1. xemacs
 2. skk

Source

skk / vip.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
;;; vip.el --- a VI Package for GNU Emacs

;; Author: Masahiko Sato <masahiko@kuis.kyoto-u.ac.jp>
;; Maintainer: Mikio Nakajima <minakaji@osaka.email.ne.jp>
;; Version: 3.7
;; Keywords: emulations
;; Last Modified: $Date$
;; Previous versions:
;;  Version 3.5: September 15, 1987

;; This file is part of GNU Emacs.

;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;; A full-featured vi(1) emulator.
;;
;; Send suggestions and bug reports to one of the above addresses.
;; When you report a bug, be sure to include the version number of VIP and
;; Emacs you are using.

;; Execute info command by typing "M-x info" to get information on VIP.

;;; Code:
;; APEL 9.22 required.
(require 'poe)

;; external variables
;; Not so easy to work on XEmacs...
;;(defconst vip-xemacs-p (string-match "XEmacs" emacs-version))

(defvar vip-insert-point nil
 "Remember insert point as a marker. (Buffer-specific.)")

(set-default 'vip-insert-point nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-insert-point)

(defvar vip-com-point nil
 "Remember com point as a marker. (Buffer-specific.)")

(set-default 'vip-com-point nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-com-point)

(defvar vip-current-mode nil
 "Current mode. One of `emacs-mode', `vi-mode', `insert-mode'.")

(make-variable-buffer-local 'vip-current-mode)
(setq-default vip-current-mode 'emacs-mode)

(defvar vip-emacs-mode-line-buffer-identification nil
 "Value of mode-line-buffer-identification in Emacs mode within vip.")
(make-variable-buffer-local 'vip-emacs-mode-line-buffer-identification)
(setq-default vip-emacs-mode-line-buffer-identification
	   '("Emacs: %17b"))

(defvar vip-current-major-mode nil
 "vip-current-major-mode is the major-mode vi considers it is now.
\(buffer specific\)")

(make-variable-buffer-local 'vip-current-major-mode)

(defvar vip-last-shell-com nil
 "Last shell command executed by ! command.")

(defvar vip-use-register nil
 "Name of register to store deleted or yanked strings.")

(defvar vip-d-com nil
 "How to reexecute last destructive command. Value is list (M-COM VAL COM).")

(defconst vip-shift-width 8
 "*The number of columns shifted by > and < command.")

(defconst vip-re-replace nil
 "*If t then do regexp replace, if nil then do string replace.")

(defvar vip-d-char nil
 "The character remembered by the vi \"r\" command.")

(defvar vip-f-char nil
 "For use by \";\" command.")

(defvar vip-F-char nil
 "For use by \".\" command.")

(defvar vip-f-forward nil
 "For use by \";\" command.")
 
(defvar vip-f-offset nil
 "For use by \";\" command.")

(defconst vip-search-wrap-around t
 "*if t, search wraps around.")

(defconst vip-re-search nil
 "*if t, search is reg-exp search, otherwise vanilla search.")

(defvar vip-s-string nil
 "Last vip search string.")

(defvar vip-s-forward nil
 "If t, search is forward.")

(defconst vip-case-fold-search nil
 "*If t, search ignores cases.")

(defconst vip-re-query-replace nil
 "*If t then do regexp replace, if nil then do string replace.")

(defconst vip-open-with-indent nil
 "*If t, indent when open a new line.")

(defconst vip-help-in-insert-mode nil
 "*If t then C-h is bound to help-command in insert mode.
If nil then it is bound to `delete-backward-char'.")

(defvar vip-quote-string "> "
 "String inserted at the beginning of region.")

(defvar vip-tags-file-name "TAGS")

(defvar vip-inhibit-startup-message nil)

(defvar vip-startup-file (convert-standard-filename "~/.vip")
 "Filename used as startup file for vip.")

;; SKK related variables

(defvar vip-skk-latin-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-skk-latin-mode)
(defvar vip-skk-j-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-skk-j-mode)
(defvar vip-skk-jisx0208-latin-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-skk-jisx0208-mode)
(defvar vip-skk-katakana nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-skk-katakana)
(defvar vip-vi-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-vi-mode)
(defvar vip-insert-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'vip-insert-mode)


;; basic set up
(defmacro vip-move-marker-locally (marker position &optional buffer)
 (list 'progn
    (list 'if (list 'not marker)
       (list 'setq marker (list 'make-marker)) )
    (list 'set-marker marker position buffer) ))

(global-set-key "\C-z" 'vip-change-mode-to-vi)

(defmacro vip-loop (count body)
 "(COUNT BODY) Execute BODY COUNT times."
 (list 'let (list (list 'count count))
	(list 'while (list '> 'count 0)
	   body
	   (list 'setq 'count (list '1- 'count)))))

(defun vip-push-mark-silent (&optional location)
 "Set mark at LOCATION (point, by default) and push old mark on mark ring.
No message."
 (if (null (mark t))
   nil
  (setq mark-ring (cons (copy-marker (mark-marker)) mark-ring))
  (if (> (length mark-ring) mark-ring-max)
	(progn
	 (move-marker (car (nthcdr mark-ring-max mark-ring)) nil)
	 (setcdr (nthcdr (1- mark-ring-max) mark-ring) nil))))
 (set-mark (or location (point))))

(defun vip-goto-col (arg)
 "Go to ARG's column."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (save-excursion
   (end-of-line)
   (if (> val (1+ (current-column))) (error "")))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (beginning-of-line)
  (forward-char (1- val))
  (if com (vip-execute-com 'vip-goto-col val com))))

(defun vip-copy-keymap (map)
 (if (null map) (make-sparse-keymap) (copy-keymap map)))


;; changing mode
;; the two useule functions below are taken from viper and
;; modified.

(defun vip-normalize-minor-mode-map-alist ()
 (setq minor-mode-map-alist 
	(vip-append-filter-alist
	 (list
	    (cons 'vip-vi-mode vip-vi-mode-map)
	    (cons 'vip-insert-mode vip-insert-mode-map)
	    )
	 minor-mode-map-alist)))

;; Append LIS2 to LIS1, both alists, by side-effect and returns LIS1
;; LIS2 is modified by filtering it: deleting its members of the form
;; \(car elt\) such that (car elt') is in LIS1.
(defun vip-append-filter-alist (lis1 lis2)
 (let ((temp lis1)
	elt)
  ;;filter-append the second list
  (while temp
   ;; delete all occurrences
   (while (setq elt (assoc (car (car temp)) lis2))
	(setq lis2 (delq elt lis2)))
   (setq temp (cdr temp)))
  (nconc lis1 lis2)))

(defun vip-change-mode (new-mode)
 "change mode to NEW-MODE. NEW-MODE will be either emacs-mode, vi-mode or
 insert-mode."
 (let ((skk-mode (if (boundp 'skk-mode) skk-mode nil)))
  (cond ((eq new-mode 'vi-mode)
	  (if (eq vip-current-mode 'insert-mode)
	    (progn
		 (if skk-mode (vip-skk-mode-off))
		 (vip-copy-region-as-kill (point) vip-insert-point)
		 (vip-repeat-insert-command))
	   (if (eq vip-current-mode 'emacs-mode)
		 (setq vip-emacs-mode-line-buffer-identification
		    mode-line-buffer-identification)))
	  (vip-change-mode-line "Vi: ")
	  (setq vip-vi-mode t
		 vip-insert-mode nil)
	  )
	 ((eq new-mode 'insert-mode)
	  (vip-move-marker-locally vip-insert-point (point))
	  (if (eq vip-current-mode 'emacs-mode)
	    (setq vip-emacs-mode-line-buffer-identification
		   mode-line-buffer-identification ))
	  (vip-change-mode-line "Insrt")
	  (if skk-mode (vip-skk-mode-on))
	  (setq vip-vi-mode nil
		 vip-insert-mode t) )
	 ((eq new-mode 'emacs-mode) 
	  (vip-change-mode-line "Emacs:")
	  ;;(vip-skk-mode-off)
	  (setq vip-vi-mode nil
		 vip-insert-mode nil) ))
  (setq vip-current-mode new-mode)
  (vip-normalize-minor-mode-map-alist)
  (force-mode-line-update)
  ))

;; SKK related functions

;;;###autoload
(defun vip-skk-mode (arg)
 "Turn on both VIP-MODE and SKK-MODE. if ARG is nil, then toggle
SKK-MODE. Then, change mode to insert mode."
 (interactive "P")
 (or vip-current-mode (vip-mode))
 (cond ((eq vip-current-mode 'vi-mode)
	 (skk-mode arg)
	 (setq vip-skk-latin-mode skk-latin-mode
	    vip-skk-j-mode skk-j-mode
	    vip-skk-jisx0208-latin-mode skk-jisx0208-latin-mode
	    vip-skk-katakana skk-katakana)
	 (vip-change-mode-to-insert))
	((eq vip-current-mode 'emacs-mode)
	 ;; in this case, alwasy enter skk mode
	 (skk-mode 1)
	 (vip-change-mode-to-insert))
	((eq vip-current-mode 'insert-mode)
	 (skk-mode arg)
	 (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-skk-mode-off ()
 (if skk-abbrev-mode (skk-j-mode-on))
 (let ((str (substring skk-input-mode-string 1)))
	(setq vip-skk-latin-mode skk-latin-mode
	   vip-skk-j-mode skk-j-mode
	   vip-skk-jisx0208-latin-mode skk-jisx0208-latin-mode
	   vip-skk-katakana skk-katakana
	   vip-skk-input-mode-string) 
	(skk-kakutei)
	(skk-mode-off)
	(setq skk-input-mode-string (concat " [" str "]"))))

(defun vip-skk-mode-on ()
 (add-hook 'pre-command-hook 'skk-pre-command nil 'local)
 ;; we need to go back to the mode stored in VIP-SKK-*-MODE.
 (cond (vip-skk-latin-mode (skk-latin-mode-on))
	(vip-skk-j-mode (skk-j-mode-on vip-skk-katakana))
	(vip-skk-jisx0208-latin-mode (skk-jisx0208-latin-mode-on)) ))

(require 'advice)
(defadvice skk-pre-command (around vip-ad activate)
 (if (eq this-command 'vip-delete-backward-char)
   ;; do nothing
   nil
  ad-do-it))

;; end SKK related functions

(defun vip-copy-region-as-kill (beg end)
 "If BEG and END do not belong to the same buffer, it copies empty region."
 (condition-case nil
   (copy-region-as-kill beg end)
  (error (copy-region-as-kill beg beg))))

(defun vip-change-mode-line (string)
 "Assuming that the mode line format contains the string \"Emacs:\", this
function replaces the string by \"Vi:  \" etc."
 (setq mode-line-buffer-identification
	(if (string= string "Emacs:")
	  vip-emacs-mode-line-buffer-identification
	 (list (concat string " %12b")))))

;;;###autoload
(defun Vip-mode ()
 "Turn on VIP emulation of VI."
 (interactive)
 (if (not vip-inhibit-startup-message)
   (progn
	(switch-to-buffer "VIP Startup Message")
	(erase-buffer)
	(insert
	 "VIP is a Vi emulation package for GNU Emacs. VIP provides most Vi commands
including Ex commands. VIP is however different from Vi in several points.
You can get more information on VIP by:
  1. Typing `M-x info' and selecting menu item \"vip\".
  2. Typing `C-h k' followed by a key whose description you want.
  3. Printing VIP manual which can be found as GNU/man/vip.texinfo
  4. Printing VIP Reference Card which can be found as GNU/etc/vipcard.tex

This startup message appears whenever you load VIP unless you type `y' now.
Type `n' to quit this window for now.\n")
	(goto-char (point-min))
	(if (y-or-n-p "Inhibit VIP startup message? ")
	  (progn
	   (save-excursion
		(set-buffer
		 (find-file-noselect
		 (substitute-in-file-name vip-startup-file)))
		(goto-char (point-max))
		(insert "\n(setq vip-inhibit-startup-message t)\n")
		(save-buffer)
		(kill-buffer (current-buffer)))
	   (message "VIP startup message inhibited.")
	   (sit-for 2)))
	(kill-buffer (current-buffer))
	(message "")
	(setq vip-inhibit-startup-message t)))
 (vip-change-mode-to-vi))

(defalias 'vip-mode 'Vip-mode)

(defun vip-change-mode-to-vi ()
 "Change mode to vi mode."
 (interactive)
 (vip-change-mode 'vi-mode))

(defun vip-change-mode-to-insert ()
 "Change mode to insert mode."
 (interactive)
 (vip-change-mode 'insert-mode))

(defun vip-change-mode-to-emacs ()
 "Change mode to emacs mode."
 (interactive)
 (vip-change-mode 'emacs-mode))


