1. xemacs
 2. xemacs-21.4

Source

xemacs-21.4 / lisp / info.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
;;; info.el --- info package for Emacs.
;; Keywords: help

;; Copyright (C) 1985, 1986, 1993, 1997 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Dave Gillespie <daveg@synaptics.com>
;;	  Richard Stallman <rms@gnu.ai.mit.edu>
;; Maintainer: Dave Gillespie <daveg@synaptics.com>
;; Version: 1.07 of 7/22/93
;; Keywords: docs, help

;; This file is part of XEmacs.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the 
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Synched up with: Not synched with FSF.

;; Commentary:

;; This is based on an early Emacs 19 info.el file.
;;
;; Note that Info-directory has been replaced by Info-directory-list,
;; a search path of directories in which to find Info files.
;; Also, Info tries adding ".info" to a file name if the name itself
;; is not found.
;;
;; See the change log below for further details.


;; LCD Archive Entry:
;; info-dg|Dave Gillespie|daveg@synaptics.com
;; |Info reader with many enhancements; replaces standard info.el.
;; |93-07-22|1.07|~/modes/info.el

;; Also available from anonymous FTP on csvax.cs.caltech.edu.


;; Change Log:

;; Modified 3/7/1991 by Dave Gillespie:
;; (Author's address: daveg@synaptics.com or daveg@csvax.cs.caltech.edu)
;;
;; Added keys: i, t, <, >, [, ], {, }, 6, 7, 8, 9, 0.
;; Look at help for info-mode (type ? in Info) for descriptions.
;;
;; If Info-directory-list is undefined and there is no INFOPATH
;; in the environment, use value of Info-directory for compatibility
;; with Emacs 18.57.
;;
;; All files named "localdir" found in the path are appended to "dir",
;; the Info directory. For this to work, "dir" should contain only
;; one node (Top), and each "localdir" should contain no ^_ or ^L
;; characters. Generally they will contain only one or several
;; additional lines for the top-level menu. Note that "dir" is
;; modified in memory each time it is loaded, but not on disk.
;;
;; If "dir" contains a line of the form: "* Locals:"
;; then the "localdir"s are inserted there instead of at the end.


;; Modified 4/3/1991 by Dave Gillespie:
;;
;; Added Info-mode-hook (suggested by Sebastian Kremer).
;; Also added epoch-info-startup/select-hooks from Simon Spero's info.el.
;;
;; Added automatic decoding of compressed Info files.
;; See documentation for the variable Info-suffix-list. Default is to
;; run "uncompress" on ".Z" files and "unyabba" on ".Y" files.
;; (See comp.sources.unix v24i073-076 for yabba/unyabba, a free software
;; alternative to compress/uncompress.)
;; Note: "dir" and "localdir" files should not be compressed.
;;
;; Changed variables like Info-enable-edit to be settable by M-x set-variable.
;;
;; Added Info-auto-advance variable. If t, SPC and DEL will act like
;; } and {, i.e., they advance to the next/previous node if at the end
;; of the buffer.
;;
;; Changed `u' to restore point to most recent location in that node.
;; Added `=' to do this manually at any time. (Suggested by David Fox).
;;
;; Changed `m' and `0-9' to try interpreting menu name as a file name
;; if not found as a node name. This allows (dir) menus of the form,
;;   Emacs::		Cool text editor
;; as a shorthand for
;;   Emacs:(emacs).	Cool text editor
;;
;; Enhanced `i' to use line-number information in the index.
;; Added `,' to move among all matches to a previous `i' command.
;;
;; Added `a' (Info-annotate) for adding personal notes to any Info node.
;; Notes are not stored in the actual Info files, but in the user's own
;; ~/.infonotes file.
;;
;; Added Info-footnote-tag, made default be "Ref" instead of "Note".
;;
;; Got mouse-click stuff to work under Emacs version 18. Check it out!
;; Left and right clicks scroll the Info window.
;; Middle click goes to clicked-on node, e.g., "Next:", a menu, or a note.


;; Modified 6/29/1991 by Dave Gillespie:
;;
;; Renamed epoch-info-startup/select-hooks to Info-startup/select-hook.
;;
;; Made Info-select-node into a command on the `!' key.
;;
;; Added Info-mouse-support user option.
;;
;; Cleaned up the implementation of some routines.
;;
;; Added special treatment of quoted words in annotations: The `g'
;; command for a nonexistent node name scans for an annotation
;; (in any node of any file) containing that name in quotes: g foo RET
;; looks for an annotation containing: "foo" or: <<foo>>
;; If found, it goes to that file and node.
;;
;; Added a call to set up Info-directory-list in Info-find-node to
;; work around a bug in GNUS where it calls Info-goto-node before info.
;;
;; Added completion for `g' command (inspired by Richard Kim's infox.el).
;; Completion knows all node names for the current file, and all annotation
;; tags (see above). It does not complete file names or node names in
;; other files.
;;
;; Added `k' (Info-emacs-key) and `*' (Info-elisp-ref) commands. You may
;; wish to bind these to global keys outside of Info mode.
;;
;; Allowed localdir files to be full dir-like files; only the menu part
;; of each localdir is copied. Also, redundant menu items are omitted.
;;
;; Changed Info-history to hold only one entry at a time for each node,
;; and to be circular so that multiple `l's come back again to the most
;; recent node. Note that the format of Info-history entries has changed,
;; which may interfere with external programs that try to operate on it.
;; (Also inspired by Kim's infox.el).
;;
;; Changed `n', `]', `l', etc. to accept prefix arguments to move several
;; steps at once. Most accept negative arguments to move oppositely.
;;
;; Changed `?' to bury *Help* buffer afterwards to keep it out of the way.
;;
;; Rearranged `?' key's display to be a little better for new users.
;;
;; Changed `a' to save whole window configuration and restore on C-c C-c.
;;
;; Fixed the bug reported by Bill Reynolds on gnu.emacs.bugs.
;;
;; Changed Info-last to restore window-start as well as cursor position.
;;
;; Changed middle mouse button in space after end of node to do Info-last
;; if we got here by following a cross reference, else do Info-global-next.
;;
;; Added some new mouse bindings: shift-left = Info-global-next,
;; shift-right = Info-global-prev, shift-middle = Info-last.
;;
;; Fixed Info-follow-reference not to make assumptions about length
;; of Info-footnote-tag [Linus Tolke].
;;
;; Changed default for Info-auto-advance mode to be press-twice-for-next-node.
;;
;; Modified x-mouse-ignore to preserve last-command variable, so that
;; press-twice Info-auto-advance mode works with the mouse.


;; Modified 3/4/1992 by Dave Gillespie:
;;
;; Added an "autoload" command to help autoload.el.
;;
;; Changed `*' command to look for file `elisp' as well as for `lispref'.
;;
;; Fixed a bug involving footnote names containing regexp special characters.
;;
;; Fixed a bug in completion during `f' (or `r') command.
;;
;; Added TAB (Info-next-reference), M-TAB, and RET keys to Info mode.
;;
;; Added new bindings, `C-h C-k' for Info-emacs-key and `C-h C-f' for
;; Info-elisp-ref. These bindings are made when info.el is loaded, and
;; only if those key sequences were previously unbound. These bindings
;; work at any time, not just when Info is already running.


;; Modified 3/8/1992 by Dave Gillespie:
;;
;; Fixed some long lines that were causing trouble with mailers.


;; Modified 3/9/1992 by Dave Gillespie:
;;
;; Added `C-h C-i' (Info-query).
;;
;; Added Info-novice mode, warns if the user attempts to switch to
;; a different Info file.
;;
;; Fixed a bug that caused problems using compressed Info files
;; and Info-directory-list at the same time.
;;
;; Disabled Info-mouse-support by default if Epoch or Hyperbole is in use.
;;
;; Added an expand-file-name call to Info-find-node to fix a small bug.


;; Modified 5/22/1992 by Dave Gillespie:
;;
;; Added "standalone" operation: "emacs -f info" runs Emacs specifically
;; for use as an Info browser. In this mode, the `q' key quits Emacs
;; itself. Also, "emacs -f info arg" starts in Info file "arg" instead
;; of "dir".
;;
;; Changed to prefer "foo.info" over "foo". If both exist, "foo" is
;; probably a directory or executable program!
;;
;; Made control-mouse act like regular-mouse does in other buffers.
;; (In most systems, this will be set-cursor for left-mouse, x-cut
;; for right-mouse, and x-paste, which will be an error, for
;; middle-mouse.)
;;
;; Improved prompting and searching for `,' key.
;;
;; Fixed a bug where some "* Menu:" lines disappeared when "dir"
;; contained several nodes.


;; Modified 9/10/1992 by Dave Gillespie:
;;
;; Mixed in support for XEmacs. Mouse works the same as in
;; the other Emacs versions by default; added Info-lucid-mouse-style
;; variable, which enables mouse operation similar to XEmacs's default.
;;
;; Fixed a bug where RET couldn't understand "* Foo::" if "Foo" was a
;; file name instead of a node name.
;;
;; Added `x' (Info-bookmark), a simple interface to the annotation
;; tags feature. Added `j' (Info-goto-bookmark), like `g' but only
;; completes bookmarks.
;;
;; Added `<<tag>>' as alternate to `"tag"' in annotations.
;;
;; Added `v' (Info-visit-file), like Info-goto-node but specialized
;; for going to a new Info file (with file name completion).
;;
;; Added recognition of gzip'd ".z" files.


;; Modified 5/9/1993 by Dave Gillespie:
;;
;; Merged in various things from FSF's latest Emacs 19 info.el.

;; Modified 6/2/1993 by Dave Gillespie:
;;
;; Changed to use new suffix ".gz" for gzip files.


;; Modified 7/22/1993 by Dave Gillespie:
;;
;; Changed Info-footnote-tag to "See" instead of "Ref".
;;
;; Extended Info-fontify-node to work with FSF version of Emacs 19.

;; Modified 7/30/1993 by Jamie Zawinski:
;;
;; Commented out the tty and fsf19 mouse support, because why bother.
;; Commented out the politically incorrect version of XEmacs mouse support.
;; Commented out mouse scrolling bindings because the party line on that
;; is "scrollbars are coming soon."
;; Commented out munging of help-for-help's doc; put it in help.el.
;; Did Info-edit-map the modern XEmacs way.
;; Pruned extra cruft from fontification and mouse handling code.
;; Fixed ASCII-centric bogosity in unreading of events.

;; Modified 8/11/95 by Chuck Thompson:
;;
;; Removed any pretense of ever referencing Info-directory since it
;; wasn't working anyhow.

;; Modified 4/5/97 by Tomasz J. Cholewo:
;;
;; Modified Info-search to use with-caps-disable-folding

;; Modified 6/21/97 by Hrvoje Niksic
;;
;; Fixed up Info-next-reference to work sanely when n < 0.
;; Added S-tab binding.

;; Modified 1997-07-10 by Karl M. Hegbloom
;;
;; Added `Info-minibuffer-history'
;; (also added to defaults in "lisp/utils/savehist.el")
;; Other changes in main ChangeLog.

;; Modified 1998-03-29 by Oscar Figueiredo
;;
;; Added automatic dir/localdir (re)building capability for directories that
;; contain none or when it has become older than info files in the same
;; directory.

;; Code:

(defgroup info nil
 "The info package for Emacs."
 :group 'help
 :group 'docs)

(defgroup info-faces nil
 "The faces used by info browser."
 :group 'info
 :group 'faces)


(defcustom Info-inhibit-toolbar nil
 "*Non-nil means don't use the specialized Info toolbar."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-novice nil
 "*Non-nil means to ask for confirmation before switching Info files."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defvar Info-history nil
 "List of info nodes user has visited.
Each element of list is a list (\"(FILENAME)NODENAME\" BUFPOS WINSTART).")

(defvar Info-keeping-history t
 "Non-nil if Info-find-node should modify Info-history.
This is for use only by certain internal Info routines.")

(defvar Info-minibuffer-history nil
 "Minibuffer history for Info.")

(defcustom Info-enable-edit nil
 "*Non-nil means the \\<Info-mode-map>\\[Info-edit] command in Info
can edit the current node.
This is convenient if you want to write info files by hand.
However, we recommend that you not do this.
It is better to write a Texinfo file and generate the Info file from that,
because that gives you a printed manual as well."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-enable-active-nodes t
 "*Non-nil allows Info to execute Lisp code associated with nodes.
The Lisp code is executed when the node is selected."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-restoring-point t
 "*Non-nil means to restore the cursor position when re-entering a node."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-auto-advance 'twice
 "*Control what SPC and DEL do when they can't scroll any further.
If nil, they beep and remain in the current node.
If t, they move to the next node (like Info-global-next/prev).
If anything else, they must be pressed twice to move to the next node."
 :type '(choice (const :tag "off" nil)
		 (const :tag "advance" t)
		 (const :tag "confirm" twice))
 :group 'info)

(defcustom Info-fontify t
 "*Non-nil enables font features in XEmacs.
This variable is ignored unless running under XEmacs."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defcustom Info-additional-search-directory-list nil
 "*List of additional directories to search for Info documentation
files. These directories are not searched for merging the `dir'
file. An example might be something like:
\"/usr/local/lib/xemacs/packages/lisp/calc/\""
 :type '(repeat directory)
 :group 'info)

(defcustom Info-auto-generate-directory 'if-missing
 "*When to auto generate an info directory listing.
Possible values are:
nil or `never' never auto-generate a directory listing,
 use any existing `dir' or `localdir' file and ignore info
 directories containing none
`always' auto-generate a directory listing ignoring existing
 `dir' and `localdir' files
`if-missing', the default, auto-generates a directory listing
 if no `dir' or `localdir' file is present. Otherwise the 
 contents of any of these files is used instead.
`if-outdated' auto-generates a directory listing if the `dir'
 and `localdir' are either inexistent or outdated (touched 
 less recently than an info file in the same directory)."
 :type '(choice (const :tag "never" never)
		 (const :tag "always" always)
		 (const :tag "if-missing" if-missing)
		 (const :tag "if-outdated" if-outdated))
 :group 'info)

(defcustom Info-save-auto-generated-dir nil
 "*Whether an auto-generated info directory listing should be saved.
Possible values are:
nil or `never', the default, auto-generated info directory 
 information will never be saved.
`always', auto-generated info directory information will be saved to
 a `dir' file in the same directory overwriting it if it exists
`conservative', auto-generated info directory information will be saved
 to a `dir' file in the same directory but the user is asked before 
 overwriting any existing file."
 :type '(choice (const :tag "never" never)
		 (const :tag "always" always)
		 (const :tag "conservative" conservative))
 :group 'info)

(defvar Info-emacs-info-file-name "xemacs.info"
 "The filename of the XEmacs info for
`Info-goto-emacs-command-node' (`\\<help-mode-map>\\[Info-goto-emacs-command-node]')")

;;;###autoload
(defvar Info-directory-list nil
 "List of directories to search for Info documentation files.

