1. xemacs
 2. prog-modes

Source

prog-modes / cvs.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
;; cvs.el --- Light cvs support for emacs (ediff + msb + dired + mode line)
;;
;; Copyright (C) 1995-1998 Frederic Lepied <Frederic.Lepied@sugix.frmug.org>
;;
;; Author: Frederic Lepied <Frederic.Lepied@sugix.frmug.org>
;; Version: $Id$
;; Keywords: cvs ediff mode-line
;;
;; LCD Archive Entry:
;; cvs|Frederic Lepied|Frederic.Lepied@sugix.frmug.org|
;; Light cvs support for emacs (ediff + msb + dired + mode line).|
;; $Date$|$Revision$|~/modes/cvs.el.gz|
;;
;; This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
;; Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
;; any later version.
;;
;; This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;; ANY WARRANTY; without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY or
;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
;; more details.
;;
;; You should have received a copy of the GNU General Public License along with
;; this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass
;; Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
;;
;; Purpose of this package:
;;  1. Display CVS revision in mode line.
;;  2. Compare file changes between CVS revisions using ediff.
;;  3. Some keystrokes and menu entries to execute cvs status, cvs log and
;; cvsann (Thanks to Ray Nickson <nickson@cs.uq.oz.au>).
;;  4. Simple interface to cvs commit and cvs update commands.
;;  5. Status listing per directory courtesy of Stephan Heuel
;; <steve@ipb.uni-bonn.de>.
;;  6. msb support (better buffer selection).
;;  7. dired support.
;;  8. softlink tree support.
;;  9. little module support (status and update).
;;
;; Installation:
;;  put cvs.el in a directory in your load-path and byte compile it.
;;  then put (require 'cvs) in your .emacs or in site-start.el
;;
;; Thanks to Darryl Okahata <darrylo@sr.hp.com> for the module status
;; enhancements, branch merge new command and the module update new command.

;;=============================================================================
;; dependencies
;;=============================================================================
(require 'easymenu)

;;=============================================================================
(defconst cvs:version "$Id$"
 "Version number of cvs.el. To communicate with bug report")

;;=============================================================================
(defconst cvs:maintainer-address "cvs-help@sugix.frmug.org"
 "Address to send any comment, bug or report")

;;=============================================================================
(defvar cvs:current-revision nil
 "Stores the CVS revision number of the file")
(make-variable-buffer-local 'cvs:current-revision)

;;=============================================================================
(defvar cvs-temp-dir (or (getenv "TMPDIR")
			 (getenv "TMP")
			 (getenv "TEMP"))
 "* if non nil, `cvs-temp-dir' is the directory where to extract versions.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-command "cvs"
 "Name of the cvs command including path if needed")

;;=============================================================================
(defvar cvsann-command "cvsann"
 "Name of the cvsann command including path if needed")

;;=============================================================================
(defvar cvs-root nil
 "*If non nil, `cvs-root' is the base directory of the CVS repository.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-minor-mode-hooks nil
 "Hooks run when Cvs mode is initialized")

;;=============================================================================
(defvar cvs-load-hooks nil
 "Hooks run when cvs.el has been loaded")

;;=============================================================================
(defvar cvs-commit-hooks nil
 "Hooks run entering commit buffer")

;;=============================================================================
(defvar cvs-before-commit-hooks nil
 "Hooks run before commiting")

;;=============================================================================
(defvar cvs-add-hooks nil
 "Hooks run after adding a file into CVS with `cvs-add'")

;;=============================================================================
(defvar cvs-mark-hooks nil
 "Hooks run after marking or unmarking a file with `cvs-mark'")

;;=============================================================================
(defvar cvs-shell-command
 (if (memq system-type '(ms-dos emx windows-nt))
   shell-file-name
  "/bin/sh")
 "Name of the shell used in cvs commands.
It is initialized from `shell-file-name' on most systems.
NB: Not all shells may be adequate as `shell-file-name'.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-shell-command-option
 (cond ((memq system-type '(ms-dos windows-nt))
     (if (boundp 'shell-command-switch)
       shell-command-switch
      "/c"))
    (t               ;Unix & EMX (Emacs 19 port to OS/2)
     "-c"))
 "Shell argument indicating that next argument is the command.
It is initialized from `shell-command-switch' on most systems.
NB: Not all shells may have an adequate `shell-command-switch'.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-file-option "-F"
 "CVS option to read log from a file.
Some CVS versions need \"-f\" others need \"-F\".")

;;=============================================================================
(defvar cvs-diff-options ()
 "*Optional arguments passed to the cvs diff command (`cvs-diff').
For example you can do unified diff with '(\"-u\").")

;;=============================================================================
(defvar cvs-no-log-option nil
 "CVS option not to log the cvs_command in the command history.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-never-use-emerge nil
 "* don't merge update conflicts with emerge function from ediff package if set to t.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-ediff-merge-no-cleanup nil
 "*If not nil, do not rename *ediff-merge* buffer after the merge.")

;;=============================================================================
(defvar cvs-save-prefix ".#"
 "prefix used by cvs to save a file if there are conflicts while updating")

;;=============================================================================
;; minor mode status variable (buffer local).
;;=============================================================================
(defvar cvs-minor-mode nil
 "Status variable to switch to CVS minor mode if sets to t")
(make-variable-buffer-local 'cvs-minor-mode)
(put 'cvs-minor-mode 'permanent-local t)

;;=============================================================================
(defvar cvs-minor-mode-in-modeline t
 "If non-nil display the version number in the modeline.
This variable has to be set before loading the package cvs.el.")

;;=============================================================================
;; minor mode status variable (buffer local).
;;=============================================================================
(defvar cvs:mark nil
 "Status variable to say if a file will be commited in the next commit command.")
(make-variable-buffer-local 'cvs:mark)
(put 'cvs:mark 'permanent-local t)

;;=============================================================================
(defvar cvs:marked-list nil
 "List of marked files. See `cvs-mark'")

(defvar cvs:commit-list nil
 "List of files uppon which to perform cvs commit")

;;=============================================================================
;; minor mode entry point.
;;=============================================================================
(defun cvs-minor-mode (&optional arg)
 "
Help to admin CVS controlled files :
	\\[cvs-log]		display cvs log output.
	\\[cvs-file-status]		display cvs status output.
	\\[cvs-annotate]		display cvs annotate output.
	\\[cvs-history]		display cvs history output.
	\\[cvs-who]		display who is responsable of the selected region.
	\\[cvs-description]		change the description message.
	\\[cvs-change-log]		change a log message.
	\\[cvs-edit]		run the cvs edit or unedit command.
	\\[cvs-ediff-internal]		run ediff between current file and a revision.
	\\[cvs-ediff]		run ediff between two revisions of the file.
	\\[cvs-diff]		display diff between current file and a revision.
	\\[cvs-version-other-window]		retrieve a specified version in an other window.
	\\[cvs-update-file]		update the file from the repository.
	\\[cvs-revert]		revert the file to a previous version from the repository.
	\\[cvs-merge-backup]		run a merger to remove conflict from the update process.
	\\[cvs-mark]		add/remove a file to the marked list (toggle).
	\\[cvs-flush]		make the marked list empty.
	\\[cvs-commit]		perform the cvs commit command on the marked list.
	\\[cvs-commit-file]		perform the cvs commit command on the current file.
	\\[cvs-status-process]		display the status of the files in the current module.
	\\[cvs-marked-status]		display the status of the marked files.
	\\[cvs-submit-report]		send a bug/comment report to the cvs.el maintainer."
 (setq cvs-minor-mode (if (null arg) t (car arg)))
 (if cvs-minor-mode
   (progn
	(easy-menu-add cvs:menu cvs:map)
	(run-hooks 'cvs-minor-mode-hooks)))
 cvs-minor-mode)

;;=============================================================================
;; register cvs minor mode keymap and mode line display.
;;=============================================================================
(defvar cvs:map (make-sparse-keymap)
 "CVS minor mode keymap")

(defvar cvs:commit-map (make-sparse-keymap)
 "CVS commit edition buffer keymap")

