Source

xemacs-beta / src / intl-win32.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
/* Win32 internationalization functions.
  Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2004, 2010 Ben Wing.
  Copyright (C) 2000 IKEYAMA Tomonori.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Synched up with: Not in FSF. */

/* Authorship:

  Current primary author: Ben Wing <ben@xemacs.org>

  Created summer 2000 by Ben Wing. Almost completely written by Ben Wing.
  Little bits of code in some of the Lisp primitives from FSF Emacs.
  Versions of wcscpy, wcsncpy from Cygwin newlib.

  Coding systems written by Ben Wing in file-coding.c; moved here Sep 2001.
  */

#include <config.h>
#include "lisp.h"

#include "elhash.h"
#include "faces.h"
#include "file-coding.h"
#include "frame-impl.h"
#include "window-impl.h"

#include "console-msw-impl.h"
#include "fontcolor-msw-impl.h"

#ifndef CYGWIN_HEADERS
# include <mbctype.h>
#elif defined (MINGW)
int _setmbcp (int);
int _getmbcp (void);
#else
# define NO_EXT_MULTIBYTE_FEATURES
#endif



/*

Detailed info on Microsoft Windows-Related Multilingual Issues:

 (Info-goto-node "(internals)Microsoft Windows-Related Multilingual Issues")
*/

Lisp_Object Qmswindows_multibyte, Qmswindows_multibyte_to_unicode;
Lisp_Object Qmswindows_tstr, Qmswindows_unicode;
Lisp_Object Qmswindows_multibyte_system_default;

Lisp_Object Qansi, Qoem, Qmac, Qebcdic;
/* Qcode_page, Qlocale, Qcurrent, Quser_default, Qsystem_default in
  general-slots.h */

#ifdef MULE

static Lisp_Object Vmswindows_charset_code_page_table;
static Lisp_Object Vmswindows_charset_registry_table;

LCID current_locale;


/************************************************************************/
/*      Language/locale/code page conversion functions      */
/************************************************************************/

struct lang_to_string
{
 int code;
 const Ascbyte *string;
};

struct lang_to_string lang_to_string_table[] =
{
 /* These names change from version to version of VC++, so it's easiest
   just to bracket them all with ifdefs. */
#ifdef LANG_AFRIKAANS
 { LANG_AFRIKAANS, "AFRIKAANS" },
#endif
#ifdef LANG_ALBANIAN
 { LANG_ALBANIAN, "ALBANIAN" },
#endif
#ifdef LANG_ARABIC
 { LANG_ARABIC, "ARABIC" },
#endif
#ifdef LANG_ARMENIAN
 { LANG_ARMENIAN, "ARMENIAN" },
#endif
#ifdef LANG_ASSAMESE
 { LANG_ASSAMESE, "ASSAMESE" },
#endif
#ifdef LANG_AZERI
 { LANG_AZERI, "AZERI" },
#endif
#ifdef LANG_BASQUE
 { LANG_BASQUE, "BASQUE" },
#endif
#ifdef LANG_BELARUSIAN
 { LANG_BELARUSIAN, "BELARUSIAN" },
#endif
#ifdef LANG_BENGALI
 { LANG_BENGALI, "BENGALI" },
#endif
#ifdef LANG_BULGARIAN
 { LANG_BULGARIAN, "BULGARIAN" },
#endif
#ifdef LANG_CATALAN
 { LANG_CATALAN, "CATALAN" },
#endif
#ifdef LANG_CHINESE
 { LANG_CHINESE, "CHINESE" },
#endif
#ifdef LANG_CROATIAN
 { LANG_CROATIAN, "CROATIAN" },
#endif
#ifdef LANG_CZECH
 { LANG_CZECH, "CZECH" },
#endif
#ifdef LANG_DANISH
 { LANG_DANISH, "DANISH" },
#endif
#ifdef LANG_DUTCH
 { LANG_DUTCH, "DUTCH" },
#endif
#ifdef LANG_ENGLISH
 { LANG_ENGLISH, "ENGLISH" },
#endif
#ifdef LANG_ESTONIAN
 { LANG_ESTONIAN, "ESTONIAN" },
#endif
#ifdef LANG_FAEROESE
 { LANG_FAEROESE, "FAEROESE" },
#endif
#ifdef LANG_FARSI
 { LANG_FARSI, "FARSI" },
#endif
#ifdef LANG_FINNISH
 { LANG_FINNISH, "FINNISH" },
#endif
#ifdef LANG_FRENCH
 { LANG_FRENCH, "FRENCH" },
#endif
#ifdef LANG_GEORGIAN
 { LANG_GEORGIAN, "GEORGIAN" },
#endif
#ifdef LANG_GERMAN
 { LANG_GERMAN, "GERMAN" },
#endif
#ifdef LANG_GREEK
 { LANG_GREEK, "GREEK" },
#endif
#ifdef LANG_GUJARATI
 { LANG_GUJARATI, "GUJARATI" },
#endif
#ifdef LANG_HEBREW
 { LANG_HEBREW, "HEBREW" },
#endif
#ifdef LANG_HINDI
 { LANG_HINDI, "HINDI" },
#endif
#ifdef LANG_HUNGARIAN
 { LANG_HUNGARIAN, "HUNGARIAN" },
#endif
#ifdef LANG_ICELANDIC
 { LANG_ICELANDIC, "ICELANDIC" },
#endif
#ifdef LANG_INDONESIAN
 { LANG_INDONESIAN, "INDONESIAN" },
#endif
#ifdef LANG_ITALIAN
 { LANG_ITALIAN, "ITALIAN" },
#endif
#ifdef LANG_JAPANESE
 { LANG_JAPANESE, "JAPANESE" },
#endif
#ifdef LANG_KANNADA
 { LANG_KANNADA, "KANNADA" },
#endif
#ifdef LANG_KASHMIRI
 { LANG_KASHMIRI, "KASHMIRI" },
#endif
#ifdef LANG_KAZAK
 { LANG_KAZAK, "KAZAK" },
#endif
#ifdef LANG_KONKANI
 { LANG_KONKANI, "KONKANI" },
#endif
#ifdef LANG_KOREAN
 { LANG_KOREAN, "KOREAN" },
#endif
#ifdef LANG_LATVIAN
 { LANG_LATVIAN, "LATVIAN" },
#endif
#ifdef LANG_LITHUANIAN
 { LANG_LITHUANIAN, "LITHUANIAN" },
#endif
#ifdef LANG_MACEDONIAN
 { LANG_MACEDONIAN, "MACEDONIAN" },
#endif
#ifdef LANG_MALAY
 { LANG_MALAY, "MALAY" },
#endif
#ifdef LANG_MALAYALAM
 { LANG_MALAYALAM, "MALAYALAM" },
#endif
#ifdef LANG_MANIPURI
 { LANG_MANIPURI, "MANIPURI" },
#endif
#ifdef LANG_MARATHI
 { LANG_MARATHI, "MARATHI" },
#endif
#ifdef LANG_NEPALI
 { LANG_NEPALI, "NEPALI" },
#endif
#ifdef LANG_NEUTRAL
 { LANG_NEUTRAL, "NEUTRAL" },
#endif
#ifdef LANG_NORWEGIAN
 { LANG_NORWEGIAN, "NORWEGIAN" },
#endif
#ifdef LANG_ORIYA
 { LANG_ORIYA, "ORIYA" },
#endif
#ifdef LANG_POLISH
 { LANG_POLISH, "POLISH" },
#endif
#ifdef LANG_PORTUGUESE
 { LANG_PORTUGUESE, "PORTUGUESE" },
#endif
#ifdef LANG_PUNJABI
 { LANG_PUNJABI, "PUNJABI" },
#endif
#ifdef LANG_ROMANIAN
 { LANG_ROMANIAN, "ROMANIAN" },
#endif
#ifdef LANG_RUSSIAN
 { LANG_RUSSIAN, "RUSSIAN" },
#endif
#ifdef LANG_SANSKRIT
 { LANG_SANSKRIT, "SANSKRIT" },
#endif
#ifdef LANG_SERBIAN
 { LANG_SERBIAN, "SERBIAN" },
#endif
#ifdef LANG_SINDHI
 { LANG_SINDHI, "SINDHI" },
#endif
#ifdef LANG_SLOVAK
 { LANG_SLOVAK, "SLOVAK" },
#endif
#ifdef LANG_SLOVENIAN
 { LANG_SLOVENIAN, "SLOVENIAN" },
#endif
#ifdef LANG_SPANISH
 { LANG_SPANISH, "SPANISH" },
#endif
#ifdef LANG_SWAHILI
 { LANG_SWAHILI, "SWAHILI" },
#endif
#ifdef LANG_SWEDISH
 { LANG_SWEDISH, "SWEDISH" },
#endif
#ifdef LANG_TAMIL
 { LANG_TAMIL, "TAMIL" },
#endif
#ifdef LANG_TATAR
 { LANG_TATAR, "TATAR" },
#endif
#ifdef LANG_TELUGU
 { LANG_TELUGU, "TELUGU" },
#endif
#ifdef LANG_THAI
 { LANG_THAI, "THAI" },
#endif
#ifdef LANG_TURKISH
 { LANG_TURKISH, "TURKISH" },
#endif
#ifdef LANG_UKRAINIAN
 { LANG_UKRAINIAN, "UKRAINIAN" },
#endif
#ifdef LANG_URDU
 { LANG_URDU, "URDU" },
#endif
#ifdef LANG_UZBEK
 { LANG_UZBEK, "UZBEK" },
#endif
#ifdef LANG_VIETNAMESE
 { LANG_VIETNAMESE, "VIETNAMESE" },
#endif
};

