec)
	;; We have `require'd cl, so we can return from the block named nil
	(return ignored))))

(defun erc-ignored-reply-p (msg tgt proc)
 ;; FIXME: this docstring needs fixing -- Lawrence 2004-01-08
 "Return non-nil if MSG matches something in `erc-ignore-reply-list'.

Takes a message MSG to a channel and returns non-nil if the addressed
user matches any regexp in `erc-ignore-reply-list'."
 (let ((target-nick (erc-message-target msg)))
  (if (not target-nick)
	nil
   (erc-with-buffer (tgt proc)
	(let ((user (erc-get-server-user target-nick)))
	 (when user
	  (erc-list-match erc-ignore-reply-list
			  (erc-user-spec user))))))))

(defun erc-message-target (msg)
 "Return the addressed target in MSG.

The addressed target is the string before the first colon in MSG."
 (if (string-match "^\\([^: \n]*\\):" msg)
   (match-string 1 msg)
  nil))

(defun erc-user-spec (user)
 "Create a nick!user@host spec from a user struct."
 (let ((nick (erc-server-user-nickname user))
	(host (erc-server-user-host user))
	(login (erc-server-user-login user)))
 (concat (if nick
	   nick
	  "")
	 "!"
	 (if login
	   login
	  "")
	 "@"
	 (if host
	   host
	  ""))))

(defun erc-list-match (lst str)
 "Return non-nil if any regexp in LST matches STR."
 (memq nil (mapcar (lambda (regexp)
		   (not (string-match regexp str)))
		  lst)))

;; other "toggles"

(defun erc-toggle-ctcp-autoresponse (&optional arg)
 "Toggle automatic CTCP replies (like VERSION and PING).

If ARG is positive, turns CTCP replies on.

If ARG is non-nil and not positive, turns CTCP replies off."
 (interactive "P")
 (cond ((and (numberp arg) (> arg 0))
	 (setq erc-disable-ctcp-replies t))
	(arg (setq erc-disable-ctcp-replies nil))
	(t (setq erc-disable-ctcp-replies (not erc-disable-ctcp-replies))))
 (message "ERC CTCP replies are %s" (if erc-disable-ctcp-replies "OFF" "ON")))

(defun erc-toggle-flood-control (&optional arg)
 "Toggle use of flood control on sent messages.

If ARG is non-nil, use flood control.
If ARG is nil, do not use flood control.

See `erc-server-flood-margin' for an explanation of the available
flood control parameters."
 (interactive "P")
 (setq erc-flood-protect arg)
 (message "ERC flood control is %s"
	  (cond (erc-flood-protect "ON")
		 (t "OFF"))))

;; Some useful channel and nick commands for fast key bindings

(defun erc-invite-only-mode (&optional arg)
 "Turn on the invite only mode (+i) for the current channel.

If ARG is non-nil, turn this mode off (-i).

This command is sent even if excess flood is detected."
 (interactive "P")
 (erc-set-active-buffer (current-buffer))
 (let ((tgt (erc-default-target))
	(erc-force-send t))
  (cond ((or (not tgt) (not (erc-channel-p tgt)))
	  (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target))
	 (arg (erc-load-irc-script-lines (list (concat "/mode " tgt " -i"))
					 t))
	 (t (erc-load-irc-script-lines (list (concat "/mode " tgt " +i"))
					t)))))

(defun erc-get-channel-mode-from-keypress (key)
 "Read a key sequence and call the corresponding channel mode function.
After doing C-c C-o type in a channel mode letter.

C-g means quit.
RET let's you type more than one mode at a time.
If \"l\" is pressed, `erc-set-channel-limit' gets called.
If \"k\" is pressed, `erc-set-channel-key' gets called.
Anything else will be sent to `erc-toggle-channel-mode'."
 (interactive "kChannel mode (RET to set more than one): ")
 (when (featurep 'xemacs)
  (setq key (char-to-string (event-to-character (aref key 0)))))
 (cond ((equal key "\C-g")
	 (keyboard-quit))
	((equal key "\C-m")
	 (erc-insert-mode-command))
	((equal key "l")
	 (call-interactively 'erc-set-channel-limit))
	((equal key "k")
	 (call-interactively 'erc-set-channel-key))
	(t (erc-toggle-channel-mode key))))

(defun erc-toggle-channel-mode (mode &optional channel)
 "Toggle channel MODE.

If CHANNEL is non-nil, toggle MODE for that channel, otherwise use
`erc-default-target'."
 (interactive "P")
 (erc-set-active-buffer (current-buffer))
 (let ((tgt (or channel (erc-default-target)))
	(erc-force-send t))
  (cond ((or (null tgt) (null (erc-channel-p tgt)))
	  (erc-display-message nil 'error 'active 'no-target))
	 ((member mode erc-channel-modes)
	  (erc-log (format "%s: Toggle mode %s OFF" tgt mode))
	  (message "Toggle channel mode %s OFF" mode)
	  (erc-server-send (format "MODE %s -%s" tgt mode)))
	 (t (erc-log (format "%s: Toggle channel mode %s ON" tgt mode))
	   (message "Toggle channel mode %s ON" mode)
	   (erc-server-send (format "MODE %s +%s" tgt mode))))))

(defun erc-insert-mode-command ()
 "Insert the line \"/mode <current target> \" at `point'."
 (interactive)
 (let ((tgt (erc-default-target)))
  (if tgt (insert (concat "/mode " tgt " "))
   (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target))))

