1. xemacs
  2. xemacs-21.4

Source

xemacs-21.4 / etc / xemacs-icon.xpm