1. xemacs
  2. xemacs-beta

Source

xemacs-beta / etc / xemacs-icon2.xbm