1. xemacs
 2. vm

Source

vm / vm-mime.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
;;; MIME support functions
;;; Copyright (C) 1997-1998, 2000, 2001 Kyle E. Jones
;;;
;;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
;;; any later version.
;;;
;;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;;; GNU General Public License for more details.
;;;
;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;; along with this program; if not, write to the Free Software
;;; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

(provide 'vm-mime)

(defvar enable-multibyte-characters)
(defvar default-enable-multibyte-characters)

(defun vm-mime-error (&rest args)
 (signal 'vm-mime-error (list (apply 'format args)))
 (error "can't return from vm-mime-error"))

(if (fboundp 'define-error)
  (define-error 'vm-mime-error "MIME error")
 (put 'vm-mime-error 'error-conditions '(vm-mime-error error))
 (put 'vm-mime-error 'error-message "MIME error"))

(defun vm-mm-layout-type (e) (aref e 0))
(defun vm-mm-layout-qtype (e) (aref e 1))
(defun vm-mm-layout-encoding (e) (aref e 2))
(defun vm-mm-layout-id (e) (aref e 3))
(defun vm-mm-layout-description (e) (aref e 4))
(defun vm-mm-layout-disposition (e) (aref e 5))
(defun vm-mm-layout-qdisposition (e) (aref e 6))
(defun vm-mm-layout-header-start (e) (aref e 7))
(defun vm-mm-layout-header-end (e) (aref e 8))
(defun vm-mm-layout-body-start (e) (aref e 9))
(defun vm-mm-layout-body-end (e) (aref e 10))
(defun vm-mm-layout-parts (e) (aref e 11))
(defun vm-mm-layout-cache (e) (aref e 12))
(defun vm-mm-layout-message-symbol (e) (aref e 13))
(defun vm-mm-layout-message (e)
 (symbol-value (vm-mm-layout-message-symbol e)))
;; if display of MIME part fails, error string will be here.
(defun vm-mm-layout-display-error (e) (aref e 14))

(defun vm-set-mm-layout-type (e type) (aset e 0 type))
(defun vm-set-mm-layout-qtype (e type) (aset e 1 type))
(defun vm-set-mm-layout-encoding (e encoding) (aset e 2 encoding))
(defun vm-set-mm-layout-id (e id) (aset e 3 id))
(defun vm-set-mm-layout-description (e des) (aset e 4 des))
(defun vm-set-mm-layout-disposition (e d) (aset e 5 d))
(defun vm-set-mm-layout-qdisposition (e d) (aset e 6 d))
(defun vm-set-mm-layout-header-start (e start) (aset e 7 start))
(defun vm-set-mm-layout-header-end (e start) (aset e 8 start))
(defun vm-set-mm-layout-body-start (e start) (aset e 9 start))
(defun vm-set-mm-layout-body-end (e end) (aset e 10 end))
(defun vm-set-mm-layout-parts (e parts) (aset e 11 parts))
(defun vm-set-mm-layout-cache (e c) (aset e 12 c))
(defun vm-set-mm-layout-display-error (e c) (aset e 14 c))

(defun vm-mime-make-message-symbol (m)
 (let ((s (make-symbol "<<m>>")))
  (set s m)
  s ))

(defun vm-mime-make-cache-symbol ()
 (let ((s (make-symbol "<<c>>")))
  (set s s)
  s ))

(defun vm-mm-layout (m)
 (or (vm-mime-layout-of m)
   (progn (vm-set-mime-layout-of m (vm-mime-parse-entity-safe m))
	   (vm-mime-layout-of m))))

(defun vm-mm-encoded-header (m)
 (or (vm-mime-encoded-header-flag-of m)
   (progn (setq m (vm-real-message-of m))
	   (vm-set-mime-encoded-header-flag-of
	   m
	   (save-excursion
		(set-buffer (vm-buffer-of m))
		(save-excursion
		 (save-restriction
		  (widen)
		  (goto-char (vm-headers-of m))
		  (let ((case-fold-search t))
		   (or (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp
					   (vm-text-of m) t)
			 'none))))))
	   (vm-mime-encoded-header-flag-of m))))

(defun vm-mime-Q-decode-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (subst-char-in-region start end ?_ (string-to-char " ") t)
  (vm-mime-qp-decode-region start end)))

(fset 'vm-mime-B-decode-region 'vm-mime-base64-decode-region)

(defun vm-mime-Q-encode-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil)
	(val))
  (setq val (vm-mime-qp-encode-region start end t))
  (subst-char-in-region start end (string-to-char " ") ?_ t)
  val ))

(defun vm-mime-B-encode-region (start end)
 (vm-mime-base64-encode-region start end nil t))

(defun vm-mime-base64-decode-string (string)
 (vm-with-string-as-temp-buffer
  string
  (function
  (lambda () (vm-mime-base64-decode-region (point-min) (point-max))))))

(defun vm-mime-base64-encode-string (string)
 (vm-with-string-as-temp-buffer
  string
  (function
  (lambda () (vm-mime-base64-encode-region (point-min) (point-max)
					   nil t)))))

(defun vm-mime-crlf-to-lf-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(goto-char start)
	(while (search-forward "\r\n" nil t)
	 (delete-char -2)
	 (insert "\n"))))))
   
(defun vm-mime-lf-to-crlf-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(goto-char start)
	(while (search-forward "\n" nil t)
	 (delete-char -1)
	 (insert "\r\n"))))))
   
(defun vm-encode-coding-region (b-start b-end coding-system &rest foo)
 (let ((work-buffer nil)
	start end
	oldsize
	retval
	(b (current-buffer)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (insert-buffer-substring b b-start b-end)
	 (setq oldsize (buffer-size))
	 (setq retval (apply 'encode-coding-region (point-min) (point-max)
			   coding-system foo))
	 (setq start (point-min) end (point-max))
	 (setq retval (buffer-size))
	 (save-excursion
	  (set-buffer b)
	  (goto-char b-start)
	  (insert-buffer-substring work-buffer start end)
	  (delete-region (point) (+ (point) oldsize))
	  ;; Fixup the end point. I have found no other way to
	  ;; let the calling function know where the region ends
	  ;; after encode-coding-region has scrambled the markers.
	  (and (markerp b-end)
		 (set-marker b-end (point)))
	  retval ))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-decode-coding-region (b-start b-end coding-system &rest foo)
 (let ((work-buffer nil)
	start end
	oldsize
	retval
	(b (current-buffer)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (setq oldsize (- b-end b-start))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (insert-buffer-substring b b-start b-end)
	 (setq retval (apply 'decode-coding-region (point-min) (point-max)
			   coding-system foo))
	 (and vm-fsfemacs-p (set-buffer-multibyte t))
	 (setq start (point-min) end (point-max))
	 (save-excursion
	  (set-buffer b)
	  (goto-char b-start)
	  (delete-region (point) (+ (point) oldsize))
	  (insert-buffer-substring work-buffer start end)
	  ;; Fixup the end point. I have found no other way to
	  ;; let the calling function know where the region ends
	  ;; after decode-coding-region has scrambled the markers.
	  (and (markerp b-end)
		 (set-marker b-end (point)))
	  retval ))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-mime-charset-decode-region (charset start end)
 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
 (cond ((or vm-xemacs-mule-p vm-fsfemacs-mule-p)
	 (if (or (and vm-xemacs-p (memq (device-type) '(x mswindows)))
		 vm-fsfemacs-p
		 nil)
	   (let ((buffer-read-only nil)
		  (cell (cdr (vm-string-assoc
			    charset
			    vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)))
		  (opoint (point)))
	    (if cell
		  (progn
		   ;; decode 8-bit indeterminate char to correct
		   ;; char in correct charset.
		   (vm-decode-coding-region start end (car cell))
		   (put-text-property start end 'vm-string t)
		   (put-text-property start end 'vm-charset charset)
		   (put-text-property start end 'vm-coding (car cell))))
	    ;; In XEmacs 20.0 beta93 decode-coding-region moves point.
	    (goto-char opoint))))
	((not (vm-multiple-fonts-possible-p)) nil)
	((vm-mime-default-face-charset-p charset) nil)
	(t
	 (let ((font (cdr (vm-string-assoc
			  charset
			  vm-mime-charset-font-alist)))
	    (face (make-face (make-symbol "temp-face")))
	    (e (vm-make-extent start end)))
	  (put-text-property start end 'vm-string t)
	  (put-text-property start end 'vm-charset charset)
	  (if font
	    (condition-case data
		  (progn (set-face-font face font)
			 (if vm-fsfemacs-p
			   (put-text-property start end 'face face)
			  (vm-set-extent-property e 'duplicable t)
			  (vm-set-extent-property e 'face face)))
		 (error nil)))))))

(defun vm-mime-transfer-decode-region (layout start end)
 (let ((case-fold-search t) (crlf nil))
  (if (or (vm-mime-types-match "text" (car (vm-mm-layout-type layout)))
	  (vm-mime-types-match "message" (car (vm-mm-layout-type layout))))
	(setq crlf t))
  (cond ((string-match "^base64$" (vm-mm-layout-encoding layout))
	  (vm-mime-base64-decode-region start end crlf))
	 ((string-match "^quoted-printable$"
			 (vm-mm-layout-encoding layout))
	  (vm-mime-qp-decode-region start end))
	 ((string-match "^x-uue$\\|^x-uuencode$"
			 (vm-mm-layout-encoding layout))
	  (vm-mime-uuencode-decode-region start end crlf)))))

(defun vm-mime-base64-decode-region (start end &optional crlf)
 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding base64..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(done nil)
	(counter 0)
	(bits 0)
	(lim 0) inputpos
	(non-data-chars (concat "^=" vm-mime-base64-alphabet)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (cond
	  ((and (featurep 'base64)
		 (fboundp 'base64-decode-region)
		 ;; W3 reportedly has a Lisp version of this, and
		 ;; there's no point running it.
		 (subrp (symbol-function 'base64-decode-region))
		 ;; The FSF Emacs version of this is unforgiving
		 ;; of errors, which is not in the spirit of the
		 ;; MIME spec, so avoid using it.
		 (not vm-fsfemacs-p))
	  (condition-case data
		(base64-decode-region start end)
	   (error (vm-mime-error "%S" data)))
	  (and crlf (vm-mime-crlf-to-lf-region start end)))
	  (t
	  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	  (if vm-mime-base64-decoder-program
		(let* ((binary-process-output t) ; any text already has CRLFs
		    ;; use binary coding system in FSF Emacs/MULE
		    (coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
		    (coding-system-for-write (vm-binary-coding-system))
		    (status (apply 'vm-run-command-on-region
				   start end work-buffer
				   vm-mime-base64-decoder-program
				   vm-mime-base64-decoder-switches)))
		 (if (not (eq status t))
		   (vm-mime-error "%s" (cdr status))))
	   (goto-char start)
	   (skip-chars-forward non-data-chars end)
	   (while (not done)
		(setq inputpos (point))
		(cond
		 ((> (skip-chars-forward vm-mime-base64-alphabet end) 0)
		 (setq lim (point))
		 (while (< inputpos lim)
		  (setq bits (+ bits 
				 (aref vm-mime-base64-alphabet-decoding-vector
					(char-after inputpos))))
		  (vm-increment counter)
		  (vm-increment inputpos)
		  (cond ((= counter 4)
			  (vm-insert-char (lsh bits -16) 1 nil work-buffer)
			  (vm-insert-char (logand (lsh bits -8) 255) 1 nil
					  work-buffer)
			  (vm-insert-char (logand bits 255) 1 nil work-buffer)
			  (setq bits 0 counter 0))
			 (t (setq bits (lsh bits 6)))))))
		(cond
		 ((= (point) end)
		 (if (not (zerop counter))
		   (vm-mime-error "at least %d bits missing at end of base64 encoding"
				   (* (- 4 counter) 6)))
		 (setq done t))
		 ((= (char-after (point)) 61) ; 61 is ASCII equals
		 (setq done t)
		 (cond ((= counter 1)
			 (vm-mime-error "at least 2 bits missing at end of base64 encoding"))
			((= counter 2)
			 (vm-insert-char (lsh bits -10) 1 nil work-buffer))
			((= counter 3)
			 (vm-insert-char (lsh bits -16) 1 nil work-buffer)
			 (vm-insert-char (logand (lsh bits -8) 255)
					 1 nil work-buffer))
			((= counter 0) t)))
		 (t (skip-chars-forward non-data-chars end)))))
	  (and crlf
		 (save-excursion
		  (set-buffer work-buffer)
		  (vm-mime-crlf-to-lf-region (point-min) (point-max))))
	  (goto-char start)
	  (insert-buffer-substring work-buffer)
	  (delete-region (point) end))))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding base64... done")))

(defun vm-mime-base64-encode-region (start end &optional crlf B-encoding)
 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Encoding base64..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(counter 0)
	(cols 0)
	(bits 0)
	(alphabet vm-mime-base64-alphabet)
	inputpos)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (and crlf (vm-mime-lf-to-crlf-region start end))
	 (cond
	  ((and (featurep 'base64)
		 (fboundp 'base64-encode-region)
		 ;; W3 reportedly has a Lisp version of this, and
		 ;; there's no point running it.
		 (subrp (symbol-function 'base64-encode-region)))
	  (condition-case data
		(base64-encode-region start end B-encoding)
	   (wrong-number-of-arguments
	    ;; call with two args and then strip out the
	    ;; newlines if we're doing B encoding.
	    (condition-case data
		  (base64-encode-region start end)
		 (error (vm-mime-error "%S" data)))
	    (if B-encoding
		  (save-excursion
		   (goto-char start)
		   (while (search-forward "\n" end t)
		    (delete-char -1)))))
	   (error (vm-mime-error "%S" data))))
	  (t
	  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	  (if vm-mime-base64-encoder-program
		(let ((status (apply 'vm-run-command-on-region
				   start end work-buffer
				   vm-mime-base64-encoder-program
				   vm-mime-base64-encoder-switches)))
		 (if (not (eq status t))
		   (vm-mime-error "%s" (cdr status)))
		 (if B-encoding
		   (save-excursion
			(set-buffer work-buffer)
			;; if we're B encoding, strip out the line breaks
			(goto-char (point-min))
			(while (search-forward "\n" nil t)
			 (delete-char -1)))))
	   (setq inputpos start)
	   (while (< inputpos end)
		(setq bits (+ bits (char-after inputpos)))
		(vm-increment counter)
		(cond ((= counter 3)
		    (vm-insert-char (aref alphabet (lsh bits -18)) 1 nil
				    work-buffer)
		    (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -12) 63))
				    1 nil work-buffer)
		    (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -6) 63))
				    1 nil work-buffer)
		    (vm-insert-char (aref alphabet (logand bits 63)) 1 nil
				    work-buffer)
		    (setq cols (+ cols 4))
		    (cond ((= cols 72)
			   (setq cols 0)
			   (if (not B-encoding)
				 (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer))))
		    (setq bits 0 counter 0))
		   (t (setq bits (lsh bits 8))))
		(vm-increment inputpos))
	   ;; write out any remaining bits with appropriate padding
	   (if (= counter 0)
		 nil
		(setq bits (lsh bits (- 16 (* 8 counter))))
		(vm-insert-char (aref alphabet (lsh bits -18)) 1 nil
				work-buffer)
		(vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -12) 63))
				1 nil work-buffer)
		(if (= counter 1)
		  (vm-insert-char ?= 2 nil work-buffer)
		 (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -6) 63))
				 1 nil work-buffer)
		 (vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)))
	   (if (> cols 0)
		 (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer)))
	  (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	  (goto-char start)
	  (insert-buffer-substring work-buffer)
	  (delete-region (point) end)))
	 (and (> (- end start) 200)
	    (message "Encoding base64... done"))
	 (- end start))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-mime-qp-decode-region (start end)
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding quoted-printable..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(buf (current-buffer))
	(case-fold-search nil)
	(hex-digit-alist '((?0 . 0) (?1 . 1) (?2 . 2) (?3 . 3)
			  (?4 . 4) (?5 . 5) (?6 . 6) (?7 . 7)
			  (?8 . 8) (?9 . 9) (?A . 10) (?B . 11)
			  (?C . 12) (?D . 13) (?E . 14) (?F . 15)
			  ;; some mailer uses lower-case hex
			  ;; digits despite this being forbidden
			  ;; by the MIME spec.
			  (?a . 10) (?b . 11) (?c . 12) (?d . 13)
			  (?e . 14) (?f . 15)))
	inputpos stop-point copy-point)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (if vm-mime-qp-decoder-program
	   (let* ((binary-process-output t) ; any text already has CRLFs
		   ;; use binary coding system in FSF Emacs/MULE
		   (coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
		   (coding-system-for-write (vm-binary-coding-system))
		   (status (apply 'vm-run-command-on-region
				  start end work-buffer
				  vm-mime-qp-decoder-program
				  vm-mime-qp-decoder-switches)))
		(if (not (eq status t))
		  (vm-mime-error "%s" (cdr status))))
	  (goto-char start)
	  (setq inputpos start)
	  (while (< inputpos end)
	   (skip-chars-forward "^=\n" end)
	   (setq stop-point (point))
	   (cond ((looking-at "\n")
		   ;; spaces or tabs before a hard line break must be ignored
		   (skip-chars-backward " \t")
		   (setq copy-point (point))
		   (goto-char stop-point))
		  (t (setq copy-point stop-point)))
	   (save-excursion
		(set-buffer work-buffer)
		(insert-buffer-substring buf inputpos copy-point))
	   (cond ((= (point) end) t)
		  ((looking-at "\n")
		   (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer)
		   (forward-char))
		  (t;; looking at =
		   (forward-char)
		   ;; a-f because some mailers use lower case hex
		   ;; digits despite them being forbidden by the
		   ;; MIME spec.
		   (cond ((looking-at "[0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f]")
			  (vm-insert-char (+ (* (cdr (assq (char-after (point))
							   hex-digit-alist))
						 16)
					    (cdr (assq (char-after
							  (1+ (point)))
							 hex-digit-alist)))
					  1 nil work-buffer)
			  (forward-char 2))
			  ((looking-at "\n") ; soft line break
			  (forward-char))
			  ((looking-at "\r")
			  ;; assume the user's goatloving
			  ;; delivery software didn't convert
			  ;; from Internet's CRLF newline
			  ;; convention to the local LF
			  ;; convention.
			  (forward-char))
			  ((looking-at "[ \t]")
			  ;; garbage added in transit
			  (skip-chars-forward " \t" end))
			  (t (vm-mime-error "something other than line break or hex digits after = in quoted-printable encoding")))))
	   (setq inputpos (point))))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding quoted-printable... done")))

(defun vm-mime-qp-encode-region (start end &optional Q-encoding quote-from)
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Encoding quoted-printable..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(buf (current-buffer))
	(cols 0)
	(hex-digit-alist '((?0 . 0) (?1 . 1) (?2 . 2) (?3 . 3)
			  (?4 . 4) (?5 . 5) (?6 . 6) (?7 . 7)
			  (?8 . 8) (?9 . 9) (?A . 10) (?B . 11)
			  (?C . 12) (?D . 13) (?E . 14) (?F . 15)))
	char inputpos)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (if vm-mime-qp-encoder-program
	   (let* ((binary-process-output t) ; any text already has CRLFs
		   ;; use binary coding system in FSF Emacs/MULE
		   (coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
		   (coding-system-for-write (vm-binary-coding-system))
		   (status (apply 'vm-run-command-on-region
				  start end work-buffer
				  vm-mime-qp-encoder-program
				  vm-mime-qp-encoder-switches)))
		(if (not (eq status t))
		  (vm-mime-error "%s" (cdr status)))
		(if quote-from
		  (save-excursion
		   (set-buffer work-buffer)
		   (goto-char (point-min))
		   (while (re-search-forward "^From " nil t)
			(replace-match "=46rom " t t))))
		(if Q-encoding
		  (save-excursion
		   (set-buffer work-buffer)
		   ;; strip out the line breaks
		   (goto-char (point-min))
		   (while (search-forward "=\n" nil t)
			(delete-char -2))
		   ;; strip out the soft line breaks
		   (goto-char (point-min))
		   (while (search-forward "\n" nil t)
			(delete-char -1)))))
	  (setq inputpos start)
	  (while (< inputpos end)
	   (setq char (char-after inputpos))
	   (cond ((= char ?\n)
		   (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		   (setq cols 0))
		  ((and (= char 32)
			 (not (= (1+ inputpos) end))
			 (not (= ?\n (char-after (1+ inputpos)))))
		   (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		   (vm-increment cols))
		  ((or (< char 33) (> char 126)
			 ;; =
			 (= char 61)
			 ;; ?
			 (and Q-encoding (= char 63))
			 ;; _
			 (and Q-encoding (= char 95))
			 (and quote-from (= cols 0)
			   (let ((case-fold-search nil))
				(looking-at "From ")))
			 (and (= cols 0) (= char ?.)
			   (looking-at "\\.\\(\n\\|\\'\\)")))
		   (vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)
		   (vm-insert-char (car (rassq (lsh char -4)
						 hex-digit-alist))
				   1 nil work-buffer)
		   (vm-insert-char (car (rassq (logand char 15)
						 hex-digit-alist))
				   1 nil work-buffer)
		   (setq cols (+ cols 3)))
		  (t (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		    (vm-increment cols)))
	   (cond ((> cols 70)
		   (setq cols 0)
		   (if Q-encoding
			 nil
		    (vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)
		    (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer))))
	   (vm-increment inputpos)))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end)
	 (and (> (- end start) 200)
	    (message "Encoding quoted-printable... done"))
	 (- end start))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-mime-uuencode-decode-region (start end &optional crlf)
 (message "Decoding uuencoded stuff...")
 (let ((work-buffer nil)
	(region-buffer (current-buffer))
	(case-fold-search nil)
	(tempfile (vm-make-tempfile-name)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (insert-buffer-substring region-buffer start end)
	 (goto-char (point-min))
	 (or (re-search-forward "^begin [0-7][0-7][0-7] " nil t)
	   (vm-mime-error "no begin line"))
	 (delete-region (point) (progn (forward-line 1) (point)))
	 (insert tempfile "\n")
	 (goto-char (point-max))
	 (beginning-of-line)
	 ;; Eudora reportedly doesn't terminate uuencoded multipart
	 ;; bodies with a line break. 21 June 1998.
	 ;; Actually it looks like Eudora doesn't understand the
	 ;; multipart newline boundary rule at all and can leave
	 ;; all types of attachments missing a line break.
	 (if (looking-at "^end\\'")
	   (progn
		(goto-char (point-max))
		(insert "\n")))
	 (if (stringp vm-mime-uuencode-decoder-program)
	   (let* ((binary-process-output t) ; any text already has CRLFs
		   ;; use binary coding system in FSF Emacs/MULE
		   (coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
		   (coding-system-for-write (vm-binary-coding-system))
		   (status (apply 'vm-run-command-on-region
				  (point-min) (point-max) nil
				  vm-mime-uuencode-decoder-program
				  vm-mime-uuencode-decoder-switches)))
		(if (not (eq status t))
		  (vm-mime-error "%s" (cdr status))))
	  (vm-mime-error "no uuencode decoder program defined"))
	 (delete-region (point-min) (point-max))
	 (insert-file-contents-literally tempfile)
	 (and crlf
	    (vm-mime-crlf-to-lf-region (point-min) (point-max)))
	 (set-buffer region-buffer)
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))
   (vm-error-free-call 'delete-file tempfile)))
 (message "Decoding uuencoded stuff... done"))

