1. xemacs
 2. pcl-cvs

Source

pcl-cvs / pcl-cvs.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
;;;; pcl-cvs.el -- A Front-end to CVS. Release R-2_0-Beta_2.
;;;
;;;#ident	"@(#)R-2_0-Beta_2:pcl-cvs.el,v 1.117 1998/01/28 17:23:55 woods Exp"

(defconst pcl-cvs-version "R-2_0-Beta_2"
 "pcl-cvs.el,v 1.117 1998/01/28 17:23:55 woods Exp")

;; Copyright (C) 1991-1995 Per Cederqvist
;;
;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
;; (at your option) any later version.
;;
;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.
;;
;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with this program; if not, write to the Free Software
;; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

;; There is an Texinfo file that describes this package. The GNU
;; General Public License is included in that file. You should read
;; it to get the most from this package.

;; Author: (The PCL-CVS Trust) pcl-cvs@cyclic.com
;;	(Per Cederqvist) ceder@lysator.liu.se
;;	(Greg A. Woods) woods@weird.com
;;	(Jimb Blandy) jimb@cyclic.com
;;	(Karl Fogel) kfogel@floss.red-bean.com
;;	(Jim Kingdon) kingdon@cyclic.com
;; Maintainer: (Greg A. Woods) woods@weird.com
;; Version: R-2_0-Beta_2
;; Keywords: CVS, version control, release management

;;; Commentary:

;; This package requires ELIB-1.0 to run. Elib is included in the
;; CVS distribution in the contrib/elib/ subdirectory, but you can
;; also download it at the following URL:
;;
;;	ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/emacs/elib-1.0.tar.gz
;;

;; See below for installation instructions.

;; PCL-CVS requires GNU Emacs 19.28 or newer (or equivalent).

;; This version is tested against CVS-1.9 and is not guaranteed to work with
;; any version older than that.

;; Mail questions, suggestions, complaints, etc., to the PCL-CVS Support Team
;; at <pcl-cvs@cyclic.com>. Mail bug reports to <pcl-cvs-auto-bugs@cyclic.com>
;; using the GNATS submit-pr tool (i.e. the cvsbug script).

;;; ToDo:

;; - Fix handling of marked items so that all directories with marked files are
;; handled by one command. This may/will require changes to cvs to allow
;; specifying relative pathnames to files.

;; - Change the fileinfo stuff to eliminate the 'DIRCHANGE stuff. We should
;; store the relative path inside the module with each item.

;;; Code:

(require 'cookie)			; provided by ELIB-1.0
(require 'add-log)			; for all the ChangeLog goodies


;;;; -------------------------------------------------------
;;;;	  START OF THINGS TO CHECK WHEN INSTALLING

(defvar cvs-program "cvs"
 "*Name or full path of the cvs executable.")

;; FIXME: this is only used by cvs-mode-diff-backup
(defvar cvs-diff-program "diff"
 "*Name or full path of the best diff program you've got.
NOTE: there are some nasty bugs in the context diff variants of some vendor
versions, such as the one in SunOS-4.")

;;; There is normally no need to alter the following variables, but if
;;; your site has installed CVS in a non-standard way you might have
;;; to change them.

(defvar cvs-bakprefix ".#"
 "The prefix that CVS prepends to files when rcsmerge'ing.")

(defvar cvs-shell "/bin/sh"
 "*Full path to a shell that can redirect stdout. Typically /bin/sh.")

;;;	   END OF THINGS TO CHECK WHEN INSTALLING
;;; --------------------------------------------------------

;;;
;;;	User configuration variables:
;;;
;;; NOTE: these should be set in your ~/.emacs (or site-lisp/default.el) file.
;;;

(defvar cvs-cvsroot nil
 "*Specifies where the (current) cvs master repository is.
Overrides the environment variable $CVSROOT by sending \" -d dir\" to
all CVS commands. This switch is useful if you have multiple CVS
repositories. It can be set interactively with M-x cvs-change-cvsroot.
There is no need to set this if $CVSROOT is set to a correct value.") 

(defvar cvs-erase-input-buffer nil
 "*Non-nil if input buffers should be cleared before asking for new info.")

(defvar cvs-auto-remove-handled nil
 "*Non-nil if cvs-mode-remove-handled should be called automatically.
If this is set to any non-nil value entries that does not need to be
checked in will be removed from the *cvs* buffer after every cvs-mode-commit
command.")

(defvar cvs-auto-remove-handled-directories nil
 "*Non-nil if cvs-mode-remove-handled and cvs-update should automatically
remove empty directories.
If this is set to any non-nil value, directories that do not contain any files
to be checked in will be removed from the *cvs* buffer.")

(defvar cvs-sort-ignore-file t
 "*Non-nil if cvs-mode-ignore should sort the .cvsignore automatically.")

(defvar cvs-auto-revert-after-commit t
 "*Non-nil if committed buffers should be automatically reverted.")

(defvar cvs-default-ignore-marks nil
 "*Non-nil if non-diffing cvs mode commands should ignore any marked files.
Normally they run on the files that are marked (with cvs-mode-mark),
or the file under the cursor if no files are marked. If this variable
is set to a non-nil value they will by default run on the file on the
current line. See also `cvs-diff-ignore-marks'")

(defvar cvs-diff-ignore-marks nil
 "*Non-nil if cvs-diff and cvs-mode-diff-backup should ignore any marked files.
Normally they run diff on the files that are marked (with cvs-mode-mark),
or the file under the cursor if no files are marked. If this variable
is set to a non-nil value they will by default run diff on the file on the
current line.")

;; NOTE: it's probably a good idea to always set cvs-diff-ignore-marks if you
;; set this too...
(defvar cvs-diff-unique-buffers t
 "*Non-nil if cvs-mode-diff* should create unique buffers instead of using the
default ``*cvs-tmp*'' buffer.")

(defvar cvs-update-optional-flags nil
 "*List of strings to use as optional flags to pass to ``cvs update''. Used
by cvs-do-update, called by cvs-update, cvs-update-other-window,
cvs-mode-redo, and cvs-examine. Default is none.

For example set this to \"-j VENDOR_PREV_RELEASE -j VENDOR_TOP_RELEASE\" to
perform an update after a new vendor release has been imported.")

(defvar cvs-status-flags nil
 "*List of strings to pass to ``cvs status'' via cvs-mode-status.")

(defvar cvs-log-flags nil
 "*List of strings to pass to ``cvs log'' via cvs-mode-log.")

(defvar cvs-diff-flags '("-u")
 "*List of strings to use as flags to pass to ``diff'' and ``cvs diff''. Used
by cvs-mode-diff-*. The default is '(\"-u\"). Set this to '(\"-u\") to get a
Unidiff format, or '(\"-c\") to get context diffs.")

(defvar cvs-tag-flags '()
 "*List of extra flags to pass to ``cvs tag''. Default is none.")

(defvar cvs-rtag-flags '()
 "*List of extra flags to pass to ``cvs rtag''. Default is none.")

(defvar cvs-update-prog-output-skip-regexp "$"
 "*A regexp that matches the end of the output from all cvs update programs.
That is, output from any programs that are run by CVS (by the flag -u
in the `modules' file - see cvs(5)) when `cvs update' is performed should
terminate with a line that this regexp matches. It is enough that
some part of the line is matched.

The default (a single $) fits programs without output.")

(defvar cvs-commit-buffer-require-final-newline t
 "*t says silently put a newline at the end of commit log messages.
Non-nil but not t says ask user whether to add a newline in each such case.
nil means do not add newlines.")

(defvar cvs-changelog-full-paragraphs t
 "If non-nil, include full ChangeLog paragraphs in the CVS log.
This may be set in the ``local variables'' section of a ChangeLog, to
indicate the policy for that ChangeLog.

A ChangeLog paragraph is a bunch of log text containing no blank lines;
a paragraph usually describes a set of changes with a single purpose,
but perhaps spanning several functions in several files. Changes in
different paragraphs are unrelated.

You could argue that the CVS log entry for a file should contain the
full ChangeLog paragraph mentioning the change to the file, even though
it may mention other files, because that gives you the full context you
need to understand the change. This is the behaviour you get when this
variable is set to t.

On the other hand, you could argue that the CVS log entry for a change
should contain only the text for the changes which occurred in that
file, because the CVS log is per-file. This is the behaviour you get
when this variable is set to nil.")

;; You are NOT allowed to disable this message by default. However, you
;; are encouraged to inform your users that by adding
;;	(setq cvs-inhibit-copyright-message t)
;; to their .emacs they can get rid of it. Just don't add that line
;; to your default.el!
(defvar cvs-inhibit-copyright-message nil
 "*Non-nil means don't display a Copyright message in the ``*cvs*'' buffer.")


;;;
;;; Internal variables, used in the process buffer.
;;;

(defvar cvs-stdout-file nil
 "Name of the file that holds the output that CVS sends to stdout.
This variable is buffer local and only used in the process buffer.")

;;;
;;; Internal variables for the *cvs* buffer.
;;;

(defvar cvs-buffer-name "*cvs*"
 "Name of the cvs buffer. You should not rename this buffer.
In future versions of pcl-cvs you might be able to rename it, and you
might be able to run more than one cvs-update at the same time. For
the time being, dont try to do that.")

(defvar cvs-display-type nil
 "Type of the current display. Either UPDATE or STATUS.")

(defvar cvs-dont-change-disc nil
 "Was ``cvs update'' called with ``-n''?")

(defvar cvs-lock-file nil
 "Full path to a lock file that CVS is waiting for (or was waiting for).
This variable is buffer local and only used in the *cvs* buffer.")

(defvar cvs-local nil
 "Non-nil if the previous update or status was run locally.")

(defconst cvs-cursor-column 22
 "Column to position cursor in in cvs-mode.
Column 0 is left-most column.")

(defvar cvs-mode-map nil
 "Keymap for the cvs mode.")

;;;
;;; Internal variables for the *cvs-commit-message* buffer.
;;;

(defvar cvs-edit-mode-map nil
 "Keymap for the cvs edit mode (used when editing cvs log messages).")

(defvar cvs-commit-prompt-buffer "*cvs-commit-message*"
 "Name of buffer in which the user is prompted for a log message when
committing files.")

(defvar cvs-commit-list nil
 "The files that are to be committed. Used internally by pcl-cvs.
This is a list of tins.")

;;;
;;; Internal variables for the *cvs-tmp* buffer.
;;;

(defvar cvs-temp-buffer-name "*cvs-tmp*"
 "*Name of the cvs temporary buffer.
Output from cvs is placed here by synchronous commands.")

;;;
;;; Global internal variables
;;;

(defvar cvs-process-running nil
 "This is set to nil when no process is running, and to
the process when a cvs update process is running.")

(defvar cvs-cookie-handle nil
 "Handle for the cookie structure that is displayed in the *cvs* buffer.")

(defconst cvs-startup-message
 (if cvs-inhibit-copyright-message
   "PCL-CVS release R-2_0-Beta_2"
  "PCL-CVS release R-2_0-Beta_2. Copyright (C) 1991-1995 Per Cederqvist
Pcl-cvs comes with absolutely no warranty; for details consult the manual.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; again, consult the Texinfo manual for details.")
 "*Startup message for CVS.")

(defvar *result* nil
 "FIXME: some weird thing.")

(defvar *match-list* nil
 "List of all lists of matching fields.")

(defvar cvs-working-directory nil
 "Directory prefix for the current moudle.")

(defvar cvs-display-cvsroot nil
 "Location of the master CVS repository.
This is only used for display purposed, unlike `cvs-cvsroot'.")

(defconst cvs-vendor-branch "1.1.1"
 "The default branch used by CVS for vendor code.")


;;;; CVS Process Parser Tables:
;;;;
;;;; Stdout and stderr parser tables for cvs-parse-process (as called from
;;;; run-cvs-process)

(defconst cvs-update-stderr-parse-table
 '((ALT

   ;; CVS is descending a subdirectory.

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|checkout\\|server\\): Updating \\(.*\\)$" 2)
   (PROG (setq *current-dir*
		 (cvs-get-current-dir *root-dir*
				    (car (car *match-list*)))))
   (PROG (setq *current-file* " "))
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (cvs-create-fileinfo 'DIRCHANGE *current-dir* nil
			  (car (car *match-list*)))))

   ;; File removed, since it is removed (by third party) in repository.

   ((ALT
    ((REGEXP
	 "cvs \\(update\\|server\\): warning: \\(.*\\) is not (any longer) pertinent"
	 2 0))
    ((REGEXP
	 "cvs \\(update\\|server\\): \\(.*\\) is no longer in the repository"
	 2 0)))
   (PROG (setq *current-file* 
		 (file-name-nondirectory (car (car *match-list*)))))
   (COLLECT 
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (let ((fileinfo (cvs-create-fileinfo 'REMOVED *current-dir*
					  (file-name-nondirectory
					   (car (car *match-list*)))
					  (buffer-substring *start*
							   (1- (point))))))
	 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	 (cvs-set-fileinfo->removed fileinfo t)
	 fileinfo)))

   ;; File removed by you, but recreated by cvs. Ignored.
   ;; FIXME: bug id 86 (note this is seen as UPDATED in stdout)

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): warning: .* was lost$"))

   ;; File removed by you, but still exists. Ignore (will be noted as removed).

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): .* should be removed and is still there$"))

   ;; Cvs waits for a lock. Display a message....
   ;; FIXME: caused a 'wrong type argument stringp' error in process sentinel

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): \\[..:..:..\\] waiting for .*lock in .*$")
   (PROG (setq *current-file*
		 (file-name-nondirectory (car (car *match-list*)))))
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir*
			  (file-name-nondirectory (car (car *match-list*)))
			  (buffer-substring *start* (1- (point))))))

   ;; File removed in repository, but edited by you.

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): conflict: \\(.*\\) is modified but no longer in the repository$"
	   2 0)
   (PROG (setq *current-file*
		 (file-name-nondirectory (car (car *match-list*)))))
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir*
			  (file-name-nondirectory (car (car *match-list*)))
			  (buffer-substring *start* (1- (point))))))

   ;; A removed file modified by someone else

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): conflict: removed \\(.*\\) was modified by second party"
	   2 0)
   (PROG (setq *current-file* (car (car *match-list*))))
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (cvs-create-fileinfo 'MOD-CONFLICT *current-dir*
			  (car (car *match-list*))
			  (car (cdr (car *match-list*))))))

   ;; A merge (maybe with a conflict).

   ((REGEXP "RCS file: .*$")
   (REGEXP "retrieving revision \\([0-9.]+\\)$" 1) ; Initial (base) rev.
   (REGEXP "retrieving revision \\([0-9.]+\\)$" 1) ; New (head) rev.
   (REGEXP "Merging differences between [0-9.]+ and [0-9.]+ into \\(.*\\)$"
	   1)			; Extract filename here.
   (ALT

    ;; Is it a conflict?

    ((REGEXP "\\(rcs\\)?merge\\( warning\\)?: overlaps during merge$")
	(REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): conflicts found in .*$")
	(PROG (setq *current-file* (car (car *match-list*))))
	(COLLECT
	 (let ((fileinfo
		(cvs-create-fileinfo 'CONFLICT *current-dir*
				   (car (car *match-list*))
				   (buffer-substring *start* (1- (point))))))
	  (cvs-set-fileinfo->base-revision fileinfo
					  (car (car (cdr (cdr *match-list*)))))
	  (cvs-set-fileinfo->head-revision fileinfo
					  (car (car (cdr *match-list*))))
	  fileinfo)))

    ;; Is it a conflict, and was RCS compiled without DIFF3_BIN?

    ((REGEXP "\\(rcs\\)?merge\\( warning\\)?: overlaps or other problems during merge$")
	(REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): could not merge .*$")
	(REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): restoring .* from backup file .*$")
	(PROG (setq *current-file* (car (car *match-list*))))
	(COLLECT (cvs-create-fileinfo 'CONFLICT *current-dir*
				   (car (car *match-list*))
				   (buffer-substring *start* (1- (point))))))

    ;; Is it a succesful merge?

    ((PROG
	 (setq *current-file* (car (car *match-list*))))
	(COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;    (debug)
	 (let ((fileinfo
		(cvs-create-fileinfo 'MERGED *current-dir*
				   (car (car *match-list*))
				   (buffer-substring *start* (1- (point))))))
	  (cvs-set-fileinfo->base-revision fileinfo
					  (car (car (cdr (cdr *match-list*)))))
	  (cvs-set-fileinfo->head-revision fileinfo
					  (car (car (cdr *match-list*))))
	  fileinfo)))))

   ;; This is a parse error. Create a message-type fileinfo.

   ((REGEXP ".*$")
   (COLLECT
    (let* ((fileinfo
	    (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir* " "
				  (concat " Parser Error: '"
					  (buffer-substring *start*
							   (1- (point)))
					  "'"))))
	 ;; There is nothing you can do with an error message,
	 ;; so say that it is handled.
	 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	 fileinfo)))))
 "Table of stderr message objects for cvs-parse-process. See parse-once for
parser language documentation.")

(defconst cvs-update-stdout-parse-table
 '((ALT

   ;; Normal file state indicator.

   ((REGEXP "\\([MARCUp?]\\) \\(.*\\)$" 1 2)
   ;; M: The file is modified by the user, and untouched in the repository.
   ;; A: The file is "cvs add"ed, but not "cvs ci"ed.
   ;; R: The file is "cvs remove"ed, but not "cvs ci"ed.
   ;; C: Conflict
   ;; U: The file is copied from the repository.
   ;; P: The file was patched from the repository.
   ;; ?: Unknown file.
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (let*
	  ((c (car (car *match-list*)))
	  (full-path (concat (file-name-as-directory *root-dir*)
			    (car (cdr (car *match-list*)))))
	  (fileinfo
	   (progn (setq *current-dir*
			 (substring (file-name-directory full-path) 0 -1))
		  (setq *current-file* (file-name-nondirectory full-path))
		  (cvs-create-fileinfo (cond ((string= c "M") 'MODIFIED)
					    ((string= c "A") 'ADDED)
					    ((string= c "R") 'REMOVED)
					    ((string= c "C") 'CONFLICT)
					    ((string= c "U") 'UPDATED)
					    ((string= c "P") 'PATCHED)
					    ((string= c "?") 'UNKNOWN)
					    (t 'MESSAGE))
					 *current-dir* *current-file*
					 (buffer-substring *start*
							  (1- (point)))))))
	 ;; Updated/Patched files require no further action.
	 (if (or (string= c "U") (string= c "P"))
	   (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t))
	 fileinfo)))

   ;; CVS is running a *info program.

