1. xemacs
 2. prog-modes

Source

prog-modes / cperl-mode.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
;;; cperl-mode.el --- Perl code editing commands for XEmacs

;;;; The following message is relative to GNU version of the module:

;; Copyright (C) 1985, 86, 87, 1991--2000
;;   Free Software Foundation, Inc.
;; Copyright (C) 1997 granted to FSF for changes made by
;; Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

;; Author: Ilya Zakharevich and Bob Olson
;; Maintainer: XEmacs Development Team <xemacs@xemacs.org>
;; Keywords: languages, Perl

;; This file is part of XEmacs. It may be distributed either under the
;; same terms as XEmacs, or under the same terms as Perl. You should
;; have received a copy of Perl Artistic license along with the Perl
;; distribution.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;;; This code started from the following message of long time ago
;;; (IZ), but Bob does not maintain this mode any more:

;;; From: olson@mcs.anl.gov (Bob Olson)
;;; Newsgroups: comp.lang.perl
;;; Subject: cperl-mode: Another perl mode for Gnuemacs
;;; Date: 14 Aug 91 15:20:01 GMT

;; Copyright (C) Ilya Zakharevich and Bob Olson

;; This file may be distributed
;; either under the same terms as GNU Emacs, or under the same terms
;; as Perl. You should have received a copy of Perl Artistic license
;; along with the Perl distribution.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Corrections made by Ilya Zakharevich ilya@math.mps.ohio-state.edu
;;; XEmacs changes by Peter Arius arius@informatik.uni-erlangen.de
;;; XEmacs 'delete key behavior handling added for XEmacs 20.x by
;;; Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>
;;; Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

;; Original Vendor Version Number: (mostly based on...)
;; Id: cperl-mode.el,v 4.32 2000/05/31 05:13:15 ilya Exp ilya

;; Increment the final digit once per XEmacs-only revision, the other
;; for merges. (sound ok?)
;;; XEmacs Version Number: 1.4?-?

;; Synced with cperl-mode.el 4.32 by Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

;;; Commentary:

;; Id: cperl-mode.el,v 4.32 2000/05/31 05:13:15 ilya Exp ilya

;;; If your Emacs does not default to `cperl-mode' on Perl files:
;;; To use this mode put the following into
;;; your .emacs file:

;; (autoload 'perl-mode "cperl-mode" "alternate mode for editing Perl programs" t)

;;; You can either fine-tune the bells and whistles of this mode or
;;; bulk enable them by putting

;; (setq cperl-hairy t)

;;; in your .emacs file. (Emacs rulers do not consider it politically
;;; correct to make whistles enabled by default.)

;;; DO NOT FORGET to read micro-docs (available from `Perl' menu)  <<<<<<
;;; or as help on variables `cperl-tips', `cperl-problems',     <<<<<<
;;; `cperl-non-problems', `cperl-praise', `cperl-speed'.      <<<<<<

;;; Additional useful commands to put into your .emacs file (before
;;; RMS Emacs 20.3):

;; (setq auto-mode-alist
;;   (append '(("\\.\\([pP][Llm]\\|al\\)$" . perl-mode)) auto-mode-alist ))
;; (setq interpreter-mode-alist (append interpreter-mode-alist
;; 				    '(("miniperl" . perl-mode))))

;;; The mode information (on C-h m) provides some customization help.
;;; If you use font-lock feature of this mode, it is advisable to use
;;; either lazy-lock-mode or fast-lock-mode. I prefer lazy-lock.

;;; Faces used now: three faces for first-class and second-class keywords
;;; and control flow words, one for each: comments, string, labels,
;;; functions definitions and packages, arrays, hashes, and variable
;;; definitions. If you do not see all these faces, your font-lock does
;;; not define them, so you need to define them manually. Maybe you have 
;;; an obsolete font-lock from 19.28 or earlier. Upgrade.

;;; If you have a grayscale monitor, and do not have the variable
;;; font-lock-display-type bound to 'grayscale, insert 

;;; (setq font-lock-display-type 'grayscale)

;;; into your .emacs file (this is relevant before RMS Emacs 20).

;;;; This mode supports font-lock, imenu and mode-compile. In the
;;;; hairy version font-lock is on, but you should activate imenu
;;;; yourself (note that mode-compile is not standard yet). Well, you
;;;; can use imenu from keyboard anyway (M-x imenu), but it is better
;;;; to bind it like that:

;; (define-key global-map [M-S-down-mouse-3] 'imenu)

;;; In fact the version of font-lock that this version supports can be
;;; much newer than the version you actually have. This means that a
;;; lot of faces can be set up, but are not visible on your screen
;;; since the coloring rules for this faces are not defined.

;;; Updates: ========================================

;;; Made less hairy by default: parentheses not electric, 
;;; linefeed not magic. Bug with abbrev-mode corrected.

;;;; After 1.4:
;;; Better indentation:
;;; subs inside braces should work now, 
;;; Toplevel braces obey customization.
;;; indent-for-comment knows about bad cases, cperl-indent-for-comment
;;; moves cursor to a correct place.
;;; cperl-indent-exp written from the scratch! Slow... (quadratic!) :-( 
;;;    (50 secs on DB::DB (sub of 430 lines), 486/66)
;;; Minor documentation fixes.
;;; Imenu understands packages as prefixes (including nested).
;;; Hairy options can be switched off one-by-one by setting to null.
;;; Names of functions and variables changed to conform to `cperl-' style.

;;;; After 1.5:
;;; Some bugs with indentation of labels (and embedded subs) corrected.
;;; `cperl-indent-region' done (slow :-()).
;;; `cperl-fill-paragraph' done.
;;; Better package support for `imenu'.
;;; Progress indicator for indentation (with `imenu' loaded).
;;; `Cperl-set' was busted, now setting the individual hairy option 
;;;   should be better.

;;;; After 1.6:
;;; `cperl-set-style' done.
;;; `cperl-check-syntax' done.
;;; Menu done.
;;; New config variables `cperl-close-paren-offset' and `cperl-comment-column'.
;;; Bugs with `cperl-auto-newline' corrected.
;;; `cperl-electric-lbrace' can work with `cperl-auto-newline' in situation 
;;; like $hash{.

;;;; 1.7 XEmacs (arius@informatik.uni-erlangen.de):
;;; - use `next-command-event', if `next-command-events' does not exist
;;; - use `find-face' as def. of `is-face'
;;; - corrected def. of `x-color-defined-p'
;;; - added const defs for font-lock-comment-face,
;;;  font-lock-keyword-face and font-lock-function-name-face
;;; - added def. of font-lock-variable-name-face
;;; - added (require 'easymenu) inside an `eval-when-compile'
;;; - replaced 4-argument `substitute-key-definition' with ordinary
;;;  `define-key's
;;; - replaced `mark-active' in menu definition by `cperl-use-region-p'.
;;; Todo (at least):
;;; - use emacs-vers.el (http://www.cs.utah.edu/~eeide/emacs/emacs-vers.el.gz)
;;;  for portable code?
;;; - should `cperl-mode' do a 
;;;	(if (featurep 'easymenu) (easy-menu-add cperl-menu))
;;;  or should this be left to the user's `cperl-mode-hook'?

;;; Some bugs introduced by the above fix corrected (IZ ;-).
;;; Some bugs under XEmacs introduced by the correction corrected.

;;; Some more can remain since there are two many different variants. 
;;; Please feedback!

;;; We do not support fontification of arrays and hashes under 
;;; obsolete font-lock any more. Upgrade.

;;;; after 1.8 Minor bug with parentheses.
;;;; after 1.9 Improvements from Joe Marzot.
;;;; after 1.10
;;; Does not need easymenu to compile under XEmacs.
;;; `vc-insert-headers' should work better.
;;; Should work with 19.29 and 19.12.
;;; Small improvements to fontification.
;;; Expansion of keywords does not depend on C-? being backspace.

;;; after 1.10+
;;; 19.29 and 19.12 supported.
;;; `cperl-font-lock-enhanced' deprecated. Use font-lock-extra.el.
;;; Support for font-lock-extra.el.

;;;; After 1.11:
;;; Tools submenu.
;;; Support for perl5-info.
;;; `imenu-go-find-at-position' in Tools requires imenu-go.el (see hints above)
;;; Imenu entries do not work with stock imenu.el. Patch sent to maintainers.
;;; Fontifies `require a if b;', __DATA__.
;;; Arglist for auto-fill-mode was incorrect.

;;;; After 1.12:
;;; `cperl-lineup-step' and `cperl-lineup' added: lineup constructions 
;;; vertically.
;;; `cperl-do-auto-fill' updated for 19.29 style.
;;; `cperl-info-on-command' now has a default.
;;; Workaround for broken C-h on XEmacs.
;;; VC strings escaped.
;;; C-h f now may prompt for function name instead of going on,
;;; controlled by `cperl-info-on-command-no-prompt'.

;;;; After 1.13:
;;; Msb buffer list includes perl files
;;; Indent-for-comment uses indent-to
;;; Can write tag files using etags.

;;;; After 1.14:
;;; Recognizes (tries to ;-) {...} which are not blocks during indentation.
;;; `cperl-close-paren-offset' affects ?\] too (and ?\} if not block)
;;; Bug with auto-filling comments started with "##" corrected.

;;;; Very slow now: on DB::DB 0.91, 486/66:

;;;Function Name               Call Count Elapsed Time Average Time
;;;======================================== ========== ============ ============
;;;cperl-block-p               469     3.7799999999 0.0080597014
;;;cperl-get-state              505     163.39000000 0.3235445544
;;;cperl-comment-indent           12     0.0299999999 0.0024999999
;;;cperl-backward-to-noncomment       939     4.4599999999 0.0047497337
;;;cperl-calculate-indent          505     172.22000000 0.3410297029
;;;cperl-indent-line             505     172.88000000 0.3423366336
;;;cperl-use-region-p            40     0.0299999999 0.0007499999
;;;cperl-indent-exp             1      177.97000000 177.97000000
;;;cperl-to-comment-or-eol          1453    3.9800000000 0.0027391603
;;;cperl-backward-to-start-of-continued-exp 9      0.0300000000 0.0033333333
;;;cperl-indent-region            1      177.94000000 177.94000000

;;;; After 1.15:
;;; Takes into account white space after opening parentheses during indent.
;;; May highlight pods and here-documents: see `cperl-pod-here-scan',
;;; `cperl-pod-here-fontify', `cperl-pod-face'. Does not use this info
;;; for indentation so far.
;;; Fontification updated to 19.30 style. 
;;; The change 19.29->30 did not add all the required functionality,
;;;   but broke "font-lock-extra.el". Get "choose-color.el" from
;;;    ftp://ftp.math.ohio-state.edu/pub/users/ilya/emacs

;;;; After 1.16:
;;;    else # comment
;;;  recognized as a start of a block.
;;; Two different font-lock-levels provided.
;;; `cperl-pod-head-face' introduced. Used for highlighting.
;;; `imenu' marks pods, +Packages moved to the head. 

;;;; After 1.17:
;;; Scan for pods highlights here-docs too.
;;; Note that the tag of here-doc may be rehighlighted later by lazy-lock.
;;; Only one here-doc-tag per line is supported, and one in comment
;;; or a string may break fontification.
;;; POD headers were supposed to fill one line only.

;;;; After 1.18:
;;; `font-lock-keywords' were set in 19.30 style _always_. Current scheme 
;;;  may break under XEmacs.
;;; `cperl-calculate-indent' dis suppose that `parse-start' was defined.
;;; `fontified' tag is added to fontified text as well as `lazy-lock' (for
;;;  compatibility with older lazy-lock.el) (older one overfontifies
;;;  something nevertheless :-().
;;; Will not indent something inside pod and here-documents.
;;; Fontifies the package name after import/no/bootstrap.
;;; Added new entry to menu with meta-info about the mode.

;;;; After 1.19:
;;; Prefontification works much better with 19.29. Should be checked
;;;  with 19.30 as well.
;;; Some misprints in docs corrected.
;;; Now $a{-text} and -text => "blah" are fontified as strings too.
;;; Now the pod search is much stricter, so it can help you to find
;;;  pod sections which are broken because of whitespace before =blah
;;;  - just observe the fontification.

;;;; After 1.20
;;; Anonymous subs are indented with respect to the level of
;;;  indentation of `sub' now.
;;; {} is recognized as hash after `bless' and `return'.
;;; Anonymous subs are split by `cperl-linefeed' as well.
;;; Electric parens embrace a region if present.
;;; To make `cperl-auto-newline' useful,
;;;  `cperl-auto-newline-after-colon' is introduced.
;;; `cperl-electric-parens' is now t or nul. The old meaning is moved to
;;; `cperl-electric-parens-string'.
;;; `cperl-toggle-auto-newline' introduced, put on C-c C-a.
;;; `cperl-toggle-abbrev' introduced, put on C-c C-k.
;;; `cperl-toggle-electric' introduced, put on C-c C-e.
;;; Beginning-of-defun-regexp was not anchored.

;;;; After 1.21
;;; Auto-newline grants `cperl-extra-newline-before-brace' if "{" is typed
;;;  after ")".
;;; {} is recognized as expression after `tr' and friends.

;;;; After 1.22
;;; Entry Hierarchy added to imenu. Very primitive so far.
;;; One needs newer `imenu-go'.el. A patch to `imenu' is needed as well.
;;; Writes its own TAGS files.
;;; Class viewer based on TAGS files. Does not trace @ISA so far.
;;; 19.31: Problems with scan for PODs corrected.
;;; First POD header correctly fontified.
;;; I needed (setq imenu-use-keymap-menu t) to get good imenu in 19.31.
;;; Apparently it makes a lot of hierarchy code obsolete...

;;;; After 1.23
;;; Tags filler now scans *.xs as well.
;;; The info from *.xs scan is used by the hierarchy viewer.
;;; Hierarchy viewer documented.
;;; Bug in 19.31 imenu documented.

;;;; After 1.24
;;; New location for info-files mentioned,
;;; Electric-; should work better.
;;; Minor bugs with POD marking.

;;;; After 1.25 (probably not...)
;;; `cperl-info-page' introduced. 
;;; To make `uncomment-region' working, `comment-region' would
;;; not insert extra space.
;;; Here documents delimiters better recognized 
;;; (empty one, and non-alphanums in quotes handled). May be wrong with 1<<14?
;;; `cperl-db' added, used in menu.
;;; imenu scan removes text-properties, for better debugging
;;;  - but the bug is in 19.31 imenu.
;;; formats highlighted by font-lock and prescan, embedded comments
;;; are not treated.
;;; POD/friends scan merged in one pass.
;;; Syntax class is not used for analyzing the code, only char-syntax
;;; may be checked against _ or'ed with w.
;;; Syntax class of `:' changed to be _.
;;; `cperl-find-bad-style' added.

;;;; After 1.25
;;; When search for here-documents, we ignore commented << in simplest cases.
;;; `cperl-get-help' added, available on C-h v and from menu.
;;; Auto-help added. Default with `cperl-hairy', switchable on/off
;;;  with startup variable `cperl-lazy-help-time' and from
;;;  menu. Requires `run-with-idle-timer'.
;;; Highlighting of @abc{@efg} was wrong - interchanged two regexps.

;;;; After 1.27
;;; Indentation: At toplevel after a label - fixed.
;;; 1.27 was put to archives in binary mode ===> DOSish :-(

;;;; After 1.28
;;; Thanks to Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>: misprints in
;;; comments and docstrings corrected, XEmacs support cleaned up.
;;; The closing parenths would enclose the region into matching
;;; parens under the same conditions as the opening ones.
;;; Minor updates to `cperl-short-docs'.
;;; Will not consider <<= as start of here-doc.

;;;; After 1.29
;;; Added an extra advice to look into Micro-docs. ;-).
;;; Enclosing of region when you press a closing parenth is regulated by
;;; `cperl-electric-parens-string'.
;;; Minor updates to `cperl-short-docs'.
;;; `initialize-new-tags-table' called only if present (Does this help
;;;   with generation of tags under XEmacs?).
;;; When creating/updating tag files, new info is written at the old place,
;;;   or at the end (is this a wanted behaviour? I need this in perl build directory).

;;;; After 1.30
;;; All the keywords from keywords.pl included (maybe with dummy explanation).
;;; No auto-help inside strings, comment, here-docs, formats, and pods.
;;; Shrinkwrapping of info, regulated by `cperl-max-help-size',
;;; `cperl-shrink-wrap-info-frame'.
;;; Info on variables as well.
;;; Recognision of HERE-DOCS improved yet more.
;;; Autonewline works on `}' without warnings.
;;; Autohelp works again on $_[0].

;;;; After 1.31
;;; perl-descr.el found its author - hi, Johan!
;;; Some support for correct indent after here-docs and friends (may
;;; be superseeded by eminent change to Emacs internals).
;;; Should work with older Emaxen as well ( `-style stuff removed).

;;;; After 1.32

;;; Started to add support for `syntax-table' property (should work
;;; with patched Emaxen), controlled by
;;; `cperl-use-syntax-table-text-property'. Currently recognized:
;;;  All quote-like operators: m, s, y, tr, qq, qw, qx, q,
;;;  // in most frequent context: 
;;;     after block or
;;;          ~ { ( = | & + - * ! , ;
;;;     or 
;;;          while if unless until and or not xor split grep map
;;;  Here-documents, formats, PODs, 
;;;  ${...}
;;;  'abc$'
;;;  sub a ($); sub a ($) {}
;;; (provide 'cperl-mode) was missing!
;;; `cperl-after-expr-p' is now much smarter after `}'.
;;; `cperl-praise' added to mini-docs.
;;; Utilities try to support subs-with-prototypes.

;;;; After 1.32.1
;;; `cperl-after-expr-p' is now much smarter after "() {}" and "word {}":
;;;   if word is "else, map, grep".
;;; Updated for new values of syntax-table constants.
;;; Uses `help-char' (at last!) (disabled, does not work?!)
;;; A couple of regexps where missing _ in character classes.
;;; -s could be considered as start of regexp, 1../blah/ was not,
;;; as was not /blah/ at start of file.

;;;; After 1.32.2
;;; "\C-hv" was wrongly "\C-hf"
;;; C-hv was not working on `[index()]' because of [] in skip-chars-*.
;;; `__PACKAGE__' supported.
;;; Thanks for Greg Badros: `cperl-lazy-unstall' is more complete,
;;; `cperl-get-help' is made compatible with `query-replace'.

;;;; As of Apr 15, development version of 19.34 supports
;;;; `syntax-table' text properties. Try setting
;;;; `cperl-use-syntax-table-text-property'.

;;;; After 1.32.3
;;; We scan for s{}[] as well (in simplest situations).
;;; We scan for $blah'foo as well.
;;; The default is to use `syntax-table' text property if Emacs is good enough.
;;; `cperl-lineup' is put on C-M-| (=C-M-S-\\).
;;; Start of `cperl-beautify-regexp'.

;;;; After 1.32.4
;;; `cperl-tags-hier-init' did not work in text-mode.
;;; `cperl-noscan-files-regexp' had a misprint.
;;; Generation of Class Hierarchy was broken due to a bug in `x-popup-menu'
;;; in 19.34.

;;;; After 1.33:
;;; my,local highlight vars after {} too.
;;; TAGS could not be created before imenu was loaded.
;;; `cperl-indent-left-aligned-comments' created.
;;; Logic of `cperl-indent-exp' changed a little bit, should be more
;;; robust w.r.t. multiline strings.
;;; Recognition of blah'foo takes into account strings.
;;; Added '.al' to the list of Perl extensions.
;;; Class hierarchy is "mostly" sorted (need to rethink algorthm
;;; of pruning one-root-branch subtrees to get yet better sorting.)
;;; Regeneration of TAGS was busted.
;;; Can use `syntax-table' property when generating TAGS
;;; (governed by `cperl-use-syntax-table-text-property-for-tags').

;;;; After 1.35:
;;; Can process several =pod/=cut sections one after another.
;;; Knows of `extproc' when under `emx', indents with `__END__' and `__DATA__'.
;;; `cperl-under-as-char' implemented (XEmacs people like broken behaviour).
;;; Beautifier for regexps fixed.
;;; `cperl-beautify-level', `cperl-contract-level' coded
;;;
;;;; Emacs's 20.2 problems:
;;; `imenu.el' has bugs, `imenu-add-to-menubar' does not work.
;;; Couple of others problems with 20.2 were reported, my ability to check/fix
;;; them is very reduced now.

;;;; After 1.36:
;;; 'C-M-|' in XEmacs fixed

;;;; After 1.37:
;;; &&s was not recognized as start of regular expression;
;;; Will "preprocess" the contents of //e part of s///e too;
;;; What to do with s# blah # foo #e ?
;;; Should handle s;blah;foo;; better.
;;; Now the only known problems with regular expression recognition:
;;;;;;; s<foo>/bar/	- different delimiters (end ignored)
;;;;;;; s/foo/\\bar/	- backslash at start of subst (made into one chunk)
;;;;;;; s/foo//	- empty subst (made into one chunk + '/')
;;;;;;; s/foo/(bar)/	- start-group at start of subst (internal group will not match backwards)

;;;; After 1.38:
;;; We highlight closing / of s/blah/foo/e;
;;; This handles s# blah # foo #e too;
;;; s//blah/, s///, s/blah// works again, and s#blah## too, the algorithm
;;;  is much simpler now;
;;; Next round of changes: s\\\ works, s<blah>/foo/, 
;;;  comments between the first and the second part allowed
;;; Another problem discovered:
;;;;;;; s[foo] <blah>e	- e part delimited by different <> (will not match)
;;; `cperl-find-pods-heres' somehow maybe called when string-face is undefined
;;;  - put a stupid workaround for 20.1

;;;; After 1.39:
;;; Could indent here-docs for comments;
;;; These problems fixed:
;;;;;;; s/foo/\\bar/	- backslash at start of subst (made into two chunk)
;;;;;;; s[foo] <blah>e	- "e" part delimited by "different" <> (will match)
;;; Matching brackets honor prefices, may expand abbreviations;
;;; When expanding abbrevs, will remove last char only after
;;;  self-inserted whitespace;
;;; More convenient "Refress hard constructs" in menu;
;;; `cperl-add-tags-recurse', `cperl-add-tags-recurse-noxs'
;;;  added (for -batch mode);
;;; Better handling of errors when scanning for Perl constructs;
;;;;;;; Possible "problem" with class hierarchy in Perl distribution 
;;;;;;;  directory: ./ext duplicates ./lib;
;;; Write relative paths for generated TAGS;

;;;; After 1.40:
;;; s /// may be separated by "\n\f" too;
;;; `s #blah' recognized as a comment;
;;; Would highlight s/abc//s wrong;
;;; Debugging code in `cperl-electric-keywords' was leaking a message;

;;;; After 1.41:
;;; added 'pod-spell' and 'make-pod-list'
;;; Two functions used to run ispell only on pod/here regions

;;;; After 1.41:
;;; RMS changes for 20.3 merged

;;;; 2.0.1.0: RMS mode (has 3 misprints)

;;;; After 2.0:
;;; RMS whitespace changes for 20.3 merged

;;;; After 2.1:
;;; History updated

;;;; After 2.2:
;;; Merge `c-style-alist' since `c-mode' is no more. (Somebody who
;;;  uses the styles should check that they work OK!)
;;; All the variable warnings go away, some undef functions too.

;;;; After 2.3:
;;; Added `cperl-perldoc' (thanks to Anthony Foiani <afoiani@uswest.com>)
;;; Added `cperl-pod-to-manpage' (thanks to Nick Roberts <Nick.Roberts@src.bae.co.uk>)
;;; All the function warnings go away.

;;;; After 2.4:
;;; `Perl doc', `Regexp' submenus created (latter to allow short displays).
;;; `cperl-clobber-lisp-bindings' added.
;;; $a->y() is not y///.
;;; `cperl-after-block-p' was missing a `save-excursion' => wrong results.
;;; `cperl-val' was defined too late. 
;;; `cperl-init-faces' was failing.
;;; Init faces when loading `ps-print'.

;;;; After 2.4:
;;; `cperl-toggle-autohelp' implemented.
;;; `while SPACE LESS' was buggy.
;;; `-text' in `[-text => 1]' was not highlighted.
;;; `cperl-after-block-p' was FALSE after `sub f {}'.

;;;; After 2.5:
;;; `foreachmy', `formy' expanded too.
;;; Expand `=pod-directive'.
;;; `cperl-linefeed' behaves reasonable in POD-directive lines.
;;; `cperl-electric-keyword' prints a message, governed by
;;;  `cperl-message-electric-keyword'.

;;;; After 2.6:
;;; Typing `}' was not checking for being block or not.
;;; Beautifying levels in RE: Did not know about lookbehind;
;;;			    finding *which* level was not intuitive;
;;;			    `cperl-beautify-levels' added.
;;; Allow here-docs contain `=head1' and friends (at least for keywords).

;;;; After 2.7:
;;; Fix for broken `font-lock-unfontify-region-function'. Should
;;;  preserve `syntax-table' properties even with `lazy-lock'.

;;;; After 2.8:
;;; Some more compile time warnings crept in.
;;; `cperl-indent-region-fix-else' implemented.
;;; `cperl-fix-line-spacing' implemented.
;;; `cperl-invert-if-unless' implemented (C-c C-t and in Menu).
;;; Upgraded hints to mention 20.2's goods/bads.
;;; Started to use `cperl-extra-newline-before-brace-multiline',
;;;  `cperl-break-one-line-blocks-when-indent', 
;;;  `cperl-fix-hanging-brace-when-indent', `cperl-merge-trailing-else'.

;;;; After 2.9:
;;; Workaround for another `font-lock's `syntax-table' text-property bug.
;;; `zerop' could be applied to nil.
;;; At last, may work with `font-lock' without setting `cperl-font-lock'.
;;;  (We expect that starting from 19.33, `font-lock' supports keywords
;;;   being a function - what is a correct version?)
;;; Rename `cperl-indent-region-fix-else' to 
;;;  `cperl-indent-region-fix-constructs'.
;;; `cperl-fix-line-spacing' could be triggered inside strings, would not
;;;   know what to do with BLOCKs of map/printf/etc.
;;; `cperl-merge-trailing-else' and `cperl-fix-line-spacing' handle
;;;   `continue' too.
;;; Indentation after {BLOCK} knows about map/printf/etc.
;;; Finally: treat after-comma lines as continuation lines.

;;;; After 2.10:
;;; `continue' made electric.
;;; Electric `do' inserts `do/while'.
;;; Some extra compile-time warnings crept in.
;;; `font-lock' of 19.33 could not handle font-lock-keywords being a function
;;;   returning a symbol.

;;;; After 2.11:
;;; Changes to make syntaxification to be autoredone via `font-lock'.
;;;  Switched on by `cperl-syntaxify-by-font-lock', off by default so far.

;;;; After 2.12:
;;; Remove some commented out chunks.
;;; Styles are slightly updated (a lot of work is needed, especially 
;;;  with new `cperl-fix-line-spacing').

;;;; After 2.13:
;;; Old value of style is memorized when choosing a new style, may be 
;;;  restored from the same menu.
;;; Mode-documentation added to micro-docs.
;;; `cperl-praise' updated.
;;; `cperl-toggle-construct-fix' added on C-c C-w and menu.
;;; `auto-fill-mode' added on C-c C-f and menu.
;;; `PerlStyle' style added.
;;; Message for termination of scan corrected.

;;;; After 2.14:

;;; Did not work with -q

;;;; After 2.15:

;;; `cperl-speed' hints added.
;;; Minor style fixes.

;;;; After 2.15:
;;; Make backspace electric after expansion of `else/continue' too.

;;;; After 2.16:
;;; Starting to merge changes to RMS emacs version.

;;;; After 2.17:
;;; Merged custom stuff and darn `font-lock-constant-face'.

;;;; After 2.18:
;;; Bumped the version to 3.1

;;;; After 3.1:
;;; Fixed customization to honor cperl-hairy.
;;; Created customization groups. Sent to RMS to include into 2.3.

;;;; After 3.2:
;;; Interaction of `font-lock-hot-pass' and `cperl-syntaxify-by-font-lock'.
;;; (`cperl-after-block-and-statement-beg'):
;;; (`cperl-after-block-p'):
;;; (`cperl-after-expr-p'):	It is BLOCK if we reach lim when backup sexp.
;;; (`cperl-indent-region'):	Make a marker for END - text added/removed.
;;; (`cperl-style-alist', `cperl-styles-entries')
;;;		Include `cperl-merge-trailing-else' where the value is clear.

;;;; After 3.3:
;;; (`cperl-tips'):
;;; (`cperl-problems'):	Improvements to docs.

;;;; After 3.4:
;;; (`cperl-mode'):		Make lazy syntaxification possible.
;;; (`cperl-find-pods-heres'): Safe a position in buffer where it is safe to 
;;;				restart syntaxification.
;;; (`cperl-syntaxify-by-font-lock'): Set to t, should be safe now.

;;;; After 3.5:
;;; (`cperl-syntaxify-by-font-lock'): Better default, customizes to 
;;;				`message' too.

;;;; After 3.6:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): changed so that -d ?foo? is a RE.
;;; (`cperl-array-face'): changed name from `font-lock-emphasized-face'.
;;; (`cperl-hash-face'): changed name from `font-lock-other-emphasized-face'.
;;; Use `defface' to define these two extra faces.

;;;; After 3.7:
;;; Can use linear algorithm for indentation if Emacs supports it:
;;; indenting DB::DB (800+ lines) improved from 69 sec to 11 sec
;;; (73 vs 15 with imenu).
;;; (`cperl-emacs-can-parse'):	New state.
;;; (`cperl-indent-line'):	Corrected to use global state.
;;; (`cperl-calculate-indent'):	Likewise.
;;; (`cperl-fix-line-spacing'):	Likewise (not used yet).

;;;; After 3.8:
;;; (`cperl-choose-color'):	Converted to a function (to be compilable in text-mode).

;;;; After 3.9:
;;; (`cperl-dark-background '):	Disable without window-system.

;;;; After 3.10:
;;; Do `defface' only if window-system.

;;;; After 3.11:
;;; (`cperl-fix-line-spacing'):	sped up to bail out early.
;;; (`cperl-indent-region'):	Disable hooks during the call (how to call them later?).

;;; Now indents 820-line-long function in 6.5 sec (including syntaxification) the first time
;;; (when buffer has few properties), 7.1 sec the second time.

;;;Function Name               Call Count Elapsed Time Average Time
;;;========================================= ========== ============ ============
;;;cperl-indent-exp              1      10.039999999 10.039999999
;;;cperl-indent-region            1      10.0     10.0
;;;cperl-indent-line             821     6.2100000000 0.0075639464
;;;cperl-calculate-indent           821     5.0199999999 0.0061144945
;;;cperl-backward-to-noncomment        2856    2.0500000000 0.0007177871
;;;cperl-fontify-syntaxically         2      1.78     0.8900000000
;;;cperl-find-pods-heres           2      1.78     0.8900000000
;;;cperl-update-syntaxification        1      1.78     1.78
;;;cperl-fix-line-spacing           769     1.4800000000 0.0019245773
;;;cperl-after-block-and-statement-beg    163     1.4100000000 0.0086503067
;;;cperl-block-p               775     1.1800000000 0.0015225806
;;;cperl-to-comment-or-eol          3652    1.1200000000 0.0003066812
;;;cperl-after-block-p            165     1.0500000000 0.0063636363
;;;cperl-commentify              141     0.22     0.0015602836
;;;cperl-get-state              813     0.16     0.0001968019
;;;cperl-backward-to-start-of-continued-exp  26     0.12     0.0046153846
;;;cperl-delay-update-hook          2107    0.0899999999 4.271...e-05
;;;cperl-protect-defun-start         141     0.0700000000 0.0004964539
;;;cperl-after-label             407     0.0599999999 0.0001474201
;;;cperl-forward-re              139     0.0299999999 0.0002158273
;;;cperl-comment-indent            26     0.0299999999 0.0011538461
;;;cperl-use-region-p             8      0.0      0.0
;;;cperl-lazy-hook              15     0.0      0.0
;;;cperl-after-expr-p             8      0.0      0.0
;;;cperl-font-lock-unfontify-region-function 1      0.0      0.0

;;;Function Name               Call Count Elapsed Time Average Time
;;;========================================= ========== ============ ============
;;;cperl-fix-line-spacing           769     1.4500000000 0.0018855656
;;;cperl-indent-line             13     0.3100000000 0.0238461538
;;;cperl-after-block-and-statement-beg    69     0.2700000000 0.0039130434
;;;cperl-after-block-p            69     0.2099999999 0.0030434782
;;;cperl-calculate-indent           13     0.1000000000 0.0076923076
;;;cperl-backward-to-noncomment        177     0.0700000000 0.0003954802
;;;cperl-get-state              13     0.0      0.0
;;;cperl-to-comment-or-eol          179     0.0      0.0
;;;cperl-get-help-defer            1      0.0      0.0
;;;cperl-lazy-hook              11     0.0      0.0
;;;cperl-after-expr-p             2      0.0      0.0
;;;cperl-block-p               13     0.0      0.0
;;;cperl-after-label             5      0.0      0.0

;;;; After 3.12:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): do not warn on `=cut' if doing a chunk only.

;;;; After 3.13:
;;; (`cperl-mode'): load pseudo-faces on `cperl-find-pods-heres' (for 19.30).
;;; (`x-color-defined-p'): was not compiling on XEmacs
;;; (`cperl-find-pods-heres'): 1 << 6 was OK, but 1<<6 was considered as HERE
;;;               <file/glob> made into a string.

;;;; After 3.14:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): Postpone addition of faces after syntactic step
;;;				Recognition of <FH> was wrong.
;;; (`cperl-clobber-lisp-bindings'): if set, C-c variants are the old ones
;;; (`cperl-unwind-to-safe'):	New function.
;;; (`cperl-fontify-syntaxically'): Use `cperl-unwind-to-safe' to start at reasonable position.

;;;; After 3.15:
;;; (`cperl-forward-re'):	Highlight the trailing / in s/foo// as string.
;;;			Highlight the starting // in s//foo/ as function-name.

;;;; After 3.16:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): Highlight `gem' in s///gem as a keyword.

;;;; After 4.0:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): `qr' added
;;; (`cperl-electric-keyword'):	Likewise
;;; (`cperl-electric-else'):		Likewise
;;; (`cperl-to-comment-or-eol'):	Likewise
;;; (`cperl-make-regexp-x'):	Likewise
;;; (`cperl-init-faces'):	Likewise, and `lock' (as overridable?).
;;; (`cperl-find-pods-heres'): Knows that split// is null-RE.
;;;				Highlights separators in 3-parts expressions
;;;				as labels.

;;;; After 4.1:
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	<> was considered as a glob
;;; (`cperl-syntaxify-unwind'): New configuration variable
;;; (`cperl-fontify-m-as-s'):	New configuration variable

;;;; After 4.2:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): of the last line being `=head1' fixed.

;;; Handling of a long construct is still buggy if only the part of
;;; construct touches the updated region (we unwind to the start of
;;; long construct, but the end may have residual properties).

;;; (`cperl-unwind-to-safe'):	would not go to beginning of buffer.
;;; (`cperl-electric-pod'):	check for after-expr was performed
;;;				inside of POD too.

;;;; After 4.3:
;;; (`cperl-backward-to-noncomment'):	better treatment of PODs and HEREs.

;;; Indent-line works good, but indent-region does not - at toplevel...
;;; (`cperl-unwind-to-safe'):	Signature changed.
;;; (`x-color-defined-p'):   was defmacro'ed with a tick. Remove another def.
;;; (`cperl-clobber-mode-lists'): New configuration variable.
;;; (`cperl-array-face'): One of definitions was garbled.

;;;; After 4.4:
;;; (`cperl-not-bad-style-regexp'):	Updated.
;;; (`cperl-make-regexp-x'):	Misprint in a message.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	$a-1 ? foo : bar; was a regexp.
;;;               `<< (' was considered a start of POD.
;;; Init:			`cperl-is-face' was busted.
;;; (`cperl-make-face'):	New macros.
;;; (`cperl-force-face'):	New macros.
;;; (`cperl-init-faces'):	Corrected to use new macros;
;;;				`if' for copying `reference-face' to
;;;				`constant-face' was backward.
;;; (`font-lock-other-type-face'): Done via `defface' too.

;;;; After 4.5:
;;; (`cperl-init-faces-weak'):	use `cperl-force-face'.
;;; (`cperl-after-block-p'):	After END/BEGIN we are a block.
;;; (`cperl-mode'):		`font-lock-unfontify-region-function' 
;;;				was set to a wrong function.
;;; (`cperl-comment-indent'):	Commenting __END__ was not working.
;;; (`cperl-indent-for-comment'):	Likewise.
;;;				(Indenting is still misbehaving at toplevel.)

;;;; After 4.5:
;;; (`cperl-unwind-to-safe'):	Signature changed, unwinds end too.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	mark qq[]-etc sections as syntax-type=string
;;; (`cperl-fontify-syntaxically'): Unwinds start and end to go out of 
;;;				   long strings (not very successful).

;;;  >>>> CPerl should be usable in write mode too now <<<<

;;; (`cperl-syntaxify-by-font-lock'): Better default - off in text-mode.
;;; (`cperl-tips'): 		Updated docs.
;;; (`cperl-problems'):	Updated docs.

;;;; After 4.6:
;;; (`cperl-calculate-indent'):	Did not consider `,' as continuation mark for statements.
;;; (`cperl-write-tags'):	Correct for XEmacs's `visit-tags-table-buffer'.

;;;; After 4.7:
;;; (`cperl-calculate-indent'): Avoid parse-data optimization at toplevel.
;;;				 Should indent correctly at toplevel too.
;;; (`cperl-tags-hier-init'):	Gross hack to pretend we work (are we?).
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Was not processing sub protos after a comment ine.
;;;				Was treating $a++ <= 5 as a glob.

;;;; After 4.8:
;;; (toplevel):		require custom unprotected => failure on 19.28.
;;; (`cperl-xemacs-p')		defined when compile too
;;; (`cperl-tags-hier-init'):	Another try to work around XEmacs problems
;;;				Better progress messages.
;;; (`cperl-find-tags'):	Was writing line/pos in a wrong order, 
;;;				pos off by 1 and not at beg-of-line.
;;; (`cperl-etags-snarf-tag'): New macro
;;; (`cperl-etags-goto-tag-location'): New macro
;;; (`cperl-write-tags'):	When removing old TAGS info was not 
;;;				relativizing filename

;;;; After 4.9:
;;; (`cperl-version'):		New variable. New menu entry

;;;; After 4.10:
;;; (`cperl-tips'):		Updated.
;;; (`cperl-non-problems'):	Updated.
;;; random:			References to future 20.3 removed.

;;;; After 4.11:
;;; (`perl-font-lock-keywords'): Would not highlight `sub foo($$);'.
;;; Docstrings:		Menu was described as `CPerl' instead of `Perl'

;;;; After 4.12:
;;; (`cperl-toggle-construct-fix'): Was toggling to t instead of 1.
;;; (`cperl-ps-print-init'):	Associate `cperl-array-face', `cperl-hash-face'
;;;				remove `font-lock-emphasized-face'.
;;;				remove `font-lock-other-emphasized-face'.
;;;				remove `font-lock-reference-face'.
;;;				remove `font-lock-keyword-face'.
;;;				Use `eval-after-load'.
;;; (`cperl-init-faces'):	remove init `font-lock-other-emphasized-face'.
;;;				remove init `font-lock-emphasized-face'.
;;;				remove init `font-lock-keyword-face'.
;;; (`cperl-tips-faces'):	New variable and an entry into Mini-docs.
;;; (`cperl-indent-region'):	Do not indent whitespace lines
;;; (`cperl-indent-exp'):	Was not processing else-blocks.
;;; (`cperl-calculate-indent'): Remove another parse-data optimization
;;;				 at toplevel: would indent correctly.
;;; (`cperl-get-state'):	NOP line removed.

;;;; After 4.13:
;;; (`cperl-ps-print-init'):	Remove not-CPerl-related faces.
;;; (`cperl-ps-print'):	New function and menu entry.
;;; (`cperl-ps-print-face-properties'):	New configuration variable.
;;; (`cperl-invalid-face'):	New configuration variable.
;;; (`cperl-nonoverridable-face'):	New face. Renamed from
;;;					`font-lock-other-type-face'.
;;; (`perl-font-lock-keywords'):	Highlight trailing whitespace
;;; (`cperl-contract-levels'):	Documentation corrected.
;;; (`cperl-contract-level'):	Likewise.

;;;; After 4.14:
;;; (`cperl-ps-print'): `ps-print-face-extension-alist' was not in old Emaxen,
;;;				same with `ps-extend-face-list'
;;; (`cperl-ps-extend-face-list'):	New macro.

;;;; After 4.15:
;;; (`cperl-init-faces'):	Interpolate `cperl-invalid-face'.
;;; (`cperl-forward-re'):	Emit a meaningful error instead of a cryptic
;;;				one for uncomplete REx near end-of-buffer.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Tolerate unfinished REx at end-of-buffer.

;;;; After 4.16:
;;; (`cperl-find-pods-heres'): `unwind-protect' was left commented.

;;;; After 4.17:
;;; (`cperl-invalid-face'):	Change to ''underline.

;;;; After 4.18:
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	/ and ? after : start a REx.
;;; (`cperl-after-expr-p'):	Skip labels when checking
;;; (`cperl-calculate-indent'): Correct for labels when calculating 
;;;					indentation of continuations.
;;;				Docstring updated.

;;;; After 4.19:
;;; Minor (mostly spelling) corrections from 20.3.3 merged.

;;;; After 4.20:
;;; (`cperl-tips'):		Another workaround added. Sent to RMS for 20.4.

;;;; After 4.21:
;;; (`cperl-praise'):		Mention linear-time indent.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	@if ? a : b was considered a REx.

;;;; After 4.22:
;;; (`cperl-after-expr-p'):	Make true after __END__.
;;; (`cperl-electric-pod'):	"SYNOPSIS" was misspelled.

;;;; After 4.23:
;;; (`cperl-beautify-regexp-piece'):	Was not allowing for *? after a class.
;;;					Allow for POSIX char-classes.
;;;					Remove trailing whitespace when
;;;					adding new linebreak.
;;;					Add a level counter to stop shallow.
;;;					Indents unprocessed groups rigidly.
;;; (`cperl-beautify-regexp'):	Add an optional count argument to go that
;;;				many levels deep.
;;; (`cperl-beautify-level'):	Likewise
;;; Menu:			Add new entries to Regexp menu to do one level
;;; (`cperl-contract-level'):	Was entering an infinite loop
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Typo (double quoting).
;;;				Was detecting < $file > as FH instead of glob.
;;;				Support for comments in RExen (except
;;;				for m#\#comment#x), governed by
;;;				`cperl-regexp-scan'.
;;; (`cperl-regexp-scan'):	New customization variable.
;;; (`cperl-forward-re'):	Improve logic of resetting syntax table.

