1. xemacs
 2. gnats

Source

gnats / gnats.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
;;;; -*-emacs-lisp-*-
;;;; EMACS interface for GNATS.
;;;; Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Free Software Foundation, Inc.
;;;; Contributed by Brendan Kehoe (brendan@cygnus.com)
;;;;  based on an original version by Heinz G. Seidl (hgs@ide.com).
;;;;
;;;; This file is part of GNU GNATS.
;;;;
;;;; GNU GNATS is free software; you can redistribute it and/or modify
;;;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;;;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;;;; any later version.
;;;;
;;;; GNU GNATS is distributed in the hope that it will be useful,
;;;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;;;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;;;; GNU General Public License for more details.
;;;;
;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;; along with GNU GNATS; see the file COPYING. If not, write to
;;;; the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
;;;; Boston, MA 02111, USA. */

;;;; This file provides `edit-pr', `view-pr' `query-pr', for changing and
;;;; searching problem reports that are part of the GNATS database. See the
;;;; gnats(1) man page or the GNATS documentation for further information.

(provide 'gnats)
(require 'send-pr)			;Shared stuff defined there

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; Customization: put the following forms into your default.el file
;;;; (or into your .emacs) and the whole file into your EMACS library.
;;;;---------------------------------------------------------------------------

;(autoload 'edit-pr "gnats"
;	 	 "Command to edit a problem report." t)

;(autoload 'view-pr "gnats"
;	 	 "Command to view a problem report." t)

;(autoload 'gnats-mode "gnats"
;	 "Major mode for editing of problem reports." t)

;(autoload 'query-pr "gnats"
;	 	 "Command to query information about problem reports." t)

;(autoload 'summ-pr "gnats"
; "Command to display a summary listing of problem reports." t)

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; To reply by mail within gnats-mode
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(defvar gnats-mailer 'mail
 "*Specifies either `mail' or `mhe' as mailer for GNATS")
 
;; Provides mail reply and mail other window command using usual mail
;; interface and mh-e interface.
;;
;; To use MAIL: set the variable
;; `gnats-mailer' to `mail'
;;
;; To use MH-E: set the variable 
;; `gnats-mailer' to `mhe'

(autoload 'mail "sendmail")
(autoload 'mail-other-window "sendmail")
(autoload 'mail-fetch-field "mail-utils")
(autoload 'rmail-dont-reply-to "mail-utils")
(autoload 'mail-strip-quoted-names "mail-utils")
(autoload 'mail-send "sendmail")
(autoload 'mail-send-and-exit "sendmail")

(autoload 'mh-send "mh-e")
(autoload 'mh-send-other-window "mh-e")
(autoload 'mh-find-path "mh-e")
(autoload 'mh-get-field "mh-e")
(autoload 'mh-insert-fields "mh-e")
(defvar mh-show-buffer nil)
(defvar mh-sent-from-folder nil)
(defvar mh-sent-from-msg nil)

;;; User options

(defvar gnats:keep-edited-buffers t
 "*If non-nil, then PR buffers are kept with distinct names after
editing. Otherwise, only the the most recently edited PR is kept.")

(defvar gnats:keep-sent-messages 1
 "*Non-nil value N causes GNATS to keep the last N messages sent from GNATS.
A value of 0 or nil causes GNATS never to keep such buffers. A value of t
causes GNATS to keep all such buffers.")

(defvar gnats:network-server nil
 "*If non-nil, names the GNATS network server for remote queries and editing.")

(defvar gnats:run-in-background t
 "*If non-nil, make GNATS programs run in the background allowing the emacs to continue to other things.")

(defvar gnats:bury-edited-prs t
 "*If non-nil, then PR buffers are buried after editing. Otherwise, they are left at the top of the buffer list.")

;;; emacs 19 uses compile-internal, emacs 18 uses compile1
(if gnats::emacs-19p
  (autoload 'compile-internal "compile")
 (autoload 'compile1 "compile")
 (fset 'compile-internal 'compile1))

;;; Misc constants.

;;(defvar gnats:root "/usr/share/gnats/gnats-db"
;; "*The top of the tree containing the GNATS database.")

(defvar gnats:libdir (or (gnats::get-config "LIBDIR") "/usr/lib")
 "*Where the `gnats' subdirectory lives for things like pr-edit.")

(defvar gnats:addr (or (gnats::get-config "GNATS_ADDR") "bugs")
 "*Where bug reports are sent.")

(defvar gnats::version
 (concat "Version " (or (gnats::get-config "VERSION") "3.101")))

(defvar gnats::diffopt (or (gnats::get-config "DIFFOPT") "-u")
 "How to get human-friendly output from diff(1).")

(defvar gnats::categories nil
 "List of GNATS categories; computed at runtime.")

(defvar gnats::responsibles nil
 "List of GNATS responsibles; Computed at runtime.")

(defvar gnats::submitters nil
 "List of GNATS submitters; Computed at runtime.")

;;;###autoload
(defvar gnats::mode-name nil
 "Name of the GNATS mode.")

(defconst gnats::err-buffer "*gnats-error*"
 "Name of the temporary buffer, where gnats error messages appear.")

;;(defconst gnats::indent 17 "Indent for formatting the value.")

(defvar gnats:::pr-locked nil
 "Buffer local flag representing whether the associated pr is locked.")

(defvar gnats:::pr-errors nil
 "Buffer local buffer holding any errors from attempting to file this pr.")

(defvar gnats:::buffer-pr nil
 "Buffer local name of this pr.")

(defvar gnats:::current-pr nil
 "Buffer local value of the current pr.")

(defvar gnats:::do-file-pr nil
 "Buffer local value; if T, file the current pr.")

(defvar gnats:::force nil
 "Buffer local value; if T, ignore errors unlocking the current pr.")

(defvar gnats:::pr-buffer nil
 "Buffer local value of the buffer containing the pr.")

(defvar gnats:::audit-trail nil
 "Buffer local audit trail for the current pr.")

(defvar gnats:::backupname nil
 "Buffer local name of the backup file for this pr.")

(defvar gnats:::start-of-PR-fields nil
 "Buffer position of the beginning of the PR fields.")

(defvar gnats:::newfile nil
 "File used to store the results of npr-edit.")

(defvar gnats:::query-pr "query-pr"
 "The program name used to query problem reports.")

(defvar gnats:::nquery-pr "nquery-pr"
 "The program name used to query problem reports over the network.")

(defvar gnats:::query-regexp "n?query-pr:"
 "The regular expression to use to recognize a message from the query program.")

;; For example:
;; (setq gnats:::types '( ( "Games" ( "/gnats/games" "/usr/gamesdb/H-sun4/lib ")
;;            ( "Tools" ( "/usr/toolsdb" "/usr/local/lib" ))))
(defvar gnats:::types nil
 "Alist of each type of GNATS database and its root and libdir settings.")

(defconst gnats::fields
 (let (fields)
  (setq
   fields
   ;; Duplicate send-pr::fields, don't just include it.
   ;; is there a better way than this?
   (append (read (prin1-to-string send-pr::fields))
	   '(("Arrival-Date" nil nil text)
	    ("Customer-Id")
	    ("Number" nil nil number)
	    ("Responsible" gnats::set-responsibles nil enum
		gnats::update-audit-trail)
	    ("State"
		(("open") ("analyzed") ("feedback") ("suspended") ("closed"))
		(lambda (x) (or (cdr (assoc x gnats::state-following)) ""))
		enum gnats::update-audit-trail))))
  ;; (setf (second (assoc "Category" fields)) 'gnats::set-categories)
  (setcar (cdr (assoc "Category" fields)) 'gnats::set-categories)
  (setcdr (nthcdr 3 (assoc "Category" fields))
	  '(gnats::update-responsible))
  (setcar (cdr (assoc "Class" fields))
	  '(("sw-bug") ("doc-bug") ("change-request") ("support")
	   ("mistaken") ("duplicate")))
  (setcdr (assoc "Submitter-Id" fields) '(gnats::set-submitters t enum))
  (setcdr (assoc "Customer-Id" fields) (cdr (assoc "Submitter-Id" fields)))
  fields)
 "AList of one-line PR fields and their possible values.")

(defconst gnats::state-following 
 '(("open"   . "analyzed")
  ("analyzed" . "feedback")
  ("feedback" . "closed")
  ("suspended" . "analyzed"))
 "A list of states and possible following states (does not describe all
possibilities).")

(defvar gnats::query-pr-history nil
 "Past arguments passed to the query-pr program.")

(defvar gnats::tmpdir (or (getenv "TMPDIR") "/tmp/")
 "Directory to use for temporary files.")

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; hooks
;;;;---------------------------------------------------------------------------

;; we define it here in case it's not defined
(or (boundp 'text-mode-hook) (setq text-mode-hook nil))
(defvar gnats-mode-hook text-mode-hook "Called when gnats mode is switched on.")

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; Error conditions
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(put 'gnats::error 'error-conditions '(error gnats::error))
(put 'gnats::error 'error-message "GNATS error")

;; pr-edit --check was unhappy
(put 'gnats::invalid-fields 'error-conditions
   '(error gnats::error gnats::invalid-fields))
(put 'gnats::invalid-fields 'error-message "invalid fields in PR")
(put 'gnats::invalid-date 'error-conditions
   '(error gnats::error gnats::invalid-date))
(put 'gnats::invalid-date 'error-message "invalid date value")

;; pr-addr couldn't find an appropriate address
(put 'gnats::invalid-name 'error-conditions
   '(error gnats::error gnats::invalid-name))
(put 'gnats::invalid-name 'error-message "could not find the requested address")

;; what pr?
(put 'gnats::no-such-pr 'error-conditions '(error gnats::error gnats::no-such-pr))
(put 'gnats::no-such-pr 'error-message "PR does not exist")

;;
(put 'gnats::no-such-category 'error-conditions
   '(error gnats::error gnats::no-such-category))
(put 'gnats::no-such-category 'error-message "No such category")

;; there is no lock on that pr
(put 'gnats::pr-not-locked 'error-conditions
   '(error gnats::error gnats::pr-not-locked))
(put 'gnats::pr-not-locked 'error-message "No one is locking the PR")

;; there is a lock on that pr
(put 'gnats::locked-pr 'error-conditions '(error gnats::error gnats::locked-pr))
(put 'gnats::locked-pr 'error-message "PR locked by")

;; GNATS is locked
(put 'gnats::locked 'error-conditions '(error gnats::error gnats::locked))
(put 'gnats::locked 'error-message "GNATS is locked by another process---try again later.")

