1. xemacs
 2. text-modes

Source

text-modes / xpm-mode.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
;;; xpm-mode.el	--- minor mode for editing XPM files

;; Copyright (C) 1995 Joe Rumsey <ogre@netcom.com>
;; Copyright (C) 1995 Rich Williams <rdw@hplb.hpl.hp.com>
;; Copyright (C) 2011 Byrel Mitchell <byrel.mitchell@gmail.com> 
;; Copyright (C) 2011 Steve Mitchell <smitchel@bnin.net>

;; Authors: Joe Rumsey <ogre@netcom.com>
;;	  Rich Williams <rdw@hplb.hpl.hp.com>
;; Cleanup: Chuck Thompson <cthomp@cs.uiuc.edu>
;; New features and fixes: Byrel Mitchell <byrel.mitchell@gmail.com>
;; New Features and fixes: Steven Mitchell <smitchel@bnin.net>

;; Version: 2.0
;; Modified: Rich Williams <rdw@hplb.hpl.hp.com>, 13 July 1995
;; Last Modified Byrel and Steve Mitchell, 9 July 2011
;; Keywords: data tools

;; This file is part of XEmacs.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Synched up with: Not in FSF.

;;
;; xpm mode: Display xpm files in color
;;
;; thanks to Rich Williams for mods to do this without font-lock-mode,
;; resulting in much improved performance and a better display
;; (headers don't get colored strangely). Also for the palette toolbar.
;;
;; Non-standard minor mode in that it starts picture-mode automatically.
;;
;; To get this turned on automatically for .xpms, add an entry
;;    ("\\.xpm" . xpm-mode)
;; to your auto-mode-alist. For example, my .emacs has this: (abbreviated)
;; (setq auto-mode-alist (mapcar 'purecopy
;;                '(("\\.c$" . c-mode)
;;                ("\\.h$" . c-mode)
;;                ("\\.el$" . emacs-lisp-mode)
;;				 ("\\.emacs$" . emacs-lisp-mode)
;;                ("\\.a$" . c-mode)
;;				 ("\\.xpm" . xpm-mode))))
;; (autoload 'xpm-mode "xpm-mode")
;;
;; I am a lisp newbie, practically everything in here I had to look up
;; in the manual. It probably shows, suggestions for coding
;; improvements are welcomed.
;;
;; May fail on some xpm's. Seems to be fine with files generated by
;; xpaint and ppmtoxpm anyway. Will definitely fail on xpm's with
;; more than one character per pixel. Not that hard to fix, but I've
;; never seen one like that.
;;
;; If your default font is proportional, this will not be very useful.
;;
;; Changes 7/2011:
;; - added doc strings to existing functions
;; - changed several functions with eye toward speed of execution.
;; - fixed support for multi-byte colors in several functions,
;;    these occur when more than ~100 colors exist in an .xpm
;;    which are very common in xpm's used today.
;; - added support for Alpha layer, inplemented as an xpm extension
;; - added an xpm-mode toolbar with 16 new icons
;; - added function to create a new blank xpm, w/transparent background
;; - added functions to create several kinds of gradient backgrounds
;; - added feature to overlay one xpm onto another xpm, combining
;;     data, combining color maps into a new color map,
;;     fixing color name collisions, removing unused colors
;;     the 2nd file can be overlaid with x and/or y offsets.
;; - added functions to shift image up/down/left/right by pixel(s)
;; - added functions to rotate xpm 90 deg. cc and ccw
;; - added functions to mirror the xpm about horiz. and vert. axis'
;; - added cropping of xpm, updating 'colors' & 'values' sections to match.
;; - added function to enlarge an existing XPM in width and/or height
;; - added function to create a 3d "bevel" around outside of an xpm.
;; - in the colors section, displays the colors on the same line that 
;;     defines them, useful for "seeing" RGB colors in hexedecimal.
;; - added function to show/hide the characters in the pixels section to 
;;     make the image more like what the fiished xpm will look like.
;; - with all the new commands, added a menu button "xpm mode help" with
;;     a list of commands for reference, opens in new window.    
;; - added functions to dim or brighten the image with the alpha channel.
;;     perhaps also useful for creating greyed-out disabled buttons.
;;
;; 
;; Future Items still to do:
;; 1. on files with large number of colors, creating the color pallet 
;;  icons on the side toolbar still takes inordinately long. 
;;  a 128 x 128 image could have up to 16,384 colors, though commonly
;;  has 700-2000 colors per file 
;;  Explore faster way to generate these.
;;  we stopped it generating them after the first 200 colors, as you 
;;  cannot display more that (a 30" monitor = a column of 96 per side)
;; 
;; 2. Rather than just attempting to load in a file and hoping it is 
;;  formatted correctly, we should examine the file and make sure:
;;   -that it is an xpm file, no matter filename extension
;;   -that each of the 5 sections can be parsed and contain the right 
;;    amount of data.
;;   -generate error codes that tell exactly what it cannot parse
;;    and which line number it fails at.
;;
;; 3. Since 2 characters wide is about square on most monitors, and it 
;;   is a better representation of the graphic as a whole, maybe
;;   we should eliminate the displaying of single-byte colored files
;;   and display both single and 2-byte-color xpms as 2 chars wide in
;;   our display. When saved, they would have been converted to 2-byte
;;   per color files, which is not a big deal--they get displayed on a
;;   computer the same...
;;
;; to run, load an xpm into XEmacs, or type M-x xpm-mode in the minibuffer.
;;
;;; Code:

(require 'annotations)(defvar xpm-gradient-menu nil)
(defvar xpm-menu nil)
(defvar xpm-open-icon nil)
(defvar xpm-save-icon nil)
(defvar xpm-undo-icon nil)
(defvar xpm-new-image-icon nil)
(defvar xpm-sh-l-icon nil)
(defvar xpm-sh-r-icon nil)
(defvar xpm-sh-u-icon nil)
(defvar xpm-sh-d-icon nil)
(defvar xpm-r-cw-icon nil)
(defvar xpm-r-ccw-icon nil)
(defvar xpm-m-vert-icon nil)
(defvar xpm-m-horiz-icon nil)
(defvar xpm-crop-icon nil)
(defvar xpm-enlarge-icon nil)
(defvar xpm-show-chars-icon nil)
(defvar xpm-hide-chars-icon nil)
(defvar xpm-color-icon nil)
(defvar xpm-chars-icon nil)
(defvar xpm-black-color-icon-path nil)
(defvar xpm-white-color-icon-path nil)
(defvar xpm-help-icon nil)
(defvar xpm-pencil-icon nil)
(defvar xpm-eyedropper-image nil)
(defvar xpm-pencil-image nil)
(defvar xpm-select-image nil)
(defvar xpm-tool 'xpm-eyedropper
 "Should be the name of a tool implemented in xpm mode.
Currently, there are only three tools:
  'xpm-pencil
  'xpm-select
  'xpm-eyedropper")
(defvar text-modes-toolbar-icon-directory nil)
(defvar xpm-pixel-values nil)
(defvar xpm-alpha-values nil)
(defvar xpm-glyph nil)
(defvar xpm-anno nil)
(defvar xpm-paint-string nil)
(defvar xpm-xsize 1)
(defvar xpm-ysize 1)
(defvar xpm-num-colors 1)
(defvar xpm-chars-per-pixel 1)
(defvar xpm-color-start 1)
(defvar xpm-body-start 1)
(defvar xpm-body-end 1)
(defvar xpm-palette nil)
(defvar xpm-image-cache nil)
(defvar xpm-always-update-image nil
 "If non-nil, update actual-size image after every click or drag movement.
Otherwise, only update on button releases or when asked to. This is slow.")
(defvar xpm-max-palette-size 200
 "Maximum number of colors loaded into pallete.
You can set this higher if you want, but each color takes up about 15 pixels,
so the default will still take the full screen height on nearly all displays. Setting
s this too high will make loading xpms with large numbers of colors slow.")
(defvar xpm-show-characters nil)

(defvar xpm-toolbar '([ xpm-open-icon    toolbar-open           t "Open a file" ]
		   [ xpm-save-icon    toolbar-save           t "Save a file" ]
		   [ xpm-undo-icon    toolbar-undo           t "Undo Edit" ]
		   [ xpm-new-image-icon xpm-new-transparent       t "Create New XPM file" ]
		   [ xpm-sh-l-icon    (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-left 1))      t "Shift left 1 pixel" ]
		   [ xpm-sh-r-icon    (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-right 1))      t "Shift right 1 pixel" ]
		   [ xpm-sh-u-icon    (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-up 1))        t "Shift up 1 pixel" ]
		   [ xpm-sh-d-icon    (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-down 1))       t "Shift down 1 pixel" ]
		   [ xpm-r-cw-icon    xpm-rotate-image-cw       t "Rotate Clockwise 90 degrees." ]
		   [ xpm-r-ccw-icon   xpm-rotate-image-ccw       t "Rotate Counter-Clockwise 90 degrees." ]
		   [ xpm-m-vert-icon   xpm-mirror-image-vertical-axis  t "Mirror about Vertical axis" ]
		   [ xpm-m-horiz-icon  xpm-mirror-image-horizontal-axis t "Mirror about Horizontal axis" ]
		   [ xpm-enlarge-icon  xpm-enlarge           t "Enlarge XPM height and/or width" ]
		   [ xpm-chars-icon   xpm-toggle-chars         t "Show/Hide characters in the graphic." ]
		   [ xpm-pencil-icon   xpm-pencil-tool         t "Switch to the pencil tool" ]
		   [ xpm-color-icon   xpm-eyedropper-tool       t "switch to the set color tool" ]
		   [ xpm-crop-icon    xpm-crop             t "Mark with mouse, crop tool" ]
		   nil
		   [ xpm-help-icon    xpm-help-display         t "List commands for xpm-editor" ]))


(defun xpm-make-face (name)
 "Makes a face with name xpm-NAME, and colour NAME."
 (let ((face (make-face (intern (concat "xpm-" name))
			 "Temporary xpm-mode face" t)))
  (set-face-background face name)
  face))


