1. xemacs
 2. xemacs-beta

Source

xemacs-beta / src / events.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
/* Events: printing them, converting them to and from characters.
  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.
  Copyright (C) 1994, 1995 Board of Trustees, University of Illinois.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Synched up with: Not in FSF. */

/* This file has been Mule-ized. */

#include <config.h>
#include "lisp.h"
#include "buffer.h"
#include "console.h"
#include "console-tty.h" /* for stuff in character_to_event */
#include "device.h"
#include "console-x.h"	/* for x_event_name prototype */
#include "extents.h"	/* Just for the EXTENTP abort check... */
#include "events.h"
#include "frame.h"
#include "glyphs.h"
#include "keymap.h" /* for key_desc_list_to_event() */
#include "redisplay.h"
#include "window.h"

#ifdef WINDOWSNT
/* Hmm, under unix we want X modifiers, under NT we want X modifiers if
  we are running X and Windows modifiers otherwise.
  gak. This is a kludge until we support multiple native GUIs!
*/
#undef MOD_ALT
#undef MOD_CONTROL
#undef MOD_SHIFT
#endif

#include "events-mod.h"

/* Where old events go when they are explicitly deallocated.
  The event chain here is cut loose before GC, so these will be freed
  eventually.
 */
static Lisp_Object Vevent_resource;

Lisp_Object Qeventp;
Lisp_Object Qevent_live_p;
Lisp_Object Qkey_press_event_p;
Lisp_Object Qbutton_event_p;
Lisp_Object Qmouse_event_p;
Lisp_Object Qprocess_event_p;

Lisp_Object Qkey_press, Qbutton_press, Qbutton_release, Qmisc_user;
Lisp_Object Qascii_character;

EXFUN (Fevent_x_pixel, 1);
EXFUN (Fevent_y_pixel, 1);

/* #### Ad-hoc hack. Should be part of define_lrecord_implementation */
void
clear_event_resource (void)
{
 Vevent_resource = Qnil;
}

/* Make sure we lose quickly if we try to use this event */
static void
deinitialize_event (Lisp_Object ev)
{
 int i;
 struct Lisp_Event *event = XEVENT (ev);

 for (i = 0; i < (int) (sizeof (struct Lisp_Event) / sizeof (int)); i++)
  ((int *) event) [i] = 0xdeadbeef;
 event->event_type = dead_event;
 event->channel = Qnil;
 set_lheader_implementation (&(event->lheader), lrecord_event);
 XSET_EVENT_NEXT (ev, Qnil);
}

/* Set everything to zero or nil so that it's predictable. */
void
zero_event (struct Lisp_Event *e)
{
 xzero (*e);
 set_lheader_implementation (&(e->lheader), lrecord_event);
 e->event_type = empty_event;
 e->next = Qnil;
 e->channel = Qnil;
}

static Lisp_Object
mark_event (Lisp_Object obj, void (*markobj) (Lisp_Object))
{
 struct Lisp_Event *event = XEVENT (obj);

 switch (event->event_type)
  {
  case key_press_event:
   ((markobj) (event->event.key.keysym));
   break;
  case process_event:
   ((markobj) (event->event.process.process));
   break;
  case timeout_event:
   ((markobj) (event->event.timeout.function));
   ((markobj) (event->event.timeout.object));
   break;
  case eval_event:
  case misc_user_event:
   ((markobj) (event->event.eval.function));
   ((markobj) (event->event.eval.object));
   break;
  case magic_eval_event:
   ((markobj) (event->event.magic_eval.object));
   break;
  case button_press_event:
  case button_release_event:
  case pointer_motion_event:
  case magic_event:
  case empty_event:
  case dead_event:
   break;
  default:
   abort ();
  }
 ((markobj) (event->channel));
 return event->next;
}

static void
print_event_1 (CONST char *str, Lisp_Object obj, Lisp_Object printcharfun)
{
 char buf[255];
 write_c_string (str, printcharfun);
 format_event_object (buf, XEVENT (obj), 0);
 write_c_string (buf, printcharfun);
}

static void
print_event (Lisp_Object obj, Lisp_Object printcharfun, int escapeflag)
{
 if (print_readably)
  error ("printing unreadable object #<event>");

 switch (XEVENT (obj)->event_type)
  {
  case key_press_event:
   print_event_1 ("#<keypress-event ", obj, printcharfun);
   break;
  case button_press_event:
   print_event_1 ("#<buttondown-event ", obj, printcharfun);
   break;
  case button_release_event:
   print_event_1 ("#<buttonup-event ", obj, printcharfun);
   break;
  case magic_event:
  case magic_eval_event:
   print_event_1 ("#<magic-event ", obj, printcharfun);
   break;
  case pointer_motion_event:
   {
	char buf[64];
	Lisp_Object Vx, Vy;
	Vx = Fevent_x_pixel (obj);
	assert (INTP (Vx));
	Vy = Fevent_y_pixel (obj);
	assert (INTP (Vy));
	sprintf (buf, "#<motion-event %ld, %ld", (long)(XINT (Vx)), (long)(XINT (Vy)));
	write_c_string (buf, printcharfun);
	break;
   }
  case process_event:
	write_c_string ("#<process-event ", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.process.process, printcharfun, 1);
	break;
  case timeout_event:
	write_c_string ("#<timeout-event ", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.timeout.object, printcharfun, 1);
	break;
  case empty_event:
	write_c_string ("#<empty-event", printcharfun);
	break;
  case misc_user_event:
	write_c_string ("#<misc-user-event (", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.misc.function, printcharfun, 1);
	write_c_string (" ", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.misc.object, printcharfun, 1);
	write_c_string (")", printcharfun);
	break;
  case eval_event:
	write_c_string ("#<eval-event (", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.eval.function, printcharfun, 1);
	write_c_string (" ", printcharfun);
	print_internal (XEVENT (obj)->event.eval.object, printcharfun, 1);
	write_c_string (")", printcharfun);
	break;
  case dead_event:
	write_c_string ("#<DEALLOCATED-EVENT", printcharfun);
	break;
  default:
	write_c_string ("#<UNKNOWN-EVENT-TYPE", printcharfun);
	break;
   }
 write_c_string (">", printcharfun);
}

static int
event_equal (Lisp_Object o1, Lisp_Object o2, int depth)
{
 struct Lisp_Event *e1 = XEVENT (o1);
 struct Lisp_Event *e2 = XEVENT (o2);

 if (e1->event_type != e2->event_type) return 0;
 if (!EQ (e1->channel, e2->channel)) return 0;
/* if (e1->timestamp != e2->timestamp) return 0; */
 switch (e1->event_type)
  {
  case process_event:
   return EQ (e1->event.process.process, e2->event.process.process);

  case timeout_event:
   return (internal_equal (e1->event.timeout.function,
			   e2->event.timeout.function, 0) &&
	   internal_equal (e1->event.timeout.object,
			   e2->event.timeout.object, 0));

  case key_press_event:
   return (EQ (e1->event.key.keysym, e2->event.key.keysym) &&
	   (e1->event.key.modifiers == e2->event.key.modifiers));

  case button_press_event:
  case button_release_event:
   return (e1->event.button.button  == e2->event.button.button &&
	   e1->event.button.modifiers == e2->event.button.modifiers);

  case pointer_motion_event:
   return (e1->event.motion.x == e2->event.motion.x &&
	   e1->event.motion.y == e2->event.motion.y);

  case misc_user_event:
   return (internal_equal (e1->event.eval.function,
			   e2->event.eval.function, 0) &&
	   internal_equal (e1->event.eval.object,
			   e2->event.eval.object, 0) &&
	   /* is this really needed for equality
	     or is x and y also important? */
	   e1->event.misc.button  == e2->event.misc.button &&
	   e1->event.misc.modifiers == e2->event.misc.modifiers);

  case eval_event:
   return (internal_equal (e1->event.eval.function,
			   e2->event.eval.function, 0) &&
	   internal_equal (e1->event.eval.object,
			   e2->event.eval.object, 0));

  case magic_eval_event:
   return (e1->event.magic_eval.internal_function ==
	   e2->event.magic_eval.internal_function &&
	   internal_equal (e1->event.magic_eval.object,
			   e2->event.magic_eval.object, 0));

  case magic_event:
   {
	struct console *con = XCONSOLE (CDFW_CONSOLE (e1->channel));

