1. xemacs
 2. xemacs-21.4

Source

xemacs-21.4 / lisp / menubar-items.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
;;; menubar-items.el --- Menubar and popup-menu content for XEmacs.

;; Copyright (C) 1991-1995, 1997-1998 Free Software Foundation, Inc.
;; Copyright (C) 1995 Tinker Systems and INS Engineering Corp.
;; Copyright (C) 1995 Sun Microsystems.
;; Copyright (C) 1995, 1996, 2000 Ben Wing.
;; Copyright (C) 1997 MORIOKA Tomohiko.

;; Maintainer: XEmacs Development Team
;; Keywords: frames, extensions, internal, dumped

;; This file is part of XEmacs.

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
;; General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with Xmacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Authorship:

;; Created c. 1991 for Lucid Emacs. Originally called x-menubar.el.
;;  Contained four menus -- File, Edit, Buffers, Help.
;;  Dynamic menu changes possible only through activate-menubar-hook.
;;  Also contained menu manipulation funs, e.g. find-menu-item, add-menu.
;; Options menu added for 19.9 by Jamie Zawinski, late 1993.
;; Major reorganization c. 1994 by Ben Wing; added many items and moved
;;  some items to two new menus, Apps and Tools. (for 19.10?)
;; Generic menubar functions moved to new file, menubar.el, by Ben Wing,
;;  1995, for 19.12; also, creation of current buffers menu options,
;;  and buffers menu changed from purely most-recent to sorted alphabetical,
;;  by mode. Also added mode-popup-menu support.
;; New API (add-submenu, add-menu-button) and menu filter support added
;;  late summer 1995 by Stig, for 19.13. Also popup-menubar-menu.
;; Renamed to menubar-items.el c. 1998, with MS Win support.
;; Options menu rewritten to use custom c. 1999 by ? (Jan Vroonhof?).
;; Major reorganization Mar. 2000 by Ben Wing; added many items and changed
;;  top-level menus to File, Edit, View, Cmds, Tools, Options, Buffers.
;; Accelerator spec functionality added Mar. 2000 by Ben Wing.

;;; Commentary:

;; This file is dumped with XEmacs (when window system and menubar support is
;; compiled in).

;;; Code:

(defun Menubar-items-truncate-history (list count label-length)
 "Truncate a history LIST to first COUNT items.
Return a list of (label value) lists with labels truncated to last
LABEL-LENGTH characters of value."
 (mapcar #'(lambda (x)
	   (if (<= (length x) label-length)
         (list x x)
        (list
         (concat "..." (substring x (- label-length))) x)))
	 (if (<= (length list) count)
	   list
	  (butlast list (- (length list) count)))))

(defun submenu-generate-accelerator-spec (list &optional omit-chars-list)
 "Add auto-generated accelerator specifications to a submenu.
This can be used to add accelerators to the return value of a menu filter
function. It correctly ignores unselectable items. It will destructively
modify the list passed to it. If an item already has an auto-generated
accelerator spec, this will be removed before the new one is added, making
this function idempotent.

If OMIT-CHARS-LIST is given, it should be a list of lowercase characters,
which will not be used as accelerators."
 (let ((n 0))
  (dolist (item list list)
   (cond
    ((vectorp item)
	(setq n (1+ n))
	(aset item 0
	   (concat
	    (menu-item-generate-accelerator-spec n omit-chars-list)
	    (menu-item-strip-accelerator-spec (aref item 0)))))
    ((consp item)
	(setq n (1+ n))
	(setcar item
		(concat
		 (menu-item-generate-accelerator-spec n omit-chars-list)
		 (menu-item-strip-accelerator-spec (car item)))))))))

(defun menu-item-strip-accelerator-spec (item)
 "Strip an auto-generated accelerator spec off of ITEM.
ITEM should be a string. This removes specs added by
`menu-item-generate-accelerator-spec' and `submenu-generate-accelerator-spec'."
 (if (string-match "%_. " item)
   (substring item 4)
  item))

(defun menu-item-generate-accelerator-spec (n &optional omit-chars-list)
 "Return an accelerator specification for use with auto-generated menus.
This should be concat'd onto the beginning of each menu line. The spec
allows the Nth line to be selected by the number N. '0' is used for the
10th line, and 'a' through 'z' are used for the following 26 lines.

If OMIT-CHARS-LIST is given, it should be a list of lowercase characters,
which will not be used as accelerators."
 (cond ((< n 10) (concat "%_" (int-to-string n) " "))
	((= n 10) "%_0 ")
	((<= n 36)
	 (setq n (- n 10))
	 (let ((m 0))
	  (while (> n 0)
	   (setq m (1+ m))
	   (while (memq (int-to-char (+ m (- (char-to-int ?a) 1)))
			 omit-chars-list)
	    (setq m (1+ m)))
	   (setq n (1- n)))
	  (if (<= m 26)
	    (concat
		"%_"
		(char-to-string (int-to-char (+ m (- (char-to-int ?a) 1))))
		" ")
	   "")))
	(t "")))

(defcustom menu-max-items 25
 "*Maximum number of items in generated menus.
If number of entries in such a menu is larger than this value, split menu
into submenus of nearly equal length (see `menu-submenu-max-items'). If
nil, never split menu into submenus."
 :group 'menu
 :type '(choice (const :tag "no submenus" nil)
		 (integer)))

(defcustom menu-submenu-max-items 20
 "*Maximum number of items in submenus when splitting menus.
We split large menus into submenus of this many items, and then balance
them out as much as possible (otherwise the last submenu may have very few
items)."
 :group 'menu
 :type 'integer)

(defcustom menu-submenu-name-format "%-12.12s ... %.12s"
 "*Format specification of the submenu name when splitting menus.
Used by `menu-split-long-menu' if the number of entries in a menu is
larger than `menu-menu-max-items'.
This string should contain one %s for the name of the first entry and
one %s for the name of the last entry in the submenu.
If the value is a function, it should return the submenu name. The
function is be called with two arguments, the names of the first and
the last entry in the menu."
 :group 'menu
 :type '(choice (string :tag "Format string")
		 (function)))

(defun menu-split-long-menu (menu)
 "Split MENU according to `menu-max-items' and add accelerator specs.

You should normally use the idiom

\(menu-split-long-menu (menu-sort-menu menu))

See also `menu-sort-menu'."
 (let ((len (length menu)))
  (if (or (null menu-max-items)
	  (<= len menu-max-items))
	(submenu-generate-accelerator-spec menu)
   (let* ((outer (/ (+ len (1- menu-submenu-max-items))
		    menu-submenu-max-items))
	   (inner (/ (+ len (1- outer)) outer))
	   (result nil))
	(while menu
	 (let ((sub nil)
		(from (car menu)))
	  (dotimes (foo (min inner len))
	   (setq sub (cons (car menu) sub)
		  menu (cdr menu)))
	  (setq len (- len inner))
	  (let ((to (car sub)))
	   (setq sub (nreverse sub))
	   (setq result
		  (cons (cons (if (stringp menu-submenu-name-format)
				  (format menu-submenu-name-format
					  (menu-item-strip-accelerator-spec
					   (aref from 0))
					  (menu-item-strip-accelerator-spec
					   (aref to 0)))
				 (funcall menu-submenu-name-format
					  (menu-item-strip-accelerator-spec
					  (aref from 0))
					  (menu-item-strip-accelerator-spec
					  (aref to 0))))
				(submenu-generate-accelerator-spec sub))
			 result)))))
	(submenu-generate-accelerator-spec (nreverse result))))))

(defun menu-sort-menu (menu)
 "Sort MENU alphabetically.

You should normally use the idiom

\(menu-split-long-menu (menu-sort-menu menu))

See also `menu-split-long-menu'."
 (sort menu
	#'(lambda (a b) (string-lessp (aref a 0) (aref b 0)))))

(defun menu-item-search ()
 "Bring up a search dialog if possible and desired, else do interactive search"
 (interactive)
 (if (should-use-dialog-box-p)
   (make-search-dialog)
  (isearch-forward)))

(defconst default-menubar
; (purecopy-menubar ;purespace is dead
  ;; note backquote.
  `(
   ("%_File"
   ["%_Open..." find-file]
   ["Open in Other %_Window..." find-file-other-window]
   ["Open in New %_Frame..." find-file-other-frame]
   ["%_Hex Edit File..." hexl-find-file
    :active (fboundp 'hexl-find-file)]
   ["%_Insert File..." insert-file]
   ["%_View File..." view-file]
   "------"
   ["%_Save" save-buffer
    :active (buffer-modified-p)
    :suffix (if put-buffer-names-in-file-menu (buffer-name) "")]
   ["Save %_As..." write-file]
   ["Save So%_me Buffers" save-some-buffers]
   "-----"
   ,@(if (valid-specifier-tag-p 'msprinter)
	 '(["Page Set%_up..." generic-page-setup]))
   ["%_Print" generic-print-buffer
    :active (or (valid-specifier-tag-p 'msprinter)
		  (and (not (eq system-type 'windows-nt))
			(fboundp 'lpr-region)))
    :suffix (if (region-active-p) "Selection..."
		 (if put-buffer-names-in-file-menu (concat (buffer-name) "...")
		  "..."))]
   ,@(unless (valid-specifier-tag-p 'msprinter)
	 '(["Prett%_y-Print" ps-print-buffer-with-faces
	   :active (fboundp 'ps-print-buffer-with-faces)
	   :suffix (if put-buffer-names-in-file-menu (buffer-name) "")]))
   "-----"
   ["%_Revert Buffer" revert-buffer
    :active (or buffer-file-name revert-buffer-function)
    :suffix (if put-buffer-names-in-file-menu (buffer-name) "")]
   ["Re%_cover File..." recover-file]
   ["Recover S%_ession..." recover-session]
   "-----"
   ["E%_xit XEmacs" save-buffers-kill-emacs]
   )

