Source

mh-e / mh-utils.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
;;; mh-utils.el --- MH-E code needed for both sending and reading

;; Copyright (C) 1993, 95, 1997,
;; 2000, 01, 02, 2003 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Bill Wohler <wohler@newt.com>
;; Maintainer: Bill Wohler <wohler@newt.com>
;; Keywords: mail
;; See: mh-e.el

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;; Internal support for MH-E package.

;;; Change Log:

;;; Code:

;; Is this XEmacs-land? Located here since needed by mh-customize.el.
(defvar mh-xemacs-flag (featurep 'xemacs)
 "Non-nil means the current Emacs is XEmacs.")

(require 'cl)
(require 'gnus-util)
(require 'font-lock)
(require 'mh-loaddefs)
(require 'mh-customize)

(load "mm-decode" t t)         ; Non-fatal dependency
(load "mm-view" t t)          ; Non-fatal dependency
(load "executable" t t)         ; Non-fatal dependency on
                    ; executable-find

;; Shush the byte-compiler
(defvar font-lock-auto-fontify)
(defvar font-lock-defaults)
(defvar mark-active)
(defvar tool-bar-mode)

;;; Autoloads
(autoload 'gnus-article-highlight-citation "gnus-cite")
(require 'sendmail)
(autoload 'Info-goto-node "info")
(unless (fboundp 'make-hash-table)
 (autoload 'make-hash-table "cl"))

;;; Set for local environment:
;;; mh-progs and mh-lib used to be set in paths.el, which tried to
;;; figure out at build time which of several possible directories MH
;;; was installed into. But if you installed MH after building Emacs,
;;; this would almost certainly be wrong, so now we do it at run time.

(defvar mh-progs nil
 "Directory containing MH commands, such as inc, repl, and rmm.")

(defvar mh-lib nil
 "Directory containing the MH library.
This directory contains, among other things, the components file.")

(defvar mh-lib-progs nil
 "Directory containing MH helper programs.
This directory contains, among other things, the mhl program.")

(defvar mh-nmh-flag nil
 "Non-nil means nmh is installed on this system instead of MH.")

;;;###autoload
(put 'mh-progs 'risky-local-variable t)
;;;###autoload
(put 'mh-lib 'risky-local-variable t)
;;;###autoload
(put 'mh-lib-progs 'risky-local-variable t)
;;;###autoload
(put 'mh-nmh-flag 'risky-local-variable t)

;;; CL Replacements
(defun mh-search-from-end (char string)
 "Return the position of last occurrence of CHAR in STRING.
If CHAR is not present in STRING then return nil. The function is used in lieu
of `search' in the CL package."
 (loop for index from (1- (length string)) downto 0
    when (equal (aref string index) char) return index
    finally return nil))

;;; Macros to generate correct code for different emacs variants

(defmacro mh-do-in-gnu-emacs (&rest body)
 "Execute BODY if in GNU Emacs."
 (unless mh-xemacs-flag `(progn ,@body)))
(put 'mh-do-in-gnu-emacs 'lisp-indent-hook 'defun)

(defmacro mh-do-in-xemacs (&rest body)
 "Execute BODY if in GNU Emacs."
 (when mh-xemacs-flag `(progn ,@body)))
(put 'mh-do-in-xemacs 'lisp-indent-hook 'defun)

(defmacro mh-funcall-if-exists (function &rest args)
 "Call FUNCTION with ARGS as parameters if it exists."
 (if (fboundp function)
   `(funcall ',function ,@args)))

(defmacro mh-make-local-hook (hook)
 "Make HOOK local if needed.
XEmacs and versions of GNU Emacs before 21.1 require `make-local-hook' to be
called."
 (when (and (fboundp 'make-local-hook)
       (not (get 'make-local-hook 'byte-obsolete-info)))
  `(make-local-hook ,hook)))

(defmacro mh-mark-active-p (check-transient-mark-mode-flag)
 "A macro that expands into appropriate code in XEmacs and nil in GNU Emacs.
In GNU Emacs if CHECK-TRANSIENT-MARK-MODE-FLAG is non-nil then check if
variable `transient-mark-mode' is active."
 (cond (mh-xemacs-flag         ;XEmacs
     `(and (boundp 'zmacs-regions) zmacs-regions (region-active-p)))
    ((not check-transient-mark-mode-flag) ;GNU Emacs
     `(and (boundp 'mark-active) mark-active))
    (t               ;GNU Emacs
     `(and (boundp 'transient-mark-mode) transient-mark-mode
        (boundp 'mark-active) mark-active))))

;;; Additional header fields that might someday be added:
;;; "Sender: " "Reply-to: "

(defvar mh-scan-msg-number-regexp "^ *\\([0-9]+\\)"
 "Regexp to find the number of a message in a scan line.
The message's number must be surrounded with \\( \\)")

(defvar mh-scan-msg-overflow-regexp "^[?0-9][0-9]"
 "Regexp to find a scan line in which the message number overflowed.
The message's number is left truncated in this case.")

(defvar mh-scan-msg-format-regexp "%\\([0-9]*\\)(msg)"
 "Regexp to find message number width in an scan format.
The message number width must be surrounded with \\( \\).")

(defvar mh-scan-msg-format-string "%d"
 "Format string for width of the message number in a scan format.
Use `0%d' for zero-filled message numbers.")

(defvar mh-scan-msg-search-regexp "^[^0-9]*%d[^0-9]"
 "Format string containing a regexp matching the scan listing for a message.
The desired message's number will be an argument to format.")

(defvar mh-default-folder-for-message-function nil
 "Function to select a default folder for refiling or Fcc.
If set to a function, that function is called with no arguments by
`\\[mh-refile-msg]' and `\\[mh-to-fcc]' to get a default when
prompting the user for a folder. The function is called from within a
`save-excursion', with point at the start of the message. It should
return the folder to offer as the refile or Fcc folder, as a string
with a leading `+' sign. It can also return an empty string to use no
default, or nil to calculate the default the usual way.
NOTE: This variable is not an ordinary hook;
It may not be a list of functions.")

(defvar mh-show-buffer-mode-line-buffer-id "  {show-%s} %d"
 "Format string to produce `mode-line-buffer-identification' for show buffers.
First argument is folder name. Second is message number.")

(defvar mh-cmd-note 4
 "Column to insert notation.
Use `mh-set-cmd-note' to modify it.
This value may be dynamically updated if `mh-adaptive-cmd-note-flag' is
non-nil and `mh-scan-format-file' is t.
Note that the first column is column number 0.")
(make-variable-buffer-local 'mh-cmd-note)

(defvar mh-note-seq "%"
 "String whose first character is used to notate messages in a sequence.")

(defvar mh-mail-header-separator "--------"
 "*Line used by MH to separate headers from text in messages being composed.
This variable should not be used directly in programs. Programs should use
`mail-header-separator' instead. `mail-header-separator' is initialized to
`mh-mail-header-separator' in `mh-letter-mode'; in other contexts, you may
have to perform this initialization yourself.

Do not make this a regexp as it may be the argument to `insert' and it is
passed through `regexp-quote' before being used by functions like
`re-search-forward'.")

;; Variables for MIME display

;; Structure to keep track of MIME handles on a per buffer basis.
(defstruct (mh-buffer-data (:conc-name mh-mime-)
              (:constructor mh-make-buffer-data))
 (handles ())             ; List of MIME handles
 (handles-cache (make-hash-table))   ; Cache to avoid multiple decodes of
                    ; nested messages
 (parts-count 0)            ; The button number is generated from
                    ; this number
 (part-index-hash (make-hash-table))) ; Avoid incrementing the part number
                    ; for nested messages
;;; This has to be a macro, since we do: (setf (mh-buffer-data) ...)
(defmacro mh-buffer-data ()
 "Convenience macro to get the MIME data structures of the current buffer."
 `(gethash (current-buffer) mh-globals-hash))

(defvar mh-globals-hash (make-hash-table)
 "Keeps track of MIME data on a per buffer basis.")

(defvar mh-gnus-pgp-support-flag (not (not (locate-library "mml2015")))
 "Non-nil means installed Gnus has PGP support.")

(defvar mh-mm-inline-media-tests
 `(("image/jpeg"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'jpeg handle)))
  ("image/png"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'png handle)))
  ("image/gif"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'gif handle)))
  ("image/tiff"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'tiff handle)) )
  ("image/xbm"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'xbm handle)))
  ("image/x-xbitmap"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'xbm handle)))
  ("image/xpm"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'xpm handle)))
  ("image/x-pixmap"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'xpm handle)))
  ("image/bmp"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'bmp handle)))
  ("image/x-portable-bitmap"
   mm-inline-image
   (lambda (handle)
    (mm-valid-and-fit-image-p 'pbm handle)))
  ("text/plain" mm-inline-text identity)
  ("text/enriched" mm-inline-text identity)
  ("text/richtext" mm-inline-text identity)
  ("text/x-patch" mm-display-patch-inline
   (lambda (handle)
    (locate-library "diff-mode")))
  ("application/emacs-lisp" mm-display-elisp-inline identity)
  ("application/x-emacs-lisp" mm-display-elisp-inline identity)
  ("text/html"
   ,(if (fboundp 'mm-inline-text-html) 'mm-inline-text-html 'mm-inline-text)
   (lambda (handle)
    (or (and (boundp 'mm-inline-text-html-renderer)
        mm-inline-text-html-renderer)
      (and (boundp 'mm-text-html-renderer) mm-text-html-renderer))))
  ("text/x-vcard"
   mm-inline-text-vcard
   (lambda (handle)
    (or (featurep 'vcard)
      (locate-library "vcard"))))
  ("message/delivery-status" mm-inline-text identity)
  ("message/rfc822" mh-mm-inline-message identity)
  ;;("message/partial" mm-inline-partial identity)
  ;;("message/external-body" mm-inline-external-body identity)
  ("text/.*" mm-inline-text identity)
  ("audio/wav" mm-inline-audio
   (lambda (handle)
    (and (or (featurep 'nas-sound) (featurep 'native-sound))
      (device-sound-enabled-p))))
  ("audio/au"
   mm-inline-audio
   (lambda (handle)
    (and (or (featurep 'nas-sound) (featurep 'native-sound))
      (device-sound-enabled-p))))
  ("application/pgp-signature" ignore identity)
  ("application/x-pkcs7-signature" ignore identity)
  ("application/pkcs7-signature" ignore identity)
  ("application/x-pkcs7-mime" ignore identity)
  ("application/pkcs7-mime" ignore identity)
  ("multipart/alternative" ignore identity)
  ("multipart/mixed" ignore identity)
  ("multipart/related" ignore identity)
  ;; Disable audio and image
  ("audio/.*" ignore ignore)
  ("image/.*" ignore ignore)
  ;; Default to displaying as text
  (".*" mm-inline-text mm-readable-p))
 "Alist of media types/tests saying whether types can be displayed inline.")

;; Copy of `goto-address-mail-regexp'
(defvar mh-address-mail-regexp
 "[-a-zA-Z0-9._]+@[-a-zA-z0-9_]+\\.+[a-zA-Z0-9]+"
 "A regular expression probably matching an e-mail address.")

