1. xemacs
 2. games

Source

games / sudoku.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
;;; sudoku.el -- Simple sudoku game, can download puzzles from the web.

;; Copyright (C) 2009-2010 by Zajcev Evgeny.

;; Author: Zajcev Evgeny <zevlg@yandex.ru>
;; Created: Thu Oct 29 21:55:35 2009
;; Keywords: games
;; URL: http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el
;; Version: 1.1

;; This file is NOT part of SXEmacs.

;; SXEmacs is free software: you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
;; (at your option) any later version.

;; SXEmacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

;;; Commentary:
;;
;; Idea taken from http://www.columbia.edu/~jr2075/sudoku.el
;;
;; Totally rewritten.
;;
;; Features:
;;
;;  * Custom puzzle editor
;;  * Printing puzzles (TeX source generator)
;;  * Puzzle Solver (simple heuristics + trial and error)
;;  * Auto-insert assistance (S1, H1, CC i.e. Constrained Cell)
;;  * Step-by-step puzzle deduce (using S1, H1 and CC heuristics)
;;  * Nifty pencils (assist for Nishio, Cycles, Loops)
;;  * Undo/Redo operations
;;  * Optimal puzzles generator (very straightforward, but usable)
;;  * Board downloader (from websudoku.com and menneske.no)
;;  * Save/Load puzzles
;;  * Collection of built-in puzzles

;; Usage
;; ~~~~~
;; To start using sudoku, add one of:
;;
;;  (require 'sudoku)
;;
;; or, more preferable way:
;;
;;  (autoload 'sudoku "sudoku" "Start playing sudoku." t)
;;
;; to your init.el file.
;;
;; Start playing with M-x sudoku RET

;; Customization
;; ~~~~~~~~~~~~~
;; You might want to customize next variables:
;;
;;  * `sudoku-font-size' - Font size for sudoku grid
;;  * `sudoku-level'   - Level for puzzles
;;  * `sudoku-download' - Non-nil to download puzzles
;;  * `sudoku-download-source' - Source to download puzzles from
;;  * `sudoku-modeline-show-values' - Show possible values in modeline
;;
;; To create custom puzzle (snatched from newspaper or magazine) do:
;; M-x sudoku-custom RET and follow instructions.
;;
;; If you use `desktop.el' you might want next code in your init.el:
;;
;;  (push 'sudoku-custom-puzzles desktop-globals-to-save)
;;  (push 'sudoku-solved-puzzles desktop-globals-to-save)

;; Deduce/Auto-insert
;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;; This file includes simple board deducing heuristics, that might
;; help not to get bored with filling simple values. Deduce method
;; `sudoku-insert-hidden-single' is pretty smart, it can solve almost
;; every `medium' sudoku puzzle in conjunction with
;; `sudoku-insert-single'. To enable auto-insert feature, use:
;;
;;  (sudoku-turn-on-autoinsert)
;;
;; or use method suitable for autoloading:
;;
;;  (setq sudoku-autoinsert-mode t)
;;  (add-hook 'sudoku-after-change-hook 'sudoku-autoinsert)
;;
;; You might also want to customize `sudoku-deduce-methods' variable.
;;
;; Auto-insert is useful for sudoku hackers, who dislikes to insert
;; pretty trivial values into `evil' puzzles, but want to focus on
;; real problems. You can toggle auto-insert mode while solving
;; puzzle with `a' key.
;; 
;; To deduce next step using auto-inserters use `d' key.

;; Pencils
;; ~~~~~~~
;; Sometimes, especially when solving complex puzzle, you might want to try
;; out some values with pencil to find a contradiction and then return
;; to pen. You can do it with `p' command. Use `p' to enable pencil,
;; and `C-u p' to return back to pen. There are only two pencils
;; available. Current pencil is displayed on screen.

;; Printing
;; ~~~~~~~~
;; To print puzzle you will need sudoku TeX package (available at
;; http://ctan.math.utah.edu/tex-archive/macros/latex/contrib/sudoku/)
;;
;; press `P' while solving puzzle and it will generate TeX file.

;; Saving/Loading Puzzles
;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;; You can save/load puzzles to/from sdk files (SadMan Sudoku file
;; format, http://www.sadmansoftware.com/sudoku/faq19.htm) with
;; `sudoku-save-puzzle' (C-x C-s) and `sudoku-load-puzzle' commands.
;;
;; To enable sudoku when opening file, use `find-file-magic-files-alist':
;;
;;  (autoload 'sudoku-sdk-file-p "sudoku" "Non-nil if file is sdk." t)
;;  (push '(sudoku-sdk-file-p . sudoku-load-puzzle-noselect)
;;     find-file-magic-files-alist)
;;
;; this is SXEmacs only feature.

;; TODO
;; ~~~~
;;  * Puzzle timer
;;

;;; Code:

(require 'cl)
(require 'easymenu)

;; XEmacs compatibility
(unless (fboundp 'positivep)
 (defun positivep (num)
  (and (numberp num) (> num 0))))

;;{{{ Custom variables

(defgroup sudoku nil
 "Sudoku - web-enabled puzzle game"
 :group 'games
 :version "1.0"
 :link '(url-source "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
 :prefix "sudoku-")

(defcustom sudoku-level 'easy
 "*Level of difficulty for sudoku."
 :type '(choice (const :tag "Easy" easy)
         (const :tag "Medium" medium)
         (const :tag "Hard" hard)
         (const :tag "Evil" evil))
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-download nil
 "*Should sudoku download puzzles from the web?"
 :type 'boolean
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-download-source 'menneske
 "*Source to download sudoku from."
 :type '(choice (const :tag "menneske.no" menneske)
         (const :tag "websudoku.com" websudoku))
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-font-size 24
 "Font size."
 :type 'number
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-border-face
 `((t (:size ,sudoku-font-size)))
 "Face for drawing sudoku board borders."
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-orig-value-face
 `((t (:bold t :size ,sudoku-font-size)))
 "Face for original values in sudoku field."
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-value-face
 `((((type tty) (class color))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "cyan"))
  (((class color) (background light))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "darkblue"))
  (((class color) (background dark))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "blue"))
  (t (:bold t :size ,sudoku-font-size)))
 "Face for values you've inserted."
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-value-pencil-1-face
 `((((type tty) (class color))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "slategray"))
  (((class color) (background light))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "slategray"))
  (((class color) (background dark))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "slategray"))
  (t (:size ,sudoku-font-size :inverse-video t)))
 "Face used for first pencil values."
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-value-pencil-2-face
 `((((type tty) (class color))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "darkgrey"))
  (((class color) (background light))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "darkgrey"))
  (((class color) (background dark))
   (:size ,sudoku-font-size :foreground "darkgrey"))
  (t (:size ,sudoku-font-size :inverse-video t)))
 "Face used for second pencil values."
 :group 'sudoku)

(defface sudoku-autovalue-face
 `((((type tty) (class color))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "cyan"))
  (((class color) (background light))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "darkviolet"))
  (((class color) (background dark))
   (:bold t :size ,sudoku-font-size :foreground "mediumpurple"))
  (t (:bold t :size ,sudoku-font-size)))
 "Face for values automatically insterted."
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-style 'plain
 "Style of board.
Any style assumes fixed-width font."
 :type '(choice (const :tag "Plain" plain)
         (const :tag "Pseudo-graphics" pseudo))
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-blank-cell '((plain . ?\-) (pseudo . ?\x1f))
 "Alist of characters used for blank square."
 :type 'alist
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-modeline-show-values t
 "*Non-nil to show possible values for current cell in modeline."
 :type 'boolean
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-deduce-methods
 '(sudoku-insert-single
  sudoku-insert-hidden-single
  sudoku-insert-constrained)
 "*List of methods to use when deducing/autoinserting."
 :type 'hook
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-deduce-messages t
 "*Non-nil to show techniques used for deduce/autoinsert in echo area."
 :type 'boolean
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-mode-hook nil
 "Hooks to run when entering sudoku mode."
 :type 'hook
 :group 'sudoku)

(defcustom sudoku-after-change-hook nil
 "Hooks to run when some cell is changed.
Called with one argument - cell."
 :type 'hook
 :group 'sudoku)

;;}}}
;;{{{ Variables

(defconst sudoku-style-pseudo
 [
  ;;
  
  ?\x0d ?\x12 ?\x18 ?\x0c
  ;;   
  ?\x15 ?\x19 ?\x0f ?\x19 ?\x16
  ;;  
  ?\x0e ?\x12 ?\x17 ?\x0b
  ])

(defconst sudoku-style-plain
 [?+ ?- ?+ ?+
  ?+ ?| ?+ ?| ?+
  ?+ ?- ?+ ?+])

(defvar sudoku-solved-puzzles nil
 "List of solved sudoku puzzles.")

(defvar sudoku-custom-puzzles nil
 "List of custom sudoku puzzles.")