   ("%_Edit"
   ["%_Undo" advertised-undo
    :active (and (not (eq buffer-undo-list t))
		  (or buffer-undo-list pending-undo-list))
    :suffix (if (or (eq last-command 'undo)
		    (eq last-command 'advertised-undo))
		  "More" "")]
   ["%_Redo" redo
    :included (fboundp 'redo)
    :active (not (or (eq buffer-undo-list t)
			(eq last-buffer-undo-list nil)
			(not (or (eq last-buffer-undo-list buffer-undo-list)
				 (and (null (car-safe buffer-undo-list))
				   (eq last-buffer-undo-list
					 (cdr-safe buffer-undo-list)))))
			(or (eq buffer-undo-list pending-undo-list)
			  (eq (cdr buffer-undo-list) pending-undo-list))))
    :suffix (if (eq last-command 'redo) "More" "")]
   "----"
   ["Cu%_t" kill-primary-selection
    :active (selection-owner-p)]
   ["%_Copy" copy-primary-selection
    :active (selection-owner-p)]
   ["%_Paste" yank-clipboard-selection
    :active (selection-exists-p 'CLIPBOARD)]
   ["%_Delete" delete-primary-selection
    :active (selection-owner-p)]
   "----"
   ["Select %_All" mark-whole-buffer]
   ["Select Pa%_ge" mark-page]
   "----"
   ["%_Find..." menu-item-search]
   ["R%_eplace..." query-replace]
   ["Replace (Rege%_xp)..." query-replace-regexp]
   ["%_List Matching Lines..." list-matching-lines]
   ,@(when (featurep 'mule)
	 '("----"
	  ("%_Multilingual (\"Mule\")"
	  ("%_Describe Language Support")
	  ("%_Set Language Environment")
	  "--"
	  ["T%_oggle Input Method" toggle-input-method]
	  ["Select %_Input Method" set-input-method]
	  ["D%_escribe Input Method" describe-input-method]
	  "--"
	  ["Describe Current %_Coding Systems"
	   describe-current-coding-system]
	  ["Set Coding System of %_Buffer File..."
	   set-buffer-file-coding-system]
	  ;; not implemented yet
	  ["Set Coding System of %_Terminal..."
	   set-terminal-coding-system :active nil]
	  ;; not implemented yet
	  ["Set Coding System of %_Keyboard..."
	   set-keyboard-coding-system :active nil]
	  ["Set Coding System of %_Process..."
	   set-buffer-process-coding-system
	   :active (get-buffer-process (current-buffer))]
	  "--"
	  ["Show Cha%_racter Table" view-charset-by-menu]
	  ;; not implemented yet
	  ["Show Dia%_gnosis for MULE" mule-diag :active nil]
	  ["Show \"%_hello\" in Many Languages" view-hello-file]))
	 )
   )

   ("%_View"
   ["%_New Frame" make-frame]
   ["Frame on Other Displa%_y..." make-frame-on-display
    :active (fboundp 'make-frame-on-display)]
   ["%_Delete Frame" delete-frame
    :active (not (eq (next-frame (selected-frame) 'nomini 'window-system)
			(selected-frame)))]
   "-----"
   ["%_Split Window" split-window-vertically]
   ["S%_plit Window (Side by Side)" split-window-horizontally]
   ["%_Un-Split (Keep This)" delete-other-windows
    :active (not (one-window-p t))]
   ["Un-Split (Keep %_Others)" delete-window
    :active (not (one-window-p t))]
   "----"
   ("N%_arrow"
    ["%_Narrow to Region" narrow-to-region :active (region-exists-p)]
    ["Narrow to %_Page" narrow-to-page]
    ["Narrow to %_Defun" narrow-to-defun]
   "----"
    ["%_Widen" widen :active (or (/= (point-min) 1)
				  (/= (point-max) (1+ (buffer-size))))]
    )
   "----"
   ["Show Message %_Log" show-message-log]
   "----"
   ["%_Goto Line..." goto-line]
   ["%_What Line" what-line]
   ("%_Bookmarks"
    :filter bookmark-menu-filter)
   "----"
   ["%_Jump to Previous Mark" (set-mark-command t)
    :active (mark t)]
   )

   ("C%_mds"
   ["Repeat %_Last Complex Command..." repeat-complex-command]
   ["E%_valuate Lisp Expression..." eval-expression]
   ["Execute %_Named Command..." execute-extended-command]
   "----"
   ["Start %_Macro Recording" start-kbd-macro
    :included (not defining-kbd-macro)]
   ["End %_Macro Recording" end-kbd-macro
    :included defining-kbd-macro]
   ["E%_xecute Last Macro" call-last-kbd-macro
    :active last-kbd-macro]
   ("%_Other Macro"
    ["%_Append to Last Macro" (start-kbd-macro t)
	:active (and (not defining-kbd-macro) last-kbd-macro)]
    ["%_Query User During Macro" kbd-macro-query
	:active defining-kbd-macro]
    ["Enter %_Recursive Edit During Macro" (kbd-macro-query t)
	:active defining-kbd-macro]
    "---"
    ["E%_xecute Last Macro on Region Lines"
	:active (and last-kbd-macro (region-exists-p))]
    "---"
    ["%_Name Last Macro..." name-last-kbd-macro
	:active last-kbd-macro]
    ["Assign Last Macro to %_Key..." assign-last-kbd-macro-to-key
	:active (and last-kbd-macro
		   (fboundp 'assign-last-kbd-macro-to-key))]
    "---"
    ["%_Edit Macro..." edit-kbd-macro]
    ["Edit %_Last Macro" edit-last-kbd-macro
	:active last-kbd-macro]
    "---"
    ["%_Insert Named Macro into Buffer..." insert-kbd-macro]
    ["Read Macro from Re%_gion" read-kbd-macro
	:active (region-exists-p)]
    )
   "----"
   ("%_Abbrev"
    ["D%_ynamic Abbrev Expand" dabbrev-expand]
    ["Dynamic Abbrev %_Complete" dabbrev-completion]
    ["Dynamic Abbrev Complete in %_All Buffers" (dabbrev-completion 16)]
    "----"
    "----"
    ["%_Define Global Abbrev for " add-global-abbrev
	:suffix	(abbrev-string-to-be-defined nil)
	:active abbrev-mode]
    ["Define %_Mode-Specific Abbrev for " add-mode-abbrev
	:suffix	(abbrev-string-to-be-defined nil)
	:active abbrev-mode]
    ["Define Global Ex%_pansion for " inverse-add-global-abbrev
	:suffix	(inverse-abbrev-string-to-be-defined 1)
	:active abbrev-mode]
    ["Define Mode-Specific Expa%_nsion for " inverse-add-mode-abbrev
	:suffix	(inverse-abbrev-string-to-be-defined 1)
	:active abbrev-mode]
    "---"
    ["E%_xpand Abbrev" expand-abbrev]
    ["Expand Abbrevs in Re%_gion" expand-region-abbrevs
	:active (region-exists-p)]
    ["%_Unexpand Last Abbrev" unexpand-abbrev
	:active (and (stringp last-abbrev-text)
		   (> last-abbrev-location 0))]
    "---"
    ["%_Kill All Abbrevs" kill-all-abbrevs]
    ["%_Insert All Abbrevs into Buffer" insert-abbrevs]
    ["%_List Abbrevs" list-abbrevs]
    "---"
    ["%_Edit Abbrevs" edit-abbrevs]
    ["%_Redefine Abbrevs from Buffer" edit-abbrevs-redefine
	:active (eq major-mode 'edit-abbrevs-mode)]
    "---"
    ["%_Save Abbrevs As..." write-abbrev-file]
    ["L%_oad Abbrevs..." read-abbrev-file]
    )
   ("%_Register"
    ["%_Copy to Register..." copy-to-register :active (region-exists-p)]
    ["%_Paste Register..." insert-register]
    "---"
    ["%_Save Point to Register" point-to-register]
    ["%_Jump to Register" register-to-point]
    )
   ("R%_ectangles"
    ["%_Kill Rectangle" kill-rectangle]
    ["%_Yank Rectangle" yank-rectangle]
    ["Rectangle %_to Register" copy-rectangle-to-register]
    ["Rectangle %_from Register" insert-register]
    ["%_Clear Rectangle" clear-rectangle]
    ["%_Open Rectangle" open-rectangle]
    ["%_Prefix Rectangle..." string-rectangle]
    ["Rectangle %_Mousing"
	(customize-set-variable	'mouse-track-rectangle-p
				(not mouse-track-rectangle-p))
	:style toggle :selected mouse-track-rectangle-p]
    )
   ("%_Sort"
    ["%_Lines in Region" sort-lines :active (region-exists-p)]
    ["%_Paragraphs in Region" sort-paragraphs :active (region-exists-p)]
    ["P%_ages in Region" sort-pages :active (region-exists-p)]
    ["%_Columns in Region" sort-columns :active (region-exists-p)]
    ["%_Regexp..." sort-regexp-fields :active (region-exists-p)]
    )
   ("%_Change Case"
    ["%_Upcase Region" upcase-region :active (region-exists-p)]
    ["%_Downcase Region" downcase-region :active (region-exists-p)]
    ["%_Capitalize Region" capitalize-region :active (region-exists-p)]
    ["%_Title-Case Region" capitalize-region-as-title
	:active (region-exists-p)]
    )
   ("Ce%_nter"
    ["%_Line" center-line]
    ["%_Paragraph" center-paragraph]
    ["%_Region" center-region :active (region-exists-p)]
    )
   ("%_Indent"
    ["%_As Previous Line" indent-relative]
    ["%_To Column..." indent-to-column]
    "---"
    ["%_Region" indent-region :active (region-exists-p)]
    ["%_Balanced Expression" indent-sexp]
    ["%_C Expression" indent-c-exp]
    )
   ("S%_pell-Check"
    ["%_Buffer" ispell-buffer
	:active (fboundp 'ispell-buffer)]
    "---"
    ["%_Word" ispell-word]
    ["%_Complete Word" ispell-complete-word]
    ["%_Region" ispell-region]
    )
   )