;; From goto-addr.el, which we don't want to force-load on users.
;;;###mh-autoload
(defun mh-goto-address-find-address-at-point ()
 "Find e-mail address around or before point.
Then search backwards to beginning of line for the start of an e-mail
address. If no e-mail address found, return nil."
 (re-search-backward "[^-_A-z0-9.@]" (line-beginning-position) 'lim)
 (if (or (looking-at mh-address-mail-regexp)	; already at start
	 (and (re-search-forward mh-address-mail-regexp
				 (line-end-position) 'lim)
	    (goto-char (match-beginning 0))))
   (match-string-no-properties 0)))

(defun mh-mail-header-end ()
 "Substitute for `mail-header-end' that doesn't widen the buffer.
In MH-E we frequently need to find the end of headers in nested messages, where
the buffer has been narrowed. This function works in this situation."
 (save-excursion
  (rfc822-goto-eoh)
  (point)))

(defun mh-in-header-p ()
 "Return non-nil if the point is in the header of a draft message."
 (< (point) (mh-mail-header-end)))

(defun mh-header-field-beginning ()
 "Move to the beginning of the current header field.
Handles RFC 822 continuation lines."
 (beginning-of-line)
 (while (looking-at "^[ \t]")
  (forward-line -1)))

(defun mh-header-field-end ()
 "Move to the end of the current header field.
Handles RFC 822 continuation lines."
 (forward-line 1)
 (while (looking-at "^[ \t]")
  (forward-line 1))
 (backward-char 1))          ;to end of previous line

(defun mh-letter-header-font-lock (limit)
 "Return the entire mail header to font-lock.
Argument LIMIT limits search."
 (if (= (point) limit)
   nil
  (let* ((mail-header-end (save-match-data (mh-mail-header-end)))
      (lesser-limit (if (< mail-header-end limit) mail-header-end limit)))
   (when (mh-in-header-p)
    (set-match-data (list 1 lesser-limit))
    (goto-char lesser-limit)
    t))))

(defun mh-header-field-font-lock (field limit)
 "Return the value of a header field FIELD to font-lock.
Argument LIMIT limits search."
 (if (= (point) limit)
   nil
  (let* ((mail-header-end (mh-mail-header-end))
      (lesser-limit (if (< mail-header-end limit) mail-header-end limit))
      (case-fold-search t))
   (when (and (< (point) mail-header-end) ;Only within header
         (re-search-forward (format "^%s" field) lesser-limit t))
    (let ((match-one-b (match-beginning 0))
       (match-one-e (match-end 0)))
     (mh-header-field-end)
     (if (> (point) limit)     ;Don't search for end beyond limit
       (goto-char limit))
     (set-match-data (list match-one-b match-one-e
                (1+ match-one-e) (point)))
     t)))))

(defun mh-header-to-font-lock (limit)
 "Return the value of a header field To to font-lock.
Argument LIMIT limits search."
 (mh-header-field-font-lock "To:" limit))

(defun mh-header-cc-font-lock (limit)
 "Return the value of a header field cc to font-lock.
Argument LIMIT limits search."
 (mh-header-field-font-lock "cc:" limit))

(defun mh-header-subject-font-lock (limit)
 "Return the value of a header field Subject to font-lock.
Argument LIMIT limits search."
 (mh-header-field-font-lock "Subject:" limit))

(eval-and-compile
 ;; Otherwise byte-compilation fails on `mh-show-font-lock-keywords-with-cite'
 (defvar mh-show-font-lock-keywords
  '(("^\\(From:\\|Sender:\\)\\(.*\\)" (1 'default) (2 mh-show-from-face))
   (mh-header-to-font-lock      (0 'default) (1 mh-show-to-face))
   (mh-header-cc-font-lock      (0 'default) (1 mh-show-cc-face))
   ("^\\(Reply-To:\\|Return-Path:\\)\\(.*\\)$"
    (1 'default) (2 mh-show-from-face))
   (mh-header-subject-font-lock    (0 'default) (1 mh-show-subject-face))
   ("^\\(Apparently-To:\\|Newsgroups:\\)\\(.*\\)"
    (1 'default) (2 mh-show-cc-face))
   ("^\\(In-reply-to\\|Date\\):\\(.*\\)$"
    (1 'default) (2 mh-show-date-face))
   (mh-letter-header-font-lock    (0 mh-show-header-face append t)))
  "Additional expressions to highlight in MH-show mode."))

(defvar mh-show-font-lock-keywords-with-cite
 (eval-when-compile
  (let* ((cite-chars "[>|}]")
      (cite-prefix "A-Za-z")
      (cite-suffix (concat cite-prefix "0-9_.@-`'\"")))
   (append
    mh-show-font-lock-keywords
    (list
    ;; Use MATCH-ANCHORED to effectively anchor the regexp left side.
    `(,cite-chars
     (,(concat "\\=[ \t]*"
          "\\(\\([" cite-prefix "]+[" cite-suffix "]*\\)?"
          "\\(" cite-chars "[ \t]*\\)\\)+"
          "\\(.*\\)")
      (beginning-of-line) (end-of-line)
      (2 font-lock-constant-face nil t)
      (4 font-lock-comment-face nil t)))))))
 "Additional expressions to highlight in MH-show mode.")

(defun mh-show-font-lock-fontify-region (beg end loudly)
 "Limit font-lock in `mh-show-mode' to the header.
Used when `mh-highlight-citation-p' is set to gnus, leaving the body to be
dealt with by gnus highlighting. The region between BEG and END is
given over to be fontified and LOUDLY controls if a user sees a
message about the fontification operation."
 (let ((header-end (mh-mail-header-end)))
  (cond
   ((and (< beg header-end)(< end header-end))
   (font-lock-default-fontify-region beg end loudly))
   ((and (< beg header-end)(>= end header-end))
   (font-lock-default-fontify-region beg header-end loudly))
   (t
   nil))))

;; Needed to help shush the byte-compiler.
(if mh-xemacs-flag
  (progn
   (eval-and-compile
    (require 'gnus)
    (require 'gnus-art)
    (require 'gnus-cite))))

(defun mh-gnus-article-highlight-citation ()
 "Highlight cited text in current buffer using gnus."
 (interactive)
 ;; Requiring gnus-cite should have been sufficient. However for Emacs21.1,
 ;; recursive-load-depth-limit is only 10, so an error occurs. Also it may be
 ;; better to have an autoload at top-level (though that won't work because
 ;; of recursive-load-depth-limit). That gets rid of a compiler warning as
 ;; well.
 (unless mh-xemacs-flag
  (require 'gnus-art)
  (require 'gnus-cite))
 ;; Don't allow Gnus to create buttons while highlighting, maybe this is bad
 ;; style?
 (flet ((gnus-article-add-button (&rest args) nil))
  (let* ((modified (buffer-modified-p))
      (gnus-article-buffer (buffer-name))
      (gnus-cite-face-list `(,@(cdr gnus-cite-face-list)
                  ,(car gnus-cite-face-list))))
   (gnus-article-highlight-citation t)
   (set-buffer-modified-p modified))))

;;; Internal bookkeeping variables:

;; Cached value of the `Path:' component in the user's MH profile.
;; User's mail folder directory.
(defvar mh-user-path nil)

;; An mh-draft-folder of nil means do not use a draft folder.
;; Cached value of the `Draft-Folder:' component in the user's MH profile.
;; Name of folder containing draft messages.
(defvar mh-draft-folder nil)

;; Cached value of the `Unseen-Sequence:' component in the user's MH profile.
;; Name of the Unseen sequence.
(defvar mh-unseen-seq nil)

;; Cached value of the `Previous-Sequence:' component in the user's MH
;; profile.
;; Name of the Previous sequence.
(defvar mh-previous-seq nil)

;; Cached value of the `Inbox:' component in the user's MH profile,
;; or "+inbox" if no such component.
;; Name of the Inbox folder.
(defvar mh-inbox nil)

;; The names of ephemeral buffers have a " *mh-" prefix (so that they are
;; hidden and can be programmatically removed in mh-quit), and the variable
;; names have the form mh-temp-.*-buffer.
(defconst mh-temp-buffer " *mh-temp*") ;scratch

;; The names of MH-E buffers that are not ephemeral and can be used by the
;; user (and deleted by the user when no longer needed) have a "*MH-E " prefix
;; (so they can be programmatically removed in mh-quit), and the variable
;; names have the form mh-.*-buffer.
(defconst mh-folders-buffer "*MH-E Folders*") ;folder list
(defconst mh-info-buffer "*MH-E Info*") ;version information buffer
(defconst mh-log-buffer "*MH-E Log*") ;output of MH commands and so on
(defconst mh-recipients-buffer "*MH-E Recipients*") ;killed when draft sent
(defconst mh-sequences-buffer "*MH-E Sequences*") ;sequences list
(defconst mh-mail-delivery-buffer "*MH-E Mail Delivery*") ;mail delivery log

;; Number of lines to keep in mh-log-buffer.
(defvar mh-log-buffer-lines 100)

;; Window configuration before MH-E command.
(defvar mh-previous-window-config nil)

;;Non-nil means next SPC or whatever goes to next undeleted message.
(defvar mh-page-to-next-msg-flag nil)

;;; Internal variables local to a folder.

;; Name of current folder, a string.
(defvar mh-current-folder nil)

;; Buffer that displays message for this folder.
(defvar mh-show-buffer nil)

;; Full path of directory for this folder.
(defvar mh-folder-filename nil)

;;Number of msgs in buffer.
(defvar mh-msg-count nil)

;; If non-nil, show the message in a separate window.
(defvar mh-showing-mode nil)

(defvar mh-show-mode-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap used by the show buffer.")

(defvar mh-show-folder-buffer nil
 "Keeps track of folder whose message is being displayed.")

(defvar mh-logo-cache nil)

(defun mh-logo-display ()
 "Modify mode line to display MH-E logo."
 (mh-do-in-gnu-emacs
  (add-text-properties
  0 2
  `(display ,(or mh-logo-cache
          (setq mh-logo-cache
             (mh-funcall-if-exists
             find-image '((:type xpm :ascent center
                       :file "mh-logo.xpm"))))))
  (car mode-line-buffer-identification)))
 (mh-do-in-xemacs
  (setq modeline-buffer-identification
     (list
     (if mh-modeline-glyph
       (cons modeline-buffer-id-left-extent mh-modeline-glyph)
      (cons modeline-buffer-id-left-extent "XEmacs%N:"))
     (cons modeline-buffer-id-right-extent " %17b")))))


;;; This holds a documentation string used by describe-mode.
(defun mh-showing-mode (&optional arg)
 "Change whether messages should be displayed.
With arg, display messages iff ARG is positive."
 (setq mh-showing-mode
    (if (null arg)
      (not mh-showing-mode)
     (> (prefix-numeric-value arg) 0))))

;; The sequences of this folder. An alist of (seq . msgs).
(defvar mh-seq-list nil)

;; List of displayed messages to be removed from the Unseen sequence.
(defvar mh-seen-list nil)

;; If non-nil, show buffer contains message with all headers.
;; If nil, show buffer contains message processed normally.
;; Showing message with headers or normally.
(defvar mh-showing-with-headers nil)


;;; MH-E macros

(defmacro with-mh-folder-updating (save-modification-flag &rest body)
 "Format is (with-mh-folder-updating (SAVE-MODIFICATION-FLAG) &body BODY).
Execute BODY, which can modify the folder buffer without having to
worry about file locking or the read-only flag, and return its result.
If SAVE-MODIFICATION-FLAG is non-nil, the buffer's modification
flag is unchanged, otherwise it is cleared."
 (setq save-modification-flag (car save-modification-flag)) ; CL style
 `(prog1
    (let ((mh-folder-updating-mod-flag (buffer-modified-p))
       (buffer-read-only nil)
       (buffer-file-name nil))  ;don't let the buffer get locked
     (prog1
       (progn
        ,@body)
      (mh-set-folder-modified-p mh-folder-updating-mod-flag)))
   ,@(if (not save-modification-flag)
      '((mh-set-folder-modified-p nil)))))