;;;; After 4.23 and: After 4.24:
;;; (`cperl-contract-levels'):	Restore position.
;;; (`cperl-beautify-level'):	Likewise.
;;; (`cperl-beautify-regexp'):	Likewise.
;;; (`cperl-commentify'):	Rudimental support for length=1 runs
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Process 1-char long REx comments too /a#/x
;;;				Processes REx-comments in #-delimited RExen.
;;;				MAJOR BUG CORRECTED: after a misparse
;;;				 a body of a subroutine could be corrupted!!!
;;;				 One might need to reeval the function body
;;;				 to fix things. (A similar bug was
;;;				 present in `cperl-indent-region' eons ago.)
;;; To reproduce:
;;  (defun foo () (let ((a '(t))) (insert (format "%s" a)) (setcar a 'BUG) t))
;;  (foo)
;;  (foo)
;;; C-x C-e the above three lines (at end-of-line). First evaluation
;;; of `foo' inserts (t), second one inserts (BUG) ?!
;;;
;;; In CPerl it was triggered by inserting then deleting `/' at start of 
;;;   / a (?# asdf {[(}asdf )ef,/;

;;;; After 4.25:
;;; (`cperl-commentify'):	Was recognizing length=2 "strings" as length=1.
;;; (`imenu-example--create-perl-index'):
;;;				Was not enforcing syntaxification-to-the-end.
;;; (`cperl-invert-if-unless'):	Allow `for', `foreach'.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Quote `cperl-nonoverridable-face'.
;;;				Mark qw(), m()x as indentable.
;;; (`cperl-init-faces'):	Highlight `sysopen' too.
;;;				Highlight $var in `for my $var' too.
;;; (`cperl-invert-if-unless'):	Was leaving whitespace at end.
;;; (`cperl-linefeed'):		Was splitting $var{$foo} if point after `{'.
;;; (`cperl-calculate-indent'): Remove old commented out code.
;;;				Support (primitive) indentation of qw(), m()x.


;;;; After 4.26:
;;; (`cperl-problems'):		Mention `fill-paragraph' on comment. \"" and
;;;				q [] with intervening newlines.
;;; (`cperl-autoindent-on-semi'):	New customization variable.
;;; (`cperl-electric-semi'):	Use `cperl-autoindent-on-semi'.
;;; (`cperl-tips'):		Mention how to make CPerl the default mode.
;;; (`cperl-mode'):		Support `outline-minor-mode'
;;;				(Thanks to Mark A. Hershberger).
;;; (`cperl-outline-level'):	New function.
;;; (`cperl-highlight-variables-indiscriminately'):	New customization var.
;;; (`cperl-init-faces'):	Use `cperl-highlight-variables-indiscriminately'.
;;;				(Thanks to Sean Kamath <kamath@pogo.wv.tek.com>).
;;; (`cperl-after-block-p'):	Support CHECK and INIT.
;;; (`cperl-init-faces'):	Likewise and "our".
;;;				(Thanks to Doug MacEachern <dougm@covalent.net>).
;;; (`cperl-short-docs'):	Likewise and "our".


;;;; After 4.27:
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Recognize \"" as a string.
;;;				Mark whitespace and comments between q and []
;;;				 as `syntax-type' => `prestring'.
;;;				Allow whitespace between << and "FOO".
;;; (`cperl-problems'):		Remove \"" and q [] with intervening newlines.
;;;				Mention multiple <<EOF as unsupported.
;;; (`cperl-highlight-variables-indiscriminately'):	Doc misprint fixed.
;;; (`cperl-indent-parens-as-block'):	New configuration variable.
;;; (`cperl-calculate-indent'):	Merge cases of indenting non-BLOCK groups.
;;;				Use `cperl-indent-parens-as-block'.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Test for =cut without empty line instead of
;;;				complaining about no =cut.
;;; (`cperl-electric-pod'):	Change the REx for POD from "\n\n=" to "^\n=".
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Likewise.
;;; (`cperl-electric-pod'):	Change `forward-sexp' to `forward-word':
;;;				POD could've been marked as comment already.
;;; (`cperl-unwind-to-safe'):	Unwind before start of POD too.

;;;; After 4.28:
;;; (`cperl-forward-re'):	Throw an error at proper moment REx unfinished.

;;;; After 4.29:
;;; (`x-color-defined-p'):	Make an extra case to peacify the warning.
;;; Toplevel:			`defvar' to peacify the warnings.
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	Could access `font-lock-comment-face' in -nw.
;;;;				No -nw-compile time warnings now.
;;; (`cperl-find-tags'):	TAGS file had too short substring-to-search.
;;;				Be less verbose in non-interactive mode
;;; (`imenu-example--create-perl-index'):	Set index-marker after name
;;; (`cperl-outline-regexp'):	New variable.
;;; (`cperl-outline-level'):	Made compatible with `cperl-outline-regexp'.
;;; (`cperl-mode'):		Made use `cperl-outline-regexp'.

;;;; After 4.30:
;;; (`cperl-find-pods-heres'):	=cut the last thing, no blank line, was error.
;;; (`cperl-outline-level'):	Make start-of-file same level as `package'.

;;;; After 4.31:
;;; (`cperl-electric-pod'):	`head1' and `over' electric only if empty.
;;; (`cperl-unreadable-ok'):	New variable.
;;; (`cperl-find-tags'):	Use `cperl-unreadable-ok', do not fail
;;;				on an unreadable file
;;; (`cperl-write-tags'):	Use `cperl-unreadable-ok', do not fail
;;;				on an unreadable directory

;;; Code:


(if (fboundp 'eval-when-compile)
  (eval-when-compile
   (condition-case nil
	 (require 'custom)
	(error nil))
   (defconst cperl-xemacs-p (string-match "XEmacs\\|Lucid" emacs-version))
   (or (fboundp 'defgroup)
	 (defmacro defgroup (name val doc &rest arr)
	  nil))
   (or (fboundp 'custom-declare-variable)
	 (defmacro defcustom (name val doc &rest arr)
	  (` (defvar (, name) (, val) (, doc)))))
   (or (and (fboundp 'custom-declare-variable)
	    (string< "19.31" emacs-version)) ; Checked with 19.30: defface does not work
	 (defmacro defface (&rest arr)
	  nil))
      ;; Avoid warning (tmp definitions)
   (or (fboundp 'x-color-defined-p)
	 (defmacro x-color-defined-p (col)
	  (cond ((fboundp 'color-defined-p) (` (color-defined-p (, col))))
		 ;; XEmacs >= 19.12
		 ((fboundp 'valid-color-name-p) (` (valid-color-name-p (, col))))
		 ;; XEmacs 19.11
		 ((fboundp 'x-valid-color-name-p) (` (x-valid-color-name-p (, col))))
		 (t '(error "Cannot implement color-defined-p")))))
   (defmacro cperl-is-face (arg)	; Takes quoted arg
	  (cond ((fboundp 'find-face)
		  (` (find-face (, arg))))
		 (;;(and (fboundp 'face-list)
		  ;;	(face-list))
		  (fboundp 'face-list)
		  (` (member (, arg) (and (fboundp 'face-list)
					  (face-list)))))
		 (t
		  (` (boundp (, arg))))))
   (defmacro cperl-make-face (arg descr) ; Takes unquoted arg
	(cond ((fboundp 'make-face)
	    (` (make-face (quote (, arg)))))
	   (t
	    (` (defconst (, arg) (quote (, arg)) (, descr))))))
   (defmacro cperl-force-face (arg descr) ; Takes unquoted arg
	(` (progn
	   (or (cperl-is-face (quote (, arg)))
		 (cperl-make-face (, arg) (, descr)))
	   (or (boundp (quote (, arg))) ; We use unquoted variants too
		 (defconst (, arg) (quote (, arg)) (, descr))))))
   (if cperl-xemacs-p
	 (defmacro cperl-etags-snarf-tag (file line)
	  (` (progn
		 (beginning-of-line 2)
		 (list (, file) (, line)))))
	(defmacro cperl-etags-snarf-tag (file line)
	 (` (etags-snarf-tag))))
   (if cperl-xemacs-p
	 (defmacro cperl-etags-goto-tag-location (elt)
	  (` ;;(progn
		 ;; (switch-to-buffer (get-file-buffer (elt (, elt) 0)))
		 ;; (set-buffer (get-file-buffer (elt (, elt) 0)))
		 ;; Probably will not work due to some save-excursion???
		 ;; Or save-file-position?
		 ;; (message "Did I get to line %s?" (elt (, elt) 1))
		 (goto-line (string-to-int (elt (, elt) 1)))))
	  ;;)
	(defmacro cperl-etags-goto-tag-location (elt)
	 (` (etags-goto-tag-location (, elt)))))))

(condition-case nil
  (require 'custom)
 (error nil))				; Already fixed by eval-when-compile

(defun cperl-choose-color (&rest list)
 (let (answer)
  (while list
   (or answer
	 (if (or (x-color-defined-p (car list))
		 (null (cdr list)))
	   (setq answer (car list))))
   (setq list (cdr list)))
  answer))


(defgroup cperl nil
 "Major mode for editing Perl code."
 :prefix "cperl-"
 :group 'languages)

(defgroup cperl-indentation-details nil
 "Indentation."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)

(defgroup cperl-affected-by-hairy nil
 "Variables affected by `cperl-hairy'."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)

(defgroup cperl-autoinsert-details nil
 "Auto-insert tuneup."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)

(defgroup cperl-faces nil
 "Fontification colors."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)

(defgroup cperl-speed nil
 "Speed vs. validity tuneup."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)

(defgroup cperl-help-system nil
 "Help system tuneup."
 :prefix "cperl-"
 :group 'cperl)


(defcustom cperl-extra-newline-before-brace nil
 "*Non-nil means that if, elsif, while, until, else, for, foreach
and do constructs look like:

	if ()
	{
	}

instead of:

	if () {
	}
"
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-extra-newline-before-brace-multiline 
 cperl-extra-newline-before-brace
 "*Non-nil means the same as `cperl-extra-newline-before-brace', but
for constructs with multiline if/unless/while/until/for/foreach condition."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-indent-level 2
 "*Indentation of CPerl statements with respect to containing block."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-lineup-step nil
 "*`cperl-lineup' will always lineup at multiple of this number.
If `nil', the value of `cperl-indent-level' will be used."
 :type '(choice (const nil) integer)
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-brace-imaginary-offset 0
 "*Imagined indentation of a Perl open brace that actually follows a statement.
An open brace following other text is treated as if it were this far
to the right of the start of its line."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-brace-offset 0
 "*Extra indentation for braces, compared with other text in same context."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)
(defcustom cperl-label-offset -2
 "*Offset of CPerl label lines relative to usual indentation."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)
(defcustom cperl-min-label-indent 1
 "*Minimal offset of CPerl label lines."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)
(defcustom cperl-continued-statement-offset 2
 "*Extra indent for lines not starting new statements."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)
(defcustom cperl-continued-brace-offset 0
 "*Extra indent for substatements that start with open-braces.
This is in addition to cperl-continued-statement-offset."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)
(defcustom cperl-close-paren-offset -1
 "*Extra indent for substatements that start with close-parenthesis."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-auto-newline nil
 "*Non-nil means automatically newline before and after braces,
and after colons and semicolons, inserted in CPerl code. The following
\\[cperl-electric-backspace] will remove the inserted whitespace.
Insertion after colons requires both this variable and 
`cperl-auto-newline-after-colon' set."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-autoindent-on-semi nil
 "*Non-nil means automatically indent after insertion of (semi)colon.
Active if `cperl-auto-newline' is false."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-auto-newline-after-colon nil
 "*Non-nil means automatically newline even after colons.
Subject to `cperl-auto-newline' setting."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-tab-always-indent t
 "*Non-nil means TAB in CPerl mode should always reindent the current line,
regardless of where in the line point is when the TAB command is used."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-font-lock nil
 "*Non-nil (and non-null) means CPerl buffers will use font-lock-mode.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-electric-lbrace-space nil
 "*Non-nil (and non-null) means { after $ in CPerl buffers should be preceded by ` '.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-electric-parens-string "({[]})<"
 "*String of parentheses that should be electric in CPerl.
Closing ones are electric only if the region is highlighted."
 :type 'string
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-electric-parens nil
 "*Non-nil (and non-null) means parentheses should be electric in CPerl.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defvar zmacs-regions)			; Avoid warning

(defcustom cperl-electric-parens-mark 
 (and window-system
    (or (and (boundp 'transient-mark-mode) ; For Emacs
		transient-mark-mode)
	  (and (boundp 'zmacs-regions) ; For XEmacs
		zmacs-regions)))
 "*Not-nil means that electric parens look for active mark.
Default is yes if there is visual feedback on mark."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-autoinsert-details)

(defcustom cperl-electric-linefeed nil
 "*If true, LFD should be hairy in CPerl, otherwise C-c LFD is hairy.
In any case these two mean plain and hairy linefeeds together.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-electric-keywords nil
 "*Not-nil (and non-null) means keywords are electric in CPerl.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-hairy nil
 "*Not-nil means most of the bells and whistles are enabled in CPerl.
Affects: `cperl-font-lock', `cperl-electric-lbrace-space', 
`cperl-electric-parens', `cperl-electric-linefeed', `cperl-electric-keywords',
`cperl-info-on-command-no-prompt', `cperl-clobber-lisp-bindings',
`cperl-lazy-help-time'."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-comment-column 32
 "*Column to put comments in CPerl (use \\[cperl-indent] to lineup with code)."
 :type 'integer
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-vc-header-alist '((SCCS "$sccs = '%W\%' ;")
				  (RCS "$rcs = ' $Id\$ ' ;"))
 "*What to use as `vc-header-alist' in CPerl."
 :type '(repeat (list symbol string))
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-clobber-mode-lists 
 (not
  (and
  (boundp 'interpreter-mode-alist)
  (assoc "miniperl" interpreter-mode-alist)
  (assoc "\\.\\([pP][Llm]\\|al\\)$" auto-mode-alist)))
 "*Whether to install us into `interpreter-' and `extension' mode lists."
 :type 'boolean
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-info-on-command-no-prompt nil
 "*Not-nil (and non-null) means not to prompt on C-h f.
The opposite behaviour is always available if prefixed with C-c.
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-clobber-lisp-bindings nil
 "*Not-nil (and non-null) means not overwrite C-h f.
The function is available on \\[cperl-info-on-command], \\[cperl-get-help].
Can be overwritten by `cperl-hairy' if nil."
 :type '(choice (const null) boolean)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-lazy-help-time nil
 "*Not-nil (and non-null) means to show lazy help after given idle time.
Can be overwritten by `cperl-hairy' to be 5 sec if nil."
 :type '(choice (const null) (const nil) integer)
 :group 'cperl-affected-by-hairy)

(defcustom cperl-pod-face 'font-lock-comment-face
 "*The result of evaluation of this expression is used for pod highlighting."
 :type 'face
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-pod-head-face 'font-lock-variable-name-face
 "*The result of evaluation of this expression is used for pod highlighting.
Font for POD headers."
 :type 'face
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-here-face 'font-lock-string-face
 "*The result of evaluation of this expression is used for here-docs highlighting."
 :type 'face
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-invalid-face ''underline ; later evaluated by `font-lock'
 "*The result of evaluation of this expression highlights trailing whitespace."
 :type 'face
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-pod-here-fontify '(featurep 'font-lock)
 "*Not-nil after evaluation means to highlight pod and here-docs sections."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-fontify-m-as-s t
 "*Not-nil means highlight 1arg regular expressions operators same as 2arg."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-faces)

(defcustom cperl-highlight-variables-indiscriminately nil
 "*Not-nil means perform additional highlighting on variables.
Currently only changes how scalar variables are highlighted.
Note that that variable is only read at initialization time for
the variable perl-font-lock-keywords-2, so changing it after you've
entered cperl-mode the first time will have no effect."
 :type 'boolean
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-pod-here-scan t
 "*Not-nil means look for pod and here-docs sections during startup.
You can always make lookup from menu or using \\[cperl-find-pods-heres]."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-regexp-scan t
 "*Not-nil means make marking of regular expression more thorough.
Effective only with `cperl-pod-here-scan'. Not implemented yet."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-imenu-addback nil
 "*Not-nil means add backreferences to generated `imenu's.
May require patched `imenu' and `imenu-go'. Obsolete."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-help-system)

(defcustom cperl-max-help-size 66
 "*Non-nil means shrink-wrapping of info-buffer allowed up to these percents."
 :type '(choice integer (const nil))
 :group 'cperl-help-system)

(defcustom cperl-shrink-wrap-info-frame t
 "*Non-nil means shrink-wrapping of info-buffer-frame allowed."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-help-system)

(defcustom cperl-info-page "perl"
 "*Name of the info page containing perl docs.
Older version of this page was called `perl5', newer `perl'."
 :type 'string
 :group 'cperl-help-system)

(defcustom cperl-use-syntax-table-text-property 
 (boundp 'parse-sexp-lookup-properties)
 "*Non-nil means CPerl sets up and uses `syntax-table' text property."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-use-syntax-table-text-property-for-tags 
 cperl-use-syntax-table-text-property
 "*Non-nil means: set up and use `syntax-table' text property generating TAGS."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-scan-files-regexp "\\.\\([pP][Llm]\\|xs\\)$"
 "*Regexp to match files to scan when generating TAGS."
 :type 'regexp
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-noscan-files-regexp "/\\(\\.\\.?\\|SCCS\\|RCS\\|blib\\)$"
 "*Regexp to match files/dirs to skip when generating TAGS."
 :type 'regexp
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-regexp-indent-step nil
 "*Indentation used when beautifying regexps.
If `nil', the value of `cperl-indent-level' will be used."
 :type '(choice integer (const nil))
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-indent-left-aligned-comments t
 "*Non-nil means that the comment starting in leftmost column should indent."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-under-as-char t
 "*Non-nil means that the _ (underline) should be treated as word char."
 :type 'boolean
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-extra-perl-args ""
 "*Extra arguments to use when starting Perl.
Currently used with `cperl-check-syntax' only."
 :type 'string
 :group 'cperl)

(defcustom cperl-message-electric-keyword t
 "*Non-nil means that the `cperl-electric-keyword' prints a help message."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-help-system)

(defcustom cperl-indent-region-fix-constructs 1
 "*Amount of space to insert between `}' and `else' or `elsif'
in `cperl-indent-region'. Set to nil to leave as is. Values other
than 1 and nil will probably not work."
 :type '(choice (const nil) (const 1))
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-break-one-line-blocks-when-indent t
 "*Non-nil means that one-line if/unless/while/until/for/foreach BLOCKs
need to be reformated into multiline ones when indenting a region."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-fix-hanging-brace-when-indent t
 "*Non-nil means that BLOCK-end `}' may be put on a separate line
when indenting a region. 
Braces followed by else/elsif/while/until are excepted."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-merge-trailing-else t
 "*Non-nil means that BLOCK-end `}' followed by else/elsif/continue 
may be merged to be on the same line when indenting a region."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-indent-parens-as-block nil
 "*Non-nil means that non-block ()-, {}- and []-groups are indented as blocks,
but for trailing \",\" inside the group, which won't increase indentation.
One should tune up `cperl-close-paren-offset' as well."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-indentation-details)

(defcustom cperl-syntaxify-by-font-lock 
 (and window-system 
    (boundp 'parse-sexp-lookup-properties))
 "*Non-nil means that CPerl uses `font-lock's routines for syntaxification."
 :type '(choice (const message) boolean)
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-syntaxify-unwind
 t
 "*Non-nil means that CPerl unwinds to a start of along construction
when syntaxifying a chunk of buffer."
 :type 'boolean
 :group 'cperl-speed)

(defcustom cperl-ps-print-face-properties
 '((font-lock-keyword-face		nil nil		bold shadow)
  (font-lock-variable-name-face	nil nil		bold)
  (font-lock-function-name-face	nil nil		bold italic box)
  (font-lock-constant-face		nil "LightGray"	bold)
  (cperl-array-face			nil "LightGray"	bold underline)
  (cperl-hash-face			nil "LightGray"	bold italic underline)
  (font-lock-comment-face		nil "LightGray"	italic)
  (font-lock-string-face		nil nil		italic underline)
  (cperl-nonoverridable-face		nil nil		italic underline)
  (font-lock-type-face		nil nil		underline)
  (underline				nil "LightGray"	strikeout))
 "List given as an argument to `ps-extend-face-list' in `cperl-ps-print'."
 :type '(repeat (cons symbol 
		    (cons (choice (const nil) string)
			   (cons (choice (const nil) string)
				  (repeat symbol)))))
 :group 'cperl-faces)

(if window-system
  (progn
   (defvar cperl-dark-background 
	(cperl-choose-color "navy" "os2blue" "darkgreen"))
   (defvar cperl-dark-foreground 
	(cperl-choose-color "orchid1" "orange"))

   (defface cperl-nonoverridable-face
	(` ((((class grayscale) (background light))
	   (:background "Gray90" :italic t :underline t))
	  (((class grayscale) (background dark))
	   (:foreground "Gray80" :italic t :underline t :bold t))
	  (((class color) (background light)) 
	   (:foreground "chartreuse3"))
	  (((class color) (background dark)) 
	   (:foreground (, cperl-dark-foreground)))
	  (t (:bold t :underline t))))
	"Font Lock mode face used to highlight array names."
	:group 'cperl-faces)

   (defface cperl-array-face
	(` ((((class grayscale) (background light))
	   (:background "Gray90" :bold t))
	  (((class grayscale) (background dark))
	   (:foreground "Gray80" :bold t))
	  (((class color) (background light)) 
	   (:foreground "Blue" :bold t))
	  (((class color) (background dark)) 
	   (:foreground "yellow" :background (, cperl-dark-background) :bold t))
	  (t (:bold t))))
	"Font Lock mode face used to highlight array names."
	:group 'cperl-faces)

   (defface cperl-hash-face
	(` ((((class grayscale) (background light))
	   (:background "Gray90" :bold t :italic t))
	  (((class grayscale) (background dark))
	   (:foreground "Gray80" :bold t :italic t))
	  (((class color) (background light)) 
	   (:foreground "Red" :bold t :italic t))
	  (((class color) (background dark)) 
	   (:foreground "Red" :background (, cperl-dark-background) :bold t :italic t))
	  (t (:bold t :italic t))))
	"Font Lock mode face used to highlight hash names."
	:group 'cperl-faces)))



;;; Short extra-docs.

(defvar cperl-tips 'please-ignore-this-line
 "Get newest version of this package from
 ftp://ftp.math.ohio-state.edu/pub/users/ilya/emacs
and/or
 ftp://ftp.math.ohio-state.edu/pub/users/ilya/perl
Subdirectory `cperl-mode' may contain yet newer development releases and/or
patches to related files.

For best results apply to an older Emacs the patches from
 ftp://ftp.math.ohio-state.edu/pub/users/ilya/cperl-mode/patches
\(this upgrades syntax-parsing abilities of RMS Emaxen v19.34 and 
v20.2 up to the level of RMS Emacs v20.3 - a must for a good Perl
mode.) You will not get much from XEmacs, it's syntax abilities are
too primitive.

Get support packages choose-color.el (or font-lock-extra.el before
19.30), imenu-go.el from the same place. \(Look for other files there
too... ;-). Get a patch for imenu.el in 19.29. Note that for 19.30 and
later you should use choose-color.el *instead* of font-lock-extra.el 
\(and you will not get smart highlighting in C :-().

Note that to enable Compile choices in the menu you need to install
mode-compile.el.

If your Emacs does not default to `cperl-mode' on Perl files, and you
want it to: put the following into your .emacs file:

(autoload 'perl-mode \"cperl-mode\" \"alternate mode for editing Perl programs\" t)

Get perl5-info from 
 $CPAN/doc/manual/info/perl-info.tar.gz
older version was on
 http://www.metronet.com:70/9/perlinfo/perl5/manual/perl5-info.tar.gz

If you use imenu-go, run imenu on perl5-info buffer (you can do it
from Perl menu). If many files are related, generate TAGS files from
Tools/Tags submenu in Perl menu.

If some class structure is too complicated, use Tools/Hierarchy-view
from Perl menu, or hierarchic view of imenu. The second one uses the
current buffer only, the first one requires generation of TAGS from
Perl/Tools/Tags menu beforehand.

Run Perl/Tools/Insert-spaces-if-needed to fix your lazy typing.

Switch auto-help on/off with Perl/Tools/Auto-help.

Though with contemporary Emaxen CPerl mode should maintain the correct
parsing of Perl even when editing, sometimes it may be lost. Fix this by

 M-x norm RET

In cases of more severe confusion sometimes it is helpful to do

 M-x load-l RET cperl-mode RET
 M-x norm RET

Before reporting (non-)problems look in the problem section of online
micro-docs on what I know about CPerl problems.")

(defvar cperl-problems 'please-ignore-this-line
"Some faces will not be shown on some versions of Emacs unless you
install choose-color.el, available from
  ftp://ftp.math.ohio-state.edu/pub/users/ilya/emacs/

`fill-paragraph' on a comment may leave the point behind the
paragraph. Parsing of lines with several <<EOF is not implemented
yet.

Emacs had a _very_ restricted syntax parsing engine until RMS's Emacs
20.1. Most problems below are corrected starting from this version of
Emacs, and all of them should go with RMS's version 20.3. (Or apply
patches to Emacs 19.33/34 - see tips.) XEmacs is very backward in
this respect.

Note that even with newer Emacsen in some very rare cases the details
of interaction of `font-lock' and syntaxification may be not cleaned
up yet. You may get slightly different colors basing on the order of
fontification and syntaxification. Say, the initial faces is correct,
but editing the buffer breaks this.

Even with older Emacsen CPerl mode tries to corrects some Emacs
misunderstandings, however, for efficiency reasons the degree of
correction is different for different operations. The partially
corrected problems are: POD sections, here-documents, regexps. The
operations are: highlighting, indentation, electric keywords, electric
braces.

This may be confusing, since the regexp s#//#/#\; may be highlighted
as a comment, but it will be recognized as a regexp by the indentation
code. Or the opposite case, when a pod section is highlighted, but
may break the indentation of the following code (though indentation
should work if the balance of delimiters is not broken by POD).

The main trick (to make $ a \"backslash\") makes constructions like
${aaa} look like unbalanced braces. The only trick I can think of is
to insert it as $ {aaa} (legal in perl5, not in perl4). 

Similar problems arise in regexps, when /(\\s|$)/ should be rewritten
as /($|\\s)/. Note that such a transposition is not always possible.

The solution is to upgrade your Emacs or patch an older one. Note
that RMS's 20.2 has some bugs related to `syntax-table' text
properties. Patches are available on the main CPerl download site,
and on CPAN.

If these bugs cannot be fixed on your machine (say, you have an inferior
environment and cannot recompile), you may still disable all the fancy stuff
via `cperl-use-syntax-table-text-property'." )

(defvar cperl-non-problems 'please-ignore-this-line
"As you know from `problems' section, Perl syntax is too hard for CPerl on 
older Emacsen. Here is what you can do if you cannot upgrade, or if
you want to switch off these capabilities on RMS Emacs 20.2 (+patches) or 20.3
or better. Please skip this docs if you run a capable Emacs already.

Most of the time, if you write your own code, you may find an equivalent
\(and almost as readable) expression (what is discussed below is usually
not relevant on newer Emacsen, since they can do it automatically).

Try to help CPerl: add comments with embedded quotes to fix CPerl
misunderstandings about the end of quotation:

$a='500$';   # ';

You won't need it too often. The reason: $ \"quotes\" the following
character (this saves a life a lot of times in CPerl), thus due to
Emacs parsing rules it does not consider tick (i.e., ' ) after a
dollar as a closing one, but as a usual character. This is usually
correct, but not in the above context.

Even with older Emacsen the indentation code is pretty wise. The only
drawback is that it relied on Emacs parsing to find matching
parentheses. And Emacs *could not* match parentheses in Perl 100%
correctly. So
	1 if s#//#/#;
would not break indentation, but
	1 if ( s#//#/# );
would. Upgrade.

By similar reasons
	s\"abc\"def\";
could confuse CPerl a lot.

If you still get wrong indentation in situation that you think the
code should be able to parse, try:

a) Check what Emacs thinks about balance of your parentheses.
b) Supply the code to me (IZ).

Pods were treated _very_ rudimentally. Here-documents were not
treated at all (except highlighting and inhibiting indentation). Upgrade.

To speed up coloring the following compromises exist:
  a) sub in $mypackage::sub may be highlighted.
  b) -z in [a-z] may be highlighted.
  c) if your regexp contains a keyword (like \"s\"), it may be highlighted.


Imenu in 19.31 is broken. Set `imenu-use-keymap-menu' to t, and remove
`car' before `imenu-choose-buffer-index' in `imenu'.
`imenu-add-to-menubar' in 20.2 is broken. 
A lot of things on XEmacs may be broken too, judging by bug reports I
receive. Note that some releases of XEmacs are better than the others
as far as bugs reports I see are concerned.")

(defvar cperl-praise 'please-ignore-this-line
 "RMS asked me to list good things about CPerl. Here they go:

0) It uses the newest `syntax-table' property ;-);

1) It does 99% of Perl syntax correct (as opposed to 80-90% in Perl
mode - but the latter number may have improved too in last years) even 
with old Emaxen which do not support `syntax-table' property.

When using `syntax-table' property for syntax assist hints, it should
handle 99.995% of lines correct - or somesuch. It automatically
updates syntax assist hints when you edit your script.

2) It is generally believed to be \"the most user-friendly Emacs
package\" whatever it may mean (I doubt that the people who say similar
things tried _all_ the rest of Emacs ;-), but this was not a lonely
voice);

3) Everything is customizable, one-by-one or in a big sweep;

4) It has many easily-accessable \"tools\":
    a) Can run program, check syntax, start debugger;
    b) Can lineup vertically \"middles\" of rows, like `=' in
        a = b;
        cc = d;
    c) Can insert spaces where this impoves readability (in one
        interactive sweep over the buffer);
    d) Has support for imenu, including:
        1) Separate unordered list of \"interesting places\";
        2) Separate TOC of POD sections;
        3) Separate list of packages;
        4) Hierarchical view of methods in (sub)packages;
        5) and functions (by the full name - with package);
    e) Has an interface to INFO docs for Perl; The interface is
        very flexible, including shrink-wrapping of
        documentation buffer/frame;
    f) Has a builtin list of one-line explanations for perl constructs.
    g) Can show these explanations if you stay long enough at the
        corresponding place (or on demand);
    h) Has an enhanced fontification (using 3 or 4 additional faces
        comparing to font-lock - basically, different
        namespaces in Perl have different colors);
    i) Can construct TAGS basing on its knowledge of Perl syntax,
        the standard menu has 6 different way to generate
        TAGS (if \"by directory\", .xs files - with C-language
        bindings - are included in the scan);
    j) Can build a hierarchical view of classes (via imenu) basing
        on generated TAGS file;
    k) Has electric parentheses, electric newlines, uses Abbrev
        for electric logical constructs
            while () {}
        with different styles of expansion (context sensitive
        to be not so bothering). Electric parentheses behave
        \"as they should\" in a presence of a visible region.
    l) Changes msb.el \"on the fly\" to insert a group \"Perl files\";
    m) Can convert from
		if (A) { B }
	  to
		B if A;

    n) Highlights (by user-choice) either 3-delimiters constructs
	  (such as tr/a/b/), or regular expressions and `y/tr';
	o) Highlights trailing whitespace;
	p) Is able to manipulate Perl Regular Expressions to ease
	  conversion to a more readable form.

5) The indentation engine was very smart, but most of tricks may be
not needed anymore with the support for `syntax-table' property. Has
progress indicator for indentation (with `imenu' loaded).

6) Indent-region improves inline-comments as well; also corrects 
whitespace *inside* the conditional/loop constructs.

7) Fill-paragraph correctly handles multi-line comments;

8) Can switch to different indentation styles by one command, and restore
the settings present before the switch.

9) When doing indentation of control constructs, may correct 
line-breaks/spacing between elements of the construct.

10) Uses a linear-time algorith for indentation of regions (on Emaxen with
capable syntax engines).
")

(defvar cperl-speed 'please-ignore-this-line
 "This is an incomplete compendium of what is available in other parts
of CPerl documentation. (Please inform me if I skept anything.)

There is a perception that CPerl is slower than alternatives. This part
of documentation is designed to overcome this misconception.

*By default* CPerl tries to enable the most comfortable settings.
From most points of view, correctly working package is infinitely more
comfortable than a non-correctly working one, thus by default CPerl
prefers correctness over speed. Below is the guide how to change
settings if your preferences are different.

A) Speed of loading the file. When loading file, CPerl may perform a
scan which indicates places which cannot be parsed by primitive Emacs
syntax-parsing routines, and marks them up so that either

  A1) CPerl may work around these deficiencies (for big chunks, mostly
    PODs and HERE-documents), or
  A2) On capable Emaxen CPerl will use improved syntax-handlings
	which reads mark-up hints directly.

  The scan in case A2 is much more comprehensive, thus may be slower.

  User can disable syntax-engine-helping scan of A2 by setting
    `cperl-use-syntax-table-text-property'
  variable to nil (if it is set to t).

  One can disable the scan altogether (both A1 and A2) by setting
    `cperl-pod-here-scan'
  to nil.

B) Speed of editing operations. 

  One can add a (minor) speedup to editing operations by setting
    `cperl-use-syntax-table-text-property'
  variable to nil (if it is set to t). This will disable
  syntax-engine-helping scan, thus will make many more Perl
  constructs be wrongly recognized by CPerl, thus may lead to
  wrongly matched parentheses, wrong indentation, etc.

  One can unset `cperl-syntaxify-unwind'. This might speed up editing
  of, say, long POD sections.
")

(defvar cperl-tips-faces 'please-ignore-this-line
 "CPerl mode uses following faces for highlighting:

 cperl-array-face		Array names
 cperl-hash-face		Hash names
 font-lock-comment-face	Comments, PODs and whatever is considered
				syntaxically to be not code
 font-lock-constant-face	HERE-doc delimiters, labels, delimiters of
				2-arg operators s/y/tr/ or of RExen,
 font-lock-function-name-face	Special-cased m// and s//foo/, _ as 
				a target of a file tests, file tests,
				subroutine names at the moment of definition
				(except those conflicting with Perl operators),
				package names (when recognized), format names
 font-lock-keyword-face	Control flow switch constructs, declarators
 cperl-nonoverridable-face	Non-overridable keywords, modifiers of RExen
 font-lock-string-face		Strings, qw() constructs, RExen, POD sections,
				literal parts and the terminator of formats
				and whatever is syntaxically considered
				as string literals
 font-lock-type-face		Overridable keywords
 font-lock-variable-name-face	Variable declarations, indirect array and
				hash names, POD headers/item names
 cperl-invalid-face		Trailing whitespace

Note that in several situations the highlighting tries to inform about
possible confusion, such as different colors for function names in
declarations depending on what they (do not) override, or special cases
m// and s/// which do not do what one would expect them to do.

Help with best setup of these faces for printout requested (for each of 
the faces: please specify bold, italic, underline, shadow and box.)

\(Not finished.)")



;;; Portability stuff:

(defconst cperl-xemacs-p (string-match "XEmacs\\|Lucid" emacs-version))

(defmacro cperl-define-key (emacs-key definition &optional xemacs-key)
 (` (define-key cperl-mode-map
    (, (if xemacs-key
	   (` (if cperl-xemacs-p (, xemacs-key) (, emacs-key)))
	  emacs-key))
    (, definition))))

(defvar cperl-del-back-ch
 (car (append (where-is-internal 'delete-backward-char)
	    (where-is-internal 'backward-delete-char-untabify)))
 "Character generated by key bound to delete-backward-char.")

(and (vectorp cperl-del-back-ch) (= (length cperl-del-back-ch) 1) 
   (setq cperl-del-back-ch (aref cperl-del-back-ch 0)))

(defun cperl-mark-active () (mark))	; Avoid undefined warning
(if cperl-xemacs-p
  (progn
   ;; "Active regions" are on: use region only if active
   ;; "Active regions" are off: use region unconditionally
   (defun cperl-use-region-p ()
	(if zmacs-regions (mark) t)))
 (defun cperl-use-region-p ()
  (if transient-mark-mode mark-active t))
 (defun cperl-mark-active () mark-active))

(defsubst cperl-enable-font-lock ()
 (or cperl-xemacs-p window-system))

(defun cperl-putback-char (c)	; Emacs 19
 (set 'unread-command-events (list c))) ; Avoid undefined warning

(if (boundp 'unread-command-events)
  (if cperl-xemacs-p
	(defun cperl-putback-char (c)	; XEmacs >= 19.12
	 (setq unread-command-events (list (eval '(character-to-event c))))))
 (defun cperl-putback-char (c)		; XEmacs <= 19.11
  (set 'unread-command-event (eval '(character-to-event c))))) ; Avoid warnings

(or (fboundp 'uncomment-region)
  (defun uncomment-region (beg end)
   (interactive "r")
   (comment-region beg end -1)))

(defvar cperl-do-not-fontify
 (if (string< emacs-version "19.30")
   'fontified
  'lazy-lock)
 "Text property which inhibits refontification.")

(defsubst cperl-put-do-not-fontify (from to &optional post)
 ;; If POST, do not do it with postponed fontification
 (if (and post cperl-syntaxify-by-font-lock)
   nil
  (put-text-property (max (point-min) (1- from))
		    to cperl-do-not-fontify t)))

(defcustom cperl-mode-hook nil
 "Hook run by `cperl-mode'."
 :type 'hook
 :group 'cperl)

(defvar cperl-syntax-state nil)
(defvar cperl-syntax-done-to nil)
(defvar cperl-emacs-can-parse (> (length (save-excursion
					  (parse-partial-sexp 1 1))) 9))

;; Make customization possible "in reverse"
(defsubst cperl-val (symbol &optional default hairy)
 (cond
  ((eq (symbol-value symbol) 'null) default)
  (cperl-hairy (or hairy t))
  (t (symbol-value symbol))))

;;; Probably it is too late to set these guys already, but it can help later:

(and cperl-clobber-mode-lists
   (setq auto-mode-alist
   (append '(("\\.\\([pP][Llm]\\|al\\)$" . perl-mode)) auto-mode-alist ))
   (and (boundp 'interpreter-mode-alist)
	 (setq interpreter-mode-alist (append interpreter-mode-alist
					    '(("miniperl" . perl-mode))))))
(if (fboundp 'eval-when-compile)
  (eval-when-compile
   (condition-case nil
	 (require 'imenu)
	(error nil))
   (condition-case nil
	 (require 'easymenu)
	(error nil))
   (condition-case nil
	 (require 'etags)
	(error nil))
   (condition-case nil
	 (require 'timer)
	(error nil))
   (condition-case nil
	 (require 'man)
	(error nil))
   (condition-case nil
	 (require 'info)
	(error nil))
   (if (fboundp 'ps-extend-face-list)
	 (defmacro cperl-ps-extend-face-list (arg)
	  (` (ps-extend-face-list (, arg))))
	(defmacro cperl-ps-extend-face-list (arg)
	 (` (error "This version of Emacs has no `ps-extend-face-list'."))))
   ;; Calling `cperl-enable-font-lock' below doesn't compile on XEmacs,
   ;; macros instead of defsubsts don't work on Emacs, so we do the
   ;; expansion manually. Any other suggestions?
   (if (or (string-match "XEmacs\\|Lucid" emacs-version)
	   window-system)
	 (require 'font-lock))
   (require 'cl)))

(defvar cperl-mode-abbrev-table nil
 "Abbrev table in use in Cperl-mode buffers.")

(add-hook 'edit-var-mode-alist '(perl-mode (regexp . "^cperl-")))

(defvar cperl-mode-map () "Keymap used in CPerl mode.")