   ("%_Tools"
   ("%_Packages"
    ("%_Set Download Site"
	("%_Official Releases"
	 :filter (lambda (&rest junk)
		  (menu-split-long-menu
		  (submenu-generate-accelerator-spec
		   (package-ui-download-menu)))))
	("%_Pre-Releases"
	 :filter (lambda (&rest junk)
		  (menu-split-long-menu
		  (submenu-generate-accelerator-spec
		   (package-ui-pre-release-download-menu)))))
	("%_Site Releases"
	 :filter (lambda (&rest junk)
		  (menu-split-long-menu
		  (submenu-generate-accelerator-spec
		   (package-ui-site-release-download-menu))))))
    "--:shadowEtchedIn"
    ["%_Update Package Index" package-get-update-base]
    ["%_List and Install" pui-list-packages]
    ["U%_pdate Installed Packages" package-get-update-all]
    ["%_Help" (Info-goto-node "(xemacs)Packages")])
   ("%_Internet"
    ["Read Mail %_1 (VM)..." vm
	:active (fboundp 'vm)]
    ["Read Mail %_2 (MH)..." (mh-rmail t)
	:active (fboundp 'mh-rmail)]
    ["Send %_Mail..." compose-mail
	:active (fboundp 'compose-mail)]
    ["Usenet %_News" gnus
	:active (fboundp 'gnus)]
    ["Browse the %_Web" w3
	:active (fboundp 'w3)])
   "---"
   ("%_Grep"
    :filter
    (lambda (menu)
	 (if (or (not (boundp 'grep-history)) (null grep-history))
	   menu
	  (let ((items
		 (submenu-generate-accelerator-spec
          (mapcar #'(lambda (label-value)
			    (vector (first label-value)
				    (list 'grep (second label-value))))
			  (Menubar-items-truncate-history
              grep-history 10 50)))))
	   (append menu '("---") items))))
    ["%_Grep..." grep :active (fboundp 'grep)]
    ["%_Kill Grep" kill-compilation
	:active (and (fboundp 'kill-compilation)
		   (fboundp 'compilation-find-buffer)
		   (let ((buffer (condition-case nil
				    (compilation-find-buffer)
				   (error nil))))
		    (and buffer (get-buffer-process buffer))))]
    "---"
    ["Grep %_All Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *")
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    ["Grep %_C and C Header Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *.[chCH]"
					; i wanted to also use *.cc and *.hh.
					; see long comment below under Perl.
			    )
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    ["Grep C Hea%_der Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *.[hH]"
					; i wanted to also use *.hh.
					; see long comment below under Perl.
			    )
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    ["Grep %_E-Lisp Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *.el")
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    ["Grep %_Perl Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *.pl"
					; i wanted to use this:
					; " *.pl *.pm *.am"
					; but grep complains if it can't
					; match anything in a glob, and
					; that screws other things up.
					; perhaps we need to first scan
					; each separate glob in the directory
					; to see if there are any files in
					; that glob, and if not, omit it.
			    )
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    ["Grep %_HTML Files in Current Directory..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (let ((grep-command
		 (cons (concat grep-command " *.*htm*")
		    (length grep-command))))
	  (call-interactively 'grep)))
	:active (fboundp 'grep)]
    "---"
    ["%_Next Match" next-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["Pre%_vious Match" previous-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["%_First Match" first-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["G%_oto Match" compile-goto-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    "---"
    ["%_Set Grep Command..."
	(progn
	 (require 'compile)
	 (customize-set-variable
	  'grep-command
	  (read-shell-command "Default Grep Command: " grep-command)))
	:active (fboundp 'grep)
	]
    )
   ("%_Compile"
    :filter
    (lambda (menu)
	 (if (or (not (boundp 'compile-history)) (null compile-history))
	   menu
	  (let ((items
		 (submenu-generate-accelerator-spec
		  (mapcar #'(lambda (label-value)
			    (vector (first label-value)
				    (list 'compile (second label-value))))
			  (Menubar-items-truncate-history
              compile-history 10 50)))))
	   (append menu '("---") items))))
    ["%_Compile..." compile :active (fboundp 'compile)]
    ["%_Repeat Compilation" recompile :active (fboundp 'recompile)]
    ["%_Kill Compilation" kill-compilation
	:active (and (fboundp 'kill-compilation)
		   (fboundp 'compilation-find-buffer)
		   (let ((buffer (condition-case nil
				    (compilation-find-buffer)
				   (error nil))))
		    (and buffer (get-buffer-process buffer))))]
    "---"
    ["%_Next Error" next-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["Pre%_vious Error" previous-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["%_First Error" first-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    ["G%_oto Error" compile-goto-error
	:active (and (fboundp 'compilation-errors-exist-p)
		   (compilation-errors-exist-p))]
    )
   ("%_Debug"
    ["%_GDB..." gdb
	:active (fboundp 'gdb)]
    ["%_DBX..." dbx
	:active (fboundp 'dbx)])
   ("%_Shell"
    ["%_Shell" shell
	:active (fboundp 'shell)]
    ["S%_hell Command..." shell-command
	:active (fboundp 'shell-command)]
    ["Shell Command on %_Region..." shell-command-on-region
    :active (and (fboundp 'shell-command-on-region) (region-exists-p))])

   ("%_Tags"
    ["%_Find Tag..." find-tag]
    ["Find %_Other Window..." find-tag-other-window]
    ["%_Next Tag..." (find-tag nil)]
    ["N%_ext Other Window..." (find-tag-other-window nil)]
    ["Next %_File" next-file]
    "-----"
    ["Tags %_Search..." tags-search]
    ["Tags %_Replace..." tags-query-replace]
    ["%_Continue Search/Replace" tags-loop-continue]
    "-----"
    ["%_Pop stack" pop-tag-mark]
    ["%_Apropos..." tags-apropos]
    "-----"
    ["%_Set Tags Table File..." visit-tags-table]
    )

   "----"

   ("Ca%_lendar"
    ["%_3-Month Calendar" calendar
	:active (fboundp 'calendar)]
    ["%_Diary" diary
	:active (fboundp 'diary)]
    ["%_Holidays" holidays
	:active (fboundp 'holidays)]
    ;; we're all pagans at heart ...
    ["%_Phases of the Moon" phases-of-moon
	:active (fboundp 'phases-of-moon)]
    ["%_Sunrise/Sunset" sunrise-sunset
	:active (fboundp 'sunrise-sunset)])

   ("Ga%_mes"
    ["%_Mine Game" xmine
	:active (fboundp 'xmine)]
    ["%_Tetris" tetris
	:active (fboundp 'tetris)]
    ["%_Sokoban" sokoban
	:active (fboundp 'sokoban)]
    ["Quote from %_Zippy" yow
	:active (fboundp 'yow)]
    ["%_Psychoanalyst" doctor
	:active (fboundp 'doctor)]
    ["Ps%_ychoanalyze Zippy!" psychoanalyze-pinhead
	:active (fboundp 'psychoanalyze-pinhead)]
    ["%_Random Flames" flame
	:active (fboundp 'flame)]
    ["%_Dunnet (Adventure)" dunnet
	:active (fboundp 'dunnet)]
    ["Towers of %_Hanoi" hanoi
	:active (fboundp 'hanoi)]
    ["Game of %_Life" life
	:active (fboundp 'life)]
    ["M%_ultiplication Puzzle" mpuz
	:active (fboundp 'mpuz)])

   "----"
   )