The first directory in this list, the \"dir\" file there will become
the (dir)Top node of the Info documentation tree. If you wish to
modify the info search path, use `M-x customize-variable,
Info-directory-list' to do so.")

(defcustom Info-localdir-heading-regexp
  "^Locally installed XEmacs Packages:?"
 "The menu part of localdir files will be inserted below this topic
heading."
 :type 'regexp
 :group 'info)

(defface info-node '((t (:bold t :italic t)))
 "Face used for node links in info."
 :group 'info-faces)

(defface info-xref '((t (:bold t)))
 "Face used for cross-references in info."
 :group 'info-faces)

;; Is this right for NT? .zip, with -c for to stdout, right?
(defvar Info-suffix-list '( ("" . nil) 
			  (".info" . nil)
			  (".info.gz" . "gzip -dc %s")
			  (".info-z" . "gzip -dc %s")
			  (".info.Z" . "uncompress -c %s")
			  (".gz" . "gzip -dc %s")
			  (".Z" . "uncompress -c %s")
			  (".zip" . "unzip -c %s") )
 "List of file name suffixes and associated decoding commands.
Each entry should be (SUFFIX . STRING); if STRING contains %s, that is
changed to name of the file to decode, otherwise the file is given to
the command as standard input. If STRING is nil, no decoding is done.")

(defvar Info-footnote-tag "Note"
 "*Symbol that identifies a footnote or cross-reference.
All \"*Note\" references will be changed to use this word instead.")

(defvar Info-current-file nil
 "Info file that Info is now looking at, or nil.
This is the name that was specified in Info, not the actual file name.
It doesn't contain directory names or file name extensions added by Info.")

(defvar Info-current-subfile nil
 "Info subfile that is actually in the *info* buffer now,
or nil if current info file is not split into subfiles.")

(defvar Info-current-node nil
 "Name of node that Info is now looking at, or nil.")

(defvar Info-tag-table-marker (make-marker)
 "Marker pointing at beginning of current Info file's tag table.
Marker points nowhere if file has no tag table.")

(defvar Info-current-file-completions nil
 "Cached completion list for current Info file.")

(defvar Info-current-annotation-completions nil
 "Cached completion list for current annotation files.")

(defvar Info-index-alternatives nil
 "List of possible matches for last Info-index command.")
(defvar Info-index-first-alternative nil)

(defcustom Info-annotations-path '("~/.xemacs/info.notes"
                  "~/.infonotes"
				  "/usr/lib/info.notes")
 "*Names of files that contain annotations for different Info nodes.
By convention, the first one should reside in your personal directory.
The last should be a world-writable \"public\" annotations file."
 :type '(repeat file)
 :group 'info)

(defcustom Info-button1-follows-hyperlink nil
 "*Non-nil means mouse button1 click will follow hyperlink."
 :type 'boolean
 :group 'info)

(defvar Info-standalone nil
 "Non-nil if Emacs was started solely as an Info browser.")

(defvar Info-in-cross-reference nil)
(defvar Info-window-configuration nil)

(defvar Info-dir-prologue "-*- Text -*-
This is the file .../info/dir, which contains the topmost node of the
Info hierarchy. The first time you invoke Info you start off
looking at that node, which is (dir)Top.

File: dir	Node: Top	This is the top of the INFO tree
 This (the Directory node) gives a menu of major topics. 

* Menu: The list of major topics begins on the next line.

")

(defvar Info-no-description-string "[No description available]"
 "Description string for info files that have none")

;;;###autoload
(defun info (&optional file)
 "Enter Info, the documentation browser.
Optional argument FILE specifies the file to examine;
the default is the top-level directory of Info.

In interactive use, a prefix argument directs this command
to read a file name from the minibuffer."
 (interactive (if current-prefix-arg
		  (list (read-file-name "Info file name: " nil nil t))))
 (let ((p command-line-args))
  (while p
   (and (string-match "^-[fe]" (car p))
	  (equal (nth 1 p) "info")
	  (not Info-standalone)
	  (setq Info-standalone t)
	  (= (length p) 3)
	  (not (string-match "^-" (nth 2 p)))
	  (setq file (nth 2 p))
	  (setq command-line-args-left nil))
   (setq p (cdr p))))
; (Info-setup-x) ??? What was this going to be? Can anyone tell karlheg?
 (if file
   (unwind-protect
	 (Info-goto-node (concat "(" file ")"))
	(and Info-standalone (info)))
  (if (get-buffer "*info*")
	(switch-to-buffer "*info*")
   (Info-directory))))

;;;###autoload
(defun Info-query (file)
 "Enter Info, the documentation browser. Prompt for name of Info file."
 (interactive "sInfo topic (default = menu): ")
 (info)
 (if (equal file "")
   (Info-goto-node "(dir)")
  (Info-goto-node (concat "(" file ")"))))

(defun Info-setup-initial ()
 (let ((f Info-annotations-path))
  (while f
   (if (and (file-exists-p (car f)) (not (get-file-buffer (car f))))
	 (bury-buffer (find-file-noselect (car f))))
   (setq f (cdr f)))))

(defun Info-find-node (filename &optional nodename no-going-back tryfile line)
 "Go to an info node specified as separate FILENAME and NODENAME.
Look for a plausible filename, or if not found then look for URL's and
dispatch to the appropriate fn. NO-GOING-BACK is non-nil if
recovering from an error in this function; it says do not attempt
further (recursive) error recovery. TRYFILE is ??"

 (Info-setup-initial)

 (cond
  ;; empty filename is simple case
  ((null filename)
  (Info-find-file-node nil nodename no-going-back tryfile line))
  ;; Convert filename to lower case if not found as specified.
  ;; Expand it, look harder...
  ((let (temp temp-downcase found 
	    (fname (substitute-in-file-name filename)))
   (let ((dirs (cond
		  ((string-match "^\\./" fname) ; If specified name starts with `./'
		  (list default-directory)) ; then just try current directory.
		  ((file-name-absolute-p fname)
		  '(nil))		; No point in searching for an absolute file name
		  (Info-additional-search-directory-list
		  (append Info-directory-list
			  Info-additional-search-directory-list))
		  (t Info-directory-list))))
	;; Search the directory list for file FNAME.
	(while (and dirs (not found))
	 (setq temp (expand-file-name fname (car dirs)))
	 (setq temp-downcase
		(expand-file-name (downcase fname) (car dirs)))
	 (if (equal temp-downcase temp) (setq temp-downcase nil))
	 ;; Try several variants of specified name.
	 ;; Try downcasing, appending a suffix, or both.
	 (setq found (Info-suffixed-file temp temp-downcase))
	 (setq dirs (cdr dirs)))
	(if found 
	  (progn (setq filename (expand-file-name found))
		  t))))
  (Info-find-file-node filename nodename no-going-back tryfile line))
  ;; Look for a URL. This pattern is stolen from w3.el to prevent
  ;; loading it if we won't need it.
  ((string-match (concat "^\\(wais\\|solo\\|x-exec\\|newspost\\|www\\|"
			  "mailto\\|news\\|tn3270\\|ftp\\|http\\|file\\|"
			  "telnet\\|gopher\\):")
		  filename)
  (if (fboundp 'browse-url)
	(browse-url filename)
   (error "Cannot follow URLs in this XEmacs")))
  (t
  (error "Info file %s does not exist" filename))))

(defun Info-find-file-node (filename nodename
				   &optional no-going-back tryfile line)
 ;; This is the guts of what was Info-find-node. Whoever wrote this
 ;; should be locked up where they can't do any more harm.

 ;; Go into info buffer.
 (switch-to-buffer "*info*")
 (buffer-disable-undo (current-buffer))
 (run-hooks 'Info-startup-hook)
 (or (eq major-mode 'Info-mode)
   (Info-mode))
 (or (null filename)
   (equal Info-current-file filename)
   (not Info-novice)
   (string= "dir" (file-name-nondirectory Info-current-file))
   (if (y-or-n-p-maybe-dialog-box
	  (format "Leave Info file `%s'? "
		  (file-name-nondirectory Info-current-file)))
	 (message "")
	(keyboard-quit)))
 ;; Record the node we are leaving.
 (if (and Info-current-file (not no-going-back))
   (Info-history-add Info-current-file Info-current-node (point)))
 (widen)
 (setq Info-current-node nil
	Info-in-cross-reference nil)
 (unwind-protect
   (progn
	;; Switch files if necessary
	(or (null filename)
	  (equal Info-current-file filename)
	  (let ((buffer-read-only nil))
	   (setq Info-current-file nil
		  Info-current-subfile nil
		  Info-current-file-completions nil
		  Info-index-alternatives nil
		  buffer-file-name nil)
	   (erase-buffer)
	   (if (string= "dir" (file-name-nondirectory filename))
		 (Info-insert-dir)
		(Info-insert-file-contents filename t)
		(setq default-directory (file-name-directory filename)))
	   (set-buffer-modified-p nil)
	   ;; See whether file has a tag table. Record the location if yes.
	   (set-marker Info-tag-table-marker nil)
	   (goto-char (point-max))
	   (forward-line -8)
	   (or (equal nodename "*")
		 (not (search-forward "\^_\nEnd tag table\n" nil t))
		 (let (pos)
		  ;; We have a tag table. Find its beginning.
		  ;; Is this an indirect file?
		  (search-backward "\nTag table:\n")
		  (setq pos (point))
		  (if (save-excursion
			 (forward-line 2)
			 (looking-at "(Indirect)\n"))
			;; It is indirect. Copy it to another buffer
			;; and record that the tag table is in that buffer.
			(save-excursion
			 (let ((buf (current-buffer)))
			  (set-buffer
			   (get-buffer-create " *info tag table*"))
			  (buffer-disable-undo (current-buffer))
			  (setq case-fold-search t)
			  (erase-buffer)
			  (insert-buffer-substring buf)
			  (set-marker Info-tag-table-marker
					(match-end 0))))
		   (set-marker Info-tag-table-marker pos))))
	   (setq Info-current-file
		  (file-name-sans-versions buffer-file-name))))
	(if (equal nodename "*")
	  (progn (setq Info-current-node nodename)
		  (Info-set-mode-line)
		  (goto-char (point-min)))
	 ;; Search file for a suitable node.
	 (let* ((qnode (regexp-quote nodename))
		 (regexp (concat "Node: *" qnode " *[,\t\n\177]"))
		 (guesspos (point-min))
		 (found t))
	  ;; First get advice from tag table if file has one.
	  ;; Also, if this is an indirect info file,
	  ;; read the proper subfile into this buffer.
	  (if (marker-position Info-tag-table-marker)
		(save-excursion
		 (set-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker))
		 (goto-char Info-tag-table-marker)
		 (if (re-search-forward regexp nil t)
		   (progn
			(setq guesspos (read (current-buffer)))
			;; If this is an indirect file,
			;; determine which file really holds this node
			;; and read it in.
			(if (not (eq (current-buffer) (get-buffer "*info*")))
			  (setq guesspos
				 (Info-read-subfile guesspos)))))))
	  (goto-char (max (point-min) (- guesspos 1000)))
	  ;; Now search from our advised position (or from beg of buffer)
	  ;; to find the actual node.
	  (catch 'foo
	   (while (search-forward "\n\^_" nil t)
		(forward-line 1)
		(let ((beg (point)))
		 (forward-line 1)
		 (if (re-search-backward regexp beg t)
		   (throw 'foo t))))
	   (setq found nil)
	   (let ((bufs (delq nil (mapcar 'get-file-buffer
					  Info-annotations-path)))
		  (pattern (if (string-match "\\`<<.*>>\\'" qnode) qnode
			    (format "\"%s\"\\|<<%s>>" qnode qnode)))
		  (pat2 (concat "------ *File: *\\([^ ].*[^ ]\\) *Node: "
				 "*\\([^ ].*[^ ]\\) *Line: *\\([0-9]+\\)"))
		  (afile nil) anode aline)
		(while (and bufs (not anode))
		 (save-excursion
		  (set-buffer (car bufs))
		  (goto-char (point-min))
		  (if (re-search-forward pattern nil t)
			(if (re-search-backward pat2 nil t)
			  (setq afile (buffer-substring (match-beginning 1)
							 (match-end 1))
				 anode (buffer-substring (match-beginning 2)
							 (match-end 2))
				 aline (string-to-int
					 (buffer-substring (match-beginning 3)
							  (match-end 3)))))))
		 (setq bufs (cdr bufs)))
		(if anode
		  (Info-find-node afile anode t nil aline)
		 (if tryfile
		   (condition-case nil
			 (Info-find-node nodename "Top" t)
			(error nil)))))
	   (or Info-current-node
		 (error "No such node: %s" nodename)))
	  (if found
		(progn
		 (Info-select-node)
		 (goto-char (point-min))
		 (if line (forward-line line)))))))
  ;; If we did not finish finding the specified node,
  ;; go back to the previous one.
  (or Info-current-node no-going-back
	(let ((hist (car Info-history)))
	 ;; The following is no longer safe with new Info-history system
	 ;; (setq Info-history (cdr Info-history))
	 (Info-goto-node (car hist) t)
	 (goto-char (+ (point-min) (nth 1 hist)))))))

;; Cache the contents of the (virtual) dir file, once we have merged
;; it for the first time, so we can save time subsequently.
(defvar Info-dir-contents nil)

;; Cache for the directory we decided to use for the default-directory
;; of the merged dir text.
(defvar Info-dir-contents-directory nil)

;; Record the file attributes of all the files from which we
;; constructed Info-dir-contents.
(defvar Info-dir-file-attributes nil)

