1. xemacs
 2. sh-script

Source

sh-script / sh-script.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
;;; sh-script.el --- shell-script editing commands for Emacs

;; Copyright (C) 1993, 94, 95, 96, 97, 1999, 2001
;; Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Daniel Pfeiffer <occitan@esperanto.org>
;; Version: 2.0f
;; Maintainer: FSF
;; Keywords: languages, unix

;; This file is part of XEmacs.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the Free
;; Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
;; 02110-1301, USA.

;;; Synched up with: FSF 21.4.

;;; Commentary:

;; Major mode for editing shell scripts. Bourne, C and rc shells as well
;; as various derivatives are supported and easily derived from. Structured
;; statements can be inserted with one command or abbrev. Completion is
;; available for filenames, variables known from the script, the shell and
;; the environment as well as commands.

;;; Known Bugs:

;; - In Bourne the keyword `in' is not anchored to case, for, select ...
;; - Variables in `"' strings aren't fontified because there's no way of
;;  syntactically distinguishing those from `'' strings.

;;		Indentation
;;		===========
;; Indentation for rc and es modes is very limited, but for Bourne shells
;; and its derivatives it is quite customizable.
;;
;; The following description applies to sh and derived shells (bash,
;; zsh, ...).
;;
;; There are various customization variables which allow tailoring to
;; a wide variety of styles. Most of these variables are named
;; sh-indent-for-XXX and sh-indent-after-XXX. For example.
;; sh-indent-after-if controls the indenting of a line following
;; an if statement, and sh-indent-for-fi controls the indentation
;; of the line containing the fi.
;;
;; You can set each to a numeric value, but it is often more convenient
;; to a symbol such as `+' which uses the value of variable `sh-basic-offset'.
;; By changing this one variable you can increase or decrease how much
;; indentation there is. Valid symbols:
;;
;;	+  Indent right by sh-basic-offset
;;	-  Indent left by sh-basic-offset
;;	++ Indent right twice sh-basic-offset
;;	-- Indent left twice sh-basic-offset
;;	*  Indent right half sh-basic-offset
;;	/  Indent left half sh-basic-offset.
;;
;; There are 4 commands to help set the indentation variables:
;;
;; `sh-show-indent'
;;  This shows what variable controls the indentation of the current
;;  line and its value.
;;
;; `sh-set-indent'
;;  This allows you to set the value of the variable controlling the
;;  current line's indentation. You can enter a number or one of a
;;  number of special symbols to denote the value of sh-basic-offset,
;;  or its negative, or half it, or twice it, etc. If you've used
;;  cc-mode this should be familiar. If you forget which symbols are
;;  valid simply press C-h at the prompt.
;;
;; `sh-learn-line-indent'
;;  Simply make the line look the way you want it, then invoke this
;;  command. It will set the variable to the value that makes the line
;;  indent like that. If called with a prefix argument then it will set
;;  the value to one of the symbols if applicable.
;;
;; `sh-learn-buffer-indent'
;;  This is the deluxe function! It "learns" the whole buffer (use
;;  narrowing if you want it to process only part). It outputs to a
;;  buffer *indent* any conflicts it finds, and all the variables it has
;;  learned. This buffer is a sort of Occur mode buffer, allowing you to
;;  easily find where something was set. It is popped to automatically
;;  if there are any conflicts found or if `sh-popup-occur-buffer' is
;;  non-nil.
;;  `sh-indent-comment' will be set if all comments follow the same
;;  pattern; if they don't it will be set to nil.
;;  Whether `sh-basic-offset' is set is determined by variable
;;  `sh-learn-basic-offset'.
;;
;;  Unfortunately, `sh-learn-buffer-indent' can take a long time to run
;;  (e.g. if there are large case statements). Perhaps it does not make
;;  sense to run it on large buffers: if lots of lines have different
;;  indentation styles it will produce a lot of diagnostics in the
;;  *indent* buffer; if there is a consistent style then running
;;  `sh-learn-buffer-indent' on a small region of the buffer should
;;  suffice.
;;
;;	Saving indentation values
;;	-------------------------
;; After you've learned the values in a buffer, how to you remember
;; them?  Originally I had hoped that `sh-learn-buffer-indent'
;; would make this unnecessary; simply learn the values when you visit
;; the buffer.
;; You can do this automatically like this:
;;  (add-hook 'sh-set-shell-hook 'sh-learn-buffer-indent)
;;
;; However... `sh-learn-buffer-indent' is extremely slow,
;; especially on large-ish buffer. Also, if there are conflicts the
;; "last one wins" which may not produce the desired setting.
;;
;; So...There is a minimal way of being able to save indentation values and
;; to reload them in another buffer or at another point in time.
;;
;; Use `sh-name-style' to give a name to the indentation settings of
;;	the current buffer.
;; Use `sh-load-style' to load indentation settings for the current
;;	buffer from a specific style.
;; Use `sh-save-styles-to-buffer' to write all the styles to a buffer
;;	in lisp code. You can then store it in a file and later use
;;	`load-file' to load it.
;;
;;	Indentation variables - buffer local or global?
;;	----------------------------------------------
;; I think that often having them buffer-local makes sense,
;; especially if one is using `sh-learn-buffer-indent'. However, if
;; a user sets values using customization, these changes won't appear
;; to work if the variables are already local!
;;
;; To get round this, there is a variable `sh-make-vars-local' and 2
;; functions: `sh-make-vars-local' and `sh-reset-indent-vars-to-global-values'.
;;
;; If `sh-make-vars-local' is non-nil, then these variables become
;; buffer local when the mode is established.
;; If this is nil, then the variables are global. At any time you
;; can make them local with the command `sh-make-vars-local'.
;; Conversely, to update with the global values you can use the
;; command `sh-reset-indent-vars-to-global-values'.
;;
;; This may be awkward, but the intent is to cover all cases.
;;
;;	Awkward things, pitfalls
;;	------------------------
;; Indentation for a sh script is complicated for a number of reasons:
;;
;; 1. You can't format by simply looking at symbols, you need to look
;;  at keywords. [This is not the case for rc and es shells.]
;; 2. The character ")" is used both as a matched pair "(" ... ")" and
;;  as a stand-alone symbol (in a case alternative). This makes
;;  things quite tricky!
;; 3. Here-documents in a script should be treated "as is", and when
;;  they terminate we want to revert to the indentation of the line
;;  containing the "<<" symbol.
;; 4. A line may be continued using the "\".
;; 5. The character "#" (outside a string) normally starts a comment,
;;  but it doesn't in the sequence "$#"!
;;
;; To try and address points 2 3 and 5 I used a feature that cperl mode
;; uses, that of a text's syntax property. This, however, has 2
;; disadvantages:
;; 1. We need to scan the buffer to find which ")" symbols belong to a
;;  case alternative, to find any here documents, and handle "$#".
;; 2. Setting the text property makes the buffer modified. If the
;;  buffer is read-only buffer we have to cheat and bypass the read-only
;;  status. This is for cases where the buffer started read-only buffer
;;  but the user issued `toggle-read-only'.
;;
;;	Bugs
;;	----
;; - Indenting many lines is slow. It currently does each line
;;  independently, rather than saving state information.
;;
;; - `sh-learn-buffer-indent' is extremely slow.
;;
;; Richard Sharman <rsharman@pobox.com> June 1999.

;;; Code:

;; page 1:	variables and settings
;; page 2:	indentation stuff
;; page 3:	mode-command and utility functions
;; page 4:	statement syntax-commands for various shells
;; page 5:	various other commands

(eval-when-compile
 (require 'skeleton)
 (require 'comint))
(require 'executable)(defgroup sh nil
 "Shell programming utilities"
 :group 'unix
 :group 'languages)

(defgroup sh-script nil
 "Shell script mode"
 :group 'sh
 :prefix "sh-")

;;; interpreter-mode-alist is not compatible between Emacs and XEmacs.
;;; So fake it.

(defvar sh-interpreter-mode-alist
 '(("perl" . perl-mode)
  ("perl5" . perl-mode)
  ("wish" . tcl-mode)
  ("wishx" . tcl-mode)
  ("tcl" . tcl-mode)
  ("tclsh" . tcl-mode)
  ("awk" . awk-mode)
  ("mawk" . awk-mode)
  ("nawk" . awk-mode)
  ("gawk" . awk-mode)
  ("scm" . scheme-mode)
  ("ash" . sh-mode)
  ("bash" . sh-mode)
  ("csh" . sh-mode)
  ("dtksh" . sh-mode)
  ("es" . sh-mode)
  ("itcsh" . sh-mode)
  ("jsh" . sh-mode)
  ("ksh" . sh-mode)
  ("oash" . sh-mode)
  ("pdksh" . sh-mode)
  ("rc" . sh-mode)
  ("sh" . sh-mode)
  ("sh5" . sh-mode)
  ("cmd" . sh-mode)
  ("tcsh" . sh-mode)
  ("wksh" . sh-mode)
  ("wsh" . sh-mode)
  ("zsh" . sh-mode)
  ("tail" . text-mode)
  ("more" . text-mode)
  ("less" . text-mode)
  ("pg" . text-mode))
 "Alist mapping interpreter names to major modes.
This alist applies to files whose first line starts with `#!'.
Each element looks like (INTERPRETER . MODE).
The car of each element is compared with
the name of the interpreter specified in the first line.
If it matches, mode MODE is selected.")

(defcustom sh-ancestor-alist
 '((ash . sh)
  (bash . jsh)
  (bash2 . jsh)
  (dtksh . ksh)
  (es . rc)
  (itcsh . tcsh)
  (jcsh . csh)
  (jsh . sh)
  (ksh . ksh88)
  (ksh88 . jsh)
  (oash . sh)
  (pdksh . ksh88)
  (posix . sh)
  (tcsh . csh)
  (wksh . ksh88)
  (wsh . sh)
  (zsh . ksh88)
  (rpm . sh))
 "*Alist showing the direct ancestor of various shells.
This is the basis for `sh-feature'. See also `sh-alias-alist'.
By default we have the following three hierarchies:

csh		C Shell
 jcsh		C Shell with Job Control
 tcsh		Toronto C Shell
  itcsh	? Toronto C Shell
rc		Plan 9 Shell
 es		Extensible Shell
sh		Bourne Shell
 ash		? Shell
 jsh		Bourne Shell with Job Control
  bash	GNU Bourne Again Shell
  ksh88	Korn Shell '88
   ksh	Korn Shell '93
	dtksh	CDE Desktop Korn Shell
   pdksh	Public Domain Korn Shell
   wksh	Window Korn Shell
   zsh	Z Shell
 oash		SCO OA (curses) Shell
 posix		IEEE 1003.2 Shell Standard
 wsh		? Shell"
 :type '(repeat (cons symbol symbol))
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-alias-alist
 ;; XEmacs change: Linux is spelled `linux'
 (nconc (if (eq system-type 'linux)
	   '((csh . tcsh)
	    (ksh . pdksh)))
	 ;; for the time being
	 '((ksh . ksh88)
	  (bash2 . bash)
	  (sh5 . sh)))
 "*Alist for transforming shell names to what they really are.
Use this where the name of the executable doesn't correspond to the type of
shell it really is."
 :type '(repeat (cons symbol symbol))
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-shell-file
 (or
  ;; On MSDOS and Windows, collapse $SHELL to lower-case and remove
  ;; the executable extension, so comparisons with the list of
  ;; known shells work.
  (and (memq system-type '(ms-dos windows-nt))
	(let* ((shell (getenv "SHELL"))
	    (shell-base
		(and shell (file-name-nondirectory shell))))
	 ;; shell-script mode doesn't support DOS/Windows shells,
	 ;; so use the default instead.
	 (if (or (null shell)
		 (member (downcase shell-base)
			 '("command.com" "cmd.exe" "4dos.com" "ndos.com"
			  "cmdproxy.exe")))
	   "/bin/sh"
	  (file-name-sans-extension (downcase shell)))))
  (getenv "SHELL")
  "/bin/sh")
 "*The executable file name for the shell being programmed."
 :type 'string
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-shell-arg
 ;; bash does not need any options when run in a shell script,
 '((bash)
  (csh . "-f")
  (pdksh)
  ;; Bill_Mann@praxisint.com says -p with ksh can do harm.
  (ksh88)
  ;; -p means don't initialize functions from the environment.
  (rc . "-p")
  ;; Someone proposed -motif, but we don't want to encourage
  ;; use of a non-free widget set.
  (wksh)
  ;; -f means don't run .zshrc.
  (zsh . "-f"))
 "*Single argument string for the magic number. See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice (const :tag "No Arguments" nil)
			    (string :tag "Arguments")
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)

(defcustom sh-imenu-generic-expression
 `((sh
   . ((nil "^\\s-*\\(function\\s-+\\)?\\([A-Za-z_][A-Za-z_0-9]+\\)\\s-*()" 2))))
 "*Alist of regular expressions for recognizing shell function definitions.
See `sh-feature' and `imenu-generic-expression'."
 :type '(alist :key-type (symbol :tag "Shell")
		:value-type (alist :key-type (choice :tag "Title"
						   string
						   (const :tag "None" nil))
				  :value-type
				  (repeat :tag "Regexp, index..." sexp)))
 :group 'sh-script
 :version "20.4")

(defvar sh-shell-variables nil
 "Alist of shell variable names that should be included in completion.
These are used for completion in addition to all the variables named
in `process-environment'. Each element looks like (VAR . VAR), where
the car and cdr are the same symbol.")

(defvar sh-shell-variables-initialized nil
 "Non-nil if `sh-shell-variables' is initialized.")

(defun sh-canonicalize-shell (shell)
 "Convert a shell name SHELL to the one we should handle it as."
 (if (string-match "\\.exe\\'" shell)
   (setq shell (substring shell 0 (match-beginning 0))))
 (or (symbolp shell)
   (setq shell (intern shell)))
 (or (cdr (assq shell sh-alias-alist))
   shell))

(defvar sh-shell (sh-canonicalize-shell (file-name-nondirectory sh-shell-file))
 "The shell being programmed. This is set by \\[sh-set-shell].")

;;; I turned off this feature because it doesn't permit typing commands
;;; in the usual way without help.
;;;(defvar sh-abbrevs
;;; '((csh eval sh-abbrevs shell
;;;	 "switch" 'sh-case
;;;	 "getopts" 'sh-while-getopts)

;;;  (es eval sh-abbrevs shell
;;;	"function" 'sh-function)

;;;  (ksh88 eval sh-abbrevs sh
;;;	  "select" 'sh-select)

;;;  (rc eval sh-abbrevs shell
;;;	"case" 'sh-case
;;;	"function" 'sh-function)

;;;  (sh eval sh-abbrevs shell
;;;	"case" 'sh-case
;;;	"function" 'sh-function
;;;	"until" 'sh-until
;;;	"getopts" 'sh-while-getopts)

;;;  ;; The next entry is only used for defining the others
;;;  (shell "for" sh-for
;;;	  "loop" sh-indexed-loop
;;;	  "if" sh-if
;;;	  "tmpfile" sh-tmp-file
;;;	  "while" sh-while)

;;;  (zsh eval sh-abbrevs ksh88
;;;	 "repeat" 'sh-repeat))
;;; "Abbrev-table used in Shell-Script mode. See `sh-feature'.
;;;Due to the internal workings of abbrev tables, the shell name symbol is
;;;actually defined as the table for the like of \\[edit-abbrevs].")(easy-mmode-defsyntax sh-mode-syntax-table
 '((?\# . "<")
  (?\^l . ">#")
  (?\n . ">#")
  (?\" . "\"\"")
  (?\' . "\"'")
  (?\` . "\"`")
  (?! . "_")
  (?% . "_")
  (?: . "_")
  (?. . "_")
  (?^ . "_")
  (?~ . "_")
  (?< . ".")
  (?> . "."))
 "Syntax-table used in Shell-Script mode.")


