1. xemacs
 2. reftex

Source

reftex / reftex-index.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
;;; reftex-index.el --- index support with RefTeX
;; Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Carsten Dominik <dominik@science.uva.nl>
;; Version: 4.21

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;;; Code:

(eval-when-compile (require 'cl))
(provide 'reftex-index)
(require 'reftex)
;;;

;; START remove for XEmacs release
(defvar mark-active)
(defvar zmacs-regions)
(defvar transient-mark-mode)
;; END remove for XEmacs release
(defun reftex-index-selection-or-word (&optional arg phrase)
 "Put selection or the word near point into the default index macro.
This uses the information in `reftex-index-default-macro' to make an index
entry. The phrase indexed is the current selection or the word near point.
When called with one `C-u' prefix, let the user have a chance to edit the
index entry. When called with 2 `C-u' as prefix, also ask for the index
macro and other stuff.
When called inside TeX math mode as determined by the `texmathp.el' library
which is part of AUCTeX, the string is first processed with the
`reftex-index-math-format', which see."
 (interactive "P")
 (let* ((use-default (not (equal arg '(16)))) ; check for double prefix
     ;; check if we have an active selection
     (active (if (boundp 'zmacs-regions)
           (and zmacs-regions (region-exists-p)) ; XEmacs
          (and transient-mark-mode mark-active))) ; Emacs
     (beg (if active 
         (region-beginning)
        (save-excursion 
         (skip-syntax-backward "w\\") (point))))
     (end (if active
         (region-end)
        (save-excursion 
         (skip-syntax-forward "w\\") (point))))
     (sel (buffer-substring beg end))
     (mathp (condition-case nil (texmathp) (error nil)))
     (current-prefix-arg nil) ; we want to call reftex-index without prefix.
     key def-char def-tag full-entry)

  (if phrase
    (progn
     (reftex-index-visit-phrases-buffer)
     (reftex-index-new-phrase sel))

   (if (equal sel "")
     ;; Nothing selected, no word, so use full reftex-index command
     (reftex-index)
    ;; OK, we have something to index here.
    ;; Add the dollars when necessary
    (setq key (if mathp
           (format reftex-index-math-format sel)
          sel))
    ;; Get info from `reftex-index-default-macro'
    (setq def-char (if use-default (car reftex-index-default-macro)))
    (setq def-tag  (if use-default (nth 1 reftex-index-default-macro)))
    ;; Does the user want to edit the entry?
    (setq full-entry (if arg
               (reftex-index-complete-key
               def-tag nil (cons key 0))
              key))
    ;; Delete what is in the buffer and make the index entry
    (delete-region beg end)
    (reftex-index def-char full-entry def-tag sel)))))
 
(defun reftex-index (&optional char key tag sel no-insert)
 "Query for an index macro and insert it along with its argments.
The index macros available are those defined in `reftex-index-macro' or
by a call to `reftex-add-index-macros', typically from an AUCTeX style file.
RefteX provides completion for the index tag and the index key, and
will prompt for other arguments."

 (interactive)

 ;; Ensure access to scanning info
 (reftex-ensure-index-support t)
 (reftex-access-scan-info current-prefix-arg)

 ;; Find out which macro we are going to use
 (let* ((char (or char
          (reftex-select-with-char reftex-query-index-macro-prompt
                      reftex-query-index-macro-help)))
     (macro (nth 1 (assoc char reftex-key-to-index-macro-alist)))
     (entry (or (assoc macro reftex-index-macro-alist)
          (error "No index macro associated with %c" char)))
     (ntag (nth 1 entry))
     (tag (or tag (nth 1 entry)))
     (nargs (nth 4 entry))
     (nindex (nth 5 entry))
     (opt-args (nth 6 entry))
     (repeat (nth 7 entry))
     opt tag1 value)

  ;; Get the supported arguments
  (if (stringp tag)
    (setq tag1 tag)
   (setq tag1 (or (reftex-index-complete-tag tag opt-args) "")))
  (setq key (or key
         (reftex-index-complete-key
          (if (string= tag1 "") "idx" tag1)
          (member nindex opt-args))))

  ;; Insert the macro and ask for any additional args
  (insert macro)
  (loop for i from 1 to nargs do
   (setq opt (member i opt-args)
      value (cond ((= nindex i) key)
            ((equal ntag i) tag1)
            (t (read-string (concat "Macro arg nr. "
                        (int-to-string i)
                        (if opt " (optional)" "")
                        ": ")))))
   (unless (and opt (string= value ""))
    (insert (if opt "[" "{") value (if opt "]" "}"))))
  (and repeat (stringp sel) (insert sel))
  (and key reftex-plug-into-AUCTeX (fboundp 'LaTeX-add-index-entries)
     (LaTeX-add-index-entries key))
  (reftex-index-update-taglist tag1)
  (reftex-notice-new)))

(defun reftex-default-index ()
 (cond ((null reftex-index-default-tag) nil)
    ((stringp reftex-index-default-tag) reftex-index-default-tag)
    (t (or (get reftex-docstruct-symbol 'default-index-tag)
        "idx"))))

(defun reftex-update-default-index (tag &optional tag-list)
 (if (and (not (equal tag ""))
      (stringp tag)
      (eq reftex-index-default-tag 'last)
      (or (null tag-list)
        (member tag tag-list)))
   (put reftex-docstruct-symbol 'default-index-tag tag)))

(defun reftex-index-complete-tag (&optional itag opt-args)
 ;; Ask the user for a tag, completing on known tags.
 ;; ITAG is the argument number which contains the tag.
 ;; OPT-ARGS is a list of optional argument indices, as given by
 ;; `reftex-parse-args'.
 (let* ((opt (and (integerp itag) (member itag opt-args)))
     (index-tags (cdr (assq 'index-tags 
                (symbol-value reftex-docstruct-symbol))))
     (default (reftex-default-index))
     (prompt (concat "Index tag"
             (if default (format " (default: %s)" default) "")
             (if opt " (optional)" "") ": "))
     (tag (completing-read prompt (mapcar 'list index-tags))))
  (if (and default (equal tag "")) (setq tag default))
  (reftex-update-default-index tag)
  tag))

(defun reftex-index-select-tag ()
 ;; Have the user select an index tag.
 ;; FIXME: should we cache tag-alist, prompt and help?
 (let* ((index-tags (cdr (assoc 'index-tags 
                 (symbol-value reftex-docstruct-symbol))))
     (default (reftex-default-index)))
  (cond 
   ((null index-tags)
   (error "No index tags available"))

   ((= (length index-tags) 1)
   ;; Just one index, use it
   (car index-tags))
     
   ((> (length index-tags) 1)
   ;; Several indices, ask.
   (let* ((tags (copy-sequence index-tags))
       (cnt 0)
       tag-alist i val len tag prompt help rpl)
    ;; Move idx and glo up in the list to ensure ?i and ?g shortcuts
    (if (member "glo" tags)
      (setq tags (cons "glo" (delete "glo" tags))))
    (if (member "idx" tags)
      (setq tags (cons "idx" (delete "idx" tags))))
    ;; Find unique shortcuts for each index.
    (while (setq tag (pop tags))
     (setq len (length tag)
        i -1
        val nil)
     (catch 'exit
      (while (and (< (incf i) len) (null val))
       (unless (assq (aref tag i) tag-alist)
        (push (list (aref tag i)
              tag
              (concat (substring tag 0 i) 
                  "[" (substring tag i (incf i)) "]"
                  (substring tag i)))
           tag-alist)
        (throw 'exit t)))
      (push (list (+ ?0 (incf cnt)) tag 
            (concat "[" (int-to-string cnt) "]:" tag))
         tag-alist)))
    (setq tag-alist (nreverse tag-alist))
    ;; Compute Prompt and Help strings
    (setq prompt
       (concat
        (format "Select Index%s: "
            (if default (format " (Default <%s>)" default) ""))
        (mapconcat (lambda(x) (nth 2 x)) tag-alist " ")))
    (setq help
       (concat "Select an Index\n===============\n"
           (if default
             (format "[^M] %s (the default)\n" default)
            "")
           (mapconcat (lambda(x) 
                  (apply 'format "[%c]  %s" x))
                 tag-alist "\n")))
    ;; Query the user for an index-tag
    (setq rpl (reftex-select-with-char prompt help 3 t))
    (message "")
    (if (and default (equal rpl ?\C-m))
      default
     (if (assq rpl tag-alist)
       (progn
        (reftex-update-default-index (nth 1 (assq rpl tag-alist)))
        (nth 1 (assq rpl tag-alist)))
      (error "No index tag associated with %c" rpl)))))
   (t (error "This should not happen (reftex-index-select-tag)")))))

(defun reftex-index-complete-key (&optional tag optional initial)
 ;; Read an index key, with completion.
 ;; Restrict completion table on index tag TAG.
 ;; OPTIONAL indicates if the arg is optional.
 (let* ((table (reftex-sublist-nth
         (symbol-value reftex-docstruct-symbol) 6
         (lambda(x) (and (eq (car x) 'index)
                 (string= (nth 1 x) (or tag ""))))
         t))
     (prompt (concat "Index key" (if optional " (optional)" "") ": "))
     (key (completing-read prompt table nil nil initial)))
  key))

(defun reftex-index-update-taglist (newtag)
 ;; add NEWTAG to the list of available index tags. 
 (let ((cell (assoc 'index-tags (symbol-value reftex-docstruct-symbol))))
  (and newtag (cdr cell) (not (member newtag (cdr cell)))
     (push newtag (cdr cell)))))

(defvar reftex-index-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap used for *Index* buffers.")

(defvar reftex-index-menu)

(defvar reftex-last-index-file nil
 "Stores the file name from which `reftex-display-index' was called.")
(defvar reftex-index-tag nil
 "Stores the tag of the index in an index buffer.")

(defvar reftex-index-return-marker (make-marker)
 "Marker which makes it possible to return from index to old position.")

(defvar reftex-index-restriction-indicator nil)
(defvar reftex-index-restriction-data nil)

(defun reftex-index-mode ()
 "Major mode for managing Index buffers for LaTeX files.
This buffer was created with RefTeX.
Press `?' for a summary of important key bindings, or check the menu.

Here are all local bindings.

