1. xemacs
 2. vc-cc

Source

vc-cc / vc-cc.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
;;; vc-cc.el --- ClearCase version of vc.el

;; Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.
;; Copyright (C) 1995 Tinker Systems and INS Engineering Corp.

;; Author: Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>
;; Maintainer: ttn@netcom.com
;; Version: 5.6

;; This file is part of XEmacs.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Synched up with: It's not clear at this point.
;;; mly synched this with FSF at version 5.4. Stig did a whole lot
;;; of stuff to it since then, and so has the FSF.

;;; ################## NOTE:

;;; ################## This is NOT the standard vc.el, and it
;;; conflicts with vc.el. If you want to use this, you need to
;;; explicitly load it using `M-x load-library vc-cc', *BEFORE* doing
;;; anything that loads vc.el. (It might work if loaded after vc.el,
;;; but we make no guarantees.) You can ensure this by putting a line
;;; like this in your init file:

;;; (load-library "vc-cc")

;;; If you want to be really cool, merge the ClearCase changes in this
;;; file into vc.el.


;;; Commentary:

;; This mode is fully documented in the Emacs user's manual.
;;
;; This was designed and implemented by Eric Raymond <esr@snark.thyrsus.com>.
;; Paul Eggert <eggert@twinsun.com>, Sebastian Kremer <sk@thp.uni-koeln.de>,
;; and Richard Stallman contributed valuable criticism, support, and testing.
;; CVS support was added by Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>
;; in Jan-Feb 1994.
;;
;; XEmacs fixes, CVS fixes, and general improvements
;; by Jonathan Stigelman <Stig@hackvan.com>
;;
;; Merged ClearCase features from ClearCase extensions version: 2.2.3 and
;; added highlighting and menubar access to vc-dired-mode by Chris Felaco
;; <felaco@iatcmail.ed.ray.com>.
;;
;; Supported version-control systems presently include SCCS, RCS, and CVS.
;; The RCS lock-stealing code doesn't work right unless you use RCS 5.6.2
;; or newer. Currently (January 1994) that is only a beta test release.
;; Even initial checkins will fail if your RCS version is so old that ci
;; doesn't understand -t-; this has been known to happen to people running
;; NExTSTEP 3.0.
;;
;; The RCS code assumes strict locking. You can support the RCS -x option
;; by adding pairs to the vc-master-templates list.
;;
;; Proper function of the SCCS diff commands requires the shellscript vcdiff
;; to be installed somewhere on Emacs's path for executables.
;;
;; If your site uses the ChangeLog convention supported by Emacs, the
;; function vc-comment-to-change-log should prove a useful checkin hook.
;;
;; This code depends on call-process passing back the subprocess exit
;; status. Thus, you need Emacs 18.58 or later to run it. For the
;; vc-directory command to work properly as documented, you need 19.
;; You also need Emacs 19's ring.el.
;;
;; The vc code maintains some internal state in order to reduce expensive
;; version-control operations to a minimum. Some names are only computed
;; once. If you perform version control operations with RCS/SCCS/CVS while
;; vc's back is turned, or move/rename master files while vc is running,
;; vc may get seriously confused. Don't do these things!
;;
;; Developer's notes on some concurrency issues are included at the end of
;; the file.

;;; Code:

(require 'vc-cc-hooks)
(require 'ring)
(eval-when-compile (require 'dired))  ; for dired-map-over-marks macro

(put 'vc-backend-dispatch 'lisp-indent-hook 0)
(require 'comint)
(require 'tq) ;; For ClearCase support

(defconst cc-vc-version "2.2.3")
(defconst cc-vc-maintainer-address "bug-cc-vc@bloom-beacon.mit.edu")

(defun cc-vc-submit-bug-report ()
  "Submit via mail a bug report on ClearCase VC"
  (interactive)
  (require 'reporter)
  (and (y-or-n-p "Do you really want to submit a report on CC-VC? ")
    (reporter-submit-bug-report
     cc-vc-maintainer-address
     (concat "vc.el " cc-vc-version)
     '(vc-diff-on-checkin vc-keep-workfiles vc-default-back-end
                vc-master-templates))))

(defvar vc-alternate-lsvtree nil
 "*Use an alternate external program instead of xlsvtree")

(defvar vc-diff-on-checkin nil
 "*Display diff on checkin to help you compose the checkin comment.")

(if (not (assoc 'vc-parent-buffer minor-mode-alist))
  (setq minor-mode-alist
     (cons '(vc-parent-buffer vc-parent-buffer-name)
        minor-mode-alist)))

;; General customization

(defvar vc-default-back-end nil
 "*Back-end actually used by this interface; may be SCCS or RCS.
The value is only computed when needed to avoid an expensive search.")
(defvar vc-suppress-confirm nil
 "*If non-nil, treat user as expert; suppress yes-no prompts on some things.")
(defvar vc-keep-workfiles t
 "*If non-nil, don't delete working files after registering changes.
If the back-end is CVS, workfiles are always kept, regardless of the
value of this flag.")
(defvar vc-initial-comment nil
 "*Prompt for initial comment when a file is registered.")
(defvar vc-command-messages nil
 "*Display run messages from back-end commands.")
(defvar vc-mistrust-permissions 'file-symlink-p
 "*Don't assume that permissions and ownership track version-control status.")
(defvar vc-checkin-switches nil
 "*Extra switches passed to the checkin program by \\[vc-checkin].")
(defvar vc-default-comment "[no seeded comment]"
 "*Default comment for when no checkout comment is available, or
for those version control systems which don't support checkout comments.")
(defvar vc-checkin-on-register nil
 "*If t, file will be checked-in when first registered.
This only applies to version control systems that by default leave files
checked-out when first registered.")
(defvar vc-suppress-checkout-comments nil
 "*Suppress prompts for checkout comments for those version control
systems which use them.")
(defvar vc-checkout-switches nil
 "*Extra switches passed to the checkout program by \\[vc-checkout].")
(defvar vc-directory-exclusion-list '("SCCS" "RCS" "lost+found")
 "*Directory names ignored by functions that recursively walk file trees.")

(defvar vc-dired-highlight t
 "*If non-nil, highlight registered and reserved files in vc-dired buffers.")

(defvar vc-checkout-dir-on-register 'ask
 "*If t, automatically checkout the directory (if needed) when registering files.
If nil, don't checkout the directory and cancel the registration.
If `ask', prompt before checking out the directory.

This only applies to version control systems with versioned directories (namely
ClearCase.")

(defconst vc-maximum-comment-ring-size 32
 "Maximum number of saved comments in the comment ring.")

;;; XEmacs - This is dumped into loaddefs.el already.
;(defvar diff-switches "-c"
; "*A string or list of strings specifying switches to be passed to diff.")

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defvar vc-checkin-hook nil
 "*List of functions called after a checkin is done. See `run-hooks'.")

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defvar vc-before-checkin-hook nil
 "*List of functions called before a checkin is done. See `run-hooks'.")

(defvar vc-make-buffer-writable-hook nil
 "*List of functions called when a buffer is made writable. See `run-hooks.'
This hook is only used when the version control system is CVS. It
might be useful for sites who uses locking with CVS, or who uses link
farms to gold trees.")

;; Header-insertion hair

(defvar vc-header-alist
 '((SCCS "\%W\%") (RCS "\$Id\$") (CVS "\$Id\$"))
 "*Header keywords to be inserted when `vc-insert-headers' is executed.")
(defvar vc-static-header-alist
 '(("\\.c$" .
   "\n#ifndef lint\nstatic char vcid[] = \"\%s\";\n#endif /* lint */\n"))
 "*Associate static header string templates with file types. A \%s in the
template is replaced with the first string associated with the file's
version-control type in `vc-header-alist'.")

(defvar vc-comment-alist
 '((nroff-mode ".\\\"" ""))
 "*Special comment delimiters to be used in generating vc headers only.
Add an entry in this list if you need to override the normal comment-start
and comment-end variables. This will only be necessary if the mode language
is sensitive to blank lines.")

;; Default is to be extra careful for super-user.
(defvar vc-checkout-carefully (= (user-uid) 0) ; #### - this prevents preloading!
 "*Non-nil means be extra-careful in checkout.
Verify that the file really is not locked
and that its contents match what the master file says.")

;; Variables the user doesn't need to know about.
(defvar vc-log-entry-mode nil)
(defvar vc-log-operation nil)
(defvar vc-log-after-operation-hook nil)
(defvar vc-log-writable nil)
(defvar vc-checkout-writable-buffer-hook 'vc-checkout-writable-buffer)
;; In a log entry buffer, this is a local variable
;; that points to the buffer for which it was made
;; (either a file, or a VC dired buffer).
(defvar vc-parent-buffer nil)
(defvar vc-parent-buffer-name nil)

(defvar vc-log-file)
(defvar vc-log-version)

(defconst vc-name-assoc-file "VC-names")

(defvar vc-comment-ring nil)
(defvar vc-comment-ring-index nil)
(defvar vc-last-comment-match nil)
(defvar vc-window-config nil)

(defvar vc-cleartool-path
 "/usr/atria/bin/cleartool"
 "Path to ClearCase cleartool")

(defvar vc-cleardiff-command nil
 "*Name of ClearCase differencing tool; if nil, use cleardiff as default.
If not nil, the command specified is expected to handle one or two
filename arguments just as cleardiff would.")

;; File property caching

(defun vc-clear-context ()
 "Clear all cached file properties and the comment ring."
 (interactive)
 (fillarray vc-file-prop-obarray nil)
 ;; Note: there is potential for minor lossage here if there is an open
 ;; log buffer with a nonzero local value of vc-comment-ring-index.
 (setq vc-comment-ring nil))

;; Random helper functions

(defun vc-registration-error (file)
 (if file
   (error "File %s is not under version control" file)
  (error "Buffer %s is not associated with a file" (buffer-name))))

(defvar vc-binary-assoc nil)

(defun vc-find-binary (name)
 "Look for a command anywhere on the subprocess-command search path."
 (or (cdr (assoc name vc-binary-assoc))
   ;; XEmacs - use locate-file
   (let ((full (locate-file name exec-path nil 1)))
    (if full
      (setq vc-binary-assoc (cons (cons name full) vc-binary-assoc)))
    full)))

(defun vc-do-command (okstatus command file last &rest flags)
 "Execute a version-control command, notifying user and checking for errors.
The command is successful if its exit status does not exceed OKSTATUS.
Output from COMMAND goes to buffer *vc*. The last argument of the command is
the master name of FILE if LAST is 'MASTER, or the workfile of FILE if LAST is
'WORKFILE; this is appended to an optional list of FLAGS."
 (setq file (expand-file-name file))
 (let ((camefrom (current-buffer))
    (pwd (file-name-directory (expand-file-name file)))
    (squeezed nil)
    (vc-file (and file (vc-name file)))
    status)
;;; #### - don't know why this code was here...to beautify the echo message?
;;;    the version of code below doesn't break default-directory, but it
;;;    still might mess up CVS and RCS because they like to operate on
;;;    files in the current directory. --Stig
;;;
;;;   (if (string-match (concat "^" (regexp-quote pwd)) file)
;;;     (setq file (substring file (match-end 0)))
;;;    (setq pwd (file-name-directory file)))
  (if vc-command-messages
    (message "Running %s on %s..." command file))
  (set-buffer (get-buffer-create "*vc*"))
  (setq default-directory pwd
     file (file-name-nondirectory file))

  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer) camefrom)
  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer-name)
     (concat " from " (buffer-name camefrom)))

  (erase-buffer)

  (mapcar
   (function (lambda (s) (and s (setq squeezed (append squeezed (list s))))))
   flags)
  (if (and vc-file (eq last 'MASTER))
    (setq squeezed (append squeezed (list vc-file))))
  (if (eq last 'WORKFILE)
    (setq squeezed (append squeezed (list file))))
  (let ((exec-path (if vc-path (append vc-path exec-path) exec-path))
     ;; Add vc-path to PATH for the execution of this command.
     (process-environment (copy-sequence process-environment)))
   (setenv "PATH" (mapconcat 'identity exec-path ":"))
   (setq status (apply 'call-process command nil t nil squeezed)))
  (goto-char (point-max))
  (set-buffer-modified-p nil)     ; XEmacs - fsf uses `not-modified'
  (forward-line -1)
  (if (or (not (integerp status)) (< okstatus status))
    (progn
     (pop-to-buffer "*vc*")
     (goto-char (point-min))
     (shrink-window-if-larger-than-buffer)
     (error "Running %s...FAILED (%s)" command
         (if (integerp status)
           (format "status %d" status)
          status))
     )
   (if vc-command-messages
     (message "Running %s...OK" command))
   )
  (set-buffer camefrom)
  status)
 )

;;; Save a bit of the text around POSN in the current buffer, to help
;;; us find the corresponding position again later. This works even
;;; if all markers are destroyed or corrupted.
(defun vc-position-context (posn)
 (list posn
    (buffer-size)
    (buffer-substring posn
             (min (point-max) (+ posn 100)))))

;;; Return the position of CONTEXT in the current buffer, or nil if we
;;; couldn't find it.
(defun vc-find-position-by-context (context)
 (let ((context-string (nth 2 context)))
  (if (equal "" context-string)
    (point-max)
   (save-excursion
    (let ((diff (- (nth 1 context) (buffer-size))))
     (if (< diff 0) (setq diff (- diff)))
     (goto-char (nth 0 context))
     (if (or (search-forward context-string nil t)
         ;; Can't use search-backward since the match may continue
         ;; after point.
         (progn (goto-char (- (point) diff (length context-string)))
             ;; goto-char doesn't signal an error at
             ;; beginning of buffer like backward-char would
             (search-forward context-string nil t)))
       ;; to beginning of OSTRING
       (- (point) (length context-string))))))))

(defun vc-revert-buffer1 (&optional arg no-confirm)
 ;; Most of this was shamelessly lifted from Sebastian Kremer's rcs.el mode.
 ;; Revert buffer, try to keep point and mark where user expects them in spite
 ;; of changes because of expanded version-control key words.
 ;; This is quite important since otherwise typeahead won't work as expected.
 (interactive "P")
 (widen)
 (let ((point-context (vc-position-context (point)))
    ;; Use mark-marker to avoid confusion in transient-mark-mode.
    ;; XEmacs - mark-marker t
    (mark-context (if (eq (marker-buffer (mark-marker t)) (current-buffer))
              (vc-position-context (mark-marker t))))
    ;; We may want to reparse the compilation buffer after revert
    (reparse (and (boundp 'compilation-error-list) ;compile loaded
           ;; Construct a list; each elt is nil or a buffer
           ;; iff that buffer is a compilation output buffer
           ;; that contains markers into the current buffer.
           (save-excursion
            (mapcar (function
                 (lambda (buffer)
                  (set-buffer buffer)
                  (let ((errors (or
                         (symbol-value 'compilation-old-error-list)
                         (symbol-value 'compilation-error-list)))
                     (buffer-error-marked-p nil))
                   (while (and (consp errors)
                         (not buffer-error-marked-p))
                    (and (markerp (cdr (car errors)))
                      (eq buffer
                        (marker-buffer
                         (cdr (car errors))))
                      (setq buffer-error-marked-p t))
                    (setq errors (cdr errors)))
                   (if buffer-error-marked-p buffer))))
                (buffer-list))))))

  ;; The FSF version intentionally runs font-lock here. That
  ;; usually just leads to a correctly font-locked buffer being
  ;; redone. #### We should detect the cases where the font-locking
  ;; may be incorrect (such as on reverts). We know that it is fine
  ;; during regular checkin and checkouts.

  ;; the actual revisit
  (revert-buffer arg no-confirm)

  ;; Reparse affected compilation buffers.
  (while reparse
   (if (car reparse)
     (save-excursion
      (set-buffer (car reparse))
      (let ((compilation-last-buffer (current-buffer)) ;select buffer
         ;; Record the position in the compilation buffer of
         ;; the last error next-error went to.
         (error-pos (marker-position
               (car (car-safe compilation-error-list)))))
       ;; Reparse the error messages as far as they were parsed before.
       (if (fboundp 'compile-reinitialize-errors)
         (if vc-elucidated
           (compile-reinitialize-errors '(4))
          (compile-reinitialize-errors '(4) compilation-parsing-end)))
       ;; Move the pointer up to find the error we were at before
       ;; reparsing. Now next-error should properly go to the next one.
       (while (and compilation-error-list
             (/= error-pos (car (car compilation-error-list))))
        (setq compilation-error-list (cdr compilation-error-list))))))
   (setq reparse (cdr reparse)))

  ;; Restore point and mark
  (let ((new-point (vc-find-position-by-context point-context)))
   (if new-point (goto-char new-point)))
  (if mark-context
    (let ((new-mark (vc-find-position-by-context mark-context)))
     (if new-mark (set-mark new-mark))))))


(defun vc-buffer-sync (&optional not-urgent)
 ;; Make sure the current buffer and its working file are in sync
 ;; NOT-URGENT means it is ok to continue if the user says not to save.
 (if (buffer-modified-p)
   (if (or vc-suppress-confirm
       (y-or-n-p (format "Buffer %s modified; save it? " (buffer-name))))
     (save-buffer)
    (if not-urgent
      nil
     (error "Aborted")))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-file-status ()
 "Display the current status of the file being visited.
Currently, this is only defined for CVS and ClearCase.
The information provided in the modeline is generally sufficient for
RCS and SCCS."
 ;; by Stig@hackvan.com
 (interactive)

 (let* ((file (if vc-dired-mode (dired-get-filename)
          (vc-buffer-sync t) buffer-file-name))
     (type (vc-backend-deduce file)))
  (cond ((null type)
      (if file
        (message "`%s' is not registered with a version control system."
            file)
       (ding)
       (message "Buffer `%s' has no associated file."
           (buffer-name (current-buffer)))))
     ((eq 'CVS type)
      (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "status" "-v")
      (set-buffer "*vc*")
      (set-buffer-modified-p nil)
      ;; reparse the status information, since we have it handy...
      (vc-parse-buffer '("Status: \\(.*\\)") file '(vc-cvs-status))
      (goto-char (point-min))
      (shrink-window-if-larger-than-buffer
      (display-buffer (current-buffer))))
     ((eq '@@ type)
      (vc-do-command 0 "cleartool" file 'WORKFILE "describe")
      (set-buffer "*vc*")
      (set-buffer-modified-p nil)
      (goto-char (point-min))
      (shrink-window-if-larger-than-buffer
      (display-buffer (current-buffer))))
     (t
      (ding)
      (message "Operation not yet defined for RCS or SCCS.")))
  ))

(defun vc-workfile-unchanged-p (file &optional want-differences-if-changed)
 ;; Has the given workfile changed since last checkout?
 (cond ((and (eq 'CVS (vc-backend-deduce file))
       (not want-differences-if-changed))

     (let ((status (vc-file-getprop file 'vc-cvs-status)))
      ;; #### - should this have some kind of timeout? how often does
      ;; this get called? possibly the cached information should be
      ;; flushed out of hand. The only concern is the VC menu, which
      ;; may indirectly call this function.
      (or status          ; #### - caching is error-prone
        (setq status (car (vc-log-info "cvs" file 'WORKFILE '("status")
                       '("Status: \\(.*\\)")
                       '(vc-cvs-status)))))
      (string= status "Up-to-date")))
    (t
     (let ((checkout-time (vc-file-getprop file 'vc-checkout-time))
        (lastmod (nth 5 (file-attributes file)))
        unchanged)
      (or (equal checkout-time lastmod)
        (and (or (not checkout-time) want-differences-if-changed)
          (setq unchanged
             (zerop (vc-backend-diff file nil nil
                         (not want-differences-if-changed))))
          ;; 0 stands for an unknown time; it can't match any mod time.
          (vc-file-setprop file 'vc-checkout-time (if unchanged lastmod 0))
          unchanged))))))

