1. xemacs
 2. prog-modes

Source

prog-modes / eiffel3.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
;;; $Id$
;;;--------------------------------------------------------------------------
;;; TowerEiffel -- Copyright (c) 1993-1996 Tower Technology Corporation. 
;;; All Rights Reserved.
;;; 
;;; Use, duplication, or disclosure is subject to restrictions as set forth 
;;; in subdivision (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer 
;;; Software clause at DFARS 252.227-7013.
;;;
;;; This file is made available for use and distribution under the same terms 
;;; as GNU Emacs. Such availability of this elisp file should not be construed 
;;; as granting such availability to the rest of TowerEiffel.
;;;--------------------------------------------------------------------------
;;; Portions of the file, as indicated below, were derived from "eiffel.el"
;;; (developed by Stephen Omohundro, ISE and Bob Weiner) and "eif-mult-fmt.el"
;;; (developed by Bob Weiner):
;;;  eiffel.el and eif-mult-fmt.el are Copyright (C) 1989, 1990 
;;;  Free Software Foundation, Inc. and Bob Weiner
;;;  Available for use and distribution under the same terms as GNU Emacs.

;;; Synched up with: Not in FSF.

;;;--------------------------------------------------------------------------
;;; Adapted the file for the XEmacs 19.12 distribution. -- jasa (1995/03/11)
;;;--------------------------------------------------------------------------
;;;
;;; EIFFEL3 : GNU Emacs mode for Eiffel Version 3
;;;
;;; INSTALLATION
;;;  To install, simply copy this file into a directory in your
;;;  load-path and add the following two commands in your .emacs file:
;;;
;;;    (setq auto-mode-alist (cons '("\\.e$" . eiffel-mode) 
;;;  			        auto-mode-alist))
;;;    (autoload 'eiffel-mode "eiffel3" "Mode for Eiffel programs" t)
;;;
;;;  TowerEiffel users should do the following instead: See the file
;;;  dot-emacs that comes with the TowerEiffel distribution for a sample
;;;  ".emacs" file. If all Tower elisp files are already in your
;;;  load-path, then simply add the following line to your .emacs file: 
;;;
;;;    (load "tinstall")
;;;
;;; TOWER EIFFEL
;;;  TowerEiffel provides additional Emacs support for Eiffel
;;;  programming that integrates Emacs with Tower's Eiffel compiler,
;;;  documentation, and browsing tools. For more information on
;;;  these tools and their Emacs interface contact:
;;;
;;;    Tower Technology Corporation
;;;    1501 Koenig Dr.
;;;    Austin TX, 78756
;;; 
;;; 	  tower@twr.com (to reach a human being)
;;; 	  info@twr.com (automated file server)
;;; 	  (512)452-1721 (FAX)
;;; 	  (512)452-9455 (phone)
;;;
;;; SUPPORT
;;;  Please send bug reports, fixes or enhancements to:
;;;	  elisp@atlanta.twr.com
;;;
;;; COMPATIBILITY:
;;;  This file has been tested with XEmacs 19.11. Syntax highlighting is
;;;  primarily supported with font-lock.el.
;;;
;;; COMMANDS
;;;  eif-backward-sexp
;;;  eif-feature-quote
;;;  eif-forward-sexp
;;;  eif-goto-matching-line
;;;  eif-indent-region
;;;  eif-indent-construct
;;;  eif-indent-line
;;;  eif-newline
;;;  eiffel-mode
;;;
;;; PUBLIC VARIABLES
;;;  eif-body-comment-indent
;;;  eif-check-keyword-indent
;;;  eif-class-level-comment-indent
;;;  eif-class-level-kw-indent
;;;  eif-extra-body-comment-indent
;;;  eif-extra-check-keyword-indent
;;;  eif-extra-class-level-comment-indent
;;;  eif-extra-class-level-kw-indent
;;;  eif-extra-feature-level-comment-indent
;;;  eif-extra-feature-level-indent
;;;  eif-extra-feature-level-kw-indent
;;;  eif-extra-inherit-level-kw-indent
;;;  eif-extra-then-indent
;;;  eif-feature-level-comment-indent
;;;  eif-feature-level-indent
;;;  eif-feature-level-kw-indent
;;;  eif-indent-increment
;;;  eif-inherit-level-kw-indent
;;;  eif-rescue-keyword-indent
;;;  eif-then-indent
;;;  eiffel-mode-abbrev-table
;;;  eiffel-mode-hook
;;;  eiffel-mode-map
;;;  eiffel-mode-syntax-table
;;;
;;; PUBLIC FUNCTIONS
;;;  None.
;;;
;;; HISTORY
;;;  Fred Hart  - Jul 31, 1992: Created.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;       Indentation Amount Variables.          ;;;
;;;                               ;;;
;;; The default values correspond to style used in ``Eiffel: The ;;;
;;; Language''. Note: for TowerEiffel users the values below  ;;;
;;; will be superceded by the values in either tcustom.el or   ;;;
;;; ~/.tcustom.el if it is present.               ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar eif-indent-increment          3 
 "Default indentation interval (in spaces)")

(defvar eif-class-level-kw-indent    0 
 "Indentation amount for Class level keywords (in number of
eif-indent-increments) (see eif-class-level-keywords variable).")
(defvar eif-extra-class-level-kw-indent    0 
 "Number of SPACES to add to eif-class-level-kw-indent to get the
actual indentation of a class level keyword. Can be negative.")

(defvar eif-class-level-comment-indent  0 
 "Indentation of comments at the beginning of the class (in number of
eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-class-level-comment-indent  0 
 "Number of SPACES to add to eif-class-level-comment-indent to get the
actual indentation of a class level comment. Can be negative.")

(defvar eif-inherit-level-kw-indent   2 
 "Indentation of keywords falling under the Inherit clause (in number of
eif-indent-increments) (see eif-inherit-level-keywords variable.")
(defvar eif-extra-inherit-level-kw-indent   0 
 "Number of SPACES to add to eif-inherit-level-kw-indent to get the
actual indentation of an inherit level keyword. Can be negative.")

(defvar eif-feature-level-indent     1 
 "Indentation amount of features. (in number of eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-feature-level-indent     0 
 "Number of SPACES to add to eif-feature-level-indent to get the
actual indentation of a feature. Can be negative.")

(defvar eif-feature-level-kw-indent   2 
 "Indentation of keywords belonging to individual features. (in number of
eif-indent-increments) (see eif-feature-level-keywords variable)")
(defvar eif-extra-feature-level-kw-indent   0 
 "Number of SPACES to add to eif-feature-level-kw-indent to get the
actual indentation of a feature level keyword. Can be negative.")

(defvar eif-feature-level-comment-indent 3 
 "Indentation of comments at the beginning of a feature. (in number of
eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-feature-level-comment-indent 0 
 "Number of SPACES to add to eif-feature-level-comment-indent to get the
actual indentation of a feature level comment. Can be negative.")

(defvar eif-body-comment-indent 0 
 "Indentation of comments in the body of a routine. (in number of
eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-body-comment-indent 0 
 "Number of SPACES to add to eif-body-comment-indent to get the
actual indentation of a routine body comment. Can be negative.")

(defvar eif-check-keyword-indent     0
 "Extra indentation for the check clause as described in ETL. (in number of
eif-indent-increments). Default is 0, which is different than in ETL's 1.")
(defvar eif-extra-check-keyword-indent     0
 "Number of SPACES to add to eif-check-keyword-indent to get the
actual indentation of a check keyword. Can be negative.")

(defvar eif-rescue-keyword-indent     -1
 "Extra indentation for the rescue clause as described in ETL. (in number of
eif-indent-increments). Default is -1.")
(defvar eif-extra-rescue-keyword-indent     0
 "Number of SPACES to add to eif-rescue-keyword-indent to get the
actual indentation of a rescue keyword. Can be negative.")

(defvar eif-then-indent         0
 "Indentation for a `then' appearing on a line by itself rather 
than on the same line as an `if'. (in number of eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-then-indent         1
 "Number of SPACES to add to eif-then-indent to get the
actual indentation of a `then' appearing on a line by itself. Can be 
negative.")

(defvar eif-continuation-indent        1
 "Extra indentation for a continued statement line. (in number of eif-indent-increments)")
(defvar eif-extra-continuation-indent     0
 "Number of SPACES to add to eif-continuation-indent to get the
actual indentation of a continued statement line. Can be 
negative.")

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;      font-lock, lhilit, and hilit19 support       ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; The value for a font variable must either be a string
;; specifying a valid font, the symbol 'default meaning the
;; default font, or the symbol 'context meaning the font of the
;; surrounding text. 
;;
;; Simlarly, the value for a color variable must either be a string
;; specifying a valid color, the symbol 'default meaning the
;; default foreground color, or the symbol 'context meaning the
;; foregound color of the surrounding text. 

(if (or (featurep 'font-lock) (featurep 'lhilit) (featurep 'hilit19)) (progn

(cond ((eq window-system 'pm)
    (defvar eif-comment-font 'default
	 "The font in which to display comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-comment-color "firebrick" 
	 "Color of comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-hidden-comment-font 'default
	 "The font in which to display hidden comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-hidden-comment-color "os2darkgreen" 
	 "Color of hidden comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-major-keyword-font 'default
	 "The font in which to display major keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-major-keyword-color 'default
	 "Color of major keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-assertion-keyword-font 'default
	 "The font in which to display assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-assertion-keyword-color "os2darkblue"
	 "Color of assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-minor-keyword-font 'default
	 "The font in which to display minor keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-minor-keyword-color 'default
	 "Color of minor-keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-string-font 'default
	 "The font in which to display literal strings in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-string-color "os2darkcyan"
	 "Color of literal strings in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-quoted-feature-font 'default
	 "The font in which to display features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-quoted-feature-color 'context 
	 "Color of features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a color name string or 'default or 'context)")
    )

   ((eq window-system 'ns)
    (defvar eif-comment-font 'default
	 "The font in which to display comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-comment-color "red3" 
	 "Color of comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-hidden-comment-font 'default
	 "The font in which to display hidden comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-hidden-comment-color "ForestGreen" 
	 "Color of hidden comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-major-keyword-font "Courier-Bold"
	 "The font in which to display major keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-major-keyword-color 'default
	 "Color of major keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-assertion-keyword-font "Courier-Bold"
	 "The font in which to display assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-assertion-keyword-color "slate blue"
	 "Color of assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-minor-keyword-font "Courier-Bold"
	 "The font in which to display minor keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-minor-keyword-color 'default
	 "Color of minor-keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-string-font 'default 
	 "The font in which to display literal strings in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-string-color "sienna"
	 "Color of literal strings in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-quoted-feature-font 'default
	 "The font in which to display features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-quoted-feature-color 'context 
	 "Color of features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a color name string or 'default or 'context)")
    )