\\{reftex-index-map}"
 (interactive)
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode 'reftex-index-mode
    mode-name "RefTeX Index")
 (use-local-map reftex-index-map)
 (set (make-local-variable 'revert-buffer-function) 'reftex-index-revert)
 (set (make-local-variable 'reftex-index-restriction-data) nil)
 (set (make-local-variable 'reftex-index-restriction-indicator) nil)
 (setq mode-line-format
    (list "---- " 'mode-line-buffer-identification
       "  " 'global-mode-string
       " R<" 'reftex-index-restriction-indicator ">"
       " -%-"))
 (setq truncate-lines t)
 (when (featurep 'xemacs)
  ;; XEmacs needs the call to make-local-hook
  (make-local-hook 'post-command-hook)
  (make-local-hook 'pre-command-hook))
 (make-local-variable 'reftex-last-follow-point)
 (easy-menu-add reftex-index-menu reftex-index-map)
 (add-hook 'post-command-hook 'reftex-index-post-command-hook nil t)
 (add-hook 'pre-command-hook 'reftex-index-pre-command-hook nil t)
 (run-hooks 'reftex-index-mode-hook))

(defconst reftex-index-help
"           AVAILABLE KEYS IN INDEX BUFFER
           ==============================
! A..Z   Goto the section of entries starting with this letter.
n / p   next-entry / previous-entry
SPC / TAB Show/Goto the corresponding entry in the LaTeX document.
RET    Goto the entry and hide the *Index* window (also on mouse-2).
q / k   Hide/Kill *Index* buffer.
C-c =   Switch to the TOC buffer.
f / c   Toggle follow mode       / Toggle display of [c]ontext.
g     Refresh *Index* buffer.
r / C-u r Reparse the LaTeX document   / Reparse entire LaTeX document.
s     Switch to a different index (for documents with multiple indices).
e / C-k  Edit/Kill the entry.
* | @   Edit specific part of entry: [*]key [|]attribute [@]visual
      With prefix: kill that part.
\( )    Toggle entry's beginning/end of page range property.
_ ^    Add/Remove parent key (to make this item a subitem).
} / {   Restrict Index to a single document section / Widen.
< / >   When restricted, move restriction to previous/next section.")

(defun reftex-index-show-entry (data &optional no-revisit)
 ;; Find an index entry associated with DATA and display it highlighted
 ;; in another window. NO-REVISIT means we are not allowed to visit
 ;; files for this.
 ;; Note: This function just looks for the nearest match of the
 ;; context string and may fail if the entry moved and an identical
 ;; entry is close to the old position. Frequent rescans make this
 ;; safer. 
 (let* ((file (nth 3 data))
     (literal (nth 2 data))
     (pos (nth 4 data))
     (re (regexp-quote literal))
     (match
     (cond
      ((or (not no-revisit)
        (reftex-get-buffer-visiting file))
      (switch-to-buffer-other-window
       (reftex-get-file-buffer-force file nil))
      (goto-char (or pos (point-min)))
      (or (looking-at re)
        (reftex-nearest-match re (length literal))))
      (t (message reftex-no-follow-message) nil))))
  (when match
   (goto-char (match-beginning 0))
   (recenter '(4))
   (reftex-highlight 0 (match-beginning 0) (match-end 0) (current-buffer)))
  match))

(defun reftex-display-index (&optional tag overriding-restriction
                    &rest locations)
 "Display a buffer with an index compiled from the current document.
When the document has multiple indices, first prompts for the correct one.
When index support is turned off, offer to turn it on.
With one or two `C-u' prefixes, rescan document first.
With prefix 2, restrict index to current document section.
With prefix 3, restrict index to region."

 (interactive)

 ;; Ensure access to scanning info and rescan buffer if prefix are is '(4).
 (let ((current-prefix-arg current-prefix-arg))
  (reftex-ensure-index-support t)
  (reftex-access-scan-info current-prefix-arg))

 (set-marker reftex-index-return-marker (point))
 (setq reftex-last-follow-point 1)

 ;; Determine the correct index to process
 (let* ((docstruct (symbol-value reftex-docstruct-symbol))
     (docstruct-symbol reftex-docstruct-symbol)
     (index-tag (or tag (reftex-index-select-tag)))
     (master (reftex-TeX-master-file))
     (calling-file (buffer-file-name))
     (restriction
     (or overriding-restriction
       (and (interactive-p) 
          (reftex-get-restriction current-prefix-arg docstruct))))
     (locations
     ;; See if we are on an index macro as initial position
     (or locations
       (let* ((what-macro (reftex-what-macro-safe 1))
           (macro (car what-macro))
           (here-I-am (when (member macro reftex-macros-with-index)
                 (save-excursion
                  (goto-char (+ (cdr what-macro) 
                         (length macro)))
                  (reftex-move-over-touching-args)
                  (reftex-where-am-I)))))
        (if (eq (car (car here-I-am)) 'index)
          (list (car here-I-am))))))
     buffer-name)

  (setq buffer-name (reftex-make-index-buffer-name index-tag))

  ;; Goto the buffer and put it into the correct mode
           
  (when (or restriction current-prefix-arg)
     (reftex-kill-buffer buffer-name))

  (if (get-buffer-window buffer-name)
    (select-window (get-buffer-window buffer-name))
   (let ((default-major-mode 'reftex-index-mode))
    (switch-to-buffer buffer-name)))

  (or (eq major-mode 'reftex-index-mode) (reftex-index-mode))

  ;; If the buffer is currently restricted, empty it to force update.
  (when reftex-index-restriction-data
   (reftex-erase-buffer))
  (set (make-local-variable 'reftex-last-index-file) calling-file)
  (set (make-local-variable 'reftex-index-tag) index-tag)
  (set (make-local-variable 'reftex-docstruct-symbol) docstruct-symbol)
  (if restriction
    (setq reftex-index-restriction-indicator (car restriction)
       reftex-index-restriction-data (cdr restriction))
   (if (interactive-p)
     (setq reftex-index-restriction-indicator nil
        reftex-index-restriction-data nil)))
  (when (= (buffer-size) 0)
   ;; buffer is empty - fill it
   (message "Building %s buffer..." buffer-name)

   (setq buffer-read-only nil)
   (insert (format
"INDEX <%s> on %s
Restriction: <%s>
SPC=view TAB=goto RET=goto+hide [e]dit [q]uit [r]escan [f]ollow [?]Help
------------------------------------------------------------------------------
" index-tag (abbreviate-file-name master)
(if (eq (car (car reftex-index-restriction-data)) 'toc)
  (nth 2 (car reftex-index-restriction-data))
 reftex-index-restriction-indicator)))

   (if (reftex-use-fonts)
     (put-text-property 1 (point) 'face reftex-index-header-face))
   (put-text-property 1 (point) 'intangible t)

   (reftex-insert-index docstruct index-tag)
   (goto-char (point-min))
   (run-hooks 'reftex-display-copied-context-hook)
   (message "Building %s buffer...done." buffer-name)
   (setq buffer-read-only t))
  (and locations (apply 'reftex-find-start-point (point) locations))
  (if reftex-index-restriction-indicator
    (message "Index restricted: <%s>" reftex-index-restriction-indicator))))

(defun reftex-insert-index (docstruct tag &optional update-one remark)
 ;; Insert an index into the current buffer. Entries are from the
 ;; DOCSTRUCT.
 ;; TAG is the subindex to process.
 ;; UPDATE-ONE: When non-nil, delete the entry at point and replace
 ;; it with whatever the DOCSTRUCT contains.
 ;; REMARK can be a note to add to the entry.
 (let* ((all docstruct)
     (indent "  ")
     (context reftex-index-include-context)
     (context-indent (concat indent " "))
     (section-chars (mapcar 'identity reftex-index-section-letters))
     (this-section-char 0)
     (font (reftex-use-fonts))
     (bor (car reftex-index-restriction-data))
     (eor (nth 1 reftex-index-restriction-data))
     (mouse-face
     (if (memq reftex-highlight-selection '(mouse both))
       reftex-mouse-selected-face
      nil))
     (index-face (reftex-verified-face reftex-label-face
                      'font-lock-constant-face
                      'font-lock-reference-face))
     sublist cell from to first-char)

  ;; Make the sublist and sort it
  (when bor
   (setq all (or (memq bor all) all)))

  (while (setq cell (pop all))
   (if (eq cell eor)
     (setq all nil)
    (and (eq (car cell) 'index)
       (equal (nth 1 cell) tag)
       (push cell sublist))))
  (setq sublist (sort (nreverse sublist)
            (lambda (a b) (string< (nth 8 a) (nth 8 b)))))

  (when update-one
   ;; Delete the entry at place
   (and (bolp) (forward-char 1))
   (delete-region (previous-single-property-change (1+ (point)) :data)
           (or (next-single-property-change (point) :data) 
             (point-max))))

  ;; Walk through the list and insert all entries
  (while (setq cell (pop sublist))
   (unless update-one
    (setq first-char (upcase (string-to-char (nth 6 cell))))
    (when (and (not (equal first-char this-section-char))
          (member first-char section-chars))
     ;; There is a new initial letter, so start a new section
     (reftex-index-insert-new-letter first-char font)
     (setq section-chars (delete first-char section-chars)
        this-section-char first-char))
    (when (= this-section-char 0)
     (setq this-section-char ?!)
     (reftex-index-insert-new-letter this-section-char font)))

   (setq from (point))
   (insert indent (nth 7 cell))
   (when font
    (setq to (point))
    (put-text-property 
     (- (point) (length (nth 7 cell))) to
     'face index-face)
    (goto-char to))

   (when (or remark (nth 9 cell))
    (and (< (current-column) 40)
       ;; FIXME: maybe this is too slow?
       (insert (make-string (max (- 40 (current-column)) 0) ?\ )))
    (and (nth 9 cell) (insert "  " (substring (nth 5 cell) (nth 9 cell))))
    (and remark (insert "   " remark)))

   (insert "\n")
   (setq to (point))

   (when context
    (insert context-indent (nth 2 cell) "\n")
    (setq to (point)))
   (put-text-property from to :data cell)
   (when mouse-face
    (put-text-property from (1- to)
              'mouse-face mouse-face))
   (goto-char to))))


(defun reftex-index-insert-new-letter (letter &optional font)
 ;; Start a new section in the index
 (let ((from (point)))
  (insert "\n" letter letter letter 
      "-----------------------------------------------------------------")
  (when font
   (put-text-property from (point) 'face reftex-index-section-face))
  (insert "\n")))

