Source

xemacs-beta / src / intl-auto-encap-win32.h

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
/* Automatically-generated Unicode-encapsulation header file.
  Do not edit. See `make-mswin-unicode.pl'.
*/


/* Processing file WINCON.H */

#undef FillConsoleOutputCharacter
#define FillConsoleOutputCharacter error_split_CHAR

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetConsoleTitle
#define GetConsoleTitle error_use_qxeGetConsoleTitle_or_GetConsoleTitleA_and_GetConsoleTitleW
#endif
DWORD qxeGetConsoleTitle (Extbyte * arg1, DWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PeekConsoleInput
#define PeekConsoleInput error_use_qxePeekConsoleInput_or_PeekConsoleInputA_and_PeekConsoleInputW
#endif
BOOL qxePeekConsoleInput (HANDLE arg1, PINPUT_RECORD arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReadConsole
#define ReadConsole error_use_qxeReadConsole_or_ReadConsoleA_and_ReadConsoleW
#endif
BOOL qxeReadConsole (HANDLE arg1, PVOID arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4, PVOID arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReadConsoleInput
#define ReadConsoleInput error_use_qxeReadConsoleInput_or_ReadConsoleInputA_and_ReadConsoleInputW
#endif
BOOL qxeReadConsoleInput (HANDLE arg1, PINPUT_RECORD arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReadConsoleOutputCharacter
#define ReadConsoleOutputCharacter error_use_qxeReadConsoleOutputCharacter_or_ReadConsoleOutputCharacterA_and_ReadConsoleOutputCharacterW
#endif
BOOL qxeReadConsoleOutputCharacter (HANDLE arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, COORD arg4, PDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReadConsoleOutput
#define ReadConsoleOutput error_use_qxeReadConsoleOutput_or_ReadConsoleOutputA_and_ReadConsoleOutputW
#endif
BOOL qxeReadConsoleOutput (HANDLE arg1, PCHAR_INFO arg2, COORD arg3, COORD arg4, PSMALL_RECT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ScrollConsoleScreenBuffer
#define ScrollConsoleScreenBuffer error_use_qxeScrollConsoleScreenBuffer_or_ScrollConsoleScreenBufferA_and_ScrollConsoleScreenBufferW
#endif
BOOL qxeScrollConsoleScreenBuffer (HANDLE arg1, const SMALL_RECT* arg2, const SMALL_RECT* arg3, COORD arg4, const CHAR_INFO* arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetConsoleTitle
#define SetConsoleTitle error_use_qxeSetConsoleTitle_or_SetConsoleTitleA_and_SetConsoleTitleW
#endif
BOOL qxeSetConsoleTitle (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteConsole
#define WriteConsole error_use_qxeWriteConsole_or_WriteConsoleA_and_WriteConsoleW
#endif
BOOL qxeWriteConsole (HANDLE arg1, PCVOID arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4, PVOID arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteConsoleInput
#define WriteConsoleInput error_use_qxeWriteConsoleInput_or_WriteConsoleInputA_and_WriteConsoleInputW
#endif
BOOL qxeWriteConsoleInput (HANDLE arg1, const INPUT_RECORD* arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteConsoleOutput
#define WriteConsoleOutput error_use_qxeWriteConsoleOutput_or_WriteConsoleOutputA_and_WriteConsoleOutputW
#endif
BOOL qxeWriteConsoleOutput (HANDLE arg1, const CHAR_INFO* arg2, COORD arg3, COORD arg4, PSMALL_RECT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteConsoleOutputCharacter
#define WriteConsoleOutputCharacter error_use_qxeWriteConsoleOutputCharacter_or_WriteConsoleOutputCharacterA_and_WriteConsoleOutputCharacterW
#endif
BOOL qxeWriteConsoleOutputCharacter (HANDLE arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, COORD arg4, PDWORD arg5);


/* Processing file SHELLAPI.H */

#undef CommandLineToArgv
#define CommandLineToArgv error_Unicode_only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DragQueryFile
#define DragQueryFile error_use_qxeDragQueryFile_or_DragQueryFileA_and_DragQueryFileW
#endif
UINT qxeDragQueryFile (HDROP arg1, UINT arg2, Extbyte * arg3, UINT arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ExtractAssociatedIcon
#define ExtractAssociatedIcon error_use_qxeExtractAssociatedIcon_or_ExtractAssociatedIconA_and_ExtractAssociatedIconW
#endif
HICON qxeExtractAssociatedIcon (HINSTANCE arg1, Extbyte * arg2, LPWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ExtractIcon
#define ExtractIcon error_use_qxeExtractIcon_or_ExtractIconA_and_ExtractIconW
#endif
HICON qxeExtractIcon (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, UINT arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ExtractIconEx
#define ExtractIconEx error_use_qxeExtractIconEx_or_ExtractIconExA_and_ExtractIconExW
#endif
UINT qxeExtractIconEx (const Extbyte * arg1, int arg2, HICON* arg3, HICON* arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindExecutable
#define FindExecutable error_use_qxeFindExecutable_or_FindExecutableA_and_FindExecutableW
#endif
HINSTANCE qxeFindExecutable (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, Extbyte * arg3);

#undef Shell_NotifyIcon
#define Shell_NotifyIcon error_split_sized_NOTIFYICONDATA__NT_4_0__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ShellAbout
#define ShellAbout error_use_qxeShellAbout_or_ShellAboutA_and_ShellAboutW
#endif
int qxeShellAbout (HWND arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, HICON arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ShellExecute
#define ShellExecute error_use_qxeShellExecute_or_ShellExecuteA_and_ShellExecuteW
#endif
HINSTANCE qxeShellExecute (HWND arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4, const Extbyte * arg5, INT arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ShellExecuteEx
#define ShellExecuteEx error_use_qxeShellExecuteEx_or_ShellExecuteExA_and_ShellExecuteExW
#endif
BOOL qxeShellExecuteEx (LPSHELLEXECUTEINFOW arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SHFileOperation
#define SHFileOperation error_use_qxeSHFileOperation_or_SHFileOperationA_and_SHFileOperationW
#endif
int qxeSHFileOperation (LPSHFILEOPSTRUCTW arg1);

/* Skipping SHGetFileInfo because split-sized SHFILEINFO, NT 4.0+ only */

#if !defined (CYGWIN_HEADERS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SHQueryRecycleBin
#define SHQueryRecycleBin error_use_qxeSHQueryRecycleBin_or_SHQueryRecycleBinA_and_SHQueryRecycleBinW
#endif
HRESULT qxeSHQueryRecycleBin (const Extbyte * arg1, LPSHQUERYRBINFO arg2);
#endif /* !defined (CYGWIN_HEADERS) */

#if !defined (CYGWIN_HEADERS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SHEmptyRecycleBin
#define SHEmptyRecycleBin error_use_qxeSHEmptyRecycleBin_or_SHEmptyRecycleBinA_and_SHEmptyRecycleBinW
#endif
HRESULT qxeSHEmptyRecycleBin (HWND arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3);
#endif /* !defined (CYGWIN_HEADERS) */


/* Processing file WINSPOOL.H */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddForm
#define AddForm error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddJob
#define AddJob error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddMonitor
#define AddMonitor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPort
#define AddPort error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPrinter
#define AddPrinter error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_PRINTER_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPrinterConnection
#define AddPrinterConnection error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPrinterDriver
#define AddPrinterDriver error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPrintProcessor
#define AddPrintProcessor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddPrintProvidor
#define AddPrintProvidor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AdvancedDocumentProperties
#define AdvancedDocumentProperties error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef ConfigurePort
#define ConfigurePort error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeleteForm
#define DeleteForm error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeleteMonitor
#define DeleteMonitor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePort
#define DeletePort error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePrinterConnection
#define DeletePrinterConnection error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePrinterData
#define DeletePrinterData error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePrinterDriver
#define DeletePrinterDriver error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePrintProcessor
#define DeletePrintProcessor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef DeletePrintProvidor
#define DeletePrintProvidor error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping DocumentProperties because split-sized DEVMODE, error in Cygwin prototype */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumForms
#define EnumForms error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumJobs
#define EnumJobs error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_JOB_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumMonitors
#define EnumMonitors error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumPorts
#define EnumPorts error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumPrinterData
#define EnumPrinterData error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumPrinterDrivers
#define EnumPrinterDrivers error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumPrinters
#define EnumPrinters error_use_qxeEnumPrinters_or_EnumPrintersA_and_EnumPrintersW
#endif
BOOL qxeEnumPrinters (DWORD arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, PBYTE arg4, DWORD arg5, PDWORD arg6, PDWORD arg7);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumPrintProcessorDatatypes
#define EnumPrintProcessorDatatypes error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumPrintProcessors
#define EnumPrintProcessors error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetDefaultPrinter
#define GetDefaultPrinter error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetForm
#define GetForm error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetJob
#define GetJob error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_JOB_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetPrinter
#define GetPrinter error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_PRINTER_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetPrinterData
#define GetPrinterData error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetPrinterDriver
#define GetPrinterDriver error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetPrinterDriverDirectory
#define GetPrinterDriverDirectory error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetPrintProcessorDirectory
#define GetPrintProcessorDirectory error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping OpenPrinter because split-sized DEVMODE pointer in split PRINTER_DEFAULTS */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef PrinterMessageBox
#define PrinterMessageBox error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef ResetPrinter
#define ResetPrinter error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_PRINTER_DEFAULTS
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef SetForm
#define SetForm error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef SetJob
#define SetJob error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_JOB_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef SetPrinter
#define SetPrinter error_split_sized_DEVMODE_pointer_in_split_PRINTER_INFO_2
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef SetPrinterData
#define SetPrinterData error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef StartDocPrinter
#define StartDocPrinter error_not_used__complicated_interface_with_split_structures
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */


/* Processing file WINNETWK.H */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetAddConnection
#define WNetAddConnection error_use_qxeWNetAddConnection_or_WNetAddConnectionA_and_WNetAddConnectionW
#endif
DWORD qxeWNetAddConnection (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetAddConnection2
#define WNetAddConnection2 error_use_qxeWNetAddConnection2_or_WNetAddConnection2A_and_WNetAddConnection2W
#endif
DWORD qxeWNetAddConnection2 (LPNETRESOURCEW arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, DWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetAddConnection3
#define WNetAddConnection3 error_use_qxeWNetAddConnection3_or_WNetAddConnection3A_and_WNetAddConnection3W
#endif
DWORD qxeWNetAddConnection3 (HWND arg1, LPNETRESOURCEW arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4, DWORD arg5);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetCancelConnection
#define WNetCancelConnection error_use_qxeWNetCancelConnection_or_WNetCancelConnectionA_and_WNetCancelConnectionW
#endif
DWORD qxeWNetCancelConnection (const Extbyte * arg1, BOOL arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetCancelConnection2
#define WNetCancelConnection2 error_use_qxeWNetCancelConnection2_or_WNetCancelConnection2A_and_WNetCancelConnection2W
#endif
DWORD qxeWNetCancelConnection2 (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, BOOL arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetConnection
#define WNetGetConnection error_use_qxeWNetGetConnection_or_WNetGetConnectionA_and_WNetGetConnectionW
#endif
DWORD qxeWNetGetConnection (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, PDWORD arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetUseConnection
#define WNetUseConnection error_use_qxeWNetUseConnection_or_WNetUseConnectionA_and_WNetUseConnectionW
#endif
DWORD qxeWNetUseConnection (HWND arg1, LPNETRESOURCEW arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4, DWORD arg5, Extbyte * arg6, PDWORD arg7, PDWORD arg8);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef WNetSetConnection
#define WNetSetConnection error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetConnectionDialog1
#define WNetConnectionDialog1 error_use_qxeWNetConnectionDialog1_or_WNetConnectionDialog1A_and_WNetConnectionDialog1W
#endif
DWORD qxeWNetConnectionDialog1 (LPCONNECTDLGSTRUCTW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetDisconnectDialog1
#define WNetDisconnectDialog1 error_use_qxeWNetDisconnectDialog1_or_WNetDisconnectDialog1A_and_WNetDisconnectDialog1W
#endif
DWORD qxeWNetDisconnectDialog1 (LPDISCDLGSTRUCTW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetOpenEnum
#define WNetOpenEnum error_use_qxeWNetOpenEnum_or_WNetOpenEnumA_and_WNetOpenEnumW
#endif
DWORD qxeWNetOpenEnum (DWORD arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, LPNETRESOURCEW arg4, LPHANDLE arg5);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetEnumResource
#define WNetEnumResource error_use_qxeWNetEnumResource_or_WNetEnumResourceA_and_WNetEnumResourceW
#endif
DWORD qxeWNetEnumResource (HANDLE arg1, PDWORD arg2, PVOID arg3, PDWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetUniversalName
#define WNetGetUniversalName error_use_qxeWNetGetUniversalName_or_WNetGetUniversalNameA_and_WNetGetUniversalNameW
#endif
DWORD qxeWNetGetUniversalName (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, PVOID arg3, PDWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetUser
#define WNetGetUser error_use_qxeWNetGetUser_or_WNetGetUserA_and_WNetGetUserW
#endif
DWORD qxeWNetGetUser (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, PDWORD arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetProviderName
#define WNetGetProviderName error_use_qxeWNetGetProviderName_or_WNetGetProviderNameA_and_WNetGetProviderNameW
#endif
DWORD qxeWNetGetProviderName (DWORD arg1, Extbyte * arg2, PDWORD arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetNetworkInformation
#define WNetGetNetworkInformation error_use_qxeWNetGetNetworkInformation_or_WNetGetNetworkInformationA_and_WNetGetNetworkInformationW
#endif
DWORD qxeWNetGetNetworkInformation (const Extbyte * arg1, LPNETINFOSTRUCT arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef WNetGetResourceInformation
#define WNetGetResourceInformation error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef WNetGetResourceParent
#define WNetGetResourceParent error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WNetGetLastError
#define WNetGetLastError error_use_qxeWNetGetLastError_or_WNetGetLastErrorA_and_WNetGetLastErrorW
#endif
DWORD qxeWNetGetLastError (PDWORD arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, Extbyte * arg4, DWORD arg5);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MultinetGetConnectionPerformance
#define MultinetGetConnectionPerformance error_use_qxeMultinetGetConnectionPerformance_or_MultinetGetConnectionPerformanceA_and_MultinetGetConnectionPerformanceW
#endif
DWORD qxeMultinetGetConnectionPerformance (LPNETRESOURCEW arg1, LPNETCONNECTINFOSTRUCT arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */


/* Processing file WINUSER.H */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef AppendMenu
#define AppendMenu error_use_qxeAppendMenu_or_AppendMenuA_and_AppendMenuW
#endif
BOOL qxeAppendMenu (HMENU arg1, UINT arg2, UINT_PTR arg3, const Extbyte * arg4);

#undef BroadcastSystemMessage
#define BroadcastSystemMessage error_win95_version_not_split__NT_4_0__only

#undef BroadcastSystemMessageEx
#define BroadcastSystemMessageEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#if !defined (CYGWIN_HEADERS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CallMsgFilter
#define CallMsgFilter error_use_qxeCallMsgFilter_or_CallMsgFilterA_and_CallMsgFilterW
#endif
BOOL qxeCallMsgFilter (LPMSG arg1, INT arg2);
#endif /* !defined (CYGWIN_HEADERS) */

#undef CallWindowProc
#define CallWindowProc error_two_versions__STRICT_and_non_STRICT

#undef ChangeDisplaySettings
#define ChangeDisplaySettings error_split_sized_LPDEVMODE

#undef ChangeDisplaySettingsEx
#define ChangeDisplaySettingsEx error_split_sized_LPDEVMODE__NT_5_0_Win98__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ChangeMenu
#define ChangeMenu error_use_qxeChangeMenu_or_ChangeMenuA_and_ChangeMenuW
#endif
BOOL qxeChangeMenu (HMENU arg1, UINT arg2, const Extbyte * arg3, UINT arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharLower
#define CharLower error_use_qxeCharLower_or_CharLowerA_and_CharLowerW
#endif
Extbyte * qxeCharLower (Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharLowerBuff
#define CharLowerBuff error_use_qxeCharLowerBuff_or_CharLowerBuffA_and_CharLowerBuffW
#endif
DWORD qxeCharLowerBuff (Extbyte * arg1, DWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharNext
#define CharNext error_use_qxeCharNext_or_CharNextA_and_CharNextW
#endif
Extbyte * qxeCharNext (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharPrev
#define CharPrev error_use_qxeCharPrev_or_CharPrevA_and_CharPrevW
#endif
Extbyte * qxeCharPrev (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharToOem
#define CharToOem error_use_qxeCharToOem_or_CharToOemA_and_CharToOemW
#endif
BOOL qxeCharToOem (const Extbyte * arg1, LPSTR arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharToOemBuff
#define CharToOemBuff error_use_qxeCharToOemBuff_or_CharToOemBuffA_and_CharToOemBuffW
#endif
BOOL qxeCharToOemBuff (const Extbyte * arg1, LPSTR arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharUpper
#define CharUpper error_use_qxeCharUpper_or_CharUpperA_and_CharUpperW
#endif
Extbyte * qxeCharUpper (Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CharUpperBuff
#define CharUpperBuff error_use_qxeCharUpperBuff_or_CharUpperBuffA_and_CharUpperBuffW
#endif
DWORD qxeCharUpperBuff (Extbyte * arg1, DWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CopyAcceleratorTable
#define CopyAcceleratorTable error_use_qxeCopyAcceleratorTable_or_CopyAcceleratorTableA_and_CopyAcceleratorTableW
#endif
int qxeCopyAcceleratorTable (HACCEL arg1, LPACCEL arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateAcceleratorTable
#define CreateAcceleratorTable error_use_qxeCreateAcceleratorTable_or_CreateAcceleratorTableA_and_CreateAcceleratorTableW
#endif
HACCEL qxeCreateAcceleratorTable (LPACCEL arg1, int arg2);

#undef CreateDesktop
#define CreateDesktop error_split_sized_LPDEVMODE

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateDialogIndirectParam
#define CreateDialogIndirectParam error_use_qxeCreateDialogIndirectParam_or_CreateDialogIndirectParamA_and_CreateDialogIndirectParamW
#endif
HWND qxeCreateDialogIndirectParam (HINSTANCE arg1, LPCDLGTEMPLATE arg2, HWND arg3, DLGPROC arg4, LPARAM arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateDialogParam
#define CreateDialogParam error_use_qxeCreateDialogParam_or_CreateDialogParamA_and_CreateDialogParamW
#endif
HWND qxeCreateDialogParam (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, HWND arg3, DLGPROC arg4, LPARAM arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateMDIWindow
#define CreateMDIWindow error_use_qxeCreateMDIWindow_or_CreateMDIWindowA_and_CreateMDIWindowW
#endif
HWND qxeCreateMDIWindow (Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, int arg4, int arg5, int arg6, int arg7, HWND arg8, HINSTANCE arg9, LPARAM arg10);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateWindowEx
#define CreateWindowEx error_use_qxeCreateWindowEx_or_CreateWindowExA_and_CreateWindowExW
#endif
HWND qxeCreateWindowEx (DWORD arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, DWORD arg4, int arg5, int arg6, int arg7, int arg8, HWND arg9, HMENU arg10, HINSTANCE arg11, LPVOID arg12);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateWindowStation
#define CreateWindowStation error_use_qxeCreateWindowStation_or_CreateWindowStationA_and_CreateWindowStationW
#endif
HWINSTA qxeCreateWindowStation (Extbyte * arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg4);

#undef DefDlgProc
#define DefDlgProc error_return_value_is_conditionalized_on__MAC__messes_up_parser

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DefFrameProc
#define DefFrameProc error_use_qxeDefFrameProc_or_DefFrameProcA_and_DefFrameProcW
#endif
LRESULT qxeDefFrameProc (HWND arg1, HWND arg2, UINT arg3, WPARAM arg4, LPARAM arg5);

#undef DefMDIChildProc
#define DefMDIChildProc error_return_value_is_conditionalized_on__MAC__messes_up_parser

/* Skipping DefWindowProc because return value is conditionalized on _MAC, messes up parser */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DialogBoxIndirectParam
#define DialogBoxIndirectParam error_use_qxeDialogBoxIndirectParam_or_DialogBoxIndirectParamA_and_DialogBoxIndirectParamW
#endif
int qxeDialogBoxIndirectParam (HINSTANCE arg1, LPCDLGTEMPLATE arg2, HWND arg3, DLGPROC arg4, LPARAM arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DialogBoxParam
#define DialogBoxParam error_use_qxeDialogBoxParam_or_DialogBoxParamA_and_DialogBoxParamW
#endif
int qxeDialogBoxParam (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, HWND arg3, DLGPROC arg4, LPARAM arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DispatchMessage
#define DispatchMessage error_use_qxeDispatchMessage_or_DispatchMessageA_and_DispatchMessageW
#endif
LONG qxeDispatchMessage (const MSG* arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DlgDirList
#define DlgDirList error_use_qxeDlgDirList_or_DlgDirListA_and_DlgDirListW
#endif
int qxeDlgDirList (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3, int arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DlgDirListComboBox
#define DlgDirListComboBox error_use_qxeDlgDirListComboBox_or_DlgDirListComboBoxA_and_DlgDirListComboBoxW
#endif
int qxeDlgDirListComboBox (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3, int arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DlgDirSelectComboBoxEx
#define DlgDirSelectComboBoxEx error_use_qxeDlgDirSelectComboBoxEx_or_DlgDirSelectComboBoxExA_and_DlgDirSelectComboBoxExW
#endif
BOOL qxeDlgDirSelectComboBoxEx (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3, int arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DlgDirSelectEx
#define DlgDirSelectEx error_use_qxeDlgDirSelectEx_or_DlgDirSelectExA_and_DlgDirSelectExW
#endif
BOOL qxeDlgDirSelectEx (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3, int arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DrawState
#define DrawState error_use_qxeDrawState_or_DrawStateA_and_DrawStateW
#endif
BOOL qxeDrawState (HDC arg1, HBRUSH arg2, DRAWSTATEPROC arg3, LPARAM arg4, WPARAM arg5, int arg6, int arg7, int arg8, int arg9, UINT arg10);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DrawText
#define DrawText error_use_qxeDrawText_or_DrawTextA_and_DrawTextW
#endif
int qxeDrawText (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, LPRECT arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DrawTextEx
#define DrawTextEx error_use_qxeDrawTextEx_or_DrawTextExA_and_DrawTextExW
#endif
int qxeDrawTextEx (HDC arg1, Extbyte * arg2, int arg3, LPRECT arg4, UINT arg5, LPDRAWTEXTPARAMS arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumDesktops
#define EnumDesktops error_use_qxeEnumDesktops_or_EnumDesktopsA_and_EnumDesktopsW
#endif
BOOL qxeEnumDesktops (HWINSTA arg1, DESKTOPENUMPROCW arg2, LPARAM arg3);

#undef EnumDisplaySettings
#define EnumDisplaySettings error_split_sized_LPDEVMODE

#undef EnumDisplaySettingsEx
#define EnumDisplaySettingsEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef EnumDisplayDevices
#define EnumDisplayDevices error_split_sized_PDISPLAY_DEVICE__NT_5_0__only__no_Win98

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumProps
#define EnumProps error_use_qxeEnumProps_or_EnumPropsA_and_EnumPropsW
#endif
int qxeEnumProps (HWND arg1, PROPENUMPROCW arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumPropsEx
#define EnumPropsEx error_use_qxeEnumPropsEx_or_EnumPropsExA_and_EnumPropsExW
#endif
int qxeEnumPropsEx (HWND arg1, PROPENUMPROCEXW arg2, LPARAM arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumWindowStations
#define EnumWindowStations error_use_qxeEnumWindowStations_or_EnumWindowStationsA_and_EnumWindowStationsW
#endif
BOOL qxeEnumWindowStations (WINSTAENUMPROCW arg1, LPARAM arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindWindowEx
#define FindWindowEx error_use_qxeFindWindowEx_or_FindWindowExA_and_FindWindowExW
#endif
HWND qxeFindWindowEx (HWND arg1, HWND arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindWindow
#define FindWindow error_use_qxeFindWindow_or_FindWindowA_and_FindWindowW
#endif
HWND qxeFindWindow (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetClassInfo
#define GetClassInfo error_use_qxeGetClassInfo_or_GetClassInfoA_and_GetClassInfoW
#endif
BOOL qxeGetClassInfo (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, LPWNDCLASSW arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetClassInfoEx
#define GetClassInfoEx error_use_qxeGetClassInfoEx_or_GetClassInfoExA_and_GetClassInfoExW
#endif
BOOL qxeGetClassInfoEx (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, LPWNDCLASSEXW arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetClassLong
#define GetClassLong error_use_qxeGetClassLong_or_GetClassLongA_and_GetClassLongW
#endif
DWORD qxeGetClassLong (HWND arg1, int arg2);

#undef GetClassLongPtr
#define GetClassLongPtr error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetClassName
#define GetClassName error_use_qxeGetClassName_or_GetClassNameA_and_GetClassNameW
#endif
int qxeGetClassName (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetClipboardFormatName
#define GetClipboardFormatName error_use_qxeGetClipboardFormatName_or_GetClipboardFormatNameA_and_GetClipboardFormatNameW
#endif
int qxeGetClipboardFormatName (UINT arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetDlgItemText
#define GetDlgItemText error_use_qxeGetDlgItemText_or_GetDlgItemTextA_and_GetDlgItemTextW
#endif
UINT qxeGetDlgItemText (HWND arg1, int arg2, Extbyte * arg3, int arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetKeyboardLayoutName
#define GetKeyboardLayoutName error_use_qxeGetKeyboardLayoutName_or_GetKeyboardLayoutNameA_and_GetKeyboardLayoutNameW
#endif
BOOL qxeGetKeyboardLayoutName (Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetKeyNameText
#define GetKeyNameText error_use_qxeGetKeyNameText_or_GetKeyNameTextA_and_GetKeyNameTextW
#endif
int qxeGetKeyNameText (LONG arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetMenuItemInfo
#define GetMenuItemInfo error_use_qxeGetMenuItemInfo_or_GetMenuItemInfoA_and_GetMenuItemInfoW
#endif
BOOL qxeGetMenuItemInfo (HMENU arg1, UINT arg2, BOOL arg3, LPMENUITEMINFOW arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetMenuString
#define GetMenuString error_use_qxeGetMenuString_or_GetMenuStringA_and_GetMenuStringW
#endif
int qxeGetMenuString (HMENU arg1, UINT arg2, Extbyte * arg3, int arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetMessage
#define GetMessage error_use_qxeGetMessage_or_GetMessageA_and_GetMessageW
#endif
BOOL qxeGetMessage (LPMSG arg1, HWND arg2, UINT arg3, UINT arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetProp
#define GetProp error_use_qxeGetProp_or_GetPropA_and_GetPropW
#endif
HANDLE qxeGetProp (HWND arg1, const Extbyte * arg2);