   ((eq window-system 'x)
    (defvar eif-comment-font 'default
	 "The font in which to display comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-comment-color "red3" 
	 "Color of comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-hidden-comment-font 'default
	 "The font in which to display hidden comments in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-hidden-comment-color "ForestGreen" 
	 "Color of hidden comments in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-major-keyword-font "-*-fixed-bold-*-*-*-*-100-*-*-*-*-*-*"
	 "The font in which to display major keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-major-keyword-color 'default
	 "Color of major keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-assertion-keyword-font "-*-fixed-bold-*-*-*-*-100-*-*-*-*-*-*"
	 "The font in which to display assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-assertion-keyword-color "slate blue"
	 "Color of assertion keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-minor-keyword-font "-*-fixed-bold-*-*-*-*-100-*-*-*-*-*-*"
	 "The font in which to display minor keywords in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-minor-keyword-color 'default
	 "Color of minor-keywords in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-string-font 'default 
	 "The font in which to display literal strings in Eiffel and Ace files (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-string-color "sienna"
	 "Color of literal strings in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")
    
    (defvar eif-quoted-feature-font "-*-times-medium-i-*-*-*-120-*-*-*-*-*-*"
	 "The font in which to display features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a font name string or 'default or 'context)")
    (defvar eif-quoted-feature-color 'context 
	 "Color of features names enclosed in `'s in Eiffel and Ace file comments (either a color name string or 'default or 'context)")
    )
   ) 

(defvar default-foreground-color 'default
 "Default text color in Eiffel and Ace files (either a color name string or 'default or 'context)")

(defvar disable-color nil "Should hilighting not use colors")


(defun eif-set-foreground (face color)
 "Set the FACE's foreground color to COLOR if COLOR is a string, to the default foreground color if COLOR is 'default, or to the color of the surrounding text if COLOR is 'context"
 (cond ((stringp color)
	 ;; If the specified color is not useable, use 'default:
	 (condition-case error
	   (set-face-foreground face color)
      (error
	  (progn
	   (message "eif-set-foreground failed for face %s and color %s. Setting to 'default" face color)
	   (eif-set-foreground face 'default)))
	  )
	 )
	((eq color 'context)
	 (remove-face-property face 'foreground)
	 )
	((eq color 'default)
     (set-face-foreground face (face-foreground 'default))
	 )
	)
 )

(defun eif-set-font (face font)
 "Set the FACE's font to FONT if FONT is a string, to the default font if FONT is 'default, or to the font of the surrounding text if FONT is 'context"
 (cond ((stringp font)
	 ;; If the specified font is not useable, use 'default:
	 (condition-case error
       (set-face-font face font)
      (error 
	  (progn
	   (message "eif-set-font failed for face %s and font %s. Setting to 'default" face font)
	   (eif-set-font face 'default)))
	  )
	 )
	((eq font 'context)
	 (set-face-font face nil)
	 )
	((eq font 'default)
	 (set-face-font face (face-font 'default))
	 )
	)
 )

(defun eif-supports-color-p ()
 (and (not disable-color)
    (or (and (fboundp 'display-color-p)
		(display-color-p))
	  (and (fboundp 'x-display-color-p)
		(x-display-color-p))
	  (and (fboundp 'x-color-display-p)
		(x-color-display-p))
	  )
    )
 )

(defun eif-init-color ()
 "Reset the Eiffel fonts and faces from the values of their respective variables"
 (make-face 'eif-comment)
 (make-face 'eif-hidden-comment)
 (make-face 'eif-major-keyword)
 (make-face 'eif-minor-keyword)
 (make-face 'eif-quoted-feature)
 (make-face 'eif-assertion)
 (make-face 'eif-string)

 (if (eif-supports-color-p)
   (progn
	(eif-set-foreground 'eif-comment     eif-comment-color)
	(eif-set-font    'eif-comment     eif-comment-font)
	(eif-set-foreground 'eif-hidden-comment eif-hidden-comment-color)
	(eif-set-font    'eif-hidden-comment eif-hidden-comment-font)
	(eif-set-foreground 'eif-quoted-feature eif-quoted-feature-color)
	(eif-set-font    'eif-quoted-feature eif-quoted-feature-font)
	(eif-set-foreground 'eif-major-keyword  eif-major-keyword-color)
	(eif-set-font    'eif-major-keyword  eif-major-keyword-font)
	(eif-set-foreground 'eif-minor-keyword  eif-minor-keyword-color)
	(eif-set-font    'eif-minor-keyword  eif-minor-keyword-font)
	(eif-set-foreground 'eif-assertion    eif-assertion-keyword-color)
	(eif-set-font    'eif-assertion    eif-assertion-keyword-font)
	(eif-set-foreground 'eif-string     eif-string-color)
	(eif-set-font    'eif-string     eif-string-font)
	)
  (eif-set-foreground 'eif-comment     default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-comment     eif-comment-font)
  (eif-set-foreground 'eif-hidden-comment default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-hidden-comment eif-hidden-comment-font)
  (eif-set-foreground 'eif-quoted-feature default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-quoted-feature eif-quoted-feature-font)
  (eif-set-foreground 'eif-major-keyword  default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-major-keyword  eif-major-keyword-font)
  (eif-set-foreground 'eif-minor-keyword  default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-minor-keyword  eif-minor-keyword-font)
  (eif-set-foreground 'eif-assertion    default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-assertion    eif-assertion-keyword-font)
  (eif-set-foreground 'eif-string     default-foreground-color)
  (eif-set-font    'eif-string     eif-string-font)
  )

 (cond ((featurep 'font-lock)
	 ;; You can't do this!
;;	 (copy-face 'eif-comment    'font-lock-comment-face)
;;	 (copy-face 'eif-string     'font-lock-string-face)
	 )
	((and (featurep 'hilit19)
	   (not (eq 'eif-comment (car hilit-predefined-face-list)))
	   )
	 (setq hilit-predefined-face-list
	    (append '(eif-comment
			 eif-hidden-comment
			 eif-major-keyword
			 eif-minor-keyword
			 eif-quoted-feature
			 eif-assertion
			 eif-string
			)
		    hilit-predefined-face-list
		    )
	    )
	 )
  )
 )

(eif-init-color)

)) ;; matches "(if () (progn" above that checks for a highlighting package

(cond ((featurep 'font-lock)
    ;; You can't do this!
;;    (copy-face 'eif-comment    'font-lock-comment-face)
;;    (copy-face 'eif-string     'font-lock-string-face)
    (defconst eiffel-font-lock-keywords
	 (purecopy
	 '(;; major keywords
	  ("\\(\\(^[ \t]*\\|[ \t]+\\)creation\\|^deferred[ \t]+class\\|^expanded[ \t]+class\\|^class\\|^feature\\|^indexing\\|\\(^[ \t]*\\|[ \t]+\\)inherit\\|^obsolete\\)[ \t\n]" 0 eif-major-keyword nil)
	  ;; assertions
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(check\\|ensure then\\|ensure\\|invariant\\|require else\\|require\\|variant\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" 2 eif-assertion nil)
	  ;; minor keywords
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(alias\\|all\\|and not\\|and then\\|and\\|as\\|debug\\|deferred\\|do\\|else\\|elseif\\|end\\|export\\|external\\|from\\|frozen\\|if not\\|if\\|implies not\\|implies\\|infix\\|inspect\\|is deferred\\|is unique\\|is\\|like\\|local\\|loop\\|not\\|obsolete\\|old\\|once\\|or else\\|or not\\|or\\|prefix\\|redefine\\|rename\\|rescue\\|retry\\|select\\|strip\\|then\\|undefine\\|unique\\|until\\|when\\|xor\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" 2 eif-minor-keyword nil)
	  ;; hidden comments
	  ("--|.*" 0 eif-hidden-comment t)
	  ;; quoted expr's in comments
	  ("`[^`'\n]*'" 0 eif-quoted-feature t)
	  )
	 )
	 "Regular expressions to use with font-lock mode.")
    (defconst ace-font-lock-keywords
	 (purecopy
	 '(;; major keywords
	  ("^system\\|^default\\|^root\\|^cluster\\|^external\\|[ \t\n]end\\($\\|\\>[^_\n]\\)" 0 eif-major-keyword nil)
	  ;; hidden comments
	  ("--|.*" 0 eif-hidden-comment t)
	  ;; quoted expr's in comments
	  ("`[^`'\n]*'" 0 eif-quoted-feature t)
	  )
	 )
	 "Ace regular expressions to use with font-lock mode.")
    )
   ((featurep 'lhilit)

    ;; ---- Eiffel mode -----	
    ;; NOTE: The order of keywords below is generally alphabetical except 
    ;; when one keyword is the prefix of another (e.g. "and" & "and then")
    ;; In such cases, the prefix keyword MUST be the last one.
    (defvar eiffel-mode-hilit
	 '(
	  ("--|.*" nil eif-hidden-comment 4);; hidden comments
	  ("--[^\n|].*\\|--$" nil eif-comment 3);; comments
	  ("`[^`'\n]*'" nil eif-quoted-feature 5);; quoted expr's in comments
	  ("^creation\\|^deferred[ \t]*class\\|^expanded[ \t]*class\\|^class\\|^feature\\|^indexing\\|^inherit\\|^obsolete" nil eif-major-keyword 1);; major keywords
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(alias\\|all\\|and not\\|and then\\|and\\|as\\|debug\\|deferred\\|do\\|else\\|elseif\\|end\\|export\\|external\\|from\\|frozen\\|if not\\|if\\|implies not\\|implies\\|infix\\|inspect\\|is deferred\\|is unique\\|is\\|like\\|local\\|loop\\|not\\|obsolete\\|old\\|once\\|or else\\|or not\\|or\\|prefix\\|redefine\\|rename\\|rescue\\|retry\\|select\\|strip\\|then\\|undefine\\|unique\\|until\\|when\\|xor\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" nil eif-minor-keyword 0 2) ;; minor keywords
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(check\\|ensure then\\|ensure\\|invariant\\|require else\\|require\\|variant\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" nil eif-assertion 2 2) ;; assertions
	  ("\\(\"\"\\)\\|\\(\"\\([^\"%]\\|%.\\|%\n\\)+\"\\)" nil eif-string 2);; strings
	  ))
    (hilit::mode-list-update "Eiffel" eiffel-mode-hilit)
    ;; ---- Ace mode -----	
    (defvar ace-mode-hilit
	 '(
	  ("--|.*"  nil eif-hidden-comment 2);; hidden comments
	  ("--[^\n|].*\\|--$" nil eif-comment 1);; comments
	  ("`[^`'\n]*'" nil eif-quoted-feature 3);; quoted expr's in comments
	  ("^system\\|^default\\|^root\\|^cluster\\|^external\\|[ \t\n]end\\($\\|\\>[^_\n]\\)" nil eif-major-keyword);; major keywords