(defun reftex-get-restriction (arg docstruct)
 ;; Interprete the prefix ARG and derive index restriction specs.
 (let* ((beg (min (point) (or (condition-case nil (mark) (error nil))
                (point-max))))
     (end (max (point) (or (condition-case nil (mark) (error nil))
                (point-min))))
     bor eor label here-I-am)
  (cond
   ((eq arg 2)
   (setq here-I-am (car (reftex-where-am-I))
      bor (if (eq (car here-I-am) 'toc)
          here-I-am
         (reftex-last-assoc-before-elt
          'toc here-I-am docstruct))
      eor (car (memq (assq 'toc (cdr (memq bor docstruct))) docstruct))
      label (nth 6 bor)))
   ((eq arg 3)
   (save-excursion
    (setq label "region")
    (goto-char beg)
    (setq bor (car (reftex-where-am-I)))
    (setq bor (nth 1 (memq bor docstruct)))
    (goto-char end)
    (setq eor (nth 1 (memq (car (reftex-where-am-I)) docstruct)))))
   (t nil))
  (if (and label (or bor eor))
    (list label bor eor)
   nil)))

(defun reftex-index-pre-command-hook ()
 ;; Used as pre command hook in *Index* buffer
 (reftex-unhighlight 0)
 (reftex-unhighlight 1))

(defun reftex-index-post-command-hook ()
 ;; Used in the post-command-hook for the *Index* buffer
 (when (get-text-property (point) :data)
  (and (> (point) 1)
     (not (get-text-property (point) 'intangible))
     (memq reftex-highlight-selection '(cursor both))
     (reftex-highlight 1
      (or (previous-single-property-change (1+ (point)) :data)
        (point-min))
      (or (next-single-property-change (point) :data)
        (point-max)))))
 (if (integerp reftex-index-follow-mode)
   ;; Remove delayed action
   (setq reftex-index-follow-mode t)
  (and reftex-index-follow-mode
     (not (equal reftex-last-follow-point (point)))
     ;; Show context in other window
     (setq reftex-last-follow-point (point))
     (condition-case nil
       (reftex-index-visit-location nil (not reftex-revisit-to-follow))
      (error t)))))

(defun reftex-index-show-help ()
 "Show a summary of special key bindings."
 (interactive)
 (with-output-to-temp-buffer "*RefTeX Help*"
  (princ reftex-index-help))
 (reftex-enlarge-to-fit "*RefTeX Help*" t)
 ;; If follow mode is active, arrange to delay it one command
 (if reftex-index-follow-mode
   (setq reftex-index-follow-mode 1)))

(defun reftex-index-next (&optional arg)
 "Move to next selectable item."
 (interactive "p")
 (setq reftex-callback-fwd t)
 (or (eobp) (forward-char 1))
 (goto-char (or (next-single-property-change (point) :data) 
         (point)))
 (unless (get-text-property (point) :data)
  (goto-char (or (next-single-property-change (point) :data) 
          (point)))))
(defun reftex-index-previous (&optional arg)
 "Move to previous selectable item."
 (interactive "p")
 (setq reftex-callback-fwd nil)
 (goto-char (or (previous-single-property-change (point) :data)
         (point)))
 (unless (get-text-property (point) :data)
  (goto-char (or (previous-single-property-change (point) :data)
          (point)))))
(defun reftex-index-toggle-follow ()
 "Toggle follow (other window follows with context)."
 (interactive)
 (setq reftex-last-follow-point -1)
 (setq reftex-index-follow-mode (not reftex-index-follow-mode)))
(defun reftex-index-toggle-context ()
 "Toggle inclusion of label context in *Index* buffer.
Label context is only displayed when the labels are there as well."
 (interactive)
 (setq reftex-index-include-context (not reftex-index-include-context))
 (reftex-index-revert))
(defun reftex-index-view-entry ()
 "View document location in other window."
 (interactive)
 (reftex-index-visit-location))
(defun reftex-index-goto-entry-and-hide ()
 "Go to document location in other window. Hide the *Index* window."
 (interactive)
 (reftex-index-visit-location 'hide))
(defun reftex-index-goto-entry ()
 "Go to document location in other window. *Index* window stays."
 (interactive)
 (reftex-index-visit-location t))
(defun reftex-index-mouse-goto-line-and-hide (ev)
 "Go to document location in other window. Hide the *Index* window."
 (interactive "e")
 (mouse-set-point ev)
 (reftex-index-visit-location 'hide))
(defun reftex-index-quit ()
 "Hide the *Index* window and do not move point."
 (interactive)
 (or (one-window-p) (delete-window))
 (switch-to-buffer (marker-buffer reftex-index-return-marker))
 (goto-char (or (marker-position reftex-index-return-marker) (point))))
(defun reftex-index-quit-and-kill ()
 "Kill the *Index* buffer."
 (interactive)
 (kill-buffer (current-buffer))
 (or (one-window-p) (delete-window))
 (switch-to-buffer (marker-buffer reftex-index-return-marker))
 (goto-char (or (marker-position reftex-index-return-marker) (point))))
(defun reftex-index-goto-toc (&rest ignore)
 "Switch to the table of contents of the current document.
The function will go to the section where the entry at point was defined."
 (interactive)
 (if (get-text-property (point) :data)
   (reftex-index-goto-entry)
  (switch-to-buffer (marker-buffer reftex-index-return-marker)))
 (delete-other-windows)
 (reftex-toc))
(defun reftex-index-rescan (&rest ignore)
 "Regenerate the *Index* buffer after reparsing file of section at point."
 (interactive)
 (let ((index-tag reftex-index-tag))
  (if (and reftex-enable-partial-scans
       (null current-prefix-arg))
    (let* ((data (get-text-property (point) :data))
        (file (nth 3 data))
        (line (+ (count-lines (point-min) (point)) (if (bolp) 1 0))))
     (if (not file)
       (error "Don't know which file to rescan. Try `C-u r'")
      (switch-to-buffer (reftex-get-file-buffer-force file))
      (setq current-prefix-arg '(4))
      (reftex-display-index index-tag nil line)))
   (reftex-index-Rescan))
  (reftex-kill-temporary-buffers)))
(defun reftex-index-Rescan (&rest ignore)
 "Regenerate the *Index* buffer after reparsing the entire document."
 (interactive)
 (let ((index-tag reftex-index-tag)
    (line (+ (count-lines (point-min) (point)) (if (bolp) 1 0))))
  (switch-to-buffer
   (reftex-get-file-buffer-force reftex-last-index-file))
  (setq current-prefix-arg '(16))
  (reftex-display-index index-tag nil line)))
(defun reftex-index-revert (&rest ignore)
 "Regenerate the *Index* from the internal lists. No reparsing os done."
 (interactive)
 (let ((buf (current-buffer))
    (index-tag reftex-index-tag)
    (data (get-text-property (point) :data))
    (line (+ (count-lines (point-min) (point)) (if (bolp) 1 0))))
  (switch-to-buffer
   (reftex-get-file-buffer-force reftex-last-index-file))
  (reftex-erase-buffer buf)
  (setq current-prefix-arg nil
     reftex-last-follow-point 1)
  (reftex-display-index index-tag nil data line)))
(defun reftex-index-switch-index-tag (&rest ignore)
 "Switch to a different index of the same document."
 (interactive)
 (switch-to-buffer
  (reftex-get-file-buffer-force reftex-last-index-file))
 (setq current-prefix-arg nil)
 (reftex-display-index))

(defun reftex-index-restrict-to-section (&optional force)
 "Restrict index to entries defined in same document sect. as entry at point."
 ;; Optional FORCE means, even if point is not on an index entry.
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     (docstruct (symbol-value reftex-docstruct-symbol))
     bor eor)
  (if (and (not data) force)
    (setq data (assq 'toc docstruct)))
  (when data
   (setq bor (reftex-last-assoc-before-elt 'toc data docstruct)
      eor (car (memq (assq 'toc (cdr (memq bor docstruct)))
              docstruct))
      reftex-index-restriction-data (list bor eor)
      reftex-index-restriction-indicator (nth 6 bor) )))
 (reftex-index-revert))

(defun reftex-index-widen (&rest ignore)
 "Show the unrestricted index (all entries)."
 (interactive)
 (setq reftex-index-restriction-indicator nil
    reftex-index-restriction-data nil)
 (reftex-index-revert)
 (message "Index widened"))
(defun reftex-index-restriction-forward (&rest ignore)
 "Restrict to previous section.
When index is currently unrestricted, restrict it to a section.
When index is restricted, select the next section as restriction criterion."
 (interactive)
 (let* ((docstruct (symbol-value reftex-docstruct-symbol))
     (bor (nth 1 reftex-index-restriction-data)))
  (if (or (not bor)
      (not (eq (car bor) 'toc)))
    (reftex-index-restrict-to-section t)
   (setq reftex-index-restriction-indicator (nth 6 bor)
      reftex-index-restriction-data
      (list bor 
         (car (memq (assq 'toc (cdr (memq bor docstruct)))
               docstruct))))
   (reftex-index-revert))))
(defun reftex-index-restriction-backward (&rest ignore)
 "Restrict to next section.
When index is currently unrestricted, restrict it to a section.
When index is restricted, select the previous section as restriction criterion."
 (interactive)
 (let* ((docstruct (symbol-value reftex-docstruct-symbol))
     (eor (car reftex-index-restriction-data))
     (bor (reftex-last-assoc-before-elt 'toc eor docstruct t)))
  (if (or (not bor)
      (not (eq (car bor) 'toc)))
    (reftex-index-restrict-to-section t)
   (setq reftex-index-restriction-indicator (nth 6 bor)
      reftex-index-restriction-data
      (list bor eor))
   (reftex-index-revert))))

(defun reftex-index-visit-location (&optional final no-revisit)
 ;; Visit the tex file corresponding to the index entry on the current line.
 ;; If FINAL is t, stay there
 ;; If FINAL is 'hide, hide the *Index* window.
 ;; Otherwise, move cursor back into *Index* window.
 ;; NO-REVISIT means don't visit files, just use live biffers.