;; escape to emacs mode temporarily

(defun vip-escape-to-emacs (arg &optional events)
 "Escape to Emacs mode for one Emacs command.
ARG is used as the prefix value for the executed command. If
EVENTS is a list of events, which become the beginning of the command."
 (interactive "P")
 (let ((change-mode-to-vi nil) 
	(change-mode-to-insert nil) 
	(change-mode-to-emacs nil)
	(save-vi-mode vip-vi-mode)
	(save-insert-mode vip-insert-mode)
	(old-buff (current-buffer))
	)
  (let (com key (vip-vi-mode nil) (vip-insert-mode nil))
   (if events (setq unread-command-events events))
   (setq prefix-arg arg)
   ;;(use-local-map vip-emacs-local-map)
   (unwind-protect
	 (setq com (key-binding (setq key
                    ;;(if vip-xemacs-p
                    ;;  (read-key-sequence nil)
                    ;; (read-key-sequence nil t) ))))
				    (read-key-sequence nil t) )))
	nil)
   (command-execute com prefix-arg)
   (setq prefix-arg nil);; reset prefix arg
   )
  ;; we must check if the current buffer is the same after executing
  ;; the command. if not, we have to restore the values of
  ;; VIP-VI-MODE and VIP-INSERT-MODE
  (if (eq (current-buffer) old-buff)
	;; in case one of the values of CHANGE-MODE-TO-VI/INSERT/EMACS was
	;; changed dynamically in executing the command COM, then
	;; change mode to the specified mode. otherwise keep the mode.
	(progn
	 (cond (change-mode-to-vi (vip-change-mode-to-vi))
		(change-mode-to-insert
		 (vip-change-mode-to-insert)
		 )
		(change-mode-to-emacs (vip-change-mode-to-emacs))
		(t (vip-change-mode vip-current-mode))))
   ;; since OLD-BUFF may not exist anymore, we have to first
   ;; check if it still exists. we can check this by the function
   ;; BUFFER-NAME which return nil for a killed buffer.
   (if (buffer-name old-buff)
	 (save-excursion
	  (set-buffer old-buff)
	  (setq vip-vi-mode save-vi-mode
		 vip-insert-mode save-insert-mode)))
   ;; in the new buffer we enter the mode spcified by
   ;; the local value of VIP-CURRNT-MODE, unless CHANGE-MODE-TO-*
   ;; is set
   (cond (change-mode-to-vi (vip-change-mode-to-vi))
	  (change-mode-to-insert (vip-change-mode-to-insert))
	  (change-mode-to-emacs (vip-change-mode-to-emacs))
	  (t (vip-change-mode vip-current-mode)) )
   ) 
  ))

(defun vip-message-conditions (conditions)
 "Print CONDITIONS as a message."
 (let ((case (car conditions)) (msg (cdr conditions)))
  (if (null msg)
	(message "%s" case)
   (message "%s %s" case (prin1-to-string msg)))
  (ding)))

(defun vip-ESC (arg)
 "Emulate ESC key in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-escape-to-emacs arg '(?\e)))

(defun vip-ctl-c (arg)
 "Emulate C-c key in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-escape-to-emacs arg '(?\C-c)))

(defun vip-ctl-x (arg)
 "Emulate C-x key in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-escape-to-emacs arg '(?\C-x)))

(defun vip-ctl-h (arg)
 "Emulate C-h key in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-escape-to-emacs arg '(?\C-h)))


;; prefix argument for vi mode

;; In vi mode, prefix argument is a dotted pair (NUM . COM) where NUM
;; represents the numeric value of the prefix argument and COM represents
;; command prefix such as "c", "d", "m" and "y".

(defun vip-prefix-arg-value (char value com)
 "Compute numeric prefix arg value. Invoked by CHAR. VALUE is the value
obtained so far, and COM is the command part obtained so far."
 (while (and (>= char ?0) (<= char ?9))
  (setq value (+ (* (if (numberp value) value 0) 10) (- char ?0)))	  
  (setq char (read-char)))
 (setq prefix-arg value)
 (if com (setq prefix-arg (cons prefix-arg com)))
 (while (eq char ?U)
  (vip-describe-arg prefix-arg)
  (setq char (read-char)))
 (setq unread-command-events (list char)))

(defun vip-prefix-arg-com (char value com)
 "Vi operator as prefix argument."
 (let ((cont t))
  (while (and cont (memq char '(?c ?d ?y ?! ?< ?> ?= ?# ?r ?R ?\")))
   (if com
	 ;; this means that we already have a command character, so we
	 ;; construct a com list and exit while. however, if char is "
	 ;; it is an error.
	 (progn
	  ;; new com is (CHAR . OLDCOM)
	  (if (memq char '(?# ?\")) (error ""))
	  (setq com (cons char com))
	  (setq cont nil))
	;; if com is nil we set com as char, and read more. again, if char
	;; is ", we read the name of register and store it in vip-use-register.
	;; if char is !, =, or #, a complete com is formed so we exit while.
	(cond ((memq char '(?! ?=))
	    (setq com char)
	    (setq char (read-char))
	    (setq cont nil))
	   ((eq char ?#)
	    ;; read a char and encode it as com
	    (setq com (+ 128 (read-char)))
	    (setq char (read-char))
	    (setq cont nil))
	   ((memq char '(?< ?>))
	    (setq com char)
	    (setq char (read-char))
	    (if (eq com char) (setq com (cons char com)))
	    (setq cont nil))
	   ((eq char ?\")
	    (let ((reg (read-char)))
		 (if (or (and (<= ?A reg) (<= reg ?z))
			 (and (<= ?1 reg) (<= reg ?9)))
		   (setq vip-use-register reg)
		  (error ""))
		 (setq char (read-char))))
	   (t
	    (setq com char)
	    (setq char (read-char)))))))
 (if (atom com)
   ;; com is a single char, so we construct prefix-arg 
   ;; and if char is ?, describe prefix arg, otherwise exit by
   ;; pushing the char back
   (progn
	(setq prefix-arg (cons value com))
	(while (eq char ?U)
	 (vip-describe-arg prefix-arg)
	 (setq char (read-char)))
	(setq unread-command-events (list char)))
  ;; as com is non-nil, this means that we have a command to execute
  (if (memq (car com) '(?r ?R))
	;; execute appropriate region command.
	(let ((char (car com)) (com (cdr com)))
	 (setq prefix-arg (cons value com))
	 (if (eq char ?r) (vip-region prefix-arg)
	  (vip-Region prefix-arg))
	 ;; reset prefix-arg
	 (setq prefix-arg nil))
   ;; otherwise, reset prefix arg and call appropriate command
   (setq value (if (null value) 1 value))
   (setq prefix-arg nil)
   (cond ((equal com '(?c . ?c)) (vip-line (cons value ?C)))
	  ((equal com '(?d . ?d)) (vip-line (cons value ?D)))
	  ((equal com '(?d . ?y)) (vip-yank-defun))
	  ((equal com '(?y . ?y)) (vip-line (cons value ?Y)))
	  ((equal com '(?< . ?<)) (vip-line (cons value ?<)))
	  ((equal com '(?> . ?>)) (vip-line (cons value ?>)))
	  ((equal com '(?! . ?!)) (vip-line (cons value ?!)))
	  ((equal com '(?= . ?=)) (vip-line (cons value ?=)))
	  (t (error ""))))))

(defun vip-describe-arg (arg)
 (let (val com)
  (setq val (vip-P-val arg)
	 com (vip-getcom arg))
  (if (null val)
	(if (null com)
	  (message "Value is nil, and command is nil.")
	 (message "Value is nil, and command is %c." com))
   (if (null com)
	 (message "Value is %d, and command is nil." val)
	(message "Value is %d, and command is %c." val com)))))

(defun vip-digit-argument (arg)
 "Begin numeric argument for the next command."
 (interactive "P")
 (vip-prefix-arg-value last-command-char nil
			(if (consp arg) (cdr arg) nil)))

(defun vip-command-argument (arg)
 "Accept a motion command as an argument."
 (interactive "P")
 (condition-case conditions
   (vip-prefix-arg-com
    last-command-char  
    (cond ((null arg) nil)
	   ((consp arg) (car arg))
	   ((numberp arg) arg)
	   (t (error "strange arg")))
    (cond ((null arg) nil)
	   ((consp arg) (cdr arg))
	   ((numberp arg) nil)
	   (t (error "strange arg"))))
  (quit
   (setq vip-use-register nil)
   (signal 'quit nil))))

(defun vip-p-val (arg)
 "Get value part of prefix-argument ARG."
 (cond ((null arg) 1)
	((consp arg) (if (null (car arg)) 1 (car arg)))
	(t arg)))

(defun vip-P-val (arg)
 "Get value part of prefix-argument ARG."
 (cond ((consp arg) (car arg))
	(t arg)))

(defun vip-getcom (arg)
 "Get com part of prefix-argument ARG."
 (cond ((null arg) nil)
	((consp arg) (cdr arg))
	(t nil)))

(defun vip-getCom (arg)
 "Get com part of prefix-argument ARG and modify it."
 (let ((com (vip-getcom arg)))
  (cond ((eq com ?c) ?C)
	 ((eq com ?d) ?D)
	 ((eq com ?y) ?Y)
	 (t com))))


;; repeat last destructive command

(defun vip-append-to-register (reg start end)
 "Append region to text in register REG.
START and END are buffer positions indicating what to append."
 (set-register reg (concat (or (get-register reg) "")
			  (buffer-substring start end))))

(defun vip-execute-com (m-com val com)
 "(M-COM VAL COM) Execute command COM. The list (M-COM VAL COM) is set
to vip-d-com for later use by vip-repeat"
 (let ((reg vip-use-register))
  (if com
	(cond ((eq com ?c) (vip-change vip-com-point (point)))
	   ((eq com (- ?c)) (vip-change-subr vip-com-point (point)))
	   ((eq (abs com) ?C)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (if vip-use-register
		   (progn
		    (cond ((and (<= ?a vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?z))
			   (copy-to-register
			    vip-use-register (mark 'force) (point) nil))
			   ((and (<= ?A vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?Z))
			   (vip-append-to-register
			    (+ vip-use-register 32) (mark 'force) (point)))
			   (t (setq vip-use-register nil)
				(error "")))
		    (setq vip-use-register nil)))
		 (delete-region (mark 'force) (point)))
	    (open-line 1)
	    (if (eq com ?C) (vip-change-mode-to-insert) (yank)))
	   ((eq com ?d)
	    (if vip-use-register
		  (progn
		   (cond ((and (<= ?a vip-use-register)
				 (<= vip-use-register ?z))
			  (copy-to-register
			   vip-use-register vip-com-point (point) nil))
			  ((and (<= ?A vip-use-register)
				 (<= vip-use-register ?Z))
			  (vip-append-to-register
			   (+ vip-use-register 32) vip-com-point (point)))
			  (t (setq vip-use-register nil)
			   (error "")))
		   (setq vip-use-register nil)))
	    (setq last-command
		   (if (eq last-command 'd-command) 'kill-region nil))
	    (kill-region vip-com-point (point))
	    (setq this-command 'd-command))
	   ((eq com ?D)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (if vip-use-register
		   (progn
		    (cond ((and (<= ?a vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?z))
			   (copy-to-register
			    vip-use-register (mark 'force) (point) nil))
			   ((and (<= ?A vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?Z))
			   (vip-append-to-register
			    (+ vip-use-register 32) (mark 'force) (point)))
			   (t (setq vip-use-register nil)
				(error "")))
		    (setq vip-use-register nil)))
		 (setq last-command
		    (if (eq last-command 'D-command) 'kill-region nil))
		 (kill-region (mark 'force) (point))
		 (if (eq m-com 'vip-line) (setq this-command 'D-command)))
	    (back-to-indentation))
	   ((eq com ?y)
	    (if vip-use-register
		  (progn
		   (cond ((and (<= ?a vip-use-register)
				 (<= vip-use-register ?z))
			  (copy-to-register
			   vip-use-register vip-com-point (point) nil))
			  ((and (<= ?A vip-use-register)
				 (<= vip-use-register ?Z))
			  (vip-append-to-register
			   (+ vip-use-register 32) vip-com-point (point)))
			  (t (setq vip-use-register nil)
			   (error "")))
		   (setq vip-use-register nil)))
	    (setq last-command nil)
	    (copy-region-as-kill vip-com-point (point))
	    (goto-char vip-com-point))
	   ((eq com ?Y)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (if vip-use-register
		   (progn
		    (cond ((and (<= ?a vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?z))
			   (copy-to-register
			    vip-use-register (mark 'force) (point) nil))
			   ((and (<= ?A vip-use-register)
				  (<= vip-use-register ?Z))
			   (vip-append-to-register
			    (+ vip-use-register 32) (mark 'force) (point)))
			   (t (setq vip-use-register nil)
				(error "")))
		    (setq vip-use-register nil)))
		 (setq last-command nil)
		 (copy-region-as-kill (mark 'force) (point)))
	    (goto-char vip-com-point))
	   ((eq (abs com) ?!)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (shell-command-on-region
		 (mark 'force) (point)
		 (if (eq com ?!)
		   (setq vip-last-shell-com (vip-read-string "!"))
		  vip-last-shell-com)
		 t)))
	   ((eq com ?=)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (if (> (mark 'force) (point)) (exchange-point-and-mark))
		 (indent-region (mark 'force) (point) nil)))
	   ((eq com ?<)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (indent-rigidly (mark 'force) (point) (- vip-shift-width)))
	    (goto-char vip-com-point))
	   ((eq com ?>)
	    (save-excursion
		 (set-mark vip-com-point)
		 (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
		 (indent-rigidly (mark 'force) (point) vip-shift-width))
	    (goto-char vip-com-point))
	   ((>= com 128)
	    ;; this is special command #
	    (vip-special-prefix-com (- com 128)))))
  (setq vip-d-com (list m-com val (if (memq com '(?c ?C ?!))
					(- com) com)
			 reg))))