(defun Info-insert-dir ()
 "Construct the Info directory node by merging the files named
\"dir\" or \"localdir\" from the directories in `Info-directory-list'
The \"dir\" files will take precedence in cases where both exist. It
sets the *info* buffer's `default-directory' to the first directory we
actually get any text from."
 (if (and Info-dir-contents Info-dir-file-attributes
	  ;; Verify that none of the files we used has changed
	  ;; since we used it.
	  (eval (cons 'and
		    (mapcar '(lambda (elt)
				 (let ((curr (file-attributes (car elt))))
				  ;; Don't compare the access time.
				  (if curr (setcar (nthcdr 4 curr) 0))
				  (setcar (nthcdr 4 (cdr elt)) 0)
				  (equal (cdr elt) curr)))
			    Info-dir-file-attributes))))
   (insert Info-dir-contents)
  (let ((dirs (reverse Info-directory-list))
	 buffers lbuffers buffer others nodes dirs-done)

   (setq Info-dir-file-attributes nil)

   ;; Search the directory list for the directory file.
   (while dirs
	(let ((truename (file-truename (expand-file-name (car dirs)))))
	 (or (member truename dirs-done)
	   (member (directory-file-name truename) dirs-done)
	   ;; Try several variants of specified name.
	   ;; Try upcasing, appending `.info', or both.
	   (let* (buf
		   file
		   (attrs
		   (or
		    (progn (setq file (expand-file-name "dir" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "DIR" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "dir.info" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "DIR.INFO" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "localdir" truename))
			   (file-attributes file))
		    (progn (setq file (expand-file-name "dir" truename))
			   nil)
		    )))
		(setq dirs-done
		   (cons truename
			  (cons (directory-file-name truename)
				 dirs-done)))
		(Info-maybe-update-dir file)
		(setq attrs (file-attributes file))
		(if (or (setq buf (find-buffer-visiting file))
			attrs)
		  (save-excursion
		   (or buffers
			 (message "Composing main Info directory..."))
		   (set-buffer (or buf
				   (generate-new-buffer
				    (if (string-match "localdir" file)
					  "localdir"
					 "info dir"))))
		   (if (not buf) 
			 (insert-file-contents file))
		   (if (string-match "localdir" (buffer-name))
			 (setq lbuffers (cons (current-buffer) lbuffers))
			(setq buffers (cons (current-buffer) buffers)))
		   (if attrs
			 (setq Info-dir-file-attributes
				(cons (cons file attrs)
				   Info-dir-file-attributes)))))))
	 (or (cdr dirs) (setq Info-dir-contents-directory (car dirs)))
	 (setq dirs (cdr dirs))))
   
   ;; ensure that the localdir files are inserted last, and reverse
   ;; the list of them so that when they get pushed in, they appear
   ;; in the same order they got specified in the path, from top to
   ;; bottom.
   (nconc buffers (nreverse lbuffers))
   
   (or buffers
	 (error "Can't find the Info directory node"))
   ;; Distinguish the dir file that comes with Emacs from all the
   ;; others. Yes, that is really what this is supposed to do.
   ;; If it doesn't work, fix it.
   (setq buffer (car buffers)
	  ;; reverse it since they are pushed down from the top. the
	  ;; `Info-directory-list can be specified in natural order
	  ;; this way.
	  others (nreverse (cdr buffers)))

   ;; Insert the entire original dir file as a start; note that we've
   ;; already saved its default directory to use as the default
   ;; directory for the whole concatenation.
   (insert-buffer buffer)

   ;; Look at each of the other buffers one by one.
   (while others
	(let ((other (car others))
	   (info-buffer (current-buffer)))
	 (if (string-match "localdir" (buffer-name other))
	   (save-excursion
		(set-buffer info-buffer)
		(goto-char (point-max))
		(cond
		 ((re-search-backward "^ *\\* *Locals *: *$" nil t)
		 (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0)))
		 ;; look for a line like |Local XEmacs packages:
		 ;; or mismatch on some text ...
		 ((re-search-backward Info-localdir-heading-regexp nil t)
		 ;; This is for people who underline topic headings with
		 ;; equal signs or dashes.
		 (when (save-excursion
			 (forward-line 1)
			 (beginning-of-line)
			 (looking-at "^[ \t]*[-=*]+"))
		  (forward-line 1))
		 (forward-line 1)
		 (beginning-of-line))
		 (t (search-backward "\^L" nil t)))
		;; Insert menu part of the file
		(let* ((pt (point))
		    (len (length (buffer-string nil nil other))))
		 (insert (buffer-string nil nil other))
		 (goto-char (+ pt len))
		 (save-excursion
		  (goto-char pt)
		  (if (search-forward "* Menu:" (+ pt len) t)
			(progn
			 (forward-line 1)
			 (delete-region pt (point)))))))
	  ;; In each, find all the menus.
	  (save-excursion
	   (set-buffer other)
	   (goto-char (point-min))
	   ;; Find each menu, and add an elt to NODES for it.
	   (while (re-search-forward "^\\* Menu:" nil t)
		(let (beg nodename end)
		 (forward-line 1)
		 (setq beg (point))
		 (search-backward "\n\^_")
		 (search-forward "Node: ")
		 (setq nodename (Info-following-node-name))
		 (search-forward "\n\^_" nil 'move)
		 (beginning-of-line)
		 (setq end (point))
		 (setq nodes (cons (list nodename other beg end) nodes))))))
	 (setq others (cdr others))))
   
   ;; Add to the main menu a menu item for each other node.
   (re-search-forward "^\\* Menu:" nil t)
   (forward-line 1)
   (let ((menu-items '("top"))
	  (nodes nodes)
	  (case-fold-search t)
	  (end (save-excursion (search-forward "\^_" nil t) (point))))
	(while nodes
	 (let ((nodename (car (car nodes))))
	  (save-excursion
	   (or (member (downcase nodename) menu-items)
		 (re-search-forward (concat "^\\* "
					   (regexp-quote nodename)
					   "::")
				   end t)
		 (progn
		  (insert "* " nodename "::" "\n")
		  (setq menu-items (cons nodename menu-items))))))
	 (setq nodes (cdr nodes))))
   ;; Now take each node of each of the other buffers
   ;; and merge it into the main buffer.
   (while nodes
	(let ((nodename (car (car nodes))))
	 (goto-char (point-min))
	 ;; Find the like-named node in the main buffer.
	 (if (re-search-forward (concat "\n\^_.*\n.*Node: "
					 (regexp-quote nodename)
					 "[,\n\t]")
				 nil t)
	   (progn
		(search-forward "\n\^_" nil 'move)
		(beginning-of-line)
		(insert "\n"))
	  ;; If none exists, add one.
	  (goto-char (point-max))
	  (insert "\^_\nFile: dir\tNode: " nodename "\n\n* Menu:\n\n"))
	 ;; Merge the text from the other buffer's menu
	 ;; into the menu in the like-named node in the main buffer.
	 (apply 'insert-buffer-substring (cdr (car nodes))))
	(setq nodes (cdr nodes)))
   ;; Kill all the buffers we just made.
   (while buffers
	(kill-buffer (car buffers))
	(setq buffers (cdr buffers)))
   (while lbuffers
	(kill-buffer (car lbuffers))
	(setq lbuffers (cdr lbuffers)))
   (message "Composing main Info directory...done"))
  (setq Info-dir-contents (buffer-string)))
 (setq default-directory Info-dir-contents-directory)
 (setq buffer-file-name (caar Info-dir-file-attributes)))

(defun Info-maybe-update-dir (file)
 "Rebuild dir or localdir according to `Info-auto-generate-directory'."
 (unless (or (not (file-exists-p (file-name-directory file)))
	   (null (directory-files (file-name-directory file) nil "\\.info")))
  (if (not (find-buffer-visiting file))
	(if (not (file-exists-p file))
	  (if (or (eq Info-auto-generate-directory 'always)
		  (eq Info-auto-generate-directory 'if-missing))	   
		(Info-build-dir-anew (file-name-directory file)))
	 (if (or (eq Info-auto-generate-directory 'always)
		 (and (eq Info-auto-generate-directory 'if-outdated)
		    (Info-dir-outdated-p file)))
	   (Info-rebuild-dir file))))))

;; Record which *.info files are newer than the dir file
(defvar Info-dir-newer-info-files nil)

(defun Info-dir-outdated-p (file)
 "Return non-nil if dir or localdir is outdated.
dir or localdir are outdated when an info file in the same
directory has been modified more recently."
 (let ((dir-mod-time (nth 5 (file-attributes file)))
	f-mod-time
	newer)
  (setq Info-dir-newer-info-files nil)
  (mapcar 
   '(lambda (f)
	(prog2
	  (setq f-mod-time (nth 5 (file-attributes f)))
	  (setq newer (or (> (car f-mod-time) (car dir-mod-time))
			  (and (= (car f-mod-time) (car dir-mod-time))
				 (> (car (cdr f-mod-time)) (car (cdr dir-mod-time))))))
	 (if (and (file-readable-p f)
		  newer)
	   (setq Info-dir-newer-info-files 
		  (cons f Info-dir-newer-info-files)))))
   (directory-files (file-name-directory file)
		   'fullname
		   ".*\\.info\\(.gz\\|.Z\\|-z\\|.zip\\)?$"
		   'nosort
		   t))
  Info-dir-newer-info-files))

(defun Info-extract-dir-entry-from (file)
 "Extract the dir entry from the info FILE.
The dir entry is delimited by the markers `START-INFO-DIR-ENTRY'
and `END-INFO-DIR-ENTRY'"
 (save-excursion
  (set-buffer (get-buffer-create " *Info-tmp*"))
  (when (file-readable-p file)
   (insert-file-contents file nil nil nil t)
   (goto-char (point-min))
   (let (beg)
	(unless (null (re-search-forward "^START-INFO-DIR-ENTRY" nil t))
	 (forward-line 1)
	 (setq beg (point))
	 (unless (null (re-search-forward "^END-INFO-DIR-ENTRY" nil t))
	  (goto-char (match-beginning 0))
	  (car (Info-parse-dir-entries beg (point)))))))))

;; Parse dir entries contained between BEG and END into a list of the form
;; (filename topic node (description-line-1 description-line-2 ...))
(defun Info-parse-dir-entries (beg end)
 (let (entry entries)
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region beg end)
	(goto-char beg)
	(while (re-search-forward "^\\* \\([^:]+\\):\\([ \t]*(\\([^)]*\\))\\w*\\.\\|:\\)" nil t)
	 (setq entry (list (match-string 2)
			  (match-string 1)
			  (downcase (or (match-string 3)
					 (match-string 1)))))
	 (setq entry 
		(cons (nreverse 
		    (cdr 
			(nreverse 
			 (split-string 
			 (buffer-substring 
			  (re-search-forward "[ \t]*" nil t)
			  (or (and (re-search-forward "^[^ \t]" nil t)
				  (goto-char (match-beginning 0)))
			    (point-max)))
			 "[ \t]*\n[ \t]*"))))
		   entry))
	 (setq entries (cons (nreverse entry) entries)))))
  (nreverse entries)))

(defun Info-dump-dir-entries (entries)
 (let ((tab-width 8)
	(description-col 0)
	len)
  (mapcar '(lambda (e)
	    (setq e (cdr e))		; Drop filename
	    (setq len (length (concat (car e)
					 (car (cdr e)))))
	    (if (> len description-col)
		  (setq description-col len)))
	  entries)
  (setq description-col (+ 5 description-col)) 
  (mapcar '(lambda (e)
	    (setq e (cdr e))		; Drop filename
	    (insert "* " (car e) ":" (car (cdr e)))
	    (setq e (car (cdr (cdr e))))
	    (while e
		 (indent-to-column description-col)
		 (insert (car e) "\n")
		 (setq e (cdr e))))
	  entries)
  (insert "\n")))


(defun Info-build-dir-anew (directory)
 "Build info directory information for DIRECTORY.
The generated directory listing may be saved to a `dir' according 
to the value of `Info-save-auto-generated-dir'"
 (save-excursion
  (let* ((dirfile (expand-file-name "dir" directory))
	  (to-temp (or (null Info-save-auto-generated-dir)
			(eq Info-save-auto-generated-dir 'never)
			(and (not (file-writable-p dirfile))
			   (message "File not writable %s. Using temporary." dirfile))))
	  (info-files 
	  (directory-files directory
			   'fullname
			   ".*\\.info\\(.gz\\|.Z\\|-z\\|.zip\\)?$"
			   nil
			   t)))
   (if to-temp
	 (message "Creating temporary dir in %s..." directory)
	(message "Creating %s..." dirfile))
   (set-buffer (find-file-noselect dirfile t))
   (setq buffer-read-only nil)
   (erase-buffer)
   (insert Info-dir-prologue
	   "Info files in " directory ":\n\n")
   (Info-dump-dir-entries 
    (mapcar 
	'(lambda (f)
	  (or (Info-extract-dir-entry-from f)
	    (list 'dummy
		   (progn 
		    (string-match "\\(.*\\)\\.info\\(.gz\\|.Z\\|-z\\|.zip\\)?$" 
				   (file-name-nondirectory f))
		    (capitalize (match-string 1 (file-name-nondirectory f))))
		   ":"
		   (list Info-no-description-string))))
	info-files))
   (if to-temp
	 (set-buffer-modified-p nil)
	(save-buffer))
   (if to-temp
	 (message "Creating temporary dir in %s...done" directory)
	(message "Creating %s...done" dirfile)))))