   ((REGEXP "cvs \\(update\\|server\\): Executing.*$")
   ;; Skip by any output the program may generate to stdout.
   ;; Note that pcl-cvs will get seriously confused if the
   ;; program prints anything to stderr.
   (PROG (re-search-forward cvs-update-prog-output-skip-regexp)))

   ;; This is a parse error. Create a message-type fileinfo.

   ((REGEXP ".*$")
   (COLLECT
    (let* ((fileinfo
	    (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir* " "
				  (concat " Parser Error: '"
					  (buffer-substring *start*
							   (1- (point)))
					  "'"))))
	 ;; There is nothing you can do with an error message,
	 ;; so say that it is handled.
	 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	 fileinfo)))))
 "Table of stdout message objects for cvs-parse-process. See parse-once for
parser language documentation.")

(defconst cvs-status-stderr-parse-table
 '((ALT
   ((REGEXP "cvs \\(status\\|server\\): \\[..:..:..\\] waiting for .*lock in .*$"))
   ((REGEXP "cvs \\(status\\|server\\): Examining \\(.*\\)$" 2)
   (PROG (setq *current-dir*
		 (cvs-get-current-dir *root-dir*
				    (car (car *match-list*)))))
   (PROG (setq *current-file* " "))
   (COLLECT (cvs-create-fileinfo 'DIRCHANGE *current-dir*
				  nil (car (car *match-list*)))))

   ;; This is a parse error. Create a message-type fileinfo.

   ((REGEXP ".*$")
   (COLLECT
    (let* ((fileinfo
	    (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir* " "
				  (concat " Parser Error: '"
					  (buffer-substring *start*
							   (1- (point)))
					  "'"))))
	 ;; There is nothing you can do with an error message,
	 ;; so say that it is handled.
	 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	 fileinfo)))))
 "Table of stderr message objects for cvs-parse-process. See parse-once for
parser language documentation.")

(defconst cvs-status-stdout-parse-table
 '((ALT

   ;; This is the only useful thing 'cvs status' does in 1.9 and before.
   ;; NOTE: perhaps some new CVS will print what 'cvs update' does too???

   ((REGEXP "\\([?]\\) \\(.*\\)$" 1 2)
   ;; ?: Unknown file.
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (let*
	  ((c (car (car *match-list*)))
	  (full-path (concat (file-name-as-directory *root-dir*)
			    (car (car (cdr (cdr (cdr (cdr (cdr *match-list*)))))))))
	  (fileinfo
	   (progn
	    (setq *current-dir* (substring (file-name-directory full-path) 0 -1))
	    (setq *current-file* (file-name-nondirectory full-path))
	    (cvs-create-fileinfo (cond ((string= c "?") 'UNKNOWN)
					 (t 'MESSAGE))
				  *current-dir*
				  *current-file*
				  (buffer-substring *start*
						   (1- (point)))))))
	 fileinfo)))

   ;; The full report for a given file from 'cvs status'...

   ((REGEXP
    "===================================================================$")
   (ALT
;; This is never output by "cvs status .". Sigh.
;;   ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Unknown$" 1)
;;   (PROG (setq type 'UNKNOWN)))
    ((REGEXP "File: no file \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Needs Checkout$" 1)
	(PROG (setq type 'NEED-REMOVE)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Needs Checkout$" 1)
	(PROG (setq type 'NEED-UPDATE)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Unresolved Conflict$" 1)
	(PROG (setq type 'UNRES-CONFLICT)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Locally Added$" 1)
	(PROG (setq type 'ADDED)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Locally Removed$" 1)
	(PROG (setq type 'REMOVED)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Locally Modified$" 1)
	(PROG (setq type 'MODIFIED)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Up-to-date$" 1)
	(PROG (setq type 'UP-TO-DATE)))
    ((REGEXP "File: \\([^ \t]*\\)[ \t]+Status: Needs Merge$" 1)
	(PROG (setq type 'NEED-MERGE))))
   (REGEXP "$")
   (ALT
    ((REGEXP " *Version:[ \t]*\\([0-9.]+\\)[ \t]*.*$" 1))
    ;; NOTE: there's no date on the end of the following for server mode...
    ((REGEXP " *Working revision:[ \t]*\\([0-9.]+\\)[ \t]*.*$" 1)))
   (ALT
    ((REGEXP " *RCS Version:[ \t]*\\([0-9.]+\\)[ \t]*.*$" 1))
    ((REGEXP " *Repository revision:[ \t]*\\([0-9.]+\\)[ \t]*\\(.*\\)$" 1 2)))
   (REGEXP " *Sticky Tag:[ \t]*\\(.*\\)$" 1)
   (REGEXP " *Sticky Date:[ \t]*\\(.*\\)$" 1)
   (REGEXP " *Sticky Options:[ \t]*\\(.*\\)$" 1)
   (REGEXP "$")
   (COLLECT
;; for viewing *match-list*, uncomment this and run
;;   (debug)
    (let* ((sticky-options (car (car *match-list*))) ; FIXME: use this
	   (sticky-tag (car (car (cdr *match-list*)))) ; FIXME: use this
	   (sticky-date (car (car (cdr (cdr *match-list*))))) ; FIXME: use this
	   (repo-path
	    (file-name-directory
		 (car (cdr (car (cdr (cdr (cdr *match-list*)))))))) ; any use?
;; WARNING: prior to version 1.10(FIXME), CVS did not print the full relative path....
	   (full-path
	    (car (car (cdr (cdr (cdr (cdr (cdr *match-list*))))))))
	   (cdir (file-name-directory full-path))
	   (fileinfo
	    (progn
		 (setq *current-dir* (substring (if cdir
						  cdir ; FIXME: post-1.9 only...
						 *root-dir*) 0 -1))
		 (setq *current-file* (file-name-nondirectory full-path))
		 (cvs-create-fileinfo type
				   *current-dir*
				   *current-file*
				   (buffer-substring *start*
							(1- (point)))))))
	 (cvs-set-fileinfo->base-revision
	 fileinfo (car (car (cdr (cdr (cdr (cdr *match-list*)))))))
	 (cvs-set-fileinfo->head-revision
	 fileinfo (car (car (cdr (cdr (cdr *match-list*))))))
	 (cond
	 ((eq type 'UP-TO-DATE)
	  (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)))
	 fileinfo)))

   ;; This is a parse error. Create a message-type fileinfo.

   ((REGEXP ".*$")
   (COLLECT
    (let* ((fileinfo (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE *current-dir* " "
					   (concat " ERR:"
						   (buffer-substring *start*
								    (1- (point)))))))
	 ;; There is nothing you can do with an error message,
	 ;; so say that it is handled.
	 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	 fileinfo)))))
 "Table of stdout message objects for cvs-parse-process. See parse-once for
parser language documentation.")


;;;; The cvs-fileinfo data structure:
;;;;
;;;; When the `cvs update' is ready we parse the output. Every file
;;;; that is affected in some way is added to the cookie collection as
;;;; a "fileinfo" (as defined below in cvs-create-fileinfo).

;;; FIXME: cvs-examine is an "update" with the viewpoint of a "status"

;;; Constructor:

(defun cvs-create-fileinfo (type
			  dir
			  file-name
			  full-log)
 "Create a fileinfo.
Arguments: TYPE DIR FILE-NAME FULL-LOG.

A fileinfo is a struct-like datatype that has the following fields:

Field name      values
----------      ------
 handled      t if this file doesn't require further action.
 marked	   t/nil.
 type		   See below
 dir		   Directory the file resides in. Should not end with slash.
 file-name	   The file name sans the directory.
 base-revision   During update: After a MERGE or CONFLICT this is
           set to the (previous) base revision of the file.
           During status: This is the revision that the
           working file is based on.
 head-revision   During update: After a MERGE or CONFLICT this is
           set to the head revision of the file, that is,
           the revision that is merged into the file.
           During status: This is the highest revision in
           the repository.
 removed      t if the file no longer exists.
 full-log	   The output from cvs, unparsed.
 mod-time	   Not used.

In addition to the above, the following values can be extracted:

 full-path     The complete filename (beginning with a /).
 backup-file    For MERGED and CONFLICT files after a \"cvs update\",
           this is a full path to the backup file where the
           untouched version resides.

The meaning of the type field:

Value    ---Used by---  Explanation
       update status

NEED-UPDATE      x   file needs update
UPDATED	    x   x   file copied from repository
PATCHED	    x   x   diff applied from repository
MODIFIED    x   x   modified by you, unchanged in repository
ADDED	    x   x   added by you, not yet committed
NEED-REMOVE      x   rm'd, but not yet `cvs remove'd
REMOVED	    x   x   removed by you, not yet committed
NEED-MERGE       x   need merge
MERGED	    x   x   successful merge
CONFLICT    x      conflict when merging
UNRES-CONFLICT     x   conflict when merging
MOD-CONFLICT  x      removed locally, changed in repository.
DIRCHANGE    x   x   A change of directory.
UNKNOWN	    x      An unknown file.
UP-TO-DATE       x   The file is up-to-date.
MESSAGE     x   x   This is a special fileinfo that is used
               to display a text that should be in
               full-log."
 (cons
  'CVS-FILEINFO
  (vector nil nil type dir file-name nil nil nil full-log nil)))


;;; Selectors:

(defun cvs-fileinfo->handled (cvs-fileinfo)
 "Get the `handled' field from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 0))

(defun cvs-fileinfo->marked (cvs-fileinfo)
 "Check if CVS-FILEINFO is marked."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 1))

(defun cvs-fileinfo->type (cvs-fileinfo)
 "Get type from CVS-FILEINFO.
Type is one of UPDATED, NEED-UPDATE, UP-TO-DATE, PATCHED, MODIFIED, ADDED,
REMOVED, NEED-REMOVE, MERGED, NEED-MERGE, CONFLICT, MOD-CONFLICT,
UNRES-CONFLICT, DIRCHANGE, UNKNOWN, or MESSAGE."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 2))

(defun cvs-fileinfo->dir (cvs-fileinfo)
 "Get dir from CVS-FILEINFO.
The directory name does not end with a slash. "
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 3))

(defun cvs-fileinfo->file-name (cvs-fileinfo)
 "Get file-name from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 4))

(defun cvs-fileinfo->base-revision (cvs-fileinfo)
 "Get the base revision from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 5))

(defun cvs-fileinfo->head-revision (cvs-fileinfo)
 "Get head-revision from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 6))

(defun cvs-fileinfo->removed (cvs-fileinfo)
 "Get removed from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 7))

(defun cvs-fileinfo->full-log (cvs-fileinfo)
 "Get full-log from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 8))

(defun cvs-fileinfo->mod-time (cvs-fileinfo)
 "Get mod-time from CVS-FILEINFO."
 (elt (cdr cvs-fileinfo) 9))

;;; Fake selectors:

(defun cvs-fileinfo->full-path (fileinfo)
 "Return the full path for the file that is described in FILEINFO."
 (concat
  (file-name-as-directory
  (cvs-fileinfo->dir fileinfo))
  (cvs-fileinfo->file-name fileinfo)))

(defun cvs-fileinfo->backup-file (fileinfo)
 "Construct the file name of the backup file for FILEINFO."
 (if (cvs-fileinfo->base-revision fileinfo)
   (concat (file-name-as-directory (cvs-fileinfo->dir fileinfo))
	   cvs-bakprefix (cvs-fileinfo->file-name fileinfo)
	   "." (cvs-fileinfo->base-revision fileinfo))))

;;; Modifiers:

(defun cvs-set-fileinfo->handled (cvs-fileinfo newval)
 "Set handled in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 0 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->marked (cvs-fileinfo newval)
 "Set marked in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 1 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->type (cvs-fileinfo newval)
 "Set type in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 2 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->dir (cvs-fileinfo newval)
 "Set dir in CVS-FILEINFO to NEWVAL.
The directory should now end with a slash."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 3 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->file-name (cvs-fileinfo newval)
 "Set file-name in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 4 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->base-revision (cvs-fileinfo newval)
 "Set base-revision in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 5 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->head-revision (cvs-fileinfo newval)
 "Set head-revision in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 6 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->removed (cvs-fileinfo newval)
 "Set removed in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 7 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->full-log (cvs-fileinfo newval)
 "Set full-log in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 8 newval))

(defun cvs-set-fileinfo->mod-time (cvs-fileinfo newval)
 "Set full-log in CVS-FILEINFO to NEWVAL."
 (aset (cdr cvs-fileinfo) 9 newval))

;;; Predicate:

;;----------
(defun cvs-fileinfo-p (object)
 "Return t if OBJECT is a cvs-fileinfo."
 (eq (car-safe object) 'CVS-FILEINFO))

;;; fileinfo pretty-printers:

;;; FIXME: would it make more sense to have an EXAMINE display type too?
;;; Or perhaps cvs-examine should set the display type to STATUS????

;;----------
(defun cvs-file-name-relative-to-dir (file dir)
 (if (stringp cvs-working-directory)
   (let ((base (directory-file-name
          (file-name-as-directory
          (expand-file-name cvs-working-directory))))
      (child (expand-file-name file)))
    (if (and (>= (length child) (length base))
         (string= base (substring child 0 (length base))))
      (concat "." (substring child (length base)))
     file))
  file))

;;----------
(defun cvs-update-pp (fileinfo)
 "Pretty print FILEINFO. Insert a printed representation in current buffer.
For use by the cookie package."

 (let ((a (cvs-fileinfo->type fileinfo))
    (s (if (cvs-fileinfo->marked fileinfo)
        "*" " "))
    (f (cvs-fileinfo->file-name fileinfo))
	(b (cvs-fileinfo->base-revision fileinfo))
	(h (cvs-fileinfo->head-revision fileinfo))
    (ci (if (cvs-fileinfo->handled fileinfo)
        " " "ci"))
	(co (if (and (not (cvs-fileinfo->handled fileinfo))
		   cvs-dont-change-disc)
        "co" " ")))		; for cvs-examine
  (if (null b) (setq b ""))
  (if (or (null h) (string= h b)) (setq h ""))
  (if (< (length b) 8)
	(setq b (substring (concat b "    ") 0 8)))
  (if (< (length h) 8)
	(setq h (substring (concat h "    ") 0 8)))
  (insert
   (cond
   ((eq a 'UPDATED)
    (format "%s %s Updated  %s %s %s" h s co b f))
   ((eq a 'PATCHED)
    (format "%s %s Patched  %s  %s" h s b f)) ; impossible in cvs-examine
   ((eq a 'MODIFIED)
    (format "%s %s Modified  %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'MERGED)
    (format "%s %s Merged   %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'CONFLICT)
    (format "%s %s Conflict  %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'ADDED)
    (format "%s %s Added   %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'REMOVED)
    (format "%s %s Removed  %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'UNKNOWN)
    (format "%s %s Unknown    %s %s" h s b f))
   ((eq a 'MOD-CONFLICT)
    (format "     %s Conflict: Removed by you, changed in repository: %s" s f))
   ((eq a 'DIRCHANGE)
    (format "\nIn directory %s:"
        (cvs-file-name-relative-to-dir
        (cvs-fileinfo->dir fileinfo)
        cvs-working-directory)))
   ((eq a 'MESSAGE)
    (format "\nMessage:\n%s"
	    (cvs-fileinfo->full-log fileinfo)))
   (t
    (format "     %s Internal error!  %s %s" s a f))))))

;;----------
(defun cvs-status-pp (fileinfo)
 "Pretty print FILEINFO. Insert a printed representation in current buffer.
For use by the cookie package."

 (let ((a (cvs-fileinfo->type fileinfo))
    (s (if (cvs-fileinfo->marked fileinfo)
        "*" " "))
    (f (cvs-fileinfo->file-name fileinfo))
	(b (cvs-fileinfo->base-revision fileinfo))
	(h (cvs-fileinfo->head-revision fileinfo))
    (ci (if (cvs-fileinfo->handled fileinfo)
        " " "ci"))
	(co (if (cvs-fileinfo->handled fileinfo)
        " " "co")))
  (if (null b) (setq b ""))
  (if (or (null h) (string= h b)) (setq h ""))
  (if (< (length b) 8)
	(setq b (substring (concat b "    ") 0 8)))
  (if (< (length h) 8)
	(setq h (substring (concat h "    ") 0 8)))
  (insert
   (cond
   ((eq a 'NEED-UPDATE)
    (format "%s %s Need update %s %s %s" h s co b f))
   ((eq a 'UP-TO-DATE)
    (format "%s %s Up-to-date  %s %s" h s b f))
   ((eq a 'UPDATED)
    (format "%s %s Updated  %s %s %s" h s co b f))
   ((eq a 'PATCHED)
    (format "%s %s Patched  %s %s %s" h s co b f))
   ((eq a 'MODIFIED)
    (format "%s %s Modified  %s %s %s" h s ci b f))
   ((eq a 'NEED-MERGE)
    (format "%s Need merge %s %s" s ci f))
   ((eq a 'MERGED)
    (format "%s %s Merge   %s %s %s" h s co b f))
   ((eq a 'UNRES-CONFLICT)
    (format "%s Unresolved conflict %s" s f))
   ((eq a 'CONFLICT)
    (format "%s %s Unresolved conflict %s %s" h s b f))
   ((eq a 'ADDED)
    (format "%s %s Added   %s %s %s" h s b ci f))
   ((eq a 'NEED-REMOVE)
    (format "%s Need remove %s %s" s ci f))
   ((eq a 'REMOVED)
    (format "%s %s Removed  %s %s %s" h s b ci f))
   ((eq a 'UNKNOWN)
    (format "%s %s Unknown    %s %s" h s b f))
   ((eq a 'MOD-CONFLICT)
    (format "%s Conflict: Removed by you, changed in repository: %s" s f))
   ((eq a 'DIRCHANGE)
    (format "\nIn directory %s:"
        (cvs-file-name-relative-to-dir
        (cvs-fileinfo->dir fileinfo)
        cvs-working-directory)))
   ((eq a 'MESSAGE)
    (format "\nMessage:\n%s"
	    (cvs-fileinfo->full-log fileinfo)))
   (t
    (format "%s Internal error! %s %s" s a f))))))

;;;; End of the cvs-fileinfo type.