(defvar sh-mode-map
 (let ((map (make-sparse-keymap))
	(menu-map (make-sparse-keymap "Insert")))
  (define-key map "\C-c(" 'sh-function)
  (define-key map "\C-c\C-w" 'sh-while)
  (define-key map "\C-c\C-u" 'sh-until)
  (define-key map "\C-c\C-t" 'sh-tmp-file)
  (define-key map "\C-c\C-s" 'sh-select)
  (define-key map "\C-c\C-r" 'sh-repeat)
  (define-key map "\C-c\C-o" 'sh-while-getopts)
  (define-key map "\C-c\C-l" 'sh-indexed-loop)
  (define-key map "\C-c\C-i" 'sh-if)
  (define-key map "\C-c\C-f" 'sh-for)
  (define-key map "\C-c\C-c" 'sh-case)
  (define-key map "\C-c?" 'sh-show-indent)
  (define-key map "\C-c=" 'sh-set-indent)
  (define-key map "\C-c<" 'sh-learn-line-indent)
  (define-key map "\C-c>" 'sh-learn-buffer-indent)

  (define-key map "=" 'sh-assignment)
  (define-key map "\C-c+" 'sh-add)
  (define-key map "\C-\M-x" 'sh-execute-region)
  (define-key map "\C-c\C-x" 'executable-interpret)
  (define-key map "<" 'sh-maybe-here-document)
  (define-key map "(" 'skeleton-pair-insert-maybe)
  (define-key map "{" 'skeleton-pair-insert-maybe)
  (define-key map "[" 'skeleton-pair-insert-maybe)
  (define-key map "'" 'skeleton-pair-insert-maybe)
  (define-key map "`" 'skeleton-pair-insert-maybe)
  (define-key map "\"" 'skeleton-pair-insert-maybe)

  (substitute-key-definition 'complete-tag 'comint-dynamic-complete
			    map (current-global-map))
  (substitute-key-definition 'newline-and-indent 'sh-newline-and-indent
			    map (current-global-map))
;; XEmacs change: Don't mess around with the DEL bindings
;  (substitute-key-definition 'delete-backward-char
;			    'backward-delete-char-untabify
;			    map (current-global-map))
  (define-key map "\C-c:" 'sh-set-shell)
  (substitute-key-definition 'beginning-of-defun
			    'sh-beginning-of-compound-command
			    map (current-global-map))
  (substitute-key-definition 'backward-sentence 'sh-beginning-of-command
			    map (current-global-map))
  (substitute-key-definition 'forward-sentence 'sh-end-of-command
			    map (current-global-map))
  map)
 "Keymap used in Shell-Script mode.")

;; XEmacs change
(easy-menu-define
 sh-mode-menu sh-mode-map "Menu for sh-script mode"
   '("Insert"
    ["While Loop" sh-while t]
    ["Until Loop" sh-until t]
    ["Temporary File" sh-tmp-file t]
    ["Select Statement" sh-select t]
    ["Repeat Loop" sh-repeat t]
    ["Options Loop" sh-while-getopts t]
    ["Indexed Loop" sh-indexed-loop t]
    ["If Statement" sh-if t]
    ["For Loop" sh-for t]
    ["Case Statement" sh-case t]))

(defcustom sh-dynamic-complete-functions
 '(shell-dynamic-complete-environment-variable
  shell-dynamic-complete-command
  comint-dynamic-complete-filename)
 "*Functions for doing TAB dynamic completion."
 :type '(repeat function)
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-require-final-newline
 '((csh . t)
  (pdksh . t)
  (rc eval . require-final-newline)
  (sh eval . require-final-newline))
 "*Value of `require-final-newline' in Shell-Script mode buffers.
See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice (const :tag "require" t)
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-assignment-regexp
 '((csh . "\\<\\([a-zA-Z0-9_]+\\)\\(\\[.+\\]\\)?[ \t]*[-+*/%^]?=")
  ;; actually spaces are only supported in let/(( ... ))
  (ksh88 . "\\<\\([a-zA-Z0-9_]+\\)\\(\\[.+\\]\\)?[ \t]*\\([-+*/%&|~^]\\|<<\\|>>\\)?=")
  (rc . "\\<\\([a-zA-Z0-9_*]+\\)[ \t]*=")
  (sh . "\\<\\([a-zA-Z0-9_]+\\)="))
 "*Regexp for the variable name and what may follow in an assignment.
First grouping matches the variable name. This is upto and including the `='
sign. See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice regexp
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-indentation 4
 "The width for further indentation in Shell-Script mode."
 :type 'integer
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-remember-variable-min 3
 "*Don't remember variables less than this length for completing reads."
 :type 'integer
 :group 'sh-script)


(defvar sh-header-marker nil
 "When non-nil is the end of header for prepending by \\[sh-execute-region].
That command is also used for setting this variable.")


(defcustom sh-beginning-of-command
 "\\([;({`|&]\\|\\`\\|[^\\]\n\\)[ \t]*\\([/~a-zA-Z0-9:]\\)"
 "*Regexp to determine the beginning of a shell command.
The actual command starts at the beginning of the second \\(grouping\\)."
 :type 'regexp
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-end-of-command
 "\\([/~a-zA-Z0-9:]\\)[ \t]*\\([;#)}`|&]\\|$\\)"
 "*Regexp to determine the end of a shell command.
The actual command ends at the end of the first \\(grouping\\)."
 :type 'regexp
 :group 'sh-script)(defvar sh-here-document-word "EOF"
 "Word to delimit here documents.")

;; XEmacs change: indexes decreased by one (behaviour difference with GNU?)
(defvar sh-test
 '((sh "[ ]" . 2)
  (ksh88 "[[ ]]" . 3))
 "Initial input in Bourne if, while and until skeletons. See `sh-feature'.")


;; customized this out of sheer bravado. not for the faint of heart.
;; but it *did* have an asterisk in the docstring!
(defcustom sh-builtins
 '((bash eval sh-append posix
	 "alias" "bg" "bind" "builtin" "declare" "dirs" "enable" "fc" "fg"
	 "help" "history" "jobs" "kill" "let" "local" "popd" "pushd" "source"
	 "suspend" "typeset" "unalias")

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (bourne eval sh-append shell
	  "eval" "export" "getopts" "newgrp" "pwd" "read" "readonly"
	  "times" "ulimit")

  (csh eval sh-append shell
	 "alias" "chdir" "glob" "history" "limit" "nice" "nohup" "rehash"
	 "setenv" "source" "time" "unalias" "unhash")

  (dtksh eval identity wksh)

  (es "access" "apids" "cd" "echo" "eval" "false" "let" "limit" "local"
	"newpgrp" "result" "time" "umask" "var" "vars" "wait" "whatis")

  (jsh eval sh-append sh
	 "bg" "fg" "jobs" "kill" "stop" "suspend")

  (jcsh eval sh-append csh
	 "bg" "fg" "jobs" "kill" "notify" "stop" "suspend")

  (ksh88 eval sh-append bourne
	  "alias" "bg" "false" "fc" "fg" "jobs" "kill" "let" "print" "time"
	  "typeset" "unalias" "whence")

  (oash eval sh-append sh
	 "checkwin" "dateline" "error" "form" "menu" "newwin" "oadeinit"
	 "oaed" "oahelp" "oainit" "pp" "ppfile" "scan" "scrollok" "wattr"
	 "wclear" "werase" "win" "wmclose" "wmmessage" "wmopen" "wmove"
	 "wmtitle" "wrefresh")

  (pdksh eval sh-append ksh88
	  "bind")

  (posix eval sh-append sh
	  "command")

  (rc "builtin" "cd" "echo" "eval" "limit" "newpgrp" "shift" "umask" "wait"
	"whatis")

  (sh eval sh-append bourne
	"hash" "test" "type")

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (shell "cd" "echo" "eval" "set" "shift" "umask" "unset" "wait")

  (wksh eval sh-append ksh88
	 "Xt[A-Z][A-Za-z]*")

  (zsh eval sh-append ksh88
	 "autoload" "bindkey" "builtin" "chdir" "compctl" "declare" "dirs"
	 "disable" "disown" "echotc" "enable" "functions" "getln" "hash"
	 "history" "integer" "limit" "local" "log" "popd" "pushd" "r"
	 "readonly" "rehash" "sched" "setopt" "source" "suspend" "true"
	 "ttyctl" "type" "unfunction" "unhash" "unlimit" "unsetopt" "vared"
	 "which"))
 "*List of all shell builtins for completing read and fontification.
Note that on some systems not all builtins are available or some are
implemented as aliases. See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice (repeat string)
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)(defcustom sh-leading-keywords
 '((csh "else")

  (es "true" "unwind-protect" "whatis")

  (rc "else")

  (sh "do" "elif" "else" "if" "then" "trap" "type" "until" "while"))
 "*List of keywords that may be immediately followed by a builtin or keyword.
Given some confusion between keywords and builtins depending on shell and
system, the distinction here has been based on whether they influence the
flow of control or syntax. See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice (repeat string)
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)


(defcustom sh-other-keywords
 '((bash eval sh-append bourne
	 "bye" "logout")

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (bourne eval sh-append sh
	  "function")

  (csh eval sh-append shell
	 "breaksw" "default" "end" "endif" "endsw" "foreach" "goto"
	 "if" "logout" "onintr" "repeat" "switch" "then" "while")

  (es "break" "catch" "exec" "exit" "fn" "for" "forever" "fork" "if"
	"return" "throw" "while")

  (ksh88 eval sh-append bourne
	  "select")

  (rc "break" "case" "exec" "exit" "fn" "for" "if" "in" "return" "switch"
	"while")

  (sh eval sh-append shell
	"done" "esac" "fi" "for" "in" "return")

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (shell "break" "case" "continue" "exec" "exit")

  (zsh eval sh-append bash
	 "select"))
 "*List of keywords not in `sh-leading-keywords'.
See `sh-feature'."
 :type '(repeat (cons (symbol :tag "Shell")
		    (choice (repeat string)
			    (cons :format "Evaluate: %v"
				   (const :format "" eval)
				   sexp))))
 :group 'sh-script)(defvar sh-variables
 '((bash eval sh-append sh
	 "allow_null_glob_expansion" "auto_resume" "BASH" "BASH_VERSION"
	 "cdable_vars" "ENV" "EUID" "FCEDIT" "FIGNORE" "glob_dot_filenames"
	 "histchars" "HISTFILE" "HISTFILESIZE" "history_control" "HISTSIZE"
	 "hostname_completion_file" "HOSTTYPE" "IGNOREEOF" "ignoreeof"
	 "LINENO" "MAIL_WARNING" "noclobber" "nolinks" "notify"
	 "no_exit_on_failed_exec" "NO_PROMPT_VARS" "OLDPWD" "OPTERR" "PPID"
	 "PROMPT_COMMAND" "PS4" "pushd_silent" "PWD" "RANDOM" "REPLY"
	 "SECONDS" "SHLVL" "TMOUT" "UID")

  (csh eval sh-append shell
	 "argv" "cdpath" "child" "echo" "histchars" "history" "home"
	 "ignoreeof" "mail" "noclobber" "noglob" "nonomatch" "path" "prompt"
	 "shell" "status" "time" "verbose")

  (es eval sh-append shell
	"apid" "cdpath" "CDPATH" "history" "home" "ifs" "noexport" "path"
	"pid" "prompt" "signals")

  (jcsh eval sh-append csh
	 "notify")

  (ksh88 eval sh-append sh
	  "ENV" "ERRNO" "FCEDIT" "FPATH" "HISTFILE" "HISTSIZE" "LINENO"
	  "OLDPWD" "PPID" "PS3" "PS4" "PWD" "RANDOM" "REPLY" "SECONDS"
	  "TMOUT")

  (oash eval sh-append sh
	 "FIELD" "FIELD_MAX" "LAST_KEY" "OALIB" "PP_ITEM" "PP_NUM")

  (rc eval sh-append shell
	"apid" "apids" "cdpath" "CDPATH" "history" "home" "ifs" "path" "pid"
	"prompt" "status")

  (sh eval sh-append shell
	"CDPATH" "IFS" "OPTARG" "OPTIND" "PS1" "PS2")

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (shell "COLUMNS" "EDITOR" "HOME" "HUSHLOGIN" "LANG" "LC_COLLATE"
	  "LC_CTYPE" "LC_MESSAGES" "LC_MONETARY" "LC_NUMERIC" "LC_TIME"
	  "LINES" "LOGNAME" "MAIL" "MAILCHECK" "MAILPATH" "PAGER" "PATH"
	  "SHELL" "TERM" "TERMCAP" "TERMINFO" "VISUAL")

  (tcsh eval sh-append csh
	 "addsuffix" "ampm" "autocorrect" "autoexpand" "autolist"
	 "autologout" "chase_symlinks" "correct" "dextract" "edit" "el"
	 "fignore" "gid" "histlit" "HOST" "HOSTTYPE" "HPATH"
	 "ignore_symlinks" "listjobs" "listlinks" "listmax" "matchbeep"
	 "nobeep" "NOREBIND" "oid" "printexitvalue" "prompt2" "prompt3"
	 "pushdsilent" "pushdtohome" "recexact" "recognize_only_executables"
	 "rmstar" "savehist" "SHLVL" "showdots" "sl" "SYSTYPE" "tcsh" "term"
	 "tperiod" "tty" "uid" "version" "visiblebell" "watch" "who"
	 "wordchars")

  (zsh eval sh-append ksh88
	 "BAUD" "bindcmds" "cdpath" "DIRSTACKSIZE" "fignore" "FIGNORE" "fpath"
	 "HISTCHARS" "hostcmds" "hosts" "HOSTS" "LISTMAX" "LITHISTSIZE"
	 "LOGCHECK" "mailpath" "manpath" "NULLCMD" "optcmds" "path" "POSTEDIT"
	 "prompt" "PROMPT" "PROMPT2" "PROMPT3" "PROMPT4" "psvar" "PSVAR"
	 "READNULLCMD" "REPORTTIME" "RPROMPT" "RPS1" "SAVEHIST" "SPROMPT"
	 "STTY" "TIMEFMT" "TMOUT" "TMPPREFIX" "varcmds" "watch" "WATCH"
	 "WATCHFMT" "WORDCHARS" "ZDOTDIR"))
 "List of all shell variables available for completing read.
See `sh-feature'.")


;;; Font-Lock support

(defface sh-heredoc-face
 '((((class color)
   (background dark))
   (:foreground "yellow" :bold t))
  (((class color)
   (background light))
   (:foreground "tan" ))
  (t
   (:bold t)))
 "Face to show a here-document"
:group 'sh-indentation)
(defvar sh-heredoc-face 'sh-heredoc-face)


(defvar sh-font-lock-keywords
 '((csh eval sh-append shell
	 '("\\${?[#?]?\\([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*\\|0\\)" 1
	  font-lock-variable-name-face))

  (es eval sh-append executable-font-lock-keywords
	'("\\$#?\\([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*\\|[0-9]+\\)" 1
	 font-lock-variable-name-face))

  (rc eval identity es)

  (sh eval sh-append shell
	;; Variable names.
	'("\\$\\({#?\\)?\\([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*\\|[-#?@!]\\)" 2
	 font-lock-variable-name-face)
	;; Function names.
	'("^\\(\\sw+\\)[ \t]*(" 1 font-lock-function-name-face)
	'("\\<\\(function\\)\\>[ \t]*\\(\\sw+\\)?"
	 (1 font-lock-keyword-face) (2 font-lock-function-name-face nil t)))

  ;; The next entry is only used for defining the others
  (shell eval sh-append executable-font-lock-keywords
	  '("\\\\[^A-Za-z0-9]" 0 font-lock-string-face)
	  '("\\${?\\([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*\\|[0-9]+\\|[$*_]\\)" 1
	   font-lock-variable-name-face))
  (rpm eval sh-append rpm2
	 '("%{?\\(\\sw+\\)" 1 font-lock-keyword-face))
  (rpm2 eval sh-append shell
	 '("^\\(\\sw+\\):" 1 font-lock-variable-name-face)))
 "Default expressions to highlight in Shell Script modes. See `sh-feature'.")