 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     (index-window (selected-window))
     show-window show-buffer match)

  (unless data (error "Don't know which index entry to visit"))
  
  (if (eq (car data) 'index)
    (setq match (reftex-index-show-entry data no-revisit)))

  (setq show-window (selected-window)
     show-buffer (current-buffer))

  (unless match
   (select-window index-window)
   (error "Cannot find location"))

  (select-window index-window)

  ;; Use the `final' parameter to decide what to do next
  (cond
   ((eq final t)
   (reftex-unhighlight 0)
   (select-window show-window))
   ((eq final 'hide)
   (reftex-unhighlight 0)
   (or (one-window-p) (delete-window))
   (switch-to-buffer show-buffer))
   (t nil))))

(defun reftex-index-analyze-entry (data)
 ;; This splits the index context so that key, attribute and visual
 ;; values are accessible individually.
 (interactive)
 (let* ((arg (nth 5 data))
     (context (nth 2 data))
     (sc reftex-index-special-chars)
     (boa (if (string-match (regexp-quote (concat "{" arg "}")) context)
         (1+ (match-beginning 0))
        (error "Something is wrong here")))
     (eoa (1- (match-end 0)))
     (boactual (if (string-match (concat "[^" (nth 3 sc) "]" (nth 2 sc))
                   context boa)
            (1+ (match-beginning 0))
           eoa))
     (boattr (if (string-match (concat "[^" (nth 3 sc) "]" (nth 1 sc))
                  context boa)
           (1+ (match-beginning 0))
          boactual))
     (pre (substring context 0 boa))
     (key (substring context boa boattr))
     (attr (substring context boattr boactual))
     (actual (substring context boactual eoa))
     (post (substring context eoa)))
  (list pre key attr actual post)))

(defun reftex-index-edit ()
 "Edit the index entry at point."
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     old new)
  (unless data (error "Don't know which index entry to edit"))
  (reftex-index-view-entry)
  (setq old (nth 2 data) new (read-string "Edit: " old))
  (reftex-index-change-entry new)))

(defun reftex-index-toggle-range-beginning ()
 "Toggle the page range start attribute `|('."
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     (bor (concat (nth 1 reftex-index-special-chars) "("))
     new analyze attr)
  (unless data (error "Don't know which index entry to edit"))
  (setq analyze (reftex-index-analyze-entry data)
     attr (nth 2 analyze))
  (setf (nth 2 analyze) (if (string= attr bor) "" bor))
  (setq new (apply 'concat analyze))
  (reftex-index-change-entry 
   new (if (string= (nth 2 analyze) bor)
       "Entry is now START-OF-PAGE-RANGE"
      "START-OF-PAGE-RANGE canceled"))))

(defun reftex-index-toggle-range-end ()
 "Toggle the page-range-end attribute `|)'."
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     (eor (concat (nth 1 reftex-index-special-chars) ")"))
     new analyze attr)
  (unless data (error "Don't know which index entry to edit"))
  (setq analyze (reftex-index-analyze-entry data)
     attr (nth 2 analyze))
  (setf (nth 2 analyze) (if (string= attr eor) "" eor))
  (setq new (apply 'concat analyze))
  (reftex-index-change-entry
   new (if (string= (nth 2 analyze) eor)
       "Entry is now END-OF-PAGE-RANGE"
      "END-OF-PAGE-RANGE canceled"))))

(defun reftex-index-edit-key ()
 "Edit the KEY part of the index entry."
 (interactive)
 (reftex-index-edit-part nil 1 "" "Key: " t))

(defun reftex-index-edit-attribute (&optional arg)
 "EDIT the ATTRIBUTE part of the entry. With arg: remove entire ATTRIBUTE."
 (interactive "P")
 (reftex-index-edit-part arg 2 (nth 1 reftex-index-special-chars)
             "Attribute: "))

(defun reftex-index-edit-visual (&optional arg)
 "EDIT the VISUAL part of the entry. With arg: remove entire VISUAL string."
 (interactive "P")
 (reftex-index-edit-part arg 3 (nth 2 reftex-index-special-chars) "Visual: "))

(defun reftex-index-edit-part (arg n initial prompt &optional dont-allow-empty)
 ;; This function does the work for all partial editing commands
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     new analyze opart npart)
  (unless data (error "Don't know which index entry to edit"))
  ;; Analyze the whole context string
  (setq analyze (reftex-index-analyze-entry data)
     opart (nth n analyze))
  (and (> (length opart) 0) (setq opart (substring opart 1)))
  ;; Have the user editing the part
  (setq npart (if arg "" (read-string (concat prompt initial) opart)))
  ;; Tests:
  (cond ((string= npart opart)
      (error "Not changed"))
     ((string= npart "")
      (if dont-allow-empty
        (error "Illegal value")
       (setf (nth n analyze) npart)))
     (t (setf (nth n analyze) (concat initial npart))))
  (setq new (apply 'concat analyze))
  ;; Change the entry and insert the changed version into the index.
  (reftex-index-change-entry 
   new (if (string= npart "")
       (format "Deleted: %s" opart)
      (format "New value is: %s" npart)))))

(defun reftex-index-level-down ()
 "Make index entry a subitem of another entry."
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     (docstruct (symbol-value reftex-docstruct-symbol))
     old new prefix key)
  (unless data (error "Don't know which index entry to change"))
  (setq old (nth 2 data)
     key (nth 6 data)
     prefix (completing-read 
         "Prefix: " 
         (reftex-sublist-nth 
          docstruct 6
          (lambda (x)
           (and (eq (car x) 'index)
             (string= (nth 1 x) reftex-index-tag))) t)))
  (unless (string-match 
       (concat (regexp-quote (car reftex-index-special-chars)) "\\'")
       prefix)
   (setq prefix (concat prefix (car reftex-index-special-chars))))
  (if (string-match (regexp-quote key) old)
    (setq new (replace-match (concat prefix key) t t old))
   (error "Cannot construct new index key"))
  (reftex-index-change-entry new (format "Added prefix: %s" prefix))))

(defun reftex-index-level-up ()
 "Remove the highest level of a hierarchical index entry."
 (interactive)
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     old new prefix)
  (unless data (error "Don't know which entry to change"))
  (setq old (nth 2 data))
  (if (string-match (concat "{\\([^" (nth 0 reftex-index-special-chars) "]*"
               "[^" (nth 3 reftex-index-special-chars) "]"
               (regexp-quote (nth 0 reftex-index-special-chars))
               "\\)")
           old)
    (setq prefix (substring old (match-beginning 1) (match-end 1))
       new (concat (substring old 0 (match-beginning 1))
             (substring old (match-end 1))))
   (error "Entry is not a subitem"))
  (reftex-index-change-entry new (format "Removed prefix: %s" prefix))))

(defun reftex-index-kill ()
 "FIXME: Not yet implemented"
 (interactive)
 (error "This function is currently not implemented"))

(defun reftex-index-undo ()
 "FIXME: Not yet implemented"
 (interactive)
 (error "This function is currently not implemented"))

(defun reftex-index-change-entry (new &optional message)
 ;; Change the full context string of the index entry at point to
 ;; NEW. This actually edits the buffer where the entry is defined.
 
 (let* ((data (get-text-property (point) :data))
     old beg end info)
  (unless data (error "Cannot change entry"))
  (reftex-index-view-entry)
  (setq beg (match-beginning 0) end (match-end 0))
  (setq old (nth 2 data))
  (and (equal old new) (error "Entry unchanged"))
  (save-excursion
   (set-buffer (get-file-buffer (nth 3 data)))
   (goto-char beg)
   (unless (looking-at (regexp-quote old))
    (error "This should not happen (reftex-index-change-entry)"))
   (delete-region beg end)
   (insert new)
   (goto-char (1- beg))
   (when (and (re-search-forward (reftex-everything-regexp) nil t)
         (match-end 10)
         (< (abs (- (match-beginning 10) beg)) (length new))
         (setq info (reftex-index-info-safe buffer-file-name)))
    (setcdr data (cdr info))))
  (let ((buffer-read-only nil))
   (save-excursion
    (reftex-insert-index (list data) reftex-index-tag t
               "EDITED")))
  (setq reftex-last-follow-point 1)
  (and message (message message))))

;; Index map
(define-key reftex-index-map (if (featurep 'xemacs) [(button2)] [(mouse-2)])
 'reftex-index-mouse-goto-line-and-hide)

(substitute-key-definition
 'next-line 'reftex-index-next reftex-index-map global-map)
(substitute-key-definition
 'previous-line 'reftex-index-previous reftex-index-map global-map)

(loop for x in
   '(("n"  . reftex-index-next)
    ("p"  . reftex-index-previous)
    ("?"  . reftex-index-show-help)
    (" "  . reftex-index-view-entry)
    ("\C-m" . reftex-index-goto-entry-and-hide)
    ("\C-i" . reftex-index-goto-entry)
    ("\C-k" . reftex-index-kill)
    ("r"  . reftex-index-rescan)
    ("R"  . reftex-index-Rescan)
    ("g"  . revert-buffer)
    ("q"  . reftex-index-quit)
    ("k"  . reftex-index-quit-and-kill)
    ("f"  . reftex-index-toggle-follow)
    ("s"  . reftex-index-switch-index-tag)
    ("e"  . reftex-index-edit)
    ("^"  . reftex-index-level-up)
    ("_"  . reftex-index-level-down)
    ("}"  . reftex-index-restrict-to-section)
    ("{"  . reftex-index-widen)
    (">"  . reftex-index-restriction-forward)
    ("<"  . reftex-index-restriction-backward)
    ("("  . reftex-index-toggle-range-beginning)
    (")"  . reftex-index-toggle-range-end)
    ("|"  . reftex-index-edit-attribute)
    ("@"  . reftex-index-edit-visual)
    ("*"  . reftex-index-edit-key)
    ("\C-c=". reftex-index-goto-toc)
    ("c"  . reftex-index-toggle-context))
   do (define-key reftex-index-map (car x) (cdr x)))

(loop for key across "0123456789" do
   (define-key reftex-index-map (vector (list key)) 'digit-argument))
(define-key reftex-index-map "-" 'negative-argument)

;; The capital letters and the exclamation mark
(loop for key across (concat "!" reftex-index-section-letters) do
   (define-key reftex-index-map (vector (list key))
    (list 'lambda '() '(interactive)
       (list 'reftex-index-goto-letter key))))

(defun reftex-index-goto-letter (char)
 "Go to the CHAR section in the index."
 (let ((pos (point))
    (case-fold-search nil))
  (goto-line 3)
  (if (re-search-forward (concat "^" (char-to-string char)) nil t)
    (progn
     (beginning-of-line)
     (recenter 0)
     (reftex-index-next))
   (goto-char pos)
   (if (eq char ?!)
     (error "This <%s> index does not contain entries sorted before the letters"
         reftex-index-tag)
    (error "This <%s> index does not contain entries starting with `%c'" 
        reftex-index-tag char)))))