(put 'with-mh-folder-updating 'lisp-indent-hook 'defun)

(defmacro mh-in-show-buffer (show-buffer &rest body)
 "Format is (mh-in-show-buffer (SHOW-BUFFER) &body BODY).
Display buffer SHOW-BUFFER in other window and execute BODY in it.
Stronger than `save-excursion', weaker than `save-window-excursion'."
 (setq show-buffer (car show-buffer)) ; CL style
 `(let ((mh-in-show-buffer-saved-window (selected-window)))
   (switch-to-buffer-other-window ,show-buffer)
   (if mh-bury-show-buffer-flag (bury-buffer (current-buffer)))
   (unwind-protect
     (progn
      ,@body)
    (select-window mh-in-show-buffer-saved-window))))

(put 'mh-in-show-buffer 'lisp-indent-hook 'defun)

(defmacro mh-make-seq (name msgs)
 "Create sequence NAME with the given MSGS."
 (list 'cons name msgs))

(defmacro mh-seq-name (sequence)
 "Extract sequence name from the given SEQUENCE."
 (list 'car sequence))

(defmacro mh-seq-msgs (sequence)
 "Extract messages from the given SEQUENCE."
 (list 'cdr sequence))

(defun mh-recenter (arg)
 "Like recenter but with three improvements:
- At the end of the buffer it tries to show fewer empty lines.
- operates only if the current buffer is in the selected window.
 (Commands like `save-some-buffers' can make this false.)
- nil ARG means recenter as if prefix argument had been given."
 (cond ((not (eq (get-buffer-window (current-buffer)) (selected-window)))
     nil)
    ((= (point-max) (save-excursion
             (forward-line (- (/ (window-height) 2) 2))
             (point)))
     (let ((lines-from-end 2))
      (save-excursion
       (while (> (point-max) (progn (forward-line) (point)))
        (incf lines-from-end)))
      (recenter (- lines-from-end))))
    ;; '(4) is the same as C-u prefix argument.
    (t (recenter (or arg '(4))))))

(defun mh-start-of-uncleaned-message ()
 "Position uninteresting headers off the top of the window."
 (let ((case-fold-search t))
  (re-search-forward
   "^To:\\|^Cc:\\|^From:\\|^Subject:\\|^Date:" nil t)
  (beginning-of-line)
  (mh-recenter 0)))

(defun mh-invalidate-show-buffer ()
 "Invalidate the show buffer so we must update it to use it."
 (if (get-buffer mh-show-buffer)
   (save-excursion
    (set-buffer mh-show-buffer)
    (mh-unvisit-file))))

(defun mh-unvisit-file ()
 "Separate current buffer from the message file it was visiting."
 (or (not (buffer-modified-p))
   (null buffer-file-name)      ;we've been here before
   (yes-or-no-p (format "Message %s modified; flush changes? "
              (file-name-nondirectory buffer-file-name)))
   (error "Flushing changes not confirmed"))
 (clear-visited-file-modtime)
 (unlock-buffer)
 (setq buffer-file-name nil))

;;;###mh-autoload
(defun mh-get-msg-num (error-if-no-message)
 "Return the message number of the displayed message.
If the argument ERROR-IF-NO-MESSAGE is non-nil, then complain if the cursor is
not pointing to a message."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (cond ((looking-at mh-scan-msg-number-regexp)
      (string-to-int (buffer-substring (match-beginning 1)
                      (match-end 1))))
     (error-if-no-message
      (error "Cursor not pointing to message"))
     (t nil))))

(defun mh-folder-name-p (name)
 "Return non-nil if NAME is the name of a folder.
A name (a string or symbol) can be a folder name if it begins with \"+\"."
 (if (symbolp name)
   (eq (aref (symbol-name name) 0) ?+)
  (and (> (length name) 0)
     (eq (aref name 0) ?+))))


(defun mh-expand-file-name (filename &optional default)
 "Expand FILENAME like `expand-file-name', but also handle MH folder names.
Any filename that starts with '+' is treated as a folder name.
See `expand-file-name' for description of DEFAULT."
 (if (mh-folder-name-p filename)
   (expand-file-name (substring filename 1) mh-user-path)
  (expand-file-name filename default)))


(defun mh-msg-filename (msg &optional folder)
 "Return the file name of MSG in FOLDER (default current folder)."
 (expand-file-name (int-to-string msg)
          (if folder
            (mh-expand-file-name folder)
           mh-folder-filename)))

;;; Infrastructure to generate show-buffer functions from folder functions
;;; XEmacs does not have deactivate-mark? What is the equivalent of
;;; transient-mark-mode for XEmacs? Should we be restoring the mark in the
;;; folder buffer after the operation has been carried out.
(defmacro mh-defun-show-buffer (function original-function
                     &optional dont-return)
 "Define FUNCTION to run ORIGINAL-FUNCTION in folder buffer.
If the buffer we start in is still visible and DONT-RETURN is nil then switch
to it after that."
 `(defun ,function ()
   ,(format "Calls %s from the message's folder.\n%s\nSee `%s' for more info.\n"
       original-function
       (if dont-return ""
        "When function completes, returns to the show buffer if it is
still visible.\n")
       original-function)
   (interactive)
   (when (buffer-live-p (get-buffer mh-show-folder-buffer))
    (let ((config (current-window-configuration))
       (folder-buffer mh-show-folder-buffer)
       (normal-exit nil)
       ,@(if dont-return () '((cur-buffer-name (buffer-name)))))
     (pop-to-buffer mh-show-folder-buffer nil)
     (unless (equal (buffer-name
             (window-buffer (frame-first-window (selected-frame))))
            folder-buffer)
      (delete-other-windows))
     (mh-goto-cur-msg t)
     (mh-funcall-if-exists deactivate-mark)
     (unwind-protect
       (prog1 (call-interactively (function ,original-function))
        (setq normal-exit t))
      (mh-funcall-if-exists deactivate-mark)
      (cond ((not normal-exit)
         (set-window-configuration config))
         ,(if dont-return
           `(t (setq mh-previous-window-config config))
          `((and (get-buffer cur-buffer-name)
              (window-live-p (get-buffer-window
                      (get-buffer cur-buffer-name))))
           (pop-to-buffer (get-buffer cur-buffer-name) nil)))))))))

;;; Generate interactive functions for the show buffer from the corresponding
;;; folder functions.
(mh-defun-show-buffer mh-show-previous-undeleted-msg
           mh-previous-undeleted-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-next-undeleted-msg
           mh-next-undeleted-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-quit mh-quit)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-msg mh-delete-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-refile-msg mh-refile-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-undo mh-undo)
(mh-defun-show-buffer mh-show-execute-commands mh-execute-commands)
(mh-defun-show-buffer mh-show-reply mh-reply t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-redistribute mh-redistribute)
(mh-defun-show-buffer mh-show-forward mh-forward t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-header-display mh-header-display)
(mh-defun-show-buffer mh-show-refile-or-write-again
           mh-refile-or-write-again)
(mh-defun-show-buffer mh-show-show mh-show)
(mh-defun-show-buffer mh-show-write-message-to-file
           mh-write-msg-to-file)
(mh-defun-show-buffer mh-show-extract-rejected-mail
           mh-extract-rejected-mail t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-msg-no-motion
           mh-delete-msg-no-motion)
(mh-defun-show-buffer mh-show-first-msg mh-first-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-last-msg mh-last-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-copy-msg mh-copy-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-edit-again mh-edit-again t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-goto-msg mh-goto-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-inc-folder mh-inc-folder)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-subject-or-thread
           mh-delete-subject-or-thread)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-subject mh-delete-subject)
(mh-defun-show-buffer mh-show-print-msg mh-print-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-send mh-send t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-toggle-showing mh-toggle-showing t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-pipe-msg mh-pipe-msg t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-sort-folder mh-sort-folder)
(mh-defun-show-buffer mh-show-visit-folder mh-visit-folder t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-rescan-folder mh-rescan-folder)
(mh-defun-show-buffer mh-show-pack-folder mh-pack-folder)
(mh-defun-show-buffer mh-show-kill-folder mh-kill-folder t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-list-folders mh-list-folders t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-search-folder mh-search-folder t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-undo-folder mh-undo-folder)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-msg-from-seq
           mh-delete-msg-from-seq)
(mh-defun-show-buffer mh-show-delete-seq mh-delete-seq)
(mh-defun-show-buffer mh-show-list-sequences mh-list-sequences)
(mh-defun-show-buffer mh-show-narrow-to-seq mh-narrow-to-seq)
(mh-defun-show-buffer mh-show-put-msg-in-seq mh-put-msg-in-seq)
(mh-defun-show-buffer mh-show-msg-is-in-seq mh-msg-is-in-seq)
(mh-defun-show-buffer mh-show-widen mh-widen)
(mh-defun-show-buffer mh-show-narrow-to-subject
           mh-narrow-to-subject)
(mh-defun-show-buffer mh-show-store-msg mh-store-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-page-digest mh-page-digest)
(mh-defun-show-buffer mh-show-page-digest-backwards
           mh-page-digest-backwards)
(mh-defun-show-buffer mh-show-burst-digest mh-burst-digest)
(mh-defun-show-buffer mh-show-page-msg mh-page-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-previous-page mh-previous-page)
(mh-defun-show-buffer mh-show-modify mh-modify t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-next-button mh-next-button)
(mh-defun-show-buffer mh-show-prev-button mh-prev-button)
(mh-defun-show-buffer mh-show-toggle-mime-part mh-folder-toggle-mime-part)
(mh-defun-show-buffer mh-show-save-mime-part mh-folder-save-mime-part)
(mh-defun-show-buffer mh-show-inline-mime-part mh-folder-inline-mime-part)
(mh-defun-show-buffer mh-show-toggle-threads mh-toggle-threads)
(mh-defun-show-buffer mh-show-thread-delete mh-thread-delete)
(mh-defun-show-buffer mh-show-thread-refile mh-thread-refile)
(mh-defun-show-buffer mh-show-update-sequences mh-update-sequences)
(mh-defun-show-buffer mh-show-next-unread-msg mh-next-unread-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-previous-unread-msg mh-previous-unread-msg)
(mh-defun-show-buffer mh-show-thread-ancestor mh-thread-ancestor)
(mh-defun-show-buffer mh-show-thread-next-sibling mh-thread-next-sibling)
(mh-defun-show-buffer mh-show-thread-previous-sibling
           mh-thread-previous-sibling)
(mh-defun-show-buffer mh-show-index-visit-folder mh-index-visit-folder t)
(mh-defun-show-buffer mh-show-toggle-tick mh-toggle-tick)
(mh-defun-show-buffer mh-show-narrow-to-tick mh-narrow-to-tick)
(mh-defun-show-buffer mh-show-junk-blacklist mh-junk-blacklist)
(mh-defun-show-buffer mh-show-junk-whitelist mh-junk-whitelist)
(mh-defun-show-buffer mh-show-index-new-messages mh-index-new-messages)