(define-key cvs:map "\C-cvW" 'cvs-who)
(define-key cvs:map "\C-cvo" 'cvs-log)
(define-key cvs:map "\C-cvs" 'cvs-file-status)
(define-key cvs:map "\C-cve" 'cvs-editors)
(define-key cvs:map "\C-cvw" 'cvs-watchers)
(define-key cvs:map "\C-x\C-q" 'cvs-edit)
(define-key cvs:map "\C-cvU" 'cvs-update-directory)
(define-key cvs:map "\C-cvS" 'cvs-status-process)
(define-key cvs:map "\C-cvM" 'cvs-marked-status)
(define-key cvs:map "\C-cvB" 'cvs-merge-branch)
(define-key cvs:map "\C-cvL" 'cvs-status-mark-changed)
(define-key cvs:map "\C-cvd" 'cvs-ediff-internal)
(define-key cvs:map "\C-cvi" 'cvs-diff)
(define-key cvs:map "\C-cv\C-d" 'cvs-ediff)
(define-key cvs:map "\C-cvv" 'cvs-version-other-window)
(define-key cvs:map "\C-cvm" 'cvs-mark)
(define-key cvs:map "\C-cvc" 'cvs-commit)
(define-key cvs:map "\C-cvC" 'cvs-commit-file)
(define-key cvs:map "\C-cvl" 'cvs-list)
(define-key cvs:map "\C-cvf" 'cvs-flush)
(define-key cvs:map "\C-cvu" 'cvs-update-file)
(define-key cvs:map "\C-cvr" 'cvs-revert)
(define-key cvs:map "\C-cvb" 'cvs-submit-report)
(define-key cvs:map "\C-cvh" 'cvs-history)
(define-key cvs:map "\C-cva" 'cvs-annotate)
(define-key cvs:commit-map "\C-c\C-c" 'cvs-do-commit)
(define-key cvs:commit-map "\C-c\C-d" 'cvs-bury-buffer)
(define-key cvs:commit-map "\C-cvl" 'cvs-list)
(easy-menu-define
 cvs:menu
 cvs:map
 "CVS minor mode keymap"
 '("CVS"
  ["Update File" cvs-update-file t]
  ["Commit File" cvs-commit-file t]
  ["(Un)Edit" cvs-edit t]
  ["Log" cvs-log t]
  ["Annotate" cvs-annotate t]
  ["History" cvs-history t]
  ["File Status" cvs-file-status t]
  ["Editors" cvs-editors t]
  ["Watchers" cvs-watchers t]
  ["EDiff" cvs-ediff-internal t]
  ["Diff" cvs-diff t]
  "-----------" 
  ["Module Status" cvs-status-process t]
  ["Update Module" cvs-update-directory t]
  "-----------" 
  ("Marking Files" 
   ["(Un)Mark current buffer" cvs-mark t]
   ["Show List" cvs-list t]
   ["Flush List" cvs-flush t]
   )
  ("Action on Marked Files"
   ["Commit" cvs-commit t]
   ["Show Status" cvs-marked-status t]
   )
  ("Other Commands" 
   ["EDiff two revs" cvs-ediff t]
   ["Restore version" cvs-revert t]
   ["Merge backup" cvs-merge-backup t]
   ["Merge branch" cvs-merge-branch t]
   ["Retrieve version" cvs-version-other-window t]
   ["Change description" cvs-description t]
   ["Change log message" cvs-change-log t]
   ["Who" cvs-who t])
  "--------" 
  ["Send bug/comment report" cvs-submit-report t]))

(defconst cvs:entry
 (list 'cvs-minor-mode (cons "" '(" CVS:" cvs:current-revision)))
 "Entry to display CVS revision number in mode line")

(or (assq 'cvs-minor-mode minor-mode-alist)
  (not cvs-minor-mode-in-modeline)
  (setq minor-mode-alist (cons cvs:entry minor-mode-alist)))

(or (assq 'cvs-minor-mode minor-mode-map-alist)
  (setq minor-mode-map-alist (cons (cons 'cvs-minor-mode cvs:map)
				   minor-mode-map-alist)))

;;=============================================================================
(defconst cvs:mark-entry
 (list 'cvs:mark " marked")
 "Entry to display CVS revision number in mode line")

(or (assq 'cvs:mark minor-mode-alist)
  (setq minor-mode-alist (cons cvs:mark-entry minor-mode-alist)))

;;=============================================================================
(defvar cvs:remote-regexp "^/[^/:]*[^/:]:"
 "regexp to test if a file is accessed from ftp")

(defun is-under-cvs ()
 "Test if the file in the current buffer is under CVS.
If so, set the variables `cvs:current-revision' and `cvs-minor-mode'."
 (interactive)
 (let ((result nil)
	current-revision)
  (if (and buffer-file-name
	   (not (string-match cvs:remote-regexp buffer-file-name))) ; reject remote files
	(progn
	 (save-excursion
	  (let* ((filename (file-truename buffer-file-name))
		  (buffer (current-buffer))
		  (entries-filename (concat (file-name-directory
					   filename)
					   "CVS/Entries")))
	   (if (file-exists-p entries-filename)
		 (progn
		  (set-buffer (cvs:find-file-noselect entries-filename))
		  (goto-char 1)
		  (if (re-search-forward (concat "^/" 
						  (regexp-quote (file-name-nondirectory filename))
						  "/\\([^/]*\\)/")
					  nil t)
			(progn
			 (setq result t)
			 (setq current-revision (buffer-substring
						 (match-beginning 1)
						 (match-end 1)))
			 (if (looking-at ".*/T\\([^/\n][^/\n]*\\)[ \t]*\n")
			   (let ( (tag (buffer-substring (match-beginning 1)
							  (match-end 1))) )
				(setq current-revision
				   (format "%s-%s" tag current-revision))
				))
			 )
		   )
		  ))))
		))
  (if result
	(progn
	 (setq cvs:current-revision current-revision)
	 (cvs-minor-mode)))
  result))


(defun cvs:get-numeric-revision (revision)
 (progn
  (if (string-match "-\\([.0-9][.0-9]*\\)$" revision)
	(setq revision (match-string 1 revision)))
  revision
  ))


(defun cvs:get-tag-revision (revision)
 (let ( (case-fold-search t) )
  (if (string-match "^\\([a-z].*\\)-[.0-9][.0-9]*$" revision)
	(setq revision (match-string 1 revision)))
  revision
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs-ediff (old-rev new-rev)
 "Run Ediff between versions `old-rev' and `new-rev' of the current buffer."
 (interactive "sFirst version to visit (default is latest version): 
sSecond version to visit (default is latest version): ") 
 (let ((old-vers (cvs-version-other-window old-rev)))
  (other-window 1)
  (cvs-version-other-window new-rev)
  ;; current-buffer is now supposed to contain the old version
  ;; in another window
  ;; We delete the temp file that was created by vc.el for the old
  ;; version
  (ediff-buffers old-vers (current-buffer)
		  (list (` (lambda () (delete-file (, (buffer-file-name))))))
		  'ediff-revision)
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs-ediff-internal (rev)
 "Run Ediff on version REV of the current buffer in another window.
If the current buffer is named `F', the version is named `F.~REV~'.
If `F.~REV~' already exists, it is used instead of being re-created."
 (interactive "sVersion to visit (default is latest version): ")
 (let ((newvers (current-buffer)))
  (cvs-version-other-window rev)
  ;; current-buffer is now supposed to contain the old version
  ;; in another window
  ;; We delete the temp file that was created by vc.el for the old
  ;; version
  (ediff-buffers (current-buffer) newvers
		  (list (` (lambda () (delete-file (, (buffer-file-name))))))
		  'ediff-revision)
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs-version-other-window (rev)
 "Visit version REV of the current buffer in another window.
If the current buffer is named `F', the version is named `F.~REV~'.
If `F.~REV~' already exists, it is used instead of being re-created."
 (interactive "sVersion to visit (default is latest version): ")
 (if buffer-file-name
   (let* ((version (if (string-equal rev "")
			 "lst"
			rev))
	   (filename (if cvs-temp-dir
			  (concat (file-name-as-directory cvs-temp-dir)
				  (file-name-nondirectory buffer-file-name)
				  ".~" version "~")
			 (concat buffer-file-name ".~" version "~"))))
	(if (or (file-exists-p filename)
		(cvs:checkout (file-name-nondirectory buffer-file-name) rev
			   filename))
	  (find-file-other-window filename)))))

;;=============================================================================
(defun cvs:checkout (filename rev output-name)
 "Checkout filename with revision `rev' to `output-name'."
 (let ((command (if (string= rev "")
		   (format "%s %s %s -Q update -p %s > %s" cvs-command
			   (if cvs-root
				 (format "-d %s" cvs-root) "")
			   (if cvs-no-log-option
				 cvs-no-log-option "")
			   filename output-name)
		   (format "%s %s %s -Q update -r %s -p %s > %s" cvs-command
			   (if cvs-root
				 (format "-d %s" cvs-root) "")
			   (if cvs-no-log-option
				 cvs-no-log-option "")
			   rev filename output-name))))
  (message "Retrieving version with command : %s" command)
  (if (/= (call-process cvs-shell-command nil nil t cvs-shell-command-option command)
	  0)
	(error "Error while retrieving %s version of %s into %s"
	    (if (string= "" rev) "last" rev) filename output-name)
   output-name)))