(defun Info-rebuild-dir (file)
 "Build info directory information in the directory of dir FILE.
Description of info files are merged from the info files in the 
directory and the contents of FILE with the description in info files
taking precedence over descriptions in FILE. 
The generated directory listing may be saved to a `dir' according to 
the value of `Info-save-auto-generated-dir' "
 (save-excursion
  (save-restriction
   (let (dir-section-contents dir-full-contents
	  dir-entry
	  file-dir-entry
	  mark next-section
	  not-first-section
	  (to-temp 
	   (or (null Info-save-auto-generated-dir)
		 (eq Info-save-auto-generated-dir 'never)
		 (and (eq Info-save-auto-generated-dir 'always)
		   (not (file-writable-p file))
		   (message "File not writable %s. Using temporary." file))
		 (and (eq Info-save-auto-generated-dir 'conservative)
		   (or (and (not (file-writable-p file))
			    (message "File not writable %s. Using temporary." file))
			 (not (y-or-n-p 
				(message "%s is outdated. Overwrite ? " 
					 file))))))))
	(set-buffer (find-file-noselect file t))
	(setq buffer-read-only nil)
	(if to-temp
	  (message "Rebuilding temporary %s..." file)
	 (message "Rebuilding %s..." file))
	(catch 'done
	 (setq buffer-read-only nil)
	 (goto-char (point-min))
	 (unless (and (search-forward "\^_")
		    (re-search-forward "^\\* Menu:.*$" nil t)
		    (setq mark (and (re-search-forward "^\\* " nil t)
				    (match-beginning 0))))
	  (throw 'done nil))
	 (setq dir-full-contents (Info-parse-dir-entries mark (point-max)))
	 (setq next-section (or (and (re-search-forward "^[^* \t].*:[ \t]*$" nil t)
				   (match-beginning 0))
				 (point-max)))
	 (while next-section
	  (narrow-to-region mark next-section)
	  (setq dir-section-contents (nreverse (Info-parse-dir-entries (point-min)
									 (point-max))))
	  (mapcar '(lambda (file)
		    (setq dir-entry (assoc (downcase
					    (file-name-sans-extension
						(file-name-nondirectory file)))
					   dir-section-contents)
			   file-dir-entry (Info-extract-dir-entry-from file))
		    (if dir-entry
			  (if file-dir-entry
			    ;; A dir entry in the info file takes precedence over an
			    ;; existing entry in the dir file
			    (setcdr dir-entry (cdr file-dir-entry)))
			 (unless (or not-first-section
				   (assoc (downcase
					 (file-name-sans-extension
					 (file-name-nondirectory file)))
					dir-full-contents))
			  (if file-dir-entry
			    (setq dir-section-contents (cons file-dir-entry
								dir-section-contents))
			   (setq dir-section-contents 
				  (cons (list 'dummy
					    (capitalize (file-name-sans-extension
							  (file-name-nondirectory file)))
					    ":"
					    (list Info-no-description-string)) 
					 dir-section-contents))))))
		  Info-dir-newer-info-files)
	  (delete-region (point-min) (point-max))
	  (Info-dump-dir-entries (nreverse dir-section-contents))
	  (widen)
	  (if (= next-section (point-max))
		(setq next-section nil)
	   (or (setq mark (and (re-search-forward "^\\* " nil t)
				 (match-beginning 0)))
		 (throw 'done nil))
	   (setq next-section (or (and (re-search-forward "^[^* \t].*:[ \t]*$" nil t)
					 (match-beginning 0))
				   (point-max))))
	  (setq not-first-section t)))
	(if to-temp
	  (progn
	   (set-buffer-modified-p nil)
	   (message "Rebuilding temporary %s...done" file))
	 (save-buffer)
	 (message "Rebuilding %s...done" file))))))

;;;###autoload   
(defun Info-batch-rebuild-dir ()
 "(Re)build info `dir' files in the directories remaining on the command line.
Use this from the command line, with `-batch';
it won't work in an interactive Emacs.
Each file is processed even if an error occurred previously.
For example, invoke \"xemacs -batch -f Info-batch-rebuild-dir /usr/local/info\""
 ;; command-line-args-left is what is left of the command line (from
 ;; startup.el)
 (defvar command-line-args-left)	; Avoid 'free variable' warning
 (if (not noninteractive)
   (error "`Info-batch-rebuild-dir' is to be used only with -batch"))
 (let ((Info-save-auto-generated-dir 'always)
	dir localdir)
  (while command-line-args-left
   (if (not (file-directory-p (car command-line-args-left)))
	 (message "Warning: Skipped %s. Not a directory."
		  (car command-line-args-left))
	(setq dir (expand-file-name "dir" (car command-line-args-left)))
	(setq localdir (expand-file-name "localdir" (car command-line-args-left)))
	(cond 
	 ((file-exists-p dir)
	 (Info-rebuild-dir dir))
	 ((file-exists-p localdir)
	 (Info-rebuild-dir localdir))
	 (t
	 (Info-build-dir-anew (car command-line-args-left)))))
   (setq command-line-args-left (cdr command-line-args-left)))
  (message "Done")
  (kill-emacs 0)))

(defun Info-history-add (file node point)
 (if Info-keeping-history
   (let* ((name (format "(%s)%s" (Info-file-name-only file) node))
	   (found (assoc name Info-history)))
	(if found
	  (setq Info-history (delq found Info-history)))
	(setq Info-history (cons (list name (- point (point-min))
				    (and (eq (window-buffer)
						(current-buffer))
					  (- (window-start) (point-min))))
				 Info-history)))))

(defun Info-file-name-only (file)
 (let ((dir (file-name-directory file))
	(p Info-directory-list))
  (while (and p (not (equal (car p) dir)))
   (setq p (cdr p)))
  (if p (file-name-nondirectory file) file)))

(defun Info-read-subfile (nodepos)
 (set-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker))
 (goto-char (point-min))
 (search-forward "\n\^_")
 (let (lastfilepos
	lastfilename)
  (forward-line 2)
  (catch 'foo
   (while (not (looking-at "\^_"))
	(if (not (eolp))
	  (let ((beg (point))
		 thisfilepos thisfilename)
	   (search-forward ": ")
	   (setq thisfilename (buffer-substring beg (- (point) 2)))
	   (setq thisfilepos (read (current-buffer)))
	   ;; read in version 19 stops at the end of number.
	   ;; Advance to the next line.
	   (if (eolp)
		 (forward-line 1))
	   (if (> thisfilepos nodepos)
		 (throw 'foo t))
	   (setq lastfilename thisfilename)
	   (setq lastfilepos thisfilepos))
	 (throw 'foo t))))
  (set-buffer (get-buffer "*info*"))
  (or (equal Info-current-subfile lastfilename)
	(let ((buffer-read-only nil))
	 (setq buffer-file-name nil)
	 (widen)
	 (erase-buffer)
	 (Info-insert-file-contents (Info-suffixed-file
				   (expand-file-name lastfilename
							(file-name-directory
							 Info-current-file)))
				   t)
	 (set-buffer-modified-p nil)
	 (setq Info-current-subfile lastfilename)))
  (goto-char (point-min))
  (search-forward "\n\^_")
  (+ (- nodepos lastfilepos) (point))))

(defun Info-suffixed-file (name &optional name2)
 "Look for NAME with each of the `Info-suffix-list' extensions in
turn. Optional NAME2 is the name of a fallback info file to check
for; usually a downcased version of NAME."
 (let ((suff Info-suffix-list)
	(found nil)
	file file2)
  (while (and suff (not found))
   (setq file (concat name (caar suff))
	  file2 (and name2 (concat name2 (caar suff))))
   (cond
    ((file-regular-p file)
	(setq found file))
    ((and file2 (file-regular-p file2))
	(setq found file2))
    (t
	(setq suff (cdr suff)))))
  (or found
	(and name (when (file-regular-p name)
		  name))
	(and name2 (when (file-regular-p name2)
		   name2)))))

(defun Info-insert-file-contents (file &optional visit)
 (setq file (expand-file-name file default-directory))
 (let ((suff Info-suffix-list))
  (while (and suff (or (<= (length file) (length (car (car suff))))
			 (not (equal (substring file
						(- (length (car (car suff)))))
				   (car (car suff))))))
   (setq suff (cdr suff)))
  (if (stringp (cdr (car suff)))
	(let ((command (if (string-match "%s" (cdr (car suff)))
			  (format (cdr (car suff)) file)
			 (concat (cdr (car suff)) " < " file))))
	 (message "%s..." command)
	 (if (eq system-type 'vax-vms)
	   (call-process command nil t nil)
	  (call-process shell-file-name nil t nil "-c" command))
	 (message "")
	 (if visit
	   (progn
		(setq buffer-file-name file)
		(set-buffer-modified-p nil)
		(clear-visited-file-modtime))))
   (insert-file-contents file visit))))

(defun Info-select-node ()
 "Select the node that point is in, after using `g *' to select whole file."
 (interactive)
 (widen)
 (save-excursion
  ;; Find beginning of node.
  (search-backward "\n\^_")
  (forward-line 2)
  ;; Get nodename spelled as it is in the node.
  (re-search-forward "Node:[ \t]*")
  (setq Info-current-node
	 (buffer-substring (point)
			  (progn
			  (skip-chars-forward "^,\t\n")
			  (point))))
  (Info-set-mode-line)
  ;; Find the end of it, and narrow.
  (beginning-of-line)
  (let (active-expression)
   (narrow-to-region (point)
		    (if (re-search-forward "\n[\^_\f]" nil t)
			  (prog1
			  (1- (point))
			  (if (looking-at "[\n\^_\f]*execute: ")
				(progn
				 (goto-char (match-end 0))
				 (setq active-expression
					(read (current-buffer))))))
			 (point-max)))
   (or (equal Info-footnote-tag "Note")
	 (progn
	  (goto-char (point-min))
	  (let ((buffer-read-only nil)
		 (bufmod (buffer-modified-p))
		 (case-fold-search t))
	   (while (re-search-forward "\\*[Nn]ote\\([ \n]\\)" nil t)
	    (replace-match (concat "*" Info-footnote-tag "\ ")))
	   (set-buffer-modified-p bufmod))))
   (Info-reannotate-node)
   ;; XEmacs: remove v19 test
   (and Info-fontify
	 (Info-fontify-node))
   (run-hooks 'Info-select-hook)
   (if Info-enable-active-nodes (eval active-expression)))))

(defun Info-set-mode-line ()
 (setq modeline-buffer-identification
	(list (cons modeline-buffer-id-left-extent "Info: ")
	   (cons modeline-buffer-id-right-extent
		  (concat
		   "("
		   (if Info-current-file
			 (let ((name (file-name-nondirectory Info-current-file)))
			  (if (string-match "\\.info$" name)
			    (substring name 0 -5)
			   name))
		    "")
		   ")"
		   (or Info-current-node ""))))))

;; Go to an info node specified with a filename-and-nodename string
;; of the sort that is found in pointers in nodes.

;;;###autoload
(defun Info-goto-node (nodename &optional no-going-back tryfile)
 "Go to info node named NAME. Give just NODENAME or (FILENAME)NODENAME.
Actually, the following interpretations of NAME are tried in order:
  (FILENAME)NODENAME
  (FILENAME)   (using Top node)
  NODENAME    (in current file)
  TAGNAME    (see below)
  FILENAME    (using Top node)
where TAGNAME is a string that appears in quotes: \"TAGNAME\", in an
annotation for any node of any file. (See `a' and `x' commands.)"
 (interactive (list (Info-read-node-name "Goto node, file or tag: ")
		   nil t))
 (let (filename)
  (string-match "\\s *\\((\\s *\\([^\t)]*\\)\\s *)\\s *\\|\\)\\(.*\\)"
		 nodename)
  (setq filename (if (= (match-beginning 1) (match-end 1))
		    ""
		   (substring nodename (match-beginning 2) (match-end 2)))
	 nodename (substring nodename (match-beginning 3) (match-end 3)))
  (let ((trim (string-match "\\s *\\'" filename)))
   (if trim (setq filename (substring filename 0 trim))))
  (let ((trim (string-match "\\s *\\'" nodename)))
   (if trim (setq nodename (substring nodename 0 trim))))
  (Info-find-node (if (equal filename "") nil filename)
		  (if (equal nodename "") "Top" nodename)
		  no-going-back (and tryfile (equal filename "")))))

(defun Info-goto-bookmark ()
 (interactive)
 (let ((completion-ignore-case nil)
	(tag (completing-read "Goto tag: "
			   (Info-build-annotation-completions)
			   nil t nil
			   'Info-minibuffer-history)))
  (or (equal tag "") (Info-find-node nil (format "<<%s>>" tag)))))

;;;###autoload
(defun Info-visit-file ()
 "Directly visit an info file."
 (interactive)
 (let* ((insert-default-directory nil)
	 (file (read-file-name "Goto Info file: " "" "")))
  (or (equal file "") (Info-find-node (expand-file-name file) "Top"))))

(defun Info-restore-point (&optional always)
 "Restore point to same location it had last time we were in this node."
 (interactive "p")
 (if (or Info-restoring-point always)
   (let* ((name (format "(%s)%s"
			  (Info-file-name-only Info-current-file)
			  Info-current-node))
	   (p (assoc name Info-history)))
	(if p (Info-restore-history-entry p)))))

(defun Info-restore-history-entry (entry)
 (goto-char (+ (nth 1 entry) (point-min)))
 (and (nth 2 entry)
    (get-buffer-window (current-buffer))
    (set-window-start (get-buffer-window (current-buffer))
			 (+ (nth 2 entry) (point-min)))))

(defun Info-read-node-name (prompt &optional default)
 (Info-setup-initial)
 (let* ((completion-ignore-case t)
	 (nodename (completing-read prompt
				  (Info-build-node-completions)
				  nil nil nil
				  'Info-minibuffer-history)))
  (if (equal nodename "")
	(or default
	  (Info-read-node-name prompt))
   nodename)))

(defun Info-build-annotation-completions ()
 (or Info-current-annotation-completions
   (save-excursion
	(let ((bufs (delq nil (mapcar 'get-file-buffer
				   Info-annotations-path)))
	   (compl nil))
	 (while bufs
	  (set-buffer (car bufs))
	  (goto-char (point-min))
	  (while (re-search-forward "<<\\(.*\\)>>" nil t)
	   (setq compl (cons (list (buffer-substring (match-beginning 1)
							(match-end 1)))
				compl)))
	  (setq bufs (cdr bufs)))
	 (setq Info-current-annotation-completions compl)))))

(defun Info-build-node-completions ()
 (or Info-current-file-completions
   (let ((compl (Info-build-annotation-completions)))
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (if (marker-buffer Info-tag-table-marker)
		(progn
		 (set-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker))
		 (goto-char Info-tag-table-marker)
		 (while (re-search-forward "\nNode: \\(.*\\)\177" nil t)
		  (setq compl
			 (cons (list (buffer-substring (match-beginning 1)
							(match-end 1)))
				compl))))
	   (widen)
	   (goto-char (point-min))
	   (while (search-forward "\n\^_" nil t)
		(forward-line 1)
		(let ((beg (point)))
		 (forward-line 1)
		 (if (re-search-backward "Node: *\\([^,\n]*\\) *[,\n\t]"
					 beg t)
		   (setq compl 
			  (cons (list (buffer-substring (match-beginning 1)
							 (match-end 1)))
				 compl))))))))
	(setq Info-current-file-completions compl))))

(defvar Info-last-search nil
 "Default regexp for \\<Info-mode-map>\\[Info-search] command to search for.")