#undef GetRawInputDeviceInfo
#define GetRawInputDeviceInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTabbedTextExtent
#define GetTabbedTextExtent error_use_qxeGetTabbedTextExtent_or_GetTabbedTextExtentA_and_GetTabbedTextExtentW
#endif
DWORD qxeGetTabbedTextExtent (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, int arg4, LPINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetWindowLong
#define GetWindowLong error_use_qxeGetWindowLong_or_GetWindowLongA_and_GetWindowLongW
#endif
LONG qxeGetWindowLong (HWND arg1, int arg2);

#undef GetWindowLongPtr
#define GetWindowLongPtr error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetUserObjectInformation
#define GetUserObjectInformation error_use_qxeGetUserObjectInformation_or_GetUserObjectInformationA_and_GetUserObjectInformationW
#endif
BOOL qxeGetUserObjectInformation (HANDLE arg1, int arg2, PVOID arg3, DWORD arg4, PDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetWindowTextLength
#define GetWindowTextLength error_use_qxeGetWindowTextLength_or_GetWindowTextLengthA_and_GetWindowTextLengthW
#endif
int qxeGetWindowTextLength (HWND arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetWindowText
#define GetWindowText error_use_qxeGetWindowText_or_GetWindowTextA_and_GetWindowTextW
#endif
int qxeGetWindowText (HWND arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#undef GetAltTabInfo
#define GetAltTabInfo error_NT_5_0__only

#undef GetMonitorInfo
#define GetMonitorInfo error_NT_5_0_Win98__only

#undef GetWindowModuleFileName
#define GetWindowModuleFileName error_NT_5_0__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GrayString
#define GrayString error_use_qxeGrayString_or_GrayStringA_and_GrayStringW
#endif
BOOL qxeGrayString (HDC arg1, HBRUSH arg2, GRAYSTRINGPROC arg3, LPARAM arg4, int arg5, int arg6, int arg7, int arg8, int arg9);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef InsertMenu
#define InsertMenu error_use_qxeInsertMenu_or_InsertMenuA_and_InsertMenuW
#endif
BOOL qxeInsertMenu (HMENU arg1, UINT arg2, UINT arg3, UINT arg4, const Extbyte * arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef InsertMenuItem
#define InsertMenuItem error_use_qxeInsertMenuItem_or_InsertMenuItemA_and_InsertMenuItemW
#endif
BOOL qxeInsertMenuItem (HMENU arg1, UINT arg2, BOOL arg3, LPCMENUITEMINFOW arg4);

#undef IsCharAlphaNumeric
#define IsCharAlphaNumeric error_split_CHAR

#undef IsCharAlpha
#define IsCharAlpha error_split_CHAR

#undef IsCharLower
#define IsCharLower error_split_CHAR

#undef IsCharUpper
#define IsCharUpper error_split_CHAR

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef IsDialogMessage
#define IsDialogMessage error_use_qxeIsDialogMessage_or_IsDialogMessageA_and_IsDialogMessageW
#endif
BOOL qxeIsDialogMessage (HWND arg1, LPMSG arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadAccelerators
#define LoadAccelerators error_use_qxeLoadAccelerators_or_LoadAcceleratorsA_and_LoadAcceleratorsW
#endif
HACCEL qxeLoadAccelerators (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadBitmap
#define LoadBitmap error_use_qxeLoadBitmap_or_LoadBitmapA_and_LoadBitmapW
#endif
HBITMAP qxeLoadBitmap (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadCursorFromFile
#define LoadCursorFromFile error_use_qxeLoadCursorFromFile_or_LoadCursorFromFileA_and_LoadCursorFromFileW
#endif
HCURSOR qxeLoadCursorFromFile (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadCursor
#define LoadCursor error_use_qxeLoadCursor_or_LoadCursorA_and_LoadCursorW
#endif
HCURSOR qxeLoadCursor (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadIcon
#define LoadIcon error_use_qxeLoadIcon_or_LoadIconA_and_LoadIconW
#endif
HICON qxeLoadIcon (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadImage
#define LoadImage error_use_qxeLoadImage_or_LoadImageA_and_LoadImageW
#endif
HANDLE qxeLoadImage (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, UINT arg3, int arg4, int arg5, UINT arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadKeyboardLayout
#define LoadKeyboardLayout error_use_qxeLoadKeyboardLayout_or_LoadKeyboardLayoutA_and_LoadKeyboardLayoutW
#endif
HKL qxeLoadKeyboardLayout (const Extbyte * arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadMenuIndirect
#define LoadMenuIndirect error_use_qxeLoadMenuIndirect_or_LoadMenuIndirectA_and_LoadMenuIndirectW
#endif
HMENU qxeLoadMenuIndirect (const MENUTEMPLATE* arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadMenu
#define LoadMenu error_use_qxeLoadMenu_or_LoadMenuA_and_LoadMenuW
#endif
HMENU qxeLoadMenu (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadString
#define LoadString error_use_qxeLoadString_or_LoadStringA_and_LoadStringW
#endif
int qxeLoadString (HINSTANCE arg1, UINT arg2, Extbyte * arg3, int arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MapVirtualKeyEx
#define MapVirtualKeyEx error_use_qxeMapVirtualKeyEx_or_MapVirtualKeyExA_and_MapVirtualKeyExW
#endif
UINT qxeMapVirtualKeyEx (UINT arg1, UINT arg2, HKL arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MapVirtualKey
#define MapVirtualKey error_use_qxeMapVirtualKey_or_MapVirtualKeyA_and_MapVirtualKeyW
#endif
UINT qxeMapVirtualKey (UINT arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MessageBox
#define MessageBox error_use_qxeMessageBox_or_MessageBoxA_and_MessageBoxW
#endif
int qxeMessageBox (HWND arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, UINT arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MessageBoxEx
#define MessageBoxEx error_use_qxeMessageBoxEx_or_MessageBoxExA_and_MessageBoxExW
#endif
int qxeMessageBoxEx (HWND arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, UINT arg4, WORD arg5);

#undef MessageBoxIndirect
#define MessageBoxIndirect error_Cygwin_has_split_MSGBOXPARAMS__instead_of_LPMSGBOXPARAMS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ModifyMenu
#define ModifyMenu error_use_qxeModifyMenu_or_ModifyMenuA_and_ModifyMenuW
#endif
BOOL qxeModifyMenu (HMENU arg1, UINT arg2, UINT arg3, UINT arg4, const Extbyte * arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OemToCharBuff
#define OemToCharBuff error_use_qxeOemToCharBuff_or_OemToCharBuffA_and_OemToCharBuffW
#endif
BOOL qxeOemToCharBuff (LPCSTR arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OemToChar
#define OemToChar error_use_qxeOemToChar_or_OemToCharA_and_OemToCharW
#endif
BOOL qxeOemToChar (LPCSTR arg1, Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenDesktop
#define OpenDesktop error_use_qxeOpenDesktop_or_OpenDesktopA_and_OpenDesktopW
#endif
HDESK qxeOpenDesktop (Extbyte * arg1, DWORD arg2, BOOL arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenWindowStation
#define OpenWindowStation error_use_qxeOpenWindowStation_or_OpenWindowStationA_and_OpenWindowStationW
#endif
HWINSTA qxeOpenWindowStation (Extbyte * arg1, BOOL arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PeekMessage
#define PeekMessage error_use_qxePeekMessage_or_PeekMessageA_and_PeekMessageW
#endif
BOOL qxePeekMessage (LPMSG arg1, HWND arg2, UINT arg3, UINT arg4, UINT arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PostMessage
#define PostMessage error_use_qxePostMessage_or_PostMessageA_and_PostMessageW
#endif
BOOL qxePostMessage (HWND arg1, UINT arg2, WPARAM arg3, LPARAM arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PostThreadMessage
#define PostThreadMessage error_use_qxePostThreadMessage_or_PostThreadMessageA_and_PostThreadMessageW
#endif
BOOL qxePostThreadMessage (DWORD arg1, UINT arg2, WPARAM arg3, LPARAM arg4);

#undef RealGetWindowClass
#define RealGetWindowClass error_NT_5_0__only

/* Skipping RegisterClass because need to intercept so we can provide our own window procedure and handle split notify messages; split-simple WNDCLASS */

/* Skipping RegisterClassEx because need to intercept so we can provide our own window procedure and handle split notify messages; split-simple WNDCLASSEX; NT 4.0+ only */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegisterClipboardFormat
#define RegisterClipboardFormat error_use_qxeRegisterClipboardFormat_or_RegisterClipboardFormatA_and_RegisterClipboardFormatW
#endif
UINT qxeRegisterClipboardFormat (const Extbyte * arg1);

#undef RegisterDeviceNotification
#define RegisterDeviceNotification error_NT_5_0__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegisterWindowMessage
#define RegisterWindowMessage error_use_qxeRegisterWindowMessage_or_RegisterWindowMessageA_and_RegisterWindowMessageW
#endif
UINT qxeRegisterWindowMessage (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RemoveProp
#define RemoveProp error_use_qxeRemoveProp_or_RemovePropA_and_RemovePropW
#endif
HANDLE qxeRemoveProp (HWND arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SendDlgItemMessage
#define SendDlgItemMessage error_use_qxeSendDlgItemMessage_or_SendDlgItemMessageA_and_SendDlgItemMessageW
#endif
LONG qxeSendDlgItemMessage (HWND arg1, int arg2, UINT arg3, WPARAM arg4, LPARAM arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SendMessageCallback
#define SendMessageCallback error_use_qxeSendMessageCallback_or_SendMessageCallbackA_and_SendMessageCallbackW
#endif
BOOL qxeSendMessageCallback (HWND arg1, UINT arg2, WPARAM arg3, LPARAM arg4, SENDASYNCPROC arg5, DWORD arg6);

#undef SendMessageTimeout
#define SendMessageTimeout error_VS6_has_erroneous_seventh_parameter_DWORD_PTR_instead_of_PDWORD_PTR

/* Skipping SendMessage because split messages and structures */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SendNotifyMessage
#define SendNotifyMessage error_use_qxeSendNotifyMessage_or_SendNotifyMessageA_and_SendNotifyMessageW
#endif
BOOL qxeSendNotifyMessage (HWND arg1, UINT arg2, WPARAM arg3, LPARAM arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetClassLong
#define SetClassLong error_use_qxeSetClassLong_or_SetClassLongA_and_SetClassLongW
#endif
DWORD qxeSetClassLong (HWND arg1, int arg2, LONG arg3);

#undef SetClassLongPtr
#define SetClassLongPtr error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetDlgItemText
#define SetDlgItemText error_use_qxeSetDlgItemText_or_SetDlgItemTextA_and_SetDlgItemTextW
#endif
BOOL qxeSetDlgItemText (HWND arg1, int arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetMenuItemInfo
#define SetMenuItemInfo error_use_qxeSetMenuItemInfo_or_SetMenuItemInfoA_and_SetMenuItemInfoW
#endif
BOOL qxeSetMenuItemInfo (HMENU arg1, UINT arg2, BOOL arg3, LPCMENUITEMINFOW arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetProp
#define SetProp error_use_qxeSetProp_or_SetPropA_and_SetPropW
#endif
BOOL qxeSetProp (HWND arg1, const Extbyte * arg2, HANDLE arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetUserObjectInformation
#define SetUserObjectInformation error_use_qxeSetUserObjectInformation_or_SetUserObjectInformationA_and_SetUserObjectInformationW
#endif
BOOL qxeSetUserObjectInformation (HANDLE arg1, int arg2, PVOID arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetWindowLong
#define SetWindowLong error_use_qxeSetWindowLong_or_SetWindowLongA_and_SetWindowLongW
#endif
LONG qxeSetWindowLong (HWND arg1, int arg2, LONG arg3);

#undef SetWindowLongPtr
#define SetWindowLongPtr error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SetWindowsHook
#define SetWindowsHook error_obsolete__two_versions__STRICT_and_non_STRICT

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetWindowsHookEx
#define SetWindowsHookEx error_use_qxeSetWindowsHookEx_or_SetWindowsHookExA_and_SetWindowsHookExW
#endif
HHOOK qxeSetWindowsHookEx (int arg1, HOOKPROC arg2, HINSTANCE arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetWindowText
#define SetWindowText error_use_qxeSetWindowText_or_SetWindowTextA_and_SetWindowTextW
#endif
BOOL qxeSetWindowText (HWND arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SystemParametersInfo
#define SystemParametersInfo error_use_qxeSystemParametersInfo_or_SystemParametersInfoA_and_SystemParametersInfoW
#endif
BOOL qxeSystemParametersInfo (UINT arg1, UINT arg2, PVOID arg3, UINT arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef TabbedTextOut
#define TabbedTextOut error_use_qxeTabbedTextOut_or_TabbedTextOutA_and_TabbedTextOutW
#endif
LONG qxeTabbedTextOut (HDC arg1, int arg2, int arg3, const Extbyte * arg4, int arg5, int arg6, LPINT arg7, int arg8);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef TranslateAccelerator
#define TranslateAccelerator error_use_qxeTranslateAccelerator_or_TranslateAcceleratorA_and_TranslateAcceleratorW
#endif
int qxeTranslateAccelerator (HWND arg1, HACCEL arg2, LPMSG arg3);