;;=============================================================================
(defun cvs-add (msg &optional file)
 "Add the current file into the CVS system"
 (interactive "sEnter description : ")
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name))) 
 (let ((command (format "%s %s add -m \"%s\" %s" cvs-command
			 (if cvs-root
			   (format "-d %s" cvs-root) "")
			 msg
			 (file-name-nondirectory file)))
	(filename (file-name-nondirectory file))
	(buf (get-buffer-create "*CVS Add output*")))
  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer))
  (if (= (call-process cvs-shell-command nil buf t cvs-shell-command-option command)
	  0)
	(progn
	 (is-under-cvs)
	 (run-hooks 'cvs-add-hooks)
	 (message "File added to CVS -- use 'commit' to make permanent")
	 )
   (cvs:display-temp-buffer buf "add")
   (error "Error while registering %s into CVS" filename))))

;;=============================================================================
;; Change CVS description or log message
;;=============================================================================
(defvar cvs:temp-filename nil
 "Internal variable used by cvs-description and cvs-change-log")
(make-variable-buffer-local 'cvs:temp-filename)
(put 'cvs:temp-filename 'permanent-local t)

(defvar cvs:temp-revision nil
 "Internal variable used by cvs-description and cvs-change-log")
(make-variable-buffer-local 'cvs:temp-revision)
(put 'cvs:temp-revision 'permanent-local t)

(defun cvs:get-description (file)
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS temp*" "log"
		  (list "log" "-r0" (file-name-nondirectory file)))
 (save-excursion
  (set-buffer "*CVS temp*")
  (goto-char (point-min))
  (if (not (search-forward-regexp "^description:" nil t))
	(error "Invalid log output for file %s" rev file)
   (let* ((min (progn
		  (next-line 1) (beginning-of-line) (point)))
	   (max (progn
		  (search-forward "======================================")
		  (beginning-of-line) (point)))
	   (str (buffer-substring min max)))
	(kill-buffer "*CVS temp*")
	str))))

(defun cvs-description (&optional file)
 "Change the description of the current file into the CVS system"
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (let ((dir default-directory)
	(str (cvs:get-description file)))
  (switch-to-buffer-other-window (get-buffer-create "*CVS Description*"))
  (setq cvs:temp-filename file)
  (setq default-directory dir)
  (erase-buffer)
  (insert str)
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")
  (insert "CVS: Enter description. Lines beginning with `CVS: ' are removed automatically\n")
  (insert "CVS: changing description of " file "\n")
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")
  (local-set-key "\C-c\C-c" 'cvs:do-description)
  (goto-char 0)
  (message "Type C-c C-c when done.")
  ))

(defun cvs:do-description ()
 "Change the description of the current file into the CVS system"
 (interactive)
 (let ((msg nil)
	(file-name cvs:temp-filename))
  (goto-char 0)
  (flush-lines "^CVS: .*$")
  (setq msg (buffer-string))
  (cvs-bury-buffer)
  (let ((command (format "%s %s admin -t-\"%s\" %s" cvs-command
			  (if cvs-root
			    (format "-d %s" cvs-root) "")
			  msg
			  (file-name-nondirectory file-name)))
	 (filename (file-name-nondirectory file-name))
	 (buf (get-buffer-create "*CVS Admin output*")) )
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq buffer-read-only nil)
	(erase-buffer))
   (if (not (= (call-process cvs-shell-command nil buf t cvs-shell-command-option command)
		 0))
	 (progn
	  (cvs:display-temp-buffer buf "admin")
	  (error "Error while changing description of %s into CVS" filename))))))

;;=============================================================================
(defun cvs:get-change-log (file rev)
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS temp*" "log"
		  (list "log" (concat "-r" rev) (file-name-nondirectory file)))
 (save-excursion
  (set-buffer "*CVS temp*")
  (goto-char (point-min))
  (if (not (search-forward-regexp "^date: " nil t))
	(error "Revision %s doesn't exist for file %s" rev file)
   (let* ((min (progn
		  (next-line 1) (beginning-of-line) (point)))
	   (max (progn
		  (search-forward "======================================")
		  (beginning-of-line) (point)))
	   (str (buffer-substring min max)))
	(kill-buffer "*CVS temp*")
	str))))

(defun cvs-change-log (rev &optional file)
 "Change the description of the current file into the CVS system"
 (interactive "sVersion (default is current version): ")
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (if (string= "" rev) 
   (setq rev cvs:current-revision))
 (let ((dir default-directory)
	(str (cvs:get-change-log file rev)))
  (switch-to-buffer-other-window (get-buffer-create "*CVS Description*"))
  (setq cvs:temp-filename file)
  (setq cvs:temp-revision rev)
  (setq default-directory dir)
  (erase-buffer)
  (insert str)
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")
  (insert "CVS: Enter Log. Lines beginning with `CVS: ' are removed automatically\n")
  (insert "CVS: changing log message of " file " for revision " rev "\n")
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")
  (local-set-key "\C-c\C-c" 'cvs:do-change-log)
  (goto-char 0)
  (message "Type C-c C-c when done.")
  ))

(defun cvs:do-change-log ()
 "Change the description of the current file into the CVS system"
 (interactive)
 (let ((msg nil)
	(file-name cvs:temp-filename)
	(rev cvs:temp-revision))
  (goto-char 0)
  (flush-lines "^CVS: .*$")
  (setq msg (buffer-string))
  (cvs-bury-buffer)
  (let ((command (format "%s %s admin -m%s:\"%s\" %s" cvs-command
			  (if cvs-root
			    (format "-d %s" cvs-root) "")
			  rev
			  msg
			  (file-name-nondirectory file-name)))
	 (filename (file-name-nondirectory file-name))
	 (buf (get-buffer-create "*CVS Admin output*")) )
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq buffer-read-only nil)
	(erase-buffer))
   (if (not (= (call-process cvs-shell-command nil buf t cvs-shell-command-option command)
		 0))
	 (progn
	  (cvs:display-temp-buffer buf "admin")
	  (error "Error while changing log message of %s into CVS" filename))))))

;;=============================================================================
(defun cvs-edit (&optional file)
 "Run the cvs edit or unedit command on the file.
If the file is read-only, runs the edit command else runs the unedit command."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (let* ((revision cvs:current-revision)
	 (filename (file-truename file))
	 (default-directory (file-name-directory (expand-file-name filename)))
	 (comm (if (file-writable-p file) "unedit" "edit"))
	 (command-args (if cvs-root
			  (list "-d" cvs-root comm
				 (file-name-nondirectory filename))
			 (list comm (file-name-nondirectory
				   filename)) ))
	(buf (get-buffer-create " *CVS Edit output*")) )
  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer))
  (if (= (apply 'call-process cvs-command nil buf t command-args) 0)
	(let ((file-buf (get-file-buffer file)))
	 (if file-buf
	   (save-excursion
		(set-buffer file-buf)
		(revert-buffer t t))))
   (cvs:display-temp-buffer buf "edit")
   (error "Error while editing %s"
	   (file-name-nondirectory filename)))))

;;=============================================================================
(defun cvs-update-file (&optional file)
 "Update the current file from the repository"
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (save-buffer)
 (let* ((revision (cvs:get-numeric-revision cvs:current-revision))
	 (filename (file-truename file))
	 (default-directory (file-name-directory (expand-file-name filename)))
	 (command-args (if cvs-root
			  (list "-d" cvs-root "update"
				(file-name-nondirectory filename))
			 (list "update" (file-name-nondirectory
					 filename))))
	 (buf (get-buffer-create "*CVS Update output*")))
  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer))
  (if (= (apply 'call-process cvs-command nil buf t command-args) 0)
	(progn
	 (cvs:merge-or-revert buf filename revision)
	 (if (not (string-equal file filename))
	   (let ((file-buf (get-file-buffer file)))
		(if file-buf
		  (save-excursion
		   (set-buffer file-buf)
		   (revert-buffer t t)))))
	 (message (format "Updated \"%s\"" file))
	 )
   (cvs:display-temp-buffer buf "update")
   (error "Error while updating %s"
	   (file-name-nondirectory filename)))))