(defun vm-decode-mime-message-headers (m)
 (let ((case-fold-search t)
	(buffer-read-only nil)
	charset need-conversion encoding match-start match-end start end)
  (save-excursion
   (goto-char (vm-headers-of m))
   (while (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp (vm-text-of m) t)
	(setq match-start (match-beginning 0)
	   match-end (match-end 0)
	   charset (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
	   encoding (buffer-substring (match-beginning 4) (match-end 4))
	   start (match-beginning 5)
	   end (vm-marker (match-end 5)))
	;; don't change anything if we can't display the
	;; character set properly.
	(if (and (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
		 (not (setq need-conversion
			  (vm-mime-can-convert-charset charset))))
	  nil
	 (delete-region end match-end)
	 (condition-case data
	   (cond ((string-match "B" encoding)
		   (vm-mime-B-decode-region start end))
		  ((string-match "Q" encoding)
		   (vm-mime-Q-decode-region start end))
		  (t (vm-mime-error "unknown encoded word encoding, %s"
				   encoding)))
	  (vm-mime-error (apply 'message (cdr data))
			  (goto-char start)
			  (insert "**invalid encoded word**")
			  (delete-region (point) end)))
	 (and need-conversion
	    (setq charset (vm-mime-charset-convert-region
			   charset start end)))
	 (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
	 (goto-char end)
	 (delete-region match-start start))))))

(defun vm-decode-mime-encoded-words ()
 (let ((case-fold-search t)
	(buffer-read-only nil)
	charset encoding match-start match-end start end)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp nil t)
	(setq match-start (match-beginning 0)
	   match-end (match-end 0)
	   charset (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
	   encoding (buffer-substring (match-beginning 4) (match-end 4))
	   start (match-beginning 5)
	   end (vm-marker (match-end 5)))
	;; don't change anything if we can't display the
	;; character set properly.
	(if (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
	  nil
	 (delete-region end match-end)
	 (condition-case data
	   (cond ((string-match "B" encoding)
		   (vm-mime-B-decode-region start end))
		  ((string-match "Q" encoding)
		   (vm-mime-Q-decode-region start end))
		  (t (vm-mime-error "unknown encoded word encoding, %s"
				   encoding)))
	  (vm-mime-error (apply 'message (cdr data))
			  (goto-char start)
			  (insert "**invalid encoded word**")
			  (delete-region (point) end)))
	 (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
	 (goto-char end)
	 (delete-region match-start start))))))

(defun vm-decode-mime-encoded-words-in-string (string)
 (if (and vm-display-using-mime
	  (let ((case-fold-search t))
	   (string-match vm-mime-encoded-word-regexp string)))
   (vm-with-string-as-temp-buffer string 'vm-decode-mime-encoded-words)
  string ))

(defun vm-reencode-mime-encoded-words ()
 (let ((charset nil)
	start coding pos q-encoding
	old-size
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (save-excursion
   (setq start (point-min))
   (while (not done)
	(setq charset (get-text-property start 'vm-charset))
	(setq pos (next-single-property-change start 'vm-charset))
	(or pos (setq pos (point-max) done t))
	(if charset
	  (progn
	   (if (setq coding (get-text-property start 'vm-coding))
		 (progn
		  (setq old-size (buffer-size))
		  (encode-coding-region start pos coding)
		  (setq pos (+ pos (- (buffer-size) old-size)))))
	   (setq pos
		  (+ start 
		    (if (setq q-encoding
				 (string-match "^iso-8859-\\|^us-ascii"
					    charset))
			  (vm-mime-Q-encode-region start pos)
			 (vm-mime-B-encode-region start pos))))
	   (goto-char pos)
	   (insert "?=")
	   (setq pos (point))
	   (goto-char start)
	   (insert "=?" charset "?" (if q-encoding "Q" "B") "?")
	   (setq pos (+ pos (- (point) start)))))
	(setq start pos)))))

(defun vm-reencode-mime-encoded-words-in-string (string)
 (if (and vm-display-using-mime
	  (text-property-any 0 (length string) 'vm-string t string))
   (vm-with-string-as-temp-buffer string 'vm-reencode-mime-encoded-words)
  string ))

(fset 'vm-mime-parse-content-header 'vm-parse-structured-header)

(defun vm-mime-get-header-contents (header-name-regexp)
 (let ((contents nil)
	regexp)
  (setq regexp (concat "^\\(" header-name-regexp "\\)\\|\\(^$\\)"))
  (save-excursion
   (let ((case-fold-search t))
	(if (and (re-search-forward regexp nil t)
		 (match-beginning 1)
		 (progn (goto-char (match-beginning 0))
			(vm-match-header)))
	  (vm-matched-header-contents)
	 nil )))))

(defun vm-mime-parse-entity (&optional m default-type default-encoding
				    passing-message-only)
 (catch 'return-value
  (save-excursion
   (if (and m (not passing-message-only))
	 (progn
	  (setq m (vm-real-message-of m))
	  (set-buffer (vm-buffer-of m))))
   (let ((case-fold-search t) version type qtype encoding id description
	  disposition qdisposition boundary boundary-regexp start
	  multipart-list c-t c-t-e done p returnval)
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (if (and m (not passing-message-only))
		(progn
		 (setq version (vm-get-header-contents m "MIME-Version:")
			version (car (vm-mime-parse-content-header version))
			type (vm-get-header-contents m "Content-Type:")
			version (if (or version
					vm-mime-require-mime-version-header)
				  version
				 (if type "1.0" nil)) 
			qtype (vm-mime-parse-content-header type ?\; t)
			type (vm-mime-parse-content-header type ?\;)
			encoding (vm-get-header-contents
				 m "Content-Transfer-Encoding:")
			version (if (or version
					vm-mime-require-mime-version-header)
				  version
				 (if encoding "1.0" nil)) 
			encoding (or encoding "7bit")
			encoding (or (car
				   (vm-mime-parse-content-header encoding))
				   "7bit")
			id (vm-get-header-contents m "Content-ID:")
			id (car (vm-mime-parse-content-header id))
			description (vm-get-header-contents
				   m "Content-Description:")
			description (and description
					 (if (string-match "^[ \t\n]*$"
							  description)
					   nil
					  description))
			disposition (vm-get-header-contents
				   m "Content-Disposition:")
			qdisposition (and disposition
					 (vm-mime-parse-content-header
					  disposition ?\; t))
			disposition (and disposition
					 (vm-mime-parse-content-header
					 disposition ?\;)))
		 (widen)
		 (narrow-to-region (vm-headers-of m) (vm-text-end-of m)))
	   (goto-char (point-min))
	   (setq type (vm-mime-get-header-contents "Content-Type:")
		  qtype (or (vm-mime-parse-content-header type ?\; t)
			   default-type)
		  type (or (vm-mime-parse-content-header type ?\;)
			   default-type)
		  encoding (or (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Transfer-Encoding:")
				 default-encoding)
		  encoding (or (car (vm-mime-parse-content-header encoding))
				 default-encoding)
		  id (vm-mime-get-header-contents "Content-ID:")
		  id (car (vm-mime-parse-content-header id))
		  description (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Description:")
		  description (and description (if (string-match "^[ \t\n]*$"
								  description)
						   nil
						  description))
		  disposition (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Disposition:")
		  qdisposition (and disposition
				   (vm-mime-parse-content-header
				    disposition ?\; t))
		  disposition (and disposition
				   (vm-mime-parse-content-header
				   disposition ?\;))))
	  (cond ((null m) t)
		 (passing-message-only t)
		 ((null version)
		  (throw 'return-value 'none))
		 ((or vm-mime-ignore-mime-version (string= version "1.0")) t)
		 (t (vm-mime-error "Unsupported MIME version: %s" version)))
	  ;; deal with known losers
	  ;; Content-Type: text
	  (cond ((and type (string-match "^text$" (car type)))
		  (setq type '("text/plain" "charset=us-ascii")
			 qtype '("text/plain" "charset=us-ascii"))))
	  (cond ((and m (not passing-message-only) (null type))
		  (throw 'return-value
			 (vector '("text/plain" "charset=us-ascii")
				 '("text/plain" "charset=us-ascii")
				 encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-headers-of m)
				 (vm-marker (1- (vm-text-of m)))
				 (vm-text-of m)
				 (vm-text-end-of m)
				 nil
				 (vm-mime-make-cache-symbol)
				 (vm-mime-make-message-symbol m)
				 nil )))
		 ((null type)
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (vector default-type default-type
			  encoding id description
			  disposition qdisposition
			  (vm-marker (point-min))
			  (vm-marker (1- (point)))
			  (vm-marker (point))
			  (vm-marker (point-max))
			  nil
			  (vm-mime-make-cache-symbol)
			  (vm-mime-make-message-symbol m)
			  nil ))
		 ((null (string-match "[^/ ]+/[^/ ]+" (car type)))
		  (vm-mime-error "Malformed MIME content type: %s"
				 (car type)))
		 ((and (string-match "^multipart/\\|^message/" (car type))
			(null (string-match "^\\(7bit\\|8bit\\|binary\\)$"
					  encoding)))
		  (vm-mime-error "Opaque transfer encoding used with multipart or message type: %s, %s" (car type) encoding))
		 ((and (string-match "^message/partial$" (car type))
			(null (string-match "^7bit$" encoding)))
		  (vm-mime-error "Non-7BIT transfer encoding used with message/partial message: %s" encoding))
		 ((string-match "^multipart/digest" (car type))
		  (setq c-t '("message/rfc822")
			 c-t-e "7bit"))
		 ((string-match "^multipart/" (car type))
		  (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")
			 c-t-e "7bit")) ; below
		 ((string-match "^message/\\(rfc822\\|news\\|external-body\\)"
				 (car type))
		  (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")
			 c-t-e "7bit")
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (throw 'return-value
			 (vector type qtype encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-marker (point-min))
				 (vm-marker (1- (point)))
				 (vm-marker (point))
				 (vm-marker (point-max))
				 (list
				  (save-restriction
				   (narrow-to-region (point) (point-max))
				   (vm-mime-parse-entity-safe m c-t
								c-t-e t)))
				 (vm-mime-make-cache-symbol)
				 (vm-mime-make-message-symbol m)
				 nil )))
		 (t
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (throw 'return-value
			 (vector type qtype encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-marker (point-min))
				 (vm-marker (1- (point)))
				 (vm-marker (point))
				 (vm-marker (point-max))
				 nil
				 (vm-mime-make-cache-symbol)
				 (vm-mime-make-message-symbol m)
				 nil ))))
	  (setq p (cdr type)
		 boundary nil)
	  (while p
	   (if (string-match "^boundary=" (car p))
		 (setq boundary (car (vm-parse (car p) "=\\(.+\\)"))
			p nil)
		(setq p (cdr p))))
	  (or boundary
		(vm-mime-error
		 "Boundary parameter missing in %s type specification"
		 (car type)))
	  ;; the \' in the regexp is to "be liberal" in the
	  ;; face of broken software that does not add a line
	  ;; break after the final boundary of a nested
	  ;; multipart entity.
	  (setq boundary-regexp
		 (concat "^--" (regexp-quote boundary)
			 "\\(--\\)?[ \t]*\\(\n\\|\\'\\)"))
	  (goto-char (point-min))
	  (setq start nil
		 multipart-list nil
		 done nil)
	  (while (and (not done) (re-search-forward boundary-regexp nil t))
	   (cond ((null start)
		   (setq start (match-end 0)))
		  (t
		   (and (match-beginning 1)
			 (setq done t))
		   (save-excursion
		    (save-restriction
			 (narrow-to-region start (1- (match-beginning 0)))
			 (setq start (match-end 0))
			 (setq multipart-list
			    (cons (vm-mime-parse-entity-safe m c-t c-t-e
								t)
				   multipart-list)))))))
	  (if (not done)
		(vm-mime-error "final %s boundary missing" boundary))
	  (goto-char (point-min))
	  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		(vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
	  (vector type qtype encoding id description
		  disposition qdisposition
		  (vm-marker (point-min))
		  (vm-marker (1- (point)))
		  (vm-marker (point))
		  (vm-marker (point-max))
		  (nreverse multipart-list)
		  (vm-mime-make-cache-symbol)
		  (vm-mime-make-message-symbol m)
		  nil )))))))

(defun vm-mime-parse-entity-safe (&optional m c-t c-t-e passing-message-only)
 (or c-t (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")))
 ;; don't let subpart parse errors make the whole parse fail. use default
 ;; type if the parse fails.
 (condition-case error-data
   (vm-mime-parse-entity m c-t c-t-e passing-message-only)
  (vm-mime-error
   (message "%s" (car (cdr error-data)))
;;; don't sleep, no one cares about MIME syntax errors
;;;   (sleep-for 2)
   (let ((header (if (and m (not passing-message-only))
		    (vm-headers-of m)
		   (vm-marker (point-min))))
	  (text (if (and m (not passing-message-only))
		   (vm-text-of m)
		  (save-excursion
		   (re-search-forward "^\n\\|\n\\'"
					nil 0)
		   (vm-marker (point)))))
	  (text-end (if (and m (not passing-message-only))
			 (vm-text-end-of m)
		    (vm-marker (point-max)))))
   (vector '("error/error") '("error/error")
	   (vm-determine-proper-content-transfer-encoding text text-end)
	   nil
	   ;; cram the error message into the description slot
	   (car (cdr error-data))
	   ;; mark as an attachment to improve the chance that the user
	   ;; will see the description.
	   '("attachment") '("attachment")
	   header
	   (vm-marker (1- text))
	   text
	   text-end
	   nil
	   (vm-mime-make-cache-symbol)
	   (vm-mime-make-message-symbol m)
	   nil)))))

(defun vm-mime-get-xxx-parameter (name param-list)
 (let ((match-end (1+ (length name)))
	(name-regexp (concat (regexp-quote name) "="))
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (while (and param-list (not done))
   (if (and (string-match name-regexp (car param-list))
	    (= (match-end 0) match-end))
	 (setq done t)
	(setq param-list (cdr param-list))))
  (and (car param-list)
	 (substring (car param-list) match-end))))

(defun vm-mime-get-parameter (layout name)
 (vm-mime-get-xxx-parameter name (cdr (vm-mm-layout-type layout))))

(defun vm-mime-get-disposition-parameter (layout name)
 (vm-mime-get-xxx-parameter name (cdr (vm-mm-layout-disposition layout))))

(defun vm-mime-set-xxx-parameter (name value param-list)
 (let ((match-end (1+ (length name)))
	(name-regexp (concat (regexp-quote name) "="))
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (while (and param-list (not done))
   (if (and (string-match name-regexp (car param-list))
	    (= (match-end 0) match-end))
	 (setq done t)
	(setq param-list (cdr param-list))))
  (and (car param-list)
	 (setcar param-list (concat "charset=" value)))))

(defun vm-mime-set-parameter (layout name value)
 (vm-mime-set-xxx-parameter name value (cdr (vm-mm-layout-type layout))))

(defun vm-mime-set-qparameter (layout name value)
 (setq value (concat "\"" value "\""))
 (vm-mime-set-xxx-parameter name value (cdr (vm-mm-layout-qtype layout))))

(defun vm-mime-insert-mime-body (layout)
 (vm-insert-region-from-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start layout))
				(vm-mm-layout-body-start layout)
				(vm-mm-layout-body-end layout)))

(defun vm-mime-insert-mime-headers (layout)
 (vm-insert-region-from-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-header-start layout))
				(vm-mm-layout-header-start layout)
				(vm-mm-layout-header-end layout)))

(defvar buffer-display-table)
(defvar standard-display-table)
(defvar buffer-file-type)
(defun vm-make-presentation-copy (m)
 (let ((mail-buffer (current-buffer))
	b mm
	(real-m (vm-real-message-of m))
	(modified (buffer-modified-p)))
  (cond ((or (null vm-presentation-buffer-handle)
	    (null (buffer-name vm-presentation-buffer-handle)))
	  (let ((default-enable-multibyte-characters t))
	   (setq b (generate-new-buffer (concat (buffer-name)
						 " Presentation"))))
	  (save-excursion
	   (set-buffer b)
	   (if (fboundp 'buffer-disable-undo)
		 (buffer-disable-undo (current-buffer))
	    ;; obfuscation to make the v19 compiler not whine
	    ;; about obsolete functions.
	    (let ((x 'buffer-flush-undo))
		 (funcall x (current-buffer))))
	   (setq mode-name "VM Presentation"
		  major-mode 'vm-presentation-mode
		  vm-message-pointer (list nil)
		  vm-mail-buffer mail-buffer
		  mode-popup-menu (and vm-use-menus vm-popup-menu-on-mouse-3
					(vm-menu-support-possible-p)
					(vm-menu-mode-menu))
		  ;; Default to binary file type for DOS/NT.
		  buffer-file-type t
		  ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the text on writes.
		  buffer-read-only t
		  mode-line-format vm-mode-line-format)
	   ;; scroll in place messes with scroll-up and this loses
	   (defvar scroll-in-place)
	   (make-local-variable 'scroll-in-place)
	   (setq scroll-in-place nil)
	   (if (fboundp 'set-buffer-file-coding-system)
		 (set-buffer-file-coding-system (vm-binary-coding-system) t))
	   (vm-fsfemacs-nonmule-display-8bit-chars)
	   (if (and vm-mutable-frames vm-frame-per-folder
		   (vm-multiple-frames-possible-p))
		 (vm-set-hooks-for-frame-deletion))
	   (use-local-map vm-mode-map)
	   (vm-toolbar-install-or-uninstall-toolbar)
	   (and (vm-menu-support-possible-p)
		 (vm-menu-install-menus))
	   (run-hooks 'vm-presentation-mode-hook))
	  (setq vm-presentation-buffer-handle b)))
  (setq b vm-presentation-buffer-handle
	 vm-presentation-buffer vm-presentation-buffer-handle
	 vm-mime-decoded nil)
  ;; W3 or some other external mode might set some local colors
  ;; in this buffer; remove them before displaying a different
  ;; message here.
  (if (fboundp 'remove-specifier)
	(progn
	 (remove-specifier (face-foreground 'default) b)
	 (remove-specifier (face-background 'default) b)))
  (save-excursion
   (set-buffer (vm-buffer-of real-m))
   (save-restriction
	(widen)
	;; must reference this now so that headers will be in
	;; their final position before the message is copied.
	;; otherwise the vheader offset computed below will be
	;; wrong.
	(vm-vheaders-of real-m)
	(set-buffer b)
	(widen)
	(let ((buffer-read-only nil)
	   (inhibit-read-only t)
	   (modified (buffer-modified-p)))
	 (unwind-protect
	   (progn
		(erase-buffer)
		(insert-buffer-substring (vm-buffer-of real-m)
					 (vm-start-of real-m)
					 (vm-end-of real-m)))
	  (set-buffer-modified-p modified)))
	(setq mm (copy-sequence m))
	(vm-set-location-data-of mm (vm-copy (vm-location-data-of m)))
	(set-marker (vm-start-of mm) (point-min))
	(set-marker (vm-headers-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					 (- (vm-headers-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-vheaders-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					  (- (vm-vheaders-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-text-of mm) (+ (vm-start-of mm)
				    (- (vm-text-of real-m)
					 (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-text-end-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					  (- (vm-text-end-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-end-of mm) (+ (vm-start-of mm)
				   (- (vm-end-of real-m)
					 (vm-start-of real-m))))
	(setcar vm-message-pointer mm)))))

(fset 'vm-presentation-mode 'vm-mode)
(put 'vm-presentation-mode 'mode-class 'special)

(defvar buffer-file-coding-system)

(defun vm-determine-proper-charset (beg end)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (narrow-to-region beg end)
   (catch 'done
	(goto-char (point-min))
	(if (or vm-xemacs-mule-p 
		(and vm-fsfemacs-mule-p enable-multibyte-characters))
	  (let ((charsets (delq 'ascii (vm-charsets-in-region
					 (point-min) (point-max)))))
	   (cond ((null charsets)
		   "us-ascii")
		  ((cdr charsets)
		   (or (car (cdr
			    (assq (vm-coding-system-name
				   buffer-file-coding-system)
				   vm-mime-mule-coding-to-charset-alist)))
			 "iso-2022-jp"))
		  (t
		   (or (car (cdr
			    (assoc
				(car charsets)
				vm-mime-mule-charset-to-charset-alist)))
			 "unknown"))))
	 (and (re-search-forward "[^\000-\177]" nil t)
	    (throw 'done (or vm-mime-8bit-composition-charset
				"iso-8859-1")))
	 (throw 'done vm-mime-7bit-composition-charset))))))

(defun vm-determine-proper-content-transfer-encoding (beg end)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (narrow-to-region beg end)
   (catch 'done
	(goto-char (point-min))
	(and (re-search-forward "[\000\015]" nil t)
	   (throw 'done "binary"))

	(let ((toolong nil) bol)
	 (goto-char (point-min))
	 (setq bol (point))
	 (while (and (not (eobp)) (not toolong))
	  (forward-line)
	  (setq toolong (> (- (point) bol) 998)
		 bol (point)))
	 (and toolong (throw 'done "binary")))
	 
	(goto-char (point-min))
	(and (re-search-forward "[^\000-\177]" nil t)
	   (throw 'done "8bit"))

	"7bit"))))

(defun vm-mime-types-match (type type/subtype)
 (let ((case-fold-search t))
  (cond ((string-match "/" type)
	  (if (and (string-match (regexp-quote type) type/subtype)
		  (equal 0 (match-beginning 0))
		  (equal (length type/subtype) (match-end 0)))
	    t
	   nil ))
	 ((and (string-match (regexp-quote type) type/subtype)
		(equal 0 (match-beginning 0))
		(equal (save-match-data
			 (string-match "/" type/subtype (match-end 0)))
		    (match-end 0)))))))

(defvar native-sound-only-on-console)

(defun vm-mime-can-display-internal (layout &optional deep)
 (let ((type (car (vm-mm-layout-type layout))))
  (cond ((vm-mime-types-match "image/jpeg" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'jpeg) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/gif" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'gif) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/png" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'png) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/tiff" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'tiff) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/xpm" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'xpm) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/pbm" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'pbm) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "image/xbm" type)
	  (and (vm-image-type-available-p 'xbm) (vm-images-possible-here-p)))
	 ((vm-mime-types-match "audio/basic" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(or (featurep 'native-sound)
		  (featurep 'nas-sound))
		(or (device-sound-enabled-p)
		  (and (featurep 'native-sound)
			 (not native-sound-only-on-console)
			 (eq (device-type) 'x)))))
	 ((vm-mime-types-match "multipart" type) t)
	 ((vm-mime-types-match "message/external-body" type)
	  (or (not deep)
	    (vm-mime-can-display-internal
		(car (vm-mm-layout-parts layout)) t)))
	 ((vm-mime-types-match "message" type) t)
	 ((vm-mime-types-match "text/html" type)
	  (and (fboundp 'w3-region)
		;; this because GNUS bogusly sets up autoloads
		;; for w3-region even if W3 isn't installed.
		(fboundp 'w3-about)
		(let ((charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset")
				  "us-ascii")))
		 (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))))
	 ((vm-mime-types-match "text" type)
	  (let ((charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset")
			   "us-ascii")))
	   (or (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset)
		 (vm-mime-can-convert-charset charset))))
	 (t nil))))

(defun vm-mime-can-convert (type)
 (or (vm-mime-can-convert-0 type vm-mime-type-converter-alist)
   (vm-mime-can-convert-0 type vm-mime-image-type-converter-alist)))

(defun vm-mime-can-convert-0 (type alist)
 (let (
	;; fake layout. make it the wrong length so an error will
	;; be signaled if vm-mime-can-display-internal ever asks
	;; for one of the other fields
	(fake-layout (make-vector 1 (list nil)))
	(done nil))
  (while (and alist (not done))
   (cond ((and (vm-mime-types-match (car (car alist)) type)
		 (or (progn
			(setcar (aref fake-layout 0) (nth 1 (car alist)))
			(vm-mime-can-display-internal fake-layout))
		   (vm-mime-find-external-viewer (nth 1 (car alist)))))
	   (setq done t))
	  (t (setq alist (cdr alist)))))
  (and alist (car alist))))