(easy-menu-define 
 reftex-index-menu reftex-index-map
 "Menu for Index buffer"
 `("Index"
  ["Goto section A-Z" 
  (message "To go to a section, just press any of: !%s"
       reftex-index-section-letters) t]
  ["Show Entry" reftex-index-view-entry t]
  ["Go To Entry" reftex-index-goto-entry t]
  ["Exit & Go To Entry" reftex-index-goto-entry-and-hide t]
  ["Table of Contents" reftex-index-goto-toc t]
  ["Quit" reftex-index-quit t]
  "--"
  ("Update"
  ["Rebuilt *Index* Buffer" revert-buffer t]
  "--"
  ["Rescan One File" reftex-index-rescan reftex-enable-partial-scans]
  ["Rescan Entire Document" reftex-index-Rescan t])
  ("Restrict"
  ["Restrict to section" reftex-index-restrict-to-section t]
  ["Widen" reftex-index-widen reftex-index-restriction-indicator]
  ["Next Section" reftex-index-restriction-forward
   reftex-index-restriction-indicator]
  ["Previous Section" reftex-index-restriction-backward
   reftex-index-restriction-indicator])
  ("Edit"
  ["Edit Entry" reftex-index-edit t]
  ["Edit Key" reftex-index-edit-key t]
  ["Edit Attribute" reftex-index-edit-attribute t]
  ["Edit Visual" reftex-index-edit-visual t]
  "--"
  ["Add Parentkey" reftex-index-level-down t]
  ["Remove Parentkey " reftex-index-level-up t]
  "--"
  ["Make Start-of-Range" reftex-index-toggle-range-beginning t]
  ["Make End-of-Range" reftex-index-toggle-range-end t]
  "--"
  ["Kill Entry" reftex-index-kill nil]
  "--"
  ["Undo" reftex-index-undo nil])
  ("Options"
  ["Context" reftex-index-toggle-context :style toggle
   :selected reftex-index-include-context]
  "--"
  ["Follow Mode" reftex-index-toggle-follow :style toggle 
   :selected reftex-index-follow-mode])
  "--"
  ["Help" reftex-index-show-help t]))


;;----------------------------------------------------------------------
;; The Index Phrases File

;; Some constants and variables
(defconst reftex-index-phrases-comment-regexp "^[ \t]*%.*"
 "Regular expression to match comment lines in phrases buffer")
(defconst reftex-index-phrases-macrodef-regexp
 "^\\(>>>INDEX_MACRO_DEFINITION:\\)[ \t]+\\(\\S-\\)\\( *\t[ \t]*\\)\\([^\t]*[^ \t]\\)\\( *\t[ \t]*\\)\\(\\S-+\\)"
 "Regular expression to match macro definition lines the phrases buffer.")
;(defconst reftex-index-phrases-macrodef-regexp
; "^\\(>>>INDEX_MACRO_DEFINITION:\\)[ \t]+\\(\\S-\\)\\([ \t]*\\)\\([^\t]*[^ \t]\\)\\([ \t]*\\)\\(nil\\|t\\)[ \t]*$"
; "Regular expression to match macro definition lines the phrases buffer.
;This version would allow just spaces as separators.")
(defconst reftex-index-phrases-phrase-regexp1
 "^\\(\\S-?\\)\\(\t\\)\\([^\t\n]*\\S-\\)\\([ \t]*\\)$"
 "Regular expression matching phrases which have no separate index key.")
(defconst reftex-index-phrases-phrase-regexp2
 "^\\(\\S-?\\)\\(\t\\)\\([^\t]*\\S-\\)\\(\t[ \t]*\\)\\([^\n\t]*\\S-\\)[ \t]*$"
 "Regular expression matching phrases which have a separate index key.")
(defconst reftex-index-phrases-phrase-regexp12
 "^\\(\\S-?\\)\\(\t\\)\\([^\n\t]*\\S-\\)\\(\\(\t[ \t]*\\)\\([^\n\t]*\\S-\\)\\)?[ \t]*$"
 "Regular expression matching all types of phrase lines.")
(defvar reftex-index-phrases-macro-data nil
 "Alist containing the information taken from the macro definition lines.
This gets refreshed in every phrases command.")
(defvar reftex-index-phrases-files nil
 "List of document files relevant for the phrases file.")

(defvar reftex-index-phrases-font-lock-keywords nil
 "Font lock keywords for reftex-index-phrases-mode.")
(defvar reftex-index-phrases-font-lock-defaults nil
 "Font lock defaults for reftex-index-phrases-mode.")
(defvar reftex-index-phrases-map (make-sparse-keymap)
 "Keymap used for *toc* buffer.")


(defun reftex-index-phrase-selection-or-word (arg)
 "Add current selection or word at point to the phrases buffer.
When you are in transient-mark-mode and the region is active, the
selection will be used - otherwise the word at point.
You get a chance to edit the entry in the phrases buffer - finish with
`C-c C-c'."
 (interactive "P")
 (set-marker reftex-index-return-marker (point))
 (reftex-index-selection-or-word arg 'phrase)
 (if (eq major-mode 'reftex-index-phrases-mode)
   (message 
    (substitute-command-keys
    "Return to LaTeX with \\[reftex-index-phrases-save-and-return]"))))

(defun reftex-index-visit-phrases-buffer ()
 "Switch to the phrases buffer, initialize if empty."
 (interactive)
 (reftex-access-scan-info)
 (let* ((master (reftex-TeX-master-file))
     (name (concat (file-name-sans-extension master)
            reftex-index-phrase-file-extension)))
  (find-file name)
  (unless (eq major-mode 'reftex-index-phrases-mode)
   (reftex-index-phrases-mode))
  (if (= (buffer-size) 0)
    (reftex-index-initialize-phrases-buffer master))))

(defun reftex-index-initialize-phrases-buffer (&optional master)
 "Initialize the phrases buffer by creating the header.
If the buffer is non-empty, delete the old header first."
 (interactive)
 (let* ((case-fold-search t)
     (default-key (car reftex-index-default-macro))
     (default-macro (nth 1 (assoc default-key
                   reftex-key-to-index-macro-alist)))
     (macro-alist
     (sort (copy-sequence reftex-index-macro-alist)
        (lambda (a b) (equal (car a) default-macro))))
     macro entry key repeat)
  
  (if master (set (make-local-variable 'TeX-master)
          (file-name-nondirectory master)))

  (when (> (buffer-size) 0)
   (goto-char 1)
   (set-mark (point))
   (while (re-search-forward reftex-index-phrases-macrodef-regexp nil t)
    (end-of-line))
   (beginning-of-line 2)
   (if (looking-at reftex-index-phrases-comment-regexp)
     (beginning-of-line 2))
   (while (looking-at "^[ \t]*$")
     (beginning-of-line 2))     
   (cond ((fboundp 'zmacs-activate-region) (zmacs-activate-region))
      ((boundp 'make-active) (setq mark-active t)))
   (if (yes-or-no-p "Delete and rebuilt header ")
     (delete-region (point-min) (point))))

  ;; Insert the mode line
  (insert
   (format "%% -*- mode: reftex-index-phrases; TeX-master: \"%s\" -*-\n"
       (file-name-nondirectory (reftex-index-phrase-tex-master))))
  ;; Insert the macro definitions
  (insert "%               Key   Macro Format      Repeat\n")
  (insert "%---------------------------------------------------------------------\n")
  (while (setq entry (pop macro-alist))
   (setq macro (car entry)
      repeat (nth 7 entry)
      key (car (delq nil (mapcar (lambda (x) (if (equal (nth 1 x) macro)
                            (car x)
                           nil))
                    reftex-key-to-index-macro-alist))))
   (insert (format ">>>INDEX_MACRO_DEFINITION:\t%s\t%-20s\t%s\n"
           (char-to-string key) (concat macro "{%s}")
           (if repeat "t" "nil"))))
  (insert "%---------------------------------------------------------------------\n\n\n")))

(defvar TeX-master)
(defun reftex-index-phrase-tex-master (&optional dir)
 "Return the name of the master file associated with a phrase buffer."
 (if (and (boundp 'TeX-master)
      (local-variable-p 'TeX-master (current-buffer))
      (stringp TeX-master))
   ;; We have a local variable which tells us which file to use
   (expand-file-name TeX-master dir)
  ;; have to guess
  (concat (file-name-sans-extension (buffer-file-name)) ".tex")))

(defun reftex-index-phrases-save-and-return ()
 "Return to where the `reftex-index-phrase-selection-or-word' was called."
 (interactive)
 (save-buffer)
 (switch-to-buffer (marker-buffer reftex-index-return-marker))
 (goto-char (or (marker-position reftex-index-return-marker) (point))))


(defvar reftex-index-phrases-menu)
(defvar reftex-index-phrases-restrict-file nil)
;;;###autoload
(defun reftex-index-phrases-mode ()
 "Major mode for managing the Index phrases of a LaTeX document.
This buffer was created with RefTeX.

To insert new phrases, use
 - `C-c \\' in the LaTeX document to copy selection or word
 - `\\[reftex-index-new-phrase]' in the phrases buffer.

To index phrases use one of:

\\[reftex-index-this-phrase]   index current phrase
\\[reftex-index-next-phrase]   index next phrase (or N with prefix arg)
\\[reftex-index-all-phrases]   index all phrases
\\[reftex-index-remaining-phrases]   index current and following phrases
\\[reftex-index-region-phrases]   index the phrases in the region

You can sort the phrases in this buffer with \\[reftex-index-sort-phrases].
To display information about the phrase at point, use \\[reftex-index-phrases-info].

For more information see the RefTeX User Manual.

Here are all local bindings.