;;;; State table
;;;;
;;;; This state table holds information about what you can do.
;;;;
;;;; See the doc string for format.
;;;
;;; FIXME: currently there's no way for the user to see the
;;; applicable help string at a time when it would be useful.
;;;
;;; FIXME: this thing is very inconsistent and needs a good going
;;; over.

(defconst cvs-states
 '((NEED-UPDATE 
   t cvs-mode-do-update
   () (cvs-mode-do-update)
   (cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "A newer revision of the file exists in the repository.")
  (UPDATED
   nil nil
   () ()
   (cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "The newest revision of the file has been retrieved from the repository.")
  (PATCHED
   nil nil
   () ()
   (cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "The newest revision of the file has been retrieved from the repository by
means of a diff applied by the local patch program.")
  (MODIFIED
   cvs-mode-commit cvs-mode-commit
   () ()
   (cvs-mode-commit
   cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "You have modified the file locally.")
  (ADDED
   cvs-mode-commit cvs-mode-commit
   () ()
   (cvs-mode-commit
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "You have added the file, but not yet committed it.")
  (NEED-REMOVE
   t cvs-mode-remove-file
   t (cvs-mode-remove-file cvs-mode-add)
   ()
   "You have removed the file from your working copy, but not yet 
told CVS that you really want to remove the file.
\\[cvs-mode-remove-file] Tell CVS to remove the file from the repository.
  (You will have to commit the removal before anybody else sees it).
\\[cvs-mode-add] Retrieve the latest revision from the repository.")
  (REMOVED
   cvs-mode-commit cvs-mode-commit
   () ()
   (cvs-mode-commit)
   "The file is removed, but you need to commit the removal to the repository.")
  (NEED-MERGE
   t cvs-mode-do-update
   () (cvs-mode-do-update)
   (cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "The file is modified by you and a new revision is present in the repository.
You need to merge the changes into your working copy. You can use
\\[cvs-update] to update an entire work area, but you cannot (yet)
merge a single file from within pcl-cvs yet. Sorry.")
  (MERGED
   cvs-mode-commit cvs-mode-commit
   () ()
   (cvs-mode-commit
   cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-backup
   cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "Changes from the repository have been merged into your working copy of
the file. No conflicts were found. You need to commit your changes.")
  (CONFLICT
   cvs-mode-emerge cvs-mode-emerge
   () ()
   (cvs-mode-emerge
   cvs-mode-commit
   cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-backup
   cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "Conflicts were found while merging changes made in the repository with
your copy of the file. You have to resolve those conflicts manually,
and then commit the file.")
  (UNRES-CONFLICT
   cvs-mode-emerge cvs-mode-emerge
   () ()
   (cvs-mode-emerge
   cvs-mode-commit
   cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-backup 
   cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "Unresolved conflicts still exists in the file. You have to fix
them before attempting to commit the file.")
  (MOD-CONFLICT
   cvs-mode-add cvs-mode-add
   () ()
   (cvs-mode-add)
   "You have removed the file, but somebody have committed a newer
revision than the one you are trying to remove. Use
\\[cvs-mode-add] to cancel your removal of the file and get the
latest revision. You can then try to remove the file again.")
  (DIRCHANGE
   t t
   () ()
   (cvs-mode-commit
   cvs-mode-diff-cvs cvs-mode-diff-backup 
   cvs-mode-diff-head cvs-mode-diff-vendor
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "This line represents a directory. Several operations can be performed on
the directory as a whole; they will be applied to all of the files in the
directory where it makes sense. Other files will be ignored.

\\[cvs-mode-find-file] and \\[cvs-mode-find-file-other-window] will run dired."
   )
  (UNKNOWN
   cvs-mode-ignore t
   () ()
   (cvs-mode-ignore
   cvs-mode-add-file cvs-mode-remove-file
   cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "CVS doesn't know what to make of this file. You can add it to the
repository, tell CVS to ignore it, or remove the file.")
  (UP-TO-DATE
   t cvs-mode-find-file
   () ()
   (cvs-mode-find-file cvs-mode-find-file-other-window)
   "The file is up-to-date (that is, the latest revision in the
repository is identical to your working copy).")
  (MESSAGE
   nil nil
   () ()
   ()
   "Either this is a status message that you can ignore, or something
went wrong. Anyhow, pcl-cvs is not smart enough to handle
this case. You might have to fix this situation manually."))
 "Fileinfo state descriptions for pcl-cvs.

This is an assoc list. Each element consists of a state
(described in cvs-create-fileinfo) which is the key, two default
action functions (one for UPDATE and one for STATUS display
types), two lists of applicable functions (one for UPDATE and one
for STATUS display types), and another list of always applicable
functions, and finally a help text string.")


;;;;
;;;; Utility functions
;;;;

;;----------
(defun cvs-applicable-p (fileinfo func &optional display-type)
 "Check if FUNC is applicable on FILEINFO.
Internal pcl-cvs use only."
 (if (null display-type)
   (setq display-type cvs-display-type))
 (let ((state (assq (cvs-fileinfo->type fileinfo) cvs-states))
	(offset (cond ((eq display-type 'UPDATE) 0)
		   ((eq display-type 'STATUS) 1)
		   (t (error "unknown display type %s"
				(symbol-name display-type))))))
  (or state (error "Internal error -- no state in cvs-states for %s"
		   (symbol-name (cvs-fileinfo->type fileinfo))))
  (or (eq func (nth offset state))	; 0th or 1st item
	(memq func (nth (+ 2 offset) state)) ; 2nd or 3rd item
	(memq func (nth 4 state)))))	; 4th item

;;----------
(defun cvs-assert-applicable (fileinfo func &optional display-type)
 "Signal an error if FUNC cannot be applied to FILEINFO
Internal pcl-cvs use only."
 (or (cvs-applicable-p func fileinfo display-type)
   (error "Operation (%s) not allowed."
	   (symbol-name func))))

;;----------
(defun cvs-filter-applicable (fileinfos func &optional display-type)
 "Return a list of of all fileinfos that FUNC can be performed on.
Other fileinfos are silently ignored."
 (cvs-filter (function cvs-applicable-p) fileinfos func display-type))

;;----------
(defun cvs-use-temp-buffer (&optional name)
 "Display a temporary buffer in another window and select it.
If NAME is a string use it as the name of the buffer, otherwise
default to the name given by cvs-temp-buffer-name.

The selected window will not be changed. The temporary buffer will be erased
and writable. The buffer's default-directory will be that of the buffer
displayed in the current window. The buffer will not maintain undo
information."

 (let ((dir default-directory)
	(bufname (if (and name
			 (stringp name))
		   name
		  cvs-temp-buffer-name)))
  (display-buffer (get-buffer-create bufname))
  (set-buffer bufname)
  (buffer-disable-undo)
  (setq buffer-read-only nil)
  (setq default-directory dir)
  (erase-buffer)))

;;----------
(defun run-cvs-process (directory pre-args cvs-command post-args
				 pretty-printer)
 "In DIRECTORY run cvs with PRE-ARGS and CVS-COMMAND and POST-ARGS.

Args: DIRECTORY PRE-ARGS CVS-COMMAND POST-ARGS PRETTY-PRINTER

DIRECTORY must be fully expanded.

FIXME: more docs!"
 (save-some-buffers)
 ;; CVS 1.4 does not require CVSROOT to be set if CVS/Root exists.
 ;; (if (not (or (getenv "CVSROOT") cvs-cvsroot))
 ;;  (error "Both cvs-cvsroot and environment variable CVSROOT unset."))
 (let* ((cvs-stderr-buffer (get-buffer-create
			   (generate-new-buffer-name
			   (concat (file-name-nondirectory
				    (substring directory 0 -1))
				   "-update"))))
	 (temp-name (make-temp-name
		   (concat (file-name-as-directory
			   (or (getenv "TMPDIR") "/tmp"))
			   "pct.")))
	 (args nil))
  ;; Check that directory exists
  (if (not (file-directory-p directory))
	(error "%s is not a directory." directory))
  ;; Check that at most one cvs process is run at any time.
  (if (and cvs-process-running
	   (or (eq (process-status cvs-process-running) 'run)
		 (eq (process-status cvs-process-running) 'stop)))
	(error "Can not (yet) run two cvs processes simultaneously."))
  ;; Generate the command line
  (setq args (concat (if cvs-cvsroot (concat " -d " cvs-cvsroot))
		    pre-args
		    " " cvs-command " "
		    post-args))
  (if (string-match "^[ \t]*\\([^ \t].*[^ \t]\\)[ \t]*$" args)
    (setq args (match-string 1 args)))
  ;; Set up the buffer that receives the stderr output from the cvs process.
  (set-buffer cvs-stderr-buffer)
  (make-local-variable 'cvs-stdout-file)
  (setq cvs-stdout-file temp-name)
  (make-local-hook 'kill-buffer-hook)
  (add-hook 'kill-buffer-hook
	   (function
	    (lambda ()
		 (if cvs-process-running
		   (progn
		    (set-process-filter cvs-process-running nil)
		    (set-process-sentinel cvs-process-running nil)
		    (delete-process cvs-process-running)))
		 (if (file-exists-p cvs-stdout-file)
		   (delete-file cvs-stdout-file))))
	   nil t)
  (cvs-set-display-cvsroot directory)
  (setq cvs-working-directory directory)
  (setq default-directory directory)
  (setq cvs-process-running
	 (let ((process-connection-type nil)) ; Use a pipe, not a pty.
	  (start-process "cvs" cvs-stderr-buffer cvs-shell "-c"
			  (concat cvs-program " " args " > " temp-name))))
  (setq mode-line-process
	 (concat ": "
		 (symbol-name (process-status cvs-process-running))))
  (force-mode-line-update)
  (set-marker (process-mark cvs-process-running) (point-min))
  (save-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create cvs-buffer-name))
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer)
   (cvs-mode)
   (make-local-hook 'kill-buffer-hook)
   (add-hook 'kill-buffer-hook
		`(lambda ()
		  (condition-case nil
		    (kill-buffer ,cvs-stderr-buffer)
		   (t nil)))
		nil t))
  (setq cvs-cookie-handle
	 (collection-create
	  cvs-buffer-name pretty-printer
      (format "%s\n\nCVSROOT directory: %s\nWorking directory: %s\n"
          cvs-startup-message    ;See comment above cvs-startup-message.
          (if (stringp cvs-display-cvsroot)
            (directory-file-name cvs-display-cvsroot)
           "?????")
          (if (stringp cvs-working-directory)
            (directory-file-name cvs-working-directory)
           "?????"))
	  "\n--------------------- End ---------------------"))
  (cookie-enter-first
   cvs-cookie-handle
   (cvs-create-fileinfo 'MESSAGE nil nil
			 (concat "Running `cvs"
				 (if args (concat " " args))
				 "' ...\n")))
  (set-buffer cvs-buffer-name)
  (setq default-directory directory)
  (setq mode-line-process
	 (concat ": "
		 (symbol-name (process-status cvs-process-running))))
  (force-mode-line-update)
  (setq buffer-read-only t))
 ;; The following line is said to improve display updates on some
 ;; emacses. It shouldn't be needed, but it does no harm.
 (sit-for 0))

;;----------
(defun cvs-sentinel (proc msg)
 "Sentinel for the cvs update process.
This is responsible for parsing the output from the cvs update when
it is finished."
 (let ((procbuffer (process-buffer proc)))
  (if (memq (process-status proc) '(signal exit))
	(progn
	 (if (null (buffer-name procbuffer))
	   ;; buffer was killed (FIXME should we clear cvs-process-running?)
	   (set-process-buffer proc nil)
	  (let* ((obuf (current-buffer)))
	   ;; save-excursion isn't the right thing if
	   ;; process-buffer is current-buffer
	   (unwind-protect
		 (progn
		  (set-buffer procbuffer)
		  (let* ((out-file cvs-stdout-file)
			  (stdout-buffer (find-file-noselect out-file)))
		   (setq mode-line-process
			  (concat ": "
				  (symbol-name (process-status proc))))
		   (force-mode-line-update)
		   (cond
		    ((eq cvs-display-type 'UPDATE)
			(cvs-parse-process stdout-buffer
					  cvs-update-stdout-parse-table
					  (process-buffer proc)
					  cvs-update-stderr-parse-table))
		    ((eq cvs-display-type 'STATUS)
			(cvs-parse-process stdout-buffer
					  cvs-status-stdout-parse-table
					  (process-buffer proc)
					  cvs-status-stderr-parse-table))
		    (t (error "unknown display type %s" (symbol-name
							  cvs-display-type))))
		   ;; Since the buffer and mode line will show that the
		   ;; process is dead, we can delete it now. Otherwise it
		   ;; will stay around until M-x list-processes.
		   (delete-process proc)
		   ;; We can also delete the stdout-buffer
		   (kill-buffer stdout-buffer)
		   (delete-file out-file)))
		(set-buffer obuf)
		(kill-buffer procbuffer))))
     (message "CVS process has completed")
	 (setq cvs-process-running nil)))))

;;----------
(defun cvs-parse-process (stdout-buffer
			 stdout-parse-table
			 stderr-buffer
			 stderr-parse-table)
 "Parse the output from `cvs update'.

Args: STDOUT-BUFFER STDOUT-PARSE-TABLE
   STDERR-BUFFER STDERR-PARSE-TABLE.

This functions parses the output from cvs-process (which should be
separated in its stdout- and stderr-components) and prints a
pretty representation of it in the *cvs* buffer using the cookie
package.

Signals an error if unexpected output was detected in the buffer."
 (let* ((*root-dir* default-directory)
	 (*current-dir* *root-dir*)
	 (*current-file* " ")
	 (err-fileinfos (parse-buffer stderr-buffer stderr-parse-table))
	 (*current-dir* *root-dir*)	; reset for next parse
	 (*current-file* " ")		; reset for next parse
	 (out-fileinfos (parse-buffer stdout-buffer stdout-parse-table)))
  (collection-clear cvs-cookie-handle)
  (collection-append-cookies
   cvs-cookie-handle
   ;; The 'nreverse' below is there so that parse error lines
   ;; appear in a reasonably sane order. This construct relies
   ;; on the fact that 'sort' implements a stable sort.
   (sort (nreverse (nconc err-fileinfos out-fileinfos))
	  (function cvs-compare-fileinfos)))
  ;;(cvs-remove-stdout-shadows)
  (if cvs-auto-remove-handled-directories
	(cvs-remove-empty-directories))
  (set-buffer cvs-buffer-name)
  (cvs-mode)
  (goto-char (point-min))
  (tin-goto-previous cvs-cookie-handle (point-min) 1)
  (setq default-directory *root-dir*)))

;;----------
(defun cvs-remove-stdout-shadows ()
 "Remove entries in the *cvs* buffer that comes from both stdout and stderr.
If there is two entries for a single file the second one should be
deleted. (Remember that sort uses a stable sort algorithm, so one can
be sure that the stderr entry is always first).

CVS will print information about some files, for instance files that
are Merged or in Conflict, to both stdout and stderr. It turns out
that the output that is sent to stdout is always redundant in such
cases. This is the easiest way to get rid of it."
 (collection-filter-tins cvs-cookie-handle
	   (function
	    (lambda (tin)
		 (not (cvs-shadow-entry-p tin))))))

;;----------
(defun cvs-shadow-entry-p (tin)
 "Return non-nil if TIN is a shadow entry.
Args: TIN.
A TIN is a shadow entry if the previous tin contains the same file and
some other criteria is fulfilled.
See cvs-remove-stdout-shadows for further explanation."
 (let* ((previous-tin (tin-previous cvs-cookie-handle tin))
	 (curr (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	 (prev (and previous-tin
		  (tin-cookie cvs-cookie-handle previous-tin))))
  (and
   prev curr
   (string= (cvs-fileinfo->file-name prev) (cvs-fileinfo->file-name curr))
   (string= (cvs-fileinfo->dir prev)    (cvs-fileinfo->dir curr))
   ;; This (the or clause) might be redundant, but will remain
   ;; because I believe in defensive programming.
   (or
   (and (eq (cvs-fileinfo->type prev) 'CONFLICT)
	  (eq (cvs-fileinfo->type curr) 'CONFLICT))
   (and (eq (cvs-fileinfo->type prev) 'MERGED)
	  (eq (cvs-fileinfo->type curr) 'MODIFIED))))))

;; FIXME+++ There should be an Elib equivalent to this function.
;;----------
(defun cvs-filter (predicate list &rest extra-args)
 "Apply PREDICATE to each element on LIST.
Args: PREDICATE LIST &rest EXTRA-ARGS.
Return a new list consisting of those elements that PREDICATE
returns non-nil for.