(defun vm-mime-convert-undisplayable-layout (layout)
 (catch 'done
  (let ((ooo (vm-mime-can-convert (car (vm-mm-layout-type layout))))
	 ex work-buffer)
   (message "Converting %s to %s..."
	    (car (vm-mm-layout-type layout))
	    (nth 1 ooo))
   (save-excursion
	(setq work-buffer (vm-make-work-buffer " *mime object*"))
	(vm-register-message-garbage 'kill-buffer work-buffer)
	(set-buffer work-buffer)
	;; call-process-region calls write-region.
	;; don't let it do CR -> LF translation.
	(setq selective-display nil)
	(vm-mime-insert-mime-body layout)
	(vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	(setq ex (call-process-region (point-min) (point-max) shell-file-name
				   t t nil shell-command-switch (nth 2 ooo)))
	(if (not (eq ex 0))
	  (progn
	   (message "Conversion from %s to %s failed (exit code %s)"
		    (car (vm-mm-layout-type layout))
		    (nth 1 ooo)
		    ex)
	   (throw 'done nil)))
	(goto-char (point-min))
	(insert "Content-Type: " (nth 1 ooo) "\n")
	(insert "Content-Transfer-Encoding: binary\n\n")
	(set-buffer-modified-p nil)
	(message "Converting %s to %s... done"
		 (car (vm-mm-layout-type layout))
		 (nth 1 ooo))
	(vector (append (list (nth 1 ooo)) (cdr (vm-mm-layout-type layout)))
		(append (list (nth 1 ooo)) (cdr (vm-mm-layout-type layout)))
		"binary"
		(vm-mm-layout-id layout)
		(vm-mm-layout-description layout)
		(vm-mm-layout-disposition layout)
		(vm-mm-layout-qdisposition layout)
		(vm-marker (point-min))
		(vm-marker (1- (point)))
		(vm-marker (point))
		(vm-marker (point-max))
		nil
		(vm-mime-make-cache-symbol)
		(vm-mime-make-message-symbol (vm-mm-layout-message layout))
		nil)))))

(defun vm-mime-can-convert-charset (charset)
 (vm-mime-can-convert-charset-0 charset vm-mime-charset-converter-alist))

(defun vm-mime-can-convert-charset-0 (charset alist)
 (let ((done nil))
  (while (and alist (not done))
   (cond ((and (vm-string-equal-ignore-case (car (car alist)) charset)
		 (vm-mime-charset-internally-displayable-p
		  (nth 1 (car alist))))
	   (setq done t))
	  (t (setq alist (cdr alist)))))
  (and alist (car alist))))

(defun vm-mime-convert-undisplayable-charset (layout)
 (let ((charset (vm-mime-get-parameter layout "charset"))
	ooo work-buffer)
  (setq ooo (vm-mime-can-convert-charset charset))
  (message "Converting charset %s to %s..."
	   charset
	   (nth 1 ooo))
  (save-excursion
   (setq work-buffer (vm-make-work-buffer " *mime object*"))
   (vm-register-message-garbage 'kill-buffer work-buffer)
   (set-buffer work-buffer)
   ;; call-process-region calls write-region.
   ;; don't let it do CR -> LF translation.
   (setq selective-display nil)
   (vm-mime-insert-mime-body layout)
   (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
   (call-process-region (point-min) (point-max) shell-file-name
			  t t nil shell-command-switch (nth 2 ooo))
   (setq layout
	  (vector (copy-sequence (vm-mm-layout-type layout))
		  (copy-sequence (vm-mm-layout-type layout))
		  "binary"
		  (vm-mm-layout-id layout)
		  (vm-mm-layout-description layout)
		  (vm-mm-layout-disposition layout)
		  (vm-mm-layout-qdisposition layout)
		  (vm-marker (point-min))
		  (vm-marker (1- (point)))
		  (vm-marker (point))
		  (vm-marker (point-max))
		  nil
		  (vm-mime-make-cache-symbol)
		  (vm-mime-make-message-symbol (vm-mm-layout-message layout))
		  nil))
   (vm-mime-set-parameter layout "charset" (nth 1 ooo))
   (vm-mime-set-qparameter layout "charset" (nth 1 ooo))
   (goto-char (point-min))
   (insert-before-markers "Content-Type: " (car (vm-mm-layout-type layout)))
   (insert-before-markers ";\n\t"
			   (mapconcat 'identity
					(car (vm-mm-layout-type layout))
					";\n\t")
			   "\n")
   (insert-before-markers "Content-Transfer-Encoding: binary\n\n")
   (set-buffer-modified-p nil)
   (message "Converting charset %s to %s... done"
	    charset
	    (nth 1 ooo))
   layout)))

(defun vm-mime-charset-convert-region (charset b-start b-end)
 (let ((b (current-buffer))
	start end oldsize work-buffer ooo)
  (setq ooo (vm-mime-can-convert-charset charset))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer " *mime object*"))
	 (setq oldsize (- b-end b-start))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (insert-buffer-substring b b-start b-end)
	 ;; call-process-region calls write-region.
	 ;; don't let it do CR -> LF translation.
	 (setq selective-display nil)
	 (call-process-region (point-min) (point-max) shell-file-name
			    t t nil shell-command-switch (nth 2 ooo))
	 (and vm-fsfemacs-mule-p (set-buffer-multibyte t))
	 (setq start (point-min) end (point-max))
	 (save-excursion
	  (set-buffer b)
	  (goto-char b-start)
	  (insert-buffer-substring work-buffer start end)
	  (delete-region (point) (+ (point) oldsize)))
	 (nth 1 ooo))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-mime-should-display-button (layout dont-honor-content-disposition)
 (if (and vm-honor-mime-content-disposition
	  (not dont-honor-content-disposition)
	  (vm-mm-layout-disposition layout))
   (let ((case-fold-search t))
	(string-match "^attachment$" (car (vm-mm-layout-disposition layout))))
  (let ((i-list vm-auto-displayed-mime-content-types)
	 (type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	 (matched nil))
   (if (if (eq i-list t)
	   nil
	  (while (and i-list (not matched))
	   (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
		 (setq matched t)
		(setq i-list (cdr i-list))))
	  (not matched))
	 t
	(setq i-list vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions
	   matched nil)
	(while (and i-list (not matched))
	 (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
	   (setq matched t)
	  (setq i-list (cdr i-list))))
	matched ))))

(defun vm-mime-should-display-internal (layout dont-honor-content-disposition)
 (if (and vm-honor-mime-content-disposition
	  (not dont-honor-content-disposition)
	  (vm-mm-layout-disposition layout))
   (let ((case-fold-search t))
	(string-match "^inline$" (car (vm-mm-layout-disposition layout))))
  (let ((i-list vm-mime-internal-content-types)
	 (type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	 (matched nil))
   (if (if (eq i-list t)
	   t
	  (while (and i-list (not matched))
	   (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
		 (setq matched t)
		(setq i-list (cdr i-list))))
	  matched )
	 (progn
	  (setq i-list vm-mime-internal-content-type-exceptions
		 matched nil)
	  (while (and i-list (not matched))
	   (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
		 (setq matched t)
		(setq i-list (cdr i-list))))
	  (not matched))
	nil ))))

(defun vm-mime-find-external-viewer (type)
 (catch 'done
  (let ((list vm-mime-external-content-type-exceptions)
	 (matched nil))
   (while list
	(if (vm-mime-types-match (car list) type)
	  (throw 'done nil)
	 (setq list (cdr list))))
   (setq list vm-mime-external-content-types-alist)
   (while (and list (not matched))
	(if (and (vm-mime-types-match (car (car list)) type)
		 (cdr (car list)))
	  (setq matched (cdr (car list)))
	 (setq list (cdr list))))
   matched )))
(fset 'vm-mime-can-display-external 'vm-mime-find-external-viewer)

(defun vm-mime-delete-button-maybe (extent)
 (let ((buffer-read-only))
  ;; if displayed MIME object should replace the button
  ;; remove the button now.
  (cond ((vm-extent-property extent 'vm-mime-disposable)
	  (delete-region (vm-extent-start-position extent)
			 (vm-extent-end-position extent))
	  (vm-detach-extent extent)))))

(defun vm-decode-mime-message ()
 "Decode the MIME objects in the current message.

The first time this command is run on a message, decoding is done.
The second time, buttons for all the objects are displayed instead.
The third time, the raw, undecoded data is displayed.

If decoding, the decoded objects might be displayed immediately, or
buttons might be displayed that you need to activate to view the
object. See the documentation for the variables

  vm-auto-displayed-mime-content-types
  vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions
  vm-mime-internal-content-types
  vm-mime-internal-content-type-exceptions
  vm-mime-external-content-types-alist

to see how to control whether you see buttons or objects.

If the variable vm-mime-display-function is set, then its value
is called as a function with no arguments, and none of the
actions mentioned in the preceding paragraphs are taken. At the
time of the call, the current buffer will be the presentation
buffer for the folder and a copy of the current message will be
in the buffer. The function is expected to make the message
`MIME presentable' to the user in whatever manner it sees fit."
 (interactive)
 (vm-follow-summary-cursor)
 (vm-select-folder-buffer)
 (vm-check-for-killed-summary)
 (vm-check-for-killed-presentation)
 (vm-error-if-folder-empty)
 (if (and (not vm-display-using-mime)
	  (null vm-mime-display-function))
   (error "MIME display disabled, set vm-display-using-mime non-nil to enable."))
 (if vm-mime-display-function
   (progn
	(vm-make-presentation-copy (car vm-message-pointer))
	(set-buffer vm-presentation-buffer)
	(funcall vm-mime-display-function))
  (if vm-mime-decoded
	(if (eq vm-mime-decoded 'decoded)
	  (let ((vm-preview-read-messages nil)
		 (vm-auto-decode-mime-messages t)
		 (vm-honor-mime-content-disposition nil)
		 (vm-auto-displayed-mime-content-types '("multipart"))
		 (vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions nil))
	   (setq vm-mime-decoded nil)
	   (intern (buffer-name) vm-buffers-needing-display-update)
	   (save-excursion
		(vm-preview-current-message))
	   (setq vm-mime-decoded 'buttons))
	 (let ((vm-preview-read-messages nil)
		(vm-auto-decode-mime-messages nil))
	  (intern (buffer-name) vm-buffers-needing-display-update)
	  (vm-preview-current-message)))
   (let ((layout (vm-mm-layout (car vm-message-pointer)))
	  (m (car vm-message-pointer)))
	(message "Decoding MIME message...")
	(cond ((stringp layout)
	    (error "Invalid MIME message: %s" layout)))
	(if (vm-mime-plain-message-p m)
	  (error "Message needs no decoding."))
	(or vm-presentation-buffer
	  ;; maybe user killed it
	  (error "No presentation buffer."))
	(set-buffer vm-presentation-buffer)
	(if (and (interactive-p) (eq vm-system-state 'previewing))
	  (let ((vm-display-using-mime nil))
	   (vm-show-current-message)))
	(setq m (car vm-message-pointer))
	(vm-save-restriction
	 (widen)
	 (goto-char (vm-text-of m))
	 (let ((buffer-read-only nil)
	    (modified (buffer-modified-p)))
	  (unwind-protect
	    (save-excursion
		 (and (not (eq (vm-mm-encoded-header m) 'none))
		   (vm-decode-mime-message-headers m))
		 (if (vectorp layout)
		   (progn
		    (vm-decode-mime-layout layout)
		    (delete-region (point) (point-max))))
		 (vm-energize-urls)
		 (vm-highlight-headers-maybe)
		 (vm-energize-headers-and-xfaces))
	   (set-buffer-modified-p modified))))
	(save-excursion (set-buffer vm-mail-buffer)
			(setq vm-mime-decoded 'decoded))
	(intern (buffer-name vm-mail-buffer) vm-buffers-needing-display-update)
	(vm-update-summary-and-mode-line)
	(message "Decoding MIME message... done"))))
 (vm-display nil nil '(vm-decode-mime-message)
	   '(vm-decode-mime-message reading-message)))

(defun vm-decode-mime-layout (layout &optional dont-honor-c-d)
 (let ((modified (buffer-modified-p))
	new-layout file type type2 type-no-subtype (extent nil))
  (unwind-protect
	(progn
	 (if (not (vectorp layout))
	   (progn
		(setq extent layout
		   layout (vm-extent-property extent 'vm-mime-layout))
		(goto-char (vm-extent-start-position extent))))
	 (setq type (downcase (car (vm-mm-layout-type layout)))
		type-no-subtype (car (vm-parse type "\\([^/]+\\)")))
	 (cond ((and vm-infer-mime-types
		   (vm-mime-types-match "application/octet-stream" type)
		   (setq file
			  (or
			   (vm-mime-get-disposition-parameter layout
								"filename")
			   (vm-mime-get-parameter layout "name")))
		   (setq type2 (vm-mime-default-type-from-filename file))
		   (not (vm-mime-types-match type type2)))
		 (vm-set-mm-layout-type layout (list type2))
		 (vm-set-mm-layout-qtype layout
					 (list (concat "\"" type2 "\"")))
		 (setq type (downcase (car (vm-mm-layout-type layout)))
		    type-no-subtype (car (vm-parse type "\\([^/]+\\)")))))
	 (cond ((and (vm-mime-should-display-button layout dont-honor-c-d)
		   (or (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-button-"
						type))
				    layout)
			  (void-function nil))
			 (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-button-"
						type-no-subtype))
				    layout)
			  (void-function nil)))))
		((and (vm-mime-should-display-internal layout dont-honor-c-d)
		   (or (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-internal-"
						type))
				    layout)
			  (void-function nil))
			 (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-internal-"
						type-no-subtype))
				    layout)
			  (void-function nil)))))
		((vm-mime-types-match "multipart" type)
		 (or (condition-case nil
			 (funcall (intern
				  (concat "vm-mime-display-internal-"
					  type))
				 layout)
		    (void-function nil))
		   (vm-mime-display-internal-multipart/mixed layout)))
		((and (vm-mime-can-display-external type)
		   (vm-mime-display-external-generic layout))
		 (and extent (vm-set-extent-property
			   extent 'vm-mime-disposable nil)))
		((and (vm-mime-can-convert type)
		   (setq new-layout
			  (vm-mime-convert-undisplayable-layout layout)))
		 (vm-decode-mime-layout new-layout))
		(t (and extent (vm-mime-rewrite-failed-button
				extent
				(or (vm-mm-layout-display-error layout)
				  "no external viewer defined for type")))
		  (if (vm-mime-types-match type "message/external-body")
		    (if (null extent)
			  (vm-mime-display-button-xxxx layout t)
			 (setq extent nil))
		   (vm-mime-display-internal-application/octet-stream
		   (or extent layout)))))
	 (and extent (vm-mime-delete-button-maybe extent)))
   (set-buffer-modified-p modified)))
 t )

(defun vm-mime-display-button-text (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-internal-text (layout)
 (vm-mime-display-internal-text/plain layout))

(defun vm-mime-display-internal-text/html (layout)
 (if (fboundp 'w3-region)
   (condition-case error-data
	 (let ((buffer-read-only nil)
		(start (point))
		(charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset")
			   "us-ascii"))
		end buffer-size)
	  (message "Inlining text/html, be patient...")
	  (vm-mime-insert-mime-body layout)
	  (setq end (point-marker))
	  (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	  (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
	  ;; w3-region apparently deletes all the text in the
	  ;; region and then insert new text. This makes the
	  ;; end == start. The fix is to move the end marker
	  ;; forward with a placeholder character so that when
	  ;; w3-region delete all the text, end will still be
	  ;; ahead of the insertion point and so will be moved
	  ;; forward when the new text is inserted. We'll
	  ;; delete the placeholder afterward.
	  (goto-char end)
	  (insert-before-markers "z")
	  (w3-region start (1- end))
	  (goto-char end)
	  (delete-char -1)
	  ;; remove read-only text properties
	  (let ((inhibit-read-only t))
	   (remove-text-properties start end '(read-only nil)))
	  (goto-char end)
	  (message "Inlining text/html... done")
	  t )
	(error (vm-set-mm-layout-display-error
		layout
		(format "Inline HTML display failed: %s"
			(prin1-to-string error-data)))
	    (message "%s" (vm-mm-layout-display-error layout))
	    (sleep-for 2)
	    nil ))
  (vm-set-mm-layout-display-error layout "Need W3 to inline HTML")
  (message "%s" (vm-mm-layout-display-error layout))
  nil ))

(defun vm-mime-display-internal-text/plain (layout &optional no-highlighting)
 (let ((start (point)) end need-conversion
	(buffer-read-only nil)
	(m (vm-mm-layout-message layout))
	(charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset") "us-ascii")))
  (if (and (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
	   (not (setq need-conversion (vm-mime-can-convert-charset charset))))
	(progn
	 (vm-set-mm-layout-display-error
	  layout (concat "Undisplayable charset: " charset))
	 nil)
   (vm-mime-insert-mime-body layout)
   (setq end (point-marker))
   (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
   (and need-conversion
	  (setq charset (vm-mime-charset-convert-region charset start end)))
   (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
   (or no-highlighting (vm-energize-urls-in-message-region start end))
   (if (and vm-fill-paragraphs-containing-long-lines
	    (not no-highlighting))
	 (let ((needmsg (> (- (vm-text-end-of m)
			    (vm-text-of m))
			  12000)))
	  (if needmsg
		(message "Searching for paragraphs to fill..."))
	  (vm-fill-paragraphs-containing-long-lines
	   vm-fill-paragraphs-containing-long-lines
	   start end)
	  (if needmsg
		(message "Searching for paragraphs to fill... done"))))
   (goto-char end)
   t )))

(defun vm-mime-display-internal-text/enriched (layout)
 (require 'enriched)
 (let ((start (point)) end
	(buffer-read-only nil)
	(enriched-verbose t)
	(charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset") "us-ascii")))
  (message "Decoding text/enriched, be patient...")
  (vm-mime-insert-mime-body layout)
  (setq end (point-marker))
  (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
  (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
  ;; enriched-decode expects a couple of headers at the top of
  ;; the region and will remove anything that looks like a
  ;; header. Put a header section here for it to eat so it
  ;; won't eat message text instead.
  (goto-char start)
  (insert "Comment: You should not see this header\n\n")
  (condition-case errdata
	(enriched-decode start end)
   (error (vm-set-mm-layout-display-error
	   layout (format "enriched-decode signaled %s" errdata))
	   (message "%s" (vm-mm-layout-display-error layout))
	   (sleep-for 2)
	   nil ))
  (vm-energize-urls-in-message-region start end)
  (goto-char end)
  (message "Decoding text/enriched... done")
  t ))

(defun vm-mime-display-external-generic (layout)
 (let ((program-list (copy-sequence
		    (vm-mime-find-external-viewer
			(car (vm-mm-layout-type layout)))))
	(buffer-read-only nil)
	start
	(coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
	(coding-system-for-write (vm-binary-coding-system))
	(append-file t)
	process	tempfile cache end suffix)
  (setq cache (get (vm-mm-layout-cache layout)
		   'vm-mime-display-external-generic)
	 process (nth 0 cache)
	 tempfile (nth 1 cache))
  (if (and (processp process) (eq (process-status process) 'run))
	t
   (cond ((or (null tempfile) (null (file-exists-p tempfile)))
	   (cond (vm-fsfemacs-mule-p
		  (let (work-buffer (target (current-buffer)))
		   (unwind-protect
			 (save-excursion
			  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
			  (set-buffer work-buffer)
			  (vm-mime-insert-mime-body layout)
			  (vm-mime-transfer-decode-region layout
							  (point-min)
							  (point-max))
			  (set-buffer-multibyte t)
			  (set-buffer target)
			  (setq start (point))
			  (insert-buffer-substring work-buffer)
			  (setq end (point-marker)))
			(and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))
		  (t
		  (setq start (point))
		  (vm-mime-insert-mime-body layout)
		  (setq end (point-marker))
		  (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)))
	   (setq suffix (vm-mime-extract-filename-suffix layout)
		  suffix (or suffix
			   (vm-mime-find-filename-suffix-for-type layout)))
	   (setq tempfile (vm-make-tempfile suffix))
	   (vm-register-message-garbage-files (list tempfile))
	   (let ((buffer-file-type buffer-file-type)
		  (selective-display nil)
		  buffer-file-coding-system)
	    ;; Tell DOS/Windows NT whether the file is binary
	    (setq buffer-file-type
		   (not (vm-mime-text-type-layout-p layout)))
	    ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the bits unless
	    ;; this is a text type.
	    (if (fboundp 'set-buffer-file-coding-system)
		  (if (vm-mime-text-type-layout-p layout)
		    (set-buffer-file-coding-system
			(vm-line-ending-coding-system) nil)
		   (set-buffer-file-coding-system
		   (vm-binary-coding-system) t)))
	    (write-region start end tempfile nil 0)
	    (delete-region start end))))

   ;; expand % specs
   (let ((p program-list)
	  (vm-mf-attachment-file tempfile))
	(while p
	 (if (string-match "\\([^%]\\|^\\)%f" (car p))
	   (setq append-file nil))
	 (setcar p (vm-mime-sprintf (car p) layout))
	 (setq p (cdr p))))

   (message "Launching %s..." (mapconcat 'identity program-list " "))
   (setq process
	  (if (cdr program-list)
		(apply 'start-process
		    (format "view %25s"
			    (vm-mime-sprintf
				(vm-mime-find-format-for-layout layout)
				layout))
		    nil (if append-file
			    (append program-list (list tempfile))
			   program-list))
	   (apply 'start-process
		   (format "view %25s"
			   (vm-mime-sprintf
			   (vm-mime-find-format-for-layout layout)
			   layout))
		   nil
		   (or shell-file-name "sh")
		   shell-command-switch
		   (if append-file
			 (list (concat (car program-list) " " tempfile))
		    program-list))))
   (process-kill-without-query process t)
   (message "Launching %s... done" (mapconcat 'identity
						 program-list
						 " "))
   (if vm-mime-delete-viewer-processes
	 (vm-register-message-garbage 'delete-process process))
   (put (vm-mm-layout-cache layout)
	  'vm-mime-display-external-generic
	  (list process tempfile))))
 t )

(defun vm-mime-display-internal-application/octet-stream (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil)
	  (vm-mf-default-action "save to a file"))
	(vm-mime-insert-button
	 (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-application/octet-stream layout))))
	 layout nil))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  ;; support old "name" paramater for application/octet-stream
  ;; but don't override the "filename" parameter extracted from
  ;; Content-Disposition, if any.
  (let ((default-filename
	  (if (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")
		nil
	   (vm-mime-get-parameter layout "name")))
	 (file nil))
   (setq file (vm-mime-send-body-to-file layout default-filename))
   (if vm-mime-delete-after-saving
	 (let ((vm-mime-confirm-delete nil))
	  ;; we don't care if the delete fails
	  (condition-case nil
		(vm-delete-mime-object (expand-file-name file))
	   (error nil))))))
 t )
(fset 'vm-mime-display-button-application/octet-stream
   'vm-mime-display-internal-application/octet-stream)

(defun vm-mime-display-button-application (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout nil))

(defun vm-mime-display-button-image (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-audio (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout nil))

(defun vm-mime-display-button-video (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-message (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-multipart (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-internal-multipart/mixed (layout)
 (let ((part-list (vm-mm-layout-parts layout)))
  (while part-list
   (vm-decode-mime-layout (car part-list))
   (setq part-list (cdr part-list)))
  t ))

(defun vm-mime-display-internal-multipart/alternative (layout)
 (let (best-layout)
  (cond ((eq vm-mime-alternative-select-method 'best)
	  (let ((done nil)
		 (best nil)
		 part-list type)
	   (setq part-list (vm-mm-layout-parts layout)
		  part-list (nreverse (copy-sequence part-list)))
	   (while (and part-list (not done))
	    (setq type (car (vm-mm-layout-type (car part-list))))
	    (if (or (vm-mime-can-display-internal (car part-list) t)
		    (vm-mime-find-external-viewer type))
		  (setq best (car part-list)
			 done t)
		 (setq part-list (cdr part-list))))
	   (setq best-layout (or best (car (vm-mm-layout-parts layout))))))
	 ((eq vm-mime-alternative-select-method 'best-internal)
	  (let ((done nil)
		 (best nil)
		 (second-best nil)
		 part-list type)
	   (setq part-list (vm-mm-layout-parts layout)
		  part-list (nreverse (copy-sequence part-list)))
	   (while (and part-list (not done))
	    (setq type (car (vm-mm-layout-type (car part-list))))
	    (cond ((and (vm-mime-can-display-internal (car part-list) t)
			  (vm-mime-should-display-internal (car part-list)
							  nil))
		   (setq best (car part-list)
			  done t))
		   ((and (null second-best)
			  (vm-mime-find-external-viewer type))
		   (setq second-best (car part-list))))
	    (setq part-list (cdr part-list)))
	   (setq best-layout (or best second-best
				  (car (vm-mm-layout-parts layout)))))))
 (vm-decode-mime-layout best-layout)))