(defun vip-repeat (arg)
 "(ARG) Re-execute last destructive command. vip-d-com has the form
\(COM ARG CH REG), where COM is the command to be re-executed, ARG is the
argument for COM, CH is a flag for repeat, and REG is optional and if exists
is the name of the register for COM."
 (interactive "P")
 (if (eq last-command 'vip-undo)
   ;; if the last command was vip-undo, then undo-more
   (vip-undo-more)
  ;; otherwise execute the command stored in vip-d-com. if arg is non-nil
  ;; its prefix value is used as new prefix value for the command.
  (let ((m-com (car vip-d-com))
	 (val (vip-P-val arg))
	 (com (car (cdr (cdr vip-d-com))))
	 (reg (nth 3 vip-d-com)))
   (if (null val) (setq val (car (cdr vip-d-com))))
   (if (null m-com) (error "No previous command to repeat."))
   (setq vip-use-register reg)
   (funcall m-com (cons val com)))))

(defun vip-special-prefix-com (char)
 "This command is invoked interactively by the key sequence #<char>"
 (cond ((eq char ?c)
	 (downcase-region (min vip-com-point (point))
			 (max vip-com-point (point))))
	((eq char ?C)
	 (upcase-region (min vip-com-point (point))
			(max vip-com-point (point))))
	((eq char ?g)
	 (set-mark vip-com-point)
	 (vip-global-execute))
	((eq char ?q)
	 (set-mark vip-com-point)
	 (vip-quote-region))
	((eq char ?s) (spell-region vip-com-point (point)))))


;; undoing

(defun vip-undo ()
 "Undo previous change."
 (interactive)
 (message "undo!")
 (undo-start)
 (undo-more 2)
 (setq this-command 'vip-undo))

(defun vip-undo-more ()
 "Continue undoing previous changes."
 (message "undo more!")
 (undo-more 1)
 (setq this-command 'vip-undo))


;; utilities

(defun vip-string-tail (str)
 (if (or (null str) (string= str "")) nil
  (substring str 1)))

(defun vip-yank-defun ()
 (mark-defun)
 (copy-region-as-kill (point) (mark 'force)))

(defun vip-enlarge-region (beg end)
 "Enlarge region between BEG and END."
 (if (< beg end)
   (progn (goto-char beg) (set-mark end))
  (goto-char end)
  (set-mark beg))
 (beginning-of-line)
 (exchange-point-and-mark)
 (if (or (not (eobp)) (not (bolp))) (next-line 1))
 (beginning-of-line)
 (if (> beg end) (exchange-point-and-mark)))

(defun vip-global-execute ()
 "Call last keyboad macro for each line in the region."
 (if (> (point) (mark 'force)) (exchange-point-and-mark))
 (beginning-of-line)
 (call-last-kbd-macro)
 (while (< (point) (mark 'force))
  (forward-line 1)
  (beginning-of-line)
  (call-last-kbd-macro)))

(defun vip-quote-region ()
 "Quote region by inserting the user supplied string at the beginning of
each line in the region."
 (setq vip-quote-string
	(let ((str
	    (vip-read-string (format "quote string \(default \"%s\"\): "
					vip-quote-string))))
	 (if (string= str "") vip-quote-string str)))
 (vip-enlarge-region (point) (mark 'force))
 (if (> (point) (mark 'force)) (exchange-point-and-mark))
 (insert vip-quote-string)
 (beginning-of-line)
 (forward-line 1)
 (while (and (< (point) (mark 'force)) (bolp))
  (insert vip-quote-string)
  (beginning-of-line)
  (forward-line 1)))

(defun vip-end-with-a-newline-p (string)
 "Check if the string ends with a newline."
 (or (string= string "")
   (eq (aref string (1- (length string))) ?\n)))

(defun vip-read-string (prompt &optional init skk)
 "Setup MINIBUFFER-LOCAL-MAP appropriately and call READ-STRING. If
SKK is on, then read string with SKK-J-MODE on."
 (setq save-minibuffer-local-map (copy-keymap minibuffer-local-map))
 (let (str 
	(input-mode-str 
	 (and (boundp 'skk-input-mode-string) skk-input-mode-string)))
  (if (and skk (boundp 'skk-mode) skk-mode)
	(add-hook 'minibuffer-setup-hook 'skk-j-mode-on))
  (define-key minibuffer-local-map "\C-h" 'backward-char)
  (define-key minibuffer-local-map "\C-w" 'backward-word)
  (define-key minibuffer-local-map "\e" 'exit-minibuffer)
  (condition-case conditions
	(setq str (read-string prompt init))
   (quit
    (setq minibuffer-local-map save-minibuffer-local-map)
    (if input-mode-str (setq skk-input-mode-string input-mode-str))
    (signal 'quit nil)))
  (setq minibuffer-local-map save-minibuffer-local-map)
  (if input-mode-str (setq skk-input-mode-string input-mode-str))
  str))


;; insertion commands

(defun vip-repeat-insert-command ()
 "This function is called when mode changes from insertion mode to
vi command mode. It will repeat the insertion command if original insertion
command was invoked with argument > 1."
 (let ((i-com (car vip-d-com)) (val (car (cdr vip-d-com))))
  (if (and val (> val 1)) ;; first check that val is non-nil
	(progn    
	 (setq vip-d-com (list i-com (1- val) ?r))
	 (vip-repeat nil)
	 (setq vip-d-com (list i-com val ?r))))))

(defun vip-insert (arg) ""
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-insert val ?r))
  (if com (vip-loop val (yank))
   (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-append (arg)
 "Append after point."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-append val ?r))
  (if (not (eolp)) (forward-char))
  (if (eq com ?r)
	(vip-loop val (yank))
   (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-Append (arg)
 "Append at end of line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-Append val ?r))
  (end-of-line)
  (if (eq com ?r)
	(vip-loop val (yank))
   (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-Insert (arg)
 "Insert before first non-white."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-Insert val ?r))
  (back-to-indentation)
  (if (eq com ?r)
	(vip-loop val (yank))
   (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-open-line (arg)
 "Open line below."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-open-line val ?r))
  (let ((col (current-indentation)))
   (if (eq com ?r)
	 (vip-loop val
		(progn
		 (end-of-line)
		 (newline 1)
		 (if vip-open-with-indent (indent-to col))
		 (yank)))
	(end-of-line)
	(newline 1)
	(if vip-open-with-indent (indent-to col))
	(vip-change-mode-to-insert)))))

(defun vip-Open-line (arg)
 "Open line above."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
 (setq vip-d-com (list 'vip-Open-line val ?r))
 (let ((col (current-indentation)))
  (if (eq com ?r)
	(vip-loop val
	   (progn
		(beginning-of-line)
		(open-line 1)
		(if vip-open-with-indent (indent-to col))
		(yank)))
   (beginning-of-line)
   (open-line 1)
   (if vip-open-with-indent (indent-to col))
   (vip-change-mode-to-insert)))))

(defun vip-open-line-at-point (arg)
 "Open line at point."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-open-line-at-point val ?r))
  (if (eq com ?r)
	(vip-loop val
	   (progn
		(open-line 1)
		(yank)))
   (open-line 1)
   (vip-change-mode-to-insert))))

(defun vip-substitute (arg)
 "Substitute characters."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (save-excursion
   (set-mark (point))
   (forward-char val)
   (if (eq com ?r)
	 (vip-change-subr (mark 'force) (point))
	(vip-change (mark 'force) (point))))
  (setq vip-d-com (list 'vip-substitute val ?r))))
 
(defun vip-substitute-line (arg)
 "Substitute lines."
 (interactive "p")
 (vip-line (cons arg ?C)))


;; line command

(defun vip-line (arg)
 (let ((val (car arg)) (com (cdr arg)))
  (vip-move-marker-locally vip-com-point (point))
  (next-line (1- val))
  (vip-execute-com 'vip-line val com)))

(defun vip-yank-line (arg)
 "Yank ARG lines (in vi's sense)"
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)))
  (vip-line (cons val ?Y))))
  

;; region command

(defun vip-region (arg)
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-P-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (vip-move-marker-locally vip-com-point (point))
  (exchange-point-and-mark)
  (vip-execute-com 'vip-region val com)))

(defun vip-Region (arg)
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-P-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (vip-move-marker-locally vip-com-point (point))
  (exchange-point-and-mark)
  (vip-execute-com 'vip-Region val com)))
 
(defun vip-replace-char (arg)
 "Replace the following ARG chars by the character read."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-replace-char val ?r))
  (vip-replace-char-subr (if (eq com ?r) vip-d-char (read-char)) val)))

(defun vip-replace-char-subr (char arg)
 (delete-char arg t)
 (setq vip-d-char char)
 (vip-loop (if (> arg 0) arg (- arg)) (insert char))
 (backward-char arg))

(defun vip-replace-string ()
 "Replace string. If you supply null string as the string to be replaced,
the query replace mode will toggle between string replace and regexp replace."
 (interactive)
 (let (str)
  (setq str (vip-read-string
	    (if vip-re-replace "Replace regexp: " "Replace string: ")))
  (if (string= str "")
	(progn
	 (setq vip-re-replace (not vip-re-replace))
	 (message "Replace mode changed to %s."
		  (if vip-re-replace "regexp replace"
		   "string replace")))
   (if vip-re-replace
	 ;; (replace-regexp
	 ;; str
	 ;; (vip-read-string (format "Replace regexp \"%s\" with: " str)))
	 (while (re-search-forward str nil t)
	  (replace-match (vip-read-string
			  (format "Replace regexp \"%s\" with: " str))
			  nil nil))
	(replace-string
	 str
	 (vip-read-string (format "Replace \"%s\" with: " str)))))))


;; basic cursor movement. j, k, l, m commands.

(defun vip-forward-char (arg)
 "Move point right ARG characters (left if ARG negative).On reaching end
of buffer, stop and signal error."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-char val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-forward-char val com))))

(defun vip-backward-char (arg)
 "Move point left ARG characters (right if ARG negative). On reaching
beginning of buffer, stop and signal error."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (backward-char val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-backward-char val com))))


;; word command

(defun vip-forward-word (arg)
 "Forward word."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-word val)
  (skip-chars-forward " \t\n")
  (if com
	(progn
	 (if (eq (abs com) ?c)
	   (progn (backward-word 1) (forward-word 1)))
	 (if (memq com '(?d ?y))
	   (progn
		(backward-word 1)
		(forward-word 1)
		(skip-chars-forward " \t")))
	 (vip-execute-com 'vip-forward-word val com)))))

(defun vip-end-of-word (arg)
 "Move point to end of current word."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-char)
  (forward-word val)
  (backward-char)
  (if com
	(progn
	 (forward-char)
	 (vip-execute-com 'vip-end-of-word val com)))))
			 
(defun vip-backward-word (arg)
 "Backward word."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (backward-word val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-backward-word val com))))

(defun vip-forward-Word (arg)
 "Forward word delimited by white character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (re-search-forward "[^ \t\n]*[ \t\n]+" nil t val)
  (if com
	(progn
	 (if (eq (abs com) ?c)
	   (progn (backward-word 1) (forward-word 1)))
	 (if (memq com '(?d ?y))
	   (progn
		(backward-word 1)
		(forward-word 1)
		(skip-chars-forward " \t")))
	 (vip-execute-com 'vip-forward-Word val com)))))

(defun vip-end-of-Word (arg)
 "Move forward to end of word delimited by white character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-char)
  (if (re-search-forward "[^ \t\n]+" nil t val) (backward-char))
  (if com
	(progn
	 (forward-char)
	 (vip-execute-com 'vip-end-of-Word val com)))))

(defun vip-backward-Word (arg)
 "Backward word delimited by white character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (if (re-search-backward "[ \t\n]+[^ \t\n]+" nil t val)
	(forward-char)
   (goto-char (point-min)))
  (if com (vip-execute-com 'vip-backward-Word val com))))

(defun vip-beginning-of-line (arg)
 "Go to beginning of line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (beginning-of-line val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-beginning-of-line val com))))

(defun vip-bol-and-skip-white (arg)
 "Beginning of line at first non-white character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (back-to-indentation)
  (if com (vip-execute-com 'vip-bol-and-skip-white val com))))

(defun vip-goto-eol (arg)
 "Go to end of line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (end-of-line val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-goto-eol val com))))

(defun vip-next-line (arg)
 "Go to next line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (line-move val)
  (setq this-command 'next-line)
  (if com (vip-execute-com 'vip-next-line val com))))

(defun vip-next-line-at-bol (arg)
 "Next line at beginning of line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (next-line val)
  (back-to-indentation)
  (if com (vip-execute-com 'vip-next-line-at-bol val com))))

(defun vip-previous-line (arg)
 "Go to previous line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (next-line (- val))
  (setq this-command 'previous-line)
  (if com (vip-execute-com 'vip-previous-line val com))))

(defun vip-previous-line-at-bol (arg)
 "Previous line at beginning of line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (next-line (- val))
  (back-to-indentation)
  (if com (vip-execute-com 'vip-previous-line val com))))

(defun vip-change-to-eol (arg)
 "Change to end of line."
 (interactive "P")
 (vip-goto-eol (cons arg ?c)))

(defun vip-kill-line (arg)
 "Delete line."
 (interactive "P")
 (vip-goto-eol (cons arg ?d)))