(defun xpm-init ()
 "Treat the current buffer as an xpm file and colorize it."
 (interactive)
 (require 'picture)
 (setq xpm-alpha-values nil)
 (setq xpm-pixel-values nil)
 (xpm-clear-extents)
 (setq xpm-palette nil)
 (message "Mapping Buffer...")
 (xpm-map-buffer)
 (message "Finding number of colors...")
 (save-excursion
  (goto-char xpm-color-start)
  (loop repeat xpm-num-colors
   do
   (xpm-parse-color "c")
   (forward-line)))
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (when (search-forward-regexp "\"XPMEXT *xemacs_alpha_values" nil t)
   (forward-line)
   (loop until (search-forward "\"XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	do (xpm-parse-color "a")
	(forward-line))))
 (if (featurep 'toolbar)
   (progn
	;; Use `current-buffer', not `selected-frame', here.
	;; Fixes bug where switching to another buffer causes its
	;; full-width left toolbar to be truncated to the xpm-mode
	;; palette (16 pixels). Causes "window bounce" if sharing a
	;; frame with a window displaying a buffer with a full-width
	;; toolbar (suggested workaround: don't reset toolbar width
	;; for palette).
	(set-specifier left-toolbar-width (cons (current-buffer) 16))
	(set-specifier left-toolbar (cons (current-buffer) xpm-palette))))
 (message "Parsing body...")
 (xpm-color-colors)
 (xpm-color-data)
 (xpm-color-alpha-extension)
 (message "Parsing body...done")
 (xpm-show-image))

(defun xpm-clear-extents ()
 "Clears all extents in the current buffer."
 (loop for ext being the extents of (current-buffer)
  do (delete-extent ext)))

(defun xpm-color-data ()
 "Make extents and color them for each pixel in the xpm."
 (interactive)
 (save-excursion
  (xpm-goto-body-line 0)
  (let (ext
	 pixel-chars
	 pixel-color)
   (loop until (search-forward "\"XPMEXT" (point-at-eol) t)
	while (< (+ (point) xpm-chars-per-pixel) (point-max))
	do
	(if (string-match "\"" (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel)))
					;If there is a quote in our next chunk
	  (progn
	   (search-forward "\"")
	   (unless (string-match "^\\s-*\"$" (buffer-substring (point-at-bol) (point)))
					; unless nothing but whitespace before quote
		(forward-line)))
	 (setq pixel-chars (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel))
		pixel-color (assoc pixel-chars xpm-pixel-values)
		ext (make-extent (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel)))
	 (if pixel-color
	   (progn
		(set-extent-face ext (cdr pixel-color)))
	  (set-extent-face ext 'default))
	 (forward-char xpm-chars-per-pixel))))))

(defun xpm-color-colors ()
 "Make extents and color them for every color defined in xpm"
 (interactive)
 (save-excursion
  (xpm-goto-color-def 0)
  (loop for colornum from 1 to xpm-num-colors
   do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)") nil t)
   (let* ((pixel-color (assoc (match-string 1) xpm-pixel-values))
	   (ext (make-extent (match-beginning 1) (match-end 1))))
	(if pixel-color
	  (progn
	   (set-extent-face ext (cdr pixel-color)))
	 (set-extent-face ext 'default)))
   (forward-line))))

(defun xpm-color-alpha-extension ()
 "Make extents and color them for every color defined in xpm"
 (interactive)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (when (search-forward-regexp "\"XPMEXT *xemacs_alpha_values" nil t)
   (forward-line)
   (loop until (search-forward "\"XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)") nil t)
	(let* ((pixel-color (assoc (match-string 1) xpm-pixel-values))
	    (ext (make-extent (match-beginning 1) (match-end 1))))
	 (if pixel-color
	   (progn
		(set-extent-face ext (cdr pixel-color)))
	  (set-extent-face ext 'default)))
	(forward-line)))))

(defun xpm-make-solid-image-strings (width height)
 "Makes a pair of strings, which can be used to make a solid color xpm image.
The first string consists of the header section, the values section, and 
the first part of the color section. The second string is rest of the
color section, and the image body.
concat with a color name in between for a complete xpm file. 
Image body will be `width' x `height' size, and will use ?\\. as the
symbol for the color. The return value is a list of the two strings.
So you can, for instance, make a green glyph of this image as follows:
\(let \(strings \(xpm-make-solid-image-strings\)\)
 \(make-glyph \(concat \(car strings\) \"green\" \(cadr strings\)\)\)\)"
 (unless (and (eq (car xpm-image-cache) width)
	    (eq (cadr xpm-image-cache) height))
  (setq xpm-image-cache
	 (cons width
		(cons height
		   (list (concat "/* XPM */\nstatic char * solid[] = {\n\"" (format "%d %d" width height) " 1 1\",\n\". \tc ")
			  (concat (loop repeat height concat "\",\n\"" concat (make-string width ?.)) "\"};\n"))))))
 (cddr xpm-image-cache))

(defun xpm-store-alpha (str alpha)
 "Add STR to xpm-alpha-values."
 (setq xpm-alpha-values (cons (cons str alpha) xpm-alpha-values)))


(defun xpm-add-alpha-extension ()
 "Adds an alpha extension section to the current xpm."
 (interactive)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (unless (search-forward-regexp "XPMEXT\\s-*xemacs_alpha_values" nil t)
   (let (transparent-colors)
	(goto-char xpm-color-start)
	(setq transparent-colors
	   (loop repeat xpm-num-colors
		while (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\).*?c\\s-*\\(none\\)\\(\\s-\\|\"\\)" ) nil t)
		collect (match-string 1)))
			   
	(goto-char xpm-body-end)
	(forward-line)
	(insert "\"XPMEXT xemacs_alpha_values\",\n"
		(loop for symbol in transparent-colors
		 concat "\""
		 concat symbol
		 concat "\ta 0\",\n")
		"\"XPMENDEXT\",")          
	(unless (search-forward "};" nil t)
	 (search-backward "\",")
	 (replace-match "\"};"))
	(backward-char)
	(while (search-backward "\"};" nil t)
	 (replace-match "\","))))))
	
(defun xpm-make-two-char (&optional more-than-two)
 "Makes the current buffer use two chars per pixel.
Will return nil if buffer was two chars per pixel or greater, t otherwise.
With prefix argument, skips check for two chars."
 (interactive "p")
 (if (and (> xpm-chars-per-pixel 1) (not more-than-two))
   nil
  (goto-char xpm-color-start)
  (loop repeat xpm-num-colors
   do (search-forward-regexp (concat "\"" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.)) nil t)
   (insert " ")
   (forward-line))
  (goto-char xpm-body-start)
  (search-forward "\"")
  (loop repeat xpm-ysize
   do (loop repeat xpm-xsize
	  do (forward-char xpm-chars-per-pixel)
	  (insert " "))
   (forward-line)
   (search-forward "\"" nil t))
  (goto-char xpm-body-end)
  (when (search-forward-regexp "XPMEXT\\s-*xemacs_alpha_values" nil t)
   (forward-line)
   (loop until (search-forward "XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	do (search-forward-regexp (concat "\"" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.)) nil t)
	(insert " ")
	(forward-line)))
  (setq xpm-chars-per-pixel (1+ xpm-chars-per-pixel))
  (goto-char (point-min))
  (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)" nil t)
  (replace-match (number-to-string xpm-chars-per-pixel) nil nil nil 4)
  t))
  

(defun xpm-darken-image (&optional strength buffer)
 "Darkens xpm image in current buffer by 5%
If `buffer' is specified, uses that buffer instead.
If `strength' is specified, it should be a floating point number
between 0.0 and 1.0."
 (interactive)
 (unless strength
  (setq strength 0.05))
 (save-excursion
  (let* ((target-buffer (or buffer (current-buffer)))
	  (filter-buffer (get-buffer-create "*Filter Buffer*"))
	  (xsize xpm-xsize)
	  (ysize xpm-ysize)
	  (filter-list))
   (set-buffer filter-buffer)
   (erase-buffer)
   (setq filter-list (xpm-make-solid-image-strings xsize ysize))
   (insert (car filter-list) "#000000000000" (cadr filter-list))
   (xpm-map-buffer)
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-add-alpha "." (format "%i" (* 65535 strength)))
   (xpm-make-two-char)
   (xpm-overlay-buffer target-buffer filter-buffer 0 0))))
  
  

(defun xpm-lighten-image (&optional strength buffer)
 "Lightens xpm image in current buffer by 5%
If `buffer' is specified, uses that buffer instead."
 (interactive)
 (unless strength
  (setq strength 0.05))
 (save-excursion
  (let* ((target-buffer (or buffer (current-buffer)))
	  (filter-buffer (get-buffer-create "*Filter Buffer*"))
	  (xsize xpm-xsize)
	  (ysize xpm-ysize)
	  (filter-list))
   (set-buffer filter-buffer)
   (erase-buffer)
   (setq filter-list (xpm-make-solid-image-strings xsize ysize))
   (insert (car filter-list) "#ffffffffffff" (cadr filter-list))
   (xpm-map-buffer)
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-add-alpha "." (format "%i" (* 65535 strength)))
   (xpm-make-two-char)
   (xpm-overlay-buffer target-buffer filter-buffer 0 0))))