(defun vm-mime-display-button-multipart/parallel (layout)
 (vm-mime-insert-button
  (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
  (function
  (lambda (layout)
   (save-excursion
	(let ((vm-auto-displayed-mime-content-types t)
	   (vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions nil))
	 (vm-decode-mime-layout layout t)))))
  layout t))

(fset 'vm-mime-display-internal-multipart/parallel
   'vm-mime-display-internal-multipart/mixed)

(defun vm-mime-display-internal-multipart/digest (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil))
	(vm-mime-insert-button
	 (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-multipart/digest layout))))
	 layout nil))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  (set-buffer (generate-new-buffer (format "digest from %s/%s"
					   (buffer-name vm-mail-buffer)
					   (vm-number-of
					   (car vm-message-pointer)))))
  (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
  (let ((ident-header nil))
   (if vm-digest-identifier-header-format
	 (setq ident-header (vm-summary-sprintf
			   vm-digest-identifier-header-format
			   (vm-mm-layout-message layout))))
   (vm-mime-burst-layout layout ident-header))
  (vm-save-buffer-excursion
   (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
   (vm-mode)
   (if (vm-should-generate-summary)
	 (progn
	  (vm-goto-new-summary-frame-maybe)
	  (vm-summarize))))
  ;; temp buffer, don't offer to save it.
  (setq buffer-offer-save nil)
  (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		(list this-command) '(vm-mode startup)))
 t )
(fset 'vm-mime-display-button-multipart/digest
   'vm-mime-display-internal-multipart/digest)

(defun vm-mime-display-button-message/rfc822 (layout)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (vm-mime-insert-button
   (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
   (function
   (lambda (layout)
	(save-excursion
	 (vm-mime-display-internal-message/rfc822 layout))))
   layout nil)))
(fset 'vm-mime-display-button-message/news
   'vm-mime-display-button-message/rfc822)

(defun vm-mime-display-internal-message/rfc822 (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((start (point))
	  (buffer-read-only nil))
	(vm-mime-insert-mime-headers (car (vm-mm-layout-parts layout)))
	(insert ?\n)
	(save-excursion
	 (goto-char start)
	 (vm-reorder-message-headers nil vm-visible-headers
				   vm-invisible-header-regexp))
	(save-restriction
	 (narrow-to-region start (point))
	 (vm-decode-mime-encoded-words))
	(vm-mime-display-internal-multipart/mixed layout))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  (set-buffer (generate-new-buffer
		 (format "message from %s/%s"
			 (buffer-name vm-mail-buffer)
			 (vm-number-of
			 (car vm-message-pointer)))))
  (if vm-fsfemacs-mule-p
	(set-buffer-multibyte nil))
  (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
  (vm-mime-burst-layout layout nil)
  (set-buffer-modified-p nil)
  (vm-save-buffer-excursion
   (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
   (vm-mode)
   (if (vm-should-generate-summary)
	 (progn
	  (vm-goto-new-summary-frame-maybe)
	  (vm-summarize))))
  ;; temp buffer, don't offer to save it.
  (setq buffer-offer-save nil)
  (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		(list this-command) '(vm-mode startup)))
 t )
(fset 'vm-mime-display-internal-message/news
   'vm-mime-display-internal-message/rfc822)

(defun vm-mime-display-internal-message/delivery-status (layout)
 (vm-mime-display-internal-text/plain layout t))

(defun vm-mime-display-internal-message/external-body (layout)
 (let ((child-layout (car (vm-mm-layout-parts layout)))
	(access-method (downcase (vm-mime-get-parameter layout "access-type")))
	ob
	(work-buffer nil))
  ;; Normal objects have the header and body in the same
  ;; buffer. A retrieved external-body has the body in a
  ;; different buffer from the header, so we use this as an
  ;; indicator of whether the retrieval work has been dnoe
  ;; yet.
  (unwind-protect
	(cond
	 ((and (eq access-method "mail-server")
	    (vm-mm-layout-id child-layout)
	    (setq ob (vm-mime-find-leaf-content-id-in-layout-folder
			 layout (vm-mm-layout-id child-layout))))
	 (setq child-layout ob))
	 ((eq (marker-buffer (vm-mm-layout-header-start child-layout))
	   (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start child-layout)))
	 (condition-case data
	   (save-excursion
		(setq work-buffer
		   (vm-make-multibyte-work-buffer
		    (format "*%s mime object*"
			    (car (vm-mm-layout-type child-layout)))))
		(set-buffer work-buffer)
		(if (fboundp 'set-buffer-file-coding-system)
		  (set-buffer-file-coding-system
		   (vm-binary-coding-system) t))
		(cond
		 ((string= access-method "local-file")
		 (let ((name (vm-mime-get-parameter layout "name")))
		  (if (null name)
			(vm-mime-error
			 "%s access type missing `name' parameter"
			 access-method))
		  (if (not (file-exists-p name))
			(vm-mime-error "file %s does not exist" name))
		  (condition-case data
			(insert-file-contents name)
		   (error (signal 'vm-mime-error (cdr data))))))
		 ((and (string= access-method "url")
		    vm-url-retrieval-methods)
		 (defvar w3-configuration-directory) ; for bytecompiler
		 (let ((url (vm-mime-get-parameter layout "url"))
			;; needed or url-retrieve will bitch
			(w3-configuration-directory
			 (if (boundp 'w3-configuration-directory)
			   w3-configuration-directory
			  "~"))
			(url-work-buffer (buffer-name work-buffer)))
		  (if (null url)
			(vm-mime-error
			 "%s access type missing `url' parameter"
			 access-method))
		  (setq url (vm-with-string-as-temp-buffer
			    url
			    (function
				(lambda ()
				 (goto-char (point-min))
				 (while (re-search-forward "[ \t\n]" nil t)
				  (delete-char -1))))))
		  (cond
		   ((vm-mime-fetch-url-with-programs url work-buffer) t)
		   ((and (fboundp 'url-retrieve)
			  (memq 'url-w3 vm-url-retrieval-methods))
		   (condition-case data
			 (progn
			  (url-retrieve url)
			  ;; url-retrieve kills the buffer before
			  ;; starting so work-buffer must be set
			  ;; to the buffer object again.
			  (setq work-buffer (get-buffer url-work-buffer))
			  (if (zerop (buffer-size))
				(error "file empty or URL retrieval failed")))
			(error (signal 'vm-mime-error (cdr data)))))
		   (t nil))))
		 ((and (or (string= access-method "ftp")
			  (string= access-method "anon-ftp"))
		    (or (fboundp 'efs-file-handler-function)
			  (fboundp 'ange-ftp-hook-function)))
		 (let ((name (vm-mime-get-parameter layout "name"))
			(directory (vm-mime-get-parameter layout
							 "directory"))
			(site (vm-mime-get-parameter layout "site"))
			user)
		  (if (null name)
			(vm-mime-error
			 "%s access type missing `name' parameter"
			 access-method))
		  (if (null site)
			(vm-mime-error
			 "%s access type missing `site' parameter"
			 access-method))
		  (cond ((string= access-method "ftp")
			  (setq user (read-string
				    (format "User name to access %s: "
					    site)
				    (user-login-name))))
			 (t (setq user "anonymous")))
		  (if (and (string= access-method "ftp")
			   vm-url-retrieval-methods
			   (vm-mime-fetch-url-with-programs
			   (if directory
				 (concat "ftp:////" site "/"
					 directory "/" name)
				(concat "ftp:////" site "/" name))
			   work-buffer))
			t
		   (cond (directory
			   (setq directory
				  (concat "/" user "@" site ":" directory))
			   (setq name (expand-file-name name directory)))
			  (t
			   (setq name (concat "/" user "@" site ":"
						name))))
		   (condition-case data
			 (insert-file-contents name)
			(error (signal 'vm-mime-error
				    (format "%s" (cdr data))))))))
		 ((string= access-method "mail-server")
		 (let ((server (vm-mime-get-parameter layout "server"))
			(subject (vm-mime-get-parameter layout "subject")))
		  (if (null server)
			(vm-mime-error
			 "%s access type missing `server' parameter"
			 access-method))
		  (if (not
			 (y-or-n-p
			 (format
			  "Send message to %s to retrieve external body? "
			  server)))
			(error "Aborted"))
		  (vm-mail-internal
		   (format "mail to MIME mail server %s" server)
		   server subject)
		  (mail-text)
		  (vm-mime-insert-mime-body child-layout)
		  (let ((vm-confirm-mail-send nil))
		   (vm-mail-send))))
		 (t
		 (vm-mime-error "unsupported access method: %s"
				 access-method)))
		(cond (child-layout
		    (setq work-buffer nil)
		    (vm-set-mm-layout-body-end child-layout
						 (vm-marker (point-max)))
		    (vm-set-mm-layout-body-start child-layout
						  (vm-marker
						   (point-min))))))
	  (vm-mime-error
	   (vm-set-mm-layout-display-error layout (cdr data))
	   (setq child-layout nil)))))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))
  (and child-layout (vm-decode-mime-layout child-layout))))

(defun vm-mime-fetch-url-with-programs (url buffer)
 (and
  (eq t (cond ((and (memq 'wget vm-url-retrieval-methods)
		   (condition-case data
			 (vm-run-command-on-region (point) (point)
						  buffer
						  vm-wget-program
						  "-q" "-O" "-" url)
		    (error nil))))
	    ((and (memq 'w3m vm-url-retrieval-methods)
		   (condition-case data
			 (vm-run-command-on-region (point) (point)
						  buffer
						  vm-w3m-program
						  "-dump_source" url)
		    (error nil))))
	    ((and (memq 'lynx vm-url-retrieval-methods)
		   (condition-case data
			 (vm-run-command-on-region (point) (point)
						  buffer
						  vm-lynx-program
						  "-source" url)
		    (error nil))))))
  (save-excursion
   (set-buffer buffer)
   (not (zerop (buffer-size))))))

(defun vm-mime-display-internal-message/partial (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil))
	(vm-mime-insert-button
	 (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-message/partial layout))))
	 layout nil))
  (message "Assembling message...")
  (let ((parts nil)
	 (missing nil)
	 (work-buffer nil)
	 extent id o number total m i prev part-header-pos
	 p-id p-number p-total p-list)
   (setq extent layout
	  layout (vm-extent-property extent 'vm-mime-layout)
	  id (vm-mime-get-parameter layout "id"))
   (if (null id)
	 (vm-mime-error
	  "message/partial message missing id parameter"))
   (save-excursion
	(set-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start layout)))
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (widen)
	  (goto-char (point-min))
	  (while (and (search-forward id nil t)
			(setq m (vm-message-at-point)))
	   (setq o (vm-mm-layout m))
	   (if (not (vectorp o))
		 nil
		(setq p-list (vm-mime-find-message/partials o id))
		(while p-list
		 (setq p-id (vm-mime-get-parameter (car p-list) "id"))
		 (setq p-total (vm-mime-get-parameter (car p-list) "total"))
		 (if (null p-total)
		   nil
		  (setq p-total (string-to-int p-total))
		  (if (< p-total 1)
			(vm-mime-error "message/partial specified part total < 1, %d" p-total))
		  (if total
			(if (not (= total p-total))
			  (vm-mime-error "message/partial specified total differs between parts, (%d != %d)" p-total total))
		   (setq total p-total)))
		 (setq p-number (vm-mime-get-parameter (car p-list) "number"))
		 (if (null p-number)
		   (vm-mime-error
		    "message/partial message missing number parameter"))
		 (setq p-number (string-to-int p-number))
		 (if (< p-number 1)
		   (vm-mime-error "message/partial part number < 1, %d"
				   p-number))
		 (if (and total (> p-number total))
		   (vm-mime-error "message/partial part number greater than expected number of parts, (%d > %d)" p-number total))
		 (setq parts (cons (list p-number (car p-list)) parts)
			p-list (cdr p-list))))
	   (goto-char (vm-mm-layout-body-end o))))))
   (if (null total)
	 (vm-mime-error "total number of parts not specified in any message/partial part"))
   (setq parts (sort parts
			(function
			 (lambda (p q)
			  (< (car p)
			   (car q))))))
   (setq i 0
	  p-list parts)
   (while p-list
	(cond ((< i (car (car p-list)))
	    (vm-increment i)
	    (cond ((not (= i (car (car p-list))))
		   (setq missing (cons i missing)))
		   (t (setq prev p-list
			   p-list (cdr p-list)))))
	   (t
	    ;; remove duplicate part
	    (setcdr prev (cdr p-list))
	    (setq p-list (cdr p-list)))))
   (while (< i total)
	(vm-increment i)
	(setq missing (cons i missing)))
   (if missing
	 (vm-mime-error "part%s %s%s missing"
			 (if (cdr missing) "s" "")
			 (mapconcat
			 (function identity)
			 (nreverse (mapcar 'int-to-string
					  (or (cdr missing) missing)))
			 ", ")
			 (if (cdr missing)
			   (concat " and " (car missing))
			  "")))
   (set-buffer (generate-new-buffer "assembled message"))
   (if vm-fsfemacs-mule-p
	 (set-buffer-multibyte nil))
   (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
   (vm-mime-insert-mime-headers (car (cdr (car parts))))
   (goto-char (point-min))
   (vm-reorder-message-headers
    nil nil
"\\(Encrypted\\|Content-\\|MIME-Version\\|Message-ID\\|Subject\\|X-VM-\\|Status\\)")
   (goto-char (point-max))
   (setq part-header-pos (point))
   (while parts
	(vm-mime-insert-mime-body (car (cdr (car parts))))
	(setq parts (cdr parts)))
   (goto-char part-header-pos)
   (vm-reorder-message-headers
    nil '("Subject" "MIME-Version" "Content-" "Message-ID" "Encrypted") nil)
   (vm-munge-message-separators vm-folder-type (point-min) (point-max))
   (goto-char (point-min))
   (insert (vm-leading-message-separator))
   (goto-char (point-max))
   (insert (vm-trailing-message-separator))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (message "Assembling message... done")
   (vm-save-buffer-excursion
    (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
    (vm-mode)
    (if (vm-should-generate-summary)
	  (progn
	   (vm-goto-new-summary-frame-maybe)
	   (vm-summarize))))
   ;; temp buffer, don't offer to save it.
   (setq buffer-offer-save nil)
   (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		 (list this-command) '(vm-mode startup)))
  t ))
(fset 'vm-mime-display-button-message/partial
   'vm-mime-display-internal-message/partial)

(defun vm-mime-display-internal-image-xxxx (layout image-type name)
 (cond
  (vm-xemacs-p
  (vm-mime-display-internal-image-xemacs-xxxx layout image-type name))
  ((and vm-fsfemacs-p (fboundp 'image-type-available-p))
  (vm-mime-display-internal-image-fsfemacs-21-xxxx layout image-type name))
  (vm-fsfemacs-p 
  (vm-mime-display-internal-image-fsfemacs-19-xxxx layout image-type name))))

(defun vm-mime-display-internal-image-xemacs-xxxx (layout image-type name)
 (if (and (vm-images-possible-here-p)
	  (vm-image-type-available-p image-type))
   (let ((start (point-marker)) end tempfile g e
	  (selective-display nil)
	  (incremental vm-mime-display-image-strips-incrementally)
	  do-strips
	  (buffer-read-only nil))
	(if (setq tempfile (get (vm-mm-layout-cache layout)
				'vm-mime-display-internal-image-xxxx))
	  nil
	 (vm-mime-insert-mime-body layout)
	 (setq end (point-marker))
	 (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	 (setq tempfile (vm-make-tempfile))
	 (vm-register-folder-garbage-files (list tempfile))
	 ;; coding system for presentation buffer is binary so
	 ;; we don't need to set it here.
	 (write-region start end tempfile nil 0)
	 (put (vm-mm-layout-cache layout)
	    'vm-mime-display-internal-image-xxxx
	    tempfile)
	 (delete-region start end))
	(if (or (not (bolp))
		(bobp)
		(= (point) (vm-text-of (vm-mm-layout-message layout)))
		(map-extents 'extent-property nil (1- (point)) (point)
			   'begin-glyph))
	  (insert "\n"))
	(setq do-strips (and (stringp vm-imagemagick-convert-program)
			   vm-mime-use-image-strips))
	(cond (do-strips
	    (condition-case error-data
		  (let ((strips (vm-make-image-strips tempfile
						    (font-height
							(face-font 'default))
						    image-type
						    t incremental))
			 process image-list extent-list
			 (first t))
		   (setq process (car strips)
			  strips (cdr strips)
			  image-list strips)
		   (vm-register-message-garbage-files strips)
		   (while strips
		    (setq g (make-glyph
				(list
				 (cons nil
				    (vector 'string
					    ':data
					    (if (or first
						    (null (cdr strips)))
						  (progn
						   (setq first nil)
						   "+-----+")
						 "|image|"))))))
		    (setq e (vm-make-extent (1- (point)) (point)))
		    (if (cdr strips) (insert "\n"))
		    (vm-set-extent-property e 'begin-glyph g)
		    (vm-set-extent-property e 'start-open t)
		    (setq extent-list (cons e extent-list))
		    (setq strips (cdr strips)))
		   (save-excursion
		    (set-buffer (process-buffer process))
		    (set (make-local-variable 'vm-image-list) image-list)
		    (set (make-local-variable 'vm-image-type) image-type)
		    (set (make-local-variable 'vm-image-type-name)
			  name)
		    (set (make-local-variable 'vm-extent-list)
			  (nreverse extent-list)))
		   (if incremental
			 (set-process-filter
			 process
			 'vm-process-filter-display-some-image-strips))
		   (set-process-sentinel
		   process
		   'vm-process-sentinel-display-image-strips))
		 (vm-image-too-small
		 (setq do-strips nil))
		 (error
		 (message "Failed making image strips: %s" error-data)
		 ;; fallback to the non-strips way
		 (setq do-strips nil)))))
	(cond ((not do-strips)
	    (message "Creating %s glyph..." name)
	    (setq g (make-glyph
			(list
			 (cons (list 'win)
			    (vector image-type ':file tempfile))
			 (cons (list 'win)
			    (vector 'string
				    ':data
				    (format "[Unknown/Bad %s image encoding]"
					    name)))
			 (cons nil
			    (vector 'string
				    ':data
				    (format "[%s image]\n" name))))))
	    (message "")
	    ;; XEmacs 21.2 can pixel scroll images (sort of)
	    ;; if the entire image is above the baseline.
	    (set-glyph-baseline g 100)
	    (set-glyph-face g 'vm-monochrome-image)
	    (setq e (vm-make-extent (1- (point)) (point)))
	    (vm-set-extent-property e 'begin-glyph g)
	    (vm-set-extent-property e 'start-open t)))
	t )))

(defun vm-mime-display-internal-image-fsfemacs-21-xxxx (layout image-type name)
 (if (and (vm-images-possible-here-p)
	  (vm-image-type-available-p image-type))
   (let (start end tempfile image work-buffer
	  (selective-display nil)
	  (incremental vm-mime-display-image-strips-incrementally)
	  do-strips
	  (buffer-read-only nil))
	(if (setq tempfile (get (vm-mm-layout-cache layout)
				'vm-mime-display-internal-image-xxxx))
	  nil
	 (unwind-protect
	   (progn
		(save-excursion
		 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
		 (set-buffer work-buffer)
		 (setq start (point))
		 (vm-mime-insert-mime-body layout)
		 (setq end (point-marker))
		 (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
		 (setq tempfile (vm-make-tempfile))
		 (let ((coding-system-for-write (vm-binary-coding-system)))
		  (write-region start end tempfile nil 0))
		 (put (vm-mm-layout-cache layout)
		    'vm-mime-display-internal-image-xxxx
		    tempfile))
		(vm-register-folder-garbage-files (list tempfile)))
	  (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
	(if (not (bolp))
	  (insert-char ?\n 1))
	(setq do-strips (and (stringp vm-imagemagick-convert-program)
			   vm-mime-use-image-strips))
	(cond (do-strips
	    (condition-case error-data
		  (let ((strips (vm-make-image-strips
				 tempfile
				 (* 2 (frame-char-height))
				 image-type t incremental))
			 (first t)
			 o process image-list overlay-list)
		   (setq process (car strips)
			  strips (cdr strips)
			  image-list strips)
		   (vm-register-message-garbage-files strips)
		   (while strips
		    (if (or first (null (cdr strips)))
			  (progn
			   (setq first nil)
			   (insert "+-----+"))
			 (insert "|image|"))
		    (setq o (make-overlay (- (point) 7) (point)))
		    (overlay-put o 'evaporate t)
		    (setq overlay-list (cons o overlay-list))
		    (insert "\n")
		    (setq strips (cdr strips)))
		   (save-excursion
		    (set-buffer (process-buffer process))
		    (set (make-local-variable 'vm-image-list) image-list)
		    (set (make-local-variable 'vm-image-type) image-type)
		    (set (make-local-variable 'vm-image-type-name)
			  name)
		    (set (make-local-variable 'vm-overlay-list)
			  (nreverse overlay-list)))
		   (if incremental
			 (set-process-filter
			 process
			 'vm-process-filter-display-some-image-strips))
		   (set-process-sentinel
		   process
		   'vm-process-sentinel-display-image-strips))
		 (vm-image-too-small
		 (setq do-strips nil))
		 (x-error
		 (message "Failed making image strips: %s" error-data)
		 ;; fallback to the non-strips way
		 (setq do-strips nil)))))
	(cond ((not do-strips)
	    (setq image (list 'image ':type image-type ':file tempfile))
	    ;; insert one char so we can attach the image to it.
	    (insert "z")
	    (put-text-property (1- (point)) (point) 'display image)))
	t )
  nil ))