struct lang_to_string sublang_to_string_table[] =
{
 { LANG_ARABIC, 0 },
#ifdef SUBLANG_ARABIC_ALGERIA
 { SUBLANG_ARABIC_ALGERIA, "ARABIC_ALGERIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_BAHRAIN
 { SUBLANG_ARABIC_BAHRAIN, "ARABIC_BAHRAIN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_EGYPT
 { SUBLANG_ARABIC_EGYPT, "ARABIC_EGYPT" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_IRAQ
 { SUBLANG_ARABIC_IRAQ, "ARABIC_IRAQ" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_JORDAN
 { SUBLANG_ARABIC_JORDAN, "ARABIC_JORDAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_KUWAIT
 { SUBLANG_ARABIC_KUWAIT, "ARABIC_KUWAIT" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_LEBANON
 { SUBLANG_ARABIC_LEBANON, "ARABIC_LEBANON" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_LIBYA
 { SUBLANG_ARABIC_LIBYA, "ARABIC_LIBYA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_MOROCCO
 { SUBLANG_ARABIC_MOROCCO, "ARABIC_MOROCCO" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_OMAN
 { SUBLANG_ARABIC_OMAN, "ARABIC_OMAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_QATAR
 { SUBLANG_ARABIC_QATAR, "ARABIC_QATAR" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_SAUDI_ARABIA
 { SUBLANG_ARABIC_SAUDI_ARABIA, "ARABIC_SAUDI_ARABIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_SYRIA
 { SUBLANG_ARABIC_SYRIA, "ARABIC_SYRIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_TUNISIA
 { SUBLANG_ARABIC_TUNISIA, "ARABIC_TUNISIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_UAE
 { SUBLANG_ARABIC_UAE, "ARABIC_UAE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ARABIC_YEMEN
 { SUBLANG_ARABIC_YEMEN, "ARABIC_YEMEN" },
#endif
 { LANG_AZERI, 0 },
#ifdef SUBLANG_AZERI_CYRILLIC
 { SUBLANG_AZERI_CYRILLIC, "AZERI_CYRILLIC" },
#endif
#ifdef SUBLANG_AZERI_LATIN
 { SUBLANG_AZERI_LATIN, "AZERI_LATIN" },
#endif
 { LANG_CHINESE, 0 },
#ifdef SUBLANG_CHINESE_HONGKONG
 { SUBLANG_CHINESE_HONGKONG, "CHINESE_HONGKONG" },
#endif
#ifdef SUBLANG_CHINESE_MACAU
 { SUBLANG_CHINESE_MACAU, "CHINESE_MACAU" },
#endif
#ifdef SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 { SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED, "CHINESE_SIMPLIFIED" },
#endif
#ifdef SUBLANG_CHINESE_SINGAPORE
 { SUBLANG_CHINESE_SINGAPORE, "CHINESE_SINGAPORE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL
 { SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL, "CHINESE_TRADITIONAL" },
#endif
 { LANG_DUTCH, 0 },
#ifdef SUBLANG_DUTCH
 { SUBLANG_DUTCH, "DUTCH" },
#endif
#ifdef SUBLANG_DUTCH_BELGIAN
 { SUBLANG_DUTCH_BELGIAN, "DUTCH_BELGIAN" },
#endif
 { LANG_ENGLISH, 0 },
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_AUS
 { SUBLANG_ENGLISH_AUS, "ENGLISH_AUS" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_BELIZE
 { SUBLANG_ENGLISH_BELIZE, "ENGLISH_BELIZE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_CAN
 { SUBLANG_ENGLISH_CAN, "ENGLISH_CAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_CARIBBEAN
 { SUBLANG_ENGLISH_CARIBBEAN, "ENGLISH_CARIBBEAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_EIRE
 { SUBLANG_ENGLISH_EIRE, "ENGLISH_EIRE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_JAMAICA
 { SUBLANG_ENGLISH_JAMAICA, "ENGLISH_JAMAICA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_NZ
 { SUBLANG_ENGLISH_NZ, "ENGLISH_NZ" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_PHILIPPINES
 { SUBLANG_ENGLISH_PHILIPPINES, "ENGLISH_PHILIPPINES" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_SOUTH_AFRICA
 { SUBLANG_ENGLISH_SOUTH_AFRICA, "ENGLISH_SOUTH_AFRICA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_TRINIDAD
 { SUBLANG_ENGLISH_TRINIDAD, "ENGLISH_TRINIDAD" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_UK
 { SUBLANG_ENGLISH_UK, "ENGLISH_UK" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_US
 { SUBLANG_ENGLISH_US, "ENGLISH_US" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ENGLISH_ZIMBABWE
 { SUBLANG_ENGLISH_ZIMBABWE, "ENGLISH_ZIMBABWE" },
#endif
 { LANG_FRENCH, 0 },
#ifdef SUBLANG_FRENCH
 { SUBLANG_FRENCH, "FRENCH" },
#endif
#ifdef SUBLANG_FRENCH_BELGIAN
 { SUBLANG_FRENCH_BELGIAN, "FRENCH_BELGIAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_FRENCH_CANADIAN
 { SUBLANG_FRENCH_CANADIAN, "FRENCH_CANADIAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_FRENCH_LUXEMBOURG
 { SUBLANG_FRENCH_LUXEMBOURG, "FRENCH_LUXEMBOURG" },
#endif
#ifdef SUBLANG_FRENCH_MONACO
 { SUBLANG_FRENCH_MONACO, "FRENCH_MONACO" },
#endif
#ifdef SUBLANG_FRENCH_SWISS
 { SUBLANG_FRENCH_SWISS, "FRENCH_SWISS" },
#endif
 { LANG_GERMAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_GERMAN
 { SUBLANG_GERMAN, "GERMAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_GERMAN_AUSTRIAN
 { SUBLANG_GERMAN_AUSTRIAN, "GERMAN_AUSTRIAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_GERMAN_LIECHTENSTEIN
 { SUBLANG_GERMAN_LIECHTENSTEIN, "GERMAN_LIECHTENSTEIN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_GERMAN_LUXEMBOURG
 { SUBLANG_GERMAN_LUXEMBOURG, "GERMAN_LUXEMBOURG" },
#endif
#ifdef SUBLANG_GERMAN_SWISS
 { SUBLANG_GERMAN_SWISS, "GERMAN_SWISS" },
#endif
 { LANG_ITALIAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_ITALIAN
 { SUBLANG_ITALIAN, "ITALIAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_ITALIAN_SWISS
 { SUBLANG_ITALIAN_SWISS, "ITALIAN_SWISS" },
#endif
 { LANG_KASHMIRI, 0 },
#ifdef SUBLANG_KASHMIRI_INDIA
 { SUBLANG_KASHMIRI_INDIA, "KASHMIRI_INDIA" },
#endif
 { LANG_KOREAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_KOREAN
 { SUBLANG_KOREAN, "KOREAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_KOREAN_JOHAB
 /* NOTE: Omitted in more recent versions of VC++ (e.g. v6.0) */
 { SUBLANG_KOREAN_JOHAB, "KOREAN_JOHAB" },
#endif
 { LANG_LITHUANIAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_LITHUANIAN
 { SUBLANG_LITHUANIAN, "LITHUANIAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_LITHUANIAN_CLASSIC
 { SUBLANG_LITHUANIAN_CLASSIC, "LITHUANIAN_CLASSIC" },
#endif
 { LANG_MALAY, 0 },
#ifdef SUBLANG_MALAY_BRUNEI_DARUSSALAM
 { SUBLANG_MALAY_BRUNEI_DARUSSALAM, "MALAY_BRUNEI_DARUSSALAM" },
#endif
#ifdef SUBLANG_MALAY_MALAYSIA
 { SUBLANG_MALAY_MALAYSIA, "MALAY_MALAYSIA" },
#endif
 { LANG_NEPALI, 0 },
#ifdef SUBLANG_NEPALI_INDIA
 { SUBLANG_NEPALI_INDIA, "NEPALI_INDIA" },
#endif
 { LANG_NEUTRAL, 0 },
#ifdef SUBLANG_NEUTRAL
 { SUBLANG_NEUTRAL, "NEUTRAL" },
#endif
 { LANG_NORWEGIAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 { SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL, "NORWEGIAN_BOKMAL" },
#endif
#ifdef SUBLANG_NORWEGIAN_NYNORSK
 { SUBLANG_NORWEGIAN_NYNORSK, "NORWEGIAN_NYNORSK" },
#endif
 { LANG_PORTUGUESE, 0 },
#ifdef SUBLANG_PORTUGUESE
 { SUBLANG_PORTUGUESE, "PORTUGUESE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 { SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN, "PORTUGUESE_BRAZILIAN" },
#endif
 { LANG_SERBIAN, 0 },
#ifdef SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC
 { SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC, "SERBIAN_CYRILLIC" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SERBIAN_LATIN
 { SUBLANG_SERBIAN_LATIN, "SERBIAN_LATIN" },
#endif
 { LANG_SPANISH, 0 },
#ifdef SUBLANG_SPANISH
 { SUBLANG_SPANISH, "SPANISH" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_ARGENTINA
 { SUBLANG_SPANISH_ARGENTINA, "SPANISH_ARGENTINA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_BOLIVIA
 { SUBLANG_SPANISH_BOLIVIA, "SPANISH_BOLIVIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_CHILE
 { SUBLANG_SPANISH_CHILE, "SPANISH_CHILE" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_COLOMBIA
 { SUBLANG_SPANISH_COLOMBIA, "SPANISH_COLOMBIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_COSTA_RICA
 { SUBLANG_SPANISH_COSTA_RICA, "SPANISH_COSTA_RICA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_DOMINICAN_REPUBLIC
 { SUBLANG_SPANISH_DOMINICAN_REPUBLIC, "SPANISH_DOMINICAN_REPUBLIC" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_ECUADOR
 { SUBLANG_SPANISH_ECUADOR, "SPANISH_ECUADOR" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_EL_SALVADOR
 { SUBLANG_SPANISH_EL_SALVADOR, "SPANISH_EL_SALVADOR" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_GUATEMALA
 { SUBLANG_SPANISH_GUATEMALA, "SPANISH_GUATEMALA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_HONDURAS
 { SUBLANG_SPANISH_HONDURAS, "SPANISH_HONDURAS" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_MEXICAN
 { SUBLANG_SPANISH_MEXICAN, "SPANISH_MEXICAN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_MODERN
 { SUBLANG_SPANISH_MODERN, "SPANISH_MODERN" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_NICARAGUA
 { SUBLANG_SPANISH_NICARAGUA, "SPANISH_NICARAGUA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_PANAMA
 { SUBLANG_SPANISH_PANAMA, "SPANISH_PANAMA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_PARAGUAY
 { SUBLANG_SPANISH_PARAGUAY, "SPANISH_PARAGUAY" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_PERU
 { SUBLANG_SPANISH_PERU, "SPANISH_PERU" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_PUERTO_RICO
 { SUBLANG_SPANISH_PUERTO_RICO, "SPANISH_PUERTO_RICO" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_URUGUAY
 { SUBLANG_SPANISH_URUGUAY, "SPANISH_URUGUAY" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SPANISH_VENEZUELA
 { SUBLANG_SPANISH_VENEZUELA, "SPANISH_VENEZUELA" },
#endif
 { LANG_SWEDISH, 0 },
#ifdef SUBLANG_SWEDISH
 { SUBLANG_SWEDISH, "SWEDISH" },
#endif
#ifdef SUBLANG_SWEDISH_FINLAND
 { SUBLANG_SWEDISH_FINLAND, "SWEDISH_FINLAND" },
#endif
 { LANG_URDU, 0 },
#ifdef SUBLANG_URDU_INDIA
 { SUBLANG_URDU_INDIA, "URDU_INDIA" },
#endif
#ifdef SUBLANG_URDU_PAKISTAN
 { SUBLANG_URDU_PAKISTAN, "URDU_PAKISTAN" },
#endif
 { LANG_UZBEK, 0 },
#ifdef SUBLANG_UZBEK_CYRILLIC
 { SUBLANG_UZBEK_CYRILLIC, "UZBEK_CYRILLIC" },
#endif
#ifdef SUBLANG_UZBEK_LATIN
 { SUBLANG_UZBEK_LATIN, "UZBEK_LATIN" },
#endif
};