(defstruct (sudoku-puzzle (:type list))
 board                 ; puzzle board
 plist)                ; puzzle properties

(defun sudoku-puzzle-get (puzzle prop)
 (plist-get (sudoku-puzzle-plist puzzle) prop))

(defun sudoku-puzzle-put (puzzle prop val)
 (setf (sudoku-puzzle-plist puzzle)
    (plist-put (sudoku-puzzle-plist puzzle) prop val)))

(defun sudoku-puzzle-level (puzzle)
 (sudoku-puzzle-get puzzle :level))
(defsetf sudoku-puzzle-level (puzzle) (level)
 `(sudoku-puzzle-put ,puzzle :level ,level))

(defun sudoku-puzzle-id (puzzle)
 (sudoku-puzzle-get puzzle :id))
(defsetf sudoku-puzzle-id (puzzle) (id)
 `(sudoku-puzzle-put ,puzzle :id ,id))

(defun sudoku-puzzle-file (puzzle)
 (sudoku-puzzle-get puzzle :file))
(defsetf sudoku-puzzle-file (puzzle) (file)
 `(sudoku-puzzle-put ,puzzle :file ,file))

(defun sudoku-puzzle-url (puzzle)
 (sudoku-puzzle-get puzzle :url))
(defsetf sudoku-puzzle-url (puzzle) (url)
 `(sudoku-puzzle-put ,puzzle :url ,url))

(defvar sudoku-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'sudoku-mode)

(defvar sudoku-autoinsert-mode nil
 "Non-nil if sudoku autoinsert mode is enabled using
`sudoku-turn-on-autoinsert'")

(defconst sudoku-buffer-name "*Sudoku*")

(defvar sudoku-puzzle nil "Current puzzle.")
(defvar sudoku-current-pencil nil)
(defvar sudoku-current-board nil)
(defvar sudoku-current-possibles nil)

;; For undo/redo
(defvar sudoku-boards-stack nil)
(defvar sudoku-undo-list nil)

;; Variables for modeline
(defvar sudoku-modeline-cell nil)
(defvar sudoku-modeline-possible-values nil)

(defvar sudoku-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  ;; Various movement
  (define-key map [up] 'sudoku-move-point-up)
  (define-key map "\C-p" 'sudoku-move-point-up)
  (define-key map "k" 'sudoku-move-point-up)
  (define-key map [down] 'sudoku-move-point-down)
  (define-key map "\C-n" 'sudoku-move-point-down)
  (define-key map "j" 'sudoku-move-point-down)
  (define-key map [return] 'sudoku-move-point-down)
  (define-key map [left] 'sudoku-move-point-left)
  (define-key map "\C-b" 'sudoku-move-point-left)
  (define-key map "h" 'sudoku-move-point-left)
  (define-key map [right] 'sudoku-move-point-right)
  (define-key map "\C-f" 'sudoku-move-point-right)
  (define-key map "l" 'sudoku-move-point-right)
  (define-key map [tab] 'sudoku-move-point-right)

  (define-key map "\C-a" 'sudoku-move-point-leftmost)
  (define-key map "\C-e" 'sudoku-move-point-rightmost)
  (define-key map [prior] 'sudoku-move-point-upmost)
  (define-key map [next] 'sudoku-move-point-downmost)

  (define-key map [home] 'sudoku-move-point-first-cell)
  (define-key map [(meta ?<)] 'sudoku-move-point-first-cell)
  (define-key map [end] 'sudoku-move-point-last-cell)
  (define-key map [(meta ?>)] 'sudoku-move-point-last-cell)

  ;; Erasing current cell
  (define-key map "\C-d" 'sudoku-cell-erase)
  (define-key map "-" 'sudoku-cell-erase)
  (define-key map "_" 'sudoku-cell-erase)
  (define-key map " " 'sudoku-cell-erase)
  (define-key map "0" 'sudoku-cell-erase)
  (define-key map [backspace] 'sudoku-cell-erase)

  ;; Disabled in sudoku mode
  (define-key map "\C-v" 'sudoku-disabled-key)
  (define-key map "\M-v" 'sudoku-disabled-key)
  (define-key map [mouse-1] 'sudoku-disabled-key)
  (define-key map [down-mouse-1] 'sudoku-disabled-key)
  (define-key map [drag-mouse-1] 'sudoku-disabled-key)
  (define-key map [double-mouse-1] 'sudoku-disabled-key)

  (define-key map "\C-k" 'sudoku-disabled-key)

  ;; Inserting values
  (define-key map "1" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "2" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "3" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "4" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "5" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "6" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "7" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "8" 'sudoku-change-point)
  (define-key map "9" 'sudoku-change-point)

  ;; Undo/redo
  (define-key map [(control /)] #'sudoku-undo)
  (define-key map [(control _)] #'sudoku-undo)
  (define-key map [undo] #'sudoku-undo)
  (define-key map [(control ?x) (control ?/)] #'sudoku-redo)

  (define-key map [?q] 'sudoku-quit)

  (define-key map [?e] 'sudoku-custom)
  (define-key map [?a] 'sudoku-toggle-autoinsert-mode)
  (define-key map [?c] 'sudoku-goto-center)
  (define-key map [?d] 'sudoku-deduce)
  (define-key map [?p] 'sudoku-pencil-mode)
  (define-key map [?h] 'sudoku-hint)
  (define-key map [?f] 'sudoku-puzzle-by-pid)

  (define-key map [(control ?x) (control ?s)] 'sudoku-save-puzzle)

  ;; To avoid slippery fingers
  (define-key map [?N] 'sudoku)
  (define-key map [?R] 'sudoku-restart)
  (define-key map [?P] 'sudoku-print)
  map)
 "Keymap for sudoku mode")

(easy-menu-add-item nil '("tools" "games") ["Sudoku" sudoku t])

(easy-menu-define
 sudoku-mode-menu sudoku-mode-map
 "Menu for sudoku game."
 '("Sudoku"
  ["New game"   sudoku t]
  ["Reset game"  sudoku-restart t]
  ["Custom puzzle" sudoku-custom t]
  "---"
  ["Autoinsert" (sudoku-toggle-autoinsert-mode)
  :style toggle :selected sudoku-autoinsert-mode]
  ["Download" (setq sudoku-download (not sudoku-download))
  :style toggle :selected sudoku-download]
  ("Set level"
  ["Easy" (setq sudoku-level 'easy)
   :style radio :selected (eq sudoku-level 'easy)]
  ["Medium" (setq sudoku-level 'medium)
   :style radio :selected (eq sudoku-level 'medium)]
  ["Hard" (setq sudoku-level 'hard)
   :style radio :selected (eq sudoku-level 'hard)]
  ["Evil" (setq sudoku-level 'evil)
   :style radio :selected (eq sudoku-level 'evil)])
  "---"
  ["Quit game"   sudoku-quit t]))

;;}}}

;;{{{ Sudoku command

(defun sudoku (&optional arg)
 "Start playing sudoku.
Avoid selecting already solved puzzle unless prefix ARG is specified."
 (interactive "P")
 (if sudoku-download
   (sudoku-initialize (sudoku-download-puzzle sudoku-level))

  (let* ((puzs (sudoku-builtin-puzzles sudoku-level))
      (nsp (or (and arg puzs)
          ;; Remove current puzzle and already solved
          ;; puzzles
          (set-difference
           puzs (cons (sudoku-puzzle-in-bif sudoku-puzzle)
                sudoku-solved-puzzles)
           :test #'equal))))
   (message "Available %d unsolved %S puzzles"
        (length nsp) sudoku-level)
   (unless nsp
    (error "No unsolved %S puzzles, set `sudoku-download' to non-nil"
        sudoku-level))
   (sudoku-initialize
    (sudoku-make-puzzle
    (nth (mod (random t) (length nsp)) nsp))))))

(defun sudoku-initialize (puzzle &optional no-select)
 "Initialize and display PUZZLE."
 (with-current-buffer (get-buffer-create sudoku-buffer-name)
  (setq buffer-read-only nil)
  (erase-buffer)

  (setq sudoku-puzzle puzzle
     sudoku-current-pencil nil
     sudoku-current-board (copy-tree (sudoku-puzzle-board puzzle))
     sudoku-current-possibles (sudoku-calculate-possibles)
     sudoku-boards-stack nil
     sudoku-undo-list nil)

  (sudoku-board-print sudoku-current-board)
  (sudoku-goto-center)

  ;; Setup sudoku-mode
  (kill-all-local-variables)
  (use-local-map sudoku-mode-map)
  (setq major-mode 'sudoku-mode
     mode-name "sudoku"
     sudoku-mode t)
  (setq buffer-read-only t)
  (buffer-disable-undo)
  (setq ctl-arrow 0)         ; for pseudo
  (setq truncate-lines t)

  ;; Setup modeline for sudoku
  (sudoku-mode-setup-modeline)

  ;; Setup menubar
  (when (featurep 'menubar)
   (set-buffer-menubar current-menubar)
   (add-submenu '() sudoku-mode-menu)
   (setq mode-popup-menu sudoku-mode-menu))

  ;; make buffer visible
  (unless no-select
   (switch-to-buffer (current-buffer)))

  (when (and (not (sudoku-custom-p))
        sudoku-autoinsert-mode)
   (sudoku-autoinsert))

  (run-mode-hooks 'sudoku-mode-hook)
  (current-buffer)))

;;}}}
;;{{{ Modeline

(defun sudoku-mode-setup-modeline ()
 "Setup modeline for `sudoku-mode'."
 (setq modeline-format
    (list
     ""
     modeline-multibyte-status
     "--"
     (cons modeline-buffer-id-extent 'modeline-buffer-identification)
     " "
     'global-mode-string
     " %[("
     (cons modeline-minor-mode-extent
        (list "" 'mode-name 'minor-mode-alist))
     (cons modeline-narrowed-extent "%n")
     'modeline-process
     ")%]----"
     '("Cell: " sudoku-modeline-cell)
     '(sudoku-modeline-show-values
      (", Hints: " sudoku-modeline-possible-values))
     "-%-")))

(defun sudoku-modeline-update ()
 "Update values for modeline, and redraw modeline."
 (setq sudoku-modeline-cell
    (sudoku-cell-name (sudoku-current-cell))
    sudoku-modeline-possible-values
    (sudoku-cell-possibles-string))
 (redraw-modeline))

;;}}}
;;{{{ Custom puzzle editor

(defun sudoku-empty-puzzle ()
 "Return empty puzzle."
 (make-sudoku-puzzle :board (make-list 9 (make-list 9 0))
           :plist `(:level ,sudoku-level)))

(defun sudoku-custom-instructions ()
 "List of instructions strings for custom puzzle editor."
 (list (sudoku-faced-string "Custom puzzle editor" '(underline))
    "Fill in values"
    "Press `C-M-c' when done."
    ""
    (format "Level: %S" sudoku-level)
    (format "Cells to go: %d" (sudoku-remaining-cells))))

(defun sudoku-custom (empty-p)
 "Create custom board and play it.
If called with prefix arg then edit empty puzzle."
 (interactive "P")
 (let ((sudoku-after-change-hook nil)
    (sudoku-custom-editor t))
  (declare (special sudoku-custom-editor))
  (sudoku-initialize (or (and empty-p (sudoku-empty-puzzle))
              sudoku-puzzle))
  (recursive-edit))