;;; Populate mh-show-mode-map
(gnus-define-keys mh-show-mode-map
 " "  mh-show-page-msg
 "!"  mh-show-refile-or-write-again
 "'"  mh-show-toggle-tick
 ","  mh-show-header-display
 "."  mh-show-show
 ">"  mh-show-write-message-to-file
 "?"  mh-help
 "E"  mh-show-extract-rejected-mail
 "M"  mh-show-modify
 "\177" mh-show-previous-page
 "\C-d" mh-show-delete-msg-no-motion
 "\t"  mh-show-next-button
 [backtab] mh-show-prev-button
 "\M-\t" mh-show-prev-button
 "\ed" mh-show-redistribute
 "^"  mh-show-refile-msg
 "c"  mh-show-copy-msg
 "d"  mh-show-delete-msg
 "e"  mh-show-edit-again
 "f"  mh-show-forward
 "g"  mh-show-goto-msg
 "i"  mh-show-inc-folder
 "k"  mh-show-delete-subject-or-thread
 "l"  mh-show-print-msg
 "m"  mh-show-send
 "n"  mh-show-next-undeleted-msg
 "\M-n" mh-show-next-unread-msg
 "o"  mh-show-refile-msg
 "p"  mh-show-previous-undeleted-msg
 "\M-p" mh-show-previous-unread-msg
 "q"  mh-show-quit
 "r"  mh-show-reply
 "s"  mh-show-send
 "t"  mh-show-toggle-showing
 "u"  mh-show-undo
 "x"  mh-show-execute-commands
 "v"  mh-show-index-visit-folder
 "|"  mh-show-pipe-msg)

(gnus-define-keys (mh-show-folder-map "F" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 "S"  mh-show-sort-folder
 "f"  mh-show-visit-folder
 "i"  mh-index-search
 "k"  mh-show-kill-folder
 "l"  mh-show-list-folders
 "n"  mh-index-new-messages
 "o"  mh-show-visit-folder
 "r"  mh-show-rescan-folder
 "s"  mh-show-search-folder
 "t"  mh-show-toggle-threads
 "u"  mh-show-undo-folder
 "v"  mh-show-visit-folder)

(gnus-define-keys (mh-show-sequence-map "S" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 "d"  mh-show-delete-msg-from-seq
 "k"  mh-show-delete-seq
 "l"  mh-show-list-sequences
 "n"  mh-show-narrow-to-seq
 "p"  mh-show-put-msg-in-seq
 "s"  mh-show-msg-is-in-seq
 "w"  mh-show-widen)

(define-key mh-show-mode-map "I" mh-inc-spool-map)

(gnus-define-keys (mh-show-junk-map "J" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 "b"  mh-show-junk-blacklist
 "w"  mh-show-junk-whitelist)

(gnus-define-keys (mh-show-thread-map "T" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 "u"  mh-show-thread-ancestor
 "p"  mh-show-thread-previous-sibling
 "n"  mh-show-thread-next-sibling
 "t"  mh-show-toggle-threads
 "d"  mh-show-thread-delete
 "o"  mh-show-thread-refile)

(gnus-define-keys (mh-show-limit-map "/" mh-show-mode-map)
 "'"  mh-show-narrow-to-tick
 "?"  mh-prefix-help
 "s"  mh-show-narrow-to-subject
 "w"  mh-show-widen)

(gnus-define-keys (mh-show-extract-map "X" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 "s"  mh-show-store-msg
 "u"  mh-show-store-msg)

;; Untested...
(gnus-define-keys (mh-show-digest-map "D" mh-show-mode-map)
 "?"  mh-prefix-help
 " "  mh-show-page-digest
 "\177" mh-show-page-digest-backwards
 "b"  mh-show-burst-digest)

(gnus-define-keys (mh-show-mime-map "K" mh-show-mode-map)
 "?"      mh-prefix-help
 "a"      mh-mime-save-parts
 "v"      mh-show-toggle-mime-part
 "o"      mh-show-save-mime-part
 "i"      mh-show-inline-mime-part
 "\t"     mh-show-next-button
 [backtab]   mh-show-prev-button
 "\M-\t"    mh-show-prev-button)

(easy-menu-define
 mh-show-sequence-menu mh-show-mode-map "Menu for MH-E folder-sequence."
 '("Sequence"
  ["Add Message to Sequence..."    mh-show-put-msg-in-seq t]
  ["List Sequences for Message"    mh-show-msg-is-in-seq t]
  ["Delete Message from Sequence..." mh-show-delete-msg-from-seq t]
  ["List Sequences in Folder..."   mh-show-list-sequences t]
  ["Delete Sequence..."        mh-show-delete-seq t]
  ["Narrow to Sequence..."      mh-show-narrow-to-seq t]
  ["Widen from Sequence"       mh-show-widen t]
  "--"
  ["Narrow to Subject Sequence"    mh-show-narrow-to-subject t]
  ["Narrow to Tick Sequence"     mh-show-narrow-to-tick
   (save-excursion
    (set-buffer mh-show-folder-buffer)
    (and mh-tick-seq (mh-seq-msgs (mh-find-seq mh-tick-seq))))]
  ["Delete Rest of Same Subject"   mh-show-delete-subject t]
  ["Toggle Tick Mark"         mh-show-toggle-tick t]
  "--"
  ["Push State Out to MH"       mh-show-update-sequences t]))

(easy-menu-define
 mh-show-message-menu mh-show-mode-map "Menu for MH-E folder-message."
 '("Message"
  ["Show Message"           mh-show-show t]
  ["Show Message with Header"     mh-show-header-display t]
  ["Next Message"           mh-show-next-undeleted-msg t]
  ["Previous Message"         mh-show-previous-undeleted-msg t]
  ["Go to First Message"       mh-show-first-msg t]
  ["Go to Last Message"        mh-show-last-msg t]
  ["Go to Message by Number..."    mh-show-goto-msg t]
  ["Modify Message"          mh-show-modify t]
  ["Delete Message"          mh-show-delete-msg t]
  ["Refile Message"          mh-show-refile-msg t]
  ["Undo Delete/Refile"        mh-show-undo t]
  ["Process Delete/Refile"      mh-show-execute-commands t]
  "--"
  ["Compose a New Message"      mh-send t]
  ["Reply to Message..."       mh-show-reply t]
  ["Forward Message..."        mh-show-forward t]
  ["Redistribute Message..."     mh-show-redistribute t]
  ["Edit Message Again"        mh-show-edit-again t]
  ["Re-edit a Bounced Message"    mh-show-extract-rejected-mail t]
  "--"
  ["Copy Message to Folder..."    mh-show-copy-msg t]
  ["Print Message"          mh-show-print-msg t]
  ["Write Message to File..."     mh-show-write-msg-to-file t]
  ["Pipe Message to Command..."    mh-show-pipe-msg t]
  ["Unpack Uuencoded Message..."   mh-show-store-msg t]
  ["Burst Digest Message"       mh-show-burst-digest t]))

(easy-menu-define
 mh-show-folder-menu mh-show-mode-map "Menu for MH-E folder."
 '("Folder"
  ["Incorporate New Mail"       mh-show-inc-folder t]
  ["Toggle Show/Folder"        mh-show-toggle-showing t]
  ["Execute Delete/Refile"      mh-show-execute-commands t]
  ["Rescan Folder"          mh-show-rescan-folder t]
  ["Thread Folder"          mh-show-toggle-threads t]
  ["Pack Folder"           mh-show-pack-folder t]
  ["Sort Folder"           mh-show-sort-folder t]
  "--"
  ["List Folders"           mh-show-list-folders t]
  ["Visit a Folder..."        mh-show-visit-folder t]
  ["View New Messages"        mh-show-index-new-messages t]
  ["Search a Folder..."        mh-show-search-folder t]
  ["Indexed Search..."        mh-index-search t]
  "--"
  ["Quit MH-E"            mh-quit t]))


;;; Ensure new buffers won't get this mode if default-major-mode is nil.
(put 'mh-show-mode 'mode-class 'special)

;; Avoid compiler warning
(defvar tool-bar-map)

(define-derived-mode mh-show-mode text-mode "MH-Show"
 "Major mode for showing messages in MH-E.\\<mh-show-mode-map>
The value of `mh-show-mode-hook' is a list of functions to
be called, with no arguments, upon entry to this mode."
 (set (make-local-variable 'mail-header-separator) mh-mail-header-separator)
 (setq paragraph-start (default-value 'paragraph-start))
 (mh-show-unquote-From)
 (mh-show-xface)
 (mh-show-addr)
 (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 ;;(set (make-local-variable 'font-lock-support-mode) nil)
 (cond
  ((equal mh-highlight-citation-p 'font-lock)
  (setq font-lock-defaults '(mh-show-font-lock-keywords-with-cite t)))
  ((equal mh-highlight-citation-p 'gnus)
  (setq font-lock-defaults '((mh-show-font-lock-keywords)
                t nil nil nil
                (font-lock-fontify-region-function
                . mh-show-font-lock-fontify-region)))
  (mh-gnus-article-highlight-citation))
  (t
  (setq font-lock-defaults '(mh-show-font-lock-keywords t))))
 (if (and mh-xemacs-flag
      font-lock-auto-fontify)
   (turn-on-font-lock))
 (if (and (boundp 'tool-bar-mode) tool-bar-mode)
   (set (make-local-variable 'tool-bar-map) mh-show-tool-bar-map))
 (mh-funcall-if-exists mh-toolbar-init :show)
 (when mh-decode-mime-flag
  (mh-make-local-hook 'kill-buffer-hook)
  (add-hook 'kill-buffer-hook 'mh-mime-cleanup nil t))
 (easy-menu-add mh-show-sequence-menu)
 (easy-menu-add mh-show-message-menu)
 (easy-menu-add mh-show-folder-menu)
 (make-local-variable 'mh-show-folder-buffer)
 (buffer-disable-undo)
 (setq buffer-read-only t)
 (use-local-map mh-show-mode-map)
 (run-hooks 'mh-show-mode-hook))

(defun mh-show-addr ()
 "Use `goto-address'."
 (when mh-show-use-goto-addr-flag
  (if (not (featurep 'goto-addr))
    (load "goto-addr" t t))
  (if (fboundp 'goto-address)
    (goto-address))))



;; X-Face and Face display
(defvar mh-show-xface-function
 (cond ((and mh-xemacs-flag (locate-library "x-face") (not (featurep 'xface)))
     (load "x-face" t t)
     #'mh-face-display-function)
    ((>= emacs-major-version 21)
     #'mh-face-display-function)
    (t #'ignore))
 "Determine at run time what function should be called to display X-Face.")