(defvar sh-font-lock-keywords-1
 '((sh "[ \t]in\\>"))
 "Subdued level highlighting for Shell Script modes.")

(defvar sh-font-lock-keywords-2 ()
 "Gaudy level highlighting for Shell Script modes.")

;; These are used for the syntax table stuff (derived from cperl-mode).
;; Note: parse-sexp-lookup-properties must be set to t for it to work.

;; XEmacs change: syntax-string-to-code replaces string-to-syntax
(defconst sh-st-punc (syntax-string-to-code "."))
(defconst sh-st-symbol (syntax-string-to-code "_"))
(defconst sh-here-doc-syntax (syntax-string-to-code "|")) ;; generic string

(defun sh-font-lock-heredoc (start string quoted)
 "Determine the syntax of the \\n after a <<HEREDOC."
 (unless (sh-in-comment-or-string start)
  ;; We're looking at <<STRING, so we add "^STRING$" to the syntactic
  ;; font-lock keywords to detect the end of this here document.
  (let ((ere (concat
		"^" (if quoted "[ \t]*")
		(regexp-quote (replace-regexp-in-string "['\"]" "" string))
		"\\(\n\\)")))
   (unless (assoc ere font-lock-syntactic-keywords)
	(let* (	;; A rough regexp that should find us back.
	    (sre (concat "<<\\(-\\)?\\s-*\\\\?['\"]?"
			  (regexp-quote string) "['\"]?[ \t\n]"))
	    (code `(cond
		    ((save-excursion (re-search-backward ,sre nil t))
			;; This ^STRING$ is indeed following a <<STRING
			sh-here-doc-syntax)
		    ((not (save-excursion (re-search-forward ,sre nil t)))
			;; There's no <<STRING either before or after us,
			;; so we should remove this now obsolete entry.
			(setq font-lock-syntactic-keywords
			   (delq (assoc ,ere font-lock-syntactic-keywords)
				  font-lock-syntactic-keywords))
			nil))))
	 ;; Use destructive update so the new keyword gets used right away.
	 (setq font-lock-syntactic-keywords
		(nconc font-lock-syntactic-keywords
		    (list (font-lock-compile-keyword `(,ere 1 ,code))))))))
  sh-here-doc-syntax))

(defun sh-font-lock-paren (start)
 (save-excursion
  (goto-char start)
  ;; Skip through all patterns
  (while
	(progn
	 (forward-comment (- (point-max)))
	 ;; Skip through one pattern
	 (while
	   (or (/= 0 (skip-syntax-backward "w_"))
		 (/= 0 (skip-chars-backward "?*/"))
		 (when (memq (char-before) '(?\" ?\'))
		  (condition-case nil (progn (backward-sexp 1) t)
		   (error nil)))))
	 (forward-comment (- (point-max)))
	 (when (eq (char-before) ?|)
	  (backward-char 1) t)))
  (when (save-excursion (backward-char 2) (looking-at ";;\\|in"))
   sh-st-punc)))

(defconst sh-font-lock-syntactic-keywords
 ;; A `#' begins a comment when it is unquoted and at the beginning of a
 ;; word. In the shell, words are separated by metacharacters.
 ;; The list of special chars is taken from the single-unix spec
 ;; of the shell command language (under `quoting') but with `$' removed.
 `(("[^|&;<>()`\\\"' \t\n]\\(#+\\)" 1 ,sh-st-symbol)
  ;; Find HEREDOC starters and add a corresponding rule for the ender.
  ("[^<>]<<\\(-\\)?\\s-*\\\\?\\(\\(['\"][^'\"]+['\"]\\|\\sw\\|\\s_\\)+\\).*\\(\n\\)"
   4 (sh-font-lock-heredoc
	(match-beginning 0) (match-string 2) (match-end 1)))
  ;; Distinguish the special close-paren in `case'.
  (")" 0 (sh-font-lock-paren (match-beginning 0)))))

(defun sh-font-lock-syntactic-face-function (state)
 (if (nth 3 state)
   (if (char-valid-p (nth 3 state))
	 font-lock-string-face
	sh-heredoc-face)
  font-lock-comment-face))

(defgroup sh-indentation nil
 "Variables controlling indentation in shell scripts.

Note: customizing these variables will not affect existing buffers if
`sh-make-vars-local' is no-nil. See the documentation for
variable `sh-make-vars-local', command `sh-make-vars-local'
and command `sh-reset-indent-vars-to-global-values'."
:group 'sh-script)


(defcustom sh-set-shell-hook nil
 "*Hook run by `sh-set-shell'."
:type 'hook
:group 'sh-script)

(defcustom sh-mode-hook nil
 "*Hook run by `sh-mode'."
:type 'hook
:group 'sh-script)

(defcustom sh-learn-basic-offset nil
 "*When `sh-guess-basic-offset' should learn `sh-basic-offset'.

nil mean:       never.
t means:        only if there seems to be an obvious value.
Anything else means:  whenever we have a \"good guess\" as to the value."
:type '(choice
	 (const :tag "Never" nil)
	 (const :tag "Only if sure" t)
	 (const :tag "If have a good guess" usually))
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-popup-occur-buffer nil
 "*Controls when `sh-learn-buffer-indent' pops the *indent* buffer.
If t it is always shown. If nil, it is shown only when there
are conflicts."
:type '(choice
	 (const :tag "Only when there are conflicts." nil)
	 (const :tag "Always" t))
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-blink t
 "*If non-nil, `sh-show-indent' shows the line indentation is relative to.
The position on the line is not necessarily meaningful.
In some cases the line will be the matching keyword, but this is not
always the case."
:type 'boolean
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-first-lines-indent 0
 "*The indentation of the first non-blank non-comment line.
Usually 0 meaning first column.
Can be set to a number, or to nil which means leave it as is."
:type '(choice
	 (const :tag "Leave as is"	nil)
	 (integer :tag "Column number"
		  :menu-tag "Indent to this col (0 means first col)" ))
:group 'sh-indentation)


(defcustom sh-basic-offset 4
 "*The default indentation increment.
This value is used for the + and - symbols in an indentation variable."
:type 'integer
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-comment nil
 "*How a comment line is to be indented.
nil means leave it as it is;
t means indent it as a normal line, aligning it to previous non-blank
  non-comment line;
a number means align to that column, e.g. 0 means fist column."
:type '(choice
	 (const :tag "Leave as is." nil)
	 (const :tag "Indent as a normal line." t)
	 (integer :menu-tag "Indent to this col (0 means first col)."
		  :tag "Indent to column number.") )
:group 'sh-indentation)


(defvar sh-debug nil
 "Enable lots of debug messages - if function `sh-debug' is enabled.")


;; Uncomment this defun and comment the defmacro for debugging.
;; (defun sh-debug (&rest args)
;;  "For debugging: display message ARGS if variable SH-DEBUG is non-nil."
;;  (if sh-debug
;;    (apply 'message args)))
(defmacro sh-debug (&rest args))

(defconst sh-symbol-list
 '((const :tag "+ " :value +
	  :menu-tag "+  Indent right by sh-basic-offset")
  (const :tag "- " :value -
	  :menu-tag "-  Indent left by sh-basic-offset")
  (const :tag "++" :value ++
	  :menu-tag "++ Indent right twice sh-basic-offset")
  (const :tag "--" :value --
	  :menu-tag "-- Indent left twice sh-basic-offset")
  (const :tag "* " :value *
	  :menu-tag "*  Indent right half sh-basic-offset")
  (const :tag "/ " :value /
	  :menu-tag "/  Indent left half sh-basic-offset")))

(defcustom sh-indent-for-else 0
 "*How much to indent an else relative to an if. Usually 0."
:type `(choice
	 (integer :menu-tag "A number (positive=>indent right)"
		  :tag "A number")
	 (const :tag "--") ;; separator!
	 ,@ sh-symbol-list
	 )
:group 'sh-indentation)

(defconst sh-number-or-symbol-list
 (append '((integer :menu-tag "A number (positive=>indent right)"
		   :tag "A number")
	  (const :tag "--"))		; separator
	 sh-symbol-list))

(defcustom sh-indent-for-fi 0
 "*How much to indent a fi relative to an if. Usually 0."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list )
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-for-done '0
 "*How much to indent a done relative to its matching stmt. Usually 0."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list )
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-else '+
 "*How much to indent a statement after an else statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list )
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-if '+
 "*How much to indent a statement after an if statement.
This includes lines after else and elif statements, too, but
does not affect then else elif or fi statements themselves."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list )
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-for-then '+
 "*How much to indent a then relative to an if."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list )
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-for-do '*
 "*How much to indent a do statement.
This is relative to the statement before the do, i.e. the
while until or for statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-do '*
 "*How much to indent a line after a do statement.
This is used when the do is the first word of the line.
This is relative to the statement before the do, e.g. a
while for repeat or select statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-loop-construct '+
 "*How much to indent a statement after a loop construct.

This variable is used when the keyword \"do\" is on the same line as the
loop statement (e.g. \"until\", \"while\" or \"for\").
If the do is on a line by itself, then `sh-indent-after-do' is used instead."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)


(defcustom sh-indent-after-done 0
 "*How much to indent a statement after a \"done\" keyword.
Normally this is 0, which aligns the \"done\" to the matching
looping construct line.
Setting it non-zero allows you to have the \"do\" statement on a line
by itself and align the done under to do."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-for-case-label '+
 "*How much to indent a case label statement.
This is relative to the line containing the case statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-for-case-alt '++
 "*How much to indent statements after the case label.
This is relative to the line containing the case statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)


(defcustom sh-indent-for-continuation '+
 "*How much to indent for a continuation statement."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-open '+
 "*How much to indent after a line with an opening parenthesis or brace.
For an open paren after a function `sh-indent-after-function' is used."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-function '+
 "*How much to indent after a function line."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

;; These 2 are for the rc shell:

(defcustom sh-indent-after-switch '+
 "*How much to indent a case statement relative to the switch statement.
This is for the rc shell."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

(defcustom sh-indent-after-case '+
 "*How much to indent a statement relative to the case statement.
This is for the rc shell."
:type `(choice ,@ sh-number-or-symbol-list)
:group 'sh-indentation)

;; Internal use - not designed to be changed by the user:

(defun sh-mkword-regexpr (word)
 "Make a regexp which matches WORD as a word.
This specifically excludes an occurrence of WORD followed by
punctuation characters like '-'."
 (concat word "\\([^-a-z0-9_]\\|$\\)"))

(defconst sh-re-done (sh-mkword-regexpr "done"))


(defconst sh-kws-for-done
 '((sh . ( "while" "until" "for" ) )
  (bash . ( "while" "until" "for" "select" ) )
  (ksh88 . ( "while" "until" "for" "select" ) )
  (zsh . ( "while" "until" "for" "repeat" "select" ) ) )
 "Which keywords can match the word `done' in this shell.")


(defconst sh-indent-supported
 '((sh . t)
  (csh . nil)
  (rc . t))
 "Shell types that shell indenting can do something with.")

(defvar sh-indent-supported-here nil
 "Non-nil if we support indentation for the current buffer's shell type.")

(defconst sh-electric-rparen-needed
 '((sh . t))
 "Non-nil if the shell type needs an electric handling of case alternatives.")

(defconst sh-var-list
 '(
  sh-basic-offset sh-first-lines-indent sh-indent-after-case
  sh-indent-after-do sh-indent-after-done
  sh-indent-after-else
  sh-indent-after-if
  sh-indent-after-loop-construct
  sh-indent-after-open
  sh-indent-comment
  sh-indent-for-case-alt
  sh-indent-for-case-label
  sh-indent-for-continuation
  sh-indent-for-do
  sh-indent-for-done
  sh-indent-for-else
  sh-indent-for-fi
  sh-indent-for-then
  )
 "A list of variables used by script mode to control indentation.
This list is used when switching between buffer-local and global
values of variables, and for the commands using indentation styles.")

(defvar sh-make-vars-local t
 "*Controls whether indentation variables are local to the buffer.
If non-nil, indentation variables are made local initially.
If nil, you can later make the variables local by invoking
command `sh-make-vars-local'.
The default is t because I assume that in one Emacs session one is
frequently editing existing scripts with different styles.")


;; mode-command and utility functions

;;;###autoload
(put 'sh-mode 'mode-class 'special)

;;;###autoload
(define-derived-mode sh-mode fundamental-mode "Shell-script"
 "Major mode for editing shell scripts.
This mode works for many shells, since they all have roughly the same syntax,
as far as commands, arguments, variables, pipes, comments etc. are concerned.
Unless the file's magic number indicates the shell, your usual shell is
assumed. Since filenames rarely give a clue, they are not further analyzed.

This mode adapts to the variations between shells (see `sh-set-shell') by
means of an inheritance based feature lookup (see `sh-feature'). This
mechanism applies to all variables (including skeletons) that pertain to
shell-specific features.

The default style of this mode is that of Rosenblatt's Korn shell book.
The syntax of the statements varies with the shell being used. The
following commands are available, based on the current shell's syntax:

\\[sh-case]	 case statement
\\[sh-for]	 for loop
\\[sh-function]	 function definition
\\[sh-if]	 if statement
\\[sh-indexed-loop]	 indexed loop from 1 to n
\\[sh-while-getopts]	 while getopts loop
\\[sh-repeat]	 repeat loop
\\[sh-select]	 select loop
\\[sh-until]	 until loop
\\[sh-while]	 while loop

For sh and rc shells indentation commands are:
\\[sh-show-indent]	Show the variable controlling this line's indentation.
\\[sh-set-indent]	Set then variable controlling this line's indentation.
\\[sh-learn-line-indent]	Change the indentation variable so this line
would indent to the way it currently is.
\\[sh-learn-buffer-indent] Set the indentation variables so the
buffer indents as it currently is indented.


\\[backward-delete-char-untabify]	 Delete backward one position, even if it was a tab.
\\[sh-newline-and-indent]	 Delete unquoted space and indent new line same as this one.
\\[sh-end-of-command]	 Go to end of successive commands.
\\[sh-beginning-of-command]	 Go to beginning of successive commands.
\\[sh-set-shell]	 Set this buffer's shell, and maybe its magic number.
\\[sh-execute-region]	 Have optional header and region be executed in a subshell.

\\[sh-maybe-here-document]	 Without prefix, following an unquoted < inserts here document.
{, (, [, ', \", `
	Unless quoted with \\, insert the pairs {}, (), [], or '', \"\", ``.

If you generally program a shell different from your login shell you can
set `sh-shell-file' accordingly. If your shell's file name doesn't correctly
indicate what shell it is use `sh-alias-alist' to translate.

