1. xemacs
 2. ibuffer

Source

ibuffer / ibuffer.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
;;; ibuffer.el --- operate on buffers like dired

;; Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Colin Walters <walters@verbum.org>
;; Created: 8 Sep 2000
;; Keywords: buffer, convenience

;; This file is not currently part of GNU Emacs.

;; This program is free software; you can redistribute it and/or
;; modify it under the terms of the GNU General Public License as
;; published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at
;; your option) any later version.

;; This program is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with this program ; see the file COPYING. If not, write to
;; the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;; ibuffer.el is an advanced replacement for the `buffer-menu' which
;; is normally distributed with Emacs. Its interface is intended to
;; be analogous to that of Dired.

;;; Code:

(require 'cl)
(require 'easymenu)
(require 'ibuf-macs)
(require 'dired)

;;; Compatibility
(eval-and-compile
 (if (fboundp 'window-list)
   (defun ibuffer-window-list ()
	(window-list nil 'nomini))
  (defun ibuffer-window-list ()
   (let ((ibuffer-window-list-result nil))
	(walk-windows #'(lambda (win) (push win ibuffer-window-list-result)) 'nomini)
	(nreverse ibuffer-window-list-result))))

 (if (fboundp 'make-temp-file)
   (defalias 'ibuffer-make-temp-file 'make-temp-file)
  (defun ibuffer-make-temp-file (prefix &optional dir-flag)
 "Create a temporary file.

The returned file name (created by appending some random characters at the end
of PREFIX, and expanding against `temporary-file-directory' if necessary,
is guaranteed to point to a newly created empty file.
You can then use `write-region' to write new data into the file.

If DIR-FLAG is non-nil, create a new empty directory instead of a file."
 (let (file)
  (while (condition-case ()
	    (progn
		 (setq file
		    (make-temp-name
			(expand-file-name prefix temporary-file-directory)))
		 (if dir-flag
		   (make-directory file)
		  (write-region "" nil file nil 'silent nil 'excl))
		 nil)
	   (file-already-exists t))
   ;; the file was somehow created by someone else between
   ;; `make-temp-name' and `write-region', let's try again.
   nil)
  file)))
 
 (if (fboundp 'propertize)
   (defalias 'ibuffer-propertize 'propertize)
  (defun ibuffer-propertize (string &rest properties)
   "Return a copy of STRING with text properties added.
First argument is the string to copy.
Remaining arguments form a sequence of PROPERTY VALUE pairs for text
properties to add to the result."
  (let ((str (copy-sequence string)))
   (add-text-properties 0 (length str)
              properties
              str)
   str)))
 
 ;; Deal with different interfaces to mouse events. Sigh.
 (cond ((fboundp 'posn-point)
 	 ;; Emacs
 	 (defun ibuffer-event-position (event)
 	  (posn-point (event-start event))))
 	((or (featurep 'xemacs)
	   (string-match "XEmacs\\|Lucid" (emacs-version)))
 	 (defun ibuffer-event-position (event)
 	  (event-point event)))
 	(t
	 (error "Couldn't make a suitable definition of `ibuffer-event-position'")))

 (cond ((fboundp 'posn-window)
 	 ;; Emacs
 	 (defun ibuffer-event-window (event)
	  (posn-window (event-start event))))
 	((or (featurep 'xemacs)
 	   (string-match "XEmacs\\|Lucid" (emacs-version)))
 	 (defun ibuffer-event-window (event)
 	  (event-window event)))
 	(t
 	 (error "Couldn't make a suitable definition of `ibuffer-event-window'")))
 
 (if (fboundp 'line-beginning-position)
  (defalias 'ibuffer-line-beginning-position 'line-beginning-position)
 (defun ibuffer-line-beginning-position ()
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (point))))

(if (fboundp 'line-end-position)
  (defalias 'ibuffer-line-end-position 'line-end-position)
 (defun ibuffer-line-end-position ()
  (save-excursion
   (end-of-line)
   (point))))

(if (fboundp 'window-buffer-height)
  (defalias 'ibuffer-window-buffer-height 'window-buffer-height)
 (defalias 'ibuffer-window-buffer-height 'window-displayed-height))

(if (fboundp 'fit-window-to-buffer)
  (defun ibuffer-shrink-to-fit (&optional owin)
   (fit-window-to-buffer nil (when owin (/ (frame-height)
					   (length (window-list (selected-frame)))))))
 (defun ibuffer-shrink-to-fit (&optional owin)
  (shrink-window-if-larger-than-buffer owin)))
  
(if (fboundp 'replace-regexp-in-string)
  (defalias 'ibuffer-replace-regexp-in-string 'replace-regexp-in-string)
 (defun ibuffer-replace-regexp-in-string (regexp rep string &optional
					fixedcase literal subexp start)
 "Replace all matches for REGEXP with REP in STRING.
Return a new string containing the replacements.

Optional arguments FIXEDCASE, LITERAL and SUBEXP are like the
arguments with the same names of function `replace-match'. If START
is non-nil, start replacements at that index in STRING.

REP is either a string used as the NEWTEXT arg of `replace-match' or a
function. If it is a function it is applied to each match to generate
the replacement passed to `replace-match'; the match-data at this
point are such that match 0 is the function's argument."
 (let ((l (length string))
	(start (or start 0))
	matches str mb me)
  (save-match-data
   (while (and (< start l) (string-match regexp string start))
	(setq mb (match-beginning 0)
	   me (match-end 0))
	(when (= me mb) (setq me (min l (1+ mb))))
	(string-match regexp (setq str (substring string mb me)))
	(setq matches
	   (cons (replace-match (if (stringp rep)
				    rep
				   (funcall rep (match-string 0 str)))
				  fixedcase literal str subexp)
		  (cons (substring string start mb)
			 matches)))
	(setq start me))
   (setq matches (cons (substring string start l) matches))
   (apply #'concat (nreverse matches))))))
 )

(defgroup ibuffer nil
 "An advanced replacement for `buffer-menu'.

Ibuffer allows you to operate on buffers in a manner much like Dired.
Operations include sorting, marking by regular expression, and
the ability to filter the displayed buffers by various criteria."
 :group 'convenience)

(defcustom ibuffer-formats '((mark modified read-only " " (name 16 16 :left :elide)
				  " " (size 6 -1 :right)
				  " " (mode 16 16 :right :elide) " " filename)
			   (mark " " (name 16 -1) " " filename))
 "A list of ways to display buffer lines.

With Ibuffer, you are not limited to displaying just certain
attributes of a buffer such as size, name, and mode in a particular
fashion. Through this variable, you can completely customize and
control the appearance of an Ibuffer buffer. See also
`define-ibuffer-column', which allows you to define your own columns
for display.

This variable has the form
 ((COLUMN COLUMN ...) (COLUMN COLUMN ...) ...)
Each element in `ibuffer-formats' should be a list containing COLUMN
specifiers. A COLUMN can be any of the following:

 SYMBOL - A symbol naming the column. Predefined columns are:
    mark modified read-only name size mode process filename
  When you define your own columns using `define-ibuffer-column', just
  use their name like the predefined columns here. This entry can
  also be a function of two arguments, which should return a string.
  The first argument is the buffer object, and the second is the mark
  on that buffer.
 or
 \"STRING\" - A literal string to display.
 or
 (SYMBOL MIN-SIZE MAX-SIZE &optional ALIGN ELIDE) - SYMBOL is a
  symbol naming the column, and MIN-SIZE and MAX-SIZE are integers (or
  functions of no arguments returning an integer) which constrict the
  size of a column. If MAX-SIZE is -1, there is no upper bound. The
  default values are 0 and -1, respectively. If MIN-SIZE is negative,
  use the end of the string. The optional element ALIGN describes the
  alignment of the column; it can be :left, :center or :right. The
  optional element ELIDE describes whether or not to elide the column
  if it is too long; valid values are :elide and nil. The default is
  nil (don't elide).

Some example of valid entries in `ibuffer-formats', with
description (also, feel free to try them out, and experiment with your
own!):

 (mark \" \" name)
 This format just displays the current mark (if any) and the name of
 the buffer, separated by a space.
 (mark modified read-only \" \" (name 16 16 :left) \" \" (size 6 -1 :right))
 This format displays the current mark (if any), its modification and
 read-only status, as well as the name of the buffer and its size. In
 this format, the name is restricted to 16 characters (longer names
 will be truncated, and shorter names will be padded with spaces), and
 the name is also aligned to the right. The size of the buffer will
 be padded with spaces up to a minimum of six characters, but there is
 no upper limit on its size. The size will also be aligned to the
 right.

Thus, if you wanted to use these two formats, add

 (setq ibuffer-formats '((mark \" \" name)
		     (mark modified read-only
			 (name 16 16 :left) (size 6 -1 :right))))

to your ~/.emacs file.

Using \\[ibuffer-switch-format], you can rotate the display between
the specified formats in the list."
 :type '(repeat sexp)
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-always-compile-formats (featurep 'bytecomp)
 "If non-nil, then use the byte-compiler to optimize `ibuffer-formats'.
This will increase the redisplay speed, at the cost of loading the
elisp byte-compiler."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defgroup ibuffer-faces nil
 "Faces used by Ibuffer package."
 :group 'ibuffer
 :group 'faces)

(defcustom ibuffer-marked-face 'font-lock-warning-face
 "Face used for displaying marked buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-deletion-face 'font-lock-type-face
 "Face used for displaying buffers marked for deletion."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-title-face 'font-lock-type-face
 "Face used for the title string."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-read-only-buffer-face 'font-lock-keyword-face
 "Face used for displaying read-only buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-special-buffer-face 'font-lock-keyword-face
 "Face used for displaying \"special\" buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-hidden-buffer-face 'font-lock-keyword-face
 "Face used for displaying normally hidden buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-help-buffer-face 'font-lock-keyword-face
 "Face used for displaying help buffers \(info, apropos, help\)."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-dired-buffer-face 'font-lock-keyword-face
 "Face used for displaying dired buffers."
 :type 'face
 :group 'ibuffer-faces)

(defcustom ibuffer-use-fontification (if (boundp 'font-lock-auto-fontify)
					 font-lock-auto-fontify
				    (if (boundp 'global-font-lock-mode)
					  global-font-lock-mode
					 nil))
 "If non-nil, fontify contents of Ibuffer buffer."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-fontification-alist
 `((10 buffer-read-only ,ibuffer-read-only-buffer-face)
  (15 (string-match "^*" (buffer-name)) ,ibuffer-special-buffer-face)
  (20 (string-match "^ " (buffer-name)) ,ibuffer-hidden-buffer-face)
  (25 (memq major-mode '(help-mode apropos-mode info-mode)) ,ibuffer-help-buffer-face)
  (30 (eq major-mode 'dired-mode) ,ibuffer-dired-buffer-face))
 "An alist describing how to fontify buffers.
Each element should be of the form (PRIORITY FORM FACE), where
PRIORITY is an integer, FORM is an arbitrary form to evaluate in the
buffer, and FACE is the face to use for fontification. If the FORM
evaluates to non-nil, then FACE will be put on the buffer name. The
element with the highest PRIORITY takes precedence."
 :type '(repeat
	 (list (integer :tag "Priority")
		(sexp :tag "Test Form")
		face))
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-use-other-window nil
 "If non-nil, display the Ibuffer in another window by default."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-shrink-to-minimum-size nil
 "If non-nil, minimize the size of the Ibuffer window by default."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-shrink-to-minimum-size nil)

(defcustom ibuffer-case-fold-search case-fold-search
 "If non-nil, ignore case when searching."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-sorting-mode 'recency
 "The criteria by which to sort the buffers.