/* Skipping UnregisterClass because need to intercept for reasons related to RegisterClass */

#undef VkKeyScanEx
#define VkKeyScanEx error_split_CHAR__NT_4_0__only

/* Skipping VkKeyScan because split CHAR */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WinHelp
#define WinHelp error_use_qxeWinHelp_or_WinHelpA_and_WinHelpW
#endif
BOOL qxeWinHelp (HWND arg1, const Extbyte * arg2, UINT arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef wvsprintf
#define wvsprintf error_use_qxewvsprintf_or_wvsprintfA_and_wvsprintfW
#endif
int qxewvsprintf (Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, va_list arglist);


/* Processing file DDEML.H */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DdeCreateStringHandle
#define DdeCreateStringHandle error_use_qxeDdeCreateStringHandle_or_DdeCreateStringHandleA_and_DdeCreateStringHandleW
#endif
HSZ qxeDdeCreateStringHandle (DWORD arg1, const Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DdeInitialize
#define DdeInitialize error_use_qxeDdeInitialize_or_DdeInitializeA_and_DdeInitializeW
#endif
UINT qxeDdeInitialize (PDWORD arg1, PFNCALLBACK arg2, DWORD arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DdeQueryString
#define DdeQueryString error_use_qxeDdeQueryString_or_DdeQueryStringA_and_DdeQueryStringW
#endif
DWORD qxeDdeQueryString (DWORD arg1, HSZ arg2, Extbyte * arg3, DWORD arg4, int arg5);


/* Processing file WINREG.H */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef AbortSystemShutdown
#define AbortSystemShutdown error_use_qxeAbortSystemShutdown_or_AbortSystemShutdownA_and_AbortSystemShutdownW
#endif
BOOL qxeAbortSystemShutdown (Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef InitiateSystemShutdown
#define InitiateSystemShutdown error_use_qxeInitiateSystemShutdown_or_InitiateSystemShutdownA_and_InitiateSystemShutdownW
#endif
BOOL qxeInitiateSystemShutdown (Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, BOOL arg4, BOOL arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegConnectRegistry
#define RegConnectRegistry error_use_qxeRegConnectRegistry_or_RegConnectRegistryA_and_RegConnectRegistryW
#endif
LONG qxeRegConnectRegistry (const Extbyte * arg1, HKEY arg2, PHKEY arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegCreateKeyEx
#define RegCreateKeyEx error_use_qxeRegCreateKeyEx_or_RegCreateKeyExA_and_RegCreateKeyExW
#endif
LONG qxeRegCreateKeyEx (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, Extbyte * arg4, DWORD arg5, REGSAM arg6, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg7, PHKEY arg8, PDWORD arg9);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegCreateKey
#define RegCreateKey error_use_qxeRegCreateKey_or_RegCreateKeyA_and_RegCreateKeyW
#endif
LONG qxeRegCreateKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, PHKEY arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegDeleteKey
#define RegDeleteKey error_use_qxeRegDeleteKey_or_RegDeleteKeyA_and_RegDeleteKeyW
#endif
LONG qxeRegDeleteKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2);

#undef RegDeleteKeyEx
#define RegDeleteKeyEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegDeleteValue
#define RegDeleteValue error_use_qxeRegDeleteValue_or_RegDeleteValueA_and_RegDeleteValueW
#endif
LONG qxeRegDeleteValue (HKEY arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegEnumKey
#define RegEnumKey error_use_qxeRegEnumKey_or_RegEnumKeyA_and_RegEnumKeyW
#endif
LONG qxeRegEnumKey (HKEY arg1, DWORD arg2, Extbyte * arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegEnumKeyEx
#define RegEnumKeyEx error_use_qxeRegEnumKeyEx_or_RegEnumKeyExA_and_RegEnumKeyExW
#endif
LONG qxeRegEnumKeyEx (HKEY arg1, DWORD arg2, Extbyte * arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5, Extbyte * arg6, PDWORD arg7, PFILETIME arg8);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegEnumValue
#define RegEnumValue error_use_qxeRegEnumValue_or_RegEnumValueA_and_RegEnumValueW
#endif
LONG qxeRegEnumValue (HKEY arg1, DWORD arg2, Extbyte * arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5, PDWORD arg6, LPBYTE arg7, PDWORD arg8);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegLoadKey
#define RegLoadKey error_use_qxeRegLoadKey_or_RegLoadKeyA_and_RegLoadKeyW
#endif
LONG qxeRegLoadKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegOpenKeyEx
#define RegOpenKeyEx error_use_qxeRegOpenKeyEx_or_RegOpenKeyExA_and_RegOpenKeyExW
#endif
LONG qxeRegOpenKeyEx (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, REGSAM arg4, PHKEY arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegOpenKey
#define RegOpenKey error_use_qxeRegOpenKey_or_RegOpenKeyA_and_RegOpenKeyW
#endif
LONG qxeRegOpenKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, PHKEY arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegQueryInfoKey
#define RegQueryInfoKey error_use_qxeRegQueryInfoKey_or_RegQueryInfoKeyA_and_RegQueryInfoKeyW
#endif
LONG qxeRegQueryInfoKey (HKEY arg1, Extbyte * arg2, PDWORD arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5, PDWORD arg6, PDWORD arg7, PDWORD arg8, PDWORD arg9, PDWORD arg10, PDWORD arg11, PFILETIME arg12);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegQueryMultipleValues
#define RegQueryMultipleValues error_use_qxeRegQueryMultipleValues_or_RegQueryMultipleValuesA_and_RegQueryMultipleValuesW
#endif
LONG qxeRegQueryMultipleValues (HKEY arg1, PVALENTW arg2, DWORD arg3, Extbyte * arg4, LPDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegQueryValueEx
#define RegQueryValueEx error_use_qxeRegQueryValueEx_or_RegQueryValueExA_and_RegQueryValueExW
#endif
LONG qxeRegQueryValueEx (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, LPDWORD arg3, LPDWORD arg4, LPBYTE arg5, LPDWORD arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegQueryValue
#define RegQueryValue error_use_qxeRegQueryValue_or_RegQueryValueA_and_RegQueryValueW
#endif
LONG qxeRegQueryValue (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, Extbyte * arg3, PLONG arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegReplaceKey
#define RegReplaceKey error_use_qxeRegReplaceKey_or_RegReplaceKeyA_and_RegReplaceKeyW
#endif
LONG qxeRegReplaceKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegRestoreKey
#define RegRestoreKey error_use_qxeRegRestoreKey_or_RegRestoreKeyA_and_RegRestoreKeyW
#endif
LONG qxeRegRestoreKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegSaveKey
#define RegSaveKey error_use_qxeRegSaveKey_or_RegSaveKeyA_and_RegSaveKeyW
#endif
LONG qxeRegSaveKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegSetValueEx
#define RegSetValueEx error_use_qxeRegSetValueEx_or_RegSetValueExA_and_RegSetValueExW
#endif
LONG qxeRegSetValueEx (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, DWORD arg4, const BYTE* arg5, DWORD arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegSetValue
#define RegSetValue error_use_qxeRegSetValue_or_RegSetValueA_and_RegSetValueW
#endif
LONG qxeRegSetValue (HKEY arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, const Extbyte * arg4, DWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegUnLoadKey
#define RegUnLoadKey error_use_qxeRegUnLoadKey_or_RegUnLoadKeyA_and_RegUnLoadKeyW
#endif
LONG qxeRegUnLoadKey (HKEY arg1, const Extbyte * arg2);


/* Processing file WINNLS.H */

#undef CompareString
#define CompareString error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumCalendarInfo
#define EnumCalendarInfo error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumDateFormats
#define EnumDateFormats error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumSystemCodePages
#define EnumSystemCodePages error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumSystemLocales
#define EnumSystemLocales error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumTimeFormats
#define EnumTimeFormats error_not_used__not_examined_yet

#undef FoldString
#define FoldString error_not_used__not_examined_yet

#undef GetCalendarInfo
#define GetCalendarInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetCPInfoEx
#define GetCPInfoEx error_not_used__not_examined_yet

#undef GetCurrencyFormat
#define GetCurrencyFormat error_not_used__not_examined_yet

#undef GetDateFormat
#define GetDateFormat error_not_used__not_examined_yet

#undef GetGeoInfo
#define GetGeoInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetLocaleInfo
#define GetLocaleInfo error_use_qxeGetLocaleInfo_or_GetLocaleInfoA_and_GetLocaleInfoW
#endif
int qxeGetLocaleInfo (LCID arg1, LCTYPE arg2, Extbyte * arg3, int arg4);

#undef GetNumberFormat
#define GetNumberFormat error_not_used__not_examined_yet

#undef GetStringType
#define GetStringType error_no_such_fun__A_and_W_versions_have_different_nos__of_args

#undef GetStringTypeEx
#define GetStringTypeEx error_not_used__not_examined_yet

#undef GetTimeFormat
#define GetTimeFormat error_not_used__not_examined_yet

#undef LCMapString
#define LCMapString error_not_used__not_examined_yet

#undef SetCalendarInfo
#define SetCalendarInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetLocaleInfo
#define SetLocaleInfo error_use_qxeSetLocaleInfo_or_SetLocaleInfoA_and_SetLocaleInfoW
#endif
BOOL qxeSetLocaleInfo (LCID arg1, LCTYPE arg2, const Extbyte * arg3);

#undef EnumCalendarInfoEx
#define EnumCalendarInfoEx error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumDateFormatsEx
#define EnumDateFormatsEx error_not_used__not_examined_yet

#undef EnumSystemLanguageGroups
#define EnumSystemLanguageGroups error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef EnumLanguageGroupLocales
#define EnumLanguageGroupLocales error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef EnumUILanguages
#define EnumUILanguages error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it