 (setf (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle) sudoku-current-board)
 (unless (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle)
  (setf (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle) "Custom"))
 (push sudoku-puzzle sudoku-custom-puzzles)
 (sudoku-initialize sudoku-puzzle))

(defun sudoku-custom-p ()
 "Return non-nil if we are under custom puzzle editor."
 (boundp 'sudoku-custom-editor))

;;}}}

;;{{{ Quit/restart

(defun sudoku-quit-immediately ()
 "Quit without a prompt. Designed to be used by other functions."
 (kill-buffer (get-buffer sudoku-buffer-name)))

(defun sudoku-quit ()
 "Quit with confirmation."
 (interactive)
 (when (y-or-n-p "Quit sudoku? ")
  (sudoku-quit-immediately)))

(defun sudoku-restart ()
 "Return the board to its original state."
 (interactive)
 (unless sudoku-puzzle
  (error "You have to start before you can restart"))
 (sudoku-initialize sudoku-puzzle))

;;}}}
;;{{{ Misc functions for solvers

(defun sudoku-row (board n)
 "Return the nth row of a board."
 (nth n board))

(defun sudoku-cell (cell &optional board)
 "Return the BOARD's CELL."
 (nth (car cell) (sudoku-row (or board sudoku-current-board) (cdr cell))))

(defun sudoku-cell-empty-p (cell)
 "Return non-nil if CELL is empty."
 (zerop (sudoku-cell-value cell)))

;;}}}
;;{{{ Possibles/solver functions

(defun sudoku-calculate-possibles ()
 "Calculate list of possible values for whole board."
 (loop for x from 0 below 9
  collect (loop for y from 0 below 9
       collect (sudoku-cell-possibles (cons x y)))))

(defmacro sudoku-cell-ref (cell board)
 `(nth (car ,cell) (nth (cdr ,cell) ,board)))

(defun sudoku-remove-possible (cell pv)
 "From CELL remove PV as possible value."
 (setf (sudoku-cell-ref cell sudoku-current-possibles)
    (remove pv (sudoku-cell-ref cell sudoku-current-possibles))))

(defun sudoku-add-possible (cell pv)
 (setf (sudoku-cell-ref cell sudoku-current-possibles)
    (cons pv (sudoku-cell-ref cell sudoku-current-possibles))))

(defmacro sudoku-with-save-possibles (&rest forms)
 "Execute FORMS saving `sudoku-current-possibles'."
 `(let ((sudoku-current-possibles (copy-tree sudoku-current-possibles)))
   ,@forms))
(put 'sudoku-with-save-possibles 'lisp-indent-function 'defun)

(defun sudoku-cell-possibles (&optional cell)
 "Return all the possible values for a cell (i.e., those not
already in the row, column, and subsquare containing it."
 (unless cell (setq cell (sudoku-current-cell)))
 (when (sudoku-cell-empty-p cell)
  (set-difference '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
          (mapcar #'sudoku-cell-value
              (append (sudoku-col-cells cell)
                  (sudoku-row-cells cell)
                  (sudoku-square-cells cell))))))
(put 'sudoku-cell-possibles 'method-name "S1")

(defun sudoku-cell-possibles-string (&optional cell)
 "Return string of possibles values on BOARD for CELL."
 (mapconcat #'int-to-string
       (sort (sudoku-cell-possibles cell) #'<)
       ","))

(defun sudoku-square-cells (cell)
 "Return cells list for square where CELL is."
 (let* ((sn (+ (* (/ (cdr cell) 3) 3) (/ (car cell) 3)))
     (srow (* 3 (/ sn 3))) (scol (* (mod sn 3) 3))
     ret)
  (loop for r from srow to (+ 2 srow)
   do (loop for c from scol to (+ 2 scol)
      do (push (cons c r) ret)))
  ret))

(defun sudoku-row-cells (cell)
 "Return cells list for row where CELL is."
 (loop for i from 0 below 9
  collect (cons i (cdr cell))))

(defun sudoku-col-cells (cell)
 "Return cells list for column where CELL is."
 (loop for i from 0 below 9
  collect (cons (car cell) i)))

(defun sudoku-cell-possibles-hidden-only (&optional cell)
 "Smart version of possibles.
With this solver you can solve almost any `hard' sudoku,
but not `evil'."
 (unless cell (setq cell (sudoku-current-cell)))
 (when (sudoku-cell-empty-p cell)
  (remove-duplicates
   (mapcan #'(lambda (posvs)
         (set-difference '(1 2 3 4 5 6 7 8 9) posvs))
       (mapcar #'(lambda (some-cells)
             (mapcan #'(lambda (cc)
                   (or (sudoku-cell-possibles cc)
                     (list (sudoku-cell-value cc))))
                 some-cells))
           (mapcar #'(lambda (cells) (remove cell cells))
               (list (sudoku-row-cells cell)
                  (sudoku-col-cells cell)
                  (sudoku-square-cells cell))))))))

(put 'sudoku-cell-possibles-hidden-only 'method-name "H1")

(defun sudoku-set-combinations (set &optional arity)
 "Return all possible combinations (subsets) of SET.
Assumes SET is a valid set. With optional ARITY, returns only subsets
with ARITY members."
 (cond ((null arity)
	 (setq arity 0)
	 (mapcan #'(lambda (elt)
           (sudoku-set-combinations set (incf arity)))
         set))
	((= arity 1) (mapcar #'list set))
	((<= arity 0) '(nil))
	(t (let ((rest) (ctr 1))
       (mapcan #'(lambda (first)
             (setq rest (nthcdr ctr set)
                ctr (1+ ctr))
             (mapcar #'(lambda (elt) (cons first elt))
                 (sudoku-set-combinations rest (1- arity))))
           set)))))

(defun sudoku-cells-constrains (cells)
 "Return any existing constrains for CELLS set."
 (let* ((rcells (remove-if-not #'sudoku-cell-empty-p cells))
     (rposss (mapcar #'(lambda (cc)
               (cons cc (sudoku-cell-possibles cc)))
             rcells))
     (combs (mapcan #'(lambda (ar)
              (sudoku-set-combinations rcells ar))
            (loop for i from 2 below (length rcells)
             collect i))))
  (flet ((getpos (cl) (cdr (assoc cl rposss))))
   (loop for com in combs
    for compos = (reduce #'union (mapcar #'getpos com))
    when (= (length compos) (length com))
    collect (cons com compos)))))

(define-error 'sudoku-non-uniq "Non-uniq board")

(defun sudoku-board-solutions (&optional board err-non-uniq)
 "Return solutions list for the board.
If ERR-NON-UNIQ is non-nil then signal error if non-unique
solution is found."
 (declare (special trials avg-depth s1-cnt h1-cnt))
 (unless board (setq board sudoku-current-board))
 (let ((gc-cons-threshold most-positive-fixnum)
    (sudoku-current-board (copy-tree board))
    (shints (sudoku-board-hints board))
    error)
  ;; Step 1. SiSo
  ;; Step 2. Hidden single
  (loop for continue = nil
   for ecs = (remove-if-not #'sudoku-cell-empty-p (sudoku-board-cells))
   do (mapc #'(lambda (cc)
          (let ((poss (sudoku-cell-possibles cc)))
           (if (null poss)
             (return (setq error t))
            (when (= (length poss) 1)
             (when (boundp 's1-cnt) (incf s1-cnt))
             (sudoku-change-cell cc (first poss))
             (setq continue t)))))
        ecs)
   do (mapc #'(lambda (cc)
          (let ((poss (sudoku-cell-possibles-hidden-only cc)))
           (when (= (length poss) 1)
            (unless (memq (first poss)
                   (sudoku-cell-possibles cc))
             (return (setq error t)))
            (when (boundp 'h1-cnt) (incf h1-cnt))
            (sudoku-change-cell cc (first poss))
            (setq continue t))))
        ecs)
   while continue)

  ;; Average depth without T/E
  (when (boundp 'avg-depth)
   (setq avg-depth
      (/ (+ avg-depth (- (sudoku-board-hints sudoku-current-board)
                shints)) 2)))

  (cond (error nil)
     ((zerop (sudoku-remaining-cells))
      ;; Already solved board, cleanup board and return
      (list (mapcar #'(lambda (r) (mapcar #'sudoku-cell-num r))
             sudoku-current-board)))

     (t
      ;; Step 3. Trial and error
      (let* ((ecs (remove-if-not #'sudoku-cell-empty-p
                   (sudoku-board-cells)))
         (ecs-ps (sort
              (mapcar* #'cons ecs
                  (mapcar #'sudoku-cell-possibles ecs))
              #'(lambda (e1 e2)
                (< (length (cdr e1))
                 (length (cdr e2))))))
         (fecv (car ecs-ps))
         (f-cell (car fecv))
         (f-poss (cdr fecv)))
       (loop for pv in f-poss
        for sols = 0 then sols
        do (sudoku-change-cell f-cell pv)
        for sol = (sudoku-board-solutions nil err-non-uniq)
        if sol nconc sol and do (incf sols)
        if (boundp 'trials) do (incf trials)
        if (and err-non-uniq (> sols 1))
        do (signal-error 'sudoku-non-uniq sol))
       )))))

(defun sudoku-solution-stats (board)
 "Return statistics for the BOARD."
 (let ((trials 0) (avg-depth (sudoku-board-hints board))
    (s1-cnt 0) (h1-cnt 0))
  (and (sudoku-board-solutions board t)
     (list trials avg-depth s1-cnt h1-cnt))))

(defun sudoku-board-first-solution (board)
 "Return first solution for BOARD."
 (condition-case err
   (car (sudoku-board-solutions board t))
  (sudoku-non-uniq (car (cdr err)))))

(defun sudoku-shuffle-list (list)
 "Shuffle given LIST."
 (let* ((len (length list))
     (taken (make-vector len nil))
     (result (make-vector len nil)))
  (dolist (e list)
   (while (let ((i (random len)))
        (cond ((aref taken i))
           (t (aset taken i t)
            (aset result i e)
            nil)))))
  (append result '())))