;; moving around

(defun vip-goto-line (arg)
 "Go to ARG's line. Without ARG go to end of buffer."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-P-val arg)) (com (vip-getCom arg)))
  (vip-move-marker-locally vip-com-point (point))
  (set-mark (point))
  (if (null val)
	(goto-char (point-max))
   (goto-char (point-min))
   (forward-line (1- val)))
  (back-to-indentation)
  (if com (vip-execute-com 'vip-goto-line val com))))

(defun vip-find-char (arg char forward offset)
 "Find ARG's occurrence of CHAR on the current line. If FORWARD then
search is forward, otherwise backward. OFFSET is used to adjust point
after search."
 (let ((arg (if forward arg (- arg))) point)
  (save-excursion
   (save-restriction
	(if (> arg 0)
	  (narrow-to-region
	   ;; forward search begins here
	   (if (eolp) (error "") (point))
	   ;; forward search ends here
	   (progn (next-line 1) (beginning-of-line) (point)))
	 (narrow-to-region
	  ;; backward search begins from here
	  (if (bolp) (error "") (point))
	  ;; backward search ends here
	  (progn (beginning-of-line) (point))))
	;; if arg > 0, point is forwarded before search.
	(if (> arg 0) (goto-char (1+ (point-min)))
	 (goto-char (point-max)))
	(let ((case-fold-search nil))
	 (search-forward (char-to-string char) nil 0 arg))
	(setq point (point))
	(if (or (and (> arg 0) (eq point (point-max)))
		(and (< arg 0) (eq point (point-min))))
	  (error ""))))
  (goto-char (+ point (if (> arg 0) (if offset -2 -1) (if offset 1 0))))))

(defun vip-find-char-forward (arg)
 "Find char on the line. If called interactively read the char to find
from the terminal, and if called from vip-repeat, the char last used is
used. This behaviour is controlled by the sign of prefix numeric value."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (> val 0)
	;; this means that the function was called interactively
	(setq vip-f-char (read-char)
	   vip-f-forward t
	   vip-f-offset nil)
   (setq val (- val)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char val (if (> (vip-p-val arg) 0) vip-f-char vip-F-char) t nil)
  (setq val (- val))
  (if com
	(progn
	 (setq vip-F-char vip-f-char);; set new vip-F-char
	 (forward-char)
	 (vip-execute-com 'vip-find-char-forward val com)))))

(defun vip-goto-char-forward (arg)
 "Go up to char ARG forward on line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (> val 0)
	;; this means that the function was called interactively
	(setq vip-f-char (read-char)
	   vip-f-forward t
	   vip-f-offset t)
   (setq val (- val)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char val (if (> (vip-p-val arg) 0) vip-f-char vip-F-char) t t)
  (setq val (- val))
  (if com
	(progn
	 (setq vip-F-char vip-f-char);; set new vip-F-char
	 (forward-char)
	 (vip-execute-com 'vip-goto-char-forward val com)))))

(defun vip-find-char-backward (arg)
 "Find char ARG on line backward."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (> val 0)
	;; this means that the function was called interactively
	(setq vip-f-char (read-char)
	   vip-f-forward nil
	   vip-f-offset nil)
   (setq val (- val)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char
   val (if (> (vip-p-val arg) 0) vip-f-char vip-F-char) nil nil)
  (setq val (- val))
  (if com
	(progn
	 (setq vip-F-char vip-f-char);; set new vip-F-char
	 (vip-execute-com 'vip-find-char-backward val com)))))

(defun vip-goto-char-backward (arg)
 "Go up to char ARG backward on line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (> val 0)
	;; this means that the function was called interactively
	(setq vip-f-char (read-char)
	   vip-f-forward nil
	   vip-f-offset t)
   (setq val (- val)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char val (if (> (vip-p-val arg) 0) vip-f-char vip-F-char) nil t)
  (setq val (- val))
  (if com
	(progn
	 (setq vip-F-char vip-f-char);; set new vip-F-char
	 (vip-execute-com 'vip-goto-char-backward val com)))))

(defun vip-repeat-find (arg)
 "Repeat previous find command."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char val vip-f-char vip-f-forward vip-f-offset)
  (if com
	(progn
	 (if vip-f-forward (forward-char))
	 (vip-execute-com 'vip-repeat-find val com)))))

(defun vip-repeat-find-opposite (arg)
 "Repeat previous find command in the opposite direction."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (vip-find-char val vip-f-char (not vip-f-forward) vip-f-offset)
  (if com
	(progn
	 (if vip-f-forward (forward-char))
	 (vip-execute-com 'vip-repeat-find-opposite val com)))))


;; window scrolling etc.

(defun vip-other-window (arg)
 "Switch to other window."
 (interactive "p")
 (other-window arg)
 (or (not (eq vip-current-mode 'emacs-mode))
   (string= (buffer-name (current-buffer)) " *Minibuf-1*")
   (vip-change-mode-to-vi)))

(defun vip-window-top (arg)
 "Go to home window line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (move-to-window-line (1- val))
  (if com (vip-execute-com 'vip-window-top val com))))

(defun vip-window-middle (arg)
 "Go to middle window line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (move-to-window-line (+ (/ (1- (window-height)) 2) (1- val)))
  (if com (vip-execute-com 'vip-window-middle val com))))

(defun vip-window-bottom (arg)
 "Go to last window line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (move-to-window-line (- val))
  (if com (vip-execute-com 'vip-window-bottom val com))))

(defun vip-line-to-top (arg)
 "Put current line on the home line."
 (interactive "p")
 (recenter (1- arg)))

(defun vip-line-to-middle (arg)
 "Put current line on the middle line."
 (interactive "p")
 (recenter (+ (1- arg) (/ (1- (window-height)) 2))))

(defun vip-line-to-bottom (arg)
 "Put current line on the last line."
 (interactive "p")
 (recenter (- (window-height) (1+ arg))))


;; paren match

(defun vip-paren-match (arg)
 "Go to the matching parenthesis."
 (interactive "P")
 (let ((com (vip-getcom arg)))
  (if (numberp arg)
	(if (or (> arg 99) (< arg 1))
	  (error "Prefix must be between 1 and 99.")
	 (goto-char
	  (if (> (point-max) 80000)
	    (* (/ (point-max) 100) arg)
	   (/ (* (point-max) arg) 100)))
	 (back-to-indentation))
  (cond ((looking-at "[\(\[{]")
	  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
	  (forward-sexp 1)
	  (if com
	    (vip-execute-com 'vip-paren-match nil com)
	   (backward-char)))
	 ((looking-at "[])}]")
	  (forward-char)
	  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
	  (backward-sexp 1)
	  (if com (vip-execute-com 'vip-paren-match nil com)))
	 (t (error ""))))))


;; sentence and paragraph

(defun vip-forward-sentence (arg)
 "Forward sentence."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-sentence val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-forward-sentence nil com))))

(defun vip-backward-sentence (arg)
 "Backward sentence."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getcom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (backward-sentence val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-backward-sentence nil com))))

(defun vip-forward-paragraph (arg)
 "Forward paragraph."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (forward-paragraph val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-forward-paragraph nil com))))

(defun vip-backward-paragraph (arg)
 "Backward paragraph."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(com (vip-getCom arg)))
  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
  (backward-paragraph val)
  (if com (vip-execute-com 'vip-backward-paragraph nil com))))


;; scrolling

(defun vip-scroll (arg)
 "Scroll to next screen."
 (interactive "p")
 (if (> arg 0)
   (while (> arg 0)
	(scroll-up)
	(setq arg (1- arg)))
  (while (> 0 arg)
   (scroll-down)
   (setq arg (1+ arg)))))

(defun vip-scroll-back (arg)
 "Scroll to previous screen."
 (interactive "p")
 (vip-scroll (- arg)))

(defun vip-scroll-down (arg)
 "Scroll up half screen."
 (interactive "P")
 (if (null arg) (scroll-down (/ (window-height) 2))
  (scroll-down arg)))

(defun vip-scroll-down-one (arg)
 "Scroll up one line."
 (interactive "p")
 (scroll-down arg))

(defun vip-scroll-up (arg)
 "Scroll down half screen."
 (interactive "P")
 (if (null arg) (scroll-up (/ (window-height) 2))
  (scroll-up arg)))

(defun vip-scroll-up-one (arg)
 "Scroll down one line."
 (interactive "p")
 (scroll-up arg))


;; splitting window

(defun vip-buffer-in-two-windows ()
 "Show current buffer in two windows."
 (interactive)
 (delete-other-windows)
 (split-window-vertically nil))


;; searching

(defun vip-search-forward (arg)
 "Search a string forward. ARG is used to find the ARG's occurrence
of the string. Default is vanilla search. Search mode can be toggled by
giving null search string."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-P-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-s-forward t
	 vip-s-string (if vip-re-search (vip-read-string "RE-/")
			 (vip-read-string "/" nil t)))
  (if (string= vip-s-string "")
	(progn
	 (setq vip-re-search (not vip-re-search))
	 (message "Search mode changed to %s search."
		  (if vip-re-search "regular expression"
		   "vanilla")))
   (vip-search vip-s-string t val)
   (if com
	 (progn
	  (vip-move-marker-locally vip-com-point (mark 'force))
	  (vip-execute-com 'vip-search-next val com))))))

(defun vip-search-backward (arg)
 "Search a string backward. ARG is used to find the ARG's occurrence
of the string. Default is vanilla search. Search mode can be toggled by
giving null search string."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-P-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (setq vip-s-forward nil
	 vip-s-string (vip-read-string (if vip-re-search "RE-?" "?") nil t))
  (if (string= vip-s-string "")
	(progn
	 (setq vip-re-search (not vip-re-search))
	 (message "Search mode changed to %s search."
		  (if vip-re-search "regular expression"
		   "vanilla")))
   (vip-search vip-s-string nil val)
   (if com
	 (progn
	  (vip-move-marker-locally vip-com-point (mark 'force))
	  (vip-execute-com 'vip-search-next val com))))))

(defun vip-search (string forward arg &optional no-offset init-point)
 "(STRING FORWARD COUNT &optional NO-OFFSET) Search COUNT's occurrence of
STRING. Search will be forward if FORWARD, otherwise backward."
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg))
	(null-arg (null (vip-P-val arg))) (offset (not no-offset))
	(case-fold-search vip-case-fold-search)
	(start-point (or init-point (point))))
  (if forward
	(condition-case conditions
	  (progn
	   (if (and offset (not (eobp))) (forward-char))
	   (if vip-re-search
		 (progn
		  (re-search-forward string nil nil val)
		  (re-search-backward string))
		(search-forward string nil nil val)
		(search-backward string))
	   (push-mark start-point))
	 (search-failed
	  (if (and null-arg vip-search-wrap-around)
	    (progn
		 (goto-char (point-min))
		 (vip-search string forward (cons 1 com) t start-point))
	   (goto-char start-point)
	   (signal 'search-failed (cdr conditions)))))
   (condition-case conditions
	  (progn
	   (if vip-re-search
		  (re-search-backward string nil nil val)
		(search-backward string nil nil val))
	   (push-mark start-point))
	 (search-failed
	  (if (and null-arg vip-search-wrap-around)
	    (progn
		 (goto-char (point-max))
		 (vip-search string forward (cons 1 com) t start-point))
	   (goto-char start-point)
	   (signal 'search-failed (cdr conditions))))))))

(defun vip-search-next (arg)
 "Repeat previous search."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (null vip-s-string) (error "No previous search string."))
  (vip-search vip-s-string vip-s-forward arg)
  (if com (vip-execute-com 'vip-search-next val com))))

(defun vip-search-Next (arg)
 "Repeat previous search in the reverse direction."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (com (vip-getcom arg)))
  (if (null vip-s-string) (error "No previous search string."))
  (vip-search vip-s-string (not vip-s-forward) arg)
  (if com (vip-execute-com 'vip-search-Next val com))))


;; visiting and killing files, buffers

(defun vip-switch-to-buffer ()
 "Switch to buffer in the current window."
 (interactive)
 (let (buffer)
  (setq buffer
	 (vip-read-buffer
	  (format "switch to buffer \(%s\): "
		  (buffer-name (other-buffer (current-buffer))))))
  (switch-to-buffer buffer)
  (vip-change-mode-to-vi)))

(defun vip-switch-to-buffer-other-window ()
 "Switch to buffer in another window."
 (interactive)
 (let (buffer)
  (setq buffer
	 (vip-read-buffer
	  (format "Switch to buffer \(%s\): "
		  (buffer-name (other-buffer (current-buffer))))))
  (switch-to-buffer-other-window buffer)
  (vip-change-mode-to-vi)))

(defun vip-kill-buffer ()
 "Kill a buffer."
 (interactive)
 (let (buffer buffer-name)
  (setq buffer-name
	 (vip-read-buffer
	  (format "Kill buffer \(%s\): "
		  (buffer-name (current-buffer)))))
  (setq buffer
	 (if (null buffer-name)
	   (current-buffer)
	  (get-buffer buffer-name)))
  (if (null buffer) (error "Buffer %s nonexistent." buffer-name))
  (if (or (not (buffer-modified-p buffer))
	  (y-or-n-p "Buffer is modified, are you sure? "))
	(kill-buffer buffer)
   (error "Buffer not killed."))))