(if cperl-mode-map nil
 (setq cperl-mode-map (make-sparse-keymap))
 (cperl-define-key "{" 'cperl-electric-lbrace)
 (cperl-define-key "[" 'cperl-electric-paren)
 (cperl-define-key "(" 'cperl-electric-paren)
 (cperl-define-key "<" 'cperl-electric-paren)
 (cperl-define-key "}" 'cperl-electric-brace)
 (cperl-define-key "]" 'cperl-electric-rparen)
 (cperl-define-key ")" 'cperl-electric-rparen)
 (cperl-define-key ";" 'cperl-electric-semi)
 (cperl-define-key ":" 'cperl-electric-terminator)
 (cperl-define-key "\C-j" 'newline-and-indent)
 (cperl-define-key "\C-c\C-j" 'cperl-linefeed)
 (cperl-define-key "\C-c\C-t" 'cperl-invert-if-unless)
 (cperl-define-key "\C-c\C-a" 'cperl-toggle-auto-newline)
 (cperl-define-key "\C-c\C-k" 'cperl-toggle-abbrev)
 (cperl-define-key "\C-c\C-w" 'cperl-toggle-construct-fix)
 (cperl-define-key "\C-c\C-f" 'auto-fill-mode)
 (cperl-define-key "\C-c\C-e" 'cperl-toggle-electric)
 (cperl-define-key "\C-c\C-ha" 'cperl-toggle-autohelp)
 (cperl-define-key "\e\C-q" 'cperl-indent-exp) ; Usually not bound
 (cperl-define-key [?\C-\M-\|] 'cperl-lineup
		  [(control meta |)])
 ;;(cperl-define-key "\M-q" 'cperl-fill-paragraph)
 ;;(cperl-define-key "\e;" 'cperl-indent-for-comment)
 (if cperl-xemacs-p
   (progn
    (cperl-define-key 'backspace 'cperl-electric-backspace)
    (cperl-define-key 'delete 'cperl-electric-delete))
   (cperl-define-key "\177" 'cperl-electric-backspace))
 (cperl-define-key "\t" 'cperl-indent-command)
 ;; don't clobber the backspace binding:
 (cperl-define-key "\C-c\C-hF" 'cperl-info-on-command
		  [(control c) (control h) F])
 (if (cperl-val 'cperl-clobber-lisp-bindings)
   (progn
	(cperl-define-key "\C-hf"
			 ;;(concat (char-to-string help-char) "f") ; does not work
			 'cperl-info-on-command
			 [(control h) f])
	(cperl-define-key "\C-hv"
			 ;;(concat (char-to-string help-char) "v") ; does not work
			 'cperl-get-help
			 [(control h) v])
	(cperl-define-key "\C-c\C-hf"
			 ;;(concat (char-to-string help-char) "f") ; does not work
			 (key-binding "\C-hf")
			 [(control c) (control h) f])
	(cperl-define-key "\C-c\C-hv"
			 ;;(concat (char-to-string help-char) "v") ; does not work
			 (key-binding "\C-hv")
			 [(control c) (control h) v]))
  (cperl-define-key "\C-c\C-hf" 'cperl-info-on-current-command
		   [(control c) (control h) f])
  (cperl-define-key "\C-c\C-hv"
		   ;;(concat (char-to-string help-char) "v") ; does not work
		   'cperl-get-help
		   [(control c) (control h) v]))
 (if (and cperl-xemacs-p 
	  (<= emacs-minor-version 11) (<= emacs-major-version 19))
   (progn
	;; substitute-key-definition is usefulness-deenhanced...
	(cperl-define-key "\M-q" 'cperl-fill-paragraph)
	(cperl-define-key "\e;" 'cperl-indent-for-comment)
	(cperl-define-key "\e\C-\\" 'cperl-indent-region))
  (substitute-key-definition
   'indent-sexp 'cperl-indent-exp
   cperl-mode-map global-map)
  (substitute-key-definition
   'fill-paragraph 'cperl-fill-paragraph
   cperl-mode-map global-map)
  (substitute-key-definition
   'indent-region 'cperl-indent-region
   cperl-mode-map global-map)
  (substitute-key-definition
   'indent-for-comment 'cperl-indent-for-comment
   cperl-mode-map global-map)))

(defvar cperl-menu)
(defvar cperl-lazy-installed)
(defvar cperl-old-style nil)
(condition-case nil
  (progn
   (require 'easymenu)
   (easy-menu-define cperl-menu cperl-mode-map "Menu for CPerl mode"
     '("Perl"
	  ["Beginning of function" beginning-of-defun t]
	  ["End of function" end-of-defun t]
	  ["Mark function" mark-defun t]
	  ["Indent expression" cperl-indent-exp t]
	  ["Fill paragraph/comment" cperl-fill-paragraph t]
	  "----"
	  ["Line up a construction" cperl-lineup (cperl-use-region-p)]
	  ["Invert if/unless/while etc" cperl-invert-if-unless t]
	  ("Regexp"
	  ["Beautify" cperl-beautify-regexp
	   cperl-use-syntax-table-text-property]
	  ["Beautify one level deep" (cperl-beautify-regexp 1)
	   cperl-use-syntax-table-text-property]
	  ["Beautify a group" cperl-beautify-level
	   cperl-use-syntax-table-text-property]
	  ["Beautify a group one level deep" (cperl-beautify-level 1)
	   cperl-use-syntax-table-text-property]
	  ["Contract a group" cperl-contract-level
	   cperl-use-syntax-table-text-property]
	  ["Contract groups" cperl-contract-levels
	   cperl-use-syntax-table-text-property])
	  ["Refresh \"hard\" constructions" cperl-find-pods-heres t]
	  "----"
	  ["Indent region" cperl-indent-region (cperl-use-region-p)]
	  ["Comment region" cperl-comment-region (cperl-use-region-p)]
	  ["Uncomment region" cperl-uncomment-region (cperl-use-region-p)]
	  "----"
	  ["Run" mode-compile (fboundp 'mode-compile)]
	  ["Kill" mode-compile-kill (and (fboundp 'mode-compile-kill)
					 (get-buffer "*compilation*"))]
	  ["Next error" next-error (get-buffer "*compilation*")]
	  ["Check syntax" cperl-check-syntax (fboundp 'mode-compile)]
	  "----"
	  ["Debugger" cperl-db t]
	  "----"
	  ("Tools"
	  ["Imenu" imenu (fboundp 'imenu)]
	  ["Insert spaces if needed" cperl-find-bad-style t]
	  ["Class Hierarchy from TAGS" cperl-tags-hier-init t]
	  ;;["Update classes" (cperl-tags-hier-init t) tags-table-list]
	  ["CPerl pretty print (exprmntl)" cperl-ps-print 
	   (fboundp 'ps-extend-face-list)]
	  ["Imenu on info" cperl-imenu-on-info (featurep 'imenu)]
	  ("Tags"
;;;	   ["Create tags for current file" cperl-etags t]
;;;	   ["Add tags for current file" (cperl-etags t) t]
;;;	   ["Create tags for Perl files in directory" (cperl-etags nil t) t]
;;;	   ["Add tags for Perl files in directory" (cperl-etags t t) t]
;;;	   ["Create tags for Perl files in (sub)directories" 
;;;	   (cperl-etags nil 'recursive) t]
;;;	   ["Add tags for Perl files in (sub)directories"
;;;	   (cperl-etags t 'recursive) t]) 
;;;; cperl-write-tags (&optional file erase recurse dir inbuffer)
	   ["Create tags for current file" (cperl-write-tags nil t) t]
	   ["Add tags for current file" (cperl-write-tags) t]
	   ["Create tags for Perl files in directory" 
	   (cperl-write-tags nil t nil t) t]
	   ["Add tags for Perl files in directory" 
	   (cperl-write-tags nil nil nil t) t]
	   ["Create tags for Perl files in (sub)directories" 
	   (cperl-write-tags nil t t t) t]
	   ["Add tags for Perl files in (sub)directories"
	   (cperl-write-tags nil nil t t) t]))
	  ("Perl docs"
	  ["Define word at point" imenu-go-find-at-position 
	   (fboundp 'imenu-go-find-at-position)]
	  ["Help on function" cperl-info-on-command t]
	  ["Help on function at point" cperl-info-on-current-command t]
	  ["Help on symbol at point" cperl-get-help t]
	  ["Perldoc" cperl-perldoc t]
	  ["Perldoc on word at point" cperl-perldoc-at-point t]
	  ["View manpage of POD in this file" cperl-pod-to-manpage t]
	  ["Auto-help on" cperl-lazy-install 
	   (and (fboundp 'run-with-idle-timer)
		 (not cperl-lazy-installed))]
	  ["Auto-help off" (eval '(cperl-lazy-unstall)) 
	   (and (fboundp 'run-with-idle-timer)
		 cperl-lazy-installed)])
	  ("Toggle..."
	  ["Auto newline" cperl-toggle-auto-newline t]
	  ["Electric parens" cperl-toggle-electric t]
	  ["Electric keywords" cperl-toggle-abbrev t]
	  ["Fix whitespace on indent" cperl-toggle-construct-fix t]
	  ["Auto fill" auto-fill-mode t]) 
	  ("Indent styles..."
	  ["CPerl" (cperl-set-style "CPerl") t]
	  ["PerlStyle" (cperl-set-style "PerlStyle") t]
	  ["GNU" (cperl-set-style "GNU") t]
	  ["C++" (cperl-set-style "C++") t]
	  ["FSF" (cperl-set-style "FSF") t]
	  ["BSD" (cperl-set-style "BSD") t]
	  ["Whitesmith" (cperl-set-style "Whitesmith") t]
	  ["Current" (cperl-set-style "Current") t]
	  ["Memorized" (cperl-set-style-back) cperl-old-style])
	  ("Micro-docs"
	  ["Tips" (describe-variable 'cperl-tips) t]
	  ["Problems" (describe-variable 'cperl-problems) t]
	  ["Non-problems" (describe-variable 'cperl-non-problems) t]
	  ["Speed" (describe-variable 'cperl-speed) t]
	  ["Praise" (describe-variable 'cperl-praise) t]
	  ["Faces" (describe-variable 'cperl-tips-faces) t]
	  ["CPerl mode" (describe-function 'cperl-mode) t]
	  ["CPerl version" 
	   (message "The version of master-file for this CPerl is %s" 
		   cperl-version) t]))))
 (error nil))

(autoload 'c-macro-expand "cmacexp"
 "Display the result of expanding all C macros occurring in the region.
The expansion is entirely correct because it uses the C preprocessor."
 t)

(defvar cperl-mode-syntax-table nil
 "Syntax table in use in Cperl-mode buffers.")

(defvar cperl-string-syntax-table nil
 "Syntax table in use in Cperl-mode string-like chunks.")

(if cperl-mode-syntax-table
  ()
 (setq cperl-mode-syntax-table (make-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?\\ "\\" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?/ "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?* "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?+ "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?- "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?= "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?% "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?< "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?> "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?& "." cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?$ "\\" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\n ">" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?# "<" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?' "\"" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?` "\"" cperl-mode-syntax-table)
 (if cperl-under-as-char
   (modify-syntax-entry ?_ "w" cperl-mode-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?: "_" cperl-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?| "." cperl-mode-syntax-table)
 (setq cperl-string-syntax-table (copy-syntax-table cperl-mode-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?$ "." cperl-string-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?# "." cperl-string-syntax-table) ; (?# comment )
)



;; provide an alias for working with emacs 19. the perl-mode that comes
;; with it is really bad, and this lets us seamlessly replace it.
;;;###autoload
(fset 'perl-mode 'cperl-mode)
(defvar cperl-faces-init nil)
;; Fix for msb.el
(defvar cperl-msb-fixed nil)
(defvar font-lock-syntactic-keywords)
(defvar perl-font-lock-keywords)
(defvar perl-font-lock-keywords-1)
(defvar perl-font-lock-keywords-2)
(defvar outline-level)
(defvar cperl-outline-regexp)

;;;###autoload
(defun cperl-mode ()
 "Major mode for editing Perl code.
Expression and list commands understand all C brackets.
Tab indents for Perl code.
Paragraphs are separated by blank lines only.
Delete converts tabs to spaces as it moves back.

Various characters in Perl almost always come in pairs: {}, (), [],
sometimes <>. When the user types the first, she gets the second as
well, with optional special formatting done on {}. (Disabled by
default.) You can always quote (with \\[quoted-insert]) the left
\"paren\" to avoid the expansion. The processing of < is special,
since most the time you mean \"less\". Cperl mode tries to guess
whether you want to type pair <>, and inserts is if it
appropriate. You can set `cperl-electric-parens-string' to the string that
contains the parenths from the above list you want to be electrical.
Electricity of parenths is controlled by `cperl-electric-parens'.
You may also set `cperl-electric-parens-mark' to have electric parens
look for active mark and \"embrace\" a region if possible.'

CPerl mode provides expansion of the Perl control constructs:

  if, else, elsif, unless, while, until, continue, do, 
  for, foreach, formy and foreachmy.

and POD directives (Disabled by default, see `cperl-electric-keywords'.)

The user types the keyword immediately followed by a space, which
causes the construct to be expanded, and the point is positioned where
she is most likely to want to be. eg. when the user types a space
following \"if\" the following appears in the buffer: if () { or if ()
} { } and the cursor is between the parentheses. The user can then
type some boolean expression within the parens. Having done that,
typing \\[cperl-linefeed] places you - appropriately indented - on a
new line between the braces (if you typed \\[cperl-linefeed] in a POD
directive line, then appropriate number of new lines is inserted). 

If CPerl decides that you want to insert \"English\" style construct like

      bite if angry;

it will not do any expansion. See also help on variable
`cperl-extra-newline-before-brace'. (Note that one can switch the
help message on expansion by setting `cperl-message-electric-keyword'
to nil.)

\\[cperl-linefeed] is a convenience replacement for typing carriage
return. It places you in the next line with proper indentation, or if
you type it inside the inline block of control construct, like

      foreach (@lines) {print; print}

and you are on a boundary of a statement inside braces, it will
transform the construct into a multiline and will place you into an
appropriately indented blank line. If you need a usual 
`newline-and-indent' behaviour, it is on \\[newline-and-indent], 
see documentation on `cperl-electric-linefeed'.

Use \\[cperl-invert-if-unless] to change a construction of the form

	  if (A) { B }

into

      B if A;

\\{cperl-mode-map}

Setting the variable `cperl-font-lock' to t switches on font-lock-mode
\(even with older Emacsen), `cperl-electric-lbrace-space' to t switches
on electric space between $ and {, `cperl-electric-parens-string' is
the string that contains parentheses that should be electric in CPerl
\(see also `cperl-electric-parens-mark' and `cperl-electric-parens'),
setting `cperl-electric-keywords' enables electric expansion of
control structures in CPerl. `cperl-electric-linefeed' governs which
one of two linefeed behavior is preferable. You can enable all these
options simultaneously (recommended mode of use) by setting
`cperl-hairy' to t. In this case you can switch separate options off
by setting them to `null'. Note that one may undo the extra
whitespace inserted by semis and braces in `auto-newline'-mode by
consequent \\[cperl-electric-backspace].

If your site has perl5 documentation in info format, you can use commands
\\[cperl-info-on-current-command] and \\[cperl-info-on-command] to access it.
These keys run commands `cperl-info-on-current-command' and
`cperl-info-on-command', which one is which is controlled by variable
`cperl-info-on-command-no-prompt' and `cperl-clobber-lisp-bindings' 
\(in turn affected by `cperl-hairy').

Even if you have no info-format documentation, short one-liner-style
help is available on \\[cperl-get-help], and one can run perldoc or
man via menu.

It is possible to show this help automatically after some idle time.
This is regulated by variable `cperl-lazy-help-time'. Default with
`cperl-hairy' (if the value of `cperl-lazy-help-time' is nil) is 5
secs idle time . It is also possible to switch this on/off from the
menu, or via \\[cperl-toggle-autohelp]. Requires `run-with-idle-timer'.

Use \\[cperl-lineup] to vertically lineup some construction - put the
beginning of the region at the start of construction, and make region
span the needed amount of lines.

Variables `cperl-pod-here-scan', `cperl-pod-here-fontify',
`cperl-pod-face', `cperl-pod-head-face' control processing of pod and
here-docs sections. With capable Emaxen results of scan are used
for indentation too, otherwise they are used for highlighting only.

Variables controlling indentation style:
 `cperl-tab-always-indent'
  Non-nil means TAB in CPerl mode should always reindent the current line,
  regardless of where in the line point is when the TAB command is used.
 `cperl-indent-left-aligned-comments'
  Non-nil means that the comment starting in leftmost column should indent.
 `cperl-auto-newline'
  Non-nil means automatically newline before and after braces,
  and after colons and semicolons, inserted in Perl code. The following
  \\[cperl-electric-backspace] will remove the inserted whitespace.
  Insertion after colons requires both this variable and 
  `cperl-auto-newline-after-colon' set. 
 `cperl-auto-newline-after-colon'
  Non-nil means automatically newline even after colons.
  Subject to `cperl-auto-newline' setting.
 `cperl-indent-level'
  Indentation of Perl statements within surrounding block.
  The surrounding block's indentation is the indentation
  of the line on which the open-brace appears.
 `cperl-continued-statement-offset'
  Extra indentation given to a substatement, such as the
  then-clause of an if, or body of a while, or just a statement continuation.
 `cperl-continued-brace-offset'
  Extra indentation given to a brace that starts a substatement.
  This is in addition to `cperl-continued-statement-offset'.
 `cperl-brace-offset'
  Extra indentation for line if it starts with an open brace.
 `cperl-brace-imaginary-offset'
  An open brace following other text is treated as if it the line started
  this far to the right of the actual line indentation.
 `cperl-label-offset'
  Extra indentation for line that is a label.
 `cperl-min-label-indent'
  Minimal indentation for line that is a label.

Settings for K&R and BSD indentation styles are
 `cperl-indent-level'        5  8
 `cperl-continued-statement-offset' 5  8
 `cperl-brace-offset'        -5  -8
 `cperl-label-offset'        -5  -8

CPerl knows several indentation styles, and may bulk set the
corresponding variables. Use \\[cperl-set-style] to do this. Use
\\[cperl-set-style-back] to restore the memorized preexisting values
\(both available from menu).

If `cperl-indent-level' is 0, the statement after opening brace in
column 0 is indented on 
`cperl-brace-offset'+`cperl-continued-statement-offset'.

Turning on CPerl mode calls the hooks in the variable `cperl-mode-hook'
with no args.

DO NOT FORGET to read micro-docs (available from `Perl' menu)
or as help on variables `cperl-tips', `cperl-problems',
`cperl-non-problems', `cperl-praise', `cperl-speed'."
 (interactive)
 (kill-all-local-variables)
 (use-local-map cperl-mode-map)
 (if (cperl-val 'cperl-electric-linefeed)
   (progn
	(local-set-key "\C-J" 'cperl-linefeed)
	(local-set-key "\C-C\C-J" 'newline-and-indent)))
 (if (and
    (cperl-val 'cperl-clobber-lisp-bindings)
    (cperl-val 'cperl-info-on-command-no-prompt))
   (progn
	;; don't clobber the backspace binding:
	(cperl-define-key "\C-hf" 'cperl-info-on-current-command [(control h) f])
	(cperl-define-key "\C-c\C-hf" 'cperl-info-on-command
			 [(control c) (control h) f])))
 (setq major-mode 'perl-mode)
 (setq mode-name "CPerl")
 (if (not cperl-mode-abbrev-table)
   (let ((prev-a-c abbrevs-changed))
	(define-abbrev-table 'cperl-mode-abbrev-table '(
		("if" "if" cperl-electric-keyword 0)
		("elsif" "elsif" cperl-electric-keyword 0)
		("while" "while" cperl-electric-keyword 0)
		("until" "until" cperl-electric-keyword 0)
		("unless" "unless" cperl-electric-keyword 0)
		("else" "else" cperl-electric-else 0)
		("continue" "continue" cperl-electric-else 0)
		("for" "for" cperl-electric-keyword 0)
		("foreach" "foreach" cperl-electric-keyword 0)
		("formy" "formy" cperl-electric-keyword 0)
		("foreachmy" "foreachmy" cperl-electric-keyword 0)
		("do" "do" cperl-electric-keyword 0)
		("=pod" "=pod" cperl-electric-pod 0)
		("=over" "=over" cperl-electric-pod 0)
		("=head1" "=head1" cperl-electric-pod 0)
		("=head2" "=head2" cperl-electric-pod 0)
		("pod" "pod" cperl-electric-pod 0)
		("over" "over" cperl-electric-pod 0)
		("head1" "head1" cperl-electric-pod 0)
		("head2" "head2" cperl-electric-pod 0)))
	(setq abbrevs-changed prev-a-c)))
 (setq local-abbrev-table cperl-mode-abbrev-table)
 (abbrev-mode (if (cperl-val 'cperl-electric-keywords) 1 0))
 (set-syntax-table cperl-mode-syntax-table)
 (make-local-variable 'outline-regexp)
 ;; (setq outline-regexp imenu-example--function-name-regexp-perl)
 (setq outline-regexp cperl-outline-regexp)
 (make-local-variable 'outline-level)
 (setq outline-level 'cperl-outline-level)
 (make-local-variable 'paragraph-start)
 (setq paragraph-start (concat "^$\\|" page-delimiter))
 (make-local-variable 'paragraph-separate)
 (setq paragraph-separate paragraph-start)
 (make-local-variable 'paragraph-ignore-fill-prefix)
 (setq paragraph-ignore-fill-prefix t)
 (when cperl-xemacs-p
  (make-local-variable 'paren-backwards-message)
  (setq paren-backwards-message t))
 (make-local-variable 'indent-line-function)
 (setq indent-line-function 'cperl-indent-line)
 (make-local-variable 'require-final-newline)
 (setq require-final-newline t)
 (make-local-variable 'comment-start)
 (setq comment-start "# ")
 (make-local-variable 'comment-end)
 (setq comment-end "")
 (make-local-variable 'comment-column)
 (setq comment-column cperl-comment-column)
 (make-local-variable 'comment-start-skip)
 (setq comment-start-skip "#+ *")
 (make-local-variable 'defun-prompt-regexp)
 (setq defun-prompt-regexp "^[ \t]*sub[ \t]+\\([^ \t\n{(;]+\\)[ \t]*")
 (make-local-variable 'comment-indent-function)
 (setq comment-indent-function 'cperl-comment-indent)
 (make-local-variable 'parse-sexp-ignore-comments)
 (setq parse-sexp-ignore-comments t)
 (make-local-variable 'indent-region-function)
 (setq indent-region-function 'cperl-indent-region)
 ;;(setq auto-fill-function 'cperl-do-auto-fill) ; Need to switch on and off!
 (make-local-variable 'imenu-create-index-function)
 (setq imenu-create-index-function
	(function imenu-example--create-perl-index))
 (make-local-variable 'imenu-sort-function)
 (setq imenu-sort-function nil)
 (make-local-variable 'vc-header-alist)
 (set 'vc-header-alist cperl-vc-header-alist) ; Avoid warning
 (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 (setq	font-lock-defaults
	(cond
	 ((string< emacs-version "19.30")
	 '(perl-font-lock-keywords-2))
	 ((string< emacs-version "19.33") ; Which one to use?
	 '((perl-font-lock-keywords
	   perl-font-lock-keywords-1
	   perl-font-lock-keywords-2)))
	 (t
	 '((cperl-load-font-lock-keywords
	   cperl-load-font-lock-keywords-1
	   cperl-load-font-lock-keywords-2)))))
 (make-local-variable 'cperl-syntax-state)
 (if cperl-use-syntax-table-text-property
   (progn
	(make-variable-buffer-local 'parse-sexp-lookup-properties)
	;; Do not introduce variable if not needed, we check it!
	(set 'parse-sexp-lookup-properties t)
	;; Fix broken font-lock:
	(or (boundp 'font-lock-unfontify-region-function)
	  (set 'font-lock-unfontify-region-function
		 'font-lock-default-unfontify-region))
	(unless cperl-xemacs-p
	 (make-variable-buffer-local 'font-lock-unfontify-region-function)
	 (set 'font-lock-unfontify-region-function 
	    'cperl-font-lock-unfontify-region-function))
	(make-variable-buffer-local 'cperl-syntax-done-to)
	;; Another bug: unless font-lock-syntactic-keywords, font-lock
	;; ignores syntax-table text-property. (t) is a hack
	;; to make font-lock think that font-lock-syntactic-keywords
	;; are defined
	(make-variable-buffer-local 'font-lock-syntactic-keywords)
	(setq font-lock-syntactic-keywords 
	   (if cperl-syntaxify-by-font-lock
		 '(t (cperl-fontify-syntaxically))
		'(t)))))
 (make-local-variable 'cperl-old-style)
 (setq fill-paragraph-function 'cperl-fill-paragraph)
 (or (fboundp 'cperl-old-auto-fill-mode)
   (progn
	(fset 'cperl-old-auto-fill-mode (symbol-function 'auto-fill-mode))
	(defun auto-fill-mode (&optional arg)
	 (interactive "P")
	 (eval '(cperl-old-auto-fill-mode arg)) ; Avoid a warning
	 (and auto-fill-function (eq major-mode 'perl-mode)
	    (setq auto-fill-function 'cperl-do-auto-fill)))))
 (if (cperl-enable-font-lock)
   (if (cperl-val 'cperl-font-lock) 
	 (progn (or cperl-faces-init (cperl-init-faces))
		 (font-lock-mode 1))))
 (and (boundp 'msb-menu-cond)
    (not cperl-msb-fixed)
    (cperl-msb-fix))
 (if (featurep 'easymenu)
   (easy-menu-add cperl-menu))	; A NOP in RMS Emacs.
 (run-hooks 'cperl-mode-hook)
 ;; After hooks since fontification will break this
 (if cperl-pod-here-scan 
   (or ;;(and (boundp 'font-lock-mode)
	 ;;   (eval 'font-lock-mode)	; Avoid warning
	 ;;   (boundp 'font-lock-hot-pass) ; Newer font-lock
    cperl-syntaxify-by-font-lock ;;)
    (progn (or cperl-faces-init (cperl-init-faces-weak))
	   (cperl-find-pods-heres)))))

;; Fix for perldb - make default reasonable
(defvar gud-perldb-history)
(defun cperl-db ()
 (interactive)
 (require 'gud)
 (perldb (read-from-minibuffer "Run perldb (like this): "
				(if (consp gud-perldb-history)
				  (car gud-perldb-history)
				 (concat "perl " ;;(file-name-nondirectory
						  ;; I have problems
						  ;; in OS/2
						  ;; otherwise
						  (buffer-file-name)))
				nil nil
				'(gud-perldb-history . 1))))

(defvar msb-menu-cond)
(defun cperl-msb-fix ()
 ;; Adds perl files to msb menu, supposes that msb is already loaded
 (setq cperl-msb-fixed t)
 (let* ((l (length msb-menu-cond))
	 (last (nth (1- l) msb-menu-cond))
	 (precdr (nthcdr (- l 2) msb-menu-cond)) ; cdr of this is last
	 (handle (1- (nth 1 last))))
  (setcdr precdr (list
		  (list
		   '(eq major-mode 'perl-mode)
		   handle
		   "Perl Files (%d)")
		  last))))

;; This is used by indent-for-comment
;; to decide how much to indent a comment in CPerl code
;; based on its context. Do fallback if comment is found wrong.

(defvar cperl-wrong-comment)
(defvar cperl-st-cfence '(14))		; Comment-fence
(defvar cperl-st-sfence '(15))		; String-fence
(defvar cperl-st-punct '(1))
(defvar cperl-st-word '(2))
(defvar cperl-st-bra '(4 . ?\>))
(defvar cperl-st-ket '(5 . ?\<))


(defun cperl-comment-indent ()
 (let ((p (point)) (c (current-column)) was phony)
  (if (looking-at "^#") 0		; Existing comment at bol stays there.
   ;; Wrong comment found
   (save-excursion
	(setq was (cperl-to-comment-or-eol)
	   phony (eq (get-text-property (point) 'syntax-table)
			cperl-st-cfence))
	(if phony
	  (progn
	   (re-search-forward "#\\|$") ; Hmm, what about embedded #?
	   (if (eq (preceding-char) ?\#)
		 (forward-char -1))
	   (setq was nil)))
	(if (= (point) p)
	  (progn
	   (skip-chars-backward " \t")
	   (max (1+ (current-column)) ; Else indent at comment column
		  comment-column))
	 (if was nil
	  (insert comment-start)
	  (backward-char (length comment-start)))
	 (setq cperl-wrong-comment t)
	 (indent-to comment-column 1)	; Indent minimum 1
	 c)))))			; except leave at least one space.

;;;(defun cperl-comment-indent-fallback ()
;;; "Is called if the standard comment-search procedure fails.
;;;Point is at start of real comment."
;;; (let ((c (current-column)) target cnt prevc)
;;;  (if (= c comment-column) nil
;;;   (setq cnt (skip-chars-backward "[ \t]"))
;;;   (setq target (max (1+ (setq prevc 
;;;			   (current-column))) ; Else indent at comment column
;;;		  comment-column))
;;;   (if (= c comment-column) nil
;;;	(delete-backward-char cnt)
;;;	(while (< prevc target)
;;;	 (insert "\t")
;;;	 (setq prevc (current-column)))
;;;	(if (> prevc target) (progn (delete-char -1) (setq prevc (current-column))))
;;;	(while (< prevc target)
;;;	 (insert " ")
;;;	 (setq prevc (current-column)))))))

(defun cperl-indent-for-comment ()
 "Substitute for `indent-for-comment' in CPerl."
 (interactive)
 (let (cperl-wrong-comment)
  (indent-for-comment)
  (if cperl-wrong-comment
	(progn (cperl-to-comment-or-eol)
	    (forward-char (length comment-start))))))

(defun cperl-comment-region (b e arg)
 "Comment or uncomment each line in the region in CPerl mode.
See `comment-region'."
 (interactive "r\np")
 (let ((comment-start "#"))
  (comment-region b e arg)))

(defun cperl-uncomment-region (b e arg)
 "Uncomment or comment each line in the region in CPerl mode.
See `comment-region'."
 (interactive "r\np")
 (let ((comment-start "#"))
  (comment-region b e (- arg))))

(defvar cperl-brace-recursing nil)

(defun cperl-electric-brace (arg &optional only-before)
 "Insert character and correct line's indentation.
If ONLY-BEFORE and `cperl-auto-newline', will insert newline before the
place (even in empty line), but not after. If after \")\" and the inserted
char is \"{\", insert extra newline before only if 
`cperl-extra-newline-before-brace'."
 (interactive "P")
 (let (insertpos
	(other-end (if (and cperl-electric-parens-mark
			  (cperl-mark-active) 
			  (< (mark) (point)))
		    (mark) 
		   nil)))
  (if (and other-end
	   (not cperl-brace-recursing)
	   (cperl-val 'cperl-electric-parens)
	   (>= (save-excursion (cperl-to-comment-or-eol) (point)) (point)))
	;; Need to insert a matching pair
	(progn
	 (save-excursion
	  (setq insertpos (point-marker))
	  (goto-char other-end)
	  (setq last-command-char ?\{)
	  (cperl-electric-lbrace arg insertpos))
	 (forward-char 1))
   ;: Check whether we close something "usual" with `}'
   (if (and (eq last-command-char ?\})
	    (not 
		(condition-case nil
		  (save-excursion
		   (up-list (- (prefix-numeric-value arg)))
		   ;;(cperl-after-block-p (point-min))
		   (cperl-after-expr-p nil "{;)"))
		 (error nil))))
	 ;; Just insert the guy
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
	(if (and (not arg)		; No args, end (of empty line or auto)
		 (eolp)
		 (or (and (null only-before)
			 (save-excursion
			  (skip-chars-backward " \t")
			  (bolp)))
		   (and (eq last-command-char ?\{) ; Do not insert newline
			 ;; if after ")" and `cperl-extra-newline-before-brace'
			 ;; is nil, do not insert extra newline.
			 (not cperl-extra-newline-before-brace)
			 (save-excursion
			  (skip-chars-backward " \t")
			  (eq (preceding-char) ?\))))
		   (if cperl-auto-newline 
			 (progn (cperl-indent-line) (newline) t) nil)))
	  (progn
	   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
	   (cperl-indent-line)
	   (if cperl-auto-newline
		 (setq insertpos (1- (point))))
	   (if (and cperl-auto-newline (null only-before))
		 (progn
		  (newline)
		  (cperl-indent-line)))
	   (save-excursion
		(if insertpos (progn (goto-char insertpos)
				   (search-forward (make-string 
						   1 last-command-char))
				   (setq insertpos (1- (point)))))
		(delete-char -1))))
	(if insertpos
	  (save-excursion
	   (goto-char insertpos)
	   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))))))

(defun cperl-electric-lbrace (arg &optional end)
 "Insert character, correct line's indentation, correct quoting by space."
 (interactive "P")
 (let (pos after 
	  (cperl-brace-recursing t)
	  (cperl-auto-newline cperl-auto-newline)
	  (other-end (or end
			  (if (and cperl-electric-parens-mark
				  (cperl-mark-active)
				  (> (mark) (point)))
			    (save-excursion
				 (goto-char (mark))
				 (point-marker)) 
			   nil))))
  (and (cperl-val 'cperl-electric-lbrace-space)
	 (eq (preceding-char) ?$)
	 (save-excursion
	  (skip-chars-backward "$")
	  (looking-at "\\(\\$\\$\\)*\\$\\([^\\$]\\|$\\)"))
	 (insert ?\ ))
  ;; Check whether we are in comment
  (if (and 
	 (save-excursion
	  (beginning-of-line)
	  (not (looking-at "[ \t]*#")))
	 (cperl-after-expr-p nil "{;)"))
	nil
   (setq cperl-auto-newline nil))
  (cperl-electric-brace arg)
  (and (cperl-val 'cperl-electric-parens)
	 (eq last-command-char ?{)
	 (memq last-command-char 
	    (append cperl-electric-parens-string nil))
	 (or (if other-end (goto-char (marker-position other-end)))
	   t)
	 (setq last-command-char ?} pos (point))
	 (progn (cperl-electric-brace arg t)
		(goto-char pos)))))

(defun cperl-electric-paren (arg)
 "Insert a matching pair of parentheses."
 (interactive "P")
 (let ((beg (save-excursion (beginning-of-line) (point)))
	(other-end (if (and cperl-electric-parens-mark
			  (cperl-mark-active) 
			  (> (mark) (point)))
			  (save-excursion
			   (goto-char (mark))
			   (point-marker)) 
		   nil)))
  (if (and (cperl-val 'cperl-electric-parens)
	   (memq last-command-char
		  (append cperl-electric-parens-string nil))
	   (>= (save-excursion (cperl-to-comment-or-eol) (point)) (point))
	   ;;(not (save-excursion (search-backward "#" beg t)))
	   (if (eq last-command-char ?<)
		 (progn
		  (and abbrev-mode ; later it is too late, may be after `for'
			(expand-abbrev))
		  (cperl-after-expr-p nil "{;(,:="))
	    1))
	(progn
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
	 (if other-end (goto-char (marker-position other-end)))
	 (insert (make-string 
		  (prefix-numeric-value arg)
		  (cdr (assoc last-command-char '((?{ .?})
						  (?[ . ?])
						  (?( . ?))
						  (?< . ?>))))))
	 (forward-char (- (prefix-numeric-value arg))))
   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))))

(defun cperl-electric-rparen (arg)
 "Insert a matching pair of parentheses if marking is active.
If not, or if we are not at the end of marking range, would self-insert."
 (interactive "P")
 (let ((beg (save-excursion (beginning-of-line) (point)))
	(other-end (if (and cperl-electric-parens-mark
			  (cperl-val 'cperl-electric-parens)
			  (memq last-command-char
				 (append cperl-electric-parens-string nil))
			  (cperl-mark-active) 
			  (< (mark) (point)))
		    (mark) 
		   nil))
	p)
  (if (and other-end
	   (cperl-val 'cperl-electric-parens)
	   (memq last-command-char '( ?\) ?\] ?\} ?\> ))
	   (>= (save-excursion (cperl-to-comment-or-eol) (point)) (point))
	   ;;(not (save-excursion (search-backward "#" beg t)))
	   )
	(progn
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
	 (setq p (point))
	 (if other-end (goto-char other-end))
	 (insert (make-string
		  (prefix-numeric-value arg)
		  (cdr (assoc last-command-char '((?\} . ?\{)
						 (?\] . ?\[)
						 (?\) . ?\()
						 (?\> . ?\<))))))
	 (goto-char (1+ p)))
   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))))

(defun cperl-electric-keyword ()
 "Insert a construction appropriate after a keyword.
Help message may be switched off by setting `cperl-message-electric-keyword'
to nil."
 (let ((beg (save-excursion (beginning-of-line) (point))) 
	(dollar (and (eq last-command-char ?$)
		   (eq this-command 'self-insert-command)))
	(delete (and (memq last-command-char '(?\ ?\n ?\t ?\f))
		   (memq this-command '(self-insert-command newline))))
	my do)
  (and (save-excursion
	  (condition-case nil
	    (progn
		 (backward-sexp 1)
		 (setq do (looking-at "do\\>")))
	   (error nil))
	  (cperl-after-expr-p nil "{;:"))
	 (save-excursion 
	  (not 
	  (re-search-backward
	   "[#\"'`]\\|\\<q\\(\\|[wqxr]\\)\\>"
	   beg t)))
	 (save-excursion (or (not (re-search-backward "^=" nil t))
			   (or
			   (looking-at "=cut")
			   (and cperl-use-syntax-table-text-property
				  (not (eq (get-text-property (point)
							    'syntax-type)
					  'pod))))))
	 (progn
	  (and (eq (preceding-char) ?y)
		(progn			; "foreachmy"
		 (forward-char -2)
		 (insert " ")
		 (forward-char 2)
		 (setq my t dollar t 
			delete 
			(memq this-command '(self-insert-command newline)))))
	  (and dollar (insert " $"))
	  (cperl-indent-line)
	  ;;(insert " () {\n}")
 	  (cond
 	  (cperl-extra-newline-before-brace
 	   (insert (if do "\n" " ()\n"))
 	   (insert "{")
 	   (cperl-indent-line)
 	   (insert "\n")
 	   (cperl-indent-line)
 	   (insert "\n}")
	   (and do (insert " while ();")))
 	  (t
 	   (insert (if do " {\n} while ();" " () {\n}")))
 	  )
	  (or (looking-at "[ \t]\\|$") (insert " "))
	  (cperl-indent-line)
	  (if dollar (progn (search-backward "$")
			   (if my 
				 (forward-char 1)
			    (delete-char 1)))
	   (search-backward ")"))
	  (if delete
	    (cperl-putback-char cperl-del-back-ch))
	  (if cperl-message-electric-keyword
	    (message "Precede char by C-q to avoid expansion"))))))

(defun cperl-ensure-newlines (n &optional pos)
 "Make sure there are N newlines after the point."
 (or pos (setq pos (point)))
 (if (looking-at "\n")
   (forward-char 1)
  (insert "\n"))
 (if (> n 1)
   (cperl-ensure-newlines (1- n) pos)
  (goto-char pos)))

(defun cperl-electric-pod ()
 "Insert a POD chunk appropriate after a =POD directive."
 (let ((delete (and (memq last-command-char '(?\ ?\n ?\t ?\f))
		   (memq this-command '(self-insert-command newline))))
	head1 notlast name p really-delete over)
  (and (save-excursion
	  (forward-word -1)
	  (and 
	  (eq (preceding-char) ?=)
	  (progn
	   (setq head1 (looking-at "head1\\>[ \t]*$"))
	   (setq over (and (looking-at "over\\>[ \t]*$")
			   (not (looking-at "over[ \t]*\n\n\n*=item\\>"))))
	   (forward-char -1)
	   (bolp))
	  (or 
	   (get-text-property (point) 'in-pod)
	   (cperl-after-expr-p nil "{;:")
	   (and (re-search-backward
		  ;; "\\(\\`\n?\\|\n\n\\)=\\sw+" 
		  "\\(\\`\n?\\|^\n\\)=\\sw+" 
		  (point-min) t)
		 (not (or
			(looking-at "=cut")
			(and cperl-use-syntax-table-text-property
			   (not (eq (get-text-property (point) 'syntax-type)
				   'pod)))))))))
	 (progn
	  (save-excursion
	   (setq notlast (re-search-forward "^\n=" nil t)))
	  (or notlast
	    (progn
		 (insert "\n\n=cut")
		 (cperl-ensure-newlines 2)
		 (forward-word -2)
		 (if (and head1 
			 (not 
			  (save-excursion
			   (forward-char -1)
			   (re-search-backward "\\(\\`\n?\\|\n\n\\)=head1\\>"
						nil t)))) ; Only one
		   (progn 
		    (forward-word 1)
		    (setq name (file-name-sans-extension
				  (file-name-nondirectory (buffer-file-name)))
			   p (point))
		    (insert " NAME\n\n" name 
			    " - \n\n=head1 SYNOPSIS\n\n\n\n"
			    "=head1 DESCRIPTION")
		    (cperl-ensure-newlines 4)
		    (goto-char p)
		    (forward-word 2)
		    (end-of-line)
		    (setq really-delete t))
		  (forward-word 1))))
	  (if over
	    (progn
		 (setq p (point))
		 (insert "\n\n=item \n\n\n\n"
			 "=back")
		 (cperl-ensure-newlines 2)
		 (goto-char p)
		 (forward-word 1)
		 (end-of-line)
		 (setq really-delete t)))
	  (if (and delete really-delete)
	    (cperl-putback-char cperl-del-back-ch))))))

(defun cperl-electric-else ()
 "Insert a construction appropriate after a keyword.
Help message may be switched off by setting `cperl-message-electric-keyword'
to nil."
 (let ((beg (save-excursion (beginning-of-line) (point))))
  (and (save-excursion
	  (backward-sexp 1)
	  (cperl-after-expr-p nil "{;:"))
	 (save-excursion 
	  (not 
	  (re-search-backward
	   "[#\"'`]\\|\\<q\\(\\|[wqxr]\\)\\>"
	   beg t)))
	 (save-excursion (or (not (re-search-backward "^=" nil t))
			   (looking-at "=cut")
			   (and cperl-use-syntax-table-text-property
				 (not (eq (get-text-property (point)
							   'syntax-type)
					  'pod)))))
	 (progn
	  (cperl-indent-line)
	  ;;(insert " {\n\n}")
 	  (cond
 	  (cperl-extra-newline-before-brace
 	   (insert "\n")
 	   (insert "{")
 	   (cperl-indent-line)
 	   (insert "\n\n}"))
 	  (t
 	   (insert " {\n\n}"))
 	  )
	  (or (looking-at "[ \t]\\|$") (insert " "))
	  (cperl-indent-line)
	  (forward-line -1)
	  (cperl-indent-line)
	  (cperl-putback-char cperl-del-back-ch)
	  (setq this-command 'cperl-electric-else)
	  (if cperl-message-electric-keyword
	    (message "Precede char by C-q to avoid expansion"))))))

(defun cperl-linefeed ()
 "Go to end of line, open a new line and indent appropriately.
If in POD, insert appropriate lines."
 (interactive)
 (let ((beg (save-excursion (beginning-of-line) (point)))
	(end (save-excursion (end-of-line) (point)))
	(pos (point)) start over cut res)
  (if (and				; Check if we need to split:
					; i.e., on a boundary and inside "{...}" 
	 (save-excursion (cperl-to-comment-or-eol)
	  (>= (point) pos))		; Not in a comment
	 (or (save-excursion
	    (skip-chars-backward " \t" beg)
	    (forward-char -1)
	    (looking-at "[;{]"))   ; After { or ; + spaces
	   (looking-at "[ \t]*}")	; Before }
	   (re-search-forward "\\=[ \t]*;" end t)) ; Before spaces + ;
	 (save-excursion
	  (and
	  (eq (car (parse-partial-sexp pos end -1)) -1) 
					; Leave the level of parens
	  (looking-at "[,; \t]*\\($\\|#\\)") ; Comma to allow anon subr
					; Are at end
	  (cperl-after-block-p (point-min))
	  (progn
	   (backward-sexp 1)
	   (setq start (point-marker))
	   (<= start pos)))))	; Redundant? Are after the
					; start of parens group.
	(progn
	 (skip-chars-backward " \t")
	 (or (memq (preceding-char) (append ";{" nil))
	   (insert ";"))
	 (insert "\n")
	 (forward-line -1)
	 (cperl-indent-line)
	 (goto-char start)
	 (or (looking-at "{[ \t]*$")	; If there is a statement
					; before, move it to separate line
	   (progn
		(forward-char 1)
		(insert "\n")
		(cperl-indent-line)))
	 (forward-line 1)		; We are on the target line
	 (cperl-indent-line)
	 (beginning-of-line)
	 (or (looking-at "[ \t]*}[,; \t]*$") ; If there is a statement
					  ; after, move it to separate line
	   (progn
		(end-of-line)
		(search-backward "}" beg)
		(skip-chars-backward " \t")
		(or (memq (preceding-char) (append ";{" nil))
		  (insert ";"))
		(insert "\n")
		(cperl-indent-line)
		(forward-line -1)))
	 (forward-line -1)		; We are on the line before target 
	 (end-of-line)
	 (newline-and-indent))
   (end-of-line)			; else - no splitting
   (cond
    ((and (looking-at "\n[ \t]*{$")
	   (save-excursion
	    (skip-chars-backward " \t")
	    (eq (preceding-char) ?\)))) ; Probably if () {} group
					  ; with an extra newline.
	(forward-line 2)
	(cperl-indent-line))
    ((save-excursion			; In POD header
	 (forward-paragraph -1)
	 ;; (re-search-backward "\\(\\`\n?\\|\n\n\\)=head1\\b")
	 ;; We are after \n now, so look for the rest
	 (if (looking-at "\\(\\`\n?\\|\n\\)=\\sw+")
	   (progn 
		(setq cut (looking-at "\\(\\`\n?\\|\n\\)=cut\\>"))
		(setq over (looking-at "\\(\\`\n?\\|\n\\)=over\\>"))
		t)))
	(if (and over
		 (progn
		  (forward-paragraph -1)
		  (forward-word 1)
		  (setq pos (point))
		  (setq cut (buffer-substring (point)
					    (save-excursion
						 (end-of-line)
						 (point))))
		  (delete-char (- (save-excursion (end-of-line) (point))
				  (point)))
		  (setq res (expand-abbrev))
		  (save-excursion
		   (goto-char pos)
		   (insert cut))
		  res))
	  nil
	 (cperl-ensure-newlines (if cut 2 4))
	 (forward-line 2)))
    ((get-text-property (point) 'in-pod) ; In POD section
	(cperl-ensure-newlines 4)
	(forward-line 2))
    ((looking-at "\n[ \t]*$")	; Next line is empty - use it.
    (forward-line 1)
	(cperl-indent-line))
    (t
	(newline-and-indent))))))

(defun cperl-electric-semi (arg)
 "Insert character and correct line's indentation."
 (interactive "P")
 (if cperl-auto-newline
   (cperl-electric-terminator arg)
  (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
  (if cperl-autoindent-on-semi
	(cperl-indent-line))))

(defun cperl-electric-terminator (arg)
 "Insert character and correct line's indentation."
 (interactive "P")
 (let (insertpos (end (point)) 
		 (auto (and cperl-auto-newline
			   (or (not (eq last-command-char ?:))
				 cperl-auto-newline-after-colon))))
  (if (and ;;(not arg) 
	   (eolp)
	   (not (save-excursion
		  (beginning-of-line)
		  (skip-chars-forward " \t")
		  (or
		   ;; Ignore in comment lines
		   (= (following-char) ?#)
		   ;; Colon is special only after a label
		   ;; So quickly rule out most other uses of colon
		   ;; and do no indentation for them.
		   (and (eq last-command-char ?:)
			 (save-excursion
			  (forward-word 1)
			  (skip-chars-forward " \t")
			  (and (< (point) end)
				 (progn (goto-char (- end 1))
					(not (looking-at ":"))))))
		   (progn
		    (beginning-of-defun)
		    (let ((pps (parse-partial-sexp (point) end)))
			 (or (nth 3 pps) (nth 4 pps) (nth 5 pps))))))))
	(progn
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
	 ;;(forward-char -1)
	 (if auto (setq insertpos (point-marker)))
	 ;;(forward-char 1)
	 (cperl-indent-line)
	 (if auto
	   (progn
		(newline)
		(cperl-indent-line)))
	 (save-excursion
	  (if insertpos (goto-char (1- (marker-position insertpos)))
	   (forward-char -1))
	  (delete-char 1))))
  (if insertpos
	(save-excursion
	 (goto-char insertpos)
	 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))
   (self-insert-command (prefix-numeric-value arg)))))

(defun cperl-electric-backspace (arg)
 "Backspace-untabify, or remove the whitespace around the point inserted 
by an electric key."
 (interactive "p")
 (if (and cperl-auto-newline 
	  (memq last-command '(cperl-electric-semi 
				cperl-electric-terminator
				cperl-electric-lbrace))
	  (memq (preceding-char) '(?\ ?\t ?\n)))
   (let (p)
	(if (eq last-command 'cperl-electric-lbrace) 
	  (skip-chars-forward " \t\n"))
	(setq p (point))
	(skip-chars-backward " \t\n")
	(delete-region (point) p))
  (and (eq last-command 'cperl-electric-else)
	 ;; We are removing the whitespace *inside* cperl-electric-else
	 (setq this-command 'cperl-electric-else-really))
  (if (and cperl-auto-newline 
	   (eq last-command 'cperl-electric-else-really)
	   (memq (preceding-char) '(?\ ?\t ?\n)))
	(let (p)
	 (skip-chars-forward " \t\n")
	 (setq p (point))
	 (skip-chars-backward " \t\n")
	 (delete-region (point) p))
   (backward-delete-char-untabify arg))))

;; helper function for deletion, which honors the desired delete direction
;; behavior. Added by Gary D. Foster, <Gary.Foster@corp.sun.com> and bound
;; to the 'delete keysym by default.