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
	if (CONSOLE_X_P (con))
	 return (e1->event.magic.underlying_x_event.xany.serial ==
		 e2->event.magic.underlying_x_event.xany.serial);
#endif
#ifdef HAVE_TTY
	if (CONSOLE_TTY_P (con))
	return (e1->event.magic.underlying_tty_event ==
		e2->event.magic.underlying_tty_event);
#endif
#ifdef HAVE_MS_WINDOWS
	if (CONSOLE_MSWINDOWS_P (con))
	return (!memcmp(&e1->event.magic.underlying_mswindows_event,
		&e2->event.magic.underlying_mswindows_event,
		sizeof(union magic_data)));
#endif
	return 1; /* not reached */
   }

  case empty_event:   /* Empty and deallocated events are equal. */
  case dead_event:
   return 1;

  default:
   abort ();
   return 0;         /* not reached; warning suppression */
  }
}

static unsigned long
event_hash (Lisp_Object obj, int depth)
{
 struct Lisp_Event *e = XEVENT (obj);
 unsigned long hash;

 hash = HASH2 (e->event_type, LISP_HASH (e->channel));
 switch (e->event_type)
  {
  case process_event:
   return HASH2 (hash, LISP_HASH (e->event.process.process));

  case timeout_event:
   return HASH3 (hash, internal_hash (e->event.timeout.function, depth + 1),
		  internal_hash (e->event.timeout.object, depth + 1));

  case key_press_event:
   return HASH3 (hash, LISP_HASH (e->event.key.keysym),
		  e->event.key.modifiers);

  case button_press_event:
  case button_release_event:
   return HASH3 (hash, e->event.button.button, e->event.button.modifiers);

  case pointer_motion_event:
   return HASH3 (hash, e->event.motion.x, e->event.motion.y);

  case misc_user_event:
   return HASH5 (hash, internal_hash (e->event.misc.function, depth + 1),
		  internal_hash (e->event.misc.object, depth + 1),
		  e->event.misc.button, e->event.misc.modifiers);

  case eval_event:
   return HASH3 (hash, internal_hash (e->event.eval.function, depth + 1),
		  internal_hash (e->event.eval.object, depth + 1));

  case magic_eval_event:
   return HASH3 (hash,
		  (unsigned long) e->event.magic_eval.internal_function,
		  internal_hash (e->event.magic_eval.object, depth + 1));

  case magic_event:
   {
	struct console *con = XCONSOLE (CDFW_CONSOLE (EVENT_CHANNEL (e)));
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
	if (CONSOLE_X_P (con))
	 return HASH2 (hash, e->event.magic.underlying_x_event.xany.serial);
#endif
#ifdef HAVE_TTY
	if (CONSOLE_TTY_P (con))
	 return HASH2 (hash, e->event.magic.underlying_tty_event);
#endif
#ifdef HAVE_MS_WINDOWS
	if (CONSOLE_MSWINDOWS_P (con))
	 return HASH2 (hash, e->event.magic.underlying_mswindows_event);
#endif
   }

  case empty_event:
  case dead_event:
   return hash;

  default:
   abort ();
  }

 return 0; /* unreached */
}

DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION ("event", event,
				   mark_event, print_event, 0, event_equal,
				   event_hash, struct Lisp_Event);


DEFUN ("make-event", Fmake_event, 0, 2, 0, /*
Return a new event of type TYPE, with properties described by PLIST.

TYPE is a symbol, either `empty', `key-press', `button-press',
 `button-release', `misc-user' or `motion'. If TYPE is nil, it
 defaults to `empty'.

PLIST is a property list, the properties being compatible to those
 returned by `event-properties'. The following properties are
 allowed:

 channel	-- The event channel, a frame or a console. For
		  button-press, button-release, misc-user and motion events,
		  this must be a frame. For key-press events, it must be
          a console. If channel is unspecified, it will be set to
          the selected frame or selected console, as appropriate.
 key		-- The event key, a symbol or character. Allowed only for
		  keypress events.
 button		-- The event button, integer 1, 2 or 3. Allowed for
		  button-press, button-release and misc-user events.
 modifiers	-- The event modifiers, a list of modifier symbols. Allowed
		  for key-press, button-press, button-release, motion and
		  misc-user events.
 function    -- Function. Allowed for misc-user events only.
 object     -- An object, function's parameter. Allowed for misc-user
          events only.
 x		-- The event X coordinate, an integer. This is relative
		  to the left of CHANNEL's root window. Allowed for
		  motion, button-press, button-release and misc-user events.
 y		-- The event Y coordinate, an integer. This is relative
		  to the top of CHANNEL's root window. Allowed for
		  motion, button-press, button-release and misc-user events.
 timestamp	-- The event timestamp, a non-negative integer. Allowed for
		  all types of events. If unspecified, it will be set to 0
		  by default.

For event type `empty', PLIST must be nil.
 `button-release', or `motion'. If TYPE is left out, it defaults to
 `empty'.
PLIST is a list of properties, as returned by `event-properties'. Not
 all properties are allowed for all kinds of events, and some are
 required.

WARNING: the event object returned may be a reused one; see the function
 `deallocate-event'.
*/
    (type, plist))
{
 Lisp_Object tail, keyword, value;
 Lisp_Object event = Qnil;
 struct Lisp_Event *e;
 EMACS_INT coord_x = 0, coord_y = 0;
 struct gcpro gcpro1;

 GCPRO1 (event);

 if (NILP (type))
  type = Qempty;

 if (!NILP (Vevent_resource))
  {
   event = Vevent_resource;
   Vevent_resource = XEVENT_NEXT (event);
  }
 else
  {
   event = allocate_event ();
  }
 e = XEVENT (event);
 zero_event (e);

 if (EQ (type, Qempty))
  {
   /* For empty event, we return immediately, without processing
     PLIST. In fact, processing PLIST would be wrong, because the
     sanitizing process would fill in the properties
     (e.g. CHANNEL), which we don't want in empty events. */
   e->event_type = empty_event;
   if (!NILP (plist))
	error ("Cannot set properties of empty event");
   UNGCPRO;
   return event;
  }
 else if (EQ (type, Qkey_press))
  {
   e->event_type = key_press_event;
   e->event.key.keysym = Qunbound;
  }
 else if (EQ (type, Qbutton_press))
  e->event_type = button_press_event;
 else if (EQ (type, Qbutton_release))
  e->event_type = button_release_event;
 else if (EQ (type, Qmotion))
  e->event_type = pointer_motion_event;
 else if (EQ (type, Qmisc_user))
  {
   e->event_type = misc_user_event;
   e->event.eval.function = e->event.eval.object = Qnil;
  }
 else
  {
   /* Not allowed: Qprocess, Qtimeout, Qmagic, Qeval, Qmagic_eval. */
   signal_simple_error ("Invalid event type", type);
  }

 EVENT_CHANNEL (e) = Qnil;

 plist = Fcopy_sequence (plist);
 Fcanonicalize_plist (plist, Qnil);

#define WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY(type, prop)			\
 error_with_frob (prop, "Invalid property for %s event",		\
		  string_data (symbol_name (XSYMBOL (type))))

 EXTERNAL_PROPERTY_LIST_LOOP (tail, keyword, value, plist)
  {
   if (EQ (keyword, Qchannel))
	{
	 if (e->event_type == key_press_event)
	  {
	   if (!CONSOLEP (value))
		value = wrong_type_argument (Qconsolep, value);
	  }
	 else
	  {
	   if (!FRAMEP (value))
		value = wrong_type_argument (Qframep, value);
	  }
	 EVENT_CHANNEL (e) = value;
	}
   else if (EQ (keyword, Qkey))
	{
	 if (e->event_type != key_press_event)
	  WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	 if (!SYMBOLP (value) && !CHARP (value))
	  signal_simple_error ("Invalid event key", value);
	 e->event.key.keysym = value;
	}
   else if (EQ (keyword, Qbutton))
	{
	 if (e->event_type != button_press_event
	   && e->event_type != button_release_event
	   && e->event_type != misc_user_event)
	  {
	   WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	  }
	 CHECK_NATNUM (value);
	 check_int_range (XINT (value), 0, 7);
	 if (e->event_type == misc_user_event)
	  e->event.misc.button = XINT (value);
	 else
	  e->event.button.button = XINT (value);
	}
   else if (EQ (keyword, Qmodifiers))
	{
	 Lisp_Object modtail;
	 int modifiers = 0;

	 if (e->event_type != key_press_event
	   && e->event_type != button_press_event
	   && e->event_type != button_release_event
	   && e->event_type != pointer_motion_event
	   && e->event_type != misc_user_event)
	  {
	   WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	  }