static int
lang_to_langcode (Lisp_Object lang, struct lang_to_string *table,
		 int table_size)
{
 int i;

 for (i = 0; i < table_size; i++)
  if (!qxestrcmp_ascii (XSTRING_DATA (lang), table[i].string))
   return table[i].code;
 return -1;
}

static int
sublang_to_langcode (Lisp_Object lang, struct lang_to_string *table,
		   int table_size)
{
 int i;

 for (i = 0; i < table_size; i++)
  if (table[i].string &&
	!qxestrcmp_ascii (XSTRING_DATA (lang), table[i].string))
   return table[i].code;

 if (!qxestrcmp_ascii (XSTRING_DATA (lang), "NEUTRAL"))
  return SUBLANG_NEUTRAL;
 if (!qxestrcmp_ascii (XSTRING_DATA (lang), "DEFAULT"))
  return SUBLANG_DEFAULT;
 if (!qxestrcmp_ascii (XSTRING_DATA (lang), "SYS_DEFAULT"))
  return SUBLANG_SYS_DEFAULT;

 return -1;
}

static Lisp_Object
langcode_to_lang (int code, struct lang_to_string *table,
		 int table_size)
{
 int i;

 for (i = 0; i < table_size; i++)
  if (code == table[i].code)
   return build_ascstring (table[i].string);
 return Qnil;
}

static Lisp_Object
sublangcode_to_lang (int lang, int sublang, struct lang_to_string *table,
		   int table_size)
{
 int i;
 int found_lang = 0;

 for (i = 0; i < table_size; i++)
  {
   if (found_lang)
	{
	 if (!table[i].string)
	  break;
	 if (sublang == table[i].code)
	  return build_ascstring (table[i].string);
	}
   else if (!table[i].string && lang == table[i].code)
	found_lang = 1;
  }

 switch (sublang)
  {
  case SUBLANG_NEUTRAL:
   return build_ascstring ("NEUTRAL");
  case SUBLANG_DEFAULT:
   return build_ascstring ("DEFAULT");
  case SUBLANG_SYS_DEFAULT:
   return build_ascstring ("SYS_DEFAULT");
  }

 return Qnil;
}

static LCID
locale_to_lcid (Lisp_Object locale)
{
 int langcode, sublangcode;
 Lisp_Object lang, sublang;

 if (STRINGP (locale))
  {
   lang = locale;
   sublang = Qnil;
  }
 else if (CONSP (locale))
  {
   CHECK_STRING (XCAR (locale));
   CHECK_STRING (XCDR (locale));
   lang = XCAR (locale);
   sublang = XCDR (locale);
  }
 else
  invalid_argument ("Locale must be LANG or (LANG . SUBLANG)", locale);

 langcode = lang_to_langcode (lang, lang_to_string_table,
			    countof (lang_to_string_table));

 if (langcode < 0)
  invalid_constant ("Unrecognized language", lang);

 if (!NILP (sublang))
  {
   sublangcode = sublang_to_langcode (sublang, sublang_to_string_table,
					 countof (sublang_to_string_table));
   if (sublangcode < 0)
	invalid_constant ("Unrecognized sublanguage", sublang);
  }
 else
  sublangcode = SUBLANG_DEFAULT;

 return MAKELCID (MAKELANGID (langcode, sublangcode),
		  SORT_DEFAULT);
}

static Lisp_Object
lcid_to_locale (LCID lcid)
{
 int langid = LANGIDFROMLCID (lcid);
 int langcode = PRIMARYLANGID (langid);
 int sublangcode = SUBLANGID (langid);

 return Fcons (langcode_to_lang (langcode, lang_to_string_table,
				 countof (lang_to_string_table)),
		sublangcode_to_lang (langcode, sublangcode,
				   sublang_to_string_table,
				   countof (sublang_to_string_table)));
}

int
mswindows_locale_to_code_page (LCID lcid)
{
 char codepagestr[10];

 GetLocaleInfoA (lcid, LOCALE_IDEFAULTANSICODEPAGE, codepagestr, 10);
 return atoi (codepagestr);
}

int
mswindows_locale_to_oem_code_page (LCID lcid)
{
 char codepagestr[10];

 GetLocaleInfoA (lcid, LOCALE_IDEFAULTCODEPAGE, codepagestr, 10);
 return atoi (codepagestr);
}

static void
set_current_lcid (LCID lcid)
{
 int cp;

 /* This will fail under Win9x, so we remember our own locale rather than
   consulting GetThreadLocale. */
 SetThreadLocale (lcid);
 current_locale = lcid;
 cp = mswindows_locale_to_code_page (lcid);
#ifndef NO_EXT_MULTIBYTE_FEATURES
 _setmbcp (cp);
#endif
}

DEFUN ("mswindows-set-current-locale", Fmswindows_set_current_locale,
    1, 1, 0, /*
Set the current MS Windows locale.

LOCALE should a language string, or a cons (LANG . SUBLANG).
If SUBLANG is omitted, "SUBLANG_DEFAULT" is used.

Recognized language names are
\(some may not be recognized if the compiler is older than VC++ 6.0)

"AFRIKAANS"
"ALBANIAN"
"ARABIC"
"ARMENIAN"
"ASSAMESE"
"AZERI"
"BASQUE"
"BELARUSIAN"
"BENGALI"
"BULGARIAN"
"CATALAN"
"CHINESE"
"CROATIAN"
"CZECH"
"DANISH"
"DUTCH"
"ENGLISH"
"ESTONIAN"
"FAEROESE"
"FARSI"
"FINNISH"
"FRENCH"
"GEORGIAN"
"GERMAN"
"GREEK"
"GUJARATI"
"HEBREW"
"HINDI"
"HUNGARIAN"
"ICELANDIC"
"INDONESIAN"
"ITALIAN"
"JAPANESE"
"KANNADA"
"KASHMIRI"
"KAZAK"
"KONKANI"
"KOREAN"
"LATVIAN"
"LITHUANIAN"
"MACEDONIAN"
"MALAY"
"MALAYALAM"
"MANIPURI"
"MARATHI"
"NEPALI"
"NEUTRAL"
"NORWEGIAN"
"ORIYA"
"POLISH"
"PORTUGUESE"
"PUNJABI"
"ROMANIAN"
"RUSSIAN"
"SANSKRIT"
"SERBIAN"
"SINDHI"
"SLOVAK"
"SLOVENIAN"
"SPANISH"
"SWAHILI"
"SWEDISH"
"TAMIL"
"TATAR"
"TELUGU"
"THAI"
"TURKISH"
"UKRAINIAN"
"URDU"
"UZBEK"
"VIETNAMESE"

Recognized sub-language names are
\(some may not be recognized if the compiler is older than VC++ 6.0)