;; We can't lock GNATS.
(put 'gnats::cannot-lock 'error-conditions '(error gnats::error gnats::locked))
(put 'gnats::cannot-lock 'error-message "cannot lock GNATS; try again later.")

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; GNATS mode
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(defvar gnats-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map "\M-n" 'gnats:next-field)
  (define-key map "\M-p" 'gnats:previous-field)
  (define-key map "\C-\M-b" 'gnats:backward-field)
  (define-key map "\C-\M-f" 'gnats:forward-field)
  (define-key map "\C-c\C-a" 'gnats:mail-reply)
  (define-key map "\C-c\C-c" 'gnats:submit-pr)
  (define-key map "\C-c\C-e" 'gnats:edit-pr)
  (define-key map "\C-c\C-f" 'gnats:change-field)
  (define-key map "\C-c\C-m" 'gnats:mail-other-window)
  (define-key map "\C-c\C-q" 'gnats:unlock-buffer-force)
  (define-key map "\C-c\C-r" 'gnats:responsible-change-from-to)
  (define-key map "\C-c\C-s" 'gnats:state-change-from-to)
  (define-key map "\C-c\C-t" 'gnats:category-change-from-to)
  (define-key map "\C-c\C-u" 'gnats:unlock-pr)
  (or gnats::emacs-19p
	(define-key map "\C-xk" 'gnats:kill-buffer))
  map)
 "Keymap for gnats mode.")

(defsubst gnats::get-header (field)
 "Fetch the contents of mail header FIELD."
 (funcall (nth 4 (assoc gnats-mailer gnats::mail-functions)) field))

(defun gnats:submit-pr ()
 "Save the current PR into the database and unlock it.

This function has no effect if the PR is not locked.

Three cases:
   State change
   Responsibility change
   Other change (only interesting if the PR was changed by somebody 
          other than the Responsible person)

State changes are sent to the originator
Responsibility changes are sent to the new responsible person
Other changes are sent to the responsible person."
 ;;
 (interactive)
 (cond ((not (eq major-mode 'gnats:gnats-mode))
	 (error "edit-pr: not in GNATS mode.")) 
	(gnats:::pr-locked
	 (gnats::check-pr-background t)
	 (if gnats:run-in-background (bury-buffer)))
	 ;; If not locked, do nothing
	(t
	 (message "edit-pr: PR not locked."))))

;;;###autoload
(setq gnats::mode-name 'gnats:gnats-mode)

(defun gnats::rename-buffer ()
 (let ((category (gnats::field-contents "Category"))
	(number  (gnats::field-contents "Number"))
	buf)
  (setq gnats:::buffer-pr (format "%s/%s" category number))
  (and (setq buf (get-buffer gnats:::buffer-pr))
	 (save-excursion
	  (set-buffer buf)
	  (set-buffer-modified-p nil)
	  (kill-buffer buf)))
  (rename-buffer gnats:::buffer-pr)))

;; FIXME allow re-lock of unlocked PR
;; FIXME too many assumptions -- make more independent of edit-pr
;;;###autoload
(fset 'gnats-mode gnats::mode-name)
;;;###autoload
(defun gnats:gnats-mode ()
 "Major mode for editing problem reports.
For information about the form see gnats(1) and pr_form(5).

When you are finished editing the buffer, type \\[gnats:submit-pr] to commit
your changes to the PR database. To abort the edit, type
\\[gnats:unlock-buffer].

Special commands:
\\{gnats-mode-map}
Turning on gnats-mode calls the value of the variable gnats-mode-hook,
if it is not nil."
 (gnats::patch-exec-path)		;Why is this necessary? --jason
 (gnats::set-categories)
 (gnats::set-responsibles)
 (gnats::set-submitters)
 (put gnats::mode-name 'mode-class 'special)
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode gnats::mode-name)
 (setq mode-name "gnats")
 (use-local-map gnats-mode-map)
 (set-syntax-table text-mode-syntax-table)
 (setq local-abbrev-table text-mode-abbrev-table)
 (make-local-variable 'gnats:::start-of-PR-fields)
 (make-local-variable 'gnats:::pr-errors)
 (make-local-variable 'gnats:::buffer-pr)
 (gnats::rename-buffer)

 ;; we do this in gnats:edit-pr for the network version
 (if (not gnats:network-server)
   (progn
	(setq gnats:::backupname (gnats::make-temp-name))
	(copy-file (format "%s/%s" gnats:root gnats:::buffer-pr)
		  gnats:::backupname)))
 
 ;; edit-pr locks it for us
 (make-local-variable 'gnats:::pr-locked)
 (setq gnats:::pr-locked t)

 (cond (gnats::emacs-19p
	 (make-local-variable 'kill-buffer-hook)
	 (add-hook 'kill-buffer-hook 'gnats::kill-buffer-hook)))

 ; If they do C-x C-c, unlock all of the PRs they've edited.
 (if (fboundp 'add-hook)
   (add-hook 'kill-emacs-hook 'gnats::unlock-all-buffers)
  (setq kill-emacs-hook 'gnats::unlock-all-buffers))

 (make-local-variable 'paragraph-separate)
 (setq paragraph-separate (concat (default-value 'paragraph-separate)
				  "\\|" gnats::keyword "$"))
 (make-local-variable 'paragraph-start)
 (setq paragraph-start (concat (default-value 'paragraph-start)
				"\\|" gnats::keyword))
 (make-local-variable 'gnats:::audit-trail)
 (goto-char (point-min))
 (search-forward "\n>Number:")
 (beginning-of-line)
 (setq gnats:::start-of-PR-fields (point-marker))
 (run-hooks 'gnats-mode-hook))

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; Mail customization
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(or (string-match mail-yank-ignored-headers "X-mode:")
  (setq mail-yank-ignored-headers 
	 (concat "^X-mode:" "\\|" mail-yank-ignored-headers)))

(defconst gnats::mail-functions
 '((mail gnats::mail-other-window-using-mail
	 gnats::mail-reply-using-mail
	 gnats::mail-PR-changed-mail-setup
	 gnats::get-header-using-mail-fetch-field)
  (mhe gnats::mail-other-window-using-mhe
	 gnats::mail-reply-using-mhe
	 gnats::mail-PR-changed-mhe-setup
	 gnats::get-header-using-mhe))
 "An association list of mailers and the functions that use them.
The functions are supposed to implement, respectively:
gnats::mail-other-window
gnats::mail-reply
gnats::mail-PR-changed-setup
gnats::get-header")

;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; Toplevel functions and vars, to reply with mail within gnats-mode
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(defun gnats:mail-other-window ()
 "Compose mail in other window.
Customize the variable `gnats-mailer' to use another mailer."
 ;;
 (interactive)
 (funcall (nth 1 (assoc gnats-mailer gnats::mail-functions))))

(defun gnats:mail-reply (&optional just-sender)
 "Reply mail to PR Originator.
Customize the variable `gnats-mailer' to use another mailer.
If optional argument JUST-SENDER is non-nil, send response only to
original submitter of problem report."
 ;;
 (interactive "P")
 (funcall (nth 2 (assoc gnats-mailer gnats::mail-functions)) just-sender))

;;;; common (and support) functions 

(defun gnats::isme (addr)
 (setq addr (mail-strip-quoted-names addr))
 (or (string= addr (user-login-name))
   (string= addr (concat (user-login-name) "@" (system-name)))))
 
(defsubst gnats::mail-PR-changed-setup (to subject cc buffer)
 (funcall (nth 3 (assoc gnats-mailer gnats::mail-functions))
	  to subject cc buffer))

(defun gnats::mail-PR-changed-mail-setup (to subject cc buffer)
 (or (gnats::vmish-mail
    (format "notification of changes to PR %s" gnats:::buffer-pr)
    nil to subject nil cc buffer)
   (error "Submit aborted; PR is still locked.")))