If your shell gives error messages with line numbers, you can use \\[executable-interpret]
with your script for an edit-interpret-debug cycle."
 (make-local-variable 'skeleton-end-hook)
 (make-local-variable 'paragraph-start)
 (make-local-variable 'paragraph-separate)
 (make-local-variable 'comment-start)
 (make-local-variable 'comment-start-skip)
 (make-local-variable 'require-final-newline)
 (make-local-variable 'sh-header-marker)
 (make-local-variable 'sh-shell-file)
 (make-local-variable 'sh-shell)
 (make-local-variable 'skeleton-pair-alist)
 (make-local-variable 'skeleton-pair-filter)
 (make-local-variable 'comint-dynamic-complete-functions)
 (make-local-variable 'comint-prompt-regexp)
 (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 (make-local-variable 'skeleton-filter)
 (make-local-variable 'skeleton-newline-indent-rigidly)
 (make-local-variable 'sh-shell-variables)
 (make-local-variable 'sh-shell-variables-initialized)
 (make-local-variable 'imenu-generic-expression)
 (make-local-variable 'sh-indent-supported-here)
 (setq skeleton-end-hook (lambda ()
			  (or (eolp) (newline) (indent-relative)))
	paragraph-start (concat page-delimiter "\\|$")
	paragraph-separate paragraph-start
	comment-start "# "
	comint-dynamic-complete-functions sh-dynamic-complete-functions
	;; we can't look if previous line ended with `\'
	comint-prompt-regexp "^[ \t]*"
	font-lock-defaults
	`((sh-font-lock-keywords
	  sh-font-lock-keywords-1 sh-font-lock-keywords-2)
	 nil nil
	 ((?/ . "w") (?~ . "w") (?. . "w") (?- . "w") (?_ . "w")) nil
	 (font-lock-syntactic-keywords
	  ;; Copy so we can use destructive update in `sh-font-lock-heredoc'.
	  . ,(copy-sequence sh-font-lock-syntactic-keywords))
	 (font-lock-syntactic-face-function
	  . sh-font-lock-syntactic-face-function))
	skeleton-pair-alist '((?` _ ?`))
	skeleton-pair-filter 'sh-quoted-p
	skeleton-further-elements '((< '(- (min sh-indentation
						(current-column)))))
	skeleton-filter 'sh-feature
	skeleton-newline-indent-rigidly t
	sh-indent-supported-here nil)
 (set (make-local-variable 'parse-sexp-ignore-comments) t)
 ;; Parse or insert magic number for exec, and set all variables depending
 ;; on the shell thus determined.
 (let ((interpreter
	 (save-excursion
	  (goto-char (point-min))
	  (cond ((looking-at "#![ \t]?\\([^ \t\n]*/bin/env[ \t]\\)?\\([^ \t\n]+\\)")
		 (match-string 2))
		 ((and buffer-file-name
		    (string-match "\\.m?spec$" buffer-file-name))
		 "rpm")))))
  (sh-set-shell (or interpreter sh-shell-file) nil nil))
 ;; XEmacs change
 (if sh-mode-menu
   (easy-menu-add sh-mode-menu)))

;;;###autoload
(defalias 'shell-script-mode 'sh-mode)

;;; XEmacs change
(put 'sh-mode 'font-lock-defaults
   `((sh-font-lock-keywords
	sh-font-lock-keywords-1
	sh-font-lock-keywords-2)))
;;    ,sh-font-lock-keywords-only
;;    nil
;;    ((?/ . "w") (?~ . "w") (?. . "w") (?- . "w") (?_ . "w"))))


(defun sh-font-lock-keywords (&optional keywords)
 "Function to get simple fontification based on `sh-font-lock-keywords'.
This adds rules for comments and assignments."
 (sh-feature sh-font-lock-keywords
	   (when (stringp (sh-feature sh-assignment-regexp))
		(lambda (list)
		 `((,(sh-feature sh-assignment-regexp)
		   1 font-lock-variable-name-face)
		  ,@keywords
		  ,@list)))))

(defun sh-font-lock-keywords-1 (&optional builtins)
 "Function to get better fontification including keywords."
 (let ((keywords (concat "\\([;(){}`|&]\\|^\\)[ \t]*\\(\\(\\("
			 (mapconcat 'identity
				   (sh-feature sh-leading-keywords)
				   "\\|")
			 "\\)[ \t]+\\)?\\("
			 (mapconcat 'identity
				   (append (sh-feature sh-leading-keywords)
					   (sh-feature sh-other-keywords))
				   "\\|")
			 "\\)")))
  (sh-font-lock-keywords
   `(,@(if builtins
	   `((,(concat keywords "[ \t]+\\)?\\("
			 (mapconcat 'identity (sh-feature sh-builtins) "\\|")
			 "\\)\\>")
		(2 font-lock-keyword-face nil t)
		(6 font-lock-builtin-face))
	    ,@(sh-feature sh-font-lock-keywords-2)))
	 (,(concat keywords "\\)\\>")
	 2 font-lock-keyword-face)
	 ,@(sh-feature sh-font-lock-keywords-1)))))

(defun sh-font-lock-keywords-2 ()
 "Function to get better fontification including keywords and builtins."
 (sh-font-lock-keywords-1 t))


(defvar sh-regexp-for-done nil
 "A buffer-local regexp to match opening keyword for done.")

(defvar sh-kw-alist nil
 "A buffer-local, since it is shell-type dependent, list of keywords.")

;; ( key-word first-on-this on-prev-line )
;; This is used to set `sh-kw-alist' which is a list of sublists each
;; having 3 elements:
;;  a keyword
;;  a rule to check when the keyword appears on "this" line
;;  a rule to check when the keyword appears on "the previous" line
;; The keyword is usually a string and is the first word on a line.
;; If this keyword appears on the line whose indentation is to be
;; calculated, the rule in element 2 is called. If this returns
;; non-zero, the resulting point (which may be changed by the rule)
;; is used as the default indentation.
;; If it returned false or the keyword was not found in the table,
;; then the keyword from the previous line is looked up and the rule
;; in element 3 is called. In this case, however,
;; `sh-get-indent-info' does not stop but may keep going and test
;; other keywords against rules in element 3. This is because the
;; preceding line could have, for example, an opening "if" and an
;; opening "while" keyword and we need to add the indentation offsets
;; for both.
;;
(defconst sh-kw
 '((sh
   ("if" nil sh-handle-prev-if)
   ("elif" sh-handle-this-else sh-handle-prev-else)
   ("else" sh-handle-this-else sh-handle-prev-else)
   ("fi" sh-handle-this-fi sh-handle-prev-fi)
   ("then" sh-handle-this-then sh-handle-prev-then)
   ("(" nil sh-handle-prev-open)
   ("{" nil sh-handle-prev-open)
   ("[" nil sh-handle-prev-open)
   ("}" sh-handle-this-close nil)
   (")" sh-handle-this-close nil)
   ("]" sh-handle-this-close nil)
   ("case" nil sh-handle-prev-case)
   ("esac" sh-handle-this-esac sh-handle-prev-esac)
   (case-label nil sh-handle-after-case-label) ;; ???
   (";;" nil sh-handle-prev-case-alt-end) ;; ???
   ("done" sh-handle-this-done sh-handle-prev-done)
   ("do" sh-handle-this-do sh-handle-prev-do))

  ;; Note: we don't need specific stuff for bash and zsh shells;
  ;; the regexp `sh-regexp-for-done' handles the extra keywords
  ;; these shells use.
  (rc
   ("{" nil sh-handle-prev-open)
   ("}" sh-handle-this-close nil)
   ("case" sh-handle-this-rc-case sh-handle-prev-rc-case))))


(defun sh-set-shell (shell &optional no-query-flag insert-flag)
 "Set this buffer's shell to SHELL (a string).
Makes this script executable via `executable-set-magic', and sets up the
proper starting #!-line, if INSERT-FLAG is non-nil.
Calls the value of `sh-set-shell-hook' if set."
 (interactive (list (completing-read "Name or path of shell: "
				   ;; XEmacs change
				   sh-interpreter-mode-alist
				   (lambda (x) (eq (cdr x) 'sh-mode)))
		   (eq executable-query 'function)
		   t))
 (if (string-match "\\.exe\\'" shell)
   (setq shell (substring shell 0 (match-beginning 0))))
 (setq sh-shell (intern (file-name-nondirectory shell))
	sh-shell (or (cdr (assq sh-shell sh-alias-alist))
		   sh-shell))
 (if insert-flag
   (setq sh-shell-file
	  (executable-set-magic shell (sh-feature sh-shell-arg)
				 no-query-flag insert-flag)))
 (setq require-final-newline (sh-feature sh-require-final-newline)
;;;	local-abbrev-table (sh-feature sh-abbrevs)
	comment-start-skip "#+[\t ]*"
	mode-line-process (format "[%s]" sh-shell)
	sh-shell-variables nil
	sh-shell-variables-initialized nil
	imenu-generic-expression (sh-feature sh-imenu-generic-expression)
	imenu-case-fold-search nil)
 (dolist (var (sh-feature sh-variables))
  (sh-remember-variable var))
 (make-local-variable 'indent-line-function)
 (if (setq sh-indent-supported-here (sh-feature sh-indent-supported))
   (progn
	(message "Setting up indent for shell type %s" sh-shell)
	(set (make-local-variable 'parse-sexp-lookup-properties) t)
	(set (make-local-variable 'sh-kw-alist) (sh-feature sh-kw))
	(let ((regexp (sh-feature sh-kws-for-done)))
	 (if regexp
	   (set (make-local-variable 'sh-regexp-for-done)
		  (sh-mkword-regexpr (regexp-opt regexp t)))))
	(message "setting up indent stuff")
	;; sh-mode has already made indent-line-function local
	;; but do it in case this is called before that.
	(setq indent-line-function 'sh-indent-line)
	(if sh-make-vars-local
	  (sh-make-vars-local))
	(message "Indentation setup for shell type %s" sh-shell))
  (message "No indentation for this shell type.")
  (setq indent-line-function 'sh-basic-indent-line))
 (run-hooks 'sh-set-shell-hook))(defun sh-feature (list &optional function)
 "Index ALIST by the current shell.
If ALIST isn't a list where every element is a cons, it is returned as is.
Else indexing follows an inheritance logic which works in two ways:

 - Fall back on successive ancestors (see `sh-ancestor-alist') as long as
  the alist contains no value for the current shell.
  The ultimate default is always `sh'.

 - If the value thus looked up is a list starting with `eval' its `cdr' is
  first evaluated. If that is also a list and the first argument is a
  symbol in ALIST it is not evaluated, but rather recursively looked up in
  ALIST to allow the function called to define the value for one shell to be
  derived from another shell. While calling the function, is the car of the
  alist element is the current shell.
  The value thus determined is physically replaced into the alist.

Optional FUNCTION is applied to the determined value and the result is cached
in ALIST."
 (or (if (consp list)
	 (let ((l list))
	  (while (and l (consp (car l)))
	   (setq l (cdr l)))
	  (if l list)))
   (if function
	 (cdr (assoc (setq function (cons sh-shell function)) list)))
   (let ((sh-shell sh-shell)
	  elt val)
	(while (and sh-shell
		  (not (setq elt (assq sh-shell list))))
	 (setq sh-shell (cdr (assq sh-shell sh-ancestor-alist))))
	;; If the shell is not known, treat it as sh.
	(unless elt
	 (setq elt (assq 'sh list)))
	(if (and (consp (setq val (cdr elt)))
		 (eq (car val) 'eval))
	  (setcdr elt
		  (setq val
			 (eval (if (consp (setq val (cdr val)))
				  (let ((sh-shell (car (cdr val)))
					 function)
				   (if (assq sh-shell list)
					 (setcar (cdr val)
						 (list 'quote
							(sh-feature list))))
				   val)
				 val)))))
	(if function
	  (nconc list
		  (list (cons function
			    (setq sh-shell (car function)
				   val (funcall (cdr function) val))))))
	val)));;; I commented this out because nobody calls it -- rms.
;;;(defun sh-abbrevs (ancestor &rest list)
;;; "Iff it isn't, define the current shell as abbrev table and fill that.
;;;Abbrev table will inherit all abbrevs from ANCESTOR, which is either an abbrev
;;;table or a list of (NAME1 EXPANSION1 ...). In addition it will define abbrevs
;;;according to the remaining arguments NAMEi EXPANSIONi ...
;;;EXPANSION may be either a string or a skeleton command."
;;; (or (if (boundp sh-shell)
;;;	 (symbol-value sh-shell))
;;;   (progn
;;;	(if (listp ancestor)
;;;	  (nconc list ancestor))
;;;	(define-abbrev-table sh-shell ())
;;;	(if (vectorp ancestor)
;;;	  (mapatoms (lambda (atom)
;;;			(or (eq atom 0)
;;;			  (define-abbrev (symbol-value sh-shell)
;;;			   (symbol-name atom)
;;;			   (symbol-value atom)
;;;			   (symbol-function atom))))
;;;		   ancestor))
;;;	(while list
;;;	 (define-abbrev (symbol-value sh-shell)
;;;	  (car list)
;;;	  (if (stringp (car (cdr list)))
;;;		(car (cdr list))
;;;	   "")
;;;	  (if (symbolp (car (cdr list)))
;;;		(car (cdr list))))
;;;	 (setq list (cdr (cdr list)))))
;;;   (symbol-value sh-shell)))


(defun sh-append (ancestor &rest list)
 "Return list composed of first argument (a list) physically appended to rest."
 (nconc list ancestor))


(defun sh-modify (skeleton &rest list)
 "Modify a copy of SKELETON by replacing I1 with REPL1, I2 with REPL2 ..."
 (setq skeleton (copy-sequence skeleton))
 (while list
  (setcar (or (nthcdr (car list) skeleton)
		(error "Index %d out of bounds" (car list)))
	  (car (cdr list)))
  (setq list (nthcdr 2 list)))
 skeleton)


(defun sh-basic-indent-line ()
 "Indent a line for Sh mode (shell script mode).
Indent as far as preceding non-empty line, then by steps of `sh-indentation'.
Lines containing only comments are considered empty."
 (interactive)
 (let ((previous (save-excursion
		  (while (and (progn (beginning-of-line)
				    (not (bobp)))
				(progn
				 (forward-line -1)
				 (back-to-indentation)
				 (or (eolp)
				   (eq (following-char) ?#)))))
		  (current-column)))
	current)
  (save-excursion
   (indent-to (if (eq this-command 'newline-and-indent)
		   previous
		  (if (< (current-column)
			 (setq current (progn (back-to-indentation)
					    (current-column))))
		    (if (eolp) previous 0)
		   (delete-region (point)
				  (progn (beginning-of-line) (point)))
		   (if (eolp)
			 (max previous (* (1+ (/ current sh-indentation))
					 sh-indentation))
		    (* (1+ (/ current sh-indentation)) sh-indentation))))))
  (if (< (current-column) (current-indentation))
	(skip-chars-forward " \t"))))


(defun sh-execute-region (start end &optional flag)
 "Pass optional header and region to a subshell for noninteractive execution.
The working directory is that of the buffer, and only environment variables
are already set which is why you can mark a header within the script.