;;=============================================================================
(defun cvs-update-directory ()
 "Update the current directory from the repository"
 (interactive)
 (let ((command-args (if cvs-root
			 (list "-d" cvs-root "update")
			(list "update")))
	(buf (get-buffer-create "*CVS Update output*")))
  (and (or (not (memq t (mapcar #'(lambda (buf) (and (buffer-file-name buf)
						    (buffer-modified-p buf)))
				 (buffer-list))))
	   (yes-or-no-p "Modified buffers exist; update anyway? "))
	 (progn
	  (save-excursion
	   (set-buffer buf)
	   (setq buffer-read-only nil)
	   (erase-buffer))
	  (pop-to-buffer buf)
	  (if (= (apply 'call-process cvs-command nil buf t command-args) 0)
	    (progn
		 (goto-char (point-max))
		 (insert "\ncvs update finished.\n")
		 (cvs:display-temp-buffer buf "update")
		 )
	   (progn
	    (goto-char (point-max))
	    (insert "\ncvs update finished with errors.\n")
	    (cvs:display-temp-buffer buf "update")
	    (error "Error while updating %s" default-directory)))
	  ))
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs:merge-convert-symbolic-to-numeric (file name)
 (let ( (tmpbuf " *CVSrev*")
	 (cmd-format-args (format "%s %s update -p -r%%s %%s | head > /dev/null"
				 cvs-command (if cvs-root
						 (format "-d %s" cvs-root)
						"")))
	)
  (if (string-match "^[a-z]" name)
	(save-excursion
	 (setq tmpbuf (get-buffer-create tmpbuf))
	 (message "Converting symbolic name to numeric (please wait) ...")
	 (buffer-disable-undo tmpbuf)
	 (erase-buffer tmpbuf)
	 (call-process cvs-shell-command nil tmpbuf nil
            cvs-shell-command-option
            (format cmd-format-args name file))
	 (set-buffer tmpbuf)
	 (goto-char (point-min))
	 (if (not (re-search-forward "^VERS:[ \t]*\\([.0-9][.[0-9]*\\)[ \t]*$"
				   nil t))
	   (progn
		(pop-to-buffer tmpbuf)
		(error (format "Unable to convert symbolic name \"%s\"!" name))
		))
	 (setq name (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
	 (kill-buffer tmpbuf)
	 ))
  name
  ))

(defun cvs:merge-query-args ()
 (let ((case-fold-search t)
	from to part1 part2
	(filename (file-name-nondirectory buffer-file-name))
	)
  (while (and (setq to (read-from-minibuffer "Branch revision to merge? "))
		(or (while (string-match "[ \t][ \t]*" to)
		   (replace-match "" nil nil to))
		  t)
		(string-equal to ""))
   )
  (setq to (cvs:merge-convert-symbolic-to-numeric filename to))
  (if (not (string-match "^\\([.0-9][.0-9]*\\)\\.\\([0-9][0-9]*\\)$" to))
	(error (format "\"%s\" is not a valid revision!") to))
  (setq part1 (match-string 1 to)
	 part2 (match-string 2 to))
  (setq part2 (1- (string-to-number part2)))
  (if (> part2 0)
	(progn
	 (setq from (format "%s.%s" part1 part2))
	 )
   (progn
	(if (not (string-match "^\\([.0-9][.0-9]*\\)\\.[0-9][0-9]*\\.[0-9][0-9]*$" to))
	  (error (format "Unable to find the previous revision for revision %s!"
			  to)))
	(setq from (match-string 1 to))
	))
  (while (and (setq from (read-from-minibuffer "Merge back to revision? " from))
		(or (while (string-match "[ \t][ \t]*" from)
		   (replace-match "" nil nil from))
		  t)
		(string-equal from ""))
   )
  (setq from (cvs:merge-convert-symbolic-to-numeric filename from))
  (if (not (string-match "^\\([.0-9][.0-9]*\\)\\.\\([0-9][0-9]*\\)$" from))
	(error (format "\"%s\" is not a valid revision!") from))
  (message (format "From %s to %s" from to))
  (list from to)
  ))


(defun cvs-merge-branch (branch-from branch-to)
 "Merge a branch into the current source file."
 (interactive (cvs:merge-query-args))
 (save-buffer)
 (let ( status
	 (command-args (append (if cvs-root
				  (list "-d" cvs-root "update")
				 (list "update"))
			    (list (format "-j%s" branch-from)
				   (format "-j%s" branch-to))
			    (list (file-name-nondirectory buffer-file-name))))
	 (filename (file-name-nondirectory buffer-file-name))
	 (buf (get-buffer-create "*CVSmerge*"))
	 )
  (message (format "Merging branch %s to %s to %s ..."
		   branch-from branch-to filename))
  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (setq buffer-read-only nil)
   (buffer-disable-undo buf)
   (erase-buffer buf)
   (display-buffer buf)
   (sit-for 0)
   )
  (setq status (apply 'call-process cvs-command nil buf t command-args))
  (message "Reverting buffer ...")
  (revert-buffer t t)
  (if (not (= status 0))
	(progn
	 (cvs:display-temp-buffer buf "branch merge")
	 (error "Error while merging branch %s to %s to %s"
		 branch-from branch-to filename)
	 )
   (progn
	(message (format "Merged branch %s to %s to %s"
			 branch-from branch-to filename))
	))
  ))


;;=============================================================================
(defun cvs:merge-or-revert (buf file revision)
 "Revert the buffer or run `ediff-merge-files-with-ancestor' to merge the conflicts."
 (let ((conflict (save-excursion
		  (set-buffer buf)
		  (goto-char (point-min))
		  (search-forward "conflicts" nil t)))
	(filename (file-name-nondirectory file)))
  (if conflict
	(message "conflict detected while updating %s" filename))
  (if (or (not conflict)
	  cvs-never-use-emerge
	  (and (or (fboundp 'ediff-merge-files-with-ancestor)
		   (fboundp 'emerge-files-with-ancestor))
		 (not (y-or-n-p "Conflicts detected do you want to run emerge ? ")))
	  )
	(let ((file-buf (get-file-buffer filename)))
	 (if file-buf
	   (save-excursion
		(set-buffer file-buf)
		(revert-buffer t t))))
   (rename-file file (concat filename ".old") t)
   (rename-file (concat (file-name-directory filename)
			  cvs-save-prefix
			  (file-name-nondirectory filename) "." revision)
		  file t)
   (let ((ancestor (concat filename ".~" revision "~"))
	  (new (concat filename ".~lst~")))
	(cvs:checkout filename revision ancestor)
	(cvs:checkout filename "" new)
	(if (fboundp 'ediff-merge-files-with-ancestor)
	  (progn
	   (ediff-merge-files-with-ancestor new filename ancestor
					    (list (` (lambda () 
							 (delete-file (, ancestor))
							 (delete-file (, new))))))
;; 	   (delete-other-windows)
;; 	   (write-file filename)
;; 	   (revert-buffer t t)
	   )
	 (emerge-files-with-ancestor nil new filename ancestor filename
				   (list (` (lambda () 
						(delete-file (, ancestor))
						(delete-file (, new))))))
	 ))
   )))

;;=============================================================================
;; ediff cleanup
;;=============================================================================
(add-hook 'ediff-cleanup-hook 'cvs:ediff-cleanup)

(defun cvs:buffer (buf)
 (save-excursion
  (set-buffer buf)
  (if cvs-minor-mode
	buf) ) )

(defun cvs:ediff-cleanup (&optional ask)
 "In merge jobs, kill buffers A, B, and, ancestor. Renames buffer C.
The buffer C is saved under the filename registered under CVS."
 (cond ((and (not cvs-ediff-merge-no-cleanup)
	   ediff-merge-job)
	 (let ((buf (or (cvs:buffer ediff-buffer-A)
			(cvs:buffer ediff-buffer-B) )) )
	  (cond (buf
		 (save-excursion
		  (let ((filename (buffer-file-name buf)))
		   (kill-buffer buf)
		   (set-buffer ediff-buffer-C)
		   (write-file filename nil)
		   (revert-buffer t t) )
		 ) ))
	  )
	 ;; clean all the buffers
	 (ediff-janitor ask)
	 )) )

;;=============================================================================
(defun cvs-merge-backup (&optional file)
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (let* ((filename (file-truename file))
	 (files (directory-files (file-name-directory filename) nil
				 (concat "\\.#" (file-name-nondirectory filename) "\\..*")))
	 )
  (if (not files)
	(error "No backup file to merge!"))
  (if (> 1 (length files))
	(error "too much backup files (%d)" (length files)))
  (let ((version (save-excursion
		   (let ((buf (set-buffer (generate-new-buffer "*CVS work*")))
			  result)
		    (insert (car files))
		    (goto-char 1)
		    (re-search-forward (concat "\\.#" (file-name-nondirectory filename) "\\.\\(.*\\)$"))
		    (setq result (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
		    (kill-buffer buf)
		    result))))
   (if (or (fboundp 'ediff-merge-files-with-ancestor)
	   (fboundp 'emerge-files-with-ancestor))
	  (let ((ancestor (concat filename ".~" version "~"))
		 (new (concat filename ".~lst~")))
	   (cvs:checkout filename version ancestor)
	   (cvs:checkout filename "" new)
	   (if (fboundp 'ediff-merge-files-with-ancestor)
		 (progn
		  (ediff-merge-files-with-ancestor new (car files) ancestor
						   (list (` (lambda () 
								(delete-file (, ancestor))
								(delete-file (, new))))))
		  ;; 	   (delete-other-windows)
		  ;; 	   (write-file filename)
		  ;; 	   (revert-buffer t t)
		  )
		(emerge-files-with-ancestor nil new (car files) ancestor filename
					  (list (` (lambda () 
						    (delete-file (, ancestor))
						    (delete-file (, new))))))
		))
	  )))
  )