(defun cperl-electric-delete (arg)
 "Delete, or remove the whitespace inserted by an electric key.
Delete direction is controlled by the setting of `delete-key-deletes-forward'."
 (interactive "*p")
 (if (and cperl-auto-newline 
	  (memq last-command '(cperl-electric-semi 
				cperl-electric-terminator
				cperl-electric-lbrace))
	  (memq (preceding-char) '(? ?\t ?\n)))
   (let (p)
	(if (eq last-command 'cperl-electric-lbrace) 
	  (skip-chars-forward " \t\n"))
	(setq p (point))
	(skip-chars-backward " \t\n")
	(delete-region (point) p))
  (if (fboundp 'backward-or-forward-delete-char)
	(backward-or-forward-delete-char arg)
   (backward-delete-char-untabify arg))))

(defun cperl-inside-parens-p ()
 (condition-case ()
   (save-excursion
	(save-restriction
	 (narrow-to-region (point)
			  (progn (beginning-of-defun) (point)))
	 (goto-char (point-max))
	 (= (char-after (or (scan-lists (point) -1 1) (point-min))) ?\()))
  (error nil)))

(defun cperl-indent-command (&optional whole-exp)
 "Indent current line as Perl code, or in some cases insert a tab character.
If `cperl-tab-always-indent' is non-nil (the default), always indent current 
line. Otherwise, indent the current line only if point is at the left margin
or in the line's indentation; otherwise insert a tab.

A numeric argument, regardless of its value,
means indent rigidly all the lines of the expression starting after point
so that this line becomes properly indented.
The relative indentation among the lines of the expression are preserved."
 (interactive "P")
 (cperl-update-syntaxification (point) (point))
 (if whole-exp
   ;; If arg, always indent this line as Perl
   ;; and shift remaining lines of expression the same amount.
   (let ((shift-amt (cperl-indent-line))
	  beg end)
	(save-excursion
	 (if cperl-tab-always-indent
	   (beginning-of-line))
	 (setq beg (point))
	 (forward-sexp 1)
	 (setq end (point))
	 (goto-char beg)
	 (forward-line 1)
	 (setq beg (point)))
	(if (and shift-amt (> end beg))
	  (indent-code-rigidly beg end shift-amt "#")))
  (if (and (not cperl-tab-always-indent)
	   (save-excursion
	    (skip-chars-backward " \t")
	    (not (bolp))))
	(insert-tab)
   (cperl-indent-line))))

(defun cperl-indent-line (&optional parse-data)
 "Indent current line as Perl code.
Return the amount the indentation changed by."
 (let (indent i beg shift-amt
	(case-fold-search nil)
	(pos (- (point-max) (point))))
  (setq indent (cperl-calculate-indent parse-data)
	 i indent)
  (beginning-of-line)
  (setq beg (point))
  (cond ((or (eq indent nil) (eq indent t))
	  (setq indent (current-indentation) i nil))
	 ;;((eq indent t)  ; Never?
	 ;; (setq indent (cperl-calculate-indent-within-comment)))
	 ;;((looking-at "[ \t]*#")
	 ;; (setq indent 0))
	 (t
	  (skip-chars-forward " \t")
	  (if (listp indent) (setq indent (car indent)))
	  (cond ((looking-at "[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*:[^:]")
		 (and (> indent 0)
		    (setq indent (max cperl-min-label-indent
					 (+ indent cperl-label-offset)))))
		 ((= (following-char) ?})
		 (setq indent (- indent cperl-indent-level)))
		 ((memq (following-char) '(?\) ?\])) ; To line up with opening paren.
		 (setq indent (+ indent cperl-close-paren-offset)))
		 ((= (following-char) ?{)
		 (setq indent (+ indent cperl-brace-offset))))))
  (skip-chars-forward " \t")
  (setq shift-amt (and i (- indent (current-column))))
  (if (or (not shift-amt)
	  (zerop shift-amt))
	(if (> (- (point-max) pos) (point))
	  (goto-char (- (point-max) pos)))
   (delete-region beg (point))
   (indent-to indent)
   ;; If initial point was within line's indentation,
   ;; position after the indentation. Else stay at same point in text.
   (if (> (- (point-max) pos) (point))
	 (goto-char (- (point-max) pos))))
  shift-amt))

(defun cperl-after-label ()
 ;; Returns true if the point is after label. Does not do save-excursion.
 (and (eq (preceding-char) ?:)
    (memq (char-syntax (char-after (- (point) 2)))
	   '(?w ?_))
    (progn
	 (backward-sexp)
	 (looking-at "[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*:[^:]"))))

(defun cperl-get-state (&optional parse-start start-state)
 ;; returns list (START STATE DEPTH PRESTART),
 ;; START is a good place to start parsing, or equal to
 ;; PARSE-START if preset, 
 ;; STATE is what is returned by `parse-partial-sexp'.
 ;; DEPTH is true is we are immediately after end of block
 ;; which contains START.
 ;; PRESTART is the position basing on which START was found.
 (save-excursion
  (let ((start-point (point)) depth state start prestart)
   (if (and parse-start
	    (<= parse-start start-point))
	 (goto-char parse-start)
	(beginning-of-defun)
	(setq start-state nil))
   (setq prestart (point))
   (if start-state nil
	;; Try to go out, if sub is not on the outermost level
	(while (< (point) start-point)
	 (setq start (point) parse-start start depth nil
		state (parse-partial-sexp start start-point -1))
	 (if (> (car state) -1) nil
	  ;; The current line could start like }}}, so the indentation
	  ;; corresponds to a different level than what we reached
	  (setq depth t)
	  (beginning-of-line 2)))	; Go to the next line.
	(if start (goto-char start)))	; Not at the start of file
   (setq start (point))
   (or state (setq state (parse-partial-sexp start start-point -1 nil start-state)))
   (list start state depth prestart))))

(defun cperl-block-p ()			; Do not C-M-q ! One string contains ";" !
 ;; Positions is before ?\{. Checks whether it starts a block.
 ;; No save-excursion!
 (cperl-backward-to-noncomment (point-min))
 (or (memq (preceding-char) (append ";){}$@&%\C-@" nil)) ; Or label! \C-@ at bobp
					; Label may be mixed up with `$blah :'
   (save-excursion (cperl-after-label))
   (and (memq (char-syntax (preceding-char)) '(?w ?_))
	  (progn
	   (backward-sexp)
	   ;; Need take into account `bless', `return', `tr',...
	   (or (and (looking-at "[a-zA-Z0-9_:]+[ \t\n\f]*[{#]") ; Method call syntax
		   (not (looking-at "\\(bless\\|return\\|q[wqrx]?\\|tr\\|[smy]\\)\\>")))
		 (progn
		  (skip-chars-backward " \t\n\f")
		  (and (memq (char-syntax (preceding-char)) '(?w ?_))
			(progn
			 (backward-sexp)
			 (looking-at 
			  "sub[ \t]+[a-zA-Z0-9_:]+[ \t\n\f]*\\(([^()]*)[ \t\n\f]*\\)?[#{]")))))))))

(defvar cperl-look-for-prop '((pod in-pod) (here-doc-delim here-doc-group)))

(defun cperl-calculate-indent (&optional parse-data) ; was parse-start
 "Return appropriate indentation for current line as Perl code.
In usual case returns an integer: the column to indent to.
Returns nil if line starts inside a string, t if in a comment.

Will not correct the indentation for labels, but will correct it for braces
and closing parentheses and brackets.."
 (save-excursion
  (if (or
	 (and (memq (get-text-property (point) 'syntax-type)
		  '(pod here-doc here-doc-delim format))
	   (not (get-text-property (point) 'indentable)))
	 ;; before start of POD - whitespace found since do not have 'pod!
	 (and (looking-at "[ \t]*\n=")
	   (error "Spaces before pod section!"))
	 (and (not cperl-indent-left-aligned-comments)
	   (looking-at "^#")))
	nil
   (beginning-of-line)
   (let ((indent-point (point))
	  (char-after (save-excursion
			  (skip-chars-forward " \t")
			  (following-char)))
	  (in-pod (get-text-property (point) 'in-pod))
	  (pre-indent-point (point))
	  p prop look-prop is-block delim)
   (cond
    (in-pod				
	;; In the verbatim part, probably code example. What to do???
	)
    (t 
	(save-excursion
	 ;; Not in pod
	 (cperl-backward-to-noncomment nil)
	 (setq p (max (point-min) (1- (point)))
		prop (get-text-property p 'syntax-type)
		look-prop (or (nth 1 (assoc prop cperl-look-for-prop))
			   'syntax-type))
	 (if (memq prop '(pod here-doc format here-doc-delim))
	   (progn
		(goto-char (or (previous-single-property-change p look-prop) 
			    (point-min)))
		(beginning-of-line)
		(setq pre-indent-point (point)))))))
   (goto-char pre-indent-point)
   (let* ((case-fold-search nil)
	   (s-s (cperl-get-state (car parse-data) (nth 1 parse-data)))
	   (start (or (nth 2 parse-data) 
			(nth 0 s-s)))
	   (state (nth 1 s-s))
	   (containing-sexp (car (cdr state)))
	   old-indent)
	(if (and 
	   ;;containing-sexp		;; We are buggy at toplevel :-(
	   parse-data) 
	  (progn
	   (setcar parse-data pre-indent-point)
	   (setcar (cdr parse-data) state)
	   (or (nth 2 parse-data)
		 (setcar (cddr parse-data) start))
	   ;; Before this point: end of statement
	   (setq old-indent (nth 3 parse-data))))
	(cond ((get-text-property (point) 'indentable)
	    ;; indent to just after the surrounding open,
	    ;; skip blanks if we do not close the expression.
	    (goto-char (1+ (previous-single-property-change (point) 'indentable)))
	    (or (memq char-after (append ")]}" nil))
		  (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
		  (skip-chars-forward " \t"))
	    (current-column))
	   ((or (nth 3 state) (nth 4 state))
	    ;; return nil or t if should not change this line
	    (nth 4 state))
	   ;; XXXX Do we need to special-case this?
	   ((null containing-sexp)
	    ;; Line is at top level. May be data or function definition,
	    ;; or may be function argument declaration.
	    ;; Indent like the previous top level line
	    ;; unless that ends in a closeparen without semicolon,
	    ;; in which case this line is the first argument decl.
	    (skip-chars-forward " \t")
	    (+ (save-excursion
		  (goto-char start)
		  (- (current-indentation)
		    (if (nth 2 s-s) cperl-indent-level 0)))
		 (if (= char-after ?{) cperl-continued-brace-offset 0)
		 (progn
		  (cperl-backward-to-noncomment (or old-indent (point-min)))
		  ;; Look at previous line that's at column 0
		  ;; to determine whether we are in top-level decls
		  ;; or function's arg decls. Set basic-indent accordingly.
		  ;; Now add a little if this is a continuation line.
		  (if (or (bobp)
			  (eq (point) old-indent) ; old-indent was at comment
			  (eq (preceding-char) ?\;)
			  ;; Had ?\) too
			  (and (eq (preceding-char) ?\})
				 (cperl-after-block-and-statement-beg
				 (point-min)))	; Was start - too close
			  (memq char-after (append ")]}" nil))
			  (and (eq (preceding-char) ?\:) ; label
				 (progn
				  (forward-sexp -1)
				  (skip-chars-backward " \t")
				  (looking-at "[ \t]*[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*[ \t]*:")))) 
			(progn
			 (if (and parse-data
				  (not (eq char-after ?\C-j)))
			   (setcdr (cddr parse-data)
				   (list pre-indent-point)))
			 0)
		   cperl-continued-statement-offset))))
	   ((not 
		(or (setq is-block
			 (and (setq delim (= (char-after containing-sexp) ?{))
			    (save-excursion ; Is it a hash?
				 (goto-char containing-sexp)
				 (cperl-block-p))))
		  cperl-indent-parens-as-block))
	    ;; group is an expression, not a block:
	    ;; indent to just after the surrounding open parens,
	    ;; skip blanks if we do not close the expression.
	    (goto-char (1+ containing-sexp))
	    (or (memq char-after
			 (append (if delim "}" ")]}") nil))
		  (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
		  (skip-chars-forward " \t"))
	    (+ (current-column)
		 (if (and delim
			  (eq char-after ?\}))
		   ;; Correct indentation of trailing ?\}
		   (+ cperl-indent-level cperl-close-paren-offset)
		  0)))
;;;	   ((and (/= (char-after containing-sexp) ?{)
;;;		  (not cperl-indent-parens-as-block))
;;;	    ;; line is expression, not statement:
;;;	    ;; indent to just after the surrounding open,
;;;	    ;; skip blanks if we do not close the expression.
;;;	    (goto-char (1+ containing-sexp))
;;;	    (or (memq char-after (append ")]}" nil))
;;;		  (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
;;;		  (skip-chars-forward " \t"))
;;;	    (current-column))
;;;	   ((progn
;;;		 ;; Containing-expr starts with \{. Check whether it is a hash.
;;;		 (goto-char containing-sexp)
;;;		 (and (not (cperl-block-p))
;;;		   (not cperl-indent-parens-as-block)))
;;;	    (goto-char (1+ containing-sexp))
;;;	    (or (eq char-after ?\})
;;;		  (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
;;;		  (skip-chars-forward " \t"))
;;;	    (+ (current-column)	; Correct indentation of trailing ?\}
;;;		 (if (eq char-after ?\}) (+ cperl-indent-level
;;;					   cperl-close-paren-offset) 
;;;		  0)))
	   (t
	    ;; Statement level. Is it a continuation or a new statement?
	    ;; Find previous non-comment character.
	    (goto-char pre-indent-point)
	    (cperl-backward-to-noncomment containing-sexp)
	    ;; Back up over label lines, since they don't
	    ;; affect whether our line is a continuation.
	    ;; (Had \, too)
	    (while ;;(or (eq (preceding-char) ?\,)
			 (and (eq (preceding-char) ?:)
			    (or;;(eq (char-after (- (point) 2)) ?\') ; ????
				(memq (char-syntax (char-after (- (point) 2)))
				   '(?w ?_))))
			 ;;)
		 (if (eq (preceding-char) ?\,)
		   ;; Will go to beginning of line, essentially.
		   ;; Will ignore embedded sexpr XXXX.
		   (cperl-backward-to-start-of-continued-exp containing-sexp))
		 (beginning-of-line)
		 (cperl-backward-to-noncomment containing-sexp))
	    ;; Now we get the answer.
	    (if (not (or (eq (1- (point)) containing-sexp)
			  (memq (preceding-char)
				 (append (if is-block " ;{" " ,;{") '(nil)))
			  (and (eq (preceding-char) ?\})
				 (cperl-after-block-and-statement-beg 
				 containing-sexp))))
		  ;; This line is continuation of preceding line's statement;
		  ;; indent `cperl-continued-statement-offset' more than the
		  ;; previous line of the statement.
		  ;;
		  ;; There might be a label on this line, just
		  ;; consider it bad style and ignore it.
		  (progn
		   (cperl-backward-to-start-of-continued-exp containing-sexp)
		   (+ (if (memq char-after (append "}])" nil))
			  0		; Closing parenth
			 cperl-continued-statement-offset)
			(if (or is-block 
				(not delim)
				(not (eq char-after ?\})))
			  0
			 ;; Now it is a hash reference
			 (+ cperl-indent-level cperl-close-paren-offset))
			(if (looking-at "\\w+[ \t]*:")
			  (if (> (current-indentation) cperl-min-label-indent)
				(- (current-indentation) cperl-label-offset)
			   ;; Do not move `parse-data', this should
			   ;; be quick anyway (this comment comes 
			   ;;from different location):
			   (cperl-calculate-indent))
			 (current-column))
			(if (eq char-after ?\{)
			  cperl-continued-brace-offset 0)))
		 ;; This line starts a new statement.
		 ;; Position following last unclosed open.
		 (goto-char containing-sexp)
		 ;; Is line first statement after an open-brace?
		 (or
		 ;; If no, find that first statement and indent like
		 ;; it. If the first statement begins with label, do
		 ;; not believe when the indentation of the label is too
		 ;; small.
		 (save-excursion
		  (forward-char 1)
		  (setq old-indent (current-indentation))
		  (let ((colon-line-end 0))
		   (while (progn (skip-chars-forward " \t\n")
				  (looking-at "#\\|[a-zA-Z0-9_$]*:[^:]"))
			;; Skip over comments and labels following openbrace.
			(cond ((= (following-char) ?\#)
			    (forward-line 1))
			   ;; label:
			   (t
			    (save-excursion (end-of-line)
					    (setq colon-line-end (point)))
			    (search-forward ":"))))
		   ;; The first following code counts
		   ;; if it is before the line we want to indent.
		   (and (< (point) indent-point)
			  (if (> colon-line-end (point)) ; After label
			    (if (> (current-indentation) 
				   cperl-min-label-indent)
				  (- (current-indentation) cperl-label-offset)
				 ;; Do not believe: `max' is involved
				 (+ old-indent cperl-indent-level))
			   (current-column)))))
		 ;; If no previous statement,
		 ;; indent it relative to line brace is on.
		 ;; For open brace in column zero, don't let statement
		 ;; start there too. If cperl-indent-level is zero,
		 ;; use cperl-brace-offset + cperl-continued-statement-offset instead.
		 ;; For open-braces not the first thing in a line,
		 ;; add in cperl-brace-imaginary-offset.

		 ;; If first thing on a line: ?????
		 (+ (if (and (bolp) (zerop cperl-indent-level))
			 (+ cperl-brace-offset cperl-continued-statement-offset)
		    cperl-indent-level)
		   (if (or is-block 
			   (not delim)
			   (not (eq char-after ?\})))
			 0
		    ;; Now it is a hash reference
		    (+ cperl-indent-level cperl-close-paren-offset))
		   ;; Move back over whitespace before the openbrace.
		   ;; If openbrace is not first nonwhite thing on the line,
		   ;; add the cperl-brace-imaginary-offset.
		   (progn (skip-chars-backward " \t")
			  (if (bolp) 0 cperl-brace-imaginary-offset))
		   ;; If the openbrace is preceded by a parenthesized exp,
		   ;; move to the beginning of that;
		   ;; possibly a different line
		   (progn
		    (if (eq (preceding-char) ?\))
			  (forward-sexp -1))
		    ;; In the case it starts a subroutine, indent with
		    ;; respect to `sub', not with respect to the the
		    ;; first thing on the line, say in the case of
		    ;; anonymous sub in a hash.
		    ;;
		    (skip-chars-backward " \t")
		    (if (and (eq (preceding-char) ?b)
				(progn
				 (forward-sexp -1)
				 (looking-at "sub\\>"))
				(setq old-indent 
				   (nth 1 
					  (parse-partial-sexp 
					  (save-excursion (beginning-of-line) (point)) 
					  (point)))))
			  (progn (goto-char (1+ old-indent))
				 (skip-chars-forward " \t")
				 (current-column))
			 ;; Get initial indentation of the line we are on.
			 ;; If line starts with label, calculate label indentation
			 (if (save-excursion
			    (beginning-of-line)
			    (looking-at "[ \t]*[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*:[^:]"))
			   (if (> (current-indentation) cperl-min-label-indent)
				 (- (current-indentation) cperl-label-offset)
			    ;; Do not move `parse-data', this should
			    ;; be quick anyway:
			    (cperl-calculate-indent))
			  (current-indentation))))))))))))))

(defvar cperl-indent-alist
 '((string nil)
  (comment nil)
  (toplevel 0)
  (toplevel-after-parenth 2)
  (toplevel-continued 2)
  (expression 1))
 "Alist of indentation rules for CPerl mode.
The values mean:
 nil: do not indent;
 number: add this amount of indentation.

Not finished, not used.")

(defun cperl-where-am-i (&optional parse-start start-state)
 ;; Unfinished
 "Return a list of lists ((TYPE POS)...) of good points before the point.
POS may be nil if it is hard to find, say, when TYPE is `string' or `comment'.

Not finished, not used."
 (save-excursion
  (let* ((start-point (point))
	  (s-s (cperl-get-state))
	  (start (nth 0 s-s))
	  (state (nth 1 s-s))
	  (prestart (nth 3 s-s))
	  (containing-sexp (car (cdr state)))
	  (case-fold-search nil)
	  (res (list (list 'parse-start start) (list 'parse-prestart prestart))))
   (cond ((nth 3 state)		; In string
	   (setq res (cons (list 'string nil (nth 3 state)) res))) ; What started string
	  ((nth 4 state)		; In comment
	   (setq res (cons '(comment) res)))
	  ((null containing-sexp)
	   ;; Line is at top level. 
	   ;; Indent like the previous top level line
	   ;; unless that ends in a closeparen without semicolon,
	   ;; in which case this line is the first argument decl.
	   (cperl-backward-to-noncomment (or parse-start (point-min)))
	   ;;(skip-chars-backward " \t\f\n")
	   (cond
	   ((or (bobp)
		  (memq (preceding-char) (append ";}" nil)))
	    (setq res (cons (list 'toplevel start) res)))
	   ((eq (preceding-char) ?\) )
	    (setq res (cons (list 'toplevel-after-parenth start) res)))
	   (t 
	    (setq res (cons (list 'toplevel-continued start) res)))))
	  ((/= (char-after containing-sexp) ?{)
	   ;; line is expression, not statement:
	   ;; indent to just after the surrounding open.
	   ;; skip blanks if we do not close the expression.
	   (setq res (cons (list 'expression-blanks
				  (progn
				   (goto-char (1+ containing-sexp))
				   (or (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
					 (skip-chars-forward " \t"))
				   (point)))
			   (cons (list 'expression containing-sexp) res))))
	  ((progn
	   ;; Containing-expr starts with \{. Check whether it is a hash.
	   (goto-char containing-sexp)
	   (not (cperl-block-p)))
	   (setq res (cons (list 'expression-blanks
				  (progn
				   (goto-char (1+ containing-sexp))
				   (or (looking-at "[ \t]*\\(#\\|$\\)")
					 (skip-chars-forward " \t"))
				   (point)))
			   (cons (list 'expression containing-sexp) res))))
	  (t
	   ;; Statement level.
	   (setq res (cons (list 'in-block containing-sexp) res))
	   ;; Is it a continuation or a new statement?
	   ;; Find previous non-comment character.
	   (cperl-backward-to-noncomment containing-sexp)
	   ;; Back up over label lines, since they don't
	   ;; affect whether our line is a continuation.
	   ;; Back up comma-delimited lines too ?????
	   (while (or (eq (preceding-char) ?\,)
			(save-excursion (cperl-after-label)))
	    (if (eq (preceding-char) ?\,)
		  ;; Will go to beginning of line, essentially
		   ;; Will ignore embedded sexpr XXXX.
		  (cperl-backward-to-start-of-continued-exp containing-sexp))
	    (beginning-of-line)
	    (cperl-backward-to-noncomment containing-sexp))
	   ;; Now we get the answer.
	   (if (not (memq (preceding-char) (append ";}{" '(nil)))) ; Was ?\,
		 ;; This line is continuation of preceding line's statement.
		 (list (list 'statement-continued containing-sexp))
	    ;; This line starts a new statement.
	    ;; Position following last unclosed open.
	    (goto-char containing-sexp)
	    ;; Is line first statement after an open-brace?
	    (or
		;; If no, find that first statement and indent like
		;; it. If the first statement begins with label, do
		;; not believe when the indentation of the label is too
		;; small.
		(save-excursion
		 (forward-char 1)
		 (let ((colon-line-end 0))
		  (while (progn (skip-chars-forward " \t\n" start-point)
				 (and (< (point) start-point)
				    (looking-at
					"#\\|[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*:[^:]")))
		   ;; Skip over comments and labels following openbrace.
		   (cond ((= (following-char) ?\#)
			   ;;(forward-line 1)
			   (end-of-line))
			  ;; label:
			  (t
			   (save-excursion (end-of-line)
					   (setq colon-line-end (point)))
			   (search-forward ":"))))
		  ;; Now at the point, after label, or at start 
		  ;; of first statement in the block.
		  (and (< (point) start-point)
			 (if (> colon-line-end (point)) 
			   ;; Before statement after label
			   (if (> (current-indentation) 
				  cperl-min-label-indent)
				 (list (list 'label-in-block (point)))
			    ;; Do not believe: `max' is involved
			    (list
				(list 'label-in-block-min-indent (point))))
			  ;; Before statement
			  (list 'statement-in-block (point))))))
		;; If no previous statement,
		;; indent it relative to line brace is on.
		;; For open brace in column zero, don't let statement
		;; start there too. If cperl-indent-level is zero,
		;; use cperl-brace-offset + cperl-continued-statement-offset instead.
		;; For open-braces not the first thing in a line,
		;; add in cperl-brace-imaginary-offset.

		;; If first thing on a line: ?????
		(+ (if (and (bolp) (zerop cperl-indent-level))
		    (+ cperl-brace-offset cperl-continued-statement-offset)
		   cperl-indent-level)
		  ;; Move back over whitespace before the openbrace.
		  ;; If openbrace is not first nonwhite thing on the line,
		  ;; add the cperl-brace-imaginary-offset.
		  (progn (skip-chars-backward " \t")
			 (if (bolp) 0 cperl-brace-imaginary-offset))
		  ;; If the openbrace is preceded by a parenthesized exp,
		  ;; move to the beginning of that;
		  ;; possibly a different line
		  (progn
		   (if (eq (preceding-char) ?\))
			 (forward-sexp -1))
		   ;; Get initial indentation of the line we are on.
		   ;; If line starts with label, calculate label indentation
		   (if (save-excursion
			  (beginning-of-line)
			  (looking-at "[ \t]*[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*:[^:]"))
			 (if (> (current-indentation) cperl-min-label-indent)
			   (- (current-indentation) cperl-label-offset)
			  (cperl-calculate-indent))
		    (current-indentation))))))))
   res)))

(defun cperl-calculate-indent-within-comment ()
 "Return the indentation amount for line, assuming that
the current line is to be regarded as part of a block comment."
 (let (end star-start)
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (skip-chars-forward " \t")
   (setq end (point))
   (and (= (following-char) ?#)
	  (forward-line -1)
	  (cperl-to-comment-or-eol)
	  (setq end (point)))
   (goto-char end)
   (current-column))))


(defun cperl-to-comment-or-eol ()
 "Goes to position before comment on the current line, or to end of line.
Returns true if comment is found."
 (let (state stop-in cpoint (lim (progn (end-of-line) (point))))
   (beginning-of-line)
   (if (or 
	  (eq (get-text-property (point) 'syntax-type) 'pod)
	  (re-search-forward "\\=[ \t]*\\(#\\|$\\)" lim t))
	 (if (eq (preceding-char) ?\#) (progn (backward-char 1) t))
	;; Else
	(while (not stop-in)
	 (setq state (parse-partial-sexp (point) lim nil nil nil t))
					; stop at comment
	 ;; If fails (beginning-of-line inside sexp), then contains not-comment
	 (if (nth 4 state)		; After `#';
					; (nth 2 state) can be
					; beginning of m,s,qq and so
					; on
	   (if (nth 2 state)
		 (progn
		  (setq cpoint (point))
		  (goto-char (nth 2 state))
		  (cond
		   ((looking-at "\\(s\\|tr\\)\\>")
		   (or (re-search-forward
			  "\\=\\w+[ \t]*#\\([^\n\\\\#]\\|\\\\[\\\\#]\\)*#\\([^\n\\\\#]\\|\\\\[\\\\#]\\)*"
			  lim 'move)
			 (setq stop-in t)))
		   ((looking-at "\\(m\\|q\\([qxwr]\\)?\\)\\>")
		   (or (re-search-forward
			  "\\=\\w+[ \t]*#\\([^\n\\\\#]\\|\\\\[\\\\#]\\)*#"
			  lim 'move)
			 (setq stop-in t)))
		   (t			; It was fair comment
		   (setq stop-in t)	; Finish
		   (goto-char (1- cpoint)))))
		(setq stop-in t)	; Finish
		(forward-char -1))
	  (setq stop-in t))		; Finish
	 )
	(nth 4 state))))

(defsubst cperl-1- (p)
 (max (point-min) (1- p)))

(defsubst cperl-1+ (p)
 (min (point-max) (1+ p)))

(defsubst cperl-modify-syntax-type (at how)
 (if (< at (point-max))
   (progn
	(put-text-property at (1+ at) 'syntax-table how)
	(put-text-property at (1+ at) 'rear-nonsticky t))))

(defun cperl-protect-defun-start (s e)
 ;; C code looks for "^\\s(" to skip comment backward in "hard" situations
 (save-excursion
  (goto-char s)
  (while (re-search-forward "^\\s(" e 'to-end)
   (put-text-property (1- (point)) (point) 'syntax-table cperl-st-punct))))

(defun cperl-commentify (bb e string &optional noface)
 (if cperl-use-syntax-table-text-property 
   (if (eq noface 'n)		; Only immediate
	 nil
	;; We suppose that e is _after_ the end of construction, as after eol.
	(setq string (if string cperl-st-sfence cperl-st-cfence))
	(if (> bb (- e 2))
	  ;; one-char string/comment?!
	  (cperl-modify-syntax-type bb cperl-st-punct)
	 (cperl-modify-syntax-type bb string)
	 (cperl-modify-syntax-type (1- e) string))
	(if (and (eq string cperl-st-sfence) (> (- e 2) bb))
	  (put-text-property (1+ bb) (1- e) 
			    'syntax-table cperl-string-syntax-table))
	(cperl-protect-defun-start bb e))
  ;; Fontify
  (or noface
	(not cperl-pod-here-fontify)
	(put-text-property bb e 'face (if string 'font-lock-string-face
					'font-lock-comment-face)))))

(defvar cperl-starters '(( ?\( . ?\) )
			 ( ?\[ . ?\] )
			 ( ?\{ . ?\} )
			 ( ?\< . ?\> )))

(defun cperl-forward-re (lim end is-2arg set-st st-l err-l argument
			   &optional ostart oend)
 ;; Works *before* syntax recognition is done
 ;; May modify syntax-type text property if the situation is too hard
 (let (b starter ender st i i2 go-forward reset-st)
  (skip-chars-forward " \t")
  ;; ender means matching-char matcher.
  (setq b (point) 
	 starter (if (eobp) 0 (char-after b))
	 ender (cdr (assoc starter cperl-starters)))
  ;; What if starter == ?\\ ????
  (if set-st
	(if (car st-l)
	  (setq st (car st-l))
	 (setcar st-l (make-syntax-table))
	 (setq i 0 st (car st-l))
	 (while (< i 256)
	  (modify-syntax-entry i "." st)
	  (setq i (1+ i)))
	 (modify-syntax-entry ?\\ "\\" st)))
  (setq set-st t)
  ;; Whether we have an intermediate point
  (setq i nil)
  ;; Prepare the syntax table:
  (and set-st
	 (if (not ender)		; m/blah/, s/x//, s/x/y/
	   (modify-syntax-entry starter "$" st)
	  (modify-syntax-entry starter (concat "(" (list ender)) st)
	  (modify-syntax-entry ender (concat ")" (list starter)) st)))
  (condition-case bb
	(progn
	 ;; We use `$' syntax class to find matching stuff, but $$
	 ;; is recognized the same as $, so we need to check this manually.
	 (if (and (eq starter (char-after (cperl-1+ b)))
		  (not ender))
	   ;; $ has TeXish matching rules, so $$ equiv $...
	   (forward-char 2)
	  (setq reset-st (syntax-table))
	  (set-syntax-table st)
	  (forward-sexp 1)
	  (if (<= (point) (1+ b))
		(error "Unfinished regular expression"))
	  (set-syntax-table reset-st)
	  (setq reset-st nil)
	  ;; Now the problem is with m;blah;;
	  (and (not ender)
		 (eq (preceding-char)
		   (char-after (- (point) 2)))
		 (save-excursion
		  (forward-char -2)
		  (= 0 (% (skip-chars-backward "\\\\") 2)))
		 (forward-char -1)))
	 ;; Now we are after the first part.
	 (and is-2arg			; Have trailing part
	    (not ender)
	    (eq (following-char) starter) ; Empty trailing part
	    (progn
		 (or (eq (char-syntax (following-char)) ?.)
		   ;; Make trailing letter into punctuation
		   (cperl-modify-syntax-type (point) cperl-st-punct))
		 (setq is-2arg nil go-forward t))) ; Ignore the tail
	 (if is-2arg			; Not number => have second part
	   (progn
		(setq i (point) i2 i)
		(if ender
		  (if (memq (following-char) '(?\ ?\t ?\n ?\f))
			(progn
			 (if (looking-at "[ \t\n\f]+\\(#[^\n]*\n[ \t\n\f]*\\)+")
			   (goto-char (match-end 0))
			  (skip-chars-forward " \t\n\f"))
			 (setq i2 (point))))
		 (forward-char -1))
		(modify-syntax-entry starter (if (eq starter ?\\) "\\" ".") st)
		(if ender (modify-syntax-entry ender "." st))		
		(setq set-st nil)
		(setq ender (cperl-forward-re lim end nil t st-l err-l
					   argument starter ender)
		   ender (nth 2 ender)))))
   (error (goto-char lim)
	   (setq set-st nil)
	   (if reset-st
		 (set-syntax-table reset-st))
	   (or end
		 (message
		 "End of `%s%s%c ... %c' string/RE not found: %s"
		 argument
		 (if ostart (format "%c ... %c" ostart (or oend ostart)) "")
		 starter (or ender starter) bb)
		 (or (car err-l) (setcar err-l b)))))
  (if set-st
	(progn
	 (modify-syntax-entry starter (if (eq starter ?\\) "\\" ".") st)
	 (if ender (modify-syntax-entry ender "." st))))
  ;; i: have 2 args, after end of the first arg
  ;; i2: start of the second arg, if any (before delim iff `ender').
  ;; ender: the last arg bounded by parens-like chars, the second one of them
  ;; starter: the starting delimiter of the first arg
  ;; go-forward: has 2 args, and the second part is empty
  (list i i2 ender starter go-forward)))

(defvar font-lock-string-face)
;;(defvar font-lock-reference-face)
(defvar font-lock-constant-face)
(defsubst cperl-postpone-fontification (b e type val &optional now) 
 ;; Do after syntactic fontification?
 (if cperl-syntaxify-by-font-lock
   (or now (put-text-property b e 'cperl-postpone (cons type val)))
   (put-text-property b e type val)))

;;; Here is how the global structures (those which cannot be
;;; recognized locally) are marked:
;;	a) PODs: 
;;		Start-to-end is marked `in-pod' ==> t
;;		Each non-literal part is marked `syntax-type' ==> `pod'
;;		Each literal part is marked `syntax-type' ==> `in-pod'
;;	b) HEREs: 
;;		Start-to-end is marked `here-doc-group' ==> t
;;		The body is marked `syntax-type' ==> `here-doc'
;;		The delimiter is marked `syntax-type' ==> `here-doc-delim'
;;	c) FORMATs: 
;;		After-initial-line--to-end is marked `syntax-type' ==> `format'
;;	d) 'Q'uoted string: 
;;		part between markers inclusive is marked `syntax-type' ==> `string'
;;		part between `q' and the first marker is marked `syntax-type' ==> `prestring'

(defun cperl-unwind-to-safe (before &optional end)
 ;; if BEFORE, go to the previous start-of-line on each step of unwinding
 (let ((pos (point)) opos)
  (setq opos pos)
  (while (and pos (get-text-property pos 'syntax-type))
   (setq pos (previous-single-property-change pos 'syntax-type))
   (if pos
	 (if before
	   (progn
		(goto-char (cperl-1- pos))
		(beginning-of-line)
		(setq pos (point)))
	  (goto-char (setq pos (cperl-1- pos))))
	;; Up to the start
	(goto-char (point-min))))
  ;; Skip empty lines
  (and (looking-at "\n*=")
	 (/= 0 (skip-chars-backward "\n"))
	 (forward-char))
  (setq pos (point))
  (if end
	;; Do the same for end, going small steps
	(progn
	 (while (and end (get-text-property end 'syntax-type))
	  (setq pos end
		 end (next-single-property-change end 'syntax-type)))
	 (or end pos)))))

(defvar cperl-nonoverridable-face)
(defvar font-lock-function-name-face)
(defvar font-lock-comment-face)