   ("%_Options"
   ("%_Advanced (Customize)"
    ("%_Emacs" :filter (lambda (&rest junk)
			  (cdr (custom-menu-create 'emacs))))
    ["%_Group..." customize-group]
    ["%_Variable..." customize-variable]
    ["%_Face..." customize-face]
    ["%_Saved..." customize-saved]
    ["Se%_t..." customize-customized]
    ["%_Apropos..." customize-apropos]
    ["%_Browse..." customize-browse])
   "---"
   ("%_Editing"
    ["This Buffer %_Read Only" (toggle-read-only)
	:style toggle :selected buffer-read-only]
    ["%_Yank/Kill Interact With Clipboard"
	(if (eq interprogram-cut-function 'own-clipboard)
	  (progn
	   (customize-set-variable 'interprogram-cut-function nil)
	   (customize-set-variable 'interprogram-paste-function nil))
	 (customize-set-variable 'interprogram-cut-function 'own-clipboard)
	 (customize-set-variable 'interprogram-paste-function 'get-clipboard))
	:style toggle
	:selected (eq interprogram-cut-function 'own-clipboard)]
    ["%_Overstrike"
	(progn
	 (setq overwrite-mode (if overwrite-mode nil 'overwrite-mode-textual))
	 (customize-set-variable 'overwrite-mode overwrite-mode))
	:style toggle :selected overwrite-mode]
    ["%_Abbrev Mode"
	(customize-set-variable 'abbrev-mode
				(not (default-value 'abbrev-mode)))
	:style toggle
	:selected (default-value 'abbrev-mode)]
    ["Active Re%_gions"
	(customize-set-variable 'zmacs-regions (not zmacs-regions))
	:style toggle :selected zmacs-regions]
    "---"
    ["%_Case Sensitive Search"
	(customize-set-variable 'case-fold-search
				(setq case-fold-search (not case-fold-search)))
	:style toggle :selected (not case-fold-search)]
    ["Case %_Matching Replace"
	(customize-set-variable 'case-replace (not case-replace))
	:style toggle :selected case-replace]
    "---"
    ("%_Newline at End of File..."
	["%_Don't Require"
	 (customize-set-variable 'require-final-newline nil)
	 :style radio :selected (not require-final-newline)]
	["%_Require"
	 (customize-set-variable 'require-final-newline t)
	 :style radio :selected (eq require-final-newline t)]
	["%_Ask"
	 (customize-set-variable 'require-final-newline 'ask)
	 :style radio :selected (and require-final-newline
				   (not (eq require-final-newline t)))])
    ["Add Newline When Moving Past %_End"
	(customize-set-variable 'next-line-add-newlines
				(not next-line-add-newlines))
	:style toggle :selected next-line-add-newlines])
   ("%_Keyboard and Mouse"
    ["%_Delete Key Deletes Selection"
	(customize-set-variable 'pending-delete-mode (not pending-delete-mode))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'pending-delete-mode) pending-delete-mode)
	:active (boundp 'pending-delete-mode)]
    ["`%_kill-line' Kills Whole Line at %_Beg"
	 (customize-set-variable 'kill-whole-line (not kill-whole-line))
	 :style toggle
	 :selected kill-whole-line]
    ["Size for %_Block-Movement Commands..."
	(customize-set-variable 'block-movement-size
				(read-number "Block Movement Size: "
					   t block-movement-size))]
    ["%_VI Emulation"
	(progn
	 (toggle-viper-mode)
	 (customize-set-variable 'viper-mode viper-mode))
	:style toggle :selected (and (boundp 'viper-mode) viper-mode)
	:active (fboundp 'toggle-viper-mode)]
    "----"
    ["S%_hifted Motion Keys Select Region"
	 (customize-set-variable 'shifted-motion-keys-select-region
				 (not shifted-motion-keys-select-region))
	 :style toggle
	 :selected shifted-motion-keys-select-region]
    ["%_After Shifted Motion, Unshifted Motion Keys Deselect"
	 (customize-set-variable 'unshifted-motion-keys-deselect-region
				 (not unshifted-motion-keys-deselect-region))
	 :style toggle
	 :selected unshifted-motion-keys-deselect-region]
    "----"
    ["%_Set Key..." global-set-key]
    ["%_Unset Key..." global-unset-key]
    "---"
    ["%_Mouse Paste at Text Cursor (not Clicked Location)"
	(customize-set-variable 'mouse-yank-at-point (not mouse-yank-at-point))
	:style toggle :selected mouse-yank-at-point]
    "---"
    ["%_Teach Extended Commands"
	(customize-set-variable 'teach-extended-commands-p
				(not teach-extended-commands-p))
	:style toggle :selected teach-extended-commands-p]
    )
   ("%_Printing"
    ["Set Printer %_Name for Generic Print Support..."
	(customize-set-variable
	 'printer-name
	 (read-string "Set printer name: " printer-name))]
    "---"
    ["Command-Line %_Switches for `lpr'/`lp'..."
	;; better to directly open a customization buffer, since the value
	;; must be a list of strings, which is somewhat complex to prompt for.
	(customize-variable 'lpr-switches)
	(boundp 'lpr-switches)]
    ("%_Pretty-Print Paper Size"
	["%_Letter"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'letter)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'letter))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["Lette%_r-Small"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'letter-small)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type)
			(eq ps-paper-type 'letter-small))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["Le%_gal"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'legal)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'legal))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["%_Statement"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'statement)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'statement))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["%_Executive"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'executive)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'executive))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["%_Tabloid"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'tabloid)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'tabloid))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["Le%_dger"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'ledger)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'ledger))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["A%_3"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'a3)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'a3))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["%_A4"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'a4)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'a4))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["A4s%_mall"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'a4small)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'a4small))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["B%_4"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'b4)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'b4))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	["%_B5"
	 (customize-set-variable 'ps-paper-type 'b5)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'ps-paper-type) (eq ps-paper-type 'b5))
	 :active (boundp 'ps-paper-type)]
	)
    ["%_Color Printing"
	(cond (ps-print-color-p
	    (customize-set-variable 'ps-print-color-p nil)
	    ;; I'm wondering whether all this muck is useful.
	    (and (boundp 'original-face-background)
		  original-face-background
		  (set-face-background 'default original-face-background)))
	   (t
	    (customize-set-variable 'ps-print-color-p t)
	    (setq original-face-background
		   (face-background-instance 'default))
	    (set-face-background 'default "white")))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'ps-print-color-p) ps-print-color-p)
	:active (boundp 'ps-print-color-p)])
   ("%_Internet"
    ("%_Compose Mail With"
	["Default Emacs Mailer"
	 (customize-set-variable 'mail-user-agent 'sendmail-user-agent)
	 :style radio
	 :selected (eq mail-user-agent 'sendmail-user-agent)]
	["MH"
	 (customize-set-variable 'mail-user-agent 'mh-e-user-agent)
	 :style radio
	 :selected (eq mail-user-agent 'mh-e-user-agent)
	 :active (get 'mh-e-user-agent 'composefunc)]
	["GNUS"
	 (customize-set-variable 'mail-user-agent 'message-user-agent)
	 :style radio
	 :selected (eq mail-user-agent 'message-user-agent)
	 :active (get 'message-user-agent 'composefunc)]
	)
    ["Set My %_Email Address..."
	(customize-set-variable
	 'user-mail-address
	 (read-string "Set email address: " user-mail-address))]
    ["Set %_Machine Email Name..."
	(customize-set-variable
	 'mail-host-address
	 (read-string "Set machine email name: " mail-host-address))]
    ["Set %_SMTP Server..."
	(progn
	 (require 'smtpmail)
	 (customize-set-variable
	  'smtpmail-smtp-server
	  (read-string "Set SMTP server: " smtpmail-smtp-server)))
	:active (and (boundp 'send-mail-function)
		   (eq send-mail-function 'smtpmail-send-it))]
    ["SMTP %_Debug Info"
	(progn
	 (require 'smtpmail)
	 (customize-set-variable 'smtpmail-debug-info
				 (not smtpmail-debug-info)))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'smtpmail-debug-info) smtpmail-debug-info)
	:active (and (boundp 'send-mail-function)
		   (eq send-mail-function 'smtpmail-send-it))]
    "---"
    ("%_Open URLs With"
	["%_Emacs-W3"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function 'browse-url-w3)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-w3))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-w3)
		   (fboundp 'w3-fetch))]
    ["Emacs-%_W3 (gnudoit)"
     (customize-set-variable 'browse-url-browser-function 'browse-url-w3-gnudoit)
     :style radio
     :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
            (eq browse-url-browser-function
              'browse-url-w3-gnudoit))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-w3-gnudoit))]
	["%_Netscape"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-netscape)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-netscape))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-netscape))]
	["%_Mosaic"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-mosaic)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-mosaic))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-mosaic))]
	["Mosaic (%_CCI)"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function 'browse-url-cci)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-cci))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-cci))]
	["%_IXI Mosaic"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-iximosaic)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-iximosaic))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-iximosaic))]
	["%_Lynx (xterm)"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-lynx-xterm)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-lynx-xterm))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-lynx-xterm))]
	["L%_ynx (xemacs)"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-lynx-emacs)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-lynx-emacs))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-lynx-emacs))]
	["%_Grail"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-grail)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-grail))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-grail))]
	["%_KDE"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-kde)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-kde))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-kde))]
	["Mo%_zilla"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-mozilla)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-mozilla))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-mozilla))]
	["G%_aleon"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-galeon)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-galeon))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-galeon))]
	["%_Opera"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-opera)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-opera))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-opera))]
	["%_MMM"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-mmm)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-mmm))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'browse-url-mmm))]
	["MS-Windows Default %_Browser"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-default-windows-browser)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function
              'browse-url-default-windows-browser))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (fboundp 'mswindows-shell-execute)
		   (fboundp 'browse-url-default-windows-browser))]
	["G%_eneric Browser"
	 (customize-set-variable 'browse-url-browser-function
				 'browse-url-generic)
	 :style radio
	 :selected (and (boundp 'browse-url-browser-function)
			(eq browse-url-browser-function 'browse-url-generic))
	 :active (and (boundp 'browse-url-browser-function)
		   (boundp 'browse-url-generic-program)
		   browse-url-generic-program
		   (fboundp 'browse-url-generic))]
	))
   ("%_Troubleshooting"
    ["%_Debug on Error"
	(customize-set-variable 'debug-on-error (not debug-on-error))
	:style toggle :selected debug-on-error]
    ["Debug on %_Quit"
	(customize-set-variable 'debug-on-quit (not debug-on-quit))
	:style toggle :selected debug-on-quit]
    ["Debug on S%_ignal"
	(customize-set-variable 'debug-on-signal (not debug-on-signal))
	:style toggle :selected debug-on-signal]
    ["%_Stack Trace on Error"
	(customize-set-variable 'stack-trace-on-error
				(not stack-trace-on-error))
	:style toggle :selected stack-trace-on-error]
    ["Stack Trace on Si%_gnal"
	(customize-set-variable 'stack-trace-on-signal
				(not stack-trace-on-signal))
	:style toggle :selected stack-trace-on-signal]
    )
   "-----"
   ("%_Display"
    ,@(if (featurep 'scrollbar)
	   '(["%_Scrollbars"
		(customize-set-variable 'scrollbars-visible-p
					(not scrollbars-visible-p))
		:style toggle
		:selected scrollbars-visible-p]))
    ["%_Wrap Long Lines"
	(progn;; becomes buffer-local
	 (setq truncate-lines (not truncate-lines))
	 (customize-set-variable 'truncate-lines truncate-lines))
	:style toggle
	:selected (not truncate-lines)]
    "----"
    ["%_3D Modeline"
	(customize-set-variable 'modeline-3d-p
				(not modeline-3d-p))
	:style toggle
	:selected modeline-3d-p]
    ("Modeline %_Horizontal Scrolling"
	["%_None"
	 (customize-set-variable 'modeline-scrolling-method nil)
	 :style radio
	 :selected (not modeline-scrolling-method)]
	["As %_Text"
	 (customize-set-variable 'modeline-scrolling-method t)
	 :style radio
	 :selected (eq modeline-scrolling-method t)]
	["As %_Scrollbar"
	 (customize-set-variable 'modeline-scrolling-method 'scrollbar)
	 :style radio
	 :selected (eq modeline-scrolling-method 'scrollbar)]
	)
    ,@(if (featurep 'toolbar)
	   '("---"
	    ["%_Toolbars Visible"
		(customize-set-variable 'toolbar-visible-p
					(not toolbar-visible-p))
		:style toggle
		:selected toolbar-visible-p]
	    ["Toolbars Ca%_ptioned"
		(customize-set-variable 'toolbar-captioned-p
					(not toolbar-captioned-p))
		:style toggle
		:active toolbar-visible-p
		:selected toolbar-captioned-p]
	    ("Default Toolba%_r Location"
		["%_Top"
		 (customize-set-variable 'default-toolbar-position 'top)
		 :style radio
		 :active toolbar-visible-p
		 :selected (eq default-toolbar-position 'top)]
		["%_Bottom"
		 (customize-set-variable 'default-toolbar-position 'bottom)
		 :style radio
		 :active toolbar-visible-p
		 :selected (eq default-toolbar-position 'bottom)]
		["%_Left"
		 (customize-set-variable 'default-toolbar-position 'left)
		 :style radio
		 :active toolbar-visible-p
		 :selected (eq default-toolbar-position 'left)]
		["%_Right"
		 (customize-set-variable 'default-toolbar-position 'right)
		 :style radio
		 :active toolbar-visible-p
		 :selected (eq default-toolbar-position 'right)]
		)
	    ))
    ,@(if (featurep 'gutter)
	   '("---"
	    ["B%_uffers Tab Visible"
		(customize-set-variable 'gutter-buffers-tab-visible-p
					(not gutter-buffers-tab-visible-p))
		:style toggle
		:selected gutter-buffers-tab-visible-p]
	    ("Default %_Gutter Location"
		["%_Top"
		 (customize-set-variable 'default-gutter-position 'top)
		 :style radio
		 :selected (eq default-gutter-position 'top)]
		["%_Bottom"
		 (customize-set-variable 'default-gutter-position 'bottom)
		 :style radio
		 :selected (eq default-gutter-position 'bottom)]
		["%_Left"
		 (customize-set-variable 'default-gutter-position 'left)
		 :style radio
		 :selected (eq default-gutter-position 'left)]
		["%_Right"
		 (customize-set-variable 'default-gutter-position 'right)
		 :style radio
		 :selected (eq default-gutter-position 'right)]
		)
	    ))
    "-----"
    ["%_Blinking Cursor"
	(customize-set-variable 'blink-cursor-mode (not blink-cursor-mode))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'blink-cursor-mode) blink-cursor-mode)
	:active (boundp 'blink-cursor-mode)]
    ["Bl%_ock Cursor"
	(progn
	 (customize-set-variable 'bar-cursor nil)
	 (force-cursor-redisplay))
	:style radio
	:selected (null bar-cursor)]
    ["Bar Cursor (%_1 Pixel)"
	(progn
	 (customize-set-variable 'bar-cursor t)
	 (force-cursor-redisplay))
	:style radio
	:selected (eq bar-cursor t)]
    ["Bar Cursor (%_2 Pixels)"
	(progn
	 (customize-set-variable 'bar-cursor 2)
	 (force-cursor-redisplay))
	:style radio
	:selected (and bar-cursor (not (eq bar-cursor t)))]
    "----"
    ("Pa%_ren Highlighting"
    ["%_None"
	(customize-set-variable 'paren-mode nil)
	:style radio
	:selected (and (boundp 'paren-mode) (not paren-mode))
	:active (boundp 'paren-mode)]
    ["%_Blinking Paren"
	(customize-set-variable 'paren-mode 'blink-paren)
	:style radio
	:selected (and (boundp 'paren-mode) (eq paren-mode 'blink-paren))
	:active (boundp 'paren-mode)]
    ["%_Steady Paren"
	(customize-set-variable 'paren-mode 'paren)
	:style radio
	:selected (and (boundp 'paren-mode) (eq paren-mode 'paren))
	:active (boundp 'paren-mode)]
    ["%_Expression"
	(customize-set-variable 'paren-mode 'sexp)
	:style radio
	:selected (and (boundp 'paren-mode) (eq paren-mode 'sexp))
	:active (boundp 'paren-mode)]
    ;;	 ["Nes%_ted Shading"
    ;;	 (customize-set-variable 'paren-mode 'nested)
    ;;	 :style radio
    ;;	 :selected (and (boundp 'paren-mode) (eq paren-mode 'nested))
    ;;	 :active (boundp 'paren-mode)]
    )
    "------"
    ["%_Line Numbers"
	(progn
	 (customize-set-variable 'line-number-mode (not line-number-mode))
	 (redraw-modeline))
	:style toggle :selected line-number-mode]
    ["%_Column Numbers"
	(progn
	 (customize-set-variable 'column-number-mode
				 (not column-number-mode))
	 (redraw-modeline))
	:style toggle :selected column-number-mode]