	 EXTERNAL_LIST_LOOP (modtail, value)
	  {
	   Lisp_Object sym = XCAR (modtail);
	   if (EQ (sym, Qcontrol))   modifiers |= MOD_CONTROL;
	   else if (EQ (sym, Qmeta))  modifiers |= MOD_META;
	   else if (EQ (sym, Qsuper))  modifiers |= MOD_SUPER;
	   else if (EQ (sym, Qhyper))  modifiers |= MOD_HYPER;
	   else if (EQ (sym, Qalt))   modifiers |= MOD_ALT;
	   else if (EQ (sym, Qsymbol)) modifiers |= MOD_ALT;
	   else if (EQ (sym, Qshift))  modifiers |= MOD_SHIFT;
	   else
		signal_simple_error ("Invalid key modifier", sym);
	  }
	 if (e->event_type == key_press_event)
	  e->event.key.modifiers = modifiers;
	 else if (e->event_type == button_press_event
		  || e->event_type == button_release_event)
	  e->event.button.modifiers = modifiers;
	 else if (e->event_type == pointer_motion_event)
	  e->event.motion.modifiers = modifiers;
	 else /* misc_user_event */
	  e->event.misc.modifiers = modifiers;
	}
   else if (EQ (keyword, Qx))
	{
	 if (e->event_type != pointer_motion_event
	   && e->event_type != button_press_event
	   && e->event_type != button_release_event
	   && e->event_type != misc_user_event)
	  {
	   WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	  }
	 /* Allow negative values, so we can specify toolbar
       positions. */
	 CHECK_INT (value);
	 coord_x = XINT (value);
	}
   else if (EQ (keyword, Qy))
	{
	 if (e->event_type != pointer_motion_event
	   && e->event_type != button_press_event
	   && e->event_type != button_release_event
	   && e->event_type != misc_user_event)
	  {
	   WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	  }
	 /* Allow negative values; see above. */
	 CHECK_INT (value);
	 coord_y = XINT (value);
	}
   else if (EQ (keyword, Qtimestamp))
	{
	 CHECK_NATNUM (value);
	 e->timestamp = XINT (value);
	}
   else if (EQ (keyword, Qfunction))
	{
	 if (e->event_type != misc_user_event)
	  WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	 e->event.eval.function = value;
	}
   else if (EQ (keyword, Qobject))
	{
	 if (e->event_type != misc_user_event)
	  WRONG_EVENT_TYPE_FOR_PROPERTY (type, keyword);
	 e->event.eval.object = value;
	}
   else
	signal_simple_error_2 ("Invalid property", keyword, value);
  }

 /* Insert the channel, if missing. */
 if (NILP (EVENT_CHANNEL (e)))
  {
   if (e->event_type == key_press_event)
	EVENT_CHANNEL (e) = Vselected_console;
   else
	EVENT_CHANNEL (e) = Fselected_frame (Qnil);
  }

 /* Fevent_properties, Fevent_x_pixel, etc. work with pixels relative
   to the frame, so we must adjust accordingly. */
 if (e->event_type == pointer_motion_event
   || e->event_type == button_press_event
   || e->event_type == button_release_event
   || e->event_type == misc_user_event)
  {
   struct frame *f = XFRAME (EVENT_CHANNEL (e));

   coord_x += FRAME_REAL_LEFT_TOOLBAR_WIDTH (f);
   coord_y += FRAME_REAL_TOP_TOOLBAR_HEIGHT (f);

   if (e->event_type == pointer_motion_event)
	{
	 e->event.motion.x = coord_x;
	 e->event.motion.y = coord_y;
	}
   else if (e->event_type == button_press_event
	    || e->event_type == button_release_event)
	{
	 e->event.button.x = coord_x;
	 e->event.button.y = coord_y;
	}
   else if (e->event_type == misc_user_event)
	{
	 e->event.misc.x = coord_x;
	 e->event.misc.y = coord_y;
	}
  }

 /* Finally, do some more validation. */
 switch (e->event_type)
  {
  case key_press_event:
   if (UNBOUNDP (e->event.key.keysym)
	 || !(SYMBOLP (e->event.key.keysym) || CHARP (e->event.key.keysym)))
	error ("Undefined key for keypress event");
   break;
  case button_press_event:
  case button_release_event:
   if (!e->event.button.button)
	error ("Undefined button for %s event",
	    e->event_type == button_press_event
	    ? "buton-press" : "button-release");
   break;
  case misc_user_event:
   if (NILP (e->event.misc.function))
	error ("Undefined function for misc-user event");
   break;
  default:
   break;
  }

 UNGCPRO;
 return event;
}

DEFUN ("deallocate-event", Fdeallocate_event, 1, 1, 0, /*
Allow the given event structure to be reused.
You MUST NOT use this event object after calling this function with it.
You will lose. It is not necessary to call this function, as event
objects are garbage-collected like all other objects; however, it may
be more efficient to explicitly deallocate events when you are sure
that it is safe to do so.
*/
    (event))
{
 CHECK_EVENT (event);

 if (XEVENT_TYPE (event) == dead_event)
  error ("this event is already deallocated!");

 assert (XEVENT_TYPE (event) <= last_event_type);

#if 0
 {
  int i, len;

  if (EQ (event, Vlast_command_event) ||
	EQ (event, Vlast_input_event)  ||
	EQ (event, Vunread_command_event))
   abort ();

  len = XVECTOR_LENGTH (Vthis_command_keys);
  for (i = 0; i < len; i++)
   if (EQ (event, XVECTOR_DATA (Vthis_command_keys) [i]))
	abort ();
  if (!NILP (Vrecent_keys_ring))
   {
	int recent_ring_len = XVECTOR_LENGTH (Vrecent_keys_ring);
	for (i = 0; i < recent_ring_len; i++)
	 if (EQ (event, XVECTOR_DATA (Vrecent_keys_ring) [i]))
	  abort ();
   }
 }
#endif /* 0 */

 assert (!EQ (event, Vevent_resource));
 deinitialize_event (event);
#ifndef ALLOC_NO_POOLS
 XSET_EVENT_NEXT (event, Vevent_resource);
 Vevent_resource = event;
#endif
 return Qnil;
}

DEFUN ("copy-event", Fcopy_event, 1, 2, 0, /*
Make a copy of the given event object.
If a second argument is given, the first event is copied into the second
and the second is returned. If the second argument is not supplied (or
is nil) then a new event will be made as with `allocate-event.' See also
the function `deallocate-event'.
*/
    (event1, event2))
{
 CHECK_LIVE_EVENT (event1);
 if (NILP (event2))
  event2 = Fmake_event (Qnil, Qnil);
 else CHECK_LIVE_EVENT (event2);
 if (EQ (event1, event2))
  return signal_simple_continuable_error_2
   ("copy-event called with `eq' events", event1, event2);

 assert (XEVENT_TYPE (event1) <= last_event_type);
 assert (XEVENT_TYPE (event2) <= last_event_type);

 {
  Lisp_Object save_next = XEVENT_NEXT (event2);

  *XEVENT (event2) = *XEVENT (event1);
  XSET_EVENT_NEXT (event2, save_next);
  return event2;
 }
}



/* Given a chain of events (or possibly nil), deallocate them all. */

void
deallocate_event_chain (Lisp_Object event_chain)
{
 while (!NILP (event_chain))
  {
   Lisp_Object next = XEVENT_NEXT (event_chain);
   Fdeallocate_event (event_chain);
   event_chain = next;
  }
}

/* Return the last event in a chain.
  NOTE: You cannot pass nil as a value here! The routine will
  abort if you do. */

Lisp_Object
event_chain_tail (Lisp_Object event_chain)
{
 while (1)
  {
   Lisp_Object next = XEVENT_NEXT (event_chain);
   if (NILP (next))
	return event_chain;
   event_chain = next;
  }
}

/* Enqueue a single event onto the end of a chain of events.
  HEAD points to the first event in the chain, TAIL to the last event.
  If the chain is empty, both values should be nil. */

void
enqueue_event (Lisp_Object event, Lisp_Object *head, Lisp_Object *tail)
{
 assert (NILP (XEVENT_NEXT (event)));
 assert (!EQ (*tail, event));

 if (!NILP (*tail))
  XSET_EVENT_NEXT (*tail, event);
 else
  *head = event;
 *tail = event;

 assert (!EQ (event, XEVENT_NEXT (event)));
}

/* Remove an event off the head of a chain of events and return it.
  HEAD points to the first event in the chain, TAIL to the last event. */

Lisp_Object
dequeue_event (Lisp_Object *head, Lisp_Object *tail)
{
 Lisp_Object event;

 event = *head;
 *head = XEVENT_NEXT (event);
 XSET_EVENT_NEXT (event, Qnil);
 if (NILP (*head))
  *tail = Qnil;
 return event;
}