(defun cperl-find-pods-heres (&optional min max non-inter end ignore-max)
 "Scans the buffer for hard-to-parse Perl constructions.
If `cperl-pod-here-fontify' is not-nil after evaluation, will fontify 
the sections using `cperl-pod-head-face', `cperl-pod-face', 
`cperl-here-face'."
 (interactive)
 (or min (setq min (point-min)
		cperl-syntax-state nil
		cperl-syntax-done-to min))
 (or max (setq max (point-max)))
 (let* (face head-face here-face b e bb tag qtag b1 e1 argument i c tail tb
	   is-REx is-x-REx REx-comment-start REx-comment-end was-comment i2
	   (cperl-pod-here-fontify (eval cperl-pod-here-fontify)) go tmpend 
	   (case-fold-search nil) (inhibit-read-only t) (buffer-undo-list t)
	   (modified (buffer-modified-p))
	   (after-change-functions nil)
	   (use-syntax-state (and cperl-syntax-state
				   (>= min (car cperl-syntax-state))))
	   (state-point (if use-syntax-state
			    (car cperl-syntax-state)
			   (point-min)))
	   (state (if use-syntax-state
			 (cdr cperl-syntax-state)))
	   ;; (st-l '(nil)) (err-l '(nil)) ; Would overwrite - propagates from a function call to a function call!
	   (st-l (list nil)) (err-l (list nil))
	   ;; Somehow font-lock may be not loaded yet...
	   (font-lock-string-face (if (boundp 'font-lock-string-face)
					 font-lock-string-face
				    'font-lock-string-face))
	   (font-lock-constant-face (if (boundp 'font-lock-constant-face)
					 font-lock-constant-face
				    'font-lock-constant-face))
	   (font-lock-function-name-face 
	    (if (boundp 'font-lock-function-name-face)
		  font-lock-function-name-face
		 'font-lock-function-name-face))
	   (font-lock-comment-face 
	    (if (boundp 'font-lock-comment-face)
		  font-lock-comment-face
		 'font-lock-comment-face))
	   (cperl-nonoverridable-face 
	    (if (boundp 'cperl-nonoverridable-face)
		  cperl-nonoverridable-face
		 'cperl-nonoverridable-face))
	   (stop-point (if ignore-max 
			   (point-max)
			  max))
	   (search
	    (concat
		"\\(\\`\n?\\|^\n\\)=" 
		"\\|"
		;; One extra () before this:
		"<<" 
		 "\\("			; 1 + 1
		 ;; First variant "BLAH" or just ``.
		   "[ \t]*"		; Yes, whitespace is allowed!
		   "\\([\"'`]\\)"	; 2 + 1 = 3
		   "\\([^\"'`\n]*\\)"	; 3 + 1
		   "\\3"
		 "\\|"
		 ;; Second variant: Identifier or \ID or empty
		  "\\\\?\\(\\([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*\\)?\\)" ; 4 + 1, 5 + 1
		  ;; Do not have <<= or << 30 or <<30 or << $blah.
		  ;; "\\([^= \t0-9$@%&]\\|[ \t]+[^ \t\n0-9$@%&]\\)" ; 6 + 1
		  "\\(\\)"		; To preserve count of pars :-( 6 + 1
		 "\\)"
		"\\|"
		;; 1+6 extra () before this:
		"^[ \t]*\\(format\\)[ \t]*\\([a-zA-Z0-9_]+\\)?[ \t]*=[ \t]*$"
		(if cperl-use-syntax-table-text-property
		  (concat
		   "\\|"
		   ;; 1+6+2=9 extra () before this:
		   "\\<\\(q[wxqr]?\\|[msy]\\|tr\\)\\>"
		   "\\|"
		   ;; 1+6+2+1=10 extra () before this:
		   "\\([?/<]\\)"	; /blah/ or ?blah? or <file*glob>
		   "\\|"
		   ;; 1+6+2+1+1=11 extra () before this:
		   "\\<sub\\>[ \t]*\\([a-zA-Z_:'0-9]+[ \t]*\\)?\\(([^()]*)\\)"
		   "\\|"
		   ;; 1+6+2+1+1+2=13 extra () before this:
		   "\\$\\(['{]\\)"
		   "\\|"
		   ;; 1+6+2+1+1+2+1=14 extra () before this:
		   "\\(\\<sub[ \t\n\f]+\\|[&*$@%]\\)[a-zA-Z0-9_]*'"
		   ;; 1+6+2+1+1+2+1+1=15 extra () before this:
		   "\\|"
		   "__\\(END\\|DATA\\)__"
		   ;; 1+6+2+1+1+2+1+1+1=16 extra () before this:
		   "\\|"
		   "\\\\\\(['`\"]\\)"
		   )
		 ""))))
  (unwind-protect
	(progn
	 (save-excursion
	  (or non-inter
		(message "Scanning for \"hard\" Perl constructions..."))
	  (and cperl-pod-here-fontify
		;; We had evals here, do not know why...
		(setq face cperl-pod-face
		   head-face cperl-pod-head-face
		   here-face cperl-here-face))
	  (remove-text-properties min max 
				  '(syntax-type t in-pod t syntax-table t
						 cperl-postpone t
						 syntax-subtype t
						 rear-nonsticky t
						 indentable t))
	  ;; Need to remove face as well...
	  (goto-char min)
	  (and (eq system-type 'emx)
		 (looking-at "extproc[ \t]") ; Analogue of #!
		 (cperl-commentify min 
				  (save-excursion (end-of-line) (point))
				  nil))
	  (while (and
		  (< (point) max)
		  (re-search-forward search max t))
	   (setq tmpend nil)		; Valid for most cases
	   (cond 
	    ((match-beginning 1)	; POD section
		;; "\\(\\`\n?\\|^\n\\)=" 
		(if (looking-at "cut\\>")
		  (if ignore-max
			nil		; Doing a chunk only
		   (message "=cut is not preceded by a POD section")
		   (or (car err-l) (setcar err-l (point))))
		 (beginning-of-line)
		
		 (setq b (point) 
			bb b
			tb (match-beginning 0)
			b1 nil)		; error condition
		 ;; We do not search to max, since we may be called from
		 ;; some hook of fontification, and max is random
		 (or (re-search-forward "^\n=cut\\>" stop-point 'toend)
		   (progn
			(goto-char b)
			(if (re-search-forward "\n=cut\\>" stop-point 'toend)
			  (progn
			   (message "=cut is not preceded by an empty line")
			   (setq b1 t)
			   (or (car err-l) (setcar err-l b))))))
		 (beginning-of-line 2)	; An empty line after =cut is not POD!
		 (setq e (point))
		 (and (> e max)
		    (progn
			 (remove-text-properties 
			 max e '(syntax-type t in-pod t syntax-table t
					   cperl-postpone t
					   syntax-subtype t
					   rear-nonsticky t
					   indentable t))
			 (setq tmpend tb)))
		 (put-text-property b e 'in-pod t)
		 (put-text-property b e 'syntax-type 'in-pod)
		 (goto-char b)
		 (while (re-search-forward "\n\n[ \t]" e t)
		  ;; We start 'pod 1 char earlier to include the preceding line
		  (beginning-of-line)
		  (put-text-property (cperl-1- b) (point) 'syntax-type 'pod)
		  (cperl-put-do-not-fontify b (point) t)
		  ;; mark the non-literal parts as PODs
		  (if cperl-pod-here-fontify 
			(cperl-postpone-fontification b (point) 'face face t))
		  (re-search-forward "\n\n[^ \t\f\n]" e 'toend)
		  (beginning-of-line)
		  (setq b (point)))
		 (put-text-property (cperl-1- (point)) e 'syntax-type 'pod)
		 (cperl-put-do-not-fontify (point) e t)
		 (if cperl-pod-here-fontify 
		   (progn 
			;; mark the non-literal parts as PODs
			(cperl-postpone-fontification (point) e 'face face t)
			(goto-char bb)
			(if (looking-at 
			   "=[a-zA-Z0-9_]+\\>[ \t]*\\(\\(\n?[^\n]\\)+\\)$")
			  ;; mark the headers
			  (cperl-postpone-fontification 
			   (match-beginning 1) (match-end 1)
			   'face head-face))
			(while (re-search-forward
				;; One paragraph
				"^\n=[a-zA-Z0-9_]+\\>[ \t]*\\(\\(\n?[^\n]\\)+\\)$"
				e 'toend)
			 ;; mark the headers
			 (cperl-postpone-fontification 
			  (match-beginning 1) (match-end 1)
			  'face head-face))))
		 (cperl-commentify bb e nil)
		 (goto-char e)
		 (or (eq e (point-max))
		   (forward-char -1)))) ; Prepare for immediate pod start.
	    ;; Here document
	    ;; We do only one here-per-line
        ;; ;; One extra () before this:
	    ;;"<<" 
	    ;; "\\("			; 1 + 1
	    ;; ;; First variant "BLAH" or just ``.
	    ;;   "\\([\"'`]\\)"	; 2 + 1
	    ;;   "\\([^\"'`\n]*\\)"	; 3 + 1
	    ;;   "\\3"
	    ;; "\\|"
	    ;; ;; Second variant: Identifier or \ID or empty
	    ;;  "\\\\?\\(\\([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*\\)?\\)" ; 4 + 1, 5 + 1
	    ;;  ;; Do not have <<= or << 30 or <<30 or << $blah.
	    ;;  ;; "\\([^= \t0-9$@%&]\\|[ \t]+[^ \t\n0-9$@%&]\\)" ; 6 + 1
	    ;;  "\\(\\)"		; To preserve count of pars :-( 6 + 1
	    ;; "\\)"
	    ((match-beginning 2)	; 1 + 1
		;; Abort in comment:
		(setq b (point))
		(setq state (parse-partial-sexp state-point b nil nil state)
		   state-point b
		   tb (match-beginning 0)
		   i (or (nth 3 state) (nth 4 state)))
		(if i 
		  (setq c t)
		 (setq c (and
			  (match-beginning 5)
			  (not (match-beginning 6)) ; Empty
			  (looking-at
			  "[ \t]*[=0-9$@%&(]"))))
		(if c			; Not here-doc
		  nil			; Skip it.
		 (if (match-beginning 5) ;4 + 1
		   (setq b1 (match-beginning 5) ; 4 + 1
			  e1 (match-end 5)) ; 4 + 1
		  (setq b1 (match-beginning 4) ; 3 + 1
			 e1 (match-end 4))) ; 3 + 1
		 (setq tag (buffer-substring b1 e1)
			qtag (regexp-quote tag))
		 (cond (cperl-pod-here-fontify 
			 ;; Highlight the starting delimiter
			 (cperl-postpone-fontification b1 e1 'face font-lock-constant-face)
			 (cperl-put-do-not-fontify b1 e1 t)))
		 (forward-line)
		 (setq b (point))
		 ;; We do not search to max, since we may be called from
		 ;; some hook of fontification, and max is random
		 (cond ((re-search-forward (concat "^" qtag "$") 
					  stop-point 'toend)
			 (if cperl-pod-here-fontify 
			   (progn
			    ;; Highlight the ending delimiter
			    (cperl-postpone-fontification (match-beginning 0) (match-end 0) 
						 'face font-lock-constant-face)
			    (cperl-put-do-not-fontify b (match-end 0) t)
			    ;; Highlight the HERE-DOC
			    (cperl-postpone-fontification b (match-beginning 0) 
						 'face here-face)))
			 (setq e1 (cperl-1+ (match-end 0)))
			 (put-text-property b (match-beginning 0) 
					  'syntax-type 'here-doc)
			 (put-text-property (match-beginning 0) e1
					  'syntax-type 'here-doc-delim)
			 (put-text-property b e1
					  'here-doc-group t)
			 (cperl-commentify b e1 nil)
			 (cperl-put-do-not-fontify b (match-end 0) t)
			 (if (> e1 max)
			   (setq tmpend tb)))
			(t (message "End of here-document `%s' not found." tag)
			  (or (car err-l) (setcar err-l b))))))
	    ;; format
	    ((match-beginning 8)
		;; 1+6=7 extra () before this:
		;;"^[ \t]*\\(format\\)[ \t]*\\([a-zA-Z0-9_]+\\)?[ \t]*=[ \t]*$"
		(setq b (point)
		   name (if (match-beginning 8) ; 7 + 1
			    (buffer-substring (match-beginning 8) ; 7 + 1
						 (match-end 8)) ; 7 + 1
			   "")
		   tb (match-beginning 0))
		(setq argument nil)
		(if cperl-pod-here-fontify 
		  (while (and (eq (forward-line) 0)
				(not (looking-at "^[.;]$")))
		   (cond
		    ((looking-at "^#")) ; Skip comments
		    ((and argument	; Skip argument multi-lines
			   (looking-at "^[ \t]*{")) 
			(forward-sexp 1)
			(setq argument nil))
		    (argument	; Skip argument lines
			(setq argument nil))
		    (t		; Format line
			(setq b1 (point))
			(setq argument (looking-at "^[^\n]*[@^]"))
			(end-of-line)
			;; Highlight the format line
			(cperl-postpone-fontification b1 (point) 
					  'face font-lock-string-face)
			(cperl-commentify b1 (point) nil)
			(cperl-put-do-not-fontify b1 (point) t))))
		 ;; We do not search to max, since we may be called from
		 ;; some hook of fontification, and max is random
		 (re-search-forward "^[.;]$" stop-point 'toend))
		(beginning-of-line)
		(if (looking-at "^\\.$")	; ";" is not supported yet
		  (progn
		   ;; Highlight the ending delimiter
		   (cperl-postpone-fontification (point) (+ (point) 2)
					 'face font-lock-string-face)
		   (cperl-commentify (point) (+ (point) 2) nil)
		   (cperl-put-do-not-fontify (point) (+ (point) 2) t))
		 (message "End of format `%s' not found." name)
		 (or (car err-l) (setcar err-l b)))
		(forward-line)
		(if (> (point) max)
		  (setq tmpend tb))
		(put-text-property b (point) 'syntax-type 'format))
	    ;; Regexp:
	    ((or (match-beginning 10) (match-beginning 11))
		;; 1+6+2=9 extra () before this:
		;; "\\<\\(q[wxqr]?\\|[msy]\\|tr\\)\\>"
		;; "\\|"
		;; "\\([?/<]\\)"	; /blah/ or ?blah? or <file*glob>
		(setq b1 (if (match-beginning 10) 10 11)
		   argument (buffer-substring
				(match-beginning b1) (match-end b1))
		   b (point)
		   i b
		   c (char-after (match-beginning b1))
		   bb (char-after (1- (match-beginning b1)))	; tmp holder
		   ;; bb == "Not a stringy"
		   bb (if (eq b1 10) ; user variables/whatever
			   (or
			   (memq bb '(?\$ ?\@ ?\% ?\* ?\#)) ; $#y
			   (and (eq bb ?-) (eq c ?s)) ; -s file test
			   (and (eq bb ?\&)
				  (not (eq (char-after ; &&m/blah/
					   (- (match-beginning b1) 2))
					  ?\&))))
			  ;; <file> or <$file>
			  (and (eq c ?\<)
				;; Do not stringify <FH>, <$fh> :
				(save-match-data
				 (looking-at 
				  "\\$?\\([_a-zA-Z:][_a-zA-Z0-9:]*\\)?>"))))
		   tb (match-beginning 0))
		(goto-char (match-beginning b1))
		(cperl-backward-to-noncomment (point-min))
		(or bb
		  (if (eq b1 11)	; bare /blah/ or ?blah? or <foo>
			(setq argument ""
			   bb	; Not a regexp?
			   (progn
				(not 
				 ;; What is below: regexp-p?
				 (and
				 (or (memq (preceding-char)
					  (append (if (memq c '(?\? ?\<))
							;; $a++ ? 1 : 2
							"~{(=|&*!,;:"
						   "~{(=|&+-*!,;:") nil))
				   (and (eq (preceding-char) ?\})
					  (cperl-after-block-p (point-min)))
				   (and (eq (char-syntax (preceding-char)) ?w)
					  (progn
					   (forward-sexp -1)
;;; After these keywords `/' starts a RE. One should add all the
;;; functions/builtins which expect an argument, but ...
					   (if (eq (preceding-char) ?-)
						 ;; -d ?foo? is a RE
						 (looking-at "[a-zA-Z]\\>")
					    (and
						(not (memq (preceding-char)
							  '(?$ ?@ ?& ?%)))
						(looking-at 
						"\\(while\\|if\\|unless\\|until\\|and\\|or\\|not\\|xor\\|split\\|grep\\|map\\|print\\)\\>")))))
				   (and (eq (preceding-char) ?.)
					  (eq (char-after (- (point) 2)) ?.))
				   (bobp))
				 ;; m|blah| ? foo : bar;
				 (not
				  (and (eq c ?\?)
					cperl-use-syntax-table-text-property 
					(not (bobp))
					(progn
					 (forward-char -1)
					 (looking-at "\\s|")))))))
			   b (1- b))
		   ;; s y tr m
		   ;; Check for $a->y
		   (if (and (eq (preceding-char) ?>)
			    (eq (char-after (- (point) 2)) ?-))
			 ;; Not a regexp
			 (setq bb t))))
		(or bb (setq state (parse-partial-sexp 
				  state-point b nil nil state)
			   state-point b))
		(goto-char b)
		(if (or bb (nth 3 state) (nth 4 state))
		  (goto-char i)
		 ;; Skip whitespace and comments...
		 (if (looking-at "[ \t\n\f]+\\(#[^\n]*\n[ \t\n\f]*\\)+")
		   (goto-char (match-end 0))
		  (skip-chars-forward " \t\n\f"))
		 (if (> (point) b)
		   (put-text-property b (point) 'syntax-type 'prestring))
		 ;; qtag means two-arg matcher, may be reset to
		 ;;  2 or 3 later if some special quoting is needed.
		 ;; e1 means matching-char matcher.
		 (setq b (point)
			;; has 2 args
			i2 (string-match "^\\([sy]\\|tr\\)$" argument)
			;; We do not search to max, since we may be called from
			;; some hook of fontification, and max is random
			i (cperl-forward-re stop-point end
					  i2
					  t st-l err-l argument)
			;; Note that if `go', then it is considered as 1-arg
			b1 (nth 1 i)	; start of the second part
			tag (nth 2 i)	; ender-char, true if second part 
					; is with matching chars []
			go (nth 4 i)	; There is a 1-char part after the end
			i (car i)	; intermediate point
			e1 (point)	; end 
			;; Before end of the second part if non-matching: ///
			tail (if (and i (not tag)) 
				 (1- e1))
			e (if i i e1)	; end of the first part
			qtag nil	; need to preserve backslashitis
			is-x-REx nil)	; REx has //x modifier
		 ;; Commenting \\ is dangerous, what about ( ?
		 (and i tail
		    (eq (char-after i) ?\\)
		    (setq qtag t))
		 (if (looking-at "\\sw*x") ; qr//x
		   (setq is-x-REx t))
		 (if (null i)
		   ;; Considered as 1arg form
		   (progn
			(cperl-commentify b (point) t)
			(put-text-property b (point) 'syntax-type 'string)
			(if (or is-x-REx
				;; ignore other text properties:
				(string-match "^qw$" argument))
			  (put-text-property b (point) 'indentable t))
			(and go
			   (setq e1 (cperl-1+ e1))
			   (or (eobp)
				 (forward-char 1))))
		  (cperl-commentify b i t)
		  (if (looking-at "\\sw*e") ; s///e
			(progn
			 (and
			  ;; silent:
			  (cperl-find-pods-heres b1 (1- (point)) t end)
			  ;; Error
			  (goto-char (1+ max)))
			 (if (and tag (eq (preceding-char) ?\>))
			   (progn
				(cperl-modify-syntax-type (1- (point)) cperl-st-ket)
				(cperl-modify-syntax-type i cperl-st-bra)))
			 (put-text-property b i 'syntax-type 'string)
			 (if is-x-REx
			   (put-text-property b i 'indentable t)))
		   (cperl-commentify b1 (point) t)
		   (put-text-property b (point) 'syntax-type 'string)
		   (if is-x-REx
			 (put-text-property b i 'indentable t))
		   (if qtag
			 (cperl-modify-syntax-type (1+ i) cperl-st-punct))
		   (setq tail nil)))
		 ;; Now: tail: if the second part is non-matching without ///e
		 (if (eq (char-syntax (following-char)) ?w)
		   (progn
			(forward-word 1) ; skip modifiers s///s
			(if tail (cperl-commentify tail (point) t))
			(cperl-postpone-fontification 
			 e1 (point) 'face 'cperl-nonoverridable-face)))
		 ;; Check whether it is m// which means "previous match"
		 ;; and highlight differently
		 (setq is-REx 
			(and (string-match "^\\([sm]?\\|qr\\)$" argument)
			   (or (not (= (length argument) 0))
				 (not (eq c ?\<)))))
		 (if (and is-REx 
			  (eq e (+ 2 b))
			  ;; split // *is* using zero-pattern
			  (save-excursion
			   (condition-case nil
				 (progn
				  (goto-char tb)
				  (forward-sexp -1)
				  (not (looking-at "split\\>")))
			    (error t))))
		   (cperl-postpone-fontification 
		    b e 'face font-lock-function-name-face)
		  (if (or i2		; Has 2 args
			  (and cperl-fontify-m-as-s
				 (or
				 (string-match "^\\(m\\|qr\\)$" argument)
				 (and (eq 0 (length argument))
				    (not (eq ?\< (char-after b)))))))
			(progn
			 (cperl-postpone-fontification 
			  b (cperl-1+ b) 'face font-lock-constant-face)
			 (cperl-postpone-fontification 
			  (1- e) e 'face font-lock-constant-face)))
		  (if (and is-REx cperl-regexp-scan)
			;; Process RExen better
			(save-excursion
			 (goto-char (1+ b))
			 (while
			   (and (< (point) e)
				  (re-search-forward
				  (if is-x-REx
					(if (eq (char-after b) ?\#)
					  "\\((\\?\\\\#\\)\\|\\(\\\\#\\)"
					  "\\((\\?#\\)\\|\\(#\\)")
					(if (eq (char-after b) ?\#)
					  "\\((\\?\\\\#\\)"
					 "\\((\\?#\\)"))
				  (1- e) 'to-end))
			  (goto-char (match-beginning 0))
			  (setq REx-comment-start (point)
				 was-comment t)
			  (if (save-excursion
				 (and
				  ;; XXX not working if outside delimiter is #
				  (eq (preceding-char) ?\\)
				  (= (% (skip-chars-backward "$\\\\") 2) -1)))
				;; Not a comment, avoid loop:
				(progn (setq was-comment nil)
				    (forward-char 1))
			   (if (match-beginning 2)
				 (progn 
				  (beginning-of-line 2)
				  (if (> (point) e)
					(goto-char (1- e))))
				;; Works also if the outside delimiters are ().
				(or (search-forward ")" (1- e) 'toend)
				  (message
				   "Couldn't find end of (?#...)-comment in a REx, pos=%s"
				   REx-comment-start))))
			  (if (>= (point) e)
				(goto-char (1- e)))
			  (if was-comment
				(progn
				 (setq REx-comment-end (point))
				 (cperl-commentify
				  REx-comment-start REx-comment-end nil)
				 (cperl-postpone-fontification 
				  REx-comment-start REx-comment-end
				  'face font-lock-comment-face))))))
		  (if (and is-REx is-x-REx)
			(put-text-property (1+ b) (1- e) 
					  'syntax-subtype 'x-REx)))
		 (if i2
		   (progn
			(cperl-postpone-fontification 
			 (1- e1) e1 'face font-lock-constant-face)
			(if (assoc (char-after b) cperl-starters)
			  (cperl-postpone-fontification 
			   b1 (1+ b1) 'face font-lock-constant-face))))
		 (if (> (point) max)
		   (setq tmpend tb))))
	    ((match-beginning 13)	; sub with prototypes
		(setq b (match-beginning 0))
		(if (memq (char-after (1- b))
			 '(?\$ ?\@ ?\% ?\& ?\*))
		  nil
		 (setq state (parse-partial-sexp 
			    state-point b nil nil state)
			state-point b)
		 (if (or (nth 3 state) (nth 4 state))
		   nil
		  ;; Mark as string
		  (cperl-commentify (match-beginning 13) (match-end 13) t))
		 (goto-char (match-end 0))))
	    ;; 1+6+2+1+1+2=13 extra () before this:
	    ;;  "\\$\\(['{]\\)"
	    ((and (match-beginning 14)
		   (eq (preceding-char) ?\')) ; $'
		(setq b (1- (point))
		   state (parse-partial-sexp 
			   state-point (1- b) nil nil state)
		   state-point (1- b))
		(if (nth 3 state)	; in string
		  (cperl-modify-syntax-type (1- b) cperl-st-punct))
		(goto-char (1+ b)))
	    ;; 1+6+2+1+1+2=13 extra () before this:
	    ;;  "\\$\\(['{]\\)"
	    ((match-beginning 14)	; ${
		(setq bb (match-beginning 0))
		(cperl-modify-syntax-type bb cperl-st-punct))
	    ;; 1+6+2+1+1+2+1=14 extra () before this:
	    ;;  "\\(\\<sub[ \t\n\f]+\\|[&*$@%]\\)[a-zA-Z0-9_]*'")
	    ((match-beginning 15)	; old $abc'efg syntax
		(setq bb (match-end 0)
		   b (match-beginning 0)
		   state (parse-partial-sexp 
			   state-point b nil nil state)
		   state-point b)
		(if (nth 3 state)	; in string
		  nil
		 (put-text-property (1- bb) bb 'syntax-table cperl-st-word))
		(goto-char bb))
	    ;; 1+6+2+1+1+2+1+1=15 extra () before this:
	    ;; "__\\(END\\|DATA\\)__"
	    ((match-beginning 16)	; __END__, __DATA__
		(setq bb (match-end 0)
		   b (match-beginning 0)
		   state (parse-partial-sexp 
			   state-point b nil nil state)
		   state-point b)
		(if (or (nth 3 state) (nth 4 state))
		  nil
		 ;; (put-text-property b (1+ bb) 'syntax-type 'pod) ; Cheat
		 (cperl-commentify b bb nil)
		 (setq end t))
		(goto-char bb))
	    ((match-beginning 17)	; "\\\\\\(['`\"]\\)"
		(setq bb (match-end 0)
		   b (match-beginning 0))
		(goto-char b)
		(skip-chars-backward "\\\\")
		;;;(setq i2 (= (% (skip-chars-backward "\\\\") 2) -1))
		(setq state (parse-partial-sexp 
			   state-point b nil nil state)
		   state-point b)
		(if (or (nth 3 state) (nth 4 state) )
		  nil
		 (cperl-modify-syntax-type b cperl-st-punct))
		(goto-char bb))
	    (t (error "Error in regexp of the sniffer")))
	   (if (> (point) stop-point)
		 (progn
		  (if end 
			(message "Garbage after __END__/__DATA__ ignored")
		   (message "Unbalanced syntax found while scanning")
		   (or (car err-l) (setcar err-l b)))
		  (goto-char stop-point))))
	  (setq cperl-syntax-state (cons state-point state)
		 cperl-syntax-done-to (or tmpend (max (point) max))))
	 (if (car err-l) (goto-char (car err-l))
	  (or non-inter
		(message "Scanning for \"hard\" Perl constructions... done"))))
   (and (buffer-modified-p)
	  (not modified)
	  (set-buffer-modified-p nil))
   (set-syntax-table cperl-mode-syntax-table))
  (car err-l)))

(defun cperl-backward-to-noncomment (lim)
 ;; Stops at lim or after non-whitespace that is not in comment
 (let (stop p pr)
  (while (and (not stop) (> (point) (or lim 1)))
   (skip-chars-backward " \t\n\f" lim)
   (setq p (point))
   (beginning-of-line)
   (if (memq (setq pr (get-text-property (point) 'syntax-type))
		'(pod here-doc here-doc-delim))
	 (cperl-unwind-to-safe nil)
	(if (or (looking-at "^[ \t]*\\(#\\|$\\)")
		(progn (cperl-to-comment-or-eol) (bolp)))
	  nil				; Only comment, skip
	 ;; Else
	 (skip-chars-backward " \t")
	 (if (< p (point)) (goto-char p))
	 (setq stop t))))))

(defun cperl-after-block-p (lim)
 ;; We suppose that the preceding char is }.
 (save-excursion
  (condition-case nil
	(progn
	 (forward-sexp -1)
	 (cperl-backward-to-noncomment lim)
	 (or (eq (point) lim)
	   (eq (preceding-char) ?\) ) ; if () {}  sub f () {}
	   (if (eq (char-syntax (preceding-char)) ?w) ; else {}
		 (save-excursion
		  (forward-sexp -1)
		  (or (looking-at "\\(else\\|grep\\|map\\|BEGIN\\|END\\|CHECK\\|INIT\\)\\>")
			;; sub f {}
			(progn
			 (cperl-backward-to-noncomment lim)
			 (and (eq (char-syntax (preceding-char)) ?w)
			    (progn
				 (forward-sexp -1)
				 (looking-at "sub\\>"))))))
		(cperl-after-expr-p lim))))
   (error nil))))

(defun cperl-after-expr-p (&optional lim chars test)
 "Returns true if the position is good for start of expression.
TEST is the expression to evaluate at the found position. If absent,
CHARS is a string that contains good characters to have before us (however,
`}' is treated \"smartly\" if it is not in the list)."
 (let (stop p 
	   (lim (or lim (point-min))))
  (save-excursion
   (while (and (not stop) (> (point) lim))
	(skip-chars-backward " \t\n\f" lim)
	(setq p (point))
	(beginning-of-line)
	(if (looking-at "^[ \t]*\\(#\\|$\\)") nil ; Only comment, skip
	 ;; Else: last iteration, or a label
	 (cperl-to-comment-or-eol) 
	 (skip-chars-backward " \t")
	 (if (< p (point)) (goto-char p))
	 (setq p (point))
	 (if (and (eq (preceding-char) ?:)
		  (progn
		   (forward-char -1)
		   (skip-chars-backward " \t\n\f" lim)
		   (eq (char-syntax (preceding-char)) ?w)))
	   (forward-sexp -1)		; Possibly label. Skip it
	  (goto-char p)
	  (setq stop t))))
   (or (bobp)			; ???? Needed
	 (eq (point) lim)
	 (looking-at "[ \t]*__\\(END\\|DATA\\)__") ; After this anything goes
	 (progn
	  (if test (eval test)
	   (or (memq (preceding-char) (append (or chars "{;") nil))
		 (and (eq (preceding-char) ?\})
		    (cperl-after-block-p lim)))))))))

(defun cperl-backward-to-start-of-continued-exp (lim)
 (if (memq (preceding-char) (append ")]}\"'`" nil))
   (forward-sexp -1))
 (beginning-of-line)
 (if (<= (point) lim)
   (goto-char (1+ lim)))
 (skip-chars-forward " \t"))

(defun cperl-after-block-and-statement-beg (lim)
 ;; We assume that we are after ?\}
 (and 
  (cperl-after-block-p lim)
  (save-excursion
   (forward-sexp -1)
   (cperl-backward-to-noncomment (point-min))
   (or (bobp)
	 (eq (point) lim)
	 (not (= (char-syntax (preceding-char)) ?w))
	 (progn
	  (forward-sexp -1)
	  (not 
	  (looking-at
	   "\\(map\\|grep\\|printf?\\|system\\|exec\\|tr\\|s\\)\\>")))))))


(defvar innerloop-done nil)
(defvar last-depth nil)

(defun cperl-indent-exp ()
 "Simple variant of indentation of continued-sexp.

Will not indent comment if it starts at `comment-indent' or looks like
continuation of the comment on the previous line.

If `cperl-indent-region-fix-constructs', will improve spacing on 
conditional/loop constructs."
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((tmp-end (progn (end-of-line) (point))) top done)
   (save-excursion
	(beginning-of-line)
	(while (null done)
	 (setq top (point))
	 (while (= (nth 0 (parse-partial-sexp (point) tmp-end
					    -1)) -1)
	  (setq top (point)))		; Get the outermost parenths in line
	 (goto-char top)
	 (while (< (point) tmp-end)
	  (parse-partial-sexp (point) tmp-end nil t) ; To start-sexp or eol
	  (or (eolp) (forward-sexp 1)))
	 (if (> (point) tmp-end)
	   (save-excursion
		(end-of-line)
		(setq tmp-end (point)))
	  (setq done t)))
	(goto-char tmp-end)
	(setq tmp-end (point-marker)))
   (if cperl-indent-region-fix-constructs
	 (cperl-fix-line-spacing tmp-end))
   (cperl-indent-region (point) tmp-end))))

(defun cperl-fix-line-spacing (&optional end parse-data)
 "Improve whitespace in a conditional/loop construct.
Returns some position at the last line."
 (interactive)
 (or end
   (setq end (point-max)))
 (let (p pp ml have-brace ret
	 (ee (save-excursion (end-of-line) (point)))
	 (cperl-indent-region-fix-constructs
	  (or cperl-indent-region-fix-constructs 1)))
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (setq ret (point))
   ;; }? continue 
   ;; blah; }
   (if (not 
	  (or (looking-at "[ \t]*\\(els\\(e\\|if\\)\\|continue\\|if\\|while\\|for\\(each\\)?\\|until\\)")
	    (setq have-brace (save-excursion (search-forward "}" ee t)))))
	 nil				; Do not need to do anything
   ;; Looking at:
   ;; } 
   ;; else
   (if (and cperl-merge-trailing-else
	    (looking-at
		"[ \t]*}[ \t]*\n[ \t\n]*\\(els\\(e\\|if\\)\\|continue\\)\\>"))
	 (progn
	  (search-forward "}")
	  (setq p (point))
	  (skip-chars-forward " \t\n")
	  (delete-region p (point))
	  (insert (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))
	  (beginning-of-line)))
   ;; Looking at:
   ;; }   else
   (if (looking-at "[ \t]*}\\(\t*\\|[ \t][ \t]+\\)\\<\\(els\\(e\\|if\\)\\|continue\\)\\>")
	 (progn
	  (search-forward "}")
	  (delete-horizontal-space)
	  (insert (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))
	  (beginning-of-line)))
   ;; Looking at:
   ;; else  {
   (if (looking-at 
	  "[ \t]*}?[ \t]*\\<\\(\\els\\(e\\|if\\)\\|continue\\|unless\\|if\\|while\\|for\\(each\\)?\\|until\\)\\>\\(\t*\\|[ \t][ \t]+\\)[^ \t\n#]")
	 (progn
	  (forward-word 1)
	  (delete-horizontal-space)
	  (insert (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))
	  (beginning-of-line)))
   ;; Looking at:
   ;; foreach my  $var
   (if (looking-at 
	  "[ \t]*\\<for\\(each\\)?[ \t]+\\(my\\|local\\|our\\)\\(\t*\\|[ \t][ \t]+\\)[^ \t\n]")
	 (progn
	  (forward-word 2)
	  (delete-horizontal-space)
	  (insert (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))
	  (beginning-of-line)))
   ;; Looking at:
   ;; foreach my $var   (
   (if (looking-at 
	   "[ \t]*\\<for\\(each\\)?[ \t]+\\(my\\|local\\|our\\)[ \t]*\\$[_a-zA-Z0-9]+\\(\t*\\|[ \t][ \t]+\\)[^ \t\n#]")
	 (progn
	  (forward-word 3)
	  (delete-horizontal-space)
	  (insert
	   (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))
	  (beginning-of-line)))
   ;; Looking at:
   ;; } foreach my $var ()  {
   (if (looking-at 
	   "[ \t]*\\(}[ \t]*\\)?\\<\\(\\els\\(e\\|if\\)\\|continue\\|if\\|unless\\|while\\|for\\(each\\)?\\(\\([ t]+\\(my\\|local\\|our\\)\\)?[ \t]*\\$[_a-zA-Z0-9]+\\)?\\|until\\)\\>\\([ \t]*(\\|[ \t\n]*{\\)\\|[ \t]*{")
	 (progn
	  (setq ml (match-beginning 8))
	  (re-search-forward "[({]")
	  (forward-char -1)
	  (setq p (point))
	  (if (eq (following-char) ?\( )
		(progn
		 (forward-sexp 1)
		 (setq pp (point)))
	   ;; after `else' or nothing
	   (if ml	; after `else'
		 (skip-chars-backward " \t\n")
		(beginning-of-line))
	   (setq pp nil))
	  ;; Now after the sexp before the brace
	  ;; Multiline expr should be special
	  (setq ml (and pp (save-excursion (goto-char p)
					   (search-forward "\n" pp t))))
	  (if (and (or (not pp) (< pp end))
		   (looking-at "[ \t\n]*{"))
		(progn
		 (cond 
		  ((bolp)		; Were before `{', no if/else/etc
		  nil)
		  ((looking-at "\\(\t*\\| [ \t]+\\){")
		  (delete-horizontal-space)
		  (if (if ml 
			  cperl-extra-newline-before-brace-multiline
			 cperl-extra-newline-before-brace)
			(progn
			 (delete-horizontal-space)
			 (insert "\n")
			 (setq ret (point))
			 (if (cperl-indent-line parse-data)
			   (progn 
				(cperl-fix-line-spacing end parse-data)
				(setq ret (point)))))
		   (insert
		    (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))))
		  ((and (looking-at "[ \t]*\n")
			 (not (if ml 
				 cperl-extra-newline-before-brace-multiline
				cperl-extra-newline-before-brace)))
		  (setq pp (point))
		  (skip-chars-forward " \t\n")
		  (delete-region pp (point))
		  (insert
		   (make-string cperl-indent-region-fix-constructs ?\ ))))
		 ;; Now we are before `{'
		 (if (looking-at "[ \t\n]*{[ \t]*[^ \t\n#]")
		   (progn
			(skip-chars-forward " \t\n")
			(setq pp (point))
			(forward-sexp 1)
			(setq p (point))
			(goto-char pp)
			(setq ml (search-forward "\n" p t))
			(if (or cperl-break-one-line-blocks-when-indent ml)
			  ;; not good: multi-line BLOCK
			  (progn
			   (goto-char (1+ pp))
			   (delete-horizontal-space)
			   (insert "\n")
			   (setq ret (point))
			   (if (cperl-indent-line parse-data)
				 (setq ret (cperl-fix-line-spacing end parse-data)))))))))))
   (beginning-of-line)
   (setq p (point) pp (save-excursion (end-of-line) (point))) ; May be different from ee.
   ;; Now check whether there is a hanging `}'
   ;; Looking at:
   ;; } blah
   (if (and 
	  cperl-fix-hanging-brace-when-indent
	  have-brace
	  (not (looking-at "[ \t]*}[ \t]*\\(\\<\\(els\\(if\\|e\\)\\|continue\\|while\\|until\\)\\>\\|$\\|#\\)"))
	  (condition-case nil
	    (progn
		 (up-list 1)
		 (if (and (<= (point) pp) 
			 (eq (preceding-char) ?\} )
			 (cperl-after-block-and-statement-beg (point-min))) 
		   t
		  (goto-char p)
		  nil))
	   (error nil)))
	 (progn
	  (forward-char -1)
	  (skip-chars-backward " \t")
	  (if (bolp)
		;; `}' was the first thing on the line, insert NL *after* it.
		(progn
		 (cperl-indent-line parse-data)
		 (search-forward "}")
		 (delete-horizontal-space)
		 (insert "\n"))
	   (delete-horizontal-space)
	   (or (eq (preceding-char) ?\;)
		 (bolp)
		 (and (eq (preceding-char) ?\} )
		    (cperl-after-block-p (point-min)))
		 (insert ";"))
	   (insert "\n")
	   (setq ret (point)))
	  (if (cperl-indent-line parse-data)
		(setq ret (cperl-fix-line-spacing end parse-data)))
	  (beginning-of-line)))))
  ret))

(defvar cperl-update-start)		; Do not need to make them local
(defvar cperl-update-end)
(defun cperl-delay-update-hook (beg end old-len)
 (setq cperl-update-start (min beg (or cperl-update-start (point-max))))
 (setq cperl-update-end (max end (or cperl-update-end (point-min)))))

(defun cperl-indent-region (start end)
 "Simple variant of indentation of region in CPerl mode.
Should be slow. Will not indent comment if it starts at `comment-indent' 
or looks like continuation of the comment on the previous line.
Indents all the lines whose first character is between START and END 
inclusive. 