(defun sudoku-board-seed (n board)
 "Seed the board with N values."
 (let ((cells (butlast (sudoku-shuffle-list
             (sudoku-board-cells)) (- 81 n)))
    (sudoku-current-board (copy-tree board)))
  (flet ((rnd-value (cc)
       (let ((ps (sudoku-cell-possibles cc)))
        (nth (random (length ps)) ps))))
   (mapc #'(lambda (cc)
        (sudoku-change-cell cc (rnd-value cc)))
      cells))
  sudoku-current-board))

(defun sudoku-board-random (&optional seed)
 "Generate random filled board."
 (or (sudoku-board-first-solution
    (sudoku-board-seed (or seed 20) (make-list 9 (make-list 9 0))))
   (sudoku-board-random seed)))

(defun sudoku-board-generate (&optional min-hints)
 "Generate random puzzle with minimum hint MIN-HINTS.
By default MIN-HINTS is 30."
 (unless min-hints (setq min-hints 30))
 (let ((rcs (sudoku-shuffle-list (sudoku-board-cells)))
    sudoku-current-board)
  (loop for sudoku-current-board = (sudoku-board-random)
   do (loop for rc in rcs
      for sv = (sudoku-cell-value rc)
      do (sudoku-change-cell rc 0)
      do (condition-case nil
         (sudoku-board-solutions nil t)
        (sudoku-non-uniq
         (sudoku-change-cell rc sv))))
   when (<= (- 81 (sudoku-remaining-cells))
        min-hints)
   return sudoku-current-board)))

(defun sudoku-puzzle-generate (&optional level min-hints)
 "Generate puzzle in built-in format."
 (let* ((gb (sudoku-board-generate min-hints))
     (bs (sudoku-solution-stats gb))
     (lv (if (zerop (first bs))
         (if (> (third bs) 20) 'easy 'medium)
        (if (> (first bs) 2) 'evil 'hard))))
  (if (or (eq level 'any)
      (eq lv (or level sudoku-level)))
    (list (sudoku-board-to-string gb)
       :level lv :url (second
               (assq 'url-source
                  (get 'sudoku 'custom-links))))
   (sudoku-puzzle-generate level min-hints))))

;;}}}
;;{{{ Autoinserter

(defun sudoku-board-cells ()
 "Return list of all cells."
 (loop for i from 0 below 9
  for col = (loop for j from 0 below 9
        collect (cons i j))
  nconc col))

(defmacro sudoku-foreach-cell (cell &rest forms)
 "Run FORMS for each CELL."
 `(dotimes (i 9)
   (dotimes (j 9)
    (let ((,cell (cons i j)))
     (progn ,@forms)))))
(put 'sudoku-foreach-cell 'lisp-indent-function 'defun)

(defun sudoku-autoinsert-only (func by-cell &optional deduce)
 "For each cell in the board insert only possible value, if any.
Return non-nil if at least one value has been inserted."
 (unless func (setq func #'sudoku-cell-possibles))
 (let ((ocv (loop for cc in (sudoku-board-cells)
        for pss = (funcall func cc)
        if (= (length pss) 1)
        return (cons cc (first pss)))))
  ;; OCV is very first cell available with only value
  (when ocv
   (let ((c (car ocv)) (v (cdr ocv)))
    (sudoku-test-and-change
     c (list v :face 'sudoku-autovalue-face
         :by-cell by-cell
         :pencil sudoku-current-pencil))
    (when sudoku-deduce-messages
     (message "%s: %s -> %d" (get func 'method-name)
          (sudoku-cell-name c) v))
    (redisplay-frame)
    (unless deduce
     (sudoku-autoinsert-only func by-cell))
    t))))

(defun sudoku-insert-single (by-cell &optional deduce)
 "Insert single values.
Return non-nil if at least one has been inserted."
 (sudoku-autoinsert-only #'sudoku-cell-possibles by-cell deduce))

(defun sudoku-insert-hidden-single (by-cell &optional deduce)
 "Insert hidden single values.
Return non-nil if at least one has been inserted."
 (sudoku-autoinsert-only #'sudoku-cell-possibles-hidden-only by-cell
             deduce))

(defun sudoku-insert-constrained-cells (cells &optional by-cell deduce)
 "Insert all constrained cells."
 (let ((sqc (sort (sudoku-cells-constrains cells)
          #'(lambda (cs1 cs2)
            (> (length (car cs1)) (length (car cs2))))))
    inserted)
  (loop for fc in sqc
   for scs on sqc
   do (loop for sc in scs
      do (let ((cd (set-difference (car fc) (car sc) :test #'equal))
          (cv (set-difference (cdr fc) (cdr sc))))
        (when (and (= 1 (length cd)) (= 1 (length cv)))
         (sudoku-test-and-change
          (first cd) (list (first cv) :face 'sudoku-autovalue-face
                  :by-cell by-cell
                  :pencil sudoku-current-pencil))
         (when sudoku-deduce-messages
          (message "CC: %s -> %d" (sudoku-cell-name (first cd))
               (first cv)))
         (setq inserted t)
         (when deduce (return))))))
  inserted))

(defun sudoku-insert-constrained (by-cell &optional deduce)
 "Insert constrained values.
Return non-nil if at least one has been inserted."
 (let ((rows (loop for i from 0 below 9
        collect (sudoku-row-cells (cons 0 i))))
    (cols (loop for i from 0 below 9
        collect (sudoku-col-cells (cons i 0))))
    (squares (mapcar #'sudoku-square-cells
             '((0 . 0) (3 . 0) (6 . 0)
              (0 . 3) (3 . 3) (6 . 3)
              (0 . 6) (3 . 6) (6 . 6))))
    inserted)
  (loop for cls in (append rows cols squares)
   if (sudoku-insert-constrained-cells cls by-cell deduce)
   do (progn
      (setq inserted t)
      (when deduce (return))))
  inserted))

(defun sudoku-autoinsert (&optional cell deduce)
 "Fill cells with only value possible.
Goto CELL then.
Suitable to be used with `sudoku-after-change-hook'.
If `sudoku-autoinsert' raises \"Not a valid move\" error
then it means it found contradiction, so some of your previous moves
was incorrect.
Auto-insert does not work for pencils."
 (interactive)
 (unless (or (positivep sudoku-current-pencil)
       (and cell (sudoku-cell-empty-p cell)))
  (let ((gc (or cell (sudoku-current-cell)))
     (sb (copy-tree sudoku-current-board)))
   (unwind-protect
     (block 'autoins
      (while (some #'(lambda (fun)
               (let ((rv (funcall fun cell deduce)))
                (when (and deduce rv)
                 (return-from 'autoins t))
                rv))
             sudoku-deduce-methods)))
    ;; Save previous board to stack, for undo
    (unless (equal sb sudoku-current-board)
     (push sb sudoku-boards-stack))
    (sudoku-goto-cell gc)))))

(defun sudoku-deduce ()
 "Deduce next step if any."
 (interactive)
 (unless (sudoku-autoinsert nil t)
  (message "Can't deduce further")))

(defun sudoku-remove-autoinserted (&optional cell)
 "Erase cells that was autoinserted after CELL inserted."
 (unless cell (setq cell (sudoku-current-cell)))
 (when (sudoku-cell-empty-p cell)
  (let ((sudoku-after-change-hook nil))
   (sudoku-foreach-cell cc
    (when (equal (sudoku-cell-plist-get cc :by-cell) cell)
     (sudoku-cell-erase cc))))))

(defun sudoku-turn-on-autoinsert ()
 (setq sudoku-autoinsert-mode t)
 (add-hook 'sudoku-after-change-hook 'sudoku-autoinsert)
 (sudoku-board-redraw)
 (when (eq major-mode 'sudoku-mode)
  (sudoku-autoinsert)))

(defun sudoku-turn-off-autoinsert ()
 (setq sudoku-autoinsert-mode nil)
 (remove-hook 'sudoku-after-change-hook 'sudoku-autoinsert)
 (sudoku-board-redraw))

(defun sudoku-toggle-autoinsert-mode ()
 "Toggle autoinstert mode."
 (interactive)
 (if sudoku-autoinsert-mode
   (sudoku-turn-off-autoinsert)
  (sudoku-turn-on-autoinsert)))

;;}}}
;;{{{ Undo/Redo

(defun sudoku-undo ()
 "Undo last change to board."
 (interactive)
 (let ((sb (pop sudoku-boards-stack)))
  (unless sb
   (error "Nothing to undo"))
  (push sudoku-current-board sudoku-undo-list)
  (setq sudoku-current-board (copy-tree sb))
  (sudoku-board-redraw)
  (message "Undo!")))

(defun sudoku-redo ()
 "Redo last undo."
 (interactive)
 (let ((rb (pop sudoku-undo-list)))
  (unless rb (error "Nothing to redo"))
  (push rb sudoku-boards-stack)
  (setq sudoku-current-board (copy-tree rb))
  (sudoku-board-redraw)
  (message "Redo!")))