(defun gnats::mail-PR-changed-mhe-setup (to subject cc buffer)
 (let ((config (current-window-configuration))
	(pop-up-windows t)
	draft)
  (mh-find-path)
  (let ((pop-up-windows t))
   (mh-send-sub to (or cc "") subject config))
  (switch-to-buffer (current-buffer))
  (setq mh-sent-from-folder buffer
	 mh-sent-from-msg 1
	 mh-show-buffer buffer)))

(defun gnats::mail-PR-changed (user responsible resp-change state-change notify)
 "- Send mail to the responsible person if the PR has been changed
 by someone else
- Send mail to the originator when the state is changed.
- Send mail to old and new responsible people when the responsibility is
 transferred.
 `resp-change' is the list (old-resp new-resp start end)
- Send mail to any other parties in NOTIFY."
 ;; This function is really ugly !
 ;;
 (let ((to nil)
	(cc nil)
	(subn nil) (subm nil)
	(subject (gnats::get-reply-subject))
	(buffer (current-buffer))
	(pr-change (not (or resp-change state-change)))
	(pr-backupname gnats:::backupname)
	)
  ;; Here we find out where to send the mail to
  (let (to-resp to-new-resp to-submitter to-bugs resp-addr new-resp-addr)
   (if pr-change (setq to-resp t to-bugs t)
	(if resp-change (setq to-resp t to-new-resp t))
	(if state-change (setq to-submitter t to-resp t)))
   (cond (to-new-resp
	   (setq new-resp-addr (gnats::pr-addr (car resp-change)))
	   (if (gnats::isme new-resp-addr)
		 (setq to-new-resp nil))))
   (cond (to-resp
	   (setq resp-addr (gnats::pr-addr responsible))
	   (if (gnats::isme resp-addr)
		 (setq to-resp nil))))
   (cond (to-submitter
	   (setq cc to)
	   (setq to (list (gnats::get-reply-to)))))
   (if to-resp (gnats::push resp-addr to))
   (if to-new-resp (gnats::push new-resp-addr to))
   (setq subm (or (gnats::field-contents "Customer-Id")
		   (gnats::field-contents "Submitter-Id")))
   (if subm
	 (progn
	  (setq subn (nth 5 (assoc subm gnats::submitters)))
	  (if (not (string= subn ""))
		(gnats::push subn cc))))
   (if to-bugs (gnats::push gnats:addr cc))
   (if notify (gnats::push notify cc))
   (setq to (mapconcat 'identity to ", ")
	  cc (mapconcat 'identity cc ", "))
   (if (string= cc "") (setq cc nil)))
  (gnats::mail-PR-changed-setup to subject cc buffer)
  ;; now we assume that the current buffer is the mail buffer
  (goto-char (point-max))
  (if pr-change
	(progn
	 (insert 
	  (format "\n\t`%s' made changes to this PR.\n\n" (user-full-name)))
	 (if (and pr-backupname (file-readable-p pr-backupname))
	   (let ((file (gnats::make-temp-name))
		  (default-directory (gnats::find-safe-default-directory)))
		(save-excursion
		 (set-buffer buffer)
		 (write-region (point-min) (point-max) file))
		(call-process "diff" nil t t gnats::diffopt
			   pr-backupname file)
		(delete-file file))))
   (if resp-change
	 (progn
	  (insert (format "\n\t`%s' changed the responsibility to `%s'.\n" 
			  (user-full-name) responsible))
	  (insert-buffer-substring buffer 
				   (nth 2 resp-change) 
				   (nth 3 resp-change)))
	(if state-change
	  (progn
	   (insert (format "\n\t`%s' changed the state to `%s'.\n" 
			   (user-full-name) (nth 1 state-change)))
	   (insert-buffer-substring buffer 
				    (nth 2 state-change)
				    (nth 3 state-change))))))
  ))

(defsubst gnats::bm (num)
 (buffer-substring (match-beginning num) (match-end num)))

(defun gnats::real-pr-addr (name)
 (if (zerop (length name))
   nil
  (let ((buf (generate-new-buffer gnats::err-buffer)))
   (unwind-protect
	 (save-excursion
	  (let ((default-directory (gnats::find-safe-default-directory)))
	   (call-process (format "%s/gnats/pr-addr" gnats:libdir)
			  nil buf nil "-F" name))
	  (set-buffer buf)
	  (goto-char (point-min))
	  (cond ((looking-at "pr-addr: could not find the requested address")
		  nil)
		 ((looking-at "^\\([^:]*\\):\\([^:]*\\):\\([^:]*\\)\n")
		  (list (gnats::bm 1) (gnats::bm 2) (gnats::bm 3)))
		 (t (signal 'gnats::error
			   (list (buffer-substring (point-min)
						   (1- (point-max))))))))
	(kill-buffer buf)))))

(defun gnats::pr-addr (name)
 "Find the e-mail address corresponding to maintainer NAME."
 (let (entry addr)
  (or (setq entry (assoc name gnats::responsibles))
	(and (setq entry (gnats::real-pr-addr name))
	   (gnats::push entry gnats::responsibles))
	(signal 'gnats::invalid-name (list name)))
  (setq addr (if (zerop (length (nth 2 entry)))
		  name
		 (nth 2 entry)))
  (if (zerop (length (nth 1 entry)))
	addr
   (concat (nth 1 entry) " <" addr ">"))))

(defun gnats::get-header-using-mail-fetch-field (field)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (goto-char (point-min))
   (re-search-forward "^$" nil 'move)
   (narrow-to-region (point-min) (point))
   (mail-fetch-field field))))
   
(defun gnats::get-header-using-mhe (field)
 (save-excursion
  (let ((ret (mh-get-field (concat field ":"))))
   (if (string= ret "")
	 nil
	ret))))

(defun gnats::get-reply-to ()
 (or (gnats::get-header "Reply-To")
   (gnats::get-header "From")))

(defun gnats::get-reply-subject ()
 (save-excursion
  (save-restriction
   (widen)
   (let ((category (gnats::field-contents "Category"))
	  (number  (gnats::field-contents "Number"))
	  (synopsis (gnats::field-contents "Synopsis" 0))
	  (subject))
	(goto-char (point-min))
	(narrow-to-region (point-min)
			 (progn (search-forward "\n\n" nil 'move)
				 (point-marker)))
	(setq subject (mail-fetch-field "subject"))
	(if (and synopsis (not (equal synopsis "")))
	  (format "Re: %s/%s: %s" category number synopsis)
	 (format "Re: %s/%s: %s" category number subject))))))

(defun gnats::make-in-reply-to-field (from date msg-id)
 (concat
  (substring from 0 (string-match " *at \\| *@ \\| *(\\| *<" from))
  "'s message of " date
  (if (not (equal msg-id ""))
    (concat "\n       " msg-id)
   "")))

;;;; Send mail using sendmail mail mode.

(defun gnats::mail-reply-using-mail (just-sender)
 ;;
  "Mail a reply to the originator of the PR.
Normally include CC: to all other recipients of original message;
argument means ignore them.
While composing the reply, use \\[mail-yank-original] to yank the
original message into it."
  ;;
  (let (from cc subject date to reply-to msg-id)
   (save-excursion
    (save-restriction
	 (widen)
	 (narrow-to-region (point-min) (progn (goto-char (point-min))
					   (search-forward "\n\n")
					   (- (point) 1)))
	 (setq from    (mail-fetch-field "from" nil t)
	    subject  (gnats::get-reply-subject)
	    reply-to  (or (mail-fetch-field "reply-to" nil t)
			   from)
	    date    (mail-fetch-field "date" nil t)
	    cc     (cond (just-sender nil)
				(t (mail-fetch-field "cc" nil t)))
	    to     (or (mail-fetch-field "to" nil t)
			   (mail-fetch-field "apparently-to" nil t)
			   "")
	    msg-id   (mail-fetch-field "message-id")
	    )))
   (gnats::vmish-mail-other-window
   (format "reply to PR %s" gnats:::buffer-pr)
   nil (mail-strip-quoted-names reply-to) subject
   (gnats::make-in-reply-to-field from date msg-id)
   (if just-sender
	 nil
	(let* ((cc-list (rmail-dont-reply-to (mail-strip-quoted-names
					   (if (null cc) to 
						(concat to ", " cc))))))
	 (if (string= cc-list "") nil cc-list)))
   (current-buffer))))

(defun gnats::mail-other-window-using-mail ()
 "Send mail in another window.
While composing the message, use \\[mail-yank-original] to yank the
original message into it."
 (gnats::vmish-mail-other-window 
  (format "mail regarding PR %s" gnats:::buffer-pr)
  nil nil (gnats::get-reply-subject) nil nil (current-buffer)))

;; This must be done in two toplevel forms because of a 19.19 byte-compiler
;; bug.
(defun gnats::generate-new-buffer-name (prefix)
 (let ((name prefix) (n 1))
  (while (get-buffer name)
   (setq name (format "%s<%d>" prefix n))
   (setq n (1+ n)))
  name))

(if (fboundp 'generate-new-buffer-name)
  (fset 'gnats::generate-new-buffer-name 'generate-new-buffer-name))

(defvar gnats::kept-mail-buffers nil
 "Sent mail buffers waiting to be killed.")

(defun gnats::vmish-rename-after-send ()
 (or (string-match "^sent " (buffer-name))
   (rename-buffer (gnats::generate-new-buffer-name
		   (format "sent %s" (buffer-name)))))

 ;; Mostly lifted from vm-reply.el 5.35
 (setq gnats::kept-mail-buffers
	(cons (current-buffer) gnats::kept-mail-buffers))
 (if (not (eq gnats:keep-sent-messages t))
   (let ((extras (nthcdr (or gnats:keep-sent-messages 0)
			  gnats::kept-mail-buffers)))
	(mapcar (function (lambda (b) (and (buffer-name b) (kill-buffer b))))
		extras)
	(and gnats::kept-mail-buffers extras
	   (setcdr (memq (car extras) gnats::kept-mail-buffers) nil)))))

(if gnats::emacs-19p
  (defun gnats::vmish-mail-bindings ())
 (defun gnats::vmish-mail-send ()
  (interactive)
  (gnats::vmish-rename-after-send)
  (mail-send))
 (defun gnats::vmish-mail-send-and-exit (arg)
  (interactive "P")
  (gnats::vmish-rename-after-send)
  (mail-send-and-exit arg))
 (defun gnats::vmish-mail-bindings ()
  (use-local-map (copy-keymap (current-local-map)))
  (local-set-key "\C-c\C-s" 'gnats::vmish-mail-send)
  (local-set-key "\C-c\C-c" 'gnats::vmish-mail-send-and-exit))
 (defun string-to-number (str) (string-to-int str)))

;; ignore 'free variable' warnings about buf.
(defsubst gnats::vmish-rename-mail-buffer (buf)
 (save-excursion
  (set-buffer buf)
  (setq buf (gnats::generate-new-buffer-name "*not mail*"))
  (rename-buffer buf)))