(defun vm-mime-display-internal-image-fsfemacs-19-xxxx (layout image-type name)
 (if (and (vm-images-possible-here-p)
	  (vm-image-type-available-p image-type))
   (catch 'done
	(let ((selective-display nil)
	   start end tempfile image work-buffer
	   (hroll (if vm-fsfemacs-mule-p
			 (+ (cdr (assq 'internal-border-width
				    (frame-parameters)))
			  (if (memq (cdr (assq 'vertical-scroll-bars
						 (frame-parameters)))
				   '(t left))
				(vm-fsfemacs-scroll-bar-width)
			   0))
		    (cdr (assq 'internal-border-width
				 (frame-parameters)))))
	   (vroll (cdr (assq 'internal-border-width (frame-parameters))))
	   (reverse (eq (cdr (assq 'background-mode (frame-parameters)))
			  'dark))
	   blob strips
	   dims width height char-width char-height
	   horiz-pad vert-pad
	   (buffer-read-only nil))
	 (if (and (setq blob (get (vm-mm-layout-cache layout)
				  'vm-mime-display-internal-image-xxxx))
		  (file-exists-p (car blob))
		  (progn
		   (setq tempfile (car blob)
			  width (nth 1 blob)
			  height (nth 2 blob)
			  char-width (nth 3 blob)
			  char-height (nth 4 blob))
		   (and (= char-width (frame-char-width))
			 (= char-height (frame-char-height)))))
	   (setq strips (nth 5 blob))
	  (unwind-protect
		(progn
		 (save-excursion
		  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
		  (set-buffer work-buffer)
		  (setq start (point))
		  (vm-mime-insert-mime-body layout)
		  (setq end (point-marker))
		  (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
		  (setq tempfile (vm-make-tempfile))
		  (let ((coding-system-for-write (vm-binary-coding-system)))
		   (write-region start end tempfile nil 0))
		  (setq dims (condition-case error-data
				  (vm-get-image-dimensions tempfile)
				 (error
				 (message "Failed getting image dimensions: %s"
					  error-data)
				 (throw 'done nil)))
			 width (nth 0 dims)
			 height (nth 1 dims)
			 char-width (frame-char-width)
			 char-height (frame-char-height)
			 horiz-pad (if (< width char-width)
					(- char-width width)
				   (% width char-width))
			 horiz-pad (if (zerop horiz-pad)
					horiz-pad
				   (- char-width horiz-pad))
			 vert-pad (if (< height char-height)
				    (- char-height height)
				   (% height char-height))
			 vert-pad (if (zerop vert-pad)
				    vert-pad
				   (- char-height vert-pad)))
		  ;; crop one line from the bottom of the image
		  ;; if vertical padding needed is odd so that
		  ;; the image height plus the padding will be an
		  ;; exact multiple of the char height.
		  (if (not (zerop (% vert-pad 2)))
			(setq height (1- height)
			   vert-pad (1+ vert-pad)))
		  (call-process-region start end
					 vm-imagemagick-convert-program
					 t t nil
					 (if reverse "-negate" "-matte")
					 "-crop"
					 (format "%dx%d+0+0" width height)
					 "-mattecolor" "white"
					 "-frame"
					 (format "%dx%d+0+0"
						 (/ (1+ horiz-pad) 2)
						 (/ vert-pad 2))
					 "-"
					 "-")
		  (setq width (+ width (* 2 (/ (1+ horiz-pad) 2)))
			 height (+ height (* 2 (/ vert-pad 2))))
		  (let ((coding-system-for-write (vm-binary-coding-system)))
		   (write-region (point-min) (point-max) tempfile nil 0))
		  (put (vm-mm-layout-cache layout)
			 'vm-mime-display-internal-image-xxxx
			 (list tempfile width height char-width char-height)))
		 (vm-register-folder-garbage-files (list tempfile)))
	   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
	 (if (not (bolp))
	   (insert-char ?\n 1))
	 (condition-case error-data
	   (let (o start process image-list overlay-list)
		(if (and strips (file-exists-p (car strips)))
		  (setq image-list strips)
		 (setq strips (vm-make-image-strips tempfile char-height
						   image-type t nil
						   hroll vroll)
			process (car strips)
			strips (cdr strips)
			image-list strips)
		 (put (vm-mm-layout-cache layout)
		    'vm-mime-display-internal-image-xxxx
		    (list tempfile width height char-width char-height
			   strips))
		 (vm-register-message-garbage-files strips))
		(while strips
		 (setq start (point))
		 (insert-char ?\ (/ width char-width))
		 (put-text-property start (point) 'face 'vm-image-placeholder)
		 (setq o (make-overlay start (point) nil t))
		 (overlay-put o 'evaporate t)
		 (setq overlay-list (cons o overlay-list))
		 (insert "\n")
		 (setq strips (cdr strips)))
		(if process
		  (save-excursion
		   (set-buffer (process-buffer process))
		   (set (make-local-variable 'vm-image-list) image-list)
		   (set (make-local-variable 'vm-image-type) image-type)
		   (set (make-local-variable 'vm-image-type-name)
			  name)
		   (set (make-local-variable 'vm-overlay-list)
			  (nreverse overlay-list))
		   ;; incremental strip display intentionally
		   ;; omitted because it makes the Emacs 19
		   ;; display completely repaint for each new
		   ;; strip.
		   (set-process-sentinel
		    process
		    'vm-process-sentinel-display-image-strips))
		 (vm-display-image-strips-on-overlay-regions image-list
							   (nreverse
							    overlay-list)
							   image-type)))
	  (error
	   (message "Failed making image strips: %s" error-data)))
	 t ))
  nil ))

(defun vm-get-image-dimensions (file)
 (let (work-buffer width height)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (call-process vm-imagemagick-identify-program nil t nil file)
	 (goto-char (point-min))
	 (or (search-forward " " nil t)
	   (error "no spaces in 'identify' output: %s"
		   (buffer-string)))
	 (if (not (re-search-forward "\\b\\([0-9]+\\)x\\([0-9]+\\)\\b" nil t))
	   (error "file dimensions missing from 'identify' output: %s"
		   (buffer-string)))
	 (setq width (string-to-int (match-string 1))
		height (string-to-int (match-string 2))))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))
  (list width height)))

(defun vm-imagemagick-type-indicator-for (image-type)
 (cond ((eq image-type 'jpeg) "jpeg:")
	((eq image-type 'gif) "gif:")
	((eq image-type 'png) "png:")
	((eq image-type 'tiff) "tiff:")
	((eq image-type 'xpm) "xpm:")
	((eq image-type 'pbm) "pbm:")
	((eq image-type 'xbm) "xbm:")
	(t "")))

(defun vm-make-image-strips (file min-height image-type async incremental
				 &optional hroll vroll)
 (or hroll (setq hroll 0))
 (or vroll (setq vroll 0))
 (let ((process-connection-type nil)
	(i 0)
	(output-type (vm-imagemagick-type-indicator-for image-type))
	image-list dimensions width height starty newfile work-buffer
	quotient remainder adjustment process)
  (setq dimensions (vm-get-image-dimensions file)
	 width (car dimensions)
	 height (car (cdr dimensions)))
  (if (< height min-height)
	(signal 'vm-image-too-small nil))
  (setq quotient (/ height min-height)
	 remainder (% height min-height)
	 adjustment (/ remainder quotient)
	 remainder (% remainder quotient)
	 starty 0)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	 (set-buffer work-buffer)
	 (goto-char (point-min))
	 (while (< starty height)
	  (setq newfile (vm-make-tempfile))
	  (if async
		(progn
		 (insert vm-imagemagick-convert-program
			 " -crop"
			 (format " %dx%d+0+%d"
				 width
				 (+ min-height adjustment
				   (if (zerop remainder) 0 1))
				 starty)
			 (format " -roll +%d+%d" hroll vroll)
			 " '" file "' '" output-type newfile "'\n")
		 (if incremental
		   (progn
			(insert "echo XZXX" (int-to-string i) "XZXX\n")))
		 (setq i (1+ i)))
	   (call-process vm-imagemagick-convert-program nil nil nil
			  "-crop"
			  (format "%dx%d+0+%d"
				  width
				  (+ min-height adjustment
				    (if (zerop remainder) 0 1))
				  starty)
			  "-roll"
			  (format "+%d+%d" hroll vroll)
			  file (concat output-type newfile)))
	  (setq image-list (cons newfile image-list)
		 starty (+ starty min-height adjustment
			  (if (zerop remainder) 0 1))
		 remainder (if (= 0 remainder) 0 (1- remainder))))
	 (if (not async)
	   nil
	  (goto-char (point-max))
	  (insert "exit\n")
	  (setq process
		 (start-process (format "image strip maker for %s" file)
				 (current-buffer)
				 shell-file-name))
	  (process-send-string process (buffer-string))
	  (setq work-buffer nil))
	 (if async
	   (cons process (nreverse image-list))
	  (nreverse image-list)))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defvar vm-image-list)
(defvar vm-image-type)
(defvar vm-image-type-name)
(defvar vm-extent-list)
(defvar vm-overlay-list)
(defun vm-process-sentinel-display-image-strips (process what-happened)
 (save-excursion
  (set-buffer (process-buffer process))
  (cond ((and (boundp 'vm-extent-list)
		(boundp 'vm-image-list))
	  (let ((strips vm-image-list)
		 (extents vm-extent-list)
		 (image-type vm-image-type)
		 (type-name vm-image-type-name))
	   (vm-display-image-strips-on-extents strips extents image-type
						 type-name)))
	 ((and (boundp 'vm-overlay-list)
		(overlay-buffer (car vm-overlay-list))
		(boundp 'vm-image-list))
	  (let ((strips vm-image-list)
		 (overlays vm-overlay-list)
		 (image-type vm-image-type))
	   (vm-display-image-strips-on-overlay-regions strips overlays
							 image-type))))
  (kill-buffer (current-buffer))))

(defun vm-display-image-strips-on-extents (strips extents image-type type-name)
 (let (g)
  (while (and strips
		(file-exists-p (car strips))
		(extent-live-p (car extents))
		(extent-object (car extents)))
   (setq g (make-glyph
	    (list
		(cons (list 'win)
		   (vector image-type ':file (car strips)))
		(cons (list 'win)
		   (vector
		    'string
		    ':data
		    (format "[Unknown/Bad %s image encoding]"
			    type-name)))
		(cons nil
		   (vector 'string
			   ':data
			   (format "[%s image]\n" type-name))))))
   (set-glyph-baseline g 50)
   (set-glyph-face g 'vm-monochrome-image)
   (set-extent-begin-glyph (car extents) g)
   (setq strips (cdr strips)
	  extents (cdr extents)))))

(defun vm-display-image-strips-on-overlay-regions (strips overlays image-type)
 (let (prop value omodified)
  (save-excursion
   (set-buffer (overlay-buffer (car vm-overlay-list)))
   (setq omodified (buffer-modified-p))
   (save-restriction
	(widen)
	(unwind-protect
	  (let ((buffer-read-only nil))
	   (if (fboundp 'image-type-available-p)
		 (setq prop 'display)
		(setq prop 'face))
	   (while (and strips
			 (file-exists-p (car strips))
			 (overlay-end (car overlays)))
		(if (fboundp 'image-type-available-p)
		  (setq value (list 'image ':type image-type
				   ':file (car strips)
				   ':ascent 50))
		 (setq value (make-face (make-symbol "<vm-image-face>")))
		 (set-face-stipple value (car strips)))
		(put-text-property (overlay-start (car overlays))
				  (overlay-end (car overlays))
				  prop value)
		(setq strips (cdr strips)
		   overlays (cdr overlays))))
	 (set-buffer-modified-p omodified))))))

(defun vm-process-filter-display-some-image-strips (process output)
 (let (which-strips (i 0))
  (while (string-match "XZXX\\([0-9]+\\)XZXX" output i)
   (setq which-strips (cons (string-to-int (match-string 1 output))
			    which-strips)
	  i (match-end 0)))
  (save-excursion
   (set-buffer (process-buffer process))
   (cond ((and (boundp 'vm-extent-list)
		 (boundp 'vm-image-list))
	   (let ((strips vm-image-list)
		  (extents vm-extent-list)
		  (image-type vm-image-type)
		  (type-name vm-image-type-name))
	    (vm-display-some-image-strips-on-extents strips extents
							image-type
							type-name
							which-strips)))
	  ((and (boundp 'vm-overlay-list)
		 (overlay-buffer (car vm-overlay-list))
		 (boundp 'vm-image-list))
	   (let ((strips vm-image-list)
		  (overlays vm-overlay-list)
		  (image-type vm-image-type))
	    (vm-display-some-image-strips-on-overlay-regions
		strips overlays image-type which-strips)))))))

(defun vm-display-some-image-strips-on-extents
 (strips extents image-type type-name which-strips)
 (let (g sss eee)
  (while which-strips
   (setq sss (nthcdr (car which-strips) strips)
	  eee (nthcdr (car which-strips) extents))
   (cond ((and sss
		 (file-exists-p (car sss))
		 (extent-live-p (car eee))
		 (extent-object (car eee)))
	   (setq g (make-glyph
		   (list
		    (cons (list 'win)
			   (vector image-type ':file (car sss)))
		    (cons (list 'win)
			   (vector
			   'string
			   ':data
			   (format "[Unknown/Bad %s image encoding]"
				   type-name)))
		    (cons nil
			   (vector 'string
				   ':data
				   (format "[%s image]\n" type-name))))))
	   (set-glyph-baseline g 50)
	   (set-glyph-face g 'vm-monochrome-image)
	   (set-extent-begin-glyph (car eee) g)))
   (setq which-strips (cdr which-strips)))))

(defun vm-display-some-image-strips-on-overlay-regions
 (strips overlays image-type which-strips)
 (let (sss ooo prop value omodified)
  (save-excursion
   (set-buffer (overlay-buffer (car vm-overlay-list)))
   (setq omodified (buffer-modified-p))
   (save-restriction
	(widen)
	(unwind-protect
	  (let ((buffer-read-only nil))
	   (if (fboundp 'image-type-available-p)
		 (setq prop 'display)
		(setq prop 'face))
	   (while which-strips
		(setq sss (nthcdr (car which-strips) strips)
		   ooo (nthcdr (car which-strips) overlays))
		(cond ((and sss
			  (file-exists-p (car sss))
			  (overlay-end (car ooo)))
		    (if (fboundp 'image-type-available-p)
			  (setq value (list 'image ':type image-type
					   ':file (car sss)
					   ':ascent 50))
			 (setq value (make-face (make-symbol
						 "<vm-image-face>")))
			 (set-face-stipple value (car sss)))
		    (put-text-property (overlay-start (car ooo))
					 (overlay-end (car ooo))
					 prop value)))
		(setq which-strips (cdr which-strips))))
	 (set-buffer-modified-p omodified))))))

(defun vm-mime-display-internal-image/gif (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'gif "GIF"))

(defun vm-mime-display-internal-image/jpeg (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'jpeg "JPEG"))

(defun vm-mime-display-internal-image/png (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'png "PNG"))

(defun vm-mime-display-internal-image/tiff (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'tiff "TIFF"))

(defun vm-mime-display-internal-image/xpm (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'xpm "XPM"))

(defun vm-mime-display-internal-image/pbm (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'pbm "PBM"))

(defun vm-mime-display-internal-image/xbm (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'xbm "XBM"))

(defun vm-mime-display-internal-audio/basic (layout)
 (if (and vm-xemacs-p
	  (or (featurep 'native-sound)
	    (featurep 'nas-sound))
	  (or (device-sound-enabled-p)
	    (and (featurep 'native-sound)
		  (not native-sound-only-on-console)
		  (eq (device-type) 'x))))
   (let ((start (point-marker)) end tempfile
	  (selective-display nil)
	  (buffer-read-only nil))
	(if (setq tempfile (get (vm-mm-layout-cache layout)
				'vm-mime-display-internal-audio/basic))
	  nil
	 (vm-mime-insert-mime-body layout)
	 (setq end (point-marker))
	 (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	 (setq tempfile (vm-make-tempfile))
	 (vm-register-folder-garbage-files (list tempfile))
	 ;; coding system for presentation buffer is binary, so
	 ;; we don't need to set it here.
	 (write-region start end tempfile nil 0)
	 (put (vm-mm-layout-cache layout)
	    'vm-mime-display-internal-audio/basic
	    tempfile)
	 (delete-region start end))
	(start-itimer "audioplayer"
		   (list 'lambda nil (list 'play-sound-file tempfile))
		   1)
	t )
  nil ))

(defun vm-mime-display-button-xxxx (layout disposable)
 (if (or (vm-mime-can-display-internal layout)
	 (vm-mime-find-external-viewer (car (vm-mm-layout-type layout)))
	 (vm-mime-can-convert (car (vm-mm-layout-type layout))))
   (progn
	(vm-mime-insert-button
	 (vm-mime-sprintf (vm-mime-find-format-for-layout layout) layout)
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (let ((vm-auto-displayed-mime-content-types t)
		  (vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions nil))
		(vm-decode-mime-layout layout t)))))
	 layout disposable)
	t )
  ;; don't display a button if we have no way of displaying the
  ;; object.
  nil ))

(defun vm-mime-run-display-function-at-point (&optional function dispose)
 (interactive)
 ;; save excursion to keep point from moving. its motion would
 ;; drag window point along, to a place arbitrarily far from
 ;; where it was when the user triggered the button.
 (save-excursion
  (cond (vm-fsfemacs-p
	  (let (o-list o retval (found nil))
	   (setq o-list (overlays-at (point)))
	   (while (and o-list (not found))
	    (cond ((overlay-get (car o-list) 'vm-mime-layout)
		   (setq found t)
		   ;; return value is used by caller.
		   (setq retval 
			  (funcall (or function (overlay-get (car o-list)
							    'vm-mime-function))
				   (car o-list)))))
	    (setq o-list (cdr o-list)))
	   retval ))
	 (vm-xemacs-p
	  (let ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-layout)))
	   ;; return value is used by caller.
	   (funcall (or function (extent-property e 'vm-mime-function))
		   e))))))

(defun vm-mime-reader-map-save-file ()
 (interactive)
 ;; make sure point doesn't move, we need it to stay on the tag
 ;; if the user wants to delete after saving.
 (let (file)
  (save-excursion
   (setq file (vm-mime-run-display-function-at-point
		 'vm-mime-send-body-to-file)))
  (if vm-mime-delete-after-saving
	(let ((vm-mime-confirm-delete nil))
	 ;; we don't care if the delete fails
	 (condition-case nil
	   (vm-delete-mime-object (expand-file-name file))
	  (error nil))))))

(defun vm-mime-reader-map-save-message ()
 (interactive)
 ;; make sure point doesn't move, we need it to stay on the tag
 ;; if the user wants to delete after saving.
 (let (folder)
  (save-excursion
   (setq folder (vm-mime-run-display-function-at-point
		  'vm-mime-send-body-to-folder)))
  (if vm-mime-delete-after-saving
	(let ((vm-mime-confirm-delete nil))
	 ;; we don't care if the delete fails
	 (condition-case nil
	   (vm-delete-mime-object folder)
	  (error nil))))))

(defun vm-mime-reader-map-pipe-to-command ()
 (interactive)
 (vm-mime-run-display-function-at-point
  'vm-mime-pipe-body-to-queried-command))

(defun vm-mime-reader-map-pipe-to-printer ()
 (interactive)
 (vm-mime-run-display-function-at-point 'vm-mime-send-body-to-printer))

(defun vm-mime-reader-map-display-using-external-viewer ()
 (interactive)
 (vm-mime-run-display-function-at-point
  'vm-mime-display-body-using-external-viewer))

(defun vm-mime-reader-map-display-using-default ()
 (interactive)
 (vm-mime-run-display-function-at-point 'vm-mime-display-body-as-text))

(defun vm-mime-reader-map-display-object-as-type ()
 (interactive)
 (vm-mime-run-display-function-at-point 'vm-mime-display-object-as-type))

;; for the karking compiler
(defvar vm-menu-mime-dispose-menu)

(defun vm-mime-set-image-stamp-for-type (e type)
 (cond
  (vm-xemacs-p
  (vm-mime-xemacs-set-image-stamp-for-type e type))
  (vm-fsfemacs-p
  (vm-mime-fsfemacs-set-image-stamp-for-type e type))))

(defun vm-mime-xemacs-set-image-stamp-for-type (e type)
 (if (and (vm-images-possible-here-p)
	  (vm-image-type-available-p 'xpm)
	  (> (device-bitplanes) 7))
   (let ((dir vm-image-directory)
	  (colorful (> (device-bitplanes) 15))
	  (tuples
	   '(("text" "document-simple.xpm" "document-colorful.xpm")
	    ("image" "mona_stamp-simple.xpm" "mona_stamp-colorful.xpm")
	    ("audio" "audio_stamp-simple.xpm" "audio_stamp-colorful.xpm")
	    ("video" "film-simple.xpm" "film-colorful.xpm")
	    ("message" "message-simple.xpm" "message-colorful.xpm")
	    ("application" "gear-simple.xpm" "gear-colorful.xpm")
	    ("multipart" "stuffed_box-simple.xpm"
		"stuffed_box-colorful.xpm")))
	  glyph file sym p)
	(setq file (catch 'done
		   (while tuples
		    (if (vm-mime-types-match (car (car tuples)) type)
			  (throw 'done (car tuples))
			 (setq tuples (cdr tuples))))
		   nil)
	   file (and file (if colorful (nth 2 file) (nth 1 file)))
	   sym (and file (intern file vm-image-obarray))
	   glyph (and sym (boundp sym) (symbol-value sym))
	   glyph (or glyph
			(and file
			   (make-glyph
			   (list
			    (vector 'xpm ':file
				    (expand-file-name file dir))
			    [nothing])))))
	(and sym (not (boundp sym)) (set sym glyph))
	(and glyph (set-extent-begin-glyph e glyph)))))

(defun vm-mime-fsfemacs-set-image-stamp-for-type (e type)
 (if (and (vm-images-possible-here-p)
	  (vm-image-type-available-p 'xpm))
   (let ((dir vm-image-directory)
	  ;; no device-bitplanes under FSF Emacs, so assume we
	  ;; have a >=16-bit display
	  (colorful t)
	  (tuples
	   '(("text" "document-simple.xpm" "document-colorful.xpm")
	    ("image" "mona_stamp-simple.xpm" "mona_stamp-colorful.xpm")
	    ("audio" "audio_stamp-simple.xpm" "audio_stamp-colorful.xpm")
	    ("video" "film-simple.xpm" "film-colorful.xpm")
	    ("message" "message-simple.xpm" "message-colorful.xpm")
	    ("application" "gear-simple.xpm" "gear-colorful.xpm")
	    ("multipart" "stuffed_box-simple.xpm"
		"stuffed_box-colorful.xpm")))
	  file)
	(setq file (catch 'done
		   (while tuples
		    (if (vm-mime-types-match (car (car tuples)) type)
			  (throw 'done (car tuples))
			 (setq tuples (cdr tuples))))
		   nil)
	   file (and file (if colorful (nth 2 file) (nth 1 file)))
	   file (and file (expand-file-name file dir)))
	(if file
	  (save-excursion
	   (let ((buffer-read-only nil))
		(set-buffer (overlay-buffer e))
		(goto-char (overlay-start e))
		(insert "x")
		(move-overlay e (1- (point)) (overlay-end e))
		(put-text-property (1- (point)) (point) 'display
				  (list 'image
					 ':ascent 80
					 ':color-symbols
					  (list
					  (cons "background"
						 (cdr (assq
							'background-color
							(frame-parameters)))))
					 ':type 'xpm
					 ':file file))))))))

(defun vm-mime-insert-button (caption action layout disposable)
 (let ((start (point))	e
	(keymap vm-mime-reader-map)
	(buffer-read-only nil))
  (if (fboundp 'set-keymap-parents)
	(if (current-local-map)
	  (set-keymap-parents keymap (list (current-local-map))))
   (setq keymap (append keymap (current-local-map))))
  (if (not (bolp))
	(insert "\n"))
  (insert caption "\n")
  ;; we must use the same interface that the vm-extent functions
  ;; use. if they use overlays, then we call make-overlay.
  (if (eq (symbol-function 'vm-make-extent) 'make-overlay)
	;; we MUST have the five arg make-overlay. overlays must
	;; advance when text is inserted at their start position or
	;; inline text and graphics will seep into the button
	;; overlay and then be removed when the button is removed.
	(setq e (make-overlay start (point) nil t nil))
   (setq e (make-extent start (point)))
   (set-extent-property e 'start-open t)
   (set-extent-property e 'end-open t))
  (vm-mime-set-image-stamp-for-type e (car (vm-mm-layout-type layout)))
  ;; for emacs
  (vm-set-extent-property e 'mouse-face 'highlight)
  (vm-set-extent-property e 'local-map keymap)
  ;; for xemacs
  (vm-set-extent-property e 'highlight t)
  (vm-set-extent-property e 'keymap keymap)
  (vm-set-extent-property e 'balloon-help 'vm-mouse-3-help)
  ;; for all
  (vm-set-extent-property e 'vm-button t)
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-disposable disposable)
  (vm-set-extent-property e 'face vm-mime-button-face)
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-layout layout)
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-function action)))

(defun vm-mime-rewrite-failed-button (button error-string)
 (let* ((buffer-read-only nil)
	 (start (point)))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (insert (format "DISPLAY FAILED -- %s\n" error-string))
  (vm-set-extent-endpoints button start (vm-extent-end-position button))
  (delete-region (point) (vm-extent-end-position button))))