If more than two arguments are given the remaining args are
passed to PREDICATE."
 ;; Avoid recursion - this should work for LONG lists also!
 (let* ((head (cons 'dummy-header nil))
	 (tail head))
  (while list
   (if (apply predicate (car list) extra-args)
	 (setq tail (setcdr tail (list (car list)))))
   (setq list (cdr list)))
  (cdr head)))

;;----------
(defun cvs-lock-file-p (file)
 "Return true if FILE looks like a CVS lock file."
 (or
  (string-match "^#cvs.tfl.[0-9]+$" file)
  (string-match "^#cvs.rfl.[0-9]+$" file)
  (string-match "^#cvs.wfl.[0-9]+$" file)))

;;----------
(defun cvs-set-display-cvsroot (dir)
 "Sets cvs-display-cvsroot for DIRECTORY."
 (cond
  (cvs-cvsroot
  (setq cvs-display-cvsroot cvs-cvsroot))
  ((getenv "CVSROOT")
  (setq cvs-display-cvsroot (getenv "CVSROOT")))
  ((file-readable-p (concat dir "CVS/Root"))
  (save-excursion
   (find-file (concat dir "CVS/Root"))
   (goto-char (point-min))
   (setq cvs-display-cvsroot
	  (buffer-substring (point) (progn (end-of-line) (point))))
   (if (not cvs-display-cvsroot)
	 (error "Invalid contents of %sCVS/Root" dir))
   (kill-buffer (current-buffer))))
  (t
  (setq cvs-display-cvsroot nil))))

;;----------
(defun cvs-quote-multiword-string (str)
 "Return STR surrounded in single quotes if it contains whitespace."
 (cond ((string-match "[ \t\n]" str)
	 (concat "'" str "'"))
	(t
	 str)))

;;----------
;; this should be in subr.el or some similar place....
(defun parse-string (str &optional regexp)
 "Explode the string STR into a list of words ala strtok(3). Optional REGEXP
defines regexp matching word separator, which defaults to \"[ \\t\\n]+\"."
 (let (str-list			; new list
	str-token			; "index" of next token
	(str-start 0)			; "index" of current token
	(str-sep (if regexp
		   regexp
		  "[ \t\n]+")))
  (while (setq str-token (string-match str-sep str str-start))
   (setq str-list
	  (nconc str-list
		  (list (substring str str-start str-token))))
   (setq str-start (match-end 0)))
  ;; tag on the remainder as the final item
  (if (not (>= str-start (length str)))
	(setq str-list
	   (nconc str-list
		   (list (substring str str-start)))))
  str-list))

;;----------
(defun cvs-make-list (str)
 "Return list of words made from the string STR."
 (cond ((string-match "[ \t\n]+" str)
	 (let ((new-str (parse-string str "[ \t\n]+")))
	  ;; this is ugly, but assume if the first element is empty, there are
	  ;; no more elements.
	  (cond ((string= (car new-str) "")
		 nil)
		 (t
		 new-str))))
	((string= str "")
	 nil)
	(t
	 (list str))))

;;----------
(defun cvs-get-current-dir (root-dir dirname)
 "Return current working directory, suitable for cvs-parse-update.
Args: ROOT-DIR DIRNAME.
Concatenates ROOT-DIR and DIRNAME to form an absolute path."
 (if (string= "." dirname)
   (substring root-dir 0 -1)
  (concat root-dir dirname)))

;;----------
(defun cvs-compare-fileinfos (a b)
 "Compare fileinfo A with fileinfo B and return t if A is `less'.
The ordering defined by this function is such that directories are
sorted alphabetically, and inside every directory the DIRCHANGE
fileinfo will appear first, followed by all files (alphabetically)."
 (cond
  ;; Sort acording to directories.
  ((string< (cvs-fileinfo->dir a) (cvs-fileinfo->dir b)) t)
  ((not (string= (cvs-fileinfo->dir a) (cvs-fileinfo->dir b))) nil)
  
  ;; The DIRCHANGE entry is always first within the directory.
  ((and (eq (cvs-fileinfo->type a) 'DIRCHANGE)
	 (not (eq (cvs-fileinfo->type b) 'DIRCHANGE))) t)
  ((and (eq (cvs-fileinfo->type b) 'DIRCHANGE)
	 (not (eq (cvs-fileinfo->type a) 'DIRCHANGE))) nil)
  ;; All files are sorted by file name.
  ((string< (cvs-fileinfo->file-name a) (cvs-fileinfo->file-name b)))))

;;----------
(defun cvs-kill-buffer-visiting (filename)
 "If there is any buffer visiting FILENAME, kill it (without confirmation)."
 (let ((l (buffer-list)))
  (while l
   (if (string= (buffer-file-name (car l)) filename)
	 (kill-buffer (car l)))
   (setq l (cdr l)))))


;;;; The parser

;;----------
(defun parse-buffer (buffer parse-spec)
 "Parse data from BUFFER according to PARSE-SPEC.
Args: BUFFER PARSE-SPEC

Return a list of collected entries, or t if an error occured.
See parse-once for further documentation."
 (save-window-excursion
  (set-buffer buffer)
  (goto-char (point-min))
  (let (the-result)
   (while (and (not (eobp))
		 (not (eq the-result t)))
	(let ((*start* (point))
	   *match-list*
	   *result*)
	 (if (parse-once parse-spec)
	   (if *result*
		 (setq the-result (append *result* the-result)))
	  (setq the-result t))))
   the-result)))

;;----------
(defun parse-once (parse-spec)
 "Parse the current buffer using PARSE-SPEC.

PARSE-SPEC is a list of expressions constructed from the parser language.

Documentation for the parser language:

  (REGEXP regexp &optional field-list)
 
 	-- Succeed if (looking-at regexp), and append match-data for
 	  the fields in field-list to a global list.
 
  (PROG action)
 
 	-- Run action. Always succeed. While evaluating action, the
 	  following variables are bound:
 
 		*start*   -- Buffer position of start of match.
 		*match-list* -- List of all lists of matching fields.
 
 	  Also, point is set, and action may modify point (and thus
 	  cause the parser to move to another place in the buffer).
 
  (COLLECT action)
 
 	-- Like (PROG action), but the result from action is appended
 	  to a list that is returned by the parser.
 
  (ALT list1 list2 ... listn)
 
 	-- Try to match against the specification in list1. If it
 	  fails, try list2, and so on. Succeed if any of the
 	  alternatives succeed.

Returns t on success, nil on error."
 (let ((ok t))
  (while (and parse-spec ok)
   (cond
    ((eq (car (car parse-spec)) 'COLLECT)
	(setq *result* (cons (eval (car (cdr (car parse-spec))))
			   *result*)))
    ((eq (car (car parse-spec)) 'PROG)
	(eval (car (cdr (car parse-spec)))))
    ((eq (car (car parse-spec)) 'REGEXP)
	(cond
	 ;; Is it a match? (The regexp must be anchored at the end of a line).
	 ((and (looking-at (car (cdr (car parse-spec))))
	    (progn (goto-char (match-end 0))
		   (eolp)))
	 ;; Skip the newline (unless we already are at the end of the buffer).
	 (if (< (point) (point-max))
	   (forward-char))
	 ;; Maybe extend *match-list*.
	 (if (cdr (cdr (car parse-spec)))
	   (setq *match-list*
		  (cons (extract-matches (cdr (cdr (car parse-spec))))
			 *match-list*))))
	 (t
	 ;; Failure. Return nil.
	 (setq ok nil))))
    ((eq (car (car parse-spec)) 'ALT)
	(setq ok (parse-alternatives (cdr (car parse-spec)))))
    (t
	(error "Undefined parse action %s" (car (car parse-spec)))))
   (setq parse-spec (cdr parse-spec)))
  ok))

;;----------
(defun extract-matches (match-list)
 "Extract matches."
 (mapcar (function
	  (lambda (x)
	   (buffer-substring (match-beginning x) (match-end x))))
	 match-list))

;;----------
(defun parse-alternatives (parse-spec)
 "Parse among alternatives.
Returns t on success, nil on failure."
 (let ((current-result *result*)
	(current-match-list *match-list*)
	(current-point (point))
	(ok nil))
  (while (and parse-spec (not ok))
   (if (parse-once (car parse-spec))
	 (setq ok t)
	(setq *result* current-result)
	(setq *match-list* current-match-list)
	(goto-char current-point)
	(setq parse-spec (cdr parse-spec))))
  ok))

;;;;
;;;; The code for running a "cvs update" in various ways.
;;;;

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-examine (directory &optional local)
 "Run a 'cvs -n update' in the current working directory.
That is, check what needs to be done, but don't change the disc.
Feed the output to a *cvs* buffer and run cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs update -l' is run."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Examine (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 ;; If the previous prompt was in a dialog box, the save-some-buffers
 ;; in cvs-do-update will lose.
 (let ((use-dialog-box nil))
  (cvs-do-update directory local 'noupdate))
 (switch-to-buffer cvs-buffer-name))

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-examine-other-window (directory &optional local)
 "Run a 'cvs -n update' in the current working directory. That is, check what
needs to be done, but don't change the disc. Feed the output to a *cvs*
buffer, display it in the other window, and run cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs update -l' is run."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Examine other window (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 (let ((use-dialog-box nil))
  (cvs-do-update directory local 'noupdate))
 (switch-to-buffer-other-window cvs-buffer-name))

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-update (directory &optional local)
 "Run a 'cvs update' in the current working directory. Feed the
output to a *cvs* buffer and run cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs update -l' is run."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Update (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 (let ((use-dialog-box nil))
  (cvs-do-update directory local nil))
 (switch-to-buffer cvs-buffer-name))

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-update-other-window (directory &optional local)
 "Run a 'cvs update' in the current working directory. Feed the
output to a *cvs* buffer, display it in the other window, and run
cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs update -l' is run."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Update other window (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 (let ((use-dialog-box nil))
  (cvs-do-update directory local nil))
 (switch-to-buffer-other-window cvs-buffer-name))

;;----------
(defun cvs-do-update (directory local dont-change-disc)
 "Do a 'cvs update' in DIRECTORY.
Args: DIRECTORY LOCAL DONT-CHANGE-DISC.
If LOCAL is non-nil 'cvs update -l' is executed.
If DONT-CHANGE-DISC is non-nil 'cvs -n update' is executed.
Both LOCAL and DONT-CHANGE-DISC may be non-nil simultaneously."

 (let* ((this-dir (file-name-as-directory (expand-file-name directory))))
  ;; Check that this-dir is under CVS control.
  (if (not (file-directory-p (concat this-dir "CVS")))
	(error "%s does not contain CVS controlled files." this-dir))
  (if (and cvs-update-optional-flags
	   (not (listp cvs-update-optional-flags)))
	(error "cvs-update-optional-flags should be set using cvs-set-update-optional-flags"))
  (setq cvs-dont-change-disc dont-change-disc)
  (setq cvs-display-type 'UPDATE)
  (setq cvs-local local)
  (run-cvs-process this-dir (if dont-change-disc " -n ")
		   "update" (concat 
			    (if cvs-update-optional-flags
				  (mapconcat 'identity
					   (copy-sequence cvs-update-optional-flags)
					   " "))
			    (if local " -l "))
		   (function cvs-update-pp)))
 (set-process-sentinel cvs-process-running 'cvs-sentinel)
 (set-process-filter cvs-process-running 'cvs-update-filter))

;;----------
(defun cvs-update-filter (proc string)
 "Filter function for pcl-cvs.
This function gets the output that CVS sends to stderr. It inserts it
into (process-buffer proc) but it also checks if CVS is waiting for a
lock file. If so, it inserts a message cookie in the *cvs* buffer."
 (let ((old-buffer (current-buffer))
	(data (match-data)))
  (unwind-protect
	(progn
   	 (set-buffer (process-buffer proc))
   	 (save-excursion
   	  ;; Insert the text, moving the process-marker.
   	  (goto-char (process-mark proc))
   	  (insert string)
   	  (set-marker (process-mark proc) (point))
	  ;; Delete any old lock message
	  (if (tin-nth cvs-cookie-handle 1)
		(tin-delete cvs-cookie-handle
			  (tin-nth cvs-cookie-handle 1)))
	  ;; Check if CVS is waiting for a lock.
	  (beginning-of-line 0)	;Move to beginning of last
					;complete line.
	  (cond
	   ((looking-at
	    "^cvs \\(update\\|status\\|server\\): \\[..:..:..\\] waiting for \\(.*\\)lock in \\(.*\\)$")
	   (let ((lock-file (buffer-substring (match-beginning 3)
						 (match-end 3))))
		(save-excursion
		 (set-buffer (collection-buffer cvs-cookie-handle))
		 (make-local-variable 'cvs-lock-file)
		 (setq cvs-lock-file lock-file))

		(cookie-enter-last
		 cvs-cookie-handle
		 (cvs-create-fileinfo
		 'MESSAGE nil nil
		 (concat "\tWaiting for "
			 (buffer-substring (match-beginning 2)
					  (match-end 2))
			 "lock in " lock-file
			 ".\n\t (type M-x cvs-mode-delete-lock to delete it)"))))))))
   (store-match-data data)
   (set-buffer old-buffer))))


;;;;
;;;; The code for running a "cvs checkout".
;;;;

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-checkout (module directory)
 "Run a 'cvs checkout MODULE' in DIRECTORY. Feed the output to a *cvs*
buffer, display it in the current window, and run cvs-mode on it."
 (interactive "sModule Name: 
DCheckout Directory: ")
 (cvs-do-checkout module directory)
 (switch-to-buffer cvs-buffer-name))

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-checkout-other-window (module directory)
 "Run a 'cvs checkout MODULE' in DIRECTORY. Feed the output to a *cvs*
buffer, display it in the other window, and run cvs-mode on it."
 (interactive "sModule Name: 
DCheckout Directory: ")
 (cvs-do-checkout module directory)
 (switch-to-buffer-other-window cvs-buffer-name))

;;----------
(defun cvs-do-checkout (module &optional directory)
 "Do a 'cvs checkout' of MODULE in DIRECTORY.
If DIRECTORY is nil, use default-directory."
 (setq cvs-dont-change-disc nil)
 (setq cvs-display-type 'UPDATE)
 (setq cvs-local nil)
 (run-cvs-process (if directory directory default-directory)
		  nil "checkout" module
		  (function cvs-update-pp))
 (set-process-sentinel cvs-process-running 'cvs-sentinel)
 (set-process-filter cvs-process-running 'cvs-update-filter))


;;;;
;;;; The code for running a "cvs status".
;;;;

; NOTE: is cvs-status really that much of a win? Why not just cvs-examine?
;
; Cvs-status does give us rev numbers in addition to not modifying anything.
;
; But what are rev numbers really good for? CVS uses tags for release
; management, and other than for wee details about specific files, rev numbers
; are probably more confusing and misleading than anything else.
;
; Currently "cvs status" is somewhat boring too, in that it is for now
; impossible to determine what directory a given file exists in. That is why
; you need to run "cvs status -l" (by supplying a prefix arg to cvs-status).
; Eventually we'll know the directory because "cvs status" will print the
; relative path in the "File:" field [[ I hope! ;-) ]].
;
; Maybe "cvs status" could be supplanted by a new state display command instead
; with an easier to parse format much more like "cvs log" (one line per field)
; and of course it would display the relative path of the working file
; (relative to the invocation directory, that is).

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-status (directory &optional local)
 "Run a 'cvs status' in the current working directory. Feed the
output to a *cvs* buffer and run cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs status -l' is run.

WARNING: you must set LOCAL when using CVS prior to 1.10."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Status (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 (cvs-do-status directory local)
 (switch-to-buffer cvs-buffer-name))

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-status-other-window (directory &optional local)
 "Run a 'cvs status' in the current working directory. Feed the
output to a *cvs* buffer, display it in the other window, and run
cvs-mode on it.

If optional prefix argument LOCAL is non-nil, 'cvs status -l' is run.

WARNING: you must set LOCAL when using CVS prior to 1.10."
 (interactive (list (read-file-name "CVS Status other window (directory): "
				   nil default-directory nil)
		   current-prefix-arg))
 (cvs-do-status directory local)
 (switch-to-buffer-other-window cvs-buffer-name))

;;----------
(defun cvs-do-status (directory local)
 "Do a 'cvs status' in DIRECTORY.
Args: DIRECTORY LOCAL"

 (let* ((this-dir (file-name-as-directory (expand-file-name directory))))
  ;; Check that this-dir is under CVS control.
  (if (not (file-directory-p (concat this-dir "CVS")))
	(error "%s does not contain CVS controlled files." this-dir))
  (setq cvs-dont-change-disc t)
  (setq cvs-display-type 'STATUS)
  (setq cvs-local local)
  (run-cvs-process this-dir nil
		   "status" (if local " -l")
		   (function cvs-status-pp)))
 (set-process-sentinel cvs-process-running 'cvs-sentinel)
 (set-process-filter cvs-process-running 'cvs-update-filter))


;;;;
;;;; The cvs-mode and its associated commands.
;;;;

;; Get the macro make-help-screen when this is compiled,
;; or run interpreted, but not when the compiled code is loaded.
(eval-when-compile (require 'help-macro))

(put 'cvs-mode 'mode-class 'special)

;;----------
(defun cvs-mode ()
 "\\<cvs-mode-map>Mode used for pcl-cvs, a frontend to CVS.

To get the *cvs* buffer you should use ``\\[cvs-update]''.

Full documentation is in the Texinfo file. These are the most useful commands:

\\[cvs-mode-previous-line] Move up.          \\[cvs-mode-next-line] Move down.
\\[cvs-mode-commit]  Commit file.        \\[cvs-mode-changelog-commit]  Commit file with comment from ChangeLog.
\\[cvs-mode-mark]  Mark file/dir.       \\[cvs-mode-unmark]  Unmark file/dir.
\\[cvs-mode-mark-all-files]  Mark all files.       \\[cvs-mode-unmark-all-files]  Unmark all files.
\\[cvs-mode-mark-matching-files]  Mark matching files.    \\[cvs-mode-toggle-marks]  Toggle whether command uses marks.
\\[cvs-mode-find-file]  Edit file/run Dired.    \\[cvs-mode-find-file-other-window]  Find file or run Dired in other window.
\\[cvs-mode-remove-handled]  Remove processed entries.  \\[cvs-mode-add-change-log-entry-other-window]  Write ChangeLog in other window.
\\[cvs-mode-add]  Add to repository.     \\[cvs-mode-remove-file]  Remove file.
\\[cvs-mode-diff-cvs]  Diff between base revision. \\[cvs-mode-diff-backup] Diff between backup file.
\\[cvs-mode-diff-vendor]  Diff with vendor branch.  \\[cvs-mode-diff-head] Diff between head revision.
\\[cvs-mode-emerge]  Emerge w/base rev & backup. \\[cvs-mode-ediff]  Ediff w/base rev & backup.
\\[cvs-mode-acknowledge] Delete line from buffer.  \\[cvs-mode-ignore]  Add file to the .cvsignore file.
\\[cvs-mode-log]  Run ``cvs log''.      \\[cvs-mode-status]  Run ``cvs status''.
\\[cvs-mode-tag]  Run ``cvs tag''.      \\[cvs-mode-rtag] Run ``cvs rtag''.
\\[cvs-mode-redo]  Re-update directory.    \\[cvs-update]  Update new directory.
\\[cvs-mode-undo-local-changes]  Revert the last checked in version - discard your changes to the file.

Entry to this mode runs cvs-mode-hook.

This description is updated for release R-2_0-Beta_1 of pcl-cvs.