;;=============================================================================
(defun cvs:repository(&optional filename)
 "Retrieve repository name of current CVS file"
 (let ((result nil)
	(filename (file-truename (or filename buffer-file-name))))
  (if filename
	(let ((repository-filename (concat (file-name-directory
					  filename)
					  "CVS/Repository")))
	 (save-excursion
	  (if (file-exists-p repository-filename)
		(progn
		 (set-buffer (cvs:find-file-noselect repository-filename))
		 (goto-char 1)
		 (end-of-line)
		 (setq result (buffer-substring 1 (point)))
		 )))))
  result))
	 

;;=============================================================================
(defun cvs-log (&optional file)
 "Show the CVS log for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS Log*" "log"
		  (list "log" (file-name-nondirectory file))))

;;=============================================================================
(defun cvs-file-status (&optional file)
 "Show the CVS status information for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS Status*" "status"
		  (list "status" (file-name-nondirectory file)
			 )))

;;=============================================================================
(defun cvs-history (&optional file)
 "Show the CVS history information for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS History*" "history"
		  (list "history" (file-name-nondirectory file)
			 )))

;;=============================================================================
(defun cvs-annotate (&optional file)
 "Show the CVS annotate information for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (let ((buf (cvs:call-command cvs-command "*CVS annotate*" "annotate"
			    (list "annotate" (file-name-nondirectory
						 file ) ) ))
	(mode major-mode))
  (if (and buf mode)
	(save-excursion
	 (set-buffer buf)
	 (setq major-mode mode)
	 ))))

;;=============================================================================
(defun cvs-editors (&optional file)
 "Show the CVS editors information for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS Editors*" "editors"
		  (list "editors" (file-name-nondirectory file)
			 )))

;;=============================================================================
(defun cvs-watchers (&optional file)
 "Show the CVS watchers information for the current buffer's file."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS Watchers*" "watchers"
		  (list "watchers" (file-name-nondirectory file)
			 )))

;;=============================================================================
(defun cvs-who (start end &optional file)
 "Who was responsible for the CVS-controlled code in the region?"
 (interactive "r")
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (save-restriction
  (widen)
  (setq start (count-lines 1 start)
     end  (count-lines 1 end))
  (let ((fil (file-name-nondirectory 
		 (file-name-nondirectory file)))
     (all (count-lines 1 (point-max))))
   (cvs:call-command cvsann-command "*CVS Who*" "who" (list fil))
   (set-buffer "*CVS Who*")
   (let ((buffer-read-only nil))
	(erase-buffer)
	(cvs:call-command cvsann-command "*CVS Who*" "who" (list fil))
	(setq buffer-read-only nil)
	(if (< (count-lines 1 (point-max)) all)
	  nil
	 (goto-char 1)
	 (forward-line end)
	 (delete-region (point) (point-max))
	 (goto-char 1)
	 (forward-line start)
	 (delete-region 1 (point)))))))

;;=============================================================================
(defun cvs-diff (rev &optional file)
 "Run cvs diff with version REV of the current buffer."
 (interactive "sVersion to visit (default is latest version): ")
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (if (string= "" rev) 
   (setq rev "HEAD"))
 (cvs:call-command cvs-command "*CVS Diff*" "diff"
		  (append (list "diff")
			  cvs-diff-options
			  (list "-r" rev (file-name-nondirectory
					  file)))))

;;=============================================================================
(defun cvs-revert (rev &optional file)
 "Revert current file from a version from repository"
; (interactive "sVersion to revert from (default is latest version): ")
 (interactive (list (read-from-minibuffer
		   "Version to revert from: "
		   (cvs:get-tag-revision cvs:current-revision))
		   nil))
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (save-buffer)
 (if (yes-or-no-p (concat "All your changes on " (file-name-nondirectory
						  file)
			  " will be lost! Do you want to continue ? "))
   (progn
	(rename-file file (concat file ".old") t)
	(let (;(revision cvs:current-revision)
	   (filename file)
	   (command-args (append (if cvs-root
					(list "-d" cvs-root "update")
				   (list "update"))
				  (cond
				   ( (or (string= rev "") (string= rev "-A"))
				    '("-A"))
				   (t 
				   (list "-r" rev)))
				  (list (file-name-nondirectory file))))
	   (buf (get-buffer-create "*CVS Revert output*")))
	 (message "Reverting buffer ...")
	 (save-excursion
	  (set-buffer buf)
	  (setq buffer-read-only nil)
	  (erase-buffer))
	 (let ((result (apply 'call-process cvs-command nil buf t command-args)))
	  (revert-buffer t t)
	  (cond ((not (= result 0))
		  (cvs:display-temp-buffer buf "revert")
		  (error "Error while reverting %s"
			 (file-name-nondirectory file)))
		 (t
		  (message (format "Reverted \"%s\"" file)))
		 )
	  )))))

;;=============================================================================
(defun cvs-mark (&optional file)
 "(Un)Mark the current file to be committed in the commit command (toggle)."
 (interactive)
 (if (not file)
   (setq file (buffer-file-name)))
 (if (not (member file cvs:marked-list))
   (progn
	(setq cvs:marked-list (cons file cvs:marked-list))
	(setq cvs:mark t))
  (setq cvs:marked-list (delete file cvs:marked-list))
  (setq cvs:mark nil))
 (run-hooks 'cvs-mark-hooks)
 (force-mode-line-update))

;;=============================================================================
(defun cvs-flush-file (file)
 "Flush a single file."
 (if (get-file-buffer file)
   (save-excursion
	(set-buffer (get-file-buffer file))
	(setq cvs:mark nil)))
 )

(defun cvs-flush ()
 "Flush the list of files to be committed."
 (interactive)
 (mapcar 'cvs-flush-file cvs:commit-list)
 (mapcar 'cvs-flush-file cvs:marked-list)
 (setq cvs:marked-list nil)
 (setq cvs:commit-list nil)
 (message "Flushed file list")
 (force-mode-line-update t))

;;=============================================================================
(defun cvs-commit (&optional l)
 "Setup a buffer to enter comment associated with the commit process." 
 (interactive)
 (if (not l)
   (setq l cvs:marked-list))
 (setq cvs:commit-list (if (null l)
			  (list buffer-file-name)
			 l))
 (let ((dir default-directory))
  (switch-to-buffer-other-window (get-buffer-create "*CVS Commit*"))
  (setq default-directory dir)
  (erase-buffer)
  (insert "\n")
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")
  (insert "CVS: Enter Log. Lines beginning with `CVS: ' are removed automatically\n")
  (insert "CVS: committing files:\n")
  (mapcar (function (lambda(c)
			(insert "CVS: " c "\n")))
		cvs:commit-list)
  (insert "CVS: \n")
  (insert "CVS: Type C-c C-c when done or C-c C-d to abort.\n")
  (insert "CVS: ----------------------------------------------------------------------\n")

  (use-local-map cvs:commit-map)
  (goto-char 0)
  (run-hooks 'cvs-commit-hooks)
  (message "Type C-c C-c when done or C-c C-d to abort.")
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs-do-commit ()
 "Commit the list of files cvs:marked-list"
 (interactive)
 (cvs:save)
 (goto-char 0)
 (flush-lines "^CVS: .*$")
 (run-hooks 'cvs-before-commit-hooks)
 (let* ((filename (make-temp-name (concat (or (and cvs-temp-dir
						  (file-name-as-directory cvs-temp-dir))
					    "/tmp/")
					  "cvs")))
	 (command-list (if cvs-root
			  (list "-d" cvs-root "commit" cvs-file-option filename)
			 (list "commit" cvs-file-option filename))))
  (write-region (point-min) (point-max) filename)
  (cvs-bury-buffer)
  (let ((buf (set-buffer (get-buffer-create "*CVS Commit output*"))))
   (setq buffer-read-only nil)
   (goto-char (point-max))
   (mapcar
    (lambda(elt)
	 (setq default-directory (car elt))
	 (message "Committing in %s..." (car elt))
	 (if (/= (apply 'call-process cvs-command nil t t
			(append command-list (cdr elt)))
		 0)
	   (progn
	    (cvs:display-temp-buffer buf "commit")
	    (error "Error while committing %S in %s" (cdr elt) (car elt))
	    ))
	 (message "Committing in %s...done" (car elt)) )
    (cvs:files-to-alist cvs:commit-list))
   (insert "------------------------------------------------------------------------------\n")
   (cvs:display-temp-buffer buf "commit")
   (delete-file filename)
   (save-excursion
	(mapcar
	 (lambda(name)
	  (let ((buf (get-file-buffer name)))
	   (if buf
		 (progn
		  (set-buffer buf)
		  (revert-buffer t t)))))
	 cvs:commit-list))))
 (cvs-flush))

;;=============================================================================
(defun cvs:files-to-alist(l)
 "Sort a list of files to an alist containing the directory as the key and
the list of file names without directory as the value"
 (let ((alist nil)
	(elt nil)
	(file nil))
  (while l
   (setq file (file-truename (car l)))
   (setq elt (assoc (file-name-directory file) alist))
   (if elt
	 (setcdr elt
		  (nconc (cdr elt) (list (file-name-nondirectory file))))
	(setq alist (cons 
		   (cons (file-name-directory file)
			  (list (file-name-nondirectory file)))
		   alist)))
   (setq l (cdr l)))
  alist))