	  ))
    (hilit::mode-list-update "Ace" ace-mode-hilit)
    )
   ;;
   ;; NOTE: The hilit19 colors and fonts are _not_ set via the eif-*
   ;;    faces, fonts, and foreground variables defined above. They
   ;;    use their own face names which describe the colors and fonts
   ;;    to use. See hilit19.el for more info.
   ((featurep 'hilit19)

    ;; ---- Eiffel mode -----	
    ;; NOTE: The order of keywords below is generally alphabetical except 
    ;; when one keyword is the prefix of another (e.g. "and" & "and then")
    ;; In such cases, the prefix keyword MUST be the last one.
    (hilit-set-mode-patterns
	'eiffel-mode
 	 '(
	  ("--|.*" nil eif-hidden-comment 4);; hidden comments
	  ("--[^\n|].*\\|--$" nil eif-comment 3);; comments
	  ("`[^`'\n]*'" nil eif-quoted-feature 5);; quoted expr's in comments
	  ("^creation\\|^deferred[ \t]*class\\|^expanded[ \t]*class\\|^class\\|^feature\\|^indexing\\|^inherit\\|^obsolete" nil eif-major-keyword 1);; major keywords
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(alias\\|all\\|and not\\|and then\\|and\\|as\\|debug\\|deferred\\|do\\|else\\|elseif\\|end\\|export\\|external\\|from\\|frozen\\|if not\\|if\\|implies not\\|implies\\|infix\\|inspect\\|is deferred\\|is unique\\|is\\|like\\|local\\|loop\\|not\\|obsolete\\|old\\|once\\|or else\\|or not\\|or\\|prefix\\|redefine\\|rename\\|rescue\\|retry\\|select\\|strip\\|then\\|undefine\\|unique\\|until\\|when\\|xor\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" 2 eif-minor-keyword 0) ;; minor keywords
	  ("\\(^\\|[^_\n]\\<\\)\\(check\\|ensure then\\|ensure\\|invariant\\|require else\\|require\\|variant\\)\\($\\|\\>[^_\n]\\)" 2 eif-assertion 2) ;; assertions
	  ("\\(\"\"\\)\\|\\(\"\\([^\"%]\\|%.\\|%\n\\)+\"\\)" nil eif-string 2);; strings
	  )
	 )
    ;; ---- Ace mode -----	
    (hilit-set-mode-patterns
	'ace-mode
	 '(
	  ("--|.*"  nil eif-hidden-comment 2);; hidden comments
	  ("--[^\n|].*\\|--$" nil eif-comment 1);; comments
	  ("`[^`'\n]*'" nil eif-quoted-feature 3);; quoted expr's in comments
	  ("^system\\|^default\\|^root\\|^cluster\\|^external\\|[ \t\n]end\\($\\|\\>[^_\n]\\)" nil eif-major-keyword);; major keywords

	  )
	 )
    )
   )
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;   No user-customizable definitions below this point.    ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defmacro eif-class-level-kw-indent-m () 
 "Indentation amount for Class level keywords (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-class-level-kw-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-class-level-kw-indent)
)

(defmacro eif-class-level-comment-indent-m () 
 "Indentation amount for Class level comments (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-class-level-comment-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-class-level-comment-indent)
)

(defmacro eif-inherit-level-kw-indent-m () 
 "Indentation amount for Inherit level keywords (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-inherit-level-kw-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-inherit-level-kw-indent)
)

(defmacro eif-feature-level-indent-m () 
 "Indentation amount for features (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-feature-level-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-feature-level-indent)
)

(defmacro eif-feature-level-kw-indent-m () 
 "Indentation amount for Feature level keywords (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-feature-level-kw-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-feature-level-kw-indent)
)

(defmacro eif-body-comment-indent-m () 
 "Indentation amount for comments in routine bodies (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-body-comment-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-body-comment-indent)
)

(defmacro eif-feature-level-comment-indent-m () 
 "Indentation amount for Feature level comments (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-feature-level-comment-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-feature-level-comment-indent)
)

(defmacro eif-check-keyword-indent-m ()
 "Indentation amount for Check keyword (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-check-keyword-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-check-keyword-indent)
)

(defmacro eif-rescue-keyword-indent-m ()
 "Indentation amount for Rescue keyword (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-rescue-keyword-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-rescue-keyword-indent)
)

(defmacro eif-then-indent-m ()
 "Indentation amount for `then' appearing on a line by itself (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-then-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-then-indent)
)

(defmacro eif-continuation-indent-m ()
 "Indentation amount for a statement continuation line (in number of spaces)."
 '(+ (* eif-continuation-indent eif-indent-increment) 
   eif-extra-continuation-indent)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;     Keyword Regular Expression Variables.        ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar eif-all-keywords-regexp 
 "\\(indexing\\|class\\|inherit\\|creation\\|feature\\|invariant\\|rename\
\\|redefine\\|undefine\\|select\\|export\\|require\\|local\\|deferred\
\\|do\\|once\\|ensure\\|alias\\|external\\|check\\|rescue\\|debug\\|if\
\\|inspect\\|from\\|else\\|elseif\\|when\\|until\\|variant\\|loop\\|then\
\\|obsolete\\|end\\)[^a-z0-9_]"
 "Regular Expression to identify the presence of any eiffel keyword in a line.
Does not include `is'."
 )

;; Note invariant is handled as a special case since it is both a 
;; class-level and a from-level keyword
;; Note obsolete is handled as a special case since it is both a 
;; class-level and a feature-level keyword
(defvar eif-class-level-keywords 
 "\\(indexing\\|class\\|deferred[ \t]*class\\|expanded[ \t]*class\\|inherit\\|creation\\|feature\\)[^a-z0-9_]" 
 "Those keywords introducing class-level clauses. Note that `invariant'
and `obsolete' are not included here since can function as more than one type of keyword. "
 )

(defvar eif-inherit-level-keywords 
 "\\(rename\\|redefine\\|undefine\\|select\\|export\\)" 
 "Those keywords which introduce subclauses of the inherit clause."
 )

(defvar eif-feature-level-keywords 
 "\\(require\\|local\\|deferred\\|do\\|once\\|ensure\\|alias\\|external\\)[^a-z0-9_]"
 "Those keywords which are internal to features (in particular, routines)."
 )

(defvar eif-end-keyword "end" "The `end' keyword.")

(defvar eif-end-on-current-line ".*[ \t]end[ \t]*;?[ \t]*\\(--.*\\)?$" 
 "Regular expression to identify lines ending with the `end' keyword")

(defvar eif-non-id-char-regexp "[^a-z0-9_]" 
 "The characters that are not part of identifiers.")

(defvar eif-end-keyword-regexp "[^a-z0-9_]end[^a-z0-9_]" 
 "The `end' keyword with context.")

(defvar eif-end-matching-keywords
 "\\(check\\|class\\|feature\\|rename\\|redefine\\|undefine\\|select\\|export\\|do\\|once\\|deferred\\|external\\|alias\\|if\\|inspect\\|from\\|debug\\)[^a-z0-9_]"
 "Those keywords whose clause is terminated by an `end' keyword."
 )

(defvar eif-control-flow-keywords 
 "\\(if\\|inspect\\|from\\|debug\\)"
 "Keywords which introduce control-flow constructs."
 )

(defvar eif-control-flow-matching-keywords
 "\\(deferred\\|do\\|once\\|if\\|inspect\\|from\\|debug\\)[^a-z0-9_]" 
 "Keywords whose occurrence prior to a control-flow-keyword causes the
indentation of the control-flow-keyword. Note that technically,
`end' is part of this list but it is handled separately in the
functions: eif-matching-indent and eif-matching-kw."
 )

(defvar eif-check-keyword "check" "The `check' keyword.")

(defvar eif-check-keywords  "\\(check\\)[^a-z0-9_]" 
 "The `check' keyword (with trailing context).")

(defvar eif-check-matching-keywords 
 "\\(deferred\\|do\\|once\\|if\\|inspect\\|from\\|debug\\)[^a-z0-9_]"
 "Keywords whose occurrence prior to a check-keyword causes the
indentation of the check-keyword. Note that technically, `end' is
part of this list but it is handled separately in the functions:
eif-matching-indent and eif-matching-kw. (see also
eif-control-flow-matching-keywords)"
 )

(defvar eif-rescue-keyword "rescue" "The `rescue' keyword.")

(defvar eif-obsolete-keyword "obsolete" "The `obsolete' keyword.")

(defvar eif-rescue-keywords  "\\(rescue\\)[^a-z0-9_]" 
 "The `rescue' keyword (with trailing context).")

(defvar eif-rescue-matching-keywords 
 "\\(deferred\\|do\\|once\\)[^a-z0-9_]"
 "Keywords whose occurrence prior to a rescue-keyword causes the
indentation of the rescue-keyword. Note that technically, `end' is
part of this list but it is handled separately in the functions:
eif-matching-indent and eif-matching-kw. (see also
eif-control-flow-matching-keywords)"
 )

(defvar eif-from-level-keywords 
 "\\(until\\|variant\\|loop\\)[^a-z0-9_]"
 "Keywords occuring inside of a from clause."
 )

(defvar eif-from-keyword "from" "The keyword `from'.")