(defvar mh-uncompface-executable
 (and (fboundp 'executable-find) (executable-find "uncompface")))

(defun mh-face-to-png (data)
 "Convert base64 encoded DATA to png image."
 (with-temp-buffer
  (insert data)
  (ignore-errors (base64-decode-region (point-min) (point-max)))
  (buffer-string)))

(defun mh-uncompface (data)
 "Run DATA through `uncompface' to generate bitmap."
 (with-temp-buffer
  (insert data)
  (when (and mh-uncompface-executable
        (equal (call-process-region (point-min) (point-max)
                      mh-uncompface-executable t '(t nil))
           0))
   (mh-icontopbm)
   (buffer-string))))

(defun mh-icontopbm ()
 "Elisp substitute for `icontopbm'."
 (goto-char (point-min))
 (let ((end (point-max)))
  (while (re-search-forward "0x\\(..\\)\\(..\\)," nil t)
   (save-excursion
    (goto-char (point-max))
    (insert (string-to-number (match-string 1) 16))
    (insert (string-to-number (match-string 2) 16))))
  (delete-region (point-min) end)
  (goto-char (point-min))
  (insert "P4\n48 48\n")))

(mh-do-in-xemacs (defvar default-enable-multibyte-characters))

(defun mh-face-display-function ()
 "Display a Face or X-Face header field.
Display Face if both are present."
 (save-restriction
  (goto-char (point-min))
  (re-search-forward "\n\n" (point-max) t)
  (narrow-to-region (point-min) (point))
  (let* ((case-fold-search t)
      (default-enable-multibyte-characters nil)
      (face (message-fetch-field "face" t))
      (x-face (message-fetch-field "x-face" t))
      (url (message-fetch-field "x-image-url" t))
      raw type)
   (cond (face (setq raw (mh-face-to-png face)
            type 'png))
      (x-face (setq raw (mh-uncompface x-face)
             type 'pbm))
      (url (setq type 'url)))
   (when type
    (goto-char (point-min))
    (when (re-search-forward "^from:" (point-max) t)
     ;; GNU Emacs
     (mh-do-in-gnu-emacs
      (if (eq type 'url)
        (mh-x-image-url-display url)
       (mh-funcall-if-exists
        insert-image (create-image
               raw type t
               :foreground (face-foreground 'mh-show-xface-face)
               :background (face-background 'mh-show-xface-face))
              " ")))
     ;; XEmacs
     (mh-do-in-xemacs
      (cond
       ((eq type 'url)
       (mh-x-image-url-display url))
       ((eq type 'png)
       (when (featurep 'png)
        (set-extent-begin-glyph
         (make-extent (point) (point))
         (make-glyph (vector 'png ':data (mh-face-to-png face))))))
       ;; Try internal xface support if available...
       ((and (eq type 'pbm) (featurep 'xface))
       (set-glyph-face
        (set-extent-begin-glyph
        (make-extent (point) (point))
        (make-glyph (vector 'xface ':data (concat "X-Face: " x-face))))
        'mh-show-xface-face))
       ;; Otherwise try external support with x-face...
       ((and (eq type 'pbm)
          (fboundp 'x-face-xmas-wl-display-x-face)
          (fboundp 'executable-find) (executable-find "uncompface"))
       (mh-funcall-if-exists x-face-xmas-wl-display-x-face)))
      (when raw (insert " "))))))))


(defun mh-show-xface ()
 "Display X-Face."
 (when (and window-system mh-show-use-xface-flag
       (or mh-decode-mime-flag mhl-formfile
         mh-clean-message-header-flag))
  (funcall mh-show-xface-function)))



;; X-Image-URL display

(defvar mh-x-image-cache-directory nil
 "Directory where X-Image-URL images are cached.")

(defvar mh-convert-executable (executable-find "convert"))
(defvar mh-wget-executable (executable-find "wget"))
(defvar mh-x-image-temp-file nil)
(defvar mh-x-image-url nil)
(defvar mh-x-image-marker nil)
(defvar mh-x-image-url-cache-file nil)

(defun mh-x-image-url-cache-canonicalize (url)
 "Canonicalize URL.
Replace the ?/ character with a ?! character."
 (with-temp-buffer
  (insert url)
  (goto-char (point-min))
  (while (search-forward "/" nil t) (replace-match "!"))
  (format "%s/%s.png" mh-x-image-cache-directory (buffer-string))))

(defun mh-x-image-url-fetch-image (url cache-file marker sentinel)
 "Fetch and display the image specified by URL.
After the image is fetched, it is stored in CACHE-FILE. It will be displayed
in a buffer and position specified by MARKER. The actual display is carried
out by the SENTINEL function."
 (if (and mh-wget-executable
      mh-fetch-x-image-url
      (or (eq mh-fetch-x-image-url t)
        (y-or-n-p (format "Fetch %s? " url))))
   (let ((buffer (get-buffer-create (generate-new-buffer-name " *mh-url*")))
      (filename (make-temp-name "/tmp/mhe-wget")))
    (save-excursion
     (set-buffer buffer)
     (set (make-local-variable 'mh-x-image-url-cache-file) cache-file)
     (set (make-local-variable 'mh-x-image-marker) marker)
     (set (make-local-variable 'mh-x-image-temp-file) filename))
    (set-process-sentinel
     (start-process "*wget*" buffer mh-wget-executable "-O" filename url)
     sentinel))
  ;; Make sure we don't ask about this image again
  (when (and mh-wget-executable (eq mh-fetch-x-image-url 'ask))
   (make-symbolic-link mh-x-image-cache-directory cache-file t))))

(defun mh-x-image-display (image marker)
 "Display IMAGE at MARKER."
 (save-excursion
  (set-buffer (marker-buffer marker))
  (let ((buffer-read-only nil)
     (default-enable-multibyte-characters nil)
     (buffer-modified-flag (buffer-modified-p)))
   (unwind-protect
     (when (and (file-readable-p image) (not (file-symlink-p image)))
      (goto-char marker)
      (mh-do-in-gnu-emacs
       (mh-funcall-if-exists insert-image (create-image image 'png)))
      (mh-do-in-xemacs
       (when (featurep 'png)
        (set-extent-begin-glyph
         (make-extent (point) (point))
         (make-glyph
         (vector 'png ':data (with-temp-buffer
                    (insert-file-contents-literally image)
                    (buffer-string))))))))
    (set-buffer-modified-p buffer-modified-flag)))))

(defun mh-x-image-scale-and-display (process change)
 "When the wget PROCESS terminates scale and display image.
The argument CHANGE is ignored."
 (when (eq (process-status process) 'exit)
  (let (marker temp-file cache-filename wget-buffer)
   (save-excursion
    (set-buffer (setq wget-buffer (process-buffer process)))
    (setq marker mh-x-image-marker
       cache-filename mh-x-image-url-cache-file
       temp-file mh-x-image-temp-file))
   (when mh-convert-executable
    (call-process mh-convert-executable nil nil nil "-resize" "96x48"
            temp-file cache-filename))
   (if (file-exists-p cache-filename)
     (mh-x-image-display cache-filename marker)
    (make-symbolic-link mh-x-image-cache-directory cache-filename t))
   (ignore-errors
    (set-marker marker nil)
    (delete-process process)
    (kill-buffer wget-buffer)
    (delete-file temp-file)))))

(defun mh-x-image-url-display (url)
 "Display image from location URL.
If the URL isn't present in the cache then it is fetched with wget."
 (let ((cache-filename (mh-x-image-url-cache-canonicalize url))
    (marker (set-marker (make-marker) (point))))
  (cond ((file-exists-p cache-filename)
      (mh-x-image-display cache-filename marker))
     ((not mh-fetch-x-image-url)
      (set-marker marker nil))
     ((and (not (file-exists-p mh-x-image-cache-directory))
        (call-process "mkdir" nil nil nil mh-x-image-cache-directory)
        nil))
     ((and (file-exists-p mh-x-image-cache-directory)
        (file-directory-p mh-x-image-cache-directory))
      (mh-x-image-url-fetch-image url cache-filename marker
                    'mh-x-image-scale-and-display)))))



(defun mh-maybe-show (&optional msg)
 "Display message at cursor, but only if in show mode.
If optional arg MSG is non-nil, display that message instead."
 (if mh-showing-mode (mh-show msg)))

(defun mh-show (&optional message)
 "Show message at cursor.
If optional argument MESSAGE is non-nil, display that message instead.
Force a two-window display with the folder window on top (size
`mh-summary-height') and the show buffer below it.
If the message is already visible, display the start of the message.

Display of the message is controlled by setting the variables
`mh-clean-message-header-flag' and `mhl-formfile'. The default behavior is
to scroll uninteresting headers off the top of the window.
Type \"\\[mh-header-display]\" to see the message with all its headers."
 (interactive)
 (and mh-showing-with-headers
    (or mhl-formfile mh-clean-message-header-flag)
    (mh-invalidate-show-buffer))
 (mh-show-msg message))

(defun mh-show-mouse (EVENT)
 "Move point to mouse EVENT and show message."
 (interactive "e")
 (mouse-set-point EVENT)
 (mh-show))

(defun mh-show-msg (msg)
 "Show MSG.
The value of `mh-show-hook' is a list of functions to be called, with no
arguments, after the message has been displayed."
 (if (not msg)
   (setq msg (mh-get-msg-num t)))
 (mh-showing-mode t)
 (setq mh-page-to-next-msg-flag nil)
 (let ((folder mh-current-folder)
    (clean-message-header mh-clean-message-header-flag)
    (show-window (get-buffer-window mh-show-buffer)))
  (if (not (eq (next-window (minibuffer-window)) (selected-window)))
    (delete-other-windows))     ; force ourself to the top window
  (mh-in-show-buffer (mh-show-buffer)
   (if (and show-window
        (equal (mh-msg-filename msg folder) buffer-file-name))
     (progn            ;just back up to start
      (goto-char (point-min))
      (if (not clean-message-header)
        (mh-start-of-uncleaned-message)))
    (mh-display-msg msg folder))))
 (if (not (= (1+ (window-height)) (frame-height))) ;not horizontally split
   (shrink-window (- (window-height) mh-summary-height)))
 (mh-recenter nil)
 (if (not (memq msg mh-seen-list))
   (setq mh-seen-list (cons msg mh-seen-list)))
 (when mh-update-sequences-after-mh-show-flag
  (if mh-index-data (mh-index-update-unseen msg))
  (mh-update-sequences))
 (run-hooks 'mh-show-hook))

(defun mh-modify (&optional message)
 "Edit message at cursor.
If optional argument MESSAGE is non-nil, edit that message instead.
Force a two-window display with the folder window on top (size
`mh-summary-height') and the message editing buffer below it.

The message is displayed in raw form."
 (interactive)
 (let* ((message (or message (mh-get-msg-num t)))
     (msg-filename (mh-msg-filename message))
     edit-buffer)
  (when (not (file-exists-p msg-filename))
   (error "Message %d does not exist" message))

  ;; Invalidate the show buffer if it is showing the same message that is
  ;; to be edited.
  (when (and (buffer-live-p (get-buffer mh-show-buffer))
        (equal (save-excursion (set-buffer mh-show-buffer)
                   buffer-file-name)
           msg-filename))
   (mh-invalidate-show-buffer))

  ;; Edit message
  (find-file msg-filename)
  (setq edit-buffer (current-buffer))

  ;; Set buffer properties
  (mh-letter-mode)
  (use-local-map text-mode-map)

  ;; Just show the edit buffer...
  (delete-other-windows)
  (switch-to-buffer edit-buffer)))

(defun mh-show-unquote-From ()
 "Decode >From at beginning of lines for `mh-show-mode'."
 (save-excursion
  (let ((modified (buffer-modified-p))
     (case-fold-search nil))
   (goto-char (mh-mail-header-end))
   (while (re-search-forward "^>From" nil t)
    (replace-match "From"))
   (set-buffer-modified-p modified))))

(defun mh-msg-folder (folder-name)
 "Return the name of the buffer for FOLDER-NAME."
 folder-name)