(defun erc-channel-names ()
 "Run \"/names #channel\" in the current channel."
 (interactive)
 (erc-set-active-buffer (current-buffer))
 (let ((tgt (erc-default-target)))
  (if tgt (erc-load-irc-script-lines (list (concat "/names " tgt)))
   (erc-display-message nil 'error (current-buffer) 'no-target))))

(defun erc-remove-text-properties-region (start end &optional object)
 "Clears the region (START,END) in OBJECT from all colors, etc."
 (interactive "r")
 (save-excursion
  (let ((inhibit-read-only t))
   (set-text-properties start end nil object))))

;; script execution and startup

(defun erc-find-file (file &optional path)
 "Search for a FILE in the filesystem.
First the `default-directory' is searched for FILE, then any directories
specified in the list PATH.

If FILE is found, return the path to it."
 (let ((filepath file))
  (if (file-readable-p filepath) filepath
   (progn
	(while (and path
		  (progn (setq filepath (expand-file-name file (car path)))
			  (not (file-readable-p filepath))))
	 (setq path (cdr path)))
	(if path filepath nil)))))

(defun erc-select-startup-file ()
 "Select an ERC startup file.
See also `erc-startup-file-list'."
 (let ((l erc-startup-file-list)
	(f nil))
  (while (and (not f) l)
   (if (file-readable-p (car l))
	 (setq f (car l)))
   (setq l (cdr l)))
  f))

(defun erc-find-script-file (file)
 "Search for FILE in `default-directory', and any in `erc-script-path'."
 (erc-find-file file erc-script-path))

(defun erc-load-script (file)
 "Load a script from FILE.

FILE must be the full name, it is not searched in the
`erc-script-path'. If the filename ends with `.el', then load it
as a emacs-lisp program. Otherwise, treat it as a regular IRC
script"
 (erc-log (concat "erc-load-script: " file))
 (cond
  ((string-match "\\.el$" file)
  (load file))
  (t
  (erc-load-irc-script file))))

(defun erc-process-script-line (line &optional args)
 "Process an IRC script LINE.

Does script-specific substitutions (script arguments, current nick,
server, etc.) in LINE and returns it.

Substitutions are: %C and %c = current target (channel or nick),
%S %s = current server, %N %n = my current nick, and %x is x verbatim,
where x is any other character;
$* = the entire argument string, $1 = the first argument, $2 = the second,
end so on."
 (if (not args) (setq args ""))
 (let* ((arg-esc-regexp "\\(\\$\\(\\*\\|[1-9][0-9]*\\)\\)\\([^0-9]\\|$\\)")
	 (percent-regexp "\\(%.\\)")
	 (esc-regexp (concat arg-esc-regexp "\\|" percent-regexp))
	 (tgt (erc-default-target))
	 (server (and (boundp 'erc-session-server) erc-session-server))
	 (nick (erc-current-nick))
	 (res "")
	 (tmp nil)
	 (arg-list nil)
	 (arg-num 0))
  (if (not tgt) (setq tgt ""))
  (if (not server) (setq server ""))
  (if (not nick) (setq nick ""))
  ;; First, compute the argument list
  (setq tmp args)
  (while (string-match "^\\s-*\\(\\S-+\\)\\(\\s-+.*$\\|$\\)" tmp)
   (setq arg-list (cons (match-string 1 tmp) arg-list))
   (setq tmp (match-string 2 tmp)))
  (setq arg-list (nreverse arg-list))
  (setq arg-num (length arg-list))
  ;; now do the substitution
  (setq tmp (string-match esc-regexp line))
  (while tmp
   ;;(message "beginning of while: tmp=%S" tmp)
   (let* ((hd (substring line 0 tmp))
	   (esc "")
	   (subst "")
	   (tail (substring line tmp)))
	(cond ((string-match (concat "^" arg-esc-regexp) tail)
	    (setq esc (match-string 1 tail))
	    (setq tail (substring tail (match-end 1))))
	   ((string-match (concat "^" percent-regexp) tail)
	    (setq esc (match-string 1 tail))
	    (setq tail (substring tail (match-end 1)))))
	;;(message "hd=%S, esc=%S, tail=%S, arg-num=%S" hd esc tail arg-num)
	(setq res (concat res hd))
	(setq subst
	   (cond ((string= esc "") "")
		  ((string-match "^\\$\\*$" esc) args)
		  ((string-match "^\\$\\([0-9]+\\)$" esc)
		   (let ((n (string-to-number (match-string 1 esc))))
		    (message "n = %S, integerp(n)=%S" n (integerp n))
		    (if (<= n arg-num) (nth (1- n) arg-list) "")))
		  ((string-match "^%[Cc]$" esc) tgt)
		  ((string-match "^%[Ss]$" esc) server)
		  ((string-match "^%[Nn]$" esc) nick)
		  ((string-match "^%\\(.\\)$" esc) (match-string 1 esc))
		  (t (erc-log (format "BUG in erc-process-script-line: bad escape sequence: %S\n" esc))
		    (message "BUG IN ERC: esc=%S" esc)
		    "")))
	(setq line tail)
	(setq tmp (string-match esc-regexp line))
	(setq res (concat res subst))
	;;(message "end of while: line=%S, res=%S, tmp=%S" line res tmp)
	))
  (setq res (concat res line))
  res))

(defun erc-load-irc-script (file &optional force)
 "Load an IRC script from FILE."
 (erc-log (concat "erc-load-script: " file))
 (let ((str (with-temp-buffer
	    (insert-file-contents file)
	    (buffer-string))))
  (erc-load-irc-script-lines (erc-split-multiline-safe str) force)))

(defun erc-load-irc-script-lines (lines &optional force noexpand)
 "Load IRC script LINES (a list of strings).