Note that this variable is local to each ibuffer buffer. Thus, you
can have multiple ibuffer buffers open, each with a different sorted
view of the buffers."
 :type '(choice (const :tag "Last view time" :value recency)
		 (const :tag "Lexicographic" :value alphabetic)
		 (const :tag "Buffer size" :value size)
		 (const :tag "Major mode" :value major-mode))
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-sorting-mode nil)

(defcustom ibuffer-default-sorting-reversep nil
 "If non-nil, reverse the default sorting order."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)
(defvar ibuffer-sorting-reversep nil)

(defcustom ibuffer-elide-long-columns nil
 "If non-nil, then elide column entries which exceed their max length.
This variable is deprecated; use the :elide argument of
`ibuffer-formats' to elide just certain columns."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-eliding-string "..."
 "The string to use for eliding long columns."
 :type 'string
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-maybe-show-predicates `(,(lambda (buf)
					   (and (string-match "^ " (buffer-name buf))
						  (null buffer-file-name))))
 "A list of predicates (a regexp or function) for buffers to display conditionally.
If a regexp, then it will be matched against the buffer's name.
If a function, it will be called with the buffer as an argument, and
should return non-nil if this buffer should be shown.

Viewing of buffers hidden because of these predicates is enabled by
giving a non-nil prefix argument to `ibuffer-update'. Note that this
specialized filtering occurs before real filtering."
 :type '(repeat (choice regexp function))
 :group 'ibuffer)

(defvar ibuffer-current-format nil)

(defcustom ibuffer-modified-char ?*
 "The character to display for modified buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-read-only-char ?%
 "The character to display for read-only buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-marked-char ?>
 "The character to display for marked buffers."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-deletion-char ?D
 "The character to display for buffers marked for deletion."
 :type 'character
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-expert nil
 "If non-nil, don't ask for confirmation of \"dangerous\" operations."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-view-ibuffer nil
 "If non-nil, display the current Ibuffer buffer itself.
Note that this has a drawback - the data about the current Ibuffer
buffer will most likely be inaccurate. This includes modification
state, size, etc."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-always-show-last-buffer nil
 "If non-nil, always display the previous buffer. This variable
takes precedence over filtering, and even `ibuffer-never-show-predicates'."
 :type '(choice (const :tag "Always" :value t)
		 (const :tag "Never" :value nil)
		 (const :tag "Always except minibuffer" :value :nomini))
 :group 'ibuffer)


(defcustom ibuffer-use-header-line nil
 "If non-nil, display a header line containing current filters.
This feature only works on GNU Emacs 21 or later."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-default-directory nil
 "The default directory to use for a new ibuffer buffer.
If nil, inherit the directory of the buffer in which `ibuffer' was
called. Otherwise, this variable should be a string naming a
directory, like `default-directory'."
 :type '(choice (const :tag "Inherit" :value nil)
		 string)
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-hooks nil
 "Hooks run when `ibuffer' is called."
 :type 'hook
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-mode-hooks nil
 "Hooks run upon entry into `ibuffer-mode'."
 :type 'hook
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-directory-abbrev-alist nil
 "An alist of file name abbreviations like `directory-abbrev-alist'."
 :type '(repeat (cons :format "%v"
		    :value ("" . "")
		    (regexp :tag "From")
		    (regexp :tag "To")))
 :group 'ibuffer)

(defcustom ibuffer-truncate-lines t
 "If non-nil, do not display continuation lines within an Ibuffer buffer;
give each line of text one frame line."
 :type 'boolean
 :group 'ibuffer)

;; mode-map

(defvar ibuffer-mode-map nil)
(unless ibuffer-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (define-key map (kbd "0") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "1") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "2") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "3") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "4") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "5") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "6") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "7") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "8") 'digit-argument)
  (define-key map (kbd "9") 'digit-argument)

  (define-key map (kbd "m") 'ibuffer-mark-forward)
  (define-key map (kbd "t") 'ibuffer-toggle-marks)
  (define-key map (kbd "u") 'ibuffer-unmark-forward)
  (define-key map (kbd "=") 'ibuffer-diff-with-file)
  (define-key map (kbd "j") 'ibuffer-jump-to-buffer)
  (define-key map (kbd "DEL") 'ibuffer-unmark-backward)
  (define-key map (kbd "M-DEL") 'ibuffer-unmark-all)
  (define-key map (kbd "* *") 'ibuffer-unmark-all)
  (define-key map (kbd "* M") 'ibuffer-mark-by-mode)
  (define-key map (kbd "* m") 'ibuffer-mark-modified-buffers)
  (define-key map (kbd "* u") 'ibuffer-mark-unsaved-buffers)
  (define-key map (kbd "* s") 'ibuffer-mark-special-buffers)
  (define-key map (kbd "* r") 'ibuffer-mark-read-only-buffers)
  (define-key map (kbd "* /") 'ibuffer-mark-dired-buffers)
  (define-key map (kbd "* e") 'ibuffer-mark-dissociated-buffers)
  (define-key map (kbd "* h") 'ibuffer-mark-help-buffers)
  (define-key map (kbd ".") 'ibuffer-mark-old-buffers)
  
  (define-key map (kbd "d") 'ibuffer-mark-for-delete)
  (define-key map (kbd "C-d") 'ibuffer-mark-for-delete-backwards)
  (define-key map (kbd "k") 'ibuffer-mark-for-delete)
  (define-key map (kbd "x") 'ibuffer-do-kill-on-deletion-marks)
 
  ;; immediate operations
  (define-key map (kbd "n") 'ibuffer-forward-line)
  (define-key map (kbd "SPC") 'forward-line)
  (define-key map (kbd "p") 'ibuffer-backward-line)
  (define-key map (kbd "M-}") 'ibuffer-forward-next-marked)
  (define-key map (kbd "M-{") 'ibuffer-backwards-next-marked)
  (define-key map (kbd "l") 'ibuffer-redisplay)
  (define-key map (kbd "g") 'ibuffer-update)
  (define-key map "`" 'ibuffer-switch-format)
  (define-key map "-" 'ibuffer-add-to-tmp-hide)
  (define-key map "+" 'ibuffer-add-to-tmp-show)
  (define-key map "b" 'ibuffer-bury-buffer)
  (define-key map (kbd ",") 'ibuffer-toggle-sorting-mode)
  (define-key map (kbd "s i") 'ibuffer-invert-sorting)
  (define-key map (kbd "s a") 'ibuffer-do-sort-by-alphabetic)
  (define-key map (kbd "s v") 'ibuffer-do-sort-by-recency)
  (define-key map (kbd "s s") 'ibuffer-do-sort-by-size)
  (define-key map (kbd "s m") 'ibuffer-do-sort-by-major-mode)

  (define-key map (kbd "/ m") 'ibuffer-filter-by-mode)
  (define-key map (kbd "/ n") 'ibuffer-filter-by-name)
  (define-key map (kbd "/ c") 'ibuffer-filter-by-content)
  (define-key map (kbd "/ e") 'ibuffer-filter-by-predicate)
  (define-key map (kbd "/ f") 'ibuffer-filter-by-filename)
  (define-key map (kbd "/ >") 'ibuffer-filter-by-size-gt)
  (define-key map (kbd "/ <") 'ibuffer-filter-by-size-lt)
  (define-key map (kbd "/ r") 'ibuffer-switch-to-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ a") 'ibuffer-add-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ x") 'ibuffer-delete-saved-filters)
  (define-key map (kbd "/ d") 'ibuffer-decompose-filter)
  (define-key map (kbd "/ s") 'ibuffer-save-filters)
  (define-key map (kbd "/ p") 'ibuffer-pop-filter)
  (define-key map (kbd "/ !") 'ibuffer-negate-filter)
  (define-key map (kbd "/ t") 'ibuffer-exchange-filters)
  (define-key map (kbd "/ TAB") 'ibuffer-exchange-filters)
  (define-key map (kbd "/ o") 'ibuffer-or-filter)
  (define-key map (kbd "/ /") 'ibuffer-filter-disable)
 
  (define-key map (kbd "q") 'ibuffer-quit)
  (define-key map (kbd "h") 'describe-mode)
  (define-key map (kbd "?") 'describe-mode)

  (define-key map (kbd "% n") 'ibuffer-mark-by-name-regexp)
  (define-key map (kbd "% m") 'ibuffer-mark-by-mode-regexp)
  (define-key map (kbd "% f") 'ibuffer-mark-by-file-name-regexp)
 
  (define-key map (kbd "C-t") 'ibuffer-visit-tags-table)

  (define-key map (kbd "|") 'ibuffer-do-shell-command-pipe)
  (define-key map (kbd "!") 'ibuffer-do-shell-command-file)
  (define-key map (kbd "~") 'ibuffer-do-toggle-modified)