(defun mh-display-msg (msg-num folder-name)
 "Display MSG-NUM of FOLDER-NAME.
Sets the current buffer to the show buffer."
 (let ((folder (mh-msg-folder folder-name)))
  (set-buffer folder)
  ;; When Gnus uses external displayers it has to keep handles longer. So
  ;; we will delete these handles when mh-quit is called on the folder. It
  ;; would be nicer if there are weak pointers in emacs lisp, then we could
  ;; get the garbage collector to do this for us.
  (unless (mh-buffer-data)
   (setf (mh-buffer-data) (mh-make-buffer-data)))
  ;; Bind variables in folder buffer in case they are local
  (let ((formfile mhl-formfile)
     (clean-message-header mh-clean-message-header-flag)
     (invisible-headers mh-invisible-headers)
     (visible-headers mh-visible-headers)
     (msg-filename (mh-msg-filename msg-num folder-name))
     (show-buffer mh-show-buffer)
     (mm-inline-media-tests mh-mm-inline-media-tests))
   (if (not (file-exists-p msg-filename))
     (error "Message %d does not exist" msg-num))
   (if (and (> mh-show-maximum-size 0)
        (> (elt (file-attributes msg-filename) 7)
         mh-show-maximum-size)
        (not (y-or-n-p
           (format
           "Message %d (%d bytes) exceeds %d bytes. Display it? "
           msg-num (elt (file-attributes msg-filename) 7)
           mh-show-maximum-size))))
     (error "Message %d not displayed" msg-num))
   (set-buffer show-buffer)
   (cond ((not (equal msg-filename buffer-file-name))
       (mh-unvisit-file)
       (setq buffer-read-only nil)
       (erase-buffer)
       ;; Changing contents, so this hook needs to be reinitialized.
       ;; pgp.el uses this.
       (if (boundp 'write-contents-hooks) ;Emacs 19
         (kill-local-variable 'write-contents-hooks))
       (if formfile
         (mh-exec-lib-cmd-output "mhl" "-nobell" "-noclear"
                     (if (stringp formfile)
                       (list "-form" formfile))
                     msg-filename)
        (insert-file-contents-literally msg-filename))
       ;; Cleanup old mime handles
       (mh-mime-cleanup)
       ;; Use mm to display buffer
       (when (and mh-decode-mime-flag (not formfile))
        (mh-add-missing-mime-version-header)
        (setf (mh-buffer-data) (mh-make-buffer-data))
        (mh-mime-display))
       (mh-show-mode)
       ;; Header cleanup
       (goto-char (point-min))
       (cond (clean-message-header
          (mh-clean-msg-header (point-min)
                     invisible-headers
                     visible-headers)
          (goto-char (point-min)))
          (t
          (mh-start-of-uncleaned-message)))
       (mh-decode-message-header)
       ;; the parts of visiting we want to do (no locking)
       (or (eq buffer-undo-list t) ;don't save undo info for prev msgs
         (setq buffer-undo-list nil))
       (set-buffer-auto-saved)
       ;; the parts of set-visited-file-name we want to do (no locking)
       (setq buffer-file-name msg-filename)
       (setq buffer-backed-up nil)
       (auto-save-mode 1)
       (set-mark nil)
       (unwind-protect
         (when (and mh-decode-mime-flag (not formfile))
          (setq buffer-read-only nil)
          (mh-display-smileys)
          (mh-display-emphasis))
        (setq buffer-read-only t))
       (set-buffer-modified-p nil)
       (setq mh-show-folder-buffer folder)
       (setq mode-line-buffer-identification
          (list (format mh-show-buffer-mode-line-buffer-id
                 folder-name msg-num)))
       (mh-logo-display)
       (set-buffer folder)
       (setq mh-showing-with-headers nil))))))

(defun mh-clean-msg-header (start invisible-headers visible-headers)
 "Flush extraneous lines in message header.
Header is cleaned from START to the end of the message header.
INVISIBLE-HEADERS contains a regular expression specifying lines to delete
from the header. VISIBLE-HEADERS contains a regular expression specifying the
lines to display. INVISIBLE-HEADERS is ignored if VISIBLE-HEADERS is non-nil."
 (let ((case-fold-search t)
    (buffer-read-only nil)
    (after-change-functions nil))  ;Work around emacs-20 font-lock bug
                    ;causing an endless loop.
  (save-restriction
   (goto-char start)
   (if (search-forward "\n\n" nil 'move)
     (backward-char 1))
   (narrow-to-region start (point))
   (goto-char (point-min))
   (if visible-headers
     (while (< (point) (point-max))
      (cond ((looking-at visible-headers)
          (forward-line 1)
          (while (looking-at "[ \t]") (forward-line 1)))
         (t
          (mh-delete-line 1)
          (while (looking-at "[ \t]")
           (mh-delete-line 1)))))
    (while (re-search-forward invisible-headers nil t)
     (beginning-of-line)
     (mh-delete-line 1)
     (while (looking-at "[ \t]")
      (mh-delete-line 1))))
   (unlock-buffer))))

(defun mh-delete-line (lines)
 "Delete the next LINES lines."
 (delete-region (point) (progn (forward-line lines) (point))))

(defun mh-notate (msg notation offset)
 "Mark MSG with the character NOTATION at position OFFSET.
Null MSG means the message at cursor.
If NOTATION is nil then no change in the buffer occurs."
 (save-excursion
  (if (or (null msg)
      (mh-goto-msg msg t t))
    (with-mh-folder-updating (t)
     (beginning-of-line)
     (forward-char offset)
     (let ((notation (or notation (char-after))))
      (delete-char 1)
      (insert notation))))))

(defun mh-find-msg-get-num (step)
 "Return the message number of the message nearest the cursor.
Jumps over non-message lines, such as inc errors.
If we have to search, STEP tells whether to search forward or backward."
 (or (mh-get-msg-num nil)
   (let ((msg-num nil)
      (nreverses 0))
    (while (and (not msg-num)
          (< nreverses 2))
     (cond ((eobp)
         (setq step -1)
         (setq nreverses (1+ nreverses)))
        ((bobp)
         (setq step 1)
         (setq nreverses (1+ nreverses))))
     (forward-line step)
     (setq msg-num (mh-get-msg-num nil)))
    msg-num)))

(defun mh-goto-msg (number &optional no-error-if-no-message dont-show)
 "Position the cursor at message NUMBER.
Optional non-nil second argument NO-ERROR-IF-NO-MESSAGE means return nil
instead of signaling an error if message does not exist; in this case, the
cursor is positioned near where the message would have been.
Non-nil third argument DONT-SHOW means not to show the message."
 (interactive "NGo to message: ")
 (setq number (prefix-numeric-value number))
 (let ((point (point))
    (return-value t))
  (goto-char (point-min))
  (unless (re-search-forward (format "^[ ]*%s[^0-9]+" number) nil t)
   (goto-char point)
   (unless no-error-if-no-message
    (error "No message %d" number))
   (setq return-value nil))
  (beginning-of-line)
  (or dont-show (not return-value) (mh-maybe-show number))
  return-value))

(defun mh-msg-search-pat (n)
 "Return a search pattern for message N in the scan listing."
 (format mh-scan-msg-search-regexp n))

(defun mh-get-profile-field (field)
 "Find and return the value of FIELD in the current buffer.
Returns nil if the field is not in the buffer."
 (let ((case-fold-search t))
  (goto-char (point-min))
  (cond ((not (re-search-forward (format "^%s" field) nil t)) nil)
     ((looking-at "[\t ]*$") nil)
     (t
      (re-search-forward "[\t ]*\\([^\t \n].*\\)$" nil t)
      (let ((start (match-beginning 1)))
       (end-of-line)
       (buffer-substring start (point)))))))

(defvar mail-user-agent)
(defvar read-mail-command)

(defvar mh-find-path-run nil
 "Non-nil if `mh-find-path' has been run already.")

(defun mh-find-path ()
 "Set `mh-progs', `mh-lib', and `mh-lib-progs' variables.
Set `mh-user-path', `mh-draft-folder', `mh-unseen-seq', `mh-previous-seq',
`mh-inbox' from user's MH profile.
The value of `mh-find-path-hook' is a list of functions to be called, with no
arguments, after these variable have been set."
 (mh-find-progs)
 (unless mh-find-path-run
  (setq mh-find-path-run t)
  (setq read-mail-command 'mh-rmail)
  (setq mail-user-agent 'mh-e-user-agent))
 (save-excursion
  ;; Be sure profile is fully expanded before switching buffers
  (let ((profile (expand-file-name (or (getenv "MH") "~/.mh_profile"))))
   (set-buffer (get-buffer-create mh-temp-buffer))
   (setq buffer-offer-save nil)   ;for people who set default to t
   (erase-buffer)
   (condition-case err
     (insert-file-contents profile)
    (file-error
     (mh-install profile err)))
   (setq mh-user-path (mh-get-profile-field "Path:"))
   (if (not mh-user-path)
     (setq mh-user-path "Mail"))
   (setq mh-user-path
      (file-name-as-directory
       (expand-file-name mh-user-path (expand-file-name "~"))))
   (unless mh-x-image-cache-directory
    (setq mh-x-image-cache-directory
       (expand-file-name ".mhe-x-image-cache" mh-user-path)))
   (setq mh-draft-folder (mh-get-profile-field "Draft-Folder:"))
   (if mh-draft-folder
     (progn
      (if (not (mh-folder-name-p mh-draft-folder))
        (setq mh-draft-folder (format "+%s" mh-draft-folder)))
      (if (not (file-exists-p (mh-expand-file-name mh-draft-folder)))
        (error "Draft folder \"%s\" not found. Create it and try again"
            (mh-expand-file-name mh-draft-folder)))))
   (setq mh-inbox (mh-get-profile-field "Inbox:"))
   (cond ((not mh-inbox)
       (setq mh-inbox "+inbox"))
      ((not (mh-folder-name-p mh-inbox))
       (setq mh-inbox (format "+%s" mh-inbox))))
   (setq mh-unseen-seq (mh-get-profile-field "Unseen-Sequence:"))
   (if mh-unseen-seq
     (setq mh-unseen-seq (intern mh-unseen-seq))
    (setq mh-unseen-seq 'unseen))  ;old MH default?
   (setq mh-previous-seq (mh-get-profile-field "Previous-Sequence:"))
   (if mh-previous-seq
     (setq mh-previous-seq (intern mh-previous-seq)))
   (run-hooks 'mh-find-path-hook))))

(defun mh-file-command-p (file)
 "Return t if file FILE is the name of a executable regular file."
 (and (file-regular-p file) (file-executable-p file)))

(defun mh-find-progs ()
 "Find the directories for the installed MH/nmh binaries and config files.
Set the `mh-progs' and `mh-lib', and `mh-lib-progs' variables to the
directory names and set `mh-nmh-flag' if we detect nmh instead of MH."
 (unless (and mh-progs mh-lib mh-lib-progs)
  (let ((path (or (mh-path-search exec-path "mhparam")
          (mh-path-search '("/usr/local/nmh/bin" ; nmh default
                   "/usr/local/bin/mh/"
                   "/usr/local/mh/"
                   "/usr/bin/mh/" ;Ultrix 4.2, Linux
                   "/usr/new/mh/" ;Ultrix <4.2
                   "/usr/contrib/mh/bin/" ;BSDI
                   "/usr/pkg/bin/" ; NetBSD
                   "/usr/local/bin/"
                   )
                  "mhparam"))))
   (if (not path)
     (error "Unable to find the `mhparam' command"))
   (save-excursion
    (let ((tmp-buffer (get-buffer-create mh-temp-buffer)))
     (set-buffer tmp-buffer)
     (unwind-protect
       (progn
        (call-process (expand-file-name "mhparam" path)
               nil '(t nil) nil "libdir" "etcdir")
        (goto-char (point-min))
        (if (search-forward-regexp "^libdir:\\s-\\(\\S-+\\)\\s-*$"
                      nil t)
          (setq mh-lib-progs (match-string 1)
             mh-lib mh-lib-progs
             mh-progs path))
        (goto-char (point-min))
        (if (search-forward-regexp "^etcdir:\\s-\\(\\S-+\\)\\s-*$"
                      nil t)
          (setq mh-lib (match-string 1)
             mh-nmh-flag t)))
      (kill-buffer tmp-buffer))))
   (unless (and mh-progs mh-lib mh-lib-progs)
    (error "Unable to determine paths from `mhparam' command")))))

(defun mh-path-search (path file)
 "Search PATH, a list of directory names, for FILE.
Returns the element of PATH that contains FILE, or nil if not found."
 (while (and path
       (not (funcall 'mh-file-command-p
              (expand-file-name file (car path)))))
  (setq path (cdr path)))
 (car path))

(defvar mh-no-install nil)       ;do not run install-mh

(defun mh-install (profile error-val)
 "Initialize the MH environment.
This is called if we fail to read the PROFILE file. ERROR-VAL is the error
that made this call necessary."
 (if (or (getenv "MH")
     (file-exists-p profile)
     mh-no-install)
   (signal (car error-val)
       (list (format "Cannot read MH profile \"%s\"" profile)
          (car (cdr (cdr error-val))))))
 ;; The "install-mh" command will output a short note which
 ;; mh-exec-cmd will display to the user.
 ;; The MH 5 version of install-mh might try prompt the user
 ;; for information, which would fail here.
 (mh-exec-cmd (expand-file-name "install-mh" mh-lib-progs) "-auto")
 ;; now try again to read the profile file
 (erase-buffer)
 (condition-case err
   (insert-file-contents profile)
  (file-error
   (signal (car err)         ;re-signal with more specific msg
       (list (format "Cannot read MH profile \"%s\"" profile)
          (car (cdr (cdr err))))))))

(defun mh-set-folder-modified-p (flag)
 "Mark current folder as modified or unmodified according to FLAG."
 (set-buffer-modified-p flag))

(defun mh-find-seq (name)
 "Return sequence NAME."
 (assoc name mh-seq-list))

(defun mh-seq-to-msgs (seq)
 "Return a list of the messages in SEQ."
 (mh-seq-msgs (mh-find-seq seq)))

(defun mh-update-scan-format (fmt width)
 "Return a scan format with the (msg) width in the FMT replaced with WIDTH.