With a positive prefix ARG, instead of sending region, define header from
beginning of buffer to point. With a negative prefix ARG, instead of sending
region, clear header."
 (interactive "r\nP")
 (if flag
   (setq sh-header-marker (if (> (prefix-numeric-value flag) 0)
				 (point-marker)))
  (if sh-header-marker
	(save-excursion
	 (let (buffer-undo-list)
	  (goto-char sh-header-marker)
	  (append-to-buffer (current-buffer) start end)
	  (shell-command-on-region (point-min)
				   (setq end (+ sh-header-marker
						 (- end start)))
				   sh-shell-file)
	  (delete-region sh-header-marker end)))
   (shell-command-on-region start end (concat sh-shell-file " -")))))


(defun sh-remember-variable (var)
 "Make VARIABLE available for future completing reads in this buffer."
 (or (< (length var) sh-remember-variable-min)
   (getenv var)
   (assoc var sh-shell-variables)
   (push (cons var var) sh-shell-variables))
 var)(defun sh-quoted-p ()
 "Is point preceded by an odd number of backslashes?"
 (eq -1 (% (save-excursion (skip-chars-backward "\\\\")) 2)))

;; Indentation stuff.
(defun sh-must-be-shell-mode ()
 "Signal an error if not in Shell-script mode."
 (unless (eq major-mode 'sh-mode)
  (error "This buffer is not in Shell-script mode")))

(defun sh-must-support-indent ()
 "*Signal an error if the shell type for this buffer is not supported.
Also, the buffer must be in Shell-script mode."
 (sh-must-be-shell-mode)
 (unless sh-indent-supported-here
  (error "This buffer's shell type is not supported for this command")))

(defun sh-make-vars-local ()
 "Make the indentation variables local to this buffer.
Normally they already are local. This command is provided in case
variable `sh-make-vars-local' has been set to nil.

To revert all these variables to the global values, use
command `sh-reset-indent-vars-to-global-values'."
 (interactive)
 (sh-must-be-shell-mode)
 (mapcar 'make-local-variable sh-var-list)
 (message "Indentation variable are now local."))

(defun sh-reset-indent-vars-to-global-values ()
 "Reset local indentation variables to the global values.
Then, if variable `sh-make-vars-local' is non-nil, make them local."
 (interactive)
 (sh-must-be-shell-mode)
 (mapcar 'kill-local-variable sh-var-list)
 (if sh-make-vars-local
   (mapcar 'make-local-variable sh-var-list)))


;; Theoretically these are only needed in shell and derived modes.
;; However, the routines which use them are only called in those modes.
(defconst sh-special-keywords "then\\|do")

(defun sh-help-string-for-variable (var)
 "Construct a string for `sh-read-variable' when changing variable VAR ."
 (let ((msg (documentation-property var 'variable-documentation))
	(msg2 ""))
  (unless (memq var '(sh-first-lines-indent sh-indent-comment))
   (setq msg2
	  (format "\n
You can enter a number (positive to increase indentation,
negative to decrease indentation, zero for no change to indentation).

Or, you can enter one of the following symbols which are relative to
the value of variable `sh-basic-offset'
which in this buffer is currently %s.

\t%s."
		  sh-basic-offset
		  (mapconcat (lambda (x)
				 (nth (1- (length x)) x))
				sh-symbol-list "\n\t"))))
  (concat
   ;; The following shows the global not the local value!
   ;; (format "Current value of %s is %s\n\n" var (symbol-value var))
   msg msg2)))

(defun sh-read-variable (var)
 "Read a new value for indentation variable VAR."
 (interactive "*variable? ") ;; to test
 (let ((minibuffer-help-form `(sh-help-string-for-variable
				(quote ,var)))
	val)
  (setq val (read-from-minibuffer
	    (format "New value for %s (press %s for help): "
		    var (single-key-description help-char))
	    (format "%s" (symbol-value var))
	    nil t))
  val))(defun sh-in-comment-or-string (start)
 "Return non-nil if START is in a comment or string."
 (save-excursion
  (let (state)
   (beginning-of-line)
   (setq state (parse-partial-sexp (point) start nil nil nil t))
   (or (nth 3 state)(nth 4 state)))))

(defun sh-goto-matching-if ()
 "Go to the matching if for a fi.
This handles nested if..fi pairs."
 (let ((found (sh-find-prev-matching "\\bif\\b" "\\bfi\\b" 1)))
  (if found
	(goto-char found))))


;; Functions named sh-handle-this-XXX are called when the keyword on the
;; line whose indentation is being handled contain XXX;
;; those named sh-handle-prev-XXX are when XXX appears on the previous line.

(defun sh-handle-prev-if ()
 (list '(+ sh-indent-after-if)))

(defun sh-handle-this-else ()
 (if (sh-goto-matching-if)
   ;; (list "aligned to if")
   (list "aligned to if" '(+ sh-indent-for-else))
  nil
  ))

(defun sh-handle-prev-else ()
 (if (sh-goto-matching-if)
   (list '(+ sh-indent-after-if))
  ))

(defun sh-handle-this-fi ()
 (if (sh-goto-matching-if)
   (list "aligned to if" '(+ sh-indent-for-fi))
  nil
  ))

(defun sh-handle-prev-fi ()
 ;; Why do we have this rule? Because we must go back to the if
 ;; to get its indent. We may continue back from there.
 ;; We return nil because we don't have anything to add to result,
 ;; the side affect of setting align-point is all that matters.
 ;; we could return a comment (a string) but I can't think of a good one...
 (sh-goto-matching-if)
 nil)

(defun sh-handle-this-then ()
 (let ((p (sh-goto-matching-if)))
  (if p
	(list '(+ sh-indent-for-then))
   )))

(defun sh-handle-prev-then ()
 (let ((p (sh-goto-matching-if)))
  (if p
	(list '(+ sh-indent-after-if))
   )))

(defun sh-handle-prev-open ()
 (save-excursion
  (let ((x (sh-prev-stmt)))
   (if (and x
	    (progn
		 (goto-char x)
		 (or
		 (looking-at "function\\b")
		 (looking-at "\\s-*\\S-+\\s-*()")
		 )))
	 (list '(+ sh-indent-after-function))
	(list '(+ sh-indent-after-open)))
   )))

(defun sh-handle-this-close ()
 (forward-char 1) ;; move over ")"
 (if (sh-safe-forward-sexp -1)
   (list "aligned to opening paren")))

(defun sh-goto-matching-case ()
 (let ((found (sh-find-prev-matching "\\bcase\\b" "\\besac\\b" 1)))
  (if found (goto-char found))))

(defun sh-handle-prev-case ()
 ;; This is typically called when point is on same line as a case
 ;; we shouldn't -- and can't find prev-case
 (if (looking-at ".*\\<case\\>")
   (list '(+ sh-indent-for-case-label))
  (error "We don't seem to be on a line with a case"))) ;; debug

(defun sh-handle-this-esac ()
 (if (sh-goto-matching-case)
   (list "aligned to matching case")))

(defun sh-handle-prev-esac ()
 (if (sh-goto-matching-case)
   (list "matching case")))

(defun sh-handle-after-case-label ()
 (if (sh-goto-matching-case)
   (list '(+ sh-indent-for-case-alt))))

(defun sh-handle-prev-case-alt-end ()
 (if (sh-goto-matching-case)
   (list '(+ sh-indent-for-case-label))))

(defun sh-safe-forward-sexp (&optional arg)
 "Try and do a `forward-sexp', but do not error.
Return new point if successful, nil if an error occurred."
 (condition-case nil
   (progn
	(forward-sexp (or arg 1))
	(point))	;; return point if successful
  (error
   (sh-debug "oops!(1) %d" (point))
   nil))) ;; return nil if fail

(defun sh-goto-match-for-done ()
 (let ((found (sh-find-prev-matching sh-regexp-for-done sh-re-done 1)))
  (if found
	(goto-char found))))

(defun sh-handle-this-done ()
 (if (sh-goto-match-for-done)
   (list "aligned to do stmt" '(+ sh-indent-for-done))))

(defun sh-handle-prev-done ()
 (if (sh-goto-match-for-done)
   (list "previous done")))

(defun sh-handle-this-do ()
 (if (sh-goto-match-for-done)
   (list '(+ sh-indent-for-do))))

(defun sh-handle-prev-do ()
 (cond
  ((save-restriction
   (narrow-to-region
    (point)
    (save-excursion
	 (beginning-of-line)
	 (point)))
   (sh-goto-match-for-done))
  (sh-debug "match for done found on THIS line")
  (list '(+ sh-indent-after-loop-construct)))
  ((sh-goto-match-for-done)
  (sh-debug "match for done found on PREV line")
  (list '(+ sh-indent-after-do)))
  (t
  (message "match for done NOT found")
  nil)))

;; for rc:
(defun sh-find-prev-switch ()
 "Find the line for the switch keyword matching this line's case keyword."
 (re-search-backward "\\<switch\\>" nil t))

(defun sh-handle-this-rc-case ()
 (if (sh-find-prev-switch)
   (list '(+ sh-indent-after-switch))
  ;; (list '(+ sh-indent-for-case-label))
  nil))

(defun sh-handle-prev-rc-case ()
 (list '(+ sh-indent-after-case)))

(defun sh-check-rule (n thing)
 (let ((rule (nth n (assoc thing sh-kw-alist)))
	(val nil))
  (if rule
	(progn
	 (setq val (funcall rule))
	 (sh-debug "rule (%d) for %s at %d is %s\n-> returned %s"
		  n thing (point) rule val)))
  val))


(defun sh-get-indent-info ()
 "Return indent-info for this line.
This is a list. nil means the line is to be left as is.
Otherwise it contains one or more of the following sublists:
\(t NUMBER\)  NUMBER is the base location in the buffer that indentation is
	   relative to. If present, this is always the first of the
	   sublists. The indentation of the line in question is
	   derived from the indentation of this point, possibly
	   modified by subsequent sublists.
\(+ VAR\)
\(- VAR\)   Get the value of variable VAR and add to or subtract from
	   the indentation calculated so far.
\(= VAR\)	   Get the value of variable VAR and *replace* the
	   indentation with its value. This only occurs for
	   special variables such as `sh-indent-comment'.
STRING	   This is ignored for the purposes of calculating
	   indentation, it is printed in certain cases to help show
	   what the indentation is based on."
 ;; See comments before `sh-kw'.
 (save-excursion
  (let ((prev-kw nil)
	 (prev-stmt nil)
	 (have-result nil)
	 depth-bol depth-eol
	 this-kw
	 (state nil)
	 state-bol
	 (depth-prev-bol nil)
	 start
	 func val
	 (result nil)
	 prev-lines-indent
	 (prev-list nil)
	 (this-list nil)
	 (align-point nil)
	 prev-line-end x)
   (beginning-of-line)
   ;; Note: setting result to t means we are done and will return nil.
   ;;(This function never returns just t.)
   (cond
    ((or (and (boundp 'font-lock-string-face)
		 (eq (get-text-property (point) 'face) font-lock-string-face))
	  (eq (get-text-property (point) 'face) sh-heredoc-face))
	(setq result t)
	(setq have-result t))
    ((looking-at "\\s-*#")		; was (equal this-kw "#")
	(if (bobp)
	  (setq result t) ;; return nil if 1st line!
	 (setq result (list '(= sh-indent-comment)))
	 ;; we still need to get previous line in case
	 ;; sh-indent-comment is t (indent as normal)
	 (setq align-point (sh-prev-line nil))
	 (setq have-result nil)
	 ))
    ) ;; cond

   (unless have-result
	;; Continuation lines are handled specially
	(if (sh-this-is-a-continuation)
	  (progn
	   ;; We assume the line being continued is already
	   ;; properly indented...
	   ;; (setq prev-line-end (sh-prev-line))
	   (setq align-point (sh-prev-line nil))
	   (setq result (list '(+ sh-indent-for-continuation)))
	   (setq have-result t))
	 (beginning-of-line)
	 (skip-chars-forward " \t")
	 (setq this-kw (sh-get-kw)))

	;; Handle "this" keyword: first word on the line we're
	;; calculating indentation info for.
	(if this-kw
	  (if (setq val (sh-check-rule 1 this-kw))
		(progn
		 (setq align-point (point))
		 (sh-debug
		  "this - setting align-point to %d" align-point)
		 (setq result (append result val))
		 (setq have-result t)
		 ;; set prev-line to continue processing remainder
		 ;; of this line as a previous line
		 (setq prev-line-end (point))
		 ))))

   (unless have-result
	(setq prev-line-end (sh-prev-line 'end)))

   (if prev-line-end
	 (save-excursion
	  ;; We start off at beginning of this line.
	  ;; Scan previous statements while this is <=
	  ;; start of previous line.
	  (setq start (point)) ;; for debug only
	  (goto-char prev-line-end)
	  (setq x t)
	  (while (and x (setq x (sh-prev-thing)))
	   (sh-debug "at %d x is: %s result is: %s" (point) x result)
	   (cond
	    ((and (equal x ")")
		   (equal (get-text-property (1- (point)) 'syntax-table)
			  sh-st-punc))
		(sh-debug "Case label) here")
		(setq x 'case-label)
		(if (setq val (sh-check-rule 2 x))
		  (progn
		   (setq result (append result val))
		   (setq align-point (point))))
		(forward-char -1)
		(skip-chars-forward "[a-z0-9]*?")
		)
	    ((string-match "[])}]" x)
		(setq x (sh-safe-forward-sexp -1))
		(if x
		  (progn
		   (setq align-point (point))
		   (setq result (append result
					  (list "aligned to opening paren")))
		   )))
	    ((string-match "[[({]" x)
		(sh-debug "Checking special thing: %s" x)
		(if (setq val (sh-check-rule 2 x))
		  (setq result (append result val)))
		(forward-char -1)
		(setq align-point (point)))
	    ((string-match "[\"'`]" x)
		(sh-debug "Skipping back for %s" x)
		;; this was oops-2
		(setq x (sh-safe-forward-sexp -1)))
	    ((stringp x)
		(sh-debug "Checking string %s at %s" x (point))
		(if (setq val (sh-check-rule 2 x))
		  ;; (or (eq t (car val))
		  ;; (eq t (car (car val))))
		  (setq result (append result val)))
		;; not sure about this test Wed Jan 27 23:48:35 1999
		(setq align-point (point))
		(unless (bolp)
		 (forward-char -1)))
	    (t
		(error "Don't know what to do with %s" x))
	    )
	   )	;; while
	  (sh-debug "result is %s" result)
	  )
	(sh-debug "No prev line!")
	(sh-debug "result: %s align-point: %s" result align-point)
	)

   (if align-point
	 ;; was: (setq result (append result (list (list t align-point))))
	 (setq result (append (list (list t align-point)) result))
	)
   (sh-debug "result is now: %s" result)

   (or result
	 (if prev-line-end
	   (setq result (list (list t prev-line-end)))
	  (setq result (list (list '= 'sh-first-lines-indent)))
	  ))

   (if (eq result t)
	 (setq result nil))
   (sh-debug "result is: %s" result)
   result
   )	;; let
  ))