;;}}}
;;{{{ Display/redraw board

(defun sudoku-board-hints (board)
 "Return number of hints for PUZZLE."
 (- 81 (sudoku-remaining-cells board)))

(defun sudoku-cell-num (cell)
 "Low level. Do not use it."
 (or (and (numberp cell) cell) (car cell)))

(defun sudoku-cell-name (cell)
 "Return CELL's name in format RxCy."
 (format "R%dC%d" (1+ (cdr cell)) (1+ (car cell))))

(defun sudoku-cell-value (cell)
 "Return value for the given CELL."
 (sudoku-cell-num (sudoku-cell cell)))

(defun sudoku-cell-props (cell)
 "Low level. Do not use it."
 (and (listp cell) (cdr cell)))

(defun sudoku-cell-plist-get (cell prop)
 "From CELL's properties get property PROP."
 (plist-get (sudoku-cell-props (sudoku-cell cell)) prop))

(defun sudoku-blank-cell ()
 "Return blank character for current `sudoku-style'."
 (cdr (assq sudoku-style sudoku-blank-cell)))

(defun sudoku-board-insert-cell (cell)
 (if (or (null cell) (and (numberp cell) (= cell 0)))
   (insert-face (sudoku-blank-cell) 'sudoku-border-face)
  (insert-face (char-to-string (int-to-char (+ 48 (sudoku-cell-num cell))))
         (or (plist-get (sudoku-cell-props cell) :face)
           'sudoku-orig-value-face))))

(defun sudoku-pid-with-commas (pid)
 "Format PID with commas inside."
 (let* ((digits (string-to-list "1234567890"))
     (pl (length pid))
     (ss (% pl 3))
     (off 0) rs)
  (if (notevery #'(lambda (el) (memq el digits)) (string-to-list pid))
    pid
   (when (zerop ss) (setq ss 3))
   (while (< off pl)
    (push (substring pid off (+ off ss)) rs)
    (setq off (+ off ss) ss 3))
   (mapconcat #'identity (nreverse rs) ","))))

(defun sudoku-relative-filename (file)
 "Return relative filename for FILE."
 (if (string-match (concat "^" (user-home-directory) "/\\(.*\\)")
          file)
   (concat "~/" (match-string 1 file))
  file))

(defun sudoku-board-instructions ()
 "Return list of instructions strings."
 (list (format "Level: %S" (sudoku-puzzle-level sudoku-puzzle))
;     (when (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)
;      (format "Puzzle URL: %s" (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)))
    (when (sudoku-puzzle-file sudoku-puzzle)
     (format "Puzzle file: %s"
         (sudoku-relative-filename
          (sudoku-puzzle-file sudoku-puzzle))))
    (when (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle)
     (format "Puzzle ID: %s" (sudoku-pid-with-commas
                  (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle))))
    (format "Start hints: %d" (sudoku-board-hints
               (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle)))
    (format "Cells to go: %d" (sudoku-remaining-cells))
    (format "Pencil mode: %d%s"
        (or sudoku-current-pencil 0)
        (or (and (or (null sudoku-current-pencil)
               (zerop sudoku-current-pencil))
             " (pen)")
          " (pencil)"))
    (format "Auto-insert: %s"
        (if sudoku-autoinsert-mode "enabled" "disabled"))
    ))

(defun sudoku-board-print (board &optional help-strings)
 "Insert sudoku BOARD at the beginning of buffer.
If MESSAGE is specified insert it after the board."
 (save-excursion
  (unless help-strings
   (if (sudoku-custom-p)
     (setq help-strings (sudoku-custom-instructions))
    (setq help-strings (sudoku-board-instructions))))
  ;; Fix help strings list
  (setq help-strings (remove-if-not #'stringp help-strings))
  (let* ((style (ecase sudoku-style
          (plain sudoku-style-plain)
          (pseudo sudoku-style-pseudo)))
      (hc (make-string 7 (aref style 1))))
   (flet ((inshelp ()
        (let ((hs (pop help-strings)))
         (when hs (insert "  " hs))))
       (insrow (rownum)
        (let ((row (nth rownum board)))
         (insert-face (format "%c " (aref style 5))
               'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 0 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 1 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 2 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (insert-face (format "%c " (aref style 5))
               'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 3 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 4 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 5 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (insert-face (format "%c " (aref style 5))
               'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 6 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 7 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (sudoku-board-insert-cell (nth 8 row))
         (insert-face " " 'sudoku-border-face)
         (insert-face (format "%c" (aref style 5))
               'sudoku-border-face)
         (inshelp)
         (insert "\n")
         )))
    (insert-face (format "%c%s%c%s%c%s%c"
            (aref style 0) hc (aref style 2) hc
            (aref style 2) hc (aref style 3))
           'sudoku-border-face)
    (insert "\n")
    (insrow 0) (insrow 1) (insrow 2)
    (insert-face (format "%c%s%c%s%c%s%c"
            (aref style 4) hc (aref style 6) hc
            (aref style 6) hc (aref style 8))
           'sudoku-border-face)
    (inshelp) (insert "\n")
    (insrow 3) (insrow 4) (insrow 5)
    (insert-face (format "%c%s%c%s%c%s%c"
            (aref style 4) hc (aref style 6) hc
            (aref style 6) hc (aref style 8))
           'sudoku-border-face)
    (inshelp) (insert "\n")
    (insrow 6) (insrow 7) (insrow 8)
    (insert-face (format "%c%s%c%s%c%s%c"
            (aref style 9) hc (aref style 11) hc
            (aref style 11) hc (aref style 12))
           'sudoku-border-face)
    (inshelp) (insert "\n")
    (when (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)
     (insert " URL: " (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle) "\n"))
    ))))

(defun sudoku-board-redraw (&optional board help-strings)
 "Redraw sudoku board, keeping point at current cell."
 (let ((cell (sudoku-current-cell))
    (buffer-read-only nil))
  (erase-buffer)
  (sudoku-board-print (or board sudoku-current-board) help-strings)
  (sudoku-goto-cell cell)))

;;}}}
;;{{{ Changing cells

(defun sudoku-cell-has-orig-value (cell)
 "Return non-nil if cell has original value."
 (/= (sudoku-cell cell (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle)) 0))

(defun sudoku-change-cell (cell input)
 "Changes a specific cell."
 (setf (nth (car cell) (nth (cdr cell) sudoku-current-board))
    input))

(defun sudoku-test-and-change (cell input)
 "Tests whether a change is valid. If it is, enters the cell and
redraws the board.
All moves are valid while editing custom board."
 (if (and (not (sudoku-custom-p))
      (sudoku-cell-has-orig-value cell))
   (error "Original value, can't change")
  (unless (or (sudoku-custom-p)
        (memq (sudoku-cell-num input)
           `(0 ,(sudoku-cell-value cell)
             ,@(sudoku-cell-possibles cell))))
   (error (format "Not a valid move: %S -> %d"
           cell (sudoku-cell-num input))))

  (sudoku-change-cell cell input)
  (sudoku-board-redraw)
  (sudoku-goto-cell cell)
  (when (zerop (sudoku-remaining-cells))
   (sudoku-completion-routine))))

(defun sudoku-change-point (input &optional cell)
 "Change the value to INPUT at a point.
Run `sudoku-after-change-hook' after INPUT is inserted.
Run tests to ensure that the change is a valid one."
 (interactive (list (sudoku-point-genprops
           (- (char-to-int
             (event-key (aref (this-command-keys) 0))) 48))))
 (let ((cell (or cell (sudoku-current-cell)))
    (sb (copy-tree sudoku-current-board)))
  (sudoku-test-and-change cell input)
  (sudoku-remove-autoinserted cell)
  (run-hook-with-args 'sudoku-after-change-hook cell)
  ;; Save SB for undo
  (unless (equal sb sudoku-current-board)
   (push sb sudoku-boards-stack))))

(defun sudoku-cell-erase (&optional cell)
 "Erase value at CELL.
Erase current cell if interactively called."
 (interactive)
 (sudoku-change-point 0 cell))

;;}}}
;;{{{ Utils functions/commands

(defun sudoku-faced-string (str face-list)
 "Return STR with applied FACE-LIST."
 (let ((ext (make-extent 0 (length str) str)))
  (set-extent-property ext 'duplicable t)
  (set-extent-property ext 'unique t)
  (set-extent-property ext 'start-open t)
  (set-extent-property ext 'end-open t)
  (set-extent-property ext 'face face-list))
 str)

(defun sudoku-current-cell (&optional point)
 "Return cell coordinates for POINT poisition."
 (save-excursion
  (goto-char (or point (point)))
  (let* ((ln (- (line-number) 2))
      (cl (/ (- (current-column) 2) 2))
      (lin (- ln (/ ln 4)))
      (col (- cl (/ cl 4))))
   (cons col lin))))

(defun sudoku-cell-point (cell)
 "Return a point on the screen for a given CELL."
 (let* ((col (car cell)) (lin (cdr cell))
     (cl (+ 2 (* 2 (+ (/ col 3) col))))
     (ln (+ 2 (/ lin 3) lin)))
  (save-excursion
   (goto-line ln) (move-to-column cl)
   (point))))

(defun sudoku-current-value-face ()
 "Return face to be used for value."
 (if (memq sudoku-current-pencil '(1 2))
   (let ((fc (intern (format "sudoku-value-pencil-%d-face"
				sudoku-current-pencil))))
	(if (zerop (length (remove-if-not
			  #'(lambda (cc)
				(eq (sudoku-cell-plist-get cc :pencil)
				  sudoku-current-pencil))
			  (sudoku-board-cells))))
	  ;; First time pencil value is used
	  (list 'sudoku-orig-value-face fc)
	 fc))
  'sudoku-value-face))

(defun sudoku-point-genprops (num)
 (if (sudoku-custom-p)
   num
  (list num :face (sudoku-current-value-face)
     :pencil sudoku-current-pencil)))

(defun sudoku-remaining-cells (&optional board)
 "Tests to see how many cells are remaining"
 (count 0 (apply #'append (or board sudoku-current-board))))

(defun sudoku-completion-routine ()
 "Runs when there are no cells remaining. Gives a message of
victory, and then asks if you want to play again."
 (sudoku-board-redraw
  nil (append (sudoku-board-instructions)
        (list "" (sudoku-faced-string
             "YOU WON!" '(sudoku-orig-value-face)))))
 (sudoku-goto-center)

 ;; Save puzzle (in built-in format) to solved list
 (push (sudoku-puzzle-in-bif sudoku-puzzle)
    sudoku-solved-puzzles))
;  (if (y-or-n-p "Start another puzzle? ")
;    (sudoku)
;   (sudoku-quit-immediately)))

(defun sudoku-hint ()
 "Print possible values for current cell."
 (interactive)
 (let ((cell (sudoku-current-cell)))
  (if (sudoku-cell-has-orig-value cell)
    (message "Original value. No other possibilities.")
   (message "Possible values: %s"
        (sudoku-cell-possibles-string cell)))))

;;}}}
;;{{{ Pencil commands

(defun sudoku-pencil-mode (arg)
 "Start next pencil mode.
If prefig ARG is specified, then reset pencil mode to previous one.
If `sudoku-current-pencil' is 2, then reset to pen."
 (interactive "P")
 (cond (arg
     (when (positivep sudoku-current-pencil)
      (let* ((cp sudoku-current-pencil)
         (sudoku-current-pencil (1- cp)))
       (sudoku-pencil-reset cp))
      (decf sudoku-current-pencil)))