"ARABIC_ALGERIA"
"ARABIC_BAHRAIN"
"ARABIC_EGYPT"
"ARABIC_IRAQ"
"ARABIC_JORDAN"
"ARABIC_KUWAIT"
"ARABIC_LEBANON"
"ARABIC_LIBYA"
"ARABIC_MOROCCO"
"ARABIC_OMAN"
"ARABIC_QATAR"
"ARABIC_SAUDI_ARABIA"
"ARABIC_SYRIA"
"ARABIC_TUNISIA"
"ARABIC_UAE"
"ARABIC_YEMEN"
"AZERI_CYRILLIC"
"AZERI_LATIN"
"CHINESE_HONGKONG"
"CHINESE_MACAU"
"CHINESE_SIMPLIFIED"
"CHINESE_SINGAPORE"
"CHINESE_TRADITIONAL"
"DEFAULT"
"DUTCH"
"DUTCH_BELGIAN"
"ENGLISH_AUS"
"ENGLISH_BELIZE"
"ENGLISH_CAN"
"ENGLISH_CARIBBEAN"
"ENGLISH_EIRE"
"ENGLISH_JAMAICA"
"ENGLISH_NZ"
"ENGLISH_PHILIPPINES"
"ENGLISH_SOUTH_AFRICA"
"ENGLISH_TRINIDAD"
"ENGLISH_UK"
"ENGLISH_US"
"ENGLISH_ZIMBABWE"
"FRENCH"
"FRENCH_BELGIAN"
"FRENCH_CANADIAN"
"FRENCH_LUXEMBOURG"
"FRENCH_MONACO"
"FRENCH_SWISS"
"GERMAN"
"GERMAN_AUSTRIAN"
"GERMAN_LIECHTENSTEIN"
"GERMAN_LUXEMBOURG"
"GERMAN_SWISS"
"ITALIAN"
"ITALIAN_SWISS"
"KASHMIRI_INDIA"
"KOREAN"
"KOREAN_JOHAB" (NOTE: omitted in Visual C++ 6.0 and later)
"LITHUANIAN"
"LITHUANIAN_CLASSIC"
"MALAY_BRUNEI_DARUSSALAM"
"MALAY_MALAYSIA"
"NEPALI_INDIA"
"NEUTRAL"
"NORWEGIAN_BOKMAL"
"NORWEGIAN_NYNORSK"
"PORTUGUESE"
"PORTUGUESE_BRAZILIAN"
"SERBIAN_CYRILLIC"
"SERBIAN_LATIN"
"SPANISH"
"SPANISH_ARGENTINA"
"SPANISH_BOLIVIA"
"SPANISH_CHILE"
"SPANISH_COLOMBIA"
"SPANISH_COSTA_RICA"
"SPANISH_DOMINICAN_REPUBLIC"
"SPANISH_ECUADOR"
"SPANISH_EL_SALVADOR"
"SPANISH_GUATEMALA"
"SPANISH_HONDURAS"
"SPANISH_MEXICAN"
"SPANISH_MODERN"
"SPANISH_NICARAGUA"
"SPANISH_PANAMA"
"SPANISH_PARAGUAY"
"SPANISH_PERU"
"SPANISH_PUERTO_RICO"
"SPANISH_URUGUAY"
"SPANISH_VENEZUELA"
"SWEDISH"
"SWEDISH_FINLAND"
"SYS_DEFAULT"
"URDU_INDIA"
"URDU_PAKISTAN"
"UZBEK_CYRILLIC"
"UZBEK_LATIN"
*/
    (locale))
{
 LCID lcid = locale_to_lcid (locale);

 set_current_lcid (lcid);
 return Qnil;
}

#ifdef DEBUG_XEMACS

int getacp (void);
int
getacp (void)
{
 return GetACP ();
}

#endif /* DEBUG_XEMACS */

LCID
mswindows_current_locale (void)
{
 /* Even if SetThreadLocale() failed, return the right locale anyway */
 return current_locale;
}

DEFUN ("mswindows-current-locale", Fmswindows_current_locale,
    0, 0, 0, /*
Return the current MS Windows locale.

The return value will be a cons (LANG . SUBLANG). See
`mswindows-set-current-locale' for more info.
*/
    ())
{
 return lcid_to_locale (mswindows_current_locale ());
}

DEFUN ("mswindows-user-default-locale", Fmswindows_user_default_locale,
    0, 0, 0, /*
Return the MS Windows user-default locale.
*/
    ())
{
 return lcid_to_locale (GetUserDefaultLCID ());
}

DEFUN ("mswindows-system-default-locale", Fmswindows_system_default_locale,
    0, 0, 0, /*
Return the MS Windows system-default locale.
*/
    ())
{
 return lcid_to_locale (GetSystemDefaultLCID ());
}

DEFUN ("mswindows-locale-code-page", Fmswindows_locale_code_page,
    0, 1, 0, /*
Return the (ANSI) code page of the specified MS Windows locale.
If LOCALE is nil or omitted, the current locale is used.
*/
    (locale))
{
 LCID lcid = NILP (locale) ? current_locale : locale_to_lcid (locale);
 return make_int (mswindows_locale_to_code_page (lcid));
}

DEFUN ("mswindows-locale-oem-code-page", Fmswindows_locale_oem_code_page,
    0, 1, 0, /*
Return the OEM code page of the specified MS Windows locale.
If LOCALE is nil or omitted, the current locale is used.
*/
    (locale))
{
 LCID lcid = NILP (locale) ? current_locale : locale_to_lcid (locale);
 return make_int (mswindows_locale_to_oem_code_page (lcid));
}

static DWORD
int_from_hex (Ascbyte *s)
{
 DWORD val = 0;
 static Ascbyte hex[] = "0123456789abcdefABCDEF";
 Ascbyte *p;

 while (*s && (p = strchr (hex, *s)) != NULL)
  {
   int digit = p - hex;
   if (digit > 15)
	digit -= 6;
   val = val * 16 + digit;
   s++;
  }
 return val;
}

/* We need to build a global list, since the EnumSystemLocale callback
  function isn't given a context pointer. */
static Lisp_Object Vmswindows_valid_locales;

static BOOL CALLBACK
enum_locale_fn (Ascbyte *localeNum)
{
 DWORD id = int_from_hex (localeNum);
 Vmswindows_valid_locales =
  Fcons (lcid_to_locale ((LCID) id), Vmswindows_valid_locales);
 return TRUE;
}

DEFUN ("mswindows-supported-locales", Fmswindows_supported_locales,
    0, 0, 0, /*
Return a list of the supported MS Windows locales on this system.
*/
    ())
{
 Vmswindows_valid_locales = Qnil;

 /* Use the ANSI version because the return value is just a hex number. */
 EnumSystemLocalesA (enum_locale_fn, LCID_SUPPORTED);

 Vmswindows_valid_locales = Fnreverse (Vmswindows_valid_locales);
 return Vmswindows_valid_locales;
}

/************************************************************************/
/*              Mule functions              */
/************************************************************************/

DEFUN ("mswindows-charset-code-page", 
    Fmswindows_charset_code_page, 1, 1, 0, /*
Return the code page for the CHARSET.

#### This function may be changed in the near future.

Currently defined Windows code pages include (along with their status
as Ansi, OEM, Mac, EBCDIC, or some combination):

EBCDIC   037 EBCDIC 
OEM     437 MS-DOS United States 
EBCDIC   500 EBCDIC "500V1" 
OEM     708 Arabic (ASMO 708) 
OEM     709 Arabic (ASMO 449+, BCON V4) 
OEM     710 Arabic (Transparent Arabic) 
OEM     720 Arabic (Transparent ASMO) 
OEM     737 Greek (formerly 437G) 
OEM     775 Baltic 
OEM     850 MS-DOS Multilingual (Latin I) 
OEM     852 MS-DOS Slavic (Latin II) 
OEM     855 IBM Cyrillic (primarily Russian) 
OEM     857 IBM Turkish 
OEM     860 MS-DOS Portuguese 
OEM     861 MS-DOS Icelandic 
OEM     862 Hebrew 
OEM     863 MS-DOS Canadian-French 
OEM     864 Arabic 
OEM     865 MS-DOS Nordic 
OEM     866 MS-DOS Russian 
OEM     869 IBM Modern Greek 
Ansi/OEM  874 Thai 
EBCDIC   875 EBCDIC 
Ansi/OEM  932 Japanese 
Ansi/OEM  936 Chinese (PRC, Singapore) 
Ansi/OEM  949 Korean 
Ansi/OEM  950 Chinese (Taiwan; Hong Kong SAR, PRC) 
EBCDIC   1026 EBCDIC 
ANSI    1200 Unicode (BMP of ISO 10646) 
ANSI    1250 Windows 3.1 Eastern European 
ANSI    1251 Windows 3.1 Cyrillic 
ANSI    1252 Windows 3.1 US (ANSI) 
ANSI    1253 Windows 3.1 Greek 
ANSI    1254 Windows 3.1 Turkish 
ANSI    1255 Hebrew 
ANSI    1256 Arabic 
ANSI    1257 Baltic 
ANSI    1258 VietNam
Ansi/OEM  1361 Korean (Johab) 
Mac     10000 Macintosh Roman 
Mac     10001 Macintosh Japanese 
Mac     10006 Macintosh Greek I 
Mac     10007 Macintosh Cyrillic 
Mac     10029 Macintosh Latin 2 
Mac     10079 Macintosh Icelandic 
Mac     10081 Macintosh Turkish

A code page is a set of characters, along with an enumeration of these
characters and an encoding of them in a byte stream. Thus, in XEmacs
parlance it defines both a "charset" and a "coding system" for this
charset. Traditional encodings are either simple one-byte encodings, or
combination one-byte/two-byte encodings (aka MBCS encodings, where MBCS
stands for "Multibyte Character Set") with the following properties:

-- all characters are encoded as a one-byte or two-byte sequence
-- the encoding is stateless (non-modal)
-- the lower 128 bytes are compatible with ASCII
-- in the higher bytes, the value of the first byte ("lead byte")
  determines whether a second byte follows
-- the values used for second bytes may overlap those used for first bytes,
  and (in some encodings) include values in the low half; thus, moving
  backwards is hard, and pure-ASCII algorithms (e.g. finding the next slash)
  will fail unless rewritten to be MBCS-aware (neither of these problems
  exist in UTF-8 or in the XEmacs internal string encoding)

Recent code pages, however, do not necessarily follow these properties --
code pages have been expanded to include arbitrary encodings, such as UTF-8
\(may have more than two bytes per character) and ISO-2022-JP (complex modal
encoding).