If optional NOEXPAND is non-nil, do not expand script-specific
sequences, process the lines verbatim. Use this for multiline
user input."
 (let* ((cb (current-buffer))
	 (pnt (point))
	 (s "")
	 (sp (or (erc-command-indicator) (erc-prompt)))
	 (args (and (boundp 'erc-script-args) erc-script-args)))
  (if (and args (string-match "^ " args))
	(setq args (substring args 1)))
  ;; prepare the prompt string for echo
  (erc-put-text-property 0 (length sp)
			  'face 'erc-command-indicator-face sp)
  (while lines
   (setq s (car lines))
   (erc-log (concat "erc-load-script: CMD: " s))
   (unless (string-match "^\\s-*$" s)
	(let ((line (if noexpand s (erc-process-script-line s args))))
	 (if (and (erc-process-input-line line force)
		  erc-script-echo)
	   (progn
		(erc-put-text-property 0 (length line)
				    'face 'erc-input-face line)
		(erc-display-line (concat sp line) cb)))))
   (setq lines (cdr lines)))))

;; authentication

(defun erc-login ()
 "Perform user authentication at the IRC server."
 (erc-log (format "login: nick: %s, user: %s %s %s :%s"
		  (erc-current-nick)
		  (user-login-name)
		  (system-name)
		  erc-session-server
		  erc-session-user-full-name))
 (if erc-session-password
   (erc-server-send (format "PASS %s" erc-session-password))
  (message "Logging in without password"))
 (erc-server-send (format "NICK %s" (erc-current-nick)))
 (erc-server-send
  (format "USER %s %s %s :%s"
	  ;; hacked - S.B.
	  (if erc-anonymous-login erc-email-userid (user-login-name))
	  "0" "*"
	  erc-session-user-full-name))
 (erc-update-mode-line))

;; connection properties' heuristics

(defun erc-determine-parameters (&optional server port nick name)
 "Determine the connection and authentication parameters.
Sets the buffer local variables:

- erc-session-server
- erc-session-port
- erc-session-full-name
- erc-server-current-nick"
 (setq erc-session-server (erc-compute-server server)
	erc-session-port (or port erc-default-port)
	erc-session-user-full-name (erc-compute-full-name name))
 (erc-set-current-nick (erc-compute-nick nick)))

(defun erc-compute-server (&optional server)
 "Return an IRC server name.

Tries a number of increasingly more default methods until a non-nil value is
found:

- SERVER
- `erc-server'
- The value of the IRCSERVER environment variable
- `erc-default-server'."
 (or server
   erc-server
   (getenv "IRCSERVER")
   erc-default-server))

(defun erc-compute-nick (&optional nick)
 "Return user's NICK.

Tries a number of increasingly more default methods until a non-nil value is
found:

- NICK
- `erc-nick'
- The value of the IRCNICK environment variable
- via the function `user-login-name'."
 (or nick
   (if (consp erc-nick) (car erc-nick) erc-nick)
   (getenv "IRCNICK")
   (user-login-name)))


(defun erc-compute-full-name (&optional full-name)
 "Return user's FULL-NAME.

Tries a number of increasingly more default methods until a non-nil value is
found:

- FULL-NAME
- `erc-user-full-name'
- The value of the IRCNAME environment variable
- via the function `user-full-name'."
 (or full-name
   erc-user-full-name
   (getenv "IRCNAME")
   (if erc-anonymous-login "unknown" nil)
   (user-full-name)))

(defun erc-compute-port (&optional port)
 "Return a port for an IRC server.

Tries a number of increasingly more default methods until a non-nil
value is found:

- PORT
- \"ircd\"."
 (or port erc-port "ircd"))

;; time routines

(defun erc-string-to-emacs-time (string)
 "Convert the long number represented by STRING into an Emacs format.
Returns a list of the form (HIGH LOW), compatible with Emacs time format."
 (let* ((n (string-to-number (concat string ".0"))))
  (list (truncate (/ n 65536))
	 (truncate (mod n 65536)))))

(defun erc-emacs-time-to-erc-time (time)
 "Convert Emacs TIME to a number of seconds since the epoch."
 (when time
  (+ (* (nth 0 time) 65536.0) (nth 1 time))))
; (round (+ (* (nth 0 tm) 65536.0) (nth 1 tm))))

(defun erc-current-time ()
 "Return the `current-time' as a number of seconds since the epoch.