\\{reftex-index-phrases-map}"
 (interactive)
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode 'reftex-index-phrases-mode
    mode-name "Phrases")
 (use-local-map reftex-index-phrases-map)
 (set (make-local-variable 'font-lock-defaults) 
    reftex-index-phrases-font-lock-defaults)
 (easy-menu-add reftex-index-phrases-menu reftex-index-phrases-map)
 (set (make-local-variable 'reftex-index-phrases-marker) (make-marker))
 (run-hooks 'reftex-index-phrases-mode-hook))
(add-hook 'reftex-index-phrases-mode-hook 'turn-on-font-lock)

;; Font Locking stuff
(let ((ss (if (featurep 'xemacs) 'secondary-selection ''secondary-selection)))
 (setq reftex-index-phrases-font-lock-keywords
    (list 
     (cons reftex-index-phrases-comment-regexp 'font-lock-comment-face)
     (list reftex-index-phrases-macrodef-regexp
        '(1 font-lock-type-face)
        '(2 font-lock-keyword-face)
        (list 3 ss)
        '(4 font-lock-function-name-face)
        (list 5 ss)
        '(6 font-lock-string-face))
     (list reftex-index-phrases-phrase-regexp1
        '(1 font-lock-keyword-face)
        (list 2 ss)
        '(3 font-lock-string-face)
        (list 4 ss))
     (list reftex-index-phrases-phrase-regexp2
        '(1 font-lock-keyword-face)
        (list 2 ss)
        '(3 font-lock-string-face)
        (list 4 ss)
        '(5 font-lock-function-name-face))
     (cons "^\t$" ss)))
 (setq reftex-index-phrases-font-lock-defaults
    '((reftex-index-phrases-font-lock-keywords)
     nil t nil beginning-of-line))
 (put 'reftex-index-phrases-mode 'font-lock-defaults 
    reftex-index-phrases-font-lock-defaults) ; XEmacs
 )

(defvar reftex-index-phrases-marker)
(defun reftex-index-next-phrase (&optional arg)
 "Index the next ARG phrases in the phrases buffer."
 (interactive "p")
 (reftex-index-phrases-parse-header t)
 (while (> arg 0)
  (decf arg)
  (end-of-line)
  (if (re-search-forward reftex-index-phrases-phrase-regexp12 nil t)
    (progn
     (goto-char (match-beginning 0))
     (reftex-index-this-phrase))
   (error "No more phrase lines after point"))))

(defun reftex-index-this-phrase ()
 "Index the phrase in the current line.
Does a global search and replace in the entire document. At each
match, the user will be asked to confirm the replacement."
 (interactive)
 (if (interactive-p) (reftex-index-phrases-parse-header t))
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (cond ((looking-at reftex-index-phrases-comment-regexp)
      (if (interactive-p) (error "Comment line")))
     ((looking-at "^[ \t]*$")
      (if (interactive-p) (error "Empty line")))
     ((looking-at reftex-index-phrases-macrodef-regexp)
      (if (interactive-p) (error "Macro definition line")))
     ((looking-at reftex-index-phrases-phrase-regexp12)
      ;; This is a phrase
      (let* ((char (if (not (equal (match-string 1) ""))
              (string-to-char (match-string 1))))
         (phrase (match-string 3))
         (index-key (match-string 6))
         (macro-data (cdr (if (null char)
                    (car reftex-index-phrases-macro-data)
                   (assoc char reftex-index-phrases-macro-data))))
         (macro-fmt (car macro-data))
         (repeat (nth 1 macro-data))
         (files
          (cond ((and (stringp reftex-index-phrases-restrict-file)
                (file-regular-p reftex-index-phrases-restrict-file))
             (list reftex-index-phrases-restrict-file))
             ((stringp reftex-index-phrases-restrict-file)
             (error "Illegal restriction file %s"
                 reftex-index-phrases-restrict-file))
             (t reftex-index-phrases-files)))
         (as-words reftex-index-phrases-search-whole-words))
       (unless macro-data
        (error "No macro associated with key %c" char))
       (unwind-protect
         (let ((overlay-arrow-string "=>")
            (overlay-arrow-position
            reftex-index-phrases-marker)
            (replace-count 0))
          ;; Show the overlay arrow
          (move-marker reftex-index-phrases-marker
                (match-beginning 0) (current-buffer))
          ;; Start the query-replace
          (reftex-query-index-phrase-globally 
          files phrase macro-fmt 
          index-key repeat as-words)
          (message "%s replaced" 
              (reftex-number replace-count "occurrence"))))))
     (t (error "Cannot parse this line")))))

(defun reftex-index-all-phrases ()
 "Index all phrases in the phrases buffer.
Calls `reftex-index-this-phrase' on each line in the buffer."
 (interactive)
 (reftex-index-region-phrases (point-min) (point-max)))

(defun reftex-index-remaining-phrases ()
 "Index all phrases in the phrases buffer.
Calls `reftex-index-this-phrase' on each line ay and below point in
the buffer."
 (interactive)
 (beginning-of-line)
 (reftex-index-region-phrases (point) (point-max)))

(defun reftex-index-region-phrases (beg end)
 "Index all phrases in the phrases buffer.
Calls `reftex-index-this-phrase' on each line in the region."
 (interactive "r")
 (reftex-index-phrases-parse-header t)
 (goto-char beg)
 (while (not (or (eobp)
         (>= (point) end)))
  (save-excursion (reftex-index-this-phrase))
  (beginning-of-line 2)))

(defun reftex-index-phrases-parse-header (&optional get-files)
 "Parse the header of a phrases file to extract the macro definitions.
The definitions get stored in `reftex-index-phrases-macro-data'.
Also switches to the LaTeX document to find out which files belong to
the document and stores the list in `reftex-index-phrases-files'."
 (let* ((master (reftex-index-phrase-tex-master))
     buf)
  (if get-files
    ;; Get the file list
    (save-excursion
     (setq buf (reftex-get-file-buffer-force master))
     (unless buf (error "Master file %s not found" master))
     (set-buffer buf)
     (reftex-access-scan-info)
     (setq reftex-index-phrases-files 
        (reftex-all-document-files))))
  ;; Parse the files header for macro definitions
  (setq reftex-index-phrases-macro-data nil)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward reftex-index-phrases-macrodef-regexp nil t)
    (push (list
        (string-to-char (match-string 2))
        (match-string 4)
        (equal (match-string 6) "t"))
       reftex-index-phrases-macro-data))
   ;; Reverse the list, so that the first macro is first
   (if (null reftex-index-phrases-macro-data)
     (error "No valid MACRO DEFINITION line in %s file (make sure to use TAB separators)" reftex-index-phrase-file-extension))
   (setq reftex-index-phrases-macro-data 
      (nreverse reftex-index-phrases-macro-data))
   (goto-char (point-min)))))

(defun reftex-index-phrases-apply-to-region (beg end)
 "Index all index phrases in the current region.
This works exactly like global indexing from the index phrases buffer,
but operation is restricted to the current region. This is useful if
you need to add/change text in an already indexed document and want to
index the new part without having to go over the unchanged parts again."
 (interactive "r")
 (let ((win-conf (current-window-configuration))
    (reftex-index-phrases-restrict-file (buffer-file-name)))    
 (save-excursion
  (save-restriction
   (narrow-to-region beg end)
   (unwind-protect
     (progn
      ;; Hide the region highlighting
      (cond ((fboundp 'zmacs-deactivate-region) (zmacs-deactivate-region))
         ((fboundp 'deactivate-mark) (deactivate-mark)))
      (delete-other-windows)
      (reftex-index-visit-phrases-buffer)
      (reftex-index-all-phrases))
    (set-window-configuration win-conf))))))

(defun reftex-index-new-phrase (&optional text)
 "Open a new line in the phrases buffer, insert TEXT."
 (interactive)
 (if (and text (stringp text))
   (progn
    ;; Check if the phrase is already in the buffer
    (setq text (reftex-index-simplify-phrase text))
    (goto-char (point-min))
    (if (re-search-forward
       (concat "^\\(\\S-*\\)\t\\(" (regexp-quote text) 
           "\\) *[\t\n]") nil t)
      (progn
       (goto-char (match-end 2))
       (error "Phrase is already in phrases buffer")))))
 ;; Add the new phrase line after the last in the buffer
 (goto-char (point-max))
 (if (re-search-backward reftex-index-phrases-phrase-regexp12 nil t)
   (end-of-line))
 (if (not (bolp))
   (insert "\n"))
 (insert "\t")
 (if (and text (stringp text))
   (insert text)))

(defun reftex-index-find-next-conflict-phrase (&optional arg)
 "Find the next a phrase which is has conflicts in the phrase buffer.
The command helps to find possible conflicts in the phrase indexing process.
It searches downward from point for a phrase which is repeated elsewhere
in the buffer, or which is a subphrase of another phrase. If such a
phrase is found, the phrase info is displayed.
To check the whole buffer, start at the beginning and continue by calling
this function repeatedly."
 (interactive "P")
 (if (catch 'exit
    (while (re-search-forward reftex-index-phrases-phrase-regexp12 nil t)
     (goto-char (match-beginning 3))
     (let* ((phrase (match-string 3))
         (case-fold-search reftex-index-phrases-case-fold-search)
         (re (reftex-index-phrases-find-dup-re phrase t)))
      (if (save-excursion 
         (goto-char (point-min))
         (and (re-search-forward re nil t)
            (re-search-forward re nil t)))
        (throw 'exit t)))))
   (progn
    (reftex-index-phrases-info)
    (message "Phrase with match conflict discovered"))
  (goto-char (point-max))
  (error "No further problematic phrases found")))