	
(defun xpm-add-bevel (bevel-width &optional strength buffer)
 "Adds a bevel `bevel-width' wide around the image
If `buffer' is specified, use that instead of the current-buffer.
If `strength' is specified, use that for the maximum
dimming/brightening. This applies light from the top-left corner."
 (interactive "nWidth of bevel? (in pixels): ")
 (unless strength
  (setq strength 0.10))
 (save-excursion
  (let* ((target-buffer (or buffer (current-buffer)))
	  (filter-buffer (get-buffer-create "*Filter Buffer*"))
	  (xsize xpm-xsize)
	  (ysize xpm-ysize)
	  (filter-list))
   (set-buffer filter-buffer)
   (erase-buffer)
   (setq filter-list (xpm-make-solid-image-strings xsize ysize))
   (insert (car filter-list) "#00000000ffff" (cadr filter-list))
   (xpm-map-buffer)
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-add-alpha "." "0")
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 1 to bevel-width
	do
	(xpm-add-color (concat "l" (format "%x" (- bevel-width x))) "#ffffffffffff")
	(xpm-add-alpha (concat "l" (format "%x" (- bevel-width x))) (format "%i" (/ (* x 65535 strength) bevel-width)))
	(xpm-add-color (concat "d" (format "%x" (- bevel-width x))) "#000000000000")
	(xpm-add-alpha (concat "d" (format "%x" (- bevel-width x))) (format "%i" (/ (* x 65535 strength) bevel-width))))
   (goto-char xpm-body-start)
   (search-forward "\"")
   (loop for x from 0 to (1- bevel-width) do
	(goto-char xpm-body-start)
	(forward-line x)
	(search-forward "\"")
	(forward-char (* xpm-chars-per-pixel x))
	(loop repeat (- xpm-ysize (* 2 x)) 
	 do (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (concat "l" (format "%x" x)))
     (next-line 1)
	 (backward-char xpm-chars-per-pixel)))
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for x from 0 to (1- bevel-width) do
	(search-forward ".")
	(backward-char)
	(loop repeat (- xpm-xsize (* 2 x) 1) do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (concat "l" (format "%x" x))))
	(forward-line))
   (goto-char xpm-body-end)
   (goto-char (point-at-bol))
   (loop for x from 0 to (1- bevel-width) do
	(search-forward ".")
	(backward-char)
	(loop repeat (- xpm-xsize (* 2 x) 1) do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (concat "d" (format "%x" x))))
	(forward-line -1))
   (loop for x from 0 to (1- bevel-width) do
	(goto-char xpm-body-start)
	(forward-line (1+ x))
	(search-forward "\"")
	(search-forward "\"")
	(backward-char (+ 1 (* xpm-chars-per-pixel (1+ x))))
	(loop repeat (- xpm-ysize (* 2 x) 1) 
	 do (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (concat "d" (format "%x" x)))
     (next-line 1)
	 (backward-char xpm-chars-per-pixel)))	;Finished constructing the filter
   (xpm-overlay-buffer target-buffer filter-buffer 0 0))))

(defun xpm-new-solid-color ( width height color )
 "Creates a new xpm file with a solid background color."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (save-excursion
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	 new-list)
   (unless color (setq color (facemenu-read-color "Background color (tab for list): ")))
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) color (cadr new-list))
   (xpm-map-buffer)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-add-alpha " " "0")
   (xpm-make-two-char)
   (xpm-mode))))
   
(defun xpm-new-transparent ( width height )
 "Creates a new xpm file with a transparent background."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (save-excursion
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	 new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-map-buffer)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (xpm-mode))))


(defun xpm-new-vertical-gradient ( width height &optional topcolor bottomcolor )
 "Creates a new xpm file with a vetical gradient background."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (save-excursion
  (unless topcolor (setq topcolor (facemenu-read-color "Top color (tab for list): ")))
  (unless bottomcolor (setq bottomcolor (facemenu-read-color "Bottom color (tab for list): ")))
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	  (topcc (color-rgb-components (make-color-specifier topcolor)))
	  (bottomcc (color-rgb-components (make-color-specifier bottomcolor)))
	  (newcc '(0 0 0))
	  (color-list nil)
	  new-str
	  new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-init)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 0 to (1- height)	do
	(setq newcc (mapcar* (lambda (bottom top) (+ (/ (* x (- bottom top)) (1- height)) top)) topcc bottomcc)) 
	(setq new-str (xpm-generate-str))
	(xpm-add-color new-str (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
	(xpm-add-alpha new-str "65536")
	(push new-str color-list))
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for x from 0 to (1- height) do
	(search-forward "\"")
	(loop repeat width do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth x color-list)))
	(forward-line))
   (xpm-mode))))

(defun xpm-new-vertical-twosided-gradient (width height &optional endcolor centercolor)
 "Creates a new xpm file with a vertical gradient background."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (save-excursion
  (unless endcolor (setq endcolor (facemenu-read-color "End color (tab for list): ")))
  (unless centercolor (setq centercolor (facemenu-read-color "Center color (tab for list): ")))
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	  (endcc (color-rgb-components (make-color-specifier endcolor)))
	  (centercc (color-rgb-components (make-color-specifier centercolor)))
	  (newcc '(0 0 0))
	  (color-list nil)
	  new-str
	  new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-init)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 0 to (1- (/ (1+ height) 2)) do
	(setq newcc (mapcar* (lambda (center end) (+ (/ (* x (- center end)) (1- (/ (1+ height) 2 ))) end)) endcc centercc)) 
	(setq new-str (xpm-generate-str))
	(xpm-add-color new-str (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
	(xpm-add-alpha new-str "65536")
	(push new-str color-list))
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for x from 0 to (1- (/ (1+ height) 2)) do
	(search-forward "\"")
	(loop repeat width do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth x color-list)))
	(forward-line))
   (if (oddp height)
	 (forward-line -1))
   (loop for x from 0 to (1- (/ (1+ height) 2)) do
	(search-forward "\"")
	(loop repeat width do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth (- (1- (/ (1+ height) 2)) x ) color-list)))
	(forward-line))
   (xpm-mode))))

(defun xpm-new-diagonal-gradient ( &optional width height topcolor bottomcolor)
 "Creates a new xpm file with a diagonal gradient background."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (save-excursion
  (unless topcolor (setq topcolor (facemenu-read-color "Top left color (tab for list): ")))
  (unless bottomcolor (setq bottomcolor (facemenu-read-color "Bottom right color (tab for list): ")))
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	  (topcc (color-rgb-components (make-color-specifier topcolor)))
	  (bottomcc (color-rgb-components (make-color-specifier bottomcolor)))
	  (newcc '(0 0 0))
	  (color-list nil)
	  (colors (+ height width -1))
	  new-str
	  new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-init)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 0 to (1- colors)	do
	(setq newcc (mapcar* (lambda (bottom top) (+ (/ (* x (- bottom top)) (1- colors)) top)) topcc bottomcc)) 
	(setq new-str (xpm-generate-str))
	(xpm-add-color new-str (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
	(xpm-add-alpha new-str "65536")
	(push new-str color-list))
   (goto-char xpm-body-start)
   (search-forward "\"")
   (loop for x from 0 to (1- colors) do
	(loop do (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth x color-list))
	 until (eq (line-number) (line-number xpm-body-start))
	 until (eq (char-after) ?\")
	 do (previous-line 1))
	(loop do (next-line 1)
	 (backward-char xpm-chars-per-pixel)
	 until (eq (line-number) (line-number xpm-body-end))
	 until (eq (char-before) ?\")))
   (xpm-mode))))


(defun xpm-pythag (x y)
 "Calculates the square root of the sum of the squares of x and y"
 (sqrt (+ (* x x) (* y y))))


(defun xpm-new-circles-gradient (&optional width height centercolor edgecolor centerx centery)
 "Creates a new xpm file with a circular gradient about centerx and centery."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: 
nCenter X: 
nCenter Y: ")
 (unless centercolor (setq centercolor (facemenu-read-color "Center color (tab for list): ")))
 (unless edgecolor (setq edgecolor (facemenu-read-color "Edge color (tab for list): ")))
 (save-excursion
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	 (edgecc (color-rgb-components (make-color-specifier edgecolor)))
	 (centercc (color-rgb-components (make-color-specifier centercolor)))
	 (newcc '(0 0 0))
	 (color-list nil)
	 (colors (ceiling (* 2 (max (xpm-pythag (- width centerx) (- height centery))
				   (xpm-pythag (- 0 centerx) (- height centery))
				   (xpm-pythag (- width centerx) (- 0 centery))
				   (xpm-pythag (- 0 centerx) (- 0 centery))))))
	 new-str
	 new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-init)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 0 to colors	do
	(setq newcc (mapcar* (lambda (edge center) (+ (/ (* x (- center edge)) colors) edge)) edgecc centercc)) 
	(setq new-str (xpm-generate-str))
	(xpm-add-color new-str (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
	(xpm-add-alpha new-str "65536")
	(push new-str color-list))
   (goto-char xpm-body-start)
   (search-forward "\"")
   (loop for y from 0 to (1- height) do
	(loop for x from 0 to (1- width) do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth (round (* 2 (xpm-pythag (- x centerx) (- y centery)))) color-list)))
	(forward-line)
	(search-forward "\"" nil t))
   (xpm-mode))))


(defun xpm-new-circles-from-center-gradient (&optional width height centercolor edgecolor)
 "Creates a new xpm file with a circular gradient about the center of the image."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (xpm-new-circles-gradient width height nil nil (/ width 2) (/ height 2)))

(defun xpm-new-squares-gradient (&optional width height centercolor edgecolor centerx centery)
 "Creates a new xpm file with a square gradient about centerx and centery."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: 
i
i
nCenter X: 
nCenter Y: ")
 (save-excursion
  (unless centercolor (setq centercolor (facemenu-read-color "Center color (tab for list): ")))
  (unless edgecolor (setq edgecolor (facemenu-read-color "Edge color (tab for list): ")))
  (let ((new-buffer (create-file-buffer "Untitled.xpm"))
	 (edgecc (color-rgb-components (make-color-specifier edgecolor)))
	 (centercc (color-rgb-components (make-color-specifier centercolor)))
	 (newcc '(0 0 0))
	 (color-list nil)
	 (colors (apply 'max (mapcar 'abs (list (- width centerx) (- height centery) (- 0 centerx) (- 0 centery)))))
	 new-str
	 new-list)
   (switch-to-buffer new-buffer)
   (setq new-list (xpm-make-solid-image-strings width height))
   (insert (car new-list) "None" (cadr new-list))
   (xpm-init)
   (xpm-add-color " " "None")
   (xpm-add-alpha-extension)
   (xpm-make-two-char)
   (loop for x from 0 to colors	do
	(setq newcc (mapcar* (lambda (edge center) (+ (/ (* x (- center edge)) colors) edge)) edgecc centercc)) 
	(setq new-str (xpm-generate-str))
	(xpm-add-color new-str (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
	(xpm-add-alpha new-str "65536")
	(push new-str color-list))
   (goto-char xpm-body-start)
   (search-forward "\"")
   (loop for y from 0 to (1- height) do
	(loop for x from 0 to (1- width) do
	 (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	 (insert (nth (max (abs (- x centerx)) (abs (- y centery))) color-list)))
	(forward-line)
	(search-forward "\"" nil t))
   (xpm-mode))))