The message number width portion of the format is discovered using
`mh-scan-msg-format-regexp'. Its replacement is controlled with
`mh-scan-msg-format-string'."
 (or (and
    (string-match mh-scan-msg-format-regexp fmt)
    (let ((begin (match-beginning 1))
       (end (match-end 1)))
     (concat (substring fmt 0 begin)
         (format mh-scan-msg-format-string width)
         (substring fmt end))))
   fmt))

(defun mh-message-number-width (folder)
 "Return the widest message number in this FOLDER."
 (or mh-progs (mh-find-path))
 (let ((tmp-buffer (get-buffer-create mh-temp-buffer))
    (width 0))
  (save-excursion
   (set-buffer tmp-buffer)
   (erase-buffer)
   (apply 'call-process
       (expand-file-name mh-scan-prog mh-progs) nil '(t nil) nil
       (list folder "last" "-format" "%(msg)"))
   (goto-char (point-min))
   (if (re-search-forward mh-scan-msg-number-regexp nil 0 1)
     (setq width (length (buffer-substring
                (match-beginning 1) (match-end 1))))))
  width))

(defun mh-add-msgs-to-seq (msgs seq &optional internal-flag dont-annotate-flag)
 "Add MSGS to SEQ.
Remove duplicates and keep sequence sorted. If optional INTERNAL-FLAG is
non-nil, do not mark the message in the scan listing or inform MH of the
addition.

If DONT-ANNOTATE-FLAG is non-nil then the annotations in the folder buffer are
not updated."
 (let ((entry (mh-find-seq seq)))
  (if (and msgs (atom msgs)) (setq msgs (list msgs)))
  (if (null entry)
    (setq mh-seq-list
       (cons (mh-make-seq seq (mh-canonicalize-sequence msgs))
          mh-seq-list))
   (if msgs (setcdr entry (mh-canonicalize-sequence
               (append msgs (mh-seq-msgs entry))))))
  (cond ((not internal-flag)
      (mh-add-to-sequence seq msgs)
      (unless dont-annotate-flag
       (mh-notate-seq seq mh-note-seq (1+ mh-cmd-note)))))))

(defun mh-canonicalize-sequence (msgs)
 "Sort MSGS in decreasing order and remove duplicates."
 (let* ((sorted-msgs (sort (copy-sequence msgs) '>))
     (head sorted-msgs))
  (while (cdr head)
   (if (= (car head) (cadr head))
     (setcdr head (cddr head))
    (setq head (cdr head))))
  sorted-msgs))

(defvar mh-sub-folders-cache (make-hash-table :test #'equal))
(defvar mh-current-folder-name nil)

(defun mh-normalize-folder-name (folder &optional empty-string-okay
                    dont-remove-trailing-slash)
 "Normalizes FOLDER name.
Makes sure that two '/' characters never occur next to each other. Also all
occurrences of \"..\" and \".\" are suitably processed. So \"+inbox/../news\"
will be normalized to \"+news\".

If optional argument EMPTY-STRING-OKAY is nil then a '+' is added at the
front if FOLDER lacks one. If non-nil and FOLDER is the empty string then
nothing is added.

If optional argument DONT-REMOVE-TRAILING-SLASH is non-nil then a trailing '/'
if present is retained (if present), otherwise it is removed."
 (when (stringp folder)
  ;; Replace two or more consecutive '/' characters with a single '/'
  (while (string-match "//" folder)
   (setq folder (replace-match "/" nil t folder)))
  (let* ((length (length folder))
      (trailing-slash-present (and (> length 0)
                    (equal (aref folder (1- length)) ?/)))
      (leading-slash-present (and (> length 0)
                    (equal (aref folder 0) ?/))))
   (when (and (> length 0) (equal (aref folder 0) ?@)
         (stringp mh-current-folder-name))
    (setq folder (format "%s/%s/" mh-current-folder-name
               (substring folder 1))))
   ;; XXX: Purge empty strings from the list that split-string returns. In
   ;; XEmacs, (split-string "+foo/" "/") returns ("+foo" "") while in GNU
   ;; Emacs it returns ("+foo"). In the code it is assumed that the
   ;; components list has no empty strings.
   (let ((components (delete "" (split-string folder "/")))
      (result ()))
    ;; Remove .. and . from the pathname.
    (dolist (component components)
     (cond ((and (equal component "..") result)
         (pop result))
        ((equal component ".."))
        ((equal component "."))
        (t (push component result))))
    (setq folder "")
    (dolist (component result)
     (setq folder (concat component "/" folder)))
    ;; Remove trailing '/' if needed.
    (unless (and trailing-slash-present dont-remove-trailing-slash)
     (when (not (equal folder ""))
      (setq folder (substring folder 0 (1- (length folder))))))
    (when leading-slash-present
     (setq folder (concat "/" folder)))))
  (cond ((and empty-string-okay (equal folder "")))
     ((equal folder "") (setq folder "+"))
     ((not (equal (aref folder 0) ?+)) (setq folder (concat "+" folder)))))
 folder)

(defun mh-sub-folders (folder &optional add-trailing-slash-flag)
 "Find the subfolders of FOLDER.
The function avoids running folders unnecessarily by caching the results of
the actual folders call.

If optional argument ADD-TRAILING-SLASH-FLAG is non-nil then a slash is added
to each of the sub-folder names that may have nested folders within them."
 (let* ((folder (mh-normalize-folder-name folder))
     (match (gethash folder mh-sub-folders-cache 'no-result))
     (sub-folders (cond ((eq match 'no-result)
               (setf (gethash folder mh-sub-folders-cache)
                  (mh-sub-folders-actual folder)))
              (t match))))
  (if add-trailing-slash-flag
    (mapcar #'(lambda (x)
          (if (cdr x) (cons (concat (car x) "/") (cdr x)) x))
        sub-folders)
   sub-folders)))

(defun mh-sub-folders-actual (folder)
 "Execute the command folders to return the sub-folders of FOLDER.
Filters out the folder names that start with \".\" so that directories that
aren't usually mail folders are hidden."
 (let ((arg-list `(,(expand-file-name "folders" mh-progs)
          nil (t nil) nil "-noheader" "-norecurse" "-nototal"
          ,@(if (stringp folder) (list folder) ())))
    (results ())
    (current-folder (concat
             (with-temp-buffer
              (call-process (expand-file-name "folder" mh-progs)
                     nil '(t nil) nil "-fast")
              (buffer-substring (point-min) (1- (point-max))))
             "+")))
  (with-temp-buffer
   (apply #'call-process arg-list)
   (goto-char (point-min))
   (while (not (and (eolp) (bolp)))
    (goto-char (line-end-position))
    (let ((has-pos (search-backward " has " (line-beginning-position) t)))
     (when (integerp has-pos)
      (while (equal (char-after has-pos) ? )
       (decf has-pos))
      (incf has-pos)
      (let* ((name (buffer-substring (line-beginning-position) has-pos))
          (first-char (aref name 0))
          (last-char (aref name (1- (length name)))))
       (unless (member first-char '(?. ?# ?,))
        (when (and (equal last-char ?+) (equal name current-folder))
         (setq name (substring name 0 (1- (length name)))))
        (push
         (cons name
            (search-forward "(others)" (line-end-position) t))
         results))))
     (forward-line 1))))
  (setq results (nreverse results))
  (when (stringp folder)
   (setq results (cdr results))
   (let ((folder-name-len (length (format "%s/" (substring folder 1)))))
    (setq results (mapcar (lambda (f)
                (cons (substring (car f) folder-name-len)
                   (cdr f)))
               results))))
  results))

(defun mh-remove-from-sub-folders-cache (folder)
 "Remove FOLDER and its parent from `mh-sub-folders-cache'.
FOLDER should be unconditionally removed from the cache. Also the last ancestor
of FOLDER present in the cache must be removed as well.

To see why this is needed assume we have a folder +foo which has a single
sub-folder qux. Now we create the folder +foo/bar/baz. Here we will need to
invalidate the cached sub-folders of +foo, otherwise completion on +foo won't
tell us about the option +foo/bar!"
 (remhash folder mh-sub-folders-cache)
 (block ancestor-found
  (let ((parent folder)
     (one-ancestor-found nil)
     last-slash)
   (while (setq last-slash (mh-search-from-end ?/ parent))
    (setq parent (substring parent 0 last-slash))
    (unless (eq (gethash parent mh-sub-folders-cache 'none) 'none)
     (remhash parent mh-sub-folders-cache)
     (if one-ancestor-found
       (return-from ancestor-found)
      (setq one-ancestor-found t))))
   (remhash nil mh-sub-folders-cache))))

(defvar mh-folder-hist nil)
(defvar mh-speed-folder-map)
(defvar mh-speed-flists-cache)

(defvar mh-allow-root-folder-flag nil
 "Non-nil means \"+\" is an acceptable folder name.
This variable is used to communicate with `mh-folder-completion-function'. That
function can have exactly three arguments so we bind this variable to t or nil.

This variable should never be set.")