(defun sh-get-indent-var-for-line (&optional info)
 "Return the variable controlling indentation for this line.
If there is not [just] one such variable, return a string
indicating the problem.
If INFO is supplied it is used, else it is calculated."
 (let ((var nil)
	(result nil)
	(reason nil)
	sym elt)
  (or info
	(setq info (sh-get-indent-info)))
  (if (null info)
	(setq result "this line to be left as is")
   (while (and info (null result))
	(setq elt (car info))
	(cond
	 ((stringp elt)
	 (setq reason elt)
	 )
	 ((not (listp elt))
	 (error "sh-get-indent-var-for-line invalid elt: %s" elt))
	 ;; so it is a list
	 ((eq t (car elt))
	 ) ;; nothing
	 ((symbolp (setq sym (nth 1 elt)))
	 ;; A bit of a kludge - when we see the sh-indent-comment
	 ;; ignore other variables. Otherwise it is tricky to
	 ;; "learn" the comment indentation.
	 (if (eq var 'sh-indent-comment)
	   (setq result var)
	  (if var
		(setq result
		   "this line is controlled by more than 1 variable.")
	   (setq var sym))))
	 (t
	 (error "sh-get-indent-var-for-line invalid list elt: %s" elt)))
	(setq info (cdr info))
	))
  (or result
	(setq result var))
  (or result
	(setq result reason))
  (if (null result)
	;; e.g. just had (t POS)
	(setq result "line has default indentation"))
  result));; Finding the previous line isn't trivial.
;; We must *always* go back one more and see if that is a continuation
;; line -- it is the PREVIOUS line which is continued, not the one
;; we are going to!
;; Also, we want to treat a whole "here document" as one big line,
;; because we may want to a align to the beginning of it.
;;
;; What we do:
;; - go back to previous non-empty line
;; - if this is in a here-document, go to the beginning of it
;; - while previous line is continued, go back one line
(defun sh-prev-line (&optional end)
 "Back to end of previous non-comment non-empty line.
Go to beginning of logical line unless END is non-nil, in which case
we go to the end of the previous line and do not check for continuations."
 (sh-must-be-shell-mode)
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (forward-comment (- (point-max)))
  (unless end (beginning-of-line))
  (when (and (not (bobp))
	    (equal (get-text-property (1- (point)) 'face)
		   sh-heredoc-face))
   (let ((p1 (previous-single-property-change (1- (point)) 'face)))
	(when p1
	 (goto-char p1)
	 (if end
	   (end-of-line)
	  (beginning-of-line)))))
  (unless end
   ;; we must check previous lines to see if they are continuation lines
   ;; if so, we must return position of first of them
   (while (and (sh-this-is-a-continuation)
		 (>= 0 (forward-line -1))))
   (beginning-of-line)
   (skip-chars-forward " \t"))
  (point)))


(defun sh-prev-stmt ()
 "Return the address of the previous stmt or nil."
 ;; This is used when we are trying to find a matching keyword.
 ;; Searching backward for the keyword would certainly be quicker, but
 ;; it is hard to remove "false matches" -- such as if the keyword
 ;; appears in a string or quote. This way is slower, but (I think) safer.
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((going t)
	 (start (point))
	 (found nil)
	 (prev nil))
   (skip-chars-backward " \t;|&({[")
   (while (and (not found)
		 (not (bobp))
		 going)
	;; Do a backward-sexp if possible, else backup bit by bit...
	(if (sh-safe-forward-sexp -1)
	  (progn
	   (if (looking-at sh-special-keywords)
		 (progn
		  (setq found prev))
		(setq prev (point))
		))
	 ;; backward-sexp failed
	 (if (zerop (skip-chars-backward " \t()[\]{};`'"))
	   (forward-char -1))
	 (if (bolp)
	   (let ((back (sh-prev-line nil)))
		(if back
		  (goto-char back)
		 (setq going nil)))))
	(unless found
	 (skip-chars-backward " \t")
	 (if (or (and (bolp) (not (sh-this-is-a-continuation)))
		 (eq (char-before) ?\;)
		 (looking-at "\\s-*[|&]"))
	   (setq found (point)))))
   (if found
	 (goto-char found))
   (if found
	 (progn
	  (skip-chars-forward " \t|&({[")
	  (setq found (point))))
   (if (>= (point) start)
	 (progn
	  (debug "We didn't move!")
	  (setq found nil))
	(or found
	  (sh-debug "Did not find prev stmt.")))
   found)))


(defun sh-get-word ()
 "Get a shell word skipping whitespace from point."
 (interactive)
 (skip-chars-forward "\t ")
 (let ((start (point)))
  (while
	(if (looking-at "[\"'`]")
	  (sh-safe-forward-sexp)
	 ;; (> (skip-chars-forward "^ \t\n\"'`") 0)
	 (> (skip-chars-forward "-_a-zA-Z\$0-9") 0)
	 ))
  (buffer-substring start (point))
  ))

(defun sh-prev-thing ()
 "Return the previous thing this logical line."
 ;; This is called when `sh-get-indent-info' is working backwards on
 ;; the previous line(s) finding what keywords may be relevant for
 ;; indenting. It moves over sexps if possible, and will stop
 ;; on a ; and at the beginning of a line if it is not a continuation
 ;; line.
 ;;
 ;; Added a kludge for ";;"
 ;; Possible return values:
 ;; nil - nothing
 ;; a string - possibly a keyword
 ;;
 (if (bolp)
   nil
  (let ((going t)
	 c n
	 min-point
	 (start (point))
	 (found nil))
   (save-restriction
	(narrow-to-region
	(if (sh-this-is-a-continuation)
	  (setq min-point (sh-prev-line nil))
	 (save-excursion
	  (beginning-of-line)
	  (setq min-point (point))))
	(point))
	(skip-chars-backward " \t;")
	(unless (looking-at "\\s-*;;")
	(skip-chars-backward "^)}];\"'`({[")
	(setq c (char-before))))
   (sh-debug "stopping at %d c is %s start=%d min-point=%d"
		(point) c start min-point)
   (if (< (point) min-point)
	 (error "point %d < min-point %d" (point) min-point))
   (cond
    ((looking-at "\\s-*;;")
	;; (message "Found ;; !")
    ";;")
    ((or (eq c ?\n)
	  (eq c nil)
	  (eq c ?\;))
    (save-excursion
	 ;; skip forward over white space newline and \ at eol
	 (skip-chars-forward " \t\n\\\\")
	 (sh-debug "Now at %d  start=%d" (point) start)
	 (if (>= (point) start)
	   (progn
	    (sh-debug "point: %d >= start: %d" (point) start)
	    nil)
	  (sh-get-word))
	 ))
    (t
	;; c	-- return a string
    (char-to-string c)
    ))
   )))


(defun sh-this-is-a-continuation ()
 "Return non-nil if current line is a continuation of previous line."
 (save-excursion
  (and (zerop (forward-line -1))
	 (looking-at ".*\\\\$")
	 (not (nth 4 (parse-partial-sexp (match-beginning 0) (match-end 0)
					 nil nil nil t))))))

(defun sh-get-kw (&optional where and-move)
 "Return first word of line from WHERE.
If AND-MOVE is non-nil then move to end of word."
 (let ((start (point)))
  (if where
	(goto-char where))
  (prog1
	(buffer-substring (point)
			 (progn (skip-chars-forward "^ \t\n;")(point)))
   (unless and-move
	(goto-char start)))))

(defun sh-find-prev-matching (open close &optional depth)
 "Find a matching token for a set of opening and closing keywords.
This takes into account that there may be nested open..close pairings.
OPEN and CLOSE are regexps denoting the tokens to be matched.
Optional parameter DEPTH (usually 1) says how many to look for."
 (let ((parse-sexp-ignore-comments t)
	prev)
  (setq depth (or depth 1))
  (save-excursion
   (condition-case nil
	 (while (and
		 (/= 0 depth)
		 (not (bobp))
		 (setq prev (sh-prev-stmt)))
	  (goto-char prev)
	  (save-excursion
	   (if (looking-at "\\\\\n")
		 (progn
		  (forward-char 2)
		  (skip-chars-forward " \t")))
	   (cond
	    ((looking-at open)
		(setq depth (1- depth))
		(sh-debug "found open at %d - depth = %d" (point) depth))
	    ((looking-at close)
		(setq depth (1+ depth))
		(sh-debug "found close - depth = %d" depth))
	    (t
		))))
	(error nil))
   (if (eq depth 0)
	 prev ;; (point)
	nil)
   )))


(defun sh-var-value (var &optional ignore-error)
 "Return the value of variable VAR, interpreting symbols.
It can also return t or nil.
If an illegal value is found, throw an error unless Optional argument
IGNORE-ERROR is non-nil."
 (let ((val (symbol-value var)))
  (cond
   ((numberp val)
   val)
   ((eq val t)
   val)
   ((null val)
   val)
   ((eq val '+)
   sh-basic-offset)
   ((eq val '-)
   (- sh-basic-offset))
   ((eq val '++)
   (* 2 sh-basic-offset))
   ((eq val '--)
   (* 2 (- sh-basic-offset)))
   ((eq val '*)
   (/ sh-basic-offset 2))
   ((eq val '/)
   (/ (- sh-basic-offset) 2))
   (t
   (if ignore-error
   (progn
	(message "Don't know how to handle %s's value of %s" var val)
	0)
   (error "Don't know how to handle %s's value of %s" var val))
   ))))

(defun sh-set-var-value (var value &optional no-symbol)
 "Set variable VAR to VALUE.
Unless optional argument NO-SYMBOL is non-nil, then if VALUE is
can be represented by a symbol then do so."
 (cond
  (no-symbol
  (set var value))
  ((= value sh-basic-offset)
  (set var '+))
  ((= value (- sh-basic-offset))
  (set var '-))
  ((eq value (* 2 sh-basic-offset))
  (set var '++))
  ((eq value (* 2 (- sh-basic-offset)))
  (set var '--))
  ((eq value (/ sh-basic-offset 2))
  (set var '*))
  ((eq value (/ (- sh-basic-offset) 2))
  (set var '/))
  (t
  (set var value)))
 )


(defun sh-calculate-indent (&optional info)
 "Return the indentation for the current line.
If INFO is supplied it is used, else it is calculated from current line."
 (let ((ofs 0)
	(base-value 0)
	elt a b var val)
  (or info
	(setq info (sh-get-indent-info)))
  (when info
   (while info
	(sh-debug "info: %s ofs=%s" info ofs)
	(setq elt (car info))
	(cond
	 ((stringp elt)) ;; do nothing?
	 ((listp elt)
	 (setq a (car (car info)))
	 (setq b (nth 1 (car info)))
	 (cond
	  ((eq a t)
	  (save-excursion
	   (goto-char b)
	   (setq val (current-indentation)))
	  (setq base-value val))
	  ((symbolp b)
	  (setq val (sh-var-value b))
	  (cond
	   ((eq a '=)
	   (cond
	    ((null val)
		;; no indentation
		;; set info to nil so we stop immediately
		(setq base-value nil ofs nil info nil))
	    ((eq val t) (setq ofs 0)) ;; indent as normal line
	    (t
		;; The following assume the (t POS) come first!
		(setq ofs val base-value 0)
		(setq info nil))))	;; ? stop now
	   ((eq a '+) (setq ofs (+ ofs val)))
	   ((eq a '-) (setq ofs (- ofs val)))
	   (t
	   (error "sh-calculate-indent invalid a a=%s b=%s" a b))))
	  (t
	  (error "sh-calculate-indent invalid elt: a=%s b=%s" a b))))
	 (t
	 (error "sh-calculate-indent invalid elt %s" elt)))
	(sh-debug "a=%s b=%s val=%s base-value=%s ofs=%s"
		 a b val base-value ofs)
	(setq info (cdr info)))
   ;; return value:
   (sh-debug "at end: base-value: %s  ofs: %s" base-value ofs)

   (cond
    ((or (null base-value)(null ofs))
	nil)
    ((and (numberp base-value)(numberp ofs))
	(sh-debug "base (%d) + ofs (%d) = %d"
		 base-value ofs (+ base-value ofs))
	(+ base-value ofs)) ;; return value
    (t
	(error "sh-calculate-indent: Help. base-value=%s ofs=%s"
	    base-value ofs)
	nil)))))


(defun sh-indent-line (&optional prefix-arg)
 "Indent the current line."
 (interactive)
 (sh-must-be-shell-mode)
 (let ((indent (sh-calculate-indent)) shift-amt beg end
	(pos (- (point-max) (point))))
  (when indent
   (beginning-of-line)
   (setq beg (point))
   (skip-chars-forward " \t")
   (setq shift-amt (- indent (current-column)))
   (unless (zerop shift-amt)
	(delete-region beg (point))
	(indent-to indent))
   ;; If initial point was within line's indentation,
   ;; position after the indentation. Else stay at same point in text.
   (if (> (- (point-max) pos) (point))
	 (goto-char (- (point-max) pos))))))


(defun sh-blink (blinkpos &optional msg)
 "Move cursor momentarily to BLINKPOS and display MSG."
 ;; We can get here without it being a number on first line
 (if (numberp blinkpos)
   (save-excursion
	(goto-char blinkpos)
	(message msg)
	(sit-for blink-matching-delay))
  (message msg)))

(defun sh-show-indent (arg)
 "Show the how the currently line would be indented.
This tells you which variable, if any, controls the indentation of
this line.
If optional arg ARG is non-null (called interactively with a prefix),
a pop up window describes this variable.
If variable `sh-blink' is non-nil then momentarily go to the line
we are indenting relative to, if applicable."
 (interactive "P")
 (sh-must-support-indent)
 (let* ((info (sh-get-indent-info))
	 (var (sh-get-indent-var-for-line info))
	 (curr-indent (current-indentation))
	 val msg)
  (if (stringp var)
	(message (setq msg var))
   (setq val (sh-calculate-indent info))

   (if (eq curr-indent val)
	 (setq msg (format "%s is %s" var (symbol-value var)))
	(setq msg
	   (if val
		 (format "%s (%s) would change indent from %d to: %d"
			 var (symbol-value var) curr-indent val)
		(format "%s (%s) would leave line as is"
			var (symbol-value var)))
	   ))
   (if (and arg var)
	 (describe-variable var)))
  (if sh-blink
	(let ((info (sh-get-indent-info)))
	 (if (and info (listp (car info))
		  (eq (car (car info)) t))
	   (sh-blink (nth 1 (car info)) msg)
	  (message msg)))
   (message msg))
  ))

(defun sh-set-indent ()
 "Set the indentation for the current line.
If the current line is controlled by an indentation variable, prompt
for a new value for it."
 (interactive)
 (sh-must-support-indent)
 (let* ((info (sh-get-indent-info))
	 (var (sh-get-indent-var-for-line info))
	 val val0 new-val old-val indent-val)
  (if (stringp var)
	(message (format "Cannot set indent - %s" var))
   (setq old-val (symbol-value var))
   (setq val (sh-read-variable var))
   (condition-case nil
	 (progn
	  (set var val)
	  (setq indent-val (sh-calculate-indent info))
	  (if indent-val
		(message "Variable: %s Value: %s would indent to: %d"
			 var (symbol-value var) indent-val)
	   (message "Variable: %s Value: %s would leave line as is."
		    var (symbol-value var)))
	  ;; I'm not sure about this, indenting it now?
	  ;; No. Because it would give the impression that an undo would
	  ;; restore thing, but the value has been altered.
	  ;; (sh-indent-line)
	  )
	(error
	 (set var old-val)
	 (message "Bad value for %s, restoring to previous value %s"
		 var old-val)
	 (sit-for 1)
	 nil))
   )))


(defun sh-learn-line-indent (arg)
 "Learn how to indent a line as it currently is indented.

If there is an indentation variable which controls this line's indentation,
then set it to a value which would indent the line the way it
presently is.