(defun xpm-new-squares-from-center-gradient (&optional width height centercolor edgecolor)
 "Creates a new xpm file with a square gradient about the center of the image."
 (interactive "nWidth: 
nHeight: ")
 (xpm-new-squares-gradient width height nil nil (/ width 2) (/ height 2)))

(defun xpm-overlay-alpha (overstr understr)
 "Overlays `overstr' and `understr' colors.
Returns a list of three elements: a new str (made with `xpm-generate-str'),
a new face, and a new alpha value. Note that the display ignores alpha layer."
 (let (overface underface
		 overalpha underalpha
		 overcc  undercc
		 newstr  newface
		 newcc   newalpha)
  (setq overface  (cdr (assoc overstr xpm-pixel-values))
	 underface (cdr (assoc understr xpm-pixel-values))
	 overalpha (string-to-number (or (cdr (assoc overstr xpm-alpha-values))
					  "65536"))
	 underalpha (string-to-number (or (cdr (assoc understr xpm-alpha-values))
					  "65536"))
	 overcc   (color-rgb-components (face-background overface))
	 undercc  (color-rgb-components (face-background underface))
	 newcc   '(0 0 0))
  (setf (car newcc) (floor (/ (+ (* (car overcc) (float overalpha))
				  (/ (* (- 65536.0 overalpha) (* (car undercc) (float underalpha))) 65536)) 65536)))
  (setf (cadr newcc) (floor (/ (+ (* (cadr overcc) (float overalpha))
				  (/ (* (- 65536.0 overalpha) (* (cadr undercc) (float underalpha))) 65536)) 65536)))
  (setf (caddr newcc) (floor (/ (+ (* (caddr overcc) (float overalpha))
				   (/ (* (- 65536.0 overalpha) (* (caddr undercc) (float underalpha))) 65536)) 65536)))
  (setf newalpha (number-to-string (floor (+ overalpha (/ (* underalpha (- 65336.0 overalpha)) 65536)))))
  (setq newface (xpm-make-face (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc)))
  (if (and (rassoc newalpha xpm-alpha-values)
	   (equal (car (rassoc newalpha xpm-alpha-values))
		  (car (rassoc newface xpm-pixel-values))))
	(setq newstr (car (rassoc newalpha xpm-alpha-values)))
   (setq newstr (xpm-generate-str))
   (xpm-add-color newstr (apply 'format "#%04x%04x%04x" newcc))
   (xpm-add-alpha newstr newalpha))
  (list newstr newface newalpha)))

(defun xpm-merge-in-color-list (pixel-values alpha-values)
 "Merges another set of xpm faces and alpha values into this one, and updates the buffer to match."
 (let ((new-colors nil)
	(rename-colors nil)
	xpmstr
	alpha)
  (loop for (str . face) in pixel-values
   do
   (setq alpha (cdr (assoc str alpha-values)))
   (setq xpmstr (car (rassoc face xpm-pixel-values)))
   (if (and xpmstr			;If the face exists locally
	    (or (and (not alpha)
			(not (assoc xpmstr xpm-alpha-values))) ; and either we both don't specify an alpha
		  (equal alpha (assoc xpmstr xpm-alpha-values)))) ;  or our alphas are identical.
	 (unless (equal str xpmstr)
	  (unless (member (cons str xpmstr) rename-colors)
	   (setq rename-colors (cons (cons str xpmstr) rename-colors))))
	(setq new-colors (cons (cons str (cons face (or alpha "65536"))) new-colors))))
  (loop for (oldstr face . alpha) in new-colors
   do
   (setq xpmstr (xpm-generate-str))
   (xpm-add-color xpmstr (apply 'format "#%04x%04x%04x" (color-rgb-components (face-background face))))
             ;;;;Long and slow; Maybe there is a better way?
   (xpm-add-alpha xpmstr alpha)
   (setq rename-colors (cons (cons oldstr xpmstr) rename-colors)))
  rename-colors))

(defun xpm-rename-colors (rename-list image-list)
 "Renames all the pixels in `image-list' according to `rename-list'.
`image-list' is of the format produced by (`xpm-read-image-in').
`rename-list' is of the format produced by (`xpm-merge-in-color-list').
Returns new image-list."
 (let ((middle-list nil)
	middle)
  (setq middle-list (loop for (first . last) in rename-list ; Generate a middle stage with unique strs
			for x from 1 to 10000
			for y = "0" then (number-to-string x)
			with string = (make-string xpm-chars-per-pixel ?X)
			do (setq middle (concat string y))
			collect (cons first middle)))
  (loop for row in
   (loop for row in image-list
	collect (loop for pixel in row
		 collect (or (cdr (assoc pixel middle-list))
			   pixel)))
   collect (loop for pixel in row
		collect (or (cdr (assoc (car (rassoc pixel middle-list)) rename-list))
			  pixel)))))


(defun xpm-overlay-image (image-list xoffset yoffset)
 "Overlays the image described by image-list onto the current-xpm file.
Requires the colors to already be identical between the two images"
 (save-excursion
  (let ((image-xsize (length (car image-list)))
	 (image-ysize (length image-list))
	 newface)
   (xpm-goto-body-line yoffset)
   (search-forward "\"")
   (forward-char (* xpm-chars-per-pixel xoffset))
   (loop for y from 0 to (1- image-ysize)
	while (< (+ y yoffset) xpm-ysize)
	do (loop for x from 0 to (1- image-xsize)
	   while (< (+ x xoffset) xpm-xsize)
	   do
	   (setq newface (xpm-overlay-alpha (nth x (nth y image-list))
					   (buffer-substring (point) (+ xpm-chars-per-pixel (point)))))
	   (delete-char xpm-chars-per-pixel)
	   (insert (car newface)))
	(forward-line)
	(search-forward "\"")
	(forward-char (* xpm-chars-per-pixel xoffset))))
  (xpm-init)))

(defun xpm-overlay-buffer (target-buffer overlay-buffer xoff yoff)
 "Overlays an xpm in `overlay-buffer' on the xpm in `target-buffer'
with x and y as offsets from upper left corner."
 (interactive "bTarget Buffer:
bOverlay Buffer:
nOffset in x direction:
nOffset in y direction: ")
 (save-excursion
  (set-buffer overlay-buffer)
  (xpm-init)
  (let ((overlay-image-list (xpm-read-pixels-in))
	 (overlay-pixel-values xpm-pixel-values)
	 (overlay-alpha-values xpm-alpha-values))
   (set-buffer target-buffer)
   (xpm-init)
   (message "Overlaying images...")
   (xpm-overlay-image
    (xpm-rename-colors (xpm-merge-in-color-list overlay-pixel-values overlay-alpha-values)
			 overlay-image-list)
    xoff yoff))
  (message "Removing duplicate colors...")
  (xpm-replace-duplicate-colors)
  (message "Removing unused colors...")
  (xpm-remove-unused-colors)
  (message "Removing unused colors...Done")
  (xpm-init)))


(defun xpm-remove-unused-colors ()
 "Removes unused color definitions from current buffer."
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((used-colors nil))
   (goto-char xpm-body-start)
   (search-forward "\"")
   (setq used-colors
	  (loop repeat xpm-ysize
	   append (loop repeat xpm-xsize
		    collect (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel))
		    do (forward-char xpm-chars-per-pixel))
	   do (forward-line)
	   (search-forward "\"" nil t)))
   (goto-char xpm-color-start)
   (setq xpm-num-colors 
	  (loop until (eq (line-number) (line-number xpm-body-start))
	   do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)"))
	   count (member (match-string 1) used-colors)
	   do
	   (if (member (match-string 1) used-colors)
		 (forward-line)
		(delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2)))))
   (goto-char (point-min))
   (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)" nil t)
   (replace-match (number-to-string xpm-num-colors) nil nil nil 3)
   (goto-char xpm-body-end)
   (when (search-forward-regexp "\"XPMEXT *xemacs_alpha_value" nil t) 
	(forward-line)
	(loop until (search-forward "XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	 do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)"))
	 (if (member (match-string 1) used-colors)
	   (forward-line)
	  (delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2)))))
   (xpm-init))))

(defun xpm-find-duplicate-colors (&optional no-alpha)
 "Finds all colors with identical values, and returns a list of suggested conversions.
Pays attention to the alpha extension. If `no-color' is non-nil, ignore alpha extension.
This function tests on the basis of the color name; it is possible for two colors with
different names, but the same RGB values to exist."
 (let ((color-changes nil)
	(known-colors nil)
	(known-alphas nil)
	(kept-colors nil)
	color-key
	color-alpha)
  (goto-char xpm-color-start)
  (loop until (eq (line-number) (line-number xpm-body-start))
   do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\).*?c\\s-+\\(.*?\\)\\(\\s-\\|\"\\)"))
   (setq known-colors (cons (cons (match-string 1) (match-string 2)) known-colors))
   (forward-line))
  (when (and (not no-alpha)
	    (search-forward-regexp "\"XPMEXT\\s-*xemacs_alpha_values" nil t))
   (forward-line)
   (loop until (search-forward "XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	do (goto-char (point-at-bol)) 
	(search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\).*?a\\s-+\\(.*?\\)\\(\\s-\\|\"\\)"))
	(unless (assoc (match-string 1) known-alphas)
	 (setq known-alphas (cons (cons (match-string 1) (match-string 2)) known-alphas)))
	(forward-line)))
  (setq color-changes (loop for (str . color) in known-colors
			 do (setq color-alpha (or (cdr (assoc str known-alphas))
						  "65536"))
			 collect (if (setq color-key (car (rassoc (concat color-alpha "-" color) kept-colors)))
				   (cons str color-key)
				  (setq kept-colors (cons (cons str (concat color-alpha "-" color )) kept-colors))
				  nil)))
  (setq color-changes (remove-if-not 'identity color-changes))))