  ;; marked operations
  (define-key map (kbd "A") 'ibuffer-do-view)
  (define-key map (kbd "D") 'ibuffer-do-delete)
  (define-key map (kbd "E") 'ibuffer-do-eval)
  (define-key map (kbd "F") 'ibuffer-do-shell-command-file)
  (define-key map (kbd "I") 'ibuffer-do-query-replace-regexp)
  (define-key map (kbd "H") 'ibuffer-do-view-other-frame)
  (define-key map (kbd "N") 'ibuffer-do-shell-command-pipe-replace)
  (define-key map (kbd "M") 'ibuffer-do-toggle-modified)
  (define-key map (kbd "O") 'ibuffer-do-occur)
  (define-key map (kbd "P") 'ibuffer-do-print)
  (define-key map (kbd "Q") 'ibuffer-do-query-replace)
  (define-key map (kbd "R") 'ibuffer-do-rename-uniquely)
  (define-key map (kbd "S") 'ibuffer-do-save)
  (define-key map (kbd "T") 'ibuffer-do-toggle-read-only)
  (define-key map (kbd "U") 'ibuffer-do-replace-regexp)
  (define-key map (kbd "V") 'ibuffer-do-revert)
  (define-key map (kbd "W") 'ibuffer-do-view-and-eval)
  (define-key map (kbd "X") 'ibuffer-do-shell-command-pipe)
 
  (define-key map (kbd "k") 'ibuffer-do-kill-lines)
  (define-key map (kbd "w") 'ibuffer-copy-filename-as-kill)

  (define-key map (kbd "RET") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "e") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "f") 'ibuffer-visit-buffer)
  (define-key map (kbd "C-x C-f") 'ibuffer-find-file)
  (define-key map (kbd "o") 'ibuffer-visit-buffer-other-window)
  (define-key map (kbd "C-o") 'ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect)
  (define-key map (kbd "M-o") 'ibuffer-visit-buffer-1-window)
  (define-key map (kbd "v") 'ibuffer-do-view)
  (define-key map (kbd "C-x v") 'ibuffer-do-view-horizontally)
  (define-key map (kbd "C-c C-a") 'ibuffer-auto-mode)
  (define-key map (kbd "C-x 4 RET") 'ibuffer-visit-buffer-other-window)
  (define-key map (kbd "C-x 5 RET") 'ibuffer-visit-buffer-other-frame)
  
  (setq ibuffer-mode-map map))
 )
 
(defvar ibuffer-name-map nil)
(unless ibuffer-name-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (set-keymap-parent map ibuffer-mode-map)
  (define-key map [button1] 'ibuffer-mouse-toggle-mark)
  (define-key map [button2] 'ibuffer-mouse-visit-buffer)
  (define-key map [down-mouse-3] 'ibuffer-mouse-popup-menu)
  (setq ibuffer-name-map map)))

(defvar ibuffer-mode-name-map nil)
(unless ibuffer-mode-name-map
 (let ((map (make-sparse-keymap)))
  (set-keymap-parent map ibuffer-mode-map)
  (define-key map [button2] 'ibuffer-mouse-filter-by-mode)
  (define-key map (kbd "RET") 'ibuffer-interactive-filter-by-mode)
  (setq ibuffer-mode-name-map map)))

;; quiet the byte-compiler
(defvar ibuffer-mode-operate-menu nil)
(defvar ibuffer-mode-mark-menu nil)
(defvar ibuffer-mode-immediate-menu nil)
(defvar ibuffer-mode-sort-menu nil)
(defvar ibuffer-mode-filter-menu nil)


(defvar ibuffer-mode-hooks nil)

(defvar ibuffer-delete-window-on-quit nil
 "Whether or not to delete the window upon exiting `ibuffer'.")

(defvar ibuffer-did-modification nil)

(defvar ibuffer-sorting-functions-alist nil
 "An alist of functions which describe how to sort buffers.

Note: You most likely do not want to modify this variable directly;
use `define-ibuffer-sorter' instead.

The alist elements are constructed like (NAME DESCRIPTION FUNCTION)
Where NAME is a symbol describing the sorting method, DESCRIPTION is a
short string which will be displayed in the minibuffer and menu, and
FUNCTION is a function of two arguments, which will be the buffers to
compare.")

;;; Menu definitions

(unless ibuffer-mode-sort-menu
 (easy-menu-define
  ibuffer-mode-sort-menu ibuffer-mode-map ""
  '("Sort"
   ["Toggle sorting mode" ibuffer-toggle-sorting-mode t]
   ["Reverse sorting order" ibuffer-invert-sorting t]
   ["Sort by view time" ibuffer-do-sort-by-recency t]
   ["Sort lexicographically" ibuffer-do-sort-by-alphabetic t]
   ["Sort by buffer size" ibuffer-do-sort-by-size t]
   ["Sort by major mode" ibuffer-do-sort-by-major-mode t])))

(unless ibuffer-mode-immediate-menu
 (easy-menu-define
  ibuffer-mode-immediate-menu ibuffer-mode-map ""
  '("Immediate"
   ["View this buffer" ibuffer-visit-buffer t]
   ["View (other window)" ibuffer-visit-buffer-other-window t]
   ["View (other frame)" ibuffer-visit-buffer-other-frame t]
   "----"
   ["Diff with file" ibuffer-diff-with-file t]
   ["Redisplay" ibuffer-redisplay t]
   ["Update" ibuffer-update t]
   ["Switch display format" ibuffer-switch-format t]
   "----"
   ["Customize Ibuffer" ibuffer-customize t])))

(unless ibuffer-mode-mark-menu
 (easy-menu-define
  ibuffer-mode-mark-menu ibuffer-mode-map ""
  '("Mark"
   ["Toggle marks" ibuffer-toggle-marks t]
   ["Mark" ibuffer-mark-forward t]
   ["Unmark" ibuffer-unmark-forward t]
   ["Mark by mode..." ibuffer-mark-by-mode t]
   ["Mark modified buffers" ibuffer-mark-modified-buffers t]
   ["Mark unsaved buffers" ibuffer-mark-unsaved-buffers t]
   ["Mark read-only buffers" ibuffer-mark-read-only-buffers t]
   ["Mark special buffers" ibuffer-mark-special-buffers t]
   ["Mark dired buffers" ibuffer-mark-dired-buffers t]
   ["Mark dissociated buffers" ibuffer-mark-dissociated-buffers t]
   ["Mark help buffers" ibuffer-mark-help-buffers t]
   ["Mark old buffers" ibuffer-mark-old-buffers t]
   "----"
   ["Mark by buffer name (regexp)..." ibuffer-mark-by-name-regexp t]
   ["Mark by major mode (regexp)..." ibuffer-mark-by-mode-regexp t]
   ["Mark by file name (regexp)..." ibuffer-mark-by-file-name-regexp t]
   "----"
   ["Unmark All" ibuffer-unmark-all t])))

(unless ibuffer-mode-filter-menu
 (easy-menu-define
  ibuffer-mode-filter-menu ibuffer-mode-map ""
  '("Filter"
   ["Disable all filtering" ibuffer-filter-disable t]
   "----"
   ["Add filter by major mode..." ibuffer-filter-by-mode t]
   ["Add filter by buffer name..." ibuffer-filter-by-name t]
   ["Add filter by filename..." ibuffer-filter-by-filename t]
   ["Add filter by size less than..." ibuffer-filter-by-size-lt t]
   ["Add filter by size greater than..." ibuffer-filter-by-size-gt t]
   ["Add filter by content (regexp)..." ibuffer-filter-by-content t]
   ["Add filter by Lisp predicate..." ibuffer-filter-by-predicate t]
   "----"
   ["Remove top filter" ibuffer-pop-filter t]
   ["OR top two filters" ibuffer-or-filter t]
   ["Negate top filter" ibuffer-negate-filter t]
   ["Decompose top filter" ibuffer-decompose-filter t]
   ["Swap top two filters" ibuffer-exchange-filters t]
   "----"
   ["Save current filters permanently..." ibuffer-save-filters t]
   ["Restore permanently saved filters..." ibuffer-switch-to-saved-filters t]
   ["Add to permanently saved filters..." ibuffer-add-saved-filters t]
   ["Delete permanently saved filters..." ibuffer-delete-saved-filters t])))

(defvar ibuffer-operate-menu-data 
 '("Operate"
  ["View" ibuffer-do-view t]
  ["View (separate frame)" ibuffer-do-view-other-frame t]
  ["Save" ibuffer-do-save t]
  ["Replace (regexp)..." ibuffer-do-replace-regexp t]
  ["Query Replace..." ibuffer-do-query-replace t]
  ["Query Replace (regexp)..." ibuffer-do-query-replace-regexp t]
  ["Print" ibuffer-do-print t]
  ["Revert" ibuffer-do-revert t]
  ["Rename Uniquely" ibuffer-do-rename-uniquely t]
  ["Kill" ibuffer-do-delete t]
  ["List lines matching..." ibuffer-do-occur t]
  ["Shell Command..." ibuffer-do-shell-command t]
  ["Shell Command (replace)..." ibuffer-do-shell-command-replace t]
  ["Eval..." ibuffer-do-eval t]
  ["Eval (viewing buffer)..." ibuffer-do-view-and-eval t]))

(unless ibuffer-mode-operate-menu
 (easy-menu-define
  ibuffer-mode-operate-menu ibuffer-mode-map ""
  ibuffer-operate-menu-data))

(defvar ibuffer-popup-menu ibuffer-operate-menu-data)

;;; Utility functions
(defun ibuffer-columnize-and-insert-list (list &optional pad-width)
 "Insert LIST into the current buffer in as many columns as possible.
The maximum number of columns is determined by the current window
width and the longest string in LIST."
 (unless pad-width
  (setq pad-width 3))
 (let ((width (window-width))
	(max (+ (apply #'max (mapcar #'length list))
		pad-width)))
  (let ((columns (/ width max)))
   (when (zerop columns)
	(setq columns 1))
   (while list
	(dotimes (i (1- columns))
	 (insert (concat (car list) (make-string (- max (length (car list)))
						 ? )))
	 (setq list (cdr list)))
	(when (not (null list))
	 (insert (pop list)))
	(insert "\n")))))

(defun ibuffer-accumulate-lines (count)
 (save-excursion
  (let ((forwardp (> count 0))
	 (result nil))
   (while (not (or (zerop count)
		   (if forwardp
			 (eobp)
			(bobp))))
	(if forwardp
	  (decf count)
	 (incf count))
	(push
	 (buffer-substring
	 (ibuffer-line-beginning-position)
	 (ibuffer-line-end-position))
	 result)
	(forward-line (if forwardp 1 -1)))
   (nreverse result))))

(defsubst ibuffer-current-mark ()
 (cadr (get-text-property (ibuffer-line-beginning-position)
			  'ibuffer-properties)))