    ((eq sudoku-current-pencil 2)
     (let ((sudoku-current-pencil 0))
      (sudoku-pencil-reset 2 1))
     (setq sudoku-current-pencil 0))

    (t;; Enter pencil mode
     (if (numberp sudoku-current-pencil)
       (incf sudoku-current-pencil)
      (setq sudoku-current-pencil 1))))
 (sudoku-board-redraw))

(defun sudoku-pencil-reset (&rest pencils)
 "Reset/accept pencil values for PENCILS."
 (interactive)
 (let ((ap (and (some #'(lambda (c)
              (memq (sudoku-cell-plist-get c :pencil)
                 pencils))
            (sudoku-board-cells))
         (y-or-n-p (format "Accept %s pencil%s? "
                  (if (> (length pencils) 1)
                    "all"
                   (number-to-string (first pencils)))
                  (if (> (length pencils) 1) "s" ""))))))
  (sudoku-foreach-cell cell
   (when (memq (sudoku-cell-plist-get cell :pencil) pencils)
    (sudoku-change-cell
     cell (if ap
         (sudoku-point-genprops (sudoku-cell-value cell))
        0))))))

;;}}}
;;{{{ Motion commands

(defun sudoku-goto-cell (coords)
 "Moves to a given pair of coordinates."
 (goto-char (sudoku-cell-point coords))
 (sudoku-modeline-update))

(defun sudoku-move-point (direction &optional n)
 "Move point in DIRECTION N times.
DIRECTION is one of `left', `leftmost', `right', `rightmost', `up',
`upmost', `down', `downmost'.
Doesn't let you go outside the bounds of the board."
 (let* ((cell (sudoku-current-cell))
     (x (car cell)) (y (cdr cell)))
  (dotimes (i (or n 1))
   (ecase direction
    (left (when (> x 0) (decf x)))
    (leftmost (setq x 0))
    (right (when (< x 8) (incf x)))
    (rightmost (setq x 8))
    (up (when (> y 0) (decf y)))
    (upmost (setq y 0))
    (down (when (< y 8) (incf y)))
    (downmost (setq y 8))))
  (sudoku-goto-cell (cons x y))))

(defun sudoku-move-point-left (n)
 "Moves the point N cells left."
 (interactive "p")
 (sudoku-move-point 'left n))

(defun sudoku-move-point-leftmost ()
 "Moves the point to the leftmost cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'leftmost))

(defun sudoku-move-point-right (n)
 "Moves the point N cells right."
 (interactive "p")
 (sudoku-move-point 'right n))

(defun sudoku-move-point-rightmost ()
 "Moves the point to the rightmost cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'rightmost))

(defun sudoku-move-point-up (n)
 "Moves the point N cells up."
 (interactive "p")
 (sudoku-move-point 'up n))

(defun sudoku-move-point-upmost ()
 "Moves the point to the upmost cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'upmost))

(defun sudoku-move-point-down (n)
 "Moves the point N cells down."
 (interactive "p")
 (sudoku-move-point 'down n))

(defun sudoku-move-point-downmost ()
 "Moves the point to the downmost cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'downmost))

(defun sudoku-move-point-first-cell ()
 "Move the point to the first cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'upmost)
 (sudoku-move-point 'leftmost))

(defun sudoku-move-point-last-cell ()
 "Move the point to the last cell."
 (interactive)
 (sudoku-move-point 'downmost)
 (sudoku-move-point 'rightmost))

(defun sudoku-disabled-key ()
 (interactive)
 (message "Disabled in Sudoku mode"))

(defun sudoku-goto-center ()
 (interactive)
 (sudoku-goto-cell '(4 . 4)))

;;}}}
;;{{{ Puzzle downloader

(defun sudoku-puzzle-by-pid (source pid)
 "Find and download puzzle from SOURCE and PID."
 (interactive (list (completing-read "Puzzle source: "
                   '(("websudoku.com") ("menneske.no"))
                   nil t)
           (read-string "Puzzle ID: ")))
 (when (stringp source)
  (setq source
     (cond ((string= source "websudoku.com") 'websudoku)
        ((string= source "menneske.no") 'menneske)
        (t (error "Unsupported source")))))
 (let ((sudoku-download-source source))
  (sudoku-initialize (sudoku-download-puzzle sudoku-level pid))))

(defun sudoku-download-source (level &optional pid)
 (let* ((lvs (ecase sudoku-download-source
        (websudoku
         '((easy . "1") (medium . "2") (hard . "3") (evil . "4")))
        (menneske
         '((easy . "1") (medium . "3") (hard . "5") (evil . "6")))))
     (ls (cdr (assq level lvs)))
     (source (ecase sudoku-download-source
          (websudoku
          (concat "http://play.websudoku.com/?level=" ls
              (if pid (concat "&set_id=" pid) "")))
          (menneske
          (concat "http://www.menneske.no/sudoku/"
              (if pid
                (concat "showpuzzle.html?number=" pid)
               (concat "random.html?diff=" ls)))))))
  source))

(defun sudoku-download-puzzle (level &optional pid)
 "Return sudoku board of LEVEL downloaded from websudoku.com."
 (if pid
   (message "Downloading %s puzzle from %S..."
        (sudoku-pid-with-commas pid) sudoku-download-source)
  (message "Downloading %S puzzle from %S..."
       level sudoku-download-source))
 (let* ((source (sudoku-download-source level pid))
     (sud (with-temp-buffer
        (if (fboundp 'url-retrieve)
          (let ((url-working-buffer (current-buffer)))
           (url-retrieve source))
         (call-process "curl" nil t nil "-s" source))
        (goto-char (point-min))
        (ecase sudoku-download-source
         (websudoku (sudoku-parse-websudoku))
         (menneske (sudoku-parse-menneske))))))
  (sudoku-make-puzzle
   `(,(car sud) :level ,level
    :url ,(sudoku-download-source level (plist-get (cdr sud) :id))
    ,@(cdr sud)))))

(defun sudoku-parse-websudoku ()
 "Parse HTML and return list of three items.
\(PUZZLE-ID CHEATS BOARD\)"
 (let (cheat pid)
  (save-excursion
   ;; Extract cheat if any
   (when (re-search-forward "var cheat='\\([0-9]+\\)';" nil t)
    (setq cheat (match-string 1)))
   ;; Extract Puzzle identificator (pid) if any
   (when (re-search-forward "var pid='\\([0-9]+\\)';" nil t)
    (setq pid (match-string 1))))

  ;; Cut to table
  (save-excursion
   (delete-region (point-min)
           (and (search-forward
              "<FORM NAME=\"board\" METHOD=POST ACTION=\"./\">")
             (match-beginning 0)))
   (delete-region (and (search-forward "</TABLE>")
             (match-end 0)) (point-max)))

  ;; collect all 81 cell-values in a list.
  (list (loop while (re-search-forward "<INPUT CLASS=\\([ds]0\\)" nil t)
      if (and (string= (match-string 1) "s0")
          (re-search-forward "VALUE=\"\\([1-9]\\)\"" nil t))
      concat (match-string 1)
      else concat "0")
     :id pid :cheat cheat)))

(defun sudoku-parse-menneske ()
 "Parse sudoku puzzle received from menneske.no"
 (let (pid)
  (save-excursion
   ;; Extract Puzzle identificator (pid) if any
   (when (re-search-forward "</table>[^:]*: \\([0-9]+\\)<br/>" nil t)
    (setq pid (match-string 1))))

  (save-excursion
   (delete-region (point-min)
           (and (search-forward "<div class=\"grid\"><table>")
             (match-end 0)))
   (delete-region (and (search-forward "</table>")
             (match-beginning 0)) (point-max)))

  (list (loop while (re-search-forward "<td[^>]*>\\([^<]+\\)</td>" nil t)
      for v = (match-string 1)
      concat (if (string= v "&nbsp;") "0" v))
     :id pid)))

;;}}}
;;{{{ Printing (TeX generation)

(defun sudoku-print ()
 "Print current puzzle."
 (interactive)
 (let ((auto-insert nil))
  (find-file (format "/tmp/sudoku-%s.tex"
            (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle))))
 (erase-buffer)
 (insert "\\documentclass{article}\n")
 (insert "\\usepackage{sudoku}\n")
 (insert "\\begin{document}\n")
 (insert "\\thispagestyle{empty}\n")
 (insert "\\setlength\\sudokusize{12cm}\n")
 (insert "\\begin{sudoku}\n")
 (insert (mapconcat #'(lambda (rr)
             (concat "|" (mapconcat
                   #'(lambda (n)
                     (if (zerop n)
                       " "
                      (int-to-string n)))
                   rr "|")
                 "|"))
           (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle) ".\n"))
 (insert ".\n")
 (insert "\\end{sudoku}\n")
 (insert "\\vspace{2cm}\n")

 (insert "\\begin{verbatim}\n")
 (insert (format "Level: %S\n" (sudoku-puzzle-level sudoku-puzzle)))
 (when (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)
  (insert (format "URL: %s" (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)) "\n"))
 (insert (format "Puzzle ID: %s\n" (sudoku-pid-with-commas
                   (sudoku-puzzle-id sudoku-puzzle))))
 (insert (format "Hints: %d\n" (sudoku-board-hints
                 (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle))))
 (insert (format "Date: %s\n" (current-time-string)))
 (insert "\\end{verbatim}\n")
 (insert "\\hrule\n")
 (insert "\\end{document}\n")
 (goto-char (point-min)))