(defun vc-owner-equal (o1 o2)
 (let ((len1 (length o1))
    (len2 (length o2)))
  (string-equal (substring o1 0 (min len1 8))
         (substring o2 0 (min len2 8)))))

(defun vc-next-action-on-file (file verbose &optional comment)
 ;;; If comment is specified, it will be used as an admin or checkin comment.
 (let ((vc-file (vc-name file))
    (vc-type (vc-backend-deduce file))
    owner version)
  (cond

   ;; if there is no master file corresponding, create one
   ((not vc-file)
   (vc-register verbose comment))

   ;; if there is no lock on the file, assert one and get it
   ((and (not (eq vc-type 'CVS))   ;There are no locks in CVS.
      (not (setq owner (vc-locking-user file))))
   (if (and vc-checkout-carefully
        (not (vc-workfile-unchanged-p file t)))
     (if (save-window-excursion
        (pop-to-buffer "*vc*")
        (goto-char (point-min))
        (insert (format "Changes to %s since last lock:\n\n" file))
        (not (beep))
        (yes-or-no-p
         "File has unlocked changes, claim lock retaining changes? "))
       (progn (vc-backend-steal file)
           (vc-mode-line file))
      (if (not (yes-or-no-p "Revert to checked-in version, instead? "))
        (error "Checkout aborted.")
       (vc-revert-buffer1 t t)
       (vc-checkout-writable-buffer file))
      )
    (vc-checkout-writable-buffer file)))

   ;; a checked-out version exists, but the user may not own the lock
   ((and (not (eq vc-type 'CVS))   ;There are no locks in CVS.
      (not (string-equal owner (user-login-name))))
   (if comment
     (error "Sorry, you can't steal the lock on %s this way" file))
   (vc-steal-lock
    file
    (and verbose (read-string "Version to steal: "))
    owner))

   ;; changes to the master file needs to be merged back into the
   ;; working file
   ((and (eq vc-type 'CVS)
      ;; "0" means "added, but not yet committed"
      (not (string= (vc-file-getprop file 'vc-your-latest-version) "0"))
      (progn
       (vc-fetch-properties file)
       (not (string= (vc-file-getprop file 'vc-your-latest-version)
              (vc-file-getprop file 'vc-latest-version)))))
   (vc-buffer-sync)
   (if (yes-or-no-p (format "%s is not up-to-date. Merge in changes now? "
                (buffer-name)))
     (progn
      (if (and (buffer-modified-p)
           (not (yes-or-no-p
              (format
              "Buffer %s modified; merge file on disc anyhow? "
              (buffer-name)))))
        (error "Merge aborted"))
      (if (not (zerop (vc-backend-merge-news file)))
        ;; Overlaps detected - what now? Should use some
        ;; fancy RCS conflict resolving package, or maybe
        ;; emerge, but for now, simply warn the user with a
        ;; message.
        (message "Conflicts detected!"))
      (vc-resynch-window file t (not (buffer-modified-p))))

    (error "%s needs update" (buffer-name))))

   ((and buffer-read-only (eq vc-type 'CVS))
   (toggle-read-only)
   ;; Sites who make link farms to a read-only gold tree (or
   ;; something similar) can use the hook below to break the
   ;; sym-link.
   (run-hooks 'vc-make-buffer-writable-hook))

   ;; OK, user owns the lock on the file (or we are running CVS)
   (t
   (find-file file)

   ;; give luser a chance to save before checking in.
   (vc-buffer-sync)

   ;; Revert if file is unchanged and buffer is too.
   ;; If buffer is modified, that means the user just said no
   ;; to saving it; in that case, don't revert,
   ;; because the user might intend to save
   ;; after finishing the log entry.
   (if (and (vc-workfile-unchanged-p file)
        (not (buffer-modified-p)))
     (progn
      (if (eq vc-type 'CVS)
        (message "No changes to %s" file)

       (vc-backend-revert file)
       ;; DO NOT revert the file without asking the user!
       (vc-resynch-window file t nil)))

    ;; user may want to set nonstandard parameters
    (if verbose
      (setq version (read-string "New version level: ")))

    ;; OK, let's do the checkin
    (vc-checkin file version comment)
    )))
  ))

(defun vc-next-action-on-dir (dirname verbose &optional comment)
 ;;; If comment is specified, it will be used as an admin or checkin comment.
 (let ((vc-file (vc-name dirname))
    (vc-type (vc-backend-deduce dirname))
    owner version)
  (cond

   ;; if there is no master file corresponding, create one
   ((not vc-file)
   (vc-register verbose comment))

   ;; if there is no lock on the file, assert one and get it
   ((not (setq owner (vc-locking-user dirname)))
   (vc-checkout-writable-buffer dirname))

   ;; a checked-out version exists, but the user may not own the lock
   ((not (string-equal owner (user-login-name)))

   (if comment
     (error "Sorry, you can't steal the lock on %s this way" dirname))
   (vc-steal-lock
    dirname
    (and verbose (read-string "Version to steal: "))
    owner))

   ;; OK, user owns the lock on the file
   (t
   ;; TODO: figure out how to check if directory is unchanged

   ;; user may want to set nonstandard parameters
   (if verbose
     (setq version (read-string "New version level: ")))

   ;; OK, let's do the checkin
   (vc-checkin dirname version comment)
   ))
  ))

(defun vc-next-action-dired (file &optional writable rev workfile comment)
 ;; We've accepted a log comment, now do a vc-next-action using it on all
 ;; marked files.
 (set-buffer vc-parent-buffer)
 (dired-map-over-marks
   (save-window-excursion
   ;;; !!! dired-get-filename doesn't DTRT if the filename entry is
   ;;; an absolute pathname..
   (let ((file (dired-get-filename)))
    (message "Processing %s..." file)
    (save-window-excursion
     (vc-next-action-on-file file nil comment)
     (message "Processing %s...done" file))))
  nil t)
 )

(defun vc-next-dir-action (verbose)
 (let* ((file default-directory)
     (owner (vc-locking-user file)))
  (cond
   ((not owner)
   (vc-checkout-writable-buffer file))
   ((vc-owner-equal owner (user-login-name))
   (vc-checkin file nil nil))
   (t
   (error "Now what do we do?")))))

;; Here's the major entry point.

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-next-action (verbose)
 "Do the next logical checkin or checkout operation on the current file.

For RCS and SCCS files:
  If the file is not already registered, this registers it for version
control and then retrieves a writable, locked copy for editing.
  If the file is registered and not locked by anyone, this checks out
a writable and locked file ready for editing.
  If the file is checked out and locked by the calling user, this
first checks to see if the file has changed since checkout. If not,
it performs a revert.
  If the file has been changed, this pops up a buffer for entry
of a log message; when the message has been entered, it checks in the
resulting changes along with the log message as change commentary. If
the variable `vc-keep-workfiles' is non-nil (which is its default), a
read-only copy of the changed file is left in place afterwards.
  If the file is registered and locked by someone else, you are given
the option to steal the lock.

For CVS files:
  If the file is not already registered, this registers it for version
control. This does a \"cvs add\", but no \"cvs commit\".
  If the file is added but not committed, it is committed.
  If the file has not been changed, neither in your working area or
in the repository, a message is printed and nothing is done.
  If your working file is changed, but the repository file is
unchanged, this pops up a buffer for entry of a log message; when the
message has been entered, it checks in the resulting changes along
with the logmessage as change commentary. A writable file is retained.
  If the repository file is changed, you are asked if you want to
merge in the changes into your working copy.

The following is true regardless of which version control system you
are using:

  If you call this from within a VC dired buffer with no files marked,
it will operate on the file in the current line.
  If you call this from within a VC dired buffer, and one or more
files are marked, it will accept a log message and then operate on
each one. The log message will be used as a comment for any register
or checkin operations, but ignored when doing checkouts. Attempted
lock steals will raise an error.

  For checkin, a prefix argument lets you specify the version number to use."
 (interactive "P")
 (catch 'nogo
  (if (or vc-dired-mode
      (and (eq major-mode 'dired-mode)
         (string= "\C-xvv" (if vc-elucidated
                    (events-to-keys (this-command-keys))
                   (this-command-keys)))))
    (let ((files (dired-get-marked-files)))
     (if (= (length files) 1)
       (if (file-directory-p (car files))
         (let* ((dirname (car files))
             (registered (vc-registered dirname)))
          (if (and registered (eq '@@ (cdr registered)))
            (progn (vc-next-action-on-dir dirname nil)
                (throw 'nogo nil)))
          (vc-registration-error nil))
        (find-file-other-window (car files)))
      (vc-start-entry nil nil nil
              "Enter a change comment for the marked files."
              'vc-next-action-dired
              nil
              nil     ;after-hook could be used here??
              )
      (throw 'nogo nil))))
  (while vc-parent-buffer
   (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
  (if buffer-file-name
    (vc-next-action-on-file buffer-file-name verbose)
   ;; TODO: Add code to operate on ClearCase directories here.
   (vc-registration-error nil))))

;;; These functions help the vc-next-action entry point

(defun vc-checkout-writable-buffer (&optional file)
 "Retrieve a writable copy of the latest version of the current buffer's file."
 (if (and (vc-file-getprop file 'vc-need-pre-checkout-message)
      (not vc-suppress-checkout-comments))
   (progn
    (vc-start-entry file nil nil "Enter a checkout comment." 'vc-backend-checkout t 'vc-checkout))
  (vc-checkout (or file (buffer-file-name)) t)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-register (&optional override comment)
 "Register the current file into your version-control system."
 (interactive "P")
 (let ((master (vc-name buffer-file-name)))
  (and master (file-exists-p master)
     (error "This file is already registered"))
  (and master
     (not (y-or-n-p "Previous master file has vanished. Make a new one? "))
     (error "This file is already registered")))
 ;; Watch out for new buffers of size 0: the corresponding file
 ;; does not exist yet, even though buffer-modified-p is nil.
 (if (and (not (buffer-modified-p))
      (zerop (buffer-size))
      (not (file-exists-p buffer-file-name)))
   (set-buffer-modified-p t))
 (vc-buffer-sync)
 (vc-admin
  buffer-file-name
  (and override
    (read-string
     (format "Initial version level for %s: " buffer-file-name)))
  comment)
 )

(defun vc-resynch-window (file &optional keep noquery)
 ;; If the given file is in the current buffer,
 ;; either revert on it so we see expanded keyworks,
 ;; or unvisit it (depending on vc-keep-workfiles)
 ;; NOQUERY if non-nil inhibits confirmation for reverting.
 ;; NOQUERY should be t *only* if it is known the only difference
 ;; between the buffer and the file is due to RCS rather than user editing!
 (and (string= buffer-file-name file)
    (if keep
      (progn
       (vc-revert-buffer1 t noquery)
       (vc-mode-line buffer-file-name))
     (progn
      (delete-window)
      (kill-buffer (current-buffer))))))

(defsubst vc-log-buffer-name (file-name)
 (format "*Log-%s*" (or file-name "Marked")))

(defun vc-start-entry (file rev comment msg action &optional writable after-hook before-hook)
 ;; Accept a comment for an operation on FILE revision REV. If COMMENT
 ;; is nil, pop up a VC-log buffer, emit MSG, and set the
 ;; action on close to ACTION; otherwise, do action immediately.
 ;; Remember the file's buffer in vc-parent-buffer (current one if no file).
 ;; AFTER-HOOK specifies the local value for vc-log-operation-hook.
 ;; BEFORE-HOOK specifies a hook to run before even asking for the
 ;; checkin comments.
 (let* ((parent (if file (find-file-noselect file) (current-buffer)))
     (log-buffer-name (vc-log-buffer-name (if file (file-name-nondirectory file))))
     (log-buffer (get-buffer-create log-buffer-name)))
  (when before-hook
   (save-excursion
    (set-buffer parent)
    (run-hooks before-hook)))
  (if comment
    (set-buffer log-buffer)
   (let ((old-window-config (current-window-configuration)))
    (pop-to-buffer log-buffer)
    (set (make-local-variable 'vc-window-config) old-window-config)))
  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer) parent)
;;  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer-name)
;;    (concat " from " (buffer-name vc-parent-buffer)))
  (vc-mode-line (or file " (no file)"))
  ;; If file is not checked out, the log buffer will be read-only
  (setq buffer-read-only nil)
  (vc-log-mode)
  (make-local-variable 'vc-log-after-operation-hook)
  (if after-hook
    (setq vc-log-after-operation-hook after-hook))
  (setq vc-log-operation action)
  (setq vc-log-file file)
  (setq vc-log-version rev)
  (setq vc-log-writable writable)
  (if comment
    (progn
     (erase-buffer)
     (if (eq comment t)
       (vc-finish-logentry t)
      (insert comment)
      (vc-finish-logentry nil)))
   (or writable
     (vc-backend-fetch-default-comment file rev))
   (message "%s Type C-c C-c when done." msg))))

(defun vc-admin (file rev &optional comment)
 "Check a file into your version-control system.
FILE is the unmodified name of the file. REV should be the base version
level to check it in under. COMMENT, if specified, is the checkin comment."

 ;; For ClearCase, we need to checkout the directory
 (let ((filedir (file-name-directory file)) user)
  (if (eq (vc-backend-deduce filedir) '@@)
    (progn
     (setq user (vc-locking-user filedir))
     (if user
       (if (not (equal user (user-login-name)))
         (error "Directory is locked by %s." user))
      (if (cond
         ((eq vc-checkout-dir-on-register 'ask)
         (y-or-n-p (format "Checkout directory %s " filedir)))
         (vc-checkout-dir-on-register)
         (t nil))
        (vc-backend-checkout filedir t rev nil comment)
       (error "Can't register file unless directory is reserved.")
       )))))

 (vc-start-entry file rev
         (or comment (not vc-initial-comment))
         "Enter initial comment." 'vc-backend-admin
         nil nil 'vc-before-checkin-hook))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-checkout (file &optional writable)
 "Retrieve a copy of the latest version of the given file."
 ;; XEmacs - ftp is suppressed by the check for a filename handler in
 ;;     vc-registered, so this is needless surplussage
 ;; If ftp is on this system and the name matches the ange-ftp format
 ;; for a remote file, the user is trying something that won't work.
 ;;  (if (and (string-match "^/[^/:]+:" file) (vc-find-binary "ftp"))
 ;;    (error "Sorry, you can't check out files over FTP"))
 (vc-backend-checkout file writable)
 (if (string-equal file buffer-file-name)
   (vc-resynch-window file t t))
 )

(defun vc-steal-lock (file rev &optional owner)
 "Steal the lock on the current workfile."
 (let (file-description)
  (if (not owner)
    (setq owner (vc-locking-user file)))
  (if rev
    (setq file-description (format "%s:%s" file rev))
   (setq file-description file))
  (if (not (y-or-n-p (format "Take the lock on %s from %s? "
                file-description owner)))
    (error "Steal cancelled"))
  (pop-to-buffer (get-buffer-create "*VC-mail*"))
  (setq default-directory (expand-file-name "~/"))
  (auto-save-mode auto-save-default)
  (mail-mode)
  (erase-buffer)
  (mail-setup owner (format "Stolen lock on %s" file-description) nil nil nil
        (list (list 'vc-finish-steal file rev)))
  (goto-char (point-max))
  (insert
   (format "I stole the lock on %s, " file-description)
   (current-time-string)
   ".\n")
  (message "Please explain why you stole the lock. Type C-c C-c when done.")))

;; This is called when the notification has been sent.
(defun vc-finish-steal (file version)
 (vc-backend-steal file version)
 (if (get-file-buffer file)
   (save-excursion
    (set-buffer (get-file-buffer file))
    (vc-resynch-window file t t))))

(defun vc-checkin (file &optional rev comment)
 "Check in the file specified by FILE.
The optional argument REV may be a string specifying the new version level
\(if nil increment the current level). The file is either retained with write
permissions zeroed, or deleted (according to the value of `vc-keep-workfiles').
If the back-end is CVS, a writable workfile is always kept.
COMMENT is a comment string; if omitted, a buffer is
popped up to accept a comment."
 (vc-start-entry file rev comment
         "Enter a change comment." 'vc-backend-checkin
         nil 'vc-checkin-hook 'vc-before-checkin-hook)
 (if (and (not comment) (not (file-directory-p file)) vc-diff-on-checkin)
   (save-excursion
    (let ((tmp-buffer (current-buffer)))
     (message "Running diff...")
     (vc-diff nil)
     (message "Running diff...done")
     (set-buffer "*vc*")
     (if (get-buffer "*vc-diff*")
       (kill-buffer "*vc-diff*"))
     (rename-buffer "*vc-diff*")
     (pop-to-buffer tmp-buffer)))))

;;; Here is a checkin hook that may prove useful to sites using the
;;; ChangeLog facility supported by Emacs.
(defun vc-comment-to-change-log (&optional whoami file-name)
 "Enter last VC comment into change log file for current buffer's file.
Optional arg (interactive prefix) non-nil means prompt for user name and site.
Second arg is file name of change log. \
If nil, uses `change-log-default-name'."
 (interactive (if current-prefix-arg
          (list current-prefix-arg
             (prompt-for-change-log-name))))
 ;; Make sure the defvar for add-log-current-defun-function has been executed
 ;; before binding it.
 (require 'add-log)
 (let (;; Extract the comment first so we get any error before doing anything.
    (comment (ring-ref vc-comment-ring 0))
    ;; Don't let add-change-log-entry insert a defun name.
    (add-log-current-defun-function 'ignore)
    end)
  ;; Call add-log to do half the work.
  (add-change-log-entry whoami file-name t t)
  ;; Insert the VC comment, leaving point before it.
  (setq end (save-excursion (insert comment) (point-marker)))
  (if (looking-at "\\s *\\s(")
    ;; It starts with an open-paren, as in "(foo): Frobbed."
    ;; So remove the ": " add-log inserted.
    (delete-char -2))
  ;; Canonicalize the white space between the file name and comment.
  (just-one-space)
  ;; Indent rest of the text the same way add-log indented the first line.
  (let ((indentation (current-indentation)))
   (save-excursion
    (while (< (point) end)
     (forward-line 1)
     (indent-to indentation))
    (setq end (point))))
  ;; Fill the inserted text, preserving open-parens at bol.
  (let ((paragraph-separate (concat paragraph-separate "\\|^\\s *\\s("))
     (paragraph-start (concat paragraph-start "\\|^\\s *\\s(")))
   (beginning-of-line)
   (fill-region (point) end))
  ;; Canonicalize the white space at the end of the entry so it is
  ;; separated from the next entry by a single blank line.
  (skip-syntax-forward " " end)
  (delete-char (- (skip-syntax-backward " ")))
  (or (eobp) (looking-at "\n\n")
    (insert "\n"))))


(defun vc-cc-save-logentry (comment buffer)
 (save-excursion
  (set-buffer buffer)
  (let* ((file (buffer-file-name))
      (target (concat (vc-latest-version file))))
   (cond ((string-match "/CHECKEDOUT$" target)
       (vc-do-cleartool-command "chevent"
                   (vc-cc-build-version file target)
                   (vc-cleanup-comment comment) "-replace"))
      (t
       (error "Can't change comment of checked-in version with this interface"))))))

(defun vc-save-logentry ()
 "Checkpoint currently entered comment"
 (interactive)
 (let ((comment-string (buffer-string))
    (parent-buffer vc-parent-buffer))
  (if (not (buffer-modified-p))
    (message "(No changes need to be saved)")
   (progn
    (save-excursion
     (set-buffer parent-buffer)
     (vc-backend-dispatch buffer-file-name
      (error "Logentry saves not supported under SCCS")
      (error "Logentry saves not supported under RCS")
      (error "Logentry saves not supported under CVS")
      (vc-cc-save-logentry comment-string parent-buffer)))
    (set-buffer-modified-p nil)))))

(defun vc-num-num-error ()
 (interactive)
 (message "Perhaps you wanted to type C-c C-c instead?"))