If `cperl-indent-region-fix-constructs', will improve spacing on 
conditional/loop constructs."
 (interactive "r")
 (cperl-update-syntaxification end end)
 (save-excursion
  (let (cperl-update-start cperl-update-end (h-a-c after-change-functions))
   (let (st comm old-comm-indent new-comm-indent p pp i empty
	    (indent-info (if cperl-emacs-can-parse
				(list nil nil nil) ; Cannot use '(), since will modify
			   nil))
	    after-change-functions	; Speed it up!
	    (pm 0) (imenu-scanning-message "Indenting... (%3d%%)"))
	(if h-a-c (add-hook 'after-change-functions 'cperl-delay-update-hook))
	(goto-char start)
	(setq old-comm-indent (and (cperl-to-comment-or-eol)
				  (current-column))
	   new-comm-indent old-comm-indent)
	(goto-char start)
	(setq end (set-marker (make-marker) end)) ; indentation changes pos
	(or (bolp) (beginning-of-line 2))
	(or (fboundp 'imenu-progress-message)
	  (message "Indenting... For feedback load `imenu'..."))
	(while (and (<= (point) end) (not (eobp))) ; bol to check start
	 (and (fboundp 'imenu-progress-message)
	    (imenu-progress-message 
		pm (/ (* 100 (- (point) start)) (- end start -1))))
	 (setq st (point))
	 (if (or
	    (setq empty (looking-at "[ \t]*\n"))
	    (and (setq comm (looking-at "[ \t]*#"))
		  (or (eq (current-indentation) (or old-comm-indent 
						   comment-column))
			(setq old-comm-indent nil))))
	   (if (and old-comm-indent
		    (not empty)
		    (= (current-indentation) old-comm-indent)
		    (not (eq (get-text-property (point) 'syntax-type) 'pod))
		    (not (eq (get-text-property (point) 'syntax-table)
				cperl-st-cfence)))
		 (let ((comment-column new-comm-indent))
		  (indent-for-comment)))
	  (progn 
	   (setq i (cperl-indent-line indent-info))
	   (or comm
		 (not i)
		 (progn
		  (if cperl-indent-region-fix-constructs
			(goto-char (cperl-fix-line-spacing end indent-info)))
		  (if (setq old-comm-indent 
			   (and (cperl-to-comment-or-eol)
				  (not (memq (get-text-property (point) 
								 'syntax-type)
					   '(pod here-doc)))
				  (not (eq (get-text-property (point) 
							    'syntax-table)
					  cperl-st-cfence))
				  (current-column)))
			(progn (indent-for-comment)
			    (skip-chars-backward " \t")
			    (skip-chars-backward "#")
			    (setq new-comm-indent (current-column))))))))
	 (beginning-of-line 2))
   	(if (fboundp 'imenu-progress-message)
	  (imenu-progress-message pm 100)
	 (message nil)))
   ;; Now run the update hooks
   (if after-change-functions
	 (save-excursion
	  (if cperl-update-end
		(progn
		 (goto-char cperl-update-end)
		 (insert " ")
		 (delete-char -1)
		 (goto-char cperl-update-start)
		 (insert " ")
		 (delete-char -1))))))))

;; Stolen from lisp-mode with a lot of improvements
;; 5Dec2001: modified to always return t
(defun cperl-fill-paragraph (&optional justify iteration)
 "Like \\[fill-paragraph], but handle CPerl comments.
If any of the current line is a comment, fill the comment or the
block of it that point is in, preserving the comment's initial
indentation and initial hashes. Behaves usually outside of comment."
 (interactive "P")
 (let (
	;; Non-nil if the current line contains a comment.
	has-comment

	;; If has-comment, the appropriate fill-prefix for the comment.
	comment-fill-prefix
	;; Line that contains code and comment (or nil)
	start
	c spaces len dc (comment-column comment-column))
  ;; Figure out what kind of comment we are looking at.
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (cond

    ;; A line with nothing but a comment on it?
    ((looking-at "[ \t]*#[# \t]*")
	(setq has-comment t
	   comment-fill-prefix (buffer-substring (match-beginning 0)
						  (match-end 0))))

    ;; A line with some code, followed by a comment? Remember that the
    ;; semi which starts the comment shouldn't be part of a string or
    ;; character.
    ((cperl-to-comment-or-eol)
	(setq has-comment t)
	(looking-at "#+[ \t]*")
	(setq start (point) c (current-column) 
	   comment-fill-prefix
	   (concat (make-string (current-column) ?\ )
		   (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0)))
	   spaces (progn (skip-chars-backward " \t") 
			  (buffer-substring (point) start))
	   dc (- c (current-column)) len (- start (point)) 
	   start (point-marker))
	(delete-char len)
	(insert (make-string dc ?-)))))
  (if (not has-comment)
	(fill-paragraph justify)	; Do the usual thing outside of comment
   ;; Narrow to include only the comment, and then fill the region.
   (save-restriction
	(narrow-to-region
	 ;; Find the first line we should include in the region to fill.
	 (if start (progn (beginning-of-line) (point))
	  (save-excursion
	   (while (and (zerop (forward-line -1))
			 (looking-at "^[ \t]*#+[ \t]*[^ \t\n#]")))
	   ;; We may have gone to far. Go forward again.
	   (or (looking-at "^[ \t]*#+[ \t]*[^ \t\n#]")
		 (forward-line 1))
	   (point)))
	 ;; Find the beginning of the first line past the region to fill.
	 (save-excursion
	  (while (progn (forward-line 1)
			 (looking-at "^[ \t]*#+[ \t]*[^ \t\n#]")))
	  (point)))
	;; Remove existing hashes
	(goto-char (point-min))
	(while (progn (forward-line 1) (< (point) (point-max)))
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (and (looking-at "#+") 
	    (delete-char (- (match-end 0) (match-beginning 0)))))

	;; Lines with only hashes on them can be paragraph boundaries.
	(let ((paragraph-start (concat paragraph-start "\\|^[ \t#]*$"))
	   (paragraph-separate (concat paragraph-start "\\|^[ \t#]*$"))
	   (fill-prefix comment-fill-prefix))
	 (fill-paragraph justify)))
   (if (and start)
	 (progn 
	  (goto-char start)
	  (if (> dc 0)
	   (progn (delete-char dc) (insert spaces)))
	  (if (or (= (current-column) c) iteration) nil
	   (setq comment-column c)
	   (indent-for-comment)
	   ;; Repeat once more, flagging as iteration
	   (cperl-fill-paragraph justify t))))))
 t)

(defun cperl-do-auto-fill ()
 ;; Break out if the line is short enough
 (if (> (save-excursion
	  (end-of-line)
	  (current-column))
	 fill-column)
 (let ((c (save-excursion (beginning-of-line)
			  (cperl-to-comment-or-eol) (point)))
	(s (memq (following-char) '(?\ ?\t))) marker)
  (if (>= c (point)) nil
   (setq marker (point-marker))
   (cperl-fill-paragraph)
   (goto-char marker)
   ;; Is not enough, sometimes marker is a start of line
   (if (bolp) (progn (re-search-forward "#+[ \t]*") 
			(goto-char (match-end 0))))
   ;; Following space could have gone:
   (if (or (not s) (memq (following-char) '(?\ ?\t))) nil
	(insert " ")
	(backward-char 1))
   ;; Previous space could have gone:
   (or (memq (preceding-char) '(?\ ?\t)) (insert " "))))))

(defvar imenu-example--function-name-regexp-perl
 (concat 
  "^\\("
    "[ \t]*\\(sub\\|package\\)[ \t\n]+\\([a-zA-Z_0-9:']+\\)[ \t]*\\(([^()]*)[ \t]*\\)?"
   "\\|"
    "=head\\([12]\\)[ \t]+\\([^\n]+\\)$"
  "\\)"))

(defun cperl-imenu-addback (lst &optional isback name)
 ;; We suppose that the lst is a DAG, unless the first element only
 ;; loops back, and ISBACK is set. Thus this function cannot be
 ;; applied twice without ISBACK set.
 (cond ((not cperl-imenu-addback) lst)
	(t
	 (or name 
	   (setq name "+++BACK+++"))
	 (mapcar (function (lambda (elt)
			   (if (and (listp elt) (listp (cdr elt)))
				 (progn
				  ;; In the other order it goes up
				  ;; one level only ;-(
				  (setcdr elt (cons (cons name lst)
						   (cdr elt)))
				  (cperl-imenu-addback (cdr elt) t name)
				  ))))
		 (if isback (cdr lst) lst))
	 lst)))

(defun imenu-example--create-perl-index (&optional regexp)
 (require 'cl)
 (require 'imenu)			; May be called from TAGS creator
 (let ((index-alist '()) (index-pack-alist '()) (index-pod-alist '()) 
	(index-unsorted-alist '()) (i-s-f (default-value 'imenu-sort-function))
	(index-meth-alist '()) meth
	packages ends-ranges p marker
	(prev-pos 0) char fchar index index1 name (end-range 0) package)
  (goto-char (point-min))
  (if noninteractive
	(message "Scanning Perl for index")
   (imenu-progress-message prev-pos 0))
  (cperl-update-syntaxification (point-max) (point-max))
  ;; Search for the function
  (progn ;;save-match-data
   (while (re-search-forward
	   (or regexp imenu-example--function-name-regexp-perl)
	   nil t)
	(or noninteractive
	  (imenu-progress-message prev-pos))
	(cond
	 ((and				; Skip some noise if building tags
	  (match-beginning 2)		; package or sub
	  (eq (char-after (match-beginning 2)) ?p) ; package
	  (not (save-match-data
		 (looking-at "[ \t\n]*;")))) ; Plain text word 'package'
	 nil)
	 ((and
	  (match-beginning 2)		; package or sub
	  ;; Skip if quoted (will not skip multi-line ''-strings :-():
	  (null (get-text-property (match-beginning 1) 'syntax-table))
	  (null (get-text-property (match-beginning 1) 'syntax-type))
	  (null (get-text-property (match-beginning 1) 'in-pod)))
	 (save-excursion
	  (goto-char (match-beginning 2))
	  (setq fchar (following-char))
	  )
	 ;; (if (looking-at "([^()]*)[ \t\n\f]*")
	 ;;  (goto-char (match-end 0)))	; Messes what follows
	 (setq char (following-char)	; ?\; for "sub foo () ;"
		meth nil
		p (point))
	 (while (and ends-ranges (>= p (car ends-ranges)))
	  ;; delete obsolete entries
	  (setq ends-ranges (cdr ends-ranges) packages (cdr packages)))
	 (setq package (or (car packages) "")
		end-range (or (car ends-ranges) 0))
	 (if (eq fchar ?p)
	   (setq name (buffer-substring (match-beginning 3) (match-end 3))
		  name (progn
			  (set-text-properties 0 (length name) nil name)
			  name)
		  package (concat name "::") 
		  name (concat "package " name)
		  end-range 
		  (save-excursion
		   (parse-partial-sexp (point) (point-max) -1) (point))
		  ends-ranges (cons end-range ends-ranges)
		  packages (cons package packages)))
	 ;;  )
	 ;; Skip this function name if it is a prototype declaration.
	 (if (and (eq fchar ?s) (eq char ?\;)) nil
	  (setq name (buffer-substring (match-beginning 3) (match-end 3))
		 marker (make-marker))
	  (set-text-properties 0 (length name) nil name)
	  (set-marker marker (match-end 3))
	  (if (eq fchar ?p) 
		(setq name (concat "package " name))
	   (cond ((string-match "[:']" name)
		   (setq meth t))
		  ((> p end-range) nil)
		  (t 
		   (setq name (concat package name) meth t))))
	  (setq index (cons name marker))
	  (if (eq fchar ?p) 
		(push index index-pack-alist)
	   (push index index-alist))
	  (if meth (push index index-meth-alist))
	  (push index index-unsorted-alist)))
	 ((match-beginning 5)		; Pod section
	 ;; (beginning-of-line)
	 (setq index (imenu-example--name-and-position)
		name (buffer-substring (match-beginning 6) (match-end 6)))
	 (set-text-properties 0 (length name) nil name)
	 (if (eq (char-after (match-beginning 5)) ?2)
	   (setq name (concat "  " name)))
	 (setcar index name)
	 (setq index1 (cons (concat "=" name) (cdr index)))
	 (push index index-pod-alist)
	 (push index1 index-unsorted-alist)))))
  (or noninteractive
	(imenu-progress-message prev-pos 100))
  (setq index-alist 
	 (if (default-value 'imenu-sort-function)
	   (sort index-alist (default-value 'imenu-sort-function))
	   (nreverse index-alist)))
  (and index-pod-alist
	 (push (cons "+POD headers+..."
		   (nreverse index-pod-alist))
	    index-alist))
  (and (or index-pack-alist index-meth-alist)
	 (let ((lst index-pack-alist) hier-list pack elt group name)
	  ;; Remove "package ", reverse and uniquify.
	  (while lst
	   (setq elt (car lst) lst (cdr lst) name (substring (car elt) 8))
	   (if (assoc name hier-list) nil
	    (setq hier-list (cons (cons name (cdr elt)) hier-list))))
	  (setq lst index-meth-alist)
	  (while lst
	   (setq elt (car lst) lst (cdr lst))
	   (cond ((string-match "\\(::\\|'\\)[_a-zA-Z0-9]+$" (car elt))
		  (setq pack (substring (car elt) 0 (match-beginning 0)))
		  (if (setq group (assoc pack hier-list)) 
			(if (listp (cdr group))
			  ;; Have some functions already
			  (setcdr group 
				  (cons (cons (substring 
						 (car elt)
						 (+ 2 (match-beginning 0)))
						(cdr elt))
					 (cdr group)))
			 (setcdr group (list (cons (substring 
						   (car elt)
						   (+ 2 (match-beginning 0)))
						  (cdr elt)))))
		   (setq hier-list 
			  (cons (cons pack 
					(list (cons (substring 
						   (car elt)
						   (+ 2 (match-beginning 0)))
						  (cdr elt))))
				 hier-list))))))
	  (push (cons "+Hierarchy+..."
		    hier-list)
		 index-alist)))
  (and index-pack-alist
	 (push (cons "+Packages+..."
		   (nreverse index-pack-alist))
	    index-alist))
  (and (or index-pack-alist index-pod-alist 
	   (default-value 'imenu-sort-function))
	 index-unsorted-alist
	 (push (cons "+Unsorted List+..."
		   (nreverse index-unsorted-alist))
	    index-alist))
  (cperl-imenu-addback index-alist)))


(defvar cperl-outline-regexp
 (concat imenu-example--function-name-regexp-perl "\\|" "\\`"))

;; Suggested by Mark A. Hershberger
(defun cperl-outline-level ()
 (looking-at outline-regexp)
 (cond ((not (match-beginning 1)) 0)	; beginning-of-file
	((match-beginning 2)
	 (if (eq (char-after (match-beginning 2)) ?p)
	   0				; package
	  1))				; sub
	((match-beginning 5)
	 (if (eq (char-after (match-beginning 5)) ?1)
	   1				; head1
	  2))				; head2
	(t 3)))				; should not happen


(defvar cperl-compilation-error-regexp-alist 
 ;; This look like a paranoiac regexp: could anybody find a better one? (which WORK).
 '(("^[^\n]* \\(file\\|at\\) \\([^ \t\n]+\\) [^\n]*line \\([0-9]+\\)[\\., \n]"
   2 3))
 "Alist that specifies how to match errors in perl output.")

(if (fboundp 'eval-after-load)
  (eval-after-load
   "mode-compile"
   '(setq perl-compilation-error-regexp-alist
	  cperl-compilation-error-regexp-alist)))


(defun cperl-windowed-init ()
 "Initialization under windowed version."
 (if (or (featurep 'ps-print) cperl-faces-init)
   ;; Need to init anyway:
   (or cperl-faces-init (cperl-init-faces))
  (add-hook 'font-lock-mode-hook
	   (function
	    (lambda ()
		 (if (or
		   (eq major-mode 'perl-mode)
		   (eq major-mode 'cperl-mode))
		   (progn
		    (or cperl-faces-init (cperl-init-faces)))))))
  (if (fboundp 'eval-after-load)
	(eval-after-load
	 "ps-print"
	 '(or cperl-faces-init (cperl-init-faces))))))

(defun cperl-load-font-lock-keywords ()
 (or cperl-faces-init (cperl-init-faces))
 perl-font-lock-keywords)

(defun cperl-load-font-lock-keywords-1 ()
 (or cperl-faces-init (cperl-init-faces))
 perl-font-lock-keywords-1)

(defun cperl-load-font-lock-keywords-2 ()
 (or cperl-faces-init (cperl-init-faces))
 perl-font-lock-keywords-2)

(defvar perl-font-lock-keywords-1 nil
 "Additional expressions to highlight in Perl mode. Minimal set.")
(defvar perl-font-lock-keywords nil
 "Additional expressions to highlight in Perl mode. Default set.")
(defvar perl-font-lock-keywords-2 nil
 "Additional expressions to highlight in Perl mode. Maximal set")

(defvar font-lock-background-mode)
(defvar font-lock-display-type)
(defun cperl-init-faces-weak ()
 ;; Allow `cperl-find-pods-heres' to run.
 (or (boundp 'font-lock-constant-face)
   (cperl-force-face font-lock-constant-face
            "Face for constant and label names")
   ;;(setq font-lock-constant-face 'font-lock-constant-face)
   ))

(defun cperl-init-faces ()
 (condition-case errs
   (progn
	(require 'font-lock)
	(and (fboundp 'font-lock-fontify-anchored-keywords)
	   (featurep 'font-lock-extra)
	   (message "You have an obsolete package `font-lock-extra'. Install `choose-color'."))
	(let (t-font-lock-keywords t-font-lock-keywords-1 font-lock-anchored)
	 (if (fboundp 'font-lock-fontify-anchored-keywords)
	   (setq font-lock-anchored t))
	 (setq 
	  t-font-lock-keywords
	  (list
	  (list "[ \t]+$" 0 cperl-invalid-face t)
	  (cons
	   (concat
	   "\\(^\\|[^$@%&\\]\\)\\<\\("
	   (mapconcat
	    'identity
	    '("if" "until" "while" "elsif" "else" "unless" "for"
		 "foreach" "continue" "exit" "die" "last" "goto" "next"
		 "redo" "return" "local" "exec" "sub" "do" "dump" "use"
		 "require" "package" "eval" "my" "BEGIN" "END" "CHECK" "INIT")
	    "\\|")			; Flow control
	   "\\)\\>") 2)		; was "\\)[ \n\t;():,\|&]"
					; In what follows we use `type' style
					; for overwritable builtins
	  (list
	   (concat
	   "\\(^\\|[^$@%&\\]\\)\\<\\("
	   ;; "CORE" "__FILE__" "__LINE__" "abs" "accept" "alarm"
	   ;; "and" "atan2" "bind" "binmode" "bless" "caller"
	   ;; "chdir" "chmod" "chown" "chr" "chroot" "close"
	   ;; "closedir" "cmp" "connect" "continue" "cos" "crypt"
	   ;; "dbmclose" "dbmopen" "die" "dump" "endgrent"
	   ;; "endhostent" "endnetent" "endprotoent" "endpwent"
	   ;; "endservent" "eof" "eq" "exec" "exit" "exp" "fcntl"
	   ;; "fileno" "flock" "fork" "formline" "ge" "getc"
	   ;; "getgrent" "getgrgid" "getgrnam" "gethostbyaddr"
	   ;; "gethostbyname" "gethostent" "getlogin"
	   ;; "getnetbyaddr" "getnetbyname" "getnetent"
	   ;; "getpeername" "getpgrp" "getppid" "getpriority"
	   ;; "getprotobyname" "getprotobynumber" "getprotoent"
	   ;; "getpwent" "getpwnam" "getpwuid" "getservbyname"
	   ;; "getservbyport" "getservent" "getsockname"
	   ;; "getsockopt" "glob" "gmtime" "gt" "hex" "index" "int"
	   ;; "ioctl" "join" "kill" "lc" "lcfirst" "le" "length"
	   ;; "link" "listen" "localtime" "lock" "log" "lstat" "lt"
	   ;; "mkdir" "msgctl" "msgget" "msgrcv" "msgsnd" "ne"
	   ;; "not" "oct" "open" "opendir" "or" "ord" "pack" "pipe"
	   ;; "quotemeta" "rand" "read" "readdir" "readline"
	   ;; "readlink" "readpipe" "recv" "ref" "rename" "require"
	   ;; "reset" "reverse" "rewinddir" "rindex" "rmdir" "seek"
	   ;; "seekdir" "select" "semctl" "semget" "semop" "send"
	   ;; "setgrent" "sethostent" "setnetent" "setpgrp"
	   ;; "setpriority" "setprotoent" "setpwent" "setservent"
	   ;; "setsockopt" "shmctl" "shmget" "shmread" "shmwrite"
	   ;; "shutdown" "sin" "sleep" "socket" "socketpair"
	   ;; "sprintf" "sqrt" "srand" "stat" "substr" "symlink"
	   ;; "syscall" "sysopen" "sysread" "system" "syswrite" "tell"
	   ;; "telldir" "time" "times" "truncate" "uc" "ucfirst"
	   ;; "umask" "unlink" "unpack" "utime" "values" "vec"
	   ;; "wait" "waitpid" "wantarray" "warn" "write" "x" "xor"
	   "a\\(bs\\|ccept\\|tan2\\|larm\\|nd\\)\\|" 
	   "b\\(in\\(d\\|mode\\)\\|less\\)\\|"
	   "c\\(h\\(r\\(\\|oot\\)\\|dir\\|mod\\|own\\)\\|aller\\|rypt\\|"
	   "lose\\(\\|dir\\)\\|mp\\|o\\(s\\|n\\(tinue\\|nect\\)\\)\\)\\|"
	   "CORE\\|d\\(ie\\|bm\\(close\\|open\\)\\|ump\\)\\|"
	   "e\\(x\\(p\\|it\\|ec\\)\\|q\\|nd\\(p\\(rotoent\\|went\\)\\|"
	   "hostent\\|servent\\|netent\\|grent\\)\\|of\\)\\|"
	   "f\\(ileno\\|cntl\\|lock\\|or\\(k\\|mline\\)\\)\\|"
	   "g\\(t\\|lob\\|mtime\\|e\\(\\|t\\(p\\(pid\\|r\\(iority\\|"
	   "oto\\(byn\\(ame\\|umber\\)\\|ent\\)\\)\\|eername\\|w"
	   "\\(uid\\|ent\\|nam\\)\\|grp\\)\\|host\\(by\\(addr\\|name\\)\\|"
	   "ent\\)\\|s\\(erv\\(by\\(port\\|name\\)\\|ent\\)\\|"
	   "ock\\(name\\|opt\\)\\)\\|c\\|login\\|net\\(by\\(addr\\|name\\)\\|"
	   "ent\\)\\|gr\\(ent\\|nam\\|gid\\)\\)\\)\\)\\|"
	   "hex\\|i\\(n\\(t\\|dex\\)\\|octl\\)\\|join\\|kill\\|"
	   "l\\(i\\(sten\\|nk\\)\\|stat\\|c\\(\\|first\\)\\|t\\|e"
	   "\\(\\|ngth\\)\\|o\\(c\\(altime\\|k\\)\\|g\\)\\)\\|m\\(sg\\(rcv\\|snd\\|"
	   "ctl\\|get\\)\\|kdir\\)\\|n\\(e\\|ot\\)\\|o\\(pen\\(\\|dir\\)\\|"
	   "r\\(\\|d\\)\\|ct\\)\\|p\\(ipe\\|ack\\)\\|quotemeta\\|"
	   "r\\(index\\|and\\|mdir\\|e\\(quire\\|ad\\(pipe\\|\\|lin"
	   "\\(k\\|e\\)\\|dir\\)\\|set\\|cv\\|verse\\|f\\|winddir\\|name"
	   "\\)\\)\\|s\\(printf\\|qrt\\|rand\\|tat\\|ubstr\\|e\\(t\\(p\\(r"
	   "\\(iority\\|otoent\\)\\|went\\|grp\\)\\|hostent\\|s\\(ervent\\|"
	   "ockopt\\)\\|netent\\|grent\\)\\|ek\\(\\|dir\\)\\|lect\\|"
	   "m\\(ctl\\|op\\|get\\)\\|nd\\)\\|h\\(utdown\\|m\\(read\\|ctl\\|"
	   "write\\|get\\)\\)\\|y\\(s\\(read\\|call\\|open\\|tem\\|write\\)\\|"
	   "mlink\\)\\|in\\|leep\\|ocket\\(pair\\|\\)\\)\\|t\\(runcate\\|"
	   "ell\\(\\|dir\\)\\|ime\\(\\|s\\)\\)\\|u\\(c\\(\\|first\\)\\|"
	   "time\\|mask\\|n\\(pack\\|link\\)\\)\\|v\\(alues\\|ec\\)\\|"
	   "w\\(a\\(rn\\|it\\(pid\\|\\)\\|ntarray\\)\\|rite\\)\\|"
	   "x\\(\\|or\\)\\|__\\(FILE__\\|LINE__\\|PACKAGE__\\)"
	   "\\)\\>") 2 'font-lock-type-face)
	  ;; In what follows we use `other' style
	  ;; for nonoverwritable builtins
	  ;; Somehow 's', 'm' are not auto-generated???
	  (list
	   (concat
	   "\\(^\\|[^$@%&\\]\\)\\<\\("
	   ;; "AUTOLOAD" "BEGIN" "CHECK" "DESTROY" "END" "INIT" "__END__" "chomp"
	   ;; "chop" "defined" "delete" "do" "each" "else" "elsif"
	   ;; "eval" "exists" "for" "foreach" "format" "goto"
	   ;; "grep" "if" "keys" "last" "local" "map" "my" "next"
	   ;; "no" "package" "pop" "pos" "print" "printf" "push"
	   ;; "q" "qq" "qw" "qx" "redo" "return" "scalar" "shift"
	   ;; "sort" "splice" "split" "study" "sub" "tie" "tr"
	   ;; "undef" "unless" "unshift" "untie" "until" "use"
	   ;; "while" "y"
	   "AUTOLOAD\\|BEGIN\\|CHECK\\|cho\\(p\\|mp\\)\\|d\\(e\\(fined\\|lete\\)\\|"
	   "o\\)\\|DESTROY\\|e\\(ach\\|val\\|xists\\|ls\\(e\\|if\\)\\)\\|"
	   "END\\|for\\(\\|each\\|mat\\)\\|g\\(rep\\|oto\\)\\|INIT\\|if\\|keys\\|"
	   "l\\(ast\\|ocal\\)\\|m\\(ap\\|y\\)\\|n\\(ext\\|o\\)\\|our\\|"
	   "p\\(ackage\\|rint\\(\\|f\\)\\|ush\\|o\\(p\\|s\\)\\)\\|"
	   "q\\(\\|q\\|w\\|x\\|r\\)\\|re\\(turn\\|do\\)\\|s\\(pli\\(ce\\|t\\)\\|"
	   "calar\\|tudy\\|ub\\|hift\\|ort\\)\\|t\\(r\\|ie\\)\\|"
	   "u\\(se\\|n\\(shift\\|ti\\(l\\|e\\)\\|def\\|less\\)\\)\\|"
	   "while\\|y\\|__\\(END\\|DATA\\)__" ;__DATA__ added manually
	   "\\|[sm]"			; Added manually
	   "\\)\\>") 2 'cperl-nonoverridable-face)
	  ;;		(mapconcat 'identity
	  ;;			  '("#endif" "#else" "#ifdef" "#ifndef" "#if"
	  ;;			   "#include" "#define" "#undef")
	  ;;			  "\\|")
	  '("-[rwxoRWXOezsfdlpSbctugkTBMAC]\\>\\([ \t]+_\\>\\)?" 0
	   font-lock-function-name-face keep) ; Not very good, triggers at "[a-z]"
	  '("\\<sub[ \t]+\\([^ \t{;()]+\\)[ \t]*\\(([^()]*)[ \t]*\\)?[#{\n]" 1
	   font-lock-function-name-face)
	  '("\\<\\(package\\|require\\|use\\|import\\|no\\|bootstrap\\)[ \t]+\\([a-zA-z_][a-zA-z_0-9:]*\\)[ \t;]" ; require A if B;
	   2 font-lock-function-name-face)
	  '("^[ \t]*format[ \t]+\\([a-zA-z_][a-zA-z_0-9:]*\\)[ \t]*=[ \t]*$"
	   1 font-lock-function-name-face)
	  (cond ((featurep 'font-lock-extra)
		  '("\\([]}\\\\%@>*&]\\|\\$[a-zA-Z0-9_:]*\\)[ \t]*{[ \t]*\\(-?[a-zA-Z0-9_:]+\\)[ \t]*}" 
		   (2 font-lock-string-face t)
		   (0 '(restart 2 t)))) ; To highlight $a{bc}{ef}
		 (font-lock-anchored
		  '("\\([]}\\\\%@>*&]\\|\\$[a-zA-Z0-9_:]*\\)[ \t]*{[ \t]*\\(-?[a-zA-Z0-9_:]+\\)[ \t]*}"
		   (2 font-lock-string-face t)
		   ("\\=[ \t]*{[ \t]*\\(-?[a-zA-Z0-9_:]+\\)[ \t]*}"
		   nil nil
		   (1 font-lock-string-face t))))
		 (t '("\\([]}\\\\%@>*&]\\|\\$[a-zA-Z0-9_:]*\\)[ \t]*{[ \t]*\\(-?[a-zA-Z0-9_:]+\\)[ \t]*}"
		    2 font-lock-string-face t)))
	  '("[\[ \t{,(]\\(-?[a-zA-Z0-9_:]+\\)[ \t]*=>" 1
	   font-lock-string-face t)
	  '("^[ \t]*\\([a-zA-Z0-9_]+[ \t]*:\\)[ \t]*\\($\\|{\\|\\<\\(until\\|while\\|for\\(each\\)?\\|do\\)\\>\\)" 1 
	   font-lock-constant-face) ; labels
	  '("\\<\\(continue\\|next\\|last\\|redo\\|goto\\)\\>[ \t]+\\([a-zA-Z0-9_:]+\\)" ; labels as targets
	   2 font-lock-constant-face)
	  ;; Uncomment to get perl-mode-like vars
      ;;; '("[$*]{?\\(\\sw+\\)" 1 font-lock-variable-name-face)
      ;;; '("\\([@%]\\|\\$#\\)\\(\\sw+\\)"
      ;;; (2 (cons font-lock-variable-name-face '(underline))))
	  (cond ((featurep 'font-lock-extra)
		  '("^[ \t]*\\(my\\|local\\|our\\)[ \t]*\\(([ \t]*\\)?\\([$@%*][a-zA-Z0-9_:]+\\)\\([ \t]*,\\)?"
		   (3 font-lock-variable-name-face)
		   (4 '(another 4 nil
				 ("\\=[ \t]*,[ \t]*\\([$@%*][a-zA-Z0-9_:]+\\)\\([ \t]*,\\)?"
				  (1 font-lock-variable-name-face)
				  (2 '(restart 2 nil) nil t))) 
			nil t)))	; local variables, multiple
		 (font-lock-anchored
		  '("^[ \t{}]*\\(my\\|local\\|our\\)[ \t]*\\(([ \t]*\\)?\\([$@%*][a-zA-Z0-9_:]+\\)"
		   (3 font-lock-variable-name-face)
		   ("\\=[ \t]*,[ \t]*\\([$@%*][a-zA-Z0-9_:]+\\)"
		   nil nil
		   (1 font-lock-variable-name-face))))
		 (t '("^[ \t{}]*\\(my\\|local\\our\\)[ \t]*\\(([ \t]*\\)?\\([$@%*][a-zA-Z0-9_:]+\\)"
		    3 font-lock-variable-name-face)))
	  '("\\<for\\(each\\)?\\([ \t]+\\(my\\|local\\|our\\)\\)?[ \t]*\\(\\$[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*\\)[ \t]*("
	   4 font-lock-variable-name-face)))
	 (setq 
	  t-font-lock-keywords-1
	  (and (fboundp 'turn-on-font-lock) ; Check for newer font-lock
		;; SAM (not cperl-xemacs-p) ; not yet as of XEmacs 19.12
		'(
		 ("\\(\\([@%]\\|\$#\\)[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*\\)" 1
		  (if (eq (char-after (match-beginning 2)) ?%)
		    cperl-hash-face
		   cperl-array-face)
		  t)			; arrays and hashes
		 ("\\(\\([$@]+\\)[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*\\)[ \t]*\\([[{]\\)"
		  1
		  (if (= (- (match-end 2) (match-beginning 2)) 1) 
		    (if (eq (char-after (match-beginning 3)) ?{)
			  cperl-hash-face
			 cperl-array-face) ; arrays and hashes
		   font-lock-variable-name-face) ; Just to put something
		  t)
		 ;;("\\([smy]\\|tr\\)\\([^a-z_A-Z0-9]\\)\\(\\([^\n\\]*||\\)\\)\\2")
		    ;;; Too much noise from \s* @s[ and friends
		 ;;("\\(\\<\\([msy]\\|tr\\)[ \t]*\\([^ \t\na-zA-Z0-9_]\\)\\|\\(/\\)\\)" 
		 ;;(3 font-lock-function-name-face t t)
		 ;;(4
		 ;; (if (cperl-slash-is-regexp)
		 ;;  font-lock-function-name-face 'default) nil t))
		 )))
	 (if cperl-highlight-variables-indiscriminately
	   (setq t-font-lock-keywords-1
		  (append t-font-lock-keywords-1
			  (list '("[$*]{?\\(\\sw+\\)" 1
				  font-lock-variable-name-face)))))
	 (setq perl-font-lock-keywords-1 
		(if cperl-syntaxify-by-font-lock
		  (cons 'cperl-fontify-update
			 t-font-lock-keywords)
		 t-font-lock-keywords)
		perl-font-lock-keywords perl-font-lock-keywords-1
		perl-font-lock-keywords-2 (append
					  perl-font-lock-keywords-1
					  t-font-lock-keywords-1)))
	(if (fboundp 'ps-print-buffer) (cperl-ps-print-init))
	(if (or (featurep 'choose-color) (featurep 'font-lock-extra))
	  (eval			; Avoid a warning
	  '(font-lock-require-faces
	   (list
	   ;; Color-light  Color-dark   Gray-light   Gray-dark Mono
	   (list 'font-lock-comment-face
		  ["Firebrick"	"OrangeRed" 	"DimGray"	"Gray80"]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil)
	   (list 'font-lock-string-face
		  ["RosyBrown"	"LightSalmon" 	"Gray50"	"LightGray"]
		  nil
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil)
	   (list 'font-lock-function-name-face
		  (vector
		   "Blue"		"LightSkyBlue"	"Gray50"	"LightGray"
		   (cdr (assq 'background-color ; if mono
				(frame-parameters))))
		  (vector
		   nil		nil		nil		nil
		   (cdr (assq 'foreground-color ; if mono
				(frame-parameters))))
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil
		  nil)
	   (list 'font-lock-variable-name-face
		  ["DarkGoldenrod"	"LightGoldenrod" "DimGray"	"Gray90"]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil)
	   (list 'font-lock-type-face
		  ["DarkOliveGreen"	"PaleGreen" 	"DimGray"	"Gray80"]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  )
	   (list 'font-lock-constant-face
		  ["CadetBlue"	"Aquamarine" 	"Gray50"	"LightGray"]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  nil
		  [nil		nil		t		t	t]
		  )
	   (list 'cperl-nonoverridable-face
		  ["chartreuse3"	("orchid1" "orange")
		   nil		"Gray80"]
		  [nil		nil		"gray90"]
		  [nil		nil		nil		t	t]
		  [nil		nil		t		t]
		  [nil		nil		t		t	t]
		  )
	   (list 'cperl-array-face
		  ["blue"		"yellow" 	nil		"Gray80"]
		  ["lightyellow2"	("navy" "os2blue" "darkgreen")
		   "gray90"]
		  t
		  nil
		  nil)
	   (list 'cperl-hash-face
		  ["red"		"red"	 	nil		"Gray80"]
		  ["lightyellow2"	("navy" "os2blue" "darkgreen")
		   "gray90"]
		  t
		  t
		  nil))))
	 ;; Do it the dull way, without choose-color
	 (defvar cperl-guessed-background nil
	  "Display characteristics as guessed by cperl.")
;;	 (or (fboundp 'x-color-defined-p)
;;	   (defalias 'x-color-defined-p 
;;		(cond ((fboundp 'color-defined-p) 'color-defined-p)
;;		   ;; XEmacs >= 19.12
;;		   ((fboundp 'valid-color-name-p) 'valid-color-name-p)
;;		   ;; XEmacs 19.11
;;		   (t 'x-valid-color-name-p))))
	 (cperl-force-face font-lock-constant-face 
			  "Face for constant and label names")
	 (cperl-force-face font-lock-variable-name-face
			  "Face for variable names")
	 (cperl-force-face font-lock-type-face
			  "Face for data types")
	 (cperl-force-face cperl-nonoverridable-face
			  "Face for data types from another group")
	 (cperl-force-face font-lock-comment-face
			  "Face for comments")
	 (cperl-force-face font-lock-function-name-face
			  "Face for function names")
	 (cperl-force-face cperl-hash-face
			  "Face for hashes")
	 (cperl-force-face cperl-array-face
			  "Face for arrays")
	 ;;(defvar font-lock-constant-face 'font-lock-constant-face)
	 ;;(defvar font-lock-variable-name-face 'font-lock-variable-name-face)
	 ;;(or (boundp 'font-lock-type-face)
	 ;;  (defconst font-lock-type-face
	 ;;	'font-lock-type-face
	 ;;	"Face to use for data types."))
	 ;;(or (boundp 'cperl-nonoverridable-face)
	 ;;  (defconst cperl-nonoverridable-face
	 ;;	'cperl-nonoverridable-face
	 ;;	"Face to use for data types from another group."))
	 ;;(if (not cperl-xemacs-p) nil
	 ;; (or (boundp 'font-lock-comment-face)
	 ;;	(defconst font-lock-comment-face
	 ;;	 'font-lock-comment-face
	 ;;	 "Face to use for comments."))
	 ;; (or (boundp 'font-lock-keyword-face)
	 ;;	(defconst font-lock-keyword-face
	 ;;	 'font-lock-keyword-face
	 ;;	 "Face to use for keywords."))
	 ;; (or (boundp 'font-lock-function-name-face)
	 ;;	(defconst font-lock-function-name-face
	 ;;	 'font-lock-function-name-face
	 ;;	 "Face to use for function names.")))
	 (if (and
	    (not (cperl-is-face 'cperl-array-face)) 
	    (cperl-is-face 'font-lock-emphasized-face)) 
	   (copy-face 'font-lock-emphasized-face 'cperl-array-face))
	 (if (and
	    (not (cperl-is-face 'cperl-hash-face)) 
	    (cperl-is-face 'font-lock-other-emphasized-face)) 
	   (copy-face 'font-lock-other-emphasized-face 
			 'cperl-hash-face))
	 (if (and
	    (not (cperl-is-face 'cperl-nonoverridable-face)) 
	    (cperl-is-face 'font-lock-other-type-face)) 
	   (copy-face 'font-lock-other-type-face 
			 'cperl-nonoverridable-face))
	 ;;(or (boundp 'cperl-hash-face)
	 ;;  (defconst cperl-hash-face
	 ;;	'cperl-hash-face
	 ;;	"Face to use for hashes."))
	 ;;(or (boundp 'cperl-array-face)
	 ;;  (defconst cperl-array-face
	 ;;	'cperl-array-face
	 ;;	"Face to use for arrays."))
	 ;; Here we try to guess background
	 (let ((background
		 (if (boundp 'font-lock-background-mode)
		   font-lock-background-mode
		  'light)) 
		(face-list (and (fboundp 'face-list) (face-list)))
		;; cperl-is-face
		)
;;;;	  (fset 'cperl-is-face
;;;;		 (cond ((fboundp 'find-face)
;;;;			 (symbol-function 'find-face))
;;;;			(face-list
;;;;			 (function (lambda (face) (member face face-list))))
;;;;			(t
;;;;			 (function (lambda (face) (boundp face))))))
	  (defvar cperl-guessed-background
	   (if (and (boundp 'font-lock-display-type)
		    (eq font-lock-display-type 'grayscale))
		 'gray
		background)
	   "Background as guessed by CPerl mode")
	  (if (and 
		 (not (cperl-is-face 'font-lock-constant-face)) 
		 (cperl-is-face 'font-lock-reference-face)) 
	   (copy-face 'font-lock-reference-face 'font-lock-constant-face))
	  (if (cperl-is-face 'font-lock-type-face) nil
	   (copy-face 'default 'font-lock-type-face)
	   (cond
	    ((eq background 'light)
		(set-face-foreground 'font-lock-type-face
				   (if (x-color-defined-p "seagreen")
					 "seagreen"
				    "sea green")))
	    ((eq background 'dark)
		(set-face-foreground 'font-lock-type-face
				   (if (x-color-defined-p "os2pink")
					 "os2pink"
				    "pink")))
	    (t
		(set-face-background 'font-lock-type-face "gray90"))))
	  (if (cperl-is-face 'cperl-nonoverridable-face)
		nil
	   (copy-face 'font-lock-type-face 'cperl-nonoverridable-face)
	   (cond
	    ((eq background 'light)
		(set-face-foreground 'cperl-nonoverridable-face
				   (if (x-color-defined-p "chartreuse3")
					 "chartreuse3"
				    "chartreuse")))
	    ((eq background 'dark)
		(set-face-foreground 'cperl-nonoverridable-face
				   (if (x-color-defined-p "orchid1")
					 "orchid1"
				    "orange")))))
;;;	  (if (cperl-is-face 'font-lock-other-emphasized-face) nil
;;;	   (copy-face 'bold-italic 'font-lock-other-emphasized-face)
;;;	   (cond
;;;	    ((eq background 'light)
;;;		(set-face-background 'font-lock-other-emphasized-face
;;;				   (if (x-color-defined-p "lightyellow2")
;;;					 "lightyellow2"
;;;				    (if (x-color-defined-p "lightyellow")
;;;					  "lightyellow"
;;;					 "light yellow"))))
;;;	    ((eq background 'dark)
;;;		(set-face-background 'font-lock-other-emphasized-face
;;;				   (if (x-color-defined-p "navy")
;;;					 "navy"
;;;				    (if (x-color-defined-p "darkgreen")
;;;					  "darkgreen"
;;;					 "dark green"))))
;;;	    (t (set-face-background 'font-lock-other-emphasized-face "gray90"))))
;;;	  (if (cperl-is-face 'font-lock-emphasized-face) nil
;;;	   (copy-face 'bold 'font-lock-emphasized-face)
;;;	   (cond
;;;	    ((eq background 'light)
;;;		(set-face-background 'font-lock-emphasized-face
;;;				   (if (x-color-defined-p "lightyellow2")
;;;					 "lightyellow2"
;;;				    "lightyellow")))
;;;	    ((eq background 'dark)
;;;		(set-face-background 'font-lock-emphasized-face
;;;				   (if (x-color-defined-p "navy")
;;;					 "navy"
;;;				    (if (x-color-defined-p "darkgreen")
;;;					  "darkgreen"
;;;					 "dark green"))))
;;;	    (t (set-face-background 'font-lock-emphasized-face "gray90"))))
	  (if (cperl-is-face 'font-lock-variable-name-face) nil
	   (copy-face 'italic 'font-lock-variable-name-face))
	  (if (cperl-is-face 'font-lock-constant-face) nil
	   (copy-face 'italic 'font-lock-constant-face))))
	(setq cperl-faces-init t))
  (error (message "cperl-init-faces (ignored): %s" errs))))


(defun cperl-ps-print-init ()
 "Initialization of `ps-print' components for faces used in CPerl."
 (eval-after-load "ps-print"
  '(setq ps-bold-faces
	  ;; 			font-lock-variable-name-face 
	  ;;			font-lock-constant-face
	  (append '(cperl-array-face
		   cperl-hash-face) 
		  ps-bold-faces)
	  ps-italic-faces
	  ;;			font-lock-constant-face
	  (append '(cperl-nonoverridable-face
		   cperl-hash-face)
		  ps-italic-faces)
	  ps-underlined-faces
	  ;;	   font-lock-type-face
	  (append '(cperl-array-face
		   cperl-hash-face
		   underline
		   cperl-nonoverridable-face)
		  ps-underlined-faces))))

(defvar ps-print-face-extension-alist)

(defun cperl-ps-print (&optional file)
 "Pretty-print in CPerl style.
If optional argument FILE is an empty string, prints to printer, otherwise
to the file FILE. If FILE is nil, prompts for a file name.

Style of printout regulated by the variable `cperl-ps-print-face-properties'."
 (interactive)
 (or file 
   (setq file (read-from-minibuffer 
		 "Print to file (if empty - to printer): "
		 (concat (buffer-file-name) ".ps")
		 nil nil 'file-name-history)))
 (or (> (length file) 0)
   (setq file nil))
 (require 'ps-print)			; To get ps-print-face-extension-alist
 (let ((ps-print-color-p t)
	(ps-print-face-extension-alist ps-print-face-extension-alist))
  (cperl-ps-extend-face-list cperl-ps-print-face-properties)
  (ps-print-buffer-with-faces file)))

;;; (defun cperl-ps-print-init ()
;;;  "Initialization of `ps-print' components for faces used in CPerl."
;;;  ;; Guard against old versions
;;;  (defvar ps-underlined-faces nil)
;;;  (defvar ps-bold-faces nil)
;;;  (defvar ps-italic-faces nil)
;;;  (setq ps-bold-faces
;;; 	(append '(font-lock-emphasized-face
;;; 		 cperl-array-face
;;; 		 font-lock-keyword-face 
;;; 		 font-lock-variable-name-face 
;;; 		 font-lock-constant-face 
;;; 		 font-lock-reference-face 
;;; 		 font-lock-other-emphasized-face
;;; 		 cperl-hash-face) 
;;; 		ps-bold-faces))
;;;  (setq ps-italic-faces
;;; 	(append '(cperl-nonoverridable-face
;;; 		 font-lock-constant-face 
;;; 		 font-lock-reference-face 
;;; 		 font-lock-other-emphasized-face
;;; 		 cperl-hash-face)
;;; 		ps-italic-faces))
;;;  (setq ps-underlined-faces
;;; 	(append '(font-lock-emphasized-face
;;; 		 cperl-array-face
;;; 		 font-lock-other-emphasized-face
;;; 		 cperl-hash-face
;;; 		 cperl-nonoverridable-face font-lock-type-face)
;;; 		ps-underlined-faces))
;;;  (cons 'font-lock-type-face ps-underlined-faces))


(if (cperl-enable-font-lock) (cperl-windowed-init))

(defconst cperl-styles-entries
 '(cperl-indent-level cperl-brace-offset cperl-continued-brace-offset   
  cperl-label-offset cperl-extra-newline-before-brace 
  cperl-merge-trailing-else
  cperl-continued-statement-offset))

(defconst cperl-style-alist
 '(("CPerl" ; =GNU without extra-newline-before-brace
   (cperl-indent-level        . 2)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . 0)
   (cperl-label-offset        . -2)
   (cperl-extra-newline-before-brace . nil)
   (cperl-merge-trailing-else	    . t)
   (cperl-continued-statement-offset . 2))
  ("PerlStyle" ; CPerl with 4 as indent
   (cperl-indent-level        . 4)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . 0)
   (cperl-label-offset        . -4)
   (cperl-extra-newline-before-brace . nil)
   (cperl-merge-trailing-else	    . t)
   (cperl-continued-statement-offset . 4))
  ("GNU"
   (cperl-indent-level        . 2)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . 0)
   (cperl-label-offset        . -2)
   (cperl-extra-newline-before-brace . t)
   (cperl-merge-trailing-else	    . nil)
   (cperl-continued-statement-offset . 2))
  ("K&R"
   (cperl-indent-level        . 5)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . -5)
   (cperl-label-offset        . -5)
   ;;(cperl-extra-newline-before-brace . nil) ; ???
   (cperl-merge-trailing-else	    . nil)
   (cperl-continued-statement-offset . 5))
  ("BSD"
   (cperl-indent-level        . 4)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . -4)
   (cperl-label-offset        . -4)
   ;;(cperl-extra-newline-before-brace . nil) ; ???
   (cperl-continued-statement-offset . 4))
  ("C++"
   (cperl-indent-level        . 4)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . -4)
   (cperl-label-offset        . -4)
   (cperl-continued-statement-offset . 4)
   (cperl-merge-trailing-else	    . nil)
   (cperl-extra-newline-before-brace . t))
  ("Current")
  ("Whitesmith"
   (cperl-indent-level        . 4)
   (cperl-brace-offset        . 0)
   (cperl-continued-brace-offset   . 0)
   (cperl-label-offset        . -4)
   ;;(cperl-extra-newline-before-brace . nil) ; ???
   (cperl-continued-statement-offset . 4)))
 "(Experimental) list of variables to set to get a particular indentation style.
Should be used via `cperl-set-style' or via Perl menu.")