;;;###autoload
(defun Info-search (regexp)
 "Search for REGEXP, starting from point, and select node it's found in."
 (interactive "sSearch (regexp): ")
 (if (equal regexp "")
   (setq regexp Info-last-search)
  (setq Info-last-search regexp))
 (with-caps-disable-folding regexp
  (let ((found ())
     (onode Info-current-node)
     (ofile Info-current-file)
     (opoint (point))
     (osubfile Info-current-subfile))
   (save-excursion
    (save-restriction
     (widen)
     (if (null Info-current-subfile)
       (progn (re-search-forward regexp) (setq found (point)))
      (condition-case nil
        (progn (re-search-forward regexp) (setq found (point)))
       (search-failed nil)))))
   (if (not found)          ;can only happen in subfile case -- else would have erred
     (unwind-protect
       (let ((list ()))
        (set-buffer (marker-buffer Info-tag-table-marker))
        (goto-char (point-min))
        (search-forward "\n\^_\nIndirect:")
        (save-restriction
         (narrow-to-region (point)
                  (progn (search-forward "\n\^_")
                      (1- (point))))
         (goto-char (point-min))
         (search-forward (concat "\n" osubfile ": "))
         (beginning-of-line)
         (while (not (eobp))
          (re-search-forward "\\(^.*\\): [0-9]+$")
          (goto-char (+ (match-end 1) 2))
          (setq list (cons (cons (read (current-buffer))
                      (buffer-substring (match-beginning 1)
                               (match-end 1)))
                   list))
          (goto-char (1+ (match-end 0))))
         (setq list (nreverse list)
            list (cdr list)))
        (while list
         (message "Searching subfile %s..." (cdr (car list)))
         (Info-read-subfile (car (car list)))
         (setq list (cdr list))
         (goto-char (point-min))
         (if (re-search-forward regexp nil t)
           (setq found (point) list ())))
        (if found
          (message "")
         (signal 'search-failed (list regexp))))
      (if (not found)
        (progn (Info-read-subfile opoint)
            (goto-char opoint)
            (Info-select-node)))))
   (widen)
   (goto-char found)
   (Info-select-node)
   (or (and (equal onode Info-current-node)
        (equal ofile Info-current-file))
     (Info-history-add ofile onode opoint)))))

;; Extract the value of the node-pointer named NAME.
;; If there is none, use ERRORNAME in the error message; 
;; if ERRORNAME is nil, just return nil.
(defun Info-extract-pointer (name &optional errorname)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (forward-line 4)
  (let ((case-fold-search t))
   (if (re-search-backward (concat name ":") nil t)
	 (progn
	  (goto-char (match-end 0))
	  (Info-following-node-name))
    (if (eq errorname t)
	  nil
	 (error (concat "Node has no " (capitalize (or errorname name)))))))))

;; Return the node name in the buffer following point.
;; ALLOWEDCHARS, if non-nil, goes within [...] to make a regexp
;; saying which chas may appear in the node name.
(defun Info-following-node-name (&optional allowedchars)
 (skip-chars-forward " \t")
 (buffer-substring
  (point)
  (progn
   (while (looking-at (concat "[" (or allowedchars "^,\t\n") "]"))
    (skip-chars-forward (concat (or allowedchars "^,\t\n") "("))
    (if (looking-at "(")
	  (skip-chars-forward "^)")))
   (skip-chars-backward " ")
   (point))))

(defun Info-next (&optional n)
 "Go to the next node of this node.
A positive or negative prefix argument moves by multiple nodes."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-prev (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (Info-goto-node (Info-extract-pointer "next")))))

(defun Info-prev (&optional n)
 "Go to the previous node of this node.
A positive or negative prefix argument moves by multiple nodes."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-next (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (Info-goto-node (Info-extract-pointer "prev[ious]*" "previous")))))

(defun Info-up (&optional n)
 "Go to the superior node of this node.
A positive prefix argument moves up several times."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (while (>= (setq n (1- n)) 0)
  (Info-goto-node (Info-extract-pointer "up")))
 (if (interactive-p) (Info-restore-point)))

(defun Info-last (&optional n)
 "Go back to the last node visited.
With a prefix argument, go to Nth most recently visited node. History is
circular; after oldest node, history comes back around to most recent one.
Argument can be negative to go through the circle in the other direction.
\(In other words, `l' is like \"undo\" and `C-u - l' is like \"redo\".)"
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (or Info-history
   (error "This is the first Info node you looked at"))
 (let ((len (1+ (length Info-history))))
  (setq n (% (+ n (* len 100)) len)))
 (if (> n 0)
   (let ((entry (nth (1- n) Info-history)))
	(Info-history-add Info-current-file Info-current-node (point))
	(while (>= (setq n (1- n)) 0)
	 (setq Info-history (nconc (cdr Info-history)
				  (list (car Info-history)))))
	(setq Info-history (cdr Info-history))
	(let ((Info-keeping-history nil))
	 (Info-goto-node (car entry)))
	(Info-restore-history-entry entry))))

(defun Info-directory ()
 "Go to the Info directory node."
 (interactive)
 (Info-find-node "dir" "top"))

(defun Info-follow-reference (footnotename)
 "Follow cross reference named NAME to the node it refers to.
NAME may be an abbreviation of the reference name."
 (interactive
  (let ((completion-ignore-case t)
	 completions default (start-point (point)) str i)
   (save-excursion
    (goto-char (point-min))
    (while (re-search-forward (format "\\*%s[ \n\t]*\\([^:]*\\):"
					 Info-footnote-tag)
				 nil t)
	 (setq str (buffer-substring
		  (match-beginning 1)
		  (1- (point))))
	 ;; See if this one should be the default.
	 (and (null default)
	   (< (match-beginning 0) start-point)
	   (<= start-point (point))
	   (setq default t))
	 (setq i 0)
	 (while (setq i (string-match "[ \n\t]+" str i))
	  (setq str (concat (substring str 0 i) " "
			   (substring str (match-end 0))))
	  (setq i (1+ i)))
	 ;; Record as a completion and perhaps as default.
	 (if (eq default t) (setq default str))
	 (setq completions
	    (cons (cons str nil)
		   completions))))
   (if completions
	 (let ((item (completing-read (if default
					 (concat "Follow reference named: ("
						 default ") ")
					"Follow reference named: ")
				   completions nil t nil
				   'Info-minibuffer-history)))
	  (if (and (string= item "") default)
	    (list default)
	   (list item)))
    (error "No cross-references in this node"))))
 (let (target i (str (concat "\\*" Info-footnote-tag " "
			   (regexp-quote footnotename))))
  (while (setq i (string-match " " str i))
   (setq str (concat (substring str 0 i) "\\([ \t\n]+\\)"
			(substring str (1+ i))))
   (setq i (+ i 10)))
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (or (re-search-forward str nil t)
	 (error "No cross-reference named %s" footnotename))
   (goto-char (match-end 1))
   (setq target
	  (Info-extract-menu-node-name "Bad format cross reference" t)))
  (while (setq i (string-match "[ \t\n]+" target i))
   (setq target (concat (substring target 0 i) " "
			  (substring target (match-end 0))))
   (setq i (+ i 1)))
  (Info-goto-node target)
  (setq Info-in-cross-reference t)))

(defun Info-next-reference (n)
 (interactive "p")
 (let ((pat (format "\\*%s[ \n\t]*\\([^:]*\\):\\|^\\* .*:\\|<<.*>>"
		   Info-footnote-tag))
	(old-pt (point))
	wrapped found-nomenu)
  (while (< n 0)
   (unless (re-search-backward pat nil t)
	;; Don't wrap more than once in a buffer where only the
	;; menu references are found.
	(when (and wrapped (not found-nomenu))
	 (goto-char old-pt)
	 (error "No cross references in this node"))
	(setq wrapped t)
	(goto-char (point-max))
	(unless (re-search-backward pat nil t)
	 (goto-char old-pt)
	 (error "No cross references in this node")))
   (unless (save-excursion
		(goto-char (match-beginning 0))
		(when (looking-at "\\* Menu:")
		 (decf n)))
	(setq found-nomenu t))
   (incf n))
  (while (> n 0)
   (or (eobp) (forward-char 1))
   (unless (re-search-forward pat nil t)
	(when (and wrapped (not found-nomenu))
	 (goto-char old-pt)
	 (error "No cross references in this node"))
	(setq wrapped t)
	(goto-char (point-min))
	(unless (re-search-forward pat nil t)
	 (goto-char old-pt)
	 (error "No cross references in this node")))
   (unless (save-excursion
		(goto-char (match-beginning 0))
		(when (looking-at "\\* Menu:")
		 (incf n)))
	(setq found-nomenu t))
   (decf n))
  (when (looking-at "\\* Menu:")
   (error "No cross references in this node"))
  (goto-char (match-beginning 0))))

(defun Info-prev-reference (n)
 (interactive "p")
 (Info-next-reference (- n)))

(defun Info-extract-menu-node-name (&optional errmessage multi-line)
 (skip-chars-forward " \t\n")
 (let ((beg (point))
	str i)
  (skip-chars-forward "^:")
  (forward-char 1)
  (setq str
	 (if (looking-at ":")
	   (buffer-substring beg (1- (point)))
	  (skip-chars-forward " \t\n")
	  (Info-following-node-name (if multi-line "^.,\t" "^.,\t\n"))))
  (while (setq i (string-match "\n" str i))
   (aset str i ?\ ))
  str))

(defun Info-menu (menu-item)
 "Go to node for menu item named (or abbreviated) NAME.
Completion is allowed, and the menu item point is on is the default."
 (interactive
  (let ((completions '())
	 ;; If point is within a menu item, use that item as the default
	 (default nil)
	 (p (point))
	 (last nil))
   (save-excursion
    (goto-char (point-min))
    (let ((case-fold-search t))
	 (if (not (search-forward "\n* menu:" nil t))
	   (error "No menu in this node")))
    (while (re-search-forward
		"\n\\* \\([^:\t\n]*\\):" nil t)
	 (if (and (null default)
		 (prog1 (if last (< last p) nil)
		  (setq last (match-beginning 0)))
		 (<= p last))
	   (setq default (car (car completions))))
	 (setq completions (cons (cons (buffer-substring
					 (match-beginning 1)
					 (match-end 1))
				    (match-beginning 1))
				 completions)))
    (if (and (null default) last
		(< last p)
		(<= p (progn (end-of-line) (point))))
	  (setq default (car (car completions)))))
   (let ((item nil))
    (while (null item)
	 (setq item (let ((completion-ignore-case t))
		   (completing-read (if default
					  (format "Menu item (default %s): "
						  default)
					  "Menu item: ")
				    completions nil t nil
				    'Info-minibuffer-history)))
	 ;; we rely on the fact that completing-read accepts an input
	 ;; of "" even when the require-match argument is true and ""
	 ;; is not a valid possibility
	 (if (string= item "")
	   (if default
		 (setq item default)
	     ;; ask again
	     (setq item nil))))
    (list item))))
 ;; there is a problem here in that if several menu items have the same
 ;; name you can only go to the node of the first with this command.
 (Info-goto-node (Info-extract-menu-item menu-item) nil t))
 
(defun Info-extract-menu-item (menu-item &optional noerror)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (let ((case-fold-search t))
	 (search-forward "\n* menu:" nil t))
	(if (or (search-forward (concat "\n* " menu-item ":") nil t)
		(search-forward (concat "\n* " menu-item) nil t))
	  (progn
	   (beginning-of-line)
	   (forward-char 2)
	   (Info-extract-menu-node-name))
	 (and (not noerror) (error "No such item in menu")))
   (and (not noerror) (error "No menu in this node")))))

;; If COUNT is nil, use the last item in the menu.
(defun Info-extract-menu-counting (count &optional noerror noindex)
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (let ((case-fold-search t))
	 (and (search-forward "\n* menu:" nil t)
	    (or (not noindex)
		  (not (string-match "\\<Index\\>" Info-current-node)))))
	(if (search-forward "\n* " nil t count)
	  (progn
	   (or count
		 (while (search-forward "\n* " nil t)))
	   (Info-extract-menu-node-name))
	 (and (not noerror) (error "Too few items in menu")))
   (and (not noerror) (error "No menu in this node")))))

(defun Info-nth-menu-item (n)
 "Go to the node of the Nth menu item."
 (interactive "P")
 (or n (setq n (- last-command-char ?0)))
 (if (< n 1) (error "Index must be at least 1"))
 (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting n) nil t))

(defun Info-last-menu-item ()
 "Go to the node of the tenth menu item."
 (interactive)
 (Info-goto-node (Info-extract-menu-counting nil) nil t))

(defun Info-top ()
 "Go to the Top node of this file."
 (interactive)
 (Info-goto-node "Top"))

(defun Info-end ()
 "Go to the final node in this file."
 (interactive)
 (Info-top)
 (let ((Info-keeping-history nil)
	node)
  (Info-last-menu-item)
  (while (setq node (or (Info-extract-pointer "next" t)
			 (Info-extract-menu-counting nil t t)))
   (Info-goto-node node))
  (or (equal (Info-extract-pointer "up" t) "Top")
	(let ((executing-kbd-macro ""))  ; suppress messages
	 (condition-case nil
	   (Info-global-next 10000)
	  (error nil))))))

(defun Info-global-next (&optional n)
 "Go to the next node in this file, traversing node structure as necessary.
This works only if the Info file is structured as a hierarchy of nodes.
A positive or negative prefix argument moves by multiple nodes."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-global-prev (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (let (node)
	(cond ((and (string-match "^Top$" Info-current-node)
		  (setq node (Info-extract-pointer "next" t))
		  (Info-extract-menu-item node t))
	    (Info-goto-node node))
	   ((setq node (Info-extract-menu-counting 1 t t))
	    (message "Going down...")
	    (Info-goto-node node))
	   (t
	    (let ((Info-keeping-history Info-keeping-history)
		   (orignode Info-current-node)
		   (ups ""))
		 (while (not (Info-extract-pointer "next" t))
		  (if (and (setq node (Info-extract-pointer "up" t))
			  (not (equal node "Top")))
		    (progn
			 (message "Going%s..." (setq ups (concat ups " up")))
			 (Info-goto-node node)
			 (setq Info-keeping-history nil))
		   (if orignode
			 (let ((Info-keeping-history nil))
			  (Info-goto-node orignode)))
		   (error "Last node in file")))
		 (Info-next))))))))