Every locale has four associated code pages: ANSI (an international
standard or some Microsoft-created approximation; the native code page
under Windows), OEM (a DOS encoding, still used in the FAT file system),
Mac (an encoding used on the Macintosh) and EBCDIC (a non-ASCII-compatible
encoding used on IBM mainframes, originally based on the BCD or
"binary-coded decimal" encoding of numbers). All code pages associated
with a locale follow (as far as I know) the properties listed above for
traditional code pages.
*/
    (charset))
{
 charset = Fget_charset (charset);
 return Fgethash (charset, Vmswindows_charset_code_page_table, Qnil);
}

DEFUN ("mswindows-set-charset-code-page", 
    Fmswindows_set_charset_code_page, 2, 2, 0, /*
Set the CODE-PAGE for the CHARSET.

#### This function may be changed once full Unicode support is present.
*/
    (charset, code_page))
{
 charset = Fget_charset (charset);
 CHECK_INT (code_page);
 Fputhash (charset, code_page, Vmswindows_charset_code_page_table);
 return Qnil;
}

Lisp_Object 
mswindows_get_code_page_charset (int code_page)
{
 Lisp_Object charset_tail;
 Lisp_Object charset = Qunbound;

 LIST_LOOP (charset_tail, Fcharset_list ())
  {
   Lisp_Object charset_code_page;

   charset_code_page = Fmswindows_charset_code_page (XCAR (charset_tail));
   if (INTP (charset_code_page) &&
	 code_page == XINT (charset_code_page))
	{
	 charset = Fget_charset (XCAR (charset_tail));
	 break;
	}
  }
 return charset;
}

DEFUN ("mswindows-charset-registry", 
    Fmswindows_charset_registry, 1, 1, 0, /*
Return the registry for the CHARSET.
This is the last item in an MS Windows font spec.

#### This function may be changed in the near future.
*/
    (charset))
{
 charset = Fget_charset (charset);
 return Fgethash (charset, Vmswindows_charset_registry_table, Qnil);
}

DEFUN ("mswindows-set-charset-registry", 
    Fmswindows_set_charset_registry, 2, 2, 0, /*
Set the REGISTRY for the CHARSET.

#### This function may be changed once full Unicode support is present.
*/
    (charset, registry))
{
 charset = Fget_charset (charset);
 CHECK_STRING (registry);
 Fputhash (charset, registry, Vmswindows_charset_registry_table);
 invalidate_charset_font_caches (charset);
 face_property_was_changed (Vdefault_face, Qfont, Qglobal);
 return Qnil;
}

#if 0 /* Unused */

static Lisp_Object 
mswindows_get_registry_charset (Ibyte *registry)
{
 Lisp_Object charset_tail;
 Lisp_Object charset = Qunbound;

 LIST_LOOP (charset_tail, Fcharset_list ())
  {
   Lisp_Object charset_registry;

   charset_registry = Fmswindows_charset_registry (XCAR (charset_tail));
   if (STRINGP (charset_registry) &&
	 !qxestrcasecmp (XSTRING_DATA (charset_registry), registry))
	{
	 charset = Fget_charset (XCAR (charset_tail));
	 break;
	}
  }
 return charset;
}

#endif /* 0 */



#if 0 /* #### from Emacs 20.6; consider porting */

DEFUN ("mswindows-get-locale-info", Fmswindows_get_locale_info, 1, 2, 0, /*
Return information about the Windows locale LCID.
By default, return a three letter locale code which encodes the default
language as the first two characters, and the country or regionial variant
as the third letter. For example, ENU refers to `English (United States)',
while ENC means `English (Canadian)'.

If the optional argument LONGFORM is t, the long form of the locale
name is returned, e.g. `English (United States)' instead; if LONGFORM
is a number, it is interpreted as an LCTYPE constant and the corresponding
locale information is returned.

If LCID (a 16-bit number) is not a valid locale, the result is nil.
*/
    (lcid, longform))
{
 int got_abbrev;
 int got_full;
 Extbyte abbrev_name[32] = { 0 };
 Extbyte full_name[256] = { 0 };

 CHECK_INT (lcid);

 if (!IsValidLocale (XINT (lcid), LCID_SUPPORTED))
  return Qnil;

 if (NILP (longform))
  {
   got_abbrev = qxeGetLocaleInfo (XINT (lcid),
				   LOCALE_SABBREVLANGNAME |
				   LOCALE_USE_CP_ACP,
				   abbrev_name, sizeof (abbrev_name));
   if (got_abbrev)
	return build_tstr_string (abbrev_name);
  }
 else if (EQ (longform, Qt))
  {
   got_full = qxeGetLocaleInfo (XINT (lcid),
				  LOCALE_SLANGUAGE | LOCALE_USE_CP_ACP,
				  full_name, sizeof (full_name));
   if (got_full)
	return build_tstr_string (full_name);
  }
 else if (NUMBERP (longform))
  {
   got_full = qxeGetLocaleInfo (XINT (lcid),
				  XINT (longform),
				  full_name, sizeof (full_name));
   if (got_full)
	return build_tstr_string (full_name);
  }

 return Qnil;
}

/* We need to build a global list, since the EnumCodePages callback
  function isn't given a context pointer. */
Lisp_Object Vmswindows_valid_code_pages;

BOOL CALLBACK enum_code_page_fn (LPTSTR codepageNum)
{
 DWORD id = atoi (codepageNum);
 Vmswindows_valid_code_pages = Fcons (make_int (id), Vmswindows_valid_code_pages);
 return TRUE;
}

DEFUN ("mswindows-get-valid-code-pages", Fmswindows_get_valid_code_pages, 0, 0, 0, /*
Return list of all valid Windows code pages.
*/
    ())
{
 Vmswindows_valid_code_pages = Qnil;

 EnumSystemCodePages (enum_code_page_fn, CP_SUPPORTED);

 Vmswindows_valid_code_pages = Fnreverse (Vmswindows_valid_code_pages);
 return Vmswindows_valid_code_pages;
}

DEFUN ("mswindows-get-console-code-page", Fmswindows_get_console_code_page, 0, 0, 0, /*
Return current Windows code page for console input.
*/
    ())
{
 return make_int (GetConsoleCP ());
}

DEFUN ("mswindows-set-console-code-page", Fmswindows_set_console_code_page, 1, 1, 0, /*
Make Windows code page CP be the current code page setting for Emacs.
The code page setting affects keyboard input and display in tty mode.
If successful, the new CP is returned, otherwise nil.
*/
    (cp))
{
 CHECK_INT (cp);

 if (!IsValidCodePage (XINT (cp)))
  return Qnil;

 if (!SetConsoleCP (XINT (cp)))
  return Qnil;

 return make_int (GetConsoleCP ());
}

DEFUN ("mswindows-get-console-output-code-page", Fmswindows_get_console_output_code_page, 0, 0, 0, /*
Return current Windows code page for console output.
*/
    ())
{
 return make_int (GetConsoleOutputCP ());
}

DEFUN ("mswindows-set-console-output-code-page", Fmswindows_set_console_output_code_page, 1, 1, 0, /*
Make Windows code page CP be the current code page setting for Emacs.
The code page setting affects keyboard input and display in tty mode.
If successful, the new CP is returned, otherwise nil.
*/
    (cp))
{
 CHECK_INT (cp);

 if (!IsValidCodePage (XINT (cp)))
  return Qnil;

 if (!SetConsoleOutputCP (XINT (cp)))
  return Qnil;

 return make_int (GetConsoleOutputCP ());
}

DEFUN ("mswindows-get-code-page-charset", Fmswindows_get_code_page_charset, 1, 1, 0, /*
Return charset of code page CP.
Returns nil if the code page is not valid.
*/
    (cp))
{
 CHARSETINFO info;

 CHECK_INT (cp);

 if (!IsValidCodePage (XINT (cp)))
  return Qnil;

 if (TranslateCharsetInfo ((DWORD *) XINT (cp), &info, TCI_SRCCODEPAGE))
  return make_int (info.ciCharset);

 return Qnil;
}

DEFUN ("mswindows-get-valid-keyboard-layouts", Fmswindows_get_valid_keyboard_layouts, 0, 0, 0, /*
Return list of Windows keyboard languages and layouts.
The return value is a list of pairs of language id and layout id.
*/
    ())
{
 int num_layouts = GetKeyboardLayoutList (0, NULL);
 HKL *layouts = alloca_array (HKL, num_layouts);
 Lisp_Object obj = Qnil;

 if (GetKeyboardLayoutList (num_layouts, layouts) == num_layouts)
  {
   while (--num_layouts >= 0)
	{
	 DWORD kl = (DWORD) layouts[num_layouts];

	 obj = Fcons (Fcons (make_int (kl & 0xffff),
			   make_int ((kl >> 16) & 0xffff)),
		    obj);
	}
  }

 return obj;
}

DEFUN ("mswindows-get-keyboard-layout", Fmswindows_get_keyboard_layout, 0, 0, 0, /*
Return current Windows keyboard language and layout.
The return value is the cons of the language id and the layout id.
*/
    ())
{
 DWORD kl = (DWORD) GetKeyboardLayout (dwWindowsThreadId);

 return Fcons (make_int (kl & 0xffff),
		make_int ((kl >> 16) & 0xffff));
}

DEFUN ("mswindows-set-keyboard-layout", Fmswindows_set_keyboard_layout, 1, 1, 0, /*
Make LAYOUT be the current keyboard layout for Emacs.
The keyboard layout setting affects interpretation of keyboard input.
If successful, the new layout id is returned, otherwise nil.
*/
    (layout))
{
 DWORD kl;