(defun vm-mime-send-body-to-file (layout &optional default-filename file)
 (if (not (vectorp layout))
   (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout)))
 (or default-filename
   (setq default-filename
	  (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")))
 (and default-filename
    (setq default-filename (file-name-nondirectory default-filename)))
 (let ((work-buffer nil)
	;; evade the XEmacs dialog box, yeccch.
	(use-dialog-box nil)
	(dir vm-mime-attachment-save-directory)
	(done nil)
	file)
  (if file
	nil
   (while (not done)
	(setq file
	   (read-file-name
	    (if default-filename
		  (format "Write MIME body to file (default %s): "
			  default-filename)
		 "Write MIME body to file: ")
	    dir default-filename)
	   file (expand-file-name file dir))
	(if (not (file-directory-p file))
	  (setq done t)
	 (if (null default-filename)
	   (error "%s is a directory" file))
	 (setq file (expand-file-name default-filename file)
		done t))))
  (save-excursion
   (unwind-protect
	 (let ((coding-system-for-read (vm-binary-coding-system)))
	  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	  (set-buffer work-buffer)
	  (setq selective-display nil)
	  ;; Tell DOS/Windows NT whether the file is binary
	  (setq buffer-file-type (not (vm-mime-text-type-layout-p layout)))
	  ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the bits unless
	  ;; this is a text type.
	  (if (fboundp 'set-buffer-file-coding-system)
		(if (vm-mime-text-type-layout-p layout)
		  (set-buffer-file-coding-system
		   (vm-line-ending-coding-system) nil)
		 (set-buffer-file-coding-system (vm-binary-coding-system) t)))
	  (vm-mime-insert-mime-body layout)
	  (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	  (or (not (file-exists-p file))
		(y-or-n-p "File exists, overwrite? ")
		(error "Aborted"))
	  ;; Bind the jka-compr-compression-info-list to nil so
	  ;; that jka-compr won't compress already compressed
	  ;; data. This is a crock, but as usual I'm getting
	  ;; the bug reports for somebody else's bad code.
	  (let ((jka-compr-compression-info-list nil))
	   (write-region (point-min) (point-max) file nil nil))
	  file )
	(and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))))

(defun vm-mime-send-body-to-folder (layout &optional default-filename)
 (if (not (vectorp layout))
   (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout)))
 (let ((work-buffer nil)
	(type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	file)
  (if (not (or (vm-mime-types-match type "message/rfc822")
		 (vm-mime-types-match type "message/news")))
	(vm-mime-send-body-to-file layout default-filename)
   (save-excursion
	(unwind-protect
	  (let ((coding-system-for-read (vm-binary-coding-system))
		 (coding-system-for-write (vm-binary-coding-system)))
	   (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	   (set-buffer work-buffer)
	   (setq selective-display nil)
	   ;; Tell DOS/Windows NT whether the file is binary
	   (setq buffer-file-type t)
	   ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the bits unless
	   ;; this is a text type.
	   (if (fboundp 'set-buffer-file-coding-system)
		 (set-buffer-file-coding-system
		  (vm-line-ending-coding-system) nil))
	   (vm-mime-insert-mime-body layout)
	   (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	   (goto-char (point-min))
	   (insert (vm-leading-message-separator 'mmdf))
	   (goto-char (point-max))
	   (insert (vm-trailing-message-separator 'mmdf))
	   (set-buffer-modified-p nil)
	   (vm-mode t)
	   (setq file (call-interactively 'vm-save-message))
	   (vm-quit-no-change)
	   file )
	 (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))))

(defun vm-mime-pipe-body-to-command (command layout &optional discard-output)
 (if (not (vectorp layout))
   (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout)))
 (let ((output-buffer (if discard-output
			  0
			 (get-buffer-create "*Shell Command Output*")))
	(work-buffer nil))
  (save-excursion
   (if (bufferp output-buffer)
	 (progn
	  (set-buffer output-buffer)
	  (erase-buffer)))
   (unwind-protect
	 (progn
	  (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	  ;; call-process-region calls write-region.
	  ;; don't let it do CR -> LF translation.
	  (setq selective-display nil)
	  (set-buffer work-buffer)
	  (if vm-fsfemacs-mule-p
		(set-buffer-multibyte nil))
	  (vm-mime-insert-mime-body layout)
	  (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	  (let ((pop-up-windows (and pop-up-windows
				    (eq vm-mutable-windows t)))
		 (process-coding-system-alist
		  (if (vm-mime-text-type-layout-p layout)
		    nil
		   (list (cons "." (vm-binary-coding-system)))))
		 ;; Tell DOS/Windows NT whether the input is binary
		 (binary-process-input
		  (not
		  (vm-mime-text-type-layout-p layout))))
	   (call-process-region (point-min) (point-max)
				  (or shell-file-name "sh")
				  nil output-buffer nil
				  shell-command-switch command)))
	(and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))
   (if (bufferp output-buffer)
	 (progn
	  (set-buffer output-buffer)
	  (if (not (zerop (buffer-size)))
		(vm-display output-buffer t (list this-command)
			  '(vm-pipe-message-to-command))
	   (vm-display nil nil (list this-command)
			 '(vm-pipe-message-to-command)))))))
 t )

(defun vm-mime-pipe-body-to-queried-command (layout &optional discard-output)
 (let ((command (read-string "Pipe to command: ")))
  (vm-mime-pipe-body-to-command command layout discard-output)))

(defun vm-mime-pipe-body-to-queried-command-discard-output (layout)
 (vm-mime-pipe-body-to-queried-command layout t))

(defun vm-mime-send-body-to-printer (layout)
 (vm-mime-pipe-body-to-command (mapconcat (function identity)
					  (nconc (list vm-print-command)
						 vm-print-command-switches)
					  " ")
				layout))

(defun vm-mime-display-body-as-text (button)
 (let ((vm-auto-displayed-mime-content-types '("text/plain"))
	(vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions nil)
	(layout (copy-sequence (vm-extent-property button 'vm-mime-layout))))
  (vm-set-extent-property button 'vm-mime-disposable t)
  (vm-set-extent-property button 'vm-mime-layout layout)
  ;; not universally correct, but close enough.
  (vm-set-mm-layout-type layout '("text/plain" "charset=us-ascii"))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (vm-decode-mime-layout button t)))

(defun vm-mime-display-object-as-type (button)
 (let ((vm-auto-displayed-mime-content-types t)
	(vm-auto-displayed-mime-content-type-exceptions nil)
	(old-layout (vm-extent-property button 'vm-mime-layout))
	layout
	(type (read-string "View as MIME type: ")))
  (setq layout (copy-sequence old-layout))
  (vm-set-extent-property button 'vm-mime-layout layout)
  ;; not universally correct, but close enough.
  (setcar (vm-mm-layout-type layout) type)
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (vm-decode-mime-layout button t)))

(defun vm-mime-display-body-using-external-viewer (button)
 (let ((layout (vm-extent-property button 'vm-mime-layout))
	(vm-mime-external-content-type-exceptions nil))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (if (not (vm-mime-find-external-viewer (car (vm-mm-layout-type layout))))
	(error "No viewer defined for type %s"
	    (car (vm-mm-layout-type layout)))
   (vm-mime-display-external-generic layout))))

(defun vm-mime-convert-body-then-display (button)
 (let ((layout (vm-mime-convert-undisplayable-layout
		 (vm-extent-property button 'vm-mime-layout))))
  (if (null layout)
	nil
   (vm-set-extent-property button 'vm-mime-disposable t)
   (vm-set-extent-property button 'vm-mime-layout layout)
   (goto-char (vm-extent-start-position button))
   (vm-decode-mime-layout button t))))

(defun vm-mime-get-button-layout (e)
 (vm-mime-run-display-function-at-point
  (function
  (lambda (e)
   (vm-extent-property e 'vm-mime-layout)))))

(defun vm-mime-scrub-description (string)
 (let ((work-buffer nil))
   (save-excursion
    (unwind-protect
	  (progn
	   (setq work-buffer (vm-make-work-buffer))
	   (set-buffer work-buffer)
	   (insert string)
	   (while (re-search-forward "[ \t\n]+" nil t)
	    (replace-match " "))
	   (buffer-string))
	 (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))))

;; unused
;;(defun vm-mime-layout-description (layout)
;; (let ((type (car (vm-mm-layout-type layout)))
;;	description name)
;;  (setq description
;;	 (if (vm-mm-layout-description layout)
;;	   (vm-mime-scrub-description (vm-mm-layout-description layout))))
;;  (concat
;;   (if description description "")
;;   (if description ", " "")
;;   (cond ((vm-mime-types-match "multipart/digest" type)
;;	  (let ((n (length (vm-mm-layout-parts layout))))
;;	   (format "digest (%d message%s)" n (if (= n 1) "" "s"))))
;;	  ((vm-mime-types-match "multipart/alternative" type)
;;	  "multipart alternative")
;;	  ((vm-mime-types-match "multipart" type)
;;	  (let ((n (length (vm-mm-layout-parts layout))))
;;	   (format "multipart message (%d part%s)" n (if (= n 1) "" "s"))))
;;	  ((vm-mime-types-match "text/plain" type)
;;	  (format "plain text%s"
;;		  (let ((charset (vm-mime-get-parameter layout "charset")))
;;		   (if charset
;;			 (concat ", " charset)
;;			""))))
;;	  ((vm-mime-types-match "text/enriched" type)
;;	  "enriched text")
;;	  ((vm-mime-types-match "text/html" type)
;;	  "HTML")
;;	  ((vm-mime-types-match "image/gif" type)
;;	  "GIF image")
;;	  ((vm-mime-types-match "image/jpeg" type)
;;	  "JPEG image")
;;	  ((and (vm-mime-types-match "application/octet-stream" type)
;;		 (setq name (vm-mime-get-parameter layout "name"))
;;		 (save-match-data (not (string-match "^[ \t]*$" name))))
;;	  name)
;;	  (t type)))))

(defun vm-mime-layout-contains-type (layout type)
 (if (vm-mime-types-match type (car (vm-mm-layout-type layout)))
   layout
  (let ((p (vm-mm-layout-parts layout))
	 (result nil)
	 (done nil))
   (while (and p (not done))
	(if (setq result (vm-mime-layout-contains-type (car p) type))
	  (setq done t)
	 (setq p (cdr p))))
   result )))

;; breadth first traversal
(defun vm-mime-find-digests-in-layout (layout)
 (let ((layout-list (list layout))
	layout-type
	(result nil))
  (while layout-list
   (setq layout-type (car (vm-mm-layout-type (car layout-list))))
   (cond ((string-match "^multipart/digest\\|message/\\(rfc822\\|news\\)"
			  layout-type)
	   (setq result (nconc result (list (car layout-list)))))
	  ((vm-mime-composite-type-p layout-type)
	   (setq layout-list (nconc layout-list
				   (copy-sequence
				    (vm-mm-layout-parts
					(car layout-list)))))))
   (setq layout-list (cdr layout-list)))
  result ))
 
(defun vm-mime-plain-message-p (m)
 (save-match-data
  (let ((o (vm-mm-layout m))
	 (case-fold-search t))
   (and (eq (vm-mm-encoded-header m) 'none)
	  (or (not (vectorp o))
	    (and (vm-mime-types-match "text/plain"
					 (car (vm-mm-layout-type o)))
		  (let* ((charset (or (vm-mime-get-parameter o "charset")
					"us-ascii")))
		   (vm-mime-default-face-charset-p charset))
		  (string-match "^\\(7bit\\|8bit\\|binary\\)$"
				 (vm-mm-layout-encoding o))))))))

(defun vm-mime-text-type-p (type)
 (let ((case-fold-search t))
  (or (string-match "^text/" type) (string-match "^message/" type))))

(defun vm-mime-text-type-layout-p (layout)
 (or (vm-mime-types-match "text" (car (vm-mm-layout-type layout)))
   (vm-mime-types-match "message" (car (vm-mm-layout-type layout)))))

(defun vm-mime-charset-internally-displayable-p (name)
 (cond ((and vm-xemacs-mule-p (memq (device-type) '(x mswindows)))
	 (or (vm-string-assoc name vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)
	   (vm-mime-default-face-charset-p name)))
	((and vm-fsfemacs-mule-p (memq window-system '(x win32 w32)))
	 (or (vm-string-assoc name vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)
	   (vm-mime-default-face-charset-p name)))
	((vm-multiple-fonts-possible-p)
	 (or (vm-mime-default-face-charset-p name)
	   (vm-string-assoc name vm-mime-charset-font-alist)))
	(t
	 (vm-mime-default-face-charset-p name))))

(defun vm-mime-default-face-charset-p (charset)
 (and (or (eq vm-mime-default-face-charsets t)
	  (and (consp vm-mime-default-face-charsets)
		(vm-string-member charset vm-mime-default-face-charsets)))
    (not (vm-string-member charset
			   vm-mime-default-face-charset-exceptions))))


(defun vm-mime-find-message/partials (layout id)
 (let ((list nil)
	(type (vm-mm-layout-type layout)))
  (cond ((vm-mime-composite-type-p (car (vm-mm-layout-type layout)))
	  (let ((parts (vm-mm-layout-parts layout)) o)
	   (while parts
	    (setq o (vm-mime-find-message/partials (car parts) id))
	    (if o
		  (setq list (nconc o list)))
	    (setq parts (cdr parts)))))
	 ((vm-mime-types-match "message/partial" (car type))
	  (if (equal (vm-mime-get-parameter layout "id") id)
	    (setq list (cons layout list)))))
  list ))

(defun vm-mime-find-leaf-content-id-in-layout-folder (layout id)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (let (m (o nil))
	(set-buffer (vm-buffer-of
		   (vm-real-message-of
		   (vm-mm-layout-message layout))))
	(widen)
	(goto-char (point-min))
	(while (and (search-forward id nil t)
		  (setq m (vm-message-at-point)))
	 (setq o (vm-mm-layout m))
	 (if (not (vectorp o))
	   nil
	  (setq o (vm-mime-find-leaf-content-id o id))
	  (if (null o)
		nil
	   ;; if we found it, end the search loop
	   (goto-char (point-max)))))
	o ))))

(defun vm-mime-find-leaf-content-id (layout id)
 (let ((list nil)
	(type (vm-mm-layout-type layout)))
  (catch 'done
   (cond ((vm-mime-composite-type-p (car (vm-mm-layout-type layout)))
	   (let ((parts (vm-mm-layout-parts layout)) o)
	    (while parts
		 (setq o (vm-mime-find-leaf-content-id (car parts) id))
		 (if o
		   (throw 'done o))
		 (setq parts (cdr parts)))))
	  (t
	   (if (equal (vm-mm-layout-id layout) id)
		 (throw 'done layout)))))))

(defun vm-message-at-point ()
 (let ((mp vm-message-list)
	(point (point))
	(done nil))
  (while (and mp (not done))
   (if (and (>= point (vm-start-of (car mp)))
	    (<= point (vm-end-of (car mp))))
	 (setq done t)
	(setq mp (cdr mp))))
  (car mp)))

(defun vm-mime-make-multipart-boundary ()
 (let ((boundary (make-string 10 ?a))
	(i 0))
  (random t)
  (while (< i (length boundary))
   (aset boundary i (aref vm-mime-base64-alphabet
			   (% (vm-abs (lsh (random) -8))
				(length vm-mime-base64-alphabet))))
   (vm-increment i))
  boundary ))

(defun vm-mime-extract-filename-suffix (layout)
 (let ((filename (or (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")
		   (vm-mime-get-parameter layout "name")))
	(suffix nil) i)
  (if (and filename (string-match "\\.[^.]+$" filename))
	(setq suffix (substring filename (match-beginning 0) (match-end 0))))
  suffix ))

(defun vm-mime-find-filename-suffix-for-type (layout)
 (let ((type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	suffix
	(alist vm-mime-attachment-auto-suffix-alist))
  (while alist
   (if (vm-mime-types-match (car (car alist)) type)
	 (setq suffix (cdr (car alist))
		alist nil)
	(setq alist (cdr alist))))
  suffix ))

(defun vm-mime-attach-file (file type &optional charset description
			  no-suggested-filename)
 "Attach a file to a VM composition buffer to be sent along with the message.
The file is not inserted into the buffer and MIME encoded until
you execute `vm-mail-send' or `vm-mail-send-and-exit'. A visible tag
indicating the existence of the attachment is placed in the
composition buffer. You can move the attachment around or remove
it entirely with normal text editing commands. If you remove the
attachment tag, the attachment will not be sent.

First argument, FILE, is the name of the file to attach. Second
argument, TYPE, is the MIME Content-Type of the file. Optional
third argument CHARSET is the character set of the attached
document. This argument is only used for text types, and it is
ignored for other types. Optional fourth argument DESCRIPTION
should be a one line description of the file. Nil means include
no description. Optional fifth argument NO-SUGGESTED-FILENAME non-nil
means that VM should not add a filename to the Content-Disposition
header created for the object.

When called interactively all arguments are read from the
minibuffer.

This command is for attaching files that do not have a MIME
header section at the top. For files with MIME headers, you
should use vm-mime-attach-mime-file to attach such a file. VM
will extract the content type information from the headers in
this case and not prompt you for it in the minibuffer."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 (charset nil)
	 description file default-type type)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (setq file (vm-read-file-name "Attach file: " nil nil t)
	  default-type (or (vm-mime-default-type-from-filename file)
			  "application/octet-stream")
	  type (completing-read
		 (format "Content type (default %s): "
			 default-type)
		 vm-mime-type-completion-alist)
	  type (if (> (length type) 0) type default-type))
   (if (vm-mime-types-match "text" type)
	 (setq charset (completing-read "Character set (default US-ASCII): "
					vm-mime-charset-completion-alist)
	    charset (if (> (length charset) 0) charset)))
   (setq description (read-string "One line description: "))
   (if (string-match "^[ \t]*$" description)
	 (setq description nil))
   (list file type charset description nil)))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (if (file-directory-p file)
   (error "%s is a directory, cannot attach" file))
 (if (not (file-exists-p file))
   (error "No such file: %s" file))
 (if (not (file-readable-p file))
   (error "You don't have permission to read %s" file))
 (and charset (setq charset (list (concat "charset=" charset))))
 (and description (setq description (vm-mime-scrub-description description)))
 (vm-mime-attach-object file type charset description nil))

(defun vm-mime-attach-mime-file (file type)
 "Attach a MIME encoded file to a VM composition buffer to be sent
along with the message.

The file is not inserted into the buffer until you execute
vm-mail-send or vm-mail-send-and-exit. A visible tag indicating
the existence of the attachment is placed in the composition
buffer. You can move the attachment around or remove it entirely
with normal text editing commands. If you remove the attachment
tag, the attachment will not be sent.

The first argument, FILE, is the name of the file to attach.
When called interactively the FILE argument is read from the
minibuffer.

The second argument, TYPE, is the MIME Content-Type of the object.

This command is for attaching files that have a MIME
header section at the top. For files without MIME headers, you
should use vm-mime-attach-file to attach the file."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 file type)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (setq file (vm-read-file-name "Attach file: " nil nil t)
	  default-type (or (vm-mime-default-type-from-filename file)
			  "application/octet-stream")
	  type (completing-read
		 (format "Content type (default %s): "
			 default-type)
		 vm-mime-type-completion-alist)
	  type (if (> (length type) 0) type default-type))
   (list file type)))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (if (file-directory-p file)
   (error "%s is a directory, cannot attach" file))
 (if (not (file-exists-p file))
   (error "No such file: %s" file))
 (if (not (file-readable-p file))
   (error "You don't have permission to read %s" file))
 (vm-mime-attach-object file type nil nil t))

(defun vm-mime-attach-buffer (buffer type &optional charset description)
 "Attach a buffer to a VM composition buffer to be sent along with
the message.

The buffer contents are not inserted into the composition
buffer and MIME encoded until you execute `vm-mail-send' or
`vm-mail-send-and-exit'. A visible tag indicating the existence
of the attachment is placed in the composition buffer. You
can move the attachment around or remove it entirely with
normal text editing commands. If you remove the attachment
tag, the attachment will not be sent.

First argument, BUFFER, is the buffer or name of the buffer to
attach. Second argument, TYPE, is the MIME Content-Type of the
file. Optional third argument CHARSET is the character set of
the attached document. This argument is only used for text
types, and it is ignored for other types. Optional fourth
argument DESCRIPTION should be a one line description of the
file. Nil means include no description.

When called interactively all arguments are read from the
minibuffer.

This command is for attaching files that do not have a MIME
header section at the top. For files with MIME headers, you
should use vm-mime-attach-mime-file to attach such a file. VM
will extract the content type information from the headers in
this case and not prompt you for it in the minibuffer."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 (charset nil)
	 description file default-type type buffer buffer-name)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (setq buffer-name (read-buffer "Attach buffer: " nil t)
	  default-type (or (vm-mime-default-type-from-filename buffer-name)
			  "application/octet-stream")
	  type (completing-read
		 (format "Content type (default %s): "
			 default-type)
		 vm-mime-type-completion-alist)
	  type (if (> (length type) 0) type default-type))
   (if (vm-mime-types-match "text" type)
	 (setq charset (completing-read "Character set (default US-ASCII): "
					vm-mime-charset-completion-alist)
	    charset (if (> (length charset) 0) charset)))
   (setq description (read-string "One line description: "))
   (if (string-match "^[ \t]*$" description)
	 (setq description nil))
   (list buffer-name type charset description)))
 (if (null (setq buffer (get-buffer buffer)))
   (error "Buffer %s does not exist." buffer))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (and charset (setq charset (list (concat "charset=" charset))))
 (and description (setq description (vm-mime-scrub-description description)))
 (vm-mime-attach-object buffer type charset description nil))

(defun vm-mime-attach-message (message &optional description)
 "Attach a message from a folder to a VM composition buffer
to be sent along with the message.

The message is not inserted into the buffer and MIME encoded until
you execute `vm-mail-send' or `vm-mail-send-and-exit'. A visible tag
indicating the existence of the attachment is placed in the
composition buffer. You can move the attachment around or remove
it entirely with normal text editing commands. If you remove the
attachment tag, the attachment will not be sent.

First argument, MESSAGE, is either a VM message struct or a list
of message structs. When called interactively a message number is read
from the minibuffer. The message will come from the parent
folder of this composition. If the composition has no parent,
the name of a folder will be read from the minibuffer before the
message number is read.

If this command is invoked with a prefix argument, the name of a
folder is read and that folder is used instead of the parent
folder of the composition.

If this command is invoked on marked message (via
`vm-next-command-uses-marks') the marked messages in the selected
folder will be attached as a MIME message digest.