(defun Info-page-next (&optional n)
 "Scroll forward one screenful, or go to next global node.
A positive or negative prefix argument moves by multiple screenfuls."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-page-prev (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (if (pos-visible-in-window-p (point-max))
	 (progn
	  (Info-global-next)
	  (message "Node: %s" Info-current-node))
	(scroll-up)))))

(defun Info-scroll-next (arg)
 (interactive "P")
 (if Info-auto-advance
   (if (and (pos-visible-in-window-p (point-max))
	    (not (eq Info-auto-advance t))
	    (not (eq last-command this-command)))
	 (message "Hit %s again to go to next node"
		  (if (= last-command-char 0)
		    "mouse button"
		   (key-description (char-to-string last-command-char))))
	(Info-page-next)
	(setq this-command 'Info))
  (scroll-up arg)))

(defun Info-global-prev (&optional n)
 "Go to the previous node in this file, traversing structure as necessary.
This works only if the Info file is structured as a hierarchy of nodes.
A positive or negative prefix argument moves by multiple nodes."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-global-next (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (let ((upnode (Info-extract-pointer "up" t))
	  (prevnode (Info-extract-pointer "prev[ious]*" t)))
	(if (or (not prevnode)
		(equal prevnode upnode))
	  (if (string-match "^Top$" Info-current-node)
		(error "First node in file")
	   (message "Going up...")
	   (Info-up))
	 (Info-goto-node prevnode)
	 (let ((downs "")
		(Info-keeping-history nil)
		node)
	  (while (setq node (Info-extract-menu-counting nil t t))
	   (message "Going%s..." (setq downs (concat downs " down")))
	   (Info-goto-node node))))))))

(defun Info-page-prev (&optional n)
 "Scroll backward one screenful, or go to previous global node.
A positive or negative prefix argument moves by multiple screenfuls."
 (interactive "p")
 (or n (setq n 1))
 (if (< n 0)
   (Info-page-next (- n))
  (while (>= (setq n (1- n)) 0)
   (if (pos-visible-in-window-p (point-min))
	 (progn
	  (Info-global-prev)
	  (message "Node: %s" Info-current-node)
	  (sit-for 0)
	  ;;(scroll-up 1)  ; work around bug in pos-visible-in-window-p
	  ;;(scroll-down 1)
	  (while (not (pos-visible-in-window-p (point-max)))
	   (scroll-up)))
	(scroll-down)))))

(defun Info-scroll-prev (arg)
 (interactive "P")
 (if Info-auto-advance
   (if (and (pos-visible-in-window-p (point-min))
	    (not (eq Info-auto-advance t))
	    (not (eq last-command this-command)))
	 (message "Hit %s again to go to previous node"
		  (if (= last-command-char 0)
		    "mouse button"
		   (key-description (char-to-string last-command-char))))
	(Info-page-prev)
	(setq this-command 'Info))
  (scroll-down arg)))

(defun Info-index (topic)
 "Look up a string in the index for this file.
The index is defined as the first node in the top-level menu whose
name contains the word \"Index\", plus any immediately following
nodes whose names also contain the word \"Index\".
If there are no exact matches to the specified topic, this chooses
the first match which is a case-insensitive substring of a topic.
Use the `,' command to see the other matches.
Give a blank topic name to go to the Index node itself."
 (interactive "sIndex topic: ")
 (let ((pattern (format "\n\\* \\([^\n:]*%s[^\n:]*\\):[ \t]*%s"
			 (regexp-quote topic)
			 "\\([^.\n]*\\)\\.[ t]*\\([0-9]*\\)"))
	node)
  (message "Searching index for `%s'..." topic)
  (Info-goto-node "Top")
  (let ((case-fold-search t))
   (or (search-forward "\n* menu:" nil t)
	 (error "No index"))
   (or (re-search-forward "\n\\* \\(.*\\<Index\\>\\)" nil t)
	 (error "No index")))
  (goto-char (match-beginning 1))
  (let ((Info-keeping-history nil)
	 (Info-fontify (and Info-fontify (equal topic ""))))
   (Info-goto-node (Info-extract-menu-node-name)))
  (or (equal topic "")
	(let ((matches nil)
	   (exact nil)
	   (Info-keeping-history nil)
	   found)
	 (while
	   (progn
		(goto-char (point-min))
		(while (re-search-forward pattern nil t)
		 (setq matches
			(cons (list (buffer-substring (match-beginning 1)
						   (match-end 1))
				  (buffer-substring (match-beginning 2)
						   (match-end 2))
				  Info-current-node
				  (string-to-int (concat "0"
							  (buffer-substring
							  (match-beginning 3)
							  (match-end 3)))))
			   matches)))
		(and (setq node (Info-extract-pointer "next" t))
		   (string-match "\\<Index\\>" node)))
	  (let ((Info-fontify nil))
	   (Info-goto-node node)))
	 (or matches
	   (progn
		(Info-last)
		(error "No \"%s\" in index" topic)))
	 ;; Here it is a feature that assoc is case-sensitive.
	 (while (setq found (assoc topic matches))
	  (setq exact (cons found exact)
		 matches (delq found matches)))
	 (setq Info-index-alternatives (nconc exact (nreverse matches))
		Info-index-first-alternative (car Info-index-alternatives))
	 (Info-index-next 0)))))

(defun Info-index-next (num)
 "Go to the next matching index item from the last `i' command."
 (interactive "p")
 (or Info-index-alternatives
   (error "No previous `i' command in this file"))
 (while (< num 0)
  (setq num (+ num (length Info-index-alternatives))))
 (while (> num 0)
  (setq Info-index-alternatives
	 (nconc (cdr Info-index-alternatives)
		 (list (car Info-index-alternatives)))
	 num (1- num)))
 (Info-goto-node (nth 1 (car Info-index-alternatives)))
 (if (> (nth 3 (car Info-index-alternatives)) 0)
   (forward-line (nth 3 (car Info-index-alternatives)))
  (forward-line 3) ; don't search in headers
  (let ((name (car (car Info-index-alternatives))))
   (if (or (re-search-forward (format
				 "\\(Function\\|Command\\): %s\\( \\|$\\)"
				 (regexp-quote name)) nil t)
	   (re-search-forward (format "^`%s[ ']" (regexp-quote name)) nil t)
	   (search-forward (format "`%s'" name) nil t)
	   (and (string-match "\\`.*\\( (.*)\\)\\'" name)
		  (search-forward
		  (format "`%s'" (substring name 0 (match-beginning 1)))
		  nil t))
	   (search-forward name nil t))
	 (beginning-of-line)
	(goto-char (point-min)))))
 (message "Found \"%s\" in %s. %s"
	  (car (car Info-index-alternatives))
	  (nth 2 (car Info-index-alternatives))
	  (if (cdr Info-index-alternatives)
	    (if (eq (car (cdr Info-index-alternatives))
		    Info-index-first-alternative)
		  "(Press `,' to repeat)"
		 (format "(Press `,' for %d more)"
			 (- (1- (length Info-index-alternatives))
			  (length (memq Info-index-first-alternative
					 (cdr Info-index-alternatives))))))
	   "(Only match)")))


;;;###autoload
(defun Info-emacs-command (command)
 "Look up an Emacs command in the Emacs manual in the Info system.
This command is designed to be used whether you are already in Info or not."
 (interactive "CLook up command in Emacs manual: ")
 (save-window-excursion
  (info)
  (Info-find-node Info-emacs-info-file-name "Top")
  (Info-index (symbol-name command)))
 (pop-to-buffer "*info*"))


;;;###autoload
(defun Info-goto-emacs-command-node (key)
 "Look up an Emacs command in the Emacs manual in the Info system.
This command is designed to be used whether you are already in Info or not."
 (interactive "CLook up command in Emacs manual: ")
 (Info-emacs-command key))

;;;###autoload
(defun Info-goto-emacs-key-command-node (key)
 "Look up an Emacs key sequence in the Emacs manual in the Info system.
This command is designed to be used whether you are already in Info or not."
 (interactive "kLook up key in Emacs manual: ")
 (let ((command (key-binding key)))
  (cond ((eq command 'keyboard-quit)
	  (keyboard-quit))
	 ((null command)
	  (error "%s is undefined" (key-description key)))
	 ((and (interactive-p) (eq command 'execute-extended-command))
	  (call-interactively 'Info-goto-emacs-command-node))
	 (t
	  (Info-goto-emacs-command-node command)))))

;;;###autoload
(defun Info-emacs-key (key)
 "Look up an Emacs key sequence in the Emacs manual in the Info system.
This command is designed to be used whether you are already in Info or not."
 (interactive "kLook up key in Emacs manual: ")
 (cond ((eq (key-binding key) 'keyboard-quit)
	 (keyboard-quit))
	((and (interactive-p) (eq (key-binding key) 'execute-extended-command))
	 (call-interactively 'Info-goto-emacs-command-node))
	(t
	 (save-window-excursion
	  (info)
	  (Info-find-node Info-emacs-info-file-name "Top")
	  (setq key (key-description key))
	  (let (p)
	   (if (setq p (string-match "[@{}]" key))
		 (setq key (concat (substring key 0 p) "@" (substring key p))))
	   (if (string-match "^ESC " key)
		 (setq key (concat "M-" (substring key 4))))
	   (if (string-match "^M-C-" key)
		 (setq key (concat "C-M-" (substring key 4)))))
	  (Info-index key))
	 (pop-to-buffer "*info*"))))

;;;###autoload
(defun Info-elisp-ref (func)
 "Look up an Emacs Lisp function in the Elisp manual in the Info system.
This command is designed to be used whether you are already in Info or not."
 (interactive (let ((fn (function-at-point))
		   (enable-recursive-minibuffers t)	   
		   val)
		 (setq val (completing-read
			  (format "Look up Emacs Lisp function%s: "
				  (if fn
					(format " (default %s)" fn)
				   ""))
			  obarray 'fboundp t))
		 (list (if (equal val "")
			  fn (intern val)))))
 (save-window-excursion
  (info)
  (condition-case nil
	(Info-find-node "lispref" "Top")
   (error (Info-find-node "elisp" "Top")))
  (Info-index (symbol-name func)))
 (pop-to-buffer "*info*"))

(defun Info-reannotate-node ()
 (let ((bufs (delq nil (mapcar 'get-file-buffer Info-annotations-path))))
  (if bufs
	(let ((ibuf (current-buffer))
	   (file (concat "\\(" (regexp-quote
			   (file-name-nondirectory Info-current-file))
			  "\\|" (regexp-quote Info-current-file) "\\)"))
	   (node (regexp-quote Info-current-node))
	   (savept (point)))
	 (goto-char (point-min))
	 (if (search-forward "\n------ NOTE:\n" nil t)
	   (let ((buffer-read-only nil)
		  (bufmod (buffer-modified-p))
		  top)
		(setq savept (copy-marker savept))
		(goto-char (point-min))
		(while (search-forward "\n------ NOTE:" nil t)
		 (setq top (1+ (match-beginning 0)))
		 (if (search-forward "\n------\n" nil t)
		   (delete-region top (point)))
		 (backward-char 1))
		(set-buffer-modified-p bufmod)))
	 (save-excursion
	  (while bufs
	   (set-buffer (car bufs))
	   (goto-char (point-min))
	   (while (re-search-forward
		   (format
		    "------ *File: *%s *Node: *%s *Line: *\\([0-9]+\\) *\n"
		    file node)
		   nil t)
		(let ((line (string-to-int
			   (buffer-substring (match-beginning 2)
					    (match-end 2))))
		   (top (point))
		   bot)
		 (search-forward "\n------\n" nil t)
		 (setq bot (point))
		 (save-excursion
		  (set-buffer ibuf)
		  (if (integerp savept) (setq savept (copy-marker savept)))
		  (if (= line 0)
			(goto-char (point-max))
		   (goto-char (point-min))
		   (forward-line line))
		  (let ((buffer-read-only nil)
			 (bufmod (buffer-modified-p)))
		   (insert "------ NOTE:\n")
		   (insert-buffer-substring (car bufs) top bot)
		   (set-buffer-modified-p bufmod)))))
	   (setq bufs (cdr bufs))))
	 (goto-char savept)))))

(defvar Info-annotate-map nil
 "Local keymap used within `a' command of Info.")
(if Info-annotate-map
  nil
 ;; (setq Info-annotate-map (nconc (make-sparse-keymap) text-mode-map))
 (setq Info-annotate-map (copy-keymap text-mode-map))
 (define-key Info-annotate-map "\C-c\C-c" 'Info-cease-annotate))

(defun Info-annotate-mode ()
 "Major mode for adding an annotation to an Info node.
Like text mode with the addition of Info-cease-annotate
which returns to Info mode for browsing.
\\{Info-annotate-map}")

(defun Info-annotate (arg)
 "Add a personal annotation to the current Info node.
 Only you will be able to see this annotation. Annotations are stored
in the file \"~/.xemacs/info.notes\" by default. If point is inside
an existing annotation, edit that annotation. A prefix argument
specifies which annotations file (from `Info-annotations-path') is to
be edited; default is 1."
 (interactive "p")
 (setq arg (1- arg))
 (if (or (< arg 0) (not (nth arg Info-annotations-path)))
   (if (= arg 0)
	 (setq Info-annotations-path
		(list (read-file-name
		    "Annotations file: " "~/" "~/.infonotes")))
	(error "File number must be in the range from 1 to %d"
	    (length Info-annotations-path))))
 (let ((which nil)
	(file (file-name-nondirectory Info-current-file))
	(d Info-directory-list)
	where pt)
  (while (and d (not (equal (expand-file-name file (car d))
			   Info-current-file)))
   (setq d (cdr d)))
  (or d (setq file Info-current-file))
  (if (and (save-excursion
	    (goto-char (min (point-max) (+ (point) 13)))
	    (and (search-backward "------ NOTE:\n" nil t)
		  (setq pt (match-end 0))
		  (search-forward "\n------\n" nil t)))
	   (< (point) (match-end 0)))
	(setq which (format "File: *%s *Node: *%s *Line:.*\n%s"
			  (regexp-quote file)
			  (regexp-quote Info-current-node)
			  (regexp-quote
			   (buffer-substring pt (match-beginning 0))))
	   where (max (- (point) pt) 0)))
  (let ((node Info-current-node)
	 (line (if (looking-at "[ \n]*\\'") 0
		 (count-lines (point-min) (point)))))
   (or which
	 (let ((buffer-read-only nil)
		(bufmod (buffer-modified-p)))
	  (beginning-of-line)
	  (if (bobp) (goto-char (point-max)))
	  (insert "------ NOTE:\n------\n")
	  (backward-char 20)
	  (set-buffer-modified-p bufmod)))
   ;; (setq Info-window-start (window-start))
   (setq Info-window-configuration (current-window-configuration))
   (pop-to-buffer (find-file-noselect (nth arg Info-annotations-path)))
   (use-local-map Info-annotate-map)
   (setq major-mode 'Info-annotate-mode)
   (setq mode-name "Info Annotate")
   (if which
	 (if (save-excursion
		(goto-char (point-min))
		(re-search-forward which nil t))
	   (progn
		(goto-char (match-beginning 0))
		(forward-line 1)
		(forward-char where)))
	(let ((bufmod (buffer-modified-p)))
	 (goto-char (point-max))
	 (insert (format "\n------ File: %s Node: %s Line: %d\n"
			 file node line))
	 (setq pt (point))
	 (insert "\n------\n"
		 "\nPress C-c C-c to save and return to Info.\n")
	 (goto-char pt)
	 (set-buffer-modified-p bufmod))))))