See also `erc-emacs-time-to-erc-time'."
 (erc-emacs-time-to-erc-time (current-time)))

(defun erc-time-diff (t1 t2)
 "Return the time difference in seconds between T1 and T2."
 (abs (- t2 t1)))

(defun erc-time-gt (t1 t2)
 "Check whether T1 > T2."
 (> t1 t2))

(defun erc-sec-to-time (ns)
 "Convert NS to a time string HH:MM.SS."
 (setq ns (truncate ns))
 (format "%02d:%02d.%02d"
	 (/ ns 3600)
	 (/ (% ns 3600) 60)
	 (% ns 60)))

(defun erc-seconds-to-string (seconds)
 "Convert a number of SECONDS into an English phrase."
 (let (days hours minutes format-args output)
  (setq days		(/ seconds 86400)
	 seconds	(% seconds 86400)
	 hours		(/ seconds 3600)
	 seconds	(% seconds 3600)
	 minutes	(/ seconds 60)
	 seconds	(% seconds 60)
	 format-args	(if (> days 0)
			  `("%d days, %d hours, %d minutes, %d seconds"
			   ,days ,hours ,minutes ,seconds)
			 (if (> hours 0)
			   `("%d hours, %d minutes, %d seconds"
				,hours ,minutes ,seconds)
			  (if (> minutes 0)
				`("%d minutes, %d seconds" ,minutes ,seconds)
			   `("%d seconds" ,seconds))))
	 output	(apply 'format format-args))
  ;; Change all "1 units" to "1 unit".
  (while (string-match "\\([^0-9]\\|^\\)1 \\S-+\\(s\\)" output)
   (setq output (erc-replace-match-subexpression-in-string
		  "" output (match-string 2 output) 2 (match-beginning 2))))
  output))


;; info

(defconst erc-clientinfo-alist
 '(("ACTION" . "is used to inform about one's current activity")
  ("CLIENTINFO" . "gives help on CTCP commands supported by client")
  ("ECHO" . "echoes its arguments back")
  ("FINGER" . "shows user's name, location, and idle time")
  ("PING" . "measures delay between peers")
  ("TIME" . "shows client-side time")
  ("USERINFO" . "shows information provided by a user")
  ("VERSION" . "shows client type and version"))
 "Alist of CTCP CLIENTINFO for ERC commands.")

(defun erc-client-info (s)
 "Return CTCP CLIENTINFO on command S.
If S is NIL or an empty string then return general CLIENTINFO"
 (if (or (not s) (string= s ""))
   (concat
    (apply #'concat
	   (mapcar (lambda (e)
			(concat (car e) " "))
		   erc-clientinfo-alist))
    ": use CLIENTINFO <COMMAND> to get more specific information")
  (let ((h (assoc (upcase s) erc-clientinfo-alist)))
   (if h
	 (concat s " " (cdr h))
	(concat s ": unknown command")))))

;; Hook functions

(defun erc-directory-writable-p (dir)
 "Determine whether DIR is a writable directory.
If it doesn't exist, create it."
 (unless (file-attributes dir) (make-directory dir))
 (or (file-accessible-directory-p dir) (error "Cannot access %s" dir)))

(defun erc-kill-query-buffers (process)
 "Kill all buffers of PROCESS."
 ;; here, we only want to match the channel buffers, to avoid
 ;; "selecting killed buffers" b0rkage.
 (erc-with-all-buffers-of-server process
				 (lambda ()
				  (not (erc-server-buffer-p)))
				 (kill-buffer (current-buffer))))

(defun erc-nick-at-point ()
 "Give information about the nickname at `point'.

If called interactively, give a human readable message in the
minibuffer. If called programatically, return the corresponding
entry of `channel-members'."
 (interactive)
 (require 'thingatpt)
 (let* ((word (word-at-point))
	 (channel-data (erc-get-channel-user word))
	 (cuser (cdr channel-data))
	 (user (if channel-data
		  (car channel-data)
		 (erc-get-server-user word)))
	 host login full-name info nick op voice)
  (when user
   (setq nick (erc-server-user-nickname user)
	  host (erc-server-user-host user)
	  login (erc-server-user-login user)
	  full-name (erc-server-user-full-name user)
	  info (erc-server-user-info user))
   (if cuser
	 (setq op (erc-channel-user-op cuser)
		voice (erc-channel-user-voice cuser)))
   (if (interactive-p)
	 (message "%s is %s@%s%s%s"
		  nick login host
		  (if full-name (format " (%s)" full-name) "")
		  (if (or op voice)
			    (format " and is +%s%s on %s"
			    (if op "o" "")
			    (if voice "v" "")
				    (erc-default-target))
			   ""))
	user))))

(defun erc-away-p ()
 "Return t if the current ERC process is set away."
 (save-excursion
  (and (erc-server-buffer-live-p)
	 (set-buffer (process-buffer erc-server-process))
	 erc-away)))

;; Mode line handling

(defcustom erc-mode-line-format "%s %a"
 "A string to be formatted and shown in the mode-line in `erc-mode'.

The string is formatted using `format-spec' and the result is set as the value
of `mode-line-buffer-identification'.

The following characters are replaced:
%a: String indicating away status or \"\" if you are not away
%m: The modes of the channel
%n: The current nick name
%o: The topic of the channel
%p: The session port
%t: The name of the target (channel, nickname, or servername:port)
%s: In the server-buffer, this gets filled with the value of
  `erc-server-announced-name', in a channel, the value of
  (erc-default-target) also get concatenated."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type 'string)

(defcustom erc-header-line-format "[IRC] %n on %t %m %o"
 "A string to be formatted and shown in the header-line in `erc-mode'.
Only used in Emacs 21.

See `erc-mode-line-format' for which characters are can be used."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type 'string)

(defcustom erc-header-line-uses-help-echo-p t
 "Show the contents of the header line in the echo area or as a tooltip
when you move point into the header line."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type 'boolean)

(defcustom erc-header-line-face-method nil
 "Determine what method to use when colorizing the header line text.