/* Enqueue a chain of events (or possibly nil) onto the end of another
  chain of events. HEAD points to the first event in the chain being
  queued onto, TAIL to the last event. If the chain is empty, both values
  should be nil. */

void
enqueue_event_chain (Lisp_Object event_chain, Lisp_Object *head,
		   Lisp_Object *tail)
{
 if (NILP (event_chain))
  return;

 if (NILP (*head))
  {
   *head = event_chain;
   *tail = event_chain;
  }
 else
  {
   XSET_EVENT_NEXT (*tail, event_chain);
   *tail = event_chain_tail (event_chain);
  }
}

/* Return the number of events (possibly 0) on an event chain. */

int
event_chain_count (Lisp_Object event_chain)
{
 Lisp_Object event;
 int n = 0;

 EVENT_CHAIN_LOOP (event, event_chain)
  n++;

 return n;
}

/* Find the event before EVENT in an event chain. This aborts
  if the event is not in the chain. */

Lisp_Object
event_chain_find_previous (Lisp_Object event_chain, Lisp_Object event)
{
 Lisp_Object previous = Qnil;

 while (!NILP (event_chain))
  {
   if (EQ (event_chain, event))
	return previous;
   previous = event_chain;
   event_chain = XEVENT_NEXT (event_chain);
  }

 abort ();
 return Qnil;
}

Lisp_Object
event_chain_nth (Lisp_Object event_chain, int n)
{
 Lisp_Object event;
 EVENT_CHAIN_LOOP (event, event_chain)
  {
   if (!n)
	return event;
   n--;
  }
 return Qnil;
}

Lisp_Object
copy_event_chain (Lisp_Object event_chain)
{
 Lisp_Object new_chain = Qnil;
 Lisp_Object new_chain_tail = Qnil;
 Lisp_Object event;

 EVENT_CHAIN_LOOP (event, event_chain)
  {
   Lisp_Object copy = Fcopy_event (event, Qnil);
   enqueue_event (copy, &new_chain, &new_chain_tail);
  }

 return new_chain;
}



Lisp_Object QKbackspace, QKtab, QKlinefeed, QKreturn, QKescape,
 QKspace, QKdelete;

int
command_event_p (Lisp_Object event)
{
 switch (XEVENT_TYPE (event))
  {
  case key_press_event:
  case button_press_event:
  case button_release_event:
  case misc_user_event:
   return 1;
  default:
   return 0;
  }
}


void
character_to_event (Emchar c, struct Lisp_Event *event, struct console *con,
		  int use_console_meta_flag, int do_backspace_mapping)
{
 Lisp_Object k = Qnil;
 unsigned int m = 0;
 if (event->event_type == dead_event)
  error ("character-to-event called with a deallocated event!");

#ifndef MULE
 c &= 255;
#endif
 if (c > 127 && c <= 255)
  {
   int meta_flag = 1;
   if (use_console_meta_flag && CONSOLE_TTY_P (con))
	meta_flag = TTY_FLAGS (con).meta_key;
   switch (meta_flag)
	{
	case 0: /* ignore top bit; it's parity */
	 c -= 128;
	 break;
	case 1: /* top bit is meta */
	 c -= 128;
	 m = MOD_META;
	 break;
	default: /* this is a real character */
	 break;
	}
  }
 if (c < ' ') c += '@', m |= MOD_CONTROL;
 if (m & MOD_CONTROL)
  {
   switch (c)
	{
	case 'I': k = QKtab;	 m &= ~MOD_CONTROL; break;
	case 'J': k = QKlinefeed; m &= ~MOD_CONTROL; break;
	case 'M': k = QKreturn;	 m &= ~MOD_CONTROL; break;
	case '[': k = QKescape;	 m &= ~MOD_CONTROL; break;
	default:
#if defined(HAVE_TTY)
	 if (do_backspace_mapping &&
	   CHARP (con->tty_erase_char) &&
	   c - '@' == XCHAR (con->tty_erase_char))
	  {
	   k = QKbackspace;
	   m &= ~MOD_CONTROL;
	  }
#endif /* defined(HAVE_TTY) && !defined(__CYGWIN32__) */
	 break;
	}
   if (c >= 'A' && c <= 'Z') c -= 'A'-'a';
  }
#if defined(HAVE_TTY) 
 else if (do_backspace_mapping &&
	  CHARP (con->tty_erase_char) && c == XCHAR (con->tty_erase_char))
  k = QKbackspace;
#endif /* defined(HAVE_TTY) && !defined(__CYGWIN32__) */
 else if (c == 127)
  k = QKdelete;
 else if (c == ' ')
  k = QKspace;

 event->event_type	   = key_press_event;
 event->timestamp	   = 0; /* #### */
 event->channel	   = make_console (con);
 event->event.key.keysym  = (!NILP (k) ? k : make_char (c));
 event->event.key.modifiers = m;
}


/* This variable controls what character name -> character code mapping
  we are using. Window-system-specific code sets this to some symbol,
  and we use that symbol as the plist key to convert keysyms into 8-bit
  codes. In this way one can have several character sets predefined and
  switch them by changing this.
 */
Lisp_Object Vcharacter_set_property;

Emchar
event_to_character (struct Lisp_Event *event,
		  int allow_extra_modifiers,
		  int allow_meta,
		  int allow_non_ascii)
{
 Emchar c = 0;
 Lisp_Object code;

 if (event->event_type != key_press_event)
  {
   if (event->event_type == dead_event) abort ();
   return -1;
  }
 if (!allow_extra_modifiers &&
   event->event.key.modifiers & (MOD_SUPER|MOD_HYPER|MOD_ALT))
  return -1;
 if (CHAR_OR_CHAR_INTP (event->event.key.keysym))
  c = XCHAR_OR_CHAR_INT (event->event.key.keysym);
 else if (!SYMBOLP (event->event.key.keysym))
  abort ();
 else if (allow_non_ascii && !NILP (Vcharacter_set_property)
	  /* Allow window-system-specific extensibility of
	   keysym->code mapping */
	  && CHAR_OR_CHAR_INTP (code = Fget (event->event.key.keysym,
					   Vcharacter_set_property,
					   Qnil)))
  c = XCHAR_OR_CHAR_INT (code);
 else if (CHAR_OR_CHAR_INTP (code = Fget (event->event.key.keysym,
					  Qascii_character, Qnil)))
  c = XCHAR_OR_CHAR_INT (code);
 else
  return -1;

 if (event->event.key.modifiers & MOD_CONTROL)
  {
   if (c >= 'a' && c <= 'z')
	c -= ('a' - 'A');
   else
	/* reject Control-Shift- keys */
	if (c >= 'A' && c <= 'Z' && !allow_extra_modifiers)
	 return -1;

   if (c >= '@' && c <= '_')
	c -= '@';
   else if (c == ' ') /* C-space and C-@ are the same. */
	c = 0;
   else
	/* reject keys that can't take Control- modifiers */
	if (! allow_extra_modifiers) return -1;
  }

 if (event->event.key.modifiers & MOD_META)
  {
   if (! allow_meta) return -1;
   if (c & 0200) return -1;		/* don't allow M-oslash (overlap) */
#ifdef MULE
   if (c >= 256) return -1;
#endif
   c |= 0200;
  }
 return c;
}

DEFUN ("event-to-character", Fevent_to_character, 1, 4, 0, /*
Return the closest ASCII approximation to the given event object.
If the event isn't a keypress, this returns nil.
If the ALLOW-EXTRA-MODIFIERS argument is non-nil, then this is lenient in
 its translation; it will ignore modifier keys other than control and meta,
 and will ignore the shift modifier on those characters which have no
 shifted ASCII equivalent (Control-Shift-A for example, will be mapped to
 the same ASCII code as Control-A).
If the ALLOW-META argument is non-nil, then the Meta modifier will be
 represented by turning on the high bit of the byte returned; otherwise, nil
 will be returned for events containing the Meta modifier.
If the ALLOW-NON-ASCII argument is non-nil, then characters which are
 present in the prevailing character set (see the `character-set-property'
 variable) will be returned as their code in that character set, instead of
 the return value being restricted to ASCII.
Note that specifying both ALLOW-META and ALLOW-NON-ASCII is ambiguous, as
 both use the high bit; `M-x' and `oslash' will be indistinguishable.
*/
   (event, allow_extra_modifiers, allow_meta, allow_non_ascii))
{
 Emchar c;
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 c = event_to_character (XEVENT (event),
			 !NILP (allow_extra_modifiers),
			 !NILP (allow_meta),
			 !NILP (allow_non_ascii));
 return c < 0 ? Qnil : make_char (c);
}

DEFUN ("character-to-event", Fcharacter_to_event, 1, 4, 0, /*
Convert keystroke CH into an event structure ,replete with bucky bits.
The keystroke is the first argument, and the event to fill
in is the second. This function contains knowledge about what the codes
``mean'' -- for example, the number 9 is converted to the character ``Tab'',
not the distinct character ``Control-I''.