(defun ibuffer-mouse-toggle-mark (event)
 "Toggle the marked status of the buffer chosen with the mouse."
 (interactive "e")
 (unwind-protect
   (save-excursion
	(mouse-set-point event)
	(let ((mark (ibuffer-current-mark)))
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (if (eq mark ibuffer-marked-char)
	   (ibuffer-set-mark ? )
	  (ibuffer-set-mark ibuffer-marked-char))))
  (setq buffer-read-only t)))

(defun ibuffer-find-file (file &optional wildcards)
 "Like `find-file', but default to the directory of the buffer at point."
 (interactive
  (let ((default-directory (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
			   (if (buffer-live-p buf)
				 (with-current-buffer buf
				  default-directory)
				default-directory))))
   (list (read-file-name "Find file: " default-directory)
	  current-prefix-arg)))
 (find-file file wildcards))

(defun ibuffer-mouse-visit-buffer (event)
 "Visit the buffer chosen with the mouse."
 (interactive "e")
 (switch-to-buffer
  (save-excursion
   (mouse-set-point event)
   (ibuffer-current-buffer))))

(defun ibuffer-mouse-popup-menu (event)
 "Display a menu of operations."
 (interactive "e")
 (let ((origline (count-lines (point-min) (point))))
  (let ((pnt (ibuffer-event-position event)))
   (unwind-protect
	 (progn
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (ibuffer-save-marks
	   ;; hm. we could probably do this in a better fashion
	   (ibuffer-unmark-all ?\r)
	   (setq buffer-read-only nil)
	   (goto-char pnt)
	   (ibuffer-set-mark ibuffer-marked-char)
	   (setq buffer-read-only nil)
	   (save-excursion
	    (if (featurep 'xemacs)
		  (popup-menu-and-execute-in-window
		  ibuffer-popup-menu
		  (selected-window))
		 (popup-menu ibuffer-popup-menu)))))
	(progn
	 (setq buffer-read-only t)
	 (goto-line (1+ origline)))))))

(defun ibuffer-customize ()
 "Begin customizing Ibuffer interactively."
 (interactive)
 (customize-group 'ibuffer))

(defun ibuffer-backward-line (&optional arg)
 "Move backwards ARG lines, wrapping around the list if necessary."
 (interactive "P")
 (unless arg
  (setq arg 1))
 (beginning-of-line)
 (while (> arg 0)
  (forward-line -1)
  (when (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
   (goto-char (point-max))
   (forward-line -1)
   (setq arg 0))
  (setq arg (1- arg))))

(defun ibuffer-forward-line (&optional arg)
 "Move forward ARG lines, wrapping around the list if necessary."
 (interactive "P")
 (unless arg
  (setq arg 1))
 (beginning-of-line)
 (if (< arg 0)
   (ibuffer-backward-line (- arg))
  (progn
   (when (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
	;; If we're already on the title, moving past it counts as
	;; moving a line.
	(decf arg)
	(while (and (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
		  (not (eobp)))
	 (forward-line 1)))
   (while (> arg 0)
	(forward-line 1)
	(when (eobp)
	 (goto-char (point-min)))
	(while (and (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
		  (not (eobp)))
	 (forward-line 1))
	(setq arg (1- arg))))))

(defun ibuffer-visit-buffer ()
 "Visit the buffer on this line."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  (bury-buffer (current-buffer))
  (switch-to-buffer buf)))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-window (&optional noselect)
 "Visit the buffer on this line in another window."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  (bury-buffer (current-buffer))
  (if noselect
	(let ((curwin (selected-window)))
	 (pop-to-buffer buf)
	 (select-window curwin))
   (switch-to-buffer-other-window buf))))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect ()
 "Visit the buffer on this line in another window, but don't select it."
 (interactive)
 (ibuffer-visit-buffer-other-window t))

(defun ibuffer-visit-buffer-other-frame ()
 "Visit the buffer on this line in another frame."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  (bury-buffer (current-buffer))
  (switch-to-buffer-other-frame buf)))

(defun ibuffer-visit-buffer-1-window ()
 "Visit the buffer on this line, and delete other windows."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  (switch-to-buffer buf)
  (delete-other-windows)))

(defun ibuffer-bury-buffer ()
 "Bury the buffer on this line."
 (interactive)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer))
	(line (+ 1 (count-lines 1 (point)))))
  (unless (buffer-live-p buf)
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  (bury-buffer buf)
  (ibuffer-update nil t)
  (goto-line line)))

(defun ibuffer-visit-tags-table ()
 "Visit the tags table in the buffer on this line. See `visit-tags-table'."
 (interactive)
 (let ((file (buffer-file-name (ibuffer-current-buffer))))
  (if file
	(visit-tags-table file)
   (error "Specified buffer has no file"))))

(defun ibuffer-do-view (&optional other-frame)
 "View marked buffers, or the buffer on the current line.
If optional argument OTHER-FRAME is non-nil, then display each
marked buffer in a new frame. Otherwise, display each buffer as
a new window in the current frame, splitting vertically."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view-1 (if other-frame 'other-frame 'vertically)))

(defun ibuffer-do-view-horizontally (&optional other-frame)
 "As `ibuffer-do-view', but split windows horizontally."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view-1 (if other-frame 'other-frame 'horizontally)))

(defun ibuffer-do-view-1 (type)
 (let ((marked-bufs (ibuffer-get-marked-buffers)))
  (when (null marked-bufs)
   (setq marked-bufs (list (ibuffer-current-buffer))))
  (unless (and (eq type 'other-frame)
		 (not ibuffer-expert)
		 (> (length marked-bufs) 3)
		 (not (y-or-n-p (format "Really create a new frame for %s buffers? "
					(length marked-bufs)))))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (delete-other-windows)
   (switch-to-buffer (pop marked-bufs))
   (let ((height (/ (1- (if (eq type 'horizontally) (frame-width)
			    (frame-height)))
		    (1+ (length marked-bufs)))))
	(mapcar (if (eq type 'other-frame)
		  #'(lambda (buf)
			(let ((curframe (selected-frame)))
			 (select-frame (new-frame))
			 (switch-to-buffer buf)
			 (select-frame curframe)))
		 #'(lambda (buf)
		   (split-window nil height (eq type 'horizontally))
		   (other-window 1)
		   (switch-to-buffer buf)))
		marked-bufs)))))

(defun ibuffer-do-view-other-frame ()
 "View each of the marked buffers in a separate frame."
 (interactive)
 (ibuffer-do-view t))

(defsubst ibuffer-map-marked-lines (func)
 (prog1 (ibuffer-map-on-mark ibuffer-marked-char func)
  (ibuffer-redisplay t)))

(defun ibuffer-confirm-operation-on (operation names)
 "Display a buffer asking whether to perform OPERATION on NAMES."
 (or ibuffer-expert
   (if (= (length names) 1)
	 (y-or-n-p (format "Really %s buffer %s? " operation (car names)))
	(let ((buf (get-buffer-create "*Ibuffer confirmation*")))
	 (with-current-buffer buf
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (erase-buffer)
	  (ibuffer-columnize-and-insert-list names)
	  (goto-char (point-min))
	  (setq buffer-read-only t))
	 (let ((lastwin (car (last (ibuffer-window-list)))))
	  ;; Now attempt to display the buffer...
	  (save-window-excursion
	   (select-window lastwin)
	   ;; The window might be too small to split; in that case,
	   ;; try a few times to increase its size before giving up.
	   (let ((attempts 0)
		  (trying t))
		(while trying
		 (condition-case err
		   (progn
			(split-window)
			(setq trying nil))
		  (error
		   ;; Handle a failure
		   (if (or (> (incf attempts) 4)
			   (and (stringp (cadr err))
	    ;; This definitely falls in the ghetto hack category...
				 (not (string-match "too small" (cadr err)))))
			 (apply #'signal err)
		    (enlarge-window 3))))))
	  ;; This part doesn't work correctly sometimes under XEmacs.
	   (select-window (next-window))
	   (switch-to-buffer buf)
	   (unwind-protect
		 (progn
		  (fit-window-to-buffer)
		  (y-or-n-p (format "Really %s %d buffers? "
				   operation (length names))))
		(kill-buffer buf))))))))

(defsubst ibuffer-map-lines-nomodify (function)
 "As `ibuffer-map-lines', but don't set the modification flag."
 (ibuffer-map-lines function t))

(defun ibuffer-buffer-names-with-mark (mark)
 (let ((ibuffer-buffer-names-with-mark-result nil))
  (ibuffer-map-lines-nomodify
   #'(lambda (buf mk beg end)
	 (when (char-equal mark mk)
	  (push (buffer-name buf)
		 ibuffer-buffer-names-with-mark-result))))
  ibuffer-buffer-names-with-mark-result))

(defsubst ibuffer-marked-buffer-names ()
 (ibuffer-buffer-names-with-mark ibuffer-marked-char))

(defsubst ibuffer-deletion-marked-buffer-names ()
 (ibuffer-buffer-names-with-mark ibuffer-deletion-char))

(defun ibuffer-count-marked-lines (&optional all)
 (if all
   (ibuffer-map-lines-nomodify
    #'(lambda (buf mark beg end)
	  (not (char-equal mark ? ))))
  (ibuffer-map-lines-nomodify
   #'(lambda (buf mark beg end)
	 (char-equal mark ibuffer-marked-char)))))

(defsubst ibuffer-count-deletion-lines ()
 (ibuffer-map-lines-nomodify
  #'(lambda (buf mark beg end)
    (char-equal mark ibuffer-deletion-char))))

(defsubst ibuffer-map-deletion-lines (func)
 (ibuffer-map-on-mark ibuffer-deletion-char func))

(define-ibuffer-op save ()
 "Save marked buffers as with `save-buffer'."
 (:complex t
  :opstring "saved"
  :modifier-p :maybe)
 (when (buffer-modified-p buf)
  (if (not (with-current-buffer buf
	    buffer-file-name))
	;; handle the case where we're prompted
	;; for a file name
	(save-window-excursion
	 (switch-to-buffer buf)
	 (save-buffer))
   (with-current-buffer buf
	(save-buffer))))
 t)

(define-ibuffer-op toggle-modified ()
 "Toggle modification flag of marked buffers."
 (:opstring "(un)marked as modified"
  :modifier-p t)
 (set-buffer-modified-p (not (buffer-modified-p))))

(define-ibuffer-op toggle-read-only ()
 "Toggle read only status in marked buffers."
 (:opstring "toggled read only status in"
  :modifier-p t)
 (toggle-read-only))