If nil, don't colorize the header text.
If given a function, call it and use the resulting face name.
Otherwise, use the `erc-header-line' face."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type '(choice (const :tag "Don't colorize" nil)
		 (const :tag "Use the erc-header-line face" t)
		 (function :tag "Call a function")))

(defcustom erc-show-channel-key-p t
 "Show the the channel key in the header line."
 :group 'erc-paranoia
 :type 'boolean)

(defcustom erc-common-server-suffixes
 '(("openprojects.net$" . "OPN")
  ("freenode.net$" . "OPN"))
 "Alist of common server name suffixes.
This variable is used in mode-line display to save screen
real estate. Set it to nil if you want to avoid changing
displayed hostnames."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type 'alist)

(defcustom erc-mode-line-away-status-format
 "(AWAY since %a %b %d %H:%M) "
 "When you're away on a server, this is shown in the mode line.
This should be a string with substitution variables recognized by
format-time-message."
 :group 'erc-mode-line-and-header
 :type 'string)

(defun erc-shorten-server-name (server-name)
 "Shorten SERVER-NAME according to `erc-common-server-suffixes'."
 (if (stringp server-name)
   (with-temp-buffer
	(insert server-name)
	(let ((alist erc-common-server-suffixes))
	 (while alist
	  (goto-char (point-min))
	(if (re-search-forward (caar alist) nil t)
	  (replace-match (cdar alist)))
	(setq alist (cdr alist))))
	(buffer-string))))

(defun erc-format-target ()
 "Return the name of the target (channel or nickname or servername:port)."
 (let ((target (erc-default-target)))
  (or target
	(concat (erc-shorten-server-name
		 (or erc-server-announced-name
		   erc-session-server))
		":" (erc-port-to-string erc-session-port)))))

(defun erc-format-target-and/or-server ()
 "Return the server name or the current target and server name combined."
 (let ((server-name (erc-shorten-server-name
		   (or erc-server-announced-name
			 erc-session-server))))
  (cond ((erc-default-target)
	  (concat (erc-string-no-properties (erc-default-target))
		  "@" server-name))
	 (server-name server-name)
	 (t (buffer-name (current-buffer))))))

(defun erc-format-away-status ()
 "Return a formatted `erc-mode-line-away-status-format'
if `erc-away' is non-nil."
 (let ((a (when (erc-server-buffer-live-p)
	   (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
	    erc-away))))
  (if a
	(format-time-string erc-mode-line-away-status-format a)
   "")))

(defun erc-format-channel-modes ()
 "Return the current channel's modes and the estimated lag."
 (let ((lag (when (erc-server-buffer-live-p)
	    (with-current-buffer (process-buffer erc-server-process)
		 erc-server-lag))))
  (concat (apply 'concat
		  "(+" erc-channel-modes)
	  (cond ((and erc-channel-user-limit erc-channel-key)
		  (if erc-show-channel-key-p
		    (format "lk %.0f %s" erc-channel-user-limit
			    erc-channel-key)
		   (format "kl %.0f" erc-channel-user-limit)))
		 (erc-channel-user-limit
		  ;; Emacs has no bignums
		  (format "l %.0f" erc-channel-user-limit))
		 (erc-channel-key
		  (if erc-show-channel-key-p
		    (format "k %s" erc-channel-key)
		   "k"))
		 (t ""))
	  (if lag (format ",lag:%.0f" lag) "")
	  ")")))

(defun erc-update-mode-line-buffer (buffer)
 "Update the mode line in a single ERC buffer BUFFER."
 (with-current-buffer buffer
  (let ((spec (format-spec-make
		 ?a (erc-format-away-status)
		 ?m (erc-format-channel-modes)
		 ?n (or (erc-current-nick) "")
		 ?o (erc-controls-strip erc-channel-topic)
		 ?p (erc-port-to-string erc-session-port)
		 ?s (erc-format-target-and/or-server)
		 ?t (erc-format-target)))
	 (process-status (cond ((and (erc-server-process-alive)
				   (not erc-server-connected))
				 ":connecting")
				((erc-server-process-alive)
				 "")
				(t
				 ": CLOSED")))
	 (face (cond ((eq erc-header-line-face-method nil)
		    nil)
		   ((functionp erc-header-line-face-method)
		    (funcall erc-header-line-face-method))
		   (t
		    erc-header-line))))
   (cond ((featurep 'xemacs)
	   (setq modeline-buffer-identification
		  (list (format-spec erc-mode-line-format spec)))
	   (setq modeline-process (list process-status)))
	  (t
	   (setq mode-line-buffer-identification
		  (list (format-spec erc-mode-line-format spec)))
	   (setq mode-line-process (list process-status))))
   (when (boundp 'header-line-format)
	(let ((header (if erc-header-line-format
			 (format-spec erc-header-line-format spec)
			nil)))
	 (cond ((null header)
		 (setq header-line-format nil))
		(erc-header-line-uses-help-echo-p
		 (let ((help-echo (with-temp-buffer
				  (insert header)
				  (fill-region (point-min) (point-max))
				  (buffer-string))))
		  (setq header-line-format
			 (erc-replace-regexp-in-string
			 "%"
			 "%%"
			 (if face
			   (erc-propertize header 'help-echo help-echo
					   'face face)
			  (erc-propertize header 'help-echo help-echo))))))
		(t (setq header-line-format header))))))
  (if (featurep 'xemacs)
	(redraw-modeline)
   (force-mode-line-update))))

(defun erc-update-mode-line (&optional buffer)
 "Update the mode line in BUFFER.