    ("\"Other %_Window\" Location"
	["%_Always in Same Frame"
	 (customize-set-variable
	 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit nil)
	 :style radio
	 :selected (null get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	["Other Frame (%_2 Frames Max)"
	 (customize-set-variable 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit
				 2)
	 :style radio
	 :selected (eq 2 get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	["Other Frame (%_3 Frames Max)"
	 (customize-set-variable 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit
				 3)
	 :style radio
	 :selected (eq 3 get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	["Other Frame (%_4 Frames Max)"
	 (customize-set-variable 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit
				 4)
	 :style radio
	 :selected (eq 4 get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	["Other Frame (%_5 Frames Max)"
	 (customize-set-variable 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit
				 5)
	 :style radio
	 :selected (eq 5 get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	["Always Create %_New Frame"
	 (customize-set-variable 'get-frame-for-buffer-default-instance-limit
				 0)
	 :style radio
	 :selected (eq 0 get-frame-for-buffer-default-instance-limit)]
	"-----"
	["%_Temp Buffers Always in Same Frame"
	 (customize-set-variable 'temp-buffer-show-function
				 'show-temp-buffer-in-current-frame)
	 :style radio
	 :selected (eq temp-buffer-show-function
		    'show-temp-buffer-in-current-frame)]
	["Temp Buffers %_Like Other Buffers"
	 (customize-set-variable 'temp-buffer-show-function nil)
	 :style radio
	 :selected (null temp-buffer-show-function)]
	"-----"
	["%_Make Current Frame Gnuserv Target"
	 (customize-set-variable 'gnuserv-frame (if (eq gnuserv-frame t) nil
						 t))
	 :style toggle
	 :selected (and (boundp 'gnuserv-frame) (eq gnuserv-frame t))
	 :active (boundp 'gnuserv-frame)]
	)
    )
   ("%_Menubars"
    ["%_Frame-Local Font Menu"
	(customize-set-variable 'font-menu-this-frame-only-p
				(not font-menu-this-frame-only-p))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'font-menu-this-frame-only-p)
		    font-menu-this-frame-only-p)]
    ["%_Alt/Meta Selects Menu Items"
	(if (eq menu-accelerator-enabled 'menu-force)
	  (customize-set-variable 'menu-accelerator-enabled nil)
	 (customize-set-variable 'menu-accelerator-enabled 'menu-force))
	:style toggle
	:selected (eq menu-accelerator-enabled 'menu-force)]
    "----"
    ["Buffers Menu %_Length..."
	(customize-set-variable
	 'buffers-menu-max-size
	 ;; would it be better to open a customization buffer ?
	 (let ((val
		(read-number
		 "Enter number of buffers to display (or 0 for unlimited): ")))
	  (if (eq val 0) nil val)))]
    ["%_Multi-Operation Buffers Sub-Menus"
	(customize-set-variable 'complex-buffers-menu-p
				(not complex-buffers-menu-p))
	:style toggle
	:selected complex-buffers-menu-p]
    ["S%_ubmenus for Buffer Groups"
	(customize-set-variable 'buffers-menu-submenus-for-groups-p
				(not buffers-menu-submenus-for-groups-p))
	:style toggle
	:selected buffers-menu-submenus-for-groups-p]
    ["%_Verbose Buffer Menu Entries"
	(if (eq buffers-menu-format-buffer-line-function
		'slow-format-buffers-menu-line)
	  (customize-set-variable 'buffers-menu-format-buffer-line-function
				  'format-buffers-menu-line)
	 (customize-set-variable 'buffers-menu-format-buffer-line-function
				 'slow-format-buffers-menu-line))
	:style toggle
	:selected (eq buffers-menu-format-buffer-line-function
		   'slow-format-buffers-menu-line)]
    ("Buffers Menu %_Sorting"
	["%_Most Recently Used"
	 (progn
	  (customize-set-variable 'buffers-menu-sort-function nil)
	  (customize-set-variable 'buffers-menu-grouping-function nil))
	 :style radio
	 :selected (null buffers-menu-sort-function)]
	["%_Alphabetically"
	 (progn
	  (customize-set-variable 'buffers-menu-sort-function
				  'sort-buffers-menu-alphabetically)
	  (customize-set-variable 'buffers-menu-grouping-function nil))
	 :style radio
	 :selected (eq 'sort-buffers-menu-alphabetically
		    buffers-menu-sort-function)]
	["%_By Major Mode, Then Alphabetically"
	 (progn
	  (customize-set-variable
	  'buffers-menu-sort-function
	  'sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically)
	  (customize-set-variable
	  'buffers-menu-grouping-function
	  'group-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically))
	 :style radio
	 :selected (eq 'sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically
		    buffers-menu-sort-function)])
    "---"
    ["%_Ignore Scaled Fonts"
	(customize-set-variable 'font-menu-ignore-scaled-fonts
				(not font-menu-ignore-scaled-fonts))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'font-menu-ignore-scaled-fonts)
		    font-menu-ignore-scaled-fonts)]
    )
   ("S%_yntax Highlighting"
    ["%_In This Buffer"
	(progn;; becomes buffer local
	 (font-lock-mode)
	 (customize-set-variable 'font-lock-mode font-lock-mode))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'font-lock-mode) font-lock-mode)
	:active (boundp 'font-lock-mode)]
    ["%_Automatic"
	(customize-set-variable 'font-lock-auto-fontify
				(not font-lock-auto-fontify))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'font-lock-auto-fontify) font-lock-auto-fontify)
	:active (fboundp 'font-lock-mode)]
    "-----"
    ["Force %_Rehighlight in this Buffer"
	(customize-set-variable 'font-lock-auto-fontify
				(not font-lock-auto-fontify))
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'font-lock-auto-fontify) font-lock-auto-fontify)
	:active (fboundp 'font-lock-mode)]
    "-----"
    ["%_Fonts"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (font-lock-use-default-fonts)
	 (customize-set-variable 'font-lock-use-fonts t)
	 (customize-set-variable 'font-lock-use-colors nil)
	 (font-lock-mode 1))
	:style radio
	:selected (and (boundp 'font-lock-use-fonts) font-lock-use-fonts)
	:active (fboundp 'font-lock-mode)]
    ["%_Colors"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (font-lock-use-default-colors)
	 (customize-set-variable 'font-lock-use-colors t)
	 (customize-set-variable 'font-lock-use-fonts nil)
	 (font-lock-mode 1))
	:style radio
	:selected (and (boundp 'font-lock-use-colors) font-lock-use-colors)
	:active (boundp 'font-lock-mode)]
    "-----"
    ["%_1 Least"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (if (or (and (not (integerp font-lock-maximum-decoration))
		    (not (eq t font-lock-maximum-decoration)))
		 (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
		    (<= font-lock-maximum-decoration 0)))
	   nil
	  (customize-set-variable 'font-lock-maximum-decoration nil)
	  (font-lock-recompute-variables)))
	:style radio
	:active (fboundp 'font-lock-mode)
	:selected (and (boundp 'font-lock-maximum-decoration)
		    (or (and (not (integerp font-lock-maximum-decoration))
				(not (eq t font-lock-maximum-decoration)))
			  (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
				(<= font-lock-maximum-decoration 0))))]
    ["%_2 More"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (if (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
		  (= 1 font-lock-maximum-decoration))
	   nil
	  (customize-set-variable 'font-lock-maximum-decoration 1)
	  (font-lock-recompute-variables)))
	:style radio
	:active (fboundp 'font-lock-mode)
	:selected (and (boundp 'font-lock-maximum-decoration)
		    (integerp font-lock-maximum-decoration)
		    (= 1 font-lock-maximum-decoration))]
    ["%_3 Even More"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (if (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
		  (= 2 font-lock-maximum-decoration))
	   nil
	  (customize-set-variable 'font-lock-maximum-decoration 2)
	  (font-lock-recompute-variables)))
	:style radio
	:active (fboundp 'font-lock-mode)
	:selected (and (boundp 'font-lock-maximum-decoration)
		    (integerp font-lock-maximum-decoration)
		    (= 2 font-lock-maximum-decoration))]
    ["%_4 Most"
	(progn
	 (require 'font-lock)
	 (if (or (eq font-lock-maximum-decoration t)
		 (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
		    (>= font-lock-maximum-decoration 3)))
	   nil
	  (customize-set-variable 'font-lock-maximum-decoration t)
	  (font-lock-recompute-variables)))
	:style radio
	:active (fboundp 'font-lock-mode)
	:selected (and (boundp 'font-lock-maximum-decoration)
		    (or (eq font-lock-maximum-decoration t)
			  (and (integerp font-lock-maximum-decoration)
				(>= font-lock-maximum-decoration 3))))]
    "-----"
    ["Lazy %_Lock"
	(progn;; becomes buffer local
	 (lazy-lock-mode)
	 (customize-set-variable 'lazy-lock-mode lazy-lock-mode)
	 ;; this shouldn't be necessary so there has to
	 ;; be a redisplay bug lurking somewhere (or
	 ;; possibly another event handler bug)
	 (redraw-modeline))
	:active (and (boundp 'font-lock-mode) (boundp 'lazy-lock-mode)
		   font-lock-mode)
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'lazy-lock-mode) lazy-lock-mode)]
    ["Lazy %_Shot"
	(progn;; becomes buffer local
	 (lazy-shot-mode)
	 (customize-set-variable 'lazy-shot-mode lazy-shot-mode)
	 ;; this shouldn't be necessary so there has to
	 ;; be a redisplay bug lurking somewhere (or
	 ;; possibly another event handler bug)
	 (redraw-modeline))
	:active (and (boundp 'font-lock-mode) (boundp 'lazy-shot-mode)
		   font-lock-mode)
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'lazy-shot-mode) lazy-shot-mode)]
    ["Cac%_hing"
	(progn;; becomes buffer local
	 (fast-lock-mode)
	 (customize-set-variable 'fast-lock-mode fast-lock-mode)
	 ;; this shouldn't be necessary so there has to
	 ;; be a redisplay bug lurking somewhere (or
	 ;; possibly another event handler bug)
	 (redraw-modeline))
	:active (and (boundp 'font-lock-mode) (boundp 'fast-lock-mode)
		   font-lock-mode)
	:style toggle
	:selected (and (boundp 'fast-lock-mode) fast-lock-mode)]
    )
   ("%_Font" :filter font-menu-family-constructor)
   ("Font Si%_ze" :filter font-menu-size-constructor)
   ;;   ("Font Weig%_ht" :filter font-menu-weight-constructor)
   ["Edit Fa%_ces..." (customize-face nil)]
   "-----"
   ["Edit I%_nit File"
    ;; #### there should be something that holds the name that the init
    ;; file should be created as, when it's not present.
    (progn (find-file (or user-init-file "~/.xemacs/init.el"))
	   (or (eq major-mode 'emacs-lisp-mode)
		 (emacs-lisp-mode)))]
   ["%_Save Options to Custom File" customize-save-customized]
   )