(defun cperl-set-style (style)
 "Set CPerl-mode variables to use one of several different indentation styles.
The arguments are a string representing the desired style.
The list of styles is in `cperl-style-alist', available styles 
are GNU, K&R, BSD, C++ and Whitesmith.

The current value of style is memorized (unless there is a memorized
data already), may be restored by `cperl-set-style-back'.

Chosing \"Current\" style will not change style, so this may be used for
side-effect of memorizing only."
 (interactive 
  (let ((list (mapcar (function (lambda (elt) (list (car elt)))) 
		    cperl-style-alist)))
   (list (completing-read "Enter style: " list nil 'insist))))
 (or cperl-old-style
   (setq cperl-old-style
	  (mapcar (function
		   (lambda (name)
		    (cons name (eval name))))
		  cperl-styles-entries)))
 (let ((style (cdr (assoc style cperl-style-alist))) setting str sym)
  (while style
   (setq setting (car style) style (cdr style))
   (set (car setting) (cdr setting)))))

(defun cperl-set-style-back ()
 "Restore a style memorised by `cperl-set-style'."
 (interactive)
 (or cperl-old-style (error "The style was not changed"))
 (let (setting)
  (while cperl-old-style
   (setq setting (car cperl-old-style) 
	  cperl-old-style (cdr cperl-old-style))
   (set (car setting) (cdr setting)))))

(defun cperl-check-syntax ()
 (interactive)
 (require 'mode-compile)
 (let ((perl-dbg-flags (concat cperl-extra-perl-args " -wc")))
  (eval '(mode-compile))))		; Avoid a warning

(defun cperl-info-buffer (type)
 ;; Returns buffer with documentation. Creates if missing.
 ;; If TYPE, this vars buffer.
 ;; Special care is taken to not stomp over an existing info buffer
 (let* ((bname (if type "*info-perl-var*" "*info-perl*"))
	 (info (get-buffer bname))
	 (oldbuf (get-buffer "*info*")))
  (if info info
   (save-window-excursion
	;; Get Info running
	(require 'info)
	(cond (oldbuf
	    (set-buffer oldbuf)
	    (rename-buffer "*info-perl-tmp*")))
	(save-window-excursion
	 (info))
	(Info-find-node cperl-info-page (if type "perlvar" "perlfunc"))
	(set-buffer "*info*")
	(rename-buffer bname)
	(cond (oldbuf
	    (set-buffer "*info-perl-tmp*")
	    (rename-buffer "*info*")
	    (set-buffer bname)))
	(make-variable-buffer-local 'window-min-height)
	(setq window-min-height 2)
	(current-buffer)))))

(defun cperl-word-at-point (&optional p)
 ;; Returns the word at point or at P.
 (save-excursion
  (if p (goto-char p))
  (or (cperl-word-at-point-hard)
	(progn
	 (require 'etags)
	 (funcall (or (and (boundp 'find-tag-default-function)
			  find-tag-default-function)
		    (get major-mode 'find-tag-default-function)
		    ;; XEmacs 19.12 has `find-tag-default-hook'; it is
		    ;; automatically used within `find-tag-default':
		    'find-tag-default))))))

(defun cperl-info-on-command (command)
 "Shows documentation for Perl command in other window.
If perl-info buffer is shown in some frame, uses this frame.
Customized by setting variables `cperl-shrink-wrap-info-frame',
`cperl-max-help-size'."
 (interactive 
  (let* ((default (cperl-word-at-point))
	 (read (read-string 
		   (format "Find doc for Perl function (default %s): " 
			   default))))
   (list (if (equal read "") 
		  default 
		 read))))

 (let ((buffer (current-buffer))
	(cmd-desc (concat "^" (regexp-quote command) "[^a-zA-Z_0-9]")) ; "tr///"
	pos isvar height iniheight frheight buf win fr1 fr2 iniwin not-loner
	max-height char-height buf-list)
  (if (string-match "^-[a-zA-Z]$" command)
	(setq cmd-desc "^-X[ \t\n]"))
  (setq isvar (string-match "^[$@%]" command)
	 buf (cperl-info-buffer isvar)
	 iniwin (selected-window)
	 fr1 (window-frame iniwin))
  (set-buffer buf)
  (beginning-of-buffer)
  (or isvar 
	(progn (re-search-forward "^-X[ \t\n]")
	    (forward-line -1)))
  (if (re-search-forward cmd-desc nil t)
	(progn
	 ;; Go back to beginning of the group (ex, for qq)
	 (if (re-search-backward "^[ \t\n\f]")
	   (forward-line 1))
	 (beginning-of-line)
	 ;; Get some of 
	 (setq pos (point)
		buf-list (list buf "*info-perl-var*" "*info-perl*"))
	 (while (and (not win) buf-list)
	  (setq win (get-buffer-window (car buf-list) t))
	  (setq buf-list (cdr buf-list)))
	 (or (not win)
	   (eq (window-buffer win) buf)
	   (set-window-buffer win buf))
	 (and win (setq fr2 (window-frame win)))
	 (if (or (not fr2) (eq fr1 fr2))
	   (pop-to-buffer buf)
	  (special-display-popup-frame buf) ; Make it visible
	  (select-window win))
	 (goto-char pos)		; Needed (?!).
	 ;; Resize
	 (setq iniheight (window-height)
		frheight (frame-height)
		not-loner (< iniheight (1- frheight))) ; Are not alone
	 (cond ((if not-loner cperl-max-help-size 
		  cperl-shrink-wrap-info-frame)
		 (setq height 
		    (+ 2 
			 (count-lines 
			  pos 
			  (save-excursion
			   (if (re-search-forward
				 "^[ \t][^\n]*\n+\\([^ \t\n\f]\\|\\'\\)" nil t)
				 (match-beginning 0) (point-max)))))
		    max-height 
		    (if not-loner
			  (/ (* (- frheight 3) cperl-max-help-size) 100)
			 (setq char-height (frame-char-height))
			 ;; Non-functioning under OS/2:
			 (if (eq char-height 1) (setq char-height 18))
			 ;; Title, menubar, + 2 for slack
			 (- (/ (x-display-pixel-height) char-height) 4)
			 ))
		 (if (> height max-height) (setq height max-height))
		 ;;(message "was %s doing %s" iniheight height)
		 (if not-loner
		   (enlarge-window (- height iniheight))
		  (set-frame-height (window-frame win) (1+ height)))))
	 (set-window-start (selected-window) pos))
   (message "No entry for %s found." command))
  ;;(pop-to-buffer buffer)
  (select-window iniwin)))

(defun cperl-info-on-current-command ()
 "Shows documentation for Perl command at point in other window."
 (interactive)
 (cperl-info-on-command (cperl-word-at-point)))

(defun cperl-imenu-info-imenu-search ()
 (if (looking-at "^-X[ \t\n]") nil
  (re-search-backward
   "^\n\\([-a-zA-Z_]+\\)[ \t\n]")
  (forward-line 1)))

(defun cperl-imenu-info-imenu-name () 
 (buffer-substring
  (match-beginning 1) (match-end 1)))

(defun cperl-imenu-on-info ()
 (interactive)
 (let* ((buffer (current-buffer))
	 imenu-create-index-function
	 imenu-prev-index-position-function 
	 imenu-extract-index-name-function 
	 (index-item (save-restriction
		    (save-window-excursion
			 (set-buffer (cperl-info-buffer nil))
			 (setq imenu-create-index-function 
			    'imenu-default-create-index-function
			    imenu-prev-index-position-function
			    'cperl-imenu-info-imenu-search
			    imenu-extract-index-name-function
			    'cperl-imenu-info-imenu-name)
			 (imenu-choose-buffer-index)))))
  (and index-item
	 (progn
	  (push-mark)
	  (pop-to-buffer "*info-perl*")
	  (cond
	  ((markerp (cdr index-item))
	   (goto-char (marker-position (cdr index-item))))
	  (t
	   (goto-char (cdr index-item))))
	  (set-window-start (selected-window) (point))
	  (pop-to-buffer buffer)))))

(defun cperl-lineup (beg end &optional step minshift)
 "Lineup construction in a region.
Beginning of region should be at the start of a construction.
All first occurrences of this construction in the lines that are
partially contained in the region are lined up at the same column.

MINSHIFT is the minimal amount of space to insert before the construction.
STEP is the tabwidth to position constructions.
If STEP is `nil', `cperl-lineup-step' will be used 
\(or `cperl-indent-level', if `cperl-lineup-step' is `nil').
Will not move the position at the start to the left."
 (interactive "r")
 (let (search col tcol seen b e)
  (save-excursion
   (goto-char end)
   (end-of-line)
   (setq end (point-marker))
   (goto-char beg)
   (skip-chars-forward " \t\f")
   (setq beg (point-marker))
   (indent-region beg end nil)
   (goto-char beg)
   (setq col (current-column))
   (if (looking-at "[a-zA-Z0-9_]")
	 (if (looking-at "\\<[a-zA-Z0-9_]+\\>")
	   (setq search
		  (concat "\\<" 
			  (regexp-quote 
			   (buffer-substring (match-beginning 0)
					    (match-end 0))) "\\>"))
	  (error "Cannot line up in a middle of the word"))
	(if (looking-at "$")
	  (error "Cannot line up end of line"))
	(setq search (regexp-quote (char-to-string (following-char)))))
   (setq step (or step cperl-lineup-step cperl-indent-level))
   (or minshift (setq minshift 1))
   (while (progn
	    (beginning-of-line 2)
	    (and (< (point) end) 
		  (re-search-forward search end t)
		  (goto-char (match-beginning 0))))
	(setq tcol (current-column) seen t)
	(if (> tcol col) (setq col tcol)))
   (or seen
	 (error "The construction to line up occurred only once"))
   (goto-char beg)
   (setq col (+ col minshift))
   (if (/= (% col step) 0) (setq step (* step (1+ (/ col step)))))
   (while 
	 (progn
	  (setq e (point))
	  (skip-chars-backward " \t")
	  (delete-region (point) e)
	  (indent-to-column col); (make-string (- col (current-column)) ?\ ))
	  (beginning-of-line 2) 
	  (and (< (point) end) 
		 (re-search-forward search end t)
		 (goto-char (match-beginning 0)))))))) ; No body

(defun cperl-etags (&optional add all files)
 "Run etags with appropriate options for Perl files.
If optional argument ALL is `recursive', will process Perl files
in subdirectories too."
 (interactive)
 (let ((cmd "etags")
	(args '("-l" "none" "-r" "/\\<\\(package\\|sub\\)[ \\t]+\\(\\([a-zA-Z0-9:_]*::\\)?\\([a-zA-Z0-9_]+\\)[ \\t]*\\(([^()]*)[ \t]*\\)?\\([{#]\\|$\\)\\)/\\4/"))
	res)
  (if add (setq args (cons "-a" args)))
  (or files (setq files (list buffer-file-name)))
  (cond
   ((eq all 'recursive)
   ;;(error "Not implemented: recursive")
   (setq args (append (list "-e" 
			    "sub wanted {push @ARGV, $File::Find::name if /\\.[pP][Llm]$/}
				use File::Find;
				find(\\&wanted, '.');
				exec @ARGV;" 
			    cmd) args)
	  cmd "perl"))
   (all 
   ;;(error "Not implemented: all")
   (setq args (append (list "-e" 
			    "push @ARGV, <*.PL *.pl *.pm>;
				exec @ARGV;" 
			    cmd) args)
	  cmd "perl"))
   (t
   (setq args (append args files))))
  (setq res (apply 'call-process cmd nil nil nil args))
  (or (eq res 0)
	(message "etags returned \"%s\"" res))))

(defun cperl-toggle-auto-newline ()
 "Toggle the state of `cperl-auto-newline'."
 (interactive)
 (setq cperl-auto-newline (not cperl-auto-newline))
 (message "Newlines will %sbe auto-inserted now." 
	  (if cperl-auto-newline "" "not ")))

(defun cperl-toggle-abbrev ()
 "Toggle the state of automatic keyword expansion in CPerl mode."
 (interactive)
 (abbrev-mode (if abbrev-mode 0 1))
 (message "Perl control structure will %sbe auto-inserted now." 
	  (if abbrev-mode "" "not ")))


(defun cperl-toggle-electric ()
 "Toggle the state of parentheses doubling in CPerl mode."
 (interactive)
 (setq cperl-electric-parens (if (cperl-val 'cperl-electric-parens) 'null t))
 (message "Parentheses will %sbe auto-doubled now." 
	  (if (cperl-val 'cperl-electric-parens) "" "not ")))

(defun cperl-toggle-autohelp ()
 "Toggle the state of automatic help message in CPerl mode.
See `cperl-lazy-help-time' too."
 (interactive)
 (if (fboundp 'run-with-idle-timer)
   (progn
	(if cperl-lazy-installed
	  (eval '(cperl-lazy-unstall))
	 (cperl-lazy-install))
	(message "Perl help messages will %sbe automatically shown now." 
		 (if cperl-lazy-installed "" "not ")))
  (message "Cannot automatically show Perl help messages - run-with-idle-timer missing.")))

(defun cperl-toggle-construct-fix ()
 "Toggle whether `indent-region'/`indent-sexp' fix whitespace too."
 (interactive)
 (setq cperl-indent-region-fix-constructs 
	(if cperl-indent-region-fix-constructs
	  nil
	 1))
 (message "indent-region/indent-sexp will %sbe automatically fix whitespace." 
	  (if cperl-indent-region-fix-constructs "" "not ")))

;;;; Tags file creation.

(defvar cperl-tmp-buffer " *cperl-tmp*")

(defun cperl-setup-tmp-buf ()
 (set-buffer (get-buffer-create cperl-tmp-buffer))
 (set-syntax-table cperl-mode-syntax-table)
 (buffer-disable-undo)
 (auto-fill-mode 0)
 (if cperl-use-syntax-table-text-property-for-tags
   (progn
	(make-variable-buffer-local 'parse-sexp-lookup-properties)
	;; Do not introduce variable if not needed, we check it!
	(set 'parse-sexp-lookup-properties t))))

(defun cperl-xsub-scan ()
 (require 'cl)
 (require 'imenu)
 (let ((index-alist '()) 
	(prev-pos 0) index index1 name package prefix)
  (goto-char (point-min))
  (if noninteractive
	(message "Scanning XSUB for index")
   (imenu-progress-message prev-pos 0))
  ;; Search for the function
  (progn ;;save-match-data
   (while (re-search-forward
	   "^\\([ \t]*MODULE\\>[^\n]*\\<PACKAGE[ \t]*=[ \t]*\\([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9:]*\\)\\>\\|\\([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*\\)(\\|[ \t]*BOOT:\\)"
	   nil t)
	(or noninteractive
	  (imenu-progress-message prev-pos))
	(cond
	 ((match-beginning 2)	; SECTION
	 (setq package (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2)))
	 (goto-char (match-beginning 0))
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (forward-char 1)
	 (if (looking-at "[^\n]*\\<PREFIX[ \t]*=[ \t]*\\([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*\\)\\>")
	   (setq prefix (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
	  (setq prefix nil)))
	 ((not package) nil)		; C language section
	 ((match-beginning 3)		; XSUB
	 (goto-char (1+ (match-beginning 3)))
	 (setq index (imenu-example--name-and-position))
	 (setq name (buffer-substring (match-beginning 3) (match-end 3)))
	 (if (and prefix (string-match (concat "^" prefix) name))
	   (setq name (substring name (length prefix))))
	 (cond ((string-match "::" name) nil)
		(t
		 (setq index1 (cons (concat package "::" name) (cdr index)))
		 (push index1 index-alist)))
	 (setcar index name)
	 (push index index-alist))
	 (t				; BOOT: section
	 ;; (beginning-of-line)
	 (setq index (imenu-example--name-and-position))
	 (setcar index (concat package "::BOOT:"))
	 (push index index-alist)))))
  (or noninteractive
	(imenu-progress-message prev-pos 100))
  index-alist))

(defvar cperl-unreadable-ok nil)

(defun cperl-find-tags (ifile xs topdir)
 (let (ind (b (get-buffer cperl-tmp-buffer)) lst elt pos ret rel
	  (cperl-pod-here-fontify nil) f file)
  (save-excursion
   (if b (set-buffer b)
	 (cperl-setup-tmp-buf))
   (erase-buffer)
   (condition-case err
	 (setq file (car (insert-file-contents ifile)))
	(error (if cperl-unreadable-ok nil
		 (if (y-or-n-p
		   (format "File %s unreadable. Continue? " ifile))
		   (setq cperl-unreadable-ok t)
		  (error "Aborting: unreadable file %s" ifile)))))
   (if (not file) 
	 (message "Unreadable file %s" ifile)
   (message "Scanning file %s ..." file)
   (if (and cperl-use-syntax-table-text-property-for-tags
	    (not xs))
	 (condition-case err		; after __END__ may have garbage
	   (cperl-find-pods-heres nil nil noninteractive)
	  (error (message "While scanning for syntax: %s" err))))
   (if xs
	 (setq lst (cperl-xsub-scan))
	(setq ind (imenu-example--create-perl-index))
	(setq lst (cdr (assoc "+Unsorted List+..." ind))))
   (setq lst 
	  (mapcar 
	   (function 
	   (lambda (elt)
		(cond ((string-match "^[_a-zA-Z]" (car elt))
		    (goto-char (cdr elt))
		    (beginning-of-line) ; pos should be of the start of the line
		    (list (car elt) 
			   (point) 
			   (1+ (count-lines 1 (point))) ; 1+ since at beg-o-l
			   (buffer-substring (progn
						 (goto-char (cdr elt))
						 ;; After name now...
						 (or (eolp) (forward-char 1))
						 (point))
					    (progn
						 (beginning-of-line)
						 (point))))))))
		  lst))
   (erase-buffer)
   (while lst
	(setq elt (car lst) lst (cdr lst))
	(if elt
	  (progn
	   (insert (elt elt 3) 
		   127
		   (if (string-match "^package " (car elt))
			 (substring (car elt) 8)
			(car elt) )
		   1
		   (number-to-string (elt elt 2)) ; Line
		   ","
		   (number-to-string (1- (elt elt 1))) ; Char pos 0-based
		   "\n")
	   (if (and (string-match "^[_a-zA-Z]+::" (car elt))
		    (string-match "^sub[ \t]+\\([_a-zA-Z]+\\)[^:_a-zA-Z]"
				   (elt elt 3)))
		 ;; Need to insert the name without package as well
		 (setq lst (cons (cons (substring (elt elt 3) 
						  (match-beginning 1)
						  (match-end 1))
					(cdr elt))
				 lst))))))
   (setq pos (point))
   (goto-char 1)
   (setq rel file)
   ;; On case-preserving filesystems (EMX on OS/2) case might be encoded in properties
   (set-text-properties 0 (length rel) nil rel)
   (and (equal topdir (substring rel 0 (length topdir)))
	  (setq rel (substring file (length topdir))))
   (insert "\f\n" rel "," (number-to-string (1- pos)) "\n")
   (setq ret (buffer-substring 1 (point-max)))
   (erase-buffer)
   (or noninteractive
	 (message "Scanning file %s finished" file))
   ret))))

(defun cperl-add-tags-recurse-noxs ()
 "Add to TAGS data for Perl and XSUB files in the current directory and kids.
Use as
 emacs -batch -q -no-site-file -l emacs/cperl-mode.el \
    -f cperl-add-tags-recurse 
"
 (cperl-write-tags nil nil t t nil t))

(defun cperl-add-tags-recurse ()
 "Add to TAGS file data for Perl files in the current directory and kids.
Use as
 emacs -batch -q -no-site-file -l emacs/cperl-mode.el \
    -f cperl-add-tags-recurse 
"
 (cperl-write-tags nil nil t t))

(defun cperl-write-tags (&optional file erase recurse dir inbuffer noxs topdir)
 ;; If INBUFFER, do not select buffer, and do not save
 ;; If ERASE is `ignore', do not erase, and do not try to delete old info.
 (require 'etags)
 (if file nil
  (setq file (if dir default-directory (buffer-file-name)))
  (if (and (not dir) (buffer-modified-p)) (error "Save buffer first!")))
 (or topdir
   (setq topdir default-directory))
 (let ((tags-file-name "TAGS")
	(case-fold-search (eq system-type 'emx))
	xs rel tm)
  (save-excursion
   (cond (inbuffer nil)		; Already there
	  ((file-exists-p tags-file-name)
	   (if cperl-xemacs-p
		 (visit-tags-table-buffer)
	   (visit-tags-table-buffer tags-file-name)))
	  (t (set-buffer (find-file-noselect tags-file-name))))
   (cond
    (dir
	(cond ((eq erase 'ignore))
	   (erase
	    (erase-buffer)
	    (setq erase 'ignore)))
	(let ((files 
	    (condition-case err
		  (directory-files file t 
				  (if recurse nil cperl-scan-files-regexp)
				  t)
		 (error
		 (if cperl-unreadable-ok nil
		  (if (y-or-n-p
			 (format "Directory %s unreadable. Continue? " file))
			(setq cperl-unreadable-ok t 
			   tm nil) ; Return empty list
		   (error "Aborting: unreadable directory %s" file)))))))
	 (mapcar (function (lambda (file)
			   (cond
			    ((string-match cperl-noscan-files-regexp file)
				nil)
			    ((not (file-directory-p file))
				(if (string-match cperl-scan-files-regexp file)
				  (cperl-write-tags file erase recurse nil t noxs topdir)))
			    ((not recurse) nil)
			    (t (cperl-write-tags file erase recurse t t noxs topdir)))))
		 files))
	)
    (t
	(setq xs (string-match "\\.xs$" file))
	(if (not (and xs noxs))
	  (progn
	   (cond ((eq erase 'ignore) (goto-char (point-max)))
		 (erase (erase-buffer))
		 (t
		  (goto-char 1)
		  (setq rel file)
		  ;; On case-preserving filesystems (EMX on OS/2) case might be encoded in properties
		  (set-text-properties 0 (length rel) nil rel)
		  (and (equal topdir (substring rel 0 (length topdir)))
			(setq rel (substring file (length topdir))))
		  (if (search-forward (concat "\f\n" rel ",") nil t)
		    (progn
			 (search-backward "\f\n")
			 (delete-region (point)
					(save-excursion
					 (forward-char 1)
					 (if (search-forward "\f\n" 
							   nil 'toend)
					   (- (point) 2)
					  (point-max)))))
		   (goto-char (point-max)))))
	   (insert (cperl-find-tags file xs topdir))))))
   (if inbuffer nil		; Delegate to the caller
	(save-buffer 0)		; No backup
	(if (fboundp 'initialize-new-tags-table) ; Do we need something special in XEmacs?
	  (initialize-new-tags-table))))))

(defvar cperl-tags-hier-regexp-list
 (concat 
  "^\\("
   "\\(package\\)\\>"
   "\\|"
   "sub\\>[^\n]+::"
   "\\|"
   "[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9:]*(\C-?[^\n]+::" ; XSUB?
   "\\|"
   "[ \t]*BOOT:\C-?[^\n]+::"		; BOOT section
  "\\)"))

(defvar cperl-hierarchy '(() ())
 "Global hierarchy of classes")

(defun cperl-tags-hier-fill ()
 ;; Suppose we are in a tag table cooked by cperl.
 (goto-char 1)
 (let (type pack name pos line chunk ord cons1 file str info fileind)
  (while (re-search-forward cperl-tags-hier-regexp-list nil t)
   (setq pos (match-beginning 0) 
	  pack (match-beginning 2))
   (beginning-of-line)
   (if (looking-at (concat
		    "\\([^\n]+\\)"
		    "\C-?"
		    "\\([^\n]+\\)"
		    "\C-a"
		    "\\([0-9]+\\)"
		    ","
		    "\\([0-9]+\\)"))
	 (progn
	  (setq ;;str (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
		 name (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2))
		 ;;pos (buffer-substring (match-beginning 3) (match-end 3))
		 line (buffer-substring (match-beginning 3) (match-end 3))
		 ord (if pack 1 0)
		 file (file-of-tag)
		 fileind (format "%s:%s" file line)
		 ;; Moves to beginning of the next line:
		 info (cperl-etags-snarf-tag file line))
	  ;; Move back
	  (forward-char -1)
	  ;; Make new member of hierarchy name ==> file ==> pos if needed
	  (if (setq cons1 (assoc name (nth ord cperl-hierarchy)))
		;; Name known
		(setcdr cons1 (cons (cons fileind (vector file info))
				  (cdr cons1)))
	   ;; First occurrence of the name, start alist
	   (setq cons1 (cons name (list (cons fileind (vector file info)))))
	   (if pack 
		 (setcar (cdr cperl-hierarchy)
			 (cons cons1 (nth 1 cperl-hierarchy)))
		(setcar cperl-hierarchy
			(cons cons1 (car cperl-hierarchy)))))))
   (end-of-line))))

(defun cperl-tags-hier-init (&optional update)
 "Show hierarchical menu of classes and methods.
Finds info about classes by a scan of loaded TAGS files.
Supposes that the TAGS files contain fully qualified function names.
One may build such TAGS files from CPerl mode menu."
 (interactive)
 (require 'etags)
 (require 'imenu)
 (if (or update (null (nth 2 cperl-hierarchy)))
   (let (pack name cons1 to l1 l2 l3 l4 b
		 (remover (function (lambda (elt) ; (name (file1...) (file2..))
				   (or (nthcdr 2 elt)
					 ;; Only in one file
					 (setcdr elt (cdr (nth 1 elt))))))))
	;; (setq cperl-hierarchy '(() () ())) ; Would write into '() later!
	(setq cperl-hierarchy (list l1 l2 l3))
	(if cperl-xemacs-p		; Not checked
	  (progn
	   (or tags-file-name
		 ;; Does this work in XEmacs?
		 (call-interactively 'visit-tags-table))
	   (message "Updating list of classes...")
	   (set-buffer (get-file-buffer tags-file-name))
	   (cperl-tags-hier-fill))
	 (or tags-table-list
	   (call-interactively 'visit-tags-table))
	 (mapcar 
	  (function
	  (lambda (tagsfile)
	   (message "Updating list of classes... %s" tagsfile)
	   (set-buffer (get-file-buffer tagsfile))
	   (cperl-tags-hier-fill)))
	  tags-table-list)
	 (message "Updating list of classes... postprocessing..."))
	(mapcar remover (car cperl-hierarchy))
	(mapcar remover (nth 1 cperl-hierarchy))
	(setq to (list nil (cons "Packages: " (nth 1 cperl-hierarchy))
		    (cons "Methods: " (car cperl-hierarchy))))
	(cperl-tags-treeify to 1)
	(setcar (nthcdr 2 cperl-hierarchy)
		(cperl-menu-to-keymap (cons '("+++UPDATE+++" . -999) (cdr to))))
	(message "Updating list of classes: done, requesting display...")
	;;(cperl-imenu-addback (nth 2 cperl-hierarchy))
	))
 (or (nth 2 cperl-hierarchy)
   (error "No items found"))
 (setq update
;;;	(imenu-choose-buffer-index "Packages: " (nth 2 cperl-hierarchy))
	(if window-system
	  (x-popup-menu t (nth 2 cperl-hierarchy))
	 (require 'tmm)
	 (tmm-prompt (nth 2 cperl-hierarchy))))
 (if (and update (listp update))
   (progn (while (cdr update) (setq update (cdr update)))
	   (setq update (car update)))) ; Get the last from the list
 (if (vectorp update) 
   (progn
	(find-file (elt update 0))
	(cperl-etags-goto-tag-location (elt update 1))))
 (if (eq update -999) (cperl-tags-hier-init t)))

(defun cperl-tags-treeify (to level)
 ;; cadr of `to' is read-write. On start it is a cons
 (let* ((regexp (concat "^\\(" (mapconcat 
				 'identity
				 (make-list level "[_a-zA-Z0-9]+")
				 "::")
			 "\\)\\(::\\)?"))
	 (packages (cdr (nth 1 to)))
	 (methods (cdr (nth 2 to)))
	 l1 head tail cons1 cons2 ord writeto packs recurse
	 root-packages root-functions ms many_ms same_name ps
	 (move-deeper
	 (function 
	  (lambda (elt)
	   (cond ((and (string-match regexp (car elt))
			 (or (eq ord 1) (match-end 2)))
		  (setq head (substring (car elt) 0 (match-end 1))
			 tail (if (match-end 2) (substring (car elt) 
							  (match-end 2)))
			 recurse t)
		  (if (setq cons1 (assoc head writeto)) nil
		   ;; Need to init new head
		   (setcdr writeto (cons (list head (list "Packages: ")
						 (list "Methods: "))
					  (cdr writeto)))
		   (setq cons1 (nth 1 writeto)))
		  (setq cons2 (nth ord cons1)) ; Either packs or meths
		  (setcdr cons2 (cons elt (cdr cons2))))
		  ((eq ord 2)
		  (setq root-functions (cons elt root-functions)))
		  (t
		  (setq root-packages (cons elt root-packages))))))))
  (setcdr to l1)			; Init to dynamic space
  (setq writeto to)
  (setq ord 1)
  (mapcar move-deeper packages)
  (setq ord 2)
  (mapcar move-deeper methods)
  (if recurse
	(mapcar (function (lambda (elt)
			 (cperl-tags-treeify elt (1+ level))))
		(cdr to)))
  ;;Now clean up leaders with one child only
  (mapcar (function (lambda (elt)
			(if (not (and (listp (cdr elt)) 
				   (eq (length elt) 2))) nil
			  (setcar elt (car (nth 1 elt)))
			  (setcdr elt (cdr (nth 1 elt))))))
	  (cdr to))
  ;; Sort the roots of subtrees
  (if (default-value 'imenu-sort-function)
	(setcdr to
		(sort (cdr to) (default-value 'imenu-sort-function))))
  ;; Now add back functions removed from display
  (mapcar (function (lambda (elt)
			(setcdr to (cons elt (cdr to)))))
	  (if (default-value 'imenu-sort-function)
		(nreverse
		 (sort root-functions (default-value 'imenu-sort-function)))
	   root-functions))
  ;; Now add back packages removed from display
  (mapcar (function (lambda (elt)
			(setcdr to (cons (cons (concat "package " (car elt)) 
					    (cdr elt)) 
					 (cdr to)))))
	  (if (default-value 'imenu-sort-function)
		(nreverse 
		 (sort root-packages (default-value 'imenu-sort-function)))
	   root-packages))
  ))

;;;(x-popup-menu t
;;;  '(keymap "Name1" 
;;;	  ("Ret1" "aa")
;;;	  ("Head1" "ab" 
;;;	   keymap "Name2" 
;;;	   ("Tail1" "x") ("Tail2" "y"))))

(defun cperl-list-fold (list name limit)
 (let (list1 list2 elt1 (num 0))
  (if (<= (length list) limit) list
   (setq list1 nil list2 nil)
   (while list
	(setq num (1+ num) 
	   elt1 (car list)
	   list (cdr list))
	(if (<= num imenu-max-items)
	  (setq list2 (cons elt1 list2))
	 (setq list1 (cons (cons name
				 (nreverse list2))
			  list1)
		list2 (list elt1)
		num 1)))
   (nreverse (cons (cons name
			  (nreverse list2))
		   list1)))))

(defun cperl-menu-to-keymap (menu &optional name)
 (let (list)
  (cons 'keymap 
	 (mapcar 
	  (function 
	  (lambda (elt)
	   (cond ((listp (cdr elt))
		   (setq list (cperl-list-fold
				 (cdr elt) (car elt) imenu-max-items))
		   (cons nil
			  (cons (car elt)
				 (cperl-menu-to-keymap list))))
		  (t
		   (list (cdr elt) (car elt) t))))) ; t is needed in 19.34
	  (cperl-list-fold menu "Root" imenu-max-items)))))


(defvar cperl-bad-style-regexp
 (mapconcat 'identity
  '("[^-\n\t <>=+!.&|(*/'`\"#^][-=+<>!|&^]" ; char sign
   "[-<>=+^&|]+[^- \t\n=+<>~]"	; sign+ char
   )
  "\\|")
 "Finds places such that insertion of a whitespace may help a lot.")

(defvar cperl-not-bad-style-regexp 
 (mapconcat 'identity
  '("[^-\t <>=+]\\(--\\|\\+\\+\\)"	; var-- var++
   "[a-zA-Z0-9_][|&][a-zA-Z0-9_$]"	; abc|def abc&def are often used.
   "&[(a-zA-Z0-9_$]"			; &subroutine &(var->field)
   "<\\$?\\sw+\\(\\.\\sw+\\)?>"	; <IN> <stdin.h>
   "-[a-zA-Z][ \t]+[_$\"'`a-zA-Z]"	; -f file, -t STDIN
   "-[0-9]"				; -5
   "\\+\\+"				; ++var
   "--"				; --var
   ".->"				; a->b
   "->"				; a SPACE ->b
   "\\[-"				; a[-1]
   "\\\\[&$@*\\\\]"			; \&func
   "^="				; =head
   "\\$."				; $|
   "<<[a-zA-Z_'\"`]"			; <<FOO, <<'FOO'
   "||"
   "&&"
   "[CBIXSLFZ]<\\(\\sw\\|\\s \\|\\s_\\|[\n]\\)*>" ; C<code like text>
   "-[a-zA-Z_0-9]+[ \t]*=>"			; -option => value
   ;; Unaddressed trouble spots: = -abc, f(56, -abc) --- specialcased below
   ;;"[*/+-|&<.]+="
   )
  "\\|")
 "If matches at the start of match found by `my-bad-c-style-regexp',
insertion of a whitespace will not help.")

(defvar found-bad)

(defun cperl-find-bad-style ()
 "Find places in the buffer where insertion of a whitespace may help.
Prompts user for insertion of spaces.
Currently it is tuned to C and Perl syntax."
 (interactive)
 (let (found-bad (p (point)))
  (setq last-nonmenu-event 13)	; To disable popup
  (beginning-of-buffer)
  (map-y-or-n-p "Insert space here? "
		 (function (lambda (arg) (insert " ")))
		 'cperl-next-bad-style
		 '("location" "locations" "insert a space into") 
		 '((?\C-r (lambda (arg)
			   (let ((buffer-quit-function
				  'exit-recursive-edit))
			    (message "Exit with Esc Esc")
			    (recursive-edit)
			    t))	; Consider acted upon
			  "edit, exit with Esc Esc") 
		  (?e (lambda (arg)
			 (let ((buffer-quit-function
				 'exit-recursive-edit))
			  (message "Exit with Esc Esc")
			  (recursive-edit)
			  t))		; Consider acted upon
			"edit, exit with Esc Esc"))
		 t)
  (if found-bad (goto-char found-bad)
   (goto-char p)
   (message "No appropriate place found"))))

(defun cperl-next-bad-style ()
 (let (p (not-found t) (point (point)) found)
  (while (and not-found
		(re-search-forward cperl-bad-style-regexp nil 'to-end))
   (setq p (point))
   (goto-char (match-beginning 0))
   (if (or
	  (looking-at cperl-not-bad-style-regexp)
	  ;; Check for a < -b and friends
	  (and (eq (following-char) ?\-)
		(save-excursion
		 (skip-chars-backward " \t\n")
		 (memq (preceding-char) '(?\= ?\> ?\< ?\, ?\(, ?\[, ?\{))))
	  ;; Now check for syntax type
	  (save-match-data
	   (setq found (point))
	   (beginning-of-defun)
	   (let ((pps (parse-partial-sexp (point) found)))
	    (or (nth 3 pps) (nth 4 pps) (nth 5 pps)))))
	 (goto-char (match-end 0))
	(goto-char (1- p))
	(setq not-found nil
	   found-bad found)))
  (not not-found)))


;;; Getting help
(defvar cperl-have-help-regexp 
 ;;(concat "\\("
 (mapconcat
  'identity
  '("[$@%*&][0-9a-zA-Z_:]+\\([ \t]*[[{]\\)?"		; Usual variable
   "[$@]\\^[a-zA-Z]"			; Special variable
   "[$@][^ \n\t]"			; Special variable
   "-[a-zA-Z]"			; File test
   "\\\\[a-zA-Z0]"			; Special chars
   "^=[a-z][a-zA-Z0-9_]*"		; Pod sections
   "[-!&*+,-./<=>?\\\\^|~]+"		; Operator
   "[a-zA-Z_0-9:]+"			; symbol or number
   "x="
   "#!"
   )
  ;;"\\)\\|\\("
  "\\|"
  )
	 ;;"\\)"
	 ;;)
 "Matches places in the buffer we can find help for.")

(defvar cperl-message-on-help-error t)
(defvar cperl-help-from-timer nil)

(defun cperl-word-at-point-hard ()
 ;; Does not save-excursion
 ;; Get to the something meaningful
 (or (eobp) (eolp) (forward-char 1))
 (re-search-backward "[-a-zA-Z0-9_:!&*+,-./<=>?\\\\^|~$%@]" 
		   (save-excursion (beginning-of-line) (point))
		   'to-beg)
 ;; (cond
 ;;  ((or (eobp) (looking-at "[][ \t\n{}();,]")) ; Not at a symbol
 ;;  (skip-chars-backward " \n\t\r({[]});,")
 ;;  (or (bobp) (backward-char 1))))
 ;; Try to backtrace
 (cond
  ((looking-at "[a-zA-Z0-9_:]")	; symbol
  (skip-chars-backward "a-zA-Z0-9_:")
  (cond 
   ((and (eq (preceding-char) ?^)	; $^I
	  (eq (char-after (- (point) 2)) ?\$))
   (forward-char -2))
   ((memq (preceding-char) (append "*$@%&\\" nil)) ; *glob
   (forward-char -1))
   ((and (eq (preceding-char) ?\=)
	  (eq (current-column) 1))
   (forward-char -1)))		; =head1
  (if (and (eq (preceding-char) ?\<)
	   (looking-at "\\$?[a-zA-Z0-9_:]+>")) ; <FH>
	(forward-char -1)))
  ((and (looking-at "=") (eq (preceding-char) ?x)) ; x=
  (forward-char -1))
  ((and (looking-at "\\^") (eq (preceding-char) ?\$)) ; $^I
  (forward-char -1))
  ((looking-at "[-!&*+,-./<=>?\\\\^|~]")
  (skip-chars-backward "-!&*+,-./<=>?\\\\^|~")
  (cond
   ((and (eq (preceding-char) ?\$)
	  (not (eq (char-after (- (point) 2)) ?\$))) ; $-
   (forward-char -1))
   ((and (eq (following-char) ?\>)
	  (string-match "[a-zA-Z0-9_]" (char-to-string (preceding-char)))
	  (save-excursion
	   (forward-sexp -1)
	   (and (eq (preceding-char) ?\<)
		 (looking-at "\\$?[a-zA-Z0-9_:]+>")))) ; <FH>
   (search-backward "<"))))
  ((and (eq (following-char) ?\$)
	 (eq (preceding-char) ?\<)
	 (looking-at "\\$?[a-zA-Z0-9_:]+>")) ; <$fh>
  (forward-char -1)))
 (if (looking-at cperl-have-help-regexp)
   (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0))))

(defun cperl-get-help ()
 "Get one-line docs on the symbol at the point.
The data for these docs is a little bit obsolete and may be in fact longer
than a line. Your contribution to update/shorten it is appreciated."
 (interactive)
 (save-match-data			; May be called "inside" query-replace
  (save-excursion
   (let ((word (cperl-word-at-point-hard)))
	(if word
	  (if (and cperl-help-from-timer ; Bail out if not in mainland
		   (not (string-match "^#!\\|\\\\\\|^=" word)) ; Show help even in comments/strings.
		   (or (memq (get-text-property (point) 'face)
			    '(font-lock-comment-face font-lock-string-face))
			 (memq (get-text-property (point) 'syntax-type)
			    '(pod here-doc format))))
		nil
	   (cperl-describe-perl-symbol word))
	 (if cperl-message-on-help-error
	   (message "Nothing found for %s..." 
		    (buffer-substring (point) (min (+ 5 (point)) (point-max))))))))))

;;; Stolen from perl-descr.el by Johan Vromans:

(defvar cperl-doc-buffer " *perl-doc*"
 "Where the documentation can be found.")

(defun cperl-describe-perl-symbol (val)
 "Display the documentation of symbol at point, a Perl operator."
 (let ((enable-recursive-minibuffers t)
	args-file regexp)
  (cond
	((string-match "^[&*][a-zA-Z_]" val)
	 (setq val (concat (substring val 0 1) "NAME")))
	((string-match "^[$@]\\([a-zA-Z_:0-9]+\\)[ \t]*\\[" val)
	 (setq val (concat "@" (substring val 1 (match-end 1)))))
	((string-match "^[$@]\\([a-zA-Z_:0-9]+\\)[ \t]*{" val)
	 (setq val (concat "%" (substring val 1 (match-end 1)))))
	((and (string= val "x") (string-match "^x=" val))
	 (setq val "x="))
	((string-match "^\\$[\C-a-\C-z]" val)
	 (setq val (concat "$^" (char-to-string (+ ?A -1 (aref val 1))))))
    ((string-match "^CORE::" val)
	 (setq val "CORE::"))
    ((string-match "^SUPER::" val)
	 (setq val "SUPER::"))
	((and (string= "<" val) (string-match "^<\\$?[a-zA-Z0-9_:]+>" val))
	 (setq val "<NAME>")))
  (setq regexp (concat "^" 
			 "\\([^a-zA-Z0-9_:]+[ \t]+\\)?"
			 (regexp-quote val) 
			 "\\([ \t([/]\\|$\\)"))

  ;; get the buffer with the documentation text
  (cperl-switch-to-doc-buffer)

  ;; lookup in the doc
  (goto-char (point-min))
  (let ((case-fold-search nil))
   (list 
    (if (re-search-forward regexp (point-max) t)
	  (save-excursion
	   (beginning-of-line 1)
	   (let ((lnstart (point)))
	    (end-of-line)
	    (message "%s" (buffer-substring lnstart (point)))))
	 (if cperl-message-on-help-error
	   (message "No definition for %s" val)))))))

(defvar cperl-short-docs "Ignore my value"
 ;; Perl4 version was written by Johan Vromans (jvromans@squirrel.nl)
 "# based on '@(#)@ perl-descr.el 1.9 - describe-perl-symbol' [Perl 5]
! ...	Logical negation.	
... != ...	Numeric inequality.
... !~ ...	Search pattern, substitution, or translation (negated).
$!	In numeric context: errno. In a string context: error string.
$\"	The separator which joins elements of arrays interpolated in strings.
$#	The output format for printed numbers. Initial value is %.15g or close.
$$	Process number of this script. Changes in the fork()ed child process.
$%	The current page number of the currently selected output channel.