(defvar eif-if-or-inspect-level-keywords "\\(elseif\\|else\\|when\\)[^a-z0-9_]"
 "Keywords occuring inside of an if or inspect clause."
 )

(defvar eif-if-or-inspect-keyword "\\(if\\|inspect\\)[^a-z0-9_]"
 "The `if' or `inspect' keywords."
 )

(defvar eif-then-keyword ".*[ \t)]then[ \t]*$" 
 "The keyword `then' with possible leading text.")

(defvar eif-solitary-then-keyword "then" "The keyword `then'.")

(defvar eif-then-matching-keywords "\\(if\\|elseif\\|when\\)"
 "Keywords whose occurrence prior to a then-keyword sets the
indentation of the then-keyword. Note that technically, `end' is
part of this list but it is handled separately in the functions:
eif-matching-indent and eif-matching-kw. (see also
eif-control-flow-matching-keywords)"
 )

(defvar eif-invariant-keyword "invariant" "The `invariant' keyword.")

(defvar eif-invariant-matching-keywords 
 "\\(from\\|feature\\)"
 "Keywords whose occurrence prior to an invariant-keyword causes the
indentation of the invariant-keyword. Note that technically, `end'
is part of this list but it is handled separately in the functions:
eif-matching-indent and eif-matching-kw. (see also
eif-control-flow-matching-keywords)"
 )

(defvar eif-obsolete-matching-keywords 
 "\\(is\\|class\\)"
 "Keywords whose occurrence prior to an obsolete-keyword causes the
indentation of the obsolete-keyword."
 )

(defvar eif-white-space-regexp    "[ 	]*"
 "RE to locate whitespace.")

(defvar eif-comment-line-regexp   "[ 	]*\\(--.*\\)$" 
 "RE to match a line with a comment on it.")

(defvar eif-non-source-line     "[ 	]*\\(--.*\\)?$" 
 "RE to match a line with a only a comment or whitespace.")

(defvar eif-variable-or-const-regexp "[^()\n]*:[^=].*" 
 "RE to match a variable or constant declaration.")

(defvar eif-indentation-keywords-regexp 
 "\\(indexing\\|class\\|check\\|rescue\\|inherit\\|creation\\|feature\\|invariant\\|rename\\|redefine\\|undefine\\|select\\|export\\|require\\|local\\|deferred\\|do\\|once\\|ensure\\|alias\\|external\\|if\\|inspect\\|from\\|debug\\|else\\|elseif\\|when\\|until\\|variant\\|invariant\\|loop\\|obsolete\\)[^a-z0-9_]"
 "RE to identify the presence of any eiffel keyword triggering indentation"
 )

(defvar eif-feature-indentation-keywords-regexp 
 "\\(creation\\|feature\\)[^a-z0-9_]"
 "Keywords which denote the presence of features following them."
 )

(defvar eif-is-keyword-regexp "\\(.*[ 	)]\\)?is[ 	]*\\(--.*\\)?$"
 "The `is' keyword (with some context)."
 )

(defvar eif-multiline-routine-is-keyword-regexp
 ".*([^)]*)\\([ \t\n]*\\|[ \t\n]*:[][ \t\nA-Za-x0-9_,]*\\)is[ 	]*\\(--.*\\)?$"
 "The `is' keyword (with some context)."
 )

(defvar eif-operator-regexp
 "[ 	]*\\([@*/+]\\|-[^-]\\|\\<and[ 	(]\\|\\<or[ 	(]\\)"
 "Eiffel operators - used to identify continuation lines"
 )

(defvar eif-operator-eol-regexp
 ".*\\([@*/+-]\\|\\<and\\|\\<or\\|:=\\)[ 	]*$"
 "Eiffel operators - used to identify continuation lines"
 )

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defvar eif-matching-indent -1 
 "The indentation of the keyword found on the last call to eif-matching-kw. 
-1 if no match was found."
 )

(defvar eif-matching-kw-for-end nil)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;           Indentation Functions.         ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun eif-calc-indent ()
 "Calculate the indentation of the current line of eiffel code. This
function generally assumes that the preceding line of code is
indented properly, although lines containing certain class-level
constructs do not require correct indentation of the preceding line."
 (let ((indent  0)
	(line-end 0)
	(originally-looking-at-comment nil)
	(kw-match nil)
	(continuation)
	(id-colon)
	)
  
  (save-excursion
   
   ;; Save location of line-end and skip past leading white space.
   (end-of-line)
   (setq line-end  (point))
   (beginning-of-line)
   (re-search-forward eif-white-space-regexp line-end t)
   
   ;; Is the line we are trying to indent a comment line?
   (setq originally-looking-at-comment (looking-at eif-comment-line-regexp))
   
   ;; Look for a keyword on the current line
   (if (looking-at eif-all-keywords-regexp)
	 
	 ;; Then we are looking at a keyword
	 (cond ((looking-at eif-class-level-keywords)
		 ;; File level keywords (indent defaults to 0)
		 (setq indent (eif-class-level-kw-indent-m))
		 )
		((looking-at eif-inherit-level-keywords)
		 ;; Inherit level keywords (indent defaults to 
		 ;; 2*eif-indent-increment)
		 (setq indent (eif-inherit-level-kw-indent-m))
		 )
		((looking-at eif-feature-level-keywords)
		 ;; Feature level keywords (indent defaults to 
		 ;; (eif-feature-level-indent-m) + eif-indent-increment)
		 (setq indent (eif-feature-level-kw-indent-m))
		 )
		((looking-at eif-end-keyword)
		 ;; End keyword (indent to level of matching keyword)
		 (if (string-match "end" 
				  (eif-matching-kw eif-end-matching-keywords))
		   ;; Then 
		   (if (= eif-matching-indent 
			  (eif-feature-level-kw-indent-m))
			 ;; Then
			 (setq indent (eif-class-level-kw-indent-m))
		    ;; Else
		    (setq indent 
			   (- eif-matching-indent eif-indent-increment))
		    )
		  ;; Else
		  (setq indent eif-matching-indent)
		  )
		 (if (<= indent (eif-feature-level-indent-m))
		   (save-excursion
		    (end-of-line)
		    (while (and (< (point) (point-max))
				  (or (forward-char 1) t)
				  (looking-at eif-non-source-line)
				  )
			 (end-of-line)
			 )
		    (if (not (looking-at eif-non-source-line))
			  (setq indent (eif-inherit-level-kw-indent-m))
			 (setq indent (eif-class-level-kw-indent-m))
			 )
		    )
		  )
		 )
		((looking-at eif-control-flow-keywords)
		 ;; Control flow keywords 
		 ;; Indent to same level as a preceding "end" or
		 ;; if no preceding "end" is found, indent to the level
		 ;; of the preceding "do" plus the value of 
		 ;; eif-indent-increment
		 (setq kw-match 
		    (eif-matching-kw eif-control-flow-matching-keywords)) 
		 (cond ((string-match "end" kw-match)
			(setq indent eif-matching-indent)
			)
		    (t
			(setq indent 
			   (+ eif-matching-indent eif-indent-increment)
			   )
			)
		    )
		 )
		((looking-at eif-check-keywords)
		 ;; Check keyword
		 ;; Indent to level of preceding "end"+eif-indent-increment or
		 ;; if no preceding "end" is found, indent to the level
		 ;; of the preceding eif-check-matching-keywords plus the 
		 ;; value (eif-indent-increment + eif-check-keyword-indent).
		 (setq kw-match (eif-matching-kw eif-check-matching-keywords)) 
		 (cond ((string-match "end" kw-match)
			(setq indent (+ eif-matching-indent 
					(eif-check-keyword-indent-m)
					)
			   )
			)
		    (t
			(setq indent 
			   (+ eif-matching-indent 
				 (+ eif-indent-increment 
				  (eif-check-keyword-indent-m)
				  )
				 )
			   )
			)
		    )
		 )
		((looking-at eif-rescue-keywords)
		 ;; Rescue keyword
		 ;; Indent to level of preceding "end"+eif-indent-increment or
		 ;; if no preceding "end" is found, indent to the level
		 ;; of the preceding eif-rescue-matching-keywords plus the 
		 ;; value (eif-indent-increment + eif-rescue-keyword-indent).
		 (setq kw-match (eif-matching-kw eif-rescue-matching-keywords)) 
		 (cond ((string-match "end" kw-match)
			(setq indent (+ eif-matching-indent 
					(eif-rescue-keyword-indent-m)
					)
			   )
			)
		    (t
			(setq indent eif-matching-indent)
			)
		    )
		 )
		((looking-at eif-from-level-keywords)
		 ;; From level keywords (indent to level of matching "From")
		 (if (string-match "end" (eif-matching-kw eif-from-keyword))
		   ;; Closest matching KW is `end'.
		   (setq indent (- eif-matching-indent eif-indent-increment))
		  ;; Closest matching KW is one of `eif-from-keyword'.
		  (setq indent eif-matching-indent)
		  )
		 )
		((looking-at eif-if-or-inspect-level-keywords)
		 ;; If level keywords (indent to level of matching 
		 ;; "If" or "Inspect")
		 (if (string-match "end" 
				  (eif-matching-kw eif-if-or-inspect-keyword)
				  )
		   ;; Closest matching KW is `end'.
		   (setq indent (- eif-matching-indent eif-indent-increment))
		  ;; Closest matching KW is one of `eif-if-or-inspect-keyword'.
		  (setq indent eif-matching-indent)
		  )
		 )
		((looking-at eif-solitary-then-keyword)
		 ;; Handles case where "then" appears on a line by itself
		 ;;  (Indented to the level of the matching if, elseif or when)
		 (setq indent (+ (eif-matching-indent eif-then-matching-keywords) 
				 (eif-then-indent-m)
				 )
		    )
		 )
		((looking-at eif-invariant-keyword)
		 ;; Invariant keyword
		 ;;  (Indented to the level of the matching from or feature)
		 (if (string-match "from" 
				  (eif-matching-kw eif-invariant-matching-keywords)
				  )
		   ;; Then - loop invariant
		   (setq indent eif-matching-indent)
		  ;; Else - class invariant
		  (setq indent (eif-class-level-kw-indent-m))
		  )
		 )
		((looking-at eif-obsolete-keyword)
		 ;; Obsolete keyword
		 ;;  (Indented to the level of the matching from or feature)
		 (if (string-match "is" 
				  (eif-matching-kw eif-obsolete-matching-keywords)
				  )
		   ;; Then - feature obsolete
		   (setq indent (eif-feature-level-kw-indent-m))
		  ;; Else - class obsolete
		  (setq indent (eif-class-level-kw-indent-m))
		  )
		 )		;; end of cond
		)
	
	;; Else no keyword on current line, 
	;;  are we in a multi-line parenthesis expression
	
	(if (or (and (> (eif-in-paren-expression) 0)
		   (> (setq indent (eif-indent-multi-line)) -1)
		   )
		(setq indent (eif-manifest-array-indent))
		)
	  
	  ;; multi-line parenthesis expression
	  ;; Move string continuation lines one column to the left 
	  (if (looking-at "%")
		(setq indent (1- indent))
	   )
	 
	 ;; Else Find the first preceding line with non-comment source on it
	 ;; that is not a continuation line of a multi-line parnethesized
	 ;; expression.