(defun vc-finish-logentry (&optional nocomment)
 "Complete the operation implied by the current log entry."
 (interactive)
 ;; Check and record the comment, if any.
 (let ((log-buffer (current-buffer)))
  (if (not nocomment)
    (progn
     (goto-char (point-max))
     (if (not (bolp))
       (newline))
     ;; Comment too long?
     (vc-backend-logentry-check vc-log-file)
     ;; Record the comment in the comment ring
     (if (null vc-comment-ring)
       (setq vc-comment-ring (make-ring vc-maximum-comment-ring-size)))
     (ring-insert vc-comment-ring (buffer-string))
     ))
  ;; Sync parent buffer in case the user modified it while editing the comment.
  ;; But not if it is a vc-dired buffer.
  (save-excursion
   (set-buffer vc-parent-buffer)
   (or vc-dired-mode
     (vc-buffer-sync)))
  ;; OK, do it to it
  (if vc-log-operation
    (save-excursion
     (funcall vc-log-operation
          vc-log-file
          vc-log-writable
          vc-log-version
          nil
          (buffer-string)))
   (error "No log operation is pending"))
  ;; Return to "parent" buffer of this checkin and remove checkin window
  ;; save the vc-log-after-operation-hook of log buffer
  (let ((after-hook vc-log-after-operation-hook)
     (old-window-config vc-window-config))
   (pop-to-buffer vc-parent-buffer)
   (delete-windows-on log-buffer)
   (kill-buffer log-buffer)
   (if old-window-config (set-window-configuration old-window-config))
   ;; Now make sure we see the expanded headers
   (if buffer-file-name
     (vc-resynch-window buffer-file-name vc-keep-workfiles t))
   (if (and (not (eq vc-log-operation 'vc-next-action-dired))
        (eq major-mode 'dired-mode))
     (revert-buffer t t))
   (run-hooks after-hook))))

;; Code for access to the comment ring

(defun vc-previous-comment (arg)
 "Cycle backwards through comment history."
 (interactive "*p")
 (let ((len (ring-length vc-comment-ring)))
  (cond ((or (not len) (<= len 0))  ; XEmacs change from Barry Warsaw
      (message "Empty comment ring")
      (ding))
     (t
      (erase-buffer)
      ;; Initialize the index on the first use of this command
      ;; so that the first M-p gets index 0, and the first M-n gets
      ;; index -1.
      (if (null vc-comment-ring-index)
        (setq vc-comment-ring-index
           (if (> arg 0) -1
            (if (< arg 0) 1 0))))
      (setq vc-comment-ring-index
         (mod (+ vc-comment-ring-index arg) len))
      (message "%d" (1+ vc-comment-ring-index))
      (insert (ring-ref vc-comment-ring vc-comment-ring-index))))))

(defun vc-next-comment (arg)
 "Cycle forwards through comment history."
 (interactive "*p")
 (vc-previous-comment (- arg)))

(defun vc-comment-search-reverse (str)
 "Searches backwards through comment history for substring match."
 (interactive "sComment substring: ")
 (if (string= str "")
   (setq str vc-last-comment-match)
  (setq vc-last-comment-match str))
 (if (null vc-comment-ring-index)
   (setq vc-comment-ring-index -1))
 (let ((str (regexp-quote str))
    (len (ring-length vc-comment-ring))
    (n (1+ vc-comment-ring-index)))
  (while (and (< n len) (not (string-match str (ring-ref vc-comment-ring n))))
   (setq n (+ n 1)))
  (cond ((< n len)
      (vc-previous-comment (- n vc-comment-ring-index)))
     (t (error "Not found")))))

(defun vc-comment-search-forward (str)
 "Searches forwards through comment history for substring match."
 (interactive "sComment substring: ")
 (if (string= str "")
   (setq str vc-last-comment-match)
  (setq vc-last-comment-match str))
 (if (null vc-comment-ring-index)
   (setq vc-comment-ring-index 0))
 (let ((str (regexp-quote str))
    (n vc-comment-ring-index))
  (while (and (>= n 0) (not (string-match str (ring-ref vc-comment-ring n))))
   (setq n (- n 1)))
  (cond ((>= n 0)
      (vc-next-comment (- n vc-comment-ring-index)))
     (t (error "Not found")))))

;; Additional entry points for examining version histories

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-diff (historic &optional not-urgent)
 "Display diffs between file versions.
Normally this compares the current file and buffer with the most recent
checked in version of that file. This uses no arguments.
With a prefix argument, it reads the file name to use
and two version designators specifying which versions to compare."
 (interactive "P")
 (if vc-dired-mode
   (set-buffer (find-file-noselect (dired-get-filename))))
 (while vc-parent-buffer
  (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
 (if historic
   (call-interactively 'vc-version-diff)
  (if (or (null buffer-file-name) (null (vc-name buffer-file-name)))
    (error
     "There is no version-control master associated with this buffer"))
  (let ((file buffer-file-name)
     unchanged)
   (or (and file (vc-name file))
     (vc-registration-error file))
   (vc-buffer-sync not-urgent)
   (setq unchanged (vc-workfile-unchanged-p buffer-file-name))
   (if unchanged
     (message "No changes to %s since latest version." file)
    (vc-backend-diff file)
    ;; Ideally, we'd like at this point to parse the diff so that
    ;; the buffer effectively goes into compilation mode and we
    ;; can visit the old and new change locations via next-error.
    ;; Unfortunately, this is just too painful to do. The basic
    ;; problem is that the `old' file doesn't exist to be
    ;; visited. This plays hell with numerous assumptions in
    ;; the diff.el and compile.el machinery.
    (pop-to-buffer "*vc*")
    (setq default-directory (file-name-directory file))
    (if (= 0 (buffer-size))
      (progn
       (setq unchanged t)
       (message "No changes to %s since latest version." file))
     (goto-char (point-min))
     (shrink-window-if-larger-than-buffer)))
   (not unchanged))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-version-diff (file rel1 rel2)
 "For FILE, report diffs between two stored versions REL1 and REL2 of it.
If FILE is a directory, generate diffs between versions for all registered
files in or below it."
 (interactive
  (progn
   (let ((file (read-file-name "File or directory to diff: "
                 default-directory nil t nil)))
    (if (file-directory-p file)
      (let ((r1 (read-string "Older version: "))
         (r2 (read-string "Newer version: ")))
       (list file r1 r2))
     (let ((r1 (vc-read-version
          (format "Older version of %s: "
              (file-name-nondirectory file))
          file))
        (r2 (vc-read-version
          (format "Newer version of %s: "
              (file-name-nondirectory file))
          file)))
      (list file r1 r2))))))
 (if (string-equal rel1 "") (setq rel1 nil))
 (if (string-equal rel2 "") (setq rel2 nil))
 (if (file-directory-p file)
   (let ((camefrom (current-buffer)))
    (set-buffer (get-buffer-create "*vc-status*"))
    (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer) camefrom)
    (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer-name)
       (concat " from " (buffer-name camefrom)))
    (erase-buffer)
    (insert "Diffs between "
        (or rel1 "last version checked in")
        " and "
        (or rel2 "current workfile(s)")
        ":\n\n")
    (set-buffer (get-buffer-create "*vc*"))
    (cd file)
    (vc-file-tree-walk
     (function (lambda (f)
           (message "Looking at %s" f)
           (and
           (not (file-directory-p f))
           (vc-registered f)
           (vc-backend-diff f rel1 rel2)
           (append-to-buffer "*vc-status*" (point-min) (point-max)))
           )))
    (pop-to-buffer "*vc-status*")
    (insert "\nEnd of diffs.\n")
    (goto-char (point-min))
    (set-buffer-modified-p nil)
    )
  (if (zerop (vc-backend-diff file rel1 rel2))
    (message "No changes to %s between %s and %s." file rel1 rel2)
   (pop-to-buffer "*vc*"))))

(defun vc-read-version (prompt file)
 (vc-backend-dispatch file
   (read-string prompt (vc-latest-version file))
   (read-string prompt (vc-latest-version file))
   (read-string prompt (vc-latest-version file))
   ;; For ClearCase, use the version-extended path
   (let* (;; Don't show the whole gory path
       (insert-default-directory nil)
       ;; Fetch the latest version for defaults - it's not critical that
       ;; it be up-to-date, so try the property-list first.
       (latest (or (vc-file-getprop file 'vc-latest-version)
             (vc-latest-version file)))
       (default (vc-cc-build-version file latest))
       ;; Make the current directory the branch of the latest version
       ;; This is the only way that read-file-name will work properly, if
       ;; I pass in this directory, it doesn't complete properly when
       ;; subdirectories are used.
       (default-directory (expand-file-name
                (vc-cc-build-version file
                           (file-name-directory latest))))
       )
    ;; Extract just version name, but still complete
    (vc-cc-version-name
     (expand-file-name
     (read-file-name (format "%s (default %s): " prompt latest)
             nil
             default
             t
             nil
             ))
     )
;;    ;; The completing-read method safer, but slower
;;    (completing-read prompt (vc-cc-enumerate-versions file) nil t
;;             (or (vc-cc-version-name file) (vc-latest-version file)))
    )
   ))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-version-other-window (rev)
 "Visit version REV of the current buffer in another window.
If the current buffer is named `F', the version is named `F.~REV~'.
If `F.~REV~' already exists, it is used instead of being re-created.

ClearCase uses the normal version-extended naming convention instead."
 (interactive
  (list
  (progn
   (if vc-dired-mode
     (set-buffer (find-file-noselect (dired-get-filename))))
   (while vc-parent-buffer
    (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
   (vc-read-version (format "Version of %s to visit: "
                (file-name-nondirectory buffer-file-name))
            buffer-file-name))))

 (if (and buffer-file-name (vc-name buffer-file-name))
   (let* ((version (if (string-equal rev "")
             (vc-latest-version buffer-file-name)
            rev))
       (filename (vc-backend-dispatch
            buffer-file-name
            (concat buffer-file-name ".~" version" ~")   ;; SCCS
            (concat buffer-file-name ".~" version" ~")   ;; RCS
            (concat buffer-file-name ".~" version" ~")   ;; CVS
            (vc-cc-build-version
             (vc-cc-element-name buffer-file-name)
                 version) ;; ClearCase
            )))
     (or (file-exists-p filename)
       (vc-backend-checkout buffer-file-name nil version filename nil))
     (find-file-other-window filename))
  (vc-registration-error buffer-file-name)))

;; Header-insertion code

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-insert-headers ()
 "Insert headers in a file for use with your version-control system.
Headers desired are inserted at the start of the buffer, and are pulled from
the variable `vc-header-alist'."
 (interactive)
 (if vc-dired-mode
   (find-file-other-window (dired-get-filename)))
 (while vc-parent-buffer
  (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
 (save-excursion
  (save-restriction
   (widen)
   (if (or (not (vc-check-headers))
       (y-or-n-p "Version headers already exist. Insert another set? "))
     (progn
      (let* ((delims (cdr (assq major-mode vc-comment-alist)))
          (comment-start-vc (or (car delims) comment-start "#"))
          (comment-end-vc (or (car (cdr delims)) comment-end ""))
          (hdstrings (cdr (assoc (vc-backend-deduce (buffer-file-name)) vc-header-alist))))
       (mapcar (function (lambda (s)
                 (insert comment-start-vc s
                     comment-end-vc "\n")))
           hdstrings)
       (if vc-static-header-alist
         (mapcar (function (lambda (f)
               (if (and buffer-file-name
                    (string-match (car f) buffer-file-name))
                 (insert (format (cdr f) (car hdstrings))))))
             vc-static-header-alist))
       )
      )))))

;; The VC directory submode. Coopt Dired for this.
;; All VC commands get mapped into logical equivalents.

(defvar vc-dired-prefix-map (make-sparse-keymap))
(define-key vc-dired-prefix-map "\C-xv" vc-prefix-map)

(if (not (fboundp 'set-keymap-name))
  (defun set-keymap-name (&rest args)
   nil))

(set-keymap-name vc-dired-prefix-map 'vc-dired-prefix-map)

(or (not (boundp 'minor-mode-map-alist))
  (assq 'vc-dired-mode (symbol-value 'minor-mode-map-alist))
  (setq minor-mode-map-alist
     (cons (cons 'vc-dired-mode vc-dired-prefix-map)
        minor-mode-map-alist)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-dired-mode (&optional arg)
 "The augmented Dired minor mode used in VC directory buffers.
All Dired commands operate normally. Users currently locking listed files
are listed in place of the file's owner and group.
Keystrokes bound to VC commands will execute as though they had been called
on a buffer attached to the file named in the current Dired buffer line."
 (interactive "P")

 ;; Behave like a proper minor-mode
 (setq vc-dired-mode
    (if (interactive-p)
      (if (null arg)
        (not vc-dired-mode)
       ;; Check if the numeric arg is positive
       (> (prefix-numeric-value arg) 0)
       )
     ;; else
     ;; Use the car if it's a list
     (if (consp arg) (setq arg (car arg)))

     (if (symbolp arg)
       (if (null arg)
         (not vc-dired-mode) ;; toggle mode switch
        (not (eq '- arg))) ;; True if symbol is not '-
      ;; else
      ;; assume it's a number and check that
      (> arg 0)
      )))

 (if (or (not (eq major-mode 'dired-mode)))
   (setq vc-dired-mode nil))

 (if (and vc-dired-mode vc-dired-highlight)
   (progn
    (vc-reformat-dired-buffer)
    (setq vc-mode " under VC")
    )
  (setq vc-mode ""))
 )

;;(defvar vc-dired-width 15
;; "Field width of locking-user information inserted into dired buffer")

;; Create a face for highlighting checked out files in vc-dired
(if (not (memq 'vc-dired-checkedout-face (face-list)))
  (progn
   (make-face 'vc-dired-checkedout-face)
   (set-face-doc-string 'vc-dired-checkedout-face
              "Checked out files in VC dired buffers")
   (set-face-foreground 'vc-dired-checkedout-face "yellow")))

;; Create a face for highlighting registered files in vc-dired
(if (not (memq 'vc-dired-registered-face (face-list)))
  (progn
   (make-face 'vc-dired-registered-face)
   (set-face-doc-string 'vc-dired-registered-face
              "Registered files in VC dired buffers")
   (set-face-foreground 'vc-dired-registered-face "#6920ac")))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-reformat-dired-buffer (&optional filelist)
 "Reformats the current dired buffer using the given file alist."
 (let* ((givenlist filelist)
     (directory default-directory)
     subdir)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))

   (while (not (eobp))
    (cond
     ;; Look for directory markers
     ((setq subdir (dired-get-subdir))
     (setq directory subdir)
     ;; If no filelist was passed in, look up the checkouts.
     ;; The routine vc-list-registered-files is optimized (at least for
     ;; SCCS and ClearCase) to return the checked out files quickly.
     ;; This routine should be much faster than checking each file.
     (if (not givenlist)
       (setq filelist (vc-list-registered-files 'all nil directory)))
     ;; If no registered files are found, we don't need to check each
     ;; file, and it's very slow. The filelist should contain something
     ;; so it doesn't attempt to do this.
     (if (null filelist) (setq filelist '(nil)))
     (message "Reformatting %s..." directory))

     ;; Look for files (the safest way to get the filename)
     ((setq fullpath (dired-get-filename nil t))
     ;; Expand it to get rid of . and .. entries
     (setq fullpath (expand-file-name fullpath))
     (looking-at
      "..\\([drwxlts-]+ \\) *[0-9]+ \\(.+\\) +[0-9]+\\( [^ 0-9]+ [0-9 ][0-9] .*\\)")
     (let* ((file-registered (assoc fullpath filelist))
         (owner (if file-registered (cdr file-registered)
             ;; If a filelist was not specified, try to find the
             ;; locking user. The only time this should happen
             ;; is when we are updating a single file entry. For
             ;; whole subdirectories, the filelist should have
             ;; been generated.
             (save-match-data
              (and (null filelist)
                 (vc-registered fullpath)
                 (vc-locking-user fullpath)))))
         (info-length (- (match-end 2) (match-beginning 2)))
         (rep (format "%-8s RESERVED" owner))
         )

      ;; Remove this element from the alist (in case multiple users have
      ;; a file checked out)
      (if (consp file-registered) (setcar file-registered nil))

      ;; Highlight the line if the file is reserved
      (if owner
        (progn
         (goto-char (match-beginning 2))
         ;; Replace the user/group with user/RESERVED
         (let ((buffer-read-only nil))
          (cond ((>= info-length 17) (setq info-length 17))
             ((>= info-length 8) (setq info-length 8))
             (t (error "Bad format.")))

          (delete-char info-length)
          (insert (substring rep 0 info-length))
          )

         ;; Highlight the checked out files sort of like xclearcase
         (if (featurep 'text-props)
           (put-text-property (match-beginning 2) (match-end 2)
                     'face 'vc-dired-checkedout-face)))
       ;; Else if it is registered, but not checked out
       (if (or file-registered
           (and (not filelist)
              (save-match-data (vc-registered fullpath))))
         ;; Highlight the registered files
         (if (featurep 'text-props)
           (put-text-property (match-beginning 2) (match-end 2)
                     'face 'vc-dired-registered-face)))
       ))))
    (forward-line 1))    ;; go to next line
   ))
 (message "Reformatting...Done")
 )

(defvar vc-dired-listing-switches (concat dired-listing-switches "d"))

(defun vc-list-registered-files (verbose recurse &optional directory)
 "Returns an alist of files to users in the directory."
 (or directory (setq directory default-directory))
 (let ((filelist nil) (default-directory directory))
  (cond
   ;; ClearCase
   ((eq (vc-backend-deduce directory) '@@)

   (message "Listing ClearCase checkouts...")

   ;; File-tree walk is too slow to use for ClearCase
   (setq filelist (vc-cc-list-checkouts directory verbose recurse))

   ;; Check if the directory itself is checked-out
   (let* ((dirname (directory-file-name directory))
       (user (vc-locking-user dirname)))
    (if user (setq filelist (cons (cons dirname user) filelist)))
    ;; Check the parent too, he's in the list
    (setq dirname (directory-file-name (expand-file-name (concat directory "..")))
       user (vc-locking-user dirname))
    (if user (setq filelist (cons (cons dirname user) filelist))))

   ;; List all registered files if requested
   (if (eq verbose 'all)
     ;; Add all the rest of the non-private files to the list
     (let ((tree-walk-function
         (function (lambda (file)
               (let ((fullpath (expand-file-name file directory)))
                (if (and (not (assoc fullpath filelist))
                    (clearcase-element-p file))
                  (setq filelist (cons (cons fullpath nil)
                            filelist))
                 ))))))
      ;; Add all the rest of the non-private files to the list
      (if recurse
        (vc-file-tree-walk tree-walk-function)
       (vc-dir-all-files tree-walk-function))
      ))
   (message "Listing ClearCase checkouts...done")
   )
   ;; SCCS
   ((or (file-directory-p "SCCS") (eq vc-default-back-end 'SCCS))

   (message "Listing SCCS checkouts...")