;; ignore 'free variable' warnings about buf.
(defsubst gnats::vmish-restore-mail-buffer (buf)
 (save-excursion
  (let ((mbuf (get-buffer "*mail*")))
   (cond (mbuf			;maybe left over from m-o-w failure
	   (set-buffer mbuf)
	   (set-buffer-modified-p nil)
	   (kill-buffer mbuf))))
  (cond (buf
	  (set-buffer buf)
	  (rename-buffer "*mail*")))))

(defun gnats::vmish-mail-other-window
 (&optional buffer-name noerase to subject in-reply-to cc replybuffer actions)
 (let ((buf (get-buffer "*mail*")))
  (if buf (gnats::vmish-rename-mail-buffer buf))
  (or buffer-name (setq buffer-name "GNATS mail"))
  (unwind-protect
	(prog1
	  (if gnats::emacs-19p
		(mail-other-window
		 noerase to subject in-reply-to cc replybuffer
		 (cons '(gnats::vmish-rename-after-send) actions))
	   (prog1
		 (mail-other-window noerase to subject in-reply-to
				   cc replybuffer)
		(gnats::vmish-mail-bindings)))
	 (rename-buffer (gnats::generate-new-buffer-name buffer-name)))
   (gnats::vmish-restore-mail-buffer buf))))

(defun gnats::vmish-mail
 (&optional buffer-name noerase to subject in-reply-to cc replybuffer actions)
 (let (buf (get-buffer "*mail*"))
  (if buf (gnats::vmish-rename-mail-buffer buf))
  (or buffer-name (setq buffer-name "GNATS mail"))
  (unwind-protect
	(prog1
	  (if gnats::emacs-19p
		(mail noerase to subject in-reply-to cc replybuffer
		   (cons '(gnats::vmish-rename-after-send) actions))
	   (prog1
		 (mail noerase to subject in-reply-to cc replybuffer)
		(gnats::vmish-mail-bindings)))
	 (rename-buffer (gnats::generate-new-buffer-name buffer-name)))
   (gnats::vmish-restore-mail-buffer buf))))

;;;; Send mail using mh-e.

(defun gnats::mail-other-window-using-mhe ()
 "Compose mail other window using mh-e.
While composing the message, use \\[mh-yank-cur-msg] to yank the
original message into it."
 (let ((subject (gnats::get-reply-subject)))
  (setq mh-show-buffer (current-buffer))
  (mh-find-path)
  (mh-send-other-window "" "" subject)
  (setq mh-sent-from-folder (current-buffer))
  (setq mh-sent-from-msg 1)))


(defun gnats::mail-reply-using-mhe (just-sender)
 "Compose reply mail using mh-e.
The command \\[mh-yank-cur-msg] yanks the original message into current buffer.
If optional argument JUST-SENDER is non-nil, send response only to
original submitter of problem report."
 ;; First of all, prepare mhe mail buffer.
 (let (from cc subject date to reply-to (buffer (current-buffer)) msg-id)
  (save-restriction
   (setq from   (mh-get-field "From:")
	  subject (gnats::get-reply-subject)
	  reply-to (or (mh-get-field "Reply-To:") from)
	  to	   (or (mh-get-field "To:")
			 (mh-get-field "Apparently-To:")
			 "")
	  cc    (mh-get-field "Cc:")
	  date   (mh-get-field "Date:")
	  msg-id  (mh-get-field "Message-Id:")
	  )
   (setq mh-show-buffer buffer)
   (mh-find-path)
   (mh-send reply-to (or (and just-sender "")
			  (if (null cc) to
			   (concat to ", " cc)))
	    subject)
   (save-excursion
	(mh-insert-fields
	 "In-Reply-To:" (gnats::make-in-reply-to-field from date msg-id)))
   (setq mh-sent-from-folder buffer)
   (setq mh-sent-from-msg 1)
   )))


;;;;---------------------------------------------------------------------------
;;;; Functions to change specific fields
;;;;---------------------------------------------------------------------------

(defun gnats:state-change-from-to ()
 "Change the value of the `>State:' field and update the audit trail."
 (interactive)
 (gnats:change-field "State"))

(defun gnats:responsible-change-from-to ()
 "Change the value of the `>Responsible:' field and update the audit trail."
 (interactive)
 (gnats:change-field "Responsible"))

(defun gnats:category-change-from-to ()
 "Change the value of the `>Category:' field and the responsible party."
 (interactive)
 (gnats:change-field "Category"))

(defun gnats::update-audit-trail (field old new)
 (if (gnats::position-on-field "Audit-Trail")
   (let (start end)
	(gnats::forward-eofield)
	(setq start (point-marker))
	(if (eq old t) (setq old "????"))
	(if (string= field "Responsible")
	  (insert (format "\n\n%s-Changed-From-To: %s->%s" field
			  (gnats::nth-word old)
			  (gnats::nth-word new)))
	 (insert (format "\n\n%s-Changed-From-To: %s-%s" field
			 (gnats::nth-word old)
			 (gnats::nth-word new))))
	(insert (format "\n%s-Changed-By: %s" field (user-login-name)))
	(insert (format "\n%s-Changed-When: %s" field (current-time-string)))
	(insert (format "\n%s-Changed-Why:\n" field))
	(save-excursion
	 (gnats::before-keyword t)
	 (setq end (point-marker)))
	;; here we record the changes in a assoc list
	(setq gnats:::audit-trail (cons (list field 
					   (gnats::nth-word old) 
					   (gnats::nth-word new)
					   start end) 
				    gnats:::audit-trail)))
  (error "Field `>Audit-Trail:' missing.")))

(defun gnats::category-responsible (category)
 (let ((entry (assoc category gnats::categories)))
  (if entry
	(nth 2 entry)
   (signal 'gnats::no-such-category (list category)))))
	   
(defun gnats::update-responsible (ignore1 ignore2 new)
 "Modify the responsible field of the current PR to match the new category."
 (and (y-or-n-p "Update the >Responsible: field? ")
    (gnats:change-field "Responsible" (gnats::category-responsible new))))

;;;;---------------------------------------------------------------------------

(defsubst gnats::rw (buf retval)
 (or
  retval				; call-process is broken under 19.19.2
  (save-excursion (set-buffer buf) (buffer-size))))

(defun gnats::handle-results (pr exit-status)
 "Handle the results of running pr-edit or npr-edit, giving a signal
if needed."
 (cond
  ((looking-at "n?pr-edit: cannot create lock file")
  (signal 'gnats::cannot-lock nil))
  ((looking-at "n?pr-edit: lock file exists")
  (signal 'gnats::locked nil))
  ((or (looking-at "n?pr-edit: no such PR")
	(looking-at "n?pr-edit: couldn.t find PR.*"))
  (signal 'gnats::no-such-pr nil))
  ((looking-at "n?pr-edit: PR \\(.*\\) locked by \\(.*\\)")
  (let* ((msg (gnats::bm 2))
	  (pr-path
	  (buffer-substring-no-properties (match-beginning 1) (match-end 1)))
	  (pr-name (progn (if (string-match gnats:root pr-path)
			    (substring pr-path (1+ (match-end 0)))
			   pr-path)))
	  (buf (get-buffer pr-name))
	  win)
   (if buf
	 ;; If we're already editing the PR, just go to that
	 ;; buffer and be done with it.
	 (progn
	  (if (setq win (get-buffer-window buf))
		(select-window win)
	   (switch-to-buffer buf))
	  (message "Already editing PR %s." pr-name))
	;; kick it to the next level
	(signal 'gnats::locked-pr (list msg)))))
  ((looking-at "n?pr-edit: PR is not locked")
  (if (not gnats:::force) (signal 'gnats::pr-not-locked nil)
   t))
  ((looking-at "n?pr-edit: invalid fields")
  (signal 'gnats::invalid-fields nil))
  ((looking-at "n?pr-edit: cannot parse the date")
  (signal 'gnats::invalid-date nil))
  ((looking-at "n?pr-edit: lock file .* does not exist"))
  (t (signal 'gnats::error
	   (list (if (eq (point-min) (point-max))
			(format "unknown error (exit status %d)"
				exit-status)
		   (buffer-substring (point-min) (- (point-max) 1))))))))

(if gnats::emacs-19p
  (require 'env))
(defun gnats::start-background (pr proctype sentinel &optional outfile filep args)
 (let ((buf (get-buffer-create gnats::err-buffer))
	inbuf proc-name proc-action proc-send-buffer)
  (save-excursion
   (setq inbuf (current-buffer))
   (set-buffer buf)
   (erase-buffer)
   (make-variable-buffer-local 'gnats:::force)
   (setq gnats:::force nil)
   (cond ((eq proctype 'check)
	   (progn
	    (setq proc-name "check-pr"
		   proc-action "Checking"
		   proc-send-buffer t)
	    (setq args (append (list "--check") args))
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::pr-buffer)
	    (setq gnats:::pr-buffer inbuf)
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::do-file-pr)
	    (setq gnats:::do-file-pr filep)))
	  ((eq proctype 'file)
	   (setq proc-name "file-pr"
		  proc-action "Filing"
		  proc-send-buffer t))
	  ((eq proctype 'unlock)
	   (progn
	    (setq proc-name "unlock-pr"
		   proc-action "Unlocking")
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::current-pr)
	    (setq gnats:::current-pr pr)
	    (setq args (append (list "--unlock" pr) args))))
	  ((eq proctype 'unlock-force)
	   (progn
	    (setq proc-name "unlock-pr"
		   proc-action "Unlocking"
		   gnats:::force t)
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::current-pr)
	    (setq gnats:::current-pr pr)
	    (setq args (append (list "--unlock" pr) args))))
	  ((eq proctype 'edit)
	   (progn
	    (setq proc-name "edit-pr"
		   proc-action "Fetching")
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::current-pr)
	    (setq gnats:::current-pr pr)
	    (make-variable-buffer-local 'gnats:::newfile)
	    (setq gnats:::newfile outfile)))
	  (t
	   (error "Invalid PROCTYPE for background GNATS process.")))
   (let ((process-environment 
	   (if gnats::emacs-19p (copy-sequence process-environment)))
	  proc)
	(setq proc
	   (apply 'start-process
		   (format " *%s-%d" proc-name (random t))
		   buf
		   (format (if gnats:network-server
				 "%s/gnats/npr-edit"
			    "%s/gnats/pr-edit")
			   gnats:libdir)
		   (if gnats:network-server 
			(concat (format "--host=%s" gnats:network-server) args)
		    args
		    )
		   ))