(defun vip-read-file-name (prompt)
 (let ((vip-vi-mode nil) (vip-insert-mode nil))
  (read-file-name prompt)))

(defun vip-read-buffer (buffer)
 (let ((vip-vi-mode nil) (vip-insert-mode nil))
  (read-buffer buffer)))

(defun vip-find-file ()
 "Visit file in the current window."
 (interactive)
 (let (file)
  (setq file (vip-read-file-name "visit file: "))
  (switch-to-buffer (find-file-noselect file))
  (vip-change-mode-to-vi)))

(defun vip-find-file-other-window ()
 "Visit file in another window."
 (interactive)
 (let (file)
  (setq file (vip-read-file-name "Visit file: "))
  (switch-to-buffer-other-window (find-file-noselect file))
  (vip-change-mode-to-vi)))

(defun vip-info-on-file ()
 "Give information of the file associated to the current buffer."
 (interactive)
 (message "\"%s\" line %d of %d"
	  (if (buffer-file-name) (buffer-file-name) "")
	  (1+ (count-lines (point-min) 
			  (save-excursion
			   (beginning-of-line)
			   (point))))
	  (1+ (count-lines (point-min) (point-max)))))


;; yank and pop

(defun vip-yank (text)
 "yank TEXT silently."
 (save-excursion
  (vip-push-mark-silent (point))
  (insert text)
  (exchange-point-and-mark))
 (skip-chars-forward " \t"))

(defun vip-put-back (arg)
 "Put back after point/below line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(text (if vip-use-register
		 (if (and (<= ?1 vip-use-register) (<= vip-use-register ?9))
		   (current-kill (- vip-use-register ?1) 'do-not-rotate)
		  (get-register vip-use-register))
		(current-kill 0))))
  (if (null text)
	(if vip-use-register
	  (let ((reg vip-use-register))
	   (setq vip-use-register nil)
	   (error "Nothing in register %c" reg))
	 (error "")))
  (setq vip-use-register nil)
  (if (vip-end-with-a-newline-p text)
	(progn
	 (next-line 1)
	 (beginning-of-line))
   (if (and (not (eolp)) (not (eobp))) (forward-char)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-put-back val nil vip-use-register))
  (vip-loop val (vip-yank text))))

(defun vip-Put-back (arg)
 "Put back at point/above line."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg))
	(text (if vip-use-register
		 (if (and (<= ?1 vip-use-register) (<= vip-use-register ?9))
		   (current-kill (- vip-use-register ?1) 'do-not-rotate)
		  (get-register vip-use-register))
		(current-kill 0))))
  (if (null text)
	(if vip-use-register
	  (let ((reg vip-use-register))
	   (setq vip-use-register nil)
	   (error "Nothing in register %c" reg))
	 (error "")))
  (setq vip-use-register nil)
  (if (vip-end-with-a-newline-p text) (beginning-of-line))
  (setq vip-d-com (list 'vip-Put-back val nil vip-use-register))
  (vip-loop val (vip-yank text))))

(defun vip-delete-char (arg)
 "Delete character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-delete-char val nil))
  (if vip-use-register
	(progn
	 (if (and (<= ?A vip-use-register) (<= vip-use-register ?Z))
	   (vip-append-to-register
	    (+ vip-use-register 32) (point) (- (point) val))
	  (copy-to-register vip-use-register (point) (- (point) val) nil))
	 (setq vip-use-register nil)))
  (delete-char val t)))

(defun vip-delete-backward-char (arg)
 "Delete previous character."
 (interactive "P")
 (let ((val (vip-p-val arg)) (skk-mode (if (boundp 'skk-mode) skk-mode nil)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-delete-backward-char val nil))
  (if vip-use-register
	(progn
	 (if (and (<= ?A vip-use-register) (<= vip-use-register ?Z))
	   (vip-append-to-register
	    (+ vip-use-register 32) (point) (+ (point) val))
	  (copy-to-register vip-use-register (point) (+ (point) val) nil))
	 (setq vip-use-register nil)))
  (if skk-mode
	(cond ((skk-get-prefix skk-current-rule-tree)
	    (skk-erase-prefix 'clean))
	   (skk-henkan-active
	    (delete-backward-char val t)
	    (skk-kakutei))
	   ((and skk-henkan-on (>= skk-henkan-start-point (point)))
	    (skk-kakutei))
	   (t (delete-backward-char val t)) )
   (delete-backward-char val t) )))


;; join lines.

(defun vip-join-lines (arg)
 "Join this line to next, if ARG is nil. Otherwise, join ARG lines"
 (interactive "*P")
 (let ((val (vip-P-val arg)))
  (setq vip-d-com (list 'vip-join-lines val nil))
  (vip-loop (if (null val) 1 (1- val))
	 (progn
	  (end-of-line)
	  (if (not (eobp))
		(progn
		 (forward-line 1)
		 (delete-region (point) (1- (point)))
		 (fixup-whitespace)))))))


;; making small changes

(defun vip-change (beg end)
 (setq c-string
	(vip-read-string (format "%s => " (buffer-substring beg end)) nil t))
 (vip-change-subr beg end))

(defun vip-change-subr (beg end)
 (if vip-use-register
   (progn
	(copy-to-register vip-use-register beg end nil)
	(setq vip-use-register nil)))
 (kill-region beg end)
 (setq this-command 'vip-change)
 (insert c-string))


;; query replace

(defun vip-query-replace ()
 "Query replace. If you supply null string as the string to be replaced,
the query replace mode will toggle between string replace and regexp replace."
 (interactive)
 (let (str)
  (setq str (if vip-re-query-replace
		 (vip-read-string "Query replace regexp: ")
		(vip-read-string "Query replace: " nil t)))
  (if (string= str "")
	(progn
	 (setq vip-re-query-replace (not vip-re-query-replace))
	 (message "Query replace mode changed to %s."
		  (if vip-re-query-replace "regexp replace"
		   "string replace")))
   (if vip-re-query-replace
	 (query-replace-regexp
	  str
	  (vip-read-string (format "Query replace regexp \"%s\" with: " str)))
	(query-replace
	 str
	 (vip-read-string 
	 (format "Query replace \"%s\" with: " str) nil t))))))


;; marking

(defun vip-mark-beginning-of-buffer ()
 (interactive)
 (set-mark (point))
 (goto-char (point-min))
 (exchange-point-and-mark)
 (message "mark set at the beginning of buffer"))

(defun vip-mark-end-of-buffer ()
 (interactive)
 (set-mark (point))
 (goto-char (point-max))
 (exchange-point-and-mark)
 (message "mark set at the end of buffer"))

(defun vip-mark-point (char)
 (interactive "c")
 (cond ((and (<= ?a char) (<= char ?z))
	 (point-to-register (- char (- ?a ?\C-a)) nil))
	((eq char ?<) (vip-mark-beginning-of-buffer))
	((eq char ?>) (vip-mark-end-of-buffer))
	((eq char ?.) (push-mark))
	((eq char ?,) (set-mark-command 1))
	((eq char ?D) (mark-defun))
	(t (error ""))))

(defun vip-goto-mark (arg)
 "Go to mark."
 (interactive "P")
 (let ((char (read-char)) (com (vip-getcom arg)))
  (vip-goto-mark-subr char com nil)))

(defun vip-goto-mark-and-skip-white (arg)
 "Go to mark and skip to first non-white on line."
 (interactive "P")
 (let ((char (read-char)) (com (vip-getCom arg)))
  (vip-goto-mark-subr char com t)))

(defun vip-goto-mark-subr (char com skip-white)
 (cond ((and (<= ?a char) (<= char ?z))
	 (let ((buff (current-buffer)))
	  (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
	  (goto-char (register-to-point (- char (- ?a ?\C-a))))
	  (if skip-white (back-to-indentation))
	  (vip-change-mode-to-vi)
	  (if com
	    (if (eq buff (current-buffer))
		  (vip-execute-com (if skip-white
					'vip-goto-mark-and-skip-white
				   'vip-goto-mark)
				  nil com)
		 (switch-to-buffer buff)
		 (goto-char vip-com-point)
		 (vip-change-mode-to-vi)
		 (error "")))))
	((and (not skip-white) (eq char ?`))
	 (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
	 (exchange-point-and-mark)
	 (if com (vip-execute-com 'vip-goto-mark nil com)))
	((and skip-white (eq char ?'))
	 (if com (vip-move-marker-locally vip-com-point (point)))
	 (exchange-point-and-mark)
	 (back-to-indentation)
	 (if com (vip-execute-com 'vip-goto-mark-and-skip-white nil com)))
	(t (error ""))))

(defun vip-exchange-point-and-mark ()
 (interactive)
 (exchange-point-and-mark)
 (back-to-indentation))

(defun vip-keyboard-quit ()
 "Abort partially formed or running command."
 (interactive)
 (setq vip-use-register nil)
 (keyboard-quit))

(defun vip-ctl-c-equivalent (arg)
 "Emulate C-c in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-ctl-key-equivalent "\C-c" arg))

(defun vip-ctl-x-equivalent (arg)
 "Emulate C-x in Emacs mode."
 (interactive "P")
 (vip-ctl-key-equivalent "\C-x" arg))

(defun vip-ctl-key-equivalent (key arg)
 (let ((char (read-char)))
  (if (and (<= ?A char) (<= char ?Z))
	(setq char (- char (- ?A ?\C-a))))
  (vip-escape-to-emacs arg (list (aref key 0) char))))

;; commands in insertion mode

(defun vip-delete-backward-word (arg)
 "Delete previous word."
 (interactive "p")
 (save-excursion
  (set-mark (point))
  (backward-word arg)
  (delete-region (point) (mark 'force))))


;; key bindings

(set 'vip-vi-mode-map (make-sparse-keymap))

(define-key vip-vi-mode-map "\C-a" 'beginning-of-line)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-b" 'vip-scroll-back)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-c" 'vip-ctl-c)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-d" 'vip-scroll-up)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-e" 'vip-scroll-up-one)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-f" 'vip-scroll)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-g" 'vip-keyboard-quit)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-h" 'help-command)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-m" 'vip-scroll-back)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-n" 'vip-other-window)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-o" 'vip-open-line-at-point)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-u" 'vip-scroll-down)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-x" 'vip-ctl-x)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-y" 'vip-scroll-down-one)
(define-key vip-vi-mode-map "\C-z" 'vip-change-mode-to-emacs)
(define-key vip-vi-mode-map "\e" 'vip-ESC)

(define-key vip-vi-mode-map " " 'vip-scroll)
(define-key vip-vi-mode-map "!" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "\"" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "#" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "$" 'vip-goto-eol)
(define-key vip-vi-mode-map "%" 'vip-paren-match)
(define-key vip-vi-mode-map "&" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "'" 'vip-goto-mark-and-skip-white)
(define-key vip-vi-mode-map "(" 'vip-backward-sentence)
(define-key vip-vi-mode-map ")" 'vip-forward-sentence)
(define-key vip-vi-mode-map "*" 'call-last-kbd-macro)
(define-key vip-vi-mode-map "+" 'vip-next-line-at-bol)
(define-key vip-vi-mode-map "," 'vip-repeat-find-opposite)
(define-key vip-vi-mode-map "-" 'vip-previous-line-at-bol)
(define-key vip-vi-mode-map "." 'vip-repeat)
(define-key vip-vi-mode-map "/" 'vip-search-forward)

(define-key vip-vi-mode-map "0" 'vip-beginning-of-line)
(define-key vip-vi-mode-map "1" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "2" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "3" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "4" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "5" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "6" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "7" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "8" 'vip-digit-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "9" 'vip-digit-argument)

(define-key vip-vi-mode-map ":" 'vip-ex)
(define-key vip-vi-mode-map ";" 'vip-repeat-find)
(define-key vip-vi-mode-map "<" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "=" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map ">" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "?" 'vip-search-backward)
(define-key vip-vi-mode-map "@" 'vip-nil)

(define-key vip-vi-mode-map "A" 'vip-Append)
(define-key vip-vi-mode-map "B" 'vip-backward-Word)
(define-key vip-vi-mode-map "C" 'vip-ctl-c-equivalent)
(define-key vip-vi-mode-map "D" 'vip-kill-line)
(define-key vip-vi-mode-map "E" 'vip-end-of-Word)
(define-key vip-vi-mode-map "F" 'vip-find-char-backward)
(define-key vip-vi-mode-map "G" 'vip-goto-line)
(define-key vip-vi-mode-map "H" 'vip-window-top)
(define-key vip-vi-mode-map "I" 'vip-Insert)
(define-key vip-vi-mode-map "J" 'vip-join-lines)
(define-key vip-vi-mode-map "K" 'vip-kill-buffer)
(define-key vip-vi-mode-map "L" 'vip-window-bottom)
(define-key vip-vi-mode-map "M" 'vip-window-middle)
(define-key vip-vi-mode-map "N" 'vip-search-Next)
(define-key vip-vi-mode-map "O" 'vip-Open-line)
(define-key vip-vi-mode-map "P" 'vip-Put-back)
(define-key vip-vi-mode-map "Q" 'vip-query-replace)
(define-key vip-vi-mode-map "R" 'vip-replace-string)
(define-key vip-vi-mode-map "S" 'vip-switch-to-buffer-other-window)
(define-key vip-vi-mode-map "T" 'vip-goto-char-backward)
(define-key vip-vi-mode-map "U" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "V" 'vip-find-file-other-window)
(define-key vip-vi-mode-map "W" 'vip-forward-Word)
(define-key vip-vi-mode-map "X" 'vip-ctl-x-equivalent)
(define-key vip-vi-mode-map "Y" 'vip-yank-line)
(define-key vip-vi-mode-map "ZZ" 'save-buffers-kill-emacs)