 CHECK_CONS (layout);
 CHECK_INT (XCAR (layout)));
 CHECK_INT (XCDR (layout)));

 kl = (XINT (XCAR (layout))) & 0xffff)
  | (XINT (XCDR (layout))) << 16);

 if (!ActivateKeyboardLayout ((HKL) kl, 0))
  return Qnil;

 return Fmswindows_get_keyboard_layout ();
}

#endif /* 0 */


/* input method functions. */

#ifdef HAVE_MS_WINDOWS

void
mswindows_start_ime_composition (struct frame *f)
{
 COMPOSITIONFORM form;
 HWND hwnd = FRAME_MSWINDOWS_HANDLE (f);
 HIMC himc = ImmGetContext (hwnd);

 /* Set a position of composition window. */
 xzero (form);
 form.dwStyle = CFS_POINT;
 form.ptCurrentPos.x = FRAME_MSWINDOWS_CURSOR_X (f);
 form.ptCurrentPos.y = FRAME_MSWINDOWS_CURSOR_Y (f);
 ImmSetCompositionWindow (himc, &form);

 /* Set composition window font same as current face one. */
 {
  LOGFONTW old_logfont;
  CHARSETINFO info;
  Lisp_Object charset;

  /* Get Mule charset from current ime font charset. */
  qxeImmGetCompositionFont (himc, &old_logfont);
  TranslateCharsetInfo ((DWORD *) (DWORD) old_logfont.lfCharSet, &info,
			 TCI_SRCCHARSET);
  charset = mswindows_get_code_page_charset (info.ciACP);

  if (CHARSETP (charset))
   {
	Lisp_Object window = FRAME_SELECTED_WINDOW (f);
	struct window *w = XWINDOW (window);
	face_index findex = FRAME_MSWINDOWS_CURSOR_FINDEX (f);
	struct face_cachel *cachel = WINDOW_FACE_CACHEL (w, findex);
	Lisp_Object face_font = FACE_CACHEL_FONT (cachel, charset);

	if (!FONT_INSTANCEP (face_font))
	 face_font = 
	  ensure_face_cachel_contains_charset (cachel, window, charset);

	if (!EQ (face_font, Vthe_null_font_instance))
	 {
	  LOGFONTW new_logfont;

	  /* Get LOGFONT from the face font */
	  if (qxeGetObject (FONT_INSTANCE_MSWINDOWS_HFONT_VARIANT
			   (XFONT_INSTANCE (face_font), 
			    cachel->underline, cachel->strikethru),
			   sizeof (LOGFONTW), (void*) &new_logfont))
	   qxeImmSetCompositionFont (himc, &new_logfont);
	 }
   }
 }
 ImmReleaseContext (hwnd, himc);
 return;
}

#endif /* HAVE_MS_WINDOWS */

#else /* not MULE */

int
mswindows_locale_to_code_page (LCID UNUSED (lcid))
{
 return CP_ACP;
}

LCID
mswindows_current_locale (void)
{
 /* In non-MULE version just return the default locale */
 return GetUserDefaultLCID ();
}

#endif /* MULE */


#ifdef CYGWIN

/* based on newlib str*() */

#ifndef HAVE_WCSCMP

int
wcscmp (const wchar_t *s1, const wchar_t *s2)
{
 if (s1 == NULL || s2 == NULL) return NULL;
 while (*s1 != '\0' && *s1 == *s2)
  {
   s1++;
   s2++;
  }

 return *s1 - *s2;
}

#endif /* not HAVE_WCSCMP */

#ifndef HAVE_WCSLEN

size_t
wcslen (const wchar_t *str)
{
 if (str == NULL) return NULL;
 const wchar_t *start = str;

 while (*str)
  str++;

 return str - start;
}

#endif /* not HAVE_WCSLEN */

wchar_t *
wcsncpy (wchar_t *dst0, const wchar_t *src0, size_t count)
{
 wchar_t *dscan;
 const wchar_t *sscan;

 if (dst0 == NULL || src0 == NULL) return NULL;
 dscan = dst0;
 sscan = src0;
 while (count > 0)
  {
   --count;
   if ((*dscan++ = *sscan++) == '\0')
	break;
  }
 while (count-- > 0)
  *dscan++ = '\0';

 return dst0;
}

wchar_t *
wcscpy (wchar_t *dst0, const wchar_t *src0)
{
 if (dst0 == NULL || src0 == NULL) return NULL;
 wchar_t *s = dst0;

 while ((*dst0++ = *src0++))
  ;

 return s;
}

wchar_t *
wcsdup (const wchar_t *str)
{
 if (str == NULL) return NULL;
 int len = wcslen (str) + 1;
 wchar_t *val = xnew_array (wchar_t, len);

 if (val == 0) return 0;
 return (wchar_t *) memcpy (val, str, len * sizeof (wchar_t));
}

#endif /* CYGWIN */


/************************************************************************/
/*         MS Windows multibyte-to-unicode methods       */
/************************************************************************/

enum mswindows_multibyte_cp_type
{
 MULTIBYTE_ANSI,
 MULTIBYTE_OEM,
 MULTIBYTE_EBCDIC,
 MULTIBYTE_MAC
};

enum mswindows_multibyte_locale_type
{
 MULTIBYTE_SPECIFIED_LOCALE,
 MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE,
 MULTIBYTE_CURRENT,
 MULTIBYTE_USER_DEFAULT,
 MULTIBYTE_SYSTEM_DEFAULT
};

struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system
{
 enum mswindows_multibyte_cp_type cp_type;
 enum mswindows_multibyte_locale_type locale_type;
 LCID locale; /* if locale_type is MULTIBYTE_SPECIFIED_LOCALE */
 int cp; /* if locale_type is MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE */
};

struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_stream
{
 int partial_byte;
 int partial_byte_present;
 int cp;
};

static const struct memory_description
 mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system_description[] = {
 { XD_END }
};

DEFINE_CODING_SYSTEM_TYPE_WITH_DATA (mswindows_multibyte_to_unicode);

static void
mswindows_multibyte_to_unicode_init (Lisp_Object codesys)
{
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte_to_unicode);

 data->cp_type = MULTIBYTE_ANSI;
 data->locale_type = MULTIBYTE_CURRENT;
}

static Lisp_Object
lcid_to_locale_mule_or_no (LCID USED_IF_MULE (lcid))
{
#ifdef MULE
 return lcid_to_locale (lcid);
#else
 return Fcons (build_ascstring ("NEUTRAL"), build_ascstring ("DEFAULT"));
#endif
}

static int
determine_code_page (Lisp_Object USED_IF_MULE (codesys))
{
#ifdef MULE
 LCID locale;
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte_to_unicode);

 switch (data->locale_type)
  {
  case MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE:
   return data->cp;
  case MULTIBYTE_SPECIFIED_LOCALE:
   locale = data->locale; break;
  case MULTIBYTE_CURRENT:
   locale = mswindows_current_locale (); break;
  case MULTIBYTE_USER_DEFAULT:
   locale = GetUserDefaultLCID (); break;
  case MULTIBYTE_SYSTEM_DEFAULT:
   locale = GetSystemDefaultLCID (); break;
  default:
   ABORT (); locale = 0;
  }

 switch (data->cp_type)
  {
  case MULTIBYTE_ANSI:
   return mswindows_locale_to_code_page (locale);
  case MULTIBYTE_OEM:
   return mswindows_locale_to_oem_code_page (locale);
  case MULTIBYTE_EBCDIC:
#ifdef LOCALE_IDEFAULTEBCDICCODEPAGE /* Doesn't exist under Cygwin */
   {
	char codepagestr[10];
	GetLocaleInfoA (locale, LOCALE_IDEFAULTEBCDICCODEPAGE, codepagestr,
			10);
	return atoi (codepagestr);
   }
#else
   invalid_operation ("Unable to determine EBCDIC code page for locale",
			 lcid_to_locale (locale));
   return 0;
#endif
  case MULTIBYTE_MAC:
#ifdef LOCALE_IDEFAULTMACCODEPAGE /* Doesn't exist under Cygwin */
   {
	char codepagestr[10];
	GetLocaleInfoA (locale, LOCALE_IDEFAULTMACCODEPAGE, codepagestr,
			10);
	return atoi (codepagestr);
   }
#else
   invalid_operation ("Unable to determine Mac code page for locale",
			 lcid_to_locale (locale));
   return 0;
#endif
  default:
   ABORT (); return 0;
  }
#else /* not MULE */
 return CP_ACP;
#endif
}

static int
mswindows_multibyte_to_unicode_putprop (Lisp_Object codesys,
					Lisp_Object key,
					Lisp_Object value)
{
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte_to_unicode);