	 ;; Record whether this line begins with an operator. We assume 
	 ;; that the line is a continuation line if it begins with an operator
	 (beginning-of-line)
	 (if (looking-at eif-operator-regexp)
	   (setq continuation t)
	  (setq continuation nil)
	  )
	 ;; Record whether the line being indented begins with an "<id> :"
	 ;; This is used in indenting assertion tag expressions.
	 (if (looking-at "[ 	]*[a-zA-Z0-9_]+[ 	]*:")
	   (setq id-colon t)
	  (setq id-colon nil)
	  )
	 
	 (forward-line -1)
	 (beginning-of-line)
	 (while (and (looking-at eif-non-source-line) (not (= (point) 1)))
	  (previous-line 1)
	  (beginning-of-line)
	  )
	 (if (eif-line-contains-close-paren)
	   (backward-sexp)
	  )
	 (end-of-line)
	 (setq line-end (point))
	 (beginning-of-line)
	 (re-search-forward eif-white-space-regexp line-end t)
	 
	 (cond ((and (= (point) 1)
		   originally-looking-at-comment
		   (setq indent (eif-class-level-comment-indent-m))
		   )
		 )
		;; 'eif-is-keyword-regexp' case must precede 
		;; '(not eif-all-keywords-regexp)' case since "is" is not 
		;; part of 'eif-all-keywords-regexp'
		((or (looking-at eif-is-keyword-regexp)
		   (looking-at eif-multiline-routine-is-keyword-regexp)
		   (looking-at eif-obsolete-keyword) 
		   )
		 (if originally-looking-at-comment
		   ;; Then the line we are trying to indent is a comment
		   (setq indent (eif-feature-level-comment-indent-m))
		  ;; Else the line being indented is not a comment
		  (setq indent (eif-feature-level-kw-indent-m))
		  )
		 )
		((looking-at eif-feature-indentation-keywords-regexp)
		 (setq indent (eif-feature-level-indent-m))
		 )
		((looking-at eif-indentation-keywords-regexp)
		 (if (looking-at eif-end-on-current-line)
		   (setq indent (eif-current-line-indent))
		  (setq indent 
			 (+ (eif-current-line-indent) eif-indent-increment))
		  )
		 )
		((looking-at eif-solitary-then-keyword)
		 (setq indent (- (+ (eif-current-line-indent) eif-indent-increment)
				 (eif-then-indent-m)
				 )
		    )
		 )
		((looking-at eif-then-keyword)
		 (setq indent (eif-current-line-indent))
		 )
		((looking-at (concat eif-end-keyword eif-non-id-char-regexp))
		 (if (= (setq indent (eif-current-line-indent)) 
			(eif-feature-level-kw-indent-m)
			)
		   (setq indent (eif-feature-level-indent-m))
		  (eif-matching-line)
		  (if (string-match eif-check-keyword eif-matching-kw-for-end)
		    (setq indent (- indent (eif-check-keyword-indent-m)))
		   )
		  )
		 )
		((looking-at eif-variable-or-const-regexp)
		 ;;Either a variable declaration or a pre or post condition tag
		 (if originally-looking-at-comment
		   ;; Then the line we are trying to indent is a comment
		   (if (= (setq indent (eif-current-line-indent)) 
			  (eif-feature-level-indent-m)
			  )
			 ;; Then - a feature level comment
			 (setq indent (eif-feature-level-comment-indent-m))
		    ;; Else - some other kind of comment
		    (setq indent (+ indent (eif-body-comment-indent-m)))
		    )
		  ;; Else the line being indented is not a comment
		  (if (setq indent (eif-indent-assertion-continuation id-colon))
		    indent
		   (setq indent (eif-current-line-indent))
		   )
		  )
		 )
		((setq indent (eif-manifest-array-start))
		 indent
		 )
		((not (looking-at eif-all-keywords-regexp))
		 (if originally-looking-at-comment
		   ;; Then the line we are trying to indent is a comment
		   (cond ((eif-continuation-line)
			  (setq indent 
				 (+ (- (eif-current-line-indent) 
					eif-indent-increment
					)
				   (eif-body-comment-indent-m)
				   )
				 )
			  )
			  ;; preceding line is at eif-feature-level-indent - 
			  ;; assume that the preceding line is a parent 
			  ;; class in an inherit clause
			  ((= (eif-current-line-indent) 
			    (eif-feature-level-indent-m)
			    )
			  (setq indent 
				 (+ (eif-inherit-level-kw-indent-m)
				   (eif-body-comment-indent-m)
				   )
				 )
			  )
			  (t
			  (setq indent 
				 (+ (eif-current-line-indent)
				   (eif-body-comment-indent-m)
				   )
				 )
			  )
			  )
		  ;; Else line being indented is not a comment

		  ;; The line the point is on is the one above the line being
		  ;; indented
		  (beginning-of-line)
		  (if (or continuation (looking-at eif-operator-eol-regexp))
		    ;; Then the line being indented is a continuation line
		    (if (eif-continuation-line)
			  ;; The line preceding the line being indented is 
			  ;; also a continuation line. Indent to the current
			  ;; line indentation.
			  (setq indent (eif-current-line-indent))
			 ;; Else The line preceding the line being indented is 
			 ;; not a continuation line. Indent an extra 
			 ;; eif-continuation-indent
			 (setq indent (+ (eif-current-line-indent)
					 (eif-continuation-indent-m)))
			 )
		   ;; Else the line being indented is not a continuation line.
		   (if (eif-continuation-line)
			 (if id-colon
			   ;; Then the line preceding the one being indented
			   ;; is an assertion continuation. Indent the current
			   ;; line to the same level as the preceding assertion
			   ;; tag.
			   (setq indent (eif-indent-assertion-tag))
			  ;; Then the line preceding the one being indented is 
			  ;; a continuation line. Un-indent by an 
			  ;; eif-continuation-indent.
			  (setq indent (- (eif-current-line-indent) 
					  eif-indent-increment
					  )
				 )
			  )
		    ;; Else the line preceding the line being indented is
		    ;; also not a continuation line. Use the current indent.
		    (setq indent (eif-current-line-indent))
		    )
		   )
		  )
		 )
		) ;; cond
	 ) ;; if
	) ;; if
   ) ;; save-excursion
  indent
  ) ;; let
 )

(defun eif-continuation-line ()
 (or (looking-at eif-operator-regexp)
   (save-excursion 
	(forward-line -1)
	(beginning-of-line)
	(looking-at eif-operator-eol-regexp)
	)
   )
 )

(defun eif-indent-assertion-continuation (id-colon)
 "Are we inside a pre or a post condition clause on a line that is a
continuation of a multi-line assertion beginning with a tag? If so, return
the indentation of the continuation line."
 (let ((limit (point)))
  (if (save-excursion 
	 (if (re-search-backward (concat eif-feature-level-keywords "\\|"
					 eif-end-keyword-regexp) nil t) 
	   (if (looking-at "ensure\\|require")
		 (setq limit (point))
		nil
		)
	  nil
	  )
	 )
	(save-excursion
	 (end-of-line)
	 (if (and (not id-colon) (re-search-backward ": *" limit t))
	   (progn
		(goto-char (match-end 0))
		(current-column)
		)
	  nil
	  )
	 )
   nil
   )
  )
 )

(defun eif-indent-assertion-tag ()
 "Are we inside a pre or a post condition clause on a line that is a
continuation of a multi-line assertion beginning with a tag? If so, return
the indentation of the continuation line."
 (let (indent)
  (save-excursion 
   (if (re-search-backward "ensure\\|require\\|variant\\|invariant" nil t)
	 (setq indent (+ (eif-current-line-indent) eif-indent-increment))
	;; This option should not occur
	(error "Could not find assertion tag.")
	)
   )
  )
 )

(defun eif-matching-indent (matching-keyword-regexp)
 "Search backward from the point looking for one of the keywords
in the MATCHING-KEYWORD-REGEXP. Return the indentation of the
keyword found. If an `end' keyword occurs prior to finding one of
the keywords in MATCHING-KEYWORD-REGEXP and it terminates a check
clause, return the indentation of the `end' minus the value of
eif-check-keyword-indent."
 (let ((search-regexp (concat "[^a-z0-9A-Z_]"
			    eif-end-keyword 
			    "[^a-z0-9A-Z_]\\|[^a-z0-9A-Z_]" 
			    matching-keyword-regexp
			    )
		    )
	(indent 0)
	(continue t)
	)
  (save-excursion
   (while (and (re-search-backward search-regexp 1 t)
		 (or (eif-in-quoted-string-p)
		   (eif-in-comment-p)
		   )
		 )
	)
   (if (looking-at search-regexp)
	 ;; Then
	 (if (and (looking-at eif-end-keyword-regexp)
		  (eif-matching-line)
		  (string-match eif-check-keyword eif-matching-kw-for-end)
		  )
	   ;; The keyword "end" was found that terminated a "check" clause
	   (setq indent (- (eif-current-line-indent) (eif-check-keyword-indent-m)))
	  ;; Else a keyword in "matching-keyword-regexp" or a normal 
	  ;; "end"was found
	  (setq indent (eif-current-line-indent))
	  )
	;; Else
	(message "No matching indent keyword was found")
	)
   indent
  
   )
  )
 )