;;=============================================================================
(defun cvs-list (&optional dir)
 "List the files to commit cvs:marked-list in a buffer"
 (interactive)
 (if (null dir)
   (setq dir default-directory))
 (set-buffer (get-buffer-create "*CVS List of marked files to commit*"))
 (setq buffer-read-only nil)
 (setq default-directory dir)
 (erase-buffer)
 (goto-char (point-min))
 (insert "Marked file(s):\n\n")
 (if cvs:marked-list
   (mapcar (function (lambda(c)
			 (insert " ")(insert c)(insert "\n")))
	   cvs:marked-list)
  (insert " ***** No marked files *****\n"))
 (set-buffer-modified-p nil)
 (cvs:display-temp-buffer (current-buffer) "list"))

;;=============================================================================
;; extract from files.el and modified not to ask question to the user if the
;; file needs to be reloaded.
;;=============================================================================
(defun cvs:find-file-noselect (filename)
 "Read file FILENAME into a buffer and return the buffer.
If a buffer exists visiting FILENAME, return that one, but
verify that the file has not changed since visited or saved.
The buffer is not selected, just returned to the caller."
 (setq filename
	(abbreviate-file-name
	 (expand-file-name filename)))
 (if (file-directory-p filename)
   (error "%s is a directory." filename)
  (let* ((buf (get-file-buffer filename))
	  (truename (abbreviate-file-name (file-truename filename)))
	  (number (nthcdr 10 (file-attributes truename)))
	  ;; Find any buffer for a file which has same truename.
	  (other (and (not buf) (get-file-buffer filename)))
	  error)
   ;; Let user know if there is a buffer with the same truename.
   (if other
	 (progn
	  ;; Optionally also find that buffer.
	  (if (or find-file-existing-other-name find-file-visit-truename)
		(setq buf other))))
   (if buf
	 (or (verify-visited-file-modtime buf)
	   (cond ((not (file-exists-p filename))
		   (error "File %s no longer exists!" filename))
		  (t
		   (file-name-nondirectory filename)
		   (save-excursion
		    (set-buffer buf)
		    (revert-buffer t t)))))
	(save-excursion
	 (setq buf (create-file-buffer filename))
	 (set-buffer buf)
	 (erase-buffer)
	 (condition-case ()
	   (insert-file-contents filename t)
	  (file-error
	   (setq error t)
	   ;; Run find-file-not-found-hooks until one returns non-nil.
	   (let ((hooks find-file-not-found-hooks))
	    (while (and hooks
			  (not (and (funcall (car hooks))
				   ;; If a hook succeeded, clear error.
				   (progn (setq error nil)
					  ;; Also exit the loop.
					  t))))
		 (setq hooks (cdr hooks))))))
	 ;; Find the file's truename, and maybe use that as visited name.
	 (setq buffer-file-truename truename)
	 (setq buffer-file-number number)
	 ;; On VMS, we may want to remember which directory in a search list
	 ;; the file was found in.
	 (and (eq system-type 'vax-vms)
	    (let (logical)
		 (if (string-match ":" (file-name-directory filename))
		   (setq logical (substring (file-name-directory filename)
					   0 (match-beginning 0))))
		 (not (member logical find-file-not-true-dirname-list)))
	    (setq buffer-file-name buffer-file-truename))
	 (if find-file-visit-truename
	   (setq buffer-file-name
		  (setq filename
			 (expand-file-name buffer-file-truename))))
	 ;; Set buffer's default directory to that of the file.
	 (setq default-directory (file-name-directory filename))
	 ;; Turn off backup files for certain file names. Since
	 ;; this is a permanent local, the major mode won't eliminate it.
	 (and (not (funcall backup-enable-predicate buffer-file-name))
	    (progn
		 (make-local-variable 'backup-inhibited)
		 (setq backup-inhibited t)))
	 (after-find-file error t)))
   buf)))

;;=============================================================================
;; NB duplicated from misc-fns.el
;;=============================================================================
(defun cvs:call-command (program bufname name &optional args)
 "Call PROGRAM synchronously in a separate process.
Input comes from /dev/null.
Output goes to a buffer named BUFNAME, which is created or emptied first, and
displayed afterward (if non-empty).
Optional third arg is a list of arguments to pass to PROGRAM."
 (let ((dir default-directory))
  (set-buffer (get-buffer-create bufname))
  (setq default-directory dir)
  (setq buffer-read-only nil)
  (erase-buffer)
  (apply 'call-process program nil t nil 
	  (if cvs-root
	    (append (list "-d" cvs-root) args)
	   args))
  (goto-char 0)
  (run-hooks (intern (concat "cvs-" name "-hooks")))
  (cvs:display-temp-buffer (current-buffer) name)))

(defun cvs:display-temp-buffer (buf name)
 "Display buffer setting it read only, unmodified and binding key q to bury-buffer."
 (save-excursion
  (set-buffer buf)
  (cvs-info-mode name)
  (set-buffer-modified-p nil)
  (setq buffer-read-only t))
 (pop-to-buffer buf)
 buf)

(defun cvs-bury-buffer (&optional buf)
 "Bury a buffer even if it is in a dedicated window"
 (interactive)
 (if (null buf)
   (setq buf (current-buffer)))
 (let ((win (get-buffer-window buf)))
  (if (window-dedicated-p win)
	(progn
	 (delete-windows-on buf t)
	 (bury-buffer buf))
   (bury-buffer)
   (other-window -1))))
 
;;=============================================================================
;; major mode stuff to display CVS info buffers
;;=============================================================================
(defvar cvs-info-mode-hooks nil
 "Hooks run when entering `cvs-info-mode'.")

(defvar cvs-info-mode-map nil
 "key map used by `cvs-info-mode'.")

(if cvs-info-mode-map
  ()
 (require 'dired)

  ;; Inherit from dired map
 (if (not (fboundp 'set-keymap-parents))
   ;; FSF way
   (setq cvs-info-mode-map (cons 'keymap dired-mode-map))
  ;; XEmacs way
  (setq cvs-info-mode-map (make-sparse-keymap))
  (set-keymap-parents cvs-info-mode-map dired-mode-map))

 (define-key cvs-info-mode-map "U" 'cvs-status-update)
 (define-key cvs-info-mode-map "C" 'cvs-status-mark-and-commit)
 (define-key cvs-info-mode-map "g" 'cvs-status-process)
 (define-key cvs-info-mode-map "\C-k" 'cvs-status-delete-file)
 (define-key cvs-info-mode-map "q" 'cvs-bury-buffer)
 (define-key cvs-info-mode-map " " 'scroll-up)
 (define-key cvs-info-mode-map "\177" 'scroll-down)
)

(defun cvs-info-mode (name)
 "Major mode to display CVS information buffers.
Special commands:
\\{cvs-info-mode-map}

Turning on `cvs-info-mode' runs the hooks `cvs-info-mode-hooks'."
 (interactive "s")
 (use-local-map cvs-info-mode-map)
 (setq cvs-dired-mode t)
 (setq mode-name (concat "CVS " name))
 (setq major-mode 'cvs-info-mode)
 (run-hooks 'cvs-info-mode-hooks)
)

;;=============================================================================
(defvar cvs:status-buffer "*CVS-Statuslist*"
 "Name of the CVS module status buffer")

(defvar cvs:status-file-keymap
 (let ((m (make-sparse-keymap)))
  (if (fboundp 'set-keymap-name)
	(set-keymap-name m 'cvs:status-file-keymap))
  (if (string-match "XEmacs" emacs-version)
	(progn
	 (define-key m 'button2 'dired-mouse-find-file)
	 (define-key m [return] 'dired-find-file)
	 ))
  m)
 "The keymap used for the highlighted messages in the status buffer.")