 if (EQ (key, Qcode_page))
  {
   if (EQ (value, Qansi))
	data->cp_type = MULTIBYTE_ANSI;
   else if (EQ (value, Qoem))
	data->cp_type = MULTIBYTE_OEM;
   else if (EQ (value, Qebcdic))
	data->cp_type = MULTIBYTE_EBCDIC;
   else if (EQ (value, Qmac))
	data->cp_type = MULTIBYTE_MAC;
   else
	{
	 data->locale_type = MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE;
#ifdef HAVE_BIGNUM
     check_integer_range (value, Qzero, make_integer (INT_MAX));
	 data->cp = BIGNUMP (value) ? bignum_to_int (XBIGNUM_DATA (value)) : XINT (value);
#else
     CHECK_NATNUM (value);
     data->cp = XINT (value);
#endif
	}
  }
 else if (EQ (key, Qlocale))
  {
   if (EQ (value, Qcurrent))
	data->locale_type = MULTIBYTE_CURRENT;
   else if (EQ (value, Quser_default))
	data->locale_type = MULTIBYTE_USER_DEFAULT;
   else if (EQ (value, Qsystem_default))
	data->locale_type = MULTIBYTE_SYSTEM_DEFAULT;
   else
	{
	 data->locale_type = MULTIBYTE_SPECIFIED_LOCALE;
#ifdef MULE
	 data->locale = locale_to_lcid (value);
#else
	 data->locale = 0;
#endif
	}
  }
 else
  return 0;
 return 1;
}

static Lisp_Object
mswindows_multibyte_to_unicode_getprop (Lisp_Object coding_system,
					Lisp_Object prop)
{
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (coding_system, mswindows_multibyte_to_unicode);

 if (EQ (prop, Qcode_page))
  {
   if (data->locale_type == MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE)
	return make_int (data->cp);
   else
	switch (data->cp_type)
	 {
	 case MULTIBYTE_ANSI: return Qansi;
	 case MULTIBYTE_OEM: return Qoem;
	 case MULTIBYTE_EBCDIC: return Qebcdic;
	 case MULTIBYTE_MAC: return Qmac;
	 default: ABORT ();
	 }
  }
 else if (EQ (prop, Qlocale))
  {
   switch (data->locale_type)
	{
	case MULTIBYTE_CURRENT: return Qcurrent;
	case MULTIBYTE_USER_DEFAULT: return Quser_default;
	case MULTIBYTE_SYSTEM_DEFAULT: return Qsystem_default;
	case MULTIBYTE_SPECIFIED_LOCALE:
	 return lcid_to_locale_mule_or_no (data->locale);

	case MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE:
	 return Qnil;
	default: ABORT ();
	}
  }

 return Qunbound;
}

static void
mswindows_multibyte_to_unicode_print (Lisp_Object cs, Lisp_Object printcharfun,
				   int UNUSED (escapeflag))
{
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (cs, mswindows_multibyte_to_unicode);

 write_ascstring (printcharfun, "(");
 if (data->locale_type == MULTIBYTE_SPECIFIED_CODE_PAGE)
  print_internal (make_int (data->cp), printcharfun, 1);
 else
  {
   write_fmt_string_lisp (printcharfun, "%s, ", 1, mswindows_multibyte_to_unicode_getprop (cs, Qlocale));
   print_internal (mswindows_multibyte_to_unicode_getprop (cs, Qcode_page), printcharfun, 0);
  }
 write_ascstring (printcharfun, ")");
}

/* ----------------------------------------------------------------------- */
/*           Unicode/Multibyte converters            */
/* ----------------------------------------------------------------------- */

/* Convert multibyte to Unicode according to the specified code page
  and return the value as a malloc()ed string. This currently exists
  because the TO_INTERNAL_FORMAT() mechanism -- the normal way to do
  such conversions -- has no way of passing in a parameter to control
  the operation. We could use a global variable to pass this value
  in, but that runs the risk of causing problems due to reentrancy.
  (You might say, yeah, right, how can TO_INTERNAL_FORMAT() get
  called recursively merely when I'm doing a simple conversion
  operation? It turns out this can and does happen, consistently, as
  a result of calling QUIT -- it happens consistently for complicated
  reasons outlined in event-msw.c, WM_KEYDOWN handling.)

  NOTE: These functions are also used at startup. */

Extbyte *
convert_multibyte_to_unicode_malloc (const Extbyte *src, Bytecount n,
				   int cp, Bytecount *size_out)
{
 Charcount nout = MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, src, n, 0, 0);
 Extbyte *outp = xnew_array (Extbyte, nout * sizeof (WCHAR));

 MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, src, n, (LPWSTR) outp, nout);
 if (size_out)
  *size_out = nout * sizeof (WCHAR);
 return outp;
}

Extbyte *
convert_unicode_to_multibyte_malloc (const Extbyte *src, Bytecount n,
				   int cp, Bytecount *size_out)
{
 Bytecount nout = WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
					n / sizeof (WCHAR),
					0, 0, WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
 Extbyte *outp = xnew_array (Extbyte, nout);

 WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
		    n / sizeof (WCHAR), (LPSTR) outp, nout,
		    WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
 if (size_out)
  *size_out = nout;
 return outp;
}

/* Convert MS Windows multibyte to internal, with specified code page.
  See above for why this exists, and the TO_INTERNAL_FORMAT() macros
  aren't just used. */

Ibyte *
convert_multibyte_to_internal_malloc (const Extbyte *src, Bytecount n,
				   int cp, Bytecount *size_out)
{
 Bytecount size;
 Extbyte *unidata = convert_multibyte_to_unicode_malloc (src, n, cp, &size);
 Ibyte *intdata;

 TO_INTERNAL_FORMAT (DATA, (unidata, size), MALLOC, (intdata, size),
		   Qmswindows_unicode);

 xfree (unidata);

 if (size_out)
  *size_out = size;

 return intdata;
}

static void
unicode_multibyte_convert_now_damn_it (const void *src, Bytecount src_size,
				    int to_unicode, void **dst,
				    Bytecount *dst_size, int cp)
{
 if (to_unicode)
  {
   Charcount nout = MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, (LPSTR) src,
					  src_size, 0, 0);
   Extbyte *outp = (Extbyte *) stack_like_malloc (nout * sizeof (WCHAR));

   MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, (LPSTR) src, src_size,
			  (LPWSTR) outp, nout);
   *dst = (void *) outp;
   *dst_size = nout * sizeof (WCHAR);
  }
 else
  {
   Bytecount nout = WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
					  src_size / sizeof (WCHAR),
					  0, 0, WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
   Extbyte *outp = (Extbyte *) stack_like_malloc (nout);

   WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
			  src_size / sizeof (WCHAR), (LPSTR) outp, nout,
			  WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
   *dst = (void *) outp;
   *dst_size = nout;
  }
}

Bytecount
unicode_multibyte_convert_size (const char *srctext, const void *src,
				Bytecount src_size, int to_unicode, int cp)
{
 alloca_convert_vals vals;
 
 int pos = find_pos_of_existing_active_alloca_convert (srctext);
 assert (pos < 0);

 vals.srctext = srctext;

 unicode_multibyte_convert_now_damn_it (src, src_size, to_unicode, &vals.dst,
					 &vals.dst_size, cp);

 Dynarr_add (active_alloca_convert, vals);
 return vals.dst_size;
}

void *
unicode_multibyte_convert_copy_data (const char *srctext, void *alloca_data)
{
 alloca_convert_vals *vals;
 int i = find_pos_of_existing_active_alloca_convert (srctext);

 assert (i >= 0);
 vals = Dynarr_atp (active_alloca_convert, i);
 assert (alloca_data);
 memcpy (alloca_data, vals->dst, vals->dst_size);
 stack_like_free (vals->dst);
 Dynarr_delete (active_alloca_convert, i);
 return alloca_data;
}

/* Convert multibyte to Unicode according to the specified code page
  and append the results onto the specified Dynarr. See above. */

void
convert_multibyte_to_unicode_dynarr (const Extbyte *src, Bytecount n,
				   int cp, unsigned_char_dynarr *dst)
{
 Charcount nout = MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, src, n, 0, 0);
 void *outp;

 Dynarr_add_many (dst, 0, nout * sizeof (WCHAR));
 /* dynarr's buffer may be realloc()ed by call above, so access it after */
 outp = Dynarr_atp (dst, Dynarr_length (dst) - nout * sizeof (WCHAR));
 MultiByteToWideChar (cp, MBTOWC_OPTIONS, src, n, (LPWSTR) outp, nout);
}

void
convert_unicode_to_multibyte_dynarr (const Extbyte *src, Bytecount n,
				   int cp, unsigned_char_dynarr *dst)
{
 Bytecount nout = WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
					n / sizeof (WCHAR),
					0, 0, WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
 void *outp;

 Dynarr_add_many (dst, 0, nout);
 /* dynarr's buffer may be realloc()ed by call above, so access it after */
 outp = Dynarr_atp (dst, Dynarr_length (dst) - nout);
 WideCharToMultiByte (cp, WCTOMB_OPTIONS, (LPWSTR) src,
		    n / sizeof (WCHAR), (LPSTR) outp, nout,
		    WCTOMB_INVALID_STRING, 0);
}