Optional second argument DESCRIPTION is a one-line description of
the message being attached. This is also read from the
minibuffer if the command is run interactively."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 (result 0)
	 mlist mp default prompt description folder)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (cond ((or current-prefix-arg (null vm-mail-buffer)
		(not (buffer-live-p vm-mail-buffer)))
	  (let ((dir (if vm-folder-directory
			  (expand-file-name vm-folder-directory)
			 default-directory))
		 file)
	   (let ((last-command last-command)
		  (this-command this-command))
		(setq file (read-file-name "Attach message from folder: "
					  dir nil t)))
	   (save-excursion
		(set-buffer
		 (let ((coding-system-for-read (vm-binary-coding-system)))
		  (find-file-noselect file)))
		(setq folder (current-buffer))
		(vm-mode)
		(setq mlist (vm-select-marked-or-prefixed-messages 0)))))
	  (t
	  (setq folder vm-mail-buffer)
	  (save-excursion
	   (set-buffer folder)
	   (setq mlist (vm-select-marked-or-prefixed-messages 0)))))
   (if (null mlist)
	 (save-excursion
	  (set-buffer folder)
	  (setq default (and vm-message-pointer
			   (vm-number-of (car vm-message-pointer)))
		 prompt (if default
			  (format "Yank message number: (default %s) "
				  default)
			 "Yank message number: "))
	  (while (zerop result)
	   (setq result (read-string prompt))
	   (and (string= result "") default (setq result default))
	   (setq result (string-to-int result)))
	  (if (null (setq mp (nthcdr (1- result) vm-message-list)))
	    (error "No such message."))))
   (setq description (read-string "Description: "))
   (if (string-match "^[ \t]*$" description)
	 (setq description nil))
   (list (or mlist (car mp)) description)))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (if (not (consp message))
   (let* ((buf (generate-new-buffer "*attached message*"))
	   (m (vm-real-message-of message))
	   (folder (vm-buffer-of m)))
	(save-excursion
	 (set-buffer buf)
	 (if vm-fsfemacs-mule-p
	   (set-buffer-multibyte nil))
	 (vm-insert-region-from-buffer folder (vm-headers-of m)
					(vm-text-end-of m))
	 (goto-char (point-min))
	 (vm-reorder-message-headers nil nil "\\(X-VM-\\|Status:\\)"))
	(and description (setq description
			    (vm-mime-scrub-description description)))
	(vm-mime-attach-object buf "message/rfc822" nil description nil)
	(add-hook 'kill-buffer-hook
		 (list 'lambda ()
			(list 'if (list 'eq (current-buffer) '(current-buffer))
			   (list 'kill-buffer buf)))))
  (let ((buf (generate-new-buffer "*attached messages*"))
	 boundary)
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(setq boundary (vm-mime-encapsulate-messages
			message vm-mime-digest-headers
			vm-mime-digest-discard-header-regexp
			t))
	(goto-char (point-min))
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(insert (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		  "Content-Type: multipart/digest; boundary=\""
		 "Content-Type: multipart/digest;\n\tboundary=\"")
		boundary "\"\n")
	(insert "Content-Transfer-Encoding: "
		(vm-determine-proper-content-transfer-encoding
		 (point)
		 (point-max))
		"\n\n"))
   (and description (setq description
			   (vm-mime-scrub-description description)))
   (vm-mime-attach-object buf "multipart/digest"
			   (list (concat "boundary=\""
					  boundary "\"")) nil t)
   (add-hook 'kill-buffer-hook
		(list 'lambda ()
		   (list 'if (list 'eq (current-buffer) '(current-buffer))
			  (list 'kill-buffer buf)))))))

(defun vm-mime-attach-object (object type params description mimed
			   &optional no-suggested-filename)
 (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
   (error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
 (if (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version")
   (error "Can't attach MIME object to already encoded MIME buffer."))
 (let (start end e tag-string disposition)
  (if (< (point) (save-excursion (mail-text) (point)))
	(mail-text))
  (setq start (point)
	 tag-string (format "[ATTACHMENT %s, %s]" object
			   (or type "MIME file")))
  (insert tag-string "\n")
  (setq end (1- (point)))
  (if (and (stringp object) (not mimed))
	(progn
	 (if (or (vm-mime-types-match "application" type)
		 (vm-mime-types-match "model" type))
	   (setq disposition (list "attachment"))
	  (setq disposition (list "inline")))
	 (if (not no-suggested-filename)
	   (setq disposition (nconc disposition
				    (list
					(concat "filename=\""
						(file-name-nondirectory object)
						"\""))))))
   (setq disposition (list "unspecified")))
  (cond (vm-fsfemacs-p
	  (put-text-property start end 'front-sticky nil)
	  (put-text-property start end 'rear-nonsticky t)
;; can't be intangible because menu clicking at a position needs
;; to set point inside the tag so that a command can access the
;; text properties there.
;;	  (put-text-property start end 'intangible object)
	  (put-text-property start end 'face vm-mime-button-face)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-type type)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-object object)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-parameters params)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-description description)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-disposition disposition)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-encoded mimed))
	 (vm-xemacs-p
	  (setq e (make-extent start end))
	  (vm-mime-set-image-stamp-for-type e (or type "text/plain"))
	  (set-extent-property e 'start-open t)
	  (set-extent-property e 'face vm-mime-button-face)
	  (set-extent-property e 'duplicable t)
	  (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
	   (if vm-popup-menu-on-mouse-3
		 (define-key keymap 'button3
		  'vm-menu-popup-content-disposition-menu))
	   (set-extent-property e 'keymap keymap)
	   (set-extent-property e 'balloon-help 'vm-mouse-3-help))
	  (set-extent-property e 'vm-mime-type type)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-object object)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-parameters params)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-description description)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-disposition disposition)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-encoded mimed)))))

(defun vm-mime-attachment-disposition-at-point ()
 (cond (vm-fsfemacs-p
	 (let ((disp (get-text-property (point) 'vm-mime-disposition)))
	  (intern (car disp))))
	(vm-xemacs-p
	 (let* ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-disposition))
		(disp (extent-property e 'vm-mime-disposition)))
	  (intern (car disp))))))

(defun vm-mime-set-attachment-disposition-at-point (sym)
 (cond (vm-fsfemacs-p
	 (let ((disp (get-text-property (point) 'vm-mime-disposition)))
	  (setcar disp (symbol-name sym))))
	(vm-xemacs-p
	 (let* ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-disposition))
		(disp (extent-property e 'vm-mime-disposition)))
	  (setcar disp (symbol-name sym))))))

(defun vm-disallow-overlay-endpoint-insertion (overlay after start end
					    &optional old-size)
 (cond ((null after) nil)
	((= start (overlay-start overlay))
	 (move-overlay overlay end (overlay-end overlay)))
	((= start (overlay-end overlay))
	 (move-overlay overlay (overlay-start overlay) start))))

(defun vm-mime-fake-attachment-overlays (start end)
 (let ((o-list nil)
	(done nil)
	(pos start)
	object props o)
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(while (not done)
	 (setq object (get-text-property pos 'vm-mime-object))
	 (setq pos (next-single-property-change pos 'vm-mime-object))
	 (or pos (setq pos (point-max) done t))
	 (if object
	   (progn
		(setq o (make-overlay start pos))
		(overlay-put o 'insert-in-front-hooks
			   '(vm-disallow-overlay-endpoint-insertion))
		(overlay-put o 'insert-behind-hooks
			   '(vm-disallow-overlay-endpoint-insertion))
		(setq props (text-properties-at start))
		(while props
		 (overlay-put o (car props) (car (cdr props)))
		 (setq props (cdr (cdr props))))
		(setq o-list (cons o o-list))))
	 (setq start pos))
	o-list ))))

(defun vm-mime-default-type-from-filename (file)
 (let ((alist vm-mime-attachment-auto-type-alist)
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (while (and alist (not done))
   (if (string-match (car (car alist)) file)
	 (setq done t)
	(setq alist (cdr alist))))
  (and alist (cdr (car alist)))))

(defun vm-remove-mail-mode-header-separator ()
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward (concat "^" mail-header-separator "$") nil t)
	(progn
	 (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0))
	  t )
   nil )))

(defun vm-add-mail-mode-header-separator ()
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward "^$" nil t)
	(replace-match mail-header-separator t t))))

(defun vm-mime-transfer-encode-region (encoding beg end crlf)
 (let ((case-fold-search t)
	(armor-from (and vm-mime-composition-armor-from-lines
			 (let ((case-fold-search nil))
			  (save-excursion
			   (goto-char beg)
			   (re-search-forward "^From " nil t)))))
	(armor-dot (let ((case-fold-search nil))
		   (save-excursion
		    (goto-char beg)
		    (re-search-forward "^\\.\n" nil t)))))
  (cond ((string-match "^binary$" encoding)
	  (vm-mime-base64-encode-region beg end crlf)
	  (setq encoding "base64"))
	 ((and (not armor-from) (not armor-dot)
		(string-match "^7bit$" encoding)) t)
	 ((string-match "^base64$" encoding) t)
	 ((string-match "^quoted-printable$" encoding) t)
	 ((eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding 'quoted-printable)
	  (vm-mime-qp-encode-region beg end nil armor-from)
	  (setq encoding "quoted-printable"))
	 ((eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding 'base64)
	  (vm-mime-base64-encode-region beg end crlf)
	  (setq encoding "base64"))
	 ((or armor-from armor-dot)
	  (vm-mime-qp-encode-region beg end nil armor-from)
	  (setq encoding "quoted-printable")))
  (downcase encoding) ))

(defun vm-mime-transfer-encode-layout (layout)
 (let ((list (vm-mm-layout-parts layout))
	(type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	(encoding "7bit")
	(vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
	 vm-mime-8bit-text-transfer-encoding))
 (cond ((vm-mime-composite-type-p type)
	 ;; MIME messages of type "message" and
	 ;; "multipart" are required to have a non-opaque
	 ;; content transfer encoding. This means that
	 ;; if the user only wants to send out 7bit data,
	 ;; then any subpart that contains 8bit data must
	 ;; have an opaque (qp or base64) 8->7bit
	 ;; conversion performed on it so that the
	 ;; enclosing entity can use a non-opaque
	 ;; encoding.
	 ;;
	 ;; message/partial requires a "7bit" encoding so
	 ;; force 8->7 conversion in that case.
	 (cond ((memq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   '(quoted-printable base64))
		t)
	    ((vm-mime-types-match "message/partial" type)
		(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   'quoted-printable)))
	 (while list
	  (if (equal (vm-mime-transfer-encode-layout (car list)) "8bit")
	    (setq encoding "8bit"))
	  (setq list (cdr list))))
	(t
	 (if (and (vm-mime-types-match "message/partial" type)
		 (not (memq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
			   '(quoted-printable base64))))
		(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   'quoted-printable))
	 (setq encoding
	    (vm-mime-transfer-encode-region (vm-mm-layout-encoding layout)
					    (vm-mm-layout-body-start layout)
					    (vm-mm-layout-body-end layout)
					    (vm-mime-text-type-layout-p
						layout)))))
 (if (not (equal encoding (downcase (car (vm-mm-layout-type layout)))))
   (save-excursion
	(save-restriction
	 (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	 (narrow-to-region (point) (vm-mm-layout-header-end layout))
	 (vm-reorder-message-headers nil nil "Content-Transfer-Encoding:")
	 (if (not (equal encoding "7bit"))
	   (insert "CONTENT-TRANSFER-ENCODING: " encoding "\n"))
	 encoding )))))

(defun vm-mime-text-description (start end)
 (save-excursion
  (goto-char start)
  (if (looking-at "[ \t\n]*-- \n")
	".signature"
   (if (re-search-forward "^-- \n" nil t)
	 "message body and .signature"
	"message body text"))))
;; tried this but random text in the object tag does't look right.
;;   (skip-chars-forward " \t\n")
;;   (let ((description (buffer-substring (point) (min (+ (point) 20) end)))
;;	  (ellipsis (< (+ (point) 20) end))
;;	  (i nil))
;;	(while (setq i (string-match "[\t\r\n]" description i))
;;	 (aset description i " "))
;;	(cond ((= 0 (length description)) nil)
;;	   (ellipsis (concat description "..."))
;;	   (t description))))))

(defun vm-delete-mime-object (&optional saved-file)
 "Deletes the contents of MIME object referred to by the MIME
button at point. The MIME object is replaced by a text/plain
object that briefly describes what was deleted."
 (interactive)
 (vm-follow-summary-cursor)
 (vm-select-folder-buffer)
 (vm-check-for-killed-summary)
 (vm-check-for-killed-presentation)
 (vm-error-if-folder-read-only)
 (vm-error-if-folder-empty)
 (if (and (vm-virtual-message-p (car vm-message-pointer))
	  (null (vm-virtual-messages-of (car vm-message-pointer))))
   (error "Can't edit unmirrored virtual messages."))
 (and vm-presentation-buffer
    (set-buffer vm-presentation-buffer))
 (let (layout)
  (cond (vm-fsfemacs-p
	  (let (o-list o (found nil))
	   (setq o-list (overlays-at (point)))
	   (while (and o-list (not found))
	    (setq o (car o-list))
	    (cond ((setq layout (overlay-get o 'vm-mime-layout))
		   (setq found t)
		   (if (eq layout
			   (vm-mime-layout-of
			    (vm-mm-layout-message layout)))
			 (error "Can't delete only MIME object; use vm-delete-message instead."))
		   (if vm-mime-confirm-delete
			 (or (y-or-n-p (vm-mime-sprintf "Delete %t? " layout))
			   (error "Aborted")))
		   (vm-mime-discard-layout-contents layout saved-file)))
	    (setq o-list (cdr o-list)))
	   (if (not found)
		 (error "No MIME button found at point."))
	   (let ((inhibit-read-only t)
		  (buffer-read-only nil))
	    (save-excursion
		 (vm-save-restriction
		 (goto-char (overlay-start o))
		 (insert "Deleted " (vm-mime-sprintf "%d\n" layout))
		 (delete-region (point) (overlay-end o)))))))
	 (vm-xemacs-p
	  (let ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-layout)))
	   (if (null e)
		 (error "No MIME button found at point.")
	    (setq layout (extent-property e 'vm-mime-layout))
	    (if (eq layout (vm-mime-layout-of
			    (vm-mm-layout-message layout)))
		  (error "Can't delete only MIME object; use vm-delete-message instead."))
	    (if vm-mime-confirm-delete
		  (or (y-or-n-p (vm-mime-sprintf "Delete %t? " layout))
		    (error "Aborted")))
	    (let ((inhibit-read-only t)
		   opos
		   (buffer-read-only nil))
		 (save-excursion
		  (vm-save-restriction
		   (goto-char (extent-start-position e))
		   (setq opos (point))
		   (insert "Deleted " (vm-mime-sprintf "%d\n" layout))
		   (delete-region (point) (extent-end-position e))
		   (set-extent-endpoints e opos (point)))))
	    (vm-mime-discard-layout-contents layout saved-file)))))))

(defun vm-mime-discard-layout-contents (layout &optional file)
 (save-excursion
  (let ((inhibit-read-only t)
	 (buffer-read-only nil)
	 (m (vm-mm-layout-message layout))
	 newid new-layout)
   (set-buffer (vm-buffer-of m))
   (vm-save-restriction
	(widen)
	(goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	(cond ((null file)
	    (insert "Content-Type: text/plain; charset=us-ascii\n\n")
	    (vm-set-mm-layout-body-start layout (point-marker))
	    (insert "[Deleted " (vm-mime-sprintf "%d]\n" layout)))
	   (t
	    (insert "Content-Type: message/external-body; access-type=local-file; name=\"" file "\"\n")
	    (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n")
	    (insert "Content-Type: " (car (vm-mm-layout-qtype layout)))
	    (if (cdr (vm-mm-layout-qtype layout))
		  (let ((p (cdr (vm-mm-layout-qtype layout))))
		   (insert "; " (mapconcat 'identity p "; "))))
	    (insert "\n")
	    (if (vm-mm-layout-qdisposition layout)
		  (let ((p (vm-mm-layout-qdisposition layout)))
		   (insert "Content-Disposition: "
			   (mapconcat 'identity p "; ")
			   "\n")))
	    (if (vm-mm-layout-id layout)
		  (insert "Content-ID: " (vm-mm-layout-id layout) "\n")
		 (setq newid (vm-make-message-id))
		 (insert "Content-ID: " newid "\n"))
	    (insert "Content-Transfer-Encoding: binary\n\n")
	    (insert "[Deleted " (vm-mime-sprintf "%d]\n" layout))
	    (insert "[Saved to " file " on " (system-name) "]\n")))
	(delete-region (point) (vm-mm-layout-body-end layout))
	(vm-set-edited-flag-of m t)
	(vm-set-byte-count-of m nil)
	(vm-set-line-count-of m nil)
	;; For the dreaded From_-with-Content-Length folders recompute
	;; the message length and make a new Content-Length header.
	(if (eq (vm-message-type-of m) 'From_-with-Content-Length)
	  (let (length)
	   (goto-char (vm-headers-of m))
	   ;; first delete all copies of Content-Length
	   (while (and (re-search-forward vm-content-length-search-regexp
					   (vm-text-of m) t)
			 (null (match-beginning 1))
			 (progn (goto-char (match-beginning 0))
				 (vm-match-header vm-content-length-header)))
		(delete-region (vm-matched-header-start)
			    (vm-matched-header-end)))
	   ;; now compute the message body length
	   (setq length (- (vm-end-of m) (vm-text-of m)))
	   ;; insert the header
	   (goto-char (vm-headers-of m))
	   (insert vm-content-length-header " "
		   (int-to-string length) "\n")))
	;; make sure we get the summary updated. The 'edited'
	;; flag might already be set and therefore trying to set
	;; it again might not have triggered an update. We need
	;; the update because the message size has changed.
	(vm-mark-for-summary-update (vm-mm-layout-message layout))
	(cond (file
	    (save-restriction
		 (narrow-to-region (vm-mm-layout-header-start layout)
				  (vm-mm-layout-body-end layout))
		 (setq new-layout (vm-mime-parse-entity-safe))
		 ;; should use accessor and mutator functions
		 ;; to copy the layout struct members, but i'm
		 ;; tired.
		 (let ((i (1- (length layout))))
		  (while (>= i 0)
		   (aset layout i (aref new-layout i))
		   (setq i (1- i))))))
	   (t
	    (vm-set-mm-layout-type layout '("text/x-vm-deleted"))
	    (vm-set-mm-layout-qtype layout '("text/x-vm-deleted"))
	    (vm-set-mm-layout-encoding layout "7bit")
	    (vm-set-mm-layout-id layout nil)
	    (vm-set-mm-layout-description
		layout
		(vm-mime-sprintf "Deleted %d" layout))
	    (vm-set-mm-layout-disposition layout nil)
	    (vm-set-mm-layout-qdisposition layout nil)
	    (vm-set-mm-layout-parts layout nil)
	    (vm-set-mm-layout-display-error layout nil)))))))

(defun vm-mime-encode-composition ()
 "MIME encode the current mail composition buffer.
Attachment tags added to the buffer with vm-mime-attach-file are expanded
and the approriate content-type and boundary markup information is added."
 (interactive)
 (buffer-enable-undo)
 (let ((unwind-needed t)
	(mybuffer (current-buffer)))
  (unwind-protect
	(progn
	 (cond (vm-xemacs-p
		 (vm-mime-xemacs-encode-composition))
		(vm-fsfemacs-p
		 (vm-mime-fsfemacs-encode-composition))
		(t
		 (error "don't know how to MIME encode composition for %s"
			(emacs-version))))
	 (setq unwind-needed nil))
   (and unwind-needed (consp buffer-undo-list)
	  (eq mybuffer (current-buffer))
	  (setq buffer-undo-list (primitive-undo 1 buffer-undo-list))))))

(defvar enriched-mode)

;; Non-XEmacs specific changes to this function should be
;; made to vm-mime-fsfemacs-encode-composition as well.
(defun vm-mime-xemacs-encode-composition ()
 (save-restriction
  (widen)
  (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
	(error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
  (or (null (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version:"))
	(error "Message is already MIME encoded."))
  (let ((8bit nil)
	 (just-one nil)
	 (boundary-positions nil)
	 (enriched (and (boundp 'enriched-mode) enriched-mode))
	 already-mimed layout e e-list boundary
	 type encoding charset params description disposition object
	 opoint-min)
   (mail-text)
   (setq e-list (extent-list nil (point) (point-max))
	  e-list (vm-delete (function
			    (lambda (e)
				 (extent-property e 'vm-mime-object)))
			   e-list t)
	  e-list (sort e-list (function
				 (lambda (e1 e2)
				  (< (extent-end-position e1)
				   (extent-end-position e2))))))
   ;; If there's just one attachment and no other readable
   ;; text in the buffer then make the message type just be
   ;; the attachment type rather than sending a multipart
   ;; message with one attachment
   (setq just-one (and (= (length e-list) 1)
			 (looking-at "[ \t\n]*")
			 (= (match-end 0)
			   (extent-start-position (car e-list)))
			 (save-excursion
			  (goto-char (extent-end-position (car e-list)))
			  (looking-at "[ \t\n]*\\'"))))
   (if (null e-list)
	 (progn
	  (narrow-to-region (point) (point-max))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-xemacs-mule-p
		(encode-coding-region (point-min) (point-max)
				   buffer-file-coding-system))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (widen)
	  (vm-remove-mail-mode-header-separator)
	  (goto-char (point-min))
	  (vm-reorder-message-headers
	   nil nil "\\(Content-Type:\\|Content-Transfer-Encoding\\|MIME-Version:\\)")
	  (insert "MIME-Version: 1.0\n")
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	  (vm-add-mail-mode-header-separator))
	(while e-list
	 (setq e (car e-list))
	 (if (or just-one
		 (save-excursion
		  (eq (extent-start-position e)
			(re-search-forward "[ \t\n]*"
					  (extent-start-position e) t))))
	   (delete-region (point) (extent-start-position e))
	  (narrow-to-region (point) (extent-start-position e))
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-xemacs-mule-p
		(encode-coding-region (point-min) (point-max)
				   buffer-file-coding-system))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t)
		 description (vm-mime-text-description (point-min)
							(point-max)))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (if description
		(insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	  (widen))
	 (goto-char (extent-start-position e))
	 (narrow-to-region (point) (point))
	 (setq object (extent-property e 'vm-mime-object))
	 ;; insert the object
	 (cond ((bufferp object)
		 (insert-buffer-substring object))
		((stringp object)
		 (let ((coding-system-for-read
			(if (vm-mime-text-type-p
			   (extent-property e 'vm-mime-type))
			  (vm-line-ending-coding-system)
			 (vm-binary-coding-system)))
		    ;; no transformations!
		    (format-alist nil)
		    ;; no decompression!
		    (jka-compr-compression-info-list nil)
		    ;; don't let buffer-file-coding-system be changed
		    ;; by insert-file-contents. The
		    ;; value we bind to it to here isn't important.
		    (buffer-file-coding-system (vm-binary-coding-system)))
		  (insert-file-contents object))))
	 ;; gather information about the object from the extent.
	 (if (setq already-mimed (extent-property e 'vm-mime-encoded))
	   (setq layout (vm-mime-parse-entity
			  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			  "7bit")
		  type (or (extent-property e 'vm-mime-type)
			   (car (vm-mm-layout-type layout)))
		  params (or (extent-property e 'vm-mime-parameters)
			    (cdr (vm-mm-layout-qtype layout)))
		  description (extent-property e 'vm-mime-description)
		  disposition
		   (if (not
			  (equal
			  (car (extent-property e 'vm-mime-disposition))
			  "unspecified"))
			 (extent-property e 'vm-mime-disposition)
			(vm-mm-layout-qdisposition layout)))
	  (setq type (extent-property e 'vm-mime-type)
		 params (extent-property e 'vm-mime-parameters)
		 description (extent-property e 'vm-mime-description)
		 disposition
		  (if (not (equal
			   (car (extent-property e 'vm-mime-disposition))
			   "unspecified"))
			(extent-property e 'vm-mime-disposition)
		   nil)))
	 (cond ((vm-mime-types-match "text" type)
		 (setq encoding
		    (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			(if already-mimed
			  (vm-mm-layout-body-start layout)
			 (point-min))
			(point-max))
		    encoding (vm-mime-transfer-encode-region
				 encoding
				 (if already-mimed
				   (vm-mm-layout-body-start layout)
				  (point-min))
				 (point-max)
				 t))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit"))))
		((vm-mime-composite-type-p type)
		 (setq opoint-min (point-min))
		 (if (not already-mimed)
		   (progn
		    (goto-char (point-min))
		    (insert "Content-Type: " type "\n")
		    ;; vm-mime-trasnfer-encode-layout will replace
		    ;; this if the transfer encoding changes.
		    (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n")
		    (setq already-mimed t)))
		 (setq layout (vm-mime-parse-entity
			    nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			    "7bit"))
		 (setq encoding (vm-mime-transfer-encode-layout layout))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
		 (goto-char (point-max))
		 (widen)
		 (narrow-to-region opoint-min (point)))
		(t
		 (vm-mime-base64-encode-region
		 (if already-mimed
		   (vm-mm-layout-body-start layout)
		  (point-min))
		 (point-max))
		 (setq encoding "base64")))
	 (if just-one
	   nil
	  (goto-char (point-min))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if (not already-mimed)
		nil
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers nil '("Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1)))
	  (insert "Content-Type: " type)
	  (if params
		(if vm-mime-avoid-folding-content-type
		  (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		 (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	   (insert "\n"))
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (if disposition
		(progn
		 (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
		 (if (cdr disposition)
		   (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity
						 (cdr disposition)
						 ";\n\t")))
		 (insert "\n")))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n"))
	 (goto-char (point-max))
	 (widen)
	 (save-excursion
	  (goto-char (extent-start-position e))
	  (vm-assert (looking-at "\\[ATTACHMENT")))
	 (delete-region (extent-start-position e)
			 (extent-end-position e))
	 (detach-extent e)
	 (if (looking-at "\n")
	   (delete-char 1))
	 (setq e-list (cdr e-list)))
	;; handle the remaining chunk of text after the last
	;; extent, if any.
	(if (or just-one (looking-at "[ \t\n]*\\'"))
	  (delete-region (point) (point-max))
	 (if enriched
	   (let ((enriched-initial-annotation ""))
		(enriched-encode (point) (point-max))))
	 (setq charset (vm-determine-proper-charset (point)
						   (point-max)))
	 (if vm-xemacs-mule-p
	   (encode-coding-region (point) (point-max)
				  buffer-file-coding-system))
	 (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			 (point)
			 (point-max))
		encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							 (point)
							 (point-max)
							 t)
		description (vm-mime-text-description (point) (point-max)))
	 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
	 (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	 (if enriched
	   (insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	  (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	 (if description
	   (insert "Content-Description: " description "\n"))
	 (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	 (goto-char (point-max)))
	(setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	(mail-text)
	(while (re-search-forward (concat "^--"
					 (regexp-quote boundary)
					 "\\(--\\)?$")
				 nil t)
	 (setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (mail-text))
	(goto-char (point-max))
	(or just-one (insert "\n--" boundary "--\n"))
	(while boundary-positions
	 (goto-char (car boundary-positions))
	 (insert "\n--" boundary "\n")
	 (setq boundary-positions (cdr boundary-positions)))
	(if (and just-one already-mimed)
	  (progn
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers nil '("Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-end layout))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1))
	   ;; copy remainder to enclosing entity's header section
	   (goto-char (point-max))
	   (insert-buffer-substring (current-buffer)
				    (vm-mm-layout-header-start layout)
				    (vm-mm-layout-body-start layout))
	   (delete-region (vm-mm-layout-header-start layout)
			   (vm-mm-layout-body-start layout))))
	(goto-char (point-min))
	(vm-remove-mail-mode-header-separator)
	(vm-reorder-message-headers
	 nil nil "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(vm-add-mail-mode-header-separator)
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(if (not just-one)
	  (insert (if vm-mime-avoid-folding-content-type
			"Content-Type: multipart/mixed; boundary=\""
		   "Content-Type: multipart/mixed;\n\tboundary=\"")
		  boundary "\"\n")
	 (insert "Content-Type: " type)
	 (if params
	   (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		 (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		(insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	  (insert "\n")))
	(if (and just-one description)
	  (insert "Content-Description: " description "\n"))
	(if (and just-one disposition)
	  (progn
	   (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
	   (if (cdr disposition)
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   (insert "; " (mapconcat 'identity (cdr disposition) "; ")
			   "\n")
		  (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity (cdr disposition)
					    ";\n\t") "\n"))
		(insert "\n"))))
	(if just-one
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	 (if 8bit
	   (insert "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n")
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n")))))))