(defun cvs-status-get-filename ()
 (let ( (buf (current-buffer))
	 (statbuf (get-buffer cvs:status-buffer)) )
  (if (not (eq buf statbuf))
	(error "The current buffer is not the Module Status buffer!"))
  (cvs:get-filename)
  ))

(defun cvs-status-update ()
 "Update all files that are marked as needing update."
 (interactive)
 (let (filename (statbuf (get-buffer cvs:status-buffer)) (filecount 0))
  (message "Updating files ...")
  (save-excursion
   (if (not statbuf)
	 (error "The CVS Module Status buffer does not exist!"))
   (set-buffer statbuf)
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^ *[*] *Needs \\(Update\\|Patch\\)" (point-max) t)
	(setq filename (expand-file-name (cvs-status-get-filename)))
	(find-file-noselect filename)
	(cvs-update-file filename)
	(setq filecount (1+ filecount))
	)
   (message (format "Updated %d files" filecount))
   )
  ))

(defun cvs-status-mark-changed (&optional no-display)
 "Mark all Locally changed files in the Module Status buffer"
 (interactive)
 (let (filename (statbuf (get-buffer cvs:status-buffer)) (filecount 0)
		 (oldcount (length cvs:marked-list)))
  (save-excursion
   (if (not statbuf)
	 (error "The CVS Module Status buffer does not exist!"))
   (set-buffer statbuf)
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward "^ *[*] *Locally " (point-max) t)
	(setq filename (expand-file-name (cvs:get-filename)))
	(if (not (member filename cvs:marked-list))
	  (save-excursion
	   (let ( (buf (get-file-buffer filename)) )
		(if buf
		  (set-buffer buf))
		(cvs-mark filename)
		(setq filecount (1+ filecount))
		)))
	)
   (if (not no-display)
	 (cvs-list))
   (message (format "Marked %d new files, %d files already marked"
		    filecount oldcount))
   )
  ))

(defun cvs-status-mark-and-commit ()
 "Mark and commit all Locally changed files in the Module Status buffer"
 (interactive)
 (cvs-status-mark-changed t)
 (cvs-dired-commit))

(defun cvs-status-delete-file ()
 "Delete a file from the Module Status buffer.
The file is only deleted from the buffer, and not from the disk.
This command can only be executed from the Module Status buffer."
 (interactive)
 (let ( (buf (current-buffer))
	 (statbuf (get-buffer cvs:status-buffer))
	 case-fold-search buffer-read-only)
  (if (not (eq buf statbuf))
	(error "The current buffer is not the Module Status buffer!"))
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (if (looking-at " *[*] *[A-Z]")
	 (progn
	  (delete-region (point)
			  (save-excursion
			   (forward-line 1)
			   (point)
			   ))
	  (set-buffer-modified-p nil)
	  )
	(error "No file on this line")
	)
   )
  ))

(defun cvs:status-filter (proc string)
 "Filter for the cvs update process"
 (save-excursion
  (set-buffer (process-buffer proc))
  (let ((buffer-read-only nil)
	 (buf (get-buffer cvs:status-buffer))
	 (start (process-mark proc))
	 )
   (goto-char (point-max))
   (insert string)
   (goto-char start)
   (while (re-search-forward "^\\([A-Z?]\\) \\(.*\\)" (point-max) t)
	(let* ((status (elt (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)) 0))
	    (filename (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2)))
	    (status-name (cond
			   ((eq status ?U) "Needs Update")
			   ((eq status ?P) "Needs Patch")
			   ((eq status ?A) "Locally Added")
			   ((eq status ?R) "Locally Removed")
			   ((eq status ?M) "Locally Modified")
			   ((eq status ?C) "Conflict")
			   ((eq status ??) "Unknown")
			   (t (concat "Invalid " status)) )) ) 
	 (save-excursion
	  (set-buffer buf)
	  (goto-char (point-max))
	  (let ( (buffer-read-only nil) 
		  begin end extent)
	   (if (fboundp 'make-extent)
		 (progn
		  (insert (format " * %-17s : " status-name))
		  (setq begin (point))
		  (insert filename)
		  (setq end (point))
		  (insert "\n")
		  (setq extent (make-extent begin end))
		  (set-extent-face extent 'bold)
		  (set-extent-property extent 'highlight t)
		  (set-extent-property extent 'keymap cvs:status-file-keymap)
		  )
		(insert (format " * %-17s : %s\n" status-name filename)))
	   ))))
   (set-marker (process-mark proc) (point))
   )))

(defun cvs:status-sentinel (process event)
 "Sentinel for the cvs status process"
 (save-excursion
  (let ( (buf (get-buffer cvs:status-buffer))
	  (oldbuf (current-buffer))
	  )
   (set-buffer buf)
   (goto-char (point-max))
   (let (buffer-read-only)
	(insert "=================================================================\n")
	(insert "  (Status complete)\n\n")
	(insert
	 (substitute-command-keys
	 "Use:

  \\[cvs-status-delete-file]		To delete files from the above list.
  \\[cvs-status-mark-changed]	To mark all locally-modified, added or deleted files.

  \\[cvs-dired-commit]	To commit all marked files.

  \\[cvs-status-update]		To update all files marked as needing update.
  \\[cvs-status-mark-and-commit]		To mark and commit all files marked as
		locally-modified, added or deleted.

  \\[cvs-dired-update-file]	To update the single file under the cursor.
  \\[cvs-dired-commit-file]	To commit the single file under the cursor.
"))
	)
   (cvs:display-temp-buffer buf "Statuslist")
   (buffer-enable-undo buf)
   (kill-buffer (process-buffer process))
   (pop-to-buffer oldbuf)
   )))

(defun cvs-status-process (&optional files)
 "Display the status of the current module files"
 (interactive)
 (let* ((args (cons "-d" (if cvs-root
			   (append (list "-d" cvs-root) files) files)))
	 (proc-buffer (get-buffer-create " *CVS-Temp*"))
	 proc
	 (dir default-directory)
	 (buf (get-buffer-create cvs:status-buffer)))
  (buffer-disable-undo proc-buffer)
  (save-excursion
   (set-buffer proc-buffer)
   (erase-buffer))
  (setq proc (eval (append
		   (list 'start-process "cvs status" proc-buffer
			  cvs-command "-n" "update")
		   args)))
  (set-process-filter proc 'cvs:status-filter)
  (set-process-sentinel proc 'cvs:status-sentinel)
  (set-marker (process-mark proc)
		(save-excursion (set-buffer proc-buffer)
				(point-min))
		proc-buffer)
  (save-excursion
   (pop-to-buffer buf)
   (setq default-directory dir)	; to make dired happy
   (setq dired-subdir-alist (list (list dir (point-min))))
   (cvs:display-temp-buffer buf "Statuslist")
   (let ((buffer-read-only nil))
	(erase-buffer)
	(insert (format "%s\n" "Status of files, relative to the directory:"))
	(insert (format "\t%s\n" dir))
	(insert "=================================================================\n")
	)
   )
  ))

(defun cvs:current-line ()
 "Return the current line as an integer."
 (+ (count-lines (point-min) (point))
   (if (eq (current-column) 0)
	 1
    0)))

(defun cvs:get-filename ()
 (let ((lineno (cvs:current-line)))
  (and (not (eq lineno 1)) 
	 (not (eq lineno 2))
	 (save-excursion
	  (beginning-of-line)
	  (and (re-search-forward "^.+ : \\(.*\\)"
				  (save-excursion (end-of-line) (point))
				  t)
		(buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)) ) ) )
  ) )

(require 'advice)
(defadvice dired-get-filename (around check-mode activate)
 "Use an alternative function in cvs info mode"
 (cond ((eq major-mode 'cvs-info-mode)
	 (setq ad-return-value (cvs:get-filename)))
	 (t
	 ad-do-it)))

(defun cvs-marked-status (&optional l)
 "Show the status of marked files"
 (interactive)
 (if (not l)
   (setq l cvs:marked-list))
 (cvs-status-process l))

;;=============================================================================
;; explicitly committing current buffer
;;=============================================================================
(defun cvs-commit-file ()
 "Explicitly commit current buffer.
Even when there is a nonempty list of marked files.
This function uses `cvs-commit'."
 (interactive)
 (let ((cvs:marked-list nil))
  (cvs-commit)))

;;=============================================================================
(defun cvs:save ()
 "Save the buffers modified in cvs:commit-list"
 (let ((files cvs:commit-list))
  (while files
   (let ((buf (get-file-buffer (car files))))
	(if (and buf
		 (buffer-modified-p buf)
		 (y-or-n-p (concat "Save file " (car files) "? ")))
	  (save-excursion
	   (set-buffer buf)
	   (save-buffer)
	   ))
	(setq files (cdr files))))))

;;=============================================================================
(defun cvs-submit-report ()
 "Report a problem, a suggestion or a comment about cvs.el"
 (interactive)
 (require 'reporter)
 (reporter-submit-bug-report
  cvs:maintainer-address
  (concat "cvs.el " cvs:version)
  '(cvs-temp-dir
   cvs-command
   cvs-root
   cvs-minor-mode-hooks
   cvs-load-hooks
   cvs-commit-hooks
   cvs-before-commit-hooks
   cvs-add-hooks
   cvs-shell-command
   cvs-shell-command-option
   cvs-file-option
   cvs-no-log-option
   cvs-never-use-emerge
   cvs-save-prefix)
  nil
  (function (lambda()
	    (insert (concat "\nCVSROOT=" (getenv "CVSROOT") "\n"))
	    (call-process "cvs" nil t nil "-v")))
  "Dear cvs.el maintainer,"
  ))