	The following variables are always local to the current block:

$1	Match of the 1st set of parentheses in the last match (auto-local).
$2	Match of the 2nd set of parentheses in the last match (auto-local).
$3	Match of the 3rd set of parentheses in the last match (auto-local).
$4	Match of the 4th set of parentheses in the last match (auto-local).
$5	Match of the 5th set of parentheses in the last match (auto-local).
$6	Match of the 6th set of parentheses in the last match (auto-local).
$7	Match of the 7th set of parentheses in the last match (auto-local).
$8	Match of the 8th set of parentheses in the last match (auto-local).
$9	Match of the 9th set of parentheses in the last match (auto-local).
$&	The string matched by the last pattern match (auto-local).
$'	The string after what was matched by the last match (auto-local).
$`	The string before what was matched by the last match (auto-local).

$(	The real gid of this process.
$)	The effective gid of this process.
$*	Deprecated: Set to 1 to do multiline matching within a string.
$+	The last bracket matched by the last search pattern.
$,	The output field separator for the print operator.
$-	The number of lines left on the page.
$.	The current input line number of the last filehandle that was read.
$/	The input record separator, newline by default.
$0	Name of the file containing the perl script being executed. May be set.
$:   String may be broken after these characters to fill ^-lines in a format.
$;	Subscript separator for multi-dim array emulation. Default \"\\034\".
$<	The real uid of this process.
$=	The page length of the current output channel. Default is 60 lines.
$>	The effective uid of this process.
$?	The status returned by the last ``, pipe close or `system'.
$@	The perl error message from the last eval or do @var{EXPR} command.
$ARGV	The name of the current file used with <> .
$[	Deprecated: The index of the first element/char in an array/string.
$\\	The output record separator for the print operator.
$]	The perl version string as displayed with perl -v.
$^	The name of the current top-of-page format.
$^A   The current value of the write() accumulator for format() lines.
$^D	The value of the perl debug (-D) flags.
$^E   Information about the last system error other than that provided by $!.
$^F	The highest system file descriptor, ordinarily 2.
$^H   The current set of syntax checks enabled by `use strict'.
$^I	The value of the in-place edit extension (perl -i option).
$^L   What formats output to perform a formfeed. Default is \f.
$^M   A buffer for emergency memory allocation when running out of memory.
$^O   The operating system name under which this copy of Perl was built.
$^P	Internal debugging flag.
$^T	The time the script was started. Used by -A/-M/-C file tests.
$^W	True if warnings are requested (perl -w flag).
$^X	The name under which perl was invoked (argv[0] in C-speech).
$_	The default input and pattern-searching space.
$|	Auto-flush after write/print on current output channel? Default 0. 
$~	The name of the current report format.
... % ...	Modulo division.
... %= ...	Modulo division assignment.
%ENV	Contains the current environment.
%INC	List of files that have been require-d or do-ne.
%SIG	Used to set signal handlers for various signals.
... & ...	Bitwise and.
... && ...	Logical and.
... &&= ...	Logical and assignment.
... &= ...	Bitwise and assignment.
... * ...	Multiplication.
... ** ...	Exponentiation.
*NAME	Glob: all objects refered by NAME. *NAM1 = *NAM2 aliases NAM1 to NAM2.
&NAME(arg0, ...)	Subroutine call. Arguments go to @_.
... + ...	Addition.		+EXPR	Makes EXPR into scalar context.
++	Auto-increment (magical on strings).	++EXPR	EXPR++
... += ...	Addition assignment.
,	Comma operator.
... - ...	Subtraction.
--	Auto-decrement (NOT magical on strings).	--EXPR	EXPR--
... -= ...	Subtraction assignment.
-A	Access time in days since script started.
-B	File is a non-text (binary) file.
-C	Inode change time in days since script started.
-M	Age in days since script started.
-O	File is owned by real uid.
-R	File is readable by real uid.
-S	File is a socket .
-T	File is a text file.
-W	File is writable by real uid.
-X	File is executable by real uid.
-b	File is a block special file.
-c	File is a character special file.
-d	File is a directory.
-e	File exists .
-f	File is a plain file.
-g	File has setgid bit set.
-k	File has sticky bit set.
-l	File is a symbolic link.
-o	File is owned by effective uid.
-p	File is a named pipe (FIFO).
-r	File is readable by effective uid.
-s	File has non-zero size.
-t	Tests if filehandle (STDIN by default) is opened to a tty.
-u	File has setuid bit set.
-w	File is writable by effective uid.
-x	File is executable by effective uid.
-z	File has zero size.
.	Concatenate strings.
..	Alternation, also range operator.
.=	Concatenate assignment strings
... / ...	Division.	/PATTERN/ioxsmg	Pattern match
... /= ...	Division assignment.
/PATTERN/ioxsmg	Pattern match.
... < ...	Numeric less than.	<pattern>	Glob.	See <NAME>, <> as well.
<NAME>	Reads line from filehandle NAME (a bareword or dollar-bareword).
<pattern>	Glob (Unless pattern is bareword/dollar-bareword - see <NAME>).
<>	Reads line from union of files in @ARGV (= command line) and STDIN.
... << ...	Bitwise shift left.	<<	start of HERE-DOCUMENT.
... <= ...	Numeric less than or equal to.
... <=> ...	Numeric compare.
... = ...	Assignment.
... == ...	Numeric equality.
... =~ ...	Search pattern, substitution, or translation
... > ...	Numeric greater than.
... >= ...	Numeric greater than or equal to.
... >> ...	Bitwise shift right.
... >>= ...	Bitwise shift right assignment.
... ? ... : ...	Condition=if-then-else operator.  ?PAT? One-time pattern match.
?PATTERN?	One-time pattern match.
@ARGV	Command line arguments (not including the command name - see $0).
@INC	List of places to look for perl scripts during do/include/use.
@_	Parameter array for subroutines. Also used by split unless in array context.
\\ Creates reference to what follows, like \$var, or quotes non-\w in strings.
\\0	Octal char, e.g. \\033.
\\E	Case modification terminator. See \\Q, \\L, and \\U.
\\L	Lowercase until \\E . See also \l, lc.
\\U	Upcase until \\E . See also \u, uc.
\\Q	Quote metacharacters until \\E . See also quotemeta.
\\a	Alarm character (octal 007).
\\b	Backspace character (octal 010).
\\c	Control character, e.g. \\c[ .
\\e	Escape character (octal 033).
\\f	Formfeed character (octal 014).
\\l	Lowercase the next character. See also \\L and \\u, lcfirst.
\\n	Newline character (octal 012 on most systems).
\\r	Return character (octal 015 on most systems).
\\t	Tab character (octal 011).
\\u	Upcase the next character. See also \\U and \\l, ucfirst.
\\x	Hex character, e.g. \\x1b.
... ^ ...	Bitwise exclusive or.
__END__	Ends program source.
__DATA__	Ends program source.
__FILE__	Current (source) filename.
__LINE__	Current line in current source.
__PACKAGE__	Current package.
ARGV	Default multi-file input filehandle. <ARGV> is a synonym for <>.
ARGVOUT	Output filehandle with -i flag.
BEGIN { ... }	Immediately executed (during compilation) piece of code.
END { ... }	Pseudo-subroutine executed after the script finishes.
CHECK { ... }	Pseudo-subroutine executed after the script is compiled.
INIT { ... }	Pseudo-subroutine executed before the script starts running.
DATA	Input filehandle for what follows after __END__	or __DATA__.
accept(NEWSOCKET,GENERICSOCKET)
alarm(SECONDS)
atan2(X,Y)
bind(SOCKET,NAME)
binmode(FILEHANDLE)
caller[(LEVEL)]
chdir(EXPR)
chmod(LIST)
chop[(LIST|VAR)]
chown(LIST)
chroot(FILENAME)
close(FILEHANDLE)
closedir(DIRHANDLE)
... cmp ...	String compare.
connect(SOCKET,NAME)
continue of { block } continue { block }. Is executed after `next' or at end.
cos(EXPR)
crypt(PLAINTEXT,SALT)
dbmclose(%HASH)
dbmopen(%HASH,DBNAME,MODE)
defined(EXPR)
delete($HASH{KEY})
die(LIST)
do { ... }|SUBR while|until EXPR	executes at least once
do(EXPR|SUBR([LIST]))	(with while|until executes at least once)
dump LABEL
each(%HASH)
endgrent
endhostent
endnetent
endprotoent
endpwent
endservent
eof[([FILEHANDLE])]
... eq ...	String equality.
eval(EXPR) or eval { BLOCK }
exec(LIST)
exit(EXPR)
exp(EXPR)
fcntl(FILEHANDLE,FUNCTION,SCALAR)
fileno(FILEHANDLE)
flock(FILEHANDLE,OPERATION)
for (EXPR;EXPR;EXPR) { ... }
foreach [VAR] (@ARRAY) { ... }
fork
... ge ...	String greater than or equal.
getc[(FILEHANDLE)]
getgrent
getgrgid(GID)
getgrnam(NAME)
gethostbyaddr(ADDR,ADDRTYPE)
gethostbyname(NAME)
gethostent
getlogin
getnetbyaddr(ADDR,ADDRTYPE)
getnetbyname(NAME)
getnetent
getpeername(SOCKET)
getpgrp(PID)
getppid
getpriority(WHICH,WHO)
getprotobyname(NAME)
getprotobynumber(NUMBER)
getprotoent
getpwent
getpwnam(NAME)
getpwuid(UID)
getservbyname(NAME,PROTO)
getservbyport(PORT,PROTO)
getservent
getsockname(SOCKET)
getsockopt(SOCKET,LEVEL,OPTNAME)
gmtime(EXPR)
goto LABEL
... gt ...	String greater than.
hex(EXPR)
if (EXPR) { ... } [ elsif (EXPR) { ... } ... ] [ else { ... } ] or EXPR if EXPR
index(STR,SUBSTR[,OFFSET])
int(EXPR)
ioctl(FILEHANDLE,FUNCTION,SCALAR)
join(EXPR,LIST)
keys(%HASH)
kill(LIST)
last [LABEL]
... le ...	String less than or equal.
length(EXPR)
link(OLDFILE,NEWFILE)
listen(SOCKET,QUEUESIZE)
local(LIST)
localtime(EXPR)
log(EXPR)
lstat(EXPR|FILEHANDLE|VAR)
... lt ...	String less than.
m/PATTERN/iogsmx
mkdir(FILENAME,MODE)
msgctl(ID,CMD,ARG)
msgget(KEY,FLAGS)
msgrcv(ID,VAR,SIZE,TYPE.FLAGS)
msgsnd(ID,MSG,FLAGS)
my VAR or my (VAR1,...)	Introduces a lexical variable ($VAR, @ARR, or %HASH).
our VAR or our (VAR1,...) Lexically enable a global variable ($V, @A, or %H).
... ne ...	String inequality.
next [LABEL]
oct(EXPR)
open(FILEHANDLE[,EXPR])
opendir(DIRHANDLE,EXPR)
ord(EXPR)	ASCII value of the first char of the string.
pack(TEMPLATE,LIST)
package NAME	Introduces package context.
pipe(READHANDLE,WRITEHANDLE)	Create a pair of filehandles on ends of a pipe.
pop(ARRAY)
print [FILEHANDLE] [(LIST)]
printf [FILEHANDLE] (FORMAT,LIST)
push(ARRAY,LIST)
q/STRING/	Synonym for 'STRING'
qq/STRING/	Synonym for \"STRING\"
qx/STRING/	Synonym for `STRING`
rand[(EXPR)]
read(FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH[,OFFSET])
readdir(DIRHANDLE)
readlink(EXPR)
recv(SOCKET,SCALAR,LEN,FLAGS)
redo [LABEL]
rename(OLDNAME,NEWNAME)
require [FILENAME | PERL_VERSION]
reset[(EXPR)]
return(LIST)
reverse(LIST)
rewinddir(DIRHANDLE)
rindex(STR,SUBSTR[,OFFSET])
rmdir(FILENAME)
s/PATTERN/REPLACEMENT/gieoxsm
scalar(EXPR)
seek(FILEHANDLE,POSITION,WHENCE)
seekdir(DIRHANDLE,POS)
select(FILEHANDLE | RBITS,WBITS,EBITS,TIMEOUT)
semctl(ID,SEMNUM,CMD,ARG)
semget(KEY,NSEMS,SIZE,FLAGS)
semop(KEY,...)
send(SOCKET,MSG,FLAGS[,TO])
setgrent
sethostent(STAYOPEN)
setnetent(STAYOPEN)
setpgrp(PID,PGRP)
setpriority(WHICH,WHO,PRIORITY)
setprotoent(STAYOPEN)
setpwent
setservent(STAYOPEN)
setsockopt(SOCKET,LEVEL,OPTNAME,OPTVAL)
shift[(ARRAY)]
shmctl(ID,CMD,ARG)
shmget(KEY,SIZE,FLAGS)
shmread(ID,VAR,POS,SIZE)
shmwrite(ID,STRING,POS,SIZE)
shutdown(SOCKET,HOW)
sin(EXPR)
sleep[(EXPR)]
socket(SOCKET,DOMAIN,TYPE,PROTOCOL)
socketpair(SOCKET1,SOCKET2,DOMAIN,TYPE,PROTOCOL)
sort [SUBROUTINE] (LIST)
splice(ARRAY,OFFSET[,LENGTH[,LIST]])
split[(/PATTERN/[,EXPR[,LIMIT]])]
sprintf(FORMAT,LIST)
sqrt(EXPR)
srand(EXPR)
stat(EXPR|FILEHANDLE|VAR)
study[(SCALAR)]
sub [NAME [(format)]] { BODY }	sub NAME [(format)];	sub [(format)] {...}
substr(EXPR,OFFSET[,LEN])
symlink(OLDFILE,NEWFILE)
syscall(LIST)
sysread(FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH[,OFFSET])
system(LIST)
syswrite(FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH[,OFFSET])
tell[(FILEHANDLE)]
telldir(DIRHANDLE)
time
times
tr/SEARCHLIST/REPLACEMENTLIST/cds
truncate(FILE|EXPR,LENGTH)
umask[(EXPR)]
undef[(EXPR)]
unless (EXPR) { ... } [ else { ... } ] or EXPR unless EXPR
unlink(LIST)
unpack(TEMPLATE,EXPR)
unshift(ARRAY,LIST)
until (EXPR) { ... }					EXPR until EXPR
utime(LIST)
values(%HASH)
vec(EXPR,OFFSET,BITS)
wait
waitpid(PID,FLAGS)
wantarray	Returns true if the sub/eval is called in list context.
warn(LIST)
while (EXPR) { ... }					EXPR while EXPR
write[(EXPR|FILEHANDLE)]
... x ...	Repeat string or array.
x= ...	Repetition assignment.
y/SEARCHLIST/REPLACEMENTLIST/
... | ...	Bitwise or.
... || ...	Logical or.
~ ...		Unary bitwise complement.
#!	OS interpreter indicator. If contains `perl', used for options, and -x.
AUTOLOAD {...}	Shorthand for `sub AUTOLOAD {...}'.
CORE::		Prefix to access builtin function if imported sub obscures it.
SUPER::		Prefix to lookup for a method in @ISA classes.
DESTROY		Shorthand for `sub DESTROY {...}'.
... EQ ...	Obsolete synonym of `eq'.
... GE ...	Obsolete synonym of `ge'.
... GT ...	Obsolete synonym of `gt'.
... LE ...	Obsolete synonym of `le'.
... LT ...	Obsolete synonym of `lt'.
... NE ...	Obsolete synonym of `ne'.
abs [ EXPR ]	absolute value
... and ...		Low-precedence synonym for &&.
bless REFERENCE [, PACKAGE]	Makes reference into an object of a package.
chomp [LIST]	Strips $/ off LIST/$_. Returns count. Special if $/ eq ''!
chr		Converts a number to char with the same ordinal.
else		Part of if/unless {BLOCK} elsif {BLOCK} else {BLOCK}.
elsif		Part of if/unless {BLOCK} elsif {BLOCK} else {BLOCK}.
exists	$HASH{KEY}	True if the key exists.
format [NAME] =	 Start of output format. Ended by a single dot (.) on a line.
formline PICTURE, LIST	Backdoor into \"format\" processing.
glob EXPR	Synonym of <EXPR>.
lc [ EXPR ]	Returns lowercased EXPR.
lcfirst [ EXPR ]	Returns EXPR with lower-cased first letter.
grep EXPR,LIST or grep {BLOCK} LIST	Filters LIST via EXPR/BLOCK.
map EXPR, LIST	or map {BLOCK} LIST	Applies EXPR/BLOCK to elts of LIST.
no PACKAGE [SYMBOL1, ...] Partial reverse for `use'. Runs `unimport' method.
not ...		Low-precedence synonym for ! - negation.
... or ...		Low-precedence synonym for ||.
pos STRING  Set/Get end-position of the last match over this string, see \\G.
quotemeta [ EXPR ]	Quote regexp metacharacters.
qw/WORD1 .../		Synonym of split('', 'WORD1 ...')
readline FH	Synonym of <FH>.
readpipe CMD	Synonym of `CMD`.
ref [ EXPR ]	Type of EXPR when dereferenced.
sysopen FH, FILENAME, MODE [, PERM]	(MODE is numeric, see Fcntl.)
tie VAR, PACKAGE, LIST	Hide an object behind a simple Perl variable.
tied		Returns internal object for a tied data.
uc [ EXPR ]	Returns upcased EXPR.
ucfirst [ EXPR ]	Returns EXPR with upcased first letter.
untie VAR	Unlink an object from a simple Perl variable.
use PACKAGE [SYMBOL1, ...] Compile-time `require' with consequent `import'.
... xor ...		Low-precedence synonym for exclusive or.
prototype \&SUB	Returns prototype of the function given a reference.
=head1		Top-level heading.
=head2		Second-level heading.
=head3		Third-level heading (is there such?).
=over [ NUMBER ]	Start list.
=item [ TITLE ]		Start new item in the list.
=back		End list.
=cut		Switch from POD to Perl.
=pod		Switch from Perl to POD.
")

(defun cperl-switch-to-doc-buffer ()
 "Go to the perl documentation buffer and insert the documentation."
 (interactive)
 (let ((buf (get-buffer-create cperl-doc-buffer)))
  (if (interactive-p)
	(switch-to-buffer-other-window buf)
   (set-buffer buf))
  (if (= (buffer-size) 0)
	(progn
	 (insert (documentation-property 'cperl-short-docs
					 'variable-documentation))
	 (setq buffer-read-only t)))))

(defun cperl-beautify-regexp-piece (b e embed level)
 ;; b is before the starting delimiter, e before the ending
 ;; e should be a marker, may be changed, but remains "correct".
 ;; EMBED is nil iff we process the whole REx.
 ;; The REx is guaranteed to have //x
 ;; LEVEL shows how many levels deep to go
 ;; position at enter and at leave is not defined
 (let (s c tmp (m (make-marker)) (m1 (make-marker)) c1 spaces inline code pos)
  (if (not embed)
	(goto-char (1+ b))
   (goto-char b)
   (cond ((looking-at "(\\?\\\\#")	; (?#) wrongly commented when //x-ing
	   (forward-char 2)
	   (delete-char 1)
	   (forward-char 1))
	  ((looking-at "(\\?[^a-zA-Z]")
	   (forward-char 3))
	  ((looking-at "(\\?")	; (?i)
	   (forward-char 2))
	  (t
	   (forward-char 1))))
  (setq c (if embed (current-indentation) (1- (current-column)))
	 c1 (+ c (or cperl-regexp-indent-step cperl-indent-level)))
  (or (looking-at "[ \t]*[\n#]")
	(progn
	 (insert "\n")))
  (goto-char e)
  (beginning-of-line)
  (if (re-search-forward "[^ \t]" e t)
	(progn				; Something before the ending delimiter
	 (goto-char e)
	 (delete-horizontal-space)
	 (insert "\n")
	 (indent-to-column c)
	 (set-marker e (point))))
  (goto-char b)
  (end-of-line 2)
  (while (< (point) (marker-position e))
   (beginning-of-line)
   (setq s (point)
	  inline t)
   (skip-chars-forward " \t")
   (delete-region s (point))
   (indent-to-column c1)
   (while (and
	   inline
	   (looking-at 
	    (concat "\\([a-zA-Z0-9]+[^*+{?]\\)" ; 1 word
		    "\\|"		; Embedded variable
		    "\\$\\([a-zA-Z0-9_]+\\([[{]\\)?\\|[^\n \t)|]\\)" ; 2 3
		    "\\|"		; $ ^
		    "[$^]"
		    "\\|"		; simple-code simple-code*?
		    "\\(\\\\.\\|[^][()#|*+?\n]\\)\\([*+{?]\\??\\)?" ; 4 5
		    "\\|"		; Class
		    "\\(\\[\\)"	; 6
		    "\\|"		; Grouping
		    "\\((\\(\\?\\)?\\)" ; 7 8
		    "\\|"		; |
		    "\\(|\\)"	; 9
		    )))
	(goto-char (match-end 0))
	(setq spaces t)
	(cond ((match-beginning 1)	; Alphanum word + junk
	    (forward-char -1))
	   ((or (match-beginning 3)	; $ab[12]
		  (and (match-beginning 5) ; X* X+ X{2,3}
			(eq (preceding-char) ?\{)))
	    (forward-char -1)
	    (forward-sexp 1))
	   ((match-beginning 6)	; []
	    (setq tmp (point))
	    (if (looking-at "\\^?\\]")
		  (goto-char (match-end 0)))
	    ;; XXXX POSIX classes?!
	    (while (and (not pos)
			  (re-search-forward "\\[:\\|\\]" e t))
		 (if (eq (preceding-char) ?:)
		   (or (re-search-forward ":\\]" e t)
			 (error "[:POSIX:]-group in []-group not terminated"))
		  (setq pos t)))
	    (or (eq (preceding-char) ?\])
		  (error "[]-group not terminated"))
	    (if (eq (following-char) ?\{)
		  (progn
		   (forward-sexp 1)
		   (and (eq (following-char) ??)
			 (forward-char 1)))
		 (re-search-forward "\\=\\([*+?]\\??\\)" e t)))
	   ((match-beginning 7)	; ()
	    (goto-char (match-beginning 0))
	    (setq pos (current-column))
	    (or (eq pos c1)
		  (progn
		   (delete-horizontal-space)
		   (insert "\n")
		   (indent-to-column c1)))
	    (setq tmp (point))
	    (forward-sexp 1)
	    ;;	    (or (forward-sexp 1)
	    ;;		  (progn
	    ;;		   (goto-char tmp)
	    ;;		   (error "()-group not terminated")))
	    (set-marker m (1- (point)))
	    (set-marker m1 (point))
	    (if (= level 1)
		  (if (progn		; indent rigidly if multiline
			 ;; In fact does not make a lot of sense, since 
			 ;; the starting position can be already lost due
			 ;; to insertion of "\n" and " "
			 (goto-char tmp)
			 (search-forward "\n" m1 t))
		    (indent-rigidly (point) m1 (- c1 pos)))
		 (setq level (1- level))
		 (cond
		 ((not (match-beginning 8))
		  (cperl-beautify-regexp-piece tmp m t level))
		 ((eq (char-after (+ 2 tmp)) ?\{) ; Code
		  t)
		 ((eq (char-after (+ 2 tmp)) ?\() ; Conditional
		  (goto-char (+ 2 tmp))
		  (forward-sexp 1)
		  (cperl-beautify-regexp-piece (point) m t level))
		 ((eq (char-after (+ 2 tmp)) ?<) ; Lookbehind
		  (goto-char (+ 3 tmp))
		  (cperl-beautify-regexp-piece (point) m t level))
		 (t
		  (cperl-beautify-regexp-piece tmp m t level))))
	    (goto-char m1)
	    (cond ((looking-at "[*+?]\\??")
		   (goto-char (match-end 0)))
		   ((eq (following-char) ?\{)
		   (forward-sexp 1)
		   (if (eq (following-char) ?\?)
			 (forward-char))))
	    (skip-chars-forward " \t")
	    (setq spaces nil)
	    (if (looking-at "[#\n]")
		  (progn
		   (or (eolp) (indent-for-comment))
		   (beginning-of-line 2))
		 (delete-horizontal-space)
		 (insert "\n"))
	    (end-of-line)
	    (setq inline nil))
	   ((match-beginning 9)	; |
	    (forward-char -1)
	    (setq tmp (point))
	    (beginning-of-line)
	    (if (re-search-forward "[^ \t]" tmp t)
		  (progn
		   (goto-char tmp)
		   (delete-horizontal-space)
		   (insert "\n"))
		 ;; first at line
		 (delete-region (point) tmp))
	    (indent-to-column c)
	    (forward-char 1)
	    (skip-chars-forward " \t")
	    (setq spaces nil)
	    (if (looking-at "[#\n]")
		  (beginning-of-line 2)
		 (delete-horizontal-space)
		 (insert "\n"))
	    (end-of-line)
	    (setq inline nil)))
	(or (looking-at "[ \t\n]")
	  (not spaces)
	  (insert " "))
	(skip-chars-forward " \t"))
	(or (looking-at "[#\n]")
	  (error "unknown code \"%s\" in a regexp"
		  (buffer-substring (point) (1+ (point)))))
	(and inline (end-of-line 2)))
  ;; Special-case the last line of group
  (if (and (>= (point) (marker-position e))
	   (/= (current-indentation) c))
	(progn
	 (beginning-of-line)
	 (setq s (point))
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (delete-region s (point))
	 (indent-to-column c)))
 ))

(defun cperl-make-regexp-x ()
 ;; Returns position of the start
 ;; XXX this is called too often! Need to cache the result!
 (save-excursion
  (or cperl-use-syntax-table-text-property
	(error "I need to have a regexp marked!"))
  ;; Find the start
  (if (looking-at "\\s|")
	nil				; good already
   (if (looking-at "\\([smy]\\|qr\\)\\s|")
	 (forward-char 1)
	(re-search-backward "\\s|")))		; Assume it is scanned already.
  ;;(forward-char 1)
  (let ((b (point)) (e (make-marker)) have-x delim (c (current-column))
	 (sub-p (eq (preceding-char) ?s)) s)
   (forward-sexp 1)
   (set-marker e (1- (point)))
   (setq delim (preceding-char))
   (if (and sub-p (eq delim (char-after (- (point) 2))))
	 (error "Possible s/blah// - do not know how to deal with"))
   (if sub-p (forward-sexp 1))
   (if (looking-at "\\sw*x") 
	 (setq have-x t)
	(insert "x"))
   ;; Protect fragile " ", "#"
   (if have-x nil
	(goto-char (1+ b))
	(while (re-search-forward "\\(\\=\\|[^\\\\]\\)\\(\\\\\\\\\\)*[ \t\n#]" e t) ; Need to include (?#) too?
	 (forward-char -1)
	 (insert "\\")
	 (forward-char 1)))
   b)))

(defun cperl-beautify-regexp (&optional deep)
 "do it. (Experimental, may change semantics, recheck the result.)
We suppose that the regexp is scanned already."
 (interactive "P")
 (if deep
   (prefix-numeric-value deep)
  (setq deep -1))
 (save-excursion
  (goto-char (cperl-make-regexp-x))
  (let ((b (point)) (e (make-marker)))
   (forward-sexp 1)
   (set-marker e (1- (point)))
   (cperl-beautify-regexp-piece b e nil deep))))

(defun cperl-regext-to-level-start ()
 "Goto start of an enclosing group in regexp.
We suppose that the regexp is scanned already."
 (interactive)
 (let ((limit (cperl-make-regexp-x)) done)
  (while (not done)
   (or (eq (following-char) ?\()
	 (search-backward "(" (1+ limit) t)
	 (error "Cannot find `(' which starts a group"))
   (setq done
	  (save-excursion
	   (skip-chars-backward "\\")
	   (looking-at "\\(\\\\\\\\\\)*(")))
   (or done (forward-char -1)))))

(defun cperl-contract-level ()
 "Find an enclosing group in regexp and contract it.
\(Experimental, may change semantics, recheck the result.)
We suppose that the regexp is scanned already."
 (interactive)
 ;; (save-excursion		; Can't, breaks `cperl-contract-levels'
  (cperl-regext-to-level-start)
  (let ((b (point)) (e (make-marker)) s c)
   (forward-sexp 1)
   (set-marker e (1- (point)))
   (goto-char b)
   (while (re-search-forward "\\(#\\)\\|\n" e 'to-end)
	(cond 
	 ((match-beginning 1)		; #-comment
	 (or c (setq c (current-indentation)))
	 (beginning-of-line 2)		; Skip
	 (setq s (point))
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (delete-region s (point))
	 (indent-to-column c))
	 (t
	 (delete-char -1)
	 (just-one-space))))))

(defun cperl-contract-levels ()
 "Find an enclosing group in regexp and contract all the kids.
\(Experimental, may change semantics, recheck the result.)
We suppose that the regexp is scanned already."
 (interactive)
 (save-excursion
  (condition-case nil
	(cperl-regext-to-level-start)
   (error				; We are outside outermost group
    (goto-char (cperl-make-regexp-x))))
  (let ((b (point)) (e (make-marker)) s c)
   (forward-sexp 1)
   (set-marker e (1- (point)))
   (goto-char (1+ b))
   (while (re-search-forward "\\(\\\\\\\\\\)\\|(" e t)
	(cond 
	 ((match-beginning 1)		; Skip
	 nil)
	 (t				; Group
	 (cperl-contract-level)))))))

(defun cperl-beautify-level (&optional deep)
 "Find an enclosing group in regexp and beautify it.
\(Experimental, may change semantics, recheck the result.)
We suppose that the regexp is scanned already."
 (interactive "P")
 (if deep
   (prefix-numeric-value deep)
  (setq deep -1))
 (save-excursion
  (cperl-regext-to-level-start)
  (let ((b (point)) (e (make-marker)))
   (forward-sexp 1)
   (set-marker e (1- (point)))
   (cperl-beautify-regexp-piece b e nil deep))))

(defun cperl-invert-if-unless ()
 "Change `if (A) {B}' into `B if A;' etc if possible."
 (interactive)
 (or (looking-at "\\<")
	(forward-sexp -1))
 (if (looking-at "\\<\\(if\\|unless\\|while\\|until\\|for\\|foreach\\)\\>")
   (let ((pos1 (point))
	  pos2 pos3 pos4 pos5 s1 s2 state p pos45
	  (s0 (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0))))
	(forward-sexp 2)
	(setq pos3 (point))
	(forward-sexp -1)
	(setq pos2 (point))
	(if (eq (following-char) ?\( )
	  (progn
	   (goto-char pos3)
	   (forward-sexp 1)
	   (setq pos5 (point))
	   (forward-sexp -1)
	   (setq pos4 (point))
	   ;; XXXX In fact may be `A if (B); {C}' ...
	   (if (and (eq (following-char) ?\{ )
		    (progn
			 (cperl-backward-to-noncomment pos3)
			 (eq (preceding-char) ?\) )))
		 (if (condition-case nil
			 (progn
			  (goto-char pos5)
			  (forward-sexp 1)
			  (forward-sexp -1)
			  (looking-at "\\<els\\(e\\|if\\)\\>"))
			(error nil))
		   (error
		    "`%s' (EXPR) {BLOCK} with `else'/`elsif'" s0)
		  (goto-char (1- pos5))
		  (cperl-backward-to-noncomment pos4)
		  (if (eq (preceding-char) ?\;)
			(forward-char -1))
		  (setq pos45 (point))
		  (goto-char pos4)
		  (while (re-search-forward "\\<\\(for\\|foreach\\|if\\|unless\\|while\\|until\\)\\>\\|;" pos45 t)
		   (setq p (match-beginning 0)
			  s1 (buffer-substring p (match-end 0))
			  state (parse-partial-sexp pos4 p))
		   (or (nth 3 state) 
			 (nth 4 state)
			 (nth 5 state)
			 (error "`%s' inside `%s' BLOCK" s1 s0))
		   (goto-char (match-end 0)))
		  ;; Finally got it
		  (goto-char (1+ pos4))
		  (skip-chars-forward " \t\n")
		  (setq s2 (buffer-substring (point) pos45))
		  (goto-char pos45)
		  (or (looking-at ";?[ \t\n]*}")
			(progn
			 (skip-chars-forward "; \t\n")
			 (setq s2 (concat s2 "\n" (buffer-substring (point) (1- pos5))))))
		  (and (equal s2 "")
			 (setq s2 "1"))
		  (goto-char (1- pos3))
		  (cperl-backward-to-noncomment pos2)
		  (or (looking-at "[ \t\n]*)")
			(goto-char (1- pos3)))
		  (setq p (point))
		  (goto-char (1+ pos2))
		  (skip-chars-forward " \t\n")
		  (setq s1 (buffer-substring (point) p))
		  (delete-region pos4 pos5)
		  (delete-region pos2 pos3)
		  (goto-char pos1)
		  (insert s2 " ")
		  (just-one-space)
		  (forward-word 1)
		  (setq pos1 (point))
		  (insert " " s1 ";")
		  (delete-horizontal-space)
		  (forward-char -1)
		  (delete-horizontal-space)
		  (goto-char pos1)
		  (just-one-space)
		  (cperl-indent-line))
		(error "`%s' (EXPR) not with an {BLOCK}" s0)))
	 (error "`%s' not with an (EXPR)" s0)))
  (error "Not at `if', `unless', `while', `unless', `for' or `foreach'")))

;;; By Anthony Foiani <afoiani@uswest.com>
;;; Getting help on modules in C-h f ?
;;; This is a modified version of `man'.
;;; Need to teach it how to lookup functions
(defun cperl-perldoc (word)
 "Run `perldoc' on WORD."
 (interactive
  (list (let* ((default-entry (cperl-word-at-point))
        (input (read-string
            (format "perldoc entry%s: "
                (if (string= default-entry "")
                  ""
                 (format " (default %s)" default-entry))))))
      (if (string= input "")
        (if (string= default-entry "")
          (error "No perldoc args given")
         default-entry)
       input))))
 (let* ((is-func (and 
		  (string-match "^[a-z]+$" word)
		  (string-match (concat "^" word "\\>")
				 (documentation-property
				 'cperl-short-docs
				 'variable-documentation))))
	 (manual-program (if is-func "perldoc -f" "perldoc")))
  (require 'man)
  (cond
   (cperl-xemacs-p
   (let ((Manual-program "perldoc")
      (Manual-switches (if is-func (list "-f"))))
    (manual-entry word)))
   (t
   (Man-getpage-in-background word)))))

(defun cperl-perldoc-at-point ()
 "Run a `perldoc' on the word around point."
 (interactive)
 (cperl-perldoc (cperl-word-at-point)))

(defcustom pod2man-program "pod2man"
 "*File name for `pod2man'."
 :type 'file
 :group 'cperl)

;;; By Nick Roberts <Nick.Roberts@src.bae.co.uk> (with changes)
(defun cperl-pod-to-manpage ()
 "Create a virtual manpage in Emacs from the Perl Online Documentation."
 (interactive)
 (require 'man)
 (let* ((pod2man-args (concat buffer-file-name " | nroff -man "))
	 (bufname (concat "Man " buffer-file-name))
	 (buffer (generate-new-buffer bufname)))
  (save-excursion
   (set-buffer buffer)
   (let ((process-environment (copy-sequence process-environment)))
    ;; Prevent any attempt to use display terminal fanciness.
    (setenv "TERM" "dumb")
    (set-process-sentinel
     (start-process pod2man-program buffer "sh" "-c"
            (format (cperl-pod2man-build-command) pod2man-args))
     'Man-bgproc-sentinel)))))

(defun cperl-pod2man-build-command ()
 "Builds the entire background manpage and cleaning command."
 (let ((command (concat pod2man-program " %s 2>/dev/null"))
    (flist (and (boundp 'Man-filter-list)
		  Man-filter-list)))
  (while (and flist (car flist))
   (let ((pcom (car (car flist)))
      (pargs (cdr (car flist))))
    (setq command
       (concat command " | " pcom " "
           (mapconcat '(lambda (phrase)
                  (if (not (stringp phrase))
                    (error "Malformed Man-filter-list"))
                  phrase)
                 pargs " ")))
    (setq flist (cdr flist))))
  command))

(defun cperl-lazy-install ())		; Avoid a warning

(if (fboundp 'run-with-idle-timer)
  (progn
   (defvar cperl-help-shown nil
	"Non-nil means that the help was already shown now.")

   (defvar cperl-lazy-installed nil
	"Non-nil means that the lazy-help handlers are installed now.")

   (defun cperl-lazy-install ()
	(interactive)
	(make-variable-buffer-local 'cperl-help-shown)
	(if (and (cperl-val 'cperl-lazy-help-time)
		 (not cperl-lazy-installed))
	  (progn
	   (add-hook 'post-command-hook 'cperl-lazy-hook)
	   (run-with-idle-timer 
	    (cperl-val 'cperl-lazy-help-time 1000000 5) 
	    t 
	    'cperl-get-help-defer)
	   (setq cperl-lazy-installed t))))

   (defun cperl-lazy-unstall ()
	(interactive)
	(remove-hook 'post-command-hook 'cperl-lazy-hook)
	(cancel-function-timers 'cperl-get-help-defer)
	(setq cperl-lazy-installed nil))

   (defun cperl-lazy-hook ()
	(setq cperl-help-shown nil))

   (defun cperl-get-help-defer ()
	(if (not (eq major-mode 'perl-mode)) nil
	 (let ((cperl-message-on-help-error nil) (cperl-help-from-timer t))
	  (cperl-get-help)
	  (setq cperl-help-shown t))))
   (cperl-lazy-install)))


;;; Plug for wrong font-lock:

(defun cperl-font-lock-unfontify-region-function (beg end)
 (let* ((modified (buffer-modified-p)) (buffer-undo-list t)
	 (inhibit-read-only t) (inhibit-point-motion-hooks t)
	 before-change-functions after-change-functions
	 deactivate-mark buffer-file-name buffer-file-truename)
  (remove-text-properties beg end '(face nil))
  (when (and (not modified) (buffer-modified-p))
   (set-buffer-modified-p nil))))

(defvar cperl-d-l nil)
(defun cperl-fontify-syntaxically (end)
 ;; Some vars for debugging only
 ;; (message "Syntaxifying...")
 (let (start (dbg (point)) (iend end) 
	(istate (car cperl-syntax-state)))
  (and cperl-syntaxify-unwind
	 (setq end (cperl-unwind-to-safe t end)))
  (setq start (point))
  (or cperl-syntax-done-to
	(setq cperl-syntax-done-to (point-min)))
  (if (or (not (boundp 'font-lock-hot-pass))
	  (eval 'font-lock-hot-pass)
	  t)				; Not debugged otherwise
	;; Need to forget what is after `start'
	(setq start (min cperl-syntax-done-to start))
   ;; Fontification without a change
   (setq start (max cperl-syntax-done-to start)))
  (and (> end start)
	 (setq cperl-syntax-done-to start) ; In case what follows fails
	 (cperl-find-pods-heres start end t nil t))
  (if (eq cperl-syntaxify-by-font-lock 'message)
	(message "Syntaxified %s..%s from %s to %s(%s), state %s-->%s" 
		 dbg iend 
		 start end cperl-syntax-done-to 
		 istate (car cperl-syntax-state))) ; For debugging 
  nil))				; Do not iterate

(defun cperl-fontify-update (end)
 (let ((pos (point)) prop posend)
  (while (< pos end)
   (setq prop (get-text-property pos 'cperl-postpone))
   (setq posend (next-single-property-change pos 'cperl-postpone nil end))
   (and prop (put-text-property pos posend (car prop) (cdr prop)))
   (setq pos posend)))
 nil)				; Do not iterate

(defun cperl-update-syntaxification (from to)
 (if (and cperl-use-syntax-table-text-property
	  cperl-syntaxify-by-font-lock
	  (or (null cperl-syntax-done-to)
	    (< cperl-syntax-done-to to)))
   (progn
	(save-excursion
	 (goto-char from)
	 (cperl-fontify-syntaxically to)))))

(defvar cperl-version 
 (let ((v "Revision: 4.32"))
  (string-match ":\\s *\\([0-9.]+\\)" v)
  (substring v (match-beginning 1) (match-end 1)))
 "Version of IZ-supported CPerl package this file is based on.")

(defun pod-spell ()
 "A function to only check pod/here documentation"
 (interactive "*")
 (save-excursion
  (let ((element 0)
     (my-list (make-pod-list)))
   (while (< element (length my-list))
    (setq the-first (car (nth element my-list)))
    (setq the-second (cadr (nth element my-list)))
    (ispell-region (car (nth element my-list)) (cadr (nth element my-list)))
    (setq element (1+ element))))))

(defun make-pod-list ()
 "A function to make a list of syntactic elements which are pod/here documentation"
 (interactive)
 (goto-char (point-min))
 (let ((current 0)
    (pod-list '())
    (last-state nil)
    (done nil)
    (line 0)
    (pod-start 0))
  (while (not done)
   (setq the-state (get-text-property current 'in-pod))
   (cond
    ((and (eq last-state nil) (eq the-state t))  ;; a new pod is starting
    (setq last-state the-state)
    (setq pod-start current))
    ((and (eq last-state t) (eq the-state nil))  ;; the end of a pod
    (setq last-state the-state)
    (setq pod-list (cons (list pod-start current) pod-list)))
    ((eq current (point-max))
    (setq done t)))
   (setq line (1+ line))
   (goto-line line)
   (setq current (point))) ;; end of the while loop.
  (reverse pod-list)))    ;; I reversed it just to make it prettier
 
(provide 'cperl-mode)

;;; cperl-mode.el ends here