Note that CH (the keystroke specifier) can be an integer, a character,
a symbol such as 'clear, or a list such as '(control backspace).

If the optional second argument is an event, it is modified;
otherwise, a new event object is created.

Optional third arg CONSOLE is the console to store in the event, and
defaults to the selected console.

If CH is an integer or character, the high bit may be interpreted as the
meta key. (This is done for backward compatibility in lots of places.)
If USE-CONSOLE-META-FLAG is nil, this will always be the case. If
USE-CONSOLE-META-FLAG is non-nil, the `meta' flag for CONSOLE affects
whether the high bit is interpreted as a meta key. (See `set-input-mode'.)
If you don't want this silly meta interpretation done, you should pass
in a list containing the character.

Beware that character-to-event and event-to-character are not strictly
inverse functions, since events contain much more information than the
ASCII character set can encode.
*/
    (ch, event, console, use_console_meta_flag))
{
 struct console *con = decode_console (console);
 if (NILP (event))
  event = Fmake_event (Qnil, Qnil);
 else
  CHECK_LIVE_EVENT (event);
 if (CONSP (ch) || SYMBOLP (ch))
  key_desc_list_to_event (ch, event, 1);
 else
  {
   CHECK_CHAR_COERCE_INT (ch);
   character_to_event (XCHAR (ch), XEVENT (event), con,
			 !NILP (use_console_meta_flag), 1);
  }
 return event;
}

void
nth_of_key_sequence_as_event (Lisp_Object seq, int n, Lisp_Object event)
{
 assert (STRINGP (seq) || VECTORP (seq));
 assert (n < XINT (Flength (seq)));

 if (STRINGP (seq))
  {
   Emchar ch = string_char (XSTRING (seq), n);
   Fcharacter_to_event (make_char (ch), event, Qnil, Qnil);
  }
 else
  {
   Lisp_Object keystroke = XVECTOR_DATA (seq)[n];
   if (EVENTP (keystroke))
	Fcopy_event (keystroke, event);
   else
	Fcharacter_to_event (keystroke, event, Qnil, Qnil);
  }
}

Lisp_Object
key_sequence_to_event_chain (Lisp_Object seq)
{
 int len = XINT (Flength (seq));
 int i;
 Lisp_Object head = Qnil, tail = Qnil;

 for (i = 0; i < len; i++)
  {
   Lisp_Object event = Fmake_event (Qnil, Qnil);
   nth_of_key_sequence_as_event (seq, i, event);
   enqueue_event (event, &head, &tail);
  }

 return head;
}

void
format_event_object (char *buf, struct Lisp_Event *event, int brief)
{
 int mouse_p = 0;
 int mod = 0;
 Lisp_Object key;

 switch (event->event_type)
  {
  case key_press_event:
   {
    mod = event->event.key.modifiers;
    key = event->event.key.keysym;
    /* Hack. */
    if (! brief && CHARP (key) &&
      mod & (MOD_CONTROL | MOD_META | MOD_SUPER | MOD_HYPER))
	{
	 int k = XCHAR (key);
	 if (k >= 'a' && k <= 'z')
	  key = make_char (k - ('a' - 'A'));
	 else if (k >= 'A' && k <= 'Z')
	  mod |= MOD_SHIFT;
	}
    break;
   }
  case button_release_event:
   mouse_p++;
   /* Fall through */
  case button_press_event:
   {
    mouse_p++;
    mod = event->event.button.modifiers;
    key = make_char (event->event.button.button + '0');
    break;
   }
  case magic_event:
   {
    CONST char *name = NULL;

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
	{
	 Lisp_Object console = CDFW_CONSOLE (EVENT_CHANNEL (event));
	 if (CONSOLE_X_P (XCONSOLE (console)))
	  name = x_event_name (event->event.magic.underlying_x_event.type);
	}
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */
	if (name) strcpy (buf, name);
	else strcpy (buf, "???");
	return;
   }
  case magic_eval_event:	strcpy (buf, "magic-eval"); return;
  case pointer_motion_event:	strcpy (buf, "motion");	  return;
  case misc_user_event:	strcpy (buf, "misc-user"); return;
  case eval_event:		strcpy (buf, "eval");	  return;
  case process_event:		strcpy (buf, "process");  return;
  case timeout_event:		strcpy (buf, "timeout");  return;
  case empty_event:		strcpy (buf, "empty");	  return;
  case dead_event:		strcpy (buf, "DEAD-EVENT"); return;
  default:
   abort ();
  }
#define modprint1(x) { strcpy (buf, (x)); buf += sizeof (x)-1; }
#define modprint(x,y) { if (brief) modprint1 (y) else modprint1 (x) }
 if (mod & MOD_CONTROL) modprint ("control-", "C-");
 if (mod & MOD_META)  modprint ("meta-",  "M-");
 if (mod & MOD_SUPER)  modprint ("super-",  "S-");
 if (mod & MOD_HYPER)  modprint ("hyper-",  "H-");
 if (mod & MOD_ALT)	 modprint ("alt-",   "A-");
 if (mod & MOD_SHIFT)  modprint ("shift-",  "Sh-");
 if (mouse_p)
  {
   modprint1 ("button");
   --mouse_p;
  }

#undef modprint
#undef modprint1

 if (CHARP (key))
  {
   buf += set_charptr_emchar ((Bufbyte *) buf, XCHAR (key));
   *buf = 0;
  }
 else if (SYMBOLP (key))
  {
   CONST char *str = 0;
   if (brief)
	{
	 if   (EQ (key, QKlinefeed)) str = "LFD";
	 else if (EQ (key, QKtab))    str = "TAB";
	 else if (EQ (key, QKreturn))  str = "RET";
	 else if (EQ (key, QKescape))  str = "ESC";
	 else if (EQ (key, QKdelete))  str = "DEL";
	 else if (EQ (key, QKspace))   str = "SPC";
	 else if (EQ (key, QKbackspace)) str = "BS";
	}
   if (str)
	{
	 int i = strlen (str);
	 memcpy (buf, str, i+1);
	 str += i;
	}
   else
	{
	 struct Lisp_String *name = XSYMBOL (key)->name;
	 memcpy (buf, string_data (name), string_length (name) + 1);
	 str += string_length (name);
	}
  }
 else
  abort ();
 if (mouse_p)
  strncpy (buf, "up", 4);
}

DEFUN ("eventp", Feventp, 1, 1, 0, /*
True if OBJECT is an event object.
*/
    (object))
{
 return EVENTP (object) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("event-live-p", Fevent_live_p, 1, 1, 0, /*
True if OBJECT is an event object that has not been deallocated.
*/
    (object))
{
 return EVENTP (object) && XEVENT (object)->event_type != dead_event ?
  Qt : Qnil;
}

#if 0 /* debugging functions */

xxDEFUN ("event-next", Fevent_next, 1, 1, 0, /*
Return the event object's `next' event, or nil if it has none.
The `next-event' field is changed by calling `set-next-event'.
*/
	 (event))
{
 struct Lisp_Event *e;
 CHECK_LIVE_EVENT (event);

 return XEVENT_NEXT (event);
}

xxDEFUN ("set-event-next", Fset_event_next, 2, 2, 0, /*
Set the `next event' of EVENT to NEXT-EVENT.
NEXT-EVENT must be an event object or nil.
*/
	 (event, next_event))
{
 Lisp_Object ev;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 if (NILP (next_event))
  {
   XSET_EVENT_NEXT (event, Qnil);
   return Qnil;
  }

 CHECK_LIVE_EVENT (next_event);

 EVENT_CHAIN_LOOP (ev, XEVENT_NEXT (event))
  {
   QUIT;
   if (EQ (ev, event))
	signal_error (Qerror,
		   list3 (build_string ("Cyclic event-next"),
			   event,
			   next_event));
  }
 XSET_EVENT_NEXT (event, next_event);
 return next_event;
}

#endif /* 0 */

DEFUN ("event-type", Fevent_type, 1, 1, 0, /*
Return the type of EVENT.
This will be a symbol; one of

key-press	A key was pressed.
button-press	A mouse button was pressed.
button-release	A mouse button was released.
misc-user	Some other user action happened; typically, this is
		a menu selection or scrollbar action.
motion		The mouse moved.
process		Input is available from a subprocess.
timeout		A timeout has expired.
eval		This causes a specified action to occur when dispatched.
magic		Some window-system-specific event has occurred.
empty		The event has been allocated but not assigned.