(define-ibuffer-op delete ()
 "Kill marked buffers as with `kill-this-buffer'."
 (:opstring "killed"
  :active-opstring "kill"
  :dangerous t
  :complex t
  :modifier-p t)
 (if (kill-buffer buf)
   'kill
  nil))

(define-ibuffer-op kill-on-deletion-marks ()
 "Kill buffers marked for deletion as with `kill-this-buffer'."
 (:opstring "killed"
  :active-opstring "kill"
  :dangerous t
  :complex t
  :mark :deletion
  :modifier-p t)
 (if (kill-buffer buf)
   'kill
  nil))

(defun ibuffer-unmark-all (mark)
 "Unmark all buffers with mark MARK."
 (interactive "cRemove marks (RET means all):")
 (if (= (ibuffer-count-marked-lines t) 0)
   (message "No buffers marked; use 'm' to mark a buffer")
  (cond
   ((char-equal mark ibuffer-marked-char)
   (ibuffer-map-marked-lines
    #'(lambda (buf mark beg end)
	  (ibuffer-set-mark-1 ? )
	  t)))
   ((char-equal mark ibuffer-deletion-char)
   (ibuffer-map-deletion-lines
    #'(lambda (buf mark beg end)
	  (ibuffer-set-mark-1 ? )
	  t)))
   (t
   (ibuffer-map-lines
    #'(lambda (buf mark beg end)
	  (when (not (char-equal mark ? ))
	   (ibuffer-set-mark-1 ? ))
	  t)))))
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-toggle-marks ()
 "Toggle which buffers are marked.
In other words, unmarked buffers become marked, and marked buffers
become unmarked."
 (interactive)
 (let ((count
	 (ibuffer-map-lines
	 #'(lambda (buf mark beg end)
	   (cond ((eq mark ibuffer-marked-char)
		   (ibuffer-set-mark-1 ? )
		   nil)
		  ((eq mark ? )
		   (ibuffer-set-mark-1 ibuffer-marked-char)
		   t)
		  (t
		   nil))))))
  (message "%s buffers marked" count))
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-mark-forward (arg)
 "Mark the buffer on this line, and move forward ARG lines."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-marked-char 1))

(defun ibuffer-unmark-forward (arg)
 "Unmark the buffer on this line, and move forward ARG lines."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ? 1))

(defun ibuffer-unmark-backward (arg)
 "Unmark the buffer on this line, and move backward ARG lines."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ? -1))

(defun ibuffer-mark-interactive (arg mark movement)
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (unless arg
  (setq arg 1))
 (while (and (get-text-property (ibuffer-line-beginning-position)
				 'ibuffer-title)
	   (not (eobp)))
  (forward-line 1))

 (let ((inhibit-read-only t))
  (while (> arg 0)
   (ibuffer-set-mark mark)
   (forward-line movement)
   (when (or (get-text-property (ibuffer-line-beginning-position)
				  'ibuffer-title)
		(eobp))
	(forward-line (- movement))
	(setq arg 0))
   (setq arg (1- arg)))))

(defun ibuffer-set-mark (mark)
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (let ((inhibit-read-only t))
  (ibuffer-set-mark-1 mark)
  (setq ibuffer-did-modification t)
  (ibuffer-redisplay-current)))

(defun ibuffer-set-mark-1 (mark)
 (let ((beg (ibuffer-line-beginning-position))
	(end (ibuffer-line-end-position)))
  (put-text-property beg end 'ibuffer-properties
		    (list (ibuffer-current-buffer)
			   mark))))

(defun ibuffer-mark-for-delete (arg)
 "Mark the buffers on ARG lines forward for deletion."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-deletion-char 1))

(defun ibuffer-mark-for-delete-backwards (arg)
 "Mark the buffers on ARG lines backward for deletion."
 (interactive "P")
 (ibuffer-mark-interactive arg ibuffer-deletion-char -1))

(defun ibuffer-current-buffer (&optional must-be-live)
 (let ((buf (car (get-text-property (ibuffer-line-beginning-position)
				   'ibuffer-properties))))
  (when (and must-be-live
	    (not (buffer-live-p buf)))
   (error "Buffer %s has been killed!" buf))
  buf))

(defun ibuffer-active-formats-name ()
 (if (boundp 'ibuffer-filter-format-alist)
   (let ((ret nil))
	(dolist (filter ibuffer-filtering-qualifiers ret)
	 (let ((val (assq (car filter) ibuffer-filter-format-alist)))
	  (when val
	   (setq ret (car filter)))))
	(if ret
	  ret
	 :ibuffer-formats))
  :ibuffer-formats))

(defun ibuffer-current-formats (uncompiledp)
 (let* ((name (ibuffer-active-formats-name)))
  (ibuffer-check-formats)
  (if (eq name :ibuffer-formats)
	(if uncompiledp
	  ibuffer-formats
	 ibuffer-compiled-formats)
   (cadr (assq name
		 (if uncompiledp
		   ibuffer-filter-format-alist
		  ibuffer-compiled-filter-formats))))))
    
(defun ibuffer-current-format (&optional uncompiledp)
 (or ibuffer-current-format
   (setq ibuffer-current-format 0))
 (nth ibuffer-current-format (ibuffer-current-formats uncompiledp))) 

(defun ibuffer-expand-format-entry (form)
 (if (or (consp form)
	 (symbolp form))
  (let ((sym (intern (concat "ibuffer-make-column-"
			    (symbol-name (if (consp form)
						(car form)
					   form))))))
   (unless (or (fboundp sym)
		 (assq sym ibuffer-inline-columns))
	(error "Unknown column %s in ibuffer-formats" form))
   (let (min max align elide)
	(if (consp form)
	  (setq min (or (nth 1 form) 0)
		 max (or (nth 2 form) -1)
		 align (or (nth 3 form) :left)
		 elide (or (nth 4 form) nil))
	 (setq min 0
		max -1
		align :left
		elide nil))
	(list sym min max align elide)))
  form))
 
(defun ibuffer-compile-make-eliding-form (strvar elide from-end-p)
 (let ((ellipsis (if ibuffer-use-fontification
		   (ibuffer-propertize ibuffer-eliding-string 'face 'bold)
		  ibuffer-eliding-string)))
  (if (or elide ibuffer-elide-long-columns)
	`(if (> strlen 5)
	   ,(if from-end-p
		 `(concat ,ellipsis
			  (substring ,strvar
				   (length ibuffer-eliding-string)))
		`(concat
		 (substring ,strvar 0 (- strlen ,(length ellipsis)))
		 ,ellipsis))
	  ,strvar)
   strvar)))

(defun ibuffer-compile-make-substring-form (strvar maxvar from-end-p)
 (if from-end-p
   `(substring str
		 (- strlen ,maxvar))
  `(substring ,strvar 0 ,maxvar)))

(defun ibuffer-compile-make-format-form (strvar widthform alignment)
 (let* ((left `(make-string tmp2 ? ))
     (right `(make-string (- tmp1 tmp2) ? )))
  `(progn
    (setq tmp1 ,widthform
	   tmp2 (/ tmp1 2))
    ,(case alignment
	 (:right `(concat ,left ,right ,strvar))
	 (:center `(concat ,left ,strvar ,right))
	 (:left `(concat ,strvar ,left ,right))
	 (t (error "Invalid alignment %s" alignment))))))

(defun ibuffer-compile-format (format)
 (let ((result nil)
	str-used
	tmp1-used tmp2-used global-strlen-used)
  (dolist (form format)
   (push
    (if (stringp form)
	  `(insert ,form)
	 (let* ((form (ibuffer-expand-format-entry form))
		(sym (nth 0 form))
		(min (nth 1 form))
		(max (nth 2 form))
		(align (nth 3 form))
		(elide (nth 4 form)))
	  (let* ((from-end-p (when (minusp min)
				(setq min (- min))
				t))
		 (letbindings nil)
		 (outforms nil)
		 minform
		 maxform
		 min-used max-used strlen-used)
	   (when (or (not (integerp min)) (>= min 0))
	    (setq min-used t)
	    (setq str-used t strlen-used t global-strlen-used t
		   tmp1-used t tmp2-used t)
	    (setq minform `(progn
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-format-form
					'str
					`(- ,(if (integerp min)
						 min
					    'min)
					  strlen)
					align)))))
	   (when (or (not (integerp max)) (> max 0))
	    (setq str-used t max-used t)
	    (setq maxform `(progn
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-substring-form
					'str
					(if (integerp max)
					  max
					 'max)
					from-end-p))
				(setq strlen (length str))
				(setq str
				   ,(ibuffer-compile-make-eliding-form 'str
									 elide
									 from-end-p)))))
	   (let ((callform (ibuffer-aif (assq sym ibuffer-inline-columns)
					 (nth 1 it)
					 `(,sym buffer mark)))
		  (mincompform `(< strlen ,(if (integerp min)
						min
					   'min)))
		  (maxcompform `(> strlen ,(if (integerp max)
						max
					   'max))))
		 (if (or min-used max-used)
		   (progn
		    (when (and min-used (not (integerp min)))
			 (push `(min ,min) letbindings))
		    (when (and max-used (not (integerp max)))
			 (push `(max ,max) letbindings))
		    (push 
			(if (and min-used max-used)
			  `(if ,mincompform
				 ,minform
			    (if ,maxcompform
				  ,maxform))
			 (if min-used
			   `(when ,mincompform
				 ,minform)
			  `(when ,maxcompform
			    ,maxform)))
			outforms)
		    (push (append 
			   `(setq str ,callform)
			   (when strlen-used
				`(strlen (length str))))
			   outforms)
		    (setq outforms
			   (append outforms `((insert str)))))
		  (push `(insert ,callform) outforms))
		 `(let ,letbindings
		  ,@outforms)))))
    result))
  (setq result
	 (funcall (if (or ibuffer-always-compile-formats
			  (featurep 'bytecomp))
		    #'byte-compile
		   #'identity)
		  (nconc (list 'lambda '(buffer mark))
			 `((let ,(append ;'(pt) FIXMEFIXMEFIXME
					 (when str-used
					  '(str))
					 (when global-strlen-used
					  '(strlen))
					 (when tmp1-used
					  '(tmp1))
					 (when tmp2-used
					  '(tmp2)))
			   ,@(nreverse result))))))))

(defvar ibuffer-compiled-formats nil)
(defvar ibuffer-cached-formats nil)
(defvar ibuffer-cached-eliding-string nil)
(defvar ibuffer-cached-elide-long-columns 0)