   ;; If recursive was requested, use vc-subdir-tree-walk
   (if recurse
     (vc-subdir-tree-walk 'vc-sccs-info-list verbose)
    (vc-sccs-info-list directory verbose))

   ;; List all registered files if requested
   (if (eq verbose 'all)
     (let ((tree-walk-function
         (function (lambda (file)
               (let ((fullpath (expand-file-name file directory)))
                (if (and (not (file-directory-p fullpath))
                    (not (assoc fullpath filelist))
                    ;; Cut to the chase
                    (file-exists-p
                     (format
                     "%sSCCS/s.%s"
                     (file-name-directory file)
                     (file-name-nondirectory file)))
                    )
                  (setq filelist (cons (cons fullpath nil)
                            filelist))
                 ))))))
      ;; Add all the rest of the registered files to the list
      (if recurse
        (vc-file-tree-walk tree-walk-function)
       (vc-dir-all-files tree-walk-function))
      ))

   (message "Listing SCCS checkouts...done")
   )
   (t
   ;; All other VC systems... this may be too slow for comfort
   (let ((tree-walk-function
       (function (lambda (f)
             (if (vc-registered f)
               (let ((user (vc-locking-user f)))
                (if (cond ((null verbose))
                     ((eq verbose 'all))
                     ((eq verbose 'yours) (string-equal user (user-login-name))))
                  (setq filelist
                     (cons (cons f user) filelist)))))))))
    (if recurse
      (vc-file-tree-walk tree-walk-function)
     (vc-dir-all-files tree-walk-function)))
   )
   )
  ;; Return the filelist
  filelist
  ))

(defun vc-cc-list-checkouts (directory verbose &optional recurse)
 (or directory (setq directory default-directory))
 (vc-cc-cd directory)

 (let* (;; Trim off the view specifier
     (reldir (vc-cc-relpath directory))
     ;; Don't use avobs, it takes way too long
     (cmd (concat
        "lsco -fmt \"%n %u %Tf\\n\""
        (if (eq verbose 'yours) " -me" "")
        ;; If recursive list requested, use "-r", otherwise,
        ;; assume the request is for a single vc-dired-mode
        ;; directory, and use "-cview" to restrict list to
        ;; checkouts in the current view.
        (if recurse " -r" " -cview")
        ;; Put the directory so all names will be fullpaths
        ;; For some reason ClearCase adds an extra slash if you leave
        ;; the trailing slash on the directory, so we need to remove it.
        " " (directory-file-name (or reldir directory))))
     (string (vc-cleartool-cmd (or reldir directory) cmd))
     (tmplist (split-string string "\n")))
  ;; Return the reversed alist constructed from the file/version pairs
  (cdr (nreverse
     (mapcar (function
          (lambda (string)
           (let* ((split-list (split-string string " "))
              (fullname (vc-cc-build-version
                    (car split-list) nil
                    (if (or reldir recurse)
                      (caddr split-list))))
              (locking-user (cadr split-list)))
            ;; Record the locking user for future operations
            (vc-file-setprop fullname 'vc-locking-user locking-user)
            (cons fullname locking-user))
           ))
         tmplist)))
  ))

;; This assumes that the caller has defined the variable filelist.
;; Should be used only by vc-list-registered-files.
(defun vc-sccs-info-list (directory verbose)
 "List the SCCS checked out files in the given directory."

 (if (file-directory-p (concat directory "SCCS/"))
   (save-excursion
    ;; Call sccs info to list all checked out files
    (apply 'vc-do-command 0 "sccs" directory nil
        "info" (if (eq verbose 'yours) '("-U") nil))
    (set-buffer "*vc*")
    (beginning-of-buffer)

    ;; Find all lines matching the format and create a filelist
    (while (re-search-forward
        "^[ \t]*\\([^ \t\n]*\\): being edited: \\([0-9.]+\\) \\([0-9.]+\\) \\([^ \t\n]+\\) .*$"
        nil t)
     (let* ((file (match-string 1))
         (user (match-string 4))
         (fullpath (expand-file-name file directory)))

      ;; Add the entry to the filelist if not there already
      (if (not (assoc fullpath filelist))
        (setq filelist (cons (cons fullpath user) filelist)))

      ;; Record the locking user for future operations
      (vc-file-setprop (expand-file-name file directory)
               'vc-locking-user user)
     ))
    )
  ))

;; This is a very useful function, and I'm surprised that I couldn't find an
;; equivalent
(defun find-base-dir (dirlist)
 "Find the base directory of the given list of directories."
 (let ((dirlist (mapcar (function (lambda (x) (split-string x "/"))) 
             dirlist))
    prelist first postlist)
  (setq postlist
     (catch 'done
      (while t
       (setq 
        first nil
        dirlist (mapcar (function (lambda (list)
                      (if first
                        (if (not (string-equal first (car list)))
                          (throw 'done prelist))
                       (setq first (car list)))
                      (if (consp list) (cdr list) list)))
                dirlist))
       (setq prelist (append prelist (list first)))
       )))
  (if postlist
    (concat (mapconcat 'identity postlist "/") "/")
   "/")
  ))


;;; Note in Emacs 18 the following defun gets overridden
;;; with the symbol 'vc-directory-18. See below.
;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-directory (dir verbose)
 "Show version-control status of all files under the directory DIR.
With a single prefix argument, all registered files are listed.
With two prefix arguments, only files you have checked out are listed.

Files are listed in a dired buffer, in `vc-dired-mode'."
 (interactive "DVC status of directory: \nP")

 ;; Determine value of verbose flag from prefix arg
 (setq verbose (cond ((equal '(4) verbose) 'all)
           ((equal '(16) verbose) 'yours)
           (t nil)))

 (if (null dir) (setq dir default-directory))

 (let* (nonempty
     dired-buf
     (default-directory dir)
     (filelist (vc-list-registered-files verbose t)))
  (if filelist
    (save-excursion
     ;; This uses a semi-documented feature of dired; giving a switch
     ;; argument forces the buffer to refresh each time.
     (message "Reading directory entries...")
     ;; Because ClearCase lists the views the files were found in, the
     ;; top-level of the directory tree must be root.
     (let ((uniquify-buffer-name-style nil)
        (files (mapcar 'car filelist))) ;; shut off uniquify temporarily
      (dired (cons (find-base-dir files)
             (nreverse files))
          vc-dired-listing-switches))
     (message "Reading directory entries...done")
     (setq dired-buf (current-buffer))
     (rename-buffer (generate-new-buffer-name 
             (concat "VC:" (or (vc-cc-relpath dir) dir))))
     (setq nonempty (not (zerop (buffer-size))))))
  (if nonempty
    (progn
     (pop-to-buffer dired-buf)
     (setq vc-dired-mode t
        vc-mode " under VC")
     (vc-reformat-dired-buffer filelist)
     )

   (message "No files are currently %s under %s"
        (cond ((eq 'all verbose) "registered")
           ((eq 'yours verbose) "locked by you")
           (t "locked"))
        default-directory))
  ))

;; Emacs 18 version
(defun vc-directory-18 (dir verbose)
 "Show version-control status of all files under the directory DIR.
With a single prefix argument, all registered files are listed.
With two prefix arguments, only files you have checked out are listed.

Files are listed in a plain buffer, with the name of the locking user."
 (interactive "DVC status of directory: \nP")

 ;; Determine value of verbose flag from prefix arg
 (setq verbose (cond ((equal '(4) verbose) 'all)
           ((equal '(16) verbose) 'yours)
           (t nil)))

 (if (null dir) (setq dir default-directory))

 (let ((default-directory dir)
    (action (cond ((eq 'all verbose) "registered")
           ((eq 'yours verbose) "locked by you")
           (t "locked"))))
  (save-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create "*vc-status*"))
   (erase-buffer)
   (cd dir)
   (insert "Files " action " under " default-directory "\n\n")
   (display-buffer "*vc-status*")
   (sit-for 0)

   ;; Map over the file list and print
   (let ((filelist (vc-list-registered-files verbose t default-directory)))
    (if filelist
      (progn
       (mapcar
        (function (lambda (f)
              (let ((user (cdr f)) (f (car f)))
               (if (cond ((null verbose) user)
                    ((eq verbose 'all))
                    ((eq verbose 'yours) (equal user (user-login-name))))
                 (progn
                  (insert (format
                      "%s   %s\n"
                      (concat user) f)))))))
        filelist)

       (pop-to-buffer "*vc-status*" t)
       (goto-char (point-min))
       (shrink-window-if-larger-than-buffer))
     (message "No files are currently %s under %s"
          action default-directory)))
   )))

(cond ((string-lessp emacs-version "18")
    (fset 'vc-directory 'vc-directory-18)
    ;; Emacs 18 also lacks these.
    (or (boundp 'compilation-old-error-list)
      (setq compilation-old-error-list nil))
    )
   ;; XEmacs with efs does work
   ((and (string-match "Lucid" emacs-version)
      (or (and
         (= emacs-major-version 19)
         (<= emacs-minor-version 14))
        (< emacs-major-version 19)))
    ;; lucid emacs does not have the new dired yet
    (fset 'vc-directory 'vc-directory-18)
    )
   )

;; Named-configuration support for SCCS

(defun vc-add-triple (name file rev)
 (save-excursion
  (find-file (concat (vc-backend-subdirectory-name file) "/" vc-name-assoc-file))
  (goto-char (point-max))
  (insert name "\t:\t" file "\t" rev "\n")
  (basic-save-buffer)
  (kill-buffer (current-buffer))
  ))

(defun vc-record-rename (file newname)
 (save-excursion
  (find-file (concat (vc-backend-subdirectory-name file) "/" vc-name-assoc-file))
  (goto-char (point-min))
  ;; (replace-regexp (concat ":" (regexp-quote file) "$") (concat ":" newname))
  (while (re-search-forward (concat ":" (regexp-quote file) "$") nil t)
   (replace-match (concat ":" newname) nil nil))
  (basic-save-buffer)
  (kill-buffer (current-buffer))
  ))

(defun vc-lookup-triple (file name)
 ;; Return the numeric version corresponding to a named snapshot of file
 ;; If name is nil or a version number string it's just passed through
 (cond ((null name) name)
    ((let ((firstchar (aref name 0)))
      (and (>= firstchar ?0) (<= firstchar ?9)))
     name)
    (t
     (car (vc-master-info
        (concat (vc-backend-subdirectory-name file) "/" vc-name-assoc-file)
        (list (concat name "\t:\t" file "\t\\(.+\\)"))))
     )))

;; Named-configuration entry points

(defun vc-locked-example ()
 ;; Return an example of why the current directory is not ready to be snapshot
 ;; or nil if no such example exists.
 (catch 'vc-locked-example
  (vc-file-tree-walk
   (function (lambda (f)
         (if (and (vc-registered f) (vc-locking-user f))
           (throw 'vc-locked-example f)))))
  nil))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-create-snapshot (name)
 "Make a snapshot called NAME.
The snapshot is made from all registered files at or below the current
directory. For each file, the version level of its latest
version becomes part of the named configuration."
 (interactive "sNew snapshot name: ")
 (let ((locked (vc-locked-example)))
  (if locked
    (error "File %s is locked" locked)
   (progn
    (vc-backend-define-name default-directory name)
    (vc-file-tree-walk
     (function (lambda (f) (and
                 (vc-name f)
                 (vc-backend-assign-name f name)))))
   ))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-assign-name (name)
 "Assign a NAME to the current file version.
In vc-dired-mode all marked files are labeled."
 (interactive (list (vc-read-label "Label: ")))
 (let ((filelist
     (if vc-dired-mode (dired-get-marked-files)
        (list (buffer-file-name))))
    file)
  (while filelist
   (setq file (car filelist) filelist (cdr filelist))
   (if (and (vc-registered file) (vc-locking-user file))
     (error "File %s is locked" file)
    (vc-backend-assign-name file name))
   )))

(defun vc-read-label (prompt)
 "Read a label name."
 (if (eq (vc-backend-deduce default-directory) '@@)
   (let* ((string (vc-cleartool-cmd default-directory
                    "lstype -kind lbtype -short"))
       labels)
    (mapcar (function (lambda (arg)
              (if (string-match "(locked)" arg)
                nil
               (setq labels (cons (list arg) labels)))))
        (split-string string "\n"))
    (completing-read prompt labels nil t))
  ;; Otherwise, just read any string
  (read-string prompt)
  ))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-retrieve-snapshot (name)
 "Retrieve the snapshot called NAME.
This function fails if any files are locked at or below the current directory
Otherwise, all registered files are checked out (unlocked) at their version
levels in the snapshot."
 (interactive "sSnapshot name to retrieve: ")
 (let ((locked (vc-locked-example)))
  (if locked
    (error "File %s is locked" locked)
   (vc-file-tree-walk
    (function (lambda (f) (and
               (vc-name f)
               (vc-error-occurred
                (vc-backend-checkout f nil name))))))
   )))

;; Miscellaneous other entry points

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-print-log ()
 "List the change log of the current buffer in a window."
 (interactive)
 (if vc-dired-mode
   (set-buffer (find-file-noselect (dired-get-filename))))
 (while vc-parent-buffer
  (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
 (if (and buffer-file-name (vc-name buffer-file-name))
   (let ((file buffer-file-name))
    (vc-backend-print-log file)
    (pop-to-buffer (get-buffer-create "*vc*"))
    (setq default-directory (file-name-directory file))
    (while (looking-at "=*\n")
     (delete-char (- (match-end 0) (match-beginning 0)))
     (forward-line -1))
    (goto-char (point-min))
    (if (looking-at "[\b\t\n\v\f\r ]+")
      (delete-char (- (match-end 0) (match-beginning 0))))
    (shrink-window-if-larger-than-buffer)
    )
  (vc-registration-error buffer-file-name)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-revert-buffer ()
 "Revert the current buffer's file back to the latest checked-in version.
This asks for confirmation if the buffer contents are not identical
to that version.
If the back-end is CVS, this will give you the most recent revision of
the file on the branch you are editing."
 (interactive)
 (while vc-parent-buffer
  (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
 (let (filelist file changed keep-buffer new-buffer
    (obuf (current-buffer)))

  (if vc-dired-mode
    (setq filelist (dired-get-marked-files))
   (setq filelist (list (buffer-file-name))))

  (while filelist
   (setq file (car filelist) filelist (cdr filelist)
      changed nil)

   (if (file-directory-p file)
     (setq new-buffer nil keep-buffer t)

    ;; Otherwise find the file
    (setq new-buffer (find-buffer-visiting file))

    (if new-buffer
      (setq keep-buffer t)
     (setq new-buffer (find-file-noselect file)
        keep-buffer nil))

    (set-buffer new-buffer)
    )

   (if (or
      (not (vc-name file))
      (not (equal (vc-locking-user file) (user-login-name)))
      (and (not (file-directory-p file))
        (setq changed (vc-diff nil t))
        (or vc-suppress-confirm
          (not (yes-or-no-p "Discard changes? ")))))
     (progn
      (unless keep-buffer (kill-buffer new-buffer))
      (message "Revert of %s cancelled" file))
    (set-buffer obuf)
    (if changed
      (delete-window))
    (vc-backend-revert file)
    (vc-resynch-window file t t)
    (if keep-buffer
      (if new-buffer (progn (set-buffer new-buffer) (revert-buffer nil t)))
     (kill-buffer new-buffer))

    ;; See if we can keep dired up-to-date
    (if (fboundp 'dired-relist-file)
      (dired-relist-file file)
     ))
   )))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cancel-version (norevert)
 "Get rid of most recently checked in version of this file.
A prefix argument means do not revert the buffer afterwards."
 (interactive "P")
 (if vc-dired-mode
   (find-file-other-window (dired-get-filename)))
 (while vc-parent-buffer
  (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
 (let* ((target (concat (vc-latest-version (buffer-file-name))))
     (yours (concat (vc-your-latest-version (buffer-file-name))))
     (prompt (if (string-equal yours target)
           "Remove your version %s from master? "
          "Version %s was not your change. Remove it anyway? ")))
  (if (null (yes-or-no-p (format prompt target)))
    nil
   (vc-backend-uncheck (buffer-file-name) target)
   (if (or norevert
       (not (yes-or-no-p "Revert buffer to most recent remaining version? ")))
     (vc-mode-line (buffer-file-name))
    (vc-checkout (buffer-file-name) nil)))
  ))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-rename-file (old new)
 "Rename file OLD to NEW, and rename its master file likewise."
 (interactive "fVC rename file: \nFRename to: ")
 ;; There are several ways of renaming files under CVS 1.3, but they all
 ;; have serious disadvantages. See the FAQ (available from think.com in
 ;; pub/cvs/). I'd rather send the user an error, than do something he might
 ;; consider to be wrong. When the famous, long-awaited rename database is
 ;; implemented things might change for the better. This is unlikely to occur
 ;; until CVS 2.0 is released. --ceder 1994-01-23 21:27:51
 (if (eq (vc-backend-deduce old) 'CVS)
   (error "Renaming files under CVS is dangerous and not supported in VC."))
 (if (eq (vc-backend-deduce old) '@@)
   (error "VC's ClearCase support cannot rename files."))
 (let ((oldbuf (get-file-buffer old)))
  (if (and oldbuf (buffer-modified-p oldbuf))
    (error "Please save files before moving them"))
  (if (get-file-buffer new)
    (error "Already editing new file name"))
  (if (file-exists-p new)
    (error "New file already exists"))
  (let ((oldmaster (vc-name old)))
   (if oldmaster
     (progn
      (if (vc-locking-user old)
        (error "Please check in files before moving them"))
      (if (or (file-symlink-p oldmaster)
          ;; This had FILE, I changed it to OLD. -- rms.
          (file-symlink-p (vc-backend-subdirectory-name old)))
        (error "This is not a safe thing to do in the presence of symbolic links"))
      (rename-file
       oldmaster
       (let ((backend (vc-backend-deduce old))
          (newdir (or (file-name-directory new) ""))
          (newbase (file-name-nondirectory new)))
        (catch 'found
         (mapcar
         (function
          (lambda (s)
           (if (eq backend (cdr s))
             (let* ((newmaster (format (car s) newdir newbase))
                (newmasterdir (file-name-directory newmaster)))
              (if (or (not newmasterdir)
                  (file-directory-p newmasterdir))
                (throw 'found newmaster))))))
         vc-master-templates)
         (error "New file lacks a version control directory"))))))
   (if (or (not oldmaster) (file-exists-p old))
     (rename-file old new)))
  ;; ?? Renaming a file might change its contents due to keyword expansion.
  ;; We should really check out a new copy if the old copy was precisely equal
  ;; to some checked in version. However, testing for this is tricky....
  (if oldbuf
    (save-excursion
     (set-buffer oldbuf)
     (set-visited-file-name new)
     (set-buffer-modified-p nil))))
 ;; This had FILE, I changed it to OLD. -- rms.
 (vc-backend-dispatch old
  (vc-record-rename old new)     ;SCCS
  ;; #### - This CAN kinda be done for both rcs and
  ;; cvs. It needs to be implemented. -- Stig
  nil                 ;RCS
  nil                 ;CVS
  nil                 ;CC
  )
 )

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-update-change-log (&rest args)
 "Find change log file and add entries from recent RCS logs.
The mark is left at the end of the text prepended to the change log.
With prefix arg of C-u, only find log entries for the current buffer's file.
With any numeric prefix arg, find log entries for all files currently visited.
Otherwise, find log entries for all registered files in the default directory.
>From a program, any arguments are passed to the `rcs2log' script."
 (interactive
  (cond ((consp current-prefix-arg)  ;C-u
     (list buffer-file-name))
     (current-prefix-arg      ;Numeric argument.
     (let ((files nil)
        (buffers (buffer-list))
        file)
      (while buffers
       (setq file (buffer-file-name (car buffers)))
       (and file (vc-backend-deduce file)
          (setq files (cons file files)))
       (setq buffers (cdr buffers)))
      files))
     (t
     (let ((RCS (concat default-directory "RCS")))
      (and (file-directory-p RCS)
         (mapcar (function
             (lambda (f)
              (if (string-match "\\(.*\\),v$" f)
                (substring f 0 (match-end 1))
               f)))
             (directory-files RCS nil "...\\|^[^.]\\|^.[^.]")))))))
 (let ((odefault default-directory))
  (find-file-other-window (find-change-log))
  (barf-if-buffer-read-only)
  (vc-buffer-sync)
  (undo-boundary)
  (goto-char (point-min))
  (push-mark)
  (message "Computing change log entries...")
  (message "Computing change log entries... %s"
       (if (or (null args)
           (eq 0 (apply 'call-process "rcs2log" nil t nil
                 "-n"
                 (user-login-name)
                 (user-full-name)
                 user-mail-address
                 (mapcar (function
                      (lambda (f)
                       (file-relative-name
                       (if (file-name-absolute-p f)
                         f
                        (concat odefault f)))))
                     args))))
         "done" "failed"))))

;; Functions for querying the master and lock files.