*/
    (event))
{
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 switch (XEVENT (event)->event_type)
  {
  case key_press_event:	return Qkey_press;
  case button_press_event:	return Qbutton_press;
  case button_release_event:	return Qbutton_release;
  case misc_user_event:	return Qmisc_user;
  case pointer_motion_event:	return Qmotion;
  case process_event:		return Qprocess;
  case timeout_event:		return Qtimeout;
  case eval_event:		return Qeval;
  case magic_event:
  case magic_eval_event:
   return Qmagic;

  case empty_event:
   return Qempty;

  default:
   abort ();
   return Qnil;
  }
}

DEFUN ("event-timestamp", Fevent_timestamp, 1, 1, 0, /*
Return the timestamp of the event object EVENT.
*/
    (event))
{
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 /* This junk is so that timestamps don't get to be negative, but contain
   as many bits as this particular emacs will allow.
  */
 return make_int (((1L << (VALBITS - 1)) - 1) &
		   XEVENT (event)->timestamp);
}

#define CHECK_EVENT_TYPE(e,t1,sym) do {		\
 CHECK_LIVE_EVENT (e);				\
 if (XEVENT(e)->event_type != (t1))		\
  e = wrong_type_argument ((sym),(e));	\
} while (0)

#define CHECK_EVENT_TYPE2(e,t1,t2,sym) do {	\
 CHECK_LIVE_EVENT (e);				\
 if (XEVENT(e)->event_type != (t1) &&		\
   XEVENT(e)->event_type != (t2))		\
  e = wrong_type_argument ((sym),(e));	\
} while (0)

#define CHECK_EVENT_TYPE3(e,t1,t2,t3,sym) do {	\
 CHECK_LIVE_EVENT (e);				\
 if (XEVENT(e)->event_type != (t1) &&		\
   XEVENT(e)->event_type != (t2) &&		\
   XEVENT(e)->event_type != (t3))		\
  e = wrong_type_argument ((sym),(e));	\
} while (0)

DEFUN ("event-key", Fevent_key, 1, 1, 0, /*
Return the Keysym of the key-press event EVENT.
This will be a character if the event is associated with one, else a symbol.
*/
    (event))
{
 CHECK_EVENT_TYPE (event, key_press_event, Qkey_press_event_p);
 return XEVENT (event)->event.key.keysym;
}

DEFUN ("event-button", Fevent_button, 1, 1, 0, /*
Return the button-number of the given button-press or button-release event.
*/
    (event))
{

 CHECK_EVENT_TYPE3 (event, button_press_event, button_release_event,
		   misc_user_event, Qbutton_event_p);
#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
 if ( XEVENT (event)->event_type == misc_user_event)
  return make_int (XEVENT (event)->event.misc.button);
 else
  return make_int (XEVENT (event)->event.button.button);
#else /* !HAVE_WINDOW_SYSTEM */
 return Qzero;
#endif /* !HAVE_WINDOW_SYSTEM */

}

DEFUN ("event-modifier-bits", Fevent_modifier_bits, 1, 1, 0, /*
Return a number representing the modifier keys which were down
when the given mouse or keyboard event was produced.
See also the function event-modifiers.
*/
    (event))
{
 again:
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 switch (XEVENT (event)->event_type)
  {
  case key_press_event:
   return make_int (XEVENT (event)->event.key.modifiers);
  case button_press_event:
  case button_release_event:
   return make_int (XEVENT (event)->event.button.modifiers);
  case pointer_motion_event:
   return make_int (XEVENT (event)->event.motion.modifiers);
  case misc_user_event:
   return make_int (XEVENT (event)->event.misc.modifiers);
  default:
   event = wrong_type_argument (intern ("key-or-mouse-event-p"), event);
   goto again;
  }
}

DEFUN ("event-modifiers", Fevent_modifiers, 1, 1, 0, /*
Return a list of symbols, the names of the modifier keys
which were down when the given mouse or keyboard event was produced.
See also the function event-modifier-bits.
*/
    (event))
{
 int mod = XINT (Fevent_modifier_bits (event));
 Lisp_Object result = Qnil;
 if (mod & MOD_SHIFT)  result = Fcons (Qshift, result);
 if (mod & MOD_ALT)	 result = Fcons (Qalt, result);
 if (mod & MOD_HYPER)  result = Fcons (Qhyper, result);
 if (mod & MOD_SUPER)  result = Fcons (Qsuper, result);
 if (mod & MOD_META)  result = Fcons (Qmeta, result);
 if (mod & MOD_CONTROL) result = Fcons (Qcontrol, result);
 return result;
}

static int
event_x_y_pixel_internal (Lisp_Object event, int *x, int *y, int relative)
{
 struct window *w;
 struct frame *f;

 if (XEVENT (event)->event_type == pointer_motion_event)
  {
   *x = XEVENT (event)->event.motion.x;
   *y = XEVENT (event)->event.motion.y;
  }
 else if (XEVENT (event)->event_type == button_press_event ||
	  XEVENT (event)->event_type == button_release_event)
  {
   *x = XEVENT (event)->event.button.x;
   *y = XEVENT (event)->event.button.y;
  }
 else if (XEVENT (event)->event_type == misc_user_event)
  {
   *x = XEVENT (event)->event.misc.x;
   *y = XEVENT (event)->event.misc.y;
  }
 else
  return 0;

 f = XFRAME (EVENT_CHANNEL (XEVENT (event)));

 if (relative)
  {
   w = find_window_by_pixel_pos (*x, *y, f->root_window);

   if (!w)
	return 1;	/* #### What should really happen here. */

   *x -= w->pixel_left;
   *y -= w->pixel_top;
  }
 else
  {
   *y -= FRAME_REAL_TOP_TOOLBAR_HEIGHT (f) -
	FRAME_REAL_TOP_TOOLBAR_BORDER_WIDTH (f);
   *x -= FRAME_REAL_LEFT_TOOLBAR_WIDTH (f) -
	FRAME_REAL_LEFT_TOOLBAR_BORDER_WIDTH (f);
  }

 return 1;
}

DEFUN ("event-window-x-pixel", Fevent_window_x_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the X position in pixels of mouse event EVENT.
The value returned is relative to the window the event occurred in.
This will signal an error if the event is not a mouse event.
See also `mouse-event-p' and `event-x-pixel'.
*/
    (event))
{
 int x, y;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);

 if (!event_x_y_pixel_internal (event, &x, &y, 1))
  return wrong_type_argument (Qmouse_event_p, event);
 else
  return make_int (x);
}

DEFUN ("event-window-y-pixel", Fevent_window_y_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the Y position in pixels of mouse event EVENT.
The value returned is relative to the window the event occurred in.
This will signal an error if the event is not a mouse event.
See also `mouse-event-p' and `event-y-pixel'.
*/
    (event))
{
 int x, y;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);

 if (!event_x_y_pixel_internal (event, &x, &y, 1))
  return wrong_type_argument (Qmouse_event_p, event);
 else
  return make_int (y);
}

DEFUN ("event-x-pixel", Fevent_x_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the X position in pixels of mouse event EVENT.
The value returned is relative to the frame the event occurred in.
This will signal an error if the event is not a mouse event.
See also `mouse-event-p' and `event-window-x-pixel'.
*/
    (event))
{
 int x, y;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);

 if (!event_x_y_pixel_internal (event, &x, &y, 0))
  return wrong_type_argument (Qmouse_event_p, event);
 else
  return make_int (x);
}

DEFUN ("event-y-pixel", Fevent_y_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the Y position in pixels of mouse event EVENT.
The value returned is relative to the frame the event occurred in.
This will signal an error if the event is not a mouse event.
See also `mouse-event-p' `event-window-y-pixel'.
*/
    (event))
{
 int x, y;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);

 if (!event_x_y_pixel_internal (event, &x, &y, 0))
  return wrong_type_argument (Qmouse_event_p, event);
 else
  return make_int (y);
}

/* Given an event, return a value:

   OVER_TOOLBAR:	over one of the 4 frame toolbars
   OVER_MODELINE:	over a modeline
   OVER_BORDER:	over an internal border
   OVER_NOTHING:	over the text area, but not over text
   OVER_OUTSIDE:	outside of the frame border
   OVER_TEXT:		over text in the text area
   OVER_V_DIVIDER:	over windows vertical divider

  and return:

  The X char position in CHAR_X, if not a null pointer.
  The Y char position in CHAR_Y, if not a null pointer.
  (These last two values are relative to the window the event is over.)
  The window it's over in W, if not a null pointer.
  The buffer position it's over in BUFP, if not a null pointer.
  The closest buffer position in CLOSEST, if not a null pointer.