	;; Only set up the sentinel if they want stuff done in the background.
	(if gnats:run-in-background
	  (progn
	   (set-process-sentinel proc sentinel)
	   (message "%s PR %s in background." proc-action pr))
	 (message "%s PR %s..." proc-action pr))
	(if proc-send-buffer
	  (progn
	   (set-buffer inbuf)
	   (goto-char (point-min))
	   (process-send-region proc (point-min) (point-max))
	   (if (and (/= (point-min) (point-max))
		    (/= (char-after (- (point-max) 1)) ?\n))
		 (process-send-string proc "\n"))
	   (process-send-eof proc)))
	;; if they don't want it in the background, just sit and twiddle...
	(if (not gnats:run-in-background)
	  (save-excursion
	   (set-buffer (process-buffer proc))
	   (while (memq (process-status proc) '(run open))
		(accept-process-output proc))
	   (funcall sentinel proc nil)))))))

(defun gnats::handle-pr-edit (process event)
 (let ((buf (process-buffer process))
	result pr newfile nbuf)
  (if (null (buffer-name buf)) ;; deleted buffer
	(set-process-buffer process nil)
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq pr gnats:::current-pr)
	(setq result (process-exit-status process))
	(and (/= 0 result)
	   (goto-char (point-min))
	   (gnats::handle-results gnats:::current-pr result))
	(setq nbuf (generate-new-buffer
		  (concat "*edit-pr " gnats:::current-pr "*")))
	(setq newfile gnats:::newfile)
	(set-buffer nbuf)
	(insert-file-contents newfile)
	(make-local-variable 'gnats:::backupname)
	(put 'gnats:::backupname 'permanent-local t)
	;; we do this in gnats:gnats-mode for non-network
	(if gnats:network-server (setq gnats:::backupname newfile))
	(set-buffer-modified-p nil)
	(setq buffer-undo-list nil) ;flush undo list
	(gnats:gnats-mode)
	(make-variable-buffer-local 'gnats:::current-pr)
	(setq gnats:::current-pr pr)
	(goto-char gnats:::start-of-PR-fields))
   (message "Fetching PR %s done." pr)
   (if gnats:run-in-background
	 (display-buffer nbuf 'not-this-window)
	(switch-to-buffer nbuf)))))

(defun gnats::pr-edit-background (pr outfile args)
 (gnats::start-background pr 'edit 'gnats::handle-pr-edit outfile nil args))

(defun gnats::handle-check-pr (process event)
 (let ((buf (process-buffer process))
	result pr)
  (if (null (buffer-name buf)) ;; deleted buffer
	(set-process-buffer process nil)
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq result (process-exit-status process))
	(and (/= 0 result)
	   (goto-char (point-min))
	   (gnats::handle-results gnats:::current-pr result))
	(message "Checked PR %s." gnats:::current-pr)
	(if gnats:::do-file-pr
	  (progn
	   (set-buffer gnats:::pr-buffer)
	   (gnats::file-pr-background)))))))

(defun gnats::check-pr-background (&optional filep)
 (gnats::start-background gnats:::current-pr 'check
			 'gnats::handle-check-pr nil filep))

(defun gnats::finish-filing ()
 (let (responsible user resp-change state-change buf)
  (if gnats:network-server (setq gnats:::pr-locked nil))
  (setq buf (current-buffer))
  (set-buffer-modified-p nil)
  (setq responsible (gnats::field-contents "Responsible")
	 user     (user-login-name)
	 resp-change (cdr (assoc "Responsible" gnats:::audit-trail))
	 state-change (cdr (assoc "State" gnats:::audit-trail)))
  (if (or state-change
	  resp-change
	  (not (equal user responsible)))
	(gnats::mail-PR-changed user responsible
			    resp-change state-change
			    (gnats::get-header "X-GNATS-Notify")))
  (gnats:unlock-buffer buf)))

(defun gnats::handle-file-pr (process event)
 (let ((buf (process-buffer process))
	result pr prbuf)
  (if (null (buffer-name buf)) ;; deleted buffer
	(set-process-buffer process nil)
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq result (process-exit-status process))
	(and (/= 0 result)
	   (goto-char (point-min))
	   (gnats::handle-results gnats:::current-pr result))
	(message "Filed PR %s." gnats:::current-pr)
	(set-buffer gnats:::pr-buffer)
	(gnats::finish-filing)))))

(defun gnats::file-pr-background ()
 (gnats::start-background gnats:::current-pr 'file 'gnats::handle-file-pr))

(defun gnats::lock (pr &optional outfile)
 (let ((lockl (list "--lock"
		(format "%s@%s" (user-login-name) (system-name))
		"-p"
		(if (fboundp 'emacs-pid)
		  (concat "emacs pid " (int-to-string (emacs-pid)))
		 "emacs18")
		pr)))
  (if gnats:network-server
	(setq lockl (append lockl (list "-o" outfile "--get-lists"
					"--host" gnats:network-server))))
  (gnats::pr-edit-background pr outfile lockl)))

(fset 'unlock-pr 'gnats:unlock-pr)
(fset 'gnats-unlock 'gnats:unlock-pr)	;backward compatibility
(defun gnats::handle-unlock-pr (process event)
 (let ((buf (process-buffer process))
	result pr newfile nbuf)
  (if (null (buffer-name buf)) ;; deleted buffer
	(set-process-buffer process nil)
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq pr gnats:::current-pr)
	(setq result (process-exit-status process))
	(and (/= 0 result)
	   (goto-char (point-min))
	   (gnats::handle-results gnats:::current-pr result))
	(message "PR %s unlocked." gnats:::current-pr)))))

(defun gnats:unlock-pr-force (pr)
 (gnats::start-background pr 'unlock-force 'gnats::handle-unlock-pr))

(defun gnats:unlock-pr (pr)
 (interactive "sPR number: ")
 (gnats::start-background pr 'unlock 'gnats::handle-unlock-pr))

(defsubst gnats::buffer-major-mode (buffer)
 (save-excursion (set-buffer buffer) major-mode))

(defun gnats::unlock-all-buffers ()
 (save-excursion
  (mapcar
   (function
   (lambda (buffer)
	(let ((gnats:run-in-background nil))
	 (if (and (eq (gnats::buffer-major-mode buffer) gnats::mode-name))
	   (progn (set-buffer buffer)
		   (gnats:unlock-buffer-force buffer))))))
   (buffer-list))))

(if gnats::emacs-19p
  ;; Emacs 19 has kill-buffer-hook, v18 doesn't.
  (defun gnats::kill-buffer-hook ()
   "Unlock a GNATS buffer that is being killed."
   (gnats:unlock-buffer nil))
 (defun gnats:kill-buffer (buf)
  "Safely kill a GNATS buffer."
  (interactive "bKill buffer: ")
  (if (equal buf (buffer-name))
	(gnats:unlock-buffer (get-buffer buf)))
  (kill-buffer buf)))

(defun gnats:unlock-buffer-force (&optional buf)
 "Force a buffer to be unlocked, even if it isn't."
 (interactive)
 (if (null buf)
   (setq buf (current-buffer))
  (set-buffer buf))
 (gnats:unlock-buffer buf t))

(defun gnats::delete-file (filename)
 (if (file-readable-p filename) (delete-file filename)))
 
(defun gnats:unlock-buffer (&optional buf force)
 "Safely take a GNATS buffer out of gnats-mode."
 (interactive)
 (save-excursion
  (if (null buf)
	(setq buf (current-buffer))
   (set-buffer buf))
  (cond ((or force
	    (not (buffer-modified-p buf))
	    (not gnats:::pr-locked)
	    (y-or-n-p "Buffer modified; still unlock? "))
	  (if gnats:::pr-locked
	    (gnats:unlock-pr-force gnats:::buffer-pr))
	  (if gnats:::pr-errors
	    (kill-buffer gnats:::pr-errors))
	  (if gnats:::backupname
	    (progn
		 (gnats::delete-file gnats:::backupname)
		 (if gnats:network-server
		   (progn
		    (gnats::delete-file (concat gnats:::backupname ".cat"))
		    (gnats::delete-file (concat gnats:::backupname ".res"))
		    (gnats::delete-file (concat gnats:::backupname ".sub"))))))
	  (save-excursion
	   (set-buffer buf)
	   (let ((pr gnats:::buffer-pr))
	    (kill-all-local-variables)
	    (text-mode)
	    (make-local-variable 'gnats:::buffer-pr)
	    (setq gnats:::buffer-pr pr)
	    (use-local-map (copy-keymap (current-local-map)))
	    (local-set-key
		"e" (function (lambda () (interactive)
				(gnats:edit-pr gnats:::buffer-pr))))
	    (set-visited-file-name nil)
	    (setq buffer-read-only t)
	    ;; When GNATS:KEEP-EDITED-BUFFERS is nil, we always put the
	    ;; most recent PR in the *edited-pr* buffer.
	    (or gnats:keep-edited-buffers
		  (let ((old-buf (get-buffer (concat "*edited-pr*"))))
		   (cond (old-buf
			  (set-buffer old-buf)
			  (set-buffer-modified-p nil)
			  (kill-buffer old-buf)))
		   (set-buffer buf)
		   (rename-buffer (concat "*edited-pr*"))))))
	  (and gnats:bury-edited-prs
		(if (get-buffer-window buf)
		  (let ((win (selected-window)))
		   (select-window (get-buffer-window buf))
		   (bury-buffer)
		   (select-window win))
		 (bury-buffer buf))))
	 (t (error "PR unlock aborted.")))))
	