(define-key vip-vi-mode-map "[" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "\\" 'vip-escape-to-emacs)
(define-key vip-vi-mode-map "]" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "^" 'vip-bol-and-skip-white)
(define-key vip-vi-mode-map "_" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "`" 'vip-goto-mark)

(define-key vip-vi-mode-map "a" 'vip-append)
(define-key vip-vi-mode-map "b" 'vip-backward-word)
(define-key vip-vi-mode-map "c" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "d" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "e" 'vip-end-of-word)
(define-key vip-vi-mode-map "f" 'vip-find-char-forward)
(define-key vip-vi-mode-map "g" 'vip-info-on-file)
(define-key vip-vi-mode-map "h" 'vip-backward-char)
(define-key vip-vi-mode-map "i" 'vip-insert)
(define-key vip-vi-mode-map "j" 'vip-next-line)
(define-key vip-vi-mode-map "k" 'vip-previous-line)
(define-key vip-vi-mode-map "l" 'vip-forward-char)
(define-key vip-vi-mode-map "m" 'vip-mark-point)
(define-key vip-vi-mode-map "n" 'vip-search-next)
(define-key vip-vi-mode-map "o" 'vip-open-line)
(define-key vip-vi-mode-map "p" 'vip-put-back)
(define-key vip-vi-mode-map "q" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "r" 'vip-replace-char)
(define-key vip-vi-mode-map "s" 'vip-switch-to-buffer)
(define-key vip-vi-mode-map "t" 'vip-goto-char-forward)
(define-key vip-vi-mode-map "u" 'vip-undo)
(define-key vip-vi-mode-map "v" 'vip-find-file)
(define-key vip-vi-mode-map "w" 'vip-forward-word)
(define-key vip-vi-mode-map "x" 'vip-delete-char)
(define-key vip-vi-mode-map "y" 'vip-command-argument)
(define-key vip-vi-mode-map "zH" 'vip-line-to-top)
(define-key vip-vi-mode-map "zM" 'vip-line-to-middle)
(define-key vip-vi-mode-map "zL" 'vip-line-to-bottom)
(define-key vip-vi-mode-map "z\C-m" 'vip-line-to-top)
(define-key vip-vi-mode-map "z." 'vip-line-to-middle)
(define-key vip-vi-mode-map "z-" 'vip-line-to-bottom)

(define-key vip-vi-mode-map "{" 'vip-backward-paragraph)
(define-key vip-vi-mode-map "|" 'vip-goto-col)
(define-key vip-vi-mode-map "}" 'vip-forward-paragraph)
(define-key vip-vi-mode-map "~" 'vip-nil)
(define-key vip-vi-mode-map "\177" 'vip-delete-backward-char)

(set 'vip-insert-mode-map (make-sparse-keymap))

(define-key vip-insert-mode-map "\e" 'vip-change-mode-to-vi)
(define-key vip-insert-mode-map "\C-z" 'vip-ESC)
(define-key vip-insert-mode-map "\C-h"
 (if vip-help-in-insert-mode 'help-command 'vip-delete-backward-char))
(define-key vip-insert-mode-map "\C-w" 'vip-delete-backward-word)

(define-key ctl-x-map "3" 'vip-buffer-in-two-windows)
(define-key ctl-x-map "\C-i" 'insert-file)

(defun vip-version ()
 (interactive)
 (message "VIP version 3.7 of August 22, 1999"))

;; implement ex commands

(defvar ex-token-type nil
 "type of token. if non-nil, gives type of address. if nil, it
is a command.")

(defvar ex-token nil
 "value of token.")

(defvar ex-addresses nil
 "list of ex addresses")

(defvar ex-flag nil
 "flag for ex flag")

(defvar ex-buffer nil
 "name of ex buffer")

(defvar ex-count nil
 "value of ex count")

(defvar ex-g-flag nil
 "flag for global command")

(defvar ex-g-variant nil
 "if t global command is executed on lines not matching ex-g-pat")

(defvar ex-reg-exp nil
 "save reg-exp used in substitute")

(defvar ex-repl nil
 "replace pattern for substitute")

(defvar ex-g-pat nil
 "pattern for global command")

(defvar ex-map (make-sparse-keymap)
 "save commands for mapped keys")

(defvar ex-tag nil
 "save ex tag")

(defvar ex-file nil)

(defvar ex-variant nil)

(defvar ex-offset nil)

(defvar ex-append nil)

(defun vip-nil ()
 (interactive)
 (error ""))

(defun vip-looking-back (str)
 "returns t if looking back reg-exp STR before point."
 (and (save-excursion (re-search-backward str nil t))
    (eq (point) (match-end 0))))

(defun vip-check-sub (str)
 "check if ex-token is an initial segment of STR"
 (let ((length (length ex-token)))
  (if (and (<= length (length str))
	   (string= ex-token (substring str 0 length)))
	(setq ex-token str)
   (setq ex-token-type "non-command"))))

(defun vip-get-ex-com-subr ()
 "get a complete ex command"
 (set-mark (point))
 (re-search-forward "[a-z][a-z]*")
 (setq ex-token-type "command")
 (setq ex-token (buffer-substring (point) (mark 'force)))
 (exchange-point-and-mark)
 (cond ((looking-at "a")
	 (cond ((looking-at "ab") (vip-check-sub "abbreviate"))
	    ((looking-at "ar") (vip-check-sub "args"))
	    (t (vip-check-sub "append"))))
	((looking-at "[bh]") (setq ex-token-type "non-command"))
	((looking-at "c")
	 (if (looking-at "co") (vip-check-sub "copy")
	  (vip-check-sub "change")))
	((looking-at "d") (vip-check-sub "delete"))
	((looking-at "e")
	 (if (looking-at "ex") (vip-check-sub "ex")
	  (vip-check-sub "edit")))
	((looking-at "f") (vip-check-sub "file"))
	((looking-at "g") (vip-check-sub "global"))
	((looking-at "i") (vip-check-sub "insert"))
	((looking-at "j") (vip-check-sub "join"))
	((looking-at "l") (vip-check-sub "list"))
	((looking-at "m")
	 (cond ((looking-at "map") (vip-check-sub "map"))
	    ((looking-at "mar") (vip-check-sub "mark"))
	    (t (vip-check-sub "move"))))
	((looking-at "n")
	 (if (looking-at "nu") (vip-check-sub "number")
	  (vip-check-sub "next")))
	((looking-at "o") (vip-check-sub "open"))
	((looking-at "p")
	 (cond ((looking-at "pre") (vip-check-sub "preserve"))
	    ((looking-at "pu") (vip-check-sub "put"))
	    (t (vip-check-sub "print"))))
	((looking-at "q") (vip-check-sub "quit"))
	((looking-at "r")
	 (cond ((looking-at "rec") (vip-check-sub "recover"))
	    ((looking-at "rew") (vip-check-sub "rewind"))
	    (t (vip-check-sub "read"))))
	((looking-at "s")
	 (cond ((looking-at "se") (vip-check-sub "set"))
	    ((looking-at "sh") (vip-check-sub "shell"))
	    ((looking-at "so") (vip-check-sub "source"))
	    ((looking-at "st") (vip-check-sub "stop"))
	    (t (vip-check-sub "substitute"))))
	((looking-at "t")
	 (if (looking-at "ta") (vip-check-sub "tag")
	  (vip-check-sub "t")))
	((looking-at "u")
	 (cond ((looking-at "una") (vip-check-sub "unabbreviate"))
	    ((looking-at "unm") (vip-check-sub "unmap"))
	    (t (vip-check-sub "undo"))))
	((looking-at "v")
	 (cond ((looking-at "ve") (vip-check-sub "version"))
	    ((looking-at "vi") (vip-check-sub "visual"))
	    (t (vip-check-sub "v"))))
	((looking-at "w")
	 (if (looking-at "wq") (vip-check-sub "wq")
	  (vip-check-sub "write")))
	((looking-at "x") (vip-check-sub "xit"))
	((looking-at "y") (vip-check-sub "yank"))
	((looking-at "z") (vip-check-sub "z")))
 (exchange-point-and-mark))

(defun vip-get-ex-token ()
 "get an ex-token which is either an address or a command.
a token has type \(command, address, end-mark\) and value."
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (skip-chars-forward " \t")
  (cond ((looking-at "[k#]")
	  (setq ex-token-type "command")
	  (setq ex-token (char-to-string (following-char)))
	  (forward-char 1))
	 ((looking-at "[a-z]") (vip-get-ex-com-subr))
	 ((looking-at "\\.")
	  (forward-char 1)
	  (setq ex-token-type "dot"))
	 ((looking-at "[0-9]")
	  (set-mark (point))
	  (re-search-forward "[0-9]*")
	  (setq ex-token-type
		 (cond ((string= ex-token-type "plus") "add-number")
		    ((string= ex-token-type "minus") "sub-number")
		    (t "abs-number")))
	  (setq ex-token (string-to-number (buffer-substring (point) (mark 'force)))))
	 ((looking-at "\\$")
	  (forward-char 1)
	  (setq ex-token-type "end"))
	 ((looking-at "%")
	  (forward-char 1)
	  (setq ex-token-type "whole"))
	 ((looking-at "+")
	  (cond ((or (looking-at "+[-+]") (looking-at "+[\n|]"))
		 (forward-char 1)
		 (insert "1")
		 (backward-char 1)
		 (setq ex-token-type "plus"))
		 ((looking-at "+[0-9]")
		 (forward-char 1)
		 (setq ex-token-type "plus"))
		 (t
		 (error "Badly formed address"))))
	 ((looking-at "-")
	  (cond ((or (looking-at "-[-+]") (looking-at "-[\n|]"))
		 (forward-char 1)
		 (insert "1")
		 (backward-char 1)
		 (setq ex-token-type "minus"))
		 ((looking-at "-[0-9]")
		 (forward-char 1)
		 (setq ex-token-type "minus"))
		 (t
		 (error "Badly formed address"))))
	 ((looking-at "/")
	  (forward-char 1)
	  (set-mark (point))
	  (let ((cont t))
	   (while (and (not (eolp)) cont)
	    ;;(re-search-forward "[^/]*/")
	    (re-search-forward "[^/]*\\(/\\|\n\\)")
	    (if (not (vip-looking-back "[^\\\\]\\(\\\\\\\\\\)*\\\\/"))
		  (setq cont nil))))
	  (backward-char 1)
	  (setq ex-token (buffer-substring (point) (mark 'force)))
	  (if (looking-at "/") (forward-char 1))
	  (setq ex-token-type "search-forward"))
	 ((looking-at "\\?")
	  (forward-char 1)
	  (set-mark (point))
	  (let ((cont t))
	   (while (and (not (eolp)) cont)
	    ;;(re-search-forward "[^\\?]*\\?")
	    (re-search-forward "[^\\?]*\\(\\?\\|\n\\)")
	    (if (not (vip-looking-back "[^\\\\]\\(\\\\\\\\\\)*\\\\\\?"))
		  (setq cont nil))
	    (backward-char 1)
	    (if (not (looking-at "\n")) (forward-char 1))))
	  (setq ex-token-type "search-backward")
	  (setq ex-token (buffer-substring (1- (point)) (mark 'force))))
	 ((looking-at ",")
	  (forward-char 1)
	  (setq ex-token-type "comma"))
	 ((looking-at ";")
	  (forward-char 1)
	  (setq ex-token-type "semi-colon"))
	 ((looking-at "[!=><&~]")
	  (setq ex-token-type "command")
	  (setq ex-token (char-to-string (following-char)))
	  (forward-char 1))
	 ((looking-at "'")
	  (setq ex-token-type "goto-mark")
	  (forward-char 1)
	  (cond ((looking-at "'") (setq ex-token nil))
		 ((looking-at "[a-z]") (setq ex-token (following-char)))
		 (t (error "Marks are ' and a-z")))
	  (forward-char 1))
	 ((looking-at "\n")
	  (setq ex-token-type "end-mark")
	  (setq ex-token "goto"))
	 (t
	  (error "illegal token")))))

(defun vip-ex (&optional string)
 "ex commands within VIP."
 (interactive)
 (or string
   (setq ex-g-flag nil
	  ex-g-variant nil))
 (let ((com-str (or string (vip-read-string ":")))
	(address nil) (cont t) (dot (point)))
  (save-window-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create " *ex-working-space*"))
   (delete-region (point-min) (point-max))
   (insert com-str "\n")
   (goto-char (point-min)))
  (setq ex-token-type "")
  (setq ex-addresses nil)
  (while cont
   (vip-get-ex-token)
   (cond ((or (string= ex-token-type "command")
		 (string= ex-token-type "end-mark"))
	   (if address (setq ex-addresses (cons address ex-addresses)))
	   (cond ((string= ex-token "global")
		  (ex-global nil)
		  (setq cont nil))
		  ((string= ex-token "v")
		  (ex-global t)
		  (setq cont nil))
		  (t
		  (vip-execute-ex-command)
		  (save-window-excursion
		   (set-buffer " *ex-working-space*")
		   (skip-chars-forward " \t")
		   (cond ((looking-at "|")
			   (forward-char 1))
			  ((looking-at "\n")
			   (setq cont nil))
			  (t (error "Extra character at end of a command")))))))
	  ((string= ex-token-type "non-command")
	   (error (format "%s: Not an editor command" ex-token)))
	  ((string= ex-token-type "whole")
	   (setq ex-addresses
		  (cons (point-max) (cons (point-min) ex-addresses))))
	  ((string= ex-token-type "comma")
	   (setq ex-addresses
		  (cons (if (null address) (point) address) ex-addresses)))
	  ((string= ex-token-type "semi-colon")
	   (if address (setq dot address))
	   (setq ex-addresses
		  (cons (if (null address) (point) address) ex-addresses)))
	  (t (let ((ans (vip-get-ex-address-subr address dot)))
		 (if ans (setq address ans))))))))