If BUFFER is nil, update the mode line in all ERC buffers."
 (if (and buffer (bufferp buffer))
   (erc-update-mode-line-buffer buffer)
  (dolist (buf (erc-buffer-list))
   (when (buffer-live-p buf)
	(erc-update-mode-line-buffer buf)))))

;; Miscellaneous

(defun erc-port-to-string (p)
 "Convert port P to a string.
P may be an integer or a service name."
 (if (integerp p)
   (int-to-string p)
  p))

(defun erc-string-to-port (s)
 "Convert string S to either an integer port number or a service name."
 (let ((n (string-to-number s)))
  (if (= n 0)
	s
   n)))

(defun erc-version (&optional here)
 "Show the version number of ERC in the minibuffer.
If optional argument HERE is non-nil, insert version number at point."
 (interactive "P")
 (let ((version-string
	 (format "ERC %s" erc-version-string)))
  (if here
	(insert version-string)
   (if (interactive-p)
	 (message "%s" version-string)
	version-string))))

(defun erc-version-modules (&optional here)
 "Show the version numbers of all loaded ERC modules in the minibuffer.
If optional argument HERE is non-nil, insert version number at point."
 (interactive "P")
 (let ((version-string
	 (mapconcat 'identity
		  (let (versions (case-fold-search nil))
		   (dolist (var (apropos-internal "^erc-.*version$"))
			(when (and (boundp var)
				  (stringp (symbol-value var)))
			 (setq versions (cons (format "%S: %s"
						    var (symbol-value var))
					    versions))))
		   versions) ", ")))
  (if here
	(insert version-string)
   (if (interactive-p)
	 (message "%s" version-string)
	version-string))))

(defun erc-modes (&optional here)
 "Show the active ERC modes in the minibuffer.
If optional argument HERE is non-nil, insert version number at point."
 (interactive "P")
 (let ((string
	 (mapconcat 'identity
		  (let (modes (case-fold-search nil))
		   (dolist (var (apropos-internal "^erc-.*mode$"))
			(when (and (boundp var)
				  (symbol-value var))
			 (setq modes (cons (symbol-name var)
					  modes))))
		   modes)
		  ", ")))
  (if here
	(insert string)
   (if (interactive-p)
	 (message "%s" string)
	string))))

(defun erc-latest-version ()
 "Retrieve the latest erc.el version from CVS."
 (interactive)
 (if (ignore-errors (require 'url))
   (progn
	(switch-to-buffer (get-buffer-create "*erc.el latest version*"))
	(delete-region (point-min) (point-max))
	(kill-all-local-variables)
	(url-insert-file-contents (concat
				  "http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/"
				  "*checkout*/erc/erc/erc.el?content-type"
				  "=text%2Fplain&rev=HEAD"))
	(emacs-lisp-mode)
	(current-buffer))
  (error "URL needs to be installed")))

(defun erc-ediff-latest-version ()
 "Ediff your installed erc.el with the latest CVS version.
See also `erc-latest-version'."
 (interactive)
 (let ((current (locate-library "erc.el")))
  (if current
	(ediff-buffers (find-file current)
		    (erc-latest-version))
   (error "You do not appear to have the uncompiled erc.el file"))))

(defun erc-trim-string (s)
 "Trim leading and trailing spaces off S."
 (cond
  ((not (stringp s)) nil)
  ((string-match "^\\s-*$" s)
  "")
  ((string-match "^\\s-*\\(.*\\S-\\)\\s-*$" s)
  (match-string 1 s))
  (t
  s)))

(defun erc-arrange-session-in-multiple-windows ()
 "Open a window for every non-server buffer related to `erc-session-server'.

All windows are opened in the current frame."
 (interactive)
 (unless (boundp 'erc-server-process)
  (error "No erc-process found in current buffer"))
 (let ((bufs (erc-buffer-list nil erc-server-process)))
  (when bufs
   (delete-other-windows)
   (switch-to-buffer (car bufs))
   (setq bufs (cdr bufs))
   (while bufs
	(split-window)
	(switch-to-buffer-other-window (car bufs))
	(setq bufs (cdr bufs))
	(balance-windows)))))

(defun erc-popup-input-buffer ()
 "Provide a input buffer."
  (interactive)
  (let ((buffer-name (generate-new-buffer-name "*ERC input*"))
	 (mode (intern
		(completing-read
		 "Mode: "
		 (mapcar (lambda (e)
			  (list (symbol-name e)))
			 (apropos-internal "-mode$" 'commandp))
		 nil t))))
   (pop-to-buffer (make-indirect-buffer (current-buffer) buffer-name))
   (funcall mode)
   (narrow-to-region (point) (point))
   (shrink-window-if-larger-than-buffer)))

;;; Message catalog

(defun erc-make-message-variable-name (catalog entry)
 "Create a variable name corresponding to CATALOG's ENTRY."
 (intern (concat "erc-message-"
		 (symbol-name catalog) "-" (symbol-name entry))))

(defun erc-define-catalog-entry (catalog entry format-spec)
 "Set CATALOG's ENTRY to FORMAT-SPEC."
 (set (erc-make-message-variable-name catalog entry)
    format-spec))