(defun gnats::delete-backups (filename)
 (let ((l (file-name-all-completions
	  (concat (file-name-nondirectory filename) ".~")
	  (file-name-directory filename)))
	(dir (file-name-directory filename)))
  (while l
   (delete-file (concat dir (car l)))
   (setq l (cdr l)))))

(defun gnats::reset-variables ()
 (setq gnats::submitters nil
	gnats::responsibles nil
	gnats::categories nil))

(defun gnats::set-responsibles (&optional arg)
 (or (and (null arg) gnats::responsibles)
   (setq gnats::responsibles
	  (gnats::get-list-from-file
	   (if gnats:network-server
		 "res"
	    "responsible") "responsible")))
 'gnats::try-responsible-completion)

(defun gnats::try-responsible-completion (string predicate do-list)
 (let (entry)
  (and (not (assoc string gnats::responsibles))
	 (setq entry (gnats::real-pr-addr string))
	 (gnats::push entry gnats::responsibles)))
 (let* ((completion-ignore-case t))
  (if do-list
	(all-completions string gnats::responsibles predicate)
   (try-completion string gnats::responsibles predicate))))

(defun gnats::set-categories (&optional arg)
 (or (and (null arg) gnats::categories)
   (setq gnats::categories
	  (gnats::get-list-from-file
	   (if gnats:network-server
		 "cat"
	    "categories") "categories"))))

(defun gnats::set-submitters (&optional arg)
 (or (and (null arg) gnats::submitters)
   (setq gnats::submitters
	  (gnats::get-list-from-file
	   (if gnats:network-server
		 "sub"
	    "submitters") "submitters"))))

(defun gnats::get-list (buffer)
 (let (result)
  (save-excursion
   (set-buffer buffer)
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^[^#:]+" nil t)
    (gnats::push (list (gnats::bm 0)) result)))
  (reverse result)))

(defun gnats::parse-line ()
 (let ((end (progn (end-of-line) (point)))
	(p (match-beginning 0))
	l)
  (goto-char p)
  (while (search-forward ":" end 'move)
   (gnats::push (buffer-substring p (match-beginning 0)) l)
   (skip-chars-forward " " end)
   (setq p (point)))
  (gnats::push (buffer-substring p end) l)
  (reverse l)))

(defun gnats::get-alist (buffer)
 (let (result)
  (save-excursion
   (set-buffer buffer)
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^[^#]" nil t)
	(gnats::push (gnats::parse-line) result)))
  (reverse result)))

(defun gnats::get-list-from-file (filename desc)
 (let ((buf nil)
	(result nil))
  (message "Parsing the %s file..." desc)
  (save-excursion
   (let ((bn gnats:::backupname))
	(setq buf (get-buffer-create " *gnats-grok*"))
	(set-buffer buf)
	(setq buffer-read-only nil)
	(erase-buffer)
	(insert-file-contents
	 (if gnats:network-server
	   (concat bn "." filename)
	  (format "%s/gnats-adm/%s" gnats:root filename)))
	(setq result (gnats::get-alist buf))
	(kill-buffer buf))
   (message "Parsing the %s file...done." desc)
   result)))

(defun gnats::get-pr-category (number)
 "Return the category for the problem report NUMBER."
 (let ((buf nil)
	(result nil))
  (save-excursion
   (setq buf (get-buffer-create " *gnats-index*"))
   (set-buffer buf)
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer)
   (insert-file-contents (format "%s/gnats-adm/index" gnats:root))
   (goto-char (point-min))
   (setq result
	  (catch 'res
	   (while (search-forward (format "/%s:" number) nil t)
		(beginning-of-line)
		(if (looking-at (format "\\([^/]+\\)/%s:" number))
		  (throw 'res (gnats::bm 1))
		 (end-of-line)))
	   nil))
   (kill-buffer buf))
  (or result (signal 'gnats::no-such-pr (list number)))))

(defsubst gnats::has-slash (string)
 (memq t (mapcar (function (lambda (char) (= char ?/))) string)))

(or (boundp 'view-hook) (setq view-hook nil))

;;;###autoload
(fset 'view-pr 'gnats:view-pr)
;;;###autoload
(defun gnats:view-pr (&optional id)
 "Visit the problem report named by the string ID. While viewing, press
'e' to edit the currently viewed PR."
 (interactive "sPR number: ")
 (let (pr category temp-name buffer)
  (if (string= id "")
	(message "view-pr: must specify a PR")
   (if (or (gnats::has-slash id) gnats:network-server)
	 (setq pr id)
	(and (setq category (gnats::get-pr-category id))
	   (setq pr (format "%s/%s" category id))))
   (let ((view-hook (default-value 'view-hook))
	  buf func)
	(if (and pr
		 (or gnats:network-server
		   (setq buf (get-buffer pr))
		   (file-exists-p (format "%s/%s" gnats:root pr))))
	  (if buf
		(save-excursion
		 (set-buffer buf)
		 (goto-char (point-min))
		 (view-buffer buf))
	   (setq func
		  (function
		   (lambda ()
		    (and gnats::emacs-19p (rename-buffer pr))
		    (setq mode-line-buffer-identification
			   (format "Viewing %s" pr))
		    (make-local-variable 'gnats:::buffer-pr)
		    (setq gnats:::buffer-pr pr)
		    (use-local-map (copy-keymap (current-local-map)))
		    (local-set-key
			"e"
			(function (lambda () (interactive)
				  (gnats:edit-pr gnats:::buffer-pr)))))))
	   (if (fboundp 'add-hook)
		 (add-hook 'view-hook func)
		(setq view-hook func))
	   (if gnats:network-server
		 (gnats:net-view-pr id buf)
		(view-file (format "%s/%s" gnats:root pr))))
	 (signal 'gnats::no-such-pr (list id)))))))

(defun gnats:net-view-pr (id buf)
 "Use the network query to view problem report ID."
 (require 'view)
 (let ((result nil)
	(curr (current-buffer)))
  (unwind-protect
	(if (not buf)
	  (progn
	   ;; XXX fix this to include the category
	   (setq buf (get-buffer-create (concat "*view-pr " id "*")))
	   (setq buffer-read-only nil)))
   (let ((command (append (list 'funcall)
			   (list ''call-process)
			    (list gnats:::nquery-pr nil buf nil)
			    (list id "--full" "--host"
				   gnats:network-server))))
	 (save-excursion
	  (set-buffer buf)
	  (erase-buffer))
	 (let ((default-directory (gnats::find-safe-default-directory)))
	  (setq result (gnats::rw buf (eval command))))
	 (save-excursion
	  (set-buffer buf)
	  (and (/= 0 result)
		 (goto-char (point-min))
		 (cond
		 ((or (looking-at (concat gnats:::query-regexp " no PRs matched"))
		    (looking-at (concat gnats:::query-regexp " couldn.t find PR.*")))
		  (signal 'gnats::no-such-pr nil))
		 (t (signal 'gnats::error
			   (list (buffer-substring (point-min)
						   (- (point-max) 1)))))
		 ))))
   (switch-to-buffer buf)
   (if (fboundp 'view-mode-enter)
	 (view-mode-enter curr 'kill-buffer)
	(view-mode curr 'kill-buffer))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (make-local-variable 'gnats:::buffer-pr)
   (if (not (gnats::has-slash id)) (gnats::rename-buffer))
   (setq buffer-read-only t)
   (setq buffer-undo-list nil) ;flush undo list
   (goto-char (point-min)))
  (zerop result)))

(fset 'change-gnats 'gnats:change-type)
(fset 'gnats-change-type 'gnats:change-type)
(defun gnats:change-type (type)
 "Change the GNATS database type in use."
 (interactive
  (list
  (progn
   (if (not gnats:::types)
	 (error "Value of gnats:::types has to be non-nil."))
   (let* ((completion-ignore-case t))
	(completing-read "Use GNATS database type: " gnats:::types nil t)))))
 (let ((newlist (car (cdr (assoc type gnats:::types)))))
  (setq gnats:root (car newlist)
	 gnats:libdir (car (cdr newlist))
	 gnats:::query-pr (car (cdr (cdr newlist)))
	 gnats:::nquery-pr (car (cdr (cdr (cdr newlist))))
	 gnats:::query-regexp (car (cdr (cdr (cdr (cdr newlist)))))
	 )
  (gnats::reset-variables)))

(defun gnats::find-pr-buffer (pr)
"*Find the buffer currently editing PR, returning the buffer or nil."
 (if (gnats::has-slash pr)
   ;; return the buffer if it exists
   (get-buffer pr)
  (let (buflist buf
	 (name (concat "/" pr "$")))
   (setq buflist
	  (delq nil
		 (mapcar
		  (function (lambda (buf)
			    (if (string-match name (buffer-name buf))
				  buf)))
		  (buffer-list))))
   ;; If we found one---and only one---then sanity-check some things
   ;; about it before we try to use it.
   (if (eq (length buflist) 1)
	 (progn
	  (setq buf (car buflist))
	  (save-excursion
	   (set-buffer buf)
	   ;; We make sure that we have a value for the PR, it's in
	   ;; the right mode, and that the buffer's writable. If so,
	   ;; we'll return the buffer, otherwise the result of the if
	   ;; gets kicked back up to return nil.
	   (if (and gnats:::buffer-pr
		    (eq major-mode 'gnats:gnats-mode)
		    (eq buffer-read-only nil))
		 buf)))))))