(defun vip-get-ex-pat ()
 "get a regular expression and set ex-variant if found"
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (skip-chars-forward " \t")
  (if (looking-at "!")
	(progn
	 (setq ex-g-variant (not ex-g-variant)
		ex-g-flag (not ex-g-flag))
	 (forward-char 1)
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at "/")
	(progn
	 (forward-char 1)
	 (set-mark (point))
	 (let ((cont t))
	  (while (and (not (eolp)) cont)
	   (re-search-forward "[^/]*\\(/\\|\n\\)")
	   ;;(re-search-forward "[^/]*/")
	   (if (not (vip-looking-back "[^\\\\]\\(\\\\\\\\\\)*\\\\/"))
		 (setq cont nil))))
	 (setq ex-token
		(if (= (mark 'force) (point)) ""
		 (buffer-substring (1- (point)) (mark 'force))))
	 (backward-char 1))
   (setq ex-token nil))))

(defun vip-get-ex-command ()
 "get an ex command"
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (if (looking-at "/") (forward-char 1))
  (skip-chars-forward " \t")
  (cond ((looking-at "[a-z]")
	  (vip-get-ex-com-subr)
	  (if (string= ex-token-type "non-command")
	    (error "%s: not an editor command" ex-token)))
	 ((looking-at "[!=><&~]")
	  (setq ex-token (char-to-string (following-char)))
	  (forward-char 1))
	 (t (error "Could not find an ex command")))))

(defun vip-get-ex-opt-gc ()
 "get an ex option g or c"
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (if (looking-at "/") (forward-char 1))
  (skip-chars-forward " \t")
  (cond ((looking-at "g")
	  (setq ex-token "g")
	  (forward-char 1)
	  t)
	 ((looking-at "c")
	  (setq ex-token "c")
	  (forward-char 1)
	  t)
	 (t nil))))

(defun vip-default-ex-addresses (&optional whole-flag)
 "compute default addresses. whole-flag means whole buffer."
 (cond ((null ex-addresses)
	 (setq ex-addresses
	    (if whole-flag
		  (cons (point-max) (cons (point-min) nil))
		 (cons (point) (cons (point) nil)))))
	((null (cdr ex-addresses))
	 (setq ex-addresses
	    (cons (car ex-addresses) ex-addresses)))))

(defun vip-get-ex-address ()
 "get an ex-address as a marker and set ex-flag if a flag is found"
 (let ((address (point-marker)) (cont t))
  (setq ex-token "")
  (setq ex-flag nil)
  (while cont
   (vip-get-ex-token)
   (cond ((string= ex-token-type "command")
	   (if (or (string= ex-token "print") (string= ex-token "list")
		   (string= ex-token "#"))
		 (progn
		  (setq ex-flag t)
		  (setq cont nil))
	   (error "address expected")))
	  ((string= ex-token-type "end-mark")
	   (setq cont nil))
	  ((string= ex-token-type "whole")
	   (error "a trailing address is expected"))
	  ((string= ex-token-type "comma")
	   (error "Extra characters after an address"))
	  (t (let ((ans (vip-get-ex-address-subr address (point-marker))))
		 (if ans (setq address ans))))))
  address))

(defun vip-get-ex-address-subr (old-address dot)
 "returns an address as a point"
 (let ((address nil))
  (if (null old-address) (setq old-address dot))
  (cond ((string= ex-token-type "dot")
	  (setq address dot))
	 ((string= ex-token-type "add-number")
	  (save-excursion
	   (goto-char old-address)
	   (forward-line (if (= old-address 0) (1- ex-token) ex-token))
	   (setq address (point-marker))))
	 ((string= ex-token-type "sub-number")
	  (save-excursion
	   (goto-char old-address)
	   (forward-line (- ex-token))
	   (setq address (point-marker))))
	 ((string= ex-token-type "abs-number")
	  (save-excursion
	   (goto-char (point-min))
	   (if (= ex-token 0) (setq address 0)
	    (forward-line (1- ex-token))
	    (setq address (point-marker)))))
	 ((string= ex-token-type "end")
	  (setq address (point-max-marker)))
	 ((string= ex-token-type "plus") t);; do nothing
	 ((string= ex-token-type "minus") t);; do nothing
	 ((string= ex-token-type "search-forward")
	  (save-excursion
	   (ex-search-address t)
	   (setq address (point-marker))))
	 ((string= ex-token-type "search-backward")
	  (save-excursion
	   (ex-search-address nil)
	   (setq address (point-marker))))
	 ((string= ex-token-type "goto-mark")
	  (save-excursion
	   (if (null ex-token)
		 (exchange-point-and-mark)
	    (goto-char (register-to-point (- ex-token (- ?a ?\C-a)))))
	   (setq address (point-marker)))))
  address))

(defun ex-search-address (forward)
 "search pattern and set address"
 (if (string= ex-token "")
   (if (null vip-s-string) (error "No previous search string")
	(setq ex-token vip-s-string))
  (setq vip-s-string ex-token))
 (if forward
   (progn
	(forward-line 1)
	(re-search-forward ex-token))
  (forward-line -1)
  (re-search-backward ex-token)))

(defun vip-get-ex-buffer ()
 "get a buffer name and set ex-count and ex-flag if found"
 (setq ex-buffer nil)
 (setq ex-count nil)
 (setq ex-flag nil)
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (skip-chars-forward " \t")
  (if (looking-at "[a-zA-Z]")
	(progn
	 (setq ex-buffer (following-char))
	 (forward-char 1)
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at "[0-9]")
	(progn
	 (set-mark (point))
	 (re-search-forward "[0-9][0-9]*")
	 (setq ex-count (string-to-number (buffer-substring (point) (mark 'force))))
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at "[pl#]")
	(progn
	 (setq ex-flag t)
	 (forward-char 1)))
  (if (not (looking-at "[\n|]"))
	(error "Illegal extra characters"))))

(defun vip-get-ex-count ()
 (setq ex-variant nil
	ex-count nil
	ex-flag nil)
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (skip-chars-forward " \t")
  (if (looking-at "!")
	(progn
	 (setq ex-variant t)
	 (forward-char 1)))
  (skip-chars-forward " \t")
  (if (looking-at "[0-9]")
	(progn
	 (set-mark (point))
	 (re-search-forward "[0-9][0-9]*")
	 (setq ex-count (string-to-number (buffer-substring (point) (mark 'force))))
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at "[pl#]")
	(progn
	 (setq ex-flag t)
	 (forward-char 1)))
  (if (not (looking-at "[\n|]"))
	(error "Illegal extra characters"))))

(defun vip-get-ex-file ()
 "get a file name and set ex-variant, ex-append and ex-offset if found"
 (setq ex-file nil
	ex-variant nil
	ex-append nil
	ex-offset nil)
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (skip-chars-forward " \t")
  (if (looking-at "!")
	(progn
	 (setq ex-variant t)
	 (forward-char 1)
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at ">>")
	(progn
	 (setq ex-append t
		ex-variant t)
	 (forward-char 2)
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (if (looking-at "+")
	(progn
	 (forward-char 1)
	 (set-mark (point))
	 (re-search-forward "[ \t\n]")
	 (backward-char 1)
	 (setq ex-offset (buffer-substring (point) (mark 'force)))
	 (forward-char 1)
	 (skip-chars-forward " \t")))
  (set-mark (point))
  (re-search-forward "[ \t\n]")
  (backward-char 1)
  (setq ex-file (buffer-substring (point) (mark 'force)))))

(defun vip-execute-ex-command ()
 "execute ex command using the value of addresses."
 (cond ((string= ex-token "goto") (ex-goto))
	((string= ex-token "copy") (ex-copy nil))
	((string= ex-token "delete") (ex-delete))
	((string= ex-token "edit") (ex-edit))
	((string= ex-token "file") (vip-info-on-file))
	;((string= ex-token "global") (ex-global nil))
	((string= ex-token "join") (ex-line "join"))
	((string= ex-token "k") (ex-mark))
	((string= ex-token "mark") (ex-mark))
	((string= ex-token "map") (ex-map))
	((string= ex-token "move") (ex-copy t))
	((string= ex-token "put") (ex-put))
	((string= ex-token "quit") (ex-quit))
	((string= ex-token "read") (ex-read))
	((string= ex-token "set") (ex-set))
	((string= ex-token "shell") (ex-shell))
	((string= ex-token "substitute") (ex-substitute))
	((string= ex-token "stop") (suspend-emacs))
	((string= ex-token "t") (ex-copy nil))
	((string= ex-token "tag") (ex-tag))
	((string= ex-token "undo") (vip-undo))
	((string= ex-token "unmap") (ex-unmap))
	;((string= ex-token "v") (ex-global t))
	((string= ex-token "version") (vip-version))
	((string= ex-token "visual") (ex-edit))
	((string= ex-token "write") (ex-write nil))
	((string= ex-token "wq") (ex-write t))
	((string= ex-token "yank") (ex-yank))
	((string= ex-token "!") (ex-command))
	((string= ex-token "=") (ex-line-no))
	((string= ex-token ">") (ex-line "right"))
	((string= ex-token "<") (ex-line "left"))
	((string= ex-token "&") (ex-substitute t))
	((string= ex-token "~") (ex-substitute t t))
	((or (string= ex-token "append")
	   (string= ex-token "args")
	   (string= ex-token "change")
	   (string= ex-token "insert")
	   (string= ex-token "open")
	   )
	 (error "%s: no such command from VIP" ex-token))
	((or (string= ex-token "abbreviate")
	   (string= ex-token "list")
	   (string= ex-token "next")
	   (string= ex-token "print")
	   (string= ex-token "preserve")
	   (string= ex-token "recover")
	   (string= ex-token "rewind")
	   (string= ex-token "source")
	   (string= ex-token "unabbreviate")
	   (string= ex-token "xit")
	   (string= ex-token "z")
	   )
	 (error "%s: not implemented in VIP" ex-token))
	(t (error "%s: Not an editor command" ex-token))))

(defun ex-goto ()
 "ex goto command"
 (if (null ex-addresses)
   (setq ex-addresses (cons (point) nil)))
 (push-mark (point))
 (goto-char (car ex-addresses))
 (beginning-of-line))

(defun ex-copy (del-flag)
 "ex copy and move command. DEL-FLAG means delete."
 (vip-default-ex-addresses)
 (let ((address (vip-get-ex-address))
	(end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
  (goto-char end)
  (save-excursion
   (set-mark beg)
   (vip-enlarge-region (mark 'force) (point))
   (if del-flag (kill-region (point) (mark 'force))
	(copy-region-as-kill (point) (mark 'force)))
   (if ex-flag
	 (progn
	  (with-output-to-temp-buffer "*copy text*"
	   (princ
	    (if (or del-flag ex-g-flag ex-g-variant)
		  (current-kill 0)
		 (buffer-substring (point) (mark 'force)))))
	  (condition-case nil
		(progn
		 (vip-read-string "[Hit return to continue] ")
		 (save-excursion (kill-buffer "*copy text*")))
	   (quit
	    (save-excursion (kill-buffer "*copy text*"))
	    (signal 'quit nil))))))
   (if (= address 0)
	 (goto-char (point-min))
	(goto-char address)
	(forward-line 1))
   (insert (current-kill 0))))

(defun ex-delete ()
 "ex delete"
 (vip-default-ex-addresses)
 (vip-get-ex-buffer)
 (let ((end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
  (if (> beg end) (error "First address exceeds second"))
  (save-excursion
   (vip-enlarge-region beg end)
   (exchange-point-and-mark)
   (if ex-count
	 (progn
	  (set-mark (point))
	  (forward-line (1- ex-count)))
	(set-mark end))
   (vip-enlarge-region (point) (mark 'force))
   (if ex-flag
	 ;; show text to be deleted and ask for confirmation
	 (progn
	  (with-output-to-temp-buffer " *delete text*"
	   (princ (buffer-substring (point) (mark 'force))))
	  (condition-case conditions
		(vip-read-string "[Hit return to continue] ")
	   (quit
	    (save-excursion (kill-buffer " *delete text*"))
	    (error "")))
	  (save-excursion (kill-buffer " *delete text*")))
	(if ex-buffer
	  (if (and (<= ?A ex-buffer) (<= ex-buffer ?Z))
		(vip-append-to-register
		 (+ ex-buffer 32) (point) (mark 'force))
	   (copy-to-register ex-buffer (point) (mark 'force) nil)))
	(delete-region (point) (mark 'force))))))