All bindings:
\\{cvs-mode-map}"
 (interactive)
 (setq major-mode 'cvs-mode)
 (setq mode-name "CVS")
 (setq mode-line-process nil)
 (buffer-disable-undo (current-buffer))
 (make-local-variable 'goal-column)
 (setq goal-column cvs-cursor-column)
 (use-local-map cvs-mode-map)
 (run-hooks 'cvs-mode-hook))

;;; You can define your own keymap in .emacs. pcl-cvs.el won't overwrite it.
;;; You can also modify the keymap in a cvs-mode-hook function.

(if cvs-mode-map
  nil					; leave the one that's there....
 (setq cvs-mode-map (make-keymap))
 (define-prefix-command 'cvs-mode-map-diff-prefix)
 (define-prefix-command 'cvs-mode-map-control-c-prefix)
 (suppress-keymap cvs-mode-map)
 ;; misc keys
 (define-key cvs-mode-map "?"	'cvs-help)
 (define-key cvs-mode-map "h"	'cvs-help)
 (define-key cvs-mode-map "q"	'bury-buffer)
 (define-key cvs-mode-map "%"	'cvs-mode-mark-matching-files)
 (define-key cvs-mode-map "T"	'cvs-mode-toggle-marks)
 ;; navigation keys
 (define-key cvs-mode-map " "		'cvs-mode-next-line)
 (define-key cvs-mode-map "\C-n"	'cvs-mode-next-line)
 (define-key cvs-mode-map "\C-p"	'cvs-mode-previous-line)
 (define-key cvs-mode-map "n"		'cvs-mode-next-line)
 (define-key cvs-mode-map "p"		'cvs-mode-previous-line)
 ;; ^C- keys are used to set various flags to control CVS features
 (define-key cvs-mode-map "\C-c"	'cvs-mode-map-control-c-prefix)
 (define-key cvs-mode-map "\C-c\C-d"	'cvs-mode-set-diff-flags)
 (define-key cvs-mode-map "\C-c\C-l"	'cvs-mode-set-log-flags)
 (define-key cvs-mode-map "\C-c\C-s"	'cvs-mode-set-status-flags)
 (define-key cvs-mode-map "\C-c\C-u"	'cvs-mode-set-update-optional-flags)
 (define-key cvs-mode-map "\C-c?"	'cvs-mode-set-help)
 ;; M- keys are usually those that operate on modules
 (define-key cvs-mode-map "M"		'cvs-mode-mark-all-files)
 (define-key cvs-mode-map "\M-\C-?"	'cvs-mode-unmark-all-files)
 (define-key cvs-mode-map "\M-C"	'cvs-mode-rcs2log) ; i.e. "Create a ChangeLog"
 (define-key cvs-mode-map "\M-a"	'cvs-mode-admin)
 (define-key cvs-mode-map "\M-c"	'cvs-checkout)
 (define-key cvs-mode-map "\M-o"	'cvs-checkout-other-window)
 (define-key cvs-mode-map "\M-p"	'cvs-mode-rdiff) ; i.e. "create a Patch"
 (define-key cvs-mode-map "\M-r"	'cvs-mode-release)
 (define-key cvs-mode-map "\M-t"	'cvs-mode-rtag)
 (define-key cvs-mode-map "G"		'cvs-update)
 (define-key cvs-mode-map "Q"		'cvs-examine)
 (define-key cvs-mode-map "S"		'cvs-status)
 ;; keys that operate on individual files
 (define-key cvs-mode-map "\C-?"	'cvs-mode-unmark-up)
 (define-key cvs-mode-map "\C-k"	'cvs-mode-acknowledge)
 (define-key cvs-mode-map "="	'cvs-mode-diff-cvs)
 (define-key cvs-mode-map "A"	'cvs-mode-add-change-log-entry-other-window)
 (define-key cvs-mode-map "B" 'cvs-mode-byte-compile-files)
 (define-key cvs-mode-map "C" 'cvs-mode-changelog-commit)
 (define-key cvs-mode-map "E"	'cvs-mode-ediff)
 (define-key cvs-mode-map "O"	'cvs-mode-update)
 (define-key cvs-mode-map "R"	'cvs-mode-revert-updated-buffers)
 (define-key cvs-mode-map "U"	'cvs-mode-undo-local-changes)
 (define-key cvs-mode-map "a"	'cvs-mode-add)
 (define-key cvs-mode-map "c"	'cvs-mode-commit)
 (define-key cvs-mode-map "d"	'cvs-mode-map-diff-prefix)
 (define-key cvs-mode-map "d="	'cvs-mode-diff-cvs)
 (define-key cvs-mode-map "db"	'cvs-mode-diff-backup)
 (define-key cvs-mode-map "dd"	'cvs-mode-diff-cvs)
 (define-key cvs-mode-map "dh"	'cvs-mode-diff-head)
 (define-key cvs-mode-map "dv"	'cvs-mode-diff-vendor)
 (define-key cvs-mode-map "d?"	'cvs-mode-diff-help)
 (define-key cvs-mode-map "e"	'cvs-mode-emerge)
 (define-key cvs-mode-map "f"	'cvs-mode-find-file)
 (define-key cvs-mode-map "g"	'cvs-mode-redo)
 (define-key cvs-mode-map "i"	'cvs-mode-ignore)
 (define-key cvs-mode-map "l"	'cvs-mode-log)
 (define-key cvs-mode-map "m"	'cvs-mode-mark)
 (define-key cvs-mode-map "o"	'cvs-mode-find-file-other-window)
 (define-key cvs-mode-map "r"	'cvs-mode-remove-file)
 (define-key cvs-mode-map "s"	'cvs-mode-status)
 (define-key cvs-mode-map "t"	'cvs-mode-tag)
 (define-key cvs-mode-map "u"	'cvs-mode-unmark)
 (define-key cvs-mode-map "v"	'cvs-mode-diff-vendor)
 (define-key cvs-mode-map "x"	'cvs-mode-remove-handled))

;; Give help....

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-help ()
 "Display help for various PCL-CVS commands."
 (interactive)
 (cond
  ((eq last-command 'cvs-help)
  (describe-function major-mode))
  (t (message
    (substitute-command-keys
	"\\[cvs-help]:help \\[cvs-mode-add]:add \\[cvs-mode-commit]:commit \\[cvs-mode-changelog-commit]:commit-from-ChangeLog \\[cvs-mode-map-diff-prefix]:diff* \\[cvs-mode-log]:log \\[cvs-mode-remove-file]:remove \\[cvs-mode-status]:status \\[cvs-mode-undo-local-changes]:undo")))))

;;----------
(defun cvs-mode-diff-help ()
 "Display help for cvs-mode-diff-* functions."
 (interactive)
 (message "db:backup d=:base dh:head dv:vendor"))

;;----------
(defun cvs-mode-set-help ()
 "Display help for cvs-mode-set-* functions."
 (interactive)
 (message
  (substitute-command-keys
  "\\[cvs-mode-set-diff-flags]:diff-flags \\[cvs-mode-set-log-flags]:log-flags \\[cvs-mode-set-status-flags]:status-flags \\[cvs-mode-set-update-optional-flags]:update-optional-flags")))

;; Move around in the buffer

;;----------
(defun cvs-mode-previous-line (arg)
 "Go to the previous line.
If a prefix argument is given, move by that many lines.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "p")
 (tin-goto-previous cvs-cookie-handle (point) arg))

;;----------
(defun cvs-mode-next-line (arg)
 "Go to the next line.
If a prefix argument is given, move by that many lines.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "p")
 (tin-goto-next cvs-cookie-handle (point) arg))

;; Mark handling

;;----------
(defun cvs-mode-mark (pos)
 "Mark a fileinfo. Args: POS.
If the fileinfo is a directory, all the contents of that directory are
marked instead. A directory can never be marked.
POS is a buffer position.
Can only be used in the *cvs* buffer."

 (interactive "d")

 (let* ((tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos))
	 (sel (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))

  (cond
   ;; Does POS point to a directory? If so, mark all files in that directory.
   ((eq (cvs-fileinfo->type sel) 'DIRCHANGE)
   (cookie-map
    (function (lambda (f dir)
		  (cond
		  ((cvs-dir-member-p f dir)
		   (cvs-set-fileinfo->marked f t)
		   t))))		;Tell cookie to redisplay this cookie.
    cvs-cookie-handle
    (cvs-fileinfo->dir sel)))
   (t
   (cvs-set-fileinfo->marked sel t)
   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)
   (tin-goto-next cvs-cookie-handle pos 1)))))

;;----------
(defun cvs-mode-mark-all-files ()
 "Mark all files.
Directories are not marked.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (cookie-map (function (lambda (cookie)
			 (cond
			  ((not (eq (cvs-fileinfo->type cookie) 'DIRCHANGE))
			  (cvs-set-fileinfo->marked cookie t)
			  t))))
	   cvs-cookie-handle))

;;----------
(defun cvs-mode-mark-matching-files (regex)
 "Mark all files matching REGEX."
 (interactive "sMark files matching: ")
 (cookie-map (function (lambda (cookie)
             (when (and (not (eq (cvs-fileinfo->type cookie)
                       'DIRCHANGE))
                   (string-match regex
                          (cvs-fileinfo->file-name cookie)))
              (cvs-set-fileinfo->marked cookie t)
              t)))
       cvs-cookie-handle))

;;----------
(defun cvs-mode-unmark (pos)
 "Unmark a fileinfo. Args: POS.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "d")

 (let* ((tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos))
	 (sel (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))

  (cond
   ((eq (cvs-fileinfo->type sel) 'DIRCHANGE)
   (cookie-map
    (function (lambda (f dir)
		  (cond
		  ((cvs-dir-member-p f dir)
		   (cvs-set-fileinfo->marked f nil)
		   t))))
    cvs-cookie-handle
    (cvs-fileinfo->dir sel)))
   (t
   (cvs-set-fileinfo->marked sel nil)
   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)
   (tin-goto-next cvs-cookie-handle pos 1)))))

;;----------
(defun cvs-mode-unmark-all-files ()
 "Unmark all files.
Directories are also unmarked, but that doesn't matter, since
they should always be unmarked.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (cookie-map (function (lambda (cookie)
			 (cvs-set-fileinfo->marked cookie nil)
			 t))
	   cvs-cookie-handle))

;;----------
(defun cvs-mode-unmark-up (pos)
 "Unmark the file on the previous line.
Takes one argument POS, a buffer position."
 (interactive "d")
 (let ((tin (tin-goto-previous cvs-cookie-handle pos 1)))
  (cond
   (tin
   (cvs-set-fileinfo->marked (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)
				nil)
   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)))))

;;----------
(defun cvs-mode-toggle-marks ()
 "Toggle whether the next CVS command uses marks."
 (interactive)
 (cond ((eq last-command 'cvs-mode-toggle-marks)
     (setq this-command 'cvs-mode-untoggle-marks))
    (t
     (setq this-command 'cvs-mode-toggle-marks)))
 (let ((last-command this-command))
  (let ((dflt (cvs-ignore-marks-p cvs-default-ignore-marks))
     (diff (cvs-ignore-marks-p cvs-diff-ignore-marks)))
   (cond ((and dflt diff)
       (message "Ignore marks for next command..."))
      ((and (not dflt) (not diff))
       (message "Using marks for next command..."))
      ((and (not dflt) diff)
       (message "Ignore marks for diff, use for other commands..."))
      ((and dflt (not diff))
       (message "Use marks for diff, ignore for other commands..."))))))

;;----------
(defun cvs-ignore-marks-p (default)
 (let ((toggled (eq last-command 'cvs-mode-toggle-marks)))
  (or (and default (not toggled))
    (and toggled (not default)))))

;; Commit files

;;----------
(defun cvs-mode-commit ()
 "Check in all marked files, or the current file.
The user will be asked for a log message in a buffer.
If cvs-erase-input-buffer is non-nil that buffer will be erased.
Otherwise mark and point will be set around the entire contents of the
buffer so that it is easy to kill the contents of the buffer with \\[kill-region].
Can only be used in the *cvs* buffer."

 (interactive)

 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-committable)
              (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-default-ignore-marks)))))
  (if (null marked)
	(error "Nothing to commit!")
   (pop-to-buffer (get-buffer-create cvs-commit-prompt-buffer))
   (goto-char (point-min))

   (if cvs-erase-input-buffer
	 (erase-buffer)
	(push-mark (point-max)))
   (cvs-edit-mode)
   (make-local-variable 'cvs-commit-list)
   (setq cvs-commit-list marked)
   (message "Press C-c C-c when you are done editing."))))

;;----------
(defun cvs-add-file-update-buffer (tin)
 "Subfunction to cvs-mode-add. Internal use only.
Update the display for TIN. Returns 'ADD or 'RESURRECT."
 (let ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))
  (cond
   ((eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'UNKNOWN)
   (cvs-set-fileinfo->type fileinfo 'ADDED)
   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)
   'ADD)
   ((eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'REMOVED)
   (cvs-set-fileinfo->type fileinfo 'UPDATED)
   (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)
   'RESURRECT))))

;;----------
(defun cvs-add-do-update (candidates)
 "Internal use only.
Args: CANDIDATES.
CANDIDATES is a list of tins. Updates the CVS buffer display for CANDIDATES."
 (while candidates
  (cvs-add-file-update-buffer (car candidates))
  (setq candidates (cdr candidates))))

;;----------
(defun cvs-add-file-how (tin)
 "Sub-function to cvs-mode-add. Internal use only.
Return non-nil if `cvs add' should be called on this file.
Args: TIN.

Returns 'ADD, or 'RESURRECT."

 (let ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))
  (cond
   ((eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'UNKNOWN)
   'ADD)
   ((eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'REMOVED)
   'RESURRECT))))

;;----------
(defun cvs-add-how (candidates)
 "Internal use only.
Args: CANDIDATES.

CANDIDATES is a list of tins. Returns a pair of lists.
The first list is unknown tins that shall be `cvs add -m msg'ed.
The second list is removed files that shall be `cvs add'ed (resurrected)."

 (let (add resurrect)
  (while candidates
   (let ((type (cvs-add-file-how (car candidates))))
	(cond ((eq type 'ADD)
	    (setq add (cons (car candidates) add)))
	   ((eq type 'RESURRECT)
	    (setq resurrect (cons (car candidates) resurrect)))))
   (setq candidates (cdr candidates)))
  (cons add resurrect)))

;;----------
(defun cvs-mode-add ()
 "Add marked files to the cvs repository.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)

 (let* ((result (cvs-add-how (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                        cvs-default-ignore-marks))))
	 (added (car result))
	 (resurrect (cdr result))
	 (msg (if added (read-from-minibuffer "Enter description: "))))

  (if (or resurrect added)
	(cvs-use-temp-buffer))

  (cond (resurrect
	  (message "Resurrecting files from repository...")
	  (if (cvs-execute-list resurrect cvs-program
				 (if cvs-cvsroot
				   (list "-d" cvs-cvsroot "add")
				  '("add")))
	    (error "CVS exited with non-zero exit status.")
       (cvs-add-do-update resurrect)
	   (message "Done."))))

  (cond (added
	  (message "Adding new files to repository...")
	  (if (cvs-execute-list added cvs-program
				 (if cvs-cvsroot
				   (list "-d" cvs-cvsroot "add" "-m" msg)
				  (list "add" "-m" msg)))
	    (error "CVS exited with non-zero exit status.")
       (cvs-add-do-update added)
	   (message "Done."))))))

;;----------
(defun cvs-mode-diff-cvs ()
 "Diff the selected files against the repository.
This command compares the files in your working area against the
revision which they are based upon.

The flags in the variable cvs-diff-flags (which should be a list
of strings) will be passed to ``cvs diff''. If the variable
cvs-diff-ignore-marks is non-nil any marked files will not be
considered to be selected. Use the command cvs-mode-toggle-marks
to invert the influence from cvs-diff-ignore-marks.

See also cvs-mode-diff-backup, cvs-mode-diff-head, and
cvs-mode-diff-vendor.

Can only be used in the *cvs* buffer."

 (interactive)

 (if (and cvs-diff-flags
	  (not (listp cvs-diff-flags)))
   (error "cvs-diff-flags should be set using cvs-set-diff-flags."))
 (save-some-buffers)
 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-diffable-p) ; FIXME use
						   ; cvs-applicable-p
			  (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-diff-ignore-marks)
                      'IGNORE-CONTENTS))))
  (if (null marked)
	(error "No `cvs diff'able files selected!"))
  (cvs-use-temp-buffer (if (not cvs-diff-unique-buffers)
			   nil
			  (concat "*cvs-diff-"
				  (cvs-fileinfo->file-name
				  (tin-cookie cvs-cookie-handle 
						(car marked)))
				  "-in-"
				  (file-name-as-directory
				  (cvs-fileinfo->dir
				   (tin-cookie cvs-cookie-handle
						 (car marked))))
				  "*")))
  (message "Running cvs diff...")
  (if (cvs-execute-list marked cvs-program
			 (if cvs-cvsroot
			   (cons "-d" (cons cvs-cvsroot
					    (cons "diff" cvs-diff-flags)))
			  (cons "diff" cvs-diff-flags)))
	(message "Running cvs diff... Done.")
   (message "cvs diff... No differences found."))))

;;----------
(defun cvs-diffable-p (tin)
 "Return a non-nil if it makes sense to run ``cvs diff'' on TIN."
 (let ((type (cvs-fileinfo->type
	    (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))))
  (or (eq type 'DIRCHANGE)
	(eq type 'MODIFIED)
	(eq type 'NEED-MERGE)
	(eq type 'MERGED)
	(eq type 'CONFLICT)
	(eq type 'UNRES-CONFLICT))))

;;----------
(defun cvs-mode-diff-backup ()
 "Diff the files against the backup file.
This command can be used on files that are marked with \"Merged\"
or \"Conflict\" in the *cvs* buffer.

If the variable cvs-diff-ignore-marks is non-nil any marked files will
not be considered to be selected. Use the command cvs-mode-toggle-marks
to invert the influence from cvs-diff-ignore-marks.

The flags in cvs-diff-flags will be passed to ``diff''."

 (interactive)

 (if (and cvs-diff-flags
	  (not (listp cvs-diff-flags)))
   (error "cvs-diff-flags should be a list of strings."))