(defun xpm-replace-duplicate-colors ()
 "Replaces all instances of one color with another in the image and removes the original color.
This also modifies the alpha extension. "
 (interactive)
 (save-excursion
  (let ((color-changes (xpm-find-duplicate-colors))
	 color-found)
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop repeat xpm-ysize
	do (search-forward "\"")
	(loop repeat xpm-xsize
	 do (if (setq color-found (assoc (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel)) color-changes))
		 (progn (delete-char xpm-chars-per-pixel)
			(insert (cdr color-found)))
	    (forward-char xpm-chars-per-pixel)))
	(forward-line))
   (goto-char xpm-color-start)
   (loop until (eq (line-number) (line-number xpm-body-start))
	do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)"))
	(if (assoc (match-string 1) color-changes)
	  (delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2))
	 (forward-line)))
   (when (search-forward-regexp "\"XPMEXT\\s-*xemacs_alpha_values" nil t)
	(forward-line)
	(loop until (search-forward "XPMENDEXT" (point-at-eol) t)
	 do (search-forward-regexp (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\).*?a"))
	 (if (assoc (match-string 1) color-changes)
	   (delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2))
	  (forward-line))))
   (setq xpm-num-colors (- xpm-num-colors (length color-changes)))
   (goto-char (point-min))
   (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)" nil t)
   (replace-match (number-to-string xpm-num-colors) nil nil nil 3)))
 (xpm-init))

(defun xpm-store-color (str color)
 "Add STR to xpm-pixel-values with a new face set to background COLOR
if STR already has an entry, the existing face will be used, with the
new color replacing the old (on the display only, not in the xpm color
defs!)"
 (let (new-face)
  (setq new-face (xpm-make-face color))
  (if xpm-show-characters
	(let ((ccc (color-rgb-components (make-color-specifier color))))
	 (if ccc
	   (if (or (or (> (elt ccc 0) 32767)	; If any color component is greater than 50%
			 (> (elt ccc 1) 32767)) ; Maybe some more gradual change could be used, to better preserve appearance?
		   (> (elt ccc 2) 32767))
		 (set-face-foreground new-face "black")
		(set-face-foreground new-face "white"))))
   (set-face-foreground new-face color))
  (setq xpm-pixel-values (cons (cons str new-face) xpm-pixel-values))
  (if (featurep 'toolbar)
	(when (< (length xpm-palette) xpm-max-palette-size)
	 (let ((strings (xpm-make-solid-image-strings 12 12)))
	  (setq xpm-palette
		 (cons (vector
			 (list (make-glyph (concat (car strings) color (cadr strings))))
			 ;; Major cool things with quotes..... (setq str "a " color "green")
			 (`(lambda (event)
			   (interactive "e")
			   (xpm-toolbar-select-colour event (,str) (,color))))
			 t
			 color) xpm-palette)))))))

(defun xpm-parse-color (class)
 "Parse xpm color string from current line and set the color.
`class' is the string that indicates the proper colors (\"c\" would be standard color)"
 (interactive)
 (save-excursion
  (goto-char (point-at-bol))
  (if (re-search-forward
	 ;; Generate a regexp on the fly
	 (concat "\"\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)" ; chars
		 ".*?"			; other classes
		 class			; our class
		 "\\s-+\\(.+?\\)\\(\\s-\\|\"\\)") ;Simplified by non-greedy operators.
	 (point-at-eol) t)
	(if (equal class "a")
	  (xpm-store-alpha (match-string 1) (match-string 2))
	 (xpm-store-color (match-string 1) (match-string 2)))
   (error (concat "Unable to parse color on line " (number-to-string (line-number)))))))

(defun xpm-generate-str ()
 "Generates a unique color string in the current xpm's color-space.
Returns nil if space is full."
 (let ((valid-chars "1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./`!@#$%^&*()_+QWERTYUIOP{|ASDFGHJKL:ZXCVBNM<>?~"))
					;Technically, almost all control characters will also work just fine; unfortunately
					;they will display as two characters wide per char, and mess with your columns dreadfully.
  (if (>= xpm-num-colors
	  (loop repeat xpm-chars-per-pixel
	   for x = (length valid-chars) then (* x (length valid-chars))
	   finally return x))
	nil
   (let ((newstr (make-string xpm-chars-per-pixel ?1)))
	(loop while (assoc newstr xpm-pixel-values)
	 do (setq newstr (loop repeat xpm-chars-per-pixel
			  concat (char-to-string (elt valid-chars (random* (length valid-chars)))))))
					;If xpm is written by hand, this will probably be quite efficient.
	newstr))))

(defun xpm-add-color (str color)
 "add a color to an xpm's list of color defs"
 (interactive "sPixel character:
sPixel color (any valid color string):")
 (save-excursion
  (xpm-goto-color-def xpm-num-colors)
  (insert-before-markers (format "\"%s\tc %s\",\n" str color))
  (forward-line -1)
  (xpm-parse-color "c")
  (goto-char (point-min))
  (incf xpm-num-colors)
  (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)" nil t)
  (replace-match (int-to-string xpm-num-colors) nil nil nil 3)))

(defun xpm-add-alpha (str alpha)
 "add an alpha to the xpm alpha extension list"
 (interactive "sPixel character:
nPixel alpha (any number from 0-65536):")
 (save-excursion
  (xpm-goto-color-def xpm-num-colors)
  (unless (search-forward-regexp "\"XPMEXT\\s-*xemacs_alpha_values" nil t)
   (error "No alpha extention in this XPM."))
  (forward-line)
  (insert-before-markers (format "\"%s\ta %s\",\n" str alpha))
  (forward-line -1)
  (xpm-parse-color "a")))

(defun xpm-map-buffer ()
 "Finds the start and end positions of each section, and sets the markers accordingly.
This function sets `xpm-color-start', `xpm-body-start', and `xpm-body-end' to markers at
the appropriate locations. Note that this function places xpm-color-start at the
beginning of the first color definition line, xpm-body-start at the beginning of the
first body line and xpm-body-end at the end of the last body string."
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (unless (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)" nil t)
   (error "Cannot parse xpm file: can't find size string!"))
  (setq xpm-chars-per-pixel (string-to-int (match-string 4))
	 xpm-num-colors   (string-to-int (match-string 3))
	 xpm-xsize      (string-to-int (match-string 1))
	 xpm-ysize      (string-to-int (match-string 2)))
  (forward-line)
  (while (and (not (eobp)) (not (looking-at "\\s-*\"")))
   (forward-line))
  (setq xpm-color-start (point-marker))
  (forward-line xpm-num-colors)
  (search-forward "\"")
  (backward-char)
  (setq xpm-body-start (point-marker))
  (forward-line (1- xpm-ysize))
  (search-forward "\"")
  (search-forward "\"")
  (setq xpm-body-end (point-marker))))


(defun xpm-shift-image ( x y )
 "Shifts xpm down and to the right by `x' and `y'.
Negative values mean up and to the left, respectively."
 (interactive "nNumber of pixels to shift right:
nNumber of pixels to shift down: ")
 (if (> x 0)
   (xpm-shift-image-right x)
  (xpm-shift-image-left (- x)))
 (if (> y 0)
   (xpm-shift-image-down y)
  (xpm-shift-image-up (- y))))


(defun xpm-shift-image-left ( &optional pixels )
 "Shifts the xpm left `pixels', defaults to one.
Fills empty column(s) with removed columns."
 (interactive)
 (unless pixels
  (setq pixels (string-to-number (read-string "Number of pixels to shift left (1): " nil nil "1"))))
 (save-excursion
  (xpm-goto-body-line 0)
  (loop repeat xpm-ysize
   do
   (search-forward "\"")
   (delete-char (* xpm-chars-per-pixel pixels) t)
   (search-forward "\"")
   (forward-char -1)
   (yank)
   (forward-line)))
 (xpm-init))

(defun xpm-shift-image-right ( &optional pixels )
 "Shifts the xpm right `pixels', defaults to one.
Fills empty column(s) with removed columns."
 (interactive)
 (unless pixels
  (setq pixels (string-to-number (read-string "Number of pixels to shift right (1): " nil nil "1"))))
 (save-excursion
  (xpm-goto-body-line 0)
  (loop repeat xpm-ysize
   do
   (search-forward "\"")
   (search-forward "\"")
   (forward-char -1)
   (delete-backward-char (* xpm-chars-per-pixel pixels) t)
   (search-backward "\"")
   (forward-char 1)
   (yank)
   (forward-line)))
 (xpm-init))

(defun xpm-shift-image-up ( &optional pixels )
 "Shifts the xpm up `pixels', defaults to one.
Fills empty row(s) with removed rows."
 (interactive)
 (unless pixels
  (setq pixels (string-to-number (read-string "Number of pixels to shift up (1): " nil nil "1"))))
 (save-excursion
  (xpm-goto-body-line 0)
  (kill-entire-line pixels)
  (goto-char xpm-body-end)
  (insert ",\n")
  (yank)
  (search-backward-regexp ",\\s-*")
  (replace-match ""))
 (xpm-init))

(defun xpm-shift-image-down ( &optional pixels )
 "Shifts the xpm down `pixels', defaults to one.
Fills empty row(s) with removed rows."
 (interactive)
 (unless pixels
  (setq pixels (string-to-number (read-string "Number of pixels to shift down (1): " nil nil "1"))))
 (save-excursion
  (goto-char xpm-body-end)
  (insert ",\n")
  (kill-entire-line (* -1 pixels))
  (search-backward-regexp ",\\s-*\n")
  (replace-match "")
  (goto-char xpm-body-start)
  (yank))
 (xpm-init))

(defun xpm-read-pixels-in ()
 "Reads the pixels out of the image into a nested list format.
format is: (( row_1 )
      ( row_2 )
      ( row_3 ))"
 (let (xpm-pixels)
  (save-excursion
   (goto-char xpm-body-start)
   (setq xpm-pixels
	  (loop repeat xpm-ysize
	   do (search-forward "\"")
	   collect (loop repeat xpm-xsize
			collect (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel))
			do (forward-char xpm-chars-per-pixel))
	   do (forward-line))))
  xpm-pixels))