/* Processing file WINGDI.H */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef AddFontResource
#define AddFontResource error_use_qxeAddFontResource_or_AddFontResourceA_and_AddFontResourceW
#endif
int qxeAddFontResource (const Extbyte * arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef AddFontResourceEx
#define AddFontResourceEx error_NT_5_0__only
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CopyEnhMetaFile
#define CopyEnhMetaFile error_use_qxeCopyEnhMetaFile_or_CopyEnhMetaFileA_and_CopyEnhMetaFileW
#endif
HENHMETAFILE qxeCopyEnhMetaFile (HENHMETAFILE arg1, const Extbyte * arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CopyMetaFile
#define CopyMetaFile error_use_qxeCopyMetaFile_or_CopyMetaFileA_and_CopyMetaFileW
#endif
HMETAFILE qxeCopyMetaFile (HMETAFILE arg1, const Extbyte * arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef CreateColorSpace
#define CreateColorSpace error_split_sized_LPLOGCOLORSPACE__NT_4_0__only
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping CreateDC because split-sized DEVMODE */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateEnhMetaFile
#define CreateEnhMetaFile error_use_qxeCreateEnhMetaFile_or_CreateEnhMetaFileA_and_CreateEnhMetaFileW
#endif
HDC qxeCreateEnhMetaFile (HDC arg1, const Extbyte * arg2, LPCRECT arg3, const Extbyte * arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateFont
#define CreateFont error_use_qxeCreateFont_or_CreateFontA_and_CreateFontW
#endif
HFONT qxeCreateFont (int arg1, int arg2, int arg3, int arg4, int arg5, DWORD arg6, DWORD arg7, DWORD arg8, DWORD arg9, DWORD arg10, DWORD arg11, DWORD arg12, DWORD arg13, const Extbyte * arg14);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping CreateFontIndirect because split-sized LOGFONT */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping CreateIC because split-sized DEVMODE */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateMetaFile
#define CreateMetaFile error_use_qxeCreateMetaFile_or_CreateMetaFileA_and_CreateMetaFileW
#endif
HDC qxeCreateMetaFile (const Extbyte * arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateScalableFontResource
#define CreateScalableFontResource error_use_qxeCreateScalableFontResource_or_CreateScalableFontResourceA_and_CreateScalableFontResourceW
#endif
BOOL qxeCreateScalableFontResource (DWORD arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping DeviceCapabilities because split-sized DEVMODE */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumFontFamilies
#define EnumFontFamilies error_split_complex_FONTENUMPROC
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping EnumFontFamiliesEx because split-complex FONTENUMPROC; NT 4.0+ only */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef EnumFonts
#define EnumFonts error_split_complex_FONTENUMPROC
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EnumICMProfiles
#define EnumICMProfiles error_use_qxeEnumICMProfiles_or_EnumICMProfilesA_and_EnumICMProfilesW
#endif
int qxeEnumICMProfiles (HDC arg1, ICMENUMPROCW arg2, LPARAM arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ExtTextOut
#define ExtTextOut error_use_qxeExtTextOut_or_ExtTextOutA_and_ExtTextOutW
#endif
BOOL qxeExtTextOut (HDC arg1, int arg2, int arg3, UINT arg4, LPCRECT arg5, const Extbyte * arg6, UINT arg7, const INT* arg8);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharABCWidths
#define GetCharABCWidths error_use_qxeGetCharABCWidths_or_GetCharABCWidthsA_and_GetCharABCWidthsW
#endif
BOOL qxeGetCharABCWidths (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, LPABC arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharABCWidthsFloat
#define GetCharABCWidthsFloat error_use_qxeGetCharABCWidthsFloat_or_GetCharABCWidthsFloatA_and_GetCharABCWidthsFloatW
#endif
BOOL qxeGetCharABCWidthsFloat (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, LPABCFLOAT arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharacterPlacement
#define GetCharacterPlacement error_use_qxeGetCharacterPlacement_or_GetCharacterPlacementA_and_GetCharacterPlacementW
#endif
DWORD qxeGetCharacterPlacement (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, int arg4, LPGCP_RESULTSW arg5, DWORD arg6);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharWidth32
#define GetCharWidth32 error_use_qxeGetCharWidth32_or_GetCharWidth32A_and_GetCharWidth32W
#endif
BOOL qxeGetCharWidth32 (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, LPINT arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharWidth
#define GetCharWidth error_use_qxeGetCharWidth_or_GetCharWidthA_and_GetCharWidthW
#endif
BOOL qxeGetCharWidth (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, LPINT arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCharWidthFloat
#define GetCharWidthFloat error_use_qxeGetCharWidthFloat_or_GetCharWidthFloatA_and_GetCharWidthFloatW
#endif
BOOL qxeGetCharWidthFloat (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, PFLOAT arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetEnhMetaFile
#define GetEnhMetaFile error_use_qxeGetEnhMetaFile_or_GetEnhMetaFileA_and_GetEnhMetaFileW
#endif
HENHMETAFILE qxeGetEnhMetaFile (const Extbyte * arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetEnhMetaFileDescription
#define GetEnhMetaFileDescription error_use_qxeGetEnhMetaFileDescription_or_GetEnhMetaFileDescriptionA_and_GetEnhMetaFileDescriptionW
#endif
UINT qxeGetEnhMetaFileDescription (HENHMETAFILE arg1, UINT arg2, Extbyte * arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetGlyphOutline
#define GetGlyphOutline error_use_qxeGetGlyphOutline_or_GetGlyphOutlineA_and_GetGlyphOutlineW
#endif
DWORD qxeGetGlyphOutline (HDC arg1, UINT arg2, UINT arg3, LPGLYPHMETRICS arg4, DWORD arg5, PVOID arg6, const MAT2* arg7);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetICMProfile
#define GetICMProfile error_use_qxeGetICMProfile_or_GetICMProfileA_and_GetICMProfileW
#endif
BOOL qxeGetICMProfile (HDC arg1, LPDWORD arg2, Extbyte * arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetKerningPairs
#define GetKerningPairs error_use_qxeGetKerningPairs_or_GetKerningPairsA_and_GetKerningPairsW
#endif
DWORD qxeGetKerningPairs (HDC arg1, DWORD arg2, LPKERNINGPAIR arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetLogColorSpace
#define GetLogColorSpace error_split_sized_LPLOGCOLORSPACE__NT_4_0__only
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetMetaFile
#define GetMetaFile error_use_qxeGetMetaFile_or_GetMetaFileA_and_GetMetaFileW
#endif
HMETAFILE qxeGetMetaFile (const Extbyte * arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping GetObject because split-sized LOGFONT */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetOutlineTextMetrics
#define GetOutlineTextMetrics error_split_sized_LPOUTLINETEXTMETRIC
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTextExtentExPoint
#define GetTextExtentExPoint error_use_qxeGetTextExtentExPoint_or_GetTextExtentExPointA_and_GetTextExtentExPointW
#endif
BOOL qxeGetTextExtentExPoint (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, int arg4, LPINT arg5, LPINT arg6, LPSIZE arg7);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTextExtentPoint
#define GetTextExtentPoint error_use_qxeGetTextExtentPoint_or_GetTextExtentPointA_and_GetTextExtentPointW
#endif
BOOL qxeGetTextExtentPoint (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, LPSIZE arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTextExtentPoint32
#define GetTextExtentPoint32 error_use_qxeGetTextExtentPoint32_or_GetTextExtentPoint32A_and_GetTextExtentPoint32W
#endif
BOOL qxeGetTextExtentPoint32 (HDC arg1, const Extbyte * arg2, int arg3, LPSIZE arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTextFace
#define GetTextFace error_use_qxeGetTextFace_or_GetTextFaceA_and_GetTextFaceW
#endif
int qxeGetTextFace (HDC arg1, int arg2, Extbyte * arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping GetTextMetrics because split-sized LPTEXTMETRIC */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PolyTextOut
#define PolyTextOut error_use_qxePolyTextOut_or_PolyTextOutA_and_PolyTextOutW
#endif
BOOL qxePolyTextOut (HDC arg1, const POLYTEXTW* arg2, int arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RemoveFontResource
#define RemoveFontResource error_use_qxeRemoveFontResource_or_RemoveFontResourceA_and_RemoveFontResourceW
#endif
BOOL qxeRemoveFontResource (const Extbyte * arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef RemoveFontResourceEx
#define RemoveFontResourceEx error_NT_5_0__only
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping ResetDC because split-sized DEVMODE */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetICMProfile
#define SetICMProfile error_use_qxeSetICMProfile_or_SetICMProfileA_and_SetICMProfileW
#endif
BOOL qxeSetICMProfile (HDC arg1, Extbyte * arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef StartDoc
#define StartDoc error_use_qxeStartDoc_or_StartDocA_and_StartDocW
#endif
int qxeStartDoc (HDC arg1, const DOCINFOW* arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef TextOut
#define TextOut error_use_qxeTextOut_or_TextOutA_and_TextOutW
#endif
BOOL qxeTextOut (HDC arg1, int arg2, int arg3, const Extbyte * arg4, int arg5);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping UpdateICMRegKey because NT 4.0+ only, error in Cygwin prototype */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef wglUseFontBitmaps
#define wglUseFontBitmaps error_causes_link_error
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef wglUseFontOutlines
#define wglUseFontOutlines error_causes_link_error
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef GetGlyphIndices
#define GetGlyphIndices error_NT_5_0__only
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */


/* Processing file SHLOBJ.H */

/* Skipping SHBrowseForFolder because need to intercept callback for SendMessage */

/* Skipping SHGetDataFromIDList because split-sized WIN32_FIND_DATA or split-simple NETRESOURCE, missing from Cygwin libraries */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SHGetPathFromIDList
#define SHGetPathFromIDList error_use_qxeSHGetPathFromIDList_or_SHGetPathFromIDListA_and_SHGetPathFromIDListW
#endif
BOOL qxeSHGetPathFromIDList (LPCITEMIDLIST arg1, Extbyte * arg2);

/* Skipping SHGetSpecialFolderPath because error in Cygwin prototype, missing from Cygwin libraries */

#undef SHGetFolderPath
#define SHGetFolderPath error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SHGetIconOverlayIndex
#define SHGetIconOverlayIndex error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SHCreateDirectoryEx
#define SHCreateDirectoryEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SHGetFolderPathAndSubDir
#define SHGetFolderPathAndSubDir error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it


/* Processing file COMMDLG.H */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ChooseColor
#define ChooseColor error_use_qxeChooseColor_or_ChooseColorA_and_ChooseColorW
#endif
BOOL qxeChooseColor (LPCHOOSECOLORW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef ChooseFont
#define ChooseFont error_split_sized_LPLOGFONT_in_LPCHOOSEFONT
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindText
#define FindText error_use_qxeFindText_or_FindTextA_and_FindTextW
#endif
HWND qxeFindText (LPFINDREPLACEW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetFileTitle
#define GetFileTitle error_use_qxeGetFileTitle_or_GetFileTitleA_and_GetFileTitleW
#endif
short qxeGetFileTitle (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, WORD arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetOpenFileName
#define GetOpenFileName error_use_qxeGetOpenFileName_or_GetOpenFileNameA_and_GetOpenFileNameW
#endif
BOOL qxeGetOpenFileName (LPOPENFILENAMEW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetSaveFileName
#define GetSaveFileName error_use_qxeGetSaveFileName_or_GetSaveFileNameA_and_GetSaveFileNameW
#endif
BOOL qxeGetSaveFileName (LPOPENFILENAMEW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping PageSetupDlg because LPPAGESETUPDLG with split-sized DEVMODE handle */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping PrintDlg because LPPRINTDLG with split-sized DEVMODE handle */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReplaceText
#define ReplaceText error_use_qxeReplaceText_or_ReplaceTextA_and_ReplaceTextW
#endif
HWND qxeReplaceText (LPFINDREPLACEW arg1);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef PrintDlgEx
#define PrintDlgEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */


/* Processing file IMM.H */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmInstallIME
#define ImmInstallIME error_use_qxeImmInstallIME_or_ImmInstallIMEA_and_ImmInstallIMEW
#endif
HKL qxeImmInstallIME (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetDescription
#define ImmGetDescription error_use_qxeImmGetDescription_or_ImmGetDescriptionA_and_ImmGetDescriptionW
#endif
UINT qxeImmGetDescription (HKL arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetIMEFileName
#define ImmGetIMEFileName error_use_qxeImmGetIMEFileName_or_ImmGetIMEFileNameA_and_ImmGetIMEFileNameW
#endif
UINT qxeImmGetIMEFileName (HKL arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetCompositionString
#define ImmGetCompositionString error_use_qxeImmGetCompositionString_or_ImmGetCompositionStringA_and_ImmGetCompositionStringW
#endif
LONG qxeImmGetCompositionString (HIMC arg1, DWORD arg2, PVOID arg3, DWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping ImmSetCompositionString because different prototypes in VC6 and VC7 */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetCandidateListCount
#define ImmGetCandidateListCount error_use_qxeImmGetCandidateListCount_or_ImmGetCandidateListCountA_and_ImmGetCandidateListCountW
#endif
DWORD qxeImmGetCandidateListCount (HIMC arg1, PDWORD arg2);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetCandidateList
#define ImmGetCandidateList error_use_qxeImmGetCandidateList_or_ImmGetCandidateListA_and_ImmGetCandidateListW
#endif
DWORD qxeImmGetCandidateList (HIMC arg1, DWORD arg2, PCANDIDATELIST arg3, DWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetGuideLine
#define ImmGetGuideLine error_use_qxeImmGetGuideLine_or_ImmGetGuideLineA_and_ImmGetGuideLineW
#endif
DWORD qxeImmGetGuideLine (HIMC arg1, DWORD arg2, Extbyte * arg3, DWORD arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping ImmGetCompositionFont because split-sized LOGFONT */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
/* Skipping ImmSetCompositionFont because split-sized LOGFONT */
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmConfigureIME
#define ImmConfigureIME error_use_qxeImmConfigureIME_or_ImmConfigureIMEA_and_ImmConfigureIMEW
#endif
BOOL qxeImmConfigureIME (HKL arg1, HWND arg2, DWORD arg3, PVOID arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmEscape
#define ImmEscape error_use_qxeImmEscape_or_ImmEscapeA_and_ImmEscapeW
#endif
LRESULT qxeImmEscape (HKL arg1, HIMC arg2, UINT arg3, PVOID arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmGetConversionList
#define ImmGetConversionList error_use_qxeImmGetConversionList_or_ImmGetConversionListA_and_ImmGetConversionListW
#endif
DWORD qxeImmGetConversionList (HKL arg1, HIMC arg2, const Extbyte * arg3, PCANDIDATELIST arg4, DWORD arg5, UINT arg6);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmIsUIMessage
#define ImmIsUIMessage error_use_qxeImmIsUIMessage_or_ImmIsUIMessageA_and_ImmIsUIMessageW
#endif
BOOL qxeImmIsUIMessage (HWND arg1, UINT arg2, WPARAM arg3, LPARAM arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmRegisterWord
#define ImmRegisterWord error_use_qxeImmRegisterWord_or_ImmRegisterWordA_and_ImmRegisterWordW
#endif
BOOL qxeImmRegisterWord (HKL arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, const Extbyte * arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmUnregisterWord
#define ImmUnregisterWord error_use_qxeImmUnregisterWord_or_ImmUnregisterWordA_and_ImmUnregisterWordW
#endif
BOOL qxeImmUnregisterWord (HKL arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3, const Extbyte * arg4);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef ImmGetRegisterWordStyle
#define ImmGetRegisterWordStyle error_split_sized_STYLEBUF
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ImmEnumRegisterWord
#define ImmEnumRegisterWord error_use_qxeImmEnumRegisterWord_or_ImmEnumRegisterWordA_and_ImmEnumRegisterWordW
#endif
UINT qxeImmEnumRegisterWord (HKL arg1, REGISTERWORDENUMPROCW arg2, const Extbyte * arg3, DWORD arg4, const Extbyte * arg5, PVOID arg6);
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */

#if defined (HAVE_MS_WINDOWS)
#undef ImmGetImeMenuItems
#define ImmGetImeMenuItems error_split_sized_IMEMENUITEMINFO
#endif /* defined (HAVE_MS_WINDOWS) */