(defvar mh-folder-completion-map (copy-keymap minibuffer-local-completion-map))
(define-key mh-folder-completion-map " " 'minibuffer-complete)

(defun mh-speed-flists-active-p ()
 "Check if speedbar is running with message counts enabled."
 (and (featurep 'mh-speed)
    (> (hash-table-count mh-speed-flists-cache) 0)))

(defun mh-folder-completion-function (name predicate flag)
 "Programmable completion for folder names.
NAME is the partial folder name that has been input. PREDICATE if non-nil is a
function that is used to filter the possible choices and FLAG determines
whether the completion is over."
 (let* ((orig-name name)
     (name (mh-normalize-folder-name name nil t))
     (last-slash (mh-search-from-end ?/ name))
     (last-complete (if last-slash (substring name 0 last-slash) nil))
     (remainder (cond (last-complete (substring name (1+ last-slash)))
             ((and (> (length name) 0) (equal (aref name 0) ?+))
              (substring name 1))
             (t ""))))
  (cond ((eq flag nil)
      (let ((try-res (try-completion
              name
              (mapcar (lambda (x)
                   (cons (if (not last-complete)
                        (concat "+" (car x))
                       (concat last-complete "/" (car x)))
                      (cdr x)))
                  (mh-sub-folders last-complete t))
              predicate)))
       (cond ((eq try-res nil) nil)
          ((and (eq try-res t) (equal name orig-name)) t)
          ((eq try-res t) name)
          (t try-res))))
     ((eq flag t)
      (all-completions
      remainder (mh-sub-folders last-complete t) predicate))
     ((eq flag 'lambda)
      (let ((path (concat mh-user-path
                (substring (mh-normalize-folder-name name) 1))))
       (cond (mh-allow-root-folder-flag (file-exists-p path))
          ((equal path mh-user-path) nil)
          (t (file-exists-p path))))))))

(defun mh-folder-completing-read (prompt default allow-root-folder-flag)
 "Read folder name with PROMPT and default result DEFAULT.
If ALLOW-ROOT-FOLDER-FLAG is non-nil then \"+\" is allowed to be a folder name
corresponding to `mh-user-path'."
 (mh-normalize-folder-name
  (let ((minibuffer-local-completion-map mh-folder-completion-map)
     (mh-allow-root-folder-flag allow-root-folder-flag))
   (completing-read prompt 'mh-folder-completion-function nil nil nil
           'mh-folder-hist default))
  t))

(defun mh-prompt-for-folder (prompt default can-create
               &optional default-string allow-root-folder-flag)
 "Prompt for a folder name with PROMPT.
Returns the folder's name as a string. DEFAULT is used if the folder exists
and the user types return. If the CAN-CREATE flag is t, then a folder is
created if it doesn't already exist. If optional argument DEFAULT-STRING is
non-nil, use it in the prompt instead of DEFAULT. If ALLOW-ROOT-FOLDER-FLAG is
non-nil then the function will accept the folder +, which means all folders
when used in searching."
 (if (null default)
   (setq default ""))
 (let* ((default-string (cond (default-string (format " [%s]? "
                            default-string))
                ((equal "" default) "? ")
                (t (format " [%s]? " default))))
     (prompt (format "%s folder%s" prompt default-string))
     (mh-current-folder-name mh-current-folder)
     read-name folder-name)
  (while (and (setq read-name (mh-folder-completing-read
                 prompt default allow-root-folder-flag))
        (equal read-name "")
        (equal default "")))
  (cond ((or (equal read-name "")
        (and (equal read-name "+") (not allow-root-folder-flag)))
      (setq read-name default))
     ((not (mh-folder-name-p read-name))
      (setq read-name (format "+%s" read-name))))
  (if (or (not read-name) (equal "" read-name))
    (error "No folder specified"))
  (setq folder-name read-name)
  (cond ((and (> (length folder-name) 0)
        (eq (aref folder-name (1- (length folder-name))) ?/))
      (setq folder-name (substring folder-name 0 -1))))
  (let* ((last-slash (mh-search-from-end ?/ folder-name))
      (parent (and last-slash (substring folder-name 0 last-slash)))
      (child (if last-slash
           (substring folder-name (1+ last-slash))
          (substring folder-name 1))))
   (unless (member child
           (mapcar #'car (gethash parent mh-sub-folders-cache)))
    (mh-remove-from-sub-folders-cache folder-name)))
  (let ((new-file-flag
      (not (file-exists-p (mh-expand-file-name folder-name)))))
   (cond ((and new-file-flag
         (y-or-n-p
          (format "Folder %s does not exist. Create it? "
              folder-name)))
       (message "Creating %s" folder-name)
       (mh-exec-cmd-error nil "folder" folder-name)
       (mh-remove-from-sub-folders-cache folder-name)
       (when (boundp 'mh-speed-folder-map)
        (mh-speed-add-folder folder-name))
       (message "Creating %s...done" folder-name))
      (new-file-flag
       (error "Folder %s is not created" folder-name))
      ((not (file-directory-p (mh-expand-file-name folder-name)))
       (error "\"%s\" is not a directory"
          (mh-expand-file-name folder-name)))))
  folder-name))

(defun mh-truncate-log-buffer ()
 "If `mh-log-buffer' is too big then truncate it.
If the number of lines in `mh-log-buffer' exceeds `mh-log-buffer-lines' then
keep only the last `mh-log-buffer-lines'. As a side effect the point is set to
the end of the log buffer.

The function returns the size of the final size of the log buffer."
 (with-current-buffer (get-buffer-create mh-log-buffer)
  (goto-char (point-max))
  (save-excursion
   (when (equal (forward-line (- mh-log-buffer-lines)) 0)
    (delete-region (point-min) (point))))
  (unless (or (bobp)
        (save-excursion
         (and (equal (forward-line -1) 0) (equal (char-after) ?))))
   (insert "\n\n"))
  (buffer-size)))

;;; Issue commands to MH.

(defun mh-exec-cmd (command &rest args)
 "Execute mh-command COMMAND with ARGS.
The side effects are what is desired.
Any output is assumed to be an error and is shown to the user.
The output is not read or parsed by MH-E."
 (save-excursion
  (set-buffer (get-buffer-create mh-log-buffer))
  (let ((initial-size (mh-truncate-log-buffer)))
   (apply 'call-process
       (expand-file-name command mh-progs) nil t nil
       (mh-list-to-string args))
   (if (> (buffer-size) initial-size)
     (save-window-excursion
      (switch-to-buffer-other-window mh-log-buffer)
      (sit-for 5))))))

(defun mh-exec-cmd-error (env command &rest args)
 "In environment ENV, execute mh-command COMMAND with ARGS.
ENV is nil or a string of space-separated \"var=value\" elements.
Signals an error if process does not complete successfully."
 (save-excursion
  (set-buffer (get-buffer-create mh-temp-buffer))
  (erase-buffer)
  (let ((process-environment process-environment))
   ;; XXX: We should purge the list that split-string returns of empty
   ;; strings. This can happen in XEmacs if leading or trailing spaces
   ;; are present.
   (dolist (elem (if (stringp env) (split-string env " ") ()))
    (push elem process-environment))
   (mh-handle-process-error
    command (apply #'call-process (expand-file-name command mh-progs)
           nil t nil (mh-list-to-string args))))))

(defun mh-exec-cmd-daemon (command filter &rest args)
 "Execute MH command COMMAND in the background.

If FILTER is non-nil then it is used to process the output otherwise the
default filter `mh-process-daemon' is used. See `set-process-filter' for more
details of FILTER.

ARGS are passed to COMMAND as command line arguments."
 (save-excursion
  (set-buffer (get-buffer-create mh-log-buffer))
  (mh-truncate-log-buffer))
 (let* ((process-connection-type nil)
     (process (apply 'start-process
             command nil
             (expand-file-name command mh-progs)
             (mh-list-to-string args))))
  (set-process-filter process (or filter 'mh-process-daemon))))

(defun mh-exec-cmd-env-daemon (env command filter &rest args)
 "In ennvironment ENV, execute mh-command COMMAND in the background.

ENV is nil or a string of space-separated \"var=value\" elements.
Signals an error if process does not complete successfully.

If FILTER is non-nil then it is used to process the output otherwise the
default filter `mh-process-daemon' is used. See `set-process-filter' for more
details of FILTER.

ARGS are passed to COMMAND as command line arguments."
 (let ((process-environment process-environment))
  (dolist (elem (if (stringp env) (split-string env " ") ()))
   (push elem process-environment))
  (apply #'mh-exec-cmd-daemon command filter args)))

(defun mh-process-daemon (process output)
 "PROCESS daemon that puts OUTPUT into a temporary buffer.
Any output from the process is displayed in an asynchronous pop-up window."
 (set-buffer (get-buffer-create mh-log-buffer))
 (insert-before-markers output)
 (display-buffer mh-log-buffer))

(defun mh-exec-cmd-quiet (raise-error command &rest args)
 "Signal RAISE-ERROR if COMMAND with ARGS fails.
Execute MH command COMMAND with ARGS. ARGS is a list of strings.
Return at start of mh-temp buffer, where output can be parsed and used.
Returns value of `call-process', which is 0 for success, unless RAISE-ERROR is
non-nil, in which case an error is signaled if `call-process' returns non-0."
 (set-buffer (get-buffer-create mh-temp-buffer))
 (erase-buffer)
 (let ((value
     (apply 'call-process
        (expand-file-name command mh-progs) nil t nil
        args)))
  (goto-char (point-min))
  (if raise-error
    (mh-handle-process-error command value)
   value)))

(defun mh-profile-component (component)
 "Return COMPONENT value from mhparam, or nil if unset."
 (save-excursion
  (mh-exec-cmd-quiet nil "mhparam" "-components" component)
  (mh-get-profile-field (concat component ":"))))

(defun mh-exchange-point-and-mark-preserving-active-mark ()
 "Put the mark where point is now, and point where the mark is now.
This command works even when the mark is not active, and preserves whether the
mark is active or not."
 (interactive nil)
 (let ((is-active (and (boundp 'mark-active) mark-active)))
  (let ((omark (mark t)))
   (if (null omark)
     (error "No mark set in this buffer"))
   (set-mark (point))
   (goto-char omark)
   (if (boundp 'mark-active)
     (setq mark-active is-active))
   nil)))

(defun mh-exec-cmd-output (command display &rest args)
 "Execute MH command COMMAND with DISPLAY flag and ARGS.
Put the output into buffer after point. Set mark after inserted text.
Output is expected to be shown to user, not parsed by MH-E."
 (push-mark (point) t)
 (apply 'call-process
     (expand-file-name command mh-progs) nil t display
     (mh-list-to-string args))

 ;; The following is used instead of 'exchange-point-and-mark because the
 ;; latter activates the current region (between point and mark), which
 ;; turns on highlighting. So prior to this bug fix, doing "inc" would
 ;; highlight a region containing the new messages, which is undesirable.
 ;; The bug wasn't seen in emacs21 but still occurred in XEmacs21.4.
 (mh-exchange-point-and-mark-preserving-active-mark))

(defun mh-exec-lib-cmd-output (command &rest args)
 "Execute MH library command COMMAND with ARGS.
Put the output into buffer after point. Set mark after inserted text."
 (apply 'mh-exec-cmd-output (expand-file-name command mh-lib-progs) nil args))

(defun mh-handle-process-error (command status)
 "Raise error if COMMAND returned non-zero STATUS, otherwise return STATUS."
 (if (equal status 0)
   status
  (goto-char (point-min))
  (insert (if (integerp status)
        (format "%s: exit code %d\n" command status)
       (format "%s: %s\n" command status)))
  (save-excursion
   (let ((error-message (buffer-substring (point-min) (point-max))))
    (set-buffer (get-buffer-create mh-log-buffer))
    (mh-truncate-log-buffer)
    (insert error-message)))
  (error "%s failed, check %s buffer for error message"
      command mh-log-buffer)))

(defun mh-list-to-string (l)
 "Flatten the list L and make every element of the new list into a string."
 (nreverse (mh-list-to-string-1 l)))

(defun mh-list-to-string-1 (l)
 "Flatten the list L and make every element of the new list into a string."
 (let ((new-list nil))
  (while l
   (cond ((null (car l)))
      ((symbolp (car l))
       (setq new-list (cons (symbol-name (car l)) new-list)))
      ((numberp (car l))
       (setq new-list (cons (int-to-string (car l)) new-list)))
      ((equal (car l) ""))
      ((stringp (car l)) (setq new-list (cons (car l) new-list)))
      ((listp (car l))
       (setq new-list (nconc (mh-list-to-string-1 (car l))
                  new-list)))
      (t (error "Bad element in mh-list-to-string: %s" (car l))))
   (setq l (cdr l)))
  new-list))

(provide 'mh-utils)

;;; Local Variables:
;;; indent-tabs-mode: nil
;;; sentence-end-double-space: nil
;;; End:

;;; mh-utils.el ends here