(defun erc-define-catalog (catalog entries)
 "Define a CATALOG according to ENTRIES."
 (dolist (entry entries)
  (erc-define-catalog-entry catalog (car entry) (cdr entry))))

(erc-define-catalog
 'english
 '((bad-ping-response . "Unexpected PING response from %n (time %t)")
  (bad-syntax . "Error occurred - incorrect usage?\n%c %u\n%d")
  (incorrect-args . "Incorrect arguments. Usage:\n%c %u\n%d")
  (cannot-find-file . "Cannot find file %f")
  (cannot-read-file . "Cannot read file %f")
  (connect . "Connecting to %S:%p... ")
  (country . "%c")
  (country-unknown . "%d: No such domain")
  (ctcp-empty . "Illegal empty CTCP query received from %n. Ignoring.")
  (ctcp-request . "==> CTCP request from %n (%u@%h): %r")
  (ctcp-request-to . "==> CTCP request from %n (%u@%h) to %t: %r")
  (ctcp-too-many . "Too many CTCP queries in single message. Ignoring")
  (flood-ctcp-off . "FLOOD PROTECTION: Automatic CTCP responses turned off.")
  (flood-strict-mode . "FLOOD PROTECTION: Switched to Strict Flood Control mode.")
  (disconnected . "Connection failed! Re-establishing connection...")
  (disconnected-noreconnect . "Connection failed! Not re-establishing connection.")
  (login . "Logging in as \'%n\'...")
  (nick-in-use . "%n is in use. Choose new nickname: ")
  (nick-too-long . "WARNING: Nick length (%i) exceeds max NICKLEN(%l) defined by server")
  (no-default-channel . "No default channel")
  (no-invitation . "You've got no invitation")
  (no-target . "No target")
  (ops . "%i operator%s: %o")
  (ops-none . "No operators in this channel.")
  (undefined-ctcp . "Undefined CTCP query received. Silently ignored")
  (variable-not-bound . "Variable not bound!")
  (ACTION . "* %n %a")
  (CTCP-CLIENTINFO . "Client info for %n: %m")
  (CTCP-ECHO . "Echo %n: %m")
  (CTCP-FINGER . "Finger info for %n: %m")
  (CTCP-PING . "Ping time to %n is %t")
  (CTCP-TIME . "Time by %n is %m")
  (CTCP-UNKNOWN . "Unknown CTCP message from %n (%u@%h): %m")
  (CTCP-VERSION . "Version for %n is %m")
  (ERROR . "==> ERROR from %s: %c\n")
  (INVITE . "%n (%u@%h) invites you to channel %c")
  (JOIN  . "%n (%u@%h) has joined channel %c")
  (JOIN-you . "You have joined channel %c")
  (KICK . "%n (%u@%h) has kicked %k off channel %c: %r")
  (KICK-you . "You have been kicked off channel %c by %n (%u@%h): %r")
  (KICK-by-you . "You have kicked %k off channel %c: %r")
  (MODE  . "%n (%u@%h) has changed mode for %t to %m")
  (MODE-nick . "%n has changed mode for %t to %m")
  (NICK  . "%n (%u@%h) is now known as %N")
  (NICK-you . "Your new nickname is %N")
  (PART  . erc-message-english-PART)
  (PING  . "PING from server (last: %s sec. ago)")
  (PONG  . "PONG from %h (%i second%s)")
  (QUIT  . "%n (%u@%h) has quit: %r")
  (TOPIC . "%n (%u@%h) has set the topic for %c: \"%T\"")
  (WALLOPS . "Wallops from %n: %m")
  (s004  . "%s %v %U %C")
  (s221  . "User modes for %n: %m")
  (s252  . "%i operator(s) online")
  (s253  . "%i unknown connection(s)")
  (s254  . "%i channels formed")
  (s301  . "%n is AWAY: %r")
  (s303  . "Is online: %n")
  (s305  . "%m")
  (s306  . "%m")
  (s311  . "%n is %f (%u@%h)")
  (s312  . "%n is/was on server %s (%c)")
  (s313  . "%n is an IRC operator")
  (s314  . "%n was %f (%u@%h)")
  (s317  . "%n has been idle for %i")
  (s317-on-since . "%n has been idle for %i, on since %t")
  (s319  . "%n is on channel(s): %c")
  (s320  . "%n is an identified user")
  (s321  . "Channel Users Topic")
  (s322  . "%c [%u] %t")
  (s324  . "%c modes: %m")
  (s329  . "%c was created on %t")
  (s330  . "%n %a %i")
  (s331  . "No topic is set for %c")
  (s332  . "Topic for %c: %T")
  (s333  . "%c: topic set by %n, %t")
  (s341  . "Inviting %n to channel %c")
  (s352  . "%-11c %-10n %-4a %u@%h (%f)")
  (s353  . "Users on %c: %u")
  (s367  . "Ban on %b on %c set by %s on %t (Use /banlist!)")
  (s368  . "Banlist of %c ends.")
  (s379  . "%c: Forwarded to %f")
  (s391  . "The time at %s is %t")
  (s401  . "%n: No such nick/channel")
  (s403  . "%c: No such channel")
  (s404  . "%c: Cannot send to channel")
  (s405  . "%c: You have joined too many channels")
  (s406  . "%n: There was no such nickname")
  (s412  . "No text to send")
  (s421  . "%c: Unknown command")
  (s431  . "No nickname given")
  (s432  . "%n is an erroneous nickname")
  (s442  . "%c: You're not on that channel")
  (s445  . "SUMMON has been disabled")
  (s446  . "USERS has been disabled")
  (s451  . "You have not registered")
  (s461  . "%c: not enough parameters")
  (s462  . "Unauthorized command (already registered)")
  (s463  . "Your host isn't among the privileged")
  (s464  . "Password incorrect")
  (s465  . "You are banned from this server")
  (s474  . "You can't join %c because you're banned (+b)")
  (s475  . "You must specify the correct channel key (+k) to join %c")
  (s481  . "Permission Denied - You're not an IRC operator")
  (s482  . "You need to be a channel operator of %c to do that")
  (s483  . "You can't kill a server!")
  (s484  . "Your connection is restricted!")
  (s485  . "You're not the original channel operator")
  (s491  . "No O-lines for your host")
  (s501  . "Unknown MODE flag")
  (s502  . "You can't change modes for other users")))