   ("%_Buffers"
   :filter buffers-menu-filter
   ["Go To %_Previous Buffer" switch-to-other-buffer]
   ["Go To %_Buffer..." switch-to-buffer]
   "----"
   ["%_List All Buffers" list-buffers]
   ["%_Delete Buffer" kill-this-buffer
    :suffix (if put-buffer-names-in-file-menu (buffer-name) "")]
   "----"
   )

   nil	; the partition: menus after this are flushright

   ("%_Help"
   ["%_About XEmacs..." about-xemacs]
   "-----"
   ["What's %_New in XEmacs" view-emacs-news]
   ["%_Obtaining XEmacs" describe-distribution]
   "-----"
   ("%_Info (Online Docs)"
    ["%_Info Contents" info]
    ["Lookup %_Key Binding..." Info-goto-emacs-key-command-node]
    ["Lookup %_Command..." Info-goto-emacs-command-node]
    ["Lookup %_Function..." Info-elisp-ref]
    ["Lookup %_Topic..." Info-query])
   ("XEmacs %_FAQ"
    ["%_FAQ (local)" xemacs-local-faq]
    ["FAQ via %_WWW" xemacs-www-faq
	:active (fboundp 'browse-url)]
    ["%_Home Page" xemacs-www-page
	:active (fboundp 'browse-url)])
   ("%_Tutorials"
    :filter tutorials-menu-filter)
   ("%_Samples"
    ["Sample %_init.el"
	(find-file (locate-data-file "sample.init.el"))
	:active (locate-data-file "sample.init.el")]
    ["Sample .%_gtkrc"
	(find-file (locate-data-file "sample.gtkrc"))
	:included (featurep 'gtk)
	:active (locate-data-file "sample.gtkrc")]
    ["Sample .%_Xdefaults"
	(find-file (locate-data-file "sample.Xdefaults"))
	:included (featurep 'x)
	:active (locate-data-file "sample.Xdefaults")]
    ["Sample %_enriched"
	(find-file (locate-data-file "enriched.doc"))
	:active (locate-data-file "enriched.doc")])
   ("%_Commands & Keys"
    ["%_Mode" describe-mode]
    ["%_Apropos..." hyper-apropos]
    ["Apropos %_Docs..." apropos-documentation]
    "-----"
    ["%_Key..." describe-key]
    ["%_Bindings" describe-bindings]
    ["%_Mouse Bindings" describe-pointer]
    ["%_Recent Keys" view-lossage]
    "-----"
    ["%_Function..." describe-function]
    ["%_Variable..." describe-variable]
    ["%_Locate Command..." where-is])
   "-----"
   ["%_Recent Messages" view-lossage]
   ("%_Misc"
    ["%_Current Installation Info" describe-installation
	:active (boundp 'Installation-string)]
    ["%_No Warranty" describe-no-warranty]
    ["XEmacs %_License" describe-copying]
    ["Find %_Packages" finder-by-keyword]
    ["View %_Splash Screen" xemacs-splash-buffer]
    ["%_Unix Manual..." manual-entry])
   ["Send %_Bug Report..." report-xemacs-bug
    :active (fboundp 'report-xemacs-bug)])))