(defun xpm-rotate-image-cw ()
 "Rotates the image 90 degrees clockwise.
Modifies the x and y size in the image."
 (interactive)
 (let ((xpm-pixels (xpm-read-pixels-in)))
  (save-excursion
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for x from 0 to (1- xpm-xsize)
	do
	(insert "\"")
	(loop for y from (1- xpm-ysize) downto 0
	 do (insert (nth x (nth y xpm-pixels))))
	(insert "\",\n")
	finally
	(loop until (search-forward "XPMEXT" (point-at-eol) t)
	 until (eobp)
	 do
	 (delete-region (point-at-bol) (point-at-eol))
	 (delete-char))
	(unless (search-forward "};" nil t)
	 (search-backward "\",")
	 (replace-match "\"};")))
   (goto-char xpm-color-start)
   (rotatef xpm-xsize xpm-ysize)
   (search-backward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)")
   (replace-match (number-to-string xpm-xsize) nil nil nil 1)
   (replace-match (number-to-string xpm-ysize) nil nil nil 2)))
 (xpm-init))


(defun xpm-rotate-image-ccw ()
 "Rotates the image 90 degrees counterclockwise.
Modifies the x and y size in the image."
 (interactive)
 (let ((xpm-pixels (xpm-read-pixels-in)))
  (save-excursion
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for x from (1- xpm-xsize) downto 0
	do
	(insert "\"")
	(loop for y from 0 to (1- xpm-ysize)
	 do (insert (nth x (nth y xpm-pixels))))
	(insert "\",\n")
	finally
	(loop until (search-forward "XPMEXT" (point-at-eol) t)
	 until (eobp)
	 do
	 (delete-region (point-at-bol) (point-at-eol))
	 (delete-char))
	(unless (search-forward "};" nil t)
	 (search-backward "\",")
	 (replace-match "\"};")))
   (goto-char xpm-color-start)
   (rotatef xpm-xsize xpm-ysize)
   (search-backward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)")
   (replace-match (number-to-string xpm-xsize) nil nil nil 1)
   (replace-match (number-to-string xpm-ysize) nil nil nil 2)))
 (xpm-init))

(defun xpm-mirror-image-vertical-axis ()
 "Mirrors an image about a vertical axis."
 (interactive)
 (save-excursion
  (let (row)
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop repeat xpm-ysize
	do (search-forward "\"")
	(setq row (loop repeat xpm-xsize
		  collect (buffer-substring (point) (+ (point) xpm-chars-per-pixel))
		  do (forward-char xpm-chars-per-pixel)))
	(delete-region (point-at-bol) (point-at-eol))
	(insert "\"")
	(loop for pixel from (1- xpm-xsize) downto 0
	 do (insert (nth pixel row)))
	(insert "\",")
	(forward-line)
	finally
	(unless (search-forward "};" nil t)
	 (search-backward "\",")
	 (replace-match "\"};")))))
 (xpm-init))

(defun xpm-mirror-image-horizontal-axis ()
 "Mirrors an image about a horizontal axis."
 (interactive)
 (save-excursion
  (let (rows)
   (goto-char xpm-body-start)
   (setq rows (loop repeat xpm-ysize
		  collect (buffer-substring (point-at-bol) (point-at-eol))
		  do (forward-line)))
   (goto-char xpm-body-start)
   (loop for row in (nreverse rows)
	do
	(insert row "\n"))
   (loop until (search-forward "XPMEXT" (point-at-eol) t)
	until (eobp)
	do
	(delete-region (point-at-bol) (point-at-eol))
	(delete-char))
   (unless (search-forward "};" nil t)
	(search-backward "\",")
	(replace-match "\"};")))
  (search-backward "};")
  (and (search-backward "};" nil t) (replace-match ",")))
 (xpm-init))

(defun xpm-eyedropper-tool ()
 "Sets the xpm tool to eyedropper."
 (interactive)
 (setq xpm-tool 'xpm-eyedropper)
 (set-glyph-image text-pointer-glyph (make-image-instance xpm-eyedropper-image nil 'pointer) (current-buffer))
 (set-glyph-image text-pointer-glyph xpm-eyedropper-image (current-buffer)))

(defun xpm-pencil-tool ()
 "Sets the xpm tool to pencil."
 (interactive)
 (setq xpm-tool 'xpm-pencil)
 (set-glyph-image text-pointer-glyph (make-image-instance xpm-pencil-image nil 'pointer) (current-buffer))
 (set-glyph-image text-pointer-glyph xpm-pencil-image (current-buffer)))

(defun xpm-select-tool ()
 "Sets the xpm tool to select."
 (interactive)
 (setq xpm-tool 'xpm-select)
 (set-glyph-image text-pointer-glyph (make-image-instance xpm-select-image nil 'pointer) (current-buffer))
 (set-glyph-image text-pointer-glyph xpm-select-image (current-buffer)))


(defun xpm-crop (&optional point mark)
 "Crops to a rectangle described by point and mark."
 (interactive)
 (or point
   (setq point (point)))
 (or mark
   (setq mark (mark)))
 (if (eq xpm-tool 'xpm-select)
   (when (and (xpm-in-bodyp point)
		 (xpm-in-bodyp mark))
	(let ((p (move-marker (make-marker) point))
	   (m (move-marker (make-marker) mark))
	   left
	   right
	   top
	   bottom
	   left-margin
	   right-margin
	   top-margin
	   bottom-margin)
	 (setq top (if (> p m) m p))
	 (setq bottom (if (> p m) p m))
	 (if (< (- m (point-at-bol (1+ (- (line-number m) (line-number)))))
		 (- p (point-at-bol)))
	   (progn
		(setq left m)
		(setq right p))
	  (setq left p)
	  (setq right m))
	 (goto-line (line-number left))
	 (search-forward "\"")
	 (setq left-margin (- left (point)))
	 (goto-line (line-number right))
	 (search-forward "\",")
	 (backward-char 2)
	 (setq right-margin (- (point) right))
	 (setq top-margin (- (line-number top) (line-number xpm-body-start)))
	 (setq bottom-margin (- (line-number xpm-body-end) (line-number bottom)))
	 (goto-char xpm-body-start)
	 (loop repeat top-margin
	  do (delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2)))
	 (goto-char bottom)
	 (forward-line)
	 (loop repeat bottom-margin
	  do (delete-region (point-at-bol) (point-at-bol 2)))
	 (unless (search-forward "};" nil t)
	  (goto-char bottom)
	  (goto-char (point-at-eol))
	  (search-backward "\",")
	  (replace-match "\"};"))
	 (goto-char xpm-body-start)
	 (loop repeat (- (line-number bottom) (line-number top) -1)
	  do (search-forward "\"")
	  (delete-char left-margin)
	  (search-forward "\"")
	  (backward-char)
	  (delete-backward-char right-margin)
	  (forward-line))
	 (setq xpm-xsize (- xpm-xsize left-margin right-margin))
	 (setq xpm-ysize (- xpm-ysize top-margin bottom-margin))
	 (goto-char (point-min))
	 (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)")
	 (replace-match (number-to-string xpm-xsize) nil nil nil 1)
	 (replace-match (number-to-string xpm-ysize) nil nil nil 2)))
  (xpm-select-tool)))

(defun xpm-enlarge (x y)
 "Adds space at the bottom and left sides of the image in the current colors."
 (interactive "nHow many more pixels to the right:
nHow many more pixels to the bottom: ")
 (save-excursion
  (goto-char xpm-body-start)
  (search-forward "\"")
  (search-forward "\"")
  (backward-char)
  (loop repeat xpm-ysize
   do (loop repeat x do (insert xpm-paint-string))
   (forward-line)
   (search-forward "\"")
   (search-forward "\"")
   (backward-char))
  (setq xpm-xsize (+ xpm-xsize x))
  (forward-line 0)
  (loop repeat y
   do (insert "\"")
   (loop repeat xpm-xsize do (insert xpm-paint-string))
   (insert "\",\n"))
  (unless (search-forward "};" nil t)
   (search-backward "\",")
   (replace-match "\"};"))
  (backward-char)
  (while (search-backward "\"};" nil t)
   (replace-match "\","))
  (setq xpm-ysize (+ xpm-ysize y))
  (goto-char (point-min))
  (search-forward-regexp "\"\\s-*\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)\\s-+\\([0-9]+\\)")
  (replace-match (number-to-string xpm-xsize) nil nil nil 1)
  (replace-match (number-to-string xpm-ysize) nil nil nil 2)
  (xpm-init)))


(defun xpm-goto-color-def (def)
 "move to color DEF in the xpm header"
 (interactive "nColor number:")
 (goto-char xpm-color-start)
 (forward-line def))

(defun xpm-goto-body-line (line)
 "move to LINE lines down from the start of the body of an xpm"
 (interactive "nBody line:")
 (goto-char xpm-body-start)
 (forward-line line))

(defun xpm-show-characters ()
 "Sets the `xpm-show-characters' flag, and re-sets all the faces"
 (interactive)
 (setq xpm-show-characters t)
 (loop for (str . face) in xpm-pixel-values
  do
  (let ((ccc (color-rgb-components (face-background face))))
   (if ccc
	 (if (or (or (> (elt ccc 0) 32767) ; If any color component is greater than 50%
		   (> (elt ccc 1) 32767)) ; Maybe some more gradual change could be used, to better preserve appearance?
		 (> (elt ccc 2) 32767))
	   (set-face-foreground face "black")
	  (set-face-foreground face "white"))))))


(defun xpm-hide-characters ()
 "Clears the `xpm-show-characters' flag, and re-sets all the faces"
 (interactive)
 (setq xpm-show-characters nil)
 (loop for (str . face) in xpm-pixel-values
  do
  (set-face-foreground face (face-background face))))

(defun xpm-show-image ()
 "Display the xpm in the current buffer at the end of the topmost line"
 (interactive)
 (save-excursion
  (if (annotationp xpm-anno)
	(delete-annotation xpm-anno))
  (setq xpm-glyph (make-glyph
		   (vector 'xpm :data
			   (buffer-substring (point-min) (point-max)))))
  (goto-char (point-min))
  (goto-char (point-at-eol))
  (setq xpm-anno (make-annotation xpm-glyph (point) 'text))))

(defun xpm-hide-image ()
 "Remove the image of the xpm from the buffer"
 (interactive)
 (if (annotationp xpm-anno)
   (delete-annotation xpm-anno)))