(defun ex-edit ()
 "ex-edit"
 (vip-get-ex-file)
 (if (and (not ex-variant) (buffer-modified-p) buffer-file-name)
   (error "No write since last change \(:e! overrides\)"))
 (vip-change-mode-to-emacs)
 (set-buffer
  (find-file-noselect (concat default-directory ex-file)))
 (vip-change-mode-to-vi)
 (goto-char (point-min))
 (if ex-offset
   (progn
	(save-window-excursion
	 (set-buffer " *ex-working-space*")
	 (delete-region (point-min) (point-max))
	 (insert ex-offset "\n")
	 (goto-char (point-min)))
	(goto-char (vip-get-ex-address))
	(beginning-of-line))))

(defun ex-global (variant)
 "ex global command"
 (if (or ex-g-flag ex-g-variant)
   (error "Global within global not allowed")
  (if variant
	(setq ex-g-flag nil
	   ex-g-variant t)
   (setq ex-g-flag t
	  ex-g-variant nil)))
 (vip-get-ex-pat)
 (if (null ex-token)
   (error "Missing regular expression for global command"))
 (if (string= ex-token "")
   (if (null vip-s-string) (error "No previous search string")
	(setq ex-g-pat vip-s-string))
  (setq ex-g-pat ex-token
	 vip-s-string ex-token))
 (if (null ex-addresses)
   (setq ex-addresses (list (point-max) (point-min))))
 (let ((marks nil) (mark-count 0)
	com-str (end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
  (if (> beg end) (error "First address exceeds second"))
  (save-excursion
   (vip-enlarge-region beg end)
   (exchange-point-and-mark)
   (let ((cont t) (limit (point-marker)))
	(exchange-point-and-mark)
	;; skip the last line if empty
	(beginning-of-line)
	(if (and (eobp) (not (bobp))) (backward-char 1))
	(while (and cont (not (bobp)) (>= (point) limit))
	 (beginning-of-line)
	 (set-mark (point))
	 (end-of-line)
	 (let ((found (re-search-backward ex-g-pat (mark 'force) t)))
	  (if (or (and ex-g-flag found)
		  (and ex-g-variant (not found)))
		(progn
		 (end-of-line)
		 (setq mark-count (1+ mark-count))
		 (setq marks (cons (point-marker) marks)))))
	 (beginning-of-line)
	 (if (bobp) (setq cont nil)
	  (forward-line -1)
	  (end-of-line)))))
 (save-window-excursion
  (set-buffer " *ex-working-space*")
  (setq com-str (buffer-substring (1+ (point)) (1- (point-max)))))
 (while marks
  (goto-char (car marks))
  ; report progress of execution on a slow machine.
  ;(message "Executing global command...")
  ;(if (zerop (% mark-count 10))
	;(message "Executing global command...%d" mark-count))
  (vip-ex com-str)
  (setq mark-count (1- mark-count))
  (setq marks (cdr marks)))))
 ;(message "Executing global command...done")))

(defun ex-line (com)
 "ex line commands. COM is join, shift-right or shift-left."
 (vip-default-ex-addresses)
 (vip-get-ex-count)
 (let ((end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))) point)
  (if (> beg end) (error "First address exceeds second"))
  (save-excursion
   (vip-enlarge-region beg end)
   (exchange-point-and-mark)
   (if ex-count
	 (progn
	  (set-mark (point))
	  (forward-line ex-count)))
   (if ex-flag
	 ;; show text to be joined and ask for confirmation
	 (progn
	  (with-output-to-temp-buffer " *text*"
	   (princ (buffer-substring (point) (mark 'force))))
	  (condition-case conditions
		(progn
		 (vip-read-string "[Hit return to continue] ")
		 (ex-line-subr com (point) (mark 'force)))
	   (quit
	    (ding)))
	  (save-excursion (kill-buffer " *text*")))
	(ex-line-subr com (point) (mark 'force)))
   (setq point (point)))
  (goto-char (1- point))
  (beginning-of-line)))

(defun ex-line-subr (com beg end)
 (cond ((string= com "join")
	 (goto-char (min beg end))
	 (while (and (not (eobp)) (< (point) (max beg end)))
	  (end-of-line)
	  (if (and (<= (point) (max beg end)) (not (eobp)))
	    (progn
		 (forward-line 1)
		 (delete-region (point) (1- (point)))
		 (if (not ex-variant) (fixup-whitespace))))))
	((or (string= com "right") (string= com "left"))
	 (indent-rigidly
	 (min beg end) (max beg end)
	 (if (string= com "right") vip-shift-width (- vip-shift-width)))
	 (goto-char (max beg end))
	 (end-of-line)
	 (forward-char 1))))

(defun ex-mark ()
 "ex mark"
 (let (char)
  (if (null ex-addresses)
	(setq ex-addresses
	   (cons (point) nil)))
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (if (looking-at "[a-z]")
	 (progn
	  (setq char (following-char))
	  (forward-char 1)
	  (skip-chars-forward " \t")
	  (if (not (looking-at "[\n|]"))
		(error "Extra characters at end of \"k\" command")))
	(if (looking-at "[\n|]")
	  (error "\"k\" requires a following letter")
	 (error "Mark must specify a letter"))))
  (save-excursion
   (goto-char (car ex-addresses))
   (point-to-register (- char (- ?a ?\C-a)) nil))))

(defun ex-map ()
 "ex map"
 (let (char string)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (setq char (char-to-string (following-char)))
   (forward-char 1)
   (skip-chars-forward " \t")
   (if (looking-at "[\n|]") (error "Missing rhs"))
   (set-mark (point))
   (end-of-buffer)
   (backward-char 1)
   (setq string (buffer-substring (mark 'force) (point))))
  (if (not (lookup-key ex-map char))
	(define-key ex-map char
	 (or (lookup-key vip-vi-mode-map char) 'vip-nil)))
  (define-key vip-vi-mode-map char
   (eval
    (list 'quote
	   (cons 'lambda
		  (list '(count)
			 '(interactive "p")
			 (list 'execute-kbd-macro string 'count))))))))

(defun ex-unmap ()
 "ex unmap"
 (let (char)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (setq char (char-to-string (following-char)))
   (forward-char 1)
   (skip-chars-forward " \t")
   (if (not (looking-at "[\n|]")) (error "Macro must be a character")))
  (if (not (lookup-key ex-map char))
	(error "That macro wasn't mapped"))
  (define-key vip-vi-mode-map char (lookup-key ex-map char))
  (define-key ex-map char nil)))

(defun ex-put ()
 "ex put"
 (let ((point (if (null ex-addresses) (point) (car ex-addresses))))
  (vip-get-ex-buffer)
  (setq vip-use-register ex-buffer)
  (goto-char point)
  (if (= point 0) (vip-Put-back 1) (vip-put-back 1))))

(defun ex-quit ()
 "ex quit"
 (let (char)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (setq char (following-char)))
  (if (eq char ?!) (kill-emacs t) (save-buffers-kill-emacs))))

(defun ex-read ()
 "ex read"
 (let ((point (if (null ex-addresses) (point) (car ex-addresses)))
	(variant nil) command file)
  (goto-char point)
  (if (not (= point 0)) (next-line 1))
  (beginning-of-line)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (if (looking-at "!")
	 (progn
	  (setq variant t)
	  (forward-char 1)
	  (skip-chars-forward " \t")
	  (set-mark (point))
	  (end-of-line)
	  (setq command (buffer-substring (mark 'force) (point))))
	(set-mark (point))
	(re-search-forward "[ \t\n]")
	(backward-char 1)
	(setq file (buffer-substring (point) (mark 'force)))))
   (if variant
	 (shell-command command t)
	(insert-file file))))

(defun ex-set ()
 (eval (list 'setq
	   (read-variable "Variable: ")
	   (eval (read-minibuffer "Value: ")))))

(defun ex-shell ()
 "ex shell"
 (vip-change-mode-to-emacs)
 (shell))

(defun ex-substitute (&optional repeat r-flag) 
 "ex substitute.
If REPEAT use previous reg-exp which is ex-reg-exp or
vip-s-string"
 (let (pat repl (opt-g nil) (opt-c nil) (matched-pos nil))
  (if repeat (setq ex-token nil) (vip-get-ex-pat))
  (if (null ex-token)
	(setq pat (if r-flag vip-s-string ex-reg-exp)
	   repl ex-repl)
   (setq pat (if (string= ex-token "") vip-s-string ex-token))
   (setq vip-s-string pat
	  ex-reg-exp pat)
   (vip-get-ex-pat)
   (if (null ex-token)
	 (setq ex-token ""
		ex-repl "")
	(setq repl ex-token
	   ex-repl ex-token)))
  (while (vip-get-ex-opt-gc)
   (if (string= ex-token "g") (setq opt-g t) (setq opt-c t)))
  (vip-get-ex-count)
  (if ex-count
	(save-excursion
	 (if ex-addresses (goto-char (car ex-addresses)))
	 (set-mark (point))
	 (forward-line (1- ex-count))
	 (setq ex-addresses (cons (point) (cons (mark 'force) nil))))
   (if (null ex-addresses)
	 (setq ex-addresses (cons (point) (cons (point) nil)))
	(if (null (cdr ex-addresses))
	  (setq ex-addresses (cons (car ex-addresses) ex-addresses)))))
  ;(setq G opt-g)
  (let ((beg (car ex-addresses)) (end (car (cdr ex-addresses)))
	 (cont t) eol-mark)
   (save-excursion
	(vip-enlarge-region beg end)
	(let ((limit (save-excursion
		    (goto-char (max (point) (mark 'force)))
		    (point-marker))))
	 (goto-char (min (point) (mark 'force)))
	 (while (< (point) limit)
	  (end-of-line)
	  (setq eol-mark (point-marker))
	  (beginning-of-line)
	  (if opt-g
		(progn
		 (while (and (not (eolp))
			   (re-search-forward pat eol-mark t))
		  (if (or (not opt-c) (y-or-n-p "Replace? "))
			(progn
			 (setq matched-pos (point))
			 (replace-match repl))))
		 (end-of-line)
		 (forward-char))
	   (if (and (re-search-forward pat eol-mark t)
		    (or (not opt-c) (y-or-n-p "Replace? ")))
		 (progn
		  (setq matched-pos (point))
		  (replace-match repl)))
	   (end-of-line)
	   (forward-char))))))
  (if matched-pos (goto-char matched-pos))
  (beginning-of-line)
  (if opt-c (message "done"))))

(defun ex-tag ()
 "ex tag"
 (let (tag)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (set-mark (point))
   (skip-chars-forward "^ |\t\n")
   (setq tag (buffer-substring (mark 'force) (point))))
  (if (not (string= tag "")) (setq ex-tag tag))
  (vip-change-mode-to-emacs)
  (condition-case conditions
	(progn
	 (if (string= tag "")
	   (find-tag ex-tag t)
	  (find-tag-other-window ex-tag))
	 (vip-change-mode-to-vi))
   (error
    (vip-change-mode-to-vi)
    (vip-message-conditions conditions)))))

(defun ex-write (q-flag)
 "ex write"
 (vip-default-ex-addresses t)
 (vip-get-ex-file)
 (if (string= ex-file "")
   (progn
	(if (null buffer-file-name)
	  (error "No file associated with this buffer"))
	(setq ex-file buffer-file-name))
  (setq ex-file (expand-file-name ex-file)))
 (if (and (not (string= ex-file (buffer-file-name)))
	  (file-exists-p ex-file)
	  (not ex-variant))
   (error "\"%s\" File exists - use w! to override" ex-file))
 (let ((end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
  (if (> beg end) (error "First address exceeds second"))
  (save-excursion
   (vip-enlarge-region beg end)
   (write-region (point) (mark 'force) ex-file ex-append t)))
 (if (null buffer-file-name) (setq buffer-file-name ex-file))
 (if q-flag (save-buffers-kill-emacs)))

(defun ex-yank ()
 "ex yank"
 (vip-default-ex-addresses)
 (vip-get-ex-buffer)
 (let ((end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
  (if (> beg end) (error "First address exceeds second"))
  (save-excursion
   (vip-enlarge-region beg end)
   (exchange-point-and-mark)
   (if (or ex-g-flag ex-g-variant) (error "Can't yank within global"))
   (if ex-count
	 (progn
	  (set-mark (point))
	  (forward-line (1- ex-count)))
	(set-mark end))
   (vip-enlarge-region (point) (mark 'force))
   (if ex-flag (error "Extra characters at end of command"))
   (if ex-buffer
	 (copy-to-register ex-buffer (point) (mark 'force) nil))
   (copy-region-as-kill (point) (mark 'force)))))

(defun ex-command ()
 "execute shell command"
 (let (command)
  (save-window-excursion
   (set-buffer " *ex-working-space*")
   (skip-chars-forward " \t")
   (set-mark (point))
   (end-of-line)
   (setq command (buffer-substring (mark 'force) (point))))
  (if (null ex-addresses)
	(shell-command command)
   (let ((end (car ex-addresses)) (beg (car (cdr ex-addresses))))
	(if (null beg) (setq beg end))
	(save-excursion
	 (goto-char beg)
	 (set-mark end)
	 (vip-enlarge-region (point) (mark 'force))
	 (shell-command-on-region (point) (mark 'force) command t))
	(goto-char beg)))))

(defun ex-line-no ()
 "print line number"
 (message "%d"
	  (1+ (count-lines
		(point-min)
		(if (null ex-addresses) (point-max) (car ex-addresses))))))

(if (file-exists-p vip-startup-file) (load vip-startup-file))

(provide 'vip)
;;; vip.el ends here