 (save-some-buffers)
 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-backup-diffable-p)
			  (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-diff-ignore-marks)))))
  (if (null marked)
	(error "No files with a backup file selected!"))
  (cvs-use-temp-buffer (if (not cvs-diff-unique-buffers)
			   nil
			  (concat "*cvs-diff-backup-"
				  (cvs-fileinfo->file-name
				  (tin-cookie cvs-cookie-handle 
						(car marked)))
				  "-in-"
				  (file-name-as-directory
				  (cvs-fileinfo->dir
				   (tin-cookie cvs-cookie-handle
						 (car marked))))
				  "*")))
  (message "cvs diff backup...")
  (cvs-execute-single-file-list marked 'cvs-diff-backup-extractor
				 cvs-diff-program cvs-diff-flags))
 (message "cvs diff backup... Done."))

;;----------
;; FIXME: should call cvs-applicable-p too, no?
(defun cvs-backup-diffable-p (tin)
 "Check if the TIN is backup-diffable.
It must have a backup file to be diffable."

 (file-readable-p
  (cvs-fileinfo->backup-file (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))))

;;----------
(defun cvs-diff-backup-extractor (fileinfo)
 "Return the filename and the name of the backup file as a list.
Signal an error if there is no backup file."
 (if (not (file-readable-p (cvs-fileinfo->backup-file fileinfo)))
   (error "%s has no backup file."
	   (concat
	   (file-name-as-directory (cvs-fileinfo->dir fileinfo))
	   (cvs-fileinfo->file-name fileinfo))))
 (list	(cvs-fileinfo->backup-file fileinfo)
	(cvs-fileinfo->file-name fileinfo)))

;;----------
(defun cvs-mode-diff-head ()
 "Diff the selected files against the repository.
This command compares the files in your working area against the
head revision in the repository.

The flags in the variable cvs-diff-flags (which should be a list
of strings) will be passed to ``cvs diff''. If the variable
cvs-diff-ignore-marks is non-nil any marked files will not be
considered to be selected. Use the command cvs-mode-toggle-marks
to invert the influence from cvs-diff-ignore-marks.

See also cvs-mode-diff-backup, cvs-mode-diff-vendor, and
cvs-mode-diff-cvs.

Can only be used in the *cvs* buffer."

 (interactive)

 (if (and cvs-diff-flags
	  (not (listp cvs-diff-flags)))
   (error "cvs-diff-flags should be a list of strings"))

 (save-some-buffers)
 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-head-diffable-p) ; FIXME use
							  ; cvs-applicable-p
			  (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-diff-ignore-marks)
                      'IGNORE-CONTENTS)))
	(display-type cvs-display-type))
  (if (null marked)
	(error "No `cvs diff'able files selected!"))
  (cvs-use-temp-buffer (if (not cvs-diff-unique-buffers)
			   nil
			  (concat "*cvs-diff-head-"
				  (cvs-fileinfo->file-name
				  (tin-cookie cvs-cookie-handle 
						(car marked)))
				  "-in-"
				  (file-name-as-directory
				  (cvs-fileinfo->dir
				   (tin-cookie cvs-cookie-handle
						 (car marked))))
				  "*")))
  (message "cvs diff head...")
  (cond				; FIXME: does this make
					; sense? Use -rHEAD
					; always, no?
   ((eq display-type 'STATUS)
   (while marked
	(let ((rev (cvs-fileinfo->head-revision
		  (tin-cookie cvs-cookie-handle (car marked))))
	   (args cvs-diff-flags))
	 (if rev
	   (setq args (cons "-r" (cons rev args))))
	 (setq args (cons "diff" args))
	 (if cvs-cvsroot
	   (setq args (cons "-d" (cons cvs-cvsroot args))))
	 (cvs-execute-list (list (car marked)) cvs-program args))
	(setq marked (cdr marked)))
   (message "cvs diff head... Done."))
   ((eq display-type 'UPDATE)
   (let ((args (cons "diff" (cons "-rHEAD" cvs-diff-flags))))
	(if cvs-cvsroot
	  (setq args (cons "-d" (cons cvs-cvsroot args))))
	(if (cvs-execute-list marked cvs-program args)
	  (message "cvs diff head... Done.")
	 (message "cvs diff head... No differences found."))))
   (t (error "unknown display type %s" (symbol-name display-type))))))

;;----------
(defun cvs-head-diffable-p (tin)
 "Return non-nil if it makes sense to run ``cvs diff -rHEAD'' on TIN."
 (let ((type (cvs-fileinfo->type
	    (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))))
  (or (eq type 'DIRCHANGE)
	(eq type 'UPDATED)
	(eq type 'UP-TO-DATE)
	(eq type 'PATCHED)
	(eq type 'MODIFIED)
	(eq type 'NEED-UPDATE)
	(eq type 'NEED-MERGE)
	(eq type 'MERGED)
	(eq type 'CONFLICT)
	(eq type 'MOD-CONFLICT)
	(eq type 'UNRES-CONFLICT))))

;;----------
(defun cvs-mode-diff-vendor ()
 "Diff the selected files against the repository.
This command compares the files in your working area against the
head revision of the vendor branch in the repository.

The flags in the variable cvs-diff-flags (which should be a list
of strings) will be passed to ``cvs diff''. If the variable
cvs-diff-ignore-marks is non-nil any marked files will not be
considered to be selected. Use the command cvs-mode-toggle-marks
to invert the influence from cvs-diff-ignore-marks.

See also cvs-mode-diff-cvs, cvs-mode-diff-head, and
cvs-mode-diff-backup.

Can only be used in the *cvs* buffer."

 (interactive)

 (if (and cvs-diff-flags
	  (not (listp cvs-diff-flags)))
   (error "cvs-diff-flags should be a list of strings"))

 (save-some-buffers)
 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-vendor-diffable-p) ; FIXME use
							   ; cvs-applicable-p
			  (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-diff-ignore-marks)
                      'IGNORE-CONTENTS))))
  (if (null marked)
	(error "No `cvs diff'able files selected!"))
  (cvs-use-temp-buffer (if (not cvs-diff-unique-buffers)
			   nil
			  (concat "*cvs-diff-vendor-"
				  (cvs-fileinfo->file-name
				  (tin-cookie cvs-cookie-handle 
						(car marked)))
				  "-in-"
				  (file-name-as-directory
				  (cvs-fileinfo->dir
				   (tin-cookie cvs-cookie-handle
						 (car marked))))
				  "*")))
  (message "cvs diff vendor...")
  (let ((args (cons "diff" (cons (concat "-r"
					  cvs-vendor-branch)
				  cvs-diff-flags))))
   (if cvs-cvsroot
	 (setq args (cons "-d" (cons cvs-cvsroot args))))
   (if (cvs-execute-list marked cvs-program args)
	 (message "cvs diff vendor... Done.")
	(message "cvs diff vendor... No differences found.")))))

;;----------
(defun cvs-vendor-diffable-p (tin)
 "Return non-nil if it makes sense to run ``cvs diff -rHEAD'' on TIN."
 (let ((type (cvs-fileinfo->type
	    (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))))
  (or (eq type 'DIRCHANGE)
	(eq type 'UPDATED)
	(eq type 'UP-TO-DATE)
	(eq type 'PATCHED)
	(eq type 'MODIFIED)
	(eq type 'NEED-UPDATE)
	(eq type 'NEED-MERGE)
	(eq type 'MERGED)
	(eq type 'CONFLICT)
	(eq type 'MOD-CONFLICT)
	(eq type 'UNRES-CONFLICT))))

;; ediff support.

(defvar ediff-version)
(defvar cvs-ediff-tmp-head-file)

;;----------
(defun cvs-mode-ediff (pos)
 "Ediff appropriate revisions of the selected file.
Args: POS."

 (interactive "d")
 (if (boundp 'cvs-ediff-tmp-head-file)
   (error "There can only be one ediff session active at a time."))
 (require 'ediff)
 (if (and (boundp 'ediff-version)
	  (>= (string-to-number ediff-version) 2.0)) ; FIXME real number?
   (run-ediff-from-cvs-buffer pos)
  (cvs-old-ediff-interface pos)))

;; NOTE: in 19.28 you'll get this when compiling:
;; While compiling the end of the data:
;;  ** The following functions are not known to be defined: 
;;   run-ediff-from-cvs-buffer, ediff-files3
;;----------
(defun cvs-old-ediff-interface (pos)
 "Emerge like interface for older ediffs.
Args: POS"

 (let ((tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos)))
  (if tin
	(let* ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	    (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	 (cond
	  ((eq type 'MODIFIED)		; diff repository head rev. with working file
	  ;; should this be inside the unwind-protect, and should the
	  ;; makeunbound be an unwindform?
	  (setq cvs-ediff-tmp-head-file ; trick to prevent multiple runs
		 (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile fileinfo))
	  (unwind-protect
		(if (not (ediff-files	; check correct ordering of args
			 (cvs-fileinfo->full-path fileinfo) 		; file-A
			 ;; this is an un-avoidable compiler reference to a free variable
			 cvs-ediff-tmp-head-file			; file-B
			 '(lambda ()					; startup-hooks
			   (make-local-hook 'ediff-cleanup-hooks)
			   (add-hook 'ediff-cleanup-hooks
				    '(lambda ()
					 (ediff-janitor)
					 (delete-file cvs-ediff-tmp-head-file)
					 (makunbound 'cvs-ediff-tmp-head-file))
				    nil t))))
		  (error "Ediff session failed"))))

	  ;; look at the merge rcsmerge supposedly just did....
	  ((or (eq type 'MERGED)
		(eq type 'CONFLICT))	; diff backup-working=A, head=B, base=ancestor
	  (if (not (boundp 'ediff-version))
		(error "ediff version way too old for 3-way diff"))
	  (if (<= (string-to-number ediff-version) 1.9) ; FIXME real number?
		(error "ediff version %s too old for 3-way diff" ediff-version))
	  (setq cvs-ediff-tmp-head-file ; trick to prevent multiple runs
		 (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile fileinfo
						  (cvs-fileinfo->head-revision
						   fileinfo)))
	  (let ((cvs-ediff-tmp-backup-working-file
		  (cvs-fileinfo->backup-file fileinfo))
		 (cvs-ediff-tmp-ancestor-file
		  (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile fileinfo
						   (cvs-fileinfo->base-revision
						   fileinfo))))
	   (unwind-protect
		 (if (not (ediff-files3 ; check correct ordering of args
			  cvs-ediff-tmp-backup-working-file		; file-A
			  ;; this is an un-avoidable compiler reference to a free variable
			  cvs-ediff-tmp-head-file			; file-B
			  cvs-ediff-tmp-ancestor-file			; file-ancestor
			  '(lambda ()					; start-hooks
			    (make-local-hook 'ediff-cleanup-hooks)
			    (add-hook 'ediff-cleanup-hooks
					 '(lambda ()
					  (ediff-janitor)
					  (delete-file cvs-ediff-tmp-backup-file)
					  (delete-file cvs-ediff-tmp-ancestor-file)
					  (delete-file cvs-ediff-tmp-head-file)
					  (makunbound 'cvs-ediff-tmp-head-file))
					 nil t))))
		   (error "Ediff session failed")))))

	  ((not (or (eq type 'UNKNOWN)
		   (eq type 'UNKNOWN-DIR))) ; i.e. UPDATED or PATCHED ????
	  ;; this should really diff the current working file with the previous
	  ;; rev. on the current branch (i.e. not the head, since that's what
	  ;; the current file should be)
	  (setq cvs-ediff-tmp-head-file ; trick to prevent multiple runs
		 (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile fileinfo
						  (read-string "Rev #/tag to diff against: "
								 (cvs-fileinfo->head-revision
								 fileinfo))))
	  (unwind-protect
		(if (not (ediff-files	; check correct ordering of args
			 (cvs-fileinfo->full-path fileinfo)	 	; file-A
			 ;; this is an un-avoidable compiler reference to a free variable
			 cvs-ediff-tmp-head-file			; file-B
			 '(lambda ()					; startup-hooks
			   (make-local-hook 'ediff-cleanup-hooks)
			   (add-hook 'ediff-cleanup-hooks
				    '(lambda ()
					 (ediff-janitor)
					 (delete-file cvs-ediff-tmp-head-file)
					 (makunbound 'cvs-ediff-tmp-head-file))
				    nil t))))
		  (error "Ediff session failed"))))
	  (t
	  (error "Can not ediff \"Unknown\" files"))))
   (error "There is no file to ediff."))))

;;----------
(defun cvs-retrieve-revision-to-tmpfile (fileinfo &optional revision)
 "Retrieve the latest revision of the file in FILEINFO to a temporary file.
If second optional argument REVISION is given, retrieve that revision instead."

 (let
   ((temp-name (make-temp-name
		  (concat (file-name-as-directory
			  (or (getenv "TMPDIR") "/tmp"))
			  "pcl-cvs." revision))))
  (cvs-kill-buffer-visiting temp-name)
  (if (and revision
	   (stringp revision)
	   (not (string= revision "")))
	(message "Retrieving revision %s..." revision)
   (message "Retrieving latest revision..."))
  (let ((res (call-process cvs-shell nil nil nil "-c"
			   (concat cvs-program " update -p "
				   (if (and revision
					   (stringp revision)
					   (not (string= revision "")))
					 (concat "-r " revision " ")
				    "")
				   (cvs-fileinfo->full-path fileinfo)
				   " > " temp-name))))
   (if (and res (not (and (integerp res) (zerop res))))
	 (error "Something went wrong retrieving revision %s: %s"
		 revision res))

   (if revision
	 (message "Retrieving revision %s... Done." revision)
	(message "Retrieving latest revision... Done."))
   (save-excursion
	(set-buffer (find-file-noselect temp-name))
	(rename-buffer (concat " " (file-name-nondirectory temp-name)) t))
   temp-name)))

;; Emerge support.

;;----------
(defun cvs-mode-emerge (pos)
 "Emerge appropriate revisions of the selected file.
Args: POS.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "d")
 (let ((tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos)))
  (if tin
	(let* ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
        (default-directory
         (file-name-as-directory (cvs-fileinfo->dir fileinfo)))
	    (type (cvs-fileinfo->type fileinfo))
	    (shell-file-name cvs-shell))
	 (cond
	  ((eq type 'MODIFIED)
	  (require 'emerge)
	  (let ((tmp-file
		  (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile fileinfo "BASE")))
	   (unwind-protect
		 (if (not (emerge-files
			  t
			  (cvs-fileinfo->full-path fileinfo)
			  tmp-file
			  (cvs-fileinfo->full-path fileinfo)))
		   (error "Emerge session failed"))
		(delete-file tmp-file))))

	  ((or (eq type 'MERGED)
		(eq type 'CONFLICT))
	  (require 'emerge)
	  (let ((tmp-file
		  (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile
		  fileinfo
		  (cvs-fileinfo->head-revision fileinfo)))
		 (ancestor-file
		  (cvs-retrieve-revision-to-tmpfile
		  fileinfo
		  (cvs-fileinfo->base-revision fileinfo))))
	   (unwind-protect
		 (if (not (emerge-files-with-ancestor
			  t
			  (cvs-fileinfo->backup-file fileinfo)
			  tmp-file
			  ancestor-file
			  (cvs-fileinfo->full-path fileinfo)))
		   (error "Emerge session failed"))
		(delete-file tmp-file)
		(delete-file ancestor-file))))
	  (t
	  (error "Can only emerge \"Modified\", \"Merged\" or \"Conflict\"%s"
		  " files"))))
   (error "There is no file to emerge."))))

;; cvs status

;;----------
(defun cvs-mode-status ()
 "Show cvs status for all marked files.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)

 (if (and cvs-status-flags
	  (not (listp cvs-status-flags)))
   (error "cvs-status-flags should be a list of strings"))

 (save-some-buffers)
 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks))))
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Running cvs status ...")
  (if (cvs-execute-list marked cvs-program
			 (if cvs-cvsroot
			   (cons "-d" (cons cvs-cvsroot (cons "status"
								 cvs-status-flags)))
			  (cons "status" cvs-status-flags)))
	(error "CVS exited with non-zero exit status.")
   (message "Running cvs status ... Done."))))

;; cvs log

;;----------
(defun cvs-mode-log ()
 "Display the cvs log of all selected files.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)

 (if (and cvs-log-flags
	  (not (listp cvs-log-flags)))
   (error "cvs-log-flags should be a list of strings"))

 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks))))
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Running cvs log ...")
  (if (cvs-execute-list marked cvs-program
			 (if cvs-cvsroot
			   (cons "-d" (cons cvs-cvsroot (cons "log"
								 cvs-log-flags)))
			  (cons "log" cvs-log-flags)))
	(error "CVS exited with non-zero exit status.")
   (message "Running cvs log ... Done."))))

;;----------
(defun cvs-mode-update ()
 "Update all marked files that have \"Need update\" status..
Can only be used in the *cvs* buffer,
and can only be used meaningfully after cvs-status has been run."
 (interactive)

 (let ((marked (cvs-updateable (cvs-get-marked ; FIXME: use cvs-applicable-p
                 (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks)))))
  ;; FIXME: check that marked is not null?
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Running cvs update ...")
  (if (cvs-execute-list marked cvs-program
			 (if cvs-cvsroot
			   (cons "-d" (cons cvs-cvsroot '("update" nil)))
			  '("update")))
	(error "CVS exited with non-zero exit status.")
   (mapcar (function 
	    (lambda (tin)
		 (let ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))
		  (cvs-set-fileinfo->type fileinfo 'UPDATED)
		  ;; FIXME: This may be wrong. I should really run
		  ;; "cvs update" here and check the output, and
		  ;; check which revision really is updated.
		  (cvs-set-fileinfo->base-revision 
		  fileinfo
		  (cvs-fileinfo->head-revision fileinfo))
		  (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t))
		 (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin)))
	   marked))
  (message "Running cvs update ... Done.")))