/* Convert MS Windows multibyte to Unicode. */

static Bytecount
mswindows_multibyte_to_unicode_convert (struct coding_stream *str,
					const unsigned char *src,
					unsigned_char_dynarr *dst,
					Bytecount n)
{
 unsigned char *new_src = (unsigned char *) src;
 int i;
 struct mswindows_multibyte_to_unicode_coding_stream *data =
  CODING_STREAM_TYPE_DATA (str, mswindows_multibyte_to_unicode);
 Bytecount orign = n;

 if (data->cp == 0)
  data->cp = determine_code_page (str->codesys);
 if (data->partial_byte_present)
  {
   new_src = alloca_array (unsigned char, n + 1);
   memcpy (new_src + 1, src, n);
   new_src[0] =
	(unsigned char) data->partial_byte;
   n++;
  }

 if (str->direction == CODING_DECODE)
  {
   for (i = n - 1; i >= 0; i--)
	{
	 if (!IsDBCSLeadByteEx (data->cp, new_src[i]))
	  break;
	}

   i++;

   for (; i < n; i++)
	{
	 if (IsDBCSLeadByteEx (data->cp, new_src[i]))
	  i++;
	}

   if (i > n)
	{
	 /* a char is split across the boundary */
	 data->partial_byte = new_src[n - 1];
	 data->partial_byte_present = 1;
	 n--;
	}
   else
	data->partial_byte_present = 0;

   convert_multibyte_to_unicode_dynarr ((Extbyte *) new_src, n, data->cp,
					  dst);
  }
 else
  {
   if (n & 1)
	{
	 /* a char is split across the boundary */
	 data->partial_byte = new_src[n - 1];
	 data->partial_byte_present = 1;
	 n--;
	}
   else
	data->partial_byte_present = 0;

   convert_unicode_to_multibyte_dynarr ((Extbyte *) new_src, n, data->cp,
					  dst);
  }
 return orign;
}

static enum source_sink_type
mswindows_multibyte_to_unicode_conversion_end_type (Lisp_Object UNUSED (codesys))
{
 return DECODES_BYTE_TO_BYTE;
}


/************************************************************************/
/*            MS Windows Multibyte methods          */
/************************************************************************/

struct mswindows_multibyte_coding_system
{
 Lisp_Object code_page;
 Lisp_Object locale;
};

struct mswindows_multibyte_coding_stream
{
 int dummy;
};

static const struct memory_description
 mswindows_multibyte_coding_system_description[] = {
 { XD_LISP_OBJECT,
  offsetof (struct mswindows_multibyte_coding_system, code_page) },
 { XD_LISP_OBJECT,
  offsetof (struct mswindows_multibyte_coding_system, locale) },
 { XD_END }
};

DEFINE_CODING_SYSTEM_TYPE_WITH_DATA (mswindows_multibyte);

static Bytecount
mswindows_multibyte_convert (struct coding_stream *UNUSED (str),
			   const UExtbyte *UNUSED (src),
			   unsigned_char_dynarr *UNUSED (dst), Bytecount n)
{
 Bytecount orign = n;
 /* should never be called; is preprocessed away in the
   canonicalize method */
 ABORT ();
 return orign;
}

static void
mswindows_multibyte_init (Lisp_Object codesys)
{
 struct mswindows_multibyte_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte);

 data->code_page = Qnil;
 data->locale = Qnil;
}

static void
mswindows_multibyte_mark (Lisp_Object codesys)
{
 struct mswindows_multibyte_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte);

 mark_object (data->code_page);
 mark_object (data->locale);
}

static int
mswindows_multibyte_putprop (Lisp_Object codesys,
			   Lisp_Object key,
			   Lisp_Object value)
{
 struct mswindows_multibyte_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte);

 if (EQ (key, Qcode_page))
  data->code_page = value;
 else if (EQ (key, Qlocale))
  data->locale = value;
 else
  return 0;
 return 1;
}

static Lisp_Object
mswindows_multibyte_getprop (Lisp_Object coding_system,
			   Lisp_Object prop)
{
 struct mswindows_multibyte_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (coding_system, mswindows_multibyte);

 if (EQ (prop, Qcode_page))
  return data->code_page;
 else if (EQ (prop, Qlocale))
  return data->locale;
 else
  return Qunbound;
}

/* Convert this coding system into the proper chain. */

static Lisp_Object
mswindows_multibyte_canonicalize (Lisp_Object codesys)
{
 struct mswindows_multibyte_coding_system *data =
  XCODING_SYSTEM_TYPE_DATA (codesys, mswindows_multibyte);
 Lisp_Object m2u;

 m2u =
  make_internal_coding_system
   (Qnil,
    "internal-mswindows-multibyte-to-unicode",
    Qmswindows_multibyte_to_unicode,
    Qnil, NILP (data->locale) ?
    list2 (Qcode_page, data->code_page) :
    list4 (Qcode_page, data->code_page, Qlocale, data->locale));

 return make_internal_coding_system (codesys,
				   "internal-mswindows-multibyte-chain",
				   Qchain, Qunbound,
				   list4 (Qchain,
					   list2 (m2u, Qmswindows_unicode),
					   Qcanonicalize_after_coding,
					   codesys));
}


void
syms_of_intl_win32 (void)
{
#ifdef MULE
 DEFSUBR (Fmswindows_set_current_locale);
 DEFSUBR (Fmswindows_current_locale);
 DEFSUBR (Fmswindows_user_default_locale);
 DEFSUBR (Fmswindows_system_default_locale);
 DEFSUBR (Fmswindows_locale_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_locale_oem_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_supported_locales);
 DEFSUBR (Fmswindows_charset_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_charset_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_charset_registry);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_charset_registry);

#if 0
 DEFSUBR (Fmswindows_get_locale_info);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_current_locale_id);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_default_locale_id);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_valid_locale_ids);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_current_locale);

 DEFSUBR (Fmswindows_get_console_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_console_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_console_output_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_console_output_code_page);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_valid_code_pages);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_code_page_charset);

 DEFSUBR (Fmswindows_get_valid_keyboard_layouts);
 DEFSUBR (Fmswindows_get_keyboard_layout);
 DEFSUBR (Fmswindows_set_keyboard_layout);
#endif
#endif /* MULE */

 DEFSYMBOL (Qmswindows_tstr);
 DEFSYMBOL (Qmswindows_multibyte);
 DEFSYMBOL (Qmswindows_multibyte_to_unicode);
 DEFSYMBOL (Qmswindows_unicode);
 DEFSYMBOL (Qmswindows_multibyte_system_default);

 DEFSYMBOL (Qansi);
 DEFSYMBOL (Qoem);
 DEFSYMBOL (Qmac);
 DEFSYMBOL (Qebcdic);
}

void
coding_system_type_create_intl_win32 (void)
{
 INITIALIZE_CODING_SYSTEM_TYPE_WITH_DATA
  (mswindows_multibyte_to_unicode,
   "mswindows-multibyte-to-unicode-coding-system-p");
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode, init);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode, print);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode, convert);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode, getprop);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode, putprop);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte_to_unicode,
			  conversion_end_type);

 INITIALIZE_CODING_SYSTEM_TYPE_WITH_DATA
  (mswindows_multibyte,
   "mswindows-multibyte-coding-system-p");
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, convert);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, init);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, mark);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, getprop);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, putprop);
 CODING_SYSTEM_HAS_METHOD (mswindows_multibyte, canonicalize);
}

void
reinit_coding_system_type_create_intl_win32 (void)
{
 REINITIALIZE_CODING_SYSTEM_TYPE (mswindows_multibyte_to_unicode);
 REINITIALIZE_CODING_SYSTEM_TYPE (mswindows_multibyte);
}

void
vars_of_intl_win32 (void)
{
#ifdef MULE
 Vmswindows_charset_code_page_table =
  make_lisp_hash_table (50, HASH_TABLE_NON_WEAK, Qeq);
 staticpro (&Vmswindows_charset_code_page_table);
 Vmswindows_charset_registry_table =
  make_lisp_hash_table (50, HASH_TABLE_NON_WEAK, Qeq);
 staticpro (&Vmswindows_charset_registry_table);
#endif /* MULE */
}

static void
determine_if_using_unicode (void)
{
 if (XEUNICODE_P)
  Fdefine_coding_system_alias (Qmswindows_tstr, Qmswindows_unicode);
 else
  Fdefine_coding_system_alias (Qmswindows_tstr,
				 Qmswindows_multibyte_system_default);
}

void
complex_vars_of_intl_win32 (void)
{
 Fmake_coding_system_internal
  (Qmswindows_unicode, Qunicode,
   build_defer_string ("MS Windows Unicode"),
   listu (Qdocumentation,
      build_defer_string (
"Converts to the Unicode encoding for Windows API calls.\n"
"This encoding is equivalent to standard UTF16, little-endian."
),
      Qmnemonic, build_ascstring ("MSW-U"),
      Qunicode_type, Qutf_16,
      Qlittle_endian, Qt,
      Qunbound));

#ifdef MULE
 /* Just temporarily. This will get fixed in mule-msw-init.el. */
 Fdefine_coding_system_alias (Qmswindows_multibyte_system_default,
			    Qraw_text);
#else
 /* Not temporarily. These may be referenced by Lisp code so we need to
   define them. */
 Fdefine_coding_system_alias (Qmswindows_multibyte,
			    Qraw_text);
 Fdefine_coding_system_alias (Qmswindows_multibyte_system_default,
			    Qraw_text);
 Fdefine_coding_system_alias (intern ("mswindows-multibyte-user-default"),
			    Qraw_text);
 Fdefine_coding_system_alias (intern ("mswindows-multibyte-oem"),
			    Qraw_text);
 Fdefine_coding_system_alias (intern
			    ("mswindows-multibyte-oem-system-default"),
			    Qraw_text);
 Fdefine_coding_system_alias (intern ("mswindows-multibyte-oem-user-default"),
			    Qraw_text);
#endif /* MULE */

 determine_if_using_unicode ();
}

void
init_intl_win32 (void)
{
#ifdef MULE
 set_current_lcid (GetUserDefaultLCID ());
#endif /* MULE */

#ifdef HAVE_CYGWIN_CONV_PATH
 Fprovide (intern ("cygwin-use-utf-8"));
#endif

 if (initialized)
  /* If not initialized, we also call this, but early -- see the
    previous function. */
  determine_if_using_unicode ();
}