  OBJ_X, OBJ_Y, OBJ1, and OBJ2 are as in pixel_to_glyph_translation().
*/

static int
event_pixel_translation (Lisp_Object event, int *char_x, int *char_y,
			 int *obj_x, int *obj_y,
			 struct window **w, Bufpos *bufp, Bufpos *closest,
			 Charcount *modeline_closest,
			 Lisp_Object *obj1, Lisp_Object *obj2)
{
 int pix_x = 0;
 int pix_y = 0;
 int result;
 Lisp_Object frame;

 int ret_x, ret_y, ret_obj_x, ret_obj_y;
 struct window *ret_w;
 Bufpos ret_bufp, ret_closest;
 Charcount ret_modeline_closest;
 Lisp_Object ret_obj1, ret_obj2;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 frame = XEVENT (event)->channel;
 switch (XEVENT (event)->event_type)
  {
  case pointer_motion_event :
   pix_x = XEVENT (event)->event.motion.x;
   pix_y = XEVENT (event)->event.motion.y;
   break;
  case button_press_event :
  case button_release_event :
   pix_x = XEVENT (event)->event.button.x;
   pix_y = XEVENT (event)->event.button.y;
   break;
  case misc_user_event :
   pix_x = XEVENT (event)->event.misc.x;
   pix_y = XEVENT (event)->event.misc.y;
   break;
  default:
   dead_wrong_type_argument (Qmouse_event_p, event);
  }

 result = pixel_to_glyph_translation (XFRAME (frame), pix_x, pix_y,
				    &ret_x, &ret_y, &ret_obj_x, &ret_obj_y,
				    &ret_w, &ret_bufp, &ret_closest,
				    &ret_modeline_closest,
				    &ret_obj1, &ret_obj2);

 if (result == OVER_NOTHING || result == OVER_OUTSIDE)
  ret_bufp = 0;
 else if (ret_w && NILP (ret_w->buffer))
  /* Why does this happen? (Does it still happen?)
    I guess the window has gotten reused as a non-leaf... */
  ret_w = 0;

 /* #### pixel_to_glyph_translation() sometimes returns garbage...
   The word has type Lisp_Type_Record (presumably meaning `extent') but the
   pointer points to random memory, often filled with 0, sometimes not.
  */
 /* #### Chuck, do we still need this crap? */
 if (!NILP (ret_obj1) && !(GLYPHP (ret_obj1)
#ifdef HAVE_TOOLBARS
			  || TOOLBAR_BUTTONP (ret_obj1)
#endif
   ))
  abort ();
 if (!NILP (ret_obj2) && !(EXTENTP (ret_obj2) || CONSP (ret_obj2)))
  abort ();

 if (char_x)
  *char_x = ret_x;
 if (char_y)
  *char_y = ret_y;
 if (obj_x)
  *obj_x = ret_obj_x;
 if (obj_y)
  *obj_y = ret_obj_y;
 if (w)
  *w = ret_w;
 if (bufp)
  *bufp = ret_bufp;
 if (closest)
  *closest = ret_closest;
 if (modeline_closest)
  *modeline_closest = ret_modeline_closest;
 if (obj1)
  *obj1 = ret_obj1;
 if (obj2)
  *obj2 = ret_obj2;

 return result;
}

DEFUN ("event-over-text-area-p", Fevent_over_text_area_p, 1, 1, 0, /*
Return t if the mouse event EVENT occurred over the text area of a window.
The modeline is not considered to be part of the text area.
*/
    (event))
{
 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return result == OVER_TEXT || result == OVER_NOTHING ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("event-over-modeline-p", Fevent_over_modeline_p, 1, 1, 0, /*
Return t if the mouse event EVENT occurred over the modeline of a window.
*/
    (event))
{
 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return result == OVER_MODELINE ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("event-over-border-p", Fevent_over_border_p, 1, 1, 0, /*
Return t if the mouse event EVENT occurred over an internal border.
*/
    (event))
{
 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return result == OVER_BORDER ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("event-over-toolbar-p", Fevent_over_toolbar_p, 1, 1, 0, /*
Return t if the mouse event EVENT occurred over a toolbar.
*/
    (event))
{
 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return result == OVER_TOOLBAR ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("event-over-vertical-divider-p", Fevent_over_vertical_divider_p, 1, 1, 0, /*
Return t if the mouse event EVENT occurred over a window divider.
*/
    (event))
{
 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return result == OVER_V_DIVIDER ? Qt : Qnil;
}

struct console *
event_console_or_selected (Lisp_Object event)
{
 Lisp_Object channel = EVENT_CHANNEL (XEVENT (event));
 Lisp_Object console = CDFW_CONSOLE (channel);

 if (NILP (console))
  console = Vselected_console;

 return XCONSOLE (console);
}

DEFUN ("event-channel", Fevent_channel, 1, 1, 0, /*
Return the channel that the event EVENT occurred on.
This will be a frame, device, console, or nil for some types
of events (e.g. eval events).
*/
    (event))
{
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 return EVENT_CHANNEL (XEVENT (event));
}

DEFUN ("event-window", Fevent_window, 1, 1, 0, /*
Return the window over which mouse event EVENT occurred.
This may be nil if the event occurred in the border or over a toolbar.
The modeline is considered to be within the window it describes.
*/
    (event))
{
 struct window *w;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, &w, 0, 0, 0, 0, 0);

 if (!w)
  return Qnil;
 else
  {
   Lisp_Object window;

   XSETWINDOW (window, w);
   return window;
  }
}

DEFUN ("event-point", Fevent_point, 1, 1, 0, /*
Return the character position of the mouse event EVENT.
If the event did not occur over a window, or did not occur over text,
then this returns nil. Otherwise, it returns a position in the buffer
visible in the event's window.
*/
    (event))
{
 Bufpos bufp;
 struct window *w;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, &w, &bufp, 0, 0, 0, 0);

 return w && bufp ? make_int (bufp) : Qnil;
}

DEFUN ("event-closest-point", Fevent_closest_point, 1, 1, 0, /*
Return the character position closest to the mouse event EVENT.
If the event did not occur over a window or over text, return the
closest point to the location of the event. If the Y pixel position
overlaps a window and the X pixel position is to the left of that
window, the closest point is the beginning of the line containing the
Y position. If the Y pixel position overlaps a window and the X pixel
position is to the right of that window, the closest point is the end
of the line containing the Y position. If the Y pixel position is
above a window, return 0. If it is below the last character in a window,
return the value of (window-end).
*/
    (event))
{
 Bufpos bufp;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &bufp, 0, 0, 0);

 return bufp ? make_int (bufp) : Qnil;
}

DEFUN ("event-x", Fevent_x, 1, 1, 0, /*
Return the X position of the mouse event EVENT in characters.
This is relative to the window the event occurred over.
*/
    (event))
{
 int char_x;

 event_pixel_translation (event, &char_x, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return make_int (char_x);
}

DEFUN ("event-y", Fevent_y, 1, 1, 0, /*
Return the Y position of the mouse event EVENT in characters.
This is relative to the window the event occurred over.
*/
    (event))
{
 int char_y;

 event_pixel_translation (event, 0, &char_y, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 return make_int (char_y);
}

DEFUN ("event-modeline-position", Fevent_modeline_position, 1, 1, 0, /*
Return the character position in the modeline that EVENT occurred over.
EVENT should be a mouse event. If EVENT did not occur over a modeline,
nil is returned. You can determine the actual character that the
event occurred over by looking in `generated-modeline-string' at the
returned character position. Note that `generated-modeline-string'
is buffer-local, and you must use EVENT's buffer when retrieving
`generated-modeline-string' in order to get accurate results.
*/
    (event))
{
 Charcount mbufp;
 int where;

 where = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &mbufp, 0, 0);

 return (mbufp < 0 || where != OVER_MODELINE) ? Qnil : make_int (mbufp);
}

DEFUN ("event-glyph", Fevent_glyph, 1, 1, 0, /*
Return the glyph that the mouse event EVENT occurred over, or nil.
*/
    (event))
{
 Lisp_Object glyph;
 struct window *w;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, &w, 0, 0, 0, &glyph, 0);

 return w && GLYPHP (glyph) ? glyph : Qnil;
}

DEFUN ("event-glyph-extent", Fevent_glyph_extent, 1, 1, 0, /*
Return the extent of the glyph that the mouse event EVENT occurred over.
If the event did not occur over a glyph, nil is returned.
*/
    (event))
{
 Lisp_Object extent;
 struct window *w;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, &w, 0, 0, 0, 0, &extent);

 return w && EXTENTP (extent) ? extent : Qnil;
}

DEFUN ("event-glyph-x-pixel", Fevent_glyph_x_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the X pixel position of EVENT relative to the glyph it occurred over.
EVENT should be a mouse event. If the event did not occur over a glyph,
nil is returned.
*/
    (event))
{
 Lisp_Object extent;
 struct window *w;
 int obj_x;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, &obj_x, 0, &w, 0, 0, 0, 0, &extent);

 return w && EXTENTP (extent) ? make_int (obj_x) : Qnil;
}

DEFUN ("event-glyph-y-pixel", Fevent_glyph_y_pixel, 1, 1, 0, /*
Return the Y pixel position of EVENT relative to the glyph it occurred over.
EVENT should be a mouse event. If the event did not occur over a glyph,
nil is returned.
*/
    (event))
{
 Lisp_Object extent;
 struct window *w;
 int obj_y;

 event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, &obj_y, &w, 0, 0, 0, 0, &extent);

 return w && EXTENTP (extent) ? make_int (obj_y) : Qnil;
}

DEFUN ("event-toolbar-button", Fevent_toolbar_button, 1, 1, 0, /*
Return the toolbar button that the mouse event EVENT occurred over.
If the event did not occur over a toolbar button, nil is returned.
*/
    (event))
{
#ifdef HAVE_TOOLBARS
 Lisp_Object button;

 int result = event_pixel_translation (event, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &button, 0);

 return result == OVER_TOOLBAR && TOOLBAR_BUTTONP (button) ? button : Qnil;
#else
 return Qnil;
#endif
}