;;}}}
;;{{{ Saving/Loading sudoku files

(defun sudoku-save-puzzle (file)
 "Save current puzzle to sdk FILE."
 (interactive (list (or (sudoku-puzzle-file sudoku-puzzle)
             (read-file-name "Sudoku file: "))))
 (let* ((in-board (if (sudoku-custom-p)
            sudoku-current-board
           (sudoku-puzzle-board sudoku-puzzle)))
     (board sudoku-current-board)
     (has-state (not (equal in-board board))))
  (flet ((board-string (board)
       (mapconcat #'(lambda (r)
              (mapconcat #'(lambda (c)
                      (let ((cn (sudoku-cell-num c)))
                       (if (zerop cn)
                         "."
                        (int-to-string cn))))
                    r ""))
            board "\r\n")))
   (with-temp-buffer
    (insert "#A (S)XEmacs sudoku\r\n")
    (insert "#U "
     (or (sudoku-puzzle-url sudoku-puzzle)
       "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el") "\r\n")
    (insert "#B " (format-time-string "%d/%m/%y") "\r\n")
    (insert (format "#H %d" (sudoku-board-hints in-board)) "\r\n")
    (insert "#L "
     (capitalize (symbol-name (sudoku-puzzle-level sudoku-puzzle)))
     "\r\n")
    (when has-state
     (insert "[Puzzle]\r\n"))
    (insert (board-string in-board))
    (when has-state
     (insert "\r\n[State]\r\n")
     (insert (board-string board)))

    (write-file file))))
 (setf (sudoku-puzzle-file sudoku-puzzle) file)
 (sudoku-board-redraw))

(defun sudoku-sdk-file-p (file)
 "Return non-nil if FILE can be readed by `sudoku-load-puzzle'.
Can be used with `find-file-magic-files-alist'."
 (ignore-errors
  (block 'sdk-file
   (with-temp-buffer
    (insert-file-contents-literally file)
    (goto-char (point-min))
    (while (looking-at "#\\(A\\|B\\|C\\|D\\|S\\|U\\|L\\|N\\|H\\) ?.*\r?$")
     (forward-line))
    (when (looking-at "\\[Puzzle\\]\r?$")
     (forward-line))
    (dotimes (i 9)
     (unless (looking-at "^[123456789.]\\{9,9\\}\r?$")
      (return-from 'sdk-file nil))
     (forward-line))

    ;; State
    (unless (eobp)
     (unless (looking-at "\\[State\\]\r?$")
      (return-from 'sdk-file nil))
     (forward-line)
     (dotimes (i 9)
      (unless (looking-at "^[123456789.]\\{9,9\\}\r?$")
       (return-from 'sdk-file nil))
      (forward-line)))
    t))))

(defun sudoku-load-puzzle (file &optional no-select)
 "Load sdk FILE."
 (interactive "FPuzzle file: ")
 (let ((ppl (list :file file)) brd)
  (with-temp-buffer
   (insert-file-contents-literally file)
   (goto-char (point-min))
   (while (looking-at
       "#\\(A\\|B\\|C\\|D\\|S\\|U\\|L\\|N\\|H\\) ?\\([^\r]*\\)\r?$")
    (cond ((string= "L" (match-string 1))
        (setq ppl (plist-put ppl :level
                  (intern (downcase (match-string 2))))))
       ((string= "U" (match-string 1))
        (setq ppl (plist-put ppl :url (match-string 2)))))
    (forward-line))
   (when (looking-at "\\[Puzzle\\]\r?$")
    (forward-line))
   ;; Parse board
   (setq brd (loop for i from 0 below 9
         unless (looking-at "^[123456789.]\\{9,9\\}\r?$")
         do (error "Invalid sdk file")
         concat (subst-char-in-string
             ?. ?0 (buffer-substring (point) (+ 9 (point))))
         do (forward-line))))
  (sudoku-initialize (sudoku-make-puzzle (cons brd ppl)) no-select)))

(defun sudoku-load-puzzle-noselect (file)
 (sudoku-load-puzzle file t))

(defun sudoku-load-puzzle-collection (file level)
 "Load puzzle collection (sdm) file.
And append them into built-in puzzles table."
 (interactive (list (read-file-name "SDM file: ")
           (intern (completing-read
               "Puzzles Level: "
               '(("easy") ("medium") ("hard") ("evil"))
               nil t))))
 ;; TODO
 )

;;}}}


;;{{{ Built-in puzzles

(defun sudoku-builtin-puzzles (level)
 "Filter builtin puzzles by LEVEL."
 (remove-if-not #'(lambda (bip)
           (eq (plist-get (cdr bip) :level) level))
         sudoku-builtin-puzzles))

(defun sudoku-string-to-board (nl)
 "Convert flat numbers list NL to sudoku board."
 (setq nl (mapcar #'(lambda (c) (- (char-to-int c) 48))
          (string-to-list nl)))
 (loop for v on nl by #'(lambda (l) (nthcdr 9 l))
  collect (subseq v 0 9)))

(defun sudoku-board-to-string (brd)
 "Convert board BRD to string."
 (mapconcat #'(lambda (r)
         (mapconcat #'number-to-string r ""))
       brd ""))

(defun sudoku-make-puzzle (bif)
 "Make puzzle from built-in format BIF."
 (make-sudoku-puzzle
  :board (sudoku-string-to-board (car bif))
  :plist (cdr bif)))

(defun sudoku-puzzle-in-bif (puzzle)
 "Return PUZZLE in built-in format."
 (cons (sudoku-board-to-string (sudoku-puzzle-board puzzle))
    (sudoku-puzzle-plist puzzle)))

;;; 160 Built-in puzzles, from menneske and generated
(defconst sudoku-builtin-puzzles
 '(
  ;; Easy
  ("000640000040100009580900420000050001300706002900020000003007084008001050020098000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1964058" :id "1964058")
  ("004070100608104302210000045060000010400060003050000080840000039307506801005080600" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3944128" :id "3944128")
  ("510300092000560000300012005002000074053000260760000300400280006000071000970003021" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2108729" :id "2108729")
  ("003010700000583000500706009094000830760000091051000670800201003000674000006050100" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6518282" :id "6518282")
  ("809602401010000030004103600703000509000040000105000208001206700050000020302907104" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6546221" :id "6546221")
  ("000143000900000005830509074709020803200304006305080401150206048400000002000435000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=805784" :id "805784")
  ("003417800000206000007000600410020058200805006380070092004000900000104000002983500" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6383546" :id "6383546")
  ("008701006000030050000465080209000703056000840703000509060147005070050000400906000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6377725" :id "6377725")
  ("640900013000002000002450700080004902006000300407100080004095100000300000370008096" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4128027" :id "4128027")
  ("700000004004006700090048010058204000006000400000801590040950070007600200300000005" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5001643" :id "5001643")
  ("000309000050000010046805920903008107000000000805600204091204750070000040000701000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6346833" :id "6346833")
  ("000702000702308901080040060120080035005000800430070029070090040206403108000607000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3086077" :id "3086077")
  ("046902350107030908000704000501800402090000030702003805000507000905060203084301570" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3633583" :id "3633583")
  ("620000034010700090000900000300157008800604007050893040000300000040200080530000071" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6380805" :id "6380805")
  ("000594107700060090000307200407000506360000089509000703104809000090050002800426000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=793780" :id "793780")
  ("000804000037102680501306904369000248000000000815000763204907806093508470000201000" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3189112" :id "3189112")
  ("920000038054000190003090200007001600000000000060500040005080900046000780780000024" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3344162" :id "3344162")
  ("013000270070000060095732810007450600002809100006073900048326790020000050061000420" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2131248" :id "2131248")
  ("706150804020030010800020009000005002294000538300900000900070001040090080507016203" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1263072" :id "1263072")
  ("800000050540000006900210000007950800050804070400067001000630000300000010080000639" :level easy :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6832450" :id "6832450")

  ;; Medium
  ("072051009008002000610300000780000600400000001006000097000003056000200108100560400" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6525674" :id "6525674")
  ("000065070000940000000070340000020013000006090630000405010000500900007830403090000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=398398" :id "398398")
  ("090010060301690504506400301100000000060000040000000008605900702207850409040070010" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6682129" :id "6682129")
  ("072001400000004070300875000930000120000000000081000067000749005060008001007006300" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4163612" :id "4163612")
  ("050807206004306000000010800410000079002000400870000012308060000000703600600905020" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4305130" :id "4305130")
  ("900802007004715900000040000180000024029000130540000098000060000001298500600401009" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3459130" :id "3459130")
  ("300006000002713000600000500960007020030201080020600037003000004000195300000300002" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3843275" :id "3843275")
  ("100000006005904200040050030030405020002030400010602080060040050009507300800000004" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=538309" :id "538309")
  ("050200001200000000000047000085000400039020870700009005000400059070100604020000010" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1888830" :id "1888830")
  ("070800004006010082080004600004000300050060090390000026008009040010080900460500070" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=753519" :id "753519")
  ("000000000307000109050640070062070000500104008000030590080950040204000901000000000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5982355" :id "5982355")
  ("002600001000025040007400000970008500800006130160500000040000307080000000000001005" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1387987" :id "1387987")
  ("000000003093000070400800600712085000000900000008600000001000007040370020000540081" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1987048" :id "1987048")
  ("000084310004000000070000090080000735790000400500003009009010200102050000000046000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4072228" :id "4072228")
  ("081000702420300006000000810000703060000000000050209000804000000009007028510000970" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2816695" :id "2816695")
  ("800200006200007005001005300090070000050030080000060030002900400500800003400006008" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5831271" :id "5831271")
  ("030010090600300005010600070000004100103090208009100000090006080500008001040050020" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1220430" :id "1220430")
  ("050003800030804000000270000008020509060000020309060700000038000000102095001500000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2476065" :id "2476065")
  ("020000780098000006000000003000400000010080009000000620000075400070102300581030000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3334859" :id "3334859")
  ("000003004541000200070401000009060500050309040800020009090807020000000876200006000" :level medium :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1277401" :id "1277401")