;;;###autoload
(fset 'edit-pr 'gnats:edit-pr)
;;;###autoload
(defun gnats:edit-pr (&optional id)
 "Edit the problem report named by the string ID."
 (interactive "sPR number: ")
 (if (string= id "")
   (message "edit-pr: must specify a PR to edit")
  (let (pr category newfile
	   (buf (gnats::find-pr-buffer id)))
   (if buf
	 (progn
	  (switch-to-buffer buf)
	  (message "Already editing PR %s." id))
	(progn
	 (if (or (gnats::has-slash id) gnats:network-server)
	   (setq pr id)
	  (and (setq category (gnats::get-pr-category id))
		 (setq pr (format "%s/%s" category id)))))
	(if (and pr (or gnats:network-server
			(file-exists-p (format "%s/%s" gnats:root pr))))
	  (progn
	   (setq newfile (if gnats:network-server
				(gnats::make-temp-name)
			   (format "%s/%s" gnats:root pr)))
	   (gnats::lock pr newfile))
	 (signal 'gnats::no-such-pr (list id)))))))

(defvar gnats:query-pr-default-options nil
 "*Default options to pass to query-pr.")
(defsubst gnats::query-pr-default-options ()
 (or gnats:query-pr-default-options
   (if (not gnats:network-server)
	 (concat " --directory=" gnats:root " --print-path ")
	"")))

;;;###autoload
(fset 'query-pr 'gnats:query-pr)
;;;###autoload
(defun gnats:query-pr (options)
 "Run query-pr, with user-specified args, and collect output in a buffer.
While query-pr runs asynchronously, you can use the \\[next-error] command
to find the text that the hits refer to."
 (interactive
  (list (apply
	 'read-from-minibuffer "Run query-pr (with args): "
	 (if gnats::emacs-19p
	   (list (cons (gnats::query-pr-default-options) 1)
		  nil nil 'gnats::query-pr-history)
	  (list (gnats::query-pr-default-options) nil nil)))))
 (require 'compile)
 (compile-internal (concat
		   (if gnats:network-server
			 (format (concat gnats:::nquery-pr " --host %s ")
				 gnats:network-server)
		    (concat gnats:::query-pr " "))
		   options)
		  "No more query-pr hits" (concat gnats:::query-pr " ")))

(defun gnats::tr (string from to)
 (let ((s (copy-sequence string))
	(len (length string)))
  (while (>= (setq len (1- len)) 0)
   (if (eq (aref s len) (string-to-char from))
	 (aset s len (string-to-char to))))
  s))

;; Redefine so that buffers with, say, g++/1234 embedded in them can be
;; autosaved. This was mostly copied from the Emacs 19.19 version.
(defun gnats::make-auto-save-file-name ()
 "Return file name to use for auto-saves of current buffer.
Does not consider `auto-save-visited-file-name' as that variable is checked
before calling this function. You can redefine this for customization.
See also `auto-save-file-name-p'."
 ; Since the user may have his own make-auto-save-file-name, try not to
 ; use our custom one unless we have to.
 (if (or (eq major-mode gnats::mode-name)
 	 ; Heuristic for noticing a mail buffer based on a PR
 	 (string-match " PR .*/" (buffer-name)))
   (if buffer-file-name
	 (concat (file-name-directory buffer-file-name)
		 "#"
		 (file-name-nondirectory buffer-file-name)
		 "#")
	;; For non-file bfr, use bfr name and Emacs pid.
	(expand-file-name (format "#%s#%s#"
				 (gnats::tr (buffer-name) "/" ":")
				 (make-temp-name ""))))
  (gnats::real-make-auto-save-file-name)))

(if (not (fboundp 'gnats::real-make-auto-save-file-name))
  (progn (fset 'gnats::real-make-auto-save-file-name 
		 (symbol-function 'make-auto-save-file-name))
 	  (fset 'make-auto-save-file-name 'gnats::make-auto-save-file-name)))

(defun gnats::make-temp-name ()
 (make-temp-name
  (concat (expand-file-name (file-name-as-directory gnats::tmpdir)) "gnats")))
 
;; Below this is the GNATS summary mode I've written. Not quite 100%
;; integrated yet.

;; Temporary variables which are made buffer-local, but which the byte
;; compiler complaints about if the defvars aren't here.
(defvar gnats:::PRs nil
 "List of problem reports to be summarized. This variable is buffer local.")
(make-variable-buffer-local 'gnats:::PRs)
(defvar gnats::options nil
 "Options used for nquery-pr in the current GNATS summary buffer.
This variable is buffer local.")
(make-variable-buffer-local 'gnats::options)

;; Note: "release" stays out of this list. The "release" field is
;; unrestricted; the customer could put any old junk in there, and
;; often does.
(defvar gnats:::limited-fields '(category confidential severity priority responsible state class customer-id)
 "PR fields for which the possible values are limited in range.")

(defvar gnats::summary-sort-function nil
 "Holds a function used to filter and sort PRs before displaying a report.
This filtering does not affect the stored PR information, so an invocation
of gnats:summary-redisplay after changing this variable will do the right thing.")

(defun gnats:::prompt-for-pr-number (default)
 (let ((val (read-input (if default
			   (format "PR number (default %d): " default)
			  "PR number: "))))
  (if (and default (string= val ""))
	default
   (setq val (string-to-number val))
   (if (and (integerp val)
	    (> val 0))
	 val
	(error "PR number must be a positive integer.")))))

(defun gnats:summary-edit (num)
 "Edit the PR referenced by the current text, or get a PR number from user.
If a numeric prefix is given, it is used as the PR number.
If a non-numeric prefix is given, or the text at (point) doesn't have the
gnats::pr-number property, the user is prompted for a PR number."
 (interactive (list
		(let ((x (get-text-property (point) 'gnats::pr-number)))
		 (cond ((numberp current-prefix-arg) current-prefix-arg)
			(current-prefix-arg (gnats:::prompt-for-pr-number x))
			(x x)
			(t (gnats:::prompt-for-pr-number nil))))))
 (message "Editing PR %d..." num)
 (gnats:edit-pr (number-to-string num)))

(defun gnats:summary-view (num)
 "View the PR referenced by the current text, or get a PR number from user.
If a numeric prefix is given, it is used as the PR number.
If a non-numeric prefix is given, or the text at (point) doesn't have the
gnats::pr-number property, the user is prompted for a PR number."
 (interactive (list
		(let ((x (get-text-property (point) 'gnats::pr-number)))
		 (cond ((numberp current-prefix-arg) current-prefix-arg)
			(current-prefix-arg (gnats:::prompt-for-pr-number x))
			(x x)
			(t (gnats:::prompt-for-pr-number nil))))))
 (message "Viewing PR %d..." num)
 (gnats:view-pr (number-to-string num)))

(defun gnats:summary-quit nil
 "Quit GNATS summary mode."
 (interactive)
 (kill-buffer nil))

(defun gnats:summary-revert nil
 "Fetch PR data from server and rebuild the summary."
 (interactive)
 (gnats:summ-pr gnats::options))

;; Fetch field value from a PR.
(defsubst gnats:::fieldval (pr field)
 (let ((x (assq field pr)))
  (if x (cdr x) nil)))

;; Taken from gnus-parse-simple-format in (ding)Gnus 0.88.
;; Extended to handle width-1 fields more efficiently.
;; Extended to permit "*" to flag truncation.
;; Modified to call kqpr* functions instead of gnus-*.
(defun gnats:::parse-summary-format (format spec-alist)
 ;; This function parses the FORMAT string with the help of the
 ;; SPEC-ALIST and returns a list that can be eval'ed to return the
 ;; string. The list will consist of the symbol `format', a format
 ;; specification string, and a list of forms depending on the
 ;; SPEC-ALIST.
 (let ((max-width 0)
	spec flist fstring b newspec max-width elem beg trunc-noisy)
  (save-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create " *qpr work*"))
   (erase-buffer)
   (insert format)
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "%-?[0-9]*\\([,*]-?[0-9]*\\)*\\(.\\)\\(.\\)?" nil t)
	(setq spec (string-to-char (buffer-substring (match-beginning 2)
						   (match-end 2))))
	;; First check if there are any specs that look anything like
	;; "%12,12A", ie. with a "max width specification". These have
	;; to be treated specially.
	(if (setq beg (match-beginning 1))
	  (setq max-width 
		 (string-to-int 
		  (buffer-substring (1+ (match-beginning 1)) (match-end 1)))
		 trunc-noisy (= ?* (char-after beg)))
	 (setq max-width 0)
	 (setq beg (match-beginning 2))
	 (setq trunc-noisy nil))
	;; Find the specification from `spec-alist'.
	(if (not (setq elem (cdr (assq spec spec-alist))))
	  (setq elem '("*" ?s)))
	;; Treat user defined format specifiers specially
	(and (eq (car elem) 'user-defined)
	   (setq elem
		  (list 
		  (list (intern (concat "gnats:user-format-function-"
					 (buffer-substring
					  (match-beginning 3)
					  (match-end 3))))
			 'pr)
		  ?s))
	   (delete-region (match-beginning 3) (match-end 3)))
	(if (not (zerop max-width))
	  (if (and (= max-width 1)
		   (memq (car (cdr elem)) '(?c ?s)))
		(let ((el (car elem)))
		 (cond ((= (car (cdr elem)) ?c)
			 (setq newspec ?c)
			 (setq flist (cons el flist)))
			((= (car (cdr elem)) ?s)
			 (setq newspec ?c)
			 (setq flist (cons (list 'string-to-char el) flist)))
			(t
			 (error "eep!"))))
	   (let ((el (car elem)))
		(cond ((= (car (cdr elem)) ?c) 
		    (setq el (list 'char-to-string el)))
		   ((= (car (cdr elem)) ?d)
		    (numberp el) (setq el (list 'int-to-string el))))
		(setq flist (cons (list 'gnats:::format-max-width
					el max-width trunc-noisy)
				 flist))
		(setq newspec ?s)))
	 (setq flist (cons (car elem) flist))
	 (setq newspec (car (cdr elem))))
	;; Remove the old specification (and possibly a ",12" string).
	(delete-region beg (match-end 2))
	;; Insert the new specification.
	(goto-char beg)
	(insert newspec))
   (setq fstring (buffer-substring 1 (point-max)))
   (kill-buffer nil))
  (cons 'format (cons fstring (nreverse flist)))))