DEFUN ("event-process", Fevent_process, 1, 1, 0, /*
Return the process of the given process-output event.
*/
    (event))
{
 CHECK_EVENT_TYPE (event, process_event, Qprocess_event_p);
 return XEVENT (event)->event.process.process;
}

DEFUN ("event-function", Fevent_function, 1, 1, 0, /*
Return the callback function of EVENT.
EVENT should be a timeout, misc-user, or eval event.
*/
    (event))
{
 again:
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 switch (XEVENT (event)->event_type)
  {
  case timeout_event:
   return XEVENT (event)->event.timeout.function;
  case misc_user_event:
   return XEVENT (event)->event.misc.function;
  case eval_event:
   return XEVENT (event)->event.eval.function;
  default:
   event = wrong_type_argument (intern ("timeout-or-eval-event-p"), event);
   goto again;
  }
}

DEFUN ("event-object", Fevent_object, 1, 1, 0, /*
Return the callback function argument of EVENT.
EVENT should be a timeout, misc-user, or eval event.
*/
    (event))
{
 again:
 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 switch (XEVENT (event)->event_type)
  {
  case timeout_event:
   return XEVENT (event)->event.timeout.object;
  case misc_user_event:
   return XEVENT (event)->event.misc.object;
  case eval_event:
   return XEVENT (event)->event.eval.object;
  default:
   event = wrong_type_argument (intern ("timeout-or-eval-event-p"), event);
   goto again;
  }
}

DEFUN ("event-properties", Fevent_properties, 1, 1, 0, /*
Return a list of all of the properties of EVENT.
This is in the form of a property list (alternating keyword/value pairs).
*/
    (event))
{
 Lisp_Object props = Qnil;
 struct Lisp_Event *e;
 struct gcpro gcpro1;

 CHECK_LIVE_EVENT (event);
 e = XEVENT (event);
 GCPRO1 (props);

 props = cons3 (Qtimestamp, Fevent_timestamp (event), props);

 switch (e->event_type)
  {
  case process_event:
   props = cons3 (Qprocess, e->event.process.process, props);
   break;

  case timeout_event:
   props = cons3 (Qobject,	Fevent_object	(event), props);
   props = cons3 (Qfunction, Fevent_function (event), props);
   props = cons3 (Qid, make_int (e->event.timeout.id_number), props);
   break;

  case key_press_event:
   props = cons3 (Qmodifiers, Fevent_modifiers (event), props);
   props = cons3 (Qkey,	 Fevent_key	 (event), props);
   break;

  case button_press_event:
  case button_release_event:
   props = cons3 (Qy,	 Fevent_y_pixel	 (event), props);
   props = cons3 (Qx,	 Fevent_x_pixel	 (event), props);
   props = cons3 (Qmodifiers, Fevent_modifiers (event), props);
   props = cons3 (Qbutton,	 Fevent_button	 (event), props);
   break;

  case pointer_motion_event:
   props = cons3 (Qmodifiers, Fevent_modifiers (event), props);
   props = cons3 (Qy,     Fevent_y_pixel  (event), props);
   props = cons3 (Qx,     Fevent_x_pixel  (event), props);
   break;

  case misc_user_event:
   props = cons3 (Qobject,	 Fevent_object	(event), props);
   props = cons3 (Qfunction, Fevent_function (event), props);
   props = cons3 (Qy,	 Fevent_y_pixel	 (event), props);
   props = cons3 (Qx,	 Fevent_x_pixel	 (event), props);
   props = cons3 (Qmodifiers, Fevent_modifiers (event), props);
   props = cons3 (Qbutton,	 Fevent_button	 (event), props);
   break;

  case eval_event:
   props = cons3 (Qobject,	Fevent_object	(event), props);
   props = cons3 (Qfunction, Fevent_function (event), props);
   break;

  case magic_eval_event:
  case magic_event:
   break;

  case empty_event:
   RETURN_UNGCPRO (Qnil);
   break;

  default:
   abort ();
   break;         /* not reached; warning suppression */
  }

 props = cons3 (Qchannel, Fevent_channel (event), props);
 UNGCPRO;

 return props;
}


/************************************************************************/
/*              initialization              */
/************************************************************************/

void
syms_of_events (void)
{
 DEFSUBR (Fcharacter_to_event);
 DEFSUBR (Fevent_to_character);

 DEFSUBR (Fmake_event);
 DEFSUBR (Fdeallocate_event);
 DEFSUBR (Fcopy_event);
 DEFSUBR (Feventp);
 DEFSUBR (Fevent_live_p);
 DEFSUBR (Fevent_type);
 DEFSUBR (Fevent_properties);

 DEFSUBR (Fevent_timestamp);
 DEFSUBR (Fevent_key);
 DEFSUBR (Fevent_button);
 DEFSUBR (Fevent_modifier_bits);
 DEFSUBR (Fevent_modifiers);
 DEFSUBR (Fevent_x_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_y_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_window_x_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_window_y_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_over_text_area_p);
 DEFSUBR (Fevent_over_modeline_p);
 DEFSUBR (Fevent_over_border_p);
 DEFSUBR (Fevent_over_toolbar_p);
 DEFSUBR (Fevent_over_vertical_divider_p);
 DEFSUBR (Fevent_channel);
 DEFSUBR (Fevent_window);
 DEFSUBR (Fevent_point);
 DEFSUBR (Fevent_closest_point);
 DEFSUBR (Fevent_x);
 DEFSUBR (Fevent_y);
 DEFSUBR (Fevent_modeline_position);
 DEFSUBR (Fevent_glyph);
 DEFSUBR (Fevent_glyph_extent);
 DEFSUBR (Fevent_glyph_x_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_glyph_y_pixel);
 DEFSUBR (Fevent_toolbar_button);
 DEFSUBR (Fevent_process);
 DEFSUBR (Fevent_function);
 DEFSUBR (Fevent_object);

 defsymbol (&Qeventp, "eventp");
 defsymbol (&Qevent_live_p, "event-live-p");
 defsymbol (&Qkey_press_event_p, "key-press-event-p");
 defsymbol (&Qbutton_event_p, "button-event-p");
 defsymbol (&Qmouse_event_p, "mouse-event-p");
 defsymbol (&Qprocess_event_p, "process-event-p");
 defsymbol (&Qkey_press, "key-press");
 defsymbol (&Qbutton_press, "button-press");
 defsymbol (&Qbutton_release, "button-release");
 defsymbol (&Qmisc_user, "misc-user");
 defsymbol (&Qascii_character, "ascii-character");
}

void
vars_of_events (void)
{
 DEFVAR_LISP ("character-set-property", &Vcharacter_set_property /*
A symbol used to look up the 8-bit character of a keysym.
To convert a keysym symbol to an 8-bit code, as when that key is
bound to self-insert-command, we will look up the property that this
variable names on the property list of the keysym-symbol. The window-
system-specific code will set up appropriate properties and set this
variable.
*/ );
 Vcharacter_set_property = Qnil;

 Vevent_resource = Qnil;

 QKbackspace = KEYSYM ("backspace");
 QKtab    = KEYSYM ("tab");
 QKlinefeed = KEYSYM ("linefeed");
 QKreturn  = KEYSYM ("return");
 QKescape  = KEYSYM ("escape");
 QKspace   = KEYSYM ("space");
 QKdelete  = KEYSYM ("delete");

 staticpro (&QKbackspace);
 staticpro (&QKtab);
 staticpro (&QKlinefeed);
 staticpro (&QKreturn);
 staticpro (&QKescape);
 staticpro (&QKspace);
 staticpro (&QKdelete);
}