  ;; Hard
  ("800000001900740002006300900050070000004983100000010030001800200500260003400000009" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4286730" :id "4286730")
  ("000000820800046070060300050040070001200000600000004008003050000010002400780001000" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3230804" :id "3230804")
  ("700600108000000000051040760006053800008000500005170300503060280004000000100200005" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3645162" :id "3645162")
  ("900308000000000000027004000000000100040030597850000600004205700000780006200016005" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3000921" :id "3000921")
  ("000100020400060000000593000005000601900000000014007080000400010209000356800000092" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3826455" :id "3826455")
  ("080000000002000000700060210000000100050700094830050000009100005008030700000607003" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6487221" :id "6487221")
  ("000000060000040010100835700005409100027010850003507400001254000030090000090000500" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3267880" :id "3267880")
  ("004000000780500001500002300218000070040900000000004000000100003060090800020080050" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1868979" :id "1868979")
  ("060100008009750000807000000004201000230080094000304600000000980000027001400005200" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6247788" :id "6247788")
  ("500030000002450000080006020000912005006000700800003100000000054070500013000600000" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3865286" :id "3865286")
  ("001009870000080006980000400000903000320000061050602080602000048500040000030006200" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4884254" :id "4884254")
  ("020000094100407000080500000007030600000072380000009000010060000000000402906000003" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=159554" :id "159554")
  ("001000300020600080380700096070205600000000000008907020910008037040001060007000500" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5945336" :id "5945336")
  ("400006009670000045080040020160900082700000006030001050040050070210000068300200004" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3412690" :id "3412690")
  ("510000098007900600800005002600249003000000000000531000200600007008002500730000029" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6389704" :id "6389704")
  ("000040700000180206000200010000007340025003000060000005500000400086030000009002100" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4555972" :id "4555972")
  ("000000000063000270700309005009580100000402000006093800100205004038000920000000000" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=796849" :id "796849")
  ("070300200000045600000260100030000706018000930607000050002019000003480007004003000" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2973960" :id "2973960")
  ("000000035900000007000510609043009000009008013001320000007060000000007860602000001" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=3856134" :id "3856134")
  ("460000102020004000030020608000098700000500000090640080000001906000250000001030070" :level hard :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1211258" :id "1211258")

  ;; Evil
  ("102006980000090060700000003070219040000705000000468000900000005010070000063001709" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4564760" :id "4564760")
  ("050000019109002400740601000005103600010000090006904500020308046900200108800000050" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=4969663" :id "4969663")
  ("020109005800600200090008100400003010008060900060200004016002000000900401700305090" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5393864" :id "5393864")
  ("190580000000700200000000900000069000000000080450000000608400030530000000000070002" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6900818" :id "6900818")
  ("600004000004981000007600100470060820090502060062010073009007200000295700000100009" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2868868" :id "2868868")
  ("900806001007501900000090000350209064004000100670103052000050000006908300200607008" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5610262" :id "5610262")
  ("000050009000804750000907000075009230300000004092300680000501000046702000500030000" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1476840" :id "1476840")
  ("000760000030401060009003800092000085300000007580000140003500400020309070000024000" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2700138" :id "2700138")
  ("080960000002007040050002390705000010009000200010000905008200060023400500000056020" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2108674" :id "2108674")
  ("030000090005604200000892000081005670009000500026400130000783000003206700010000020" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=765403" :id "765403")
  ("000506280605030000000901000908000705050000010706000302000803000000020901092104000" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6120845" :id "6120845")
  ("009800600080000090020790050004070000790406025000020700070310080050000010008900400" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5721293" :id "5721293")
  ("700861005000000000000904300207000409900307006604000107009602000000000000500713008" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6508279" :id "6508279")
  ("030209080068040910100006004901000803000000000053000460300600005047030290090407030" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2326578" :id "2326578")
  ("400009810008070093000000000174000000006000378000005000000000001900003500053400002" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5320309" :id "5320309")
  ("002001500060000020018020930200100009601030804050006010037050190090000080006009300" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=6428933" :id "6428933")
  ("100070005604000907030010060000056000301207506000130000010060030706000201200040008" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1976203" :id "1976203")
  ("003050200000360000840200063000500740350706082027008000630002079000035000009080300" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=5360557" :id "5360557")
  ("130502000060903010000010000290000056007000100350000072000030000080109060000604037" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=1685129" :id "1685129")
  ("800005006006000200010806090080021304000307000607480020090708060003000800700100002" :level evil :url "http://www.menneske.no/sudoku/showpuzzle.html?number=2381052" :id "2381052")

  ;;; Generated by `sudoku-puzzle-generate'
  ("700600500000002100084000932050000409002050000090027005000000703500069000000078000" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000003001000100200000700800001060305920000100070510000400000030002000006009308020" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000090020700100800009700400000003097000000300860005006020054000580000100000800" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000008000084700000300400007001000863490000070007000010060300020570040900000809000" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("394000000000600003060090700005060200000070040081040006000800600047020000003100004" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("900000000080000005201000003100090004004060700030700000000008006005010030890530207" :level easy :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")

  ("900000004006000070400007106100000500002000001040058000000000040307060002050800600" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("080020407200065100095000002400006900001300000007008003000000000350079000000200005" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("009000050000020004500030910300000001004100005000843700806000030700000509010005060" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000000000349000085000009000081000200000035954000600093400000002000801040650003" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000020005000040000080900370060005040040000290900003700700000060500000080800069000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("090060000007080030000000601010320000508000300000000079060007020004000008300008057" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("300000005080600700070098000504000070100057008000042003400100000012074000008000000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000005024820000000000930000000600000900000400500027030009050300000000068063004005" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("039000000400050002000000631270000005900200040000070000001600050093005000700004080" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("006000001004105026000070008050000030010600900008000004500000000000340000923000800" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000825000908000204000400000004300600200050000090008000000000086026000053800700410" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000500200000083000083004006004000000050090070802006009065000300009001600000402007" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("200530007905000008013000000500000601000003000308050020070000410002000000000704062" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("437500006060200037200000900000000090040000153000007000000010609001008000000300008" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("085000000000083000000020570000091000100000460430070000500000740000100300300008000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("800000700006700950001960000400000006302009100000050000700200000009000008000400012" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000020087200090010100006000050308000080000004041000370000003790500000000730069000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("030400008807000000000060590000000084080000000540000109000043020600709800000108006" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("795004000000050000010000008007040000200087000000000610000008026500000170102600503" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("009000000004900050105400000060750008000290600002006000001030092046000105000001300" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("360007004005001000907000008000070015000000263000000000170030900040200050000048000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("005000000000000508800020094000074020310008000000300000003009100200081000570000400" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000400000083010000600002800010604000000000050000000304000087041000329000200000070" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("600010070000200040042005000007009000000000260005000034709100000000350920000040005" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("083000502700000000000105060002004780000700000105000023000300000000852009000090800" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("860020000000050600021400009080000400500060000006070008000003060000081070103000082" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000450000060003400250080000700300560002000004008069000400010058000030902005000" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000023000007006008609400300070800000052700000010504090000005004003080001000000700" :level medium :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")

  ("004000080631070900008000700000000000100009300000340060007030200000060001090002040" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("500100000030000800000900206800000010270090000940073600000020700000300002700000049" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("840001006000050000000206090000000008070000500051023600000130005005400081200000000" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("080000900900050807005020000000030009307609500020000300150002000040060000000840006" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000400000900070000070008290008030000207905000090700002063000000080502900000000504" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000007240010080930006500190000400000005800000000060009070340410053008002040600" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000078024000100000000000053000804700009030000401500070200000012700006800050000" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000802001006000006890000087001600000000903400000010500309000300120705070080000" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("600503100010008030000020009780069300000000002000070000400000000008900700035100900" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000070003000302050001009000090004008007010600380000000050040960000580040000006500" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000070080008000000370250000000800060000300002006000074600430900200000005000105400" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000059000020380004001002000904000000870000900210406500600008067000000000000091" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("509800000070003090060000000008061000052700800300200000000000960024050003000106000" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("020006089046008107010000000009100050000000006000007800000000730008302090004050000" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000097021000805000000000580108000300030400009004206000000000007805000000040780190" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("050007000008000000702600050000003700006100002000004000047008009090500001200700085" :level hard :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")

  ("700920040000000700025600000000470000000300069300009080000090010064000805091005000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("060400000004003900003005002002009014000000050001058300700600000000094000305000001" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("001098002000700090703050000000020100609000000100005870000000001000840000906100305" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("012030009000020004030091000097050000001000000060000008100000970005600300800300500" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("005000010800000000100620070000016000040900002670050040006700000200001003000390400" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000097200820000000619080000040010006006003005500000800090020603000100009005008000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("060100030002007900354009000000900000030008000090000502107000000000040706020000005" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("010050090380900000000600002208000403000001000005249006009006000020000040000870009" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("400000050000002000060491020003027000800004000010000700050000109000086500100009087" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("100360200908001000000000000300005010080000400000037506002000005010029007870003000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000001000700805004010200060000000070000604001009000058306050000800010500001736002" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("502080000006030040000000800008010007010020090000000650400908000000000000970150000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("001300004000705090090006050002000000040000010300000760050007800800004005400800001" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("007000004000300000090000300000230900900806005038100402400050000080600100003001200" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("500000000000000060041802000002080500005000001400760000000048007100900030380070040" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000200507000008006090050050002000000360000863007020000610000005009400908450701" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("900002004000600090081000002140079030700000900000000086017006008600300000000007050" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("060080000007090000000005802000000600026400009050600030500008040701020090000003200" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("020000000060230001000070500000040000850000070400000389600000002040700150000801040" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("630100040005070000900602010000803900000000000010027300000045270004030000000000006" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000007200000000005007210600000030090000600517905100006006009008000020000104700002" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("070004060905200000200600050030000608400700900081500000000840300000020000008000002" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("040080005000740010006001000060000003209005000004000070030000600007000021105060900" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000070401070000000004009600000040030090017500000800016402005700050080090081000000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000047000000009000320000400030000057002098030010506020070081090100000800096000000" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("900007000041002000000400006005040020030870100800309000000003000080000470006500080" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("009403001400009000000020000003001850004800060080050920000000000130000400200070500" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000079605800000000400000070604080000003700004000001320005047000006900107000008" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("000000903083006200200030000000007040040109006070400019910008000005000800007600400" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ("170050000800200000045000600000500430010070000006090002000006000200000040000300180" :level evil :url "http://lgarc.narod.ru/xemacs/sudoku.el")
  ))

;;}}}

(provide 'sudoku) nil

;;; sudoku.el nilends here