(defun reftex-index-phrases-info ()
 "Display information about the phrase at point."
 (interactive)
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (unless (looking-at reftex-index-phrases-phrase-regexp12)
   (error "Not a phrase line"))
  (save-match-data (reftex-index-phrases-parse-header t))
  (let* ((char (if (not (equal (match-string 1) ""))
           (string-to-char (match-string 1))))
      (phrase (match-string 3))
      (index-key (match-string 6))
      (index-keys (split-string
            (or index-key phrase)
            reftex-index-phrases-logical-or-regexp))
      (macro-data (cdr (if (null char)
                (car reftex-index-phrases-macro-data)
               (assoc char reftex-index-phrases-macro-data))))
      (macro-fmt (car macro-data))
      (repeat (nth 1 macro-data))
      (as-words reftex-index-phrases-search-whole-words)
      (example (reftex-index-make-replace-string
           macro-fmt (downcase phrase) (car index-keys) repeat))
      (re (reftex-index-make-phrase-regexp phrase as-words t))
      (re1 (reftex-index-phrases-find-dup-re phrase))
      (re2 (reftex-index-phrases-find-dup-re phrase 'sub))
      superphrases
      (nmatches 0)
      (ntimes1 0)
      (ntimes2 0)
      (case-fold-search reftex-index-phrases-case-fold-search)
      file files buf)
   (setq files reftex-index-phrases-files)
   (save-excursion
    (save-restriction
     (widen)
     (goto-char (point-min))
     (while (re-search-forward re1 nil t)
      (incf ntimes1))
     (goto-char (point-min))
     (while (re-search-forward re2 nil t)
      (push (cons (count-lines 1 (point)) (match-string 1)) superphrases)
      (incf ntimes2))))
   (save-excursion
    (while (setq file (pop files))
     (setq buf (reftex-get-file-buffer-force file))
     (when buf
      (set-buffer buf)
      (save-excursion
       (save-restriction
        (widen)
        (goto-char (point-min))
        (let ((case-fold-search reftex-index-phrases-case-fold-search))
         (while (re-search-forward re nil t)
          (or (reftex-in-comment)
            (incf nmatches)))))))))
   (with-output-to-temp-buffer "*Help*"
    (princ (format "    Phrase: %s\n" phrase))
    (princ (format "  Macro key: %s\n" char))
    (princ (format " Macro format: %s\n" macro-fmt))
    (princ (format "    Repeat: %s\n" repeat))
    (cond
     (index-key
     (let ((iks index-keys) (cnt 0) ik)
      (while (setq ik (pop iks))
       (princ (format "Index entry %d: %s\n" (incf cnt) ik)))))
     (repeat
     (princ (format " Index entry: %s\n" phrase)))
     (t
     (princ (format "  Index key: <<Given by the match>>\n"))))
    (princ (format "   Example: %s\n" example))
    (terpri)
    (princ (format "Total matches: %s in %s\n"
            (reftex-number nmatches "match" "es")
            (reftex-number (length reftex-index-phrases-files)
                   "LaTeX file")))
    (princ (format "  Uniqueness: Phrase occurs %s in phrase buffer\n"
            (reftex-number ntimes1 "time")))
    (if (> ntimes2 1)
      (progn
       (princ (format " Superphrases: Phrase matches the following %s in the phrase buffer:\n"
               (reftex-number ntimes2 "line")))
       (mapcar (lambda(x) 
            (princ (format "        Line %4d: %s\n" (car x) (cdr x))))
           (nreverse superphrases))))))))

(defun reftex-index-phrases-set-macro-key ()
 "Change the macro key for the current line.
Prompts for a macro key and insert is at the beginning of the line.
If you reply with SPACE, the macro keyn will be removed, so that the
default macro will be used. If you reply with `RET', just prints
information about the currently selected macro."
 (interactive)
 (reftex-index-phrases-parse-header)
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (unless (or (looking-at reftex-index-phrases-phrase-regexp12)
        (looking-at "\t"))
   (error "This is not a phrase line"))
  (let* ((nc (reftex-index-select-phrases-macro 0))
      (macro-data (assoc nc reftex-index-phrases-macro-data))
      macro-fmt repeat)
   (cond (macro-data)
      ((equal nc ?\ )
       (setq nc ""
          macro-data (car reftex-index-phrases-macro-data)))
      ((equal nc ?\C-m)
       (setq nc (char-after (point)))
       (if (equal nc ?\t)
         (setq nc ""
            macro-data (car reftex-index-phrases-macro-data))
        (setq macro-data (assoc nc reftex-index-phrases-macro-data))))
      (t (error "No macro associated with %c" nc)))

   (setq macro-fmt (nth 1 macro-data)
      repeat (nth 2 macro-data))
   (if macro-data
     (progn
      (if (looking-at "[^\t]") (delete-char 1))
      (insert nc)
      (message "Line will use %s %s repeat" macro-fmt
           (if repeat "with" "without")))
    (error "Abort")))))

(defun reftex-index-sort-phrases (&optional chars-first)
 "Sort the phrases lines in the buffer alphabetically.
Normally, this looks only at the phrases. With a prefix arg CHARS-FIRST,
it first compares the macro identifying chars and then the phrases."
 (interactive "P")
 ;; Remember the current line, so that we can return
 (let ((line (buffer-substring (progn (beginning-of-line) (point))
                (progn (end-of-line) (point))))
    beg end)
  (goto-char (point-min))
  ;; Find first and last phrase line in buffer
  (setq beg 
     (and (re-search-forward reftex-index-phrases-phrase-regexp12 nil t)
        (match-beginning 0)))
  (goto-char (point-max))
  (setq end (re-search-backward reftex-index-phrases-phrase-regexp12 nil t))
  (if end (setq end (progn (goto-char end) (end-of-line) (point))))
  ;; Take the lines, sort them and re-insert.
  (if (and beg end)
    (progn
     (message "Sorting lines...")
     (let* ((lines (split-string (buffer-substring beg end) "\n"))
         (lines1 (sort lines 'reftex-compare-phrase-lines)))
      (message "Sorting lines...done")
      (let ((inhibit-quit t)) ;; make sure we do not loose lines
       (delete-region beg end)
       (insert (mapconcat 'identity lines1 "\n"))))
     (goto-char (point-max))
     (re-search-backward (concat "^" (regexp-quote line) "$") nil t))
   (error "Cannot find phrases lines to sort"))))

(defvar chars-first)
(defun reftex-compare-phrase-lines (a b)
 "The comparison function used for sorting."
 (let (ca cb pa pb c-p p-p)
  (if (string-match reftex-index-phrases-phrase-regexp12 a)
    (progn
     ;; Extract macro char and phrase-or-key for a
     (setq ca (match-string 1 a) 
        pa (downcase 
          (or (and reftex-index-phrases-sort-prefers-entry
               (match-string 6 a))
            (match-string 3 a))))
     (if (string-match reftex-index-phrases-phrase-regexp12 b)
       (progn
        ;; Extract macro char and phrase-or-key for b
        (setq cb (match-string 1 b) 
           pb (downcase
             (or (and reftex-index-phrases-sort-prefers-entry
                  (match-string 6 b))
               (match-string 3 b))))
        (setq c-p (string< ca cb)
           p-p (string< pa pb))
        ;; Do the right comparison, based on the value of `chars-first'
        ;; `chars-first' is bound locally in the calling function        
        (if chars-first
          (if (string= ca cb) p-p c-p)
         (if (string= pa pb) c-p p-p)))))
   ;; If line a does not match, the answer we return determines
   ;; if non-matching lines are collected at the beginning.
   ;; When we return t here, non-matching lines form
   ;; block separators for searches.
   (not reftex-index-phrases-sort-in-blocks))))

(defvar reftex-index-phrases-menu)
(defun reftex-index-make-phrase-regexp (phrase &optional 
                        as-words allow-newline)
 "Return a regexp matching PHRASE, even if distributed over lines.
With optional arg AS-WORDS, require word boundary at beginning and end.
With optional arg ALLOW-NEWLINE, allow single newline between words."
 (let* ((words (split-string phrase))
     (space-re (if allow-newline
            "\\([ \t]*\\(\n[ \t]*\\)?\\|[ \t]\\)"
           "\\([ \t]+\\)")))
  (concat (if (and as-words (string-match "\\`\\w" (car words)))
        "\\<" "")
      (mapconcat (lambda (w) (regexp-quote (downcase w)))
            words space-re)
      (if (and as-words 
           (string-match "\\w\\'" (nth (1- (length words)) words)))
        "\\>" ""))))

(defun reftex-index-simplify-phrase (phrase)
 "Make phrase single spaces and single line."
 (mapconcat 'identity (split-string phrase) " "))

(defun reftex-index-phrases-find-dup-re (phrase &optional sub)
 "Return a regexp which matches variations of PHRASE (with additional space).
When SUB ins non-nil, the regexp will also match when PHRASE is a subphrase
of another phrase. The regexp works lonly in the phrase buffer."
 (concat (if sub "^\\S-?\t\\([^\t\n]*" "^\\S-?\t")
     (mapconcat 'regexp-quote (split-string phrase) " +")
     (if sub "[^\t\n]*\\)\\([\t\n]\\|$\\)" " *\\([\t\n]\\|$\\)")))

(defun reftex-index-make-replace-string (macro-fmt match index-key
                          &optional repeat mathp)
 "Return the string which can be used as replacement.
Treats the logical `and' for index phrases."
 (let ((index-keys (split-string (or index-key match)
                 reftex-index-phrases-logical-and-regexp)))
  (concat
   (mapconcat (lambda (x) 
         (format macro-fmt 
             (format (if mathp reftex-index-math-format "%s") x)))
        index-keys "")
  (if repeat (reftex-index-simplify-phrase match) ""))))

(defun reftex-query-index-phrase-globally (files &rest args)
 "Call `reftex-query-index-phrase' for all files in FILES."
 (let ((win-conf (current-window-configuration))
    (file))
  (unless files (error "No files"))
  (unwind-protect
    (progn
     (switch-to-buffer-other-window (reftex-get-file-buffer-force 
                     (car files)))
     (catch 'no-more-files
      (while (setq file (pop files))
       (switch-to-buffer (reftex-get-file-buffer-force file))
       (save-excursion
        (save-restriction
         (unless (stringp reftex-index-phrases-restrict-file)
          (widen))
         (goto-char (point-min))
         (apply 'reftex-query-index-phrase args))))))
   (reftex-unhighlight 0)
   (set-window-configuration win-conf))))

(defconst reftex-index-phrases-help
 "   Keys for query-index search
   ===========================
y    Replace this match
n    Skip this match
!    Replace this and all further matches in this file
q / Q  Skip match, start next file / start next phrase
o    Use a different indexing macro for this match
1 - 9  Select one of the multiple phrases
e    Edit the replacement text
C-r   Recursive edit.
s / S  Save this buffer / Save all document buffers
C-g   Abort"
 "The help string for indexing phrases.")