(defun erc-message-english-PART (&rest args)
 "Format a proper PART message.

This function is an example on what could be done with formatting
functions."
 (let ((nick (cadr (memq ?n args)))
	(user (cadr (memq ?u args)))
	(host (cadr (memq ?h args)))
	(channel (cadr (memq ?c args)))
	(reason (cadr (memq ?r args))))
  (if (string= nick (erc-current-nick))
	(format "You have left channel %s" channel)
   (format "%s (%s@%s) has left channel %s%s"
	   nick user host channel
	   (if (not (string= reason ""))
		 (format ": %s" reason)
		"")))))


(defvar erc-current-message-catalog 'english)
(make-variable-buffer-local 'erc-current-message-catalog)

(defun erc-retrieve-catalog-entry (entry &optional catalog)
 "Retrieve ENTRY from CATALOG.

If CATALOG is nil, `erc-current-message-catalog' is used.

If ENTRY is nil in CATALOG, it is retrieved from the fallback,
english, catalog."
 (unless catalog (setq catalog erc-current-message-catalog))
 (let ((var (erc-make-message-variable-name catalog entry)))
  (if (boundp var)
	(symbol-value var)
   (when (boundp (erc-make-message-variable-name 'english entry))
	(symbol-value (erc-make-message-variable-name 'english entry))))))

(defun erc-format-message (msg &rest args)
 "Format MSG according to ARGS.

See also `format-spec'."
 (when (eq (logand (length args) 1) 1)	; oddp
  (error "Obscure usage of this function appeared"))
 (let ((entry (erc-retrieve-catalog-entry msg)))
  (when (not entry)
   (error "No format spec for message %s" msg))
  (when (functionp entry)
   (setq entry (apply entry args)))
  (format-spec entry (apply 'format-spec-make args))))

;;; Various hook functions

(add-hook 'kill-buffer-hook 'erc-kill-buffer-function)

(defcustom erc-kill-server-hook '(erc-kill-server)
 "*Invoked whenever a server-buffer is killed via `kill-buffer'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-kill-channel-hook '(erc-kill-channel)
 "*Invoked whenever a channel-buffer is killed via `kill-buffer'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defcustom erc-kill-buffer-hook nil
 "*Hook run whenever a non-server or channel buffer is killed.

See also `kill-buffer'."
 :group 'erc-hooks
 :type 'hook)

(defun erc-kill-buffer-function ()
 "Function to call when an ERC buffer is killed.
This function should be on `kill-buffer-hook'.
When the current buffer is in `erc-mode', this function will run
one of the following hooks:
`erc-kill-server-hook' if the server buffer was killed,
`erc-kill-channel-hook' if a channel buffer was killed,
or `erc-kill-buffer-hook' if any other buffer."
 (when (eq major-mode 'erc-mode)
  (erc-remove-channel-users)
  (cond
   ((eq (erc-server-buffer) (current-buffer))
   (run-hooks 'erc-kill-server-hook))
   ((erc-channel-p (erc-default-target))
   (run-hooks 'erc-kill-channel-hook))
   (t
   (run-hooks 'erc-kill-buffer-hook)))))

(defun erc-kill-server ()
 "Sends a QUIT command to the server when the server buffer is killed.
This function should be on `erc-kill-server-hook'."
 (when (erc-server-process-alive)
  (setq erc-server-quitting t)
  (erc-server-send (format "QUIT :%s" (funcall erc-quit-reason nil)))))

(defun erc-kill-channel ()
 "Sends a PART command to the server when the channel buffer is killed.
This function should be on `erc-kill-channel-hook'."
 (when (erc-server-process-alive)
  (let ((tgt (erc-default-target)))
   (erc-server-send (format "PART %s :%s" tgt
			    (funcall erc-part-reason nil))
		    nil tgt))))

(provide 'erc)

;;; Deprecated. We might eventually stop requiring the goodies automatically.
;;; IMPORTANT: This require must appear _after_ the above (provide 'erc) to
;;; avoid a recursive require error when byte-compiling the entire package.
(require 'erc-goodies)

;;; erc.el ends here
;;
;; Local Variables:
;; outline-regexp: ";;+"
;; indent-tabs-mode: t
;; tab-width: 8
;; End:

;; arch-tag: d19587f6-627e-48c1-8d86-58595fa3eca3