(defun vc-match-substring (bn)
 (buffer-substring (match-beginning bn) (match-end bn)))

(defun vc-parse-buffer (patterns &optional file properties nodates)
 ;; Each pattern is of the form:
 ;;  regex        ; subex is 1, and date-subex is 2 (or nil)
 ;;  (regex subex date-subex)
 ;;
 ;; Use PATTERNS to parse information out of the current buffer by matching
 ;; each REGEX in the list and the returning the string matched by SUBEX.
 ;; If a DATE-SUBEX is present, then the SUBEX from the match with the
 ;; highest value for DATE-SUBEX (string comparison is used) will be
 ;; returned.
 ;;
 ;; If FILE and PROPERTIES are given, the latter must be a list of
 ;; properties of the same length as PATTERNS; each property is assigned
 ;; the corresponding value.
 (mapcar (function (lambda (p)
       (goto-char (point-min))
       (if (and (not nodates) (string-match "\\\\(.*\\\\(" p))
         (let ((latest-date "") (latest-val))
          (while (re-search-forward p nil t)
           (let ((date (vc-match-substring 2)))
            (if (string< latest-date date)
              (progn
               (setq latest-date date)
               (setq latest-val
                  (vc-match-substring 1))))))
          latest-val))
       (prog1
         (let ((value nil))
          (if (re-search-forward p nil t)
            (setq value (vc-match-substring 1)))
            (if file
              (vc-file-setprop file (car properties) value))
          value)
        (setq properties (cdr properties)))))
     patterns)
 )

(defun vc-master-info (file fields &optional rfile properties)
 ;; Search for information in a master file.
 (if (and file (file-exists-p file))
   (save-excursion
    (let ((buf))
     (setq buf (create-file-buffer file))
     (set-buffer buf))
    (erase-buffer)
    (insert-file-contents file nil)
    (set-buffer-modified-p nil)
    (auto-save-mode nil)
    (prog1
      (vc-parse-buffer fields rfile properties)
     (kill-buffer (current-buffer)))
    )
  (if rfile
    (mapcar
     (function (lambda (p) (vc-file-setprop rfile p nil)))
     properties))
  )
 )

(defun vc-log-info (command file last flags patterns &optional properties nodates)
 ;; Search for information in log program output
 (if (and file (file-exists-p file))
   (save-excursion
    (let ((buf))
     (setq buf (get-buffer-create "*vc*"))
     (set-buffer buf)
     ;; Special case for cleartool commands
     (if (string-equal command "cleartool")
       (insert (vc-cleartool-cmd file
            ;; Concatenate each flag and the file name into a
            ;; single space separated string.
            (mapconcat 'identity (nconc flags (list file)) " ")))
      (apply 'vc-do-command 0 command file last flags))
     (set-buffer-modified-p nil)
     (prog1
       (vc-parse-buffer patterns file properties nodates)
      (kill-buffer buf))))
  (if file
    (mapcar
     (function (lambda (p) (vc-file-setprop file p nil)))
     properties))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-locking-user (file)
 "Return the name of the person currently holding a lock on FILE.
Return nil if there is no such person.
Under CVS, a file is considered locked if it has been modified since it
was checked out...even though it may well be writable by you."
 (setq file (expand-file-name file))  ; use full pathname
 (cond ((eq (vc-backend-deduce file) 'CVS)
     (if (vc-workfile-unchanged-p file t)
       nil
      ;; XEmacs - ahead of the pack...
      (user-login-name (nth 2 (file-attributes file)))))
    (t
     ;; #### - this can probably be cleaned up as a result of the changes to
     ;; user-login-name...
     (if (or (not vc-keep-workfiles)
         (eq vc-mistrust-permissions 't)
         (and vc-mistrust-permissions
           (funcall vc-mistrust-permissions (vc-backend-subdirectory-name
                            file)))
         (vc-file-newer file))
       (vc-true-locking-user file)
      ;; This implementation assumes that any file which is under version
      ;; control and has -rw-r--r-- is locked by its owner. This is true
      ;; for both RCS and SCCS, which keep unlocked files at -r--r--r--.
      ;; We have to be careful not to exclude files with execute bits on;
      ;; scripts can be under version control too. Also, we must ignore
      ;; the group-read and other-read bits, since paranoid users turn them off.
      ;; This hack wins because calls to the very expensive vc-fetch-properties
      ;; function only have to be made if (a) the file is locked by someone
      ;; other than the current user, or (b) some untoward manipulation
      ;; behind vc's back has changed the owner or the `group' or `other'
      ;; write bits.
      (let ((attributes (file-attributes file)))
       (cond ((string-match ".r-..-..-." (nth 8 attributes))
          nil)
          ((and (= (nth 2 attributes) (user-uid))
             (string-match ".rw..-..-." (nth 8 attributes)))
          (user-login-name))
          (t
          (vc-true-locking-user file)))) ; #### - this looks recursive!!!
      ))))

(defun vc-true-locking-user (file)
 ;; The slow but reliable version
 (vc-fetch-properties file)
 (vc-file-getprop file 'vc-locking-user))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-latest-version (file)
 ;; Return version level of the latest version of FILE
 (vc-fetch-properties file)
 (vc-file-getprop file 'vc-latest-version))

(defun vc-your-latest-version (file)
 ;; Return version level of the latest version of FILE checked in by you
 (vc-fetch-properties file)
 (vc-file-getprop file 'vc-your-latest-version))

(defun vc-cc-previous-version (file version)
 (let ((ext-name (if version
           (vc-cc-build-version file version)
          file)))
  (vc-fetch-properties ext-name )
  (vc-file-getprop ext-name 'vc-pred-version)))

;; Collect back-end-dependent stuff here
;;
;; Everything eventually funnels through these functions. To implement
;; support for a new version-control system, add another branch to the
;; vc-backend-dispatch macro and fill it in in each call. The variable
;; vc-master-templates in vc-hooks.el will also have to change.

(put 'vc-backend-dispatch 'lisp-indent-function 'defun)

(defmacro vc-backend-dispatch (f s r c a)
 "Execute FORM1, FORM2, FORM3 or FORM4 depending whether we're using
SCCS, RCS, CVS or ClearCase.
If FORM3 is RCS, use FORM2 even if we are using CVS. (CVS shares some code
with RCS)."
 (list 'let (list (list 'type (list 'vc-backend-deduce f)))
    (list 'cond
       (list (list 'eq 'type (quote 'SCCS)) s) ; SCCS
       (list (list 'eq 'type (quote 'RCS)) r) ; RCS
       (list (list 'eq 'type (quote 'CVS)) ; CVS
          (if (eq c 'RCS) r c))
       (list (list 'eq 'type (quote '@@)) a) ; CC
       )))

(defun vc-lock-file (file)
 ;; Generate lock file name corresponding to FILE
 (let ((master (vc-name file)))
  (and
   master
   (string-match "\\(.*/\\)s\\.\\(.*\\)" master)
   (concat
   (substring master (match-beginning 1) (match-end 1))
   "p."
   (substring master (match-beginning 2) (match-end 2))))))


(defun vc-fetch-properties (file)
 ;; Re-fetch all properties associated with the given file.
 ;; Currently these properties are:
 ;;  vc-locking-user
 ;;  vc-locked-version
 ;;  vc-latest-version
 ;;  vc-your-latest-version
 ;;  vc-cvs-status (cvs only)
 ;;  vc-cc-predecessor (ClearCase only)
 (vc-backend-dispatch
  file
  ;; SCCS
  (progn
   (vc-master-info (vc-lock-file file)
           (list
            "^[^ ]+ [^ ]+ \\([^ ]+\\)"
            "^\\([^ ]+\\)")
           file
           '(vc-locking-user vc-locked-version))
   (vc-master-info (vc-name file)
           (list
            "^\001d D \\([^ ]+\\)"
            (concat "^\001d D \\([^ ]+\\) .* "
                (regexp-quote (user-login-name)) " ")
            )
           file
           '(vc-latest-version vc-your-latest-version))
   )
  ;; RCS
  (vc-log-info "rlog" file 'MASTER nil
         (list
         "^locks: strict\n\t\\([^:]+\\)"
         "^locks: strict\n\t[^:]+: \\(.+\\)"
         "^revision[\t ]+\\([0-9.]+\\).*\ndate: \\([ /0-9:]+\\);"
         (concat
          "^revision[\t ]+\\([0-9.]+\\)\n.*author: "
          (regexp-quote (user-login-name))
          ";"))
         '(vc-locking-user vc-locked-version
                  vc-latest-version vc-your-latest-version))
  ;; CVS
  ;; Don't fetch vc-locking-user and vc-locked-version here, since they
  ;; should always be nil anyhow. Don't fetch vc-your-latest-version, since
  ;; that is done in vc-find-cvs-master.
  (vc-log-info
   "cvs" file 'WORKFILE '("status")
   ;; CVS 1.3 says "RCS Version:", other releases "RCS Revision:",
   ;; and CVS 1.4a1 says "Repository revision:". The regexp below
   ;; matches much more, but because of the way vc-log-info is
   ;; implemented it is impossible to use additional groups.
   '(("\\(RCS Version\\|RCS Revision\\|Repository revision\\):[\t ]+\\([0-9.]+\\)" 2)
    "Status: \\(.*\\)")
   '(vc-latest-version
    vc-cvs-status))
  ;; CC
  (progn
   (vc-file-setprop file 'vc-need-pre-checkout-message t)
   (vc-log-info "cleartool" file nil (list "describe" file)
         (list
          "checked out .* by .* (\\([^ .]+\\)..*@.*)"
          "from \\([^ ]+\\) (reserved)"
          "version [^\"]*\".*@@\\([^ ]+\\)\""
;;          "version [^\"]*\".*@@\\([^ ]+\\)\""
          "predecessor version: \\([^ ]+\\)\n")
         '(vc-locking-user
          vc-locked-version
          vc-latest-version
;;          vc-your-latest-version
          vc-cc-predecessor))
   ;; Rather than search twice, why not just set the property manually
   (vc-file-setprop file 'vc-your-latest-version
           (vc-file-getprop file 'vc-latest-version))
   )
  ))


(defun vc-backend-subdirectory-name (&optional file)
 ;; Where the master and lock files for the current directory are kept
 (let ((backend
     (or
     (and file (vc-backend-deduce file))
     vc-default-back-end
     (setq vc-default-back-end (if (vc-find-binary "rcs") 'RCS 'SCCS)))))
  (cond
   ((eq backend 'SCCS) "SCCS")
   ((eq backend 'RCS) "RCS")
   ((eq backend 'CVS) "CVS")
   ((eq backend '@@)  "@@"))
  ))

(defun vc-backend-admin (file &optional writable rev workfile comment)
 ;; Register a file into the version-control system
 ;; Automatically retrieves a read-only version of the file with
 ;; keywords expanded if vc-keep-workfiles is non-nil, otherwise
 ;; it deletes the workfile.
 (vc-file-clearprops file)
 (or vc-default-back-end
   (setq vc-default-back-end (if (vc-find-binary "rcs") 'RCS 'SCCS)))
 (message "Registering %s..." file)
 (let ((backend
     (cond
     ((file-exists-p (vc-backend-subdirectory-name)) vc-default-back-end)
     ((file-exists-p "RCS") 'RCS)
     ((file-exists-p "SCCS") 'SCCS)
     ((file-exists-p "CVS") 'CVS)
     ((file-exists-p "@@") '@@)
     (t vc-default-back-end))))
  (cond ((eq backend 'SCCS)
      (vc-do-command 0 "admin" file 'MASTER ; SCCS
             (and rev (concat "-r" rev))
             "-fb"
             (concat "-i" file)
             (and comment (concat "-y" comment))
             (format
              (car (rassq 'SCCS vc-master-templates))
              (or (file-name-directory file) "")
              (file-name-nondirectory file)))
      (delete-file file)
      (if vc-keep-workfiles
        (vc-do-command 0 "get" file 'MASTER)))
     ((eq backend 'RCS)
      (vc-do-command 0 "ci" file 'MASTER ; RCS
             (concat (if vc-keep-workfiles "-u" "-r") rev)
             (and comment (concat "-t-" comment))
             file))
     ((eq backend 'CVS)
      ;; #### - should maybe check to see if the master file is
      ;; already in the repository...in which case we need to add the
      ;; appropriate branch tag and do an update.
      ;; #### - note that adding a file is a 2 step process in CVS...
      (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "add")
      (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "commit"
             (and comment (not (string= comment ""))
                (concat "-m" comment)))
      )
     ((eq backend '@@)
      (if vc-checkin-on-register
        (vc-do-cleartool-command "mkelem" file comment "-ci")
       (vc-do-cleartool-command "mkelem" file comment)
       ;; clearcase mkelem leaves file checked out!
       (vc-file-setprop file 'vc-checkout-time '(0 . 0))))
     (t (error "Backend %s unknown!" backend))))
 (message "Registering %s...done" file)
 ;; See if we can keep dired up-to-date
 (if (fboundp 'dired-relist-file)
   (dired-relist-file file))
 )

(defun vc-backend-checkout (file &optional writable rev workfile comment)
 ;; Retrieve a copy of a saved version into a workfile
 (let ((filename (or workfile file)))
  (message "Checking out %s..." filename)
  (save-excursion
   ;; Clean up comment prior to checkout (in case user ci's outside vc-cc)
   (setq comment (vc-cleanup-comment comment nil))
   ;; Change buffers to get local value of vc-checkout-switches.
   (set-buffer (or (get-file-buffer file) (current-buffer)))
   (vc-backend-dispatch
    file
    ;; SCCS
    (if workfile
      ;; Some SCCS implementations allow checking out directly to a
      ;; file using the -G option, but then some don't so use the
      ;; least common denominator approach and use the -p option
      ;; ala RCS.
      (let ((vc-modes (logior (file-modes (vc-name file))
                  (if writable 128 0)))
         (failed t))
       (unwind-protect
         (progn
          (apply 'vc-do-command
              0 "/bin/sh" file 'MASTER "-c"
              ;; Some shells make the "" dummy argument into $0
              ;; while others use the shell's name as $0 and
              ;; use the "" as $1. The if-statement
              ;; converts the latter case to the former.
              (format "if [ x\"$1\" = x ]; then shift; fi; \
               umask %o; exec >\"$1\" || exit; \
                shift; umask %o; exec get \"$@\""
                  (logand 511 (lognot vc-modes))
                  (logand 511 (lognot (default-file-modes))))
              ""      ; dummy argument for shell's $0
              filename
              (if writable "-e")
              "-p" (and rev
                   (concat "-r" (vc-lookup-triple file rev)))
              vc-checkout-switches)
          (setq failed nil))
        (and failed (file-exists-p filename) (delete-file filename))))
     (apply 'vc-do-command 0 "get" file 'MASTER ; SCCS
         (if writable "-e")
         (and rev (concat "-r" (vc-lookup-triple file rev)))
         vc-checkout-switches))
    ;; RCS
    (if workfile
      ;; RCS doesn't let us check out into arbitrary file names directly.
      ;; Use `co -p' and make stdout point to the correct file.
      (let ((vc-modes (logior (file-modes (vc-name file))
                  (if writable 128 0)))
         (failed t))
       (unwind-protect
         (progn
          (apply 'vc-do-command
              0 "/bin/sh" file 'MASTER "-c"
              ;; See the SCCS case, above, regarding the
              ;; if-statement.
              (format "if [ x\"$1\" = x ]; then shift; fi; \
               umask %o; exec >\"$1\" || exit; \
                shift; umask %o; exec co \"$@\""
                  (logand 511 (lognot vc-modes))
                  (logand 511 (lognot (default-file-modes))))
              ""      ; dummy argument for shell's $0
              filename
              (if writable "-l")
              (concat "-p" rev)
              vc-checkout-switches)
          (setq failed nil))
        (and failed (file-exists-p filename) (delete-file filename))))
     (apply 'vc-do-command 0 "co" file 'MASTER
         (if writable "-l")
         (and rev (concat "-r" rev))
         vc-checkout-switches))
    ;; CVS
    (if workfile
      ;; CVS is much like RCS
      (let ((failed t))
       (unwind-protect
         (progn
          (apply 'vc-do-command
              0 "/bin/sh" file 'WORKFILE "-c"
              "exec >\"$1\" || exit; shift; exec cvs update \"$@\""
              ""      ; dummy argument for shell's $0
              workfile
              (concat "-r" rev)
              "-p"
              vc-checkout-switches)
          (setq failed nil))
        (and failed (file-exists-p filename) (delete-file filename))))
     (apply 'vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE
         "update"
         (and rev (concat "-r" rev))
         file
         vc-checkout-switches))
    ;; CC
    (if writable
      (vc-do-cleartool-command "co" file
           comment
           (and rev "-branch")
           rev
           vc-checkout-switches))
    ))
  (or workfile
    (vc-file-setprop file
             'vc-checkout-time (nth 5 (file-attributes file))))
  (message "Checking out %s...done" filename))
 ;; See if we can keep dired up-to-date
 (if (fboundp 'dired-relist-file)
   (dired-relist-file file))
 )


(defun vc-backend-logentry-check (file)
 (vc-backend-dispatch file
  (if (>= (buffer-size) 512)     ; SCCS
    (progn
     (goto-char 512)
     (error
      "Log must be less than 512 characters; point is now at pos 512")))
  nil                 ; RCS
  nil                 ; CVS
  nil)                ; CC
 )

(defun vc-backend-checkin (file &optional writable rev workfile comment)
 ;; Register changes to FILE as level REV with explanatory COMMENT.
 ;; Automatically retrieves a read-only version of the file with
 ;; keywords expanded if vc-keep-workfiles is non-nil, otherwise
 ;; it deletes the workfile.
 (message "Checking in %s..." file)
 (save-excursion
  (setq comment (vc-cleanup-comment comment nil))
  ;; Change buffers to get local value of vc-checkin-switches.
  (set-buffer (or (get-file-buffer file) (current-buffer)))
  (vc-backend-dispatch file
   ;; SCCS
   (progn
    (apply 'vc-do-command 0 "delta" file 'MASTER
        (if rev (concat "-r" rev))
        (if comment (concat "-y" comment))
        vc-checkin-switches)
    (if vc-keep-workfiles
      (vc-do-command 0 "get" file 'MASTER))
    )
   ;; RCS
   (apply 'vc-do-command 0 "ci" file 'MASTER
       (concat (if vc-keep-workfiles "-u" "-r") rev)
       (if comment (concat "-m" comment))
       vc-checkin-switches)
   ;; CVS
   (progn
    (apply 'vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE
        "ci"
        (if comment (concat "-m" comment))
        vc-checkin-switches)
    (vc-file-setprop file 'vc-checkout-time
             (nth 5 (file-attributes file))))
   ;; ClearCase
   (progn
    (apply 'vc-do-cleartool-command "ci" file comment
        vc-checkin-switches)
    (vc-file-setprop file 'vc-checkout-time
             (nth 5 (file-attributes file))))
   ))
 (vc-file-setprop file 'vc-locking-user nil)
 (message "Checking in %s...done" file)
 ;; See if we can keep dired up-to-date
 (if (fboundp 'dired-relist-file)
   (dired-relist-file file))
 )