(defun eif-matching-kw (matching-keyword-regexp)
 "Search backward from the point looking for one of the keywords in
the MATCHING-KEYWORD-REGEXP. Return the keyword found. Also set the
value of eif-matching-indent to the indentation of the keyword
found. If an `end' keyword occurs prior to finding one of the
keywords in MATCHING-KEYWORD-REGEXP and it terminates a check
clause, set the value of eif-matching-indent to the indentation of
the `end' minus the value of eif-check-keyword-indent."
 (let ((search-regexp (concat "[^a-z0-9A-Z_.]" 
			    eif-end-keyword 
			    "[^a-z0-9A-Z_.]\\|[^a-z0-9A-Z_.]" 
			    matching-keyword-regexp
			    )
		    )
	(keyword "")
	)
  (save-excursion
   ;; Search backward for a matching keyword.
   (while (and (re-search-backward search-regexp 1 t)
		 (or (eif-in-quoted-string-p)
		   (eif-in-comment-p)
		   )
		 )
	)
   (if (looking-at search-regexp)
	 ;; Then - a keyword was found
	 (progn
	  (setq keyword 
		 (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0))
		 )
	  (if (and (looking-at eif-end-keyword-regexp)
		   (eif-matching-line)
		   (string-match eif-check-keyword eif-matching-kw-for-end)
		   )
		;; Then
		(setq eif-matching-indent 
		   (- (eif-current-line-indent) (eif-check-keyword-indent-m))
		   )
	   ;; Else
	   (setq eif-matching-indent (eif-current-line-indent))
	   )
	  )
	;; Else no keyword was found. I think this is an error
	(setq eif-matching-indent 0)
	(message "No matching indent keyword was found")
	)
   keyword
   )
  )
 )

(defun eif-line-contains-close-paren ()
 "This function returns t if the current line contains a close paren and
nil otherwise. If a close paren is found, the point is placed immediately
after the last close paren on the line. If no paren is found, the point is
placed at the beginning of the line."
 (let ((search-min 0))
  (beginning-of-line)
  (setq search-min (point))
  (end-of-line)
  (if (search-backward ")" search-min t)
	;; Then
	(progn
	 (forward-char 1)
	 t
	 )
   ;; Else
   (beginning-of-line)
   nil
   )
  )
 )

;;;; Not Currently Used
;;;(defun eif-quoted-string-on-line-p ()
;;; "t if an Eiffel quoted string begins, ends, or is continued 
;;;  on current line."
;;; (save-excursion
;;;  (beginning-of-line)
;;;  ;; Line must either start with optional whitespace immediately followed
;;;  ;; by a '%' or include a '\"'. It must either end with a '%' character
;;;  ;; or must include a second '\"' character.
;;;  (looking-at "^\\([ \t]*%\\|[^\"\n]*\"\\)[^\"\n]*\\(%$\\|\"\\)")
;;; )
;;;)

(defvar eif-opening-regexp 
 "\\<\\(external\\|check\\|deferred\\|do\\|once\\|from\\|if\\|inspect\\)\\>"
 "Keywords that open eiffel nesting constructs."
 )
(defvar eif-closing-regexp "\\<end\\>"
 "Keywords that close eiffel nesting constructs."
 )
(defvar eif-do-regexp "\\<do\\|once\\|external\\>"
 "Keyword that opens eiffel routine body."
 )
(defvar eif-opening-or-closing-regexp 
 (concat "\\(" eif-opening-regexp "\\|" eif-closing-regexp "\\)") 
 "Keywords that open or close eiffel nesting constructs."
 )

;;;
;;; Code to allow indenting whole eiffel blocks
;;;

(defun eif-matching-line (&optional return-line-break direction)
 "Return the character position of the keyword matching the eiffel
keyword on the current line. (e.g. a line containing the keyword
'do' is matched by a line containing the keyword 'end' and a line
containing 'end' may be matched by a number of opening keywords.
If the optional parameter 'return-line-break' is not nil, the
character position returned is the beginning (or end) of the line
containing the matching keyword instead of the position of the
keyword itself. If the second optional parameter, direction, is 
non-null, the current line is not searched for a keyword. Instead, 
if the value of direction is 'forward, the function acts as if
an eif-opening-regexp is on the current line. If the value of direction
is 'backward, the function acts as if a eif-closing-regexp is on the 
current line. The effect of using the direction parameter is to 
locate either the opening or closing keyword of the syntactic 
construct containing the point."
 (let ((nesting-level 0)
	(matching-point nil)
	(search-end 0)
	(opening-keyword nil)
	(match-start nil)
	(match-end nil)
	(success  nil)
	(start-point nil)
	)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (modify-syntax-entry ?_ "w ")
	 (setq eif-matching-kw-for-end "");; public variable set by this function
	 (setq start-point (point))
	 (end-of-line)
	 (setq search-end (point))
	 (beginning-of-line)
	 ;; Set starting state: If direction was specified use it.
	 ;; If direction is nil, search for a keyword on the current line
	 ;; If the keyword is in eif-opening-regexp, set the search 
	 ;; direction to 'forward, if the keyword on the current line is `end' 
	 ;; set the search direction to 'backward.
	 (cond ((eq direction 'forward)
		 (end-of-line);; So we wont see any keywords on the current line
		 (setq nesting-level 1)
		 )
		((eq direction 'backward)
		 (beginning-of-line);; So we wont see any keywords on the current line
		 (setq nesting-level -1)
		 )
		((and (re-search-forward eif-opening-regexp search-end t)
		   (not (or (eif-in-quoted-string-p)
			    (eif-in-comment-p)
			    )
			  )
		   )
		 (setq match-start (match-beginning 0))
		 (goto-char match-start) 
		 (if (not (or (eif-in-quoted-string-p) (eif-in-comment-p)))
		   (setq nesting-level 1)
		  )
		 (setq opening-keyword 
		    (cons (buffer-substring match-start (match-end 0))
			   opening-keyword
			   )
		    )
		 (goto-char (match-end 0))
		 )
		((and (progn (beginning-of-line) t)
		   (re-search-forward eif-closing-regexp search-end t)
		   (not (or (eif-in-quoted-string-p)
			    (eif-in-comment-p)
			    )
			  )
		   )
		 (goto-char (match-beginning 0))
		 (if (not (or (eif-in-quoted-string-p) (eif-in-comment-p)))
		   (setq nesting-level -1)
		  )
		 )
		)
	 ;; Perform the search
	 (while (not (= nesting-level 0))
	  (if (> nesting-level 0)
		;; Then search forward for the next keyword not in a comment
		(while (and (re-search-forward eif-opening-or-closing-regexp nil 1)
			  (goto-char (setq match-start (match-beginning 0)))
			  (setq match-end  (match-end 0))
			  (setq success t)
			  (or (eif-in-quoted-string-p) (eif-in-comment-p))
			  )
		 (goto-char match-end)
		 (setq success nil)
		 )
	   ;; Else search backward for the next keyword not in a comment
	   (while (and (re-search-backward eif-opening-or-closing-regexp nil 1)
			 (goto-char (setq match-start (match-beginning 0)))
			 (setq success t)
			 (or (eif-in-quoted-string-p) (eif-in-comment-p))
			 )
		(setq success nil)
		)
	   )
	  (cond ((and (looking-at eif-opening-regexp) success)
		  ;; Found an opening keyword
		  (if (> nesting-level 0)
		    ;; Then
		    (if (looking-at eif-do-regexp)
			  ;; Then
			  (setq nesting-level -1)
			 ;; Else
			 (setq opening-keyword 
			    (cons (buffer-substring match-start (match-end 0))
				   opening-keyword
				   )
			    )
			 (goto-char (match-end 0))
			 )
		   ;; Else
		   (if (= nesting-level -1)
			 ;; Then
			 (progn
			  (setq eif-matching-kw-for-end
				 (buffer-substring match-start (match-end 0))
				 )
			  (if (looking-at "[ \t\n]+") (goto-char (match-end 0)))
			  )
		    ;; Else
		    (if (looking-at eif-do-regexp)
			  ;; Then
			  (progn
			   (goto-char (eif-matching-line nil 'forward))
			   (setq nesting-level -1)
			   )
			 )
		    )
		   (setq opening-keyword (cdr opening-keyword))
		   (if return-line-break
			 (beginning-of-line)
		    )
		   )
		  (setq nesting-level (1+ nesting-level))
		  )
		 ((and (looking-at eif-closing-regexp) success)
		  ;; Found an opening keyword
		  (if (> nesting-level 0)
		    ;; Then
		    (progn
			 (setq opening-keyword (cdr opening-keyword))
			 (if return-line-break
			   (end-of-line)
			  )
			 (goto-char (match-end 0))
			 )
		   ;; Else
		   (setq opening-keyword 
			  (cons (buffer-substring (match-beginning 0) 
						  (match-end 0)
						  )
				 opening-keyword
				 )
			  )
		   )
		  (setq nesting-level (1- nesting-level))
		  )
		 (t (message (concat "Could not find match"
				   (if (car opening-keyword) 
					 (concat " for: " (car opening-keyword))
					)
				   )
			   )
		   (goto-char start-point)
		   (setq nesting-level 0)
		   )
		 );; cond
	  );; while
	 (setq matching-point (point))   
	 );; save-excursion
   (modify-syntax-entry ?_ "_ ")
   );; unwind-protect
  (set-mark matching-point)
  );; let
 );; eif-matching-line 

;;; ENHANCEME: Make this function correctly indent more than just routine 
;;;      bodies and their sub-constructs. At the least it should 
;;;      handle whole routines also.
(defun eif-indent-construct ()
 "Indents an entire eiffel syntactic construct. It is assumed that
the point is within a nesting construct ('do', `once', 'check', 'if',
'from', or 'inspect'). The whole construct is indented up to the
matching end. If the point is not within such a construct, then
only that line is indented"
 (interactive)
 (let ((end-point 0))
  (save-excursion
   (end-of-line)
   (if (not (= (point) (point-max))) (forward-char 1))
   (goto-char (eif-matching-line t 'backward))
   (setq end-point (eif-matching-line t 'forward))
   (while (< (point) end-point)
	(eif-indent-line)
	(next-line 1)
	(beginning-of-line)
	)
   )
  )
 )

(defun eif-indent-region (&optional start end)
 "Indents the lines in the current region"
 (interactive)
 (let ((start-point (or start (region-beginning))) 
	(end-point  (copy-marker (or end (region-end))))
	)
  (save-excursion
   (goto-char start-point)
   (cond ((eq major-mode 'ace-mode)
	   (while (< (point) end-point)
	    (if (not (looking-at "[ 	]*$"))
		  (ace-indent-line)
		 )
	    (next-line 1)
	    (beginning-of-line)
	    )
	   )
	  ((eq major-mode 'eiffel-mode)
	   (while (< (point) end-point)
	    (if (not (looking-at "[ 	]*$"))
		  (eif-indent-line)
		 )
	    (next-line 1)
	    (beginning-of-line)
	    )
	   )
	  (t (error "Buffer must be in eiffel or ace mode."))
	  )
   )
  )
 )