(defun ibuffer-recompile-formats ()
 "Recompile `ibuffer-formats'."
 (interactive)
 (setq ibuffer-compiled-formats
	 (mapcar #'ibuffer-compile-format ibuffer-formats))
 (when (boundp 'ibuffer-filter-format-alist)
  (setq ibuffer-compiled-filter-formats
	 (mapcar #'(lambda (entry)
		   (cons (car entry)
			  (mapcar #'(lambda (formats)
					(mapcar #'ibuffer-compile-format formats))
				  (cdr entry))))
		 ibuffer-filter-format-alist))))

(defun ibuffer-check-formats ()
 (when (null ibuffer-formats)
  (error "No formats!"))
 (when (or (null ibuffer-compiled-formats)
	  (null ibuffer-cached-formats)
	  (not (eq ibuffer-cached-formats ibuffer-formats))
	  (null ibuffer-cached-eliding-string)
	  (not (equal ibuffer-cached-eliding-string ibuffer-eliding-string))
	  (eql 0 ibuffer-cached-elide-long-columns)
	  (not (eql ibuffer-cached-elide-long-columns
		   ibuffer-elide-long-columns))
	  (not (eq ibuffer-cached-filter-formats
		   ibuffer-filter-format-alist))
	  (and ibuffer-filter-format-alist
		 (null ibuffer-compiled-filter-formats)))
  (message "Formats have changed, recompiling...")
  (ibuffer-recompile-formats)
  (setq ibuffer-cached-formats ibuffer-formats
	 ibuffer-cached-eliding-string ibuffer-eliding-string
	 ibuffer-cached-elide-long-columns ibuffer-elide-long-columns
	 ibuffer-cached-filter-formats ibuffer-filter-format-alist)
  (message "Formats have changed, recompiling...done")))

(defvar ibuffer-inline-columns nil)

(define-ibuffer-column mark (:name " " :inline t)
 (string mark))

(define-ibuffer-column read-only (:name "R" :inline t)
 (if buffer-read-only
   "%"
  " "))

(define-ibuffer-column modified (:name "M" :inline t)
 (if (buffer-modified-p)
   (string ibuffer-modified-char)
  " "))

(define-ibuffer-column name (:inline t
			   :props
			   ('mouse-face 'highlight 'keymap ibuffer-name-map
	           'ibuffer-name-column t
 			   'help-echo "button1: mark, button2: select, button3: operate"))
 (buffer-name))
 
(define-ibuffer-column size (:inline t)
 (format "%s" (buffer-size)))

(define-ibuffer-column mode (:inline t
			   :props
			   ('mouse-face 'highlight
 			   'keymap ibuffer-mode-name-map
			   'help-echo "button2: filter by mode"))
 (format "%s" mode-name))

(define-ibuffer-column process ()
 (let ((proc (get-buffer-process buffer)))
  (if proc 
	(format "(%s %s)" proc (process-status proc))
   "none")))

(define-ibuffer-column filename ()
 (let ((directory-abbrev-alist ibuffer-directory-abbrev-alist))
  (abbreviate-file-name
   (or buffer-file-name
	 (and (boundp 'dired-directory)
	   dired-directory)
	 ""))))

(defun ibuffer-format-column (str width alignment)
 (let ((left (make-string (/ width 2) ? ))
	(right (make-string (- width (/ width 2)) ? )))
  (case alignment
   (:right (concat left right str))
   (:center (concat left str right))
   (t (concat str left right)))))

(defun ibuffer-fontify-region-function (beg end &optional verbose)
 (when verbose (message "Fontifying..."))
 (let ((inhibit-read-only t))
  (save-excursion
   (goto-char beg)
   (beginning-of-line)
   (while (< (point) end)
	(if (get-text-property (point) 'ibuffer-title-header)
	  (put-text-property (point) (ibuffer-line-end-position) 'face ibuffer-title-face)
	 (unless (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
	  (multiple-value-bind (buf mark)
		(get-text-property (point) 'ibuffer-properties)
	   (let* ((namebeg (next-single-property-change (point) 'ibuffer-name-column
							  nil (ibuffer-line-end-position)))
		   (nameend (next-single-property-change namebeg 'ibuffer-name-column
							  nil (ibuffer-line-end-position))))
		(put-text-property namebeg
				  nameend
				  'face
				  (cond ((char-equal mark ibuffer-marked-char)
					 ibuffer-marked-face)
					 ((char-equal mark ibuffer-deletion-char)
					 ibuffer-deletion-face)
					 (t
					 (let ((level -1)
						result)
					  (dolist (e ibuffer-fontification-alist result)
					   (when (and (> (car e) level)
							 (with-current-buffer buf
							  (eval (cadr e))))
						(setq level (car e)
						   result
						   (if (symbolp (caddr e))
							 (if (facep (caddr e))
							   (caddr e)
							  (symbol-value (caddr e)))))))))))))))
	(forward-line 1))))
 (when verbose (message "Fontifying...done")))

(defun ibuffer-unfontify-region-function (beg end &optional loudly)
 (let ((inhibit-read-only t))
  (remove-text-properties beg end '(face nil))))

(defun ibuffer-insert-buffer-line (buffer mark format)
 "Insert a line describing BUFFER and MARK using FORMAT."
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (let ((beg (point)))
  ;; Here we inhibit `syntax-ppss-after-change-function' and other
  ;; things font-lock uses. Otherwise, updating is slowed down dramatically.
  (funcall format buffer mark)
  (put-text-property beg (point) 'ibuffer-properties (list buffer mark))
  (insert "\n")
  (goto-char beg)))

(defun ibuffer-redisplay-current ()
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (when (eobp)
  (forward-line -1))
 (beginning-of-line)
 (let ((buf (ibuffer-current-buffer)))
  (when buf
   (let ((mark (ibuffer-current-mark)))
	(delete-region (point) (1+ (ibuffer-line-end-position)))
	(ibuffer-insert-buffer-line
	 buf mark
	 (ibuffer-current-format))
	(when ibuffer-shrink-to-minimum-size
	 (ibuffer-shrink-to-fit))))))
  
(defun ibuffer-map-on-mark (mark func)
 (ibuffer-map-lines
  #'(lambda (buf mk beg end)
    (if (char-equal mark mk)
	  (funcall func buf mark beg end)
	 nil))))

(defun ibuffer-map-lines (function &optional nomodify)
 "Call FUNCTION for each buffer in an ibuffer.
Don't set the ibuffer modification flag iff NOMODIFY is non-nil.

 FUNCTION is called with four arguments: the buffer object itself, the
current mark symbol, and the beginning and ending line positions."
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (let ((curline (count-lines (point-min)
			   (ibuffer-line-beginning-position)))
	(deleted-lines-count 0)
	(ibuffer-map-lines-total 0)
    (ibuffer-map-lines-count 0))
  (unwind-protect
     (progn
      (setq buffer-read-only nil)
      (goto-char (point-min))
      (while (and (get-text-property (point) 'ibuffer-title)
            (not (eobp)))
       (forward-line 1))
      (while (not (eobp))
       (let ((result
          (if (buffer-live-p (ibuffer-current-buffer))
            (save-excursion
             (funcall function
                  (ibuffer-current-buffer)
                  (ibuffer-current-mark)
                  (ibuffer-line-beginning-position)
                  (1+ (ibuffer-line-end-position))))
           ;; Kill the line if the buffer is dead
           'kill)))
        ;; A given mapping function should return:
        ;; `nil' if it chose not to affect the buffer
        ;; `kill' means the remove line from the buffer list
        ;; `t' otherwise
	    (incf ibuffer-map-lines-total)
        (cond ((null result)
           (forward-line 1))
           ((eq result 'kill)
           (delete-region (ibuffer-line-beginning-position)
                   (1+ (ibuffer-line-end-position)))
		   (incf deleted-lines-count)
           (incf ibuffer-map-lines-count))
           (t
           (incf ibuffer-map-lines-count)
           (forward-line 1)))))
      ibuffer-map-lines-count)
   (progn
	(setq buffer-read-only t)
	(unless nomodify
	 (set-buffer-modified-p nil))
	(goto-line (- (1+ curline) deleted-lines-count))))))

(defun ibuffer-get-marked-buffers ()
 "Return a list of buffer objects currently marked."
 (delq nil
	(mapcar #'(lambda (e)
		  (when (eq (cdr e) ibuffer-marked-char)
		   (car e)))
		(ibuffer-current-state-list))))

(defun ibuffer-current-state-list (&optional include-lines)
 "Return a list like (BUF . MARK) of all buffers in an ibuffer.
If optional argument INCLUDE-LINES is non-nil, return a list like
 (BUF MARK BEGPOS)."
 (let ((ibuffer-current-state-list-tmp '()))
  ;; ah, if only we had closures. I bet this will mysteriously
  ;; break later. Don't blame me.
  (ibuffer-map-lines-nomodify
   (if include-lines
	 #'(lambda (buf mark beg end)
	   (when (buffer-live-p buf)
	    (push (list buf mark beg) ibuffer-current-state-list-tmp)))
    #'(lambda (buf mark beg end)
	  (when (buffer-live-p buf)
	   (push (cons buf mark) ibuffer-current-state-list-tmp)))))
  (nreverse ibuffer-current-state-list-tmp)))

(defsubst ibuffer-canonicalize-state-list (bmarklist)
 "Order BMARKLIST in the same way as the current buffer list."
 (delq nil
	(mapcar #'(lambda (buf) (assq buf bmarklist)) (buffer-list))))

(defun ibuffer-current-buffers-with-marks ()
 "Return a list like (BUF . MARK) of all open buffers."
 (let ((bufs (ibuffer-current-state-list)))
  (mapcar #'(lambda (buf) (let ((e (assq buf bufs)))
			   (if e
				 e
				(cons buf ? ))))
	  (buffer-list))))

(defun ibuffer-buf-matches-predicates (buf predicates)
 (let ((hit nil)
	(name (buffer-name buf)))
  (dolist (pred predicates)
   (when (if (stringp pred)
		(string-match pred name)
	   (funcall pred buf))
	(setq hit t)))
  hit))
 
(defun ibuffer-filter-buffers (ibuffer-buf last bmarklist all)
 (let ((ext-loaded (featurep 'ibuf-ext)))
  (delq nil
	(mapcar
	 ;; element should be like (BUFFER . MARK)
	 #'(lambda (e)
	   (let* ((buf (car e)))
	    (when
		  ;; This takes precedence over anything else
		  (or (and ibuffer-always-show-last-buffer
			  (eq last buf))
		    (funcall (if ext-loaded
				  #'ibuffer-ext-visible-p
				 #'ibuffer-visible-p)
				buf all ibuffer-buf))
		 e)))
	 bmarklist))))

(defun ibuffer-visible-p (buf all &optional ibuffer-buf)
 (and (or all
	  (not
	  (ibuffer-buf-matches-predicates buf ibuffer-maybe-show-predicates)))
    (or ibuffer-view-ibuffer
	  (and ibuffer-buf 
		(not (eq ibuffer-buf buf))))))

;; This function is a special case; it's not defined by
;; `ibuffer-define-sorter'.
(defun ibuffer-do-sort-by-recency ()
 "Sort the buffers by last view time."
 (interactive)
 (setq ibuffer-sorting-mode 'recency)
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-update-format ()
 (when (null ibuffer-current-format)
  (setq ibuffer-current-format 0))
 (when (null ibuffer-formats)
  (error "Ibuffer error: no formats!")))