(defun vc-backend-revert (file)
 ;; Revert file to latest checked-in version.
 (message "Reverting %s..." file)
 (vc-backend-dispatch
  file
  (progn               ; SCCS
   (vc-do-command 0 "unget" file 'MASTER nil)
   (vc-do-command 0 "get" file 'MASTER nil))
  (vc-do-command 0 "co" file 'MASTER ; RCS. This deletes the work file.
          "-f" "-u")
  (progn               ; CVS
   (delete-file file)
   (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "update"))
  (vc-do-cleartool-command "unco" file 'unused "-rm") ;CC
  )
 (vc-file-setprop file 'vc-locking-user nil)
 (message "Reverting %s...done" file)
 )

(defun vc-backend-steal (file &optional rev)
 ;; Steal the lock on the current workfile. Needs RCS 5.6.2 or later for -M.
 (message "Stealing lock on %s..." file)
 (vc-backend-dispatch file
  (progn               ; SCCS
   (vc-do-command 0 "unget" file 'MASTER "-n" (if rev (concat "-r" rev)))
   (vc-do-command 0 "get" file 'MASTER "-g" (if rev (concat "-r" rev)))
   )
  (vc-do-command 0 "rcs" file 'MASTER ; RCS
          "-M" (concat "-u" rev) (concat "-l" rev))
  (error "You cannot steal a CVS lock; there are no CVS locks to steal.") ; CVS
  (error "VC's ClearCase support cannot steal locks.") ; CC
  )
 (vc-file-setprop file 'vc-locking-user (user-login-name))
 (message "Stealing lock on %s...done" file)
 )

(defun vc-backend-uncheck (file target)
 ;; Undo the latest checkin. Note: this code will have to get a lot
 ;; smarter when we support multiple branches.
 (message "Removing last change from %s..." file)
 (vc-backend-dispatch file
  (vc-do-command 0 "rmdel" file 'MASTER (concat "-r" target))
  (vc-do-command 0 "rcs" file 'MASTER (concat "-o" target))
  (error "Unchecking files under CVS is dangerous and not supported in VC.")
  (let ((vc-command-messages t))
   (cond ((string-match "/CHECKEDOUT$" target)
      (vc-do-cleartool-command "unco" file 'unused "-rm"))
      ((string-match "/0$" target)
      (vc-do-cleartool-command
       "rmbranch"
       (vc-cc-build-version file
             (substring target 0 (match-beginning 0)))
       "Removing empty branch"
       "-force"))
      (t
      (vc-do-cleartool-command "rmver"
                   (vc-cc-build-version file target)
                   nil "-force"))))
  )
 (message "Removing last change from %s...done" file)
 ;; See if we can keep dired up-to-date
 (if (fboundp 'dired-relist-file)
   (dired-relist-file file))
 )

(defun vc-backend-print-log (file)
 ;; Print change log associated with FILE to buffer *vc*.
 (vc-backend-dispatch
  file
  (vc-do-command 0 "prs" file 'MASTER)
  (vc-do-command 0 "rlog" file 'MASTER)
  (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "log")
  (vc-do-cleartool-command "lshistory" file 'unused))
 )

(defun vc-backend-define-name (file name)
 ;; Under directory FILE, allow NAME as a version name.
 (vc-backend-dispatch file
  nil
  nil
  nil
  (vc-do-cleartool-command "mklbtype" nil nil "-vob" file name)))

(defun vc-backend-assign-name (file name)
 ;; Assign to a FILE's latest version a given NAME.
 (vc-backend-dispatch file
  (vc-add-triple name file (vc-latest-version file)) ; SCCS
  (vc-do-command 0 "rcs" file 'MASTER (concat "-n" name ":")) ; RCS
  (vc-do-command 0 "cvs" file 'WORKFILE "tag" name) ; CVS
  (vc-do-cleartool-command "mklabel" file nil "-replace" name) ; CC
  )
 )

(defun vc-backend-diff (file &optional oldvers newvers cmp)
 ;; Get a difference report between two versions of FILE.
 ;; Get only a brief comparison report if CMP, a difference report otherwise.
 (let ((backend (vc-backend-deduce file)))
  (cond
   ((eq backend 'SCCS)
   (setq oldvers (vc-lookup-triple file oldvers))
   (setq newvers (vc-lookup-triple file newvers))))
  (cond
   ;; SCCS and RCS shares a lot of code.
   ((or (eq backend 'SCCS) (eq backend 'RCS))
   (let* ((command (if (eq backend 'SCCS)
             "vcdiff"
            "rcsdiff"))
       (mode (if (eq backend 'RCS) 'WORKFILE 'MASTER))
       (options (append (list (and cmp "--brief")
                  "-q"
                  (and oldvers (concat "-r" oldvers))
                  (and newvers (concat "-r" newvers)))
               (and (not cmp)
                  (if (listp diff-switches)
                    diff-switches
                   (list diff-switches)))))
       (status (apply 'vc-do-command 2 command file mode options)))
    ;; Some RCS versions don't understand "--brief"; work around this.
    (if (eq status 2)
      (apply 'vc-do-command 1 command file 'WORKFILE
          (if cmp (cdr options) options))
     status)))
   ;; CVS is different.
   ;; cmp is not yet implemented -- we always do a full diff.
   ((eq backend 'CVS)
   (if (string= (vc-file-getprop file 'vc-your-latest-version) "0") ; CVS
     ;; This file is added but not yet committed; there is no master file.
     ;; diff it against /dev/null.
     (if (or oldvers newvers)
       (error "No revisions of %s exists" file)
      (apply 'vc-do-command
          1 "diff" file 'WORKFILE "/dev/null"
          (if (listp diff-switches)
            diff-switches
           (list diff-switches))))
    (apply 'vc-do-command
        1 "cvs" file 'WORKFILE "diff"
        (and oldvers (concat "-r" oldvers))
        (and newvers (concat "-r" newvers))
        (if (listp diff-switches)
          diff-switches
         (list diff-switches)))))
   ;; ClearCase is completely different.
   ((eq backend '@@)
   (let
	 ((cmd (or vc-cleardiff-command "cleardiff")))
	(apply 'vc-do-command 2 cmd file nil
	    (unless vc-cleardiff-command
       (if cmp "-status_only")

       ;; Like the "-w" flag to diff
       "-blank_ignore"

       ;; Display as much as possible of the file
		 "-columns" (format "%d" (window-width)))
       (vc-cc-build-version file
                 (or oldvers
                   (vc-file-getprop file 'vc-cc-predecessor)))
       (if newvers
         (concat file "@@" newvers) file)
       nil
	    )))
   (t
   (vc-registration-error file)))))

(defun vc-backend-merge-news (file)
 ;; Merge in any new changes made to FILE.
 (vc-backend-dispatch
  file
  (error "vc-backend-merge-news not meaningful for SCCS files") ; SCCS
  (error "vc-backend-merge-news not meaningful for RCS files") ; RCS
  (vc-do-command 1 "cvs" file 'WORKFILE "update") ; CVS
  (error "vc-backend-merge-news not meaningful for ClearCase files") ; CC
  ))

(defun vc-backend-fetch-default-comment (file rev)
 "Fetch default comment, if any, and insert into the current buffer"
 (vc-backend-dispatch file
            (insert vc-default-comment)   ;; SCCS
            (insert vc-default-comment)   ;; RCS
            (insert vc-default-comment)   ;; CVS
            (vc-clearcase-fetch-default-comment file)))

(defun vc-cleanup-comment (string &optional from-describe)
 (if string
   (let (tmpbuf)
    (unwind-protect
      (progn
       (setq tmpbuf (get-buffer-create " *vc-cleanup*"))
       (set-buffer tmpbuf)
       (erase-buffer)
       (insert string)
       (if from-describe
         (progn
          (goto-char (point-min))
          (while (re-search-forward "^  " nil t)
           (replace-match ""))))
       (goto-char (point-min))
       (while (re-search-forward "[ \t]+$" nil t)
        (replace-match ""))
       (goto-char (point-max))
       (skip-chars-backward " \n\t")
       (delete-region (point) (point-max))
       (if (= (point) (point-min))
         nil
        (buffer-string)))
     (if tmpbuf
       (kill-buffer tmpbuf))))))

(defun vc-clearcase-fetch-default-comment (file)
 "Fetch default comment, if any, and insert into current buffer."
 (insert
  (save-excursion
   (let ((vc-command-messages t))
    ;; Use the fmt feature to get just the comment
    (or (vc-file-getprop file 'vc-old-comment)
      (vc-file-setprop file 'vc-old-comment
              (vc-cleanup-comment
               (vc-cleartool-cmd (or (file-name-directory file) default-directory)
                        (format "describe -fmt %%c %s" file)) t))
      vc-default-comment
      )))))

(defun vc-check-headers ()
 "Check if the current file has any headers in it."
 (interactive)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (vc-backend-dispatch buffer-file-name
   (re-search-forward "%[MIRLBSDHTEGUYFPQCZWA]%" nil t) ; SCCS
   (re-search-forward "\\$[A-Za-z\300-\326\330-\366\370-\377]+\\(: [\t -#%-\176\240-\377]*\\)?\\$" nil t) ; RCS
   'RCS ; CVS works like RCS in this regard.
   nil ; ClearCase does not recognise headers.
   )
  ))

;; Back-end-dependent stuff ends here.

;; Set up key bindings for use while editing log messages

(defun vc-log-mode ()
 "Minor mode for driving version-control tools.
These bindings are added to the global keymap when you enter this mode:
\\[vc-next-action]       perform next logical version-control operation on current file
\\[vc-register]         register current file
\\[vc-toggle-read-only]     like next-action, but won't register files
\\[vc-insert-headers]      insert version-control headers in current file
\\[vc-print-log]        display change history of current file
\\[vc-revert-buffer]      revert buffer to latest version
\\[vc-cancel-version]      undo latest checkin
\\[vc-diff]           show diffs between file versions
\\[vc-version-other-window]       visit old version in another window
\\[vc-directory]        show all files locked by any user in or below .
\\[vc-update-change-log]    add change log entry from recent checkins

While you are entering a change log message for a version, the following
additional bindings will be in effect.

\\[vc-finish-logentry]  proceed with check in, ending log message entry

Whenever you do a checkin, your log comment is added to a ring of
saved comments. These can be recalled as follows:

\\[vc-next-comment]   replace region with next message in comment ring
\\[vc-previous-comment] replace region with previous message in comment ring
\\[vc-comment-search-reverse]  search backward for regexp in the comment ring
\\[vc-comment-search-forward]  search backward for regexp in the comment ring

Entry to the change-log submode calls the value of text-mode-hook, then
the value of vc-log-mode-hook.

Global user options:
 vc-initial-comment   If non-nil, require user to enter a change
             comment upon first checkin of the file.

 vc-keep-workfiles    Non-nil value prevents workfiles from being
             deleted when changes are checked in

 vc-suppress-confirm   Suppresses some confirmation prompts,
             notably for reversions.

 vc-header-alist     Which keywords to insert when adding headers
             with \\[vc-insert-headers]. Defaults to
             '(\"\%\W\%\") under SCCS, '(\"\$Id\$\") under
             RCS and CVS.

 vc-static-header-alist By default, version headers inserted in C files
             get stuffed in a static string area so that
             ident(RCS/CVS) or what(SCCS) can see them in
             the compiled object code. You can override
             this by setting this variable to nil, or change
             the header template by changing it.

 vc-command-messages   if non-nil, display run messages from the
             actual version-control utilities (this is
             intended primarily for people hacking vc
             itself).
"
 (interactive)
 (set-syntax-table text-mode-syntax-table)
 (use-local-map vc-log-entry-mode)
 (setq local-abbrev-table text-mode-abbrev-table)
 (setq major-mode 'vc-log-mode)
 (setq mode-name "VC-Log")
 (make-local-variable 'vc-log-file)
 (make-local-variable 'vc-log-version)
 (make-local-variable 'vc-comment-ring-index)
 (make-local-variable 'vc-log-writable)
 (set-buffer-modified-p nil)
 (setq buffer-file-name nil)
 (run-hooks 'text-mode-hook 'vc-log-mode-hook)
 )

;; Initialization code, to be done just once at load-time
(if vc-log-entry-mode
  nil
 (setq vc-log-entry-mode (make-sparse-keymap))
 (define-key vc-log-entry-mode "\M-n" 'vc-next-comment)
 (define-key vc-log-entry-mode "\M-p" 'vc-previous-comment)
 (define-key vc-log-entry-mode "\M-r" 'vc-comment-search-reverse)
 (define-key vc-log-entry-mode "\M-s" 'vc-comment-search-forward)
 (define-key vc-log-entry-mode "\C-c\C-c" 'vc-finish-logentry)
 (define-key vc-log-entry-mode "\C-x\C-s" 'vc-save-logentry)
 (define-key vc-log-entry-mode "\C-x\C-q" 'vc-num-num-error)
 )

;;; These things should probably be generally available

(defun vc-file-tree-walk (func &rest args)
 "Walk recursively through default directory.
Invoke FUNC f ARGS on each non-directory file f underneath it."
 (vc-file-tree-walk-internal default-directory func args nil)
 (message "Traversing directory %s...done" default-directory))

(defun vc-file-tree-walk-internal (file func args quiet)
 (if (not (file-directory-p file))
   (apply func file args)
  (or quiet
    (message "Traversing directory %s..." file))
  (let ((dir (file-name-as-directory file)))
   (mapcar
    (function
    (lambda (f) (or
           (string-equal f ".")
           (string-equal f "..")
           (member f vc-directory-exclusion-list)
           (let ((dirf (concat dir f)))
            (or
             (file-symlink-p dirf) ;; Avoid possible loops
             (vc-file-tree-walk-internal dirf func args quiet))))))
    (directory-files dir)))))

(defun vc-subdir-tree-walk (func &rest args)
 "Walk recursively through default directory.
Invoke FUNC f ARGS on each subdirectory underneath it."
 (vc-subdir-tree-walk-internal default-directory func args nil)
 (message "Traversing directory %s...done" default-directory))

(defun vc-subdir-tree-walk-internal (file func args quiet)
 (if (file-directory-p file)
   (let ((dir (file-name-as-directory file)))
    (apply func dir args)
    (or quiet
      (message "Traversing directory %s..." file))
    (mapcar
     (function
     (lambda (f) (or
            (string-equal f ".")
            (string-equal f "..")
            (member f vc-directory-exclusion-list)
            (let ((dirf (concat dir f)))
             (or
              (file-symlink-p dirf) ;; Avoid possible loops
              (vc-subdir-tree-walk-internal dirf func args quiet))))))
     (directory-files dir)))
  ))

(defun vc-dir-all-files (func &rest args)
 "Invoke FUNC f ARGS on each regular file f in default directory."
 (let ((dir default-directory))
  (message "Scanning directory %s..." dir)
  (mapcar (function (lambda (f)
            (let ((dirf (expand-file-name f dir)))
             (apply func dirf args))))
      (directory-files dir))
  (message "Scanning directory %s...done" dir)))

;;; Lucid Emacs-specific code.
(defun vc-file-newer (file)
 (or (null file)
   (let ((vc-file (vc-file-getprop file 'vc-name)))
    (or (null vc-file)
      (let ((time (vc-file-getprop file 'vc-file-timestamp)))
       (or (null time)
         (> time (nth 5 (file-attributes vc-file)))))))))

(defun vc-revision-diff (arg)
 "Compare the version being edited with the last checked-in revision.
With a prefix argument prompt for revision to compare with."
 (interactive "P")
 (save-excursion
  (if vc-dired-mode
    (set-buffer (find-file-noselect (dired-get-filename))))
  ;; check that the file is not modified
  (if (and (buffer-modified-p)
       (or
       (y-or-n-p (format "%s has been modified. Write it out? "
                (buffer-name)))))
    (save-buffer))
  (if arg
    (vc-version-diff buffer-file-name
             (vc-read-version "Revision to compare against: "
                     (buffer-file-name))
             ())
   (vc-diff ())))
 )

(defun vc-diff-since-revision ()
 (interactive)
 (vc-revision-diff '(4)))

(defun vc-backend-checkout-in-buffer (file rev)
 ;; Retrieve a copy of a saved version into the current buffer
 (message "Checking out %s..." file)
 (vc-backend-dispatch file
  (progn
   (vc-do-command 0 "get" file 'WORKFILE    ;; SCCS
          "-p" "-s"
          (and rev (concat "-r" (vc-lookup-triple file rev))))
   )
  (vc-do-command 0 "co" file 'WORKFILE ;; RCS
         "-p" "-q"
         (and rev (concat "-r" rev)))
  (error "Command not yet supported in CVS.")
  (error "Just use ClearCase extended naming.")
  )
 (message "Checking out %s...done" file)
 )


;;;(defun vc-visit-previous-revision (revision)
;;; "Show a previous revision of the current file"
;;; (interactive "sShow previous revision number: ")
;;; (if (not buffer-file-name)
;;;   (error "There is no file associated with buffer %s" (buffer-name)))
;;; (let* ((file buffer-file-name)
;;;   (other-file
;;;    (make-temp-name
;;;    (concat (or revision "current") "-" (file-name-nondirectory file)
;;;        "-")))
;;;   (buffer-name (concat (file-name-nondirectory file)
;;;              "<" (vc-backend-deduce file) " " revision ">")))
;;;  (vc-backend-checkout-in-buffer file revision)
;;;  (save-excursion
;;;   (set-buffer "*vc*")
;;;   (write-region (point-min) (point-max) other-file t 0)
;;;   (erase-buffer))
;;;  (pop-to-buffer (get-buffer-create buffer-name))
;;;  (erase-buffer)
;;;  (insert-file other-file)
;;;  ;; get the same major mode as the original file
;;;  (setq buffer-file-name file)
;;;  (normal-mode)
;;;  (setq buffer-file-name ())
;;;  (set-buffer-modified-p ())
;;;  (toggle-read-only)
;;;  (delete-file other-file)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-rename-this-file (new)
 "Rename the file of the current buffer.
It also renames the source control archive with it"
 (interactive "FVC rename file to: ")
 (if (and (buffer-modified-p)
      (y-or-n-p (format "%s has been modified. Write it out? "
               (buffer-name))))
   (save-buffer))
 (vc-rename-file buffer-file-name new)
 (let ((old-buffer (current-buffer))
    (new-buffer (find-file-noselect new)))
  (set-window-buffer (selected-window) new-buffer)
  (pop-to-buffer (current-buffer))
  (bury-buffer old-buffer)))

(defun vc-update-directory ()
 "Updates the current directory by getting the latest copies of the files"
 (interactive)
 (save-some-buffers)
 (let ((failed ())
    (any-updated ())
    (dir default-directory))
  (save-excursion
   (set-buffer (get-buffer-create "*vc-update*"))
   (setq default-directory dir)
   (erase-buffer)
   (insert "Updating " default-directory "\n\n")
   (display-buffer (current-buffer))
   (sit-for 0)
   (condition-case ()
     (vc-file-tree-walk
      (function (lambda (f)
            (if (and f (vc-registered f))
              (progn
               (cond ((file-newer-than-file-p f (vc-name f)))
                  ((equal (vc-locking-user f)
                      (user-login-name)))
                  ((not (zerop (vc-backend-diff f nil)))
                  (vc-backend-checkout f nil nil nil nil)
                  (insert "updated " f "\n")
                  (setq any-updated t)
                  (sit-for 0))))))))
    (error (setq failed t)))
   (if (null any-updated)
     (insert "No files needed to be updated\n")
    (goto-char (point-max))
    (insert "\ndone\n")))
  (if failed
    (save-excursion
     (set-buffer "*vc*")
     (append-to-buffer "*vc-update*" (point-min) (point-max)))
    (save-excursion
     (set-buffer "*vc*")
     (goto-char (point-min))))
  (pop-to-buffer "*vc-update*")
  (if failed
    (error "update failed"))))