;;(defun eif-goto-matching-line (&optional direction)
;; "Place the cursor on the line which closes(opens) the current
;;opening(closing) syntactic construct. For example if the point
;;is on `from', executing goto-matching-line places the point
;;on the matching `end' and vice-versa."
;; (interactive)
;; (if (not direction)
;;   (progn
;;	(cond ((save-excursion (beginning-of-line) (looking-at "[ 	]*end.*$"))
;;	    (goto-char (eif-matching-line nil 'backward))
;;	    )
;;	   ((looking-at "(")
;;	    (forward-sexp)
;;	    )
;;	   ((save-excursion (backward-char 1) (looking-at ")"))
;;	    (backward-sexp)
;;	    )
;;	   (t
;;	    (goto-char (eif-matching-line nil 'forward))
;;	    )
;;	   )
;;	)
;;  )
;; )

(defun eif-forward-sexp ()
 "Place the cursor on the line which closes the current opening syntactic construct. For example if the point is on `from', executing eif-forward-sexp places the point on the matching `end'. This also does matching of parens ala forward-sexp."
 (interactive)
 (cond ((looking-at "[[(]")
	 (forward-sexp)
	 )
	(t
	 (goto-char (eif-matching-line nil 'forward))
	 )
	)
 )

(defun eif-backward-sexp ()
 "Place the cursor on the line which opens the current closing syntactic construct. For example if the point is on the terminating `end' of an `if' statement, executing eif-backward-sexp places the point on the opening `if'. This also does matching of parens ala backward-sexp."
 (interactive)
 (cond ((save-excursion (backward-char 1) (looking-at "[])]"))
	 (backward-sexp)
	 )
	(t
	 (goto-char (eif-matching-line nil 'backward))
	 )
	)
 )

(defun eif-local-indent (amount)
 "Set the value of eif-indent-increment to amount and make the change local to this buffer."
 (interactive "NNumber of spaces for eif-indent-increment: ")
 (make-local-variable 'eif-indent-increment)
 (setq eif-indent-increment amount)
 )

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;           Utility Functions.           ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun eif-feature-quote ()
 "Put a `' around the current feature name"
 (interactive)
 (save-excursion
  (backward-sexp)
  (insert "`")
  (forward-sexp)
  (insert "'")
  )
 (if (looking-at "'")
   (forward-char 1))
 )

(defvar eiffel-mode-abbrev-table nil)
(define-abbrev-table 'eiffel-mode-abbrev-table ())

;;; ----------------------------------------------------------------------
;;; This next portion of the file is derived from "eiffel.el"
;;; Copyright (C) 1989, 1990 Free Software Foundation, Inc. and Bob Weiner
;;; Available for use and distribution under the same terms as GNU Emacs.
;;; ----------------------------------------------------------------------

(defvar eiffel-mode-map nil 
 "Keymap for Eiffel mode.")

(defvar eiffel-mode-syntax-table nil
 "Syntax table in use in Eiffel-mode buffers.")

(if eiffel-mode-syntax-table
  nil
 (let ((table (make-syntax-table))
	(i 0))
  (while (< i ?0)
   (modify-syntax-entry i "_  " table)
   (setq i (1+ i)))
  (setq i (1+ ?9))
  (while (< i ?A)
   (modify-syntax-entry i "_  " table)
   (setq i (1+ i)))
  (setq i (1+ ?Z))
  (while (< i ?a)
   (modify-syntax-entry i "_  " table)
   (setq i (1+ i)))
  (setq i (1+ ?z))
  (while (< i 128)
   (modify-syntax-entry i "_  " table)
   (setq i (1+ i)))
  (modify-syntax-entry ? "  " table)
  (modify-syntax-entry ?- ". 12" table)
  (modify-syntax-entry ?_ "_ " table)
  (modify-syntax-entry ?\t "  " table)
  (modify-syntax-entry ?\n ">  " table)
  (modify-syntax-entry ?\f ">  " table)
  (modify-syntax-entry ?\" "\"  " table)
  (modify-syntax-entry ?\\ "." table)
  (modify-syntax-entry ?\( "() " table)
  (modify-syntax-entry ?\) ")( " table)
  (modify-syntax-entry ?\[ "(] " table)
  (modify-syntax-entry ?\] ")[ " table)
  (modify-syntax-entry ?\{ "(} " table)
  (modify-syntax-entry ?\} "){ " table)
  (modify-syntax-entry ?' "\"" table)
  (modify-syntax-entry ?` "." table)
  (modify-syntax-entry ?/ "." table)
  (modify-syntax-entry ?* "." table)
  (modify-syntax-entry ?+ "." table)
  (modify-syntax-entry ?= "." table)
  (modify-syntax-entry ?% "\\" table)
  (modify-syntax-entry ?< "." table)
  (modify-syntax-entry ?> "." table)
  (modify-syntax-entry ?& "." table)
  (modify-syntax-entry ?| "." table)
  (modify-syntax-entry ?\; "." table)
  (modify-syntax-entry ?: "." table)
  (modify-syntax-entry ?! "." table)
  (modify-syntax-entry ?. "." table)
  (setq eiffel-mode-syntax-table table))
  )

(if eiffel-mode-map
  nil 
 (setq eiffel-mode-map (make-sparse-keymap))
 (define-key eiffel-mode-map "\t" 'eif-indent-line)
 (define-key eiffel-mode-map "\C-j" 'eif-newline)
 (if (and (boundp 'eif-cr-function) eif-cr-function)
   (define-key eiffel-mode-map "\C-m" eif-cr-function)
  )
 (define-key eiffel-mode-map "\M-\C-q" 'eif-indent-construct)
 (define-key eiffel-mode-map "\M-'" 'eif-feature-quote)
 (define-key eiffel-mode-map "\M-q" 'eif-fill-paragraph)
 )

;;;###autoload
(defun eiffel-mode ()
 "Major mode for editing Eiffel programs."
 (interactive)
 (setq major-mode 'eiffel-mode)
 (setq mode-name "Eiffel")
 (use-local-map eiffel-mode-map)
 (set-syntax-table eiffel-mode-syntax-table)

 ;; Make local variables.
 (make-local-variable 'paragraph-start)
 (make-local-variable 'paragraph-separate)
 (make-local-variable 'paragraph-ignore-fill-prefix)
 (make-local-variable 'require-final-newline)
 (make-local-variable 'parse-sexp-ignore-comments)
 (make-local-variable 'indent-line-function)
 (make-local-variable 'indent-region-function)
 (make-local-variable 'comment-start)
 (make-local-variable 'comment-end)
 (make-local-variable 'comment-column)
 (make-local-variable 'comment-start-skip)
 ;; Now set their values.
 (setq paragraph-start (concat "^$\\|" page-delimiter)
	paragraph-separate paragraph-start
	paragraph-ignore-fill-prefix t
	require-final-newline 'ask
	parse-sexp-ignore-comments t
	indent-line-function 'eif-indent-line
	indent-region-function 'eif-indent-region
	comment-start "-- "
	comment-end ""
	comment-column 32
	comment-start-skip "--+ *")

 (run-hooks 'eiffel-mode-hook)
 (setq local-abbrev-table eiffel-mode-abbrev-table)
 (setq auto-fill-function 'eif-auto-fill)
 )

(defun eif-in-comment-p ()
 "t if point is in a comment."
 (save-excursion
  (and (/= (point) (point-max)) (forward-char 1))
  (search-backward "--" (save-excursion (beginning-of-line) (point)) t)))


;; ENHANCEME: Currently eif-beginning-of-feature only works for routines. 
;;      It should be made more general.
;;

(defun eif-beginning-of-feature (&optional arg)
 "Move backward to next feature beginning. With argument, do this that many 
times. Returns t unless search stops due to beginning of buffer."
 (interactive "p")
 (and arg (< arg 0) (forward-char 1))
 (if (or (re-search-backward eif-multiline-routine-is-keyword-regexp 
			   nil t (or arg 1))
	 (re-search-backward eif-is-keyword-regexp 
			   nil 'move (or arg 1))	 
	 )
   (progn
	(backward-sexp 1)
	(if (looking-at "(")
	  (backward-word 1)
	 )
	(beginning-of-line)
	)
  nil
  )
 )

(defun eif-current-line-indent ()
 "Return the indentation of the line containing the point."
 (save-excursion
  (let ((line-end 0)
	 (indent  0)
	 )
   (end-of-line)
   (setq line-end (point))
   (beginning-of-line)
   (re-search-forward eif-white-space-regexp line-end t)
   (setq indent (current-column))
   )
  )
 )

(defun eif-in-quoted-string-p (&optional non-strict-p)
 "t if point is in a quoted string. Optional argument NON-STRICT-P if true
causes the function to return true even if the point is located in leading
white space on a continuation line. Normally leading white space is not
considered part of the string."
 (let ((initial-regexp "^[ \t]*%\\|[^%]\"\\|%[ \t]*$")
	(search-limit (point))
	(count 0)
	)
  (save-excursion
   ;; Line must either start with optional whitespace immediately followed
   ;; by a '%' or include a '\"' before the search-limit.
   (beginning-of-line)
   (while (re-search-forward initial-regexp search-limit t)
	(setq count (1+ count))
	(if (= count 1) (setq search-limit (1+ search-limit)))
	)
   ;; If the number of quotes (including continuation line markers) is odd, 
   ;; then we are inside of a string. Also if non-strict-p and we are in 
   ;; the leading white space of a continuation line, then we are in a quote.
   (if (= (% count 2) 1)
	 t
	(beginning-of-line)
	(if non-strict-p
	  (if (looking-at "^[ \t]*%")
		t
	   nil
	   )
	 nil
	 );; if
	);; if
   );; save-excursion
  );; let
 );; e-in-quoted-string

;;; ----------------------------------------------------------------------
;;; End of portion derived from "eiffel.el"
;;; ----------------------------------------------------------------------