;;=============================================================================
(defun cvs:hook ()
 "`Find-file' and `revert-buffer' hooks for CVS detection.
If detected, `cvs:hook' positions the ediff variable
`ediff-version-control' to process diff between CVS revisions."
 (if (is-under-cvs)
   (progn
	(if (not (boundp 'ediff-version-control-package))
	  (setq ediff-version-control-package 'vc))
	(make-local-variable 'ediff-version-control-package)
	(setq ediff-version-control-package 'cvs))))

(add-hook 'find-file-hooks (function cvs:hook))
(add-hook 'after-revert-hook (function cvs:hook))

;;=============================================================================
;; msb support
;;=============================================================================
(defun cvs:add-msb-submenu ()
 "Add msb entries to list CVS and CVS marked buffers"
 (setq msb-menu-cond (append (list '((and (boundp 'cvs-minor-mode)
					  cvs-minor-mode
					  'multi)
				   1015
				   "CVS (%d)")
				  '((and (boundp 'cvs-minor-mode)
					  cvs-minor-mode
					  cvs:mark
					  'multi)
				   1016
				   "CVS marked files (%d)"))
			   msb-menu-cond))
 (add-hook 'cvs-mark-hooks (function (lambda()
					(menu-bar-update-buffers t)))))

(or (and (featurep 'msb)
	 (cvs:add-msb-submenu))
  (add-hook 'msb-after-load-hooks
	   (function cvs:add-msb-submenu)))

;;=============================================================================
;; dired support
;;=============================================================================
(defun cvs:dired-hook ()
 "`dired-mode-hook' to add support for cvs in dired buffers"
 (let ((dir (concat (expand-file-name dired-directory) "CVS")))
  (if (and (not (string-match cvs:remote-regexp dir))
	   (file-directory-p dir))
	(cvs-dired-mode)))
 )

(add-hook 'dired-mode-hook (function cvs:dired-hook))

(defvar cvs-dired-mode nil
 "Status variable to switch to CVS minor mode if sets to t")
(make-variable-buffer-local 'cvs-dired-mode)
(put 'cvs-dired-mode 'permanent-local t)

(defconst cvs-dired:entry
 (list 'cvs-dired-mode (cons "" '(" CVS")))
 "Entry to display CVS in mode line")

(defvar cvs-dired:map (make-sparse-keymap)
 "CVS dired minor mode keymap")

(define-key cvs-dired:map "\C-cvo" 'cvs-dired-log)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvs" 'cvs-dired-file-status)
(define-key cvs-dired:map "\C-x\C-q" 'cvs-dired-edit)
(define-key cvs-dired:map "\C-cve" 'cvs-dired-editors)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvw" 'cvs-dired-watchers)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvU" 'cvs-update-directory)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvS" 'cvs-status-process)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvM" 'cvs-dired-marked-status)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvA" 'cvs-dired-add)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvB" 'cvs-merge-branch)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvL" 'cvs-status-mark-changed)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvd" 'cvs-dired-ediff-internal)
(define-key cvs-dired:map "\C-cv\C-d" 'cvs-dired-ediff)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvi" 'cvs-dired-diff)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvc" 'cvs-dired-commit)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvC" 'cvs-dired-commit-file)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvl" 'cvs-list)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvf" 'cvs-flush)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvu" 'cvs-dired-update-file)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvr" 'cvs-dired-revert)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvb" 'cvs-submit-report)
(define-key cvs-dired:map "\C-cvh" 'cvs-dired-history)
(define-key cvs-dired:map "\C-cva" 'cvs-dired-annotate)
(easy-menu-define
 cvs-dired:menu
 cvs-dired:map
 "CVS dired minor mode keymap"
 '("CVS"
  ["Add" cvs-dired-add t]
  "-----------" 
  ["Update File" cvs-dired-update-file t]
  ["(Un)Edit" cvs-dired-edit t]
  ["Commit File" cvs-dired-commit-file t]
  ["Log" cvs-dired-log t]
  ["Annotate" cvs-dired-annotate t]
  ["History" cvs-dired-history t]
  ["File Status" cvs-dired-file-status t]
  ["Editors" cvs-dired-editors t]
  ["Watchers" cvs-dired-watchers t]
  ["EDiff" cvs-dired-ediff-internal t]
  ["Diff" cvs-dired-diff t]
  "-----------" 
  ["Module Status" cvs-status-process t]
  ["Update Module" cvs-update-directory t]
  "-----------" 
  ("Marking Files" 
   ["Show List" cvs-list t]
   ["Flush List" cvs-flush t]
   )
  ("Action on Marked Files"
   ["Commit" cvs-dired-commit t]
   ["Show Status" cvs-dired-marked-status t]
   )
  ("Other Commands" 
   ["EDiff two revs" cvs-ediff t]
   ["Restore version" cvs-dired-revert t]
   ["Change description" cvs-dired-description t]
   ["Change log message" cvs-dired-change-log t]
   ["Merge backup" cvs-dired-merge-backup t]
   ["Merge branch" cvs-merge-branch t])
  "--------" 
  ["Send mail report" cvs-submit-report t]))

(or (assq 'cvs-dired-mode minor-mode-alist)
  (setq minor-mode-alist (cons cvs-dired:entry minor-mode-alist)))

(or (assq 'cvs-dired-mode minor-mode-map-alist)
  (setq minor-mode-map-alist (cons (cons 'cvs-dired-mode cvs-dired:map)
				   minor-mode-map-alist)))

(defun cvs-dired-mode ()
 "Turn on cvs-dired minor mode."
 (setq cvs-dired-mode t)
 (easy-menu-add cvs-dired:menu cvs-dired:map)
 )

(defun cvs-dired-file-status ()
 "Call `cvs-file-status' on current file."
 (interactive)
 (cvs-file-status (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-edit ()
 "Call `cvs-edit' on current file."
 (interactive)
 (let ((filename (dired-get-filename)))
  (cvs-edit filename)
  (dired-update-file-line filename) ) )

(defun cvs-dired-editors ()
 "Call `cvs-editors' on current file."
 (interactive)
 (cvs-editors (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-watchers ()
 "Call `cvs-watchers' on current file."
 (interactive)
 (cvs-watchers (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-commit-file ()
 "Call `cvs-commit-file' on current file."
 (interactive)
 (cvs-commit (list (dired-get-filename))))

(defun cvs-dired-log ()
 "Call `cvs-log' on current file."
 (interactive)
 (cvs-log (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-annotate ()
 "Call `cvs-annotate' on current file."
 (interactive)
 (cvs-annotate (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-history ()
 "Call `cvs-history' on current file."
 (interactive)
 (cvs-history (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-update-file ()
 "Call `cvs-update-file' on current file."
 (interactive)
 (cvs-update-file (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-diff (rev)
 "Call `cvs-diff' on current file."
 (interactive "sVersion to visit (default is latest version): ")
 (cvs-diff rev (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-add (msg)
 "Add current file to CVS."
 (interactive "sEnter description : ")
 (cvs-add msg (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-description ()
 "Call `cvs-description' on current file."
 (interactive)
 (cvs-description (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-change-log (rev)
 "Call `cvs-change-log' on current file."
 (interactive "sVersion (default is current version): ")
 (cvs-change-log rev (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-revert (rev)
 "Call `cvs-revert' on current file."
 (interactive "sVersion to revert from (default is latest version): ")
 (cvs-revert rev (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-merge-backup ()
 "Call `cvs-merge-backup' on current file."
 (interactive)
 (cvs-merge-backup (dired-get-filename)))

(defun cvs-dired-commit ()
 "Call `cvs-commit' on marked files."
 (interactive)
 (let ((l (or (let (f (dired-get-marked-files))
		 (if (and f (> (length f) 0)) f nil)) cvs:marked-list)))
  (if (not l)
	(error "No marked files")
   (cvs-commit l))))

;; Of dubious use:
;;(defun cvs-dired-update-marked ()
;; "Call `cvs-update-file' on marked files."
;; (interactive)
;; (let ((l (or (let (f (dired-get-marked-files))
;;		 (if (and f (> (length f) 0)) f nil)) cvs:marked-list)))
;;  (if (not l)
;;	(error "No marked files")
;;   (cvs-update-file l))))

(defun cvs-dired-marked-status ()
 "Call `cvs-marked-status' on marked files."
 (interactive)
 (let ((l (or (let (f (dired-get-marked-files))
		 (if (and f (> (length f) 0)) f nil)) cvs:marked-list)))
  (if (not l)
	(error "No marked file")
   (cvs-marked-status l))))

(defun cvs-dired-ediff-internal ()
 "Edit currect file and call `cvs-ediff-internal'."
 (interactive)
 (dired-find-file)
 (call-interactively 'cvs-ediff-internal))

(defun cvs-dired-ediff ()
 "Edit currect file and call `cvs-ediff'."
 (interactive)
 (dired-find-file)
 (call-interactively 'cvs-ediff))

;;=============================================================================
(run-hooks 'cvs-load-hooks)

;;=============================================================================
(provide 'cvs)

;;; end of cvs.el