(defvar replace-count)
(defun reftex-query-index-phrase (phrase macro-fmt &optional
                     index-key repeat as-words)
 "Search through buffer for PHRASE, and offer to replace it with an indexed
version. The index version is derived by applying `format' with MACRO-FMT
to INDEX-KEY or PHRASE. When REPEAT is non-nil, the PHRASE is inserted
again after the macro.
AS-WORDS means, the search for PHRASE should require word boundaries at
both ends."
 (let* ((re (reftex-index-make-phrase-regexp phrase as-words 'allow-newline))
     (case-fold-search reftex-index-phrases-case-fold-search)
     (index-keys (split-string 
           (or index-key phrase)
           reftex-index-phrases-logical-or-regexp))
     (nkeys (length index-keys))
     (ckey (nth 0 index-keys))
     (all-yes nil) 
     match rpl char beg end mathp)
  (unwind-protect
    (while (re-search-forward re nil t)
     (catch 'next-match
      (if (and (fboundp reftex-index-verify-function)
           (not (funcall reftex-index-verify-function)))
        (throw 'next-match nil))
      (setq match (match-string 0))
      (setq mathp
         (save-match-data
          (condition-case nil (texmathp) (error nil))))
      (setq beg (car (match-data))
         end (nth 1 (match-data)))
      (if (and reftex-index-phrases-skip-indexed-matches
           (save-match-data
            (reftex-index-phrase-match-is-indexed beg
                               end)))
        (throw 'next-match nil))
      (reftex-highlight 0 (match-beginning 0) (match-end 0))
      (setq rpl 
         (save-match-data
          (reftex-index-make-replace-string
           macro-fmt (match-string 0) ckey repeat mathp)))
      (while 
        (not
         (catch 'loop
          (message "REPLACE: %s?  (yn!qoe%s?)"
              rpl
              (if (> nkeys 1) 
                (concat "1-" (int-to-string nkeys))
               ""))
          (setq char (if all-yes ?y (read-char-exclusive)))
          (cond ((member char '(?y ?Y ?\ ))
             ;; Yes!
             (replace-match rpl t t)
             (incf replace-count)
             ;; See if we should insert newlines to shorten lines
             (and reftex-index-phrases-wrap-long-lines
                (reftex-index-phrases-fixup-line beg end))
             (throw 'loop t))
             ((member char '(?n ?N ?\C-h ?\C-?));; FIXME: DEL
             ;; No
             (throw 'loop t))
             ((equal char ?!)
             ;; Yes for all in this buffer
             (setq all-yes t))
             ((equal char ?q)
             ;; Stop this one in this file
             (goto-char (point-max))
             (throw 'loop t))
             ((equal char ?Q)
             ;; Stop this one
             (throw 'no-more-files t))
             ((equal char ?s)
             (save-buffer))
             ((equal char ?S)
             (reftex-save-all-document-buffers))
             ((equal char ?\C-g)
             (keyboard-quit))
             ((member char '(?o ?O))
             ;; Select a differnt macro
             (let* ((nc (reftex-index-select-phrases-macro 2))
                 (macro-data 
                 (cdr (assoc nc reftex-index-phrases-macro-data)))
                 (macro-fmt (car macro-data))
                 (repeat (nth 1 macro-data)))
              (if macro-data
                (setq rpl (save-match-data
                      (reftex-index-make-replace-string
                       macro-fmt match
                       ckey repeat mathp)))
               (ding))))
             ((equal char ?\?)
             ;; Help
             (with-output-to-temp-buffer "*Help*"
              (princ reftex-index-phrases-help)))
             ((equal char ?\C-r)
             ;; Recursive edit
             (save-match-data
              (save-excursion
               (message 
                (substitute-command-keys
                "Recursive edit. Resume with \\[exit-recursive-edit]"))
               (recursive-edit))))
             ((equal char ?e)
             (setq rpl (read-string "Edit: " rpl)))
             ((equal char ?0)
             (setq ckey (or index-key phrase)
                rpl (save-match-data
                   (reftex-index-make-replace-string
                    macro-fmt match ckey repeat mathp))))
             ((and (> char ?0)
                (<= char (+ ?0 nkeys)))
             (setq ckey (nth (1- (- char ?0)) index-keys)
                rpl (save-match-data
                   (reftex-index-make-replace-string
                    macro-fmt match ckey repeat mathp))))
             (t (ding)))
          nil)))))
   (message "")
   (setq all-yes nil)
   (reftex-unhighlight 0))))

(defun reftex-index-phrase-match-is-indexed (beg end)
 ;; CHeck if match is in an argument of an index macro, or if an
 ;; index macro is directly attached to the match.
 (save-excursion
  (goto-char end)
  (let* ((all-macros (reftex-what-macro t))
      (this-macro (car (car all-macros)))
      (before-macro
      (and (> beg 2)
         (goto-char (1- beg))
         (memq (char-after (point)) '(?\] ?\}))
         (car (reftex-what-macro 1))))
      (after-macro
      (and (goto-char end)
         (looking-at "\\(\\\\[a-zA-Z]+\\*?\\)[[{]")
         (match-string 1)))
      macro)
   (or (catch 'matched
      (while (setq macro (pop all-macros))
       (if (member (car macro) reftex-macros-with-index)
         (throw 'matched t)))
      nil)
     (and before-macro
        (member before-macro reftex-macros-with-index))
     (and after-macro
        (member after-macro reftex-macros-with-index))))))

(defun reftex-index-phrases-fixup-line (beg end)
 "Insert newlines before BEG and/or after END to shorten line."
 (let (bol eol space1 space2)
  (save-excursion
   ;; Find line boundaries and possible line breaks near BEG and END
   (beginning-of-line)
   (setq bol (point))
   (end-of-line)
   (setq eol (point))
   (goto-char beg)
   (skip-chars-backward "^ \n")
   (if (and (equal (preceding-char) ?\ )
        (string-match "\\S-" (buffer-substring bol (point))))
     (setq space1 (1- (point))))
   (goto-char end)
   (skip-chars-forward "^ \n")
   (if (and (equal (following-char) ?\ )
        (string-match "\\S-" (buffer-substring (point) eol)))
     (setq space2 (point)))
   ;; Now check what we have and insert the newlines
   (if (<= (- eol bol) fill-column)
     ;; Line is already short
     nil
    (cond
     ((and (not space1) (not space2))) ; No spaces available
     ((not space2)         ; Do space1
     (reftex-index-phrases-replace-space space1))
     ((not space1)         ; Do space2
     (reftex-index-phrases-replace-space space2))
     (t ; We have both spaces
     (let ((l1 (- space1 bol))
        (l2 (- space2 space1))
        (l3 (- eol space2)))
      (if (> l2 fill-column)
        ;; The central part alone is more than one line
        (progn
         (reftex-index-phrases-replace-space space1)
         (reftex-index-phrases-replace-space space2))
       (if (> (+ l1 l2) fill-column)
         ;; Need to split beginning
         (reftex-index-phrases-replace-space space1))
       (if (> (+ l2 l3) fill-column)
         ;; Need to split end
         (reftex-index-phrases-replace-space space2))))))))))

(defun reftex-index-phrases-replace-space (pos)
 "If there is a space at POS, replace it with a newline char.
Does not do a save-excursion."
 (when (equal (char-after pos) ?\ )
  (goto-char pos)
  (delete-char 1)
  (insert "\n")))

(defun reftex-index-select-phrases-macro (&optional delay)
 "Offer a list of possible index macros and have the user select one."
 (let* ((prompt (concat "Select macro: ["
             (mapconcat (lambda (x) (char-to-string (car x)))
                  reftex-index-phrases-macro-data "")
             "] "))
     (help (concat "Select an indexing macro\n========================\n"
            (mapconcat (lambda (x)
                  (format " [%c]   %s"
                      (car x) (nth 1 x)))
                 reftex-index-phrases-macro-data "\n"))))
  (reftex-select-with-char prompt help delay)))

;; Keybindings and Menu for phrases buffer

(loop for x in
   '(("\C-c\C-c" . reftex-index-phrases-save-and-return)
    ("\C-c\C-x" . reftex-index-this-phrase)
    ("\C-c\C-f" . reftex-index-next-phrase)
    ("\C-c\C-r" . reftex-index-region-phrases)
    ("\C-c\C-a" . reftex-index-all-phrases)
    ("\C-c\C-d" . reftex-index-remaining-phrases)
    ("\C-c\C-s" . reftex-index-sort-phrases)
    ("\C-c\C-n" . reftex-index-new-phrase)
    ("\C-c\C-m" . reftex-index-phrases-set-macro-key)
    ("\C-c\C-i" . reftex-index-phrases-info)
    ("\C-c\C-t" . reftex-index-find-next-conflict-phrase)
    ("\C-i"   . self-insert-command))
   do (define-key reftex-index-phrases-map (car x) (cdr x)))

(easy-menu-define 
 reftex-index-phrases-menu reftex-index-phrases-map
 "Menu for Phrases buffer"
 '("Phrases"
  ["New Phrase" reftex-index-new-phrase t]
  ["Set Phrase Macro" reftex-index-phrases-set-macro-key t]
  ["Recreate File Header" reftex-index-initialize-phrases-buffer t]
  "--"
  ("Sort Phrases"
  ["Sort" reftex-index-sort-phrases t]
  "--"
  "Sort Options"
  ["by Search Phrase" (setq reftex-index-phrases-sort-prefers-entry nil)
   :style radio :selected (not reftex-index-phrases-sort-prefers-entry)]
  ["by Index Entry" (setq reftex-index-phrases-sort-prefers-entry t)
   :style radio :selected reftex-index-phrases-sort-prefers-entry]
  ["in Blocks" (setq reftex-index-phrases-sort-in-blocks
             (not reftex-index-phrases-sort-in-blocks))
   :style toggle :selected reftex-index-phrases-sort-in-blocks])
  ["Describe Phrase" reftex-index-phrases-info t]
  ["Next Phrase Conflict" reftex-index-find-next-conflict-phrase t]
  "--"
  ("Find and Index in Document"
  ["Current Phrase" reftex-index-this-phrase t]
  ["Next Phrase" reftex-index-next-phrase t]
  ["Current and Following" reftex-index-remaining-phrases t]
  ["Region Phrases" reftex-index-region-phrases t]
  ["All Phrases" reftex-index-all-phrases t]
  "--"
  "Options"
  ["Match Whole Words" (setq reftex-index-phrases-search-whole-words
             (not reftex-index-phrases-search-whole-words))
   :style toggle :selected reftex-index-phrases-search-whole-words]
  ["Case Sensitive Search" (setq reftex-index-phrases-case-fold-search
                 (not reftex-index-phrases-case-fold-search))
   :style toggle :selected (not
               reftex-index-phrases-case-fold-search)]
  ["Wrap Long Lines" (setq reftex-index-phrases-wrap-long-lines
               (not reftex-index-phrases-wrap-long-lines))
  :style toggle :selected reftex-index-phrases-wrap-long-lines]
  ["Skip Indexed Matches" (setq reftex-index-phrases-skip-indexed-matches
                 (not reftex-index-phrases-skip-indexed-matches))
   :style toggle :selected reftex-index-phrases-skip-indexed-matches])
  "--"
  ["Save and Return" reftex-index-phrases-save-and-return t]))


;;; reftex-index.el ends here