(defun eif-comment-prefix ()
 "Prefix that starts a comment that begins a line.
  Comments that are not the only thing on a line return nil as their prefix."
 (save-excursion
  (end-of-line)
  (let ((limit (point)) len
	 (in-string (eif-in-quoted-string-p))
	 )
   (beginning-of-line)
   (cond ((re-search-forward "^[ \t]*--|?[ \t]*" limit t)
	   (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0))
	   )
	  ;; Handle string-literal continuation lines
	  (in-string
	   (end-of-line)
	   (re-search-backward "^[ \t]*%\\|[^%]\"" nil t)
	   (re-search-forward "%\\|\"" nil t)
	   (setq len (1- (current-column)))
	   (concat (make-string len ? ) "%")
	   )
	  (t	nil)
	  )
   )
  )
 )


(defun eif-auto-fill ()
 (let ((fill-prefix (eif-comment-prefix)) (pm (point-marker)))
  (if (and (> (current-column) fill-column) fill-prefix)
	(if (string-match "^[ \t]*%" fill-prefix)
	  (progn
	   (backward-char 1)
	   (re-search-backward "[^][a-zA-Z0-9]" nil t)
	   (forward-char 1)
	   (insert "%\n")
	   (insert fill-prefix)
	   (goto-char pm)
	   )
	 ;; (do-auto-fill)
	 (backward-char 1)
	 (re-search-backward "\\s-" nil t)
	 (forward-char 1)
	 (insert "\n")
	 (insert fill-prefix)
	 (goto-char pm)
	 )
   )
  )
 )

(defun eif-fill-paragraph ()
 "Textually fills Eiffel comments ala fill-paragraph"
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((current-point (point))
	 (last-point nil)
	 (para-begin nil)
	 (para-end  nil)
	 (fill-prefix (eif-comment-prefix))
	 )
   (if fill-prefix
	 (progn
	  (setq last-point (point))
	  (forward-line -1)
	  (end-of-line)
	  (while (and (not (= (point) last-point))
			(eif-comment-prefix)
			)
	   (setq last-point (point))
	   (forward-line -1)
	   (end-of-line)
	   )
	  (if (= (point) last-point)
		(setq para-begin (save-excursion (beginning-of-line) (point)))
	   (setq para-begin (1+ (point)))
	   )
	  (goto-char current-point)
	  (setq last-point (point))
	  (next-line 1)
	  (end-of-line)
	  (while (and (not (= (point) last-point))
			(eif-comment-prefix)
			)
	   (setq last-point (point))
	   (next-line 1)
	   (end-of-line)
	   )
	  (if (= (point) last-point)
		(setq para-end (point))
	   (beginning-of-line)
	   (setq para-end (point))
	   )
	  (fill-region para-begin para-end)
	  )
	)
   )
  )
 )
 
(defun eif-newline ()
 "Insert a newline and indent the new line."
 (interactive)
 (insert "\n")
 (eif-indent-line)
 )

(defun eif-indent-and-newline ()
 "Indent the current line. Insert a newline and indent the new line."
 (interactive)
 (eif-indent-line)
 (insert "\n")
 (eif-indent-line)
 )

(defun eif-indent-line (&optional whole-exp)
 "Indent the current line as Eiffel code.
With argument, indent any additional lines of the same clause
rigidly along with this one (not implemented yet)."
 (interactive "p")
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (skip-chars-forward " \t")
  (let ((indent (eif-calc-indent)))
   (if (not (= indent (current-column)))
	 (progn
	  (delete-horizontal-space)
	  (indent-to indent)
	  )
	)
   )
  )
 (skip-chars-forward " \t"))

(defun eif-move-to-prev-non-blank ()
 "Moves point to previous line excluding blank lines. 
Returns t if successful, nil if not."
 (beginning-of-line)
 (re-search-backward "^[ \t]*[^ \t\n]" nil t))

(defvar eif-last-feature-level-indent -1)
(defvar eif-feature-level-indent-regexp nil)
(defun eif-in-paren-expression ()
 "Determine if we are inside of a parenthesized expression"
 (interactive)
 (let ((paren-count 0) (limit 0))
  (save-excursion
   (if (= eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	 (setq limit 
		(re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t))
	(setq eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	(setq eif-feature-level-indent-regexp
	   (concat "^" (make-string eif-last-feature-level-indent ? ) 
		   "[^ \t\n]")
	   )
	(setq limit 
	   (or (re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t)
		 0)
	   )
	)
   )
  (save-excursion
   (while (re-search-backward "[][()]" limit t)
	(if (looking-at "[[(]")
	  (setq paren-count (1+ paren-count))
	 (setq paren-count (1- paren-count))
	 )
	)
   )
  paren-count
  )
)

(defun eif-manifest-array-indent ()
 "Determine if we are inside of a manifest array"
 (interactive)
 (let ((paren-count 0) (indent nil)
	(limit 0))
  (save-excursion
   (if (= eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	 (setq limit 
		(re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t))
	(setq eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	(setq eif-feature-level-indent-regexp
	   (concat "^" (make-string eif-last-feature-level-indent ? ) 
		   "[^ \t\n]")
	   )
	(setq limit 
	   (or (re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t)
		 0)
	   )
	)
   )
  (save-excursion
   (while (and (<= paren-count 0) (re-search-backward "<<\\|>>" nil t))
	(if (looking-at "<<")
	  (setq paren-count (1+ paren-count))
	 (setq paren-count (1- paren-count))
	 )
	)
   (if (> paren-count 0) 
	 (let ((eol (save-excursion (end-of-line) (point))))
	  (setq indent 
		 (or (and (re-search-forward "[^< \t]" eol t)
			  (1- (current-column)))
		   (+ (current-column) 2)
		   )
		 )
	  )
	)
   )
  indent
  )
 )

(defun eif-manifest-array-start ()
 "Determine the indentation of the statement containing a manifest array"
 (interactive)
 (let ((paren-count 0) (indent nil)
	(limit 0))
  (save-excursion
   (if (= eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	 (setq limit 
		(re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t))
	(setq eif-last-feature-level-indent (eif-feature-level-indent-m))
	(setq eif-feature-level-indent-regexp
	   (concat "^" (make-string eif-last-feature-level-indent ? ) 
		   "[^ \t\n]")
	   )
	(setq limit 
	   (or (re-search-backward eif-feature-level-indent-regexp nil t)
		 0)
	   )
	)
   )
  (save-excursion
   (while (and (<= paren-count 0) (re-search-backward "<<\\|>>" nil t))
	(if (looking-at "<<")
	  (setq paren-count (1+ paren-count))
	 (setq paren-count (1- paren-count))
	 )
	)
   (if (> paren-count 0) 
	 (let ((limit (progn (end-of-line) (point))))
	  (beginning-of-line)
	  (if (re-search-forward "^[ \t]*<<" limit t)
		(setq indent (- (current-column) 2 eif-indent-increment))
	   (re-search-forward "^[ \t]*" limit t)
	   (setq indent (current-column))
	   )
	  )
	)
   )
  indent
  )
 )

;;; ----------------------------------------------------------------------
;;; The function below is derived from "eif-mult-fmt.el"
;;; Copyright (C) 1985 Free Software Foundation, Inc.
;;; Copyright (C) 1990 Bob Weiner, Motorola Inc.
;;; Available for use and distribution under the same terms as GNU Emacs.
;;; ----------------------------------------------------------------------

(defun eif-indent-multi-line (&optional parse-start)
 "Return integer giving appropriate indentation for current Eiffel code
line between parentheses or double quotes, otherwise -1. Optional
PARSE-START is buffer position at which to begin parsing, default is to begin
at the feature enclosing or preceding point."
 (let ((eif-opoint (point))
	(indent-point (progn (beginning-of-line) (point)))
	(eif-ind-val -1)
	(eif-in-str nil)
	(eif-paren-depth 0)
	(retry t)
	state
	;; setting this to a number inhibits calling hook
	last-sexp containing-sexp)
  (if parse-start
	(goto-char parse-start)
   (eif-beginning-of-feature))
  ;; Find outermost containing sexp
  (while (< (point) indent-point)
   (setq state (parse-partial-sexp (point) indent-point 0)))
  ;; Find innermost containing sexp
  (while (and retry
		state
		(> (setq eif-paren-depth (elt state 0)) 0))
   (setq retry nil)
   (setq last-sexp (elt state 2))
   (setq containing-sexp (elt state 1))
   ;; Position following last unclosed open.
   (goto-char (1+ containing-sexp))
   ;; Is there a complete sexp since then?
   (if (and last-sexp (> last-sexp (point)))
	 ;; Yes, but is there a containing sexp after that?
	 (let ((peek (parse-partial-sexp last-sexp indent-point 0)))
	  (if (setq retry (car (cdr peek))) (setq state peek)))))
  (if retry
	nil
   ;; Innermost containing sexp found
   (goto-char (1+ containing-sexp))
   (if (not last-sexp)
	 ;; indent-point immediately follows open paren.
	 nil
	;; Find the start of first element of containing sexp.
	(parse-partial-sexp (point) last-sexp 0 t)
	(cond ((looking-at "\\s(")
	    ;; First element of containing sexp is a list.
	    ;; Indent under that list.
	    )
	   ((> (save-excursion (forward-line 1) (point))
		 last-sexp)
	    ;; This is the first line to start within the containing sexp.
	    (backward-prefix-chars))
	   (t
	    ;; Indent beneath first sexp on same line as last-sexp.
	    ;; Again, it's almost certainly a routine call.
	    (goto-char last-sexp)
	    (beginning-of-line)
	    (parse-partial-sexp (point) last-sexp 0 t)
	    (backward-prefix-chars))))
   (setq eif-ind-val (current-column))
   )
  ;; Point is at the point to indent under unless we are inside a string.
  (setq eif-in-str (elt state 3))
  (goto-char eif-opoint)
  (if (not eif-in-str)
	nil
   ;; Inside a string, indent 1 past string start
   (setq eif-paren-depth 1);; To account for being inside string
   (save-excursion
	(if (re-search-backward "\"" nil t)
	  (setq eif-ind-val (1+ (current-column)))
	 (goto-char indent-point)
	 (if (looking-at "^[ \t]*[^ \t\n]")
	   (eif-move-to-prev-non-blank))
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (setq eif-ind-val (current-column)))))
  (if (> eif-paren-depth 0) eif-ind-val -1)
  ))

(provide 'eiffel3)