;;----------
(defun cvs-updateable (tins)
 "Return a list of all tins on TINS that it makes sense to run
``cvs diff -rHEAD'' on."
 ;; FIXME+++ There is an unnecessary (nreverse) here. Get the list the
 ;; other way around instead!
 (let ((result nil))
  (while tins
   (let ((type (cvs-fileinfo->type
		  (tin-cookie cvs-cookie-handle (car tins)))))
	(if (eq type 'NEED-UPDATE)
	  (setq result (cons (car tins) result)))
	(setq tins (cdr tins))))
  (nreverse result)))

;;----------
(defun cvs-mode-ignore ()
 "Arrange so that CVS ignores the selected files.
This command ignores files that are not flagged as `Unknown'.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)

 (mapcar (function (lambda (tin)
		   (cond
		    ((eq (cvs-fileinfo->type
			   (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
			  'UNKNOWN)
			(cvs-append-to-ignore
			 (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
			(tin-delete cvs-cookie-handle tin)))))
	 (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
              cvs-default-ignore-marks))))

;;----------
(defun cvs-append-to-ignore (fileinfo)
 "Append the file in FILEINFO to the .cvsignore file.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (save-window-excursion
  (set-buffer (find-file-noselect (concat (file-name-as-directory
					   (cvs-fileinfo->dir fileinfo))
					  ".cvsignore")))
  (goto-char (point-max))
  (if (not (zerop (current-column)))
	(insert "\n"))
  (insert (cvs-fileinfo->file-name fileinfo) "\n")
  (if cvs-sort-ignore-file
	(sort-lines nil (point-min) (point-max)))
  (save-buffer)))

;;----------
(defun cvs-mode-find-file-other-window (pos)
 "Select a buffer containing the file in another window.
Args: POS.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "d")
 (let ((tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos)))
  (if tin
	(let* ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	    (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	 (cond
	  ((cvs-fileinfo->removed fileinfo)
	  (error "Can't visit a removed file."))
	  ((eq type 'DIRCHANGE)
	  (let ((obuf (current-buffer))
		 (odir default-directory))
	   (setq default-directory
		  (file-name-as-directory (cvs-fileinfo->dir fileinfo)))
	   (dired-other-window default-directory)
	   (set-buffer obuf)
	   (setq default-directory odir)))
	  (t
	  (find-file-other-window (cvs-full-path tin)))))
   (error "There is no file to find."))))

;;----------
(defun cvs-mode-find-file (pos)
 "Select a buffer containing the file in another window.
Args: POS.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "d")
 (let* ((cvs-buf (current-buffer))
	 (tin (tin-locate cvs-cookie-handle pos)))
  (if tin
	(let* ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	    (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	 (cond
	  ((cvs-fileinfo->removed fileinfo)
	  (error "Can't visit a removed file."))
	  ((eq type 'DIRCHANGE)
	  (let ((odir default-directory))
	   (setq default-directory
		  (file-name-as-directory (cvs-fileinfo->dir fileinfo)))
	   (dired default-directory)
	   (set-buffer cvs-buf)
	   (setq default-directory odir))) 
	  (t
	  (find-file (cvs-full-path tin)))))
   (error "There is no file to find."))))

;;----------
(defun cvs-mode-revert-updated-buffers ()
 "Revert any buffers that are UPDATED, PATCHED, MERGED or CONFLICT.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (cookie-map (function cvs-revert-fileinfo) cvs-cookie-handle))

;;----------
(defun cvs-revert-fileinfo (fileinfo)
 "Revert the buffer that holds the file in FILEINFO if it has changed,
and if the type is UPDATED, PATCHED, MERGED or CONFLICT."
 (let* ((type (cvs-fileinfo->type fileinfo))
	 (file (cvs-fileinfo->full-path fileinfo))
	 (buffer (get-file-buffer file)))
  ;; For a revert to happen...
  (cond
   ((and
    ;; ...the type must be one that justifies a revert...
    (or (eq type 'UPDATED)
	  (eq type 'PATCHED)
	  (eq type 'MERGED)
	  (eq type 'CONFLICT))
    ;; ...and the user must be editing the file...
    buffer)
   (save-excursion
	(set-buffer buffer)
	(cond
	 ((buffer-modified-p)
	 (error "%s: edited since last cvs-update."
		 (buffer-file-name)))
	 ;; Go ahead and revert the file.
	 (t (revert-buffer 'dont-use-auto-save-file 'dont-ask))))))))

;;----------
(defun cvs-mode-undo-local-changes ()
 "Undo local changes to all marked files.
The file is removed and `cvs update FILE' is run.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (let ((tins-to-undo (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                    cvs-default-ignore-marks))))
  (cvs-use-temp-buffer)
  (mapcar 'cvs-insert-full-path tins-to-undo)
  (cond
   ((and tins-to-undo (yes-or-no-p (format "Undo changes to %d files? "
					   (length tins-to-undo))))
   (let (files-to-update)
	(while tins-to-undo
	 (let* ((tin (car tins-to-undo))
		 (fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
		 (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	  (cond
	   ((memq type '(UPDATED PATCHED MODIFIED MERGED CONFLICT
              REMOVED NEED-MERGE UNRES-CONFLICT))
	   (setq files-to-update (cons tin files-to-update)))

	   ((eq type 'MOD-CONFLICT)
	   (error "Use cvs-mode-add instead on %s."
		   (cvs-fileinfo->file-name fileinfo)))

	   ((eq type 'DIRCHANGE)
	   (error "Undo on directories not supported (yet)."))

	   ((eq type 'ADDED)
	   (error "There is no old revision to get for %s"
		   (cvs-fileinfo->file-name fileinfo)))
	   (t (error "cvs-mode-undo-local-changes: can't handle an %s"
		    type)))

	  (setq tins-to-undo (cdr tins-to-undo))))
    (setq tins-to-undo files-to-update)
	(while tins-to-undo
	 (let* ((tin (car tins-to-undo))
		 (fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
		 (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	  (cond
	   ((memq type '(UPDATED PATCHED MODIFIED MERGED CONFLICT
              REMOVED NEED-MERGE UNRES-CONFLICT))
	   (if (not (eq type 'REMOVED))
		 (delete-file (cvs-full-path tin)))
	   (cvs-set-fileinfo->type fileinfo 'UPDATED)
	   (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
	   (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin))

       (t (error "inconsistency in cvs-mode-undo-local-changes")))

      (setq tins-to-undo (cdr tins-to-undo))))
	(cvs-use-temp-buffer)
	(message "Regetting files from repository...")
	(if (cvs-execute-list files-to-update cvs-program
			   (if cvs-cvsroot
				 (list "-d" cvs-cvsroot "update")
				'("update")))
	  (error "CVS exited with non-zero exit status.")
	 (message "Regetting files from repository... done.")))))))

;;----------
(defun cvs-mode-redo ()
 "Run cvs update or cvs status again.
Can only be used from the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (cond
  ((eq cvs-display-type 'UPDATE)
  (cvs-do-update default-directory cvs-local cvs-dont-change-disc))
  ((eq cvs-display-type 'STATUS)
  (cvs-do-status default-directory cvs-local))))

;;----------
(defun cvs-mode-delete-lock ()
 "Delete the lock file that CVS is waiting for.
Note that this can be dangerous. You should only do this
if you are convinced that the process that created the lock is dead.
Can only be used from the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (cond
  ((not (or (file-exists-p
	   (concat (file-name-as-directory cvs-lock-file) "#cvs.lock"))
	   (cvs-filter (function cvs-lock-file-p)
			 (directory-files cvs-lock-file))))
  (error "No lock files found."))
  ((yes-or-no-p (concat "Really delete locks in " cvs-lock-file "? "))
  ;; Re-read the directory -- the locks might have disappeared.
  (let ((locks (cvs-filter (function cvs-lock-file-p)
			   (directory-files cvs-lock-file))))
   (while locks
	(delete-file (concat (file-name-as-directory cvs-lock-file)
			   (car locks)))
	(setq locks (cdr locks)))
   (delete-directory
    (concat (file-name-as-directory cvs-lock-file) "#cvs.lock"))))))

;;----------
(defun cvs-mode-remove-handled ()
 "Remove all lines that are handled.
Empty directories are removed.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 ;; Pass one: remove files that are handled.
 (collection-filter-cookies cvs-cookie-handle
		 (function
		 (lambda (fileinfo) (not (cvs-fileinfo->handled fileinfo)))))
 ;; Pass two: remove empty directories.
 (cvs-remove-empty-directories))

;;----------
(defun cvs-mode-acknowledge ()
 "Remove all marked files from the buffer.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)

 (mapcar (function (lambda (tin)
		   (tin-delete cvs-cookie-handle tin)))
	 (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
              cvs-default-ignore-marks))))

;;----------
(defun cvs-do-removal (tins)
 "Remove files.
Args: TINS.
TINS is a list of tins that the
user wants to delete. The files are deleted. If the type of
the tin is 'UNKNOWN the tin is removed from the buffer. If it
is anything else the file is added to a list that should be
`cvs remove'd and the tin is changed to be of type 'REMOVED.

Returns a list of tins files that should be `cvs remove'd."
 (cvs-use-temp-buffer)
 (mapcar 'cvs-insert-full-path tins)
 (cond
  ((and tins (yes-or-no-p (format "Delete %d files? " (length tins))))
  (let (files-to-remove)
   (while tins
	(let* ((tin (car tins))
	    (fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	    (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
	 (if (not (eq type 'REMOVED))
	   (progn
		(condition-case err
		  (delete-file (cvs-full-path tin))
		 (file-error (if (not (string= (third err)
						"No such file or directory"))
				 (apply #'signal (car err) (list (cdr err))))))
		(cond
		 ((eq type 'UNKNOWN)
		 (tin-delete cvs-cookie-handle tin))
		 (t
		 (setq files-to-remove (cons tin files-to-remove))
		 (cvs-set-fileinfo->type fileinfo 'REMOVED)
		 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo nil)
		 (tin-invalidate cvs-cookie-handle tin))))))
	(setq tins (cdr tins)))
   files-to-remove))
  (t nil)))

;;----------
(defun cvs-mode-remove-file ()
 "Remove all marked files.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (let ((files-to-remove (cvs-do-removal
             (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                      cvs-default-ignore-marks)))))
  (if (null files-to-remove)
	nil
   (cvs-use-temp-buffer)
   (message "removing from repository...")
   (if (cvs-execute-list files-to-remove cvs-program
			  (if cvs-cvsroot
				(list "-d" cvs-cvsroot "remove")
			   '("remove")))
	 (error "CVS exited with non-zero exit status.")
	(message "removing from repository... done.")))))

;;----------
(defun cvs-mode-tag ()
 "Run 'cvs tag' on all selected files."

 (interactive)
 (if (and cvs-tag-flags
	  (not (listp cvs-tag-flags)))
   (error "cvs-tag-flags should be set using cvs-mode-set-tag-flags."))
 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks)
                 t))
	(tag-args (cvs-make-list (read-string "Tag name (and flags): "))))
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Running cvs tag ...")
  (if (cvs-execute-list marked
			 cvs-program
			 (append (if cvs-cvsroot (list "-d" cvs-cvsroot))
				 (list "tag")
				 cvs-tag-flags
				 tag-args)
			 "Running cvs tag %s...")
	(error "CVS exited with non-zero exit status.")
   (message "Running cvs tag ... Done."))))

;;----------
(defun cvs-mode-rtag ()
 "Run 'cvs rtag' on all selected files."

 (interactive)
 (if (and cvs-rtag-flags
	  (not (listp cvs-rtag-flags)))
   (error "cvs-rtag-flags should be set using cvs-mode-set-rtag-flags."))
 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks)
                 t))
	;; FIXME: should give selection from the modules file
	(module-name (read-string "Module name: "))
	;; FIXME: should also ask for an existing tag *or* date
	(rtag-args (cvs-make-list (read-string "Tag name (and flags): "))))
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Running cvs rtag ...")
  (if (cvs-execute-list marked
			 cvs-program
			 (append (if cvs-cvsroot (list "-d" cvs-cvsroot)) 
				 (list "rtag")
				 cvs-rtag-flags
				 rtag-args
				 (list module-name))
			 "Running cvs rtag %s...")
	(error "CVS rtag exited with non-zero exit status.")
   (message "Running cvs rtag ... Done."))))

;; Byte compile files.

;;----------
(defun cvs-mode-byte-compile-files ()
 "Run byte-compile-file on all selected files that end in '.el'.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive)
 (let ((marked (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                 cvs-default-ignore-marks))))
  (while marked
   (let ((filename (cvs-full-path (car marked))))
	(if (string-match "\\.el$" filename)
	  (byte-compile-file filename)))
   (setq marked (cdr marked)))))

;; ChangeLog support.

;;----------
(defun cvs-mode-add-change-log-entry-other-window (pos)
 "Add a ChangeLog entry in the ChangeLog of the current directory.
Args: POS.
Can only be used in the *cvs* buffer."
 (interactive "d")
 (let* ((cvs-buf (current-buffer))
	 (odir default-directory))
  (setq default-directory
	 (file-name-as-directory
	  (cvs-fileinfo->dir
	  (tin-cookie
	   cvs-cookie-handle
	   (tin-locate cvs-cookie-handle pos)))))
  (if (not default-directory)		;In case there was no entries.
	(setq default-directory odir))
  (add-change-log-entry-other-window)
  (set-buffer cvs-buf)
  (setq default-directory odir)))

;; interactive commands to set optional flags

;;----------
(defun cvs-mode-set-diff-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-diff-flags."

 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-diff-flags) " ")))
  (setq cvs-diff-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Diff flags: " old-value)))))

;;----------
(defun cvs-mode-set-update-optional-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-update-optional-flags."
 
 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-update-optional-flags) " ")))
  (setq cvs-update-optional-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Update optional flags: " old-value)))))

;;----------
(defun cvs-mode-set-status-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-status-flags."

 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-status-flags) " ")))
  (setq cvs-status-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Status flags: " old-value)))))

;;----------
(defun cvs-mode-set-log-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-log-flags."

 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-log-flags) " ")))
  (setq cvs-log-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Log flags: " old-value)))))

;;----------
(defun cvs-mode-set-tag-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-tag-flags."

 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-tag-flags) " ")))
  (setq cvs-tag-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Tag flags: " old-value)))))

;;----------
(defun cvs-mode-set-rtag-flags ()
 "Ask for new setting of cvs-rtag-flags."

 (interactive)
 (let ((old-value (mapconcat 'identity
			   (copy-sequence cvs-rtag-flags) " ")))
  (setq cvs-rtag-flags
	 (cvs-make-list (read-string "Rtag flags: " old-value)))))



;;;
;;; Utilities for the *cvs* buffer
;;;

;;----------
(defun cvs-full-path (tin)
 "Return the full path for the file that is described in TIN."
 (cvs-fileinfo->full-path (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))

;;----------
(defun cvs-dir-member-p (fileinfo dir)
 "Return true if FILEINFO represents a file in directory DIR."
 (and (not (eq (cvs-fileinfo->type fileinfo) 'DIRCHANGE))
    (string= (cvs-fileinfo->dir fileinfo) dir)))

;;----------
(defun cvs-dir-empty-p (tin)
 "Return non-nil if TIN is a directory that is empty.
Args: TIN."
 (and (eq (cvs-fileinfo->type (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)) 'DIRCHANGE)
    (or (not (tin-next cvs-cookie-handle tin))
	  (eq (cvs-fileinfo->type
		(tin-cookie cvs-cookie-handle
				  (tin-next cvs-cookie-handle tin)))
	    'DIRCHANGE))))

;;----------
(defun cvs-remove-empty-directories ()
 "Remove empty directories in the *cvs* buffer."
 (collection-filter-tins cvs-cookie-handle
		   (function
		   (lambda (tin)
			(not (cvs-dir-empty-p tin))))))

;;----------
(defun cvs-get-marked (&optional ignore-marks ignore-contents)
 "Return a list of all selected tins.
If there are any marked tins, and IGNORE-MARKS is nil, return them.
Otherwise, if the cursor selects a directory, and IGNORE-CONTENTS is
nil, return all files in it, else return just the directory.
Otherwise return (a list containing) the file the cursor points to, or
an empty list if it doesn't point to a file at all.

Args: &optional IGNORE-MARKS IGNORE-CONTENTS."
  
 (cond
  ;; Any marked cookies?
  ((and (not ignore-marks)
	 (collection-collect-tin cvs-cookie-handle 'cvs-fileinfo->marked)))
  ;; Nope.
  ((and (not ignore-contents)
	 (let ((sel (tin-locate cvs-cookie-handle (point))))
	  (cond
	  ;; If a directory is selected, all members are returned, if any.
	  ((and sel (eq (cvs-fileinfo->type (tin-cookie
					    cvs-cookie-handle sel))
			 'DIRCHANGE))
	   (let ((retsel
		  (collection-collect-tin cvs-cookie-handle
					  'cvs-dir-member-p
					  (cvs-fileinfo->dir (tin-cookie
								cvs-cookie-handle sel)))))
	    (if retsel
		  retsel
		 (list sel))))		; no contents, return dir as list
	  (t
	   (list sel))))))
  (t
  (list (tin-locate cvs-cookie-handle (point))))))

;;----------
(defun cvs-committable (tin)
 "Check if the TIN is committable.
It is committable if it
  a) is not handled and
  b) is either MODIFIED, ADDED, REMOVED, MERGED, CONFLICT or UNRES-CONFLICT."
 (let* ((fileinfo (tin-cookie cvs-cookie-handle tin))
	 (type (cvs-fileinfo->type fileinfo)))
  (and (not (cvs-fileinfo->handled fileinfo))
	 (or (eq type 'MODIFIED)
	   (eq type 'ADDED)
	   (eq type 'REMOVED)
	   (eq type 'MERGED)
	   (eq type 'CONFLICT)
	   (eq type 'UNRES-CONFLICT)))))

;;----------
;; FIXME: make this run in the background ala run-cvs-process...
(defun cvs-execute-list (tin-list program constant-args &optional message-fmt)
 "Run PROGRAM on all elements on TIN-LIST.
Args: TIN-LIST PROGRAM CONSTANT-ARGS
The PROGRAM will be called with pwd set to the directory the
files reside in. CONSTANT-ARGS should be a list of strings. The
arguments given to the program will be CONSTANT-ARGS followed by all
the files (from TIN-LIST) that resides in that directory. If the files
in TIN-LIST resides in different directories the PROGRAM will be run
once for each directory (if all files in the same directory appears
after each other).

Any output from PROGRAM will be inserted in the current buffer.