If the value can be represented by one of the symbols then do so
unless optional argument ARG (the prefix when interactive) is non-nil."
 (interactive "*P")
 (sh-must-support-indent)
 ;; I'm not sure if we show allow learning on an empty line.
 ;; Though it might occasionally be useful I think it usually
 ;; would just be confusing.
 (if (save-excursion
	(beginning-of-line)
	(looking-at "\\s-*$"))
   (message "sh-learn-line-indent ignores empty lines.")
  (let* ((info (sh-get-indent-info))
	  (var (sh-get-indent-var-for-line info))
	  ival sval diff new-val
	  (no-symbol arg)
	  (curr-indent (current-indentation)))
   (cond
    ((stringp var)
	(message (format "Cannot learn line - %s" var)))
    ((eq var 'sh-indent-comment)
	;; This is arbitrary...
	;; - if curr-indent is 0, set to curr-indent
	;; - else if it has the indentation of a "normal" line,
	;;  then set to t
	;; - else set to curr-indent.
	(setq sh-indent-comment
	   (if (= curr-indent 0)
		 0
		(let* ((sh-indent-comment t)
		    (val2 (sh-calculate-indent info)))
		 (if (= val2 curr-indent)
		   t
		  curr-indent))))
	(message "%s set to %s" var (symbol-value var))
	)
    ((numberp (setq sval (sh-var-value var)))
	(setq ival (sh-calculate-indent info))
	(setq diff (- curr-indent ival))

	(sh-debug "curr-indent: %d  ival: %d diff: %d var:%s sval %s"
		 curr-indent ival diff var sval)
	(setq new-val (+ sval diff))
;;;	 I commented out this because someone might want to replace
;;;	 a value of `+' with the current value of sh-basic-offset
;;;	 or vice-versa.
;;;	 (if (= 0 diff)
;;;	   (message "No change needed!")
	(sh-set-var-value var new-val no-symbol)
	(message "%s set to %s" var (symbol-value var))
	)
    (t
	(debug)
	(message "Cannot change %s" var))))))(defun sh-mark-init (buffer)
 "Initialize a BUFFER to be used by `sh-mark-line'."
 (let ((main-buffer (current-buffer)))
  (save-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create buffer))
   (erase-buffer)
   (occur-mode)
   (setq occur-buffer main-buffer)
   )))


(defun sh-mark-line (message point buffer &optional add-linenum occur-point)
 "Insert MESSAGE referring to location POINT in current buffer into BUFFER.
Buffer BUFFER is in `occur-mode'.
If ADD-LINENUM is non-nil the message is preceded by the line number.
If OCCUR-POINT is non-nil then the line is marked as a new occurrence
so that `occur-next' and `occur-prev' will work."
 (let ((m1 (make-marker))
	(main-buffer (current-buffer))
	start
	(line ""))
  (when point
   (set-marker m1 point (current-buffer))
   (if add-linenum
	 (setq line (format "%d: " (1+ (count-lines 1 point))))))
  (save-excursion
   (if (get-buffer buffer)
	 (set-buffer (get-buffer buffer))
	(set-buffer (get-buffer-create buffer))
	(occur-mode)
	(setq occur-buffer main-buffer)
	)
   (goto-char (point-max))
   (setq start (point))
   (insert line)
   (if occur-point
	 (setq occur-point (point)))
   (insert message)
   (if point
	 (add-text-properties
	  start (point)
	  '(mouse-face highlight
	   help-echo "mouse-2: go to the line where I learned this")))
   (insert "\n")
   (if point
	 (progn
	  (put-text-property start (point) 'occur m1)
	  (if occur-point
		(put-text-property occur-point (1+ occur-point)
				  'occur-point t))
	  ))
   )));; Is this really worth having?
(defvar sh-learned-buffer-hook nil
 "*An abnormal hook, called with an alist of learned variables.")
;;; Example of how to use sh-learned-buffer-hook
;;
;; (defun what-i-learned (list)
;;  (let ((p list))
;;   (save-excursion
;;    (set-buffer "*scratch*")
;;    (goto-char (point-max))
;;    (insert "(setq\n")
;;    (while p
;;	(insert (format " %s %s \n"
;;			(nth 0 (car p)) (nth 1 (car p))))
;;	(setq p (cdr p)))
;;    (insert ")\n")
;;    )))
;;
;; (add-hook 'sh-learned-buffer-hook 'what-i-learned)


;; Originally this was sh-learn-region-indent (beg end)
;; However, in practice this was awkward so I changed it to
;; use the whole buffer. Use narrowing if needbe.
(defun sh-learn-buffer-indent (&optional arg)
 "Learn how to indent the buffer the way it currently is.

Output in buffer \"*indent*\" shows any lines which have conflicting
values of a variable, and the final value of all variables learned.
This buffer is popped to automatically if there are any discrepancies.

If no prefix ARG is given, then variables are set to numbers.
If a prefix arg is given, then variables are set to symbols when
applicable -- e.g. to symbol `+' if the value is that of the
basic indent.
If a positive numerical prefix is given, then `sh-basic-offset'
is set to the prefix's numerical value.
Otherwise, sh-basic-offset may or may not be changed, according
to the value of variable `sh-learn-basic-offset'.

Abnormal hook `sh-learned-buffer-hook' if non-nil is called when the
function completes. The function is abnormal because it is called
with an alist of variables learned. This feature may be changed or
removed in the future.

This command can often take a long time to run."
 (interactive "P")
 (sh-must-support-indent)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (let ((learned-var-list nil)
	 (out-buffer "*indent*")
	 (num-diffs 0)
	 last-pos
	 previous-set-info
	 (max 17)
	 vec
	 msg
	 (comment-col nil) ;; number if all same, t if seen diff values
	 (comments-always-default t) ;; nil if we see one not default
	 initial-msg
	 (specified-basic-offset (and arg (numberp arg)
				    (> arg 0)))
	 (linenum 0)
	 suggested)
   (setq vec (make-vector max 0))
   (sh-mark-init out-buffer)

   (if specified-basic-offset
	 (progn
	  (setq sh-basic-offset arg)
	  (setq initial-msg
		 (format "Using specified sh-basic-offset of %d"
			 sh-basic-offset)))
	(setq initial-msg
	   (format "Initial value of sh-basic-offset: %s"
		   sh-basic-offset)))

   (while (< (point) (point-max))
	(setq linenum (1+ linenum))
	;; (if (zerop (% linenum 10))
	(message "line %d" linenum)
	;; )
	(unless (looking-at "\\s-*$") ;; ignore empty lines!
	 (let* ((sh-indent-comment t) ;; info must return default indent
		 (info (sh-get-indent-info))
		 (var (sh-get-indent-var-for-line info))
		 sval ival diff new-val
		 (curr-indent (current-indentation)))
	  (cond
	   ((null var)
	   nil)
	   ((stringp var)
	   nil)
	   ((numberp (setq sval (sh-var-value var 'no-error)))
	   ;; the numberp excludes comments since sval will be t.
	   (setq ival (sh-calculate-indent))
	   (setq diff (- curr-indent ival))
	   (setq new-val (+ sval diff))
	   (sh-set-var-value var new-val 'no-symbol)
	   (unless (looking-at "\\s-*#") ;; don't learn from comments
		(if (setq previous-set-info (assoc var learned-var-list))
		  (progn
		   ;; it was already there, is it same value ?
		   (unless (eq (symbol-value var)
				 (nth 1 previous-set-info))
			(sh-mark-line
			 (format "Variable %s was set to %s"
				 var (symbol-value var))
			 (point) out-buffer t t)
			(sh-mark-line
			 (format " but was previously set to %s"
				 (nth 1 previous-set-info))
			 (nth 2 previous-set-info) out-buffer t)
			(setq num-diffs (1+ num-diffs))
			;; (delete previous-set-info learned-var-list)
			(setcdr previous-set-info
				(list (symbol-value var) (point)))
			)
		   )
		 (setq learned-var-list
			(append (list (list var (symbol-value var)
					  (point)))
				learned-var-list)))
		(if (numberp new-val)
		  (progn
		   (sh-debug
		    "This line's indent value: %d" new-val)
		   (if (< new-val 0)
			 (setq new-val (- new-val)))
		   (if (< new-val max)
			 (aset vec new-val (1+ (aref vec new-val))))))
		))
	   ((eq var 'sh-indent-comment)
	   (unless (= curr-indent (sh-calculate-indent info))
		;; this is not the default indentation
		(setq comments-always-default nil)
		(if comment-col	;; then we have see one before
		  (or (eq comment-col curr-indent)
			(setq comment-col t)) ;; seen a different one
		 (setq comment-col curr-indent))
		))
	   (t
	   (sh-debug "Cannot learn this line!!!")
	   ))
	  (sh-debug
	   "at %s learned-var-list is %s" (point) learned-var-list)
	  ))
	(forward-line 1)
	) ;; while
   (if sh-debug
	 (progn
	  (setq msg (format
		    "comment-col = %s comments-always-default = %s"
		    comment-col comments-always-default))
	  ;; (message msg)
	  (sh-mark-line msg nil out-buffer)))
   (cond
    ((eq comment-col 0)
	(setq msg "\nComments are all in 1st column.\n"))
    (comments-always-default
	(setq msg "\nComments follow default indentation.\n")
	(setq comment-col t))
    ((numberp comment-col)
	(setq msg (format "\nComments are in col %d." comment-col)))
    (t
	(setq msg "\nComments seem to be mixed, leaving them as is.\n")
	(setq comment-col nil)
	))
   (sh-debug msg)
   (sh-mark-line msg nil out-buffer)

   (sh-mark-line initial-msg nil out-buffer t t)

   (setq suggested (sh-guess-basic-offset vec))

   (if (and suggested (not specified-basic-offset))
	 (let ((new-value
		 (cond
		 ;; t => set it if we have a single value as a number
		 ((and (eq sh-learn-basic-offset t) (numberp suggested))
		  suggested)
		 ;; other non-nil => set it if only one value was found
		 (sh-learn-basic-offset
		  (if (numberp suggested)
		    suggested
		   (if (= (length suggested) 1)
			 (car suggested))))
		 (t
		  nil))))
	  (if new-value
		(progn
		 (setq learned-var-list
			(append (list (list 'sh-basic-offset
					  (setq sh-basic-offset new-value)
					  (point-max)))
				learned-var-list))
		 ;; Not sure if we need to put this line in, since
		 ;; it will appear in the "Learned variable settings".
		 (sh-mark-line
		  (format "Changed sh-basic-offset to: %d" sh-basic-offset)
		  nil out-buffer))
	   (sh-mark-line
	    (if (listp suggested)
		  (format "Possible value(s) for sh-basic-offset: %s"
			  (mapconcat 'int-to-string suggested " "))
		 (format "Suggested sh-basic-offset: %d" suggested))
	    nil out-buffer))))


   (setq learned-var-list
	  (append (list (list 'sh-indent-comment comment-col (point-max)))
		  learned-var-list))
   (setq sh-indent-comment comment-col)
   (let ((name (buffer-name))
	  (lines (if (and (eq (point-min) 1)
			  (eq (point-max) (1+ (buffer-size))))
		    ""
		   (format "lines %d to %d of "
			   (1+ (count-lines 1 (point-min)))
			   (1+ (count-lines 1 (point-max))))))
	  )
	(sh-mark-line "\nLearned variable settings:" nil out-buffer)
	(if arg
	  ;; Set learned variables to symbolic rather than numeric
	  ;; values where possible.
	  (dolist (learned-var (reverse learned-var-list))
	   (let ((var (car learned-var))
		  (val (nth 1 learned-var)))
		(when (and (not (eq var 'sh-basic-offset))
			  (numberp val))
		 (sh-set-var-value var val)))))
	(dolist (learned-var (reverse learned-var-list))
	 (let ((var (car learned-var)))
	  (sh-mark-line (format " %s %s" var (symbol-value var))
			 (nth 2 learned-var) out-buffer)))
	(save-excursion
	 (set-buffer out-buffer)
	 (goto-char (point-min))
	 (insert
	  (format "Indentation values for buffer %s.\n" name)
	  (format "%d indentation variable%s different values%s\n\n"
		  num-diffs
		  (if (= num-diffs 1)
		    " has"  "s have")
		  (if (zerop num-diffs)
		    "." ":"))
	  )))
   ;; Are abnormal hooks considered bad form?
   (run-hook-with-args 'sh-learned-buffer-hook learned-var-list)
   (if (or sh-popup-occur-buffer (> num-diffs 0))
	 (pop-to-buffer out-buffer))
   )))

(defun sh-guess-basic-offset (vec)
 "See if we can determine a reasonable value for `sh-basic-offset'.
This is experimental, heuristic and arbitrary!
Argument VEC is a vector of information collected by
`sh-learn-buffer-indent'.
Return values:
 number     - there appears to be a good single value
 list of numbers - no obvious one, here is a list of one or more
		  reasonable choices
 nil		 - we couldn't find a reasonable one."
 (let* ((max (1- (length vec)))
	 (i 1)
	 (totals (make-vector max 0))
	 (return nil)
	 j)
  (while (< i max)
   (aset totals i (+ (aref totals i) (* 4 (aref vec i))))
   (setq j (/ i 2))
   (if (zerop (% i 2))
	 (aset totals i (+ (aref totals i) (aref vec (/ i 2)))))
   (if (< (* i 2) max)
	 (aset totals i (+ (aref totals i) (aref vec (* i 2)))))
   (setq i (1+ i)))

  (let ((x nil)
	 (result nil)
	 tot sum p)
   (setq i 1)
   (while (< i max)
	(if (/= (aref totals i) 0)
	  (setq x (append x (list (cons i (aref totals i))))))
	(setq i (1+ i)))

   (setq x (sort x (lambda (a b) (> (cdr a) (cdr b)))))
   (setq tot (apply '+ (append totals nil)))
   (sh-debug (format "vec: %s\ntotals: %s\ntot: %d"
			vec totals tot))
   (cond
    ((zerop (length x))
	(message "no values!"))	;; we return nil
    ((= (length x) 1)
	(message "only value is %d" (car (car x)))
	(setq result (car (car x)))) ;; return single value
    ((> (cdr (car x)) (/ tot 2))
	;; 1st is > 50%
	(message "basic-offset is probably %d" (car (car x)))
	(setq result (car (car x)))) ;;  again, return a single value
    ((>= (cdr (car x)) (* 2 (cdr (car (cdr x)))))
	;; 1st is >= 2 * 2nd
	(message "basic-offset could be %d" (car (car x)))
	(setq result (car (car x))))
    ((>= (+ (cdr (car x))(cdr (car (cdr x)))) (/ tot 2))
	;; 1st & 2nd together >= 50% - return a list
	(setq p x sum 0 result nil)
	(while (and p
		   (<= (setq sum (+ sum (cdr (car p)))) (/ tot 2)))
	 (setq result (append result (list (car (car p)))))
	 (setq p (cdr p)))
	(message "Possible choices for sh-basic-offset: %s"
		 (mapconcat 'int-to-string result " ")))
    (t
	(message "No obvious value for sh-basic-offset. Perhaps %d"
		 (car (car x)))
	;; result is nil here
	))
   result)))

;; ========================================================================

;; Styles -- a quick and dirty way of saving the indentation settings.

(defvar sh-styles-alist nil
 "A list of all known shell indentation styles.")

(defun sh-name-style (name &optional confirm-overwrite)
 "Name the current indentation settings as a style called NAME.
If this name exists, the command will prompt whether it should be
overwritten if
- - it was called interactively with a prefix argument, or
- - called non-interactively with optional CONFIRM-OVERWRITE non-nil."
 ;; (interactive "sName for this style: ")
 (interactive
  (list
  (read-from-minibuffer "Name for this style? " )
  (not current-prefix-arg)))
 (let ((slist (cons name
		   (mapcar (lambda (var) (cons var (symbol-value var)))
			   sh-var-list)))
	(style (assoc name sh-styles-alist)))
  (if style
	(if (and confirm-overwrite
		 (not (y-or-n-p "This style exists. Overwrite it? ")))
	  (message "Not changing style %s" name)
	 (message "Updating style %s" name)
	 (setcdr style (cdr slist)))
   (message "Creating new style %s" name)
   (push slist sh-styles-alist))))

(defun sh-load-style (name)
 "Set shell indentation values for this buffer from those in style NAME."
 (interactive (list (completing-read
		   "Which style to use for this buffer? "
		   sh-styles-alist nil t)))
 (let ((sl (assoc name sh-styles-alist)))
  (if (null sl)
	(error "sh-load-style - style %s not known" name)
   (dolist (var (cdr sl))
	(set (car var) (cdr var))))))

(defun sh-save-styles-to-buffer (buff)
 "Save all current styles in elisp to buffer BUFF.
This is always added to the end of the buffer."
 (interactive (list
		(read-from-minibuffer "Buffer to save styles in? " "*scratch*")))
 (with-current-buffer (get-buffer-create buff)
  (goto-char (point-max))
  (insert "\n")
  (pp `(setq sh-styles-alist ',sh-styles-alist) (current-buffer))))



;; statement syntax-commands for various shells

;; You are welcome to add the syntax or even completely new statements as
;; appropriate for your favorite shell.