(defun xpm-change-str-color (str newcolor)
 "Changes the `str' to use `newcolor'"
 (interactive "sCharacter to change: ")
 (unless newcolor (setq newcolor (facemenu-read-color "New color (tab for list): ")))
 (xpm-map-buffer)
 (goto-char xpm-color-start)
 (if (not (search-forward (concat "\"" str) xpm-body-start t))
   (error (concat "Color " str " cannot be found"))
  (search-forward-regexp "c\\s-*\\(.*?\\)\\(\\s-\\|\"\\)")
  (replace-match newcolor nil nil nil 1)))

(defun xpm-in-bodyp (&optional pos)
 "Checks if current cursor position is inside the body of the xpm."
 (setq pos (or pos (point)))
 (and (< pos xpm-body-end) (> pos xpm-body-start)))

(defun xpm-in-colorsp ()
 "Checks if current cursor position is inside the color definitions of the xpm."
 (and (< (point) xpm-body-start) (> (point) xpm-color-start)))


(defun xpm-toolbar-select-colour (event chars color)
 "The function called by toolbar (palette) buttons.
`chars' is the color symbol, and `color' is the color corresponding to it."
 (message "Toolbar selected %s (%s)" color chars)
 (xpm-pencil-tool)
 (setq xpm-palette
	(mapcar #'(lambda (but)
		  (aset but 2 (not (eq color (aref but 3))))
		  but)
		xpm-palette))
 (xpm-set-paint-str chars)
 (set-specifier left-toolbar (cons (current-buffer) xpm-palette)))

(defun xpm-help-display ()
 "Displays a new frame with the help for this mode in it."
 (interactive)
 (let ((help-buffer (get-buffer-create "XPM Mode Help"))
	(help-frame (get-other-frame)))
  (display-buffer help-buffer nil help-frame)
  (set-buffer help-buffer)
  (erase-buffer)
  (insert
   "XPM Mode is a mode principally designed for editing icons. To make
this easier, we've added a few default keybindings, which you can see
below. Feel free to change these like the examples you'll see below in
the keymap, and even add more! We've added several functions which
aren't in our default keymap, but can only be accessed from the XPM
menu. If you want to get the command that any of them runs, you can
just type C-x k and then use the mouse to select whichever menu item 
you're interested in.

Default XPM Mode Keymap:

Key combination	  Command		Purpose
---------------	  -------		-------
	C-c C-r	  xpm-show-image	Reloads the preview image at
						the top of the buffer
	S-button1  mouse-track		Allows you to paint on the
						screen with the cursor
	C-c C-c	  xpm-add-color	Adds a new color to the xpm file

	M-up	  xpm-shift-up	Shifts the image up on the
						screen
	M-down	  xpm-shift-down	Shifts the image down on the
						screen
	M-left	  xpm-shift-left	Shifts the image left on the
						screen
	M-right	  xpm-shift-right	Shifts the image right on the
						screen

	M-m M-l	  xpm-rotate-left	Rotates the image left
	M-m M-r	  xpm-rotate-right	Rotates the image right

	M-m M-v	  xpm-mirror-		Mirrors the image about a
			vertical-axis		vertical axis
	M-m M-h	  xpm-mirror-		Mirrors the image about a
			horizontal-axis		horizontal axis
			
	M-m M-c	  xpm-crop		Allows you to crop using the
						mouse
	M-m M-e	  xpm-enlarge		Pads the image on the bottom
						and right side with the
						current color
	M-m M-l	  xpm-show-characters Shows the characters in the
						editing area
	M-m M-i	  xpm-hide-characters Hides the characters in the
						editing area
	M-m M-f1  xpm-mode-help	Pulls up a new frame with this
						help document in it.

Using the mouse:

There are three tools you can use with the mouse: a pencil, a color
picker, and a crop tool. These are selected by the three icons to the
left of this help icon on the toolbar.

The pencil is used for drawing on the image. To use it, you either
have to hold down shift, and click with your primary button, or just
click with button2 (usually your middle button). Before you can use it
you have to select a color. This can be done with the color picker
tool, or a couple of ways without switching tools. You can select the
color from the palette on the far left of the screen with the pencil,
or from the color definition section of the buffer, with either a
middle click, or a shifted primary click.

The color picker is used for selecting colors. With the color picker
chosen, you can pick a color three ways: you can select it from the
palette on the far left of the screen, or you can middle click or
shifted primary click in either the color definition section, or on
any pixel in the image. The color picker toolbar icon will show you
what color is selected.

The crop tool is used for cutting the buffer to a certain selection.
You use it by selecting the tool, then middle clicking or 
shift-clicking each corner of the box you want to cut the image down
to. Finally, when the selected area is what you want, click the crop
tool again.Examples:

To assign a new function to a key, try the following:

I wanted to add xpm-init to a handy key so I could reload the page
easily. To do this, I put the following in my init.el:
	(define-key xpm-mode-map [(control c) (control i)] 'xpm-init)
This adds the key to the xpm mode-map, so next time I load xpm-mode,
this key will be available.

It's as easy as that!")
  (raise-frame help-frame)))

(defun xpm-mouse-down (event n)
; (interactive "ep")
 (case xpm-tool
  ('xpm-pencil (mouse-set-point event)
		 (unless xpm-paint-string (error "Select a color before painting!"))
		 (if (xpm-in-bodyp)
		   ;; in body, overwrite the paint string where the mouse is clicked
		   (let ((ext (extent-at-event event))
			  (pixel-color (assoc xpm-paint-string xpm-pixel-values)))
		    (goto-char (extent-start-position ext))
		    (insert xpm-paint-string)
		    (delete-char xpm-chars-per-pixel)
		    (if xpm-always-update-image
			  (xpm-show-image))
		    (if pixel-color
			  (set-extent-face ext (cdr pixel-color))
			 (set-extent-face ext 'default)))
		  ;; otherwise, select the color defined by the line where the mouse
		  ;; was clicked
		  (if (xpm-in-colorsp)
		    (save-excursion
			 (goto-char (point-at-bol))
			 (when (search-forward-regexp (concat "\"\\s-*\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)") (point-at-eol) t)
			  (xpm-set-paint-str (match-string 1))))))
		 (mouse-set-point event))
  ('xpm-select (let ((ext1 (extent-at (point)))
		    (ext2 (extent-at-event event)))
		  (if (< (- (extent-start-position ext1) (point-at-bol)) (- (extent-start-position ext2) (point-at-bol)))
		    (progn (goto-char (extent-start-position ext1))
			   (push-mark)
			   (goto-char (extent-end-position ext2)))
		   (goto-char (extent-end-position ext1))
		   (push-mark)
		   (goto-char (extent-start-position ext2))))
		 (zmacs-activate-region))
  ('xpm-eyedropper (mouse-set-point event)
		   (if (xpm-in-bodyp)
			 (let ((face (extent-face (extent-at-event event))))
			  (xpm-set-paint-str (car (rassoc (make-face face) xpm-pixel-values))))
		    (if (xpm-in-colorsp)
			  (save-excursion
			   (goto-char (point-at-bol))
			   (when (search-forward-regexp (concat "\"\\s-*\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)") (point-at-eol) t)
			    (xpm-set-paint-str (match-string 1)))))))))

(defun xpm-set-paint-str (str)
 "Sets the current paint color."
 (save-excursion
  (setq xpm-paint-string str)
  (let* ((color (face-background-name (cdr (assoc str xpm-pixel-values))))
	  (ccc (color-rgb-components (make-color-specifier color))))
   (if ccc
	 (if (or (or (> (elt ccc 0) 32767) ; If any color component is greater than 50%
		   (> (elt ccc 1) 32767)) ; Maybe some more gradual change could be used, to better preserve appearance?
		 (> (elt ccc 2) 32767))
	   (progn
		(set-buffer (get-buffer-create "*Icon*"))
		(insert-file-contents xpm-black-color-icon-path)
		(xpm-change-str-color " " color)
		(setq xpm-color-icon
		   (list (make-glyph (vector 'xpm :data (buffer-string)))))
		(kill-buffer (current-buffer)))
	  (set-buffer (get-buffer-create "*Icon*"))
	  (insert-file-contents xpm-white-color-icon-path)
	  (xpm-change-str-color " " color)
	  (setq xpm-color-icon
		 (list (make-glyph (vector 'xpm :data (buffer-string)))))
	  (kill-buffer (current-buffer))))))
 (xpm-update-toolbar))
	  

(defun xpm-mouse-drag (event n timeout)
 (case xpm-tool ('xpm-pencil (mouse-set-point event)
			   (or timeout
				 (progn
				  (if (xpm-in-bodyp)
					;; Much improved by not using font-lock-mode
					(or (string= xpm-paint-string
						   (buffer-substring (point)
								    (+ xpm-chars-per-pixel
									 (point))))
					  (let ((ext (extent-at-event event))
						 (pixel-color (assoc xpm-paint-string xpm-pixel-values)))
					   (goto-char (extent-start-position ext))
					   (insert xpm-paint-string)
					   (delete-char xpm-chars-per-pixel)
					   (if xpm-always-update-image
						 (xpm-show-image))
					   (if pixel-color
						 (set-extent-face ext (cdr pixel-color))
						(set-extent-face ext 'default)))))))
			   (mouse-set-point event))
	('xpm-select (mouse-set-point event)
		   (zmacs-activate-region))
	('xpm-eyedropper (mouse-set-point event))))
(defun xpm-mouse-up (event n)
 (case xpm-tool
  ('xpm-pencil
   (xpm-show-image))
  ('xpm-select (if (< (- (mark) (point-at-bol (1+ (- (line-number (mark)) (line-number)))))
			(- (point) (point-at-bol)))
					; Checks if mark is closer to the beginning of its line than point.
		   (goto-char (extent-end-position (extent-at-event event)))
		  (goto-char (extent-start-position (extent-at-event event))))
		 (zmacs-activate-region))
  ('xpm-eye-dropper (if (xpm-in-bodyp)
			 (let ((face (extent-face (extent-at-event event))))
			  (xpm-set-paint-str (car (rassoc (make-face face) xpm-pixel-values))))
			(if (xpm-in-colorsp)
			  (save-excursion
			   (goto-char (point-at-bol))
			   (when (search-forward-regexp (concat "\"\\s-*\\(" (make-string xpm-chars-per-pixel ?.) "\\)") (point-at-eol) t)
				(xpm-set-paint-str (match-string 1)))))))))