This function return nil if all went well, or the numerical exit
status or a signal name as a string. Note that PROGRAM might be called
several times. This will return non-nil if something goes wrong, but
there is no way to know which process that failed.

If MESSAGE-FMT is not nil, then message is called to display progress with
MESSAGE-FMT as the string. MESSAGE-FMT should contain one %s for the arg-list
being passed to PROGRAM."

 (let ((exitstatus nil))
  (while tin-list
   (let ((current-dir (cvs-fileinfo->dir
			 (tin-cookie cvs-cookie-handle
					 (car tin-list))))
	  arg-list)

	;; Collect all marked files in this directory.

	(while (and tin-list
		  (string=
		   current-dir
		   (cvs-fileinfo->dir
		   (tin-cookie cvs-cookie-handle (car tin-list)))))
	 (setq arg-list
		(cons (cvs-fileinfo->file-name
		    (tin-cookie cvs-cookie-handle (car tin-list)))
		   arg-list))
	 (setq tin-list (cdr tin-list)))

	(setq arg-list (nreverse arg-list))

	;; Execute the command on all the files that were collected.

	(if message-fmt
	  (message message-fmt
		   (mapconcat 'cvs-quote-multiword-string
				arg-list
				" ")))
	(setq default-directory (file-name-as-directory current-dir))
	(insert (format "=== cd %s\n" default-directory))
	(insert (format "=== %s %s\n\n"
			program
			(mapconcat 'cvs-quote-multiword-string
				  (nconc (copy-sequence constant-args)
					 arg-list)
				  " ")))
	(let ((res (apply 'call-process program nil t t
			 (nconc (copy-sequence constant-args) arg-list))))
	 ;; Remember the first, or highest, exitstatus.
	 (if (and (not (and (integerp res) (zerop res)))
		  (or (null exitstatus)
		    (and (integerp exitstatus) (= 1 exitstatus))))
	   (setq exitstatus res)))
	(goto-char (point-max))
	(insert (format "=== Exit status: %s\n" (if (integerp exitstatus)
						  (number-to-string
						   exitstatus) 
						 "OK")))
	(if message-fmt
	  (message message-fmt
		   (mapconcat 'cvs-quote-multiword-string
				(nconc (copy-sequence arg-list) '("Done."))
				" ")))))
   exitstatus))

;;----------
;; FIXME: make this run in the background ala run-cvs-process...
(defun cvs-execute-single-file-list (tin-list extractor program constant-args)
 "Run PROGRAM on all elements on TIN-LIST.

Args: TIN-LIST EXTRACTOR PROGRAM CONSTANT-ARGS

The PROGRAM will be called with pwd set to the directory the files
reside in. CONSTANT-ARGS is a list of strings to pass as arguments to
PROGRAM. The arguments given to the program will be CONSTANT-ARGS
followed by the list that EXTRACTOR returns.

EXTRACTOR will be called once for each file on TIN-LIST. It is given
one argument, the cvs-fileinfo. It can return t, which means ignore
this file, or a list of arguments to send to the program."

  (while tin-list
   (let ((default-directory (file-name-as-directory
				(cvs-fileinfo->dir
				 (tin-cookie cvs-cookie-handle
						(car tin-list)))))
	  (arg-list
	   (funcall extractor
		   (tin-cookie cvs-cookie-handle (car tin-list)))))

	;; Execute the command unless extractor returned t.

	(if (eq arg-list t)
	  nil
	 (insert (format "=== cd %s\n" default-directory))
	 (insert (format "=== %s %s\n\n"
			 program
			 (mapconcat 'cvs-quote-multiword-string
				   (nconc (copy-sequence constant-args)
					  arg-list)
				   " ")))
	 ;; FIXME: return the exit status?
	 (apply 'call-process program nil t t
		 (nconc (copy-sequence constant-args) arg-list))
	 (goto-char (point-max))))
   (setq tin-list (cdr tin-list))))

;;----------
(defun cvs-insert-full-path (tin)
 "Insert full path to the file described in TIN in the current buffer."
 (insert (format "%s\n" (cvs-full-path tin))))


;;;
;;; The commit message editing mode.
;;;

;;----------
(defun cvs-edit-mode ()
 "\\<cvs-edit-mode-map>Mode for editing cvs log messages.
Commands:
\\[cvs-edit-done] checks in the file when you are ready.
This mode is based on fundamental mode."
 (interactive)
 (use-local-map cvs-edit-mode-map)
 (setq major-mode 'cvs-edit-mode)
 (setq mode-name "CVS Log")
 (auto-fill-mode 1))

(if cvs-edit-mode-map
  nil
 (setq cvs-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
 (define-prefix-command 'cvs-edit-mode-control-c-prefix)
 (define-key cvs-edit-mode-map "\C-c" 'cvs-edit-mode-control-c-prefix)
 (define-key cvs-edit-mode-map "\C-c\C-c" 'cvs-edit-done)
 (define-key cvs-edit-mode-map "\C-c?" 'cvs-edit-mode-help))

;;----------
(defun cvs-edit-mode-help ()
 "Provide help for the cvs-edit-mode-map."
 (interactive)
 (cond
  ((eq last-command 'cvs-edit-mode-help)
  (describe-function major-mode))
  (t
  (message
   (substitute-command-keys
   "Type `\\[cvs-edit-done]' to finish commit. Try `\\[describe-function] cvs-edit-done' for more help.")))))

;;----------
(defun cvs-edit-done ()
 "Finish editing the log message and commit the files.
This can only be used in the *cvs-commit-message* buffer.

If you want to abort the commit, simply delete the buffer."
 (interactive)
 (if (null cvs-commit-list)
   (error "You have already commited the files"))
 (if (and (> (point-max) 1)
	  (/= (char-after (1- (point-max))) ?\n)
	  (or (eq cvs-commit-buffer-require-final-newline t)
	    (and cvs-commit-buffer-require-final-newline
		  (yes-or-no-p
		   (format "Buffer %s does not end in newline. Add one? "
			   (buffer-name))))))
   (save-excursion
	(goto-char (point-max))
	(insert ?\n)))
 (save-some-buffers)
 (let ((cc-list cvs-commit-list)
	(cc-buffer (get-buffer cvs-buffer-name))
	(msg-buffer (current-buffer))
	(msg (buffer-substring (point-min) (point-max))))
  (pop-to-buffer cc-buffer)
  (bury-buffer msg-buffer)
  (cvs-use-temp-buffer)
  (message "Committing...")
  (if (cvs-execute-list cc-list cvs-program
			 (if cvs-cvsroot
			   (list "-d" cvs-cvsroot "commit" "-m" msg)
			  (list "commit" "-m" msg)))
	(error "Something went wrong. Check the %s buffer carefully."
	    cvs-temp-buffer-name))
  (let ((ccl cc-list))
   (while ccl
	(cvs-after-commit-function (tin-cookie cvs-cookie-handle (car ccl)))
	(setq ccl (cdr ccl))))
  (apply 'tin-invalidate cvs-cookie-handle cc-list)
  (set-buffer msg-buffer)
  (setq cvs-commit-list nil)
  (set-buffer cc-buffer)
  (if cvs-auto-remove-handled
	(cvs-mode-remove-handled)))
 
 (message "Committing... Done."))

;;----------
(defun cvs-after-commit-function (fileinfo)
 "Do everything that needs to be done when FILEINFO has been commited.
The fileinfo->handle is set, and if the buffer is present it is reverted."
 (cvs-set-fileinfo->handled fileinfo t)
 (if cvs-auto-revert-after-commit
   (let* ((file (cvs-fileinfo->full-path fileinfo))
	   (buffer (get-file-buffer file)))
	;; For a revert to happen...
	(if buffer
	  ;; ...the user must be editing the file...
	  (save-excursion
	   (set-buffer buffer)
	   (if (not (buffer-modified-p))
		 ;; ...but it must be unmodified.
		 (revert-buffer 'dont-use-auto-save-file 'dont-ask)))))))

;;; functions for getting commit message from ChangeLog a file...

;;----------
(defun cvs-changelog-name (directory)
 "Return the name of the ChangeLog file that handles DIRECTORY.
This is in DIRECTORY or one of its parents.
Signal an error if we can't find an appropriate ChangeLog file."
 (let ((dir (file-name-as-directory directory))
    file)
  (while (and dir
        (not (or (and change-log-default-name
               (file-exists-p
                (setq file (expand-file-name
                      change-log-default-name dir))))
			 (file-exists-p
			 (setq file (expand-file-name "ChangeLog" dir))))))
   (let ((last dir))
    (setq dir (file-name-directory (directory-file-name dir)))
    (if (equal last dir)
      (setq dir nil))))
  (or dir
    (error "Can't find ChangeLog for %s" directory))
  file))

;;----------
(defun cvs-narrow-changelog ()
 "Narrow to the top page of the current buffer, a ChangeLog file.
Actually, the narrowed region doesn't include the date line.
A \"page\" in a ChangeLog file is the area between two dates."
 (or (eq major-mode 'change-log-mode)
   (error "cvs-narrow-changelog: current buffer isn't a ChangeLog"))

 (goto-char (point-min))

 ;; Skip date line and subsequent blank lines.
 (forward-line 1)
 (if (looking-at "[ \t\n]*\n")
   (goto-char (match-end 0)))

 (let ((start (point)))
  (forward-page 1)
  (narrow-to-region start (point))
  (goto-char (point-min))))

;;----------
(defun cvs-changelog-paragraph ()
 "Return the bounds of the ChangeLog paragraph containing point.
If we are between paragraphs, return the previous paragraph."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (if (looking-at "^[ \t]*$")
    (skip-chars-backward " \t\n" (point-min)))
  (list (progn
      (if (re-search-backward "^[ \t]*\n" nil 'or-to-limit)
        (goto-char (match-end 0)))
      (point))
     (if (re-search-forward "^[ \t\n]*$" nil t)
       (match-beginning 0)
      (point)))))

;;----------
(defun cvs-changelog-subparagraph ()
 "Return the bounds of the ChangeLog subparagraph containing point.
A subparagraph is a block of non-blank lines beginning with an asterisk.
If we are between sub-paragraphs, return the previous subparagraph."
 (save-excursion
  (end-of-line)
  (if (search-backward "*" nil t)
    (list (progn (beginning-of-line) (point))
       (progn 
        (forward-line 1)
        (if (re-search-forward "^[ \t]*[\n*]" nil t)
          (match-beginning 0)
         (point-max))))
   (list (point) (point)))))

;;----------
(defun cvs-changelog-entry ()
 "Return the bounds of the ChangeLog entry containing point.
The variable `cvs-changelog-full-paragraphs' decides whether an
\"entry\" is a paragraph or a subparagraph; see its documentation string
for more details."
 (if cvs-changelog-full-paragraphs
   (cvs-changelog-paragraph)
  (cvs-changelog-subparagraph)))

;; NOTE: avoid user-full-name warning when compiling with 19.28
(defvar user-full-name)
;;----------
(defun cvs-changelog-ours-p ()
 "See if ChangeLog entry at point is for the current user, today.
Return non-nil iff it is."
 ;; Code adapted from add-change-log-entry.
 (let ((name (cond ((and (boundp 'add-log-full-name)
             add-log-full-name)
           add-log-full-name)
          ((and (boundp 'user-full-name)
             user-full-name)
           user-full-name)
          ((fboundp 'user-full-name)
           (user-full-name))))
    (mail (cond ((and (boundp 'add-log-mailing-address)
             add-log-mailing-address)
           add-log-mailing-address)
          ((and (boundp 'user-mail-address)
             user-mail-address)
           user-mail-address)
          ((fboundp 'user-mail-address)
           (user-mail-address)))))
  (or (looking-at
     (regexp-quote (format "%s %s <%s>"
                (format-time-string "%Y-%m-%d")
                name mail)))
    (looking-at
     (concat (regexp-quote (substring (current-time-string)
                     0 10))
         ".* "
         (regexp-quote (substring (current-time-string) -4))
         "[ \t]+"
         (regexp-quote name)
         " <"
         (regexp-quote mail))))))

;;----------
(defun cvs-relative-path (base child)
 "Return a directory path relative to BASE for CHILD.
If CHILD doesn't seem to be in a subdirectory of BASE, just return 
the full path to CHILD."
 (let ((base (file-name-as-directory (expand-file-name base)))
    (child (expand-file-name child)))
  (or (string= base (substring child 0 (length base)))
    (error "cvs-relative-path: %s isn't in %s" child base))
  (substring child (length base))))

;;----------
(defun cvs-changelog-entries (file)
 "Return the ChangeLog entries for FILE, and the ChangeLog they came from.
The return value looks like this:
 (LOGBUFFER (ENTRYSTART . ENTRYEND) ...)
where LOGBUFFER is the name of the ChangeLog buffer, and each
\(ENTRYSTART . ENTRYEND\) pair is a buffer region."
 (save-excursion
  (set-buffer (find-file-noselect
         (cvs-changelog-name
         (file-name-directory
          (expand-file-name file)))))
  (or (eq major-mode 'change-log-mode)
	(change-log-mode))
  (goto-char (point-min))
  (if (looking-at "[ \t\n]*\n")
    (goto-char (match-end 0)))
  (if (not (cvs-changelog-ours-p))
    (list (current-buffer))
   (save-restriction
    (cvs-narrow-changelog)
    (goto-char (point-min))

    ;; Search for the name of FILE relative to the ChangeLog. If that
    ;; doesn't occur anywhere, they're not using full relative
    ;; filenames in the ChangeLog, so just look for FILE; we'll accept
    ;; some false positives.
    (let ((pattern (cvs-relative-path
            (file-name-directory buffer-file-name) file)))
     (if (or (string= pattern "")
         (not (save-excursion
             (search-forward pattern nil t))))
       (setq pattern file))

     (let (texts)
      (while (search-forward pattern nil t)
       (let ((entry (cvs-changelog-entry)))
        (setq texts (cons entry texts))
        (goto-char (elt entry 1))))

      (cons (current-buffer) texts)))))))

;;----------
(defun cvs-changelog-insert-entries (buffer regions)
 "Insert those regions in BUFFER specified in REGIONS.
Sort REGIONS front-to-back first."
 (let ((regions (sort regions 'car-less-than-car))
    (last))
  (while regions
   (if (and last (< last (car (car regions))))
     (newline))
   (setq last (elt (car regions) 1))
   (apply 'insert-buffer-substring buffer (car regions))
   (setq regions (cdr regions)))))

;;----------
(defun cvs-union (set1 set2)
 "Return the union of SET1 and SET2, according to `equal'."
 (while set2
  (or (member (car set2) set1)
    (setq set1 (cons (car set2) set1)))
  (setq set2 (cdr set2)))
 set1)

;;----------
(defun cvs-insert-changelog-entries (files)
 "Given a list of files FILES, insert the ChangeLog entries for them."
 (let ((buffer-entries nil))

  ;; Add each buffer to buffer-entries, and associate it with the list
  ;; of entries we want from that file.
  (while files
   (let* ((entries (cvs-changelog-entries (car files)))
       (pair (assq (car entries) buffer-entries)))
    (if pair
      (setcdr pair (cvs-union (cdr pair) (cdr entries)))
     (setq buffer-entries (cons entries buffer-entries))))
   (setq files (cdr files)))

  ;; Now map over each buffer in buffer-entries, sort the entries for
  ;; each buffer, and extract them as strings.
  (while buffer-entries
   (cvs-changelog-insert-entries (car (car buffer-entries))
                  (cdr (car buffer-entries)))
   (if (and (cdr buffer-entries) (cdr (car buffer-entries)))
     (newline))
   (setq buffer-entries (cdr buffer-entries)))))

;;----------
(defun cvs-edit-delete-common-indentation ()
 "Unindent the current buffer rigidly until at least one line is flush left."
 (save-excursion
  (let ((common 100000))
   (goto-char (point-min))
   (while (< (point) (point-max))
    (if (not (looking-at "^[ \t]*$"))
      (setq common (min common (current-indentation))))
    (forward-line 1))
   (indent-rigidly (point-min) (point-max) (- common)))))

;;----------
(defun cvs-mode-changelog-commit ()
 "Check in all marked files, or the current file.
Ask the user for a log message in a buffer.

This is just like `\\[cvs-mode-commit]', except that it tries to provide
appropriate default log messages by looking at the ChangeLog. The
idea is to write your ChangeLog entries first, and then use this
command to commit your changes.

To select default log text, we:
- find the ChangeLog entries for the files to be checked in,
- verify that the top entry in the ChangeLog is on the current date
 and by the current user; if not, we don't provide any default text,
- search the ChangeLog entry for paragraphs containing the names of
 the files we're checking in, and finally
- use those paragraphs as the log text."

 (interactive)

 (let ((marked (cvs-filter (function cvs-committable)
              (cvs-get-marked (cvs-ignore-marks-p
                       cvs-default-ignore-marks)))))
  (if (null marked)
    (error "Nothing to commit!")
   (pop-to-buffer (get-buffer-create cvs-commit-prompt-buffer))
   (goto-char (point-min))

   (erase-buffer)
   (cvs-insert-changelog-entries
    (mapcar (lambda (tin)
         (let ((cookie (tin-cookie cvs-cookie-handle tin)))
          (expand-file-name 
          (cvs-fileinfo->file-name cookie)
          (cvs-fileinfo->dir cookie))))
        marked))
   (cvs-edit-delete-common-indentation)

   (cvs-edit-mode)
   (make-local-variable 'cvs-commit-list)
   (setq cvs-commit-list marked)
   (message "Press C-c C-c when you are done editing."))))


;;;
;;; Global commands
;;;

;;----------
;;;###autoload
(defun cvs-change-cvsroot (newroot)
 "Change the cvsroot."
 (interactive "DNew repository: ")
 (if (or (file-directory-p (expand-file-name "CVSROOT" newroot))
	 (y-or-n-p (concat "Warning: no CVSROOT found inside repository."
			  " Change cvs-cvsroot anyhow?")))
   (setq cvs-cvsroot newroot)))


;;;
;;; XEmacs support
;;;

(if (string-match "XEmacs" emacs-version)
  (add-hook 'cvs-mode-hook 'pcl-cvs-fontify))

;; provide this package

(provide 'pcl-cvs)

;;; pcl-cvs.el ends here