;; Non-FSF-Emacs specific changes to this function should be
;; made to vm-mime-xemacs-encode-composition as well.
(defun vm-mime-fsfemacs-encode-composition ()
 (save-restriction
  (widen)
  (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
	(error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
  (or (null (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version:"))
	(error "Message is already MIME encoded."))
  (let ((8bit nil)
	 (just-one nil)
	 (boundary-positions nil)
	 (enriched (and (boundp 'enriched-mode) enriched-mode))
	 already-mimed layout o o-list boundary
	 type encoding charset params description disposition object
	 opoint-min)
   (mail-text)
   (setq o-list (vm-mime-fake-attachment-overlays (point) (point-max))
	  o-list (vm-delete (function
			    (lambda (o)
				 (overlay-get o 'vm-mime-object)))
			   o-list t)
	  o-list (sort o-list (function
				 (lambda (e1 e2)
				  (< (overlay-end e1)
				   (overlay-end e2))))))
   ;; If there's just one attachment and no other readable
   ;; text in the buffer then make the message type just be
   ;; the attachment type rather than sending a multipart
   ;; message with one attachment
   (setq just-one (and (= (length o-list) 1)
			 (looking-at "[ \t\n]*")
			 (= (match-end 0)
			   (overlay-start (car o-list)))
			 (save-excursion
			  (goto-char (overlay-end (car o-list)))
			  (looking-at "[ \t\n]*\\'"))))
   (if (null o-list)
	 (progn
	  (narrow-to-region (point) (point-max))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-fsfemacs-mule-p
		(let ((coding-system
		    (car (cdr (vm-string-assoc
				 charset
				 vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)))))
		 (if (null coding-system)
		   (error "Can't find a coding system for charset %s"
			   charset)
		  (encode-coding-region (point-min) (point-max)
					 coding-system))))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (widen)
	  (vm-remove-mail-mode-header-separator)
	  (goto-char (point-min))
	  (vm-reorder-message-headers
	   nil nil "\\(Content-Type:\\|Content-Transfer-Encoding\\|MIME-Version:\\)")
	  (insert "MIME-Version: 1.0\n")
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	  (vm-add-mail-mode-header-separator))
	(while o-list
	 (setq o (car o-list))
	 (if (or just-one
		 (save-excursion
		  (eq (overlay-start o)
			(re-search-forward "[ \t\n]*" (overlay-start o) t))))
	   (delete-region (point) (overlay-start o))
	  (narrow-to-region (point) (overlay-start o))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (save-excursion
		  ;; insert/delete trick needed to avoid
		  ;; enriched-mode tags from seeping into the
		  ;; attachment overlays. I really wish
		  ;; front-advance / rear-advance overlay
		  ;; endpoint properties actually worked.
		  (goto-char (point-max))
		  (insert-before-markers "\n")
		  (enriched-encode (point-min) (1- (point)))
		  (goto-char (point-max))
		  (delete-char -1))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-fsfemacs-mule-p
		(let ((coding-system
		    (car (cdr (vm-string-assoc
				 charset
				 vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)))))
		 (if (null coding-system)
		   (error "Can't find a coding system for charset %s"
			   charset)
		  (encode-coding-region (point-min) (point-max)
					 coding-system))))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t)
		 description (vm-mime-text-description (point-min)
							(point-max)))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (if description
		(insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	  (widen))
	 (goto-char (overlay-start o))
	 (narrow-to-region (point) (point))
	 (setq object (overlay-get o 'vm-mime-object))
	 ;; insert the object
	 (cond ((bufferp object)
		 ;; as of FSF Emacs 19.34, even with the hooks
		 ;; we've attached to the attachment overlays,
		 ;; text STILL can be inserted into them when
		 ;; font-lock is enabled. Explaining why is
		 ;; beyond the scope of this comment and I
		 ;; don't know the answer anyway. This works
		 ;; to prevent it.
		 (insert-before-markers " ")
		 (forward-char -1)
		 (insert-buffer-substring object)
		 (delete-char 1))
		((stringp object)
		 (insert-before-markers " ")
		 (forward-char -1)
		 (let ((coding-system-for-read
			(if (vm-mime-text-type-p
			   (overlay-get o 'vm-mime-type))
			  (vm-line-ending-coding-system)
			 (vm-binary-coding-system)))
		    ;; no transformations!
		    (format-alist nil)
		    ;; no decompression!
		    (jka-compr-compression-info-list nil)
		    ;; don't let buffer-file-coding-system be
		    ;; changed by insert-file-contents. The
		    ;; value we bind to it to here isn't
		    ;; important.
		    (buffer-file-coding-system (vm-binary-coding-system))
		    ;; For NTEmacs 19: need to do this to make
		    ;; sure CRs aren't eaten.
		    (file-name-buffer-file-type-alist '(("." . t))))
		  (condition-case data
		    (insert-file-contents object)
		   (error
		   ;; font-lock could signal this error in FSF
		   ;; Emacs versions prior to 21.0. Catch it
		   ;; and ignore it.
		   (if (equal data '(error "Invalid search bound (wrong side of point)"))
			 nil
			(signal (car data) (cdr data))))))
		 (goto-char (point-max))
		 (delete-char -1)))
	 ;; gather information about the object from the extent.
	 (if (setq already-mimed (overlay-get o 'vm-mime-encoded))
	   (setq layout (vm-mime-parse-entity
			  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			  "7bit")
		  type (or (overlay-get o 'vm-mime-type)
			   (car (vm-mm-layout-type layout)))
		  params (or (overlay-get o 'vm-mime-parameters)
			    (cdr (vm-mm-layout-qtype layout)))
		  description (overlay-get o 'vm-mime-description)
		  disposition
		  (if (not
			 (equal
			 (car (overlay-get o 'vm-mime-disposition))
			 "unspecified"))
			(overlay-get o 'vm-mime-disposition)
		   (vm-mm-layout-qdisposition layout)))
	  (setq type (overlay-get o 'vm-mime-type)
		 params (overlay-get o 'vm-mime-parameters)
		 description (overlay-get o 'vm-mime-description)
		 disposition
		 (if (not (equal
			  (car (overlay-get o 'vm-mime-disposition))
			  "unspecified"))
		   (overlay-get o 'vm-mime-disposition)
		  nil)))
	 (cond ((vm-mime-types-match "text" type)
		 (setq encoding
		    (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			(if already-mimed
			  (vm-mm-layout-body-start layout)
			 (point-min))
			(point-max))
		    encoding (vm-mime-transfer-encode-region
				 encoding
				 (if already-mimed
				   (vm-mm-layout-body-start layout)
				  (point-min))
				 (point-max)
				 t))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit"))))
		((vm-mime-composite-type-p type)
		 (setq opoint-min (point-min))
		 (if (not already-mimed)
		   (progn
		    (goto-char (point-min))
		    (insert "Content-Type: " type "\n")
		  ;; vm-mime-trasnfer-encode-layout will replace
		    ;; this if the transfer encoding changes.
		    (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n")
		    (setq already-mimed t)))
		 (setq layout (vm-mime-parse-entity
			    nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			    "7bit"))
		 (setq encoding (vm-mime-transfer-encode-layout layout))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
		 (goto-char (point-max))
		 (widen)
		 (narrow-to-region opoint-min (point)))
		(t
		 (vm-mime-base64-encode-region
		 (if already-mimed
		   (vm-mm-layout-body-start layout)
		  (point-min))
		 (point-max))
		 (setq encoding "base64")))
	 (if just-one
	   nil
	  (goto-char (point-min))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if (not already-mimed)
		nil
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers nil '("Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1)))
	  (insert "Content-Type: " type)
	  (if params
		(if vm-mime-avoid-folding-content-type
		  (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		 (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	   (insert "\n"))
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (if disposition
		(progn
		 (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
		 (if (cdr disposition)
		   (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity
						 (cdr disposition)
						 ";\n\t")))
		 (insert "\n")))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n"))
	 (goto-char (point-max))
	 (widen)
	 (save-excursion
	  (goto-char (overlay-start o))
	  (vm-assert (looking-at "\\[ATTACHMENT")))
	 (delete-region (overlay-start o)
			 (overlay-end o))
	 (delete-overlay o)
	 (if (looking-at "\n")
	   (delete-char 1))
	 (setq o-list (cdr o-list)))
	;; handle the remaining chunk of text after the last
	;; extent, if any.
	(if (or just-one (looking-at "[ \t\n]*\\'"))
	  (delete-region (point) (point-max))
	 ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	 (if enriched
	   (let ((enriched-initial-annotation ""))
		(enriched-encode (point) (point-max))))
	 (setq charset (vm-determine-proper-charset (point)
						   (point-max)))
	 (if vm-fsfemacs-mule-p
	   (let ((coding-system
		   (car (cdr (vm-string-assoc
				charset
				vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)))))
		(if (null coding-system)
		  (error "Can't find a coding system for charset %s"
			  charset)
		 (encode-coding-region (point) (point-max)
					coding-system))))
	 (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			 (point)
			 (point-max))
		encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							 (point)
							 (point-max)
							 t)
		description (vm-mime-text-description (point) (point-max)))
	 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
	 (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	 (if enriched
	   (insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	  (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	 (if description
	   (insert "Content-Description: " description "\n"))
	 (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	 (goto-char (point-max)))
	(setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	(mail-text)
	(while (re-search-forward (concat "^--"
					 (regexp-quote boundary)
					 "\\(--\\)?$")
				 nil t)
	 (setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (mail-text))
	(goto-char (point-max))
	(or just-one (insert "\n--" boundary "--\n"))
	(while boundary-positions
	 (goto-char (car boundary-positions))
	 (insert "\n--" boundary "\n")
	 (setq boundary-positions (cdr boundary-positions)))
	(if (and just-one already-mimed)
	  (progn
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers nil '("Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-end layout))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1))
	  ;; copy remainder to enclosing entity's header section
	   (goto-char (point-max))
	   (insert-buffer-substring (current-buffer)
				    (vm-mm-layout-header-start layout)
				    (vm-mm-layout-body-start layout))
	   (delete-region (vm-mm-layout-header-start layout)
			   (vm-mm-layout-body-start layout))))
	(goto-char (point-min))
	(vm-remove-mail-mode-header-separator)
	(vm-reorder-message-headers
	 nil nil "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(vm-add-mail-mode-header-separator)
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(if (not just-one)
	  (insert (if vm-mime-avoid-folding-content-type
			"Content-Type: multipart/mixed; boundary=\""
		   "Content-Type: multipart/mixed;\n\tboundary=\"")
		  boundary "\"\n")
	 (insert "Content-Type: " type)
	 (if params
	   (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		 (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		(insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	  (insert "\n")))
	(if (and just-one description)
	  (insert "Content-Description: " description "\n"))
	(if (and just-one disposition)
	  (progn
	   (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
	   (if (cdr disposition)
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   (insert "; " (mapconcat 'identity (cdr disposition) "; ")
			   "\n")
		  (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity (cdr disposition)
					    ";\n\t") "\n"))
		(insert "\n"))))
	(if just-one
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	 (if 8bit
	   (insert "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n")
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n")))))))

(defun vm-mime-fragment-composition (size)
 (save-restriction
  (widen)
  (message "Fragmenting message...")
  (let ((buffers nil)
	 (total-markers nil)
	 (id (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (n 1)
	 b header-start header-end master-buffer start end)
   (vm-remove-mail-mode-header-separator)
   ;; message/partial must have "7bit" content transfer
   ;; encoding, so force everything to be encoded for
   ;; 7bit transmission.
   (let ((vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
	   (if (eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)
		 'quoted-printable
	    vm-mime-8bit-text-transfer-encoding)))
	(vm-mime-transfer-encode-layout
	 (vm-mime-parse-entity nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			    "7bit")))
   (goto-char (point-min))
   (setq header-start (point))
   (search-forward "\n\n")
   (setq header-end (1- (point)))
   (setq master-buffer (current-buffer))
   (goto-char (point-min))
   (setq start (point))
   (while (not (eobp))
	(condition-case nil
	  (progn
	   (forward-char (max (- size 150) 2000))
	   (beginning-of-line))
	 (end-of-buffer nil))
	(setq end (point))
	(setq b (generate-new-buffer (concat (buffer-name) " part "
					   (int-to-string n))))
	(setq buffers (cons b buffers))
	(set-buffer b)
	(make-local-variable 'vm-send-using-mime)
	(setq vm-send-using-mime nil)
	(insert-buffer-substring master-buffer header-start header-end)
	(goto-char (point-min))
	(vm-reorder-message-headers nil nil
     "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(insert (format
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   "Content-Type: message/partial; id=%s; number=%d"
		  "Content-Type: message/partial;\n\tid=%s;\n\tnumber=%d")
		 id n))
	(if vm-mime-avoid-folding-content-type
	  (insert (format "; total=" n))
	 (insert (format ";\n\ttotal=" n)))
	(setq total-markers (cons (point) total-markers))
	(insert "\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\n")
	(goto-char (point-max))
	(insert mail-header-separator "\n")
	(insert-buffer-substring master-buffer start end)
	(vm-increment n)
	(set-buffer master-buffer)
	(setq start (point)))
   (vm-decrement n)
   (vm-add-mail-mode-header-separator)
   (let ((bufs buffers))
	(while bufs
	 (set-buffer (car bufs))
	 (goto-char (car total-markers))
	 (prin1 n (current-buffer))
	 (setq bufs (cdr bufs)
		total-markers (cdr total-markers)))
	(set-buffer master-buffer))
   (message "Fragmenting message... done")
   (nreverse buffers))))

;; moved to vm-reply.el, not MIME-specific.
(fset 'vm-mime-preview-composition 'vm-preview-composition)

(defun vm-mime-composite-type-p (type)
 (or (vm-mime-types-match "message/rfc822" type)
   (vm-mime-types-match "message/news" type)
   (vm-mime-types-match "multipart" type)))

;; Unused currrently.
;;
;;(defun vm-mime-map-atomic-layouts (function list)
;; (while list
;;  (if (vm-mime-composite-type-p (car (vm-mm-layout-type (car list))))
;;	(vm-mime-map-atomic-layouts function (vm-mm-layout-parts (car list)))
;;   (funcall function (car list)))
;;  (setq list (cdr list))))

(defun vm-mime-sprintf (format layout)
 ;; compile the format into an eval'able s-expression
 ;; if it hasn't been compiled already.
 (let ((match (assoc format vm-mime-compiled-format-alist)))
  (if (null match)
	(progn
	 (vm-mime-compile-format format)
	 (setq match (assoc format vm-mime-compiled-format-alist))))
  ;; The local variable name `vm-mime-layout' is mandatory here for
  ;; the format s-expression to work.
  (let ((vm-mime-layout layout))
   (eval (cdr match)))))

(defun vm-mime-compile-format (format)
 (let ((return-value (vm-mime-compile-format-1 format 0)))
  (setq vm-mime-compiled-format-alist
	 (cons (cons format (nth 1 return-value))
		vm-mime-compiled-format-alist))))

(defun vm-mime-compile-format-1 (format start-index)
 (let ((case-fold-search nil)
	(done nil)
	(sexp nil)
	(sexp-fmt nil)
	(last-match-end start-index)
	new-match-end conv-spec)
  (store-match-data nil)
  (while (not done)
   (while
	 (and (not done)
	    (string-match
		"%\\(-\\)?\\([0-9]+\\)?\\(\\.\\(-?[0-9]+\\)\\)?\\([()acdefknNstTx%]\\)"
		format last-match-end))
	(setq conv-spec (aref format (match-beginning 5)))
	(setq new-match-end (match-end 0))
	(if (memq conv-spec '(?\( ?a ?c ?d ?e ?f ?k ?n ?N ?s ?t ?T ?x))
	  (progn
	   (cond ((= conv-spec ?\()
		   (save-match-data
		    (let ((retval (vm-mime-compile-format-1 format
							    (match-end 5))))
			 (setq sexp (cons (nth 1 retval) sexp)
			    new-match-end (car retval)))))
		  ((= conv-spec ?a)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-default-action
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?c)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-text-charset
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?d)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-content-description
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?e)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-content-transfer-encoding
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?f)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-attachment-file
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?k)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-event-for-default-action
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?n)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-parts-count
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?N)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-partial-number
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?s)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-parts-count-pluralizer
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?t)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-content-type
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?T)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-partial-total
					  'vm-mime-layout) sexp)))
		  ((= conv-spec ?x)
		   (setq sexp (cons (list 'vm-mf-external-body-content-type
					  'vm-mime-layout) sexp))))
	   (cond ((and (match-beginning 1) (match-beginning 2))
		   (setcar sexp
			   (list
			   (if (eq (aref format (match-beginning 2)) ?0)
				 'vm-numeric-left-justify-string
				'vm-left-justify-string)
			   (car sexp)
			   (string-to-int
			    (substring format
					 (match-beginning 2)
					 (match-end 2))))))
		  ((match-beginning 2)
		   (setcar sexp
			   (list
			   (if (eq (aref format (match-beginning 2)) ?0)
				 'vm-numeric-right-justify-string
				'vm-right-justify-string)
			   (car sexp)
			   (string-to-int
			    (substring format
					 (match-beginning 2)
					 (match-end 2)))))))
	   (cond ((match-beginning 3)
		   (setcar sexp
			   (list 'vm-truncate-string (car sexp)
				  (string-to-int
				  (substring format
					    (match-beginning 4)
					    (match-end 4)))))))
	   (setq sexp-fmt
		  (cons "%s"
			 (cons (substring format
					  last-match-end
					  (match-beginning 0))
				sexp-fmt))))
	 (setq sexp-fmt
		(cons (if (eq conv-spec ?\))
			 (prog1 "" (setq done t))
			"%%")
		   (cons (substring format
				    (or last-match-end 0)
				    (match-beginning 0))
			  sexp-fmt))))
	(setq last-match-end new-match-end))
   (if (not done)
	 (setq sexp-fmt
		(cons (substring format last-match-end (length format))
		   sexp-fmt)
		done t))
   (setq sexp-fmt (apply 'concat (nreverse sexp-fmt)))
   (if sexp
	 (setq sexp (cons 'format (cons sexp-fmt (nreverse sexp))))
	(setq sexp sexp-fmt)))
  (list last-match-end sexp)))

(defun vm-mime-find-format-for-layout (layout)
 (let ((p vm-mime-button-format-alist)
	(type (car (vm-mm-layout-type layout))))
  (catch 'done
   (cond ((vm-mime-types-match "error/error" type)
	   (throw 'done "%d"))
	  ((vm-mime-types-match "text/x-vm-deleted" type)
	   (throw 'done "%d")))
   (while p
	(if (vm-mime-types-match (car (car p)) type)
	  (throw 'done (cdr (car p)))
	 (setq p (cdr p))))
   "%-35.35t [%k to %a]" )))

(defun vm-mf-content-type (layout)
 (car (vm-mm-layout-type layout)))

(defun vm-mf-external-body-content-type (layout)
 (car (vm-mm-layout-type (car (vm-mm-layout-parts layout)))))

(defun vm-mf-content-transfer-encoding (layout)
 (vm-mm-layout-encoding layout))

(defun vm-mf-content-description (layout)
 (or (vm-mm-layout-description layout)
   (let ((p vm-mime-type-description-alist)
	  (type (car (vm-mm-layout-type layout))))
	(catch 'done
	 (while p
	  (if (vm-mime-types-match (car (car p)) type)
		(throw 'done (cdr (car p)))
	   (setq p (cdr p))))
	 nil ))
   (vm-mf-content-type layout)))

(defun vm-mf-text-charset (layout)
 (or (vm-mime-get-parameter layout "charset")
   "us-ascii"))

(defun vm-mf-parts-count (layout)
 (int-to-string (length (vm-mm-layout-parts layout))))

(defun vm-mf-parts-count-pluralizer (layout)
 (if (= 1 (length (vm-mm-layout-parts layout))) "" "s"))

(defun vm-mf-partial-number (layout)
 (or (vm-mime-get-parameter layout "number")
   "?"))

(defun vm-mf-partial-total (layout)
 (or (vm-mime-get-parameter layout "total")
   "?"))

(defun vm-mf-attachment-file (layout)
 (or vm-mf-attachment-file ;; for %f expansion in external viewer arg lists
   (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")
   (vm-mime-get-parameter layout "name")
   "<no suggested filename>"))

(defun vm-mf-event-for-default-action (layout)
 (if (vm-mouse-support-possible-here-p)
   "Click mouse-2"
  "Press RETURN"))

(defun vm-mf-default-action (layout)
 (or vm-mf-default-action
   (if (or (vm-mime-can-display-internal layout)
	   (vm-mime-find-external-viewer (car (vm-mm-layout-type layout)))
	   (vm-mime-can-convert (car (vm-mm-layout-type layout))))
	 (let ((p vm-mime-default-action-string-alist)
		(type (car (vm-mm-layout-type layout))))
	  (catch 'done
	   (while p
		(if (vm-mime-types-match (car (car p)) type)
		  (throw 'done (cdr (car p)))
		 (setq p (cdr p))))
	   nil ))
	"save to a file")
   ;; should not be reached
   "burn in the raging fires of hell forever"))