(defun ibuffer-switch-format ()
 "Switch the current display format."
 (interactive)
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (unless (consp ibuffer-formats)
  (error "Ibuffer error: No formats!"))
 (setq ibuffer-current-format
	(if (>= ibuffer-current-format (1- (length (ibuffer-current-formats nil))))
	  0
	 (1+ ibuffer-current-format)))
 (ibuffer-update-format)
 (ibuffer-redisplay t))

(defun ibuffer-update-title (format)
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 ;; Don't do funky font-lock stuff here
 (let ((after-change-functions nil))
  (if (get-text-property (point-min) 'ibuffer-title)
	(delete-region (point-min)
		    (next-single-property-change
			(point-min) 'ibuffer-title)))
  (goto-char (point-min))
  (put-text-property
   (point)
   (progn
    (let ((opos (point)))
	 ;; Insert the title names.
	 (dolist (element (mapcar #'ibuffer-expand-format-entry format))
	  (insert
	  (if (stringp element)
		element
	   (let ((sym (car element))
		  (min (cadr element))
		  ;; (max (caddr element))
		  (align (cadddr element)))
	    ;; Ignore a negative min when we're inserting the title
		(when (minusp min)
		 (setq min (- min)))
		(let* ((name (or (get sym 'ibuffer-column-name)
				 (error "Unknown column %s in ibuffer-formats" sym)))
		    (len (length name)))
		 (prog1
		   (if (< len min)
			 (ibuffer-format-column name
						 (- min len)
						 align)
			name)))))))
	 (put-text-property opos (point) 'ibuffer-title-header t)
	 (insert "\n")
	 ;; Add the underlines
	 (let ((str (save-excursion
		   (forward-line -1)
		   (beginning-of-line)
		   (buffer-substring (point) (ibuffer-line-end-position)))))
	  (apply #'insert (mapcar
			  #'(lambda (c)
				(if (not (or (char-equal c ? )
					   (char-equal c ?\n)))
				  ?-
				 ? ))
			  str)))
	 (insert "\n"))
    (point))
   'ibuffer-title t)))

(defun ibuffer-update-mode-name ()
 (setq mode-name (format "Ibuffer by %s" (if ibuffer-sorting-mode
					   ibuffer-sorting-mode
					  "recency")))
 (when ibuffer-sorting-reversep
  (setq mode-name (concat mode-name " [rev]")))
 (when (and (featurep 'ibuf-ext)
	   ibuffer-auto-mode)
  (setq mode-name (concat mode-name " (Auto)")))
 (let ((result ""))
  (when (featurep 'ibuf-ext)
   (dolist (qualifier ibuffer-filtering-qualifiers)
	(setq result
	   (concat result (ibuffer-format-qualifier qualifier))))
   (if ibuffer-use-header-line
	 (setq header-line-format
		(when ibuffer-filtering-qualifiers
		 (ibuffer-replace-regexp-in-string "%" "%%"
						  (concat mode-name result))))
	(progn
	 (setq mode-name (concat mode-name result))
	 (when (boundp 'header-line-format)
	  (setq header-line-format nil)))))))

(defun ibuffer-redisplay (&optional silent)
 "Redisplay the current list of buffers.

This does not show new buffers; use `ibuffer-update' for that.

If SILENT is non-`nil', do not generate progress messages."
 (interactive)
 (unless silent
  (message "Redisplaying current buffer list..."))
 (let ((blist (ibuffer-current-state-list)))
  (when (null blist)
   (if (and (featurep 'ibuf-ext)
	    ibuffer-filtering-qualifiers)
	 (message "No buffers! (note: filtering in effect)")
	(error "No buffers!")))
  (ibuffer-insert-buffers-and-marks blist t)
  (ibuffer-update-mode-name)
  (unless silent
   (message "Redisplaying current buffer list...done"))))

(defun ibuffer-update (arg &optional silent)
 "Regenerate the list of all buffers.

Display buffers whose name matches one of `ibuffer-maybe-show-predicates'
iff arg ARG is non-nil. 

Do not display messages if SILENT is non-nil."
 (interactive "P")
 (let* ((bufs (buffer-list))
	 (blist (ibuffer-filter-buffers
		(current-buffer)
		(if (and
		   (cadr bufs)
		   (eq ibuffer-always-show-last-buffer
			 :nomini)
		   ;; This is a hack.
		   (string-match " \\*Minibuf"
				  (buffer-name (cadr bufs))))
		  (caddr bufs)
		 (cadr bufs))
		(ibuffer-current-buffers-with-marks)
		arg)))
  (when (null blist)
   (if (and (featurep 'ibuf-ext)
	    ibuffer-filtering-qualifiers)
	 (message "No buffers! (note: filtering in effect)")
	(error "No buffers!")))
  (unless silent
   (message "Updating buffer list..."))
  (ibuffer-insert-buffers-and-marks blist
				   arg)
  (ibuffer-update-mode-name)
  (unless silent
   (message "Updating buffer list...done")))
 (if (eq ibuffer-shrink-to-minimum-size 'onewindow)
   (ibuffer-shrink-to-fit t)
  (when ibuffer-shrink-to-minimum-size
   (ibuffer-shrink-to-fit)))
 (ibuffer-forward-line 0))

(defun ibuffer-insert-buffers-and-marks (bmarklist &optional all)
 (assert (eq major-mode 'ibuffer-mode))
 (let ((--ibuffer-insert-buffers-and-marks-format
	 (ibuffer-current-format))
	(orig (count-lines (point-min) (point)))
	;; Inhibit font-lock caching tricks, since we're modifying the
	;; entire buffer at once
	;; (after-change-functions nil)
	)
  (unwind-protect
	(progn
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (erase-buffer)
	 (ibuffer-update-format)
	 (let ((entries
		 (let* ((sortdat (assq ibuffer-sorting-mode
				    ibuffer-sorting-functions-alist))
			(func (caddr sortdat)))
		  (let ((result
			 ;; actually sort the buffers
			 (if (and sortdat func)
			   (sort bmarklist func)
			  bmarklist)))
		   ;; perhaps reverse the sorted buffer list
		   (if ibuffer-sorting-reversep
			 result
		    (nreverse result))))))
	  (dolist (entry entries)
	   (ibuffer-insert-buffer-line
	    (car entry)
	    (cdr entry)
	    --ibuffer-insert-buffers-and-marks-format)))
	 (ibuffer-update-title (ibuffer-current-format t)))
   (setq buffer-read-only t)
   (set-buffer-modified-p ibuffer-did-modification)
   (setq ibuffer-did-modification nil)
   (goto-line (1+ orig)))))

(defun ibuffer-quit ()
 "Quit this `ibuffer' session.
Delete the current window iff `ibuffer-delete-window-on-quit' is non-nil."
 (interactive)
 (if ibuffer-delete-window-on-quit
   (progn
	(bury-buffer)
	(unless (= (count-windows) 1)
	 (delete-window)))
  (bury-buffer)))

;;;###autoload
(defun ibuffer-list-buffers (&optional files-only)
 "Display a list of buffers, in another window.
If optional argument FILES-ONLY is non-nil, then add a filter for
buffers which are visiting a file."
 (interactive "P")
 (ibuffer t nil (when files-only
		  '((filename . ".*"))) t))

;;;###autoload
(defun ibuffer-other-window (&optional files-only)
 "Like `ibuffer', but displayed in another window by default.
If optional argument FILES-ONLY is non-nil, then add a filter for
buffers which are visiting a file."
 (interactive "P")
 (ibuffer t nil (when files-only
		  '((filename . ".*")))))

;;;###autoload
(defun ibuffer (&optional other-window-p name qualifiers noselect shrink)
 "Begin using `ibuffer' to edit a list of buffers.
Type 'h' after entering ibuffer for more information.

Optional argument OTHER-WINDOW-P says to use another window.
Optional argument NAME specifies the name of the buffer; it defaults
to \"*Ibuffer*\".
Optional argument QUALIFIERS is an initial set of filtering qualifiers
to use; see `ibuffer-filtering-qualifiers'.
Optional argument NOSELECT means don't select the Ibuffer buffer.
Optional argument SHRINK means shrink the buffer to minimal size. The
special value `onewindow' means always use another window."
 (interactive "P")

 ;; The individual functions are lazy-loaded, via byte-compile-dynamic,
 ;; so we may as well load the file unconditionally now.
 (require 'ibuf-ext)

 (when ibuffer-use-other-window
  (setq other-window-p (not other-window-p)))
 (let* ((buf (get-buffer-create (or name "*Ibuffer*")))
	 (already-in (eq (current-buffer) buf))
	 (need-update nil))
  (if other-window-p
	(funcall (if noselect #'(lambda (buf) (display-buffer buf t)) #'pop-to-buffer) buf)
   (funcall (if noselect #'display-buffer #'switch-to-buffer) buf))
  (with-current-buffer buf
   (let ((owin (selected-window)))
	(unwind-protect
	  (progn
	   ;; We switch to the buffer's window in order to be able
	   ;; to modify the value of point
	   (select-window (get-buffer-window buf))
	   (unless (eq major-mode 'ibuffer-mode)
		(ibuffer-mode)
		(setq need-update t))
	   (when ibuffer-use-fontification
		(require 'font-lock))
	   (setq ibuffer-delete-window-on-quit other-window-p)
	   (when shrink
		(setq ibuffer-shrink-to-minimum-size shrink))
	   (when qualifiers
		(setq ibuffer-filtering-qualifiers qualifiers))
	   (ibuffer-update nil)
	   (unwind-protect
		 (progn
		  (setq buffer-read-only nil)
		  (run-hooks 'ibuffer-hooks))
		(setq buffer-read-only t))
	   (unless ibuffer-expert
		(message "Commands: m, u, t, RET, g, k, S, D, Q; q to quit; h for help")))
	 (select-window owin))))))


(defun ibuffer-mode ()
 "A major mode for viewing a list of buffers.
In ibuffer, you can conveniently perform many operations on the
currently open buffers, in addition to filtering your view to a
particular subset of them, and sorting by various criteria.