(defun Info-cease-annotate ()
 (interactive)
 (let ((bufmod (buffer-modified-p)))
  (while (save-excursion
	   (goto-char (point-min))
	   (re-search-forward "\n\n?Press .* to save and return to Info.\n"
				nil t))
   (delete-region (1+ (match-beginning 0)) (match-end 0)))
  (while (save-excursion
	   (goto-char (point-min))
	   (re-search-forward "\n------ File:.*Node:.*Line:.*\n+------\n"
				nil t))
   (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0)))
  (set-buffer-modified-p bufmod))
 (save-buffer)
 (fundamental-mode)
 (bury-buffer)
 (or (one-window-p) (delete-window))
 (info)
 (setq Info-current-annotation-completions nil)
 (set-window-configuration Info-window-configuration)
 (Info-reannotate-node))

(defun Info-bookmark (arg tag)
 (interactive "p\nsBookmark name: ")
 (Info-annotate arg)
 (if (or (string-match "^\"\\(.*\\)\"$" tag)
	 (string-match "^<<\\(.*\\)>>$" tag))
   (setq tag (substring tag (match-beginning 1) (match-end 1))))
 (let ((pt (point)))
  (search-forward "\n------\n")
  (let ((end (- (point) 8)))
   (goto-char pt)
   (if (re-search-forward "<<[^>\n]*>>" nil t)
	 (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0))
	(goto-char end))
   (or (equal tag "")
	 (insert "<<" tag ">>"))))
 (Info-cease-annotate))

(defun Info-exit ()
 "Exit Info by selecting some other buffer."
 (interactive)
 (if Info-standalone
   (save-buffers-kill-emacs)
  (bury-buffer (current-buffer))
  (if (and (featurep 'toolbar)
	   (boundp 'toolbar-info-frame)
	   (eq toolbar-info-frame (selected-frame)))
	(condition-case ()
	  (delete-frame toolbar-info-frame)
	 (error (bury-buffer)))
   (switch-to-buffer (other-buffer (current-buffer))))))

(defun Info-undefined ()
 "Make command be undefined in Info."
 (interactive)
 (ding))

(defun Info-help ()
 "Enter the Info tutorial."
 (interactive)
 (delete-other-windows)
 (Info-find-node "info"
		 (if (< (window-height) 23)
		   "Help-Small-Screen"
		  "Help")))

(defun Info-summary ()
 "Display a brief summary of all Info commands."
 (interactive)
 (save-window-excursion
  (switch-to-buffer "*Help*")
  (erase-buffer)
  (insert (documentation 'Info-mode))
  (goto-char (point-min))
  (let (flag)
   (while (progn (setq flag (not (pos-visible-in-window-p (point-max))))
		  (message (if flag "Type Space to see more"
			    "Type Space to return to Info"))
		  (let ((e (next-command-event)))
		   (if (/= ?\ (event-to-character e))
			 (progn (setq unread-command-event e) nil)
			flag)))
	(scroll-up)))
  (message "")
  (bury-buffer "*Help*")))

(defun Info-get-token (pos start all &optional errorstring)
 "Return the token around POS,
POS must be somewhere inside the token
START is a regular expression which will match the
  beginning of the tokens delimited string
ALL is a regular expression with a single
  parenthized subpattern which is the token to be
  returned. E.g. '{\(.*\)}' would return any string
  enclosed in braces around POS.
SIG optional fourth argument, controls action on no match
  nil: return nil
  t: beep
  a string: signal an error, using that string."
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (re-search-backward "\\`") ; Bug fix due to Nicholas J. Foskett.
  (goto-char pos)
  (re-search-backward start (max (point-min) (- pos 200)) 'yes)
  (let (found)
   (while (and (re-search-forward all (min (point-max) (+ pos 200)) 'yes)
		 (not (setq found (and (<= (match-beginning 0) pos)
					(> (match-end 0) pos))))))
   (if (and found (<= (match-beginning 0) pos)
	    (> (match-end 0) pos))
	 (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
	(cond ((null errorstring)
	    nil)
	   ((eq errorstring t)
	    (beep)
	    nil)
	   (t
	    (error "No %s around position %d" errorstring pos)))))))

(defun Info-follow-clicked-node (event)
 "Follow a node reference near clicked point. Like M, F, N, P or U command.
At end of the node's text, moves to the next node."
 (interactive "@e")
 (or (and (event-point event)
	  (Info-follow-nearest-node
	  (max (progn
		  (select-window (event-window event))
		  (event-point event))
		 (1+ (point-min)))))
   (error "click on a cross-reference to follow")))

(defun Info-maybe-follow-clicked-node (event &optional click-count)
 "Follow a node reference (if any) near clicked point.
Like M, F, N, P or U command. At end of the node's text, moves to the
next node. No error is given if there is no node to follow."
 (interactive "@e")
 (and Info-button1-follows-hyperlink
    (event-point event)
    (Info-follow-nearest-node
	(max (progn
	    (select-window (event-window event))
	    (event-point event))
	   (1+ (point-min))))))

(defun Info-find-nearest-node (point)
 (let (node)
  (cond
   ((= point (point-min)) nil)  ; don't trigger on accidental RET.
   ((setq node (Info-get-token point
				 (format "\\*%s[ \n]" Info-footnote-tag)
				 (format "\\*%s[ \n]\\([^:]*\\):"
					 Info-footnote-tag)))
   (list "Following cross-reference %s..."
	  (list 'Info-follow-reference node)))
   ((setq node (Info-get-token point "\\* " "\\* \\([^:]*\\)::"))
   (list "Selecting menu item %s..."
	  (list 'Info-goto-node node nil t)))
   ((setq node (Info-get-token point "\\* " "\\* \\([^:]*\\):"))
   (list "Selecting menu item %s..."
	  (list 'Info-menu node)))
   ((setq node (Info-get-token point "Up: " "Up: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (list "Going up..."
	  (list 'Info-goto-node node)))
   ((setq node (Info-get-token point "Next: " "Next: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (list "Next node..."
	  (list 'Info-goto-node node)))
   ((setq node (Info-get-token point "File: " "File: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (list "Top node..."
	  (list 'Info-goto-node "Top")))
   ((setq node (Info-get-token point "Prev[ious]*: "
				 "Prev[ious]*: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (list "Previous node..."
	  (list 'Info-goto-node node)))
   ((setq node (Info-get-token point "Node: " "Node: \\([^,\n\t]*\\)"))
   (list "Reselecting %s..."
	  (list 'Info-goto-node node)))
   ((save-excursion (goto-char point) (looking-at "[ \n]*\\'"))
   (if Info-in-cross-reference
	 (list "Back to last node..."
		'(Info-last))
	(list "Next node..."
	   '(Info-global-next)))))
  ))

(defun Info-follow-nearest-node (point)
 "Follow a node reference near point. Like M, F, N, P or U command.
At end of the node's text, moves to the next node."
 (interactive "d")
 (let ((data (Info-find-nearest-node point)))
  (if (null data)
	nil
   (let ((msg (format (car data) (nth 1 (nth 1 data)))))
	(message "%s" msg)
	(eval (nth 1 data))
	(message "%sdone" msg))
   t)))

(defun Info-indicated-node (event)
 (condition-case ()
   (save-excursion
	(cond ((eventp event)
	    (set-buffer (event-buffer event))
	    (setq event (event-point event))))
	(let* ((data (Info-find-nearest-node event))
	    (name (nth 1 (nth 1 data))))
	 (and name (nth 1 data))))
  (error nil)))

(defun Info-mouse-track-double-click-hook (event click-count)
 "Handle double-clicks by turning pages, like the `gv' ghostscript viewer"
 (if (/= click-count 2)
   ;; Return nil so any other hooks are performed.
   nil
   (let* ((x (event-x-pixel event))
	   (y (event-y-pixel event))
	   (w (window-pixel-width (event-window event)))
	   (h (window-pixel-height (event-window event)))
	   (w/3 (/ w 3))
	   (w/2 (/ w 2))
	   (h/4 (/ h 4)))
	(cond
	 ;; In the top 1/4 and inside the middle 1/3
	 ((and (<= y h/4)
		(and (>= x w/3) (<= x (+ w/3 w/3))))
	  (Info-up)
	  t)
	 ;; In the bottom 1/4 and inside the middle 1/3
	 ((and (>= y (+ h/4 h/4 h/4))
		(and (>= x w/3) (<= x (+ w/3 w/3))))
	  (Info-nth-menu-item 1)
	  t)
	 ;; In the lower 3/4 and the right 1/2
	 ;; OR in the upper 1/4 and the right 1/3
	 ((or (and (>= y h/4) (>= x w/2))
	    (and (< y h/4) (>= x (+ w/3 w/3))))
	  (Info-next)
	  t)
	 ;; In the lower 3/4 and the left 1/2
	 ;; OR in the upper 1/4 and the left 1/3
	 ((or (and (>= y h/4) (< x w/2))
	    (and (< y h/4) (<= x w/3)))
	  (Info-prev)
	  t)
	 ;; This shouldn't happen.
	 (t
	  (error "event out of bounds: %s %s" x y))))))

(defvar Info-mode-map nil
 "Keymap containing Info commands.")
(if Info-mode-map
  nil
 (setq Info-mode-map (make-sparse-keymap))
 (suppress-keymap Info-mode-map)
 (define-key Info-mode-map "." 'beginning-of-buffer)
 (define-key Info-mode-map " " 'Info-scroll-next)
 (define-key Info-mode-map "1" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "2" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "3" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "4" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "5" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "6" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "7" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "8" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "9" 'Info-nth-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "0" 'Info-last-menu-item)
 (define-key Info-mode-map "?" 'Info-summary)
 (define-key Info-mode-map "a" 'Info-annotate)
 (define-key Info-mode-map "b" 'beginning-of-buffer)
 (define-key Info-mode-map "d" 'Info-directory)
 (define-key Info-mode-map "e" 'Info-edit)
 (define-key Info-mode-map "f" 'Info-follow-reference)
 (define-key Info-mode-map "g" 'Info-goto-node)
 (define-key Info-mode-map "h" 'Info-help)
 (define-key Info-mode-map "i" 'Info-index)
 (define-key Info-mode-map "j" 'Info-goto-bookmark)
 (define-key Info-mode-map "k" 'Info-emacs-key)
 (define-key Info-mode-map "l" 'Info-last)
 (define-key Info-mode-map "m" 'Info-menu)
 (define-key Info-mode-map "n" 'Info-next)
 (define-key Info-mode-map "p" 'Info-prev)
 (define-key Info-mode-map "q" 'Info-exit)
 (define-key Info-mode-map "r" 'Info-follow-reference)
 (define-key Info-mode-map "s" 'Info-search)
 (define-key Info-mode-map "t" 'Info-top)
 (define-key Info-mode-map "u" 'Info-up)
 (define-key Info-mode-map "v" 'Info-visit-file)
 (define-key Info-mode-map "x" 'Info-bookmark)
 (define-key Info-mode-map "<" 'Info-top)
 (define-key Info-mode-map ">" 'Info-end)
 (define-key Info-mode-map "[" 'Info-global-prev)
 (define-key Info-mode-map "]" 'Info-global-next)
 (define-key Info-mode-map "{" 'Info-page-prev)
 (define-key Info-mode-map "}" 'Info-page-next)
 (define-key Info-mode-map "=" 'Info-restore-point)
 (define-key Info-mode-map "!" 'Info-select-node)
 (define-key Info-mode-map "@" 'Info-follow-nearest-node)
 (define-key Info-mode-map "," 'Info-index-next)
 (define-key Info-mode-map "*" 'Info-elisp-ref)
 (define-key Info-mode-map [tab] 'Info-next-reference)
 (define-key Info-mode-map [(meta tab)] 'Info-prev-reference)
 (define-key Info-mode-map [(shift tab)] 'Info-prev-reference)
 (define-key Info-mode-map "\r" 'Info-follow-nearest-node)
 ;; XEmacs addition
 (define-key Info-mode-map 'backspace 'Info-scroll-prev)
 (define-key Info-mode-map 'delete 'Info-scroll-prev)
 (define-key Info-mode-map 'button2 'Info-follow-clicked-node)
 (define-key Info-mode-map 'button3 'Info-select-node-menu))


;; Info mode is suitable only for specially formatted data.
(put 'info-mode 'mode-class 'special)

(defun Info-mode ()
 "Info mode is for browsing through the Info documentation tree.
Documentation in Info is divided into \"nodes\", each of which
discusses one topic and contains references to other nodes
which discuss related topics. Info has commands to follow
the references and show you other nodes.

h	Invoke the Info tutorial.
q	Quit Info: return to the previously selected file or buffer.

Selecting other nodes:
n	Move to the \"next\" node of this node.
p	Move to the \"previous\" node of this node.
m	Pick menu item specified by name (or abbreviation).
1-9, 0	Pick first..ninth, last item in node's menu.
	Menu items select nodes that are \"subsections\" of this node.
u	Move \"up\" from this node (i.e., from a subsection to a section).
f or r	Follow a cross reference by name (or abbrev). Type `l' to get back.
RET   Follow cross reference or menu item indicated by cursor.
i	Look up a topic in this file's Index and move to that node.
,	(comma) Move to the next match from a previous `i' command.
l	(letter L) Move back to the last node you were in.