(defun maybe-add-init-button ()
 "Don't call this.
Adds `Load .emacs' button to menubar when starting up with -q."
 (when (and (not load-user-init-file-p)
	   (file-exists-p (expand-file-name ".emacs" "~")))
  (add-menu-button
   nil
   ["%_Load .emacs"
   (progn
	(mapc #'(lambda (buf)
		 (with-current-buffer buf
		  (delete-menu-item '("Load .emacs"))))
	   (buffer-list))
	(load-user-init-file))
   ]
   "Help")))

(add-hook 'before-init-hook 'maybe-add-init-button)


;;; The File menu

(defvar put-buffer-names-in-file-menu t)


;;; The Bookmarks menu

(defun bookmark-menu-filter (&rest ignore)
 (declare (special bookmark-alist))
 (let ((definedp (and (boundp 'bookmark-alist)
		    bookmark-alist
		    t)))
  `(,(if definedp
	  '("%_Jump to Bookmark"
	   :filter (lambda (&rest junk)
		    (submenu-generate-accelerator-spec
			(mapcar #'(lambda (bmk)
				  `[,bmk (bookmark-jump ',bmk)])
				(bookmark-all-names)))))
	 ["%_Jump to Bookmark" nil nil])
   ["Set %_Bookmark" bookmark-set
    :active (fboundp 'bookmark-set)]
   "---"
   ["Insert %_Contents" bookmark-menu-insert
    :active (fboundp 'bookmark-menu-insert)]
   ["Insert L%_ocation" bookmark-menu-locate
    :active (fboundp 'bookmark-menu-locate)]
   "---"
   ["%_Rename Bookmark" bookmark-menu-rename
    :active (fboundp 'bookmark-menu-rename)]
   ,(if definedp
	  '("%_Delete Bookmark"
	   :filter (lambda (&rest junk)
		    (submenu-generate-accelerator-spec
			(mapcar #'(lambda (bmk)
				  `[,bmk (bookmark-delete ',bmk)])
				(bookmark-all-names)))))
	 ["%_Delete Bookmark" nil nil])
   ["%_Edit Bookmark List" bookmark-bmenu-list	,definedp]
   "---"
   ["%_Save Bookmarks"    bookmark-save		,definedp]
   ["Save Bookmarks %_As..." bookmark-write		,definedp]
   ["%_Load a Bookmark File" bookmark-load
    :active (fboundp 'bookmark-load)])))

;;; The Buffers menu

(defgroup buffers-menu nil
 "Customization of `Buffers' menu."
 :group 'menu)

(defvar buffers-menu-omit-chars-list '(?b ?p ?l ?d))

(defcustom buffers-menu-max-size 25
 "*Maximum number of entries which may appear on the \"Buffers\" menu.
If this is 10, then only the ten most-recently-selected buffers will be
shown. If this is nil, then all buffers will be shown. Setting this to
a large number or nil will slow down menu responsiveness."
 :type '(choice (const :tag "Show all" nil)
		 (integer 10))
 :group 'buffers-menu)

(defcustom complex-buffers-menu-p nil
 "*If non-nil, the buffers menu will contain several commands.
Commands will be presented as submenus of each buffer line. If this
is false, then there will be only one command: select that buffer."
 :type 'boolean
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-submenus-for-groups-p nil
 "*If non-nil, the buffers menu will contain one submenu per group of buffers.
The grouping function is specified in `buffers-menu-grouping-function'.
If this is an integer, do not build submenus if the number of buffers
is not larger than this value."
 :type '(choice (const :tag "No Subgroups" nil)
		 (integer :tag "Max. submenus" 10)
		 (sexp :format "%t\n" :tag "Allow Subgroups" :value t))
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-switch-to-buffer-function 'switch-to-buffer
 "*The function to call to select a buffer from the buffers menu.
`switch-to-buffer' is a good choice, as is `pop-to-buffer'."
 :type '(radio (function-item switch-to-buffer)
		(function-item pop-to-buffer)
		(function :tag "Other"))
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-omit-function 'buffers-menu-omit-invisible-buffers
 "*If non-nil, a function specifying the buffers to omit from the buffers menu.
This is passed a buffer and should return non-nil if the buffer should be
omitted. The default value `buffers-menu-omit-invisible-buffers' omits
buffers that are normally considered \"invisible\" (those whose name
begins with a space)."
 :type '(choice (const :tag "None" nil)
		 function)
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-format-buffer-line-function 'format-buffers-menu-line
 "*The function to call to return a string to represent a buffer in
the buffers menu. The function is passed a buffer and a number
(starting with 1) indicating which buffer line in the menu is being
processed and should return a string containing an accelerator
spec. (Check out `menu-item-generate-accelerator-spec' as a convenient
way of generating the accelerator specs.) The default value
`format-buffers-menu-line' just returns the name of the buffer and
uses the number as the accelerator. Also check out
`slow-format-buffers-menu-line' which returns a whole bunch of info
about a buffer.

Note: Gross Compatibility Hack: Older versions of this function prototype
only expected one argument, not two. We deal gracefully with such
functions by simply calling them with one argument and leaving out the
line number. However, this may go away at any time, so make sure to
update all of your functions of this type."
 :type 'function
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-sort-function
 'sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically
 "*If non-nil, a function to sort the list of buffers in the buffers menu.
It will be passed two arguments (two buffers to compare) and should return
t if the first is \"less\" than the second. One possible value is
`sort-buffers-menu-alphabetically'; another is
`sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically'."
 :type '(choice (const :tag "None" nil)
		 function)
 :group 'buffers-menu)

(defcustom buffers-menu-grouping-function
 'group-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically
 "*If non-nil, a function to group buffers in the buffers menu together.
It will be passed two arguments, successive members of the sorted buffers
list after being passed through `buffers-menu-sort-function'. It should
return non-nil if the second buffer begins a new group. The return value
should be the name of the old group, which may be used in hierarchical
buffers menus. The last invocation of the function contains nil as the
second argument, so that the name of the last group can be determined.

The sensible values of this function are dependent on the value specified
for `buffers-menu-sort-function'."
 :type '(choice (const :tag "None" nil)
		 function)
 :group 'buffers-menu)

(defun sort-buffers-menu-alphabetically (buf1 buf2)
 "For use as a value of `buffers-menu-sort-function'.
Sorts the buffers in alphabetical order by name, but puts buffers beginning
with a star at the end of the list."
 (let* ((nam1 (buffer-name buf1))
	 (nam2 (buffer-name buf2))
	 (inv1p (not (null (string-match "\\` " nam1))))
	 (inv2p (not (null (string-match "\\` " nam2))))
	 (star1p (not (null (string-match "\\`*" nam1))))
	 (star2p (not (null (string-match "\\`*" nam2)))))
  (cond ((not (eq inv1p inv2p))
	  (not inv1p))
	 ((not (eq star1p star2p))
	  (not star1p))
	 (t
	  (string-lessp nam1 nam2)))))

(defun sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically (buf1 buf2)
 "For use as a value of `buffers-menu-sort-function'.
Sorts first by major mode and then alphabetically by name, but puts buffers
beginning with a star at the end of the list."
 (let* ((nam1 (buffer-name buf1))
	 (nam2 (buffer-name buf2))
	 (inv1p (not (null (string-match "\\` " nam1))))
	 (inv2p (not (null (string-match "\\` " nam2))))
	 (star1p (not (null (string-match "\\`*" nam1))))
	 (star2p (not (null (string-match "\\`*" nam2))))
	 (mode1 (symbol-value-in-buffer 'major-mode buf1))
	 (mode2 (symbol-value-in-buffer 'major-mode buf2)))
  (cond ((not (eq inv1p inv2p))
	  (not inv1p))
	 ((not (eq star1p star2p))
	  (not star1p))
	 ((and star1p star2p (string-lessp nam1 nam2)))
	 ((string-lessp mode1 mode2)
	  t)
	 ((string-lessp mode2 mode1)
	  nil)
	 (t
	  (string-lessp nam1 nam2)))))

;; this version is too slow on some machines.
;; (vintage 1990, that is)
(defun slow-format-buffers-menu-line (buffer n)
 "For use as a value of `buffers-menu-format-buffer-line-function'.
This returns a string containing a bunch of info about the buffer."
 (concat (menu-item-generate-accelerator-spec n buffers-menu-omit-chars-list)
	 (format "%s%s %-19s %6s %-15s %s"
		 (if (buffer-modified-p buffer) "*" " ")
		 (if (symbol-value-in-buffer 'buffer-read-only buffer)
		   "%" " ")
		 (buffer-name buffer)
		 (buffer-size buffer)
		 (symbol-value-in-buffer 'mode-name buffer)
		 (or (buffer-file-name buffer) ""))))

(defun format-buffers-menu-line (buffer n)
 "For use as a value of `buffers-menu-format-buffer-line-function'.
This just returns the buffer's name."
 (concat (menu-item-generate-accelerator-spec n buffers-menu-omit-chars-list)
	 (buffer-name buffer)))