(provide 'vc-cc)

;;; DEVELOPER'S NOTES ON CONCURRENCY PROBLEMS IN THIS CODE
;;;
;;; These may be useful to anyone who has to debug or extend the package.
;;;
;;; A fundamental problem in VC is that there are time windows between
;;; vc-next-action's computations of the file's version-control state and
;;; the actions that change it. This is a window open to lossage in a
;;; multi-user environment; someone else could nip in and change the state
;;; of the master during it.
;;;
;;; The performance problem is that rlog/prs calls are very expensive; we want
;;; to avoid them as much as possible.
;;;
;;; ANALYSIS:
;;;
;;; The performance problem, it turns out, simplifies in practice to the
;;; problem of making vc-locking-user fast. The two other functions that call
;;; prs/rlog will not be so commonly used that the slowdown is a problem; one
;;; makes snapshots, the other deletes the calling user's last change in the
;;; master.
;;;
;;; The race condition implies that we have to either (a) lock the master
;;; during the entire execution of vc-next-action, or (b) detect and
;;; recover from errors resulting from dispatch on an out-of-date state.
;;;
;;; Alternative (a) appears to be unfeasible. The problem is that we can't
;;; guarantee that the lock will ever be removed. Suppose a user starts a
;;; checkin, the change message buffer pops up, and the user, having wandered
;;; off to do something else, simply forgets about it?
;;;
;;; Alternative (b), on the other hand, works well with a cheap way to speed up
;;; vc-locking-user. Usually, if a file is registered, we can read its locked/
;;; unlocked state and its current owner from its permissions.
;;;
;;; This shortcut will fail if someone has manually changed the workfile's
;;; permissions; also if developers are munging the workfile in several
;;; directories, with symlinks to a master (in this latter case, the
;;; permissions shortcut will fail to detect a lock asserted from another
;;; directory).
;;;
;;; Note that these cases correspond exactly to the errors which could happen
;;; because of a competing checkin/checkout race in between two instances of
;;; vc-next-action.
;;;
;;; For VC's purposes, a workfile/master pair may have the following states:
;;;
;;; A. Unregistered. There is a workfile, there is no master.
;;;
;;; B. Registered and not locked by anyone.
;;;
;;; C. Locked by calling user and unchanged.
;;;
;;; D. Locked by the calling user and changed.
;;;
;;; E. Locked by someone other than the calling user.
;;;
;;; This makes for 25 states and 20 error conditions. Here's the matrix:
;;;
;;; VC's idea of state
;;; |
;;; V Actual state  RCS action       SCCS action     Effect
;;;  A B C D E
;;; A . 1 2 3 4  ci -u -t-     admin -fb -i<file>   initial admin
;;; B 5 . 6 7 8  co -l       get -e         checkout
;;; C 9 10 . 11 12 co -u       unget; get       revert
;;; D 13 14 15 . 16 ci -u -m<comment> delta -y<comment>; get checkin
;;; E 17 18 19 20 .  rcs -u -M ; rcs -l unget -n ; get -g    steal lock
;;;
;;; All commands take the master file name as a last argument (not shown).
;;;
;;; In the discussion below, a "self-race" is a pathological situation in
;;; which VC operations are being attempted simultaneously by two or more
;;; Emacsen running under the same username.
;;;
;;; The vc-next-action code has the following windows:
;;;
;;; Window P:
;;;  Between the check for existence of a master file and the call to
;;; admin/checkin in vc-buffer-admin (apparent state A). This window may
;;; never close if the initial-comment feature is on.
;;;
;;; Window Q:
;;;  Between the call to vc-workfile-unchanged-p in and the immediately
;;; following revert (apparent state C).
;;;
;;; Window R:
;;;  Between the call to vc-workfile-unchanged-p in and the following
;;; checkin (apparent state D). This window may never close.
;;;
;;; Window S:
;;;  Between the unlock and the immediately following checkout during a
;;; revert operation (apparent state C). Included in window Q.
;;;
;;; Window T:
;;;  Between vc-locking-user and the following checkout (apparent state B).
;;;
;;; Window U:
;;;  Between vc-locking-user and the following revert (apparent state C).
;;; Includes windows Q and S.
;;;
;;; Window V:
;;;  Between vc-locking-user and the following checkin (apparent state
;;; D). This window may never be closed if the user fails to complete the
;;; checkin message. Includes window R.
;;;
;;; Window W:
;;;  Between vc-locking-user and the following steal-lock (apparent
;;; state E). This window may never close if the user fails to complete
;;; the steal-lock message. Includes window X.
;;;
;;; Window X:
;;;  Between the unlock and the immediately following re-lock during a
;;; steal-lock operation (apparent state E). This window may never cloce
;;; if the user fails to complete the steal-lock message.
;;;
;;; Errors:
;;;
;;; Apparent state A ---
;;;
;;; 1. File looked unregistered but is actually registered and not locked.
;;;
;;;  Potential cause: someone else's admin during window P, with
;;; caller's admin happening before their checkout.
;;;
;;;  RCS: ci will fail with a "no lock set by <user>" message.
;;;  SCCS: admin will fail with error (ad19).
;;;
;;;  We can let these errors be passed up to the user.
;;;
;;; 2. File looked unregistered but is actually locked by caller, unchanged.
;;;
;;;  Potential cause: self-race during window P.
;;;
;;;  RCS: will revert the file to the last saved version and unlock it.
;;;  SCCS: will fail with error (ad19).
;;;
;;;  Either of these consequences is acceptable.
;;;
;;; 3. File looked unregistered but is actually locked by caller, changed.
;;;
;;;  Potential cause: self-race during window P.
;;;
;;;  RCS: will register the caller's workfile as a delta with a
;;; null change comment (the -t- switch will be ignored).
;;;  SCCS: will fail with error (ad19).
;;;
;;; 4. File looked unregistered but is locked by someone else.
;;;
;;;  Potential cause: someone else's admin during window P, with
;;; caller's admin happening *after* their checkout.
;;;
;;;  RCS: will fail with a "no lock set by <user>" message.
;;;  SCCS: will fail with error (ad19).
;;;
;;;  We can let these errors be passed up to the user.
;;;
;;; Apparent state B ---
;;;
;;; 5. File looked registered and not locked, but is actually unregistered.
;;;
;;;  Potential cause: master file got nuked during window P.
;;;
;;;  RCS: will fail with "RCS/<file>: No such file or directory"
;;;  SCCS: will fail with error ut4.
;;;
;;;  We can let these errors be passed up to the user.
;;;
;;; 6. File looked registered and not locked, but is actually locked by the
;;; calling user and unchanged.
;;;
;;;  Potential cause: self-race during window T.
;;;
;;;  RCS: in the same directory as the previous workfile, co -l will fail
;;; with "co error: writable foo exists; checkout aborted". In any other
;;; directory, checkout will succeed.
;;;  SCCS: will fail with ge17.
;;;
;;;  Either of these consequences is acceptable.
;;;
;;; 7. File looked registered and not locked, but is actually locked by the
;;; calling user and changed.
;;;
;;;  As case 6.
;;;
;;; 8. File looked registered and not locked, but is actually locked by another
;;; user.
;;;
;;;  Potential cause: someone else checks it out during window T.
;;;
;;;  RCS: co error: revision 1.3 already locked by <user>
;;;  SCCS: fails with ge4 (in directory) or ut7 (outside it).
;;;
;;;  We can let these errors be passed up to the user.
;;;
;;; Apparent state C ---
;;;
;;; 9. File looks locked by calling user and unchanged, but is unregistered.
;;;
;;;  As case 5.
;;;
;;; 10. File looks locked by calling user and unchanged, but is actually not
;;; locked.
;;;
;;;  Potential cause: a self-race in window U, or by the revert's
;;; landing during window X of some other user's steal-lock or window S
;;; of another user's revert.
;;;
;;;  RCS: succeeds, refreshing the file from the identical version in
;;; the master.
;;;  SCCS: fails with error ut4 (p file nonexistent).
;;;
;;;  Either of these consequences is acceptable.
;;;
;;; 11. File is locked by calling user. It looks unchanged, but is actually
;;; changed.
;;;
;;;  Potential cause: the file would have to be touched by a self-race
;;; during window Q.
;;;
;;;  The revert will succeed, removing whatever changes came with
;;; the touch. It is theoretically possible that work could be lost.
;;;
;;; 12. File looks like it's locked by the calling user and unchanged, but
;;; it's actually locked by someone else.
;;;
;;;  Potential cause: a steal-lock in window V.
;;;
;;;  RCS: co error: revision <rev> locked by <user>; use co -r or rcs -u
;;;  SCCS: fails with error un2
;;;
;;;  We can pass these errors up to the user.
;;;
;;; Apparent state D ---
;;;
;;; 13. File looks like it's locked by the calling user and changed, but it's
;;; actually unregistered.
;;;
;;;  Potential cause: master file got nuked during window P.
;;;
;;;  RCS: Checks in the user's version as an initial delta.
;;;  SCCS: will fail with error ut4.
;;;
;;;  This case is kind of nasty. It means VC may fail to detect the
;;; loss of previous version information.
;;;
;;; 14. File looks like it's locked by the calling user and changed, but it's
;;; actually unlocked.
;;;
;;;  Potential cause: self-race in window V, or the checkin happening
;;; during the window X of someone else's steal-lock or window S of
;;; someone else's revert.
;;;
;;;  RCS: ci will fail with "no lock set by <user>".
;;;  SCCS: delta will fail with error ut4.
;;;
;;; 15. File looks like it's locked by the calling user and changed, but it's
;;; actually locked by the calling user and unchanged.
;;;
;;;  Potential cause: another self-race --- a whole checkin/checkout
;;; sequence by the calling user would have to land in window R.
;;;
;;;  SCCS: checks in a redundant delta and leaves the file unlocked as usual.
;;;  RCS: reverts to the file state as of the second user's checkin, leaving
;;; the file unlocked.
;;;
;;;  It is theoretically possible that work could be lost under RCS.
;;;
;;; 16. File looks like it's locked by the calling user and changed, but it's
;;; actually locked by a different user.
;;;
;;;  RCS: ci error: no lock set by <user>
;;;  SCCS: unget will fail with error un2
;;;
;;;  We can pass these errors up to the user.
;;;
;;; Apparent state E ---
;;;
;;; 17. File looks like it's locked by some other user, but it's actually
;;; unregistered.
;;;
;;;  As case 13.
;;;
;;; 18. File looks like it's locked by some other user, but it's actually
;;; unlocked.
;;;
;;;  Potential cause: someone released a lock during window W.
;;;
;;;  RCS: The calling user will get the lock on the file.
;;;  SCCS: unget -n will fail with cm4.
;;;
;;;  Either of these consequences will be OK.
;;;
;;; 19. File looks like it's locked by some other user, but it's actually
;;; locked by the calling user and unchanged.
;;;
;;;  Potential cause: the other user relinquishing a lock followed by
;;; a self-race, both in window W.
;;;
;;;   Under both RCS and SCCS, both unlock and lock will succeed, making
;;; the sequence a no-op.
;;;
;;; 20. File looks like it's locked by some other user, but it's actually
;;; locked by the calling user and changed.
;;;
;;;   As case 19.
;;;
;;; PROBLEM CASES:
;;;
;;;  In order of decreasing severity:
;;;
;;;  Cases 11 and 15 under RCS are the only one that potentially lose work.
;;; They would require a self-race for this to happen.
;;;
;;;  Case 13 in RCS loses information about previous deltas, retaining
;;; only the information in the current workfile. This can only happen
;;; if the master file gets nuked in window P.
;;;
;;;  Case 3 in RCS and case 15 under SCCS insert a redundant delta with
;;; no change comment in the master. This would require a self-race in
;;; window P or R respectively.
;;;
;;;  Cases 2, 10, 19 and 20 do extra work, but make no changes.
;;;
;;;  Unfortunately, it appears to me that no recovery is possible in these
;;; cases. They don't yield error messages, so there's no way to tell that
;;; a race condition has occurred.
;;;
;;;  All other cases don't change either the workfile or the master, and
;;; trigger command errors which the user will see.
;;;
;;;  Thus, there is no explicit recovery code.

;;; ClearCase extensions:

;;; vc-edit-config

(defvar vc-config-edit-mode nil)

(defvar vc-tag-name nil
 "Name of view tag which is currently being edited")

(if vc-config-edit-mode
  nil
 (setq vc-config-edit-mode (make-sparse-keymap))
 (define-key vc-config-edit-mode "\C-c\C-c" 'vc-finish-config)
 (define-key vc-config-edit-mode "\C-x\C-s" 'vc-save-config))

(defsubst vc-temp-filename ()
 (make-temp-name "/tmp/VC-"))

(defun vc-save-config ()
 (interactive)
 (if (not (buffer-modified-p))
   (message "Configuration not changed since last saved")
  (let ((tmp (vc-temp-filename)))
   (unwind-protect
     (progn
      (message "Setting configuration for %s..." vc-tag-name)
      (write-region (point-min) (point-max) tmp nil 'dont-mention-it)
      (let ((vc-command-messages t))
       (vc-cleartool-cmd default-directory
                (format "setcs -tag %s %s" vc-tag-name tmp)))
      (set-buffer-modified-p nil)
      (message "Setting configuration for %s...done" vc-tag-name))
    (if (file-exists-p tmp)
      (delete-file tmp))))))

(defun vc-finish-config ()
 (interactive)
 (let ((old-buffer (current-buffer)))
  (vc-save-config)
  (bury-buffer nil)
;;  (if (bufferp vc-parent-buffer)
;;   (pop-to-buffer vc-parent-buffer))
  (kill-buffer old-buffer)))

(defun vc-config-edit-mode ()
 (interactive)
 (set-syntax-table text-mode-syntax-table)
 (use-local-map vc-config-edit-mode)
 (setq major-mode 'vc-config-edit-mode)
 (setq mode-name "VC-Config")
 (make-variable-buffer-local 'vc-parent-buffer)
 (set-buffer-modified-p nil)
 (setq buffer-file-name nil)
 (run-hooks 'text-mode-hook 'vc-config-edit-mode-hook))

(defun vc-cc-tagname (str)
 "Extract the view tag name from a view-extended-pathname"
 (and str
    (stringp str)
    (string-match "^/view/\\([^/]+\\)" str)
    (substring str
         (match-beginning 1)
         (match-end 1))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cc-pwv (path)
 (or (vc-cc-tagname path)
   (vc-cc-tagname (getenv "CLEARCASE_ROOT"))))

(defvar vc-tag-history ()
 "History of view tags used in vc-edit-config")

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-edit-config (tag-name)
 "Edit a ClearCase configuration specification"
 (interactive
  (let ((vxname (vc-cc-pwv default-directory)))
   (list (directory-file-name
      (completing-read "View Tag: "
              (vc-cc-get-view-cache-noslash)
              nil
              'fascist
              vxname
              'vc-tag-history)))))
 (let ((start (current-buffer))
    (buffer-name (format "*VC-Config-%s*" tag-name)))
  (kill-buffer (get-buffer-create buffer-name))
  (pop-to-buffer (get-buffer-create buffer-name))
  (auto-save-mode auto-save-default)
  (erase-buffer)
  (insert (vc-cleartool-cmd default-directory
               (format "catcs -tag %s" tag-name)))
  (goto-char (point-min))
  (re-search-forward "^[^#\n]" nil 'end)
  (beginning-of-line)
  (vc-config-edit-mode)
  (setq vc-parent-buffer start)
  (make-local-variable 'vc-tag-name)
  (setq vc-tag-name tag-name))
 )

(defun vc-nosupport (which op)
 (error (format "%s does not support %s" which op)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-graph-history (arg)
 "Display a graph of a file's history"
 (interactive "p")
 (let ((pathname (cond (vc-dired-mode (dired-get-filename))
            (buffer-file-name)
            (default-directory)))
    (vtreearg (cond ((eq arg 1) nil)
            ((eq arg 4) "-all ")
            ((eq arg 16) "-nmerge ")))
    (debug-on-error t))
  (vc-backend-dispatch
   pathname
   (vc-nosupport 'SCCS 'graph-history)
   (vc-nosupport 'RCS 'graph-history)
   (vc-nosupport 'CVS 'graph-history)
   (progn
    (if vc-alternate-lsvtree
      (start-process "lsvtree" (get-buffer-create "*lsvtree*")
             vc-alternate-lsvtree pathname)
     (vc-cleartool-cmd pathname
              (concat "xlsvtree " vtreearg pathname)))
    (message "xlsvtree window for %s should appear shortly" pathname)))))

(defvar cleartool-tq nil
 "Transaction queue to talk to ClearTool in a subprocess")

(defvar vc-return nil
 "Return value when we're involved in a blocking call")

(defvar cleartool-view ""
 "Current view of cleartool subprocess, or the empty string if none")

(defvar cleartool-wdir ""
 "Current working directory of cleartool subprocess, or the empty string if none")

(defvar vc-running nil)

(defconst vc-subproc-timeout 30
 "Timeout on calls to subprocess")

(defun vc-accept-process-output (proc timeout)
 (if vc-elucidated
   (accept-process-output proc)
  (accept-process-output proc timeout)))

(defun vc-start-cleartool ()
 (interactive)
 (let ((process-environment (append '("ATRIA_NO_BOLD=1"
                    "ATRIA_FORCE_GUI=1")
                   ;;; emacs is a GUI, right? :-)
                   process-environment)))
  (let ((cleartool-process (start-process "cleartool" "*cleartool*" vc-cleartool-path)))
   (process-kill-without-query cleartool-process)
   (setq cleartool-view "")
   (setq cleartool-tq (tq-create cleartool-process))
   (tq-enqueue cleartool-tq "" "[.\n]*cleartool> " 'vc-running 'set)
   (while (not vc-running)
    (message "waiting for cleartool to start...")
    (vc-accept-process-output (tq-process cleartool-tq) vc-subproc-timeout))
   (message "waiting for cleartool to start...done"))))

(defun vc-kill-cleartool ()
 "Kill off cleartool subprocess. If another one is needed,
it will be restarted. This may be useful if you're debugging clearcase."
 (interactive)
 (vc-kill-tq))

(defun vc-callback (arg val)
 (setq vc-return (substring val 0 -11)))

;;(defun vc-foo (cmd)
;; (interactive)
;; (tq-enqueue cleartool-tq cmd "[.\n]*\ncleartool> " nil 'vc-callback)
;; )

(defvar vc-cc-uninteresting-commands "\\(describe\\|lsview\\)")

(defun vc-do-cleartool-command (command file comment &rest flags)
 "Execute a cleartool version-control command, notifying user and checking for errors.
Output from COMMAND goes to buffer *vc*. The last argument of the command is
the master name of FILE; this is appended to an optional list of FLAGS."
 (if file
   (setq file (expand-file-name file)))
 (if (listp command)
;;   (progn
;;   (setq flags (append (cdr command) flags))
;;   (setq command (car command)))
   (error "command must not be a list"))
 (if vc-command-messages
   (message "Running %s on %s..." command file))
 (let ((obuf (current-buffer)) (camefrom (current-buffer))
    (squeezed nil)
    (vc-file (and file (or (vc-name file) file)))
    status)
  (set-buffer (get-buffer-create "*vc*"))
  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer) camefrom)
  (set (make-local-variable 'vc-parent-buffer-name)
     (concat " from " (buffer-name camefrom)))
  (erase-buffer)
  ;; This is so that command arguments typed in the *vc* buffer will
  ;; have reasonable defaults.
  (if file
    (setq default-directory (file-name-directory file)))