(defun xpm-toggle-chars ()
 "Toggles whether characters are shown in the editting area.
Also modifies the toolbar icon."
 (interactive)
 (if xpm-show-characters
   (progn (xpm-hide-characters)
	   (setq xpm-chars-icon xpm-show-chars-icon))
  (xpm-show-characters)
  (setq xpm-chars-icon xpm-hide-chars-icon))
 (xpm-update-toolbar))

(defun xpm-update-toolbar ()
 "Hack to update toolbar.
If I find a better way, I'll put it here, but for now it simply removes the
toolbar, redisplays, and adds it again."
 (remove-specifier default-toolbar (current-buffer))
 (sit-for 0)
 (set-specifier default-toolbar xpm-toolbar (current-buffer)))


(defun xpm-movement-right ()
 "Move right after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion 0 1))

(defun xpm-movement-left ()
 "Move left after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion 0 -1))

(defun xpm-movement-up ()
 "Move up after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion -1 0))

(defun xpm-movement-down ()
 "Move down after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion 1 0))

(defun xpm-movement-nw ()
 "Move up and left after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion -1 -1))

(defun xpm-movement-ne ()
 "Move up and right after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion -1 1))

(defun xpm-movement-sw ()
 "Move down and left after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion 1 -1))

(defun xpm-movement-se ()
 "Move down and right after self-inserting character in Picture mode."
 (interactive)
 (xpm-set-motion 1 1))

(defun xpm-set-motion (vert horiz)
 "Set VERTICAL and HORIZONTAL increments for movement in Picture mode.
The modeline is updated to reflect the current direction."
 (setq picture-vertical-step vert
	picture-horizontal-step horiz)
 (setq mode-name
	(format "XPM:%s"
		(car (nthcdr (+ 1 (% horiz 2) (* 3 (1+ (% vert 2))))
			   '(nw up ne left none right sw down se)))))
 (redraw-modeline)
 (message nil))


(defun xpm-make-toolbar-buttons()
 "Makes all the buttons for the xpm toolbar.
Can use either locate-data-directory to find the files or data-directory."
 (if (not text-modes-toolbar-icon-directory)
   (setq text-modes-toolbar-icon-directory
	  (if (fboundp 'locate-data-directory)
		(locate-data-directory "text-modes")
	   (file-name-as-directory
	    (expand-file-name "text-modes" data-directory)))))
;--- define buttons for the xpm-mode toolbar
 (setq xpm-open-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-open-file-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-save-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-save-file-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-undo-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-undo-icon-48-48.xpm" )) ))
 (setq xpm-new-image-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-new-image-icon-48-48.xpm" )) ))
 (setq xpm-sh-l-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-shift-left-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-sh-r-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-shift-right-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-sh-u-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-shift-up-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-sh-d-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-shift-down-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-r-cw-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-rotate-cw-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-r-ccw-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-rotate-ccw-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-m-vert-icon (toolbar-make-button-list (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-mirror-vertical-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-m-horiz-icon (toolbar-make-button-list (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-mirror-horizontal-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-crop-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-crop-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-enlarge-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-enlarge-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-show-chars-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-show-chars-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-hide-chars-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-hide-chars-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-help-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-help-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-color-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-black-color-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-pencil-icon (toolbar-make-button-list  (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-set-pencil-icon-48-48.xpm") ) ))
 (setq xpm-black-color-icon-path (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-black-color-icon-48-48.xpm"))
 (setq xpm-white-color-icon-path (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-white-color-icon-48-48.xpm"))
 (setq xpm-eyedropper-image (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-eyedropper.xpm" )))
 (setq xpm-select-image (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-select.xpm")))
 (setq xpm-pencil-image (vector 'xpm :file (concat text-modes-toolbar-icon-directory "xpm-pencil.xpm" )))
 (if xpm-show-characters
   (setq xpm-chars-icon xpm-hide-chars-icon)
  (setq xpm-chars-icon xpm-show-chars-icon)))


;--- Add an icon specification to the xpm-top-toolbar for each icon
(load "picture")
(defvar xpm-mode nil)
(make-variable-buffer-local 'xpm-mode)
(defvar xpm-mode-map nil)

(if xpm-mode-map
  ()
 (setq xpm-mode-map (copy-keymap picture-mode-map))
 (define-key xpm-mode-map [(control c) (control r)] 'xpm-show-image)
 (define-key xpm-mode-map [(shift button1)] 'mouse-track)
 (define-key xpm-mode-map [button1] 'mouse-track-default)
 (define-key xpm-mode-map [(control c) (control c)] 'xpm-add-color)
 (define-key xpm-mode-map [(control c) (control p)] 'xpm-parse-color)
 (define-key xpm-mode-map [(meta up)] (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-up 1)))
 (define-key xpm-mode-map [(meta down)] (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-down 1)))
 (define-key xpm-mode-map [(meta left)] (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-left 1)))
 (define-key xpm-mode-map [(meta right)] (lambda () (interactive) (xpm-shift-image-right 1)))
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta l)] 'xpm-rotate-image-ccw)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta r)] 'xpm-rotate-image-cw)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta v)] 'xpm-mirror-image-vertical-axis)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta h)] 'xpm-mirror-image-horizontal-axis)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta c)] 'xpm-crop)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta e)] 'xpm-enlarge)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta v)] 'xpm-show-characters)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta i)] 'xpm-hide-characters)
 (define-key xpm-mode-map [(meta m) (meta f1)] 'xpm-help-display)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c<" 'xpm-movement-left)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c>" 'xpm-movement-right)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c^" 'xpm-movement-up)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c." 'xpm-movement-down)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c`" 'xpm-movement-nw)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c'" 'xpm-movement-ne)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c/" 'xpm-movement-sw)
 (define-key xpm-mode-map "\C-c\\" 'xpm-movement-se))
 
(if xpm-menu
  ()
 (setq xpm-menu '("XPM" 
		  ["Refresh buffer" xpm-init ]
		  ["Create New .xpm Image" xpm-new-transparent ] 
		  ["Enlarge Existing .xpm" xpm-enlarge ]
		  ["Crop .xpm" xpm-crop ]		 
		  ["Overlay .xpm over .xpm" xpm-overlay-buffer ]
		  "---"
		  ["Lighten Image" xpm-lighten-image ]
		  ["Darken Image" xpm-darken-image ]
		  ["Show Characters" xpm-toggle-chars :style toggle :selected xpm-show-characters] 
		  "---"	
		  ["Shift Left" xpm-shift-image-left ]
		  ["Shift Right" xpm-shift-image-right ]
		  ["Shift Up" xpm-shift-image-up ]
		  ["Shift Down" xpm-shift-image-down ]
		  ["Rotate CW 90 deg." xpm-rotate-image-cw ]
		  ["Rotate CCW 90 deg." xpm-rotate-image-ccw ]
		  ["Mirror On Vertical Axis" xpm-mirror-image-vertical-axis ]
		  ["Mirror On Horizontal Axis" xpm-mirror-image-horizontal-axis ])))

(if xpm-gradient-menu
  ()
 (setq xpm-gradient-menu '("Gradients"
			  ["Gradient 2 colors type 1" xpm-new-vertical-gradient ]
			  ["Gradient 2 colors type 2" xpm-new-vertical-twosided-gradient ]
			  ["Gradient Diagonal" xpm-new-diagonal-gradient ]
			  ["Gradient Circles From Center" xpm-new-circles-from-center-gradient ]
			  ["Gradient Squares From Center" xpm-new-squares-from-center-gradient ])))
 
;;;###autoload(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.xpm$" . xpm-mode))

;;;###autoload
(define-derived-mode xpm-mode picture-mode "XPM" 
 "A mode for editing xpm files. Based on picture-mode.
 Shift-button-1 lets you paint by dragging the mouse. Shift-button-1 on a
color definition line will change the current painting color to that line's
value.

 Characters inserted from the keyboard will NOT be colored properly yet.
Use the mouse, or do xpm-init (\\[xpm-init]) after making changes.

\\[xpm-add-color] Add a new color, prompting for character and value
\\[xpm-show-image] show the current image at the top of the buffer
\\[xpm-parse-color] parse the current line's color definition and add
  it to the color table. Provided as a means of changing colors.
XPM major mode bindings:
\\{xpm-mode-map}"
 (make-local-variable 'xpm-palette)
 (make-local-variable 'xpm-xsize)
 (make-local-variable 'xpm-ysize)
 (make-local-variable 'xpm-num-colors)
 (make-local-variable 'xpm-chars-per-pixel)
 (make-local-variable 'xpm-paint-string)
 (make-local-variable 'xpm-color-start)
 (make-local-variable 'xpm-body-start)
 (make-local-variable 'xpm-body-end)
 (make-local-variable 'xpm-glyph)
 (make-local-variable 'xpm-anno)
 (make-local-variable 'xpm-pixel-values)
 (make-local-variable 'xpm-alpha-values)
 (make-local-variable 'mouse-track-down-hook)
 (make-local-variable 'mouse-track-drag-hook)
 (make-local-variable 'mouse-track-up-hook)
 (make-local-variable 'mouse-track-drag-up-hook)
 (make-local-variable 'mouse-track-click-hook)
 (make-local-variable 'current-menubar)
 (xpm-make-toolbar-buttons)
 (xpm-init)
 (xpm-pencil-tool)
 (setq mouse-track-down-hook 'xpm-mouse-down)
 (setq mouse-track-drag-hook 'xpm-mouse-drag)
 (setq mouse-track-up-hook 'xpm-mouse-up)
 (setq mouse-track-drag-up-hook 'xpm-mouse-up)
 (setq mouse-track-click-hook nil)
 (set-specifier default-toolbar xpm-toolbar (current-buffer))
 (add-submenu nil xpm-menu nil)
 (add-submenu '("XPM") xpm-gradient-menu nil)
 (xpm-set-motion 0 1)
 (use-local-map xpm-mode-map)
 (set-specifier default-toolbar-height 53 (current-buffer))) ; Set toolbar height to match toolbar icons.


(provide 'xpm-mode)

;;; xpm-mode.el ends here