(defun group-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically (buf1 buf2)
 "For use as a value of `buffers-menu-grouping-function'.
This groups buffers by major mode. It only really makes sense if
`buffers-menu-sorting-function' is
`sort-buffers-menu-by-mode-then-alphabetically'."
 (cond ((string-match "\\`*" (buffer-name buf1))
	 (and (null buf2) "*Misc*"))
	((or (null buf2)
	   (string-match "\\`*" (buffer-name buf2))
	   (not (eq (symbol-value-in-buffer 'major-mode buf1)
		   (symbol-value-in-buffer 'major-mode buf2))))
	 (symbol-value-in-buffer 'mode-name buf1))
	(t nil)))

(defun buffer-menu-save-buffer (buffer)
 (save-excursion
  (set-buffer buffer)
  (save-buffer)))

(defun buffer-menu-write-file (buffer)
 (save-excursion
  (set-buffer buffer)
  (write-file (read-file-name
		 (format "Write %s to file: "
			 (buffer-name (current-buffer)))))))

(defsubst build-buffers-menu-internal (buffers)
 (let (name line (n 0))
  (mapcar
   #'(lambda (buffer)
	 (if (eq buffer t)
	   "---"
	  (setq n (1+ n))
	  (setq line
		 ; #### a truly Kyle-friendly hack.
		 (let ((fn buffers-menu-format-buffer-line-function))
		  (if (= (function-max-args fn) 1)
		    (funcall fn buffer)
		   (funcall fn buffer n))))
	  (if complex-buffers-menu-p
	    (delq nil
		   (list line
			  (vector "S%_witch to Buffer"
				  (list buffers-menu-switch-to-buffer-function
					 (setq name (buffer-name buffer)))
				  t)
			  (if (eq buffers-menu-switch-to-buffer-function
				  'switch-to-buffer)
			    (vector "Switch to Buffer, Other %_Frame"
				    (list 'switch-to-buffer-other-frame
					   (setq name (buffer-name buffer)))
				    t)
			   nil)
			  (if (and (buffer-modified-p buffer)
				  (buffer-file-name buffer))
			    (vector "%_Save Buffer"
				    (list 'buffer-menu-save-buffer name) t)
			   ["%_Save Buffer" nil nil]
			   )
			  (vector "Save %_As..."
				  (list 'buffer-menu-write-file name) t)
			  (vector "%_Delete Buffer" (list 'kill-buffer name)
				  t)))
	   ;; #### We don't want buffer names to be translated,
	   ;; #### so we put the buffer name in the suffix.
	   ;; #### Also, avoid losing with non-ASCII buffer names.
	   ;; #### We still lose, however, if complex-buffers-menu-p. --mrb
	   (vector ""
		   (list buffers-menu-switch-to-buffer-function
			  (buffer-name buffer))
		   t line))))
   buffers)))

(defun buffers-menu-filter (menu)
 "This is the menu filter for the top-level buffers \"Buffers\" menu.
It dynamically creates a list of buffers to use as the contents of the menu.
Only the most-recently-used few buffers will be listed on the menu, for
efficiency reasons. You can control how many buffers will be shown by
setting `buffers-menu-max-size'. You can control the text of the menu
items by redefining the function `format-buffers-menu-line'."
 (let ((buffers (delete-if buffers-menu-omit-function (buffer-list))))
  (and (integerp buffers-menu-max-size)
	 (> buffers-menu-max-size 1)
	 (> (length buffers) buffers-menu-max-size)
	 ;; shorten list of buffers (not with submenus!)
	 (not (and buffers-menu-grouping-function
		  buffers-menu-submenus-for-groups-p))
	 (setcdr (nthcdr buffers-menu-max-size buffers) nil))
  (if buffers-menu-sort-function
	(setq buffers (sort buffers buffers-menu-sort-function)))
  (if (and buffers-menu-grouping-function
	   buffers-menu-submenus-for-groups-p
	   (or (not (integerp buffers-menu-submenus-for-groups-p))
		 (> (length buffers) buffers-menu-submenus-for-groups-p)))
	(let (groups groupnames current-group)
	 (mapl
	  #'(lambda (sublist)
	    (let ((groupname (funcall buffers-menu-grouping-function
					 (car sublist) (cadr sublist))))
		 (setq current-group (cons (car sublist) current-group))
		 (if groupname
		   (progn
		    (setq groups (cons (nreverse current-group)
					 groups))
		    (setq groupnames (cons groupname groupnames))
		    (setq current-group nil)))))
	  buffers)
	 (setq buffers
		(mapcar*
		 #'(lambda (groupname group)
		   (cons groupname (build-buffers-menu-internal group)))
		 (nreverse groupnames)
		 (nreverse groups))))
   (if buffers-menu-grouping-function
	 (progn
	  (setq buffers
		 (mapcon
		  #'(lambda (sublist)
		    (cond ((funcall buffers-menu-grouping-function
				    (car sublist) (cadr sublist))
			   (list (car sublist) t))
			   (t (list (car sublist)))))
		  buffers))
	  ;; remove a trailing separator.
	  (and (>= (length buffers) 2)
		 (let ((lastcdr (nthcdr (- (length buffers) 2) buffers)))
		  (if (eq t (cadr lastcdr))
		    (setcdr lastcdr nil))))))
   (setq buffers (build-buffers-menu-internal buffers)))
  (append menu buffers)
  ))

(defun language-environment-menu-filter (menu)
 "This is the menu filter for the \"Language Environment\" submenu."
 (declare (special language-environment-list))
 (let ((n 0))
  (mapcar (lambda (env-sym)
	   (setq n (1+ n))
	   `[ ,(concat (menu-item-generate-accelerator-spec n)
			 (capitalize (symbol-name env-sym)))
		 (set-language-environment ',env-sym)])
	  language-environment-list)))


;;; The Options menu

;; We'll keep those variables here for a while, in order to provide a
;; function for porting the old options file that a user may own to Custom.

(defvar options-save-faces nil
 "*Non-nil value means save-options will save information about faces.
A nil value means save-options will not save face information.
Set this non-nil only if you use M-x edit-faces to change face
settings. If you use M-x customize-face or the \"Browse Faces...\"
menu entry, you will see a button in the Customize Face buffer that you
can use to permanently save your face changes.

M-x edit-faces is deprecated. Support for it and this variable will
be discontinued in a future release.")

(defvar save-options-init-file nil
 "File into which to save forms to load the options file (nil for .emacs).
Normally this is nil, which means save into your .emacs file (the value
of `user-init-file'.")

(defvar save-options-file ".xemacs-options"
 "File to save options into.
This file is loaded from your .emacs file.
If this is a relative filename, it is put into the same directory as your
.emacs file.")



;;; The Help menu

(defun tutorials-menu-filter (menu-items)
 (declare (special language-info-alist
		  current-language-environment
		  tutorial-supported-languages))
 (append
  (if (featurep 'mule)
    (if (assq 'tutorial
		 (assoc current-language-environment language-info-alist))
	  `([,(concat "%_Default (" current-language-environment ")")
	   help-with-tutorial]))
   '(["%_English" help-with-tutorial]))
  (submenu-generate-accelerator-spec
  (if (featurep 'mule)
	;; Mule tutorials.
	(mapcan #'(lambda (lang)
		  (let ((tut (assq 'tutorial lang)))
		   (and tut
			  (not (string= (car lang) "ASCII"))
			  ;; skip current language, since we already
			  ;; included it first
			  (not (string= (car lang)
					 current-language-environment))
			  `([,(car lang)
			   (help-with-tutorial nil ,(cdr tut))]))))
		language-info-alist)
   ;; Non mule tutorials.
   (mapcar #'(lambda (lang)
		 `[,(car lang)
		  (help-with-tutorial ,(format "TUTORIAL.%s"
						 (cadr lang)))])
	   tutorial-supported-languages)))))

(set-menubar default-menubar)


;;; Popup menus.

(defconst default-popup-menu
 '("XEmacs Commands"
  ["%_Undo" advertised-undo
   :active (and (not (eq buffer-undo-list t))
		 (or buffer-undo-list pending-undo-list))
   :suffix (if (or (eq last-command 'undo)
		   (eq last-command 'advertised-undo))
		 "More" "")]
  ["Cu%_t" kill-primary-selection
   :active (selection-owner-p)]
  ["%_Copy" copy-primary-selection
   :active (selection-owner-p)]
  ["%_Paste" yank-clipboard-selection
   :active (selection-exists-p 'CLIPBOARD)]
  ["%_Delete" delete-primary-selection
   :active (selection-owner-p)]
  "-----"
  ["Select %_Block" mark-paragraph]
  ["Sp%_lit Window" split-window-vertically]
  ["U%_nsplit Window" delete-other-windows]
  ))

;; In an effort to avoid massive menu clutter, this mostly worthless menu is
;; superseded by any local popup menu...
(setq-default mode-popup-menu default-popup-menu)


;; misc

(defun xemacs-splash-buffer ()
 "Redisplay XEmacs splash screen in a buffer."
 (interactive)
 (let ((buffer (get-buffer-create "*Splash*"))
	tmout)
  (set-buffer buffer)
  (setq buffer-read-only t)
  (erase-buffer buffer)
  (setq tmout (display-splash-frame))
  (when tmout
   (make-local-hook 'kill-buffer-hook)
   (add-hook 'kill-buffer-hook
		`(lambda ()
		  (disable-timeout ,tmout))
		nil t))
  (pop-to-buffer buffer)
  (delete-other-windows)))


;;; backwards compatibility
(provide 'x-menubar)
(provide 'menubar-items)

;;; menubar-items.el ends here.