Operations on marked buffers:

 '\\[ibuffer-do-save]' - Save the marked buffers
 '\\[ibuffer-do-view]' - View the marked buffers in this frame.
 '\\[ibuffer-do-view-other-frame]' - View the marked buffers in another frame.
 '\\[ibuffer-do-revert]' - Revert the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-toggle-read-only]' - Toggle read-only state of marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-delete]' - Kill the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-replace-regexp]' - Replace by regexp in each of the marked
     buffers.
 '\\[ibuffer-do-query-replace]' - Query replace in each of the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-query-replace-regexp]' - As above, with a regular expression.
 '\\[ibuffer-do-print]' - Print the marked buffers.
 '\\[ibuffer-do-occur]' - List lines in all marked buffers which match
     a given regexp (like the function `occur').
 '\\[ibuffer-do-shell-command-pipe]' - Pipe the contents of the marked
     buffers to a shell command.
 '\\[ibuffer-do-shell-command-pipe-replace]' - Replace the contents of the marked
     buffers with the output of a shell command.
 '\\[ibuffer-do-shell-command-file]' - Run a shell command with the
     buffer's file as an argument.
 '\\[ibuffer-do-eval]' - Evaluate a form in each of the marked buffers. This
     is a very flexible command. For example, if you want to make all
     of the marked buffers read only, try using (toggle-read-only 1) as
     the input form.
 '\\[ibuffer-do-view-and-eval]' - As above, but view each buffer while the form
     is evaluated.
 '\\[ibuffer-do-kill-lines]' - Remove the marked lines from the *Ibuffer* buffer,
     but don't kill the associated buffer.
 '\\[ibuffer-do-kill-on-deletion-marks]' - Kill all buffers marked for deletion.

Marking commands:

 '\\[ibuffer-mark-forward]' - Mark the buffer at point.
 '\\[ibuffer-toggle-marks]' - Unmark all currently marked buffers, and mark
     all unmarked buffers.
 '\\[ibuffer-unmark-forward]' - Unmark the buffer at point.
 '\\[ibuffer-unmark-backward]' - Unmark the buffer at point, and move to the
     previous line.
 '\\[ibuffer-unmark-all]' - Unmark all marked buffers.
 '\\[ibuffer-mark-by-mode]' - Mark buffers by major mode.
 '\\[ibuffer-mark-unsaved-buffers]' - Mark all \"unsaved\" buffers.
     This means that the buffer is modified, and has an associated file.
 '\\[ibuffer-mark-modified-buffers]' - Mark all modified buffers,
     regardless of whether or not they have an associated file.
 '\\[ibuffer-mark-special-buffers]' - Mark all buffers whose name begins and
     ends with '*'.
 '\\[ibuffer-mark-dissociated-buffers]' - Mark all buffers which have
     an associated file, but that file doesn't currently exist.
 '\\[ibuffer-mark-read-only-buffers]' - Mark all read-only buffers.
 '\\[ibuffer-mark-dired-buffers]' - Mark buffers in `dired' mode.
 '\\[ibuffer-mark-help-buffers]' - Mark buffers in `help-mode', `apropos-mode', etc.
 '\\[ibuffer-mark-old-buffers]' - Mark buffers older than `ibuffer-old-time'.
 '\\[ibuffer-mark-for-delete]' - Mark the buffer at point for deletion.
 '\\[ibuffer-mark-by-name-regexp]' - Mark buffers by their name, using a regexp.
 '\\[ibuffer-mark-by-mode-regexp]' - Mark buffers by their major mode, using a regexp.
 '\\[ibuffer-mark-by-file-name-regexp]' - Mark buffers by their filename, using a regexp.

Filtering commands:

 '\\[ibuffer-filter-by-mode]' - Add a filter by major mode.
 '\\[ibuffer-filter-by-name]' - Add a filter by buffer name.
 '\\[ibuffer-filter-by-content]' - Add a filter by buffer content.
 '\\[ibuffer-filter-by-filename]' - Add a filter by filename.
 '\\[ibuffer-filter-by-size-gt]' - Add a filter by buffer size.
 '\\[ibuffer-filter-by-size-lt]' - Add a filter by buffer size.
 '\\[ibuffer-filter-by-predicate]' - Add a filter by an arbitrary Lisp predicate.
 '\\[ibuffer-save-filters]' - Save the current filters with a name.
 '\\[ibuffer-switch-to-saved-filters]' - Switch to previously saved filters.
 '\\[ibuffer-add-saved-filters]' - Add saved filters to current filters.
 '\\[ibuffer-or-filter]' - Replace the top two filters with their logical OR.
 '\\[ibuffer-pop-filter]' - Remove the top filter.
 '\\[ibuffer-negate-filter]' - Invert the logical sense of the top filter.
 '\\[ibuffer-decompose-filter]' - Break down the topmost filter.
 '\\[ibuffer-filter-disable]' - Remove all filtering currently in effect.
  
Sorting commands:

 '\\[ibuffer-toggle-sorting-mode]' - Rotate between the various sorting modes.
 '\\[ibuffer-invert-sorting]' - Reverse the current sorting order.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-alphabetic]' - Sort the buffers lexicographically.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-recency]' - Sort the buffers by last viewing time.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-size]' - Sort the buffers by size.
 '\\[ibuffer-do-sort-by-major-mode]' - Sort the buffers by major mode.

Other commands:

 '\\[ibuffer-switch-format]' - Change the current display format.
 '\\[forward-line]' - Move point to the next line.
 '\\[previous-line]' - Move point to the previous line.
 '\\[ibuffer-update]' - As above, but add new buffers to the list.
 '\\[ibuffer-quit]' - Bury the Ibuffer buffer.
 '\\[describe-mode]' - This help.
 '\\[ibuffer-diff-with-file]' - View the differences between this buffer
     and its associated file.
 '\\[ibuffer-visit-buffer]' - View the buffer on this line.
 '\\[ibuffer-visit-buffer-other-window]' - As above, but in another window.
 '\\[ibuffer-visit-buffer-other-window-noselect]' - As both above, but don't select
     the new window.
 '\\[ibuffer-bury-buffer]' - Bury (not kill!) the buffer on this line.

Information on Filtering:

 You can filter your ibuffer view via different critera. Each Ibuffer
buffer has its own stack of active filters. For example, suppose you
are working on an Emacs Lisp project. You can create an Ibuffer
buffer displays buffers in just `emacs-lisp' modes via
'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET'. In this case, there
is just one entry on the filtering stack.

You can also combine filters. The various filtering commands push a
new filter onto the stack, and the filters combine to show just
buffers which satisfy ALL criteria on the stack. For example, suppose
you only want to see buffers in `emacs-lisp' mode, whose names begin
with \"gnus\". You can accomplish this via:
'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET
\\[ibuffer-filter-by-name] ^gnus RET'.

Additionally, you can OR the top two filters together with
'\\[ibuffer-or-filters]'. To see all buffers in either
`emacs-lisp-mode' or `lisp-interaction-mode', type:

'\\[ibuffer-filter-by-mode] emacs-lisp-mode RET \\[ibuffer-filter-by-mode] lisp-interaction-mode RET \\[ibuffer-or-filters]'.

Filters can also be saved and restored using mnemonic names: see the
functions `ibuffer-save-filters' and `ibuffer-switch-to-saved-filters'.

To remove the top filter on the stack, use '\\[ibuffer-pop-filter]', and
to disable all filtering currently in effect, use
'\\[ibuffer-filter-disable]'."
 (kill-all-local-variables)
 (use-local-map ibuffer-mode-map)
 (setq major-mode 'ibuffer-mode)
 (setq mode-name "Ibuffer")
 (setq buffer-read-only t)
 (buffer-disable-undo)
 (setq truncate-lines ibuffer-truncate-lines)
 ;; This makes things less ugly for Emacs 21 users with a non-nil
 ;; `show-trailing-whitespace'.
 (setq show-trailing-whitespace nil)
 
 ;; This should be nicer
 (set (make-local-variable 'font-lock-defaults) nil)
 (set (make-local-variable 'font-lock-fontify-region-function)
    'ibuffer-fontify-region-function)
 (set (make-local-variable 'font-lock-unfontify-region-function)
    'ibuffer-unfontify-region-function)

 (set (make-local-variable 'revert-buffer-function)
    #'ibuffer-update)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-sorting-mode)
    ibuffer-default-sorting-mode)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-sorting-reversep)
    ibuffer-default-sorting-reversep)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-shrink-to-minimum-size)
    ibuffer-default-shrink-to-minimum-size)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-filtering-qualifiers) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-compiled-formats) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-formats) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-eliding-string) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-cached-elide-long-columns) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-current-format) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-did-modifiction) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-delete-window-on-quit) nil)
 (set (make-local-variable 'ibuffer-did-modification) nil)
 (when (featurep 'ibuf-ext)
  (set (make-local-variable 'ibuffer-tmp-hide-regexps) nil)
  (set (make-local-variable 'ibuffer-tmp-show-regexps) nil))
 (easy-menu-add ibuffer-mode-operate-menu)
 (easy-menu-add ibuffer-mode-immediate-menu)
 (easy-menu-add ibuffer-mode-mark-menu)
 (easy-menu-add ibuffer-mode-sort-menu)
 (easy-menu-add ibuffer-mode-filter-menu)
 (ibuffer-update-format)
 (when ibuffer-default-directory
  (setq default-directory ibuffer-default-directory))
 (run-hooks 'ibuffer-mode-hooks)
 ;; called after mode hooks to allow the user to add filters
 (ibuffer-update-mode-name)
 (if ibuffer-use-fontification
   (turn-on-font-lock)))

(provide 'ibuffer)

;; Local Variables:
;; coding: iso-8859-1
;; End:

;;; ibuffer.el ends here