;; Try to keep this list similar to the command-line options for nquery-pr,
;; just to avoid confusing people. If there are differences, it won't break
;; anything.
(defvar gnats::summary-format-alist
 (list (list ?r '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'responsible)) ?s)
	(list ?c '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'category)) ?s)
	(list ?C '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'confidential)) ?s)
	(list ?e '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'severity)) ?s)
	(list ?O '(gnats:::fieldval pr 'originator) ?s)
	(list ?p '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'priority)) ?s)
	(list ?L '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'class)) ?s)
	(list ?S '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'customer-id)) ?s) ; == submitter
	(list ?s '(symbol-name (gnats:::fieldval pr 'state)) ?s)

	(list ?n '(gnats:::fieldval pr 'number) ?d)
	(list ?R '(gnats:::fieldval pr 'release) ?s)
	(list ?j '(gnats:::fieldval pr 'synopsis) ?s)
	(list ?y '(gnats:::fieldval pr 'synopsis) ?s)
	(list ?u 'user-defined ?s)
	))

(defun gnats:::format-max-width (str len noisy)
 (if (> (length str) (if gnats::emacs-19p (abs len) len))
   (if noisy
	 (if (< len 0)
	   (concat "*" (substring str (1+ len)))
	  (concat (substring str 0 (- len 1)) "*"))
	(if (< len 0)
	  (substring str len)
	 (substring str 0 len)))
  str))

;; Redisplay the summary in the current buffer.
(defvar gnats::format-string
 "%5n %-4,4c %,1e%,1p %-8,8r %,2s %-10*10S %-10*-10R %j\n"
 "Format string for PR summary text.

If you've used format strings in (ding)Gnus, this will be familiar.

Most text is copied straight through verbatim. Use \"%\" to indicate a
non-fixed field.

It can be followed by a number, indicating minimum width, a separator character
(\",\" or \"*\"), and another number, indicating maximum width. These fields
are optional, except that the separator must be present if the maximum width is
specified. Whitespace padding will be on the left unless the first number is
negative. Truncation of the field will be done on the right, unless the second
number is negative. If the separator character is \"*\", a \"*\" will be used
to indicate that truncation has been done; otherwise, it will be done silently.

After the \"%\" and optional width parameters, a letter is expected. Most of
the letters are chosen to match the command-line options of `nquery-pr'.

%r	\"Responsible\" field.
%c	\"Category\" field.
%C	\"Confidential\" field.
%e	\"Severity\" field.
%O	\"Originator\" field.
%p	\"Priority\" field.
%L	\"Class\" field.
%S	\"Customer-id\" (\"submitter\") field.
%s	\"State\" field.
%n	\"Number\" field.
%R	\"Release\" field.
%j, %y	\"Synopsis\" field. (\"j\" as in \"subJect\")
%u	Special: The next character is examined, and the function
	gnats:user-format-function-<char> is invoked. One argument, the list
	of (FIELD . VALUE) pairs, is passed.

Any newlines you wish to have used must be included in this string; no
additional ones will be provided.

If the value is not a string, it is assumed to be a function which can
be funcalled to return a format string, to be interpreted as above.")

(defun gnats:summary-redisplay nil
 "Redisplay summary of stored GNATS data.
This is useful if you change your filtering criteria or format string but
do not wish to update the GNATS data by contacting the server."
 (interactive)
 (let (prs
	(buffer-read-only nil)
	format-form fmt)
  ;; Do this early, so if we're in the wrong buffer we blow up without
  ;; trashing the user's data.
  (setq prs (if gnats::summary-sort-function
		 (funcall gnats::summary-sort-function
			  (apply 'list gnats:::PRs))
		gnats:::PRs))
  ;; No wrapping -- ick!
  (if gnats::emacs-19p
	(buffer-disable-undo)
   (buffer-flush-undo (current-buffer)))
  (erase-buffer)
  (setq fmt (if (stringp gnats::format-string)
		 gnats::format-string
		(funcall gnats::format-string)))
  (setq format-form (gnats:::parse-summary-format fmt
						  gnats::summary-format-alist))
  (mapcar (function
	   (lambda (pr)
	    (let ((start (point)))
		 (insert (eval format-form))
		 ;; Magic.
		 (put-text-property start (point) 'gnats::pr-number
				  (gnats:::fieldval pr 'number))
		 )))
	  prs)
  (goto-char (point-min))
  (buffer-enable-undo)
  (set-buffer-modified-p nil)
  ))

(defvar gnats-summary-mode-map
 (let ((map (copy-keymap text-mode-map)))
  (if gnats::emacs-19p (suppress-keymap map))
  ;; basic mode stuff
  (define-key map "g" 'gnats:summary-revert)
  (define-key map "q" 'gnats:summary-quit)
  (define-key map "r" 'gnats:summary-redisplay)
  ;; do stuff to PRs
  (define-key map "e" 'gnats:summary-edit)
  (define-key map "v" 'gnats:summary-view)
  ;; navigation
  (define-key map "n" 'next-line)
  (define-key map "p" 'previous-line)
  map)
 "Keymap for GNATS summary mode.")

(defun gnats-summary-mode nil
 "Major mode for problem report summary.

You can use \\[gnats:summary-view] to view the PR specified by the
current line, or \\[gnats:summary-edit] to edit it. Typing
\\[gnats:summary-revert] will update the PR list.

Special commands:
\\{gnats-summary-mode-map}

Entering GNATS summary mode will invoke any hooks listed in the variable
gnats-summary-mode-hook. It will also use text-mode-hook, since the summary
mode is built on top of text mode."
 (interactive)
 (text-mode)
; (make-local-variable 'gnats:::PRs)
; (make-local-variable 'gnats::options)
 (setq buffer-read-only t)
 (setq truncate-lines t)
 (setq major-mode 'gnats-summary-mode)
 (setq mode-name "GNATS Summary")
 (use-local-map gnats-summary-mode-map)
 (run-hooks 'gnats-summary-mode-hook)
 )

;;;###autoload
(fset 'summ-pr 'gnats:summ-pr)
;;;###autoload
(defun gnats:summ-pr (options)
 "Run query-pr, with user-specified args, and display a pretty summary.
Well, display a summary, at least."
 (interactive
  (list
  (if (not gnats::emacs-19p)
	(error "GNATS summary mode will only work with emacs 19.")
   (apply
    'read-from-minibuffer "Run query-pr (with args): "
    (if gnats::emacs-19p
	  (list (cons (gnats::query-pr-default-options) 1)
		 nil nil 'gnats::query-pr-history)
	 (list (gnats::query-pr-default-options) nil nil))))))
 (let ((buf (get-buffer-create "*gnats-summ-pr-temp*"))
	(prs nil)
	pr fieldname value p)
;  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (if gnats::emacs-19p
	 (buffer-disable-undo)
	(buffer-flush-undo buf))
   (erase-buffer)
   ;; calling nquery-pr directly would be better, but I'd need a "split"
   ;; function of some sort to break apart the options string.
   (message "Fetching GNATS data...")
   (call-process "sh" nil buf nil "-c"
		  (concat
		   (if gnats:network-server
			 (format (concat gnats:::nquery-pr " --host %s ")
					 gnats:network-server)
		    (concat gnats:::query-pr " "))
		   options))
   ;; um, okay, how to i check for errors?
   (goto-char (point-min))
   (setq pr nil)
   (while (looking-at "ld.so: warning:")
	(forward-line 1))
   (while (not (eobp))
	(while (looking-at ">\\([a-zA-Z-]+\\):")
	 (setq fieldname (intern
			  (downcase
			  (buffer-substring (match-beginning 1)
					   (match-end 1)))))
	 (goto-char (match-end 0))
	 (while (looking-at "[ \t]")
	  (forward-char 1))
	 (setq p (point))
	 (setq value (buffer-substring p (progn (end-of-line) (point))))
	 (cond ((eq fieldname 'number)
		 (setq value (string-to-number value)))
		((memq fieldname gnats:::limited-fields)
		 (setq value (intern value))))
	 (setq pr (cons (cons fieldname value) pr))
	 (forward-char 1))
	(if (looking-at "\n")
	  (progn
	   (setq prs (cons (nreverse pr) prs)
		  pr nil)
	   (forward-char 1)))
	;; could be the result of --print-path
	(if (looking-at "/.*:0:$")
	  (next-line 1))
	(if (looking-at gnats:::query-regexp)
	  ;; error message
	  (progn
	   (goto-char (match-end 0))
	   (while (looking-at "[ \t]")
		(forward-char 1))
	   (setq p (point))
	   (end-of-line)
	   (setq value (buffer-substring p (point)))
	   (error "Database query failed: %s" value)))
	)
   (if pr
	 (setq prs (cons (nreverse pr) prs)))
   (setq prs (nreverse prs))

   ;; okay, now display it
   (pop-to-buffer (get-buffer-create "*gnats:summ-pr*"))
   (gnats-summary-mode)
   (setq gnats:::PRs prs)
   (setq gnats::options options)
   (gnats:summary-redisplay)
   (message "Fetching GNATS data...done.")
;   )
  (kill-buffer buf)
  ))

;;;; end of gnats.el