Moving within a node:
Space	Scroll forward a full screen.  DEL    Scroll backward.
b	Go to beginning of node.    Meta->  Go to end of node.
TAB	Go to next cross-reference.   Meta-TAB Go to previous ref.

Mouse commands:
Left Button	Set point.
Middle Button	Click on a highlighted node reference to go to it.
Right Button	Pop up a menu of applicable Info commands.

Advanced commands:
g	Move to node, file, or annotation tag specified by name.
	Examples: `g Rectangles' `g (Emacs)Rectangles' `g Emacs'.
v	Move to file, with filename completion.
k	Look up a key sequence in Emacs manual (also C-h C-k at any time).
*	Look up a function name in Emacs Lisp manual (also C-h C-f).
d	Go to the main directory of Info files.
< or t	Go to Top (first) node of this file.
>	Go to last node in this file.
\[	Go to previous node, treating file as one linear document.
\]	Go to next node, treating file as one linear document.
{	Scroll backward, or go to previous node if at top.
}	Scroll forward, or go to next node if at bottom.
=	Restore cursor position from last time in this node.
a	Add a private note (annotation) to the current node.
x, j	Add, jump to a bookmark (annotation tag).
s	Search this Info file for a node containing the specified regexp.
e	Edit the contents of the current node."
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode 'Info-mode)
 (setq mode-name "Info")
 (use-local-map Info-mode-map)
 (set-syntax-table text-mode-syntax-table)
 (setq local-abbrev-table text-mode-abbrev-table)
 (setq case-fold-search t)
 (setq buffer-read-only t)
; (setq buffer-mouse-map Info-mode-mouse-map)
 (make-local-variable 'Info-current-file)
 (make-local-variable 'Info-current-subfile)
 (make-local-variable 'Info-current-node)
 (make-local-variable 'Info-tag-table-marker)
 (make-local-variable 'Info-current-file-completions)
 (make-local-variable 'Info-current-annotation-completions)
 (make-local-variable 'Info-index-alternatives)
 (make-local-variable 'Info-history)
 ;; Faces are now defined by `defface'...
 (make-local-variable 'mouse-track-click-hook)
 (add-hook 'mouse-track-click-hook 'Info-maybe-follow-clicked-node)
 (add-hook 'mouse-track-click-hook 'Info-mouse-track-double-click-hook)
 ;; #### The console-on-window-system-p check is to allow this to
 ;; work on tty's. The real problem here is that featurep really
 ;; needs to have some device/console domain knowledge added to it.
 (if (and (featurep 'toolbar)
	  (console-on-window-system-p)
	  (not Info-inhibit-toolbar))
   (set-specifier default-toolbar (cons (current-buffer) info::toolbar)))
 (if (featurep 'menubar)
   (progn
	;; make a local copy of the menubar, so our modes don't
	;; change the global menubar
	(easy-menu-add '("Info" :filter Info-menu-filter))))
 (run-hooks 'Info-mode-hook)
 (Info-set-mode-line))

(defvar Info-edit-map nil
 "Local keymap used within `e' command of Info.")
(if Info-edit-map
  nil
 ;; XEmacs: remove FSF stuff
 (setq Info-edit-map (make-sparse-keymap))
 (set-keymap-name Info-edit-map 'Info-edit-map)
 (set-keymap-parents Info-edit-map (list text-mode-map))
 (define-key Info-edit-map "\C-c\C-c" 'Info-cease-edit))

;; Info-edit mode is suitable only for specially formatted data.
(put 'info-edit-mode 'mode-class 'special)

(defun Info-edit-mode ()
 "Major mode for editing the contents of an Info node.
Like text mode with the addition of `Info-cease-edit'
which returns to Info mode for browsing.
\\{Info-edit-map}"
 )

(defun Info-edit ()
 "Edit the contents of this Info node.
Allowed only if variable `Info-enable-edit' is non-nil."
 (interactive)
 (or Info-enable-edit
   (error "Editing info nodes is not enabled"))
 (use-local-map Info-edit-map)
 (setq major-mode 'Info-edit-mode)
 (setq mode-name "Info Edit")
 (kill-local-variable 'modeline-buffer-identification)
 (setq buffer-read-only nil)
 ;; Make mode line update.
 (set-buffer-modified-p (buffer-modified-p))
 (message (substitute-command-keys
	   "Editing: Type \\[Info-cease-edit] to return to info")))

(defun Info-cease-edit ()
 "Finish editing Info node; switch back to Info proper."
 (interactive)
 ;; Do this first, so nothing has changed if user C-g's at query.
 (and (buffer-modified-p)
    (y-or-n-p-maybe-dialog-box "Save the file? ")
    (save-buffer))
 (use-local-map Info-mode-map)
 (setq major-mode 'Info-mode)
 (setq mode-name "Info")
 (Info-set-mode-line)
 (setq buffer-read-only t)
 ;; Make mode line update.
 (set-buffer-modified-p (buffer-modified-p))
 (and (marker-position Info-tag-table-marker)
    (buffer-modified-p)
    (message "Tags may have changed. Use Info-tagify if necessary")))

(defun Info-find-emacs-command-nodes (command)
 "Return a list of locations documenting COMMAND in the XEmacs Info manual.
The locations are of the format used in Info-history, i.e.
\(FILENAME NODENAME BUFFERPOS\)."
 (let ((where '())
	(cmd-desc (concat "^\\* " (regexp-quote (symbol-name command))
			 ":\\s *\\(.*\\)\\.$")))
  (save-excursion
   (Info-find-node "XEmacs" "Command Index")
   ;; Take the index node off the Info history.
   ;; ??? says this isn't safe someplace else... hmmm.
   (setq Info-history (cdr Info-history))
   (goto-char (point-max))
   (while (re-search-backward cmd-desc nil t)
	 (setq where (cons (list Info-current-file
				 (buffer-substring
				  (match-beginning 1)
				  (match-end 1))
				 0)
			  where)))
   where)))

;;; fontification and mousability for info

(defun Info-highlight-region (start end face)
 (let ((extent nil)
	(splitp (string-match "\n[ \t]+" (buffer-substring start end))))
  (if splitp
	(save-excursion
	 (setq extent (make-extent start (progn (goto-char start)
						 (end-of-line)
						 (point))))
	 (set-extent-face extent face)
	 (set-extent-property extent 'info t)
	 (set-extent-property extent 'highlight t)
	 (skip-chars-forward "\n\t ")
	 (setq extent (make-extent (point) end)))
   (setq extent (make-extent start end)))
  (set-extent-face extent face)
  (set-extent-property extent 'info t)
  (set-extent-property extent 'highlight t)))

(defun Info-fontify-node ()
 (save-excursion
  (let ((case-fold-search t)
	 (xref-regexp (concat "\\*"
			    (regexp-quote Info-footnote-tag)
			    "[ \n\t]*\\([^:]*\\):")))
   ;; Clear the old extents
   (map-extents #'(lambda (x y) (delete-extent x))
		  (current-buffer) (point-min) (point-max) nil)
   ;; Break the top line iff it is > 79 characters. Some info nodes
   ;; have top lines that span 3 lines because of long node titles.
   ;; eg: (Info-find-node "lispref.info" "Window-Level Event Position Info")
   (toggle-read-only -1)
   (let ((extent nil)
	  (len 0)
	  (done nil)
	  (p (point-min)))
	(goto-char (point-min))
	(re-search-forward "Node: *[^,]+, " nil t)
	(setq len (- (point) (point-min))
	   extent (make-extent (point-min) (point)))
	(set-extent-property extent 'invisible t)
	(while (not done)
	 (goto-char p)
	 (end-of-line)
	 (if (< (current-column) (+ 78 len))
	   (setq done t)
	  (goto-char p)
	  (forward-char (+ 79 len))
	  (re-search-backward "," nil t)
	  (forward-char 1)
	  (insert "\n")
	  (just-one-space)
	  (backward-delete-char 1)
	  (setq p (point)
		 len 0))))
   (toggle-read-only 1)
   ;; Highlight xrefs in the top few lines of the node
   (goto-char (point-min))
   (if (looking-at "^File: [^,: \t]+,?[ \t]+")
	 (progn
	  (goto-char (match-end 0))
	  (while
		(looking-at "[ \t]*[^:, \t\n]+:[ \t]+\\([^:,\t\n]+\\),?\n?")
	   (goto-char (match-end 0))
	   (Info-highlight-region (match-beginning 1) (match-end 1) 'info-xref))))
   ;; Now get the xrefs in the body
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward xref-regexp nil t)
	(if (= (char-after (1- (match-beginning 0))) ?\") ; hack
	  nil
	 (Info-highlight-region (match-beginning 1) (match-end 1) 'info-xref)))
   ;; then highlight the nodes in the menu.
   (goto-char (point-min))
   (if (and (search-forward "\n* menu:" nil t))
	 (while (re-search-forward
		 "^\\* \\([^:\t\n]*\\):?:[ \t\n]" nil t)
	  (Info-highlight-region (match-beginning 1) (match-end 1) 'info-node)))
   (set-buffer-modified-p nil))))

(defun Info-construct-menu (&optional event)
 "Construct a menu of Info commands.
Adds an entry for the node at EVENT, or under point if EVENT is omitted.
Used to construct the menubar submenu and popup menu."
 (or event (setq event (point)))
 (let ((case-fold-search t)
	(xref-regexp (concat "\\*" 
			   (regexp-quote Info-footnote-tag)
			   "[ \n\t]*\\([^:]*\\):"))
	up-p prev-p next-p menu xrefs subnodes in)
  (save-excursion
   ;; `one-space' fixes "Notes:" xrefs that are split across lines.
   (flet
	 ((one-space (text)
		   (let (i)
			(while (setq i (string-match "[ \n\t]+" text i))
			 (setq text (concat (substring text 0 i) " "
					   (substring text (match-end 0))))
			 (setq i (1+ i)))
			text)))
	(goto-char (point-min))
	(if (looking-at ".*\\bNext:") (setq next-p t))
	(if (looking-at ".*\\bPrev:") (setq prev-p t))
	(if (looking-at ".*Up:") (setq up-p t))
	(setq menu (nconc
		  (if (setq in (Info-indicated-node event))
			(list (vector (one-space (cadr in)) in t)
			   "--:shadowEtchedIn"))
		  (list
		   ["Goto Info Top-level" Info-directory]
		   (vector "Next Node" 'Info-next :active next-p)
		   (vector "Previous Node" 'Info-prev :active prev-p)
		   (vector "Parent Node (Up)" 'Info-up :active up-p)
		   ["Goto Node..." Info-goto-node]
		   ["Goto Last Visited Node " Info-last])))
	;; Find the xrefs and make a list
	(while (re-search-forward xref-regexp nil t)
	 (setq xrefs (cons (one-space (buffer-substring (match-beginning 1)
							 (match-end 1)))
			  xrefs))))
   (setq xrefs (nreverse xrefs))
   (if (> (length xrefs) 21) (setcdr (nthcdr 20 xrefs) '(more)))
   ;; Find the subnodes and make a list
   (goto-char (point-min))
   (if (search-forward "\n* menu:" nil t)
   (while (re-search-forward "^\\* \\([^:\t\n]*\\):" nil t)
	(setq subnodes (cons (buffer-substring (match-beginning 1)
					    (match-end 1))
			   subnodes))))
   (setq subnodes (nreverse subnodes))
   (if (> (length subnodes) 21) (setcdr (nthcdr 20 subnodes) '(more))))
  (if xrefs
	(nconc menu (list "--:shadowDoubleEtchedIn"
			 "  Cross-References"
			 "--:singleLine")
	    (mapcar #'(lambda (xref)
			  (if (eq xref 'more)
			    "...more..."
			   (vector xref
				   (list 'Info-follow-reference xref))))
		    xrefs)))
  (if subnodes
	(nconc menu (list "--:shadowDoubleEtchedIn"
			 "   Sub-Nodes"
			 "--:singleLine")
	    (mapcar #'(lambda (node)
			  (if (eq node 'more)
			    "...more..."
			   (vector node (list 'Info-menu node))))
		    subnodes)))
  menu))

(defun Info-menu-filter (menu)
 "This is the menu filter for the \"Info\" submenu."
 (Info-construct-menu))

(defun Info-select-node-menu (event)
 "Pops up a menu of applicable Info commands."
 (interactive "e")
 (select-window (event-window event))
 (let ((menu (Info-construct-menu event)))
  (setq menu (nconc (list "Info" ; title: not displayed
			  "   Info Commands"
			  "--:shadowDoubleEtchedOut")
		   menu))
  (let ((popup-menu-titles nil))
   (popup-menu menu))))

;;; Info toolbar support

;; exit icon taken from GNUS
(defvar info::toolbar-exit-icon
 (if (featurep 'toolbar)
   (toolbar-make-button-list
    (expand-file-name (if (featurep 'xpm) "info-exit.xpm" "info-exit.xbm")
			 toolbar-icon-directory)))
 "Exit Info icon")

(defvar info::toolbar-up-icon
 (if (featurep 'toolbar)
   (toolbar-make-button-list
    (expand-file-name (if (featurep 'xpm) "info-up.xpm" "info-up.xbm")
			 toolbar-icon-directory)))
 "Up icon")

(defvar info::toolbar-next-icon
 (if (featurep 'toolbar)
   (toolbar-make-button-list
    (expand-file-name (if (featurep 'xpm) "info-next.xpm" "info-next.xbm")
			 toolbar-icon-directory)))
 "Next icon")

(defvar info::toolbar-prev-icon
 (if (featurep 'toolbar)
   (toolbar-make-button-list
    (expand-file-name (if (featurep 'xpm) "info-prev.xpm" "info-prev.xbm")
			 toolbar-icon-directory)))
 "Prev icon")

(defvar info::toolbar
 (if (featurep 'toolbar)
; disabled until we get the next/prev-win icons working again.
;   (cons (first initial-toolbar-spec)
;    (cons (second initial-toolbar-spec)
	   '([info::toolbar-exit-icon
		 Info-exit
		 t
		 "Exit info"]
		[info::toolbar-next-icon
		 Info-next
		 t
		 "Next entry in same section"]
		[info::toolbar-prev-icon
		 Info-prev
		 t
		 "Prev entry in same section"]
		[info::toolbar-up-icon
		 Info-up
		 t
		 "Up entry to enclosing section"]
		)))
;))

(provide 'info)

(run-hooks 'Info-load-hook)

;;; info.el ends here