  (mapcar
   (function (lambda (s)
         (and s
           (setq squeezed
              (concat squeezed " " s)))))
   flags)
  (let ((tmpfile (vc-temp-filename)))
   (unwind-protect
     (progn
      (if (not (eq comment 'unused))
        (if comment
          (progn
           (write-region comment nil tmpfile nil 'noprint)
           (setq squeezed (concat squeezed " -cfile " tmpfile)))
         (setq squeezed (concat squeezed " -nc"))))
      (if vc-file
        (setq squeezed (concat squeezed " " vc-file)))
      (let ((default-directory (file-name-directory
                   (or file default-directory))))
       (vc-cc-cd default-directory)
       (if vc-command-messages
         (message "Running %s %s..." command squeezed))
       (insert
        (vc-cleartool-cmd file (concat command " " squeezed)))
       (if vc-command-messages
         (message "Running %s %s...done" command squeezed))))
    (if (file-exists-p tmpfile)
      (delete-file tmpfile))))
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward "^cleartool: Error:.*$" nil t)
    (progn
     (setq status (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0)))
     (pop-to-buffer "*vc*")
     (goto-char (point-min))
     (shrink-window-if-larger-than-buffer)
     (error "Running %s...FAILED (%s)" squeezed status))
   (if vc-command-messages
     (message "Running %s...OK" command)))
  (set-buffer obuf)
  status))

(defun vc-cc-cd (dir)
 (if (or (not dir)
     (string= dir cleartool-wdir))
   cleartool-wdir
  (vc-setview (vc-cc-pwv dir))
  (let ((ret (vc-cleartool-blocking-call (format "cd %s" dir))))
   (if (string-match "cleartool: Error:" ret)
     (error (substring ret (match-end 0)))
    (setq cleartool-wdir dir)))))

(defun vc-setview (view)
 "Set the cleartool subprocess to a named view"
 (if (or (not view)
     (string= view cleartool-view))
   cleartool-view
  (let ((ret (vc-cleartool-blocking-call (format "setview %s" view))))
   (if (string-match "cleartool: Error:" ret)
     (error (substring ret (match-end 0)))
    (setq cleartool-view view)))))

(defun vc-cleartool-cmd (path cmd)
 (vc-setview (vc-cc-pwv path))
 (vc-cleartool-blocking-call cmd))

(defun vc-cleartool-blocking-call (cmd)
 (interactive)
 (save-excursion
  (setq vc-return nil)
  (if (not cleartool-tq)
    (vc-start-cleartool))
  (unwind-protect
    (progn
     (tq-enqueue cleartool-tq (concat cmd "\n") "[.\n]*cleartool> " nil 'vc-callback)
     (while (not vc-return)
      (vc-accept-process-output (tq-process cleartool-tq) vc-subproc-timeout)))
   (while (tq-queue cleartool-tq)
    (tq-queue-pop cleartool-tq))))
 vc-return)

(defun vc-kill-tq ()
 (process-send-eof (tq-process cleartool-tq))
 (kill-process (tq-process cleartool-tq))
 (setq vc-running nil)
 (setq cleartool-tq nil))

(defun vc-what-the-hey ()
 (let ((kill-buffer-hook nil))
  (if (eq (current-buffer) (tq-buffer cleartool-tq))
    (error "Don't kill TQ buffer %s, use `vc-kill-tq'" (current-buffer)))
  ))
;;  (debug nil "Killing TQ buffer" (current-buffer)))))
(add-hook 'kill-buffer-hook 'vc-what-the-hey)

(defun vc-split-string (pat str &optional indir suffix)
 (let ((ret nil)
    (start 0)
    (last (length str)))
  (while (< start last)
   (if (string-match pat str start)
     (progn
      (let ((tmp (substring str start (match-beginning 0))))
       (if suffix (setq tmp (concat tmp suffix)))
       (setq ret (cons (if indir (cons tmp nil)
                tmp)
             ret)))
      (setq start (match-end 0)))
    (setq start last)
    (setq ret (cons (substring str start) ret))))
  (nreverse ret)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-mkbrtype (typename comment)
 (interactive "sBranch type name: \nsBranch type comment: ")
 (message "%s" (vc-cleartool-cmd default-directory
                 (format "mkbrtype -vob %s -c '%s' %s"
                     default-directory comment typename))))

;;; warn when editing files which *should* be under change
;;; control, but aren't.
;;;

(defvar vc-controlled-trees ()
 "*A list of regexps; if any of these match buffer-file name, and
the file in question is not under version control, an error will be signalled")

(defun vc-edit-warn ()
 (let ((need-work
     (and buffer-file-name
       buffer-file-number
       (not vc-mode)
       (let ((paths vc-controlled-trees))
        (catch 'break
         (while paths
          (if (string-match (car paths) buffer-file-name)
            (throw 'break t))
          (setq paths (cdr paths))))))))
  (if need-work
    (progn
     (vc-register)
     (if buffer-read-only
       (vc-toggle-read-only))))))

;; This causes XEmacs 19.15 VM MIME to fail.
;; (add-hook 'first-change-hook 'vc-edit-warn)

;;; completions, view autostart in /view given view registry

(defvar vc-cc-known-view-cache nil
 "Cache of views known to the local system.")

(defvar vc-cc-view-cache-timeout 300
 "*Default timeout of view list cache, in seconds.")

(defun vc-timeout (delay function arg)
 (if (fboundp 'start-itimer)
   (start-itimer "VC-CC-Cache" function delay)
  (if (fboundp 'run-at-time)
    (run-at-time (format "%s sec" delay) nil function arg)
   (error "vc-timeout: don't know how to set a timeout function"))))

(defun vc-cc-known-views ()
 (message "Fetching view names...")
 (let ((raw-views (vc-cleartool-blocking-call "lsview -short")))
  (prog1
    (vc-split-string "\n *" raw-views t "/")
   (message "Fetching view names...done"))))

(defun vc-cc-get-view-cache ()
 (or vc-cc-known-view-cache
   (progn
    (let ((default-directory "/"))
     (vc-timeout vc-cc-view-cache-timeout
            (function (lambda (&rest ignore)
                  (setq vc-cc-known-view-cache nil)))
            nil))
    (setq vc-cc-known-view-cache (vc-cc-known-views)))))

(defun vc-cc-get-view-cache-noslash ()
 (let ((cache (vc-cc-get-view-cache)))
  (mapcar (lambda (vn)
       (let ((tmp (car vn)))
        (cons (substring tmp 0 (- (length tmp) 1))
           (cdr vn))))
      cache)))

(defun vc-cc-start-view (view-tag)
 (let ((tagfile (file-name-as-directory view-tag)))
  (if (assoc tagfile (vc-cc-get-view-cache))
    (let ((tagname (directory-file-name view-tag)))
     (message "Starting view server for %s..." tagname)
     (vc-cleartool-blocking-call (format "startview %s"
                  (directory-file-name tagname)))
     (message "Starting view server for %s...done" tagname)))))

(defun vc-syslog (buf value)
 (save-excursion
  (let ((tmpbuf (get-buffer buf)))
   (if (bufferp tmpbuf)
     (progn
      (set-buffer buf)
      (goto-char (point-max))
      (insert (format "%s\n" value)))))))

(defun vc-cc-dedouble (pathname)
 (let ((root (file-name-as-directory (or (getenv "CLEARCASE_ROOT") ""))))
  (if (stringp pathname)
    (cond ((string-match "^/view/[^/]+\\(/view/\\)" pathname)
        (vc-cc-dedouble (substring pathname (match-beginning 1))))
       ((string= root "/")
        pathname)
       ((and (< (length root) (length pathname))
          (string= root (substring pathname 0 (length root))))
        (vc-cc-dedouble (substring pathname (- (length root) 1))))
       (t
        pathname)))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cc-file-handler (operation &rest args)
 (save-match-data
  (let* ((file-name-handler-alist nil)
      (path (vc-cc-dedouble (car args)))
      (tag (vc-cc-tagname path)))
   (setq default-directory (vc-cc-dedouble default-directory))
   (vc-syslog "*FH*" (cons operation args))
   (if tag
     (or (file-exists-p (format "/view/%s" tag))
       (vc-cc-start-view tag)))
   (apply operation args))))

(defun vc-view-completion (file dir)
 (try-completion file (vc-cc-get-view-cache)))

(defun vc-view-completions (file dir)
 (all-completions file (vc-cc-get-view-cache)))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cc-view-handler (operation &rest args)
 (save-match-data
  (vc-syslog "*FH*" (cons "VIEW:" (cons operation args)))
  (let ((file-name-handler-alist nil))
   (cond ((eq operation 'file-name-completion)
       (apply 'vc-view-completion args))
      ((eq operation 'file-name-all-completions)
       (apply 'vc-view-completions args))
      (t (apply operation args))))))

;; vc-cc-what

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cc-what-rule (file)
 (interactive (list (cond (vc-dired-mode (dired-get-filename))
              (buffer-file-name)
              (default-directory))))

 ;; File should not have a version extension, it will not have a rule!
 (setq file (vc-cc-element-name file))

 (let ((result (vc-cleartool-cmd file (format "ls -d %s" file))))
  (if (string-match "Rule: \\(.*\\)\n" result)
    (message (substring result
              ;; Be a little more verbose
              (match-beginning 0) (match-end 1)))
   (error result)
   )))

;;(defun vc-cc-enumerate-versions (file)
;; "Produce an alist, suitable for the completion functions, of the
;;versions of the element named by FILE"
;; (message "Finding versions of %s..." file)
;; (let ((versions nil))
;;  (vc-file-tree-walk-internal
;;   (vc-cc-build-version file "")
;;   (function (lambda (f &rest args)
;;        (if (not (string-match "/CHECKEDOUT[^/]*$" f))
;;          (setq versions
;;             (cons (list (vc-cc-version-name f))
;;                versions)))))
;;   nil
;;   t)
;;  (message "Finding versions of %s...done" file)
;;  (nreverse versions)))

(defun vc-cc-enumerate-versions (file)
 "Produce an alist, suitable for the completion functions, of the
versions of the element named by FILE"
 (message "Finding versions of %s..." file)
 (let ((raw-info (vc-cleartool-cmd
          default-directory
          (format "lsvtree -all -nco -short %s" file))))
  (prog1
    (mapcar (function (lambda (x)
              (list (vc-cc-version-name x))))
        (vc-split-string "\n" raw-info))
   (message "Finding versions of %s...done" file))))

(defsubst vc-buffer-match (tag)
 (buffer-substring (match-beginning tag)
          (match-end tag)))

(defun vc-extract-environ-from-view-1 (tag)
 (let ((tmp-buffer (generate-new-buffer " *env temp*"))
    ret)
  (unwind-protect
    (save-excursion
     (set-buffer tmp-buffer)
     (insert (vc-cleartool-blocking-call (format "catcs -tag %s" tag)))
     (goto-char (point-min))
     (keep-lines "%ENV%")
     (goto-char (point-min))
     (while (re-search-forward "^.*%ENV%[ \t]\\(.*\\)=\\(.*\\)$" nil t)
      (setq ret (cons (format "%s=%s"
                  (vc-buffer-match 1)
                  (vc-buffer-match 2))
              ret)))
     ret)
   (kill-buffer tmp-buffer))))

(defun vc-add-env (env var)
 (catch 'return
  (let ((a env)
     (vname (substring var 0
              (and (string-match "=" var)
                 (match-end 0)))))
   (let ((vnl (length vname)))
    (while a
     (if (and (> (length (car a)) vnl)
          (string= (substring (car a) 0 vnl)
              vname))
       (throw 'return env))
     (setq a (cdr a)))
    (cons var env)))))

(defun vc-extract-environ-from-view (old-env tag &optional add-ons)
 (let ((newenv nil)
    (cc-env (vc-extract-environ-from-view-1 tag)))
  (while add-ons
   (setq newenv (vc-add-env newenv (car add-ons)))
   (setq add-ons (cdr add-ons)))
  (while cc-env
   (setq newenv (vc-add-env newenv (car cc-env)))
   (setq cc-env (cdr cc-env)))
  (while old-env
   (setq newenv (vc-add-env newenv (car old-env)))
   (setq old-env (cdr old-env)))
  newenv))

(defsubst vc-setview-arglist (dir args)
 (let ((r (concat (if dir (format "cd %s; " dir) "")
          "exec "
          (mapconcat 'identity args " "))))
  (insert r "\n")
  r))

(if (not (fboundp 'dired-get-filename))
(defun dired-get-filename (&optional localp no-error-if-not-filep)
 "In dired, return name of file mentioned on this line.
Value returned normally includes the directory name.
Optional arg LOCALP with value `no-dir' means don't include directory
 name in result. A value of t means construct name relative to
 `default-directory', which still may contain slashes if in a subdirectory.
Optional arg NO-ERROR-IF-NOT-FILEP means return nil if no filename on
 this line, otherwise an error occurs."
 (let (case-fold-search file p1 p2)
  (save-excursion
   (if (setq p1 (dired-move-to-filename (not no-error-if-not-filep)))
     (setq p2 (dired-move-to-end-of-filename no-error-if-not-filep))))
  ;; nil if no file on this line, but no-error-if-not-filep is t:
  (if (setq file (and p1 p2 (format "%s" (buffer-substring p1 p2))))
    ;; Check if ls quoted the names, and unquote them.
    ;; Using read to unquote is much faster than substituting
    ;; \007 (4 chars) -> ^G (1 char) etc. in a lisp loop.
    (cond ((string-match "b" dired-actual-switches) ; System V ls
        ;; This case is about 20% slower than without -b.
        (setq file
           (read
           (concat "\""
               ;; some ls -b don't escape quotes, argh!
               ;; This is not needed for GNU ls, though.
               (or (dired-string-replace-match
                  "\\([^\\]\\)\"" file "\\1\\\\\"")
                 file)
               "\""))))
       ;; If you do this, update dired-insert-subdir-validate too
       ;; ((string-match "Q" dired-actual-switches) ; GNU ls
       ;; (setq file (read file)))
       ))
  (if (or (eq localp 'no-dir) (null file) (eq (aref file 0) ?/))
    file
   (concat (dired-current-directory localp) file)))))

;;;dont ###autoload, it conflicts with vc.el
(defun vc-cc-browse-versions ()
 (interactive)
 (let ((file (cond (vc-dired-mode (dired-get-filename))
          (buffer-file-name)
          (default-directory))))
  (if (clearcase-element-p file)
    (if (boundp 'vc-mode)
      (let* ((clearcase-extended-name
          (concat (vc-cc-element-name file)
              "@@"
              (or (vc-cc-version-name file)
                (vc-latest-version file))))
          (dired-listing-switches (concat dired-listing-switches
                          "tr"))
;;          (file-name-handler-alist nil) ;; shut off my special handler
          (clearcase-branch (file-name-directory clearcase-extended-name)))
       (if (file-exists-p clearcase-extended-name)
         (progn
          ;; Invoke dired on the directory of the version branch
          (dired clearcase-branch)

          (if (re-search-forward (concat "[ \t]+"
                          "\\("
                          (regexp-quote clearcase-branch)
                          "\\)"
                          "$")
                    nil
                    t)
            (goto-char (match-beginning 1))))
        (dired (concat file "@@")))))
   (error "Not a Clearcase element"))))

;;----------------------------------------------------------------------------
;; Advise various other functions to properly handle ClearCase extended paths
;;----------------------------------------------------------------------------
(defadvice gud-find-file (before vc-gud-find-file protect activate)
 "Sets the current view and comint-file-name-prefix if necessary for ClearCase support."
 (let ((tag (and (string-match "^\\(/view/[^/]+\\)" default-directory)
		 (substring default-directory
			   (match-beginning 1)
			   (match-end 1)))))
  (and tag
	 (ad-set-arg 0 (concat tag (ad-get-arg 0))))))

(defadvice comint-exec-1 (around vc-comint-exec-1 protect activate)
 "Sets the current view and comint-file-name-prefix if necessary for ClearCase support."
 (let ((tag (vc-cc-pwv default-directory))
	(view-rel (vc-cc-relpath default-directory))
	(wdir-in-clearcase (file-directory-p ".@@/main")))
  (if (or (not (or (string-match "^/view/" default-directory)
		   wdir-in-clearcase))
	  (string= tag (vc-cc-pwv (getenv "CLEARCASE_ROOT"))))
	ad-do-it
   (let ((process-environment
	   ;; If using termcap, we specify `emacs' as the terminal type
	   ;; because that lets us specify a width.
	   ;; If using terminfo, we specify `unknown' because that is
	   ;; a defined terminal type. `emacs' is not a defined terminal
	   ;; type and there is no way for us to define it here.
	   ;; Some programs that use terminfo get very confused
	   ;; if TERM is not a valid terminal type.
	   (vc-extract-environ-from-view process-environment tag
					  (if (and (boundp 'system-uses-terminfo)
                          (symbol-value 'system-uses-terminfo))
					    (list "EMACS=t" "TERM=unknown"
						   (format "COLUMNS=%d" (frame-width)))
					   (list "EMACS=t" "TERM=emacs"
						  (format "TERMCAP=emacs:co#%d:tc=unknown" (frame-width)))))))
	(insert "setview " tag "\n")
	(make-variable-buffer-local 'comint-file-name-prefix)
	(setq comint-file-name-prefix (format "/view/%s" tag))
	(setq ad-return-value
	   (start-process name buffer vc-cleartool-path
			   "setview" "-exec"

		   (vc-setview-arglist view-rel (cons command switches))
			   tag))))))

(defadvice start-process-shell-command (around vc-spsc protect activate)
 "Sets the current view and comint-file-name-prefix if necessary for ClearCase support."
 (let ((tag (vc-cc-pwv default-directory))
	(view-rel (vc-cc-relpath default-directory))
	(wdir-in-clearcase (file-directory-p ".@@/main")))
  (if (null wdir-in-clearcase)
	ad-do-it
   (let ((process-environment (vc-extract-environ-from-view process-environment tag)))
	(if (string= tag (vc-cc-pwv (getenv "CLEARCASE_ROOT")))
	  ad-do-it
	 (progn
	  (insert "setview " tag "\n")
	  (make-variable-buffer-local 'comint-file-name-prefix)
	  (setq comint-file-name-prefix (format "/view/%s" tag))

	  (setq ad-return-value
		 (start-process name buffer vc-cleartool-path
				 "setview" "-exec"
				 (vc-setview-arglist view-rel args)
				 tag))))))))

;;; Hook into jka-compr so it knows a little about clearcase
;;; version-extended names..

(defvar vc-jka-compr-hook-installed nil
 "Is hook for vc installed in jka-compr?")

(if (and (not vc-jka-compr-hook-installed)
     (fboundp 'jka-compr-installed-p)
     (jka-compr-installed-p))
  (progn
   (jka-compr-uninstall)
   (setq jka-compr-compression-info-list
      (append '(["\\.gz\\(@@.*\\)\\'"
            "zipping" "gzip" ("-c" "-q")
            "unzipping" "gzip" ("-c" "-q" "-d") nil t])
          jka-compr-compression-info-list))
   (setq auto-mode-alist
      (append '(("\\.gz\\(~\\|\\.~[0-9]+~\\)?\\'" nil jka-compr))
          auto-mode-alist))
   (setq vc-jka-compr-hook-installed t)
   (jka-compr-install)))

;;; vc-cc.el ends here