(define-skeleton sh-case
 "Insert a case/switch statement. See `sh-feature'."
 (csh "expression: "
    "switch( " str " )" \n
    > "case " (read-string "pattern: ") ?: \n
    > _ \n
    "breaksw" \n
    ( "other pattern, %s: "
	 < "case " str ?: \n
	 > _ \n
	 "breaksw" \n)
    < "default:" \n
    > _ \n
    resume:
    < < "endsw")
 (es)
 (rc "expression: "
   > "switch( " str " ) {" \n
   > "case " (read-string "pattern: ") \n
   > _ \n
   ( "other pattern, %s: "
	"case " str > \n
	> _ \n)
   "case *" > \n
   > _ \n
   resume:
   ?} > )
 (sh "expression: "
   > "case " str " in" \n
   > (read-string "pattern: ")
   (propertize ")" 'syntax-table sh-st-punc)
   \n
   > _ \n
   ";;" \n
   ( "other pattern, %s: "
	> str (propertize ")" 'syntax-table sh-st-punc) \n
	> _ \n
	";;" \n)
   > "*" (propertize ")" 'syntax-table sh-st-punc) \n
   > _ \n
   resume:
   "esac" > ))

(define-skeleton sh-for
 "Insert a for loop. See `sh-feature'."
 (csh eval sh-modify sh
    1 ""
    2 "foreach "
    4 " ( "
    6 " )"
    15 '<
    16 "end")
 (es eval sh-modify rc
   4 " = ")
 (rc eval sh-modify sh
   2 "for( "
   6 " ) {"
   15 ?} )
 (sh "Index variable: "
   > "for " str " in " _ "; do" \n
   > _ | ?$ & (sh-remember-variable str) \n
   "done" > ))(define-skeleton sh-indexed-loop
 "Insert an indexed loop from 1 to n. See `sh-feature'."
 (bash eval identity posix)
 (csh "Index variable: "
    "@ " str " = 1" \n
    "while( $" str " <= " (read-string "upper limit: ") " )" \n
    > _ ?$ str \n
    "@ " str "++" \n
    < "end")
 (es eval sh-modify rc
   4 " =")
 (ksh88 "Index variable: "
	 > "integer " str "=0" \n
	 > "while (( ( " str " += 1 ) <= "
	 (read-string "upper limit: ")
	 " )); do" \n
	 > _ ?$ (sh-remember-variable str) > \n
	 "done" > )
 (posix "Index variable: "
	 > str "=1" \n
	 "while [ $" str " -le "
	 (read-string "upper limit: ")
	 " ]; do" \n
	 > _ ?$ str \n
	 str ?= (sh-add (sh-remember-variable str) 1) \n
	 "done" > )
 (rc "Index variable: "
   > "for( " str " in" " `{awk 'BEGIN { for( i=1; i<="
   (read-string "upper limit: ")
   "; i++ ) print i }'`}) {" \n
   > _ ?$ (sh-remember-variable str) \n
   ?} >)
 (sh "Index variable: "
   > "for " str " in `awk 'BEGIN { for( i=1; i<="
   (read-string "upper limit: ")
   "; i++ ) print i }'`; do" \n
   > _ ?$ (sh-remember-variable str) \n
   "done" > ))


(defun sh-shell-initialize-variables ()
 "Scan the buffer for variable assignments.
Add these variables to `sh-shell-variables'."
 (message "Scanning buffer `%s' for variable assignments..." (buffer-name))
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (setq sh-shell-variables-initialized t)
  (while (search-forward "=" nil t)
   (sh-assignment 0)))
 (message "Scanning buffer `%s' for variable assignments...done"
	  (buffer-name)))

(defvar sh-add-buffer)

(defun sh-add-completer (string predicate code)
 "Do completion using `sh-shell-variables', but initialize it first.
This function is designed for use as the \"completion table\",
so it takes three arguments:
 STRING, the current buffer contents;
 PREDICATE, the predicate for filtering possible matches;
 CODE, which says what kind of things to do.
CODE can be nil, t or `lambda'.
nil means to return the best completion of STRING, or nil if there is none.
t means to return a list of all possible completions of STRING.
`lambda' means to return t if STRING is a valid completion as it stands."
 (let ((sh-shell-variables
	 (save-excursion
	  (set-buffer sh-add-buffer)
	  (or sh-shell-variables-initialized
	    (sh-shell-initialize-variables))
	  (nconc (mapcar (lambda (var)
			  (let ((name
				  (substring var 0 (string-match "=" var))))
			   (cons name name)))
			 process-environment)
		 sh-shell-variables))))
  (cond ((null code)
	  (try-completion string sh-shell-variables predicate))
	 ((eq code t)
	  (all-completions string sh-shell-variables predicate))
	 ((eq code 'lambda)
	  (assoc string sh-shell-variables)))))

(defun sh-add (var delta)
 "Insert an addition of VAR and prefix DELTA for Bourne (type) shell."
 (interactive
  (let ((sh-add-buffer (current-buffer)))
   (list (completing-read "Variable: " 'sh-add-completer)
	  (prefix-numeric-value current-prefix-arg))))
 (insert (sh-feature '((bash . "$[ ")
			(ksh88 . "$(( ")
			(posix . "$(( ")
			(rc . "`{expr $")
			(sh . "`expr $")
			(zsh . "$[ ")))
	 (sh-remember-variable var)
	 (if (< delta 0) " - " " + ")
	 (number-to-string (abs delta))
	 (sh-feature '((bash . " ]")
			(ksh88 . " ))")
			(posix . " ))")
			(rc . "}")
			(sh . "`")
			(zsh . " ]")))))(define-skeleton sh-function
 "Insert a function definition. See `sh-feature'."
 (bash eval sh-modify ksh88
	3 "() {")
 (ksh88 "name: "
	 "function " str " {" \n
	 > _ \n
	 < "}")
 (rc eval sh-modify ksh88
   1 "fn ")
 (sh ()
   "() {" \n
   > _ \n
   < "}"))(define-skeleton sh-if
 "Insert an if statement. See `sh-feature'."
 (csh "condition: "
    "if( " str " ) then" \n
    > _ \n
    ( "other condition, %s: "
	 < "else if( " str " ) then" \n
	 > _ \n)
    < "else" \n
    > _ \n
    resume:
    < "endif")
 (es "condition: "
   > "if { " str " } {" \n
   > _ \n
   ( "other condition, %s: "
	"} { " str " } {" > \n
	> _ \n)
   "} {" > \n
   > _ \n
   resume:
   ?} > )
 (rc "condition: "
   > "if( " str " ) {" \n
   > _ \n
   ( "other condition, %s: "
	"} else if( " str " ) {" > \n
	> _ \n)
   "} else {" > \n
   > _ \n
   resume:
   ?} >
   )
 (sh "condition: "
   '(setq input (sh-feature sh-test))
   > "if " str "; then" \n
   > _ \n
   ( "other condition, %s: "
	> "elif " str "; then" > \n
	> \n)
   "else" > \n
   > \n
   resume:
   "fi" > ))(define-skeleton sh-repeat
 "Insert a repeat loop definition. See `sh-feature'."
 (es nil
   > "forever {" \n
   > _ \n
   ?} > )
 (zsh "factor: "
    > "repeat " str "; do" > \n
    > \n
    "done" > ))

;;;(put 'sh-repeat 'menu-enable '(sh-feature sh-repeat))(define-skeleton sh-select
 "Insert a select statement. See `sh-feature'."
 (ksh88 "Index variable: "
	 > "select " str " in " _ "; do" \n
	 > ?$ str \n
	 "done" > )
 (bash eval sh-append ksh88))
;;;(put 'sh-select 'menu-enable '(sh-feature sh-select))(define-skeleton sh-tmp-file
 "Insert code to setup temporary file handling. See `sh-feature'."
 (bash eval identity ksh88)
 (csh (file-name-nondirectory (buffer-file-name))
    "set tmp = /tmp/" str ".$$" \n
    "onintr exit" \n _
    (and (goto-char (point-max))
	  (not (bolp))
	  ?\n)
    "exit:\n"
    "rm $tmp* >&/dev/null" >)
 (es (file-name-nondirectory (buffer-file-name))
   > "local( signals = $signals sighup sigint; tmp = /tmp/" str
   ".$pid ) {" \n
   > "catch @ e {" \n
   > "rm $tmp^* >[2]/dev/null" \n
   "throw $e" \n
   "} {" > \n
   _ \n
   ?} > \n
   ?} > )
 (ksh88 eval sh-modify sh
	 7 "EXIT")
 (rc (file-name-nondirectory (buffer-file-name))
   > "tmp = /tmp/" str ".$pid" \n
   "fn sigexit { rm $tmp^* >[2]/dev/null }")
 (sh (file-name-nondirectory (buffer-file-name))
   > "TMP=${TMPDIR:-/tmp}/" str ".$$" \n
   "trap \"rm $TMP* 2>/dev/null\" " ?0))(define-skeleton sh-until
 "Insert an until loop. See `sh-feature'."
 (sh "condition: "
   '(setq input (sh-feature sh-test))
   > "until " str "; do" \n
   > _ \n
   "done" > ))
;;;(put 'sh-until 'menu-enable '(sh-feature sh-until))(define-skeleton sh-while
 "Insert a while loop. See `sh-feature'."
 (csh eval sh-modify sh
    2 ""
    3 "while( "
    5 " )"
    10 '<
    11 "end")
 (es eval sh-modify sh
   3 "while { "
   5 " } {"
   10 ?} )
 (rc eval sh-modify sh
   3 "while( "
   5 " ) {"
   10 ?} )
 (sh "condition: "
   '(setq input (sh-feature sh-test))
   > "while " str "; do" \n
   > _ \n
   "done" > ))(define-skeleton sh-while-getopts
 "Insert a while getopts loop. See `sh-feature'.
Prompts for an options string which consists of letters for each recognized
option followed by a colon `:' if the option accepts an argument."
 (bash eval sh-modify sh
	18 "${0##*/}")
 (csh nil
    "while( 1 )" \n
    > "switch( \"$1\" )" \n
    '(setq input '("- x" . 2))
    > >
    ( "option, %s: "
	 < "case " '(eval str)
	 '(if (string-match " +" str)
	   (setq v1 (substring str (match-end 0))
		  str (substring str 0 (match-beginning 0)))
	  (setq v1 nil))
	 str ?: \n
	 > "set " v1 & " = $2" | -4 & _ \n
	 (if v1 "shift") & \n
	 "breaksw" \n)
    < "case --:" \n
    > "shift" \n
    < "default:" \n
    > "break" \n
    resume:
    < < "endsw" \n
    "shift" \n
    < "end")
 (ksh88 eval sh-modify sh
	 16 "print"
	 18 "${0##*/}"
	 36 "OPTIND-1")
 (posix eval sh-modify sh
	 18 "$(basename $0)")
 (sh "optstring: "
   > "while getopts :" str " OPT; do" \n
   > "case $OPT in" \n
   '(setq v1 (append (vconcat str) nil))
   ( (prog1 (if v1 (char-to-string (car v1)))
	 (if (eq (nth 1 v1) ?:)
	   (setq v1 (nthcdr 2 v1)
		  v2 "\"$OPTARG\"")
	  (setq v1 (cdr v1)
		 v2 nil)))
	> str "|+" str (propertize ")" 'syntax-table sh-st-punc) \n
	> _ v2 \n
	> ";;" \n)
   > "*" (propertize ")" 'syntax-table sh-st-punc) \n
   > "echo" " \"usage: " "`basename $0`"
   " [+-" '(setq v1 (point)) str
   '(save-excursion
	 (while (search-backward ":" v1 t)
	  (replace-match " ARG] [+-" t t)))
   (if (eq (preceding-char) ?-) -5)
   (if (and (sequencep v1) (length v1)) "] " "} ")
   "[--] ARGS...\"" \n
   "exit 2" > \n
   "esac" >
   \n "done"
   > \n
   "shift " (sh-add "OPTIND" -1)))(defun sh-assignment (arg)
 "Remember preceding identifier for future completion and do self-insert."
 (interactive "p")
 (self-insert-command arg)
 (if (<= arg 1)
   (sh-remember-variable
    (save-excursion
	 (if (re-search-forward (sh-feature sh-assignment-regexp)
				(prog1 (point)
				 (beginning-of-line 1))
				t)
	   (match-string 1))))))(defun sh-maybe-here-document (arg)
 "Insert self. Without prefix, following unquoted `<' inserts here document.
The document is bounded by `sh-here-document-word'."
 (interactive "*P")
 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
 (or arg
   (not (eq (char-after (- (point) 2)) last-command-char))
   (save-excursion
	(backward-char 2)
	(sh-quoted-p))
   (progn
	(insert sh-here-document-word)
	(or (eolp) (looking-at "[ \t]") (insert ? ))
	(end-of-line 1)
	(while
	  (sh-quoted-p)
	 (end-of-line 2))
	(newline)
	(save-excursion (insert ?\n sh-here-document-word)))))


;; various other commands

(autoload 'comint-dynamic-complete "comint"
 "Dynamically perform completion at point." t)

(autoload 'shell-dynamic-complete-command "shell"
 "Dynamically complete the command at point." t)

(autoload 'comint-dynamic-complete-filename "comint"
 "Dynamically complete the filename at point." t)

(autoload 'shell-dynamic-complete-environment-variable "shell"
 "Dynamically complete the environment variable at point." t)(defun sh-newline-and-indent ()
 "Strip unquoted whitespace, insert newline, and indent like current line."
 (interactive "*")
 (indent-to (prog1 (current-indentation)
	    (delete-region (point)
			   (progn
				(or (zerop (skip-chars-backward " \t"))
				  (if (sh-quoted-p)
					(forward-char)))
				(point)))
	    (newline))))

(defun sh-beginning-of-command ()
 "Move point to successive beginnings of commands."
 (interactive)
 (if (re-search-backward sh-beginning-of-command nil t)
   (goto-char (match-beginning 2))))

(defun sh-end-of-command ()
 "Move point to successive ends of commands."
 (interactive)
 (if (re-search-forward sh-end-of-command nil t)
   (goto-char (match-end 1))))

;; XEmacs change
;;;###autoload(add-to-list 'auto-mode-alist '("/\\.\\(?:bash_\\|z\\)?\\(profile\\|login\\|logout\\)\\'" . sh-mode))
;;;###autoload(add-to-list 'auto-mode-alist '("/\\.\\(?:[ckz]sh\\|bash\\|tcsh\\|es\\|xinit\\|startx\\)rc\\(?:\\.in\\)?\\'" . sh-mode))
;;;###autoload(add-to-list 'auto-mode-alist '("/\\.\\(?:[kz]shenv\\|xsession\\)\\'" . sh-mode))
;;;###autoload(setq auto-mode-alist (append auto-mode-alist '(("\\.m?spec$" . sh-mode))))
;;;###autoload(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.\\(?:\\(?:ba\\|[ckz]\\)?sh\\|shar\\)\\(?:\\.in\\)?\\'" . sh-mode))
;;;###autoload(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("^#!.*csh" . sh-mode))
;;;###autoload(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("^#!.*sh\\b" . sh-mode))
;;;###autoload(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("^:" . sh-mode))

(provide 'sh-script)

;;; sh-script.el ends here