/* Processing file WINBASE.H */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef AccessCheckAndAuditAlarm
#define AccessCheckAndAuditAlarm error_use_qxeAccessCheckAndAuditAlarm_or_AccessCheckAndAuditAlarmA_and_AccessCheckAndAuditAlarmW
#endif
BOOL qxeAccessCheckAndAuditAlarm (const Extbyte * arg1, LPVOID arg2, Extbyte * arg3, Extbyte * arg4, PSECURITY_DESCRIPTOR arg5, DWORD arg6, PGENERIC_MAPPING arg7, BOOL arg8, PDWORD arg9, PBOOL arg10, PBOOL arg11);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef AddAtom
#define AddAtom error_use_qxeAddAtom_or_AddAtomA_and_AddAtomW
#endif
ATOM qxeAddAtom (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef BackupEventLog
#define BackupEventLog error_use_qxeBackupEventLog_or_BackupEventLogA_and_BackupEventLogW
#endif
BOOL qxeBackupEventLog (HANDLE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef BeginUpdateResource
#define BeginUpdateResource error_use_qxeBeginUpdateResource_or_BeginUpdateResourceA_and_BeginUpdateResourceW
#endif
HANDLE qxeBeginUpdateResource (const Extbyte * arg1, BOOL arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef BuildCommDCB
#define BuildCommDCB error_use_qxeBuildCommDCB_or_BuildCommDCBA_and_BuildCommDCBW
#endif
BOOL qxeBuildCommDCB (const Extbyte * arg1, LPDCB arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef BuildCommDCBAndTimeouts
#define BuildCommDCBAndTimeouts error_use_qxeBuildCommDCBAndTimeouts_or_BuildCommDCBAndTimeoutsA_and_BuildCommDCBAndTimeoutsW
#endif
BOOL qxeBuildCommDCBAndTimeouts (const Extbyte * arg1, LPDCB arg2, LPCOMMTIMEOUTS arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CallNamedPipe
#define CallNamedPipe error_use_qxeCallNamedPipe_or_CallNamedPipeA_and_CallNamedPipeW
#endif
BOOL qxeCallNamedPipe (const Extbyte * arg1, PVOID arg2, DWORD arg3, PVOID arg4, DWORD arg5, PDWORD arg6, DWORD arg7);

#undef CheckNameLegalDOS8Dot3
#define CheckNameLegalDOS8Dot3 error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ClearEventLog
#define ClearEventLog error_use_qxeClearEventLog_or_ClearEventLogA_and_ClearEventLogW
#endif
BOOL qxeClearEventLog (HANDLE arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CommConfigDialog
#define CommConfigDialog error_use_qxeCommConfigDialog_or_CommConfigDialogA_and_CommConfigDialogW
#endif
BOOL qxeCommConfigDialog (const Extbyte * arg1, HWND arg2, LPCOMMCONFIG arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CopyFile
#define CopyFile error_use_qxeCopyFile_or_CopyFileA_and_CopyFileW
#endif
BOOL qxeCopyFile (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, BOOL arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CopyFileEx
#define CopyFileEx error_use_qxeCopyFileEx_or_CopyFileExA_and_CopyFileExW
#endif
BOOL qxeCopyFileEx (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, LPPROGRESS_ROUTINE arg3, LPVOID arg4, LPBOOL arg5, DWORD arg6);

#undef CreateActCtx
#define CreateActCtx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateDirectory
#define CreateDirectory error_use_qxeCreateDirectory_or_CreateDirectoryA_and_CreateDirectoryW
#endif
BOOL qxeCreateDirectory (const Extbyte * arg1, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateDirectoryEx
#define CreateDirectoryEx error_use_qxeCreateDirectoryEx_or_CreateDirectoryExA_and_CreateDirectoryExW
#endif
BOOL qxeCreateDirectoryEx (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateEvent
#define CreateEvent error_use_qxeCreateEvent_or_CreateEventA_and_CreateEventW
#endif
HANDLE qxeCreateEvent (LPSECURITY_ATTRIBUTES arg1, BOOL arg2, BOOL arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateFile
#define CreateFile error_use_qxeCreateFile_or_CreateFileA_and_CreateFileW
#endif
HANDLE qxeCreateFile (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg4, DWORD arg5, DWORD arg6, HANDLE arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateFileMapping
#define CreateFileMapping error_use_qxeCreateFileMapping_or_CreateFileMappingA_and_CreateFileMappingW
#endif
HANDLE qxeCreateFileMapping (HANDLE arg1, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg2, DWORD arg3, DWORD arg4, DWORD arg5, const Extbyte * arg6);

#undef CreateHardLink
#define CreateHardLink error_NT_5_0__only

#undef CreateJobObject
#define CreateJobObject error_NT_5_0__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateMailslot
#define CreateMailslot error_use_qxeCreateMailslot_or_CreateMailslotA_and_CreateMailslotW
#endif
HANDLE qxeCreateMailslot (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateMutex
#define CreateMutex error_use_qxeCreateMutex_or_CreateMutexA_and_CreateMutexW
#endif
HANDLE qxeCreateMutex (LPSECURITY_ATTRIBUTES arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateNamedPipe
#define CreateNamedPipe error_use_qxeCreateNamedPipe_or_CreateNamedPipeA_and_CreateNamedPipeW
#endif
HANDLE qxeCreateNamedPipe (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, DWORD arg4, DWORD arg5, DWORD arg6, DWORD arg7, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg8);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateProcess
#define CreateProcess error_use_qxeCreateProcess_or_CreateProcessA_and_CreateProcessW
#endif
BOOL qxeCreateProcess (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg3, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg4, BOOL arg5, DWORD arg6, PVOID arg7, const Extbyte * arg8, LPSTARTUPINFOW arg9, LPPROCESS_INFORMATION arg10);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateProcessAsUser
#define CreateProcessAsUser error_use_qxeCreateProcessAsUser_or_CreateProcessAsUserA_and_CreateProcessAsUserW
#endif
BOOL qxeCreateProcessAsUser (HANDLE arg1, const Extbyte * arg2, Extbyte * arg3, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg4, LPSECURITY_ATTRIBUTES arg5, BOOL arg6, DWORD arg7, PVOID arg8, const Extbyte * arg9, LPSTARTUPINFOW arg10, LPPROCESS_INFORMATION arg11);

#undef CreateProcessWithLogon
#define CreateProcessWithLogon error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateSemaphore
#define CreateSemaphore error_use_qxeCreateSemaphore_or_CreateSemaphoreA_and_CreateSemaphoreW
#endif
HANDLE qxeCreateSemaphore (LPSECURITY_ATTRIBUTES arg1, LONG arg2, LONG arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef CreateWaitableTimer
#define CreateWaitableTimer error_use_qxeCreateWaitableTimer_or_CreateWaitableTimerA_and_CreateWaitableTimerW
#endif
HANDLE qxeCreateWaitableTimer (LPSECURITY_ATTRIBUTES arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DefineDosDevice
#define DefineDosDevice error_use_qxeDefineDosDevice_or_DefineDosDeviceA_and_DefineDosDeviceW
#endif
BOOL qxeDefineDosDevice (DWORD arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef DeleteFile
#define DeleteFile error_use_qxeDeleteFile_or_DeleteFileA_and_DeleteFileW
#endif
BOOL qxeDeleteFile (const Extbyte * arg1);

#undef DeleteVolumeMountPoint
#define DeleteVolumeMountPoint error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef DnsHostnameToComputerName
#define DnsHostnameToComputerName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#if !defined (CYGWIN_HEADERS)
#undef EncryptFile
#define EncryptFile error_Win2K__only
#endif /* !defined (CYGWIN_HEADERS) */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef EndUpdateResource
#define EndUpdateResource error_use_qxeEndUpdateResource_or_EndUpdateResourceA_and_EndUpdateResourceW
#endif
BOOL qxeEndUpdateResource (HANDLE arg1, BOOL arg2);

/* Skipping EnumResourceLanguages because different prototypes in VC6 and VC7 */

/* Skipping EnumResourceNames because different prototypes in VC6 and VC7 */

/* Skipping EnumResourceTypes because different prototypes in VC6 and VC7 */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ExpandEnvironmentStrings
#define ExpandEnvironmentStrings error_use_qxeExpandEnvironmentStrings_or_ExpandEnvironmentStringsA_and_ExpandEnvironmentStringsW
#endif
DWORD qxeExpandEnvironmentStrings (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FatalAppExit
#define FatalAppExit error_use_qxeFatalAppExit_or_FatalAppExitA_and_FatalAppExitW
#endif
void qxeFatalAppExit (UINT arg1, const Extbyte * arg2);

#undef FileEncryptionStatus
#define FileEncryptionStatus error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef FindActCtxSectionString
#define FindActCtxSectionString error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindAtom
#define FindAtom error_use_qxeFindAtom_or_FindAtomA_and_FindAtomW
#endif
ATOM qxeFindAtom (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindFirstChangeNotification
#define FindFirstChangeNotification error_use_qxeFindFirstChangeNotification_or_FindFirstChangeNotificationA_and_FindFirstChangeNotificationW
#endif
HANDLE qxeFindFirstChangeNotification (const Extbyte * arg1, BOOL arg2, DWORD arg3);

/* Skipping FindFirstFile because split-sized LPWIN32_FIND_DATA */

#undef FindFirstFileEx
#define FindFirstFileEx error_split_sized_LPWIN32_FIND_DATA__not_used__NT_4_0__only

#undef FindFirstVolume
#define FindFirstVolume error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef FindFirstVolumeMountPoint
#define FindFirstVolumeMountPoint error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

/* Skipping FindNextFile because split-sized LPWIN32_FIND_DATA */

#undef FindNextVolume
#define FindNextVolume error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef FindNextVolumeMountPoint
#define FindNextVolumeMountPoint error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindResource
#define FindResource error_use_qxeFindResource_or_FindResourceA_and_FindResourceW
#endif
HRSRC qxeFindResource (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FindResourceEx
#define FindResourceEx error_use_qxeFindResourceEx_or_FindResourceExA_and_FindResourceExW
#endif
HRSRC qxeFindResourceEx (HINSTANCE arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, WORD arg4);

#undef GetFirmwareEnvironmentVariable
#define GetFirmwareEnvironmentVariable error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FormatMessage
#define FormatMessage error_use_qxeFormatMessage_or_FormatMessageA_and_FormatMessageW
#endif
DWORD qxeFormatMessage (DWORD arg1, PCVOID arg2, DWORD arg3, DWORD arg4, Extbyte * arg5, DWORD arg6, va_list* arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef FreeEnvironmentStrings
#define FreeEnvironmentStrings error_use_qxeFreeEnvironmentStrings_or_FreeEnvironmentStringsA_and_FreeEnvironmentStringsW
#endif
BOOL qxeFreeEnvironmentStrings (Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetAtomName
#define GetAtomName error_use_qxeGetAtomName_or_GetAtomNameA_and_GetAtomNameW
#endif
UINT qxeGetAtomName (ATOM arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetBinaryType
#define GetBinaryType error_use_qxeGetBinaryType_or_GetBinaryTypeA_and_GetBinaryTypeW
#endif
BOOL qxeGetBinaryType (const Extbyte * arg1, PDWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCommandLine
#define GetCommandLine error_use_qxeGetCommandLine_or_GetCommandLineA_and_GetCommandLineW
#endif
Extbyte * qxeGetCommandLine (void);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCompressedFileSize
#define GetCompressedFileSize error_use_qxeGetCompressedFileSize_or_GetCompressedFileSizeA_and_GetCompressedFileSizeW
#endif
DWORD qxeGetCompressedFileSize (const Extbyte * arg1, PDWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetComputerName
#define GetComputerName error_use_qxeGetComputerName_or_GetComputerNameA_and_GetComputerNameW
#endif
BOOL qxeGetComputerName (Extbyte * arg1, PDWORD arg2);

#undef GetComputerNameEx
#define GetComputerNameEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetCurrentDirectory
#define GetCurrentDirectory error_use_qxeGetCurrentDirectory_or_GetCurrentDirectoryA_and_GetCurrentDirectoryW
#endif
DWORD qxeGetCurrentDirectory (DWORD arg1, Extbyte * arg2);

#undef GetCurrentHwProfile
#define GetCurrentHwProfile error_split_sized_LPHW_PROFILE_INFO__NT_4_0__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetDefaultCommConfig
#define GetDefaultCommConfig error_use_qxeGetDefaultCommConfig_or_GetDefaultCommConfigA_and_GetDefaultCommConfigW
#endif
BOOL qxeGetDefaultCommConfig (const Extbyte * arg1, LPCOMMCONFIG arg2, PDWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetDiskFreeSpace
#define GetDiskFreeSpace error_use_qxeGetDiskFreeSpace_or_GetDiskFreeSpaceA_and_GetDiskFreeSpaceW
#endif
BOOL qxeGetDiskFreeSpace (const Extbyte * arg1, PDWORD arg2, PDWORD arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetDiskFreeSpaceEx
#define GetDiskFreeSpaceEx error_use_qxeGetDiskFreeSpaceEx_or_GetDiskFreeSpaceExA_and_GetDiskFreeSpaceExW
#endif
BOOL qxeGetDiskFreeSpaceEx (const Extbyte * arg1, PULARGE_INTEGER arg2, PULARGE_INTEGER arg3, PULARGE_INTEGER arg4);

#undef GetDllDirectory
#define GetDllDirectory error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetDriveType
#define GetDriveType error_use_qxeGetDriveType_or_GetDriveTypeA_and_GetDriveTypeW
#endif
UINT qxeGetDriveType (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetEnvironmentVariable
#define GetEnvironmentVariable error_use_qxeGetEnvironmentVariable_or_GetEnvironmentVariableA_and_GetEnvironmentVariableW
#endif
DWORD qxeGetEnvironmentVariable (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetFileAttributes
#define GetFileAttributes error_use_qxeGetFileAttributes_or_GetFileAttributesA_and_GetFileAttributesW
#endif
DWORD qxeGetFileAttributes (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetFileAttributesEx
#define GetFileAttributesEx error_use_qxeGetFileAttributesEx_or_GetFileAttributesExA_and_GetFileAttributesExW
#endif
BOOL qxeGetFileAttributesEx (const Extbyte * arg1, GET_FILEEX_INFO_LEVELS arg2, PVOID arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetFileSecurity
#define GetFileSecurity error_use_qxeGetFileSecurity_or_GetFileSecurityA_and_GetFileSecurityW
#endif
BOOL qxeGetFileSecurity (const Extbyte * arg1, SECURITY_INFORMATION arg2, PSECURITY_DESCRIPTOR arg3, DWORD arg4, PDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetFullPathName
#define GetFullPathName error_use_qxeGetFullPathName_or_GetFullPathNameA_and_GetFullPathNameW
#endif
DWORD qxeGetFullPathName (const Extbyte * arg1, DWORD arg2, Extbyte * arg3, Extbyte ** arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetLogicalDriveStrings
#define GetLogicalDriveStrings error_use_qxeGetLogicalDriveStrings_or_GetLogicalDriveStringsA_and_GetLogicalDriveStringsW
#endif
DWORD qxeGetLogicalDriveStrings (DWORD arg1, Extbyte * arg2);

#undef GetLongPathName
#define GetLongPathName error_Win98_2K__only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetModuleFileName
#define GetModuleFileName error_use_qxeGetModuleFileName_or_GetModuleFileNameA_and_GetModuleFileNameW
#endif
DWORD qxeGetModuleFileName (HINSTANCE arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetModuleHandle
#define GetModuleHandle error_use_qxeGetModuleHandle_or_GetModuleHandleA_and_GetModuleHandleW
#endif
HMODULE qxeGetModuleHandle (const Extbyte * arg1);

#undef GetModuleHandleEx
#define GetModuleHandleEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetNamedPipeHandleState
#define GetNamedPipeHandleState error_use_qxeGetNamedPipeHandleState_or_GetNamedPipeHandleStateA_and_GetNamedPipeHandleStateW
#endif
BOOL qxeGetNamedPipeHandleState (HANDLE arg1, PDWORD arg2, PDWORD arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5, Extbyte * arg6, DWORD arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetPrivateProfileInt
#define GetPrivateProfileInt error_use_qxeGetPrivateProfileInt_or_GetPrivateProfileIntA_and_GetPrivateProfileIntW
#endif
UINT qxeGetPrivateProfileInt (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, INT arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetPrivateProfileSection
#define GetPrivateProfileSection error_use_qxeGetPrivateProfileSection_or_GetPrivateProfileSectionA_and_GetPrivateProfileSectionW
#endif
DWORD qxeGetPrivateProfileSection (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetPrivateProfileSectionNames
#define GetPrivateProfileSectionNames error_use_qxeGetPrivateProfileSectionNames_or_GetPrivateProfileSectionNamesA_and_GetPrivateProfileSectionNamesW
#endif
DWORD qxeGetPrivateProfileSectionNames (Extbyte * arg1, DWORD arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetPrivateProfileString
#define GetPrivateProfileString error_use_qxeGetPrivateProfileString_or_GetPrivateProfileStringA_and_GetPrivateProfileStringW
#endif
DWORD qxeGetPrivateProfileString (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, Extbyte * arg4, DWORD arg5, const Extbyte * arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetPrivateProfileStruct
#define GetPrivateProfileStruct error_use_qxeGetPrivateProfileStruct_or_GetPrivateProfileStructA_and_GetPrivateProfileStructW
#endif
BOOL qxeGetPrivateProfileStruct (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, LPVOID arg3, UINT arg4, const Extbyte * arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetProfileInt
#define GetProfileInt error_use_qxeGetProfileInt_or_GetProfileIntA_and_GetProfileIntW
#endif
UINT qxeGetProfileInt (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, INT arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetProfileSection
#define GetProfileSection error_use_qxeGetProfileSection_or_GetProfileSectionA_and_GetProfileSectionW
#endif
DWORD qxeGetProfileSection (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetProfileString
#define GetProfileString error_use_qxeGetProfileString_or_GetProfileStringA_and_GetProfileStringW
#endif
DWORD qxeGetProfileString (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, Extbyte * arg4, DWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetShortPathName
#define GetShortPathName error_use_qxeGetShortPathName_or_GetShortPathNameA_and_GetShortPathNameW
#endif
DWORD qxeGetShortPathName (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetStartupInfo
#define GetStartupInfo error_use_qxeGetStartupInfo_or_GetStartupInfoA_and_GetStartupInfoW
#endif
VOID qxeGetStartupInfo (LPSTARTUPINFOW arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetSystemDirectory
#define GetSystemDirectory error_use_qxeGetSystemDirectory_or_GetSystemDirectoryA_and_GetSystemDirectoryW
#endif
UINT qxeGetSystemDirectory (Extbyte * arg1, UINT arg2);

#undef GetSystemWindowsDirectory
#define GetSystemWindowsDirectory error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetSystemWow64Directory
#define GetSystemWow64Directory error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTempFileName
#define GetTempFileName error_use_qxeGetTempFileName_or_GetTempFileNameA_and_GetTempFileNameW
#endif
UINT qxeGetTempFileName (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, UINT arg3, Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetTempPath
#define GetTempPath error_use_qxeGetTempPath_or_GetTempPathA_and_GetTempPathW
#endif
DWORD qxeGetTempPath (DWORD arg1, Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetUserName
#define GetUserName error_use_qxeGetUserName_or_GetUserNameA_and_GetUserNameW
#endif
BOOL qxeGetUserName (Extbyte * arg1, PDWORD arg2);

#undef GetVersionEx
#define GetVersionEx error_split_sized_LPOSVERSIONINFO

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetVolumeInformation
#define GetVolumeInformation error_use_qxeGetVolumeInformation_or_GetVolumeInformationA_and_GetVolumeInformationW
#endif
BOOL qxeGetVolumeInformation (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5, PDWORD arg6, Extbyte * arg7, DWORD arg8);

#undef GetVolumeNameForVolumeMountPoint
#define GetVolumeNameForVolumeMountPoint error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetVolumePathName
#define GetVolumePathName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetVolumePathNamesForVolumeName
#define GetVolumePathNamesForVolumeName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetWindowsDirectory
#define GetWindowsDirectory error_use_qxeGetWindowsDirectory_or_GetWindowsDirectoryA_and_GetWindowsDirectoryW
#endif
UINT qxeGetWindowsDirectory (Extbyte * arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GlobalAddAtom
#define GlobalAddAtom error_use_qxeGlobalAddAtom_or_GlobalAddAtomA_and_GlobalAddAtomW
#endif
ATOM qxeGlobalAddAtom (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GlobalFindAtom
#define GlobalFindAtom error_use_qxeGlobalFindAtom_or_GlobalFindAtomA_and_GlobalFindAtomW
#endif
ATOM qxeGlobalFindAtom (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GlobalGetAtomName
#define GlobalGetAtomName error_use_qxeGlobalGetAtomName_or_GlobalGetAtomNameA_and_GlobalGetAtomNameW
#endif
UINT qxeGlobalGetAtomName (ATOM arg1, Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef IsBadStringPtr
#define IsBadStringPtr error_use_qxeIsBadStringPtr_or_IsBadStringPtrA_and_IsBadStringPtrW
#endif
BOOL qxeIsBadStringPtr (const Extbyte * arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadLibraryEx
#define LoadLibraryEx error_use_qxeLoadLibraryEx_or_LoadLibraryExA_and_LoadLibraryExW
#endif
HINSTANCE qxeLoadLibraryEx (const Extbyte * arg1, HANDLE arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LoadLibrary
#define LoadLibrary error_use_qxeLoadLibrary_or_LoadLibraryA_and_LoadLibraryW
#endif
HINSTANCE qxeLoadLibrary (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LogonUser
#define LogonUser error_use_qxeLogonUser_or_LogonUserA_and_LogonUserW
#endif
BOOL qxeLogonUser (Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, Extbyte * arg3, DWORD arg4, DWORD arg5, PHANDLE arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LookupAccountName
#define LookupAccountName error_use_qxeLookupAccountName_or_LookupAccountNameA_and_LookupAccountNameW
#endif
BOOL qxeLookupAccountName (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, PSID arg3, PDWORD arg4, Extbyte * arg5, PDWORD arg6, PSID_NAME_USE arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LookupAccountSid
#define LookupAccountSid error_use_qxeLookupAccountSid_or_LookupAccountSidA_and_LookupAccountSidW
#endif
BOOL qxeLookupAccountSid (const Extbyte * arg1, PSID arg2, Extbyte * arg3, PDWORD arg4, Extbyte * arg5, PDWORD arg6, PSID_NAME_USE arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LookupPrivilegeDisplayName
#define LookupPrivilegeDisplayName error_use_qxeLookupPrivilegeDisplayName_or_LookupPrivilegeDisplayNameA_and_LookupPrivilegeDisplayNameW
#endif
BOOL qxeLookupPrivilegeDisplayName (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, Extbyte * arg3, PDWORD arg4, PDWORD arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LookupPrivilegeName
#define LookupPrivilegeName error_use_qxeLookupPrivilegeName_or_LookupPrivilegeNameA_and_LookupPrivilegeNameW
#endif
BOOL qxeLookupPrivilegeName (const Extbyte * arg1, PLUID arg2, Extbyte * arg3, PDWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef LookupPrivilegeValue
#define LookupPrivilegeValue error_use_qxeLookupPrivilegeValue_or_LookupPrivilegeValueA_and_LookupPrivilegeValueW
#endif
BOOL qxeLookupPrivilegeValue (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, PLUID arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrcat
#define lstrcat error_use_qxelstrcat_or_lstrcatA_and_lstrcatW
#endif
Extbyte * qxelstrcat (Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrcmpi
#define lstrcmpi error_use_qxelstrcmpi_or_lstrcmpiA_and_lstrcmpiW
#endif
int qxelstrcmpi (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrcmp
#define lstrcmp error_use_qxelstrcmp_or_lstrcmpA_and_lstrcmpW
#endif
int qxelstrcmp (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrcpyn
#define lstrcpyn error_use_qxelstrcpyn_or_lstrcpynA_and_lstrcpynW
#endif
Extbyte * qxelstrcpyn (Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, int arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrcpy
#define lstrcpy error_use_qxelstrcpy_or_lstrcpyA_and_lstrcpyW
#endif
Extbyte * qxelstrcpy (Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef lstrlen
#define lstrlen error_use_qxelstrlen_or_lstrlenA_and_lstrlenW
#endif
int qxelstrlen (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MoveFileEx
#define MoveFileEx error_use_qxeMoveFileEx_or_MoveFileExA_and_MoveFileExW
#endif
BOOL qxeMoveFileEx (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef MoveFile
#define MoveFile error_use_qxeMoveFile_or_MoveFileA_and_MoveFileW
#endif
BOOL qxeMoveFile (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ObjectCloseAuditAlarm
#define ObjectCloseAuditAlarm error_use_qxeObjectCloseAuditAlarm_or_ObjectCloseAuditAlarmA_and_ObjectCloseAuditAlarmW
#endif
BOOL qxeObjectCloseAuditAlarm (const Extbyte * arg1, PVOID arg2, BOOL arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ObjectDeleteAuditAlarm
#define ObjectDeleteAuditAlarm error_use_qxeObjectDeleteAuditAlarm_or_ObjectDeleteAuditAlarmA_and_ObjectDeleteAuditAlarmW
#endif
BOOL qxeObjectDeleteAuditAlarm (const Extbyte * arg1, PVOID arg2, BOOL arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ObjectOpenAuditAlarm
#define ObjectOpenAuditAlarm error_use_qxeObjectOpenAuditAlarm_or_ObjectOpenAuditAlarmA_and_ObjectOpenAuditAlarmW
#endif
BOOL qxeObjectOpenAuditAlarm (const Extbyte * arg1, PVOID arg2, Extbyte * arg3, Extbyte * arg4, PSECURITY_DESCRIPTOR arg5, HANDLE arg6, DWORD arg7, DWORD arg8, PPRIVILEGE_SET arg9, BOOL arg10, BOOL arg11, PBOOL arg12);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ObjectPrivilegeAuditAlarm
#define ObjectPrivilegeAuditAlarm error_use_qxeObjectPrivilegeAuditAlarm_or_ObjectPrivilegeAuditAlarmA_and_ObjectPrivilegeAuditAlarmW
#endif
BOOL qxeObjectPrivilegeAuditAlarm (const Extbyte * arg1, PVOID arg2, HANDLE arg3, DWORD arg4, PPRIVILEGE_SET arg5, BOOL arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenBackupEventLog
#define OpenBackupEventLog error_use_qxeOpenBackupEventLog_or_OpenBackupEventLogA_and_OpenBackupEventLogW
#endif
HANDLE qxeOpenBackupEventLog (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenEventLog
#define OpenEventLog error_use_qxeOpenEventLog_or_OpenEventLogA_and_OpenEventLogW
#endif
HANDLE qxeOpenEventLog (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenEvent
#define OpenEvent error_use_qxeOpenEvent_or_OpenEventA_and_OpenEventW
#endif
HANDLE qxeOpenEvent (DWORD arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenFileMapping
#define OpenFileMapping error_use_qxeOpenFileMapping_or_OpenFileMappingA_and_OpenFileMappingW
#endif
HANDLE qxeOpenFileMapping (DWORD arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenMutex
#define OpenMutex error_use_qxeOpenMutex_or_OpenMutexA_and_OpenMutexW
#endif
HANDLE qxeOpenMutex (DWORD arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenSemaphore
#define OpenSemaphore error_use_qxeOpenSemaphore_or_OpenSemaphoreA_and_OpenSemaphoreW
#endif
HANDLE qxeOpenSemaphore (DWORD arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OpenWaitableTimer
#define OpenWaitableTimer error_use_qxeOpenWaitableTimer_or_OpenWaitableTimerA_and_OpenWaitableTimerW
#endif
HANDLE qxeOpenWaitableTimer (DWORD arg1, BOOL arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef OutputDebugString
#define OutputDebugString error_use_qxeOutputDebugString_or_OutputDebugStringA_and_OutputDebugStringW
#endif
void qxeOutputDebugString (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PrivilegedServiceAuditAlarm
#define PrivilegedServiceAuditAlarm error_use_qxePrivilegedServiceAuditAlarm_or_PrivilegedServiceAuditAlarmA_and_PrivilegedServiceAuditAlarmW
#endif
BOOL qxePrivilegedServiceAuditAlarm (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, HANDLE arg3, PPRIVILEGE_SET arg4, BOOL arg5);

#undef QueryActCtx
#define QueryActCtx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef QueryDosDevice
#define QueryDosDevice error_use_qxeQueryDosDevice_or_QueryDosDeviceA_and_QueryDosDeviceW
#endif
DWORD qxeQueryDosDevice (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, DWORD arg3);

#undef ReadDirectoryChanges
#define ReadDirectoryChanges error_Unicode_only

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReadEventLog
#define ReadEventLog error_use_qxeReadEventLog_or_ReadEventLogA_and_ReadEventLogW
#endif
BOOL qxeReadEventLog (HANDLE arg1, DWORD arg2, DWORD arg3, PVOID arg4, DWORD arg5, DWORD * arg6, DWORD * arg7);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RegisterEventSource
#define RegisterEventSource error_use_qxeRegisterEventSource_or_RegisterEventSourceA_and_RegisterEventSourceW
#endif
HANDLE qxeRegisterEventSource (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef RemoveDirectory
#define RemoveDirectory error_use_qxeRemoveDirectory_or_RemoveDirectoryA_and_RemoveDirectoryW
#endif
BOOL qxeRemoveDirectory (const Extbyte * arg1);

#undef ReplaceFile
#define ReplaceFile error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef ReportEvent
#define ReportEvent error_use_qxeReportEvent_or_ReportEventA_and_ReportEventW
#endif
BOOL qxeReportEvent (HANDLE arg1, WORD arg2, WORD arg3, DWORD arg4, PSID arg5, WORD arg6, DWORD arg7, const Extbyte ** arg8, PVOID arg9);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SearchPath
#define SearchPath error_use_qxeSearchPath_or_SearchPathA_and_SearchPathW
#endif
DWORD qxeSearchPath (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, DWORD arg4, Extbyte * arg5, Extbyte ** arg6);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetComputerName
#define SetComputerName error_use_qxeSetComputerName_or_SetComputerNameA_and_SetComputerNameW
#endif
BOOL qxeSetComputerName (const Extbyte * arg1);

#undef SetComputerNameEx
#define SetComputerNameEx error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetCurrentDirectory
#define SetCurrentDirectory error_use_qxeSetCurrentDirectory_or_SetCurrentDirectoryA_and_SetCurrentDirectoryW
#endif
BOOL qxeSetCurrentDirectory (const Extbyte * arg1);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetDefaultCommConfig
#define SetDefaultCommConfig error_use_qxeSetDefaultCommConfig_or_SetDefaultCommConfigA_and_SetDefaultCommConfigW
#endif
BOOL qxeSetDefaultCommConfig (const Extbyte * arg1, LPCOMMCONFIG arg2, DWORD arg3);

#undef SetDllDirectory
#define SetDllDirectory error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetEnvironmentVariable
#define SetEnvironmentVariable error_use_qxeSetEnvironmentVariable_or_SetEnvironmentVariableA_and_SetEnvironmentVariableW
#endif
BOOL qxeSetEnvironmentVariable (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetFileAttributes
#define SetFileAttributes error_use_qxeSetFileAttributes_or_SetFileAttributesA_and_SetFileAttributesW
#endif
BOOL qxeSetFileAttributes (const Extbyte * arg1, DWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetFileSecurity
#define SetFileSecurity error_use_qxeSetFileSecurity_or_SetFileSecurityA_and_SetFileSecurityW
#endif
BOOL qxeSetFileSecurity (const Extbyte * arg1, SECURITY_INFORMATION arg2, PSECURITY_DESCRIPTOR arg3);

#undef SetFileShortName
#define SetFileShortName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SetFirmwareEnvironmentVariable
#define SetFirmwareEnvironmentVariable error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef SetVolumeLabel
#define SetVolumeLabel error_use_qxeSetVolumeLabel_or_SetVolumeLabelA_and_SetVolumeLabelW
#endif
BOOL qxeSetVolumeLabel (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#undef SetVolumeMountPoint
#define SetVolumeMountPoint error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef UpdateResource
#define UpdateResource error_use_qxeUpdateResource_or_UpdateResourceA_and_UpdateResourceW
#endif
BOOL qxeUpdateResource (HANDLE arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, WORD arg4, PVOID arg5, DWORD arg6);

#undef VerifyVersionInfo
#define VerifyVersionInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WaitNamedPipe
#define WaitNamedPipe error_use_qxeWaitNamedPipe_or_WaitNamedPipeA_and_WaitNamedPipeW
#endif
BOOL qxeWaitNamedPipe (const Extbyte * arg1, DWORD arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WritePrivateProfileSection
#define WritePrivateProfileSection error_use_qxeWritePrivateProfileSection_or_WritePrivateProfileSectionA_and_WritePrivateProfileSectionW
#endif
BOOL qxeWritePrivateProfileSection (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WritePrivateProfileString
#define WritePrivateProfileString error_use_qxeWritePrivateProfileString_or_WritePrivateProfileStringA_and_WritePrivateProfileStringW
#endif
BOOL qxeWritePrivateProfileString (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3, const Extbyte * arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WritePrivateProfileStruct
#define WritePrivateProfileStruct error_use_qxeWritePrivateProfileStruct_or_WritePrivateProfileStructA_and_WritePrivateProfileStructW
#endif
BOOL qxeWritePrivateProfileStruct (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, LPVOID arg3, UINT arg4, const Extbyte * arg5);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteProfileSection
#define WriteProfileSection error_use_qxeWriteProfileSection_or_WriteProfileSectionA_and_WriteProfileSectionW
#endif
BOOL qxeWriteProfileSection (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef WriteProfileString
#define WriteProfileString error_use_qxeWriteProfileString_or_WriteProfileStringA_and_WriteProfileStringW
#endif
BOOL qxeWriteProfileString (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, const Extbyte * arg3);


/* Processing file ACLAPI.h */

#undef BuildExplicitAccessWithName
#define BuildExplicitAccessWithName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildSecurityDescriptor
#define BuildSecurityDescriptor error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildTrusteeWithName
#define BuildTrusteeWithName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildTrusteeWithObjectsAndName
#define BuildTrusteeWithObjectsAndName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildTrusteeWithObjectsAndSid
#define BuildTrusteeWithObjectsAndSid error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildTrusteeWithSid
#define BuildTrusteeWithSid error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetAuditedPermissionsFromAcl
#define GetAuditedPermissionsFromAcl error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetEffectiveRightsFromAcl
#define GetEffectiveRightsFromAcl error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetExplicitEntriesFromAcl
#define GetExplicitEntriesFromAcl error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef GetNamedSecurityInfo
#define GetNamedSecurityInfo error_use_qxeGetNamedSecurityInfo_or_GetNamedSecurityInfoA_and_GetNamedSecurityInfoW
#endif
DWORD qxeGetNamedSecurityInfo (Extbyte * arg1, SE_OBJECT_TYPE arg2, SECURITY_INFORMATION arg3, PSID* arg4, PSID* arg5, PACL* arg6, PACL* arg7, PSECURITY_DESCRIPTOR* arg8);

#undef GetTrusteeForm
#define GetTrusteeForm error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetTrusteeName
#define GetTrusteeName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetTrusteeType
#define GetTrusteeType error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef LookupSecurityDescriptorParts
#define LookupSecurityDescriptorParts error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SetEntriesInAcl
#define SetEntriesInAcl error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef SetNamedSecurityInfo
#define SetNamedSecurityInfo error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildImpersonateExplicitAccessWithName
#define BuildImpersonateExplicitAccessWithName error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef BuildImpersonateTrustee
#define BuildImpersonateTrustee error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetMultipleTrustee
#define GetMultipleTrustee error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it

#undef GetMultipleTrusteeOperation
#define GetMultipleTrusteeOperation error_Function_needs_review_to_determine_how_to_handle_it


/* Processing file MMSYSTEM.H */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef sndPlaySound
#define sndPlaySound error_use_qxesndPlaySound_or_sndPlaySoundA_and_sndPlaySoundW
#endif
BOOL qxesndPlaySound (const Extbyte * arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef PlaySound
#define PlaySound error_use_qxePlaySound_or_PlaySoundA_and_PlaySoundW
#endif
BOOL qxePlaySound (const Extbyte * arg1, HMODULE arg2, DWORD arg3);

#undef waveOutGetDevCaps
#define waveOutGetDevCaps error_split_sized_LPWAVEOUTCAPS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef waveOutGetErrorText
#define waveOutGetErrorText error_use_qxewaveOutGetErrorText_or_waveOutGetErrorTextA_and_waveOutGetErrorTextW
#endif
MMRESULT qxewaveOutGetErrorText (MMRESULT arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);

#undef waveInGetDevCaps
#define waveInGetDevCaps error_split_sized_LPWAVEINCAPS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef waveInGetErrorText
#define waveInGetErrorText error_use_qxewaveInGetErrorText_or_waveInGetErrorTextA_and_waveInGetErrorTextW
#endif
MMRESULT qxewaveInGetErrorText (MMRESULT arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);

#undef midiOutGetDevCaps
#define midiOutGetDevCaps error_split_sized_LPMIDIOUTCAPS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef midiOutGetErrorText
#define midiOutGetErrorText error_use_qxemidiOutGetErrorText_or_midiOutGetErrorTextA_and_midiOutGetErrorTextW
#endif
MMRESULT qxemidiOutGetErrorText (MMRESULT arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);

#undef midiInGetDevCaps
#define midiInGetDevCaps error_split_sized_LPMIDIOUTCAPS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef midiInGetErrorText
#define midiInGetErrorText error_use_qxemidiInGetErrorText_or_midiInGetErrorTextA_and_midiInGetErrorTextW
#endif
MMRESULT qxemidiInGetErrorText (MMRESULT arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);

#undef auxGetDevCaps
#define auxGetDevCaps error_split_sized_LPAUXCAPS

#undef mixerGetDevCaps
#define mixerGetDevCaps error_split_sized_LPMIXERCAPS

#undef mixerGetLineInfo
#define mixerGetLineInfo error_split_sized_LPMIXERLINE

#undef mixerGetLineControls
#define mixerGetLineControls error_split_sized_LPMIXERCONTROL

#undef mixerGetControlDetails
#define mixerGetControlDetails error_split_sized_LPMIXERCONTROL_in_LPMIXERLINECONTROLS_in_LPMIXERCONTROLDETAILS

#undef joyGetDevCaps
#define joyGetDevCaps error_split_sized_LPJOYCAPS

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mmioStringToFOURCC
#define mmioStringToFOURCC error_use_qxemmioStringToFOURCC_or_mmioStringToFOURCCA_and_mmioStringToFOURCCW
#endif
FOURCC qxemmioStringToFOURCC (const Extbyte * arg1, UINT arg2);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mmioInstallIOProc
#define mmioInstallIOProc error_use_qxemmioInstallIOProc_or_mmioInstallIOProcA_and_mmioInstallIOProcW
#endif
LPMMIOPROC qxemmioInstallIOProc (FOURCC arg1, LPMMIOPROC arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mmioOpen
#define mmioOpen error_use_qxemmioOpen_or_mmioOpenA_and_mmioOpenW
#endif
HMMIO qxemmioOpen (Extbyte * arg1, LPMMIOINFO arg2, DWORD arg3);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mmioRename
#define mmioRename error_use_qxemmioRename_or_mmioRenameA_and_mmioRenameW
#endif
MMRESULT qxemmioRename (const Extbyte * arg1, const Extbyte * arg2, LPCMMIOINFO arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mciSendCommand
#define mciSendCommand error_use_qxemciSendCommand_or_mciSendCommandA_and_mciSendCommandW
#endif
MCIERROR qxemciSendCommand (MCIDEVICEID arg1, UINT arg2, DWORD arg3, DWORD arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mciSendString
#define mciSendString error_use_qxemciSendString_or_mciSendStringA_and_mciSendStringW
#endif
MCIERROR qxemciSendString (const Extbyte * arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3, HWND arg4);

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mciGetDeviceID
#define mciGetDeviceID error_use_qxemciGetDeviceID_or_mciGetDeviceIDA_and_mciGetDeviceIDW
#endif
MCIDEVICEID qxemciGetDeviceID (const Extbyte * arg1);

#if !defined (MINGW)
#undef mciGetDeviceIDFromElementID
#define mciGetDeviceIDFromElementID error_missing_from_Win98se_version_of_ADVAPI32_dll
#endif /* !defined (MINGW) */

#ifdef ERROR_WHEN_NONINTERCEPTED_FUNS_USED
#undef mciGetErrorString
#define mciGetErrorString error_use_qxemciGetErrorString_or_mciGetErrorStringA_and_mciGetErrorStringW
#endif
BOOL qxemciGetErrorString (MCIERROR arg